Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekts Nr.PMLP/PMIF/2019/7 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)”

Pamatojoties uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas 2019. gada 19. decembra vienošanos Nr.PMLP/PMIF/2019/7 par projekta Nr.PMLP/PMIF/2019/7 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)” īstenošanu 2020. gada 23. janvārī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi tika noslēgts sadarbības līgums Nr.5/2020 par kārtību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas projekta Nr.PMLP/PMIF/2019/7 Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms) (turpmāk – Projekts) 1.pasākuma “Projekta vadība un administrēšana” un 5.pasākuma “Patvēruma meklētāju centra ēku  korpusu tehniskā stāvokļa uzlabošana un labiekārtošana” īstenošanai.

 

Projekta nosaukums: “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)”.

 

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 

Projekta sadarbības partneris: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Projekta īstenošana: 2020.gada 1.janvāra - 2022.gada 31.decembrim.

 

Projekta izmaksas: Projekta kopējais finansējums ir 510902 EUR, tajā skaitā, Nodrošinājuma valsts aģentūrai pasākumu īstenošanai piešķirtais finansējums – 87 855 EUR.

 

Projektu finansē:  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 100%  apmērā

 

Projekta tiešais mērķis: Nodrošināt patvēruma meklētāju uzņemšanas standartu paaugstināšanu, sniedzot atbalsta pasākumus patvēruma meklētājiem, stiprinot patvēruma procedūras kapacitāti un uzlabojot PMC tehnisko stāvokli.

 

Projekta ietvaros īstenojamie pasākumi:

Projekta ietvaros tiek īstenoti seši pasākumi, tostarp, 6.pasākumu “Patvēruma meklētāju centra ēku korpusu tehniskā stāvokļa uzlabošana un labiekārtošana” īsteno Nodrošinājuma valsts aģentūra.

6.pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Patvēruma meklētāju centra ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana un labiekārtošana, tostarp:

  • Projektēšanas darbi PMC korpusiem,
  • Veļas mazgāšanas telpas renovācija un trenažieru zāles uzlabošana PMC ēkā,
  • Bērnu spēļu laukuma uzlabošana.
  • Patvēruma meklētāju centra ēku korpusu remontdarbi.
  • Centrālā ēkā ienākoša ūdensvada rekonstrukcija.
  • Apkures un ventilācijas ierīkošana PMC pagrabstāvā.
  • Elektriskās karstā ūdens uzsildīšanas boileru sistēmas izveide PMC ēkā “Bundulīši”.

 

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Pilnu informāciju par projekta īstenošanas gaitu skatīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnē: http://www.pmlp.gov.lv

 

Kontaktpersona: Jānis Šlosbergs

e-pasta adrese:  janis.slosbergs@agentura.iem.gov.lv

 

tālrunis: 67829670, 28615533

  

Publicēšanas datums: 31.03.2020.