Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbība

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Iekšlietu ministrs aģentūras pakļautību īsteno ar Iekšlietu ministrijas starpniecību.

Aģentūras darbības mērķi, funkcijas, uzdevumus un kompetenci nosaka Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums".

Aģentūra izveidota, lai:
- nodrošinātu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā;
- veiktu normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem;
- veiktu normatīvajos aktos noteiktās darbības ar ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Centralizētajā valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu katalogā portālā www.latvija.lv ir ievietota informācija par:
- aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;
- to pieprasīšanas un saņemšanas veidiem;
- ar pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem.

Izmantojiet tiešsaisti, lai uzzinātu vairāk!

 

Infografika