Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu atdošana

Informācija administratīvo pārkāpumu lietās ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu īpašniekiem vai to pilnvarotajām personām:

Administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu saņemšana notiek saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257.panta pirmo un astoto daļu un 274.¹panta otro un ceturto daļu.

Kārtību, kādā administratīvo pārkāpumu lietās ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas un turētāji uzrādot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu saņem izņemto mantu nosaka:

1. Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem";
2. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu".

Lai saņemtu transportlīdzekli, pēc atbildīgās institūcijas lēmuma par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu:

  1. Ar iesniegumu par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu vēršas Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļā (turpmāk – AĢENTŪRA) Rīgā, Piedrujas_ielā_20 (agrāk Piedrujas ielā 5) darba dienās no plkst.8:00 līdz 11:30 un no 13:00 līdz 15:30 vai Izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas vietā, ja izņemtais transportlīdzeklis glabājas ārpus Rīgas pilsētas. Iesniegumā persona norāda vēlamo datumu, kad izņemt transportlīdzekli, kas nevar būt ilgāks par 3 darbdienām no iesnieguma iesniegšanas brīža.
  2. Iesniegumam pievieno:
  • lēmuma par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu kopiju vai norakstu;
  • dokumentu, kas apliecina naudas soda izpildi, ja administratīvā pārkāpuma lietā uzlikts naudas sods;
  • dokumentu, kas apliecina izdevumu samaksu par izņemtā transportlīdzekļa nodošanu glabāšanā un tās glabāšanu līdz iesniegumā minētajam vēlamajam transportlīdzekļa saņemšanas datumam (Rīgā, Piedrujas ielā 20 par izdevumiem var samaksāt ar elektronisko norēķinu karti); attachements/mc_vs_ax_accpt_h_023_gif.gif
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju un personas apliecinoša dokumenta kopiju.

Gadījumā, ja persona izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas vietā ierodās pēc iesniegumā norādītā vēlamā transportlīdzekļa saņemšanas datuma, tad transportlīdzekļa saņēmējs samaksā izdevumus līdz transportlīdzekļa izņemšanas dienai.

Pielikums lejupielādei: Iesnieguma par transportlīdzekļa atdošanu veidlapa

Konsultācijas par Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtajiem transportlīdzekļiem sniedz AĢENTŪRĀ Rīgā, Piedrujas ielā 20 personīgi vai pa informatīviem tālruņiem - 67218650, 67218651, kā arī transportlīdzekļa glabāšanas vietās visā Latvijā.

Stāvlaukumu kontaktinformācija (skatīt kartē)

Nodrošinājuma valsts aģentūras stāvlaukumi:

Krustpils ielā 63a, Rīgā, T: 26310839;
Piedrujas ielā 20, Rīgā, T: 67218650, 67218651, 26669296;
Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā, T: 25609918;
Avotu ielā 8, Madonā, T: 25618616;
Liepājas ielā 2B, Ludzā, T: 20374288
Jelgavas iela 65, Kuldīga t.27798890

SIA "Alfa parking" stāvlaukumi:

Raiņa ielā 88, Talsos, T: 26444081;
Ģenerāļa Baloža ielā 1B, Liepājā, T: 25445565.

SIA "A.K.7" stāvlaukumi:

Vidzemes ielā 28a, Balvos, T: 29344944, T: 26666116;
Pils ielā 14, Preiļos, T: 29344944, T: 26666116

SIA „A Express” – Tvaika ielā 2A, Jēkabpilī, t. 26954851

SIA „Autostils D” , Valkas iela 2K, Daugavpils, t. 29697449