Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekta īstenošanas gaita uz 08.11.2016.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 5.pasākuma “Patvēruma meklētāju centra ēku būvniecība, tostarp būvju atjaunošana un pārbūve”, ko īsteno Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru, ietvaros:

  • 2016.gada 30.septembrī tika pabeigta nekustamā īpašuma “Patvēruma meklētāju centrs”, Muceniekos, Ropažu novadā, esošās patvēruma meklētāju centra ēkas iekštelpu remontdarbu II kārta (atlikušās daļas iekštelpu remontdarbi).

Remontdarbus veica SIA “Ilidans” saskaņā ar 2016.gada 15.aprīlī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “Ilidans”  noslēgto būvdarbu līgumu Nr.IeM NVA 2016/34-Būv.

Remontdarbi un iekštelpu uzlabojumi veikti ar mērķi patvēruma meklētāju centra ēkas korpusa pielāgošana lielākam patvēruma meklētāju skaitam. Papildu izveidotas telpas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai Patvēruma meklētāju centrā un telpas medicīnas pakalpojumu sniegšanai.

  • 2016.gada 11.oktobrī ir izpildīti karstā ūdens sagatavošanas sistēmas izbūves darbi (veco fiziski nolietojušos ūdens boileru nomaiņa pret diviem jauniem boileriem un jauna siltummezgla izbūve).

Darbus veica SIA “Komunālserviss “Centrs”” 2016.gada 13.septembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “Komunālserviss “Centrs”” noslēgtā līguma Nr.IeM NVA 2016/127-Būv ietvaros.

Aktivitātes rezultātā patvēruma meklētāji un citi patvēruma meklētāju centra ēkas lietotāji ir nodrošināti ar regulāru karstā ūdens padevi, kā arī ir nodrošinātas higiēnas prasības.

[galerija:821]  

  •  gada 20.oktobrī SIA „AKERS VKS” piegādāja un esošā patvēruma meklētāju centra virtuves telpās uzstādīja industriālajai sadzīves tehnikai (elektriskajām plītīm) atbilstošus - tvaika nosūces ventilatorus 5 gab.

Pakalpojums tika veikts 2016.gada 15.septembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA „AKERS VKS” noslēgtā līguma Nr.IeM NVA 2016/147-Pieg par tvaika nosūces ventilatoru piegādi ietvaros.

Aktivitātes rezultātā patvēruma meklētāju vajadzībām ir labiekārtotas un aprīkotas virtuves.

[galerija:822]

Projekta izmaksas: 

Projekta kopējais finansējums saskaņā ar 2016.gada 7.novembrī noslēgtajiem 2016.gada 17.februāra Vienošanās Nr.PMLP/PMIF/2016/1 grozījumiem Nr.5 ir 2 019 673 EUR, tajā skaitā, Nodrošinājuma valsts aģentūrai piešķirtais finansējums – 486 244 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā: tiks paaugstināti patvēruma meklētāju uzņemšanas standarti un kapacitāte, kā arī mazināts patvēruma pieprasītāju spiediens uz citu ES dalībvalstu migrācijas un patvēruma sistēmām

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.- 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 08.11.2016.