Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departaments

Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073 - kā atrast? 
Tālrunis 67112153, 67113353
Fakss 67138595

Direktora vietnieks,
Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta vadītājs

 Jānis

 Vonda

67113353

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Margarita

Ļebedeva

67218641

 Administratīvās nodaļas vecākā lietvede 

 Krista

 Tetere

67112153

 

 Izņemto lietu nodaļa

 Piedziņas nodaļa

 

 Materiāli tehniskās apgādes pārvalde

 

Struktūrvienību kontaktinformācija