Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Bruņojuma nodaļa

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014

 Nodaļas vadītājs

 Valters

 Jaundžeikars

67219388

Vecākā referente

Ineta

Millere

67219626

 Vecākais referents

 Gunārs

 Gregersons

67219387

Bruņojuma inspektors

Aivars

Rubins

67219624

 Ieroču tehniķis
 (Gaujas ielā 15, Rīgā)

 Aleksandrs

 Romanovs

25620787

 

Ieroču nodošana iznīcināšanai

 

Struktūrvienību kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments