Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Lāčplēša diena 2019


Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno organizēt konkursu biroja un noliktavu darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegādei uz 2 gadiem

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 21. novembrī plkst. 10.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par biroja un noliktavu darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegādi uz 2 gadiem.

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno organizēt konkursu projektēšanas pakalpojumu saņemšanai, noslēdzot vispārīgo vienošanos

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019.gada 13.novembrī plkst. 11.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par būvkonstrukciju un inženiersistēmu projektēšanas un apliecinājuma kartes izstrādes pakalpojumu saņemšanu, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem.

Nodrošinājuma valsts aģentūra piedāvā maksas pakalpojumus

Nodrošinājuma valsts aģentūra piedāvā semināru zāles nomu Piestātnes ielā 14, k-1, Jūrmalā, viesnīcas pakalpojumus Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, kā arī citus pakalpojumus Rīgā un citviet Latvijā.

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno organizēt konkursu par speciāli aprīkotu sauszemes transportlīdzekļu piegādi Valsts robežsardzes vajadzībām

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 5. novembrī plkst. 11.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par speciāli aprīkotu sauszemes transportlīdzekļu piegādi Valsts robežsardzes vajadzībām.