Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/033 “Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitāti”

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros 2018. gada 3. jūlijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/17/I/033.

 

Projekta numurs, nosaukums: Nr.4.2.1.2/17/I/033 “Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitāti”

 

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018.gada jūnija - 2019.gada janvārim

 

Projekta izmaksas: Projekta attiecināmās izmaksas ir 358 499,42 EUR, tajā skaitā 85% ir ERAF finansējums 304 724,51 EUR un 15% ir valsts budžeta līdzekļi 53 774,91 EUR

 

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

 

Projekta galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: fasādes sienu siltināšana; ēkas cokola siltināšana; bēniņu pārseguma siltināšana; jumta pārseguma siltināšana ierīkojot lietus ūdens notecei nepieciešamos slīpumus un aeratorus; paneļu jumtiņu virs ieejām atjaunošana; esošo PVC tipa un koka logu nomaiņa pret jauniem PVC tipa logiem; vārtu, metāla un koka ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm un vārtiem; pieslēguma elementu atjaunošana, siltināšana. 

Tāpat, projekta ietvaros tiks nodrošināta būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

   

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 06.07.2018.

Projekta īstenošanas gaita uz 10.12.2018.

Projekta īstenošanas gaita uz 08.04.2019.

Projekta īstenošanas gaita uz 08.07.2019.

Projekta īstenošanas gaita uz 29.11.2019.