Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/031 “Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā energoefektivitāti”

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros 2018. gada 9. maijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/17/I/031.

 

Projekta numurs, nosaukums: Nr.4.2.1.2/17/I/031 “Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā energoefektivitāti”

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018.gada maija - 2018.gada februārim

Projekta izmaksas: Projekta attiecināmās izmaksas ir 519 064,52 EUR, tajā skaitā 85% ir ERAF finansējums 441 204,84 EUR un 15% ir valsts budžeta līdzekļi 77 859,68 EUR.

Saskaņā ar 2018.gada 3.augustā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajiem 2018. gada 9. maija vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/17/I/031 grozījumiem Nr.2 projekta kopējās izmaksas ir 583 415,05 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 552 025,00 EUR: 85% ir ERAF finansējums 469 221,25 EUR, 15% ir valsts budžeta līdzekļi 82 803,75 EUR un projekta neattiecināmās izmaksas ir 31 390,05 EUR. 

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: ārsienu siltināšana; logu un durvju ailu siltināšana; veco logu nomaiņa; veco koka ārdurvju (t.sk. lūku) nomaiņa; pagraba pārseguma siltināšana; pamatu siltināšana (t.sk. redzamas daļas jeb cokola); jumta siltināšana, ieklājot jaunu hidroizolācijas slāni; karstā ūdens sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņa; apkures sistēmas atjaunošana; esošās apgaismojuma sistēmas nomaiņa pret energoefektīvu LED apgaismojuma sistēmu; veco kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa; lietus ūdens kanalizācijas atjaunošanas darbi. 

Tāpat, projekta ietvaros tiks nodrošināta būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ugunsdzēsības depo ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba un sadzīves apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

  

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 21.05.2018.

Projekta īstenošanas gaita uz 21.09.2018.

Projekta īstenošanas gaita uz 21.12.2018.

Projekta īstenošanas gaita uz 02.05.2019.

Projekta īstenošanas gaita uz 08.08.2019.

Projekta īstenošanas gaita uz 18.12.2019.

Projekta īstenošanas gaita uz 03.01.2020.