Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekta īstenošanas gaita uz 19.08.2019.

Projekta kopējais finansējums:

 Projekta pieejamais kopējais finansējums ir 6 463 045 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 493 588 euro un valsts budžeta finansējums – 969 457 euro.

Izmaiņas saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.102 (grozījumi veikti 13.06.2019.), proti, 9.1.4.4. pasākuma ietvaros projektam pieejamais maksimāli kopējais attiecināmais finansējums tika samazināts par 350 000 euro.

 

Projektu īsteno:

Sabiedrības integrācijas fonds

 

Sadarbības partneri:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Projekta mērķis:

Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

 

Vairāk informācijas: http://www.sif.gov.lv

 

Kontaktinformācija:

Ilze Dūmiņa

Sabiedrības integrācijas fonda Projekta ieviešanas vienības vadītāja

Tālr. 67078187

e-pasts: Ilze.Dumina@sif.gov.lv