Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekta īstenošanas gaita uz 29.12.2017.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 5.pasākuma “Patvēruma meklētāju centra ēku būvniecība, tostarp būvju atjaunošana un pārbūve”, ko īsteno Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru, ietvaros:

  • 2017.gada 21.decembrī tika pabeigti Patvēruma meklētāju centra ēku kāpņu margu uzlabošanas darbi.

Darbus veica SIA “AERO” saskaņā ar 2017.gada 30.novembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “AERO” noslēgto līgumu Nr.IeM NVA 2017/176-Būv “Par kāpņu margu uzlabošanu papildu drošības nodrošināšanai”.

  • 2017.gada 13.oktobrī tika pabeigti logu nomaiņas un regulēšanas darbi nekustamā īpašuma “Patvērumu meklētāju centrs” Muceniekos, Ropažu novadā, ēkās.

Darbus veica SIA “WINDOWS FACTORY” saskaņā ar 2017.gada 15.septembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “WINDOWS FACTORY” noslēgto līgumu Nr.IeM NVA 2017/103-Būv par logu nomaiņu nekustamajā īpašumā “Patvērumu meklētāju centrs” Muceniekos, Ropažu novadā.

  • 2017.gada 18.septembrī tika pabeigta ugunsdzēsības signalizācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.

Darbus veica SIA “ALTECO” saskaņā ar 2017.gada 31.jūlijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “ALTECO” noslēgto līgumu Nr.IeM NVA 2017/116-Pak par ugunsdzēsības signalizācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi.

  • 2017.gada 15.decembrī tika pabeigti automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošanas darbi Patvērumu meklētāju centra esošajās ēkās.

Darbus veica SIA “Wood Constractions” saskaņā ar 2017.gada 10.novembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “Wood Constractions” noslēgto līgumu Nr.IeM NVA 2017/157-Būv par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošanu.

  • 2017.gada 20.decembrī tika pabeigti aprīkojuma (vārtu automātikas un vārtu mehāniskas bloķēšanas iekārtas) piegādes un uzstādīšanas darbi esošo metāla vārtu papildu nostiprināšanai Patvērumu meklētāju centrā.

Darbus veica SIA “Hansaprojekts” saskaņā ar 2017.gada 29.novembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “Hansaprojekts” noslēgto līgumu Nr.IeM NVA 2017/104-Pieg par aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu esošo metāla vārtu papildu nostiprināšanai.

  • 2017.gada 20.decembrī tika pabeigti iekšdurvju durvju nomaiņas darbi nekustamā īpašuma “Patvērumu meklētāju centrs” Muceniekos, Ropažu novadā, ēkās.

Darbus veica SIA “Cleanhouse” saskaņā ar 2017.gada 31.jūlijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “Cleanhouse” noslēgto līgumu Nr.IeM NVA 2017/67-Būv par durvju nomaiņu nekustamajā īpašumā “Patvērumu meklētāju centrs” Muceniekos, Ropažu novadā. 

  • 2017.gada 18.decembrī tika pabeigta inženiertehnisko sistēmu apliecinājuma kartes izstrāde un būvdarbi nekustamā īpašuma “Patvērumu meklētāju centrs” Muceniekos, Ropažu novadā, ēkās.

Darbus veica Personu apvienība SIA “Biomasas pētniecības centrs” un pilnsabiedrība “Konsorcijs RT-ALTE” saskaņā ar 2017.gada 19.oktobrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Personu apvienību SIA “Biomasas pētniecības centrs” un pilnsabiedrību “Konsorcijs RT-ALTE” noslēgto līgumu Nr.IeM NVA 2017/137-Būv par inženiertehnisko sistēmu apliecinājuma kartes izstrādi un būvdarbiem ēkā “Patvērumu meklētāju centrs” Muceniekos, Ropažu novadā. 

  • Saskaņā ar 2016.gada 28.novembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA” noslēgto līgumu Nr.IeM MVA 2016/200-Pieg par sāls iegādi ūdens mīkstināšanai un ūdens kvalitātes nodrošināšanai (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/129), SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA” ir piegādājusi daļu sāls tabletes ūdens mīkstināšanai un ūdens kvalitātes nodrošināšanai patvēruma meklētāju centra vajadzībām.

 

Projekta īstenošanas rezultātā: paaugstināti patvēruma meklētāju uzņemšanas standarti un kapacitāte, kā arī mazināts patvēruma pieprasītāju spiediens uz citu ES dalībvalstu migrācijas un patvēruma sistēmām.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.- 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 08.01.2018.