Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Darba piedāvājumi

Vecākais lietvedis (1 amata vieta uz laiku, 1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

20. septembris, 2017

Aicinām pieteikties atklātā konkursā uz vakanto Dokumentu pārvaldības sektora vecākā lietveža (darbinieka) amatu

Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvajā nodaļā

 

Dokumentu pārvaldības sektora uzdevums ir nodrošināt efektīvu aģentūras dokumentu pārvaldību, kā arī savlaicīgu un kvalitatīvu dokumentu apriti.

 Piedāvājam:

 • izaicinošu darbu ar iespēju pāriet uz elektronisko dokumentu pielietojumu;
 • mēnešalgu atbilstoši 8.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā atbilstoši kategorijai līdz 775 EUR);
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.

 

Amata pamatpienākumi:

 • saņemt, reģistrēt lietvedības informācijas sistēmā „DocsVision” un nosūtīt adresātiem dokumentus, nodrošināt savlaicīgu dokumentu apriti;
 • sagatavot dokumentu atvasinājumus;
 • kontrolēt dokumentu izpildes termiņus;
 • konsultēt nodarbinātos dokumentu pārvaldības jautājumos.

 

No pretendenta sagaidām:

 • iegūtu profesionālo vidējo  izglītību lietvedības vai arhīva  jomā, vai citu profesionālo vai I līmeņa augstāko izglītību, kas papildināta ar profesionālās pilnveides izglītību lietvedības vai arhīva jomā;
 • zināšanas par dokumentu pārvaldību;
 • prasmi strādāt ar lietvedības informācijas sistēmu un biroja tehniku;
 • darba precizitāti un prasmi organizēt savu darbu.

 

Aicinām savu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un darba pieredzes aprakstu (CV) sūtīt līdz 2017.gada 25.septembrim uz e – pastu: personals@agentura.iem.gov.lv, kontakttālrunis 67829697 (Ingrīda Orlova).


Juriskonsults

14. septembris, 2017

Aicinām pieteikties atklātā konkursā uz Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsulta (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku.

 Prasības amata pretendentiem:

 1. otrā līmeņa augstākā izglītība vai bakalaura grāds tiesību zinātnēs;
 2. pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz viena gada darba pieredze ar jurisprudenci saistītā amatā tiešās valsts pārvaldes iestādē;
 3. zināšanas tiesību aktu un administratīvo aktu projektu izstrādē un analīzē;
 4. zināšanas administratīvajās tiesībās un civiltiesībās tiesībās, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un būvniecības jomā;
 5. labas datora lietošanas prasmes;
 6. prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē;
 7. prasme izteikt un argumentēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 8. atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 9. atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām.

Galvenie amata pienākumi:

 1. izstrādāt tiesību aktu projektus, organizēt to saskaņošanu, kā arī nodrošināt tiesību aktu projektu izskatīšanu, analīzi, saskaņošanu un sniegt par tiem atzinumus;
 2. izvērtēt dokumentu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas prasībām;
 3. izstrādāt privāttiesisko un publisko tiesību līgumu projektus un veikt pārvaldes lēmumu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu projektu tiesiskuma iepriekšējo papildpārbaudi vai pēcpārbaudi;
 4. izskatīt un analizēt iesniegumus no publiskām personām un privātpersonām, sagatavot attiecīgo dokumentu projektus, tajā skaitā administratīvos aktus.

Piedāvājam:

 1. mēnešalgu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā no 950 euro) un sociālās garantijas;
 2. darbavietu Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-2, Rīgā;
 3. veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 4. izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 5. iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) līdz 2017.gada 25.septembrim iesniegt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu natalija.rateniece@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829699 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30.