Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/013 “Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti”

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros 2019. gada 19. martā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/18/I/013 un 2019.gada 16.aprīlī parakstīti vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/013 grozījumi Nr.1.

 Projekta numurs, nosaukums: Nr.4.2.1.2/18/I/013 “Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti”

 Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

 Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019.gada marta - 2020.gada oktobrim

 Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 571 297,94 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 481 696,13 EUR: 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 409 441,71 EUR un 15% valsts budžeta līdzekļi 72 254,42 EUR; projekta neattiecināmās izmaksas ir 89 601,81 EUR

 Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

 Projekta galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: ārsienu siltināšana; logu un durvju ailu siltināšana; pamatu siltināšana (t.sk. redzamās daļas jeb cokola); stikla bloku nomaiņa pret jauniem logiem; veco koka ārdurvju nomaiņa pret siltinātām durvīm; metāla vārtu nomaiņa pret jauniem siltinātiem vārtiem; jumta siltināšana; apkures sistēmas atjaunošana; esošs apgaismojuma sistēmas nomaiņa pret energoefektīvu LED apgaismojuma sistēmu.

 Tāpat, projekta ietvaros tiks nodrošināta būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 18.04.2019.