Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Iepirkuma procedūru dokumentācija

Autobusa iegāde konvoja vajadzībām (11. augusts, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 11.08.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.08.2020.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 24.08.2020.plkst.10:30


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43391

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Plūdu seku likvidācijas konteinera piegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām (10. augusts, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 10.08.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 31.08.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 31.08.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43121

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana, izstrādājot projektu un veicot būvdarbus, Talsu ielā 2, Preiļos un Dobeles ielā 2, Daugavpilī (31. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 31.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 11.08.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 11.08.2020.plkst.11:00


 Informācija pieejama:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42941 

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Individuālā kaujas alpīnisma ekipējuma komplekta iegādei Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām (24. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 24.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņšlīdz 04.08.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 04.08.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42343

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C (22. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.08.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 21.08.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42062

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Gāzmaskas ar komunikācijas sistēmu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām (22. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.08.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 12.08.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42487

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Vieglo automobiļu iegāde (20. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 31.07.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 31.07.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42327

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Administratīvo un kriminālo lietu informācijas sistēmas (AKLIS) funkcionalitātes pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumi uz četriem gadiem, noslēdzot vispārīgo vienošanos (17. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 17.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņšlīdz 03.08.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 03.08.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42036

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Laivu un to transportpiekabju iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz trīs gadiem (17. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 17.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

iedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 17.08.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 17.08.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41901

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu ar aprīkojumu iegāde, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz trīs gadiem (16. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 16.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.08.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 26.08.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41827

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Taktisko zābaku iegāde Valsts policijas vajadzībām (16. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 16.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 29.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņšlīdz 27.07.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 27.07.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42198

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Jumta seguma maiņa ar apliecinājuma kartes izstrādi, bēniņu siltināšana, elektrosadales ievada maiņa un telpu kosmētiskais remonts objektā Lielā ielā 45, Daugavpilī (15. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 15.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 27.07.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 27.07.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42095

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Speciālo līdzekļu, pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un ieroču iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (10. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 10.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 21.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.07.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 21.07.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41873

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Remontdarbu veikšana aģentūras valdījumā esošajos objektos, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem (02. jūlijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 02.07.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 22.07.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 22.07.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41241 

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Zemstobra lukturu (mašīnpistolei) un zemstobra lukturu (triecienšautenei) iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (29. jūnijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 29.06.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 21.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 20.07.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 20.07.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41231

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Logu, durvju un vārtu nomaiņa Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos uz vienu gadu (16. jūnijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 16.06.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 22.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.06.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 29.06.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40738 

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Plūdu seku likvidācijas konteinera un plūdu norobežojošo barjeru konteinera piegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām (15. jūnijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 15.06.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 31.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 14.07.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 14.07.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40429

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Pilnpiedziņas (4x4) transportlīdzekļa piegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām (12. jūnijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 12.06.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 16.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.06.2020.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 26.06.2020.plkst.10:30


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40330

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Speciālo bruņoto automašīnu iegāde (12. jūnijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 12.06.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 10.07.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 10.07.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40047

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Pārvietojamā motorsūkņa un piekabes iegāde (10. jūnijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 10.06.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 16.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 25.06.2020.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 25.06.2020.plkst.10:30


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40408

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Kurināmā (sagatavotas malkas, kokskaidu granulu, ogļu) piegāde 2020./2021.gada apkures sezonai (10. jūnijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 10.06.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 14.07.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 14.07.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40009

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Speciāli aprīkotu sauszemes transportlīdzekļu piegāde Valsts robežsardzes vajadzībām (31. maijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 31.05.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 13.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.06.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 29.06.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/39377

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Munīcijas iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (28. maijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.05.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 16.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 09.06.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 09.06.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/39574

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Modulārās ēkas uzstādīšana, kā arī elektrotīkla un elektrosakaru tīkla izbūve Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldē (26. maijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 26.05.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 14.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.06.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.06.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34447

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Motociklu iegāde Valsts policijas vajadzībām (25. maijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 25.05.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 10.06.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 08.06.2020.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 08.06.2020.plkst.10:30


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/39371

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Dabasgāzes piegāde uz vienu gadu (22. maijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 22.05.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 25.06.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 25.06.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/39055

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Aizsarglīdzekļu, ekipējuma un specifiskās lietošanas inventāra iegādei Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (17. maijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 17.05.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 15.06.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 15.06.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38395

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Divu būvju nojaukšana un autostāvvietas laukuma izbūve ar ieceres dokumentācijas izstrādi Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā (13. maijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 13.05.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.05.2020.plkst.12:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 26.05.2020.plkst.12:00


Informācija pieejamahttps://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38694 

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu iegāde Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vajadzībām (07. maijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 07.05.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.06.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 19.05.2020.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 19.05.2020.plkst.10:30


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38332

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem (07. maijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 07.05.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.06.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 05.06.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37231

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Būvprojekta izstrāde mācību poligona izveidei un mācību moduļu izgatavošanai un izvietošanai (06. maijs, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 06.05.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 09.06.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 22.05.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 22.05.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37819 

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Garāžas vārtu nomaiņa, grīdas seguma remonts un laukumu izbūve vārtu priekšā objektā Višķu tehnikums 27, Višķu pagasts, Daugavpils novads (29. aprīlis, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 29.04.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 13.05.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 13.05.2020.plkst.12:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 13.05.2020.plkst.12:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37853 

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Zaļajā ielā 12, Bauskā (21. aprīlis, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 21.04.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 08.05.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 08.05.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/36891

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Talsu ielā 2, Preiļos (20. aprīlis, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 20.04.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.05.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 06.05.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/36825 

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Degvielas iegāde kuģošanas līdzekļiem Valsts robežsardzes vajadzībām Grieķijā uz vienu gadu (18. aprīlis, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 18.04.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 21.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 20.05.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 20.05.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/36694

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu riepu piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem (18. aprīlis, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 18.04.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: Iepirkuma procedūra turpinās

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 19.06.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 19.06.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/36652

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Laivu un to transportpiekabju iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz trīs gadiem (08. aprīlis, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 08.04.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 09.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 07.05.2020.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 07.05.2020.plkst.10:30


Informācija pieejama:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/36245

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Transportlīdzekļu akumulatoru piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem (08. aprīlis, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 08.04.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 11.06.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 13.05.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 13.05.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/36263

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Būvprojekta izstrāde izņemto lietu glabāšanai Rājumsila ielā 3, Rīgā, un lietisko pierādījumu iznīcināšanas laukuma izveidei Piedrujas ielā 14, Rīgā (01. aprīlis, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 01.04.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 24.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 17.04.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 17.04.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/36035

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Pilnpiedziņas (4x4) transportlīdzekļu piegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām (27. marts, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 27.03.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 29.05.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.05.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.05.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35631

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde stāvlaukumu asfaltēšanai Piedrujas ielā 20 un Rājumsila ielā 3, Rīgā (25. marts, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 25.03.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 25.05.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 16.04.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 16.04.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/35657

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Mobilā novērošanas kompleksa piegāde (08. marts, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 08.03.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 22.05.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.04.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  06.04.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34736

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem (05. marts, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 05.03.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 19.06.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.04.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  06.04.2020.plkst.10:00


 Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34468

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Komandējumu (tostarp, nelegālo imigrantu izraidīšanas) organizēšanas pakalpojumi Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem (21. februāris, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 21.02.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 06.05.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.03.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 30.03.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32983

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Būvkonstrukciju un inženiersistēmu tehnisko projektu un apliecinājuma karšu izstrādes pakalpojumi uz diviem gadiem (01. janvāris, 2020)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 01.01.2020
Datums, kad pieņemts lēmums: 13.07.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 19.02.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  19.02.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31570

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Aizsarglīdzekļu, ekipējuma un specifiskās lietošanas inventāra iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (29. decembris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 29.12.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 21.05.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 16.03.2020.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  16.03.2020.plkst.11:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31175

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Biroja un noliktavu darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde uz 2 gadiem (29. decembris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 29.12.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 20.04.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 07.02.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  07.02.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31545

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Speciālo ierīču un aprīkojuma piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (25. decembris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 25.12.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 21.05.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 09.03.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  09.03.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31163

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Jumtu remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos uz diviem gadiem (23. decembris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 23.12.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 09.04.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 27.01.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  27.01.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31628

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Speciālo līdzekļu, pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un ieroču iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (13. decembris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 13.12.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 21.05.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.02.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  21.02.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30989

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Munīcijas iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (06. decembris, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 06.12.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 24.04.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 31.01.2020.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  31.01.2020.plkst.10:00


Informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30570

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Formas tērpu priekšmetu – apavu, iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (12. jūnijs, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 12.06.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 27.01.2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.08.2019.plkst.10:30
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  26.08.2019.plkst.10:30


https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23089

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem (12. jūnijs, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 12.06.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 28.11.2019

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 25.07.2019.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  25.07.2019.plkst.10:00


https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23059

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā (24. maijs, 2019)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 24.05.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 28.10.2019

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 19.06.2019.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  19.06.2019.plkst.11:00


informācija pieejama:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/21792 

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē (10. decembris, 2018)

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Inženieru ielā 1, Ventspilī (16. augusts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 16.08.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 24.10.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 05.09.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme:  05.09.2018.plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Rīgas ielā 14, Olainē (28. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 06.06.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.04.2018.plkst.11:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.04.2018. plkst.11:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Inženieru ielā 1, Ventspilī (28. marts, 2018)

Datums, kad izsludināta iepirkuma procedūra: 28.03.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 18.04.2018

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.04.2018.plkst.10:00
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 18.04.2018. plkst.10:00

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv