Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Darba piedāvājumi

Piedziņas nodaļas vecākais referents (ierēdnis)

15. marts, 2018

Aicinām pieteikties uz Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Piedziņas nodaļas vecākā referenta (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku.

 Prasības amata pretendentiem:

 1. atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 2. augstākā izglītība tiesību zinātnēs, komerczinībās vai sociālās un cilvēkrīcību zinātnēs;
 3. pēdējo piecu gadu laikā ir vēlama vismaz divu gadu darba pieredze valsts pārvaldes iestādē;
 4. padziļinātas zināšanas par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu radīto izdevumu atgūšanu;
 5. juridiskās terminoloģijas un speciālās terminoloģijas finanšu jomā pārzināšana;
 6. labas datora lietošanas prasmes;
 7. prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē;
 8. labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2.pakāpe);
 9. prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 10. atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām.

  Galvenie amata pienākumi:

 1. nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu radīto izdevumu atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 2. sagatavot lēmumu par izdevumu apmēru un izpildrīkojumu projektus par administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu un iznīcināšanu radīto izdevumu piedziņu;
 3. aprēķināt izdevumus un informēt procesa virzītājus par izdevumiem, kas saistīti ar lietisko pierādījumu un arestētās mantas glabāšanu, pārsūtīšanu, realizāciju vai iznīcināšanu, lai minētos izdevumu iekļautu procesuālajos izdevumos;
 4. sagatavot ziņojumus par administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu vai kriminālprocesos izņemto lietisko pierādījumu (arestētās mantas) radīto izdevumu piedziņas neiespējamību.

 Piedāvājam:

 1. mēnešalgu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā no 835 – 920 euro) un sociālās garantijas;
 2. darbavietu Piedrujas ielā 20, Rīgā;
 3. veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 4. izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 5. iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

 Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt līdz 2018.gada 25.martam Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67219255 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30.