Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Darba laiks:
Darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30 (pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 12:30)

Kontakti:
Adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67829054, 67829083
Fakss: 67829082
E-pasts: mail

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:
Apmeklētājus pieņem tikai aģentūras darba laikā ar iepriekšēju pieteikšanos, norādot apmeklējuma mērķi.

Caurlaižu režīms:
1. caurlaidi pret personu apliecinošu dokumentu var saņemt caurlaižu birojā (pie policijas dežuranta) administratīvās ēkas 1.stāvā:
- informējot par savu ierašanās mērķi policijas dežurantu, kas savukārt informē attiecīgo dienestu un noskaidro, kurš darbinieks apmeklētāju pieņems, un izsniedz caurlaidi;
- iepirkumu vai realizācijas procedūru dokumentācijas saņemšanai vai iesniegšanai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību (eID)), policijas dežurants izsniedz caurlaidi.

2. Pēc caurlaides saņemšanas apmeklētājs dodas pie attiecīgā darbinieka;

3. Pēc apmeklējuma caurlaidi apmeklētājs, izejot no ēkas, nodod policijas dežurantam.

 

 Papildus informācija:

Informāciju par pieņemšanas kārtību aģentūrā saistībā ar aizturētajiem transportlīdzekļiem lasiet sadaļā Administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu atdošana.
Pieņemšana par lietiskajiem pierādījumiem notiek Izņemto lietu nodaļā Rīgā, Piedrujas ielā 5.