Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekta īstenošanas gaita uz 07.02.2020.

2020.gada 29.janvārī tika noslēgti 2018.gada 30.jūlija vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/011 grozījumi Nr.2.

Grozījumi paredz projekta īstenošanas termiņu pagarināt līdz 2020.gada 29.junijam un nosaka Projekta kopējās izmaksas 473 900,87 EUR, kur Projekta attiecināmās izmaksas ir 409 633,33 EUR: 85% ir ERAF finansējums 348 188,33 EUR, 15% ir valsts budžeta līdzekļi 61 445,00 EUR un Projekta neattiecināmās izmaksas ir 64 267,54 EUR.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 07.02.2020.