Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis 67829886, 67219385

Direktora vietniece,
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta vadītāja

Natālija

Rateniece

67219385 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Sanita

Meldere

67829886

 

Būvniecības nodaļa

Bruņojuma nodaļa

Valsts materiālo rezervju nodaļa

Īpašumu pārvalde

- APSAIMNIEKOŠANAS UN UZSKAITES NODAĻA

- RĪGAS UN ZEMGALES DAĻA

- KURZEMES DAĻA

- VIDZEMES DAĻA

- DAUGAVPILS DAĻA

- LUDZAS DAĻA

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.