Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/030 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti”

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros 2018. gada 3. augustā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/17/I/030.

 

Projekta numurs, nosaukums: Nr.4.2.1.2/17/I/030 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti”

 

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018.gada augusts - 2019.gada martam

 

Projekta izmaksas: Projekta attiecināmās izmaksas ir 347 706,73 EUR, tajā skaitā 85% ir ERAF finansējums 295 550,72 EUR un 15% ir valsts budžeta līdzekļi 52 156,01 EUR

 

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

 

Projekta galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: fasādes siena; ēkas cokola siltināšana; bēniņu pārseguma papildu siltināšana; jumta pārseguma siltināšana; esošo PVC tipa logu nomaiņa pret jauniem PVC tipa logiem; veco koka un metāla ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm ar aizvērējmehānismiem, apkārt ēkai betona aizsargapmales atjaunošana un pieslēguma elementu atjaunošana; apkures sistēmas atjaunošana, jaunu radiatoru ar termoventiļiem uzstādīšana.  

Tāpat, projekta ietvaros tiks nodrošināta būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 06.08.2018.

Projekta īstenošanas gaita uz 21.09.2018.

Projekta īstenošanas gaita uz 21.12.2018.