Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Iepirkuma procedūru dokumentācija

Pasta pakalpojumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (22. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 20.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 20.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu zirgu pārvadāšanas piekabes vilkšanai un piekabes divu zirgu pārvadāšanai iegāde (22. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.04.2018.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 05.04.2018. plkst.10:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dienesta viesnīcas Ezermalas ielā 8A, Rīgā, 4.stāva telpu remonts (21. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 21.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 04.04.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 04.04.2018. plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Motocikla iegāde (14. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 14.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.03.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 26.03.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Aprīkojuma ķīmisko avāriju likvidācijai iegāde valsts materiālajās rezervēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām (12. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 12.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 03.04.2018.plkst.13:00


Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 03.04.2018. plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Granulu apkures katla uzstādīšana Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā esošajos objektos Garnizona ielā 19, Viļakā, Brīvības ielā 42, Gulbenē, Jūras ielā 34, Alojā, Valdemāra ielā 9, Rūjienā, O.Kalpaka ielā 8, Lubānā, Bānīšu ielā 2, Dundagā un Rīgas ielā 3, Mazsalacā (12. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 12.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 04.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 04.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Aizsargekipējuma iegāde Valsts policijas vajadzībām (08. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 08.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 05.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Būvkonstrukciju un inženiersistēmu tehnisko projektu un apliecinājuma karšu un tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādes pakalpojumi uz diviem gadiem (07. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 07.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.04.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 05.04.2018. plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Lietus mēteļu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām (05. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 05.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 06.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Specapģērba iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām (05. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 05.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.04.2018.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 06.04.2018. plkst.10:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Aprīkojuma glābšanai un tehniskajam nodrošinājumam iegāde valsts materiālajās rezervēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām (05. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 05.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.03.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 26.03.2018. plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Elektropreču, santehnikas un celtniecības materiālu un instrumentu piegāde Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem (03. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 03.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 10.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 10.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem (02. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 02.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 04.04.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 04.04.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Miera ielā 3, Siguldā (02. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 02.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 03.04.2018.plkst.14:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 03.04.2018. plkst.14:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Noliktavas sienu mūrēšana, ēku pārbūve, nojumes izbūve, telpu pārbūve un remonts stāvlaukuma darbības nodrošināšanai Liepājas ielā 2B, Ludzā (01. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 01.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.03.2018.plkst.12:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 12.03.2018. plkst.12:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Ēkas fasādes atjaunošana Rūdolfa ielā 5, Rīgā (28. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.03.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 12.03.2018. plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Specializēto transportlīdzekļu iegāde (28. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.04.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 12.04.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dienesta viesnīcas Ezermalas ielā 10, Rīgā, 4.stāva telpu remonts (28. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 12.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.03.2018.plkst.13:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 12.03.2018. plkst.13:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu zirgu pārvadāšanas piekabes vilkšanai un piekabes divu zirgu pārvadāšanai iegāde (28. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 19.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.03.2018.plkst.14:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 12.03.2018. plkst.14:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Nodrošinājuma valsts aģentūras rīcībā esošo pacēlāju un šķeldotāju apkopes un remonta pakalpojumus uz trīs gadiem (28. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 13.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 13.03.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 13.03.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu noma uz pieciem gadiem (27. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 27.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 03.04.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 03.04.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Noliktavas sienu mūrēšana, ēku pārbūve, nojumes izbūve, telpu pārbūve un remonts stāvlaukuma darbības nodrošināšanai Liepājas ielā 2B, Ludzā (21. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 21.02.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.03.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 06.03.2018.plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Portatīvo gāzes detektēšanas iekārtu iegāde (20. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 05.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.03.2018.plkst.14:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 05.03.2018.plkst.14:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Laivu un to transportpiekabju iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz diviem gadiem (15. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 15.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 08.03.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 08.03.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Žoga demontāža un jauna izbūve Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē (09. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 09.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 07.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.02.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 21.02.2018. plkst.13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dežūrformas (ikdienas formas tērpa) iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz diviem gadiem (06. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 06.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.03.2018.plkst.11:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 05.03.2018. plkst.11:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas nodrošināšana Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz diviem gadiem (05. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 05.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 14.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.02.2018.plkst.12:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 26.02.2018. plkst.12:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Jumtu remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos uz diviem gadiem (05. februāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 05.02.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.02.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 26.02.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Elektropreču, santehniskas, celtniecības materiālu un instrumentu iegāde Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām uz četriem gadiem (01. februāris, 2018)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Logu, durvju un vārtu nomaiņa un remonts Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz vienu gadu (31. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 31.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 07.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 19.02.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 19.02.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Trīs kabinetu un priekštelpas pārbūve, izgatavojot būvniecības ieceres dokumentāciju, Kr. Valdemāra ielā 20, Rēzeknē (31. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 31.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 13.02.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 13.02.2018.plkst.14:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 13.02.2018. plkst.14:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām uz pieciem gadiem (25. janvāris, 2018)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem (25. janvāris, 2018)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Ugunsdzēsēju glābēju speciālo līdzekļu (ugunsdzēsēju aizsargķivere, ugunsdzēsēju aizsargķiveres pasega, ugunsdzēsēju aizsargcimdi, ugunsdzēsēju speciālā josta ar karabīni un ugunsdzēsēju speciālie aizsargzābaki) iegāde uz trīs gadiem (25. janvāris, 2018)

Motociklistu ekipējuma iegāde (25. janvāris, 2018)

Traktortehnikas un tās piederumu piegāde (24. janvāris, 2018)

Degvielas iegāde no vairumtirdzniecības bāzes sauszemes transportlīdzekļiem, kā arī marķētās degvielas apkurei iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībā uz četriem gadiem (24. janvāris, 2018)

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (24. janvāris, 2018)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu rezerves daļu iegāde uz diviem gadiem (24. janvāris, 2018)

Transportlīdzekļu akumulatoru piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem (19. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 19.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 08.02.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 08.02.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu-transportlīdzekļu, pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz diviem gadiem (15. janvāris, 2018)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras veikšanas nodrošināšana projekta "Jauns vienots valsts iestāžu administratīvais centrs Jelgavā, Garozas ielā 31, un 15 reģionālie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo" īstenošanai (15. janvāris, 2018)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Ēku kompleksa Bāriņu ielā 3, Liepājā apsaimniekošanas pakalpojumi uz trīs gadiem (13. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 13.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās
Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Kurināmā (sagatavotas malkas, akmeņogļu, granulu, skaidu brikešu) piegāde uz diviem gadiem (13. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 13.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās
Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Elektroenerģijas piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm uz diviem gadiem (07. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 07.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 15.03.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 15.03.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Pasta pakalpojumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (04. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 04.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 09.03.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 15.02.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 15.02.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Biroja noliktavu darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde uz diviem gadiem (27. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 27.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 13.02.2018.plkst.09:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 13.02.2018. plkst.09:30

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz trīs gadiem (18. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 18.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 07.02.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 04.01.2018.plkst.13:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 04.01.2018. plkst..13:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Augstas veiktspējas sūkņa uz piekabes iegāde (13. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 13.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 03.01.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 03.01.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 03.01.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Komandējumu (tostarp, nelegālo imigrantu izraidīšanas) organizēšanas pakalpojumi Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem (04. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 04.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 11.01.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 04.01.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 04.01.2018. plkst..10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem (01. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 01.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.01.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 12.01.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu riepu piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem (30. novembris, 2017)

Spiedvadu konteinera iegāde (29. novembris, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 29.11.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 19.01.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.12.2017.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 21.12.2017. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošanas būvuzraudzība (15. septembris, 2017)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Specializēto transportlīdzekļu iegāde (08. augusts, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 08.08.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 08.09.2017

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: atklātais konkurss ir pārtraukts
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dzēšanas moduļu iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām (14. jūlijs, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 14.07.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.08.2017

Piedāvājumu iesniegšanas termiņšlīdz 21.08.2017.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 21.08.2017. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Remontdarbu veikšana aģentūras valdījumā esošajos objektos, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem (10. jūlijs, 2017)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 10.07.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.01.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 30.01.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošana, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz četriem gadiem (29. marts, 2017)

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv