Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekta īstenošanas gaita uz 10.07.2019.

Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011 “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” ietvaros:

  1. 5.pasākuma “Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” ietvaros atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2019/51) rezultātā, 2019.gada 3.jūlijā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ozolmājas”, reģ. Nr.43201016545, noslēgts būvdarbu līgums Nr.IeM NVA 2019/58-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkā Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē par kopējo Līguma summu 370 746,05 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Līgums paredz: I kārtas Valsts policijas ēkas vienkāršotas atjaunošanas-energoefektivitātes paaugstināšanas darbus un II kārtas apkures sistēmas atjaunošanas darbus.
  2. 4.pasākuma “Būvuzraudzība” ietvaros 2019.gada 4.jūlijā ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BŪVĒTIKA”, reģ.Nr.40103446440, noslēgts pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2019/144-Pak par būvuzraudzības pakalpojumiem objektam Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2017/105) par kopējo Līguma summu 7 988,61 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (I kārtas Valsts policijas ēkas vienkāršotas atjaunošanas-energoefektivitātes paaugstināšanas darbi).
  3. 3.pasākuma “Autoruzraudzība” ietvaros 2019.gada 4.jūlijā ar Akciju sabiedrība “Komunālprojekts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003005372, noslēgts pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2019/147-Pak par autoruzraudzības veikšanu ēkas būvdarbiem Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2017/134) par kopējo Līguma summu 1 721,05 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (I kārtas Valsts policijas ēkas vienkāršotas atjaunošanas-energoefektivitātes paaugstināšanas darbi).

 Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

 Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

 Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 10.07.2019.