Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis 67829886, 67219385

 

 Direktora vietniece,
 Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta vadītāja

 Natālija

 Rateniece

67219385

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Sanita

Meldere

67829886

 

Būvniecības nodaļa

Bruņojuma nodaļa

Valsts materiālo rezervju nodaļa

 

Īpašumu pārvalde

APSAIMNIEKOŠANAS UN UZSKAITES NODAĻA

RĪGAS UN ZEMGALES DAĻA

KURZEMES DAĻA

VIDZEMES DAĻA

DAUGAVPILS DAĻA

LUDZAS DAĻA


Struktūrvienību kontaktinformācija