Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekts Nr.PMLP/PMIF/2016/1 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā”

Pamatojoties uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas 2016. gada 17. februāra vienošanos Nr.PMLP/PMIF/ 2016/1 par projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā” īstenošanu 2016.gada 18. februārī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi tika noslēgts sadarbības līgums Nr.13/2016 par kārtību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā” 1.pasākuma “Projekta vadība un administrēšana” un 5.pasākuma “Patvēruma meklētāju centra ēkas būvniecība, tostarp būvju atjaunošana un pārbūve” īstenošanai

 Projekta nosaukums: “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā”

 Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 Projekta sadarbības partneris: Nodrošinājuma valsts aģentūra

 Projekta īstenošana: 2016.gada 1.janvāra - 2017.gada 31.decembrim

 Projekta izmaksas: Projekta kopējais finansējums ir 1 981 672 EUR, tajā skaitā, Nodrošinājuma valsts aģentūrai pasākumu īstenošanai piešķirtais finansējums - 343 661 EUR

 Projekta tiešais mērķis: Paaugstināt patvēruma meklētāju uzņemšanas standartus Patvēruma meklētāju centrā un stiprināt patvēruma procedūras kapacitāti

 Projekta ietvaros:

Projekta ietvaros tiek īstenoti seši pasākumi, tostarp, 5.pasākumu “Patvēruma meklētāju centra ēkas būvniecība, tostarp būvju atjaunošana un pārbūve” īsteno Nodrošinājuma valsts aģentūra.

5.pasākuma ietvaros tiks veikti “Patvēruma meklētāju centrs”, Muceniekos, Ropažu novadā, ēkas telpu būvdarbi 1., 2. un 3.stāvā, ar mērķi nodrošināt Patvēruma meklētāju centra ēkas pielāgošanu lielākam patvēruma meklētāju skaitam. Tāpat, pasākuma ietvaros tiks iegādāta iebūvējamā sadzīves tehnika (elektriskās plītis, tvaika nosūcēji, nerūsējošā tērauda galda virsmas u.c.) atjaunoto sadzīves telpu aprīkošanai.

 

Projekta īstenošanas rezultātā: tiks paaugstināti patvēruma meklētāju uzņemšanas standarti un kapacitāte, kā arī mazināts patvēruma pieprasītāju spiediens uz citu ES dalībvalstu migrācijas un patvēruma sistēmām

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.- 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 03.03.2016.

Projekta īstenošanas gaita uz 01.09.2016.

Projekta īstenošanas gaita uz 08.11.2016.

Projekta īstenošanas gaita uz 31.01.2017.

Projekta īstenošanas gaita uz 30.09.2017.

Projekta īstenošanas gaita uz 29.12.2017.