Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūrā noticis kvalitātes pārvaldības sistēmas uzraudzības audits

2019.gada 3.maijā Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika kvalitātes pārvaldības sistēmas uzraudzības audits, kuru veica auditori no SIA “Bureau Veritas Latvia”. Audita laikā neatbilstības netika konstatētas, un auditori pozitīvi novērtēja iestādes ieguldījumu kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšanā un pilnveidē.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki saņēmuši Iekšlietu ministrijas apbalvojumus

Svinīgā Iekšlietu ministrijas pasākumā pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkiem Nodrošinājuma valsts aģentūras čaklākie darbinieki saņēma Iekšlietu ministrijas apbalvojumus. Apbalvojumus pasniedza Iekšlietu ministrijas Valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Arī Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki piedalījušies “Lielajā talkā”

Kā jau ierasts katru gadu, arī šogad Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki piedalījās Lielajā sestdienas talkā. Rīgā talkotāji sakopa Ezermalas ielas teritoriju, kā arī Piedrujas ielas un Krustpils ielas teritorijas. Talkas tika organizētas arī pārējos Latvijas reģionos.

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD depo Rīgā Jaunpils ielā nodots ekspluatācijā

2016.gada decembra nogalē Rīgā, Jaunpils ielā, tika uzsākta jaunas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvo telpu celtniecība. Celtniecības darbu pasūtītājs bija Nodrošinājuma valsts aģentūra, bet to izpildītājs – SIA “Skonto būve”. Šā gada 18.aprīlī, komisijas klātbūtnē, šis objekts tika nodots ekspluatācijā un parakstīts būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts.