Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Atteikšanās no transportlīdzekļa

Iesniegumu par atteikšanos no transportlīdzekļa Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļā (turpmāk – AĢENTŪRA)

  • var iesniegt aizturētā transportlīdzekļa juridiskais īpašnieks personīgi Rīgā, Piedrujas ielā 5;
  • vai nosūtot to pasta sūtījumā uz AĢENTŪRAS juridisko adresi - Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026;
  • vai iesniedzot iesniegumu izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas vietā.

Pielikums lejupielādei: Iesnieguma par atteikšanos no transportlīdzekļa veidlapa

Saskaņā ar 2007.gada 27.septembra likumu "Iesniegumu likums" iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas gadījumā, ja iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese) vai arī tas nav pašrocīgi parakstīts.

Konsultācijas par Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtajiem transportlīdzekļiem sniedz AĢENTŪRĀ Rīgā, Piedrujas ielā 5 personīgi vai pa informatīviem tālruņiem - 67218650, 67218651, kā arī transportlīdzekļa glabāšanas vietās visā Latvijā.

attachements/map_piedrujas.png