Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekta īstenošanas gaita uz 01.09.2016.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 5.pasākuma “Patvēruma meklētāju centra ēku būvniecība, tostarp būvju atjaunošana un pārbūve”, ko īsteno Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru, ietvaros:

  • 2016.gada 27.aprīlī tika pabeigta nekustamā īpašuma “Patvēruma meklētāju centrs”, Muceniekos, Ropažu novadā, esošās patvēruma meklētāju centra ēkas iekštelpu 1., 2. un 3.stāva remontdarbu I kārta (daļas iekštelpu remontdarbi).

Remontdarbus veica SIA “Ilidans” saskaņā ar 2016.gada 13.aprīlī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “Ilidans”  noslēgto būvdarbu līgumu Nr.IeM NVA 2016/33-Būv.

Aktivitātes rezultātā ir uzlabotas patvēruma meklētāju dzīvojamās telpas un sadzīves telpas (dušas, tualetes, virtuves) ir veikts sienu, grīdu, griestu kosmētiskais remonts un sanitāro telpu remonts.

  • 2016.gada 31.augustā SIA „Prof Rostuls” piegādāja un esošā patvēruma meklētāju centra virtuves telpās uzstādīja industriālo sadzīves tehniku: galdus ar 2 izlietnēm un plauktu - 5 gab.; galdus ar plauktu un bortu -11 gab.; tvaika nosūcējus ar filtriem - 5 gab.; elektriskās plītis ar 4 sildvirsmām ar laika releju - 10 gab.

Pakalpojumu nodrošināja SIA „Prof Rostuls” pamatojoties uz  2016.gada 21.jūnijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA „Prof Rostuls” noslēgto līgumu Nr.PR-052 IeM NVA 2016/61-Pieg par sadzīves tehnikas piegādi.

Aktivitātes rezultātā patvēruma meklētāju vajadzībām ir labiekārtotas un aprīkotas virtuves. 

Iepriekšējais virtuves aprīkojums:

[galerija:812]  

Iegādātais virtuves aprīkojums:

[galerija:811]  [galerija:824]

 

Projekta izmaksas: 

Projekta kopējais finansējums saskaņā ar 2016.gada 30.augusta noslēgtajiem 2016.gada 17.februāra Vienošanās Nr.PMLP/PMIF/2016/1 grozījumiem Nr.4 ir 2 019 673 EUR, tajā skaitā, Nodrošinājuma valsts aģentūrai piešķirtais finansējums – 469 899 EUR.

 

Projekta īstenošanas rezultātā: tiks paaugstināti patvēruma meklētāju uzņemšanas standarti un kapacitāte, kā arī mazināts patvēruma pieprasītāju spiediens uz citu ES dalībvalstu migrācijas un patvēruma sistēmām

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.- 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 01.09.2016.