Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

2019. gada 5. jūlijā notika Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.gadadienai veltīts svinīgais pasākums.

Svinīgā pasākuma laikā Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs Iekšlietu ministrijas amatpersonām, aģentūras nodarbinātajiem un sadarbības partneriem pasniedza Iekšlietu ministrijas un Nodrošinājuma valsts aģentūras apbalvojumus.

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā tiek īstenots energoefektivitātes paaugstināšanas projekts arī Ventspilī

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā Ventspilī, Inženieru ielā 1, kur atrodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēka, arī notiek šīs ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Uzsāktos darbus plānots pabeigt šā gada decembrī.

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Rēzeknē

Rēzeknē, Kr.Valdemāra ielā 20, Valsts policijas ēkā, šā gada marta sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā tika uzsākti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Uzsāktos darbus plānots pabeigt šā gada nogalē.

Lielgabarīta un nestandarta kravas kraušanas un pārvadāšanas pakalpojumi uz diviem gadiem

Lielgabarīta un nestandarta kravas kraušanas un pārvadāšanas pakalpojumi uz diviem gadiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2019.gada 27.jūnijā pulksten 11.00, Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k- 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru lielgabarīta un nestandarta kravas kraušanas un pārvadāšanas pakalpojumi uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, finanšu piedāvājuma un vispārīgās vienošanās projektos ietvertās prasības. 
Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2019.gada 26.jūnijam (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi mail
Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem. 
Sīkāka informācija pieejama - http://www.nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23332