Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Īpašumu pārvalde

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014  

APSAIMNIEKOŠANAS UN UZSKAITES NODAĻA

RĪGAS UN ZEMGALES DAĻA

KURZEMES DAĻA
Bāriņu iela 3, Liepāja LV-3401, tālrunis 63404699

VIDZEMES DAĻA
Vienības gatve 11, Valka, LV-4701, tālrunis 67829693

DAUGAVPILS DAĻA
Andreja Pumpura iela 105B, Daugavpils, LV-5404

LUDZAS DAĻA
Stacijas ielā 46, Ludza, LV-5700

Informāciju par defektu pieteikšanu lūdzam skatīt lapā "Nekustamo īpašumu pārvaldīšana".

Pārvaldes vadītājs

Pēteris

Kipļuks

67829670

APSAIMNIEKOŠANAS UN UZSKAITES NODAĻA
Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014  

Nodaļas vadītājs

Kārlis

Irbe

67829045

Vecākā referente

Vanda

Skole

67829047

Vecākā referente

Leontīna

Orlovska

67829063

Vecākā referente

Džeina

Riekstiņa

67829887

Vecākā referente

Inese

Plase

67219137

Vecākā referente

Kitija

Elksnīte

67829677

Vecākā referente

Jolanta

Kalneja

67829671

Vecākā referente

Žanna

Šoldre

67829062

Vecākā referente

Karīna

Ivanova

67219225

Vecākā referente

Evija

Krasta

67829881

Vecākā referente

Sarmīte

Šimkus

67829067

Galvenais enerģētiķis 

Aigars

Grīnofs

67829884

Nekustamā īpašuma speciālists

Vjačeslavs

Rozums 

67829883
29102049

Vecākā referente

Olga

Šolina 

67219384

RĪGAS UN ZEMGALES DAĻA
Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014  

Daļas vadītājs

Renārs

Dišlers

67219220

Daļas vadītāja vietnieks

Sergejs

Zlatoustovs

20007272

Vecākā referente

Andra

Viļķina

67219382
29629803

Vecākais referents

Ivars

Dubovskis

67219625
26463348

Vecākā referente

Irēna

Nadežņikova

67219274

Vecākā referente

Lolita

Apenīte

67829888
27085574

Projekta vadītājs

Vitālijs

Semjonovs

67219381
29243648

Projekta vadītājs

Gints

Strautnieks

67219617

Nekustamā īpašuma speciāliste

Ieva

Korneta

67219381

Nekustamā īpašuma speciāliste

Zofija

Ļitvinova

29782113

Namu pārzinis

Laimonis

Sprukulis

29158774

Namu pārzine

Sarmīte

Liepniece

67218666
27836399

Namu pārzinis

Zigmunds

Liepa

27840050

Namu pārzine

Jautrīte

Davidova

67219217

Namu pārzinis

Ilgvars

Āriņš

22339630

Namu pārzine

Elvīra

Alksnīte

27874553

Namu pārzinis

Juris

Pauliņš

26486637

Namu pārzinis

Artjoms

Jeļisejevs

67257537
25623311

Namu pārzinis

Zigurds

Grants

28374547

Namu pārzinis

Edgars

Plass

28619546

Namu pārzinis

Vitālijs

Soročenko

67829086

Namu pārzinis

Jānis

Lūks

26998967

Namu pārzinis

Iveta 

Kazakeviča 

29724767 

Namu pārzinis

Jānis

Šlosbergs

28615533

KURZEMES DAĻA

Bāriņu iela 3, Liepāja LV-3401
Tālrunis 63404699

 

Daļas vadītāja

Aija

Vilnīte

63404699
20211140

Vecākā referente

Unda

Šteinberga

20023936

Vecākā referente

Iveta

Varlamova

63404434
20388177

Vecākā referente

Jautrīte

Akermane

63404616
26430950

Projekta vadītājs

Guntis

Ratnieks

27084198

Namu pārzinis

Vilnis

Akermanis

29321006

Namu pārzinis

Ivars

Dīķis

25634243

Namu pārzinis

Raivo

Krūzbergs

28668971

Namu pārzinis

Jānis

Vorslovs

25636382

VIDZEMES DAĻA

Vienības gatve 11, Valka, LV-4701
Tālrunis 67829693

Daļas vadītājs

Andris

Vējiņš

67829694
22032452

Vecākā referente

Sarmīte

Lukovska

25635758
67829693

Vecākā referente

Ilona

Božeņecka

27813250
67829693

Vecākā referente

Zane

Caune

22300234

Projekta vadītāja

Līva

Timermane

27088749

Namu pārzinis

Gvido

Kīns

26697005

Namu pārzinis

Igors

Parings

20273935

Namu pārzine

Žanna

Kļaviņa-Stangaine

25608386

Namu pārzinis

Viesturs

Ādamsons

29386081

DAUGAVPILS DAĻA

Andreja Pumpura iela 105B, Daugavpils, LV-5404

 

Daļas vadītājs

Jurijs

Kokins

29452567

Vecākā referente

Mārīte

Trofimova

25702558

Vecākā referente

Žanna

Cimboreviča

20021228

Vecākā referente

Diāna

Astašonoka

25702627

Vecākais referents

Elmārs

Rudovičs

27325843

Namu pārzinis

Pāvels

Škapars

29441761

Namu pārzinis

Ainārs

Skudra

26228827

Projekta vadītājs

Vilis

Pauliņš

29283197

Namu pārzinis

Ernests

Vainiņš

29148235

LUDZAS DAĻA

Stacijas ielā 46, Ludza, LV-5700

Daļas vadītājs

Einārs

Timoškāns

25456180

Vecākā referente

Aija

Marnauza

65703829
25702625

Vecākais referents

Imants

Metlāns

28629695

Projekta vadītājs

Juris

Kovšels

28233488 

Namu pārzinis

Sandris

Čubars

25702624

Namu pārzinis

Vadims

Sokolovskis

65703830
29358938

Namu pārzinis

Gunārs

Viļums 

22339282

Namu pārzinis

Pjotrs

Šahurovs

25702628

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.