Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis 67829886, 67219385

 

 Direktora vietniece,
 Īpašumu, bruņojuma un materiālo
 rezervju departamenta vadītāja

 Natālija

 Rateniece

67219385

Departamenta vadītāja vietnieks
īpašumu pārvaldīšanas jautājumos

Jānis

Šlosbergs

67829670
28615533

 Vecākā referente

 Olga

 Šolina

67219384

 Dokumentu pārvaldības nodaļas
 vecākā lietvede

 Sanita

 Meldere

67829886

 

 Projektu vadības nodaļa

 Bruņojuma nodaļa

 Infrastruktūras attīstības nodaļa

 Inženiertehniskais sektors

Reģionālās nodaļas:

 Rīgas un Zemgales reģionālā nodaļa

 Kurzemes reģionālā nodaļa

Vidzemes reģionālā nodaļa

 Daugavpils reģionālā nodaļa

 Ludzas reģionālā nodaļa


Struktūrvienību kontaktinformācija