Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Izņemto mantu iznīcināšana

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084744, Nr.PG084794, Nr.PG084416, Nr.PG084356, Nr.PG084796 un Nr.PC074480

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.09.2017., plkst. 14.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.09.2017. rīkojums Nr.928 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11241, AL-11242, AL-11246, AL-11248, AL-11249, AL-11252”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,1 l kandža),
apzīmogota 0,5 l pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,5 l kandža),
apzīmogota 0,7 l pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,15 l kandža),
apzīmogota pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,3 l kandža),
apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (uz paskaidrojošā uzraksta minēts, ka tajā atrodas 6 pudeles),
apzīmogota muca ar šķidrumu (lēmumā minēts: apmēram 28,5 l brāgas),
apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme G13-0456379).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290007717

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā
Nr.11290007717
Datums, kad publicēts paziņojums: 19.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.09.2017., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža iela 1a, Ludza un Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2017. rīkojums Nr.918 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7830”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota (L14-0860339, L14-0860340) 200 l tilpuma kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts 185,58 l),
apzīmogota (L14-0860342, L14-0860343) 200 l tilpuma kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts 185,59 l),
tukša 200 l tilpuma plastmasas kanna – 2 gab.,
apzīmogota (L14-0860351, L14-0860352) 50 l tilpuma plastmasas kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts 46,47 l),
alkohola ražošanas ierīce (karsēšanas ierīce, dzesēšanas ierīce, elektriskais sūknis, šļūtenes),
apzīmogoti maisi ar taru ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes: L14-0931856 un L14-0931857) – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903023417, Nr.15890016617, Nr.11331061317, Nr.11240035717, Nr.11903025217, Nr.11240039017, Nr.11824003617 un Nr.11824003517

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.09.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.09.2017. rīkojums Nr.913 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7773, KL-7774, KL-7831, KL-7834, KL-7836, KL-7837, KL-7840, KL-7843”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” 14960 cigaretes katrā) – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6732 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 14120 gab. cigaretes „Rothmans”), drošības uzlīme C16-0151357. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 706 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 9720 gab. cigaretes „LD Red”), drošības uzlīme C16-0151358. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 486 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 2020 gab. cigaretes „LD Blue”), drošības uzlīme C16-0151359. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 101 cigarešu paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 4660 gab. cigaretes „Pall Mall Superslims”), drošības uzlīme C16-0151360. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 233 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1699 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta minēts „Premjer” pa 9960 cigaretēm katrā) – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3984 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4638 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ8” (lēmumā minēts pa 498 paciņām katrā iepakojumā) – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1992 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” (lēmumā norādīts pa 498 paciņām katrā iepakojumā) – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3984 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts „NZ BLACK COMPACT” 9980 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 499 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts „MINSK CAPITAL” 9980 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 499 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts „MINSK 5 SUPERSLIMS” 9980 gab. katrā) 2gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 998 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts „Premjer” 9980 gab. katrā) 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 998 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts „Premjer” 9980 gab. katrā) 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2495 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11280031516

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.09.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.09.2017. rīkojums Nr.898 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7528”.
Iznīcināšanas objekts:
1000 l tilp. tukšas, lietotas plastikāta tvertnes – 6 gab.;
tukšas 1000 l tilpuma plastmasas tvertnes – 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518008514, Nr.12151000517, Nr.11151017113

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.09.2017., plkst.9.30.
Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39a, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.09.2017. rīkojums Nr.873 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3737”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.09.2017. rīkojums Nr.874 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7812” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.09.2017. rīkojums Nr.885 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5034”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-3737
Dīzeļdegvielas paraugi 13 pudelēs, kas iepakoti iepakojumā pēc eksperta atzinuma Nr.13-607-1;
KL7812
1. Dīzeļdegvielas paraugs 1 litra pudelē, iepakots drošības maisā Nr.646664,
2. Dīzeļdegvielas paraugs 1 litra pudelē, iepakots drošības maisā Nr.846665,
3. Dīzeļdegvielas paraugs 2 litra pudelē, iepakots iepakojumā pēc ekspertīzes Nr.16-417-11.
KL5034
Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1417362, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 8 gab. pudeles ar naftas produktu atlikumiem, iepakojums aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.C14 007941.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.188, Nr.PG084850, Nr.298, Nr.1113, Nr.PG084743, Nr.PG084630, Nr.PG084632, Nr.PG084627, Nr.PG084634 un Nr.PG084791

Datums, kad publicēts paziņojums 06.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.09.2017.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 13:00.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.09.2017. rīkojums Nr.881 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10830, AL-11212, AL-11215, AL-11222, AL-11223, AL-11226, AL-11231, AL-11233, AL-11234, AL-11235”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 360 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts atrodas 4 paciņas cigarešu), drošības uzlīme Nr.L14-0931153,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts kopā atrodas 1260 gab. cigarešu). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 63 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „Monte Carlo” paciņa,
apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Bayron”),
apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Bond”),
apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa,
apzīmogota cigarešu „KLASS” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar trim cigarešu „Bayron” paciņām.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824003717

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.09.2017., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.09.2017. rīkojums Nr.877 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7793”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 749 cigarešu „Premjer” paciņas katrā) – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7490 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518015615, Nr.11380024517, Nr.11824004017, Nr.11518001317

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.09.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.09.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:30. alkohols – Piedrujas iela 5, Rīga plkst.14.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.824, Nr.831, Nr.879 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6012, KL-7784, KL-7816, KL-7817”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar cigaretēm aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.K12 150259. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 13 pac. cigaretes – 1 gab.,
Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2357 pac. cigaretes - 3 gab.,

Iepakojumi ar cigaretēm aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7485 pac. cigaretes – 8 gab.,

Dažādu izmēru iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 14647 pac. cigaretes – 34 gab.,

Dažādu tilpumu tara ar šķidrumu, kuram piemīt alkoholam raksturīga smaka, aizzīmogota ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7 gab. 25 l.tilp., 5 gab. 5 l.tilp. kannas ar 194 l. alkoholiskajiem dzērieniem – 12 gab.,

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1703098. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 21 gab. 0.5 l. tukšas pudeles 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905007516

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.09.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.09.2017. rīkojums Nr.876 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6975”.
Iznīcināšanas objekts:
25 l tilpuma kannas – aizplombētas ar VP drošības uzlīmēm – 3 gab.;
iepakojumi aizplombēti ar VP drošības uzlīmēm – 22 gab.;
kartona kastes, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm – 17 gab.;
kartona kaste, kas aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi;
melni polietilēna maisi, kas apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PF841783, Nr.PF841507, Nr.PG084586 un Nr.PG084587

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.09.2017., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža iela 1a, Ludza un Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.09.2017. rīkojums Nr.878 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11205, AL-11206, AL-11224 AL-11225".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota plastmasas muca (kā lēmumā minēts 150 l tilpuma, aptuveni 135 l šķidruma),
apzīmogota plastmasas muca (kā lēmumā minēts 200 l tilpuma, aptuveni 193 l šķidruma),
apzīmogots destilācijas aparāts 15 l,
apzīmogots tvaika dzesēšanas trauks - 15 l skārda bļoda,
apzīmogota kaste ar 10 l tilpuma stikla burku,
apzīmogots maiss (kā lēmumā minēts ar 5 plastmasas pudelēm),
apzīmogotā maisā atrodas, kā lēmumā minēts, divas 0,5 litra pudeles,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903038416, Nr.11903021917 un Nr.11903017117

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.09.2017., plkst. 9:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.09.2017. rīkojums Nr.870 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7795, KL-7797, KL-7802”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota tvertne ar alkoholisko dzērienu (spirtu), zilā krāsā (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota kartona kaste (kā lēmumā minēts 24 dažāda tilpuma pudeles ar alkoholisko dzērienu),
apzīmogots polietilēna melns maiss (kā lēmumā minēts 4 piecu litru tilpuma pudeles un 2 viena litra tilpuma pudeles ar alkoholisko dzērienu),
apzīmogotas 2 gaišas krāsas plastmasas tvertnes (kā lēmumā minēts tajās atrodas alkoholiskais dzēriens),
apzīmogota plastmasas tvertne melnas krāsas (kā lēmumā minēts 50 litru tilpuma),
apzīmogota kartona kaste (kā lēmumā minēts 25 gabali 0,5 litra tilpuma stikla pudeles ievietotas melnas krāsas polietilēna maisā),
apzīmogota kartona kaste (kā lēmumā minēts, kurā atrodas 6 pudeles ar 0,5 litra tilpuma stikla pudelēm ar alkoholisko dzērienu ar nosaukumu „Gospodar”),
apzīmogotas plastmasas kannas 30 l ar etilspirtu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 9 gab.,
apzīmogots iepakojums pēc ķīmiskās izpētes šķidruma paraugi (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogots iepakojums ar plastmasas pudelēm ar etilspirta šķidruma atlikumiem (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905001917

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.09.2017., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 5, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.08.2017. rīkojums Nr.854 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7546”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažāda tilpuma 6 gab. pudeles pēc eksperta atzinuma Nr.1703689, iepakotas polietilēna maisā un aizlīmētas ar drošības uzlīmi Nr.L14-0847915.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091068513

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.09.2017., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 5, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.08.2017. rīkojums Nr.857„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7791”.
Iznīcināšanas objekts:
Atpakaļskata spogulis (iepakots kartona kastē ar plombu Nr.F8 2594496),
JVC KD-G431 automagnetolas panelis (iepakots kartona kastē ar plombu Nr.F8 2594494).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890057416.

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.08.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2017 plkst.9:00 un 31.08.2017 plkst.9:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.08.2017. rīkojums Nr.847 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7598”.

Iznīcināšanas objekts:

  • 1000 l tilp. tukšas, lietotas tvertnes – 2 gab.;
  • Caurspīdīgs šķidrums ar spirtam raksturīgu smaku, kurš atradās tvertnē Nr.1 (MA72710-MA72711) – 829.2 kg.;
  • Caurspīdīgs šķidrums ar spirtam raksturīgu smaku, kurš atradās tvertnē Nr.2 (MA72708-MA72709) – 792.2 kg.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084575, Nr.PG084573, Nr.PG084621, Nr.PG084622, Nr.PG084582, Nr.PG084579, Nr.PG084788, Nr.PG084751, Nr.PG084682 un Nr.PG084585

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2017., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.08.2017. rīkojums Nr.848 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11163, AL-11164, AL-11170, AL-11171, AL-11179, AL-11180, AL-11201, AL-11204, AL-11210, AL-11214".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma polietilēna pudelēm ar tajās esošo kandžu aptuveni 0,5 l katrā (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 300 ml šķidruma ar alkohola smaku).
apzīmogota 0,7 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts – kandža 0,5 l),
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 1,0 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogots iepakojums ar trīs 2,0 l tilpuma polietilēna pudelēm ar kandžu pēc ekspertīzes veikšanas ar kopējo tilpumu 4400 ml (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar tajā esošo 0,1 l nelikumīgu alkoholu (kandžu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā)),
apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar aptuveni 1,5 l brāgas (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,7 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084537, Nr.PG084622, Nr.PG084081, Nr.216, Nr.PG084287 un Nr.PG084390

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2017.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 10:00.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.08.2017. rīkojums Nr.846 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11169, AL-11171, AL-11181, AL-11202, AL-11203, AL-11211”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „BAYRON”),
apzīmogota cigarešu „BOND” paciņa,
apzīmogota cigarešu „NZ” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts atrodas 10 000 gab. cigarešu „Premjer”). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts atrodas 2 000 gab. cigarešu „Premjer”). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 100 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „ROCK” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Winston” paciņa.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181092617, Nr.11320012817 un Nr.11240036817

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.08.2017. rīkojums Nr.843 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7777, KL-7787, KL-7790”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. (lēmumā norādīts „NZ Gold Super Slims” 59920 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2996 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts 80 „Premjer” cigarešu paciņas un 150 „Bond street” paciņas). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 230 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts 750 „Bond street” cigarešu paciņas),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts „NZ Gold Super Slims” 5 cigarešu paciņas),
apzīmogotas kastes ar cigaretēm (lēmumā norādīts pa 499 paciņām cigarešu „Premjer” katrā) – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4990 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089166116

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 24.08.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.08.2017., plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5, Rīga.  

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 14. jūlija rīkojums Nr. 711 „Par lietisko pierādījumu novērtēšanu un realizāciju KL-7077”

Iznīcināšanas objekts: 26150 kg. dažāda veida transportlīdzekļu rezerves daļu metāllūžņi, plomba Nr.0587715

14500 kg. dažāda veida transportlīdzekļu rezerves daļu metāllūžņi,    plomba Nr.0587718  

9640 kg. dažāda veida automašīnu plastmasas detaļas  

6630 kg. dažāda veida automašīnu plastmasas detaļas, plomba Nr.0587715                        

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11120030115, Nr.11815000917, Nr.11120019317.

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.08.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2017., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 25.oktobra rīkojumu Nr.1005.
Iznīcināšanas objekts:
A/M Audi A6 ar v/n HU-4942 - 1 gab.,

A/M MAN 22.322 ar v/n JG-2695 - 1 gab.,

A/M BMW 318 ar v/n JP-7101 - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331053317

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.08.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža iela 1a, Ludza un Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.08.2017. rīkojums Nr.829 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7778”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti maisi ar pēc ekspertīzes saņemtiem alkoholiskajiem dzērieniem (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 3 gab.,
apzīmogotas 200 l mucas ar brāgu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 3 gab.,
apzīmogots maiss ar pašizgatavotiem trim filtriem (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogoti kandžas aparāti – 2 gab.,
apzīmogots maiss ar šļūteni no kandžas aparāta.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091057717

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 22.08.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.08.2017., plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5, Rīga.  

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 18. augusta rīkojums Nr. 825 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7762”

Iznīcināšanas objekts: Dažāda veida iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (29 gab. pudeles ar šķidrumu )

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518002216, Nr.11815005113, Nr.15890011917 un Nr.11360004117

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2017., plkst.10:00 un plkst. 14:00 .
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads un Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.08.2017. rīkojums Nr.792 un Nr.791 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6611, KL-4037, KL-7694, KL-7742”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogoti melni polietilēna iepakojumi, kuros atrodas tabakas izstrādājumi – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5010 paciņas cigaretes,
iepakojumi ar dažādām mantām – 18 gab. Saskaņā ar Spriedumu iepakojumos atrodas dažādu veidu ierīces, kas paredzētas narkotiku ražošanai,
iepakojumi ar puķu podiem Nr.6.7 un Nr.10.1 - Nr.10.5 - 12 gab.,
kartona kastes ar augu izcelsmes vielu ar specifisku tabakas smaržu, ar izmēru 1136x720x725mm, - 18 gab.,
aizplombēti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2949 paciņas cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890005806

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.08.2017. rīkojums Nr.814 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-629”.
Iznīcināšanas objekts:
200 litru tilpuma plastmasas mucas - 6 gab.,
30 litru tilpuma kannas ar etilspirtu - 3 gab.,
iepakojumi ar tukšām 1 l tilpuma pudelēm - 3 gab.,
0,5 litru tilpuma pudeles - 35 gab.,
iepakojumi ar pudeļu korķiem - 2 gab.,
muca ar iemontētu krānu un pievienotu cauruli,
tukšas kannas - 55 gab.,
tukšas 200 litru tilpuma mucas - 3 gab.,
1 litra tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku - 9 gab.,
25 litru tilpuma kanna,
50 litru tilpuma muca ar spirtam raksturīgu smaku,
plastmasas kannas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku - 4 gab.,
dažādas krāsas un tilpuma tukšas plastmasas kannas ar spirtam raksturīgu smaku - 49 gab.,
20 litru tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku marķētas ar etiķeti „Etatanols” - 2 gab.,
20 litru tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku marķētas ar etiķeti „Etatanols” - 25 gab.,
50 litru tilpuma plastmasas muca ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku marķēta ar etiķeti „Etatanols”,
tukša 50 litru tilpuma plastmasas muca marķēta ar etiķeti „Etatanols”,
tukšas 20 litru tilpuma kannas - 7 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.12060005812

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2017., plkst.13:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.08.2017. rīkojums Nr.804 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7750”.
Iznīcināšanas objekts:
Ungārijas 10 forintu monētas - 3 gab.,
Polijas 20 grošu monētas - 9 gab.,
Īrijas 10 pensu monētas - 149 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088322811

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2017., plkst.13:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.08.2017. rīkojums Nr.805 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7751”.
Iznīcināšanas objekts:
Ungārijas forintu monētas - 212 gab.,
monētas - 62 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320006814 precizējums

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.08.2017., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.07.2017. rīkojums Nr.678 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7642”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar dzīvsudrabu aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.G130462478.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518002617, Nr.11815003917

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.08.2017. rīkojumiem Nr.815, Nr.813 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7771, KL-7670”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4493 pac. cigaretes – 7 gab.,
Iepakojumi ar cigaretēm, kas aizplombēti ar drošības uzlīmēm Security Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2500 pac. cigaretes - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905004317

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.08.2017. plkst. 9:30., 23.08.2017. plkst. 9:30., 24.08.2017. plkst. 9:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.08.2017. rīkojumu Nr. 816 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7603”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogotas dažāda izmēra un tilpuma kannas un pudeles pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku. Saskaņā ar lēmumu tarā atrodas 1385 l alkohols - 143 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320006814 precizējums

Iznīcināšana, kas plānota 16.08.2017., plkst.10.00, tiek atcelta.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320006814 precizējums

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2017., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 5, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.07.2017. rīkojums Nr.678 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7642”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar dzīvsudrabu aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.G130462478.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890014016, Nr.15890015317, Nr.15890014817, Nr.11181134217, Nr.11903021417, Nr.15890013317, Nr.11824001017, Nr.15890015517 un Nr.15890015717

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.08.2017.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 11:00 (cigaretes un rūpnieciskais iepakojums) un Stacijas iela 46, Ludza, plkst. 15:00 (metāla ķēdes ar karabīnēm).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.08.2017. rīkojums Nr.800 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6762, KL-7730, KL-7745, KL-7749, KL-7758, KL-7760, KL-7761, KL-7766, KL-7767”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6110 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi (kastes) ar cigaretēm „Queen Super Slims” – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 990 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar polietilēna iepakojumiem (saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 19 gab. polietilēna iepakojumi) – 4 gab.,
apzīmogots iepakojums ar metāla ķēdēm un karabīnēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 18 gab. metāla ķēdes ar karabīnēm);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 10000 gab. cigarešu „Premjer” katrā) – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2000 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 9800 gab. cigarešu „Premjer”). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas;
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 19760 cigaretes „Premjer”, drošības uzlīme Nr.C16-0151324). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 988 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 20000 cigaretes „NZ Gold Super Slims” katrā iepakojumā, drošības uzlīme Nr.C16-0151325 un Nr.C16-0151326) – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2000 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 15700 cigaretes „NZ Gold Super Slims”, drošības uzlīme Nr.C16-0151327). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 785 cigarešu paciņas;
apzīmogoti polietilēna maisi ar cigaretēm – 6 gab. (kā lēmumā minēts maisos atrodas 89880 „Premjer” tabakas izstrādājumi kopā, t.i., 4494 cigarešu paciņas);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. (kā lēmumā minēts iepakojumos atrodas 119840 gab. cigaretes kopā, t.i., 5992 cigarešu paciņas);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer”10000 gab. katrā) – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” 19800 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 990 cigarešu paciņas;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” pa 14980 gab. katrā) 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5992 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts ar 8 polimēra plēvēm),
apzīmogots iepakojums (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts ar 8 kārbu kartona iepakojumiem);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts pa 10 000 cigarešu „Premjer”) – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1000 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” 9800 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas;
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” 10 000). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” 9800 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „NZ Gold” 9800 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC154081, Nr.PG084543, Nr.PG084540, Nr.PG084327 un Nr.254

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.08.2017.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 11:00 (cigaretes) un Stacijas iela 46, Ludza, plkst. 15:00 (šķidrums un tara).
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.08.2017. rīkojums Nr.801 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11110, AL-11111, AL-11132, AL-11143, AL-11144”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Monte Carlo” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „BOND SREET”, drošības uzlīme Nr.D14-0137909. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 8 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „MORE” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 10 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer”, drošības uzlīme Nr.D14-0137905, Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 40 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867416 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.250, Nr.PG084406, Nr.PG026749, Nr.PG026750, Nr.PG084468, Nr.PG084439, Nr.PG084432, Nr.PG084431, Nr.PG084505, Nr.PG084571 un Nr.PC154083

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.08.2017. rīkojums Nr.793 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10971, AL-11093, AL-11095, AL-11096, AL-11099, AL-11100, AL-11101, AL-11102, AL-11109, AL-11130, AL-11131".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867350 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 60 l tilpuma plastmasas kanna, kas pildīta ar 52,42 l šķidruma, kam piemīt alkohola smaka (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 1,49 l tilpuma pudele, kurā atrodas 300 ml šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 0,5 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku, proti, kandža (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar etiķeti „Mangaļi” ar tajā esošo nelikumīgo dzērienu, proti, kandža 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu 0,25 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,2 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,2 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar spirtu atšķaidītu ar ūdeni aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,2 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,2 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 1,2 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, kas iepakota paketē, drošības uzlīme Nr.L14-0931900 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320006814

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2017., plkst.10.00
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.07.2017. rīkojums Nr.678 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7642”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar dzīvsudrabu aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.G130462478.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11410075815, Nr.11390044417, Nr.11270004717, Nr.11270003517, Nr.11089001717 un Nr.11400025415

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.08.2017., plkst. 13:00., 15.08.2017., plkst.10:00 un 16.08.2017., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – cigaretes - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads; šķidrums - Piedrujas iela 5, Rīga un SIA „Eko Osta”, Tvaika iela 39A, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.08.2017. rīkojums Nr.769 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7678, KL-7717, KL-7725, KL-7724, KL-7589, KL-6911".
Iznīcināšanas objekts:
25l tilpuma kanna, daļēji pildīta, pēc ekspertīzes Nr.1702653,
dažādu tilpumu kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm - 18 gab.,
iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1702653 - 5 gab.,
iepakojumi ar cigaretēm „Premjer" - 5 gab. Iepakojumos atrodas 2500 paciņas cigarešu.
gumijas caurule - 110 metri,
baltas krāsas plastmasas tvertnes - 2 gab.,
iepakojumi ar cigaretēm „Premjer" - 11 gab. Iepakojumos atrodas 4940 paciņas cigaretes,
iepakojumi ar cigaretēm, kas aizplombēti ar Security Seal uzlīmēm - 11 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1339 paciņas cigarešu,
dažādu tilpumu pudeles ar šķidrumu, kas aizplombētas ar drošības uzlīmēm Security Seal - 17 gab.,
dažādu tilpumu pudeles tukšas - 2 gab.,
30 l tilpuma plastmasas kanna, kurā atrodas šķidrums un kas nozīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr.140734695,
pudele ar šķidrumu, pēc eksperta atzinuma Nr.1704735,
melni polietilēna iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.L140952894 līdz L140952898 un no Nr.L140776187 līdz L140776195 - 14 gab.,
melns polietilēna iepakojums, kas aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi L140734696,
dažādu tilpumu, tukšas plastmasas mucas - 2 gab.,
30 l tilpuma plastmasas kanna pildīta ar šķidrumu ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku,
25 l tilpuma plastmasas kannas pildītas ar šķidrumu ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku - 3 gab.,
200 l tilpuma metāla kanna pildīta ar šķidrumu ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu
nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-4516, Nr. ENŽ-4853, Nr. ENŽ-3931, Nr. ENŽ-5458, Nr. ENŽ-5464, Nr. ENŽ-4517, Nr.2017-00890/1, Nr. ENŽ-9554, Nr. ENŽ-12884, Nr.BU002243, Nr.BU002242 un Nr.BU002241

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.08.2017., plkst. 13:00. un 15.08.2017, plkst. 10:00 Piedrujas ielā 5.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads un Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.06.2017. un 09.08.2017. rīkojumi Nr.567, Nr.569 un Nr.787 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10839, AL-10838, AL-10840, AL-10844, AL-10845, AL-10841, AL-10682, AL-10078, AL-10252, AL-10795, AL-10794, AL-10793".
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes - 30 paciņas,
cigaretes „Premjer" - 20 paciņas,
cigaretes „NZ" - 30 paciņas,
iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14 0882502. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 120 cigarešu paciņas,
iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14 0882503. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 140 cigarešu paciņas,
cigaretes „NZ" - 20 paciņas,
cigaretes „Muratti" - 10 paciņas,
cigaretes „Malboro" - 3 paciņas,
cigaretes, Papirosi „Belomorkanal" - 8 gab.,
iepakojums, kurš aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas: mobilie telefoni 30 gab., Sim kartes 12 gab., atmiņas kartes 1 gab., USB vadi 8 gab., lādētāju uzgaļi 19 gab.,
apzīmogots iepakojums. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas: mobilie telefoni 31 gab., Sim kartes 7 gab., rūteris Huawei 1 gab.,
iepakojums, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 200 paciņas cigarešu,
iepakojums, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 140 paciņas cigarešu,
iepakojums, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 40 paciņas cigarešu.
Kontaktpersona– Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088057317

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2017., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 5, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.08.2017. rīkojums Nr.776 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7743”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1702804, kurā atrodas dažāda tilpuma tukšas plastmasas pudeles.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.07118279, Nr.51102883 un Nr.03577892

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.08.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.07.2017. rīkojums Nr.760 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7726”, 01.08.2017. rīkojums Nr.764 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7734” un 02.08.2017. rīkojums Nr.765 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7735”.
Iznīcināšanas objekts:
Kriminālprocesā Nr.07118279 - (USD – 1 gab.;
kriminālprocesā Nr.51102883 – (Rubļi – 23.35 gab., USD banknotes (katra 1 USD nominālā) – 5 gab., sertifikāts (100 vienību vērtībā) – 1 gab., „Mokkas” karotes kopējā svarā 98,6 g. – 6 gab., deserta karotes kopējā svarā 246,7 g. – 6 gab., „Citrona” karote 12,9 g. svarā – 1 gab.);
kriminālprocesā Nr.03577892 – PSRS rubļi – 1400.00 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824002517 un Nr.11824002317

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.08.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.08.2017. rīkojums Nr.768 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7703 un KL-7720”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar kartonu un plēvi (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju) – 2 gab.,
apzīmogots iepakojums ar kartonu un plēvi (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084107, Nr.PG084323, Nr.PG026755 un Nr.PG026748

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.08.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.744 un Nr.745 un 27.07.2017. rīkojums Nr.755 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11003; AL-11070; AL-11094 un AL-11097”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims”, drošības uzlīme Nr.L14-0972510 (lēmumā norādīts 16 cigarešu paciņas),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims”, drošības uzlīme Nr.L14-0972511 (lēmumā norādīts 5 cigarešu paciņas),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims”, drošības uzlīme Nr.L14-0972512 (lēmumā norādīts 7 cigarešu paciņas),
apzīmogota cigarešu „BAYRON” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar „Bayron” cigarešu paciņu,
apzīmogots iepakojums ar „Monte Carlo” cigarešu paciņu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11824005816, Nr.15890013917, Nr.15890013217, Nr.15890013717, Nr.11824002417, Nr.11824002517, Nr.11824002317 un Nr.11903015017

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.08.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.743 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7707” un 26.07.2017. rīkojums Nr.754 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7098, KL-7691, KL-7688, KL-7695, KL-7702, KL-7703, KL-7720”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots polietilēna maiss ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 108 cigarešu „Premjer” paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7482 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts: atrodas 931 cigarešu „NZ Gold Super Slims” paciņa),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts: atrodas 850 cigarešu „NZ Gold Super Slims” paciņas),
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” (pa 50 bloki kastē) – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer” (49 bloki kastē). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „NZ” 9200 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 460 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „NZ” 10000 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 500 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „Premjer” 10000 gab.) – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „Premjer” 6400 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 320 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „NZ Gold Super Slims” 10000 gab.) – 22 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 11000 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „NZ Gold Super Slims” 30000 gab.) – 25 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 37500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „NZ Gold Super Slims” 29200 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1460 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 14980 gab. cigarešu „Premjer” katrā iepakojumā) – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5992 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 14980 gab. cigarešu „Premjer” katrā iepakojumā) – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5992 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: 9980 katrā. Matemātiski izrēķināts kopā 119760 gab. cigaretes „Premjer” markas) – 12 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5988 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AA096824

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.07.2017., plkst. 8:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas ielā 2B, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par patstāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (AL-10296):
Automašīna VW Variant sarkanā krāsā ar valsts reģistrācijas numura zīmi GL 3396,
automašīnas aizdedzes atslēga.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 2004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11170012917, Nr.11310009617 un Nr.11310089616

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.07.2017., plkst. 15:00 (Balvos); 31.07.2017. un 01.08.2017., plkst. 10:00 (Rīgā).
Iznīcināšanas vieta – Vidzemes iela 28A, Balvi un Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par patstāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-7602: automašīna Toyota Corolla bez valsts reģistrācijas numura zīmēm,
Automašīnas atslēga ar pulti,
KL-7442: automašīna VW Golf ar valsts reģistrācijas numura zīmi ER 2974,
KL-7283: automašīna VW Passat sarkanā krāsā ar valsts reģistrācijas numura zīmi FZ 3704.
Kontaktpersonas:
Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 2004512;
Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084107, Nr.PG027975, Nr.PG084348, Nr.PG027790, Nr.PG084354, PG084427, Nr.PG084470, Nr.ENŽ-025027, Nr.PG084326 un Nr.PC154079

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.08.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.744 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11003, AL-11046, AL-11047, AL-11071, AL-11073, AL-11074, AL-11075, AL-11076, AL-11080, AL-11081".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar divām pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867407 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar 0,1 l kandžu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogotas 0,5 l tilpuma polietilēna pudeles ar 0,5 l kandžas un abas iepakotas vienā paketē (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 2 gab.,
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar 0,3 l kandžas (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar tajā esošo 0,2 l caurspīdīgo šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota stikla pudele 0,5 l tilpuma ar kandžu 0,2 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar tajā esošo šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903015017

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.08.2017., plkst. 9:00 un 02.08.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.743 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7707”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (kā lēmumā norādīts 25 l tilpumā, kam piemīt alkohola smarža, drošības uzlīmes no Nr.L14-0091346 līdz Nr.L14-0091375) – 30 gab.,
apzīmogota kartona kaste (uz iepakojuma norādīts plastikāta korķi un pudeļu uzlīmes ar uzrakstu „Kremļovskaja”, drošības uzlīme Nr.L14-0656685).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ 3212, Nr. ENŽ 4893, Nr. ENŽ 3707, Nr. PC 267506

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.07.2017.
Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst.10:00, alkohols- Piedrujas iela 5, Rīga plkst.14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.747 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10653, AL-10846, AL-10847, AL-10992”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažāda veda cigaretes - 60 pac.,

Iepakojums ar cigaretēm kas aizplombēts ar drošības uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 26 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums, kurā atrodas cigaretes aizzīmogots ar Policijas drošības uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 49 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.K12082880. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 14 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar pudelēm ar drošības uzlīmi Nr.G130456336.

Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 10 gab. 0,5 l. pudeles ar alkoholu. – 1 gab.


Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-4516 Nr. ENŽ-4853 Nr. ENŽ-3931 Nr. ENŽ-5458 Nr. ENŽ-5464 Nr. ENŽ-4517

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 28.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.08.2017., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA Getliņi EKO atkritumu poligonā Stopiņu nov. Rumbulā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 8.jūnija.  rīkojums Nr.567 Nr.569 Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10839 AL-10838 AL-10840 AL-10844 AL-10845 AL-10841

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes 30 pac.

Cigaretes Premjer 20 pac.

Cigaretes NZ 30 pac.

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr. L14 0882502. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 120 cigarešu paciņas. 1gab.

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr. L14 0882503. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 140 cigarešu paciņas. 1gab

Cigaretes NZ. 20 pac.

Kontaktpersona– Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088015417, Nr.11120074512

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.07.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00, alkohols, tara- Piedrujas ielā 5, Rīgā plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.741 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7357, KL-3463”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2480 pac. cigaretes – 6 gab.,
30 l. tilp. kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 2 gab.,

Dažādas izcelsmes alkoholiskie dzērieni, kas iepakoti kartona kastēs un plastikāta maisos, iepakojumi aizlīmēti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 328 gab. 0,7 l.tilp., 7 gab. 0,5 l.tilp., 7 gab. 5 l.tilp. pudeles ar 328,1 l. alkoholiskajiem dzērieniem - 32 gab.,

Dažādu veidu cigaretes, iepakotas kartona kastēs un plastikāta maisos, iepakojumi aizlīmēti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 14919 pac. cigaretes - 37 gab.,

Dažāda veida un lieluma iepakojumi ar akcīzes precēm saskaņā ar lēmumu. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 72 gab. 0,7 l.tilp. pudeles ar 50,4 l. alkoholiskajiem dzērieniem un 925 pac. cigaretes - 32 gab.,

1000 l. tilp. tvertnes - 3 gab.,

Dažāda tilpuma tukšas plastmasas kannas - 7 gab.,

Iepakojums ar tukšām 5 l. tilp. plastmasas pudelēm - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270004117

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.07.2017., plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.07.2017. rīkojums Nr.731 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7672”.
Iznīcināšanas objekts:
25 l tilpuma kannas pildītas ar caurspīdīgas krāsas šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaržu (pēc procesa virzītāja 2017.gada 26.jūnija lēmumā minētās informācijas, kannās atrodas caurspīdīgas krāsas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaržu – 492,605 litri) – 20 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.31003187, Nr.8110017, Nr.31003587.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.07.2017., plkst.10:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.07.2017. rīkojums Nr.730 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7711”.

Iznīcināšanas objekts:

Kriminālprocesā Nr.31003187 - (Kabatas pulkstenis no balta metāla – 1 gab.);

Kriminālprocesā Nr.8110017 - (Medaļa “Darba veterāns” – 1 gab.);

Kriminālprocesā Nr.31003587 - (Dzeltenas krāsas metāla ķēdīte un dzeltenas krāsas metāla kulons (kopējais svars 5,1 grams) – 1 gab.).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270003117, Nr.11410000514, Nr.15890024915, Nr.15890012517, Nr.15890013117

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.07.2017., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.06.2017. rīkojums Nr.642, 06.07.2017. rīkojums Nr.682, 13.07.2017. rīkojums Nr.706, 18.07.2017. rīkojums Nr.720 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7626, KL-7631, KL-6338, KL-7681, KL-7690”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona iepakojumi, kuros atrodas cigaretes un kas ir apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3465 pac. cigaretes – 7 gab.,
Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi II4-0125088 un plombi Nr.0599194 - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi II40128066 - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr. II40125096 un II4-0125070 - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi II4-0128067 un TR00187795 un TR00187796. Saskaņā ar spriedumu iepakojumos atrodas 1153 pac. cigaretes - 1 gab.,

Kartona kastes ar aromātisku vielu. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 42 kastītes ar aromātisku vielu maisījumu.– 4 gab.,

Aizlīmēti, aizzīmogoti maisi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1510 pac. cigaretes - 2 gab.,

Aizlīmētas kartona kastes ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 12470 pac. cigaretes - 11 gab.

Tukšas kartona kastes - 2 gab..

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ 5659, Nr. ENŽ 7170, Nr. ENŽ 2931, Nr. ENŽ 5825, Nr. ENŽ 5017, Nr. ENŽ 5419, Nr. ENŽ 5810

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.07.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.701 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11015, AL-11016, AL-11017, AL-11018, AL-11019, AL-11023, AL-11029”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882538. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 10 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882537. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 9 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882536. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 10 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882535. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 14 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882533. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 21 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882534. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 80 pac. cigaretes - 1 gab.,

Cigaretes „Route 66” – 80 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11410000514

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.07.2017. plkst. 13:30

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.07.2017. rīkojums Nr. 682 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7631”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar degvielas paraugiem Nr.C14-0077938. Saskaņā ar spriedumu iepakojumā atrodas 14 gab. pudeles - 1 gab.,

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11511001715

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 18.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.07.2017., plkst. 09:30.

Iznīcināšanas vieta– Tvaika iela 39a, Rīga, SIA “EKO Osta”

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 18. jūlija rīkojums Nr. 719 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6662”

Iznīcināšanas objekts: Dažāda tilpuma, krāsas un materiāla kannas ar šķidrumu ar degvielai raksturīgu smaku ( 865,5 litri ) – 55 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanas kriminālprocesa Nr.11320006814 atcelšanu

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana:,  13.07.2017 plkst.13.00 Tvaika ielā 39 a SIA EKO OSTA

Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39a

Pamatojums: Nav saņemt piedāvājums par iznīcināšanas veikšanu .

Iznīcināšanas objekts:

KL7642

Iepakojums ar dzīvsudrabu aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.G130462478 (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 23.35 g dzīvsudrabs kas atrodas zāļu burciņā „ALLopurinol Nycomed 300 mg” ) 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās: PG084086, PG027962, PG084072, PG084088, PG084257, PG084180, PG027787

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.07.2017. plkst. 10.00
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.703 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10997, AL-10998, AL-10999, AL-11001, AL-11000, AL-11004, AL-11035, AL-11007, AL- 11041, AL-11036, AL-11042,AL-11045, AL-11043
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa.
Apzīmogota cigarešu „Monte carlo” paciņa.
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa.
Apzīmogota cigarešu „Bond” paciņa,
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm ( lēmumā norādīts 68. paciņas cigarešu Bayron un 20 paciņas cigarešu Premjer),
Apzīmogota cigarešu Premjer paciņa,
Apzīmogota cigarešu Bayron paciņa,
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890055816, Nr.11903015217, Nr.11903020317, Nr.11320008317 un Nr.11320004817.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.07.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.702„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7268, KL-7651, KL-7679, KL-7676, KL-7682, KL-7677, KL-7686, KL-7692”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3980 cigarešu BOND BLUE un 980 cigarešu BOND SREET RED paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2800 dažādu marku cigarešu paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4488 cigarešu Premjer paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 7 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2303 dažādu marku cigarešu paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1725 dažādu marku cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290001517; Nr. 11331080816; Nr. 11903015117

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.07.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Ludza, Jurdža 1a, Stacijas 46
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.702„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7268, KL-7651, KL-7679, KL-7676, KL-7682, KL-7677, KL-7686, KL-7692”.
Iznīcināšanas objekts:
Alumīnija kanna ar tilp. 40 litri ar iebūvētu elektrisko sildītāju,
Alumīnija kanna ar tilp. 40 litri ar iemontētu spirālveidīgu cauruli.,
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā kannās atrodas nelikumīgais alkoholisks dzēriens, daudzums nav norādīts – 6 gab.
Apzīmogoti maisi (drošības uzlīmes L14-0800641, L14 -0800642) ar pēc ekspertīzes saņemto alkoholisko dzērienu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) - 2.gab.,
Apzīmogots iepakojums ar 10 cukura paciņām, drošības uzlīme L14-0931464 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
Apzīmogots iepakojums ar 10 rauga paciņām, drošības uzlīme L14-0931465 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).,
Kandžas izgatavošanas aparāti ar šķidrumu, drošības uzlīmes L14-0931462, L14- 0931463 – 2. gab.,
Apzīmogotas plastmasas mucas ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā mucās atrodas nelikumīgais alkoholisks dzēriens, daudzums nav norādīts) – 2 gab.
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu, drošības uzlīmes L14-0602122 līdz L14-0602128 (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu),
Apzīmogots iepakojums ar septiņām pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG027970, Nr.PG084063, Nr.PG027752, Nr.203(ENŽ019135), Nr.PG027880, Nr.PG027860

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.07.2017. plkst. 9.30
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.703 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10997, AL-10998, AL-10999, AL-11001, AL-11000, AL-11004, AL-11035, AL-11007, AL- 11041, AL-11036, AL-11042,AL-11045, AL-11043
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar kandžu aptuveni 0,3 l (kā norādīts lēmumā).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu).
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes,
Alumīnija kanna Nr.1 ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku (lēmumā norādīts 10 l),
Alumīnija kanna Nr.2 ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku (lēmumā norādīts 20 l),
Alumīnija kanna ar iemontētu spirālveida cauruli,

Apzīmogots iepakojums ar šķidruma atlikumiem un tukšām pudelēm pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0931708,

Apzīmogota plastmasas pudele šķidrumu (lēmumā norādīts 200 ml kandža),

Apzīmogota plastmasas tvertne ar šķidrumu (lēmumā norādīts 20 l šķidrums ar brāgas smaku),

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11380022115

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.07.2017., plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39 a, SIA EKO OSTA.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.699 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5888”

Iznīcināšanas objekts:

KL5888

Šķidrums ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku - 1500 l.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221045517

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.07.2017., plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.07.2017. rīkojums Nr.695 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7606”

Iznīcināšanas objekts:

KL7606

35.litru tilpuma kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, aizlīmētas ar security seal uzlīmēm   3 gab

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1704861, aizlīmēti ar security seal uzlīmēm           4 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890043916

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.07.2017. plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.07.2017. rīkojumu Nr. 696 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7010”.
Iznīcināšanas objekts:
Koferi - 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11519005315

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.07.2017., plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5, Rīga.  

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 04. jūlija rīkojums Nr. 671 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6344”

Iznīcināšanas objekts: Iepakojumi (plastmasas lāpstiņa, elektriskā plītiņa, folijas gabaliņi, melni polimēra maisi ) – 7 gab, Dažāda tilpuma kannas ar šķidru vielu – 9 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518004016 un Nr.11320006814

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.07.2017., plkst.9:30 Piedrujas ielā 5, Rīgā un 13.07.2017 plkst.13.00 Tvaika ielā 39 a SIA EKO OSTA

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.07.2017. rīkojums Nr.677 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6781” , 05.07.2017. rīkojums Nr.678 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7642” .

Iznīcināšanas objekts:

KL6781

42 gab 25 litru tilpuma kannas, aizzīmogotas ar security seal uzlīmēm ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku 42 gab

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1605864 ar drošības uzlīmi Nr.L14-0983531 1 gab

KL7642

Iepakojums ar dzīvsudrabu aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.G130462478 (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 23.35 g dzīvsudrabs kas atrodas zāļu burciņā „ALLopurinol Nycomed 300 mg” ) 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietā Nr. PC267509

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2017., plkst.14.00

Iznīcināšanas vieta: Tvaika iela 39a, Rīga, SIA EKO OSTA

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.06.2017. rīkojums Nr.655 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu KL-10991”

Iznīcināšanas objekts:

AL10991

Šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku, pildīts NVA 1000 l tilpuma tvertnē un aizplombēts ar drošības plombi Nr.0598984 un Nr.0598985(Saskaņā ar lēmumu tvertnē atrodas 360 litri šķidruma) 1 gab

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890011915

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2017., plkst.14.00

Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39 a, SIA EKO OSTA.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.06.2017. rīkojums Nr.654 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5843”

Iznīcināšanas objekts:

KL5843

Apzīmogotas tvertnes ar šķidrumu (saskaņā ar lēmumu tvertnēs atrodas 40 litri šķidrums ar degvielu) 2 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11815007214, Nr.11410026716, Nr.11410049017, Nr.11370010816

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2017., plkst.9:30. un 11.07.2017 plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.06.2017. rīkojums Nr.644 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5716”, 29.06.2017. rīkojums Nr.656 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6959”, 27.06.2017. rīkojums Nr.639 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7647”, 29.06.2017. rīkojums Nr.653 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6740”.

Iznīcināšanas objekts:

KL5716

Dažāda veida iepakojumi, kuros atrodas caurspīdīga kaste ar vāku, tukši iepakojumi, svari, trīs auduma maisi, kuros atradās narkotiskas vielas-aizplombēti 5 gab

KL6959

20 litru tilpuma kanna ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku              1 gab

4 litru tilpuma pudeles ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku            44 gab

Aizzīmogota 30 litru tilpuma plastmasas kanna ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku             1 gab

Aizzīmogotas dažāda tilpuma plastmasas mucas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku    11 gab

Iepakojums ar pudelēm ar NVA plombi Nr.0599176     1 gab

Iepakojums ar pudelēm ar NVA plombi Nr.0599177      1 gab

Dažāda tilpuma tukšas plastmasas mucas         5 gab

Metāla kandžas aparāts ar dažāda veida caurulēm       1 gab

KL7647

1000 l tilpuma nva tvertnes kurās iepildīts šķidrums ar brāgai raksturīgu smaku    4 gab

KL6740

Kartona iepakojumi ar tukšām stikla pudelēm (2013 pudeles) 70 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietā Nr. ENŽ-10301

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.07.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.06.2017. rīkojums Nr.652 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10272”
Iznīcināšanas objekts:
Jameson pudele ar drošības uzlīmi L14-0757801       1 gab.


Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903016117, Nr.11221163214, Nr.11824001117, Nr.15890018816

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.07.2017., plkst. 9:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.06.2017. rīkojumu Nr. 561, 09.06.2017. rīkojumu Nr. 575, 09.06.2017. rīkojumu Nr. 574 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7608, KL-5095, KL-7616, KL-7377”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4980 pac. cigaretes – 10 gab.,
Dažādu izmēru iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1680 pac. cigaretes – 7 gab.,
Aizlīmēti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2996 pac. cigaretes – 4 gab.,

Cigaretes „Minsk capital” - 6980 pac.

Cigaretes Kent taste+ - 50 pac.

Cigaretes Marlboro Gold - 980 pac..

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816013116

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 28.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.07.2017., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi Eco”, Stopiņu novads, Rumbula.  

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 31. maija rīkojums Nr. 531 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7554”

Iznīcināšanas objekts: Apavi “NIKE” – 11860 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11091062107, Nr.11611062205, Nr.11810007903, Nr.11519001702, Nr.11094022204, Nr.00004066792, Nr.19001604836, Nr.50103983, Nr.51029190, Nr.1092047701, Nr.51029190, Nr.1092047701.

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.07.2017., plkst.10:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.06.2017. rīkojums Nr.623 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7657”, 27.06.2017. rīkojums Nr.623 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7615”, 22.06.2017. rīkojums Nr.631 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7662”, 22.06.2017. rīkojums Nr.629 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7664”, 22.06.2017. rīkojums Nr.630 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7665, KL-7666”.

Iznīcināšanas objekts:

Kriminālprocesā Nr.11091062107 - (10 forintu monētas – 13 gab.);

Kriminālprocesā Nr.11611062205 - (Zviedrijas naudas zīmju monētas (50 ēru vērtībā katrā) – 199 gab.);

Kriminālprocesā Nr.11810007903 - (Apgrozībai Latvijā nederīga 20 USD naudas zīme – 1 gab., apgrozībai nederīgas Igaunijas kronas – 34,10 EEK);

Kriminālprocesā Nr.11519001702 - (Turcijas liras banknote Nr.G07377890 – 1 gab.);

Kriminālprocesā Nr.11094022204 - (ASV dolāri ar numuriem L66297401N; D75007570 – 2 gab.);

Kriminālprocesā Nr.00004066792 - (PSRS rubļi – 48 gab.);

Kriminālprocesā Nr.19001604836 - (ARS 1000.00 peso (Argentīnas bankas naudas zīme) – 1 gab.);

Kriminālprocesā Nr.50103983 - (ASV dolāri – 3 gab.);

Kriminālprocesā Nr.51029190 - (Padomju rubļi – 1000 RUB);

Kriminālprocesā Nr.1092047701 - (Jaunzēlandes dolārs Nr.AKC 497738 – 1 gab.).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370006617

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.587 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7610”.

Iznīcināšanas objekts:

Pudeles, ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, iepakotas polietilēna maisos un aizplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr. L14 0952891 līdz Nr. L140952893          3 gab.

20 litru tilpuma kanna ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, aizplombēta ar drošības uzlīmi Nr.L14 0181986               1 gab.

13 litru tilpuma kanna ar šķidrumu, kopā ar ierīci kas paredzēta nelikumīga alkohola iegūšanai ar drošības uzlīmi Nr.L14 0181988                1 gab.

40 litru tilpuma kanna ar šķidrumu ar drošības uzlīmi Nr. L14 0181990        1 gab.

5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu ar drošības uzlīmi Nr.L140181992          1 gab.

5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu ar drošības uzlīmi Nr.L14018209            1 gab.

5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu ar drošības uzlīmi Nr.L140181992          1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518010016

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.588 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7202”.

Iznīcināšanas objekts:

25 litru tilpuma kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku pēc ekspertīzes ar drošības uzlīmēm Nr.L140983848 līdz L140983850 3 gab

Iepakojumi ar 5 litru tilpuma pudelēm ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, aizplombēti ar vp drošības uzlīmēm no Nr. L140983853līdz L140983859 7 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210014115

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.589 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5701”.

Iznīcināšanas objekts:

25 litru tilpuma plastmasas tvertnes kas pildītas ar bezkrāsainu šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 5 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518001816

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.594 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7206”.

Iznīcināšanas objekts:

0.5 litru tilpuma plastmasas pudele pēc ekspertīzes 1 gab

Iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1613290 ar drošības uzlīmēm Nr.L140983826 līdz L140983842 17 gab

25 litru tilpuma plastikāta kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 14 gab

25 litru tilpuma plastikāta kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 24 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088039314

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.585 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7630”.

Iznīcināšanas objekts:

Plastmasas pudele ar benzīna un dīzeļdegvielas maisījumu 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11151030017

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.586 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7613”.

Iznīcināšanas objekts:

Liela izmēra maiss baltā krāsā 1 gab

Izsūknēšanas un atvada caurule apmēram 200 m gara 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11260034507

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.591 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4624”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar 1065 gab bojātiem Polijas zlotiem pēc eksperta atzinuma Nr.0714864/0714865

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11511001715

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.06.2017. rīkojums Nr.595 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6662”.

Iznīcināšanas objekts:

Polietilēna iepakojumi, aizlīmēti ar Security seal uzlīmēm, kuros atrodas 55 plastmasas pudeles ar degvielas atlikumiem 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370001315.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.06.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.06.2017. rīkojums Nr.619 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5870”.
Iznīcināšanas objekts:
200 l tilp. tvertne, kas pildīta ar šķidrumu (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, tvertnē atrodas bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar specifisku alkohola smaržu - 220 litri) – 1 gab.;
Tukša 200 l tilp. tvertne – 1 gab.;
Dažāda tilpuma kannas, pildītas ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, kannās atrodas bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar specifisku alkohola smaržu – 211800 ml) – 9 gab.;
Iepakojums (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, iepakojumā atrodas gumijas caurule) 1 gab.;
Iepakojums pēc ekspertīzes atzinuma (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, iepakojumā atrodas deviņas plastmasas pudeles ar kopējo šķidrumu tajās – 2630 ml) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC153951, Nr.PC153954, Nr.PG027256, Nr.626, Nr.PG027938, Nr.PC068389, Nr.PG027940, Nr.PG027470, Nr.PG027469, Nr.PG027817, Nr.116, Nr.PC074410, Nr.PG 026972, Nr.PF 841455, Nr.PG 027284, Nr.ENŽ-003174, Nr.743, Nr.ENŽ-017865, Nr.ENŽ-017278, Nr.ENŽ-015210, Nr.ENŽ-016886, Nr.ENŽ-000423 un Nr.PF841379

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst. 13:00. un plkst. 15:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza (šķidrums) un SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads (cigaretes).
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.06.2017. rīkojums Nr.618 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10694, AL-10696, AL-10710, AL-10778, AL-10968, AL-10969, AL-10970, AL-10972, AL- 10973, AL-10974, AL-10975 ”, 27.06.2017. rīkojums Nr, 638 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10854, AL-10866, AL-10853, AL-10821”, 08.06.2017. rīkojumi Nr.567 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10839 AL-10898 AL-10906 AL-10904 AL-10869”, Nr.568 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10826 AL-10840 AL-10844 AL-10845 AL-10841” un Nr.569 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10838 AL-10865 AL-10862 AL-10855”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu paciņām,
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm, drošības uzlīme K14-0017879. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 72 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „Bond” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar divām pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867208,
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa,
apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar aptuveni 0,5 l alkoholiskā dzēriena,
apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu „Premjer” paciņām,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 424 dažādu marku cigarešu paciņas,
apzīmogota alumīnija kanna ar nelikumīgo alkoholisko dzērienu – 3 gab.,
apzīmogots iepakojums ar alkohola paraugiem pēc ekspertīzes,
alkohola ražošanas ierīce (alumīnija tvertne ar spirāli),
alkohola ražošanas ierīce (alumīnija tvertne),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 51 cigarešu paciņa,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 215 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu „Bayron” paciņām,
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm, drošības uzlīme Nr.L14-0972495. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 73 paciņas cigarešu,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 66 paciņas cigarešu,
apzīmogota cigarešu „Horticja” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Metro” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu „Bayron” paciņām,
apzīmogota cigarešu „Bond” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 350 paciņas cigarešu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320004917, Nr.11290043316, Nr.15890057216, Nr.11903018217, Nr.11181058117 un Nr.11181059117

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst. 13:00. un plkst. 15:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza (šķidrums un tara) un SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads (cigaretes).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.06.2017. rīkojums Nr.616 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7633 un KL-7638” un 22.06.2017. rīkojums Nr.628 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7614, KL-7649, KL-7655, KL-7658”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 5 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 16 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6351 dažādu marku cigarešu paciņa,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1561 dažādu marku cigarešu paciņa,
apzīmogoti kartona iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” (pa 50 bloki) – 23 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 11500 cigarešu paciņas,
apzīmogots kartona iepakojums ar cigaretēm „Premjer”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5166 cigarešu paciņas,
apzīmogoti maisi ar šķidrumu un tukšām pudelēm – 3 gab.,
apzīmogotas kannas ar šķidrumu – 9 gab.,
tukša pudele,
apzīmogoti maisi ar šķidrumu un tukšām pudelēm (kā lēmumā norādīts caurspīdīgs bezkrāsas šķidrums un etilspirts) – 2 gab.,
tukša pudele.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890018816

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017. plkst. 9:00., 30.06.2017. plkst. 9:30., 03.07.2017 plkst. 9:00., 04.07.2017. plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.06.2017. rīkojums Nr. 574 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7377”.
Iznīcināšanas objekts:
Brendijs „Torres”, stikla pudelēs 0,7 l. tilpuma - 120 gab.

Degvīns „Stumbras Vodka Šimtmečio” stikla pudelēs 0,7 l. tilpuma - 396 gab.

Degvīns „Stumbras Vodka Šimtmečio” stikla pudelēs 1 l. tilpuma - 990 gab.

Viskijs „Grants” stikla 1 l. tilpuma pudelēs - 194 gab.

Viskijs Black VELVET 0,7 l. tilpuma stikla pudelēs - 170 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890012015

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst. 08:30.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5, Rīga.  

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 22. jūnija rīkojums Nr. 624 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5883”

Iznīcināšanas objekts: Izdemolēta slēpņa daļa ( siena ) – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370001315.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.06.2017., plkst.9:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.06.2017. rīkojums Nr.619 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5870”.

Iznīcināšanas objekts:

  • 200 l tilp. tvertne, kas pildīta ar šķidrumu (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, tvertnē atrodas bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar specifisku alkohola smaržu - 220 litri) – 1 gab.;
  • Tukša 200 l tilp. tvertne – 1 gab.;
  • Dažāda tilpuma kannas, pildītas ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, kannās atrodas bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar specifisku alkohola smaržu – 211800 ml) – 9 gab.;
  • Iepakojums (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, iepakojumā atrodas gumijas caurule) 1 gab.;
  • Iepakojums pēc ekspertīzes atzinuma (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, iepakojumā atrodas deviņas plastmasas pudeles ar kopējo šķidrumu tajās – 2630 ml) – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 000306

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.06.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta: Krustpils iela 63a, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2017. rīkojums Nr.388 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-9635”.
Iznīcināšanas objekts:1000 l tilpuma tukšas, lietotas tvertnes – 3 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290044116 un Nr.11903007717

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.593 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7264 un KL-7628”.
Iznīcināšanas objekts:
Divdesmit divas 2 l tilpuma plastmasas pudeles,
stikla un plastmasas pudeles ar dažādu tilpumu – 7 gab.,
apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts pa 25 l pildītas ar etilspirtu) – 20 gab.,
apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts 20 pudeles),
apzīmogota pudele ar šķidruma paraugu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.113 un Nr.PG027693

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.592 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10942 un AL-10945”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas 5 l tilpuma tvertnes ar šķidrumu, kam piemīt alkohola smaka, pa 4,5 l katrā – 2 gab.,
apzīmogota 10 l tilpuma tvertne ar 9,150 l šķidruma ar specifisku alkohola smaku,
apzīmogots maiss ar pudelēm ar alkohola atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867358,
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla burka ar 0,2 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG027777 un Nr.PG027829

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.06.2017., plkst. 11:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.590 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10891 un AL-10946 ”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „BAYRON” paciņa,
apzīmogota cigarešu „PREMJER” paciņa.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890010517, Nr.15890011117, Nr.15890011217 un Nr.11824000815

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.06.2017., plkst. 11:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.06.2017. rīkojums Nr.578 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7617, KL-7618, KL-7621, KL-7622”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti kartona iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” (pa 50 bloki) – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1000 cigarešu paciņas,
apzīmogots kartona iepakojums ar cigaretēm „Premjer” (49 bloki). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas,
apzīmogoti kartona iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” (pa 50 bloki) – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1000 cigarešu paciņas,
apzīmogots kartona iepakojums ar cigaretēm „Premjer” (49 bloki). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas,
apzīmogotas standarta cigarešu „Premjer” kastes (pa 50 bloki) – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1500 cigarešu paciņas,
apzīmogota standarta cigarešu „Premjer” kaste (49 bloki). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas,
apzīmogotas standarta cigarešu „Premjer” kastes (pa 50 bloki bez 1 paciņas) – 18 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8982 cigarešu paciņas,
apzīmogotas standarta cigarešu „NZ Gold” kastes (pa 50 bloki bez 1 paciņas) – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1996 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG027792

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.06.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.06.2017. rīkojums Nr.571 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10933”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar stikla burkām ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867299,
apzīmogota alumīnija kanna ar brāgu (lēmumā norādīts 23 l brāgas).
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.34, Nr.PG027837, Nr.PG027835, Nr.PG027834, Nr.PG027832, Nr.PG027845, Nr.PG027400 un Nr.PG027841

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.06.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.06.2017. rīkojums Nr.562 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10898, AL-10909, AL-10910, AL-10911, AL-10912, AL-10913, AL-10914, AL-10925”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0931764,
apzīmogota 0,7 l tilpuma pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogots iepakojums ar 0,7 l tilpuma polietilēna pudeli ar kandžu aptuveni 0,7 l un 0,5 l tilpuma polietilēna pudeli ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,7 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar tajā esošo 0,100 l šķidruma,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,3 l.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC154021, Nr.ENŽ-4625, Nr.ENŽ-4666, Nr.ENŽ-014459 un Nr.ENŽ-4614

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.06.2017., plkst. 09:00 un 15.06.2017., plkst. 11:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads un SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.05.2017. rīkojums Nr.459 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10802, AL-10787, AL-10781, AL-10797, AL-10789”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer”,
iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L140882498. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 32 paciņas cigaretes,
cigaretes „Premjer” - 30 paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 61 cigarešu paciņa,
dažāda veida cigaretes - 20 paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518001216, Nr.11095134416, Nr.11518012316, Nr.11824000817, Nr.11903011317, Nr.11518001316, Nr.11903015617, Nr.11181087717, Nr.15890007917, Nr.11824001517, Nr.15890011017 un Nr.15890010717

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.06.2017., plkst. 09:00, plkst. 14:00 un 15.06.2017., plkst. 11:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads (cigaretes), Piedrujas iela 5, Rīga (šķidrums) un SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads (cigaretes).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.06.2017. un 02.06.2017. rīkojumi Nr.547, Nr.543, Nr.542 un Nr.541 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6613, KL-7245, KL-7429, KL-7569, KL-7592, KL-6612, KL-7587, KL-7594, KL-7582, KL-7599, KL-7586, KL-7585”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi, kuros atrodas dažādu marku cigaretes – 5 gab.,
apzīmogoti dažāda veida iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Iepakojumos atrodas 1740 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi – 5 gab. Iepakojumos atrodas dažāda tilpuma pudeles ar šķidrumu,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5962 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Iepakojumos atrodas 2500 paciņas cigaretes,
iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Iepakojumos atrodas 3984 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1992 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Iepakojumos atrodas 1825 paciņas cigaretes,
apzīmogoti caurspīdīgi iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 87 gab. Iepakojumos atrodas 23490 paciņas cigaretes,
apzīmogoti caurspīdīgi iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 35 gab. Iepakojumos atrodas 8400 paciņas cigaretes,
apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm „Premjer” – 47 gab. Iepakojumos atrodas 23500 paciņas cigaretes,
apzīmogota kartona kaste ar cigaretēm „Premjer”. Iepakojumā atrodas 376 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5984 paciņas cigaretes,
apzīmogots iepakojums ar kārbu kartonu,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 4 gab. Iepakojumos atrodas 2000 paciņas cigaretes,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer”. Iepakojumā atrodas 480 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 61 gab. Iepakojumos atrodas 30500 paciņas cigaretes,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer”. Iepakojumā atrodas 480 paciņas cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11840002315

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.06.2017., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.05.2017. rīkojums Nr.532 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7596”.
Iznīcināšanas objekts:
25 l tilpuma, 10 l tilpuma un 10 l tilpuma plastmasas kannas ar etilspirtu – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290038816

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.06.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.06.2017. rīkojums Nr.540 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7248”.
Iznīcināšanas objekts:
Alumīnija kanna ar caurulēm un noslēgtu stikla burku,
alumīnija kanna,
metāla tvertne ar tajā ierīkotu spirālē savītu cauruli,
plastmasas muca.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG027766, Nr.PG027678, Nr.PG027679, Nr.PG027582, Nr.PG027593, Nr.PG027394, Nr.6, Nr.PG027415, Nr.PG027775, Nr.PG027770 un Nr.PC154029

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.06.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.05.2017. rīkojums Nr.527 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10856, AL-10857, AL-10858, AL-10860, AL-10863, AL-10864, AL-10866, AL-10867, AL-10879, AL-10881, AL-10882”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,3 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,3 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,4 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar 0,3 l šķidruma ar alkohola smaku,
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar tajā esošu aptuveni 200 ml šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku,
apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,125 l),
apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0931743,
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar tajā esošo nelikumīgu dzērienu 0,1 l,
apzīmogots iepakojums ar tukšu pudeli pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867277,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,3 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290046216

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.06.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.05.2017. rīkojums Nr.526 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7309”.
Iznīcināšanas objekts:
Alkohola ražošanas ierīce – dzesēšanas katls, kas sastāv no cilindriskas tvertnes ar spirāli,
alumīnija kannas – 2 gab.,
iepakojums ar dažāda tilpuma pudelēm,
plastmasas tvertnes – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290021816

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.06.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas ielā 2B, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.12.2013. rīkojums Nr.802 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu, nododot pārstrādei KL-7368”.
Iznīcināšanas objekts:
Automašīna Opel Astra ar valsts reģistrācijas numuru GP 1235.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11096264416

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.05.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.05.2017. rīkojums Nr.505 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7572”
Iznīcināšanas objekts:
Ugunsdzēšamais aparāts.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC267505

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.05.2017., plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Eko Osta”, Tvaika iela 39A, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.05.2017. rīkojums Nr.493 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10859”.
Iznīcināšanas objekts:
Dīzeļdegviela (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju) – 40 litri.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11120023216, Nr.11815000217, Nr.11091049217, Nr.11087149816, Nr.11518009216 un Nr.11518001216

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.05.2017. plkst., 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.05.2017. rīkojums Nr.475 un 23.05.2017. rīkojums Nr.494 un Nr.495 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7567, KL-7396, KL-7571, KL-7449, KL-7313, KL-6613”.
Iznīcināšanas objekts:
tukša 1000 l tilpuma tvertne,
caurule 80 metri,
aizzīmogoti iepakojumi – 2 gab.,
dažāda veida iepakojumi – 18 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221016817

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.05.2017. rīkojums Nr.468 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7474”.
Iznīcināšanas objekts:
30 l tilpuma stikla pudele ar drošības uzlīmi Nr.L14-0952810, pēc eksperta atzinuma Nr.1702381. Saskaņā ar lēmumu pudelē atrodas 14,5 l alkohola,
polietilēna iepakojumi ar dažāda veida pudelēm, aizplombēti ar drošības uzlīmi Nr.L14-0952814 un Nr.L14-0952814, pēc eksperta atzinuma Nr.1702381 - 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 10,5 l alkohola.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG027401, Nr.ENŽ-6303, Nr.136, Nr.ENŽ-014042, Nr.PC154015, Nr.626 un Nr.ENŽ-004571

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.05.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.04.2017. un 19.05.2017. rīkojums Nr.418 un Nr.483 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10770, AL-10765, AL-10766, AL-10792, AL-10796, AL-10752".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „NZ",
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Bayron". Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 10 paciņas cigaretes,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme K14 0017820). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 112 paciņas cigaretes,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 13 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer",
dažādu marku cigaretes - 17 paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905013516, Nr.15890008517, Nr.111903007117, Nr.11089261806, Nr.1589000117 un Nr.15890052216

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.05.2017., plkst. 10:00. un plkst.14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads (cigaretes) un Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.05.2017. rīkojums Nr.487 un Nr.496 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7214, KL-7538, KL-7529, KL-5780, KL-7532, KL-7320".
Iznīcināšanas objekts:
Melni polietilēna iepakojumi, kas aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm, - 17 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5872 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer" - 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4990 paciņas cigaretes,
aizplombēti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes „NZ Gold Super Slims" - 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3988 paciņas cigaretes,
kases aparāts,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims" - 18 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8988 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Bond Blue" - 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2510 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Bond Red" - 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 970 paciņas cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11822000117, Nr.11816002612, Nr.15890007217, Nr.15890043916, Nr.15890003217, Nr.15890008117, Nr.11905013314, Nr.11824000717, Nr.11824001217 un Nr.11903008417

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.05.2017., plkst. 10:00. un plkst.14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads (cigaretes) un Piedrujas iela 5, Rīga (šķidrums).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.04.2017., 13.05.2017. un 19.05.2017. rīkojumi Nr.485, Nr. 460, Nr.417, Nr.484 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7356, KL-3160, KL-7531, KL-7010, KL-7486, KL-7507, KL-5072, KL-7566, KL-7550, KL-7509”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Bond” – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7457 paciņas cigaretes,
cigaretes „Dublis” – 31900 paciņas,
cigaretes „L&M” – 1700 paciņas,
cigaretes „Ļeņingrad” – 1030 paciņas,
cigaretes „Premjer” – 1050 paciņas,
cigaretes „Prima” – 120 paciņas,
cigaretes „Winston” – 10 paciņas,
cigaretes „Dublis” bez LR akcīzes markām –1000 paciņas.
cigaretes „Dublis” zilas – 7900 paciņas,
divas plastmasas kannas ar etilspirtu pēc ekspertīzes atzinuma Nr1201849 –21 l,
iepakojumi ar cigaretēm aizlīmēti ar drošības uzlīmēm – 4 gab.,
kartona kaste pēc ekspertīzes atzinuma Nr.1201850 – Nr.1201851,
maiss ar KF akcīzes markām ar uzrakstu „Maskva etilovij spirt”,
iepakojumi ar cigaretēm, kuri aizplombēti ar drošības uzlīmēm no Nr.C160088392 līdz C160088406, - 15 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7488 cigarešu paciņas „NZ Gold Super Slim”,
cigaretes „Marlboro” – 1310 paciņas,
ūdenspīpju tabakai līdzīga viela (iepakota plastmasas iepakojumos) 597 gab.,
melni polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti un kuros atrodas cigaretes – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3636 paciņas cigaretes,
iepakojumi, kuros atrodas cigaretes – 14 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7000 paciņas cigaretes,
kannas ar spirtam raksturīgu šķidrumu – 18 gab.,
iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1417491,
iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1417462 un Nr.1417463 – 1gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7480 paciņas cigaretes,
iepakojumi ar cigaretēm, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1996 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Bond” – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1620 paciņas cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG027675, Nr.PG027672, Nr.PG027674, Nr.PG027671, Nr.PG027677 un Nr.PG027673

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.05.2017. rīkojums Nr.474 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10823, AL-10824, AL-10825, AL-10827, AL-10828, AL-10849”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,7 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogots iepakojums ar 0,5 l tilpuma stikla pudeli ar kandžu aptuveni 0,5 l un 0,7 l tilpuma stikla pudeli ar kandžu aptuveni 0,7 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogota stikla burka ar tilpumu 0,5 l ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogota 0,7 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,7 l.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11280031516

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.05.2017.
Datumi, kad notiks iznīcināšana: 22. - 25.05.2017., 29.05. - 02.06.2017., 05. - 09.06.2017., plkst. 8:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.05.2017. rīkojums Nr.465 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7528”.
Iznīcināšanas objekts:
Šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku – 4735,2 kg,
šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku – 1976 l.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11110003617

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.05.2017. rīkojums Nr.467 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7558”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm, kuras atgrieztas pēc ekspertīzes (1701177),
apzīmogota kanna ar šķidrumu (lēmumā minēts caurspīdīgs šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaržu 25 l, F8*2434611).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11095140116

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2017., plkst. 8:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.05.2017. rīkojums Nr.462 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7405”.
Iznīcināšanas objekts:
5 l tilpuma plastmasas pudeles ar bezkrāsas caurspīdīgu šķidrumu – 7 gab. (Saskaņā ar VP RRP Rīgas Zemgales iecirkņa iesniegtu Ekspertu atzinumu, pudelēs atrodas caurspīdīgs šķidrums spirtu saturošs šķidrums ar specifisku alkohola smaržu – 20669 ml.)
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890041716

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2017., plkst. 9:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.04.2017. rīkojums Nr.414 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7000”.
Iznīcināšanas objekts:
20 litru tilpuma kannas, pildītas ar nezināmas izcelsmes šķidrumu, – 790 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11352015213

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.04.2017. rīkojums Nr.415 „Par lietisko pierādījumu novērtēšanu un iznīcināšanu KL-3805”.
Iznīcināšanas objekts:
Sarkanas krāsas metāla knaibles.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120027412

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.04.2017. rīkojums Nr.416 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3675”.
Iznīcināšanas objekts:
Gumijas caurule – 80 metri.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221027417

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.04.2017. rīkojums Nr.408 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7513”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1703369, kurā atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210018916

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.05.2017. rīkojums Nr.450 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7143”.
Iznīcināšanas objekts:
25 litru tilpuma kannas ar bezkrāsainu šķidrumu, kas aizlīmētas ar security seal uzlīmēm (saskaņā ar lietas materiāliem, kannās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku) – 21 gab.,
iepakojums (saskaņā ar lietas materiāliem, iepakojumā atrodas pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120044816

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.05.2017. rīkojums Nr.451 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7120”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums pēc ekspertīzes atzinuma (saskaņā ar lietas materiāliem, iepakojumā atrodas pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku),
dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu (saskaņā ar lietas materiāliem, kannās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku) – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370042016

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.05.2017. rīkojums Nr.439 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7296”.
Iznīcināšanas objekts:
Atpūtas krēsls (bojāts) ar pārvalku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11092137716

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.05.2017. rīkojums Nr.449 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7183”.
Iznīcināšanas objekts:
0,5 litru tilpuma pudele (saskaņā ar lietas materiāliem pudele ir tukša),
1 litra tilpuma pudele ar šķidrumu (saskaņā ar lietas materiāliem, pudelē atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku),
5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (saskaņā ar lietas materiāliem, pudelē atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku),
25 litru tilpuma kanna ar šķidrumu (saskaņā ar lietas materiāliem, kannā atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890057316, Nr.11370068616, Nr.11903011517, Nr.15890031616 un Nr.11240019517

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.04.2017. rīkojums Nr.397, 28.04.2017. rīkojums Nr.412, 08.05.2017. rīkojums Nr.434, 11.05.2017. rīkojums Nr.442 un 11.05.2017. rīkojums Nr.441 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7505, KL-7367, KL-7535, KL-6839, KL-7551”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogotas kastes ar ūdens pīpju tabaku – 35 gab.,
melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kuros atrodas cigaretes (iepakojumi aizzīmogoti) – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3498 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1992 paciņas cigaretes,
iepakojumi ar ūdens pīpju tabaku aizplombēti ar drošības plombu no Nr.0598471 līdz Nr.0598480; no Nr.0598521 līdz Nr.0598530; no Nr.0599212 līdz Nr.0599220; no Nr.0598501 līdz Nr.0598505; Nr.0599256 – 35 gab.,
koka paletes – 2 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ8” – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4488 paciņas cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr.PC154010, Nr.PC154006, Nr.PG027280 un Nr.PG026923

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.04.2017. rīkojums Nr.400 un 11.05.2017. rīkojums Nr.440 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10761, AL-10762, AL-10763, AL-10755”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar sešām cigarešu „Winston” paciņām,
apzīmogots iepakojums ar astoņām cigarešu „NZ” paciņām,
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290045415 un Nr.11903000217

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza un SIA „Ludzas apsaimniekotājs” Atkritumu šķirošanas centrs, Rūpniecības iela 2A, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.05.2017. rīkojums Nr.457 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6747 un KL-7547”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi ar tukšām pudelēm (lēmumā norādīts 3600 gab.) – 186 gab.,
30 l tilpuma kannas – 4 gab.,
plastmasas kannas – 5 gab.,
apzīmogota kartona kaste ar korķiem un plastmasas vāciņiem,
apzīmogoti polietilēna maisi ar koka korķiem un plastmasas vāciņiem – 2 gab.,
apzīmogots polietilēna maiss ar divu veidu metāla korķiem,
apzīmogoti polietilēna maisi ar baltiem plastmasas korķa vārstuļiem – 2 gab.,
apzīmogota kartona kaste, kurā atrodas līmlente „Bastion” un „Vaše sijatelstvo”,
apzīmogota kartona kaste ar etiķetēm „Konjak …”,
apzīmogots polietilēna maiss ar etiķetēm „Ukrainska z percem …”,
apzīmogotas kartona kastes ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes – 13 gab.,
apzīmogotas kannas ar etilspirtu – 4 gab.,
apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar etilspirta atlikumiem pēc ekspertīzes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG027523 un Nr.PG027557

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.05.2017. rīkojums Nr.443 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10800 un AL-10801”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar tajā esošo kandžu,
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,35 l.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905007215

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.05.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.05.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.05.2017. rīkojums Nr.425 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5784”.
Iznīcināšanas objekts:
Paletes ar kartona iepakojumiem, iepakotas un aizlīmētas ar Security Seal no Nr.L140607006 līdz Nr.L140607008 – 3 gab.;
paletes ar tukšām 1,5 l tilpuma pudelēm, iepakotas un aizlīmētas ar Security Seal Nr.L140607004 un L140607005 – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PF841329, Nr.PG027551, Nr.PG027502, Nr.PG027263 un Nr.PG027520

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta - Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.04.2017. rīkojums Nr.419 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10768, AL-10771, AL-10774, AL-10775, AL-10777”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar tukšu pudeli pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.00784223,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogots iepakojums ar tukšu pudeli pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867265,
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu 0,2 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar tajā esošo kandžu.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11300048216

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.05.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.04.2017. rīkojums Nr.398 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7314”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona kastes, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm (kastēs atrodas 168 gab. 0,7 l tilpuma pudeles ar šķidrumu).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PF912824, Nr.PG027380, Nr.PG027512, Nr.PG027381, Nr.PG027501, Nr.PG027384, Nr.PG027382 un Nr.PG027278

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.05.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta - Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.04.2017. rīkojums Nr.401 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10709, AL-10746, AL-10756, AL-10757, AL-10758, AL-10759, AL-10760, AL-10764”.
Iznīcināšanas objekts:
200 l tilpuma plastmasas tvertne pildīta ar 55 l alkoholiskā dzēriena, pakete Nr.1,
pudele ar šķidruma paraugu pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867282 (lēmumā norādīts 1,120 l šķidruma),
40 l tilpuma alumīnija kanna (pakete Nr.2),
melnas krāsas plastmasas tvertne (pakete Nr.3),
apzīmogots iepakojums ar divām 0,275 l tilpuma stikla pudelēm ar 0,275 l kandžas katrā pudelē,
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,8 l,
apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma polietilēna pudelēm ar 0,5 l kandžas katrā pudelē,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogota 2 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,4 l.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518008816, Nr.11518007816, Nr.11096142514, Nr.11903009017, Nr.11088056115, Nr.15890006117, Nr.15890003917, Nr.1181008417, Nr.11140034516, Nr.15890007317 un Nr.11091144716

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.04.2017., plkst. 11:00. un plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads (cigaretes) un Piedrujas iela 5, Rīga (šķidrums).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.03.2017., 30.03.2017., 13.04.2017. un 19.04.2017. rīkojumi Nr.301, Nr.304, Nr.386, Nr.317, Nr.366, Nr.387 un Nr.365 „Par lietisko pierādījumu KL-7062, KL-6968, KL-6183, KL-7458, KL-5866, KL-7499, KL-7495, KL-7497, KL-7125, KL-7498, KL-7141”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogoti kartona iepakojumi, kuros atrodas stikla pudeles ar šķidrumu – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 120 pudeles,
25l tilpuma plastmasas kanna, pildīta ar caurspīdīgu šķidrumu, kam raksturīga alkohola smarža,
30l tilpuma plastmasas kanna, pildīta ar caurspīdīgu šķidrumu, kam raksturīga alkohola smarža – 2 gab.,
iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu pēc ekspertīzes – 8 gab.,
kannas ar šķidrumu pēc ekspertīzes atzinuma – 5 gab.,
iepakojumi, kuros atrodas cigaretes – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1740 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2480 cigarešu paciņas,
cigaretes „Bond” – 499 paciņas,
cigaretes „Fest” – 599 paciņas,
cigaretes „Winston” – 19 paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1990 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 7gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3490 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3067 cigarešu paciņas,
aizlīmēti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3750 cigarešu paciņas,
aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2081 cigarešu paciņas,
iepakojumi ar cigaretēm - 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4550 paciņas cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC154007 un Nr.PG027201

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.04.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2017. rīkojums Nr.385 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10747, AL-10726”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu „NZ” paciņām,
apzīmogota cigarešu paciņa „Fest”.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr.PG027342, Nr.PG027620, Nr.ENŽ 3987, Nr.ENŽ 3933, Nr.ENŽ 4102, Nr.ENŽ 2213, Nr.ENŽ 3725, Nr.ENŽ 2214 un Nr.ENŽ 3417

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.04.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.04.2017. rīkojums Nr.335, 05.04.2017. rīkojums Nr.338 un 13.04.2017. rīkojums Nr.375 un Nr.378 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10672, AL-10675, AL-10742, AL-10743, AL-10744, AL-10688, AL-10690, AL-10691, AL-10692”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „More” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu „Premjer” paciņām (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju),
dažādu marku cigaretes - 70 paciņas,
dažādu marku cigaretes - 20 paciņas,
dažādu marku cigaretes - 27 paciņas,
dažādu marku cigaretes - 30 paciņas,
iepakojums aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 12 paciņas cigaretes,
iepakojums aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 80 paciņas cigaretes,
iepakojums aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 50 paciņas cigaretes.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518003812, Nr.11903005717 un Nr.11903046316

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.04.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.04.2017. rīkojums Nr.337 un 06.04.2017. rīkojums Nr.340 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3308, KL-7481, KL-7482”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi, kuros saskaņā ar apskates protokolu atrodas 3918 paciņas dažādu marku cigaretes, – 10 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2190 paciņas cigaretes.
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1997 paciņas cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG027053, Nr.PG027376, Nr.PG027353 un Nr.PG027377

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta - Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2017. rīkojums Nr.389 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10708, AL-10727, AL-10728, AL-10729”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,2 l,
apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,7 l,
apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,3 l.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11095092514 un Nr.11095137413

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.04.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.03.2017. un 27.03.2017. rīkojums Nr.294 un Nr.305 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5666; KL-5676”.
Iznīcināšanas objekts:
Akmens gabals,
iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1318551 (koka trepju fragments).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11095027714, Nr.11095016013 un Nr.11095158714

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.04.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.04.2017. rīkojums Nr.380 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5588, KL-5710, KL-5820”.
Iznīcināšanas objekts:
Kriminālprocesā Nr.11095027714 jaucējkrāni – 2 gab.,
kriminālprocesā Nr.11095016013 glāzes – 2 gab.,
kriminālprocesā Nr.11095158714 piekaramās atslēgas daļa, automašīnas detaļa ar iespējamām DNS pēdām un roku pirkstu pēdām.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181008417

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.04.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.04.2017. rīkojums Nr.374 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7497”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes – 3 gab.,
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju) – 5 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG027188, Nr.PG026872, Nr.PG027348, Nr.PG027307, Nr.PG027309 un Nr.PG027235

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.04.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta - Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.04.2017. rīkojums Nr.376 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10671, AL-10676, AL-10684, AL-10695, AL-10697, AL-10698”.
Iznīcināšanas objekts:
apzīmogota 0,7 l tilpuma plastmasas pudele ar kandžu aptuveni 0,3 litra,
apzīmogots iepakojums ar tukšu pudeli pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867263,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 litra,
apzīmogota polietilēna pudele ar tilpumu 1,5 l ar kandžu aptuveni 1,4 litra,
apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 1,2 l,
apzīmogota 0,7 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,6 l.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC 074404

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.04.2017., plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Eko Osta”, Tvaika iela 39A, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.04.2017. rīkojums Nr.336 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10645”.
Iznīcināšanas objekts:
Benzīns ar oktānskaitli 93 – 140 litri.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11511001815

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.04.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.04.2017. rīkojums Nr.348 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6072”.
Iznīcināšanas objekts:
aizzīmogota 25 l tilpuma plastmasas kanna, kurā atrodas šķidrums – 3 gab.,
aizzīmogots iepakojums, kurā atrodas pudeles – 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903051216

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.04.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.04.2017. rīkojums Nr.341 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7483”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas kartona kastes ar pudelēm ar alkoholisko dzērienu – 3 gab.,
apzīmogots maiss ar vienu pudeli ar alkoholisko dzērienu (pēc ekspertīzes),
apzīmogota plastmasas tvertne ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar spirtu).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11250012117

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.04.2017., plkst. 8:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.04.2017. rīkojums Nr.339 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7485”.
Iznīcināšanas objekts:
Nedzīvi nēģi – 219 gab.,
līdaka – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290011616

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.04.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.04.2017. rīkojums Nr.334 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6867”.
Iznīcināšanas objekts:
200 l tilpuma plastmasas tvertne,
25 l tilpuma alumīnija kanna,
31,5 l tilpuma balta plastmasas tvertne,
60 l tilpuma plastmasas tvertne,
alumīnija kanna ar iebūvētu sildelementu,
zaļas krāsas kastrolis ar brūnu vāku,
19 dažāda tilpuma pudeles.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

 

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr.ENŽ008053, Nr.PG026871, Nr.ENŽ3635, Nr.PG027062, Nr.PG026855 un Nr.PG027236

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.04.2017., plkst. 11:30.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.04.2017. rīkojumi Nr.325, Nr.326, Nr.328 un Nr.329 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10634, AL-10670, AL-10632, AL-10668, AL-10669, AL-10673”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Business Class” paciņa,
aizlīmēts drošības maiss, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 10 paciņas cigaretes,
apzīmogota cigarešu „NZ” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar astoņām cigarešu „Golden Gate” paciņām,
apzīmogots iepakojums ar desmit cigarešu „Bayron” paciņām.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890003617, Nr.15890002317, Nr.15890006417, Nr.15890005417, Nr.15890004817, Nr.15890003717, Nr.15890005517 un Nr.15890026716

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.04.2017., plkst. 11:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.04.2017. rīkojums Nr.322 un Nr.323 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7466, KL-7467, KL-7468, KL-7469, KL-7470, KL-7471, KL-7472, KL-7391”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2980 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3980 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3020 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 33 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 16480 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims” – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1980 paciņas cigaretes,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1100 paciņas cigaretes,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 480 paciņas cigaretes,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 36 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 17980 paciņas cigaretes,
cigaretes „Kiss” – 172 paciņas,
cigaretes „Bond” – 3460 paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11095077916

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.04.2017., plkst. 15:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.03.2017. rīkojumu Nr.319 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7016”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 38 l alkohola.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11170033716

Datums, kad publicēts paziņojums: 31.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.04.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Vidzemes iela 28A, Balvi.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.12.2013. rīkojums Nr.802 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu, nododot pārstrādei KL- 7094”.
Iznīcināšanas objekts:
Automašīna Audi 80 ar valsts reģistrācijas numuru DP 8345 – 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PF 977434

Datums, kad publicēts paziņojums: 31.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.04.2017., plkst. 11:30.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.03.2017. rīkojums Nr.297 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10639”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Fest” paciņa.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.111518012016, Nr.11331017517, Nr.15890005317, Nr.11088057816 un Nr.15890050116

Datums, kad publicēts paziņojums: 31.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.04.2017., plkst. 11:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.03.2017. rīkojumi Nr.299, Nr.300, Nr. 302 un Nr.303 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6704; KL-7450; KL-7231; KL-7455; KL-7456”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona kastes, kurās atrodas cigaretes – 119 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab.,
cigaretes „NZ” – 500 paciņas,
melnas krāsas iepakojums, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi,
aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas dažādu marku cigaretes - 10 gab.,
aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PF977435, Nr.PG026853, Nr.PG027190, Nr.PG027231 un Nr.PG027234

Datums, kad publicēts paziņojums: 31.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.04.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta - Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.03.2017. rīkojums Nr.318 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10658, AL-10659, AL-10660, AL-10661, AL-10664”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,3 litra,
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,25 litra,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 litra,
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l – 2 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310002715

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.04.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.12.2013. rīkojums Nr.802 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu, nododot pārstrādei KL- 5394”.
Iznīcināšanas objekts:
Automašīna Land Rover ar valsts reģistrācijas numuru PO 7011 – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091027815

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.12.2013. rīkojums Nr.802 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu, nododot pārstrādei KL- 5524”.
Iznīcināšanas objekts:
BMW X5 motors ar numuru 3118268 – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG027035, Nr.PG027036, Nr.PG027037, Nr.PG027039, Nr.PG027195 un Nr.PG027077

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.04.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta - Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.03.2017. rīkojums Nr.311 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10623, AL-10624, AL-10625, AL-10628, AL-10633, AL-10640”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,4 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,2 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l,
apzīmogota 0,35 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,3 l,
apzīmogota 0,7 l tilpuma plastmasas pudele ar kandžu aptuveni 0,1 l .
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903005317

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.04.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.03.2017. rīkojums Nr.312 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7464”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas 25 l tilpuma plastmasas tvertnes ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smarža – 2 gab. (drošības uzlīme Nr.L14-0867237 un Nr.L14-0867238).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089247416 un Nr.11087001212

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.04.2017., plkst. 09:00 un plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga un Tvaika iela 39A, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.03.2017. un 27.03.2017. rīkojums Nr.294 un Nr.305 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3411; KL-7460”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi ar dažāda veida mantām – 2 gab.,
apzīmogotas kannas, kurās atrodas šķidrums ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816012915, Nr.1151000515, Nr.11210048316, Nr.11210029615, Nr.11518007816 un Nr.11089011816

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.04.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.03.2017. un 27.03.2017. rīkojumi Nr.290, Nr.301, Nr.304 un Nr.299 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6417, KL-5893, KL-7029, KL-6304, KL-6968, KL-7011”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1517505 – 4gab.,
kastes ar alkoholu – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 70 pudeles ar šķidruma atlikumiem,
25 l tilpuma kannas ar šķidrumu – 6 gab.,
iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1507204,
aizplombēti iepakojumi ar plombu Nr.0598709 un Nr.0598710 – 2gab.,
iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1505316,
25 l tilpuma plastmasas kanna, pildīta ar caurspīdīgu šķidrumu, kam raksturīga alkohola smarža,
30 l tilpuma plastmasas kanna, pildīta ar caurspīdīgu šķidrumu, kam raksturīga alkohola smarža – 2gab.,
aizzīmogotas kannas ar šķidrumu – 4gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG026866, Nr.ENŽ2990, Nr.ENŽ2915 un Nr.ENŽ1771

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.03.2017. rīkojums Nr.291 un Nr.292 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10626, AL-10616, AL-10618, AL-10619”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Metro” paciņa,
iepakojums aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 19 paciņas cigaretes,
dažādu marku cigaretes - 28 paciņas,
cigaretes „Minsk Super Slims” - 20 paciņas.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC074403, Nr.ENŽ-005225, Nr.ENŽ-2649, Nr.ENŽ-006376, Nr.PF912628, Nr.PC153883, Nr.ENŽ-006444, Nr.ENŽ-006027 un Nr.PF841138

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.03.2017. un 09.03.2017. rīkojumi Nr.248, Nr.236 un Nr.237 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10544, AL-10538, AL-10539, AL-10564, AL-10357, AL-10569, AL-10573, AL-10541, AL-10545”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 272 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „Bond” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm,
apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Winston” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar 11 cigarešu paciņām.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518000616

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.03.2017. rīkojums Nr.269 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6803”.
Iznīcināšanas objekts:
25 l tilpuma plastmasas kanna ar bezkrāsainu šķidrumu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903017714

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.03.2017. rīkojums Nr.275 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4584”.
Iznīcināšanas objekts:
Cigaretes „NZ Gold”– 8 paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890003417, Nr.11221087516, Nr.15890000717, Nr.15890002917, Nr.11824001109, Nr.15890002517, Nr.11903007417, Nr.11903003417, Nr.11410032216, Nr.15890004917 un Nr.15890004317

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2017., plkst. 09:00 („Getliņi”) un plkst. 14:00 (Piedrujas iela 5).
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi” Rumbula, Stopiņu novads un Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.03.2017., 09.03.2017. un 17.03.2017. rīkojumi Nr.247, Nr.235, Nr.234 un Nr.276 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7420, KL-7025, KL-7461, KL-7412, KL-1742, KL-7411, KL-7418, KL-7421, KL-7327, KL-7437, KL-7436”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims” – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5000 paciņas cigaretes,
dažādu veidu aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2350 paciņas cigaretes,
aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1480 paciņas cigaretes,
aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Krona Elit” - 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1952 paciņas cigaretes,
aizzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Winston”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 190 paciņas cigaretes,
cigaretes „Premjer” sarkanas ar Baltkrievijas akcīzes markām 3500 paciņas,
cigaretes „Premjer” zilas ar Baltkrievijas akcīzes markām 1500 paciņas,
cigaretes „Magnat” sarkanas ar Baltkrievijas akcīzes markām 1000 paciņas,
cigaretes „Magnat” zilas ar Baltkrievijas akcīzes markām 500 paciņas,
aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims” – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3670 paciņas cigaretes,
aizzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Fest”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 94 paciņas cigaretes,
aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1494 paciņas cigaretes,
aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2192 paciņas cigaretes,
aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 11 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5240 paciņas cigaretes,
aizzīmogoti iepakojumi, ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1490 paciņas cigaretes,
aizzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu – 9 gab.,
tukša plastmasas kanna.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11350122906

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2017., plkst. 9:00 (Piedrujas iela 5, Rīga) un plkst. 13:00 (Tvaika iela 39A, Rīga).
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga un Tvaika iela 39A, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.03.2017. rīkojums Nr.246 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-536”.
Iznīcināšanas objekts:
Darba cimdu pāris, iepakots papīra maisiņā pēc eksperta atzinuma Nr.11701/2007.g.,
šķidrums ar benzīnam raksturīgu smaržu, pildīts plastmasas kannā, kura iepakota melnā polietilēna maisā, ar eksperta atzinumu Nr.0608648 – 17 l.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG026718, Nr.PG026848, Nr.PG026945, Nr.528, Nr.PG027032 un Nr.PG027031

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta - Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.03.2017. rīkojums Nr.262 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10582, AL-10583, AL-10589, AL-10590, AL-10591, AL-10592”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar nelegālo alkoholu,
apzīmogots iepakojums ar trīs pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar aptuveni 0,5 l kandžas,
apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0931753,
apzīmogots iepakojums ar divām stikla pudelēm ar kandžu,
apzīmogota stikla pudele ar tilpumu 0,5 l ar kandžu aptuveni 0,5 l.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181017717 un Nr.11181007917

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.03.2017. rīkojums Nr.261 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7428 un KL-7433”.
Iznīcināšanas objekts:
100 l tilpuma tvertnes – 2 gab.,
90 l tvertne,
18 l tilpuma plastmasas tvertne ar šķidrumu, drošības uzlīme Nr.L14-0867221,
32 l tilpuma alumīnija tvertne ar dzesēšanas sistēmu un caurulēm,
apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867220,
apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu – 5 gab. (drošības uzlīmes Nr.L14-0905321, Nr.L14-0905323, Nr.L14-0905325, Nr.L14-0905327 un Nr.L14-0905329),
apzīmogots maiss ar šķidruma paraugiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0931760.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890012015

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.03.2017., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39A, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.03.2017. rīkojums Nr.210 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5883”.
Iznīcināšanas objekts:
1000 litru tilpuma tvertne ar šķidrumu ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku (saskaņā ar 01.02.2017. lēmumu - 800 litri).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270010316

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.02.2017. rīkojums Nr.197 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7409”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona kastes ar pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1615304 - 24 gab., apzīmogotas ar plombām no Nr.L140878038 līdz Nr.L140878061, kurās atrodas 480 tukšas pudeles,
kartona kaste ar pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1615303, apzīmogota ar plombu Nr.L140878062, kurā atrodas 4 gab. 0,7 l tilpuma pudeles ar šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku atlikumiem,
pudele pēc ekspertīzes Nr.1615303, ar plombu Nr.L140878063.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518003516

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.03.2017. rīkojums Nr.245 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6873”.
Iznīcināšanas objekts:
25 l tilpuma plastmasas kannas, pildītas ar spirtu saturošu šķidrumu – 72 gab.,
iepakojumi pēc ekspertīzes – 2 gab.,
iepakojumi, aizlīmēti ar Security Seal no Nr.L140935492 līdz Nr.L140935570 un Nr.D14143657 – 79 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC074403 un Nr.PG026842

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta - Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.03.2017. rīkojums Nr.240 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10544 un AL-10570”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar tukšu pudeli pēc ekspertīzes,
apzīmogota 1,25 l tilpuma polietilēna pudele ar aptuveni 0,5 l kandžas.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816011616

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.03.2017. rīkojums Nr.239 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7404”.
Iznīcināšanas objekts:
Preces ar viltotu preču zīmi „Nike” – 115 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903053616 un Nr.11290043816

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.03.2017. rīkojums Nr.238 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7414 un KL-7422”.
Iznīcināšanas objekts:
30 apzīmogotas 20 l tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smarža, drošības uzlīmes no Nr.L14-0869677 līdz Nr.L14-0869706,
2 apzīmogotas 30 l tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smarža, drošības uzlīme Nr.L14-0869707 un Nr.L14-0931729,
apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0931728,
40 l tilpuma alumīnija kanna ar 32,02 l šķidruma, drošības uzlīme Nr.L14-0925077,
40 l tilpuma alumīnija kanna ar 30,31 l šķidruma, drošības uzlīme Nr.L14-0925079,
40 l tilpuma plastmasas kanna ar 37,44 l šķidruma, drošības uzlīme Nr.L14-0925081,
apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867191,
alkohola ražošanas sastāvdaļa – metāla tvertne.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890056116.

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.03.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.03.2017. rīkojums Nr.209 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7375”.
Iznīcināšanas objekts:
Uz 23 paletēm novietotas kartona kastes ar ūdenspīpju tabaku, kas aptītas ar plēvi un aplīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.F120092337 līdz Nr.F120092377.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890012015.

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.03.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39A, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.03.2017. rīkojums Nr.210 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5883”.
Iznīcināšanas objekts:
1000 litru tilpuma tvertne ar šķidrumu ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku (saskaņā ar 01.02.2017. lēmumu - 800 litri).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270010316.

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.03.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.02.2017. rīkojums Nr.197 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7409”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona kastes ar pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1615304 - 24 gab., apzīmogotas ar plombām no Nr.L140878038 līdz Nr.L140878061, kurās atrodas 480 tukšas pudeles,
kartona kaste ar pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1615303, apzīmogota ar plombu Nr.L140878062, kurā atrodas 4 gab. 0,7 l tilpuma pudeles ar šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku atlikumiem,
pudele pēc ekspertīzes Nr.1615303, ar plombu Nr.L140878063.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG026795, Nr.PG026794, Nr.321, Nr.PG026430, Nr.PG026779, Nr.PG026932 un Nr.PG026710.

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta - Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.03.2017. rīkojums Nr.211 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10526, AL-10527, AL-10528, AL-10530, AL-10540, AL-10542, AL-10543”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 litra,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,1 litra,
apzīmogoti maisi ar pudelēm un burkām ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab.,
apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar aptuveni 110 ml šķidruma,
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar apmēram 0,25 l šķidruma,
apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar apmēram 1 l alkoholiska dzēriena,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar aptuveni 0,25 l šķidruma.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221136616 un Nr.11221089616.

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.02.2017. rīkojums Nr.198 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7378, KL-7381”.
Iznīcināšanas objekts:
30 l tilpuma tvertnes aizplombētas ar Valsts policijas drošības uzlīmēm no Nr.L14-0611132 līdz L14-0611140 – 9 gab.,
iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0952711,
iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1613089 (pudeles ar šķidrumu tajās) – 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 002706, Nr.PF977454 un Nr.PF977476.

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.03.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.02.2017. rīkojums Nr.194 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10447, AL-10428, AL-10528”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „Metro”,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Golden Gate” (divas paciņas),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890073215, Nr.15890045716, Nr.11824005716, Nr.11518001413, Nr.11827000116, Nr.15890057616, Nr.11331031116 un Nr.15890050316.

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.02.2017. rīkojumi Nr.191, Nr.192, Nr.193 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6663, KL-7033, KL-7099, KL-3698, KL-6910, KL-7341, KL-7345, KL-7269”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona iepakojumi - 32 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 15970 paciņas cigaretes,
aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes – 11 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5000 paciņas cigaretes,
aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes – 18 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8982 paciņas cigaretes,
iepakojums, kas ir apzīmogots ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 17 paciņas cigaretes,
kartona kastes ar cigaretēm – 29 gab. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 16897 paciņas cigaretes,
plastikāta maisi ar cigaretēm – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 16897 paciņas cigaretes,
aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes – 15 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7485 paciņas cigaretes,
aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes – 12 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5870 paciņas cigaretes,
aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2092 paciņas cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890028716, Nr.15890001516, Nr.15890020516, Nr.15890023716, Nr.15890019116, Nr.15890019016, Nr.15890028616, Nr.11210098316, Nr.11904003616, Nr.11221070816, Nr.11210079216, Nr.15890040816 un Nr.11903005117.

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2017., plkst. 10:00 („Getliņos”) un plkst. 15:00 (Piedrujas ielā 5).
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi” Rumbula, Stopiņu novads un Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojumi Nr.176, Nr.182, Nr.167, Nr.185 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7389, KL-7386, KL-7387, KL-7388, KL-7383, KL-7384, KL-7385, KL-7397, KL-6791, KL-7172, KL-6904, KL-7014, KL-7398”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm - 5 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold” – 4 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 18 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 3 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 5 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 8 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 12 gab.,
iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm – 5 gab.,
kartona iepakojumi, kas aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm - 4 gab.,
25 l tilpuma kannas ar bezkrāsas šķidrumu, kas aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm – 23 gab.,
melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm – 12 gab.,
iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti ar drošības uzlīmēm – 7 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 15 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 14 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890058416, Nr.15890058216, Nr.15890050716, Nr.11905010216, Nr.11824005916, Nr.15890051416, Nr.15890051316, Nr.11331075416, Nr.11903002817, Nr.11331100616, Nr.11824003716, Nr.11824000217, Nr.15890056616, Nr.11824005916, Nr.11822003516, Nr.15890058316, Nr.11822000117, Nr.15890052316, Nr.15890001117, Nr.11824000217, Nr.15890034016, Nr.15890023616, Nr.15890014716, Nr.15890021615, Nr.15890075315

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojumi Nr.86, Nr.89, Nr.116, Nr.125, Nr.163, Nr.164, Nr.173 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7310, KL-7321, KL-7324, KL-7032, KL-7100, KL-7322, KL-7334, KL-7344, KL-7347, KL-7349, KL-7350, KL-7353, KL-7323, KL-7376, KL-6973, KL-7343, KL-7356, KL-7358, KL-7359, KL-7360, KL-7372, KL-7373, KL-7374, KL-7379, KL-7380”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7490 pac. cigaretes 15 gab.,
Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1480 pac. cigaretes 4 gab.,
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Iepakojumos atrodas 2281 pac. cigaretes 5 gab.,

Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti ar VP plombēm no Nr.L140908200-L140908209. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3130 pac. cigaretes 10 gab.,

Aizlīmēti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8988 pac. cigaretes 12 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3469 pac. cigaretes 7 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8490 pac. cigaretes 17 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5003 pac. cigaretes 16 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1976 pac. cigaretes 3 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7500 pac. cigaretes 12 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7984 pac. cigaretes 8 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 9960 pac. cigaretes 10 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi „Winston Blue” ar Latvijas muitas kontrole ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5470 pac. cigaretes 11 gab.,

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4989 pac. cigaretes 11 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4990 pac. cigaretes 10 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4990 pac. cigaretes 10 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7490 pac. cigaretes 8 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Bayron”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1469 pac. cigaretes 2 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 990 pac. cigaretes 2 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 490 pac. cigaretes 1 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Bond blue”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2990 pac. cigaretes 6 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Bond red”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 490 pac. cigaretes 1 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1850 pac. cigaretes 2 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1490 pac. cigaretes 3 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ8”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 9995 pac. cigaretes 20 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ10”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1995 pac. cigaretes 4 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 13490 pac. cigaretes 27 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 10730 pac. cigaretes 22 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3486 pac. cigaretes 7 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3490 pac. cigaretes 7 gab.,

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 10990 pac. cigaretes 22 gab.


Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 23168, Nr.PG026703, Nr.PG026786, Nr.ENŽ 781, Nr.ENŽ 600, Nr.ENŽ 1132.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.02.2017. rīkojumi Nr.174 un Nr.175 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10491, AL-10503, AL-10505, AL-10455, AL-10456, AL-10462”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 25 pac. cigaretes 1 gab.,

Apzīmogota cigarešu „Bond” paciņa 1 gab.,

Apzīmogotas cigarešu „Premjer” paciņas 9 gab.,

Iepakojums, aizzīmogots ar „Security Seal” Nr.L140882433. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 99 pac. cigaretes 1 gab.,

Dažādu marku cigaretes 90 pac.,

Apzīmogots iepakojums, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 63 pac. cigaretes 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC153878, Nr. ENŽ 13749 un Nr. ENŽ 13481.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbulā, Stopiņu novadā.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.02.2017. rīkojums Nr.186 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10517, AL-10303, AL-10313”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa,
iepakojums, aizzīmogots ar drošības uzlīmi, saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 57 cigarešu paciņas,
dažādu marku cigaretes - 66 paciņas.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290036016 un Nr.11181199116.

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.02.2017. rīkojums Nr.166 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7394” un 23.02.2017. rīkojums Nr.187 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7403”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas baltas plastmasas kannas ar šķidrumu – 2 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab.,
apzīmogotas plastmasas kannas aptuveni ar 25 l tilpumu ar šķidrumu – 4 gab.,
apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG026788, Nr.PG026709, Nr.PG026792 un Nr.PG026837.

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta - Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.02.2017. rīkojums Nr.172 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10509, AL-10510, AL-10514, AL-10515”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,5 litra,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar aptuveni 0,4 l kandžas,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 litra,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 litra.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 2467.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.02.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.02.2017. rīkojums Nr.165 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-9795”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar dažādām mantām (četri mobilie telefoni ar vienu bateriju, un viena SIM karte).
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11092148316 un Nr.11210045615.

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.02.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.02.2017. rīkojums Nr.155 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7362” un Nr.157 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6147”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar drošības uzlīmēm Nr.L140715518 un L140715519, kurā saskaņā ar 2017.gada 1.februāra lēmumu atrodas 12 gab. dažāda tilpuma stikla pudeles ar šķidruma paraugiem, 1 gab.,
aizzīmogots melnas krāsas iepakojums ar pudelēm un burkām – 1 gab.,
aizzīmogotas dažāda tilpuma un materiāla kannas ar šķidrumu – 8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PF977365 un Nr.PG026787.

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.02.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta: Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.02.2017. rīkojums Nr.161 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10506, AL-10507”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar aptuveni 0,1 l kandžas (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogots iepakojums ar pudelēm, drošības uzlīme L-14 0867189, ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903049816.

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.02.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.02.2017. rīkojums Nr.160 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7382”.
Iznīcināšanas objekts:
Kanna ar brūnas krāsas šķidrumu ar augu valsts izcelsmes daļām, kuras aizdare aizlīmēta ar līmlenti Nr.L14-0931744 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 1 gab.,
kanna ar brūnas krāsas šķidrumu ar dzīvnieku valsts izcelsmes daļām, kuras aizdare aizlīmēta ar līmlenti Nr.L14-0931745 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 1 gab.,
kanna ar brūnas krāsas šķidrumu ar dzīvnieku valsts izcelsmes daļām, kuras aizdare aizlīmēta ar līmlenti Nr.L14-0931746 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 1 gab.,
kanna ar caurspīdīgu bezkrāsainu šķidrumu, kuras aizdare aizlīmēta ar līmlenti Nr.L14-0931747 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 1gab.,
kanna ar caurspīdīgu bezkrāsainu šķidrumu, kuras aizdare aizlīmēta ar līmlenti Nr.L14-0931748 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 1 gab.,
melnas krāsas maiss ar piecām kannām, kurās atrodas caurspīdīgs bezkrāsains šķidrums, kuras aizdare aizlīmēta ar līmlenti Nr.L14-0931749 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 1 gab.,
melnas krāsas maiss ar četrām kannām, kurās atrodas caurspīdīgs bezkrāsains šķidrums, kuras aizdare aizlīmēta ar līmlenti Nr.L14-0931750 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.1124003261.

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.02.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Valkas iela 2K, Daugavpils.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.12.2013. rīkojums Nr.802 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu, nododot pārstrādei KL-7121”.
Iznīcināšanas objekts:
motocikls „Minsk” ar VIN Nr.052054-92 – 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518018015.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.02.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.12.2013. rīkojums Nr.802 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu, nododot pārstrādei KL-6124”.
Iznīcināšanas objekts:
Automašīna „Opel Corsa” ar valsts reģistrācijas numuru CK-6060 - 1 gab., automašīnas atslēga – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG026428, Nr.PG026480 un Nr.PG026731.

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.02.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta: Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.02.2017. rīkojums Nr.141 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10489, AL-10490, AL-10492”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,7 l tilpuma pudele ar aptuveni 150 ml šķidruma ar alkohola smaku (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 2 gab.,
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar apmēram 0,3 l kandžas (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210016315.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.02.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.02.2017. rīkojums Nr.140 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6432”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogota 25 l tilpuma plastmasas kanna, kurā atrodas šķidrums – 1 gab., aizzīmogots iepakojums, kurā atrodas pudeles – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088172414 un Nr.11088028815.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.02.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.02.2017. rīkojums Nr. 117 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5579, KL-5848”.
Iznīcināšanas objekts:
Melni polietilēna maisi – 2 gab.,
plastmasas kannas 25 l tilpuma, kas aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm, 3 gab.,
iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1420506 – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG026609, Nr.PG026701 un Nr.PF977425.

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.02.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta: Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.02.2017. rīkojums Nr.126 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10480, AL-10483, AL-10448”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar aptuveni 0,5 l kandžas,
apzīmogots iepakojums, kurā atrodas divas pudeles, drošības uzlīme Nr.L-14 0931732,
apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar aptuveni 0,7 l kandžas.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11100018216, Nr.11290031616 un Nr.11903000117.

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.02.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.02.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.02.2017. rīkojums Nr.123 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7178” un Nr.124 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7066 un KL-7346”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas baltas kartona kastes ar pudelēm (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 4 gab.,
apzīmogotas mucas ar duļķainu šķidrumu (drošības uzlīmes L14-0755284, L-14 0755286, L14-0755288
un L14-0755290) – 4 gab.,
apzīmogota tvertne ar šķidrumu (drošības uzlīme L14-0755294) – 1 gab.,
apzīmogota tvertne ar duļķainu šķidrumu (drošības uzlīme L14-0755292) – 1 gab.,
šķidruma dzesēšanas ierīce – 1 gab.,
apzīmogoti iepakojumi ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PF114925, Nr.PF977310, Nr.ENŽ-043053, Nr.PF841154, Nr.PF841151, Nr.PF7977349, Nr.F07/BU-001662.

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.02.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.02.2017., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO”  atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.01.2017. rīkojums Nr.84 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10325, AL-10374, AL-10360, AL-10359, AL-10343, AL-10400, AL-10112”.

Iznīcināšanas objekts:

 Apzīmogotas divas cigarešu paciņas „EB” ar drošības uzlīmēm - 2 paciņas,

 apzīmogota cigarešu paciņa „Bayron” – 1 paciņa,

 apzīmogota cigarešu paciņa „Bayron” – 1 paciņa,

 apzīmogotas cigarešu paciņas „Metro” – 2 paciņas,

 apzīmogots iepakojums ar cigaretēm – 1 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 133 paciņas cigaretes,

 apzīmogota cigarešu paciņa „Fest ” – 1 paciņa,

 aizzīmogots pelēkas krāsas polietalēna iepakojums  - 1gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis Nauris Kutovojs, tālrunis 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11181076116, Nr.11181170016, Nr.15890056516, Nr.15890052216.

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.02.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.02.2017., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.01.2017. rīkojums Nr.83 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7300, KL-7301, KL-7338, KL-7320”.

Iznīcināšanas objekts:

  Dažādu veidu aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes - 31 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 13369 paciņas cigaretes,

  aizzīmogoti melnas krāsas polietilēna iepakojumi – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1497 paciņas cigaretes,

  cigaretes „Fest” 86090 paciņas,

  apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Kiss Dream” - 1 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 paciņas cigaretes,

  apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Kiss Romantic” - 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 990 paciņas cigaretes.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis Nauris Kutovojs, tālrunis 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816003714

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 01.02.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.02.2017., 08.02.2017. un 09.02.2017. plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 01. februāra rīkojums Nr. 110 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4522”.

Iznīcināšanas objekts: Kartona kastes, kurās atrodas 0,5 l. tilp. stikla pudeles ar degvīna tipa alkoholisko dzērienu „Hļebnaja sļeza”.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PF912780, PF977362

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.02.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.02.2017., plkst. 9:30.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.01.2017. rīkojums Nr.109 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10442, AL-10443”.

Iznīcināšanas objekts:

     Apzīmogota 2,0 l tilpuma polietilēna pudele ar aptuveni 1,0 l kandžas,

     apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis 27894778

Informācija

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11181202116

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 01.02.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.02.2017., plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta– Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 31. janvāra rīkojums Nr. 108 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7348”.

Iznīcināšanas objekts: Apzīmogoti ar drošības uzlīmēm L14-0800663, L-14 0800664 un L14-0800665 maisi ar tukšām pudelēm un pudelēm pildītām ar nelegālo alkoholu – 3 gab., pārtvaicēšanas iekārta – 1 gab., atdzesēšanas iekārta ar spirāli - 1gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778.


Informācija

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11360030716

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 31.01.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.02.2017., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 30. janvāra rīkojums Nr. 100 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7337”.

Iznīcināšanas objekts: Apzīmogotas plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums – 19 gab., apzīmogots papīra iepakojums – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Informācija

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11100006516; Nr.11270000517.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 30.01.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.02. 2017., plkst. 9:00.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5, Rīga.  

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2016.gada 24. janvāra rīkojums Nr.82 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7319; KL-7326”.

Iznīcināšanas objekts: Aizzīmogota muca ar šķidrumu – 1 gab, aizzīmogoti dažāda izmēra un materiāla iepakojumi (kannas un pudeles ar šķidrumu atlikumiem) – 5 gab., apzīmogotas 5 l. tilp. pudeles ar šķidrumu – 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Informācija

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG026581.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.01.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.02.2017., plkst. 9:00.

Iznīcināšanas vieta– Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 26.janvāra rīkojums Nr.90 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10434”.

Iznīcināšanas objekts:

- Apzīmogota aptuveni 40 l tilpuma alumīnija kanna ar alkoholam līdzīgu

  šķidrumu, apzīmogota ar drošības uzlīmi Nr. L-14 0118761.

- Apzīmogota aptuveni 40 l tilpuma metāla kanna ar alkoholam līdzīgu

  šķidrumu, apzīmogota ar drošības uzlīmi Nr. L-14 0118763.

- Alkohola ražošanas ierīces dzesēšanas tvertne sastāvoša no alumīnija kastroļa

  ar tajā ierīkotu spirālē savītu cauruli.

- Iepakojums ar šķidruma paraugiem aplīmēts ar drošības uzlīmi L-14 0800700.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis:  27894778


Informācija

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PF912775 un administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PF912779.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 25.01.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.01.2017., plkst. 9:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 24.janvāra rīkojums Nr.87 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10429, AL-10431”.

Iznīcināšanas objekts:

- Apzīmogota 0.7 l tilpuma stikla pudele ar aptuveni 0,7 l kandžas

- Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar aptuveni 0.5 l kandžas

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778

Informācija

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270007216.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 25.01.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.01.2017., plkst. 9:00.

Iznīcināšanas vieta– Krustpils iela 63A, Rīga.  

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 18.janvāra rīkojums Nr.70  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7305”

Iznīcināšanas objekts:

Cauruļvads sazāģēts īsākos gabalos pa 2-3 metri-1165 metri.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 


Informācija

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto

 

mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.85 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu

 

KL-7309

rīko krimināllietā Nr.11290046216 lietisko pierādījumu iznīcināšanu:

1.Iznīcināšanas objekts: 169,86 l alkoholiska dzēriena, kas atrodas 2 alumīnija kannās un 3 plastmasas tvertnēs (saskaņā ar norādīto

 

informāciju lēmumā), 9,14 l alkoholiska dzēriena, atrodas paketē ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (saskaņā ar norādīto

 

informāciju lēmumā),


2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2017.gada 27.janvārī plkst. 9.00.


3.Kontaktpersona Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu

 

izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

Informācija

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz 2017.gada 18.janvāra Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē. Ivanova  rīkojumu Nr.71 Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6425

 

rīko krimināllietā:Nr.11092088111 lietisko pierādījumu iznīcināšanu

 

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi ar dažāda veida mantām ar VP drošības uzlīmēm Nr. L140178895, L140178896 un L140178897 3 gab;

Katls 1 gab.

 

Iznīcināšanas vieta un laiks – Piedrujas ielā 5, Rīgā, 2017. gada 26.janvārī plkst.10:30  

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, T: 67241668 

Informācija

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz 2017.gada 5.janvāra Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē. Ivanova  rīkojumu Nr.18 Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-2781

 

rīko krimināllietā:Nr.11092088111 lietisko pierādījumu iznīcināšanu

 

Iznīcināšanas objekts:

Dažāda garuma tūjas 17. gab

 

Iznīcināšanas vieta un laiks – Piedrujas ielā 5, Rīgā, 2017. gada 26.janvārī plkst.10:00  

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, T: 67241668 

Informācija

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma ktora Ē. Ivanova rīkojumu Nr.29 Nr.28 Nr.1266 Nr.1265 Nr.1263 Nr.6897 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-3459 KL-7280 KL-7056 KL-6873 KL-7254 KL-6981 KL-4869 KL-7227 KL-6897

Rīko krimināllietās:Nr.11903028616 Nr.11355034815 Nr.11210057416 Nr.11095031416  Nr.11903050216 Nr.11815005014 Nr.15890051816 Nr.15890051816 Nr.15890048216 Nr.11905017115 lietisko pierādījumu iznīcināšanu

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi kuros atrodas mugursomas metāla turētāji 5gab.

Iepakojums, kuros atrodas lietus mētelis komuflāža zaļā un brūnā krāsā 1gab.

Dažādu veida aizzīmogoti iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3120 paciņas cigaretes. 11gab.

Iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3750 paciņas 7gab.

 Iepakojumi kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1564 paciņas cigaretes. 1gab.

Paletes, uz kurām atrodas dažādu marku cigaretes. Saskaņā ar lēmumu uz paletēm atrodas 762389 paciņas cigaretes 44gab.

Iepakojumi, kuros atrodas dažādu veidu pudeles 4 gab.

0.5l  tilp. tukša stikla pudele 1gab.

Iepakojumi ar ūdenspīpju tabaku 25 gab.

Iepakojumi kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1418 paciņas cigaretes 3 gab.

Kartona kastes kurās atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 332850 paciņas. 1104 gab.

Cigaretes premjer 80 pac.

Iepakojumi, aizlīmēti ar Securty Seal no Nr.G130410938-G130410940

Melnas krāsas polietelēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Securty seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1400 paciņas cigaretes. 4 gab.

 

 

2. Iznīcināšanas vieta un laiks –, 2017. gada 25.janvārī  līdz 27.janvārim pl.10:00  Stopiņu novads. Atkritumu poligonā Getliņi, 3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

Informācija

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē. Ivanova rīkojumu Nr.61 Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5818

 

rīko krimināllietā:Nr.11815001415 lietisko pierādījumu iznīcināšanu

 

Iznīcināšanas objekts:

8 gab. kastes, kurās atrodas pudeles ar šķidrumu;

1 gab. kaste ar tukšām pudelēm 

 

Iznīcināšanas vieta un laiks – 2017. gada 26.janvārī plkst.10:00   Piedrujas ielā 5, Rīgā

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, T: 67241668 

iznīcināšana

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 25.oktobra rīkojumu Nr.1005

 

rīko krimināllietā Nr.11210018616 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

 

1.Iznīcināšanas objekts A/M Ford Mondeo ar  v/n GV-9239    1 gab.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīga, Krustpils iela 63a, 2017.gada 24.janvārī plkst.09.00.

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

Informācija

 Nodrošinājuma valsts aģentūra

 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma ktora Ē. Ivanova rīkojumu Nr.1201 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-2474

Rīko krimināllietās:Nr.15890001811 lietisko pierādījumu iznīcināšanu

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes L&M Sarkanas 158 pac.

Kartona kastes, kurā atrodas cigaretes 1 gab.

Kastes, kurās atrodas cigaretes brāķi 3 gab.

Plastmasas kastes daļēji pildītas ar cigaretēm 15 gab.

Grāmatas, instrukcijas par cigarešu iekārtām 10 gab.

Līme spaiņos 12 gab.

Akcīzes markas 56 iepakojumi.

Cigarešu bloku polimēra apmales ruļļos 12 gab.

Cigarešu bloku sagataves 25 gab.

Cigarešu filtru papīrs ruļļos, no kuriem deviņi ruļļi ir iesākti 61gab.

Cigarešu paciņu sagataves, no kurām viena ir iesākta 102 kastes.

Cigarešu papīrs Purico ruļļos, no kuriem divi ruļļi ir iesākti 136 gab.

Folija ruļļi 69 gab.

Kartona kastes, kurās atrodas nesagriezti cigarešu filtri 244 gab.

Polietilēna diegs dažādās krāsas (trīs veidi) 38 gab.

Kastes kurās atrodas tabaka 59 gab.

Plastmasas kastes 50 gab.

 

2. Iznīcināšanas vieta un laiks –, 2017. gada 23.janvārī pl.11:00  Stopiņu novads. Atkritumu poligonā Getliņi,

 3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668 

Informācija:

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.44, Nr.45, Nr.52, Nr.68 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7266, KL-7275, KL-4945, KL-6991, KL-5506, KL-5553”

 

rīko krimināllietās Nr.11903039616, Nr.15890058016, Nr.11518007114, Nr.11210001316, Nr.11096130014, Nr.15890002315  lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

 

1.Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3448 pac. cigaretes 10 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims” (23800 gab.) 2 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” (3600 gab.) 1 gab., Iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 350 pac. cigaretes 3 gab., Iepakojums ar pudelēm pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 13 gab 1 l. tilp pudeles ar 6,5 l. alkohola 1 gab., Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2440 pac. cigaretes 4 gab., Iepakojums ar pudelēm aizplombēti. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 103 gab 0.7 l. tilp pudeles ar 72,1 l. alkohola 4 gab., Cigaretes „Bayron” 1 pac., Cigaretes „Fest” 1 pac., Cigaretes „Jin Ling” 1 pac., Cigaretes „Kiss” dream 1 pac., Cigaretes „Kiss” romantic 1 pac., Cigaretes „Lifa” 1 pac., Cigaretes „NZ 10” 1 pac., Cigaretes „NZ 8” 2 pac., Cigaretes „Premjer” 1 pac., Cigaretes „Qeen” 1 pac., Cigaretes „VIP 10” 1 pac., Cigaretes „VIP 8” 2 pac., Cigaretes „Winston” 1 pac., Iepakojums, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1530 pac. cigaretes 3 gab.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks cigaretēm- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2017.gada 23.janvārī plkst. 11.00 alkoholam- Piedrujas ielā 5, Rīgā, 2017.gada 23.janvārī plkst. 15.00.

 

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, T: 67241668

Informācija:

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.53, Nr.69 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10383, AL-10413”

 

rīko administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ 14468, Nr. PF 977280 izņemto mantu iznīcināšanu.

 

1.Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L140882417. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 40 pac. cigaretes 1 gab., Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju) 1 gab.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks cigaretes - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2017.gada 23.janvārī plkst. 11.00.

 

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, T: 67241668

Informācija:

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.46 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10401”

 

rīko administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PF912772 izņemtās mantas iznīcināšanu:

 

1.Iznīcināšanas objekts: polietilēna pudele ar tilpumu 0,5 l ar aptuveni 0,4 l kandžas (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2017.gada 17.janvārī plkst. 9.00.

 

3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

Informācija:

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2017.gada 13.janvāra rīkojumu Nr.43

 

rīko krimināllietās Nr.11181162516, Nr.11181076116 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

1.Iznīcināšanas objekts –
10 gab. aizzīmogotas metāla mucas ar šķidrumu, 1gab. polietelēna iepakojums pēc ekspertīzes, 2 gab. 25 l. tilp. plastmasas kannas ar šķidrumu (aizzīmogotas), 17 gab. iepakojumi pēc ekspertīzes (tukšas pudeles).

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2017.gada 17.janvārī plkst.10.00.


3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

Informācija:

 Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 1103 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4544”  un Nr. 1260 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-10289”.
rīko krimināllietā: Nr. 11518004611 lietisko pierādījumu iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PF912796

1.Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu ar dīzeļdegvielu 15 gab
Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.11513855, kurā atrodas dīzeļdegvielas paraugi 1 gab
Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.11513860, kurā atrodas dīzeļdegvielas paraugi 1 gab
Šķidrums ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku, pildīts 1 gab 1000 litru tilpuma tvertnē 949 litri
100 litru tilpuma tukša plastmasas muca 1 gab
1000 litru tilpuma tvertnes-tukšas 17 gab
 Plastmasas kannas ar šķidrumu pēc testēšanas pārskata, aizzīmogotas ar muitas nodrošinājuma uzlīmēm 10 gab

2.Iznīcināšanas vieta un laiks –2017.gada 13.janvārī Piedrujas ielā 5, Rīgā 9.00 un Tvaika ielā 39 Rīgā plkst 13.00.


3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, T: 67241668

Informācija:

 Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma ktora Ē. Ivanova rīkojumu Nr.1205 Nr.1264 Nr.30 Nr.29 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-7086 KL7144 KL-7276 KL-6488 KL-7285
Rīko krimināllietās:Nr.115890047416 Nr.111903038916 Nr.11903028616 Nr.11903046516 Nr.11290041715  lietisko pierādījumu iznīcināšanu


Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 129920 paciņas   542 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 33624 paciņas.  70 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar maisiem (L14-0916647, L14-0916667) 2gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2009 paciņas cigaretes. 7 gab.
Iepakojumi kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 13787 paciņas   3 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1085 paciņas.  3 gab.

2. Iznīcināšanas vieta un laiks –, 2017. gada 13.janvārī pl.10:00  Stopiņu novads. Atkritumu poligonā Getliņi,

 

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

Informācija:

 Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma ktora Ē. Ivanova rīkojumu Nr.1205 Nr.1264 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-7086 KL7144 KL-7276
Rīko krimināllietās:Nr.115890047416 Nr.111903038916 Nr.11903028616 lietisko pierādījumu iznīcināšanu
 
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 129920 paciņas   542 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 33624 paciņas.  70 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar maisiem (L14-0916647, L14-0916667) 2gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2009 paciņas cigaretes. 7 gab.

2. Iznīcināšanas vieta un laiks –, 2017. gada 6.janvārī pl.10:00  Stopiņu novads. Atkritumu poligonā Getliņi,
 
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

Informācija:

 Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 1261 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5918”, Nr. 1259 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6798”, Nr. 1262 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7208”, Nr. 1238 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7022”,  un Nr. 1237 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6948”.

rīko krimināllietās: Nr. 15890039316, Nr.11300029816, Nr.11087141116, Nr.11370069615 un Nr.11290010815 lietisko pierādījumu iznīcināšanu

1.Iznīcināšanas objekts:
AL5918
Dažāda tilpuma plastmasas mucas 10 gab
KL-6948
Polietilēna iepakojuma materiāls 2 gab
KL-7022
40 l tilpuma kannas, pildītas ar etilspirtu saturošu šķidrumu    3 gab.
Iepakojumu, kuros atrodas dažāda tilpuma tara - tukša un pildīta ar šķidrumu     4 gab.
Alkohola izgatavošanas ierīce (Misiņa caurule, katls, alumīnija kanna)     1 gab.
KL7208
Iepakojumi ar pudelēm, ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 15 gab
Kanna ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 1 gab
Pudele ar drošības uzlīmi 1 gab
KL6798
Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security seal Uzlīmēm kuros atrodas dažāda tilpuma pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku    8 gab.
Aizzīmogota tukša plastmasas pudele     1 gab.

2.Iznīcināšanas vieta un laiks –2017.gada 5.janvārī Piedrujas ielā 5 Rīgā plkst 10.00.

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, T: 67241668

Informācija:

 Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1274 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7105”
rīko krimināllietā Nr.11903033616 lietisko pierādījumu iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts: apzīmogots maiss, drošības uzlīme L14-0800548  - 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.1, drošības uzlīme L14-0721451 (lēmumā norādīts – 7 gaisa pumpji TETRA) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.2, drošības uzlīme L14-0721452 (lēmumā norādīts – mitruma savācējs un 2 sildītāji) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.3, drošības uzlīme L14-0721453 (lēmumā norādīts – mitruma savācējs, kompresors, 4 rozetes – taimeri u.c.) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.4, drošības uzlīme L14-0721454 (lēmumā norādīts – 2 ventilatori) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.5, drošības uzlīme L14-0721455 (saturs norādīts lēmumā) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.6, drošības uzlīme L14-0721456 (saturs norādīts lēmumā) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.7, drošības uzlīme L14-0721457 (saturs norādīts lēmumā) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.8, drošības uzlīme L14-0721458 (saturs norādīts lēmumā) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.9, drošības uzlīme L14-0721459 (saturs norādīts lēmumā) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.10, drošības uzlīme L14-0721524 (saturs norādīts lēmumā) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.9, drošības uzlīme L14-0721421 (lēmumā norādīts - ventilators) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.10, drošības uzlīme L14-0721420 (lēmumā norādīts – 3 gaisa kompresori) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.11, drošības uzlīme L14-0721419 (saturs norādīts lēmumā) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.12, drošības uzlīme L14-0721418 (metāla lampa ar transformatoru) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.13, drošības uzlīme L14-0721417 (saturs norādīts lēmumā) 1 gab., apzīmogots iepakojums Nr.15, drošības uzlīme L14-0721422 (saturs norādīts lēmumā) 1 gab.

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2017.gada 5.janvārī plkst. 9.00.

3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas uzskaitvedis V.Drobots, Tālr. 27894778.

Informācija:

 Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma ktora Ē. Ivanova rīkojumu Nr.1266 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-2809
Rīko krimināllietās:Nr.11816012211 lietisko pierādījumu iznīcināšanu


Iznīcināšanas objekts:
Bērnu elektroautomašīnas 38 gab.

 

2. Iznīcināšanas vieta un laiks –, 2017. gada 21.decembrim pl. 10:00  Stopiņu novads. Atkritumu poligonā Getliņi,

 

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 25.oktobra rīkojumu Nr.1005

 

rīko krimināllietā Nr.11520026016 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

 

1.Iznīcināšanas objekts A/M Ford Mondeo ar  v/n NDKQ 66    1 gab.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīga, Krustpils iela 63a, 2017.gada 3.janvārī plkst.09.00.

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora pienākumu izpildītāja J.Vondas rīkojumu Nr.1239 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7156, KL-7264”

rīko krimināllietā Nr.11290025916 un Nr.11290044116 lietisko pierādījumu iznīcināšanu:

1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr.11290025916 (KL-7156) kanna – 3 gab., kanna ar iemontētu ūdens sildīšanas elementu  - 1 gab., 5 l tilpuma plastmasas pudele – 1 gab., tvertne ar iemontētu spirālveidīgo cauruli – 1 gab., plastmasas tvertne - 1 gab.;

lietā Nr.11290044116 (KL-7264) 32,745 litri alkoholiskā dzēriena, kas atrodas  divdesmit divās 2 l tilpuma plastmasas pudelēs (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) un 1,52 litri alkoholiska dzēriena, kas atrodas 4 pudelēs (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 28.decembrī plkst. 9.00.

 

3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora pienākumu izpildītāja J.Vondas rīkojumu Nr.1240 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10342

rīko administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PF912625 izņemtās mantas iznīcināšanu:

1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr.PF912625 (AL-10342) apzīmogota 0,3 l tilpuma stikla pudele ar 0,3 l kandžas (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 28.decembrī plkst. 9.00.

 

3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.1005

 

rīko krimināllietās Nr.11089078408, Nr.11170034214 un Nr.11095144215 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

 

1.Iznīcināšanas objekts

T/l Mazda ar v/n DZ4751 – 1 gab

T/l Ford Scorpio sadedzis ar v/n JK2956

T/l Audi 80 ar v/n ET5836

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīga, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 23.decembrī plkst.09.00.

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 15.decembra rīkojumu Nr.1203 un 2016.gada 16.decembra rīkojumiem Nr.1212; Nr. 1213

 

rīko krimināllietās Nr.11092137516, Nr.11518006514, Nr.11092044416 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

 

1.Iznīcināšanas objekts – 1 gab. trekteris; 1 gab. mērkrūze; 15 gab. pudeles pēc ekspertīzes; 2 gab. aizzīmogoti iepakojumi; 2 gab. kannas ar šķidrumu.

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 22.decembrī plkst.10.00.

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 atbilstoši Ministru kabineta Ministra kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē. Ivanova  rīkojumiem Nr.1168 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10316 AL-10322 AL-10336

Rīko administratīvā pārkāpuma lietā NrENŽ-10825 Nr. PF795825 Nr.PF841100 mantas iznīcināšana

 

1.Iznīcināšana objekts

Cigaretes Metro 20 pac.

Apzīmogota cigarešu paciņa Winston 1 pac.

Cigarešu paciņa Prima 1 pac.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 21.decembra plkst. 10.00

 

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma ktora Ē. Ivanova rīkojumu Nr.1206 Nr.1165 Nr.1189 Nr.1181 Nr.1200 Nr.1204 Nr.1202 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-7261 KL-7262 KL-5316 KL-7222 KL-7235 KL-6645 KL-7162 KL-6767 KL-7034 KL-7163 KL-7242 KL-7250 KL-7247

Rīko krimināllietās:Nr.15890054816 Nr.15890054916 Nr.11091187914 Nr.15890047516 Nr.15890052616 Nr.11221205913 Nr.11210084716 Nr15890049016 Nr.15890053216 Nr.11824005616 Nr.15890048216 Nr.15890053816 Nr.11824006216 Nr.11824006616 lietisko pierādījumu iznīcināšanu

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2990 paciņas cigaretes 6 gab..

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8980 paciņas cigaretes 14 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 927 paciņas cigaretes 6 gab.

Paletes uz kurām atrodas cigaretes NZ Gold Saskaņā ar lēmumu uz paletēm un iepakojumos atrodas 163415 paciņas 9 gab.

Dažādu veida apzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes NZ Gold Saskaņā ar lēmumu uz paletēm un iepakojumos atrodas 163 415 paciņas 72gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4980 paciņas cigaretes 10 gab..

Iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4000 paciņas cigaretes 8 gab..

Kartona Iepakojums ar dažādām mantām 1gab.

Kartona iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 50 iepakojumi ar udenspīpju tabaku 4gab.

Cigaretes Metro 4491 pac.

Cigaretes Winston 4961 pac.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 12280 paciņas cigaretes 25 gab..

 Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2990 paciņas cigaretes 6 gab..

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 10444 paciņas cigaretes 15 gab..

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2795 paciņas cigaretes 3 gab..

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7290 paciņas cigaretes 13 gab..

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8980 paciņas cigaretes 12 gab..

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8982 paciņas cigaretes 5 gab..

 

2. Iznīcināšanas vieta un laiks –, 2016. Gada 21.decembrim pl. 10:00  Stopiņu novads. Atkritumu poligonā Getliņi, 3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.1005

 

rīko krimināllietā Nr.11355041113 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

 

1.Iznīcināšanas objekts Dedzis automašīnas korpuss  ar šasijas nr.WBACB11000FC74341    1 gab.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīga, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 19.decembrī plkst.09.00.

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1198 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7248”

rīko krimināllietā Nr.11290038816 lietisko pierādījumu iznīcināšanu:

1.Iznīcināšanas objekts: 36,3 l alkoholiska dzēriena (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā), 39,2 l alkoholiska dzēriena (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā), apzīmogota pakete ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, L14-0592006 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 20.decembrī plkst. 9.00.

 

3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.1005

 

rīko krimināllietā Nr.11355041113 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

 

1.Iznīcināšanas objekts Dedzis automašīnas korpuss  ar šasijas nr.WBACB11000FC74341    1 gab.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīga, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 19.decembrī plkst.09.00.

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.1005 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”

 

rīko krimināllietā Nr.11091027815 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

 

1.Iznīcināšanas objekts –Dažāda veida automašīnas rezerves daļas 51 gab.

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīga Piedrujas iela 5 2016.gada 19.decembrī plkst.09.00.

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 30.novembra rīkojumu Nr.1123

 

rīko krimināllietā Nr.11816009913 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

 

1.Iznīcināšanas objekts – 11 gab. PVA līme, pildīta 20 l. Tilp. kannās, 15 gab. spaiņi ar līmi „Umwelts C.R.”, 94 gab. folijas ruļļi, 1 gab. kartona kaste aizplombēta ar drošības līmlenti Nr. G130223806

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5 plkst. 09.00 un atkritumu poligonā „Getliņi” 2016.gada 16.decembrī plkst.10.00.

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1167 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10319, AL-10320, AL-10321, AL-10326”

rīko administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PF912948, Nr.PF912790, Nr.PF912789 un Nr.PF795850 izņemtās mantas iznīcināšanu:

1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr.PF912948 (AL-10319) apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar aptuveni 0,5 l kandžas (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā)1 gab.;

lietā lietā Nr.PF912790 (AL-10320) apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidruma (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.;

lietā Nr.PF912789 (AL-10321) apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab;

lietā Nr.PF795850 (AL-10326) apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar aptuveni 1 l šķidruma (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā)

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 15.decembrī plkst. 9.00.

 

3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 1102 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3104”, Nr. 896 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6919” un Nr. 897 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6918”.

rīko krimināllietās: Nr. 11181091116 Nr.11181087616, un Nr.11816022611 lietisko pierādījumu iznīcināšanu

 

1.Iznīcināšanas objekts:

AL6919

1065 litri šķidruma ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku

KL-6918

875 l šķidruma ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku

KL-3104

8 litri šķidruma ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku

2.Iznīcināšanas vieta un laiks –2016.gada 14.decembrī Tvaika ielā 39 Rīgā plkst 10.00.

 

 

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.1083, Nr.1125, Nr.1137 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10200, AL-10201, AL-10227, AL-10229, AL-10232, AL-10235, AL-10240, AL-10242, AL-10253, AL-10263, AL-10273, AL-9865, AL-10256”

rīko administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ 12153, Nr. ENŽ 12149, Nr. ENŽ 10760, Nr. ENŽ 12923, Nr. ENŽ 11029, Nr. ENŽ 10007, Nr. ENŽ 11943, Nr. ENŽ 10484, Nr. ENŽ 11382, Nr. ENŽ 13294, Nr. ENŽ 13192, Nr. PC 074344, Nr. PC 074355 izņemto mantu iznīcināšanu.

1.Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes 110 pac., Iepakojums ar cigaretēm ar plombi Nr.L140882397. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 44 pac. cigaretes 1 gab., Iepakojums ar cigaretēm ar Nr.844124. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 30 pac. cigaretes 1 gab., Dažāda veida cigaretes 135 pac., Iepakojums aizlīmēts ar Security Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 13 pac. cigaretes 1 gab., Iepakojums aizlīmēts ar Security Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 90 pac. cigaretes 1 gab., Aizzīmogots iepakojums. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 120 pac. cigaretes 1 gab., Cigaretes Premjer 20 pac., Iepakojums ar cigaretēm ar plombi Nr.000009. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 30 pac. cigaretes 1 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 390 pac. cigaretes 4 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme D-11-135588). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 46 pac. cigaretes 1 gab.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks cigaretes - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 14.decembrī plkst. 11.00.

 

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra

 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.1084, Nr.1127, Nr.1120, Nr.1139 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7150, KL-7184, KL-7187, KL-7188, KL-7193, KL-5997, KL-6744, KL-7174, KL-7181, KL-7199, KL-7200, KL-5132”

rīko krimināllietās Nr.11270007616, Nr.15890049516, Nr.11903033016, Nr.11903011816, Nr.15890052716, Nr.11905012315, Nr.11518014515, Nr.15890043816, Nr.15890051916, Nr.15890043416, Nr.15890051016, Nr.11903049114 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

1.Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas kartona kastes, kurās atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3496 pac. cigaretes 6 gab., Aizzīmogotas dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 395,5 l. alkohols 17 gab., Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2990 pac. cigaretes 6 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2313 pac. cigaretes 9 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4453 pac. cigaretes 7 gab., Apzīmogots maiss ar maisiem un virvēm 1 gab, Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3490 pac. cigaretes 7 gab., Dažādu marku cigaretes  2500 pac., Iepakojums ar kartonu 1 gab., Iepakojumi, kuros atrodas dažādu marku cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7981 pac. cigaretes 21 gab., Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.0137108. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2 pac. cigaretes 1 gab., Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.J13 0362508. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7 pac. cigaretes 1 gab., Iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1466 pac. cigaretes 2 gab., Iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4204 pac. cigaretes 8 gab., 5 l. tilpuma pudeles ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumu pudelēs atrodas 81 l. alkohola 27 gab., Iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1510 pac. cigaretes 2 gab., Paletes ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu uz paletēm atrodas 123030 pac. cigaretes 12 gab., Iepakojumi ar cigaretēm- aizplombēti. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3219 pac. cigaretes     4 gab.

 

2.Iznīcināšanas vieta un laiks cigaretēm- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 14.decembrī plkst. 11.00 alkoholam- Piedrujas ielā 5, Rīgā, 2016.gada 14.decembrī plkst. 15.00.

 

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1145 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7161”
rīko krimināllietā Nr.11320028416 lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 
1.Iznīcināšanas objekts: apzīmogota zila plastmasas muca ar 55,005 l alkoholiska šķidruma, drošības uzlīme J13-0390041 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab., apzīmogota zila plastmasas muca ar 111,5 l alkoholiska šķidruma, drošības uzlīme J13-0390042 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab., apzīmogota kartona kaste ar alkohola ražošanas aparāta sastāvdaļām, drošības uzlīme J15-0344007 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 12.decembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1142 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10286, AL-10288, AL-10297”
rīko administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PF795862, Nr.PF795280 un Nr.PF912787 izņemtās mantas iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr.PF795862 (AL-10286) apzīmogota 0,35 l tilpuma stikla pudele ar aptuveni 0,1 l kandžas (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā)1 gab.;
lietā lietā Nr.PF795280 (AL-10288) apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar aptuveni 0,2 l kandžas (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.;
lietā Nr.PF912787 (AL-10297) apzīmogota 1 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 12.decembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta Ministra kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē. Ivanova  rīkojumiem Nr.1141 Nr.1099 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10255 AL-9754
Rīko administratīvā pārkāpuma lietā Nr. PF795847 Nr. 00567/29.04.2016-IZMD mantas iznīcināšana
1.Iznīcināšana objekts – 
Apzīmogota cigarešu paciņa Premjer 1pac.
Paletes kas apzīmogotas ar Securty Seal uzlīmēm Saskaņā ar lēmumu uz paletēm atrodas 52500 paciņas
Cigaretes Fest 2000 pac.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 8.decembra līdz 13.decembrim  plkst. 10.00
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma ktora Ē. Ivanova rīkojumu Nr.1098 Nr.1138 Nr.1144 Nr.1140 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-6788 KL-7167 KL-6802 KL-7194 KL-7215 KL-7182
Rīko krimināllietās:Nr.11221032816 Nr.11221032816 Nr.11410095714 Nr.11824005716 Nr.11270008316 Nr.11903046716 lietisko pierādījumu iznīcināšanu
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi, kas aizlīmēti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5000 pac cigaretes 2gab.
Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1610814 2gab.
0.5l tilpuma Tukšas pudeles pēc ekspertīzes Nr.1610814 1gab.
10l tilpuma kannas ar šķidrumu –aizplombētas 10 gab.
30l tilpuma kannas ar šķidrumu aizplombētas 18 gab.
5l tilpuma plastmasas pudeles aizplombētas 107 gab.
Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5464 paciņas 13 gab.
Iepakojumi pēc ekspertīzes ar drošības uzlīmēm Nr.I140142943 2gab.
Iepakojumi ar piltuvēm aizplombētas ar Securty Seal Nr.A11514064 2gab
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1996 pac. Cigaretes 1gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5555 pac. Cigaretes 10 gab.
Aizzīmogotas plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums 16 gab
2. Iznīcināšanas vieta un laiks –, 2016. gada 8.decembra līdz 13.decembrim pl. 10:00  Stopiņu novads. Atkritumu poligonā Getliņi, Šķidruma iznīcināšana Piedrujas ielā 5
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 1100 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6626”.
rīko krimināllietās: Nr. 15890080315 lietisko pierādījumu iznīcināšanu
1.Iznīcināšanas objekts: 
Zilas plastmasas mucas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku 210 litru tilpuma 46 gab
2.Iznīcināšanas vieta un laiks –2016.gada 7.decembrī Bērzaunes ielā 8A Rīgā plkst 10.00, Sia „Dīlers Metāls” teritorijā
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1126 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10256, AL-10262, AL-10275”
rīko administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC074355, Nr.PC074343 un Nr.PF912785 izņemtās mantas iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr.PC074355 (AL-10256) apzīmogots iepakojums ar pudelēm, drošības uzlīme F14-0119039 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.;
lietā lietā Nr.PC074343 (AL-10262) apzīmogota 5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu, drošības uzlīme F14-0119016 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.;
lietā Nr.PF912785 (AL-10275) apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 6.decembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 30.novembra rīkojumu Nr.1124 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7205”
 rīko kriminālprocesā Nr.11355008610 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts:
1. Iepakojums ar Nr.846173 – 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 5.decembrī plkst.9:00
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš Tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 1101 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6711”, Nr. 975 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7076”, Nr. 1104 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6474”, Nr. 1105 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6711” un Nr. 895 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL2546”
rīko krimināllietās: Nr. 11221093615 Nr.11370054515, Nr.11088173514 un Nr.11905002216 lietisko pierādījumu un administratīvā lietā Nr.ZV063707-19 izņemtās mantas iznīcināšanu
1.Iznīcināšanas objekts: 
Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1512983 1.gab
Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1604106, kurā atrodas 44 gab dažāda tilpuma pudeles ar šķidruma atlikumiem   1 gab
Kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 25 l tilpumu 6 gab
Iepakojums pēc ekspertīzes kurā atrodas  1 gab 30 l tilpuma kanna ar etilspirtu 1 gab
Iepakojums kurā atrodas 4 gab dažāda tilpuma pudele 1 gab
Tukšas 1 l tilpuma stikla pudeles
2.Iznīcināšanas vieta un laiks –2016.gada 1.decembrīī Piedrujas ielā 5 Rīgā plkst 9.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.1097 un 2016.gada 23.novembra rīkojumu Nr.1106
rīko krimināllietās Nr.15890046116, Nr.11518001810, Nr.11360006716, Nr.11088269015 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts – 1 gab. pustukša pudele; 1 gab. kartona kaste ar dažādām mantām; 2 gab. kartona kastes, kurās atrodas tukšā tara; 11 gab. dažāda tilp. tara, kurās atrodas nelikumīgā alkoholiskā dzēriena atlikumi; 1 gab. izgatavošanas ierīce; 7 gab. tukšas pudeles; 5 gab. 5 l. Tilp. pudeles ar šķidrumu.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 25.aprīlī plkst.09.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1086 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7186”
rīko krimināllietā Nr.11903035716 lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 
1.Iznīcināšanas objekts: apzīmogots polimērmateriāla maiss ar zelta krāsas pudeļu korķiem (L14-0101883) 1 gab., apzīmogota kartona kaste ar etiķetēm (L14-0101884) 1 gab., apzīmogota kartona kaste ar pudeļu korķiem (L14-0601996, L14-0601997) 1 gab., apzīmogotas zilas plastmasas kannas ar bezkrāsas šķidrumu (L14-0659611 – L14-0659622) 12 gab., apzīmogotas kartona kastes ar tukšām stikla pudelēm (L14-0659623 – L14-0659625) 3 gab., apzīmogoti maisi ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes (L14-0592008, L14-0592009) 2 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 24.novembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.802
rīko krimināllietās Nr.11120048315, Nr.11240040614 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts – 1 gab. a/m „Fiat Bravo” Reģ. Nr. 332 BKC, a/m „Opel Omega” Reģ. Nr. BHP 628.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 23.novembrī plkst.09.00. un Rīgā, Krustpils ielā 63a, 2016. gada 23.novembrī plkst 10.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 11.novembra rīkojumu Nr.1080
rīko krimināllietā Nr.11518004716 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts – 1 gab. iepakojums.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 21.novembrī plkst.10.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma ktora Ē. Ivanova rīkojumu Nr.1062 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-2009
Rīko krimināllietās:Nr.15890009208 lietisko pierādījumu iznīcināšanu
Iznīcināšanas objekts: 
10 l tilpuma Canna ZM 2 gab.
10 l tilpuma ar marķējumu CAnn A 1 gab.
10 l tilp.kanna ar marķējumu ''Canna B'' 1 gab.
. 10 l tilp.kannas ar marķējumu ''Canna mēslojums'' 3 gab.
10 l tilp.kannas ar marķējumu ''Terra Flores'' 156 gab.
. 10 l tilpuma kannas ar marķējumu ''Profi grov
PK13/14'' 31 gab.
1000 l tvertnes-kastes 2 gab.
. 25 l tilpuma kannas ar marķējumu ''Profi grove
brond bloe'' 10 gab.
5 l tilp.kanna ar marķējumu ''Bio zym'' 1 gab.
5 l tilpuma kannas ar marķējumu ''Biogreen'' 4 gab.
500 ml iepakojumi ar marķējumu 4 gab
Kanna ar marķējumu ''Slāpekļskābe 35 kg'' 1 gab.
Zilas krāsas plastmasas kanna 10 l tilp.ar
marķējumu ''Rhizotonie'' 1 gab.
10 l tilpuma kannas ar šķidrumu bez marķējuma 8 gab.
25 l tilpuma kannas ar nezināmu šķidrumu 17 gab.
Kastes ar stādu sagatavēm, katrā 18 komplekti
marķējums uz kastēm ''PR1000005961-61512'' 28 gab.
Zilas krāsas uz muguras liekams miglotājs (lietots) 1 gab.
Elektrosildītājs sarkanā krāsā (lietots) 1 gab.
Gaisa ventilatori (lietoti) 24 gab.
Melni mazāki plastmasas podi (lietoti) 4660 gag.
Melni plastmasas podi (lietoti) 4660 gab.
. Spuldzes ''Pen Fluks'' 6 gab.
Spuldzes ''Philips Power Son 600 W'' 107 gab.
Metāla filtri ar marķējumu ''The Original Can
Filter'' 5 gab.
. Zaru smalcinātājs Stiga Qulet (lietots) 1 gab
2. Iznīcināšanas vieta un laiks –, 2016. gada 25 novembrī pl. 10:00  Stopiņu novads. Atkritumu poligonā Getliņi,
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1085 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6639”
rīko krimināllietā Nr.11290007616 lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 
1.Iznīcināšanas objekts: 40 l tilpuma metāla kanna ar  iebūvētu elektrisko karsēšanas tenu – 1 gab.,  metāla tvertne, kas izveidota kā dzesēšanas aparāts – 1 gab., 40 l tilpuma emaliētais kastrolis – 1 gab., 60 l tilpuma plastmasas muca ar aizgriežamu korķi – 1 gab., 60 l tilpuma melna plastmasas muca – 1 gab., maiss ar tukšām pudelēm (pēc ekspertīzes) 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 21.novembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma ktora Ē. Ivanova rīkojumu Nr.1042 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-6608 KL-7055 KL-6150
Rīko krimināllietās:Nr.11151009716 Nr.11170023516 Nr.11290027015lietisko pierādījumu iznīcināšanu
 .Iznīcināšanas objekts: 
Tukšas kannas 2 gab.
Apzīmogoti brūnbas krāsas iepakojumi kuros atrodas pudeles ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažādu tilpumu pudeles 10 gab. 2 gab.
Dzesēšanas aparāti 2 gab.
200l tilpuma tvertnes kas pildītas ar šķidrumu 1gab.
2. Iznīcināšanas vieta un laiks –, 2016. gada 16 novembrī pl. 14:00  Rīga Piedrujas ielā 5
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma 6878 KL-6916 KL-6927 ktora J.Vondas rīkojumu Nr.1053 Nr.1062 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-6797 KL-6403 KL-5219 KL-2358
Rīko krimināllietās:Nr.11400001716 Nr.11518020315 Nr.11089226907 Nr.11816017510 lietisko pierādījumu iznīcināšanu
 .Iznīcināšanas objekts: 
Kartona iepakojums, kas aizlīmēti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2000 pac. Cigaretes 4gab.
25 l tilpuma kannas, kas pildītas ar bezkrāsas šķidrumu aizlīmētas ar Securty Seal uzlīmēm. 11 gab.
Iepakojumi (dažādi) ar pudelēm un alkohola atlikumiem 4 gab.
Iepakojums ar cirvi 1gab.
Cigaretes Kiss 1474 pac.
Iepakojums ar pudelēm pēc ekspertīzes 12 gab.
Tukšas pudeles pēc ekspertīzes atzinuma 1016925 6gab.
2. Iznīcināšanas vieta un laiks – Stopiņu novads. Atkritumu poligonā Getliņi, 2016. gada 16 novembrī pl. 11.00. un pl 14:00 Rīga Piedrujas ielā 5
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta Ministra kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē. Ivanova  rīkojumiem Nr.1055 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10197 AL-10193 
Rīko administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-22655 Nr. NŽE-12636 mantas iznīcināšana
1.Iznīcināšana objekts – 
Cigaretes Bayron 40 pac.
Cigaretes Bayron 160 pac.
5l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 16.novembrī  plkst. 11.00
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.1027, Nr.1051, Nr.1050, Nr.1044, Nr.1043, Nr.1076 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-2358, KL-6995, KL-7103, KL-7117, KL-7118, KL-7119, KL-7078, KL-3139, KL-6044, KL-7160, KL-7155, KL-7158, KL-7175, KL-7180”
rīko krimināllietās Nr.11816017510, Nr.11092109315, Nr.15890032916, Nr.11824006016, Nr.15890047916, Nr.15890035516, Nr.11518008116, Nr.11088009312, Nr.11095001115, Nr.11181078616, Nr.11822004716, Nr.11824006416, Nr.11824004616, Nr.15890044916 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
Cigaretes „Kiss” 1474 pac., Iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 131 pudele ar alkoholu 12 gab., Tukšas pudeles pēc eksperta atzinuma Nr.1016925 6 gab., Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti ar plombi Nr.0599372, Nr.0599373, Nr.0599374. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2070 pac. cigaretes 3 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3490 pac. cigaretes 7 gab., Iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7485 pac. cigaretes 6 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2990 pac. cigaretes 6 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4990 pac. cigaretes 10 gab., Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti ar drošības uzlīmēm Security Seal no Nr.L140726550 līdz Nr.L140726580, no Nr.L0129897 līdz Nr.L0129900. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8259 pac. cigaretes 20 gab., Cigaretes „Fest” 520 pac., Iepakojums. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 770 pac. cigaretes 2 gab., Iepakojums. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6 gab. 5 l. tilp. pudeles ar 27 l. alkoholu 2 gab., 35 l tilpuma kannas ar bezkrāsainu šķidrumu. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 74 l. alkohols 2 gab., 4 l. tilpuma pudele tukša 1 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1677 pac. cigaretes 1 gab., Aizzīmogoti melnas krāsas polietilēna iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1099 pac. cigaretes 3 gab., Aizplombēti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3742 pac. cigaretes 7 gab., Aizplombēti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4994 pac. cigaretes 6 gab., Aizzīmogotas paletes ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu uz paletēm atrodas 109980 pac. cigaretes 14 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks cigaretēm- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 16.novembrī plkst. 11.00 alkoholam- Piedrujas ielā 5, Rīgā, 2016.gada 16.novembrī plkst. 15.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.1028, Nr.1049, Nr.1061, Nr.1060 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-9576, AL-9840, AL-10153, AL-10167, AL-10187, AL-10188, AL-10190, AL-10191, AL-10199, AL-10205, AL-10210, AL-10216, AL-10217, AL-10221, AL-10223, AL-10224”
rīko administratīvo pārkāpumu lietās Nr.38, Nr.76, Nr. PC 074268, Nr.399, Nr. PF 795819, Nr. PF 795818, Nr. PF 795698, Nr. 132, Nr.20, Nr.PC153683, Nr. 890, PF 795904, Nr. ENŽ 037368, Nr. PF795584, Nr. PF795274, Nr. ENŽ 032952 izņemto mantu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 166 pac. cigaretes 3 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 31 pac. cigaretes 1 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm ( 5 pac. cig. „Kiss”) droš. uzl. D11-191756 1 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm, K14-042077. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 34 pac. cigaretes 1 gab., Apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa 1 gab., Apzīmogota cigarešu „Winston” paciņa 1 gab., Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa 1 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 139 pac. cigaretes 1 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 126 pac. cigaretes 1 gab., Apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa 1 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 36 pac. cigaretes 1 gab., Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa 1 gab., Apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa 1 gab., Apzīmogota cigarešu „Bond” paciņa 1 gab., Apzīmogotas cigarešu „Premjer” paciņas 2 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 36 pac. cigaretes 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks cigaretes - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 16.novembrī plkst. 11.00. 
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1052 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7154, KL-7156”
rīko krimināllietā Nr.11181209115 un Nr.11290025916  lietisko pierādījumu iznīcināšanu. 
1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr.11181209115 (KL-7154) alkohola izgatavošanai paredzēta iekārta, kas sastāv no 40 l tilpuma mucas ar atsaldēšanas spirāli - 1 gab., alkohola izgatavošanai paredzēta iekārta, kas sastāv no taisnstūra tvertnes un divām atsaldēšanas spirālēm - 1 gab.;
lietā Nr.11290025916 (KL-7156) 0,810 litri alkoholiskā dzēriena, kas atrodas 5 l tilpuma plastmasas pudelē (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā), 4 plastmasas pudeles ar tilpumu 1 litrs ar 1,550 litriem alkoholiska dzēriena (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā), 134,450 litri alkoholiska dzēriena, kas atrodas 3 kannās un tvertnē (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 10.novembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1045 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6378”
rīko krimināllietā Nr.11290031615 un Nr.11290004916 lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 
1.Iznīcināšanas objekts: 100 l tilpuma plastmasas muca tukša –  1 gab., 200 l tilpuma plastmasas muca – 2 gab., 40 l tilpuma kanna ar elektrisko sildītāju – 1 gab., kandžas izgatavošanas aparāta dzesēšanas tvertne – plastmasas kanna ar caurulēm 1 gab., alkohola ražošanas sastāvdaļa – alumīnija kanna 1 gab., alkohola ražošanas sastāvdaļa – tvertne ar spirāli 1 gab., metāliskā tvertne – 2 gab., plastmasas muca – 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 10.novembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1022 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7080”
rīko krimināllietā Nr.11290034016 lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 
1.Iznīcināšanas objekts: 40 l tilpuma metāla kanna ar ierīkotu sildīšanas ierīci –  1 gab., dzesēšanas aparāts – 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 4.novembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1029 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10206, AL-10207”
rīko administratīvā pārkāpuma lietā Nr.405 un Nr.PF 795130 izņemtās mantas iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr.405 (AL-10206) 40 l tilpuma alumīnija kanna pildīta ar 23,6 l brāgas, drošības uzlīme L14-0925015 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab., 40 l tilpuma alumīnija kanna pildīta ar 22,7 l brāgas, drošības uzlīme L14-0925017 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab., apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0592019 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.;
lietā Nr.PF 795130 (AL-10207) apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar 1,5 l šķidruma (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 4.novembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 1005, „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6732 
Rīko krimināllietās: Nr.11210018316 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
A/M Audi 100 pelēkā krāsā pēc avārijas 1 gab.
A/M Aizdedzes atslēgas 1 gab.
2. Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīga Piedrujas iela 5 2016. gada 2.novembrī. pl.09.00. 
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 1009 Nr.1006 Nr.1011 Nr.1007 Nr.1013 , Nr.1012 Nr.976 Nr.1008 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7109 KL-7106 KL-6994 KL-7132 KL-7134 KL-7131 KL-7127 KL-7133 KL-7130 KL-7128 KL-6656 KL-6850KL-7113 KL-6801 KL-6766 KL-5860 KL-874 KL-3913 KL-7116
Rīko krimināllietās: Nr1182400416 Nr.11824006116 Nr11815003713 Nr.15890036116 Nr.15890036016 Nr.15890031416 Nr.15890038716 Nr.11823002416 Nr.15890031316 Nr.15890036716  Nr.11210010516 Nr. 15890025515 Nr.15890045616  Nr.11300015016 Nr.15890005616 Nr.11290003415 Nr.15890003415  lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 14gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas  6990 pac.
Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 18gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8940 pac.
Apzīmogoti Iepakojumi ar cigaretēm 2gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1420pac.
Aizzīmogoti dažādi Kartona iepakojumi 4gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas  2990 
Apzīmogoti Iepakojumi ar cigaretēm 12gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8990 pac
Apzīmogoti Iepakojumi ar cigaretēm 5gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2990 pac
Apzīmogoti Iepakojumi ar cigaretēm 13gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7980 pac
Apzīmogoti Iepakojumi ar cigaretēm 2gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1990 pac
Iepakojumi ar cigaretēm 13gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7500 pac
Paletes, uz kurām atrodas bojātas santehnikas preces 33gab.
Apzīmogoti Iepakojumi ar cigaretēm 1gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2270 pac
Kartona Iepakojumi ar cigaretēm 4gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 47 gab .udenspīpju tabakas
Iepakojumi, kas aizīmēti ar drošības uzlīmēm Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažādu tilpumu tvertnes ar šķidrumu 2gab.
Dzesēšanas ierīce 1gab.
2l tilpuma plastmasas pudele (tukšas) 4gab.
Koka paletes ar dēļiem, kurās bija paslēptas cigaretes 32 gab.
Kartona kastes ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 70730 pac. Cigaretes 142 gab.
Iepakojumi ar politalēna plēvi 2gab.
2. Iznīcināšanas vieta un laiks – Stopiņu novads. Atkritumu poligonā Getliņi, 2016. gada 28.oktobrī līdz 2.novembrim , plkst. 10.00. Alkohola nīcināšana Piedrujas iela 5 2016.gada 28.oktobnrī pl. 14:00
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.1014 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10186”
rīko administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PF795898 izņemtās mantas iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts: apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Ludzā, Stacijas ielā 46, 2016.gada 31.oktobrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.954 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3240, KL-4244”
rīko krimināllietās Nr.11815004211, Nr.11370025612 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
Iepakojumi ar lietiskajiem pierādījumiem 29 gab., Motorzāģis, iepakots kartona kastē un aizzīmogots 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks Piedrujas ielā 5, Rīgā, 2016.gada 27.oktobrī plkst. 10.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.956, Nr.943 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10014, AL-10029, AL-10162”
rīko administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ8551, Nr. ENŽ8052, Nr. PF 795896 izņemto mantu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
Dažādu marku cigaretes 110 pac., Dažādu marku cigaretes 148 pac., Apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks cigaretes - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 28.oktobrī plkst. 10.00. 
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.955, Nr.934, Nr.942 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7073, KL-7081, KL-7063”
rīko krimināllietās Nr.11824005116, Nr.11824005316, Nr.11903034616 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 14980 pac. cigaretes) 20 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 9980 pac. cigaretes) 15 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 3698 pac. cigaretes) 9 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 28.oktobrī plkst. 10.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.991 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7012, KL-7105”
rīko krimināllietā Nr.11290033316 un Nr.11903033616  lietisko pierādījumu iznīcināšanu. 
1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr.11290033316 (KL-7012) dažāda tilpuma tvertnes, kurās atradās šķidrums 3 gab., 200 l tilpuma plastmasas muca 1 gab., metāla karsēšanas tvertne 1 gab.;
lietā  Nr.11903033616 (KL-7105): apzīmogoti maisi ar pēc ķīmiskās ekspertīzes narkotisko un psihotropo vielu nesaturošu masu, L14 – 0800545 un L14-0800547, 2 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 26.oktobrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora pienākumu izpildītāja J.Vondas rīkojumu Nr.974 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7104, KL-6605”
rīko krimināllietā Nr.11181123516 un Nr.11290002416  lietisko pierādījumu iznīcināšanu. 
1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr.11181123516 (KL-7104) apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 2 gab.;
lietā  Nr.11290002416: plastmasas kanna  2 gab., plastmasas muca 2 gab., plastmasas tvertne 2 gab., plastmasas pudeles ar tilpumu 5 l (tukšas) 10 gab., plastmasas pudeles (tukšas) 3 gab., tukšas pudeles 7 gab., metāla kanna ar iemontētu ūdens sildelementu (pakete Nr.18) 1 gab., metāla muca ar cauruli (pakete Nr.17) 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 19.oktobrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora pienākumu izpildītāja J.Vondas rīkojumu Nr.973 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-9840, AL-10166”
rīko administratīvā pārkāpuma lietā Nr.76 un Nr.PF 795524 izņemtās mantas iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr.76 (AL-9840) apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 5 gab.;
lietā Nr.PF 795524 (AL-10166) apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele, ar kandžu aptuveni 0,2 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 19.oktobrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.802
rīko krimināllietā Nr.11370024316 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts – 1 gab. mopēds „Kinroad Prince” pēc avārijas
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīga, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 19.oktobrī plkst.10.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 952 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10153, AL-10155, AL-10158, AL-10159, AL-10163”
rīko administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC 074268, Nr. PF 114659, Nr. PC 074353, Nr. 339, PF 795522 izņemtās mantas iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts: apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm, drošības uzlīmes F14-0118979, F14-0118980, F14-0118981 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 2 gab.; apzīmogota pudele 0,5 l tilpuma “Pšeničnaja” pēc ekspertīzes – 1 gab.; apzīmogots iepakojums ar burkām un pudelēm pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr. K12 – 149771,  1 gab.; apzīmogota pakete ar pudeli pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr. L14 – 0800530 – 1 gab.; apzīmogota stikla pudele zaļā krāsā ar tilpumu 0,2 litra, ar kandžu aptuveni 0,15 litra (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Ludzā, Stacijas ielā 46, 2016.gada 14.oktobrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta  Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas uzskaitvedis V.Drobots, Tālr. 27894778.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 07.oktobra rīkojumiem Nr.947 un Nr.946 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7091 un KL-1628”
 rīko kriminālprocesos Nr.11270005916 un Nr.11518004609 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts:
Kriminālprocesā Nr.11270005916
- 25 l tilp. plastmasas kannas pēc ekspertīzes, pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 11 gab.;
- 25 l tilp. plastmasas kannas (tukšas) – 33 gab.
Kriminālprocesā Nr.11518004609
- 30 l plastmasas kanna, kurā ir pildīts etilspirts ar pazeminātu stiprumu, pēc eksperta atzinuma Nr.0906991/0907061 – 34,7 l.;
- Šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, pildīts 8 gab. 220 l tilpuma plastmasas mucās, zilā krāsā – 1760 l.;
- Tukšas plastmasas pudeles pēc eksperta atzinuma Nr.0906991/0907061 – 8 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 13.,17.,18.,19.oktobrī plkst.9:00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš Tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.923, Nr.941, Nr.938, Nr.940, Nr.936, Nr.933 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6161, KL-7024, KL-7063, KL-7082, KL-7085, KL-6094, KL-6702 KL-7088, KL-7089, KL-7090, KL-7079, KL-5877, KL-6175, KL-6231, KL-6985”
rīko krimināllietās Nr.11088051514, Nr.11240024816, Nr.11903034616, Nr.11822004016, Nr.11824005616, Nr.11088115414, Nr.11210018616, Nr.15890044316, Nr.15890022316, Nr.15890030916, Nr.11181104416, Nr.11221016715, Nr.11221108815, Nr.11905016615, Nr.15890040716 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
Iepakojums ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 33 pac. cigaretes) 1 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 9737 pac. cigaretes) 13 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 2995 pac. cigaretes) 5 gab., Aizlīmēti iepakojums ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 2495 pac. cigaretes) 4 gab., Iepakojumi, kuros atrodas cigaretes (pēc procesa virzītāja lēmuma 7485 pac. cigaretes) 15 gab., Iepakojums, kurā atrodas cigaretes (pēc procesa virzītāja lēmuma 98 pac. cigaretes) 1 gab., Iepakojumi ar cigaretēm - aizlīmēti (pēc procesa virzītāja lēmuma 4000 pac. cigaretes) 8 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 5480 pac. cigaretes) 8 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 1490 pac. cigaretes) 3 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 18490 pac. cigaretes) 37 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 4889 pac. cigaretes) 9 gab., Dažāda veida iepakojumi ar pudelēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 137 l. alkohols) 9 gab., Alkohola destilācijas aparāts 1 gab., Metāla kannas pēc ekspertīzes Nr.1510728 (pēc procesa virzītāja lēmuma 60 l. brāga) 2 gab., Iepakojums pēc ekspertīzes ar trīs pudelēm Nr.1510728 (pēc procesa virzītāja lēmuma 8 l. alkohols ) 1 gab., Iepakojumi (pēc procesa virzītāja lēmuma 5310 pac. cigaretes) 10 gab., Iepakojumi (pēc procesa virzītāja lēmuma 51 l. alkohols) 3 gab., Kartona iepakojumi (pēc procesa virzītāja lēmuma 4990 pac. cigaretes) 10 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks, cigaretes - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 13.oktobrī plkst. 10.00, alkohols - Piedrujas ielā 5, Rīgā, 2016.gada 13.oktobrī plkst. 14.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.922, Nr.937, Nr.939 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10115, AL-10134, AL-10138, AL-10150, AL-10151, AL-10152, AL-10154, AL-10156, AL-10157, AL-10148”
rīko administratīvo pārkāpumu lietās Nr. PF795486, Nr. PF795539, Nr. PC007668, Nr. PF 795693,Nr. PC 007669, Nr. ENŽ 033346, Nr. PF114652, Nr. PF114963, Nr. PC074262, Nr. PF 795589 izņemto mantu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
Apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa 3 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 40 pac. cigaretes) 1 gab., Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa 1 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 154 pac. cigaretes ) 2 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 1 pac. cigaretes ) 2 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 7 pac. cigaretes ) 1 gab., Apzīmogoti ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 24 pac. cigaretes ) 2 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks cigaretes - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 13.oktobrī plkst. 10.00. 
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 06.oktobra rīkojumu Nr.935 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5690”
rīko krimināllietā Nr.15890002815 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts:
1.Aizzīmogotas 1 l tilp. plastmasas pudeles ar tajās esošajiem šķidruma paraugiem – 4 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 10.oktobrī plkst.9:00
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš Tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 921 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7079”
rīko krimināllietā Nr.11181104416  lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 
1.Iznīcināšanas objekts: apzīmogoti iepakojumi ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes no Nr. L14-0591909  līdz Nr. L14-0591911) –  3 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 5.oktobrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu  nodaļas Latgales daļas vecākā referente I.Enikova, Tālr. 20004512.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 921 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7079”
rīko krimināllietā Nr.11181104416  lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 
1.Iznīcināšanas objekts: apzīmogoti iepakojumi ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes no Nr. L14-0591909  līdz Nr. L14-0591911) –  3 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 5.oktobrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu  nodaļas Latgales daļas vecākā referente I.Enikova, Tālr. 20004512.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”
rīko krimināllietā Nr.11360038614 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts –1 gab. gaisa kuģis IN-2 (ar reģistrācijas numuru YL-XIN), kas sadalīts metāllūžņos
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Skultē, Skultes ielā 35; 2016.gada 06.oktobrī plkst.11.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta Ministra kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 26.septembra rīkojumu Nr.913 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-9717”
    rīko administratīvā pārkāpuma lietā Nr.RPCR-16-1674-AL izņemto mantu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts:
1. Šampanietis „Ve u ve clic quot”, alkohola saturs 12%, tilp. 0,75l (neatvērts) - 1 gab.;
2. Šampanietis „Moet chandon”, alkohola saturs 12%, tilp. 0,75l (neatvērts) - 1 gab.;
3. Sarkanvīns „Villa puccini”, alkohola saturs 12.5%, tilp. 0,75l (neatvērts) - 1 gab.;
4. Baltvīns „Villa puccini”, alkohola saturs 12%, tilp. 0,75l (neatvērts) - 4 gab.;
5. Sarkanvīns „Villa puccini”, alkohola saturs 12%, tilp. 0,75l (neatvērts) - 2 gab.;
6. Rozā vīns „Saatori pinot grig 10 rose”, alkohola saturs 12%, tilp. 0,75l (neatvērts) - 4 gab.;
7. Dzirkstošais vīns „Cornado prosecco treviso”, alkohola saturs 11.5%, tilp. 0,75l (neatvērts) - 2 gab.;
8. Rums „Bacardi”, alkohola saturs 37.5%, tilp. 1l (atvērts) - 1 gab.;
9. Šampanietis „Moet chandon”, alkohola saturs 12%, tilp. 0,75l (neatvērts) - 1 gab.;
10. Tekila „Blanco”, alkohola saturs 38%, tilp. 0,7l (atvērts) - 1 gab.;
11. Liķieris „Jagermeister”, alkohola saturs 35%, tilp. 1l (atvērts) - 1 gab.;
12. Rums „Bacardi”, alkohola saturs 40%, tilp. 1l (atvērts) - 1 gab.;
13. Viskijs „Jameson”, alkohola saturs 40%, tilp. 1l (atvērts) - 1 gab.;
14. Balzāms „Rīgas melnais”, alkohola saturs 45%, tilp. 1l (atvērts) - 1 gab.;
15. Konjaks „Hennessy”, alkohola saturs 40%, tilp. 0,7l (atvērts) - 1 gab.;
16. Šampanietis „Moet chandon imperial”, alkohola saturs 12%, tilp. 0,75l (neatvērts) - 1 gab.;
17. Šampanietis „Moet chandon imperial”, alkohola saturs 12%, tilp. 0,75l (neatvērts) - 1 gab.;
18. Rums „Don Bacero blanco”, alkohola saturs 37.5%, tilp. 1l (atvērts) - 1 gab.;
19. Šampanietis „Ve u ve cucquot”, alkohola saturs 12%, tilp. 0,75l (neatvērts) - 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Piedrujas ielā 5, Rīgā, 2016.gada 30.septembrī plkst.9:00
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš Tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 26.septembra rīkojumu Nr.908
rīko krimināllietās Nr.11087063308, Nr.11370034816 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts – 1 gab. iepakojums ar gumijas šļūteni; 1 gab iepakojums, kurā atrodas 716 gab. forintu monētas.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 30 septembrī plkst.08.15.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.818, Nr.844 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10080, AL-10084, AL-10088, AL-10089, AL-10101, AL-10102, AL-10105”
rīko administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ-8893, Nr. ENŽ-9120, Nr. ENŽ-5565, Nr. ENŽ-9855, Nr. PF 795494, Nr. PF 795419, Nr. PF 795552 izņemto mantu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
Iepakojums ar cigaretēm, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi (pēc procesa virzītāja lēmuma 40 pac. cigaretes) 1 gab., Dažādu marku cigaretes 35 pacAizplombēts iepakojums ar cigaretēm ar Nr.L14-0755785 (pēc procesa virzītāja lēmuma 70 pac. cigaretes) 1 gab., Iepakojums ar cigaretēm aizplombēts ar Nr.L140882371 līdz L140882377 (pēc procesa virzītāja lēmuma 774 pac. cigaretes) 2 gab., Apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa 2 gab., Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Bayron” (pēc procesa virzītāja lēmuma 10 pac. cigaretes) 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks cigaretes - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 22.septembrī plkst. 9.00. 
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas vecākais referents Kols, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.802, Nr.817, Nr.819, Nr.845, Nr.863 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6562, KL-6984, KL-6846, KL-7015, KL-7018, KL-7020, KL-6544, KL-7009”
rīko krimināllietās Nr.11905020715, Nr.15890039916, Nr.11816006316, Nr.15890027516, Nr.15890044616, Nr.11903033416, Nr.11905019215, Nr.11903017116 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
Iepakojumi (pēc procesa virzītāja lēmuma 1790 pac. cigaretes) 5 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 20488 pac. cigaretes) 27 gab., Aizlīmēti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 4704 pac. cigaretes) 13 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 15280 pac. cigaretes) 29 gab., Aizlīmēti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 2355 pac. cigaretes) 2 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 3361 pac. cigaretes) 4 gab., Iepakojumi (pēc procesa virzītāja lēmuma 9460 pac. cigaretes) 30 gab., Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (pēc procesa virzītāja lēmuma 2630 pac. cigaretes) 6 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks, cigaretes - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 22.septembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas vecākais referents Kols, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta Ministra kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē. Ivanova  rīkojumiem Nr. 876 Nr.643 Nr.875 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10114 AL-10048 AL-9940 AL-9961 AL-10103 AL-9935 AL-9933 AL-9934 AL-9932 AL-9588 AL-9936 AL-9796 AL-10110
Rīko administratīvā pārkāpuma lietā Nr. PF795538 Nr.1007/2016 Nr.PF707226 Nr. ENŽ-022931 Nr.196 Nr.ENŽ-10154 Nr.ENŽ3835 ENŽ1820 ENŽ10153 Nr. 432 Nr.293 ENŽ-003029 ENŽ-795726izņemto mantas iznīcināšana
1.Iznīcināšana objekts – 
Aozīmogota cigarešu Busines Class paciņa 1 pac.
1 litra tilpuma plastmasas pudeles,brūnas krāsas pilnas ar šķidrumu ar alkoholu raksturīgu smaku 1309 gab.
1 litra tilpuma tukšas plastmasas pudeles, brūnas krāsas 414 gab.
25ltilpuma Plastmasas tvertnes pilnas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 2gab.
plastmasas kanna kas aizlīmēta ar Securty Seal uzlīmi 1gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 1gab. Sasaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 12 pac.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 1gab. Sasaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 14 pac.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 1gab. Sasaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 59 pac.
Dažādu veidu cigaretes 20 pac.
Dažādu veidu cigaretes 14 pac.
Cigaretes Premjer 6 pac.
Dažādu veidu cigaretes 60 pac.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 33pac.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 26 pac.
Iepakojums 1gab saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 490 pac.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 8gab. Sasaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1224 pac
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā 2016.gada 17.augustā plkst. 10.00
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 881 Nr.880 Nr.879 Nr.878 Nr.877 , „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7048 KL-7049 KL-6617 KL-7028 KL-4578 KL-6069 KL-7031 KL-7043 KL-7044 KL-7042 KL-7037
Rīko krimināllietās: Nr15890036516 Nr.15890036416 Nr.111088019516 Nr.11270005316 Nr.11816004414 Nr.11518027815 Nr.11270003316 Nr,1111824003616 Nr.11824004916 Nr.15890041516 Nr.11824004316 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts: 
Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 8gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas  3990 pac.
Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 6gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6740 pac.
Iepakojumi ar cigaretēm 3gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1910pac.
Aizzīmogoti dažādi Kartona iepakojumi 7gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas  3920 pac.
Cigaretes Bayron 750 pac
Cigaretes Minsk 500 pac.
Dažādi tilp.Plastmasas kannas ar etilspirtu aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm 3gab.
5l tilp. Pudeles ar šķidrumu 31gab.
Apzzīmogotas 5l tilp. Plastmasas pudeles kuras pildītas ar caurspīdīgu šķidrumu 57gab.
Apzzīmogotas 1.5 l tilp. Plastmasas pudeles ar šķidrumu 1gab.
Apzīmogotas 5l tilp. Plastmasas pudeles ar šķidrumu 51gab.
Aizzīmogoti dažādu veidu iepakojumi 13gab.
Aizzīmogoti dažādi kartona iepakojumi pēc procesa virzītāja lēmuma 10236 pac.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 12 gab.. Saskaņa ar lēmumu iepakojumos atrodas 8988 pac.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 28 gab.. Saskaņa ar lēmumu iepakojumos atrodas 13972 pac.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 6 gab.. Saskaņa ar lēmumu iepakojumos atrodas 4494 pac.
2. Iznīcināšanas vieta un laiks – Stopiņu novads. Atkritumu poligonā Getliņi, 2016. gada 22.septembrī, plkst. 09.00. Alkohola nīcināšana Piedrujas iela 5 2016.gada 22.septembrī pl. 14:00
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 862 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5900”, Nr. 860 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5924”, Nr. 861 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6194”, Nr. 858 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6207” un Nr. 859 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL10107”
rīko krimināllietās: Nr. 11088210515, Nr.1188210515, Nr.11088210515 un Nr.11088224615 lietisko pierādījumu un administratīvā lietā Nr.RPZR-15-1448-AL izņemtās mantas iznīcināšanu
1.Iznīcināšanas objekts: 
Caurspīdīgas plastmasas pudeles ar šķidrumu 0.5 l tilpuma 7 gab
Zaļas krāsas mugursoma-netīra 1 gab
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1514398, kuros atrodas 29 gab 1 litra tilpuma pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 2gab.
30 litru tilpuma kannas pēc ekspertīzes atzinuma ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 6 gab.
Iepakojumi, kuros atrodas 176 gab 0.5 litru tilpuma pudeles ar šķidruma atlikumiem 2gab.
Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1507912 kuros atrodas dažāda tilpuma pudeles ar 66.5 litri šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku 4 gab.
Kartona kastes ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes 4 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks –2016.gada 21.septembrī Piedrujas ielā 5 Rīgā plkst 9.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 871 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6351”
rīko krimināllietā Nr.11290022515  lietisko pierādījumu iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts:  200 l tilpuma metāla mucas 3 gab., 38 l tilpuma alumīnija kannas 5 gab., alkohola ražošanas ierīces dzesēšanas tvertne ar cauruļveida spirāli 1 gab., alkohola ražošanas ierīces karsēšanas trauks 1 gab., alkohola ražošanas karsēšanas tukšas kannas ar spirālveida caurulēm 3 gab., apzīmogota pakete ar pagarinātāju ar elektrības kontaktligzdām 1 gab., apzīmogota pakete ar sūkni un šļūteni 1 gab., tukšas mucas aptuveni 200 l tilpuma katra ar cauruļveida spirālēm 3 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Ludzā, Stacijas ielā 46, 2016.gada 22.septembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis V.Drobots, Tālr. 27894778

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr.869 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10116”
rīko administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr. PF795520 (AL-10116) apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,2 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā)  1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Ludzā, Stacijas ielā 46, 2016.gada 22.septembrī plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis V.Drobots, Tālr. 27894778

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 16.septembra rīkojumu Nr.870
rīko krimināllietā Nr.11290043615 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts – 1 gab. iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr. 1603910.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 21. septembrī plkst.08.15.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
 atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora p.i J.Vondas rīkojumiem Nr.763 Nr.765 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-6913 KL-6827 KL-6840 KL-6711 KL-6856 KL-6152
Rīko krimināllietās:Nr.1127003816 Nr.111903021616 Nr. 11100009616 Nr. 11905002216 Nr. 11100013116 Nr. 11816009415 par lietisko pierādījumu iznīcināšanu
 .Iznīcināšanas objekts: 
1l tilpuma pudeles ar šķidrumu aizplombētas ar vp drošības uzlīmēm 4gab.
200l tilpuma mucas aizplombētas ar vp drošības uzlīmēm 4gab.
Dažādu tilpumu plastmasas kannas ar šķidrumu aizplombētas  ar vp drošības uzlīmēm 36 gab.
Apzīmogotas koka paletes uz kurām novietotas 1655 gab. tetrapakas pildītas ar šķidrumu 5gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm 22 gab.
25l tilpuma kannas kurās atrodas bezkrāsas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku 36 gab.
7 l tilpuma plastmasas tvertne ar šķidrunu ar alkoholam raksturīgu smaku 1gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidrumu atlikumiem. 6gab.
25l tilpuma kanna ar etilspirtu 4gab.
Elektriskais Sūknis 1gab.
5cm gara caurules daļas 1gab.
Aerosols Difusil 1gab.
Pagarinātājs 1gab.
2. Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā Piedrujas ielā 5, 2016. gada 15.septembrī līdz 20 septembrim  10.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora p.i J.Vondas rīkojumiem Nr.644 Nr.704 Nr.702 Par lietisko pierādījumu Iznīcināšanu KL-6922 KL-6337 KL-6878 KL-3565 Rīko krimināllietās:Nr.11518006216 Nr.15890033816 Nr. 11904006012 Nr.11905017715 par lietisko pierādījumu iznīcināšanu
 .Iznīcināšanas objekts: 
Iepakojums pēc ekspertīzes atzinuma 25l tilpuma kanna ar šķidrumu pēc ekspertīzes 1gab.
Šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku pildīts 121 gab. 07 l tilpuma pudeles 84.7 l
Iepakojums pēc ekspertīzes atzinuma 1gab.
Putuplasta paneļi 39 gab.
25l tilpuma plastmasas kannas, pildītas ar bezkrāsas šķidrumu, kam raksturīga alkohola smaka 4gab
Aizlīmēti iepakojumi ar drošības lentām Securty Seal Nr. L14 0983647 līdz L14 0983650
2. Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā Piedrujas ielā 5, 2016. gada 5.septembrī  13.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, T: 67241668

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 06.septembra rīkojumu Nr.830 un 2016. gada 08. septembra rīkojumu Nr.835 
rīko krimināllietās Nr.11300019716, Nr.11290043615 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts – 1 gab. apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes F-14-0118933, 1 gab. balta plastmasas tvertne, 1 gab. metāliska muca ar vāku, 1 gab. plastmasas piltuve.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 12. septembrī plkst.09.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora p.i. J.Vondas 2016.gada 04.augusta rīkojumu Nr.715 un 2016. gada 08. augusta rīkojumu Nr.726 
rīko krimināllietās Nr.11221043916, Nr.11088160114 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.
1.Iznīcināšanas objekts – 6 gab. iepakojumi, kuros atrodas pudeles un kannas ar šķidrumu.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 24 augustā plkst.09.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 786 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10061, AL-10063, AL-10072”
rīko administratīvā pārkāpuma lietās izņemtās mantas iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr.444 (AL-10061) apzīmogota 10 l tilpuma plastmasas kanna ar 9 l šķidruma (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab., apzīmogots maiss ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.,
lietā Nr. PF 795238 (AL-10063) apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele, ar  kandžu aptuveni 0,15 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.,
lietā Nr. PF795287 (AL-10072) apzīmogota 2 l tilpuma plastmasas pudele, ar   apmēram 1 l šķidruma (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Ludzā, Stacijas ielā 46, 2016.gada 29.augustā plkst. 9.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas vecākā referente I.Enikova, Tālr. 20004512

INFORMĀCIJA

 Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumiem Nr.827 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10077” un Nr.828 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu  AL-10074”
rīko administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts:  lietā Nr. 30 (AL-10077) apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 3 gab., apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, L14-0591964 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.;
lietā Nr. 322 (AL-10074) apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab.

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Ludzā, Stacijas ielā 46, 2016.gada 9.septembrī plkst. 9.00.

3.Kontaktpersona – Izņemto lietu  nodaļas vecākā referente I.Enikova, Tālr. 20004512

INFORMĀCIJA

 Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.802

rīko krimināllietā Nr.11096147015 lietisko pierādījumu iznīcināšanu.

1.Iznīcināšanas objekts – 9 gab. a/m akumulatori, 26 gab. a/m vējstikli, 69 gab. dažādas a/m rezerves daļas.
2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Rīgā, Piedrujas ielā 5, 2016.gada 7.septembrī plkst.09.00.
3.Kontaktpersona – Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tālr. 67241668.

INFORMĀCIJA

 Nodrošinājuma valsts aģentūra
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova rīkojumu Nr. 816 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6516, KL-7009”
rīko krimināllietās Nr. 11290048915 un Nr. 11903017116  lietisko pierādījumu iznīcināšanu:
1.Iznīcināšanas objekts: lietā Nr. 11290048915 (KL-6516) alkohola ražošanas sastāvdaļa – metāla kanna – 1 gab., alkohola ražošanas sastāvdaļa – tvertne ar spirāli – 1 gab., plastmasas tvertne – 3 gab.
lietā Nr. 11903017116 (KL-7009) apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, L14-0591847 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 1 gab., iepakojumi ar pudelēm ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) 26 gab.

2.Iznīcināšanas vieta un laiks – Stacijas ielā 46, Ludzā, 2016.gada 6.septembrī plkst. 9.00.

3.Kontaktpersona –  Izņemto lietu  nodaļas vecākā referente I.Enikova, Tālr. 20004512.