Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekta īstenošanas gaita uz 31.01.2017.

 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 5.pasākuma “Patvēruma meklētāju centra ēku būvniecība, tostarp būvju atjaunošana un pārbūve”, ko īsteno Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru, ietvaros:

  • 2016.gada 28.novembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA” tika noslēgts līgums Nr.IeM MVA 2016/200-Pieg par sāls iegādi ūdens mīkstināšanai un ūdens kvalitātes nodrošināšanai (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/129).

Līguma ietvaros tiks iegādāts sāls ūdens mīkstināšanai un ūdens kvalitātes nodrošināšanai. 2016.gada decembrī piegādāta daļa sāls.

  • 2016.gada 24.novembrī tika pabeigti nekustamā īpašuma “Patvēruma meklētāju centrs”, Muceniekos, Ropažu novadā, esošās ēkas remontdarbi un nomainīti keramikas WC podi pret ekspluatācijā izturīgākiem nerūsējošā tērauda WC podiem (22 gab.).

Remontdarbus veica SIA “Wood Constractions” saskaņā ar 2016.gada 3.novembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “Wood Constractions” noslēgto būvdarbu līgumu Nr.IeM NVA 2016/190-Būv par metāla podu uzstādīšanu “Patvēruma meklētāju centrā”, Muceniekos, Ropažu novadā”.

  • 2016.gada 14.decembrī tika pabeigti nekustamā īpašuma “Patvēruma meklētāju centrs”, Muceniekos, Ropažu novadā, esošās ēkas remontdarbi - dušas telpu un tualetes telpu, tostarp invalīdu WC remontdarbi.

Remontdarbus veica SIA “ILIDANS” saskaņā ar 2016.gada 2.novembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “ILIDANS” noslēgto būvdarbu līgumu Nr.IeM NVA 2016/187-Būv par telpu kosmētisko remontu “Patvēruma meklētāju centrā 1”, Muceniekos, Ropažu novadā”.

  • 2016.gada 12.decembrī tika pabeigti nekustamā īpašuma “Patvēruma meklētāju centrs”, Muceniekos, Ropažu novadā, teritorijas metāla paneļu žoga izbūves darbi.

Darbus veica SIA “DN Sistēmas”  saskaņā ar 2016.gada 24.oktobrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “DN Sistēmas” noslēgto būvdarbu līgumu Nr.IeM NVA 2016/177-Būv par metāla paneļu žoga izbūvi.

  • 2016.gada 28.decembrī Patvēruma meklētāju centra “Bundulīši” vajadzībām tika piegādāts un uzstādīts nerūsējošā tērauda virtuves aprīkojums (galdi un izlietnes).

Darbus veica SIA “Arčers” saskaņā ar 2016.gada 27.decembra vienošanos Nr.3 IeM NVA 2016/228-Būv par grozījumiem 2016.gada 3.februāra būvdarbu līgumā Nr.IeM NVA 2016/6-Būv par nekustamā īpašuma “Bundulīši”, Mucenieki, Ropažu novads pārbūvi (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2015/155).

  • 2017.gada 25.janvārī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “SKOG” tika noslēgts līgums Nr.IeM NVA 2017/3-Pieg par virtuves iekārtu (elektriskās plīts virsmas (18 gab.), cepeškrāsns (18 gab.)) piegādi Patvēruma meklētāju centra “Bundulīši” vajadzībām.

 

Projekta īstenošanas rezultātā: tiks paaugstināti patvēruma meklētāju uzņemšanas standarti un kapacitāte, kā arī mazināts patvēruma pieprasītāju spiediens uz citu ES dalībvalstu migrācijas un patvēruma sistēmām

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda

  1. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 31.01.2017.