Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Bruņojuma nodaļa

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014

Nodaļas vadītājs

Valters

Jaundžeikars

67219388

Vecākā referente

Ineta

Millere

67219626

Vecākais referents

Gunārs

Gregersons

67219387

Bruņojuma inspektors

Aivars

Rubins

67219624

Ieroču tehniķis
(Gaujas ielā 15, Rīgā)

Aleksandrs

Romanovs

25620787

 

Ieroču nodošana iznīcināšanai

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.