Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Galerijas

Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi VUGD Olaines, VP Cēsu un Siguldas ēkās 2018.gada septembrī
VUGD ēkas būvniecības gaita 2018.gada augustā
Kontrabandas cigerešu iznīcināšana Latgales reģionā

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu par dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2018.gada 17.septembrī pulksten 10.00 Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k- 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšanai, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, vispārīgās vienošanās un finanšu piedāvājuma projektos ietvertās prasības.
Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2018.gada 16.septembrim (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi@agentura.iem.gov.lv.
Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.
Sīkāka informācija pieejama -
http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās VUGD kompleksa celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā

Katru nedēļu Rīgā, Jaunpils ielā, kur norit Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvo telpu celtniecība, notiek būvsapulces. Būvsapulcēs piedalās Nodrošinājuma valsts aģentūras, VUGD, kā arī celtnieku un būvuzraugu pārstāvji. Šajās sanāksmēs tiek pārrunāti nedēļas laikā paveiktie un turpmāk plānotie darbi, apsekota jaunbūve, kā arī izanalizēti novēršamie trūkumi.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu Latgales reģionā iznīcinājusi kārtējo kontrabandas cigarešu kravu

24.augustā Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki iznīcināja 9 tūkstošus 497 cigarešu paciņas, vai precīzāk - kopsummā 189 tūkstošus 922 cigaretes, kuras Latvijā ievestas kontrabandas ceļā.

Aģentūras 9. gadadiena

Pavisam nesen Nodrošinājuma valsts aģentūrai apritēja deviņi gadi. Kā jau ierasts, svinīgajā pasākumā pulcējās liels skaits aģentūras darbinieku. Savā uzrunā Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs pateicās ikvienam, kurš ar savu darbu ir veicinājis aģentūras darba atpazīstamību un godprātīgumu. Aģentūra šā gada laikā, pēc rūpīgi padarīta darba, ir saņēmusi Kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu.
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, sveicot aģentūras darbiniekus, uzsvēra Nodrošinājuma valsts aģentūras lielo nozīmi visas iekšlietu sistēmas darbā. Atbalsta funkcijas, ko veic Nodrošinājuma valsts aģentūra, atvieglo ikvienas iekšlietu sistēmas iestādes darbu, uzsvēra valsts sekretārs.
Svinīgajā pasākumā vairāki aģentūras darbinieki saņēma apbalvojumus par labi un izcili padarītu ikdienas darbu.