Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/011 “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti”

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros 2018. gada 30. jūlijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/18/I/011.

 

Projekta numurs, nosaukums: Nr.4.2.1.2/18/I/011 “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti”

 

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018.gada jūlija - 2019.gada decembrim

 

Projekta izmaksas: Projekta attiecināmās izmaksas ir 384 507,97 EUR, tajā skaitā 85% ir ERAF finansējums 326 831, 77 EUR un 15% ir valsts budžeta līdzekļi 57 676,20 EUR

 

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

 

Projekta galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: fasādes sienu siltināšana; cokola siltināšana; pirmā stāva jumta pārseguma siltināšana, ierīkojot lietus ūdens notecei nepieciešamos slīpumus un aeratorus; esošo PVC tipa logu nomaiņa pret jauniem PVC tipa logiem; esošo ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm; apkures sistēmas atjaunošana; pieslēguma elementu (ārējās kāpnes, uzjumtiņi, utt.) atjaunošana; būvkonstrukciju defektu un bojājumu novēršana; šuvju un plaisu blīvēšana un stiprināšana, šuvju hermetizācija, kā arī plaknes ierāvumu līdzināšana.

Tāpat, projekta ietvaros tiks nodrošināta būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 03.08.2018.

Projekta īstenošanas gaita uz 30.11.2018.

Projekta īstenošanas gaita uz 29.03.2019.

Projekta īstenošanas gaita uz 10.07.2019.

Projekta īstenošanas gaita uz 27.12.2019.

Projekta īstenošanas gaita uz 07.02.2020.

Projekta īstenošanas gaita uz 05.06.2020.