Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Atteikšanās no transportlīdzekļa

Aizturētā transportlīdzekļa juridiskais īpašnieks var iesniegt Iesniegumu par atteikšanos no transportlīdzekļa:

- personīgi Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļā Piedrujas ielā 20 (agrāk Piedrujas ielā 5), Rīgā;
- nosūtot to pasta sūtījumā uz aģentūras juridisko adresi - Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026;
- iesniedzot iesniegumu izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas vietā;
- nosūtot uz aģentūras e-pasta adresi mail iesniegumu ar elektronisko parakstu;
- nosūtot aģentūrai valsts portālā Latvija.lv (atbilstoši Iesniegumu likumam) iesniegumu ar elektronisko parakstu.

Pielikums lejupielādei: Iesnieguma par atteikšanos no transportlīdzekļa veidlapa

Iesniegumā obligāti jānorāda iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai nosaukums un juridiskā adrese), un tam jābūt pašrocīgi parakstītam rakstveidā vai ar elektronisko parakstu. Skenēti dokumenti vai elektroniski dokumenti, kas nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, netiek pieņemti.

Konsultācijas par administratīvo pārkāpumu lietās izņemtajiem transportlīdzekļiem sniedz aģentūras Izņemto lietu nodaļā Piedrujas ielā 20, Rīgā, personīgi vai pa tālruņiem 67218650, 67218651, kā arī transportlīdzekļu glabāšanas vietās visā Latvijā.

 

attachements/map_piedrujas.png