Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekta īstenošanas gaita uz 21.12.2018.

Starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2018.gada decembrī parakstīti VIENOŠANĀS Nr.4.2.1.2/17/I/030 grozījumi Nr.2. Grozījumi paredz Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/030 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 2.septembrim, kopā– 13 mēneši.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/030 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti”, kuru īsteno Nodrošinājuma valsts aģentūra, pasākumu ietvaros uz atskaites periodu ir īstenotas šādas aktivitātes:

  1. pasākuma “Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” ietvaros turpinās 2018.gada 6.augustā ar SIA “BAZALTS” noslēgtā būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2018/108-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkā Piebalgas ielā 89, Cēsīs (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2018/28) izpildeLīguma kopējā summa 264 239,52 EUR bez PVN.

Līguma ietvaros tiks veikti šādi darbi:  fasādes sienu siltināšana; ēkas cokola siltināšana; bēniņu pārseguma siltināšana; jumta pārseguma siltināšana; esošo PVC tipa logu nomaiņa pret jauniem PVC tipa logiem; veco ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm; ēkas betona aizsargapmales atjaunošana un pieslēguma elementu atjaunošana; apkures sistēmas atjaunošana.

Veicot nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus uzlabosies ēkas energoefektivitāte, siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana Latvijā. 

  1. pasākuma “Būvuzraudzība” ietvaros turpinās 2018.gada 16.augustā ar SIA “Būvalts” noslēgtā līguma Nr.IeM NVA 2018/153-Pak par būvuzraudzības pakalpojumiem objektam Piebalgas ielā 89, Cēsīs (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2017/105) izpilde. Līguma kopējā summa 3 540,00 EUR bez PVN.
  2. pasākuma “Autoruzraudzība” ietvaros turpinās 2018.gada 6.augustā ar SIA “Grand Eko” noslēgtā līguma Nr.IeM NVA 2018/152-Pak par autoruzraudzības veikšanu ēkai Piebalgas ielā 89, Cēsīs, izpilde.

  

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 21.12.2018.