Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Galerijas

Ērgļu depo celtniecība 2017.gada augusts
NVA tikšanās ar Turkmenistānas un Uzbekistānas delegāciju
Turcijas Tieslietu ministrijas vizīte NVA

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu turpina VUGD depo būvniecību Ērgļos

2016. gada sākumā Ērgļos tika nojaukta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteņa ēka, kura jau sen neatbilda tehniskajām prasībām. Tās vietā jau tā paša gada oktobrī sāka uzbūvēt jaunu, Eiropas savienības prasībām atbilstošu ugunsdzēsēju depo.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā viesojās delegācija no Uzbekistānas un Turkmenistānas

Tikšanās Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika pēc Valsts robežsardzes iniciatīvas. Latvija, kā arī pārējās Eiropas savienības dalībvalstis, piedalās projektā - Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā. BOMCA projekts( Border Management Programma in Central Asia) ir virzīts uz vispārējās drošības uzlabošanu, migrācijas plūsmu kontroli, kā arī sadarbības veicināšanu nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanu šajā reģionā. Par aģentūras darbu Latvijas Krievijas robežas demarkācijā viesiem pastāstīja NVA Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas projektu vadītājs Gunārs Liepiņš.

Ekspluatācijā nodots Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD depo Smiltenē

Pagājušā gada 15. jūlijā, Smiltenē, Rūpniecības ielā 2, tika uzsākta Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona Valkas daļas Smiltenes posteņa ēkas celtniecība. Aizvadītās nedēļas nogalē, 21.jūlijā Smiltenes novada būvvalde šo objektu pieņēma ekspluatācijā.

Tiesneši no Turcijas iepazīstas ar Nodrošinājuma valsts aģentūras darbu

13.jūlijā Nodrošinājuma valsts aģentūrā, Piedrujas ielas teritorijā ieradās tiesnešu delegācija no Turcijas, lai iepazītos ar NVA darbu. Turcijas Tieslietu ministrijas delegācija no 11. līdz 13. jūlijam Latvijā viesojās ar Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta (European Commission Directorate-General for Neighborhood and Enlargement Negotiations) finansiālo atbalstu TAIEX instrumenta programmas ietvaros.