Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Darba piedāvājumi

Būvniecības nodaļas vadītājs

16. novembris, 2017

Aicinām pieteikties uz vakanto Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas vadītāja ierēdņa amatu.

Prasības amata pretendentiem:

 1. atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta un likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām;
 2. otrā līmeņa augstākā izglītība inženierzinātņu, būvniecības, nekustamo īpašumu pārvaldīšanas vai tiesību zinātņu jomā;
 3. pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz viena gada pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā, vēlams būvniecības vai nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā;
 4. vēlams būvniecības speciālista sertifikāts būvuzraudzībā;
 5. vēlama pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu vadībā vai koordinācijā būvniecības vai nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā;
 6. zināšanas būvniecības, finanšu un publisko iepirkumu jomā;
 7. labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2.pakāpe);
 8. labas datora lietošanas prasmes (MS Office), tai skaitā tīmekļa pārlūkprogrammas un informācijas datubāzes;
 9. prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 10. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 1. plānot un savas kompetences ietvaros nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo jaunu būvju būvniecību, esošo būvju pārbūvi, restaurāciju, konservāciju, novietošanu un atjaunošanu, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt atbildīgajām institūcijām;
 2. nodrošināt nepieciešamo pasākumu izpildi valsts robežas joslas ierīkošanai, pierobežas ceļu uzturēšanai un īpašumtiesību sakārtošanai, un būvniecības projektu realizācijai, izmantojot ārvalstu finanšu instrumentu atbalstu;
 3. izstrādāt iekšlietu nozares un Nodrošinājuma valsts aģentūras būvniecības darbu plānu un kontrolēt to īstenošanu;
 4. atbilstoši struktūrvienības kompetencei, nodrošināt piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu slēgšanu un to izpildes kontroli;
 5. izvēlēties un ieteikt projektu vadīšanai nepieciešamās plānošanas un kontroles metodes, izstrādāt priekšlikumus, kas vērsti uz efektīvāku resursu izmantošanu;
 6. sagatavot informatīvo ziņojumu, Ministru kabineta rīkojumu, iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu projektus atbilstoši struktūrvienības kompetencei.

Piedāvājam:

 1. valsts pārvaldē noteikto atalgojumu atbilstoši 13.mēnešalgas grupai (pārbaudes laikā līdz 1458 euro) un sociālās garantijas;
 2. darbavietu Ezermalas ielā 10B, Rīgā;
 3. veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 4. izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 5. iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

 

Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt līdz 2017.gada 1.decembrim, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67219255 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30.


Īpašumu pārvaldes projekta vadītājs

02. novembris, 2017

Aicinām pieteikties Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes projekta vadītāja (darbinieka) amatam uz nenoteiktu laiku.

Prasības amata pretendentiem:

 1. augstākā izglītība būvniecības vai nekustamo īpašumu pārvaldīšanā;
 2. pēdējo piecu gadu laikā vēlama vismaz divu gadu praktiskā darba pieredze projektu vadībā vai koordinācijā būvniecībā vai darbā ar nekustamajiem īpašumiem;
 3. pārzināt ārējos normatīvos aktus, kas regulē būvniecību un nekustamo īpašumu pārvaldīšanu;
 4. vēlams sertifikāts būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
 5. prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē;
 6. prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 7. pieredze komandas veidošanā un vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Amata pamatpienākumi:  

 1. nodrošināt Iekšlietu ministrijai un tās padotības iestādēm nepieciešamo objektu būvniecības projektu koordināciju, kā arī vadību projektēšanas un būvdarbu laikā;
 2. izstrādāt, uzturēt un glabāt projektu vadīšanai nepieciešamo dokumentāciju visā projektu izstrādes un realizācijas gaitā;
 3. izstrādāt un saskaņot ar objektu lietotājiem būvniecības tehniskos uzdevumus;
 4. organizēt Iekšlietu ministrijas jaunbūvējamo, atjaunojamo un rekonstruējamo nekustamo īpašumu objektu tehnisko apsekošanu, sagatavot apsekojumu rezultātus;
 5. piedalīties ārējo un iekšējo normatīvo aktu sagatavošanā amatam noteiktās kompetences robežās;
 6. dalība Iekšlietu ministrijas un Nodrošinājuma valsts aģentūras veidotās darba grupās un komisijās.

Piedāvājam:

 1. mēnešalgu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (līdz 1287.00 euro) un sociālās garantijas;
 2. darbavietu Ezermalas ielā 10 B, Rīgā;
 3. veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 4. izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 5. iespēju pilnveidot zināšanas un prasmes apmācībās.

 Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt līdz 2017. gada 23. novembrim, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67219255 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30.