Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Covid-19

Valdības lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā

(Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”)Aktuālā informācija saistībā ar COVID-19 vīrusa uzliesmojumu Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.

Kā izplatās jaunais koronavīruss, kas izraisa saslimšanu ar COVID-19

Covid-19 - Likumi.lv

Tālruņu numuru saraksts kur zvanīt, ja ir jautājumi par COVID-19

Jautājumi un atbildes

Tīrīšana un dezinfekcija


Informācija par nomas maksas samazināšanu

Saskaņā ar likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 2.pantu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid – 19 izplatību” 3. un 4.punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, sākot no 2020.gada 12.marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, piemēro nomas maksas samazinājumu.

Uzņēmumi, kam Nodrošinājuma valsts aģentūra piešķīrusi nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu:

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Lēmuma datums

Kafijas pasaule SIA

40103476661

08.05.2020.

ARVE LA SIA

40003568620

15.05.2020.

SIA “REMANI”

40103948412 30.07.2020.

Izmaiņas Nodrosinājuma valsts aģentūras darbā sakarā ar ārkārtas situāciju valstī:

 

Aicinām ievērot nepieciešamos piesardzības pasākumus, būt atbildīgiem un izvērtēt nepieciešamību un riskus, apmeklējot klientu apkalpošanas centrus klātienē, un izmantot e-pakalpojumu iespējas valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Iesniegumi par izņemto transportlīdzekļu atdošanu tiek pieņemti arī elektroniski, izmantojot e-pastu kanceleja@agentura.iem.gov.lv, un vietnē www.latvija.lv.

Iesniegumā minēto transportlīdzekli būs iespējams saņemt trīs darba dienu laikā, par to savlaicīgi tiks paziņots telefoniski (vai ar e-pasta starpniecību, ja speciālists nevarēs klientu sazvanīt).

Lejuplādēt: Iesniegums par transportlīdzekļa atdošanu

Konsultācijas pa tālr.26669296, 67218649, 67218650.

Iesniegumi par administratīvo pārkāpumu lietās  izņemtās mantas un kriminālprocesos lietisko pierādījumu un arestētas mantas atdošanu tiek pieņemti arī elektroniski, izmantojot e-pastu kanceleja@agentura.iem.gov.lv, un vietnē www.latvija.lv.

Iesniegumā minēto mantu administratīvā pārkāpuma lietās būs iespējams saņemt trīs darba dienu laikā, par to savlaicīgi tiks paziņots telefoniski (vai ar e-pasta starpniecību, ja speciālists nevarēs klientu sazvanīt).

Iesniegumā minēto mantu krimināllietās būs iespējams saņemt piecu darba dienu laikā, par to savlaicīgi tiks paziņots telefoniski (vai ar e-pasta starpniecību, ja speciālists nevarēs klientu sazvanīt).

Lejuplādēt: Iesniegums par izņemtās mantas atdošanu

Konsultācijas pa tālr.26316748, 25617630, 67218639.

 


Informācija par veiktajām un par procesā esošajām iegādēm (precēm un pakalpojumiem), kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu.

Nr.p.k.

Iegādes priekšmets

Apjoms

Paredzamā līgumcena / noslēgtā līguma kopējā summa ar PVN, EUR

Piegādātāja (pakalpojuma sniedzēja) rekvizīti

Informācija par veiktajām iegādēm (precēm un pakalpojumiem), kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu

1.

Kannas un smidzinātāji

76

226.58 (bez līguma)

SIA Cenuklubs.lv , reģ. Nr.40003592887

2.

Kannas un smidzinātāji

150

374.91 (bez līguma)

SIA Cenuklubs.lv , reģ. Nr.40003592887

3.

Dezinfekcijas līdzekļi

492.50 l

2 928.08 (bez līguma)

SIA ECO Forte, reģ. Nr.40103998911

4.

Kannas

264

202.55 (bez līguma)

SIA NIFCO PLAST, reģ. Nr.401032244359

5.

Sejas maskas

4500

5 445.00 (bez līguma)

SIA Baltic Gift Agency, reģ. Nr.44103084464

6.

Sejas aizsargvairogi

85

2 057.00 (bez līguma)

SIA 3D Tehnology, reģ. Nr.42103085103

7.

Dezinfekcijas līdzekļi (pārstrāde)

2560 l

899.52 (pārstrāde)

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca, reģ. Nr.40003284444

8.

Materiāli stikla starpsienas izveidei 

Materiāli 18 gb., materiāli 0.48 kg

41.16 

SIA DEPO DIY, reģ. Nr. 50003719281

9.

Stikls stikla starpsienas izveidei 

0.54 m2

30.02 

SIA Skinef (uzņēmums nav PVN maksātājs), reģ. Nr. 42103105908

10.

Materiāli stikla starpsienas izveideiSaldū, Jelgavas ielā 9

materiāli

19.44

SIA Tirdzniecības nams “Kurši”, reģ. Nr. 40003494995

11.

Dezinfekcijas līdzekļu un dozatoru sagāde Kurzemes reģiona objektiem

1 (pakalpojums)

380.47

SIA CS Komercserviss, reģ. Nr. 900009112024

12.

Ziepju dozatori, 170 ml

20

665.50

SIA Impel Serviks, reģ. Nr. 40003238229

Izodezon roku dezinfekcijas līdzeklis

3 kannas

13.

Atslēgas cilindrs, slēdzene ZV4, Z komplekts V, stikls, griešanas pakalpojums

4 gb., stikls 0.30 m2

32.65

SIA O. Bāres Būvmateriāli, reģ. Nr. 46103004630

14.

Materiāli starpsienas izveidei Jelgavas ielā 65, Kuldīgā

3

29.57 

SIA Tirdzniecības nams “Kurši”, reģ. Nr. 40003494995

15.

Materiāli aizsargbarjeras izveidošanai Ostas ielā 33, Ventspilī

materiāli

62.93

SIA Tirdzniecības nams “Kurši”, reģ. Nr. 40003494995

16.

Dezinfekcija

Bāriņu iela 3, Liepāja295.1 m2

108.90

SIA T.T.R., reģ. Nr. 40103133509 

17.

Respiratori UVEX Silv-Air Prem Carbon 5210+FFP2, ar vārstu

6

14.51

SIA Tirdzniecības nams “Kurši”, reģ. Nr. 40003494995

18.

Līmlente grīdu marķēšanai

1

7.24

SIA Tirdzniecības nams “Kurši”, reģ. Nr. 40003494995

19.

Telpu uzkopšana ārkārtējās situācijas laikā

Daugavpils reģionālās nodaļas 27 objekti

10 947.54 (summa mēnesī par visiem objektiem)(grozījumi pakalpojuma līgumā Nr.IeM NVA 2019/123-Pak)

SIA Max Shine, reģ. Nr. 40003966464

20.

Telpu uzkopšana ārkārtējās situācijas laikā

Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas 53 objekti

47 900.10(summa mēnesī par visiem objektiem)(grozījumi pakalpojuma līgumā Nr.IeM NVA 2020/49-Pak)

SIA MARIVO, reģ. Nr. 40203012377

21.

Telpu uzkopšana ārkārtējās situācijas laikā

Kurzemes reģionālās nodaļas 29 objekti

18 000.00(summa mēnesī par visiem objektiem)(grozījumi pakalpojuma līgumā Nr.IeM NVA 2019/172-Pak)

SIA CS Komercserviss, reģ. Nr. 900009112024

22.

Telpu uzkopšana ārkārtējās situācijas laikā

Bāriņu iela 3, Liepāja

17.68 (sakarā ar ēku kompleksa sporta zāles slēgšanu, papildu izmaksu apjoms ir neliels)

SIA Impel Serviks, reģ. Nr. 40003238229

23.

Telpu uzkopšana ārkārtējās situācijas laikā

Ludzas reģionālās nodaļas 25 objekti

10 174.05(summa mēnesī par visiem objektiem) (grozījumi pakalpojuma līgumā Nr.IeM NVA 2019/129-Pak)

SIA Max Shine, reģ. Nr. 40003966464

24.

Telpu uzkopšana ārkārtējās situācijas laikā

Vidzemes reģionālās nodaļas 34 objekti

25 008.36(summa mēnesī par visiem objektiem)(grozījumi pakalpojuma līgumā Nr.IeM NVA 2019/173-Pak)

SIA CS Komercserviss, reģ. Nr. 900009112024

25.

Sejas aizsargvairogi

4825

23 586.53 (Piegādes līgums Nr.IeM NVA 2020/25-Pieg.)

SIA Brief, reģ. Nr. 40103935776

26.

Dezinfekcija

Tālavas iela 4, Valka (administratīvā ēka), 698.30 m2

16.90

SIA “T.T.R.”, reģ. Nr. 40103133509

27.

Dezinfekcija

Pils iela 2A, Smiltene (administratīvā ēka), 400.00 m2

9.68

SIA “T.T.R.”, reģ. Nr. 40103133509

28.

Smidzinātāji, 750 ml, krāsaini

60

57.23

SIA DEPO DIY, reģ. Nr. 50003719281

29.

Smidzinātājs

1

0.96

SIA DEPO DIY, reģ. Nr. 50003719281

30.

Piekļuves sistēmas uzstādīšana
Gaujas ielā 17, Rīgā

sistēma 

1 045.85

VAS Valsts nekustamie īpašumi, reģ. Nr. 40003294758

31.

Koka paletes EUR (spirtu saturoša šķidruma fasēšanai)

46

1 066.45

(Piegādes līgums Nr.IeM NVA 2018/27-Pieg.)

SIA “HERMESS”, reģ. Nr. 40003057181

 

32.


Kannas, 5 l ar mēru (tara spirtu saturoša šķidruma fasēšanai)

5 010

2 727.95

SIA “NIFCO PLAST”, reģ. Nr. 40103244359

33.

Palešu plēve (spirtu saturoša šķidruma fasēšanai)

25 ruļļi

114.65
(Piegādes līgums Nr.IeM NVA 2018/86-Pieg.)

SIA “Prāna Ko”, reģ. Nr. 40003277283

 

34.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

130 805

107 712.45
(Piegādes līgums Nr.IeM NVA 2020/23-Pieg.)

SIA Brief, reģ. Nr. 40103935776

35.


Aizsargbarjeras uzstādīšana Piedrujas ielā 14, Rīgā

1

1 170.42

SIA “ES Group”, reģ. Nr. 42103105880

36.


Kanna, 5 l, 38 mm, ar mēru;
Korķis, 38 mm, sarkans

300; 300

163.35

SIA “NIFCO PLAST”, reģ. Nr. 40103244359

37.


Galdu virsmu dezinfekcija par aprīli Kurzemes reģiona objektos

29 pakalpojumi

1 376.93

 SIA “CS KOMERCSERVISS”,
reģ. Nr. 40003885943

38.


Dezinfekcija Piebalgas ielā 89, Cēsīs (Īslaicīgās aizturēšanas vietas telpas)

 811.44 m2  19.64 SIA “T.T.R.”, reģ. Nr. 40103133509
39.


Smidzinātāji, 1000 ml, dezinfekcijas līdzekļa uzpildei

6  11.82 SIA “VALDIS”, reģ. Nr. 43203000229
 
Informācija par procesā esošajām iegādēm (precēm un pakalpojumiem), kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu

1.


Smidzinātāji, 1000 ml, dezinfekcijas līdzekļa uzpildei

7

 15.10

SIA “VALDIS”, reģ. Nr. 43203000229

2.


Piekļuves sistēmas uzstādīšana

Gaujas ielā 15, Rīgā

 sistēma

4 238.15

VAS Valsts nekustamie īpašumi, reģ. Nr. 40003294758

3.


Aizsargekrāna izvietošana

Kr.Valdemāra ielā 1A, Rīgā

175.96

VAS Valsts nekustamie īpašumi, reģ. Nr. 40003294758

 

 

 

Informācija aktualizēta 09.07.2020.