Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekts Nr.VUGD/IDF/2018/5 “Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai”

Nodrošinājuma valsts aģentūrā ir uzsākts Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020.gada nacionālās programmas projekts Nr.VUGD/IDF/2018/5 “Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai”, Vienošanās Nr.VUGD/IDF/2018/5, kuru īsteno Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kā finansējuma saņēmējs un Nodrošinājuma valsts aģentūra kā sadarbības partneris.

Projekta pasākumu ietvaros tiks izstrādāts būvprojekts CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai Krustpils ielā 10 un Jāņuvārtu ielā 20, Rīgā un veikta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai.

Projekta kopējā summa 91 486,00 EUR.

Projekta ilgums – 2020.gada 31.jūlijs.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Inga Dobelniece

e-pasta adrese: inga.dobelniece@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 29266330

 

Publicēšanas datums: 29.05.2019.

Projekta īstenošanas gaita uz 27.09.2019.

Projekta īstenošanas gaita uz 30.12.2019.