Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekta īstenošanas gaita uz 27.12.2019.

 

2019.gada 26.septembrī tika noslēgti 2018.gada 30.jūlija vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/011 grozījumi Nr.1.

Grozījumi nosaka Projekta kopējās izmaksas 404 485,31 EUR, kur Projekta attiecināmās izmaksas ir 384 507,97 EUR: 85% ir ERAF finansējums 326 831,77 EUR, 15% ir valsts budžeta līdzekļi 57 676,20 EUR un Projekta neattiecināmās izmaksas ir 19 977,34 EUR.

Projekta 5.pasākuma “Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” ietvaros 2019.gada decembrī pieņemti ekspluatācijā ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, atjaunošanas darbi ar atliktajiem darbiem, kuri jāpabeidz līdz 2020.gada 1.jūnijam, kurus veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ozolmājas”,  reģ. Nr.43201016545., pamatojoties uz 2019.gada 3.jūlija būvdarbu līgumu Nr.IeM NVA 2019/58-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkā Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē. 

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 27.12.2019.