Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departaments

Administratīvā nodaļa

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Vecākā referente

Kitija

Pūne

67829681

Sistēmu analītiķis
(Ezermalas ielā 10B, Rīgā)

Armands 

Kreņģelis

67829061
27063594

PERSONĀLA VADĪBAS SEKTORS

Sektora vadītāja

Ingrīda

Orlova

67829697

Vadošā personāla speciāliste

Elza

Seržante

67219255

Personāla speciālists

Rūdolfs

Bernāns

67829046

Personāla speciāliste

Megija

Bērziņa

67829078

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS SEKTORS
Fakss 67829082

Sektora vadītāja

Anda

Ozoliņa

67829084

Vecākā lietvede

Inese

Bērziņa

67829058

Vecākā lietvede

Elita 

Krūzmeijere

67829054

Lietvede

Gunta

Groskaufmane

67829083

Lietvede

Tatjana

Beļēviča

67219257

Lietvede

Baiba

Ģelze

67219257

Vecākā lietvede 
(Piedrujas ielā 20, Rīgā)

Margarita

Ļebedeva

67218641

Lietvede
(Piedrujas ielā 20, Rīgā)

Jeļena

Medvedeva

67112153

Vecākā lietvede
(Ezermalas ielā 10B, Rīgā)

Sanita

Meldere

67829886

  

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.