Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Izņemto lietu un piedziņas pārvalde

Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073 - kā atrast? 

Jautājumos par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu izdevumu aprēķinu nosūtīšanu vai precizēšanu, lai iekļautu tos procesuālajos izdevumos, lūdzam rakstīt uz e-pastu liene.kirke@agentura.iem.gov.lv vai zvanīt pa tālruni: 67218639.

Jautājumos par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, kā arī kriminālprocesā izņemtajiem lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, tai skaitā transportlīdzekļiem, lūdzam rakstīt uz e-pastu  lietas@agentura.iem.gov.lv

  Pārvaldes vadītājs

 Raivis

 Mālijs

67218654

  TRANSPORTLĪDZEKĻU NODAĻA

  Nodaļas vadītāja

 Laija

 Dovguško

67218681
26669296

Vecākā referente

Ilze

Pakārkle

67218649
26669296

 Vecākā referente

 Natālija 

 Ķīse

67218650
26669296

 Vecākā referente

 Inga

 Dikuna

67218651
26669296

 Vecākais referents

 Vadims

 Buraks

67218632

 Uzskaitvede

 Linda

 Kurbanova

67218667

 

 IZŅEMTO LIETU NODAĻA

    

 Nodaļas vadītāja

 Alīna

 Rogozina

67218688
29247839

 Vecākā referente

 Liene

 Kirķe

67218639

 Vecākā referente

 Beata

 Kovaļenko

67218656
26316748

 Vecākā referente

 Elīna

 Ceriņa

67218652

 Vecākā referente

 Mārīte

 Djomkina

67218661
25617630

 Uzskaitvede

 Māra

 Kornača

67218669
26316748

 

Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa atdošana vai atteikšanās no atdodamā izņemtā transportlīdzekļa

Struktūrvienību kontaktinformācija

Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departaments