Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Īpašumu pārvalde

Daugavpils daļa

Andreja Pumpura iela 105B, Daugavpils, LV-5404

Defektu pieteikšana: mail

Daļas vadītājs

Jurijs

Kokins

29452567

Vecākā referente

Mārīte

Trofimova

25702558

Vecākā referente

Žanna

Cimboreviča

20021228

Vecākā referente

Diāna

Astašonoka

25702627

Vecākais referents

Elmārs

Rudovičs

27325843

Namu pārzinis

Pāvels

Škapars

29441761

Namu pārzinis

Ainārs

Skudra

26228827

Projekta vadītājs

Vilis

Pauliņš

29283197

Namu pārzinis

Ernests

Vainiņš

29148235

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.