Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekta īstenošanas gaita uz 05.06.2020.

Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011 “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” ietvaros ir pabeigti visi 2019.gada 3.jūlija būvdarbu līgumā Nr.IeM NVA 2019/58-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkā Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, plānotie ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunošanas darbi, kurus veica sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ozolmājas”,  reģ. Nr.43201016545.

Tāpat, ir nodrošināta būvuzraudzība objektam Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, ko veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BŪVĒTIKA”, reģ. Nr.40103446440, pamatojoties uz 2019.gada 4.jūlija pakalpojuma līgumu Nr.IeM NVA 2019/144-Pak par būvuzraudzības pakalpojumiem objektam Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2017/105) un autoruzraudzība, ko 2019.gada 4.jūlija pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2019/147-Pak par autoruzraudzības veikšanu ēkas būvdarbiem Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2017/134) ietvaros nodrošināja Akciju sabiedrība “Komunālprojekts”, reģ. Nr.40003005372.

Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011 ietvaros tika veikti šādi ēkas atjaunošanas darbi: fasādes sienu un cokola siltināšana; jumta pārseguma siltināšana; esošo PVC tipa logu nomaiņa pret jauniem PVC tipa logiem; esošo ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm; apkures sistēmas atjaunošana; pieslēguma elementu (arējās kāpnes,  uzjumteņi, utt.) atjaunošana.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabojusies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiek pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabojušies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļaujas kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 05.06.2020.