Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Būvniecības nodaļa

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014

Nodaļas vadītāja

Solveiga

Tiļuga

67219276
22331540

Nodaļas vadītāja vietniece

Inga

Dobelniece

67219574

Projekta vadītāja

Sandra

Krilova

26555494
67219619

Projekta vadītāja

Ilze

Staša

67829889
28323064

Projekta vadītājs

Gunārs

Liepiņš

29468263

Projekta vadītājs

Armands

Pantelis

67219695

Projekta vadītājs

Andis

Paļeļunas

67219699

Nekustamā īpašuma speciāliste

Ineta

Dubovska

67219618

Vecākā referente

Lolita

Strazda-Ābele

67219168

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.