Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti”

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros 2018. gada 9. maijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/17/I/026.

 

Projekta numurs, nosaukums: Nr.4.2.1.2/17/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti”

 Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

 Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018.gada maija - 2018.gada decembrim

 Projekta izmaksas: Projekta attiecināmās izmaksas ir 336 373,76 EUR, tajā skaitā 85% ir ERAF finansējums 285 917,70 EUR un 15% ir valsts budžeta līdzekļi 50 456,06 EUR

 Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

 Projekta galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: ārsienu siltināšana; pamatu siltināšana; jumta siltināšana; logu nomaiņa; veco koka vārtu nomaiņa; durvju maiņa; apkures sistēmas atjaunošana; lietus ūdens kanalizācijas un ēkas betona aizsargapmales atjaunošana.

Tāpat, projekta ietvaros tiks nodrošināta būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

  

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 21.05.2018.

Projekta īstenošanas gaita uz 21.09.2018.

Projekta īstenošanas gaita uz 21.12.2018.