Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departaments

Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073 - kā atrast? (agrāk Piedrujas iela 5, Rīga)
Tālrunis 67112153, 67113353
Fakss 67138595

Direktora vietnieks, Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta vadītājs

Jānis

Vonda

67113353

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Margarita

Ļebedeva

67218641

Administratīvās nodaļas lietvede

Jeļena

Medvedeva

67112153

 

Izņemto lietu nodaļa

Piedziņas nodaļa

Materiāli tehniskās apgādes pārvalde

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.