Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Apsaimniekošana un būvniecība

Aģentūra:
- organizē Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
- apsaimnieko un pārvalda minēto iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā.

Par telpu īstermiņa nomu lūdzam skatīt lapu Maksas pakalpojumi un Cenrādi.
Par telpu ilgtermiņa nomu lūdzam skatīt lapu Nomas tiesību izsoles.

Par konstatētajiem defektiem nekustamajos īpašumos lūdzam sazināties ar Īpašumu pārvaldi:

Objekta atrašanās vieta

E-pasta adrese

Reģionālā daļa

Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 un Gaujas iela 15

mail

RĪGAS UN ZEMGALES DAĻA

Rīga, Kr.Valdemāra iela 1A

mail

Pārējie objekti Rīgā un
Zemgales reģions

mail

Kurzemes reģions

mail

KURZEMES DAĻA

Vidzemes reģions

mail

VIDZEMES DAĻA

Latgales reģions

mail

DAUGAVPILS DAĻA
LUDZAS DAĻA

 

Nekustamo īpašumu karte

Lai apskatītu objektus kartē, uzklikšķiniet uz kartes leģendas ikonas un iezīmējiet nepieciešamo objektu veidu:

 

Lai apskatītu karti pa visu ekrānu, uzklikšķiniet uz ikonas "Skatīt lielāku karti":

Kartē nav norādīti nekustamie īpašumi, kurus Aģentūra nomā no VAS "Valsts nekustamie īpašumi", pašvaldībām un privātpersonām.

Īpašumu pārvaldes kontaktinformācija

Būvniecības nodaļas kontaktinformācija