Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Darba piedāvājumi

Dežurants

04. janvāris, 2018

Aicinām pieteikties uz vakanto Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes

Apsardzes nodaļas dežuranta amatu (divas amata vietas) uz nenoteiktu laiku

 

Prasības pretendentiem:

 • pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • vismaz 2 gadu profesionālā pieredze līdzīgā amatā;
 • vēlams apsardzes sertifikāts;
 • pārzināt apsardzes, ugunsdrošības, video novērošanas sistēmu, signalizācijas darbību pamatprincipus;
 • latviešu valodas zināšanas (B līmeņa 1.pakāpe), datora lietošanas prasmes (MS Office).

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt teritorijas un tur esošo materiālo vērtību apsardzi, caurlaižu režīma ievērošanu Nodrošinājuma valsts aģentūras nodarbinātajiem un apmeklētājiem;
 • nodrošināt aģentūras nodarbināto un apmeklētāju drošību un sabiedrisko kārtību;
 • novērst zādzības un vardarbību dežūras laikā;
 • uzraudzīt ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;
 • veikt visus nepieciešamos pasākumus objekta aizsardzībai no prettiesiska vai kāda cita apdraudējuma;
 • pārzināt un prast pielietot normatīvos aktus, kas saistīti ar pienākumu izpildi;
 • pildīt uzdevumus un norādījumus amatam noteiktās kompetences ietvaros.

 

Piedāvājam:

 • summēto darba laiku saskaņā ar grafiku;
 • stundas tarifa likmi 3,17 euro;
 • pamata darbavietu Krustpils ielā 63a, Rīgā;
 • veselības apdrošināšanu  pēc viena nostrādāta gada aģentūrā;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas un pieredzi valsts pārvaldes iestādē.

 

Pieteikuma vēstuli, izglītību un papildu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) līdz 2018.gada 21.janvārim sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026 vai uz e – pastu: andris.stigis@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67218677, darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30.