Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Administratīvā nodaļa

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

 Vecākā referente

 Kitija

 Pūne

67829681

Sistēmu analītiķis
(Ezermalas ielā 10B, Rīgā)

Armands 

Kreņģelis

67829061
27063594

 Sabiedrisko attiecību speciāliste

 Dace

 Saveiko

67219299

PERSONĀLA VADĪBAS SEKTORS

 Vadošā personāla speciāliste

 Elza

 Seržante

67219255

Personāla speciālists

Rūdolfs

Bernāns

67829046

 Personāla speciāliste

 Megija

 Bērziņa

67829078

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS SEKTORS
Fakss 67829082

 Sektora vadītāja

 Anda

 Ozoliņa

67829084

Vecākā lietvede

Inese

Bērziņa

67829058

 Vecākā lietvede

 Elita 

 Krūzmeijere

67829054

Lietvede

Gunta

Groskaufmane

67829083

 Lietvede

 Tatjana

 Beļēviča

67219257

Lietvede

Baiba

Ģelze

67219257

 Vecākā lietvede 
 (Piedrujas ielā 20, Rīgā)

 Margarita

 Ļebedeva

67218641

Vecākā lietvede 
(Piedrujas ielā 20, Rīgā)

Krista

Tetere

67112153

 Lietvede
(Piedrujas ielā 20, Rīgā)

 Jeļena

 Medvedeva

67112153

Vecākā lietvede
(Ezermalas ielā 10B, Rīgā)

Sanita

Meldere

67829886

  

Struktūrvienību kontaktinformācija

Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departaments