Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Galerijas

Ieroču iznīcināšana 2017.gada 18.oktobrī
VUGD depo celtniecības sākums Rīgā, Jaunpils ielā 2017.gada oktobrī
VUGD Ērgļu depo nodošana ekspluatācijā

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi nelegālos ieročus un utilizācijai paredzētos lietiskos pierādījumus

Šā gada 18.oktobrī, Nodrošinājuma valsts aģentūras Bruņojuma un materiālo rezervju nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs likumā noteiktajā kārtībā komisijas klātbūtnē sadarbībā ar komersantu iznīcināja 224 ieroču vienības. Kopā ar ieročiem tika iznīcināti arī utilizācijai paredzētie lietiskie pierādījumi.

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā uzsākta jauna VUGD depo celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā

VUGD depo celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā
Šā gada oktobrī uzsākta vēl viena jauna VUGD depo celtniecība Latvijā. Jaunais depo atradīsies Rīgā, Jaunpils ielā. Kā jau ierasts, arī šā objekta celtniecības darbi notiek Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā.

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2017.gada 3.oktobrī pulksten 11 Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k- 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru transportlīdzekļu remonta pakalpojumu saņemšanai, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, vispārīgās vienošanās un finanšu piedāvājuma projektos ietvertās prasības.
Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2017.gada 2.oktobrim (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi@agentura.iem.gov.lv.
Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.
Sīkāka informācija pieejama -
http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD Ērgļu depo nodots ekspluatācijā

Ērgļos, Rūpniecības ielā 20. 2016.gada oktobrī tika uzsākta jauna Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Ērgļu posteņa depo celtniecība. Celtniecība notika vietā, kur tā paša gada sākumā tika nojaukta vecā depo ēka. Aizvadītās nedēļas nogalē jaunā ēka tika pieņemta ekspluatācijā.