Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekta īstenošanas gaita uz 30.09.2017.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 5.pasākuma “Patvēruma meklētāju centra ēku būvniecība, tostarp būvju atjaunošana un pārbūve”, ko īsteno Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru, ietvaros:

  • 2017.gada 13.martā tika piegādātas un uzstādītas iebūvējamās elektriskās plīts virsmas– 18 gab. un elektriskās cepeškrāsnis – 18 gab. ēkā “Bundulīši”, Muceniekos, Ropažu novadā.
  • Darbus veica SIA “SKOG” saskaņā ar 2017.gada 25.janvārī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “SKOG” noslēgto piegādes līgumu Nr.IeM NVA 2017/3-Pieg par virtuves iekārtu (elektriskās plīts virsmas, cepeškrāsns) piegādi (iepirkuma ID Nr.IeM NVA 2016/171).

  • 2017.gada 12.jūnijā tika piegādāta un uzstādīta ūdens mīkstināšanas iekārta ēkā “Bundulīši”, Muceniekos, Ropažu novadā.

Darbus veica SIA “ExB Property” saskaņā ar 2017.gada 2.jūnijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “ExB Property” noslēgto līgumu Nr.IeM NVA 2017/36-Pieg “Par ūdens mīkstināšanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu ēkā “Bundulīši”, Mucenieki, Ropažu novads”.

  • 2017.gada 12.jūnijā tika pabeigti ūdens mīkstināšanas iekārtas remontdarbi ēkā “Patvēruma meklētāju centrā” Muceniekos, Ropažu novadā.

Darbus veica SIA “ExB Property” saskaņā ar 2017.gada 2.jūnijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “ExB Property” noslēgto līgumu Nr.IeM NVA 2017/82-Pak “Par ūdens mīkstināšanas iekārtas remontu “Patvēruma meklētāju centrā” Muceniekos, Ropažu novadā”.

  • 2017.gada 10.jūlijā tika piegādāts un uzstādīts aprīkojums iebūvējamās virtuves tehnikas (cepeškrāsns) nostiprināšanai ēkā “Bundulīši”, Muceniekos, Ropažu novadā.

Darbus veica SIA “PRIC” saskaņā ar 2017.gada 20.jūnijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “PRIC” noslēgto līgumu Nr.IeM NVA 2017/42-Pieg par aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu iebūvējamās virtuves tehnikas (cepeškrāsns) nostiprināšanai.

  • 2017.gada 31.jūlijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “ALTECO” noslēgts pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2017/116-Pak par ugunsdzēsības signalizācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi.
  • 2017.gada 15.septembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “WINDOWS FACTORY” noslēgts būvdarbu līgums Nr.IeM NVA 2017/103-Būv par logu nomaiņu nekustamajā īpašumā “Patvērumu meklētāju centrs” Muceniekos, Ropažu novadā.

 

  •  Saskaņā ar 2016.gada 28.novembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA” noslēgto līgumu Nr.IeM MVA 2016/200-Pieg par sāls iegādi ūdens mīkstināšanai un ūdens kvalitātes nodrošināšanai (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/129), SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA” š.g. maijā, jūlijā, augustā un septembrī, ir piegādājusi daļu sāls tabletes ūdens mīkstināšanai un ūdens kvalitātes nodrošināšanai patvēruma meklētāju centra vajadzībām.

 

Projekta īstenošanas rezultātā: tiks paaugstināti patvēruma meklētāju uzņemšanas standarti un kapacitāte, kā arī mazināts patvēruma pieprasītāju spiediens uz citu ES dalībvalstu migrācijas un patvēruma sistēmām

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 

  1. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 30.09.2017.