Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Izņemto mantu iznīcināšana

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11815004017

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 05.08.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.08.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 09.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8103’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

 KL-8103

 1. 20 L tilpuma argona gāzes balons AGA ar diviem manometriem, nozīmogots ar Security Seal uzlīmi Nr.F14-0120161– 1 gab.
 2. 20 L tilpuma argona gāzes balons AIROK, nozīmogots ar Security Seal uzlīmi Nr.F14-0120166 – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11250040217, Nr.11250008418, Nr.11221029519, Nr.11250011418, Nr.11250023612, Nr.11250038315.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 05.08.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.08.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 09.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojumi „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8045, KL-8667, KL-10024, KL-10025, KL-10026’’ un „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9503’’ .

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-8045

Metāla murds ar tīklu – 1 gab.

 

KL-8667

Plastmasas vanna ar metāla trubu – 1 gab.

 

KL-10024

 1. Koka kāts ar metāla āķi – 1 gab.
 2. Metāla murds ar tīklu – 1 gab.

 

KL-10025

Automašīnas izpūtēju detaļas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.J8-117801 līdz J8-117803 – 3 gab.

 

KL-10026

Kartona iepakojumi, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.L14-0775664 līdz L14-0775667 ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem – 4 gab.

 

KL-9503

 1. Plastmasas pudele ar šķidrumu ar uzlīmētu lapiņu ar zīmogu ‘’IZZIŅĀM’’ – 1 gab.
 2. 1 L tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu ar smalkām daļiņām, iesaiņota drošības maisā ar Nr.7781864 – 1 gab.
 3. 10 gab. sērkociņi gaiši sarkanā krāsā, 2 gab. sērkociņi sarkanīgā krāsā. 1 gab. sērkociņš ar melnu korķīti galā, iepakoti baltā polietelēna iepakojumā ar uzlīmētu zīmoga lapiņu "IZZIŅĀM" – 1 iepakojums,
 4. 13 gab. metālam līdzīgi stienīši iesaiņoti baltā polietelēna iepakojumā ar uzlīmētu zīmoga lapiņu "IZZIŅĀM" – 1 iepakojums,
 5. 2 gab. gatavas FIREPEN produkcijas paraugi, iesaiņoti baltā polietelēna iepakojumā ar uzlīmētu zīmoga lapiņu "IZZIŅĀM" – 1 iepakojums,
 6. Iepakojums ar plastmasas elektroinstalācijas vadiem un vadiem, kas atradās uz ventilācijas caurules, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.A180428470 – 1gab.,
 7. Maināmā filtra metāla daļa, iesaiņota papīra maisā, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.F14-0057616 – 1 gab.
 8. Metāla daļas kas atradās smalcinātājā, iesaiņotas papīra aploksnē, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.F14-0057613 – 1 gab.,
 9. Metāliski sieti un apaļas formas elements iesaiņots papīra maisā un aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.F14-0057610 – iepakojums,
 10. Termiski deformēti garenas formas elementi, iesaiņoti papīra maisā, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.F14-0057611 – 1 iepakojums,
 11. Ventilācijas sistēmas caurules fragments ar elektroinstalācijas vadiem, iepakots maisā pēc ekspertīzes un aizlīmēts ar drošības uzlīmēm Nr.A180428462, A180428463 un A180428464 – iepakojums,
 12. Virsjaka iepakota melnā polietelēna maisā, kas aizlīmēts ar zīmoga lapiņu "IZZIŅĀM" – 1 iepakojums.

 

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

 

 

 

 

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840059020

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 04.08.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.08.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-10013’’.

Iznīcināšanas objekts:

 KL-10013

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm, drošības uzlīme  Nr. MA-132091, novietots uz paletes – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840049720, Nr. 15840057020, Nr. 15840034420, Nr. 15840045520

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 03.08.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2020., plkst.11.00

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.07.2020. rīkojums Nr.730 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9976, KL-9981, KL-9986, KL-9987, KL-9992, KL-9993, KL-10002”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9981

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm, drošības uzlīme Nr.MA-72478 – 1 gab.

KL-9987

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm, drošības uzlīme Nr.MA-132090, novietots uz paletes – 1 gab.

KL-9992

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes Nr.MA-72383 un MA-72384 – 2 gab.

KL-9993

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes Nr.MA-72459 un MA-72460 – 2 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11905001020, Nr.11270002720

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 03.08.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 08.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojumi „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9691’’ un „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9912’’ .

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9691

Aizzīmogoti iepakojumi ar dažādām mantām (saskaņā ar lēmumu – 6 puķu podi, 2 lampas un ventilators) – 2 gab.

 

KL-9912

 1. Kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas pudeles ar nelikumīgiem alkoholiskiem dzērieniem, apzīmogotas ar drošības uzlīmēm no A18-0212758 līdz A18-0212793– 36 gab;
 2. Kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas pudeles ar nelikumīgiem alkoholiskiem dzērieniem, apzīmogotas ar drošības uzlīmēm no A17-1270595 līdz A17-1270602 – 8 gb.,
 3. 5 L tilpuma pudeles, kuras saskaņā ar lēmumā minēto informāciju pildītas ar nelikumīgiem alkoholiskiem dzērieniem, apzīmogotas ar drošības uzlīmēm no K17-0348128 līdz K17-0348131 un Nr.A17-1270593 – Nr.A17-1270594 – 6 gab.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitveži R.Planārs un U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840042520, Nr.11824003020, Nr.11824004620, Nr.15840043520, Nr.15840053620, Nr.15840043320, Nr.15840049820, Nr.158400286200, Nr.15840051820

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 03.08.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojumi „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-10010, KL-10014, KL-10021’’, „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-10009, KL-10011, KL-10015’’, „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9976, KL-9981, KL-9986, KL-9987, KL-9992, KL-9993, KL-10002’’.

Iznīcināšanas objekts:

 1. kriminālprocesā 15840042520 (KL-9976)
 • Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes no Nr.MA-72393 līdz MA-72396 – 4 gab;

2.kriminālprocesā Nr.11824003020 (KL-9986)

 • Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes no Nr.E17-1655861 līdz E17-1655864 – 4 gab;

    3.kriminālprocesā Nr.11824004620 (KL-10002)

 • Apzīmogoti maisi ar cigaretēm, drošības uzlīmes Nr. E14-1061461, E14-1061462, E14-1061467, E14-1061468 – 4 gab;
 1. kriminālprocesā Nr.15840043520 (KL-10009)
 • Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm, drošības uzlīmes  Nr. MA-72399 un  MA-72400 – 2 gab;
 1. kriminālprocesā Nr.15840053620 (KL-10010)
 • Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes no Nr. MA-72493 līdz MA-72498 – 6 gab;
 1. kriminālprocesā Nr.15840043320 (KL-10011)
 • Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes   Nr. MA-72401 un MA-72402 – 2 gab;
 1. kriminālprocesā Nr.15840049820 (KL-10014)
 • Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm, drošības uzlīme   Nr. MA-72477 – 1 gab;
 1. kriminālprocesā Nr.158400286200 (KL-10015)
 • Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes  Nr. MA-72337 un MA-72338 – 2 gab;
 1. kriminālprocesā Nr.15840051820 (KL-10021)
 • Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes Nr. MA-72489 un MA-72490 – 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 2789477

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11170039413

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2020 plkst.8.30

Iznīcināšanas vieta – NVA “Piedruja”, Piedrujas iela 20, Rīga.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums Nr.586 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9809”.

Iznīcināšanas objekts:

Ungārijas 10 forintu monētas, pēc eksperta atzinuma Nr.1313682/1313683 vienā iepakojumā (105 monētas)

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, 25471273

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11096065720

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 30.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 08.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-10019’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-10019

 1. Apzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas pudeles ar šķidruma atlikumiem – 7 gab.
 2. Šķidrums, pildīts apzīmogotā 5 L tilpuma pudelē – 1 gab.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11170003419

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 30.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.08.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst.9.30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9352’’

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9352

Apzīmogotas baltas plastmasas kannas ar šķidrumu – 2 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331004620

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.07.2020.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.08.2020. plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Saules iela 66, Madona
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-9864: a/m Subaru Forester VIN JF1SF5LJ4WG013598
Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs Vitālijs Drobots, Tālr. 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11221089119

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 21.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums Nr.715 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9680’’

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9680

Dažāda veida iepakojumi, aizzīmogoti ar drošības  uzlīmēm – 33 gab.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11815000219.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 17.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 14.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums Nr.714 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8936’’

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-8936

Dažāda veida iepakojumi, aizzīmogoti ar drošības  uzlīmēm – 14 gab.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu administratīvā pārkāpumu lietā Nr.ENŽ-11950.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 21.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8:45.

Pamatojums: Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 413 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada jūlija rīkojums Nr. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu AL-11593”.

 

Iznīcināšanas objekts:

AL-11593

 1. ‘’BAMBOO’’ 5 pāri sieviešu zeķes;
 2. ‘’LEONFIT’’ 2 pāri sieviešu zeķes;
 3. ‘’BIXTRA’’ 2 pāri sieviešu zeķes;
 4. ‘’BAILANGE’’ 2 pāri sieviešu zeķes;
 5. 19 pāri sieviešu zeķes bez firmas nosaukuma;
 6. ‘’High Quality Glassware’’glāžu servīze 1 gb.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816005820

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 17.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.07.2020. un 27.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Nodrošinājuma valsts aģentūras  rīkojums „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9875, KL-9902, KL-9903’’.

 

 Iznīcināšanas objekts:

KL-9902

 1. Dažāda tilpuma tvertnes ar šķidrumu, nozīmogotas ar drošības uzlīmēm – 16 gab.,
 2. Dažāda veida iepakojumi ar dažāda veida taru ar šķidrumu, nozīmogoti ar drošības uzlīmēm – 7 gab.
 3. Destilatoru sastāvdaļas – 4 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11200028819, Nr.11120014317, Nr.1584007620, Nr.11816005820, Nr.11370014320.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 17.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojumi  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9303’’, „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7519’’, „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9883’’, „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9875, KL-9902, KL-9903’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9303

 1. 35 litru tilpuma metāla kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm – 2 gab.
 2. Pudeles ar šķidrumu iepakojumā, aizlīmētā ar Security Seal uzlīmi – 1 iepakojums,
 3. Iepakojums, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmēm, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dzesētājs – 1 gab.

 

 

KL-7519

 1. Aizplombētas kannas ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0847778 līdz L14-0847788 – 11 gab.,
 2. Dažāda veida iepakojumi, aizplombēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0847789 līdz L14-0847795, no K12-016441 līdz K12-016447 un Nr.00781263 – 14 gab.
 3. Elektrosūknis iepakojumā, aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.L14-0847796 – 1 gab.

 

KL-9883

 1. Aizzīmogoti iepakojumi, lēmumā norādīts ar pulverveida vielu – 6 gab.,
 2. Aizzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar četrām rācijām) – 1 gab.

 

KL-9875

Pudeles un kannas ar šķidrumu, kas atrodas noplombētos iepakojumos – 7 iepakojumi

 

KL-9903

Dažāda veida iepakojumi ar dažāda veida taru ar šķidrumu, nozīmogoti ar drošības uzlīmēm – 5 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221042518

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 17.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 14.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada .12.jūnija rīkojums Nr.602 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8670’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-8670

 1. Pļaujmašīna – 1 gab.
 2. Zāģis – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270002720

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 17.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9912’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9912

Cigaretes, kas iepakotas ar Security Seal uzlīmēm aizzīmogotos iepakojumos – 33 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11370027220

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 17.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 14.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada .12.jūnija rīkojums Nr.603 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9899’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9899

Iepakojums, aizzīmogots ar drošības uzlīmi Nr.A180170758, kurā atrodas 75 m gara šļūtene komplektā ar 2 krāniem un manometru – 1 gab.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11200024519.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 17.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 14.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada .17.jūlija rīkojums Nr.661 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9232’’ .

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9232

 1. Dažāda tilpuma aizzīmogotas kannas, kurās atrodas šķidrums – 4 gab.;
 2. Tukša 1.5 litru tilpuma stikla burka, pie kuras piestiprinātas plastmasas caurules – 1 gab.;
 3. Dažāda veida iepakojumi, aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm – 2 gab.

 Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290021520 (KL-9927)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 17.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: plkst. 9.00, 2020.gada 23.jūlijā, Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9927, KL-9908”.

Iznīcināšanas objekts:

Plastmasas muca ar šķidrumu (alkoholam raksturīgu smaku) ar drošības uzlīmi (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 186.78 litri)

Plastmasas pudeles ar šķidrumu atlikumiem (alkoholam raksturīgu smaku) maisos ar drošības uzlīmēm

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11221113119

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 16.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga, plkst. 14:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.07.2020. rīkojums Nr.706 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9980”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9980

Dažāda tilpuma un veida tukšas un nepilnas pudeles ar šķidruma atlikumiem, kuras aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.L14 0634227-Nr.L14 0634229 un Nr.D18 0204099 – 4 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11380025620

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 16.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga, plkst. 08:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.07.2020. rīkojums Nr.705 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9971”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9971

Dažāda tilpuma un izmēra tvertnes un trauki ar tajās atlikušo etilspirtu saturošo šķidrumu, aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.K170348090-Nr.K170348094 – 5 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11210039020, Nr. 15840043420

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 16.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 09:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.07.2020. rīkojums Nr.707 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9951, KL-9955”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9951

Cigaretes, iepakotas aizzīmogotos iepakojumos – 7 iepakojumi

KL-9955

Paletes uz kurām pēc lēmuma atrodas cigaretes “NZ”-2188800 gab. (219 kastes). Kastes aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.L170042588 līdz Nr.L170042806 – 7 gab.

 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga, plkst. 14:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9951, KL-9955”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9951

Metāla knaibles, iepakotas nozīmogotā maisā - 1 gab.

4 metāla troses plombes, iepakotas nozīmogotā maisā - 1 iepakojums

Noplombēts iepakojums, kurā atrodas metāla trose - 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270001020, Nr.11270000120, Nr.15840043020,Nr.15840030120

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 16.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 2020.gada 22.jūlijā plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi EKO”.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums Nr.625 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9907, KL-9909, KL-972 un Nr.586 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9764, KL-9809” attiecīgā rīkojuma grozījumiem Nr.697.

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes, iepakotas kartona kastēs ar drošības uzlīmēm atbilstoši lēmuma rezolutīvās daļas 2.punktā norādītajai drošības uzlīmju numerācijai (atbilstoši lēmumam 227 253 gab.);

Cigaretes iepakojumā, nozīmogotas ar nodrošinājuma Sec.Seal uzlīmi J15-0545710 (atbilstoši tiesas sprieduma rezolutīvajā daļā norādītam daudzumam 2220 gab.);

Cigaretes, iepakojumos, nozīmogotas ar nodrošinājuma uzlīmēm (atbilstoši lēmuma rezolutīvajā daļā norādītam daudzumam 57 860 gab.);

Cigaretes, kuras iepakotas polietilēna iepakojumos, nozīmogotas ar nodrošinājuma Sec.Seal uzlīmēm (atbilstoši lēmuma rezolutīvajā daļā norādītam daudzumam 59 800 gab.)

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, 25471273.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG611106 (ENŽ-020434), Nr.PC610966 (ENŽ-020940), Nr.PC611163 (ENŽ-021457), Nr.PC611162 (ENŽ-021458), Nr.PC611160 (ENŽ-21460), Nr.PC611129 (ENŽ-019938), Nr.PC611007 (ENŽ-030397), Nr.PC609673 (ENŽ-001656), Nr.PC611000 (ENŽ-017749), Nr.PC611014 (ENŽ-021201), Nr.PC611121 (ENŽ-019968).

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.07.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 413 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.07.2020. rīkojums Nr.693 un  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14648, AL-14649, AL-14651, AL-14652, AL-14653, AL-14657, AL-14659, AL-14660, AL-14661, AL-14663, AL-14669’’.

Iznīcināšanas objekts:

AL - 14648

Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,2 l ar kandžu) – 1 gab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AL - 14649

Apzīmogota 1,0l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,5 l ar kandžu) – 1 gab.

AL - 14651

Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,5 l ar kandžu) - 1 gab.

AL - 14652

Apzīmogota 0,5l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,5 l ar kandžu) - 1 gab.

AL - 14653

Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu(lēmumā norādīts aptuveni 0,5 l ar kandžu) – 1 gab.

AL - 14657

Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,3 l ar kandžu) - 1 gab.

AL - 14659

Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts  3 plastmasa pudeles ar kandžu 3,5 l) – 1 gab.

AL - 14660

Apzīmogota 5l tilpuma plastmasa pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 4,0 l ar kandžu) – 1 gab.

AL – 14661

Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasa pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,3 l ar kandžu) – 1 gab.

AL – 14663

Apzīmogota 0,5l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,4 l ar kandžu) – 1 gab.

AL – 14669

Apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu) – 1 gab.                                                    

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

 

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11091153919, Nr.114100071145, Nr.11270001420, Nr.11310002220, Nr.11280006020.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 16.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar 13.jūlija rīkojums Nr.688 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9495, KL-9690, KL-9494, KL-9915, KL-9967’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

1.kriminālprocesā Nr.11091153919 (KL-9495)

 

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

 

Cigaretes, kas atrodas kartona iepakojumos, aizzīmogotos ar Security Seal uzlīmēm

6 iepakojumi

 1. kriminālprocesā Nr.114100071145 (KL-9690)

 

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Cigaretes, kas atrodas dažāda izmēra un veida iepakojumos, aizzīmogotos ar Security Seal uzlīmēm

 10 iepakojumi

 1. kriminālprocesā Nr.11270001420 (KL-9694)

 

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Cigaretes, kas atrodas iepakojumos, aizzīmogotos ar Security Seal uzlīmēm

 4 iepakojumi

 1. kriminālprocesā Nr.11310002220 (KL-9915)

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Cigaretes, kas atrodas dažāda izmēra un veida iepakojumos, aizzīmogotos ar Security Seal uzlīmēm

 37 iepakojumi

 1. kriminālprocesā Nr.11280006020 (KL-9967)

 

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Cigaretes, kas atrodas ar Security Seal uzlīmēm aizzīmogotos iepakojumos

 12 iepakojumi

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ-7718 89-T, Nr.ENŽ-7329 85-T, Nr.ENŽ-8038, Nr.ENŽ-7987, ENŽ-8040, Nr.ENŽ-7971, Nr.ENŽ-8033, Nr.ENŽ-4859 53-T, Nr.ENŽ-7278, Nr.ENŽ-8230, Nr.ENŽ-8222, Nr.ENŽ-8331 101-T, Nr.ENŽ-8231, Nr.ENŽ-7661, Nr.ENŽ-6959, Nr.ENŽ-8485, Nr.ENŽ-8664, Nr.ENŽ-9454, Nr.ENŽ-9458, Nr.ENŽ-9463, Nr.ENŽ-9480, Nr.ENŽ-9569, Nr.ENŽ-8810.

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 413 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums Nr.673 10.07.2020 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14602, AL-14603, AL-14616, AL-14617, AL-14618, AL-14619, AL-14620, AL-14627, AL-14628, AL-14629, AL-14630, AL-14631, AL-14632, AL-14633, AL-14635, AL-14637, AL-14646, AL-14664, AL-14665, AL-14666, AL-14667, AL-14668, AL-14673”.

Iznīcināšanas objekts:                                       

AL-14602

Cigaretes ’’Premjer’’- 8 pac.

AL 14603

Iepakojums ar drošības Nr.A18 0182985, lēmumā norādīts ar 20 pac.       cigaretes - 1 gab.

AL-14616

Iepakojums ar drošības Nr.8131969, lēmumā norādīts ar 14 pac. cigaretes  - 1 gab.

AL-14617

Cigaretes’’ Premjer’’- 20 pac.

AL-14618

Cigaretes ’’Premjer’’  - 3 pac.

AL-14619

Cigaretes ’’NZ GOLD’’- 20 pac.

AL-14620

Dažādu marku cigaretes - 80 pac.

AL-14627

Cigaretes ‘’NZ’’- 10 pac.                

AL-14628

Drošības maiss Nr.15184787, lēmumā norādīts ar 15 pac. cigaretes -1 gab.

AL-14629

Apzīmogota cigarešu paciņa ‘’PREMJER’’-1 pac.

AL -14630

Iepakojums aizlīmēts ar drošības uzlīmi H17-0274766 lēmumā norādīts ar 85 cigaretēm -1 gab.

AL-14631

Dažādu marku cigaretes - 60 pac.

AL-14632

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.A18-0184134, lēmumā norādīts ar 40 paciņām cigaretes - 1 gab.

AL-14633

Dažādu marku cigaretes  - 28 pac.

AL-14635

Cigaretes ‘’PREMJER’’ - 10 pac.

AL-14637

Cigaretes ’’NZ GOLD’’ – 50 pac.

AL-14646

Cigaretes ,kas iepakotas iepakojumā, kas nolīmēts ar Security seal H17-0274773 uzlīmi – 1 gab.

AL-14664

Dažādu marku cigaretes - 17 pac.

AL-14665

Dažādu marku cigaretes - 49 pac.

AL-14666

Cigaretes ‘’MINSK’’ - 10 pac.

AL-14667

Dažādu marku cigaretes – 18 pac.

AL-14668

Dažādu marku cigaretes – 52 pac.

AL-14673

Cigaretes ‘’PREMJER’’ 7 pac.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11310046418, Nr. 11903002020, Nr. 15840012320, Nr. 11089010219, Nr. 11089097517, Nr.11089031720, Nr. 11089164818

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 15.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana:17.07.2020., plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – EKO OSTAS teritorijā - Ozolnieku novads, Sidrabenes pagasts, Akači, SIA E Daugava.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.07.2020. rīkojums Nr.696 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8551, KL-9682, KL-9689, KL-9888, KL-9889, KL-9890, KL-9891”

Iznīcināšanas objekts:

KL-8551

 1. Kanna ar terpentīnam līdzīgu šķidrumu, nozīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr.A17-1213366 - 1 gab.
 2. Paletes, uz kurām atrodas spaiņi ar līmi - 8 gab.
 3. Spaiņi ar līmi - 2 gab.

KL-9682

Palete ar kannām ar šķidrumu ar uzlīmi L14 0694700 pozīcija Nr.35 - 1 gab.

KL-9689

20 l tilp. kannas ar līmi - 72 gab.

KL-9888

Bojātas riepas - 2 gab.

KL-9889

Bojātas riepas - 2 gab.

KL-9890

Bojāta riepa - 1 gab.

KL-9891

Bojātas riepas - 3 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš tel: 67241668, 25471273

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11824000820, Nr.15840049920

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 14.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9974’’ un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9972’’

 

Iznīcināšanas objekts:

 KL-9972

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes E14-1061439 un E14-1061440 – 2 gab.

 

KL-9974

Cigaretes, kas notītas ar plēvi un novietotas uz paletes ar nodrošinājuma uzlīmi – 1 palete.

 

Kontaktpersona – Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vecākais referents A.Daņiļevičs – tālrunis: 22401590.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840043820, Nr. 11824004020, Nr. 11331026620, Nr. 11903004420, Nr. 15840049520

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 13.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.07.2020., plkst.11.00

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.07.2020. rīkojums Nr.663 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9935, KL-9937, KL-9954, KL-9962, KL-9963”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9935

Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” 39 960 gab. un cigaretes “NZ Gold” 59 960 gab.). Drošības uzlīme MA 72458 – 1 gab.

KL-9937

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 79 840 gab. “NZ Gold”). Drošības uzlīmes Nr. no E14-1061448 līdz E14-1061451 – 4 gab.

KL-9954

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer”, katrā iepakojumā pa 10 000 gab.). Drošības uzlīmes no L18-0465256 līdz L18-0465258. – 3 gab.

KL-9962

Apzīmogoti polietilēna maisi ar tabakas izstrādājumiem, drošības uzlīmes no J14-0091406 līdz J14-0091408. – 3 gab.

KL-9963

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 119 800 gab.). Drošības uzlīme MA 72479. – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās PG610898 (ENŽ-018412), PG423646 (ENŽ-019772), Nr.PG611032 (ENŽ-019957), PG610997(ENŽ-017150), Nr.PG609922(ENŽ-015821), Nr.PG610756 (ENŽ-029143)

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.07.2020, plkst. 11:00

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 413 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 13.jūlija rīkojums Nr.689 un Nr.690 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14621, AL-14642, AL-14645, AL-14656, AL-14658, AL-14662”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14621

Apzīmogota cigarešu paciņa ‘’NZ’’ lēmumā norādīts ar 9 cigaretēm  - 1gab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

AL-14642

Apzīmogota cigarešu paciņa ‘’PREMJER’’ lēmumā norādīts ar 8 cigaretēm – 1 gab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

AL-14645

Apzīmogota cigarešu paciņa ‘’NZ7’’ lēmumā norādīts ar 18 cigaretēm 1 gab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AL-14656

Apzīmogota cigarešu “NZ” paciņa (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm) – 1 gab.

AL-14658

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm lēmumā norādīts 3 paciņas ar 51 cigareti -  1 gab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

AL-14662

Apzīmogota cigarešu paciņa ‘’Premjer’’ lēmumā norādīts ar 14 cigaretēm – 1 gab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840049020 (KL 9970), 11270004220 (KL9924)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.07.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras Rīkojumu „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9970, KL-9924”

 

Iznīcināšanas objekts:

 

KL 9924:

 

Kārtas numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes, kas iepakotas dažāda veida iepakojumos, kas aizlīmēti ar numurētām drošības uzlīmēm Security Seal

5 iepak.

 

KL 9970:

 

Kārtas numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes, kas iepakotas un novietotas uz paletēm

3 paletes

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840049020 (KL 9970), 11221046720 (KL9941), 11270004220 (KL9924), 11151017519 (KL9696)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.07.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.07.2020

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras Rīkojumu „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9696, KL-9970, KL-9924, KL-9941”

 

Iznīcināšanas objekts:

 

KL 9696

 

Kārtas numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

“Brāga”, kas pildīta 20 L tilpuma kannā (~19 litri)

1 kanna

2.

“Brāga”, kas pildīta 30 L tilpuma kannā (~25 litri)

1 kanna

3.

“Brāga”, kas pildīta 30 L tilpuma kannā (~29 litri)

1 kanna

4.

“Brāga”, kas pildīta 35 L tilpuma kannā (~25litri)

1 kanna

 

KL 9924:

 

Kārtas numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Šķidrums (nelikumīgs alkoholisks dzēriens), kas pildīts aizzīmogotā 60 L tilpuma mucā

1 muca

 

KL 9941:

 

Kārtas numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Nelegāls alkoholisks dzēriens, kas pildīts 10 L tilpuma spaiņos ar drošības plombām Nr.001852141 un Nr.001852142

2 spaiņi

2.

Nelegāls alkoholisks dzēriens, kas pildīts 20 L tilpuma metāla kannā, kas aizzīmogota ar Security Seal Nr.A180108877

1 kanna

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš 67241668

 

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905006818 un Nr.11270002619

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA, plkst. 09.30 (šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku un tara).

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8708, KL-9207”.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-8708

 1. 68 gab. 5 litru tilpuma kannas, kurās atrodas šķidrums, kannas aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm,
 2. 36 gab. dažāda izmēra iepakojumi, aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas kannas ar šķidrumu,
 3. 12 gab. dažāda izmēra kannas, aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu pilnas ar šķidrumu,
 4. 34 gab. noplombētas paletes ar 5 litra tilpuma pudelēm ar šķidrumu.

 

KL-9207

 1. 24 paletes ar caurspīdīgu šķidrumu, pildītu pudelēs, kas iepakotas kartona kastēs,
 2. 24 maisi ar caurspīdīgu šķidrumu, pildītu pudelēs, kas iepakotas papīra maisos, kuriem uzliktas drošības uzlīmes no Nr.K17-0347993 līdz K17-0348040,
 3. 2 stikla pudeles ar šķidruma atlikumiem, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm K17-0347833 un K17-0347834.

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210103319 (KL9597)

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.07.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.07.2020 plkst. 13:00.

Iznīcināšanas vieta – Saules iela 66, Madona

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

 

Iznīcināšanas objekts:

-            transportlīdzeklis  Opel Astra ar v/n GP5582;

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora uzskaitvedis A.Daņiļevičs tel:22401590

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG611127

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.07.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas iela 46, Ludzā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 9:00  (šķidrums un tara)

Pamatojums: Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 413 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14655”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14655

 

 1. Apzīmogota metāla kanna ar šķidrumu, drošības uzlīme D18-0099194;
 2. Tukša plastmasas muca ar spirālveida cauruli iekšpusē (pakete Nr.2);
 3. Apzīmogots iepakojums ar tvertni ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0602612.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vecākais referents A.Daņiļevičs tel: 22401590.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG611103 (ENŽ-019497), Nr.PC611104 (ENŽ-019602), Nr.245 (ENŽ-019104)

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.07.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 413 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums 2020.gada jūlija Nr. un „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14640, AL-14641, AL-14654”.

Iznīcināšanas objekts:

AL - 14640

Apzīmogota 1,5l  un 1,0 l tilpuma pudelēm ar šķidrumu(lēmumā norādīts aptuveni ar kandžu) - 1 gab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AL - 14641

Apzīmogota 1,5l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu(lēmumā norādīts aptuveni1,0 l ar kandžu)– 1 gab.

AL - 14654

Apzīmogotas metāla kannas 2 gb. ar uzlīmēm SECURITY SEAL L14-0918460 un L14-0918462, metāla kanna ar uzlīmi L14-0918464, PAKETE Nr. 5, iepakojums ar uzlīmi L14-06025551 gab. – 5gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītāj p.i. A.Daņiļēvičš, tālrunis: 22401590

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC381629-2002

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.07.2020.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8:30  (šķidrums un tara)

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14584”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14584

0,35 l tilp. pudele ar alkoholisku dzērienu Rīgas melnais balzams, aizzīmogota ar drošības uzlīmi Nr.L14 0667209 - 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11095010020

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 03.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8:30  (šķidrums un tara)

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9862”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9862

25 l tilp. kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm – 2 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11331131510

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 03.07.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada .marta rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-2479’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-2479 

Iepakojumi Nr.7 un Nr.11, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm - 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC423636 (ENŽ-032873), Nr.PC423635 (ENŽ-013057), Nr.PC423637 (ENŽ-032091), Nr.PG610832 (ENŽ-017541), Nr.PG610830 (ENŽ-017500), Nr.PG610674 (ENŽ-019512)

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.07.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.06.2020. rīkojums Nr.631 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14591, AL-14592, AL-14593, AL-14594, AL-14595, AL-14636”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14591

Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar 1 litra tilpuma pudeli ar 0,3 litriem kandžas pēc ekspertīzes) – 1 gab.

AL-14592

Apzīmogots iepakojums ar dažāda tilpuma pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu) – 1 gab.

AL-14593

Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar 1 litra tilpuma polietilēna pudeli ar šķidruma atlikumiem ar 0,450 litriem kandžas) – 1 gab.

AL-14594

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,5 litri kandžas) – 1 gab.

AL-14595

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas) – 1 gab.

AL-14636

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,2 litriem kandžas) – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840012218, Nr.11310056119

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.06.2020., plkst. 14:00.

Iznīcināšanas vieta – Saules iela 66, Madona

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts:

-              KL-8328: DROMECH CNG 45 gāzes vedējs, reģistrācijas numurs N 1042;

-              KL-9504: A/m VW Passat ar valsts reģistrācijas numuru DG 651.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas  uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 25471273.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290021120, Nr.11181362620

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.07.2020.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza,  plkst.9.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9918, KL-9936’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9918

 1. Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu, drošības uzlīmes Nr.D18-0099183, D18-0099185, D18-0099187, D18-0099189– 4 gab.,
 2. Apzīmogots maiss ar pudelēm un tvertnēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0602600) – 1 gab.,
 3. Metāla tvertne ar iemontētu cauruli – 1 gab.

KL-9936

 • Apzīmogota polimēra kanna ar šķidrumu, drošības uzlīme Nr.L14-0602440 – 1 gab.    

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310067319

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2020., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta – Granīta iela 31, K-2, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL-9759): A/m Mazda 323 bez valsts  reģistrācijas numura un šasijas numura.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 25471273

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG611102 (ENŽ-018863), Nr.PG611100 (ENŽ-018861), Nr.PG611101 (ENŽ-018862), Nr.PG611099 (ENŽ-018697), Nr.PG611096 (ENŽ-018457), PG611097 (ENŽ-018458), Nr.PG610835 (ENŽ-018392)

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.07.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums 18.06.2020 Nr.626 un  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14608, AL-14609, AL-14610, AL-14611, AL-14612, AL-14613, AL-14614’’.

Iznīcināšanas objekts:

AL - 14608

Apzīmogota 1,0 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,95 l kandžas)– 1 gab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AL - 14609

Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 1,0 l kandžas) – 1 gab.

AL - 14610

Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,5 l kandžas)- 1 gab.

AL - 14611

Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,5 l kandžas)– 1 gab.

AL - 14612

Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,5 l kandžas)– 1 gab.

AL - 14613

Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 1,5 l kandžas)– 1 gab.

AL - 14614

Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 1,0 l kandžas)– 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.156 / PG610887 (ENŽ-013342), Nr.PG610752 (ENŽ-016879), Nr.PG610750 (ENŽ-016837), Nr.PC423637 (ENŽ-032091)

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.06.2020., plkst. 12:30

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.06.2020. rīkojums Nr.621 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14579, AL-14588, AL-14590, AL-14593”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14579

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab.

AL-14588

Apzīmogota cigarešu “Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 6 cigaretēm) – 1 gab.

AL-14590

Apzīmogota cigarešu “Rothmans” paciņa (lēmumā norādīts ar 7 cigaretēm “Premjer”) – 1 gab.

AL-14593

Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 19 cigaretēm) – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890047320 (9919) un Nr.11824003820 (KL 9921)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 07.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.06.2020 plkst. 12:30.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.06.2020 rīkojums Nr.613 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9919 un KL-9921’’

 

Iznīcināšanas objekts:

 

KL-9919

Kārtas numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes, kas iepakotas apzīmogotā iepakojumā

1 iepak.

 

KL-9921

Kārtas numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes, kas iepakotas apzīmogotos iepakojumos

6 iepak.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG610753 (ENŽ-018197)

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana:25.06.2020, plkst. 12:30

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.06.2020. rīkojums Nr.611 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14604”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14604

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm ‘’Premjer’’(lēmumā norādīts 2 pac. ar 35 cigaretēm)- 1gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.

PG610891 (AL-14589); Nr. ENŽ012126, PG610468 (AL-14499)

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.06.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.06.2020 plkst. 12:30

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras Rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL14589, AL14599”.

 

Iznīcināšanas objekts:

 

AL14589

 

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Nepilna cigarešu paciņa

   1 paciņa

 

AL14599

 

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes

  4 paciņas

 

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840047720

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 15.06.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.06.2020 plkst.12.30

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9908”.

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes, iepakojumā ar drošības uzlīmēm uz vienas paletes (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 229 600 gab.)

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11824003320, Nr.11824002920, Nr.15840046620, Nr.15840040420

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.06.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.12.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9911, KL-9913, KL-9920, KL-9929’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9911

 • Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Drošības uzlīmes no E14-1061383 līdz E14-1061388 un E14-1061398 līdz E14-1061401– 10 iepakojumi,

KL-9913

 • Apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm – 523 kastes,        

     KL-9920

 • Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Drošības uzlīmes no MA-72465 līdz MA-72467– 3 iepakojumi,

 

     KL-9929

 • Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Drošības uzlīmes no  MA-72397 līdz MA-72398– 2 iepakojumi.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11905001020

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.06.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Piedrujas ielā 20, Rīga, plkst.8.30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 12.jūnija rīkojums Nr.599 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9691’’

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9691

Aizzīmogoti iepakojumi ar dažādām mantām (saskaņā ar lēmumu – 6 puķu podi, 2 lampas un ventilators) – 2 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11904001919

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.06.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 12.jūnija rīkojums Nr.597 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9183’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9183

 

13 nozīmogoti kartona iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes no Nr.J13-0315159 līdz J13-031571

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 155 (ENŽ-013345)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 12.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.06.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.12.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 5.jūnija rīkojums Nr.573 “Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14516”.

 

Iznīcināšanas objekts:

AL-14516

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm-2 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 183 (ENŽ-015581)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 12.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.06.2020.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza, pkst.9.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 10.jūnija rīkojums Nr.593 “Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14606”.

 

Iznīcināšanas objekts:

AL-14606

 

 1. Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0602547;
 2. Apzīmogota plastmasas tvertne ar šķidrumu, drošības uzlīme H17-0358044;
 3. Kandžas ražošanas aparāts – alumīnija kanna ar vākā iebūvētu cauruli (pakete Nr.3) un tvertne ar iebūvētu spirālveidīgu cauruli (pakete Nr.4).

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120027220 (KL 9914)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 11.06.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.06.2020

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.06.200 Rīkojumiem Nr.580 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL 9914”

 

Iznīcināšanas objekts:

 

Cigaretes, kas iepakotas piecās kastēs

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. PC381697-928 (AL 14586)

Datums, kad publicēts paziņojums:11.06.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana:16.06.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta: SIA  “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.06.2020 rīkojums Nr.579 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14586”

Iznīcināšanas objekts:

 

Cigaretes, divas paciņas

 

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols tel:67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 035/PC323564

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.06.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.06.2020. rīkojums Nr.591 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14583”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14583

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.A17 1223248, lēmumā norādīts ar zelējamo tabaku – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 15840032918

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 11.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.06.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 10.jūnija rīkojums Nr.594 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8550’’.

Iznīcināšanas objekts:

 

 KL-8550

Ūdenspīpju tabaka, pildīta zaļas krāsas iepakojumos, kas novietoti uz paletēm, paletes nozīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.E17-1771534 līdz E17-1771546 – 13 paletes

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitveži K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088053020, Nr.11089151319

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.06.202 plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta – NVA “Piedruja”, Piedrujas iela 20, Rīga.

Iznīcināšanas objekts:

 1. 5 litru tilpuma pudeles ar brūnas krāsas šķidrumu (saskaņā ar lēmumu etilspirta atlikumi pēc eksperta atzinuma)
 2. Dažāda tilpuma tara, pildīta ar šķidrumu, aizzīmogota ar drošības uzlīmēm.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.06.202 plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi EKO”.

Iznīcināšanas objekts:

 1. Augu izcelsmes viela, iepakojumos ar drošības uzlīmēm.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras Rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9906” un Rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9926”.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, 25618716

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ-6807 81T, Nr.ENŽ-7041 82T, Nr.ENŽ-6157, ENŽ-7093, ENŽ-5969, ENŽ-7603, ENŽ-7601, ENŽ-7719

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.06.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.06.2020. rīkojums Nr.565 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14568, AL-14571, AL-14572, AL-14573, AL-14578’’, 09.06.2020 rīkojums Nr.584 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14596, AL-14597, AL-14598’’.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14568-

Drošības maiss Nr.15184788, lēmumā norādīts ar 20 pac. ‘’PREMJER’’ cigaretes – 1gab.

AL 14571 –

Cigaretes ’’Premjer’’,  Cigaretes ’’NZ 10’’– 20 pac.

AL-14572

Cigaretes’’ Premjer’’– 10 pac.

AL-14573

Cigaretes ’’Premjer’’– 20 pac.

AL-14578

Cigaretes ’’NZ Gold’’ – 10 pac.

AL-14596

Drošības maiss ar Nr.8131890, lēmumā norādīts ar 14 cigarešu paciņām – 1 gab.

AL-14597

Drošības maiss ar Nr.8131889, lēmumā norādīts ar 23 cigarešu paciņām.– 1 gab.

AL-14598

Dažādu marku cigaretes - 28 pac.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ001478 035/PC323550 (AL 14445)

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.06.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana:16.06.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta: SIA  “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.06.2020 08.06.2020 rīkojums Nr.578 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14445”

Iznīcināšanas objekts:

 

Dažādas mantas, kas iepakotas iepakojumā, kas nolīmēts ar nodrošinājumu Nr.A171223247

 

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols tel:67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840016620, Nr. 15840035720, Nr. 15840037920, Nr. 15840037820, Nr. 15840033720

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 04.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.06.2020., plkst.13.00

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.06.2020. rīkojums Nr.575 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9860, KL-9863, KL-9868, KL-9869, KL-9877”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9860

Cigaretes iepakojumā, kas novietotas uz vienas paletes ar drošības uzlīmi MA-72281 – 1 palete

KL-9863

Cigaretes iepakojumos, kas novietotas uz piecām paletēm, drošības uzlīmes no MA-72385 līdz MA-72389 – 5 paletes

KL-9868

Cigaretes iepakojumā, kas novietotas uz vienas paletes ar drošības uzlīmi MA-72370 – 1 palete

KL-9869

Cigaretes iepakojumā, kas novietotas uz vienas paletes ar drošības uzlīmi MA-72372 – 1 palete

KL-9877

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes no MA-72380 līdz MA-72382 – 3 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG610700 (ENŽ-016583), Nr.PC610826 (ENŽ-037227), Nr.PG610876 (ENŽ-016849), Nr.PG610828 (ENŽ-016930), PG610899 (ENŽ-16854)

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.06.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums 04.06.2020 Nr.569 un  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14574, AL-14575, AL-14580, AL-14581, AL-14582’’.

Iznīcināšanas objekts:

AL - 14574

Apzīmogota 1,5l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu(lēmumā norādīts aptuveni 1.0 l kandžu) – 1 gab.                                                                                                                                                                                                                                       AL - 14575                                                                                                                                                                                                          

Apzīmogota 1,0l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu(lēmumā norādīts ar kandžu 0,5l pēc ekspertīzes) – 1 gab.

AL - 14580

Apzīmogota 1,0 litri tilpuma polietilēna pudele ar  šķidrumu (lēmumā norādīts ar 1,0 l kandžas) - 1 gab.

AL - 14581

Apzīmogota 0,5l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu(lēmumā norādīts aptuveni 0,1 l kandžu) – 1 gab.

AL - 14582

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasa pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelegālu alkoholu) – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG610744 (ENŽ-014886), Nr.206 (ENŽ-024730), Nr.PG509987 (ENŽ-015457), Nr.PG610647 (ENŽ-015457)

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.06.2020, plkst. 13:00

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.05.2020. rīkojums Nr.522 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14548, AL-14549, AL-14552, AL-14557”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14548

Apzīmogota cigarešu paciņa ‘’Premjer’’(lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm) – 1 gab.

AL-14549

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm ar drošības uzlīmēm L14-0812194, L14-0812195 un L14-0812193 – 3 gab.

AL-14552

Apzīmogota cigarešu paciņa ‘’Premjer’’ (lēmumā norādīts paciņā 5 cigaretes) – 1 gab.

AL-14557

Apzīmogota cigarešu paciņa ‘’Premjer’’ (lēmumā norādīts ar 11 cigaretēm) – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11331075419, Nr.11903005520, Nr. 11903006320, Nr.15840018720, Nr.15840036120, Nr.15840035820, Nr.11824003120, Nr.11331011320, Nr.11320011420, Nr.15840041020, Nr.15840043320, Nr.11903006220, Nr.15840038120, Nr.15840039120

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 02.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.06.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.13.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 1.jūnija rīkojums Nr.555 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9872, KL-9874, KL-9885, KL-9886, KL-9887’’ un rīkojums Nr.556 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9543, KL-9854, KL-9855, KL-9857, KL-9858, KL-9859, KL-9871, KL-9876, KL-9878’’

Iznīcināšanas objekts:

 KL-9543

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm

3 gab.

2

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Drošības uzlīmes no D18-0145349 līdz D18-0145551

3 gab.

KL-9854

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm, drošības uzlīmes  Nr. A18-0432378, A18-0432379, no L14-0972408 līdz L14-0972411

6 gab.

KL-9855

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes no Nr.A18-0463889 līdz A18-0463893

5 gab.

 KL-9857

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes Nr. MA-72290 un MA-72291

2 gab.

 KL-9858

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm, novietots uz paletes, drošības uzlīme  Nr. MA-72371

1 palete

 

 

KL-9859

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, novietoti uz 5 paletēm, drošības uzlīmes no Nr. MA-133193 līdz MA-133197

5 paletes

 KL-9871

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm, drošības uzlīmes no Nr. E14-1061361  līdz E14-1061366

6 gab.

 KL-9876

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm, drošības uzlīmes no Nr. A18-0370202  līdz A18-0370204 un A18-0370199 un A18-0370200

4 gab.

KL-9878

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts cigaretes “Premjer”)

8        gab.

KL-9872

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm uz koka paletes, drošības uzlīme Nr.MA-72392

1 gab.

KL-9874

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm, drošības uzlīmes  no Nr. MA-72413 līdz MA-72416

4 gab.

KL-9885

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm, drošības uzlīmes no Nr.A18-0118061 līdz A18-0118066

5 gab.

KL-9886

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm, drošības uzlīmes no Nr. MA-72373 līdz MA-72375

3 gab.

 

KL-9887

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm, drošības uzlīmes  Nr. MA-133202 un MA-133203

2 gab.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11517056713

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 02.06.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.06.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Piedrujas ielā 20, Rīga, plkst.9.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9904’’

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9904

Iepakojumi pēc ekspertīzes ar Nr.13-1672-1, Nr.13-1672-2, Nr.13-1672-5 – 3 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG610227 (ENŽ-012880), Nr.PC423629 (ENŽ-032763), Nr.PG610472 (ENŽ-012739), Nr.PG610471 (ENŽ-012738), Nr.PG610469 (ENŽ-012619), Nr.PG610671 (ENŽ-012849), Nr.PG609952 (ENŽ-012627), Nr.PG610686 (ENŽ-013055), Nr.PG609955, Nr.PG610690 (ENŽ-013968), Nr.PG610689 (ENŽ-013814), Nr.PG610688 (ENŽ-013747), Nr.PG610125 (ENŽ-014056), Nr.PG610678 (ENŽ-014931)

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.06.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.06.2020. rīkojums Nr.554 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14502, AL-14503, AL-14504, AL-14505, AL-14506, AL-14508, AL-14509, AL-14510, AL-14513, AL-14522, AL-14523, AL-14524, AL-14528, AL-14538”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14502

Apzīmogota 0,5 l tilp. stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 180 ml) – 1 gab.

AL-14503

Apzīmogota 1,0 l tilp. polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,480 l) – 1 gab.

AL-14504

Apzīmogota 0,5 l tilp. stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 l) – 1 gab.

AL-14505

Apzīmogota polietilēna pudele tilp. 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 l) – 1 gab.

AL-14506

Apzīmogota 1,5 l tilp. polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandža aptuveni 1,0 l) – 1 gab.

AL-14508

Apzīmogota 2,0 l tilp. burka ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar brāgu aptuveni 2,0 l) – 1 gab.

AL-14509

Apzīmogota polietilēna pudele tilp. 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l) – 1 gab.

AL-14510

Apzīmogota 0,5 l tilp. polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l) – 1 gab.

AL-14513

Apzīmogota polietilēna pudele tilp. 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l) – 1 gab.

AL-14522

Apzīmogota 0,5 l tilp. stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,25 l atšķaidītu spirtu) – 1 gab.

AL-14523

Apzīmogota polietilēna pudele tilp. 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l ) – 1 gab.

AL-14524

Apzīmogota stikla pudele tilp. 1 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 l kandžas) – 1 gab.

AL-14528

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,1 litru kandžas) – 1 gab.

AL-14538

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas) – 1 gab.

                                                             

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā PG610699 (ENŽ-015958)

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.06.2020, plkst. 9:00

Iznīcināšanas vieta: Ludzā, Stacijas ielā 46.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.05.2020. rīkojums Nr.549 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14564”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14564

Apzīmogota 1,5l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu(lēmumā norādīts 1,5 l kandža) – 1gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG610761, Nr.PG610692 (ENŽ-014602), Nr.PG610694 (ENŽ-014698), Nr.PG610693 (ENŽ-014695), Nr.PG509988 (ENŽ-014253), Nr.PG610552, Nr.PG610698 (ENŽ-015383), PG512425(ENŽ-15217)

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.05.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.05.2020. rīkojums Nr.519 un  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14532, AL-14533, AL-14534, AL-14535, AL-14545, AL-14546’’, 22.05.2020. rīkojums Nr.533 un  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14553, AL -14554’’.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14532

Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasa pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1,0 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku) – 1 gab.

AL-14533

Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,5 l kandžas) – 1 gab.

AL-14534

Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 1.0 l kandža)– 1 gab.

AL-14535

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts apmēram 1,5 litri)– 1 gab.

AL-14545

Apzīmogota 0,5l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,5 l kandžas) – 1 gab.

AL-14546

Apzīmogota 0,5l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 100 ml šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku)– 1 gab.

AL-14553

Apzīmogota 1,0l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 1,0 l kandža) – 1 gab.

AL-14554

Apzīmogota 0,2l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu(lēmumā norādīts nelegālu alkoholu) – 1 gab.                                                      

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11270002619

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 25.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīgā, plkst. 09.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 7.maija rīkojums Nr.473 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9207”. Iznīcināšanas objekts:

KL-9207

 1. Paletes, uz kurām atrodas tukšas pudeles, paletes nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm - 8 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11270003120

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 25.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.05.2020. rīkojums Nr.536 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9846”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9846

Kartona iepakojumi, aizplombēti ar Security Seal uzlīmēm, lēmumā norādīts ar cigaretēm – 6 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC381515-814, Nr.PC382224-342, Nr.PC381518-792

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.05.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.05.2020. rīkojums Nr.537 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14565, AL-14566, AL-14567”.

 

Iznīcināšanas objekts:

AL-14565

Drošības maiss Nr.15187803, kurā atrodas dažādu marku cigaretes – 1 gab.

AL-14566

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Sec. Seal uzlīmēm Nr.J150424318 un J150424322 – 2 gab.

AL-14567

Drošības maiss Nr.15187802, kurā atrodas cigaretes “NZ Gold” – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC381507-364, Nr.ENŽ-6119, Nr.ENŽ-6318, Nr.ENŽ-6324, ENŽ-6313, ENŽ-6369, ENŽ-6428, ENŽ-6429, ENŽ-6440, ENŽ-5322, ENŽ-6423, ENŽ-6549, ENŽ-6547, ENŽ-6553, ENŽ-6676, ENŽ-5612

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.05.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.05.2020. rīkojums Nr.507„Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14540, AL-14541, AL-14542’’, 20.05.2020 rīkojums Nr.517 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14531, AL-14537’’un 22.05.2020. rīkojums Nr.535 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14544,AL-14550, AL-14551, AL-14555, AL-14556, AL-14558, AL-14559, AL- 14560, AL-14561, AL-14562, AL-14563”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14531

Polietilēna iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 281 gab. dažādas cigarešu paciņas, kas noblombētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0725492 un Nr. L14-0725493- 1gb

AL 14537

Cigaretes ‘’NZ’’ – 3 pac.

Cigaretes ‘’Premjer’’ – 4 pac.

AL-14540

Dažādu marku cigaretes – 42 pac.

AL-14541

Dažādu marku cigaretes – 70 pac.

AL-14542

Dažādu marku cigaretes – 40 pac.

AL-14544

Cigaretes ‘’NZ’’ – 20 pac.

AL-14550

Dažādu marku cigaretes – 21 pac.

AL-14551

Dažādu marku cigaretes -31 pac.

AL-14555

Cigaretes’’ NZ’’- 30 pac.

AL-14556

Cigaretes ’’Premjer’’  - 3 pac.

AL-14558

Cigaretes ’’Premjer’’- 20 pac.

AL-14559

Cigaretes ’’Premjer’’- 4 pac.

AL- 14560

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.A18 0393625, lēmumā norādīts ar 60

cigarešu paciņām – 1 gab.               

AL-14561

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.A18 0182972, lēmumā norādīts ar 12

cigarešu paciņām -1 gab.

AL-14562

Dažādu marku cigaretes-100 pac.

AL-14563

Dažādu marku cigaretes-40 pac.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ5546 (55-T), Nr. ENŽ5809

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.05.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.05.2020. rīkojums Nr.490 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14519, AL-14521”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14519

Drošības maiss Nr.7782052, saskaņā ar lēmumu atrodas 19 cigarešu paciņas – 1 gab.

AL-14521

Iepakojums ar drošības Nr.A18 0393617, lēmumā norādīts ar 40 cigarešu paciņām – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11140011420, Nr. 11092038418

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 21.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.05.2020. rīkojums Nr.486 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9790, KL-9791”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9790

Kartona kastes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm, lēmumā norādīts ar cigaretēm Winston – 15 gab.

KL-9791

Iepakojums, aizlīmēts ar drošības uzlīmi, lēmumā norādīts ar 48 cigarešu paciņām – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840012320

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 21.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 01.06.2020. līdz 03.06.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 7.maija rīkojums Nr.472 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9689’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9689

Kārtas numurs

Lietiskā pierādījuma nosaukums

Daudzums

1

Cigarešu bloku sagataves  PRINCE, kas atrodas uz paletēm, nozīmogotām ar Security Seal uzlīmēm

 8 paletes

2

 

 

Cigarešu PRINCE paciņu sagataves, kas atrodas uz paletēm, nozīmogotām ar Security Seal uzlīmēm

 

25 paletes

 

 

 

3

Follijas ruļļi, kas atrodas uz paletēm, nozīmogotām ar Security Seal uzlīmēm

15 paletes

4

Plēve ruļļos, kas atrodas uz paletēm, nozīmogotām ar Security Seal uzlīmēm

9 paletes

5

Cigarešu papīra ruļļi, kas atrodas uz nozīmogotām paletēm

20 paletes

6

Kastēs iepakoti cigarešu filtri, kas atrodas uz paletēm, nozīmogotām ar Security Seal uzlīmēm

 

44 paletes

7

Papīra ruļļi sarkanā krāsā, kas atrodas uz nozīmogotām paletēm

5 paletes

8

Filtru papīrs, kas atrodas uz paletēm, nozīmogotām ar Security Seal uzlīmēm

9 paletes

9

Tabaka, kas iepakota kastēs, nozīmogotās ar Latvijas Muitas drošības uzlīmēm

114 kastes

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816013918 un Nr.11905006518.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 21.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 9.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 21.maija rīkojums Nr.521 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8889, KL-9428’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-8889

Kartona kastes, ar apģērbiem un apaviem, kas nozīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.A1-0126705 līdz A1-0126709 un no A1-0126722  līdz Nr.A1-0126724 - 8 gab.

KL-9428

 1. Zibatmiņa, iepakota brūnas krāsas papīra maisā, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.L14-0649921 - 1 gab.
 2. Iepakojumi (14 kartona kastes  un 10 melnas krāsas polimēra maisi, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no L14-0649922 līdz L14-0649946, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda veida dokumenti) – 24 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC423630 (ENŽ-012917), Nr.PG610566 (ENŽ-012978), Nr.PG610124 (ENŽ-007012), Nr.PG610575 (ENŽ-014054), Nr.PG610573 (ENŽ-013884)

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.05.2020., plkst. 11:00

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.05.2020. rīkojums Nr.523 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14507, AL-14517, AL-14520, AL-14525, AL-14526”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14507

Apzīmogota cigarešu “Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 8 cigaretēm) – 1 gab.

AL-14517

Apzīmogota cigarešu “Fest” paciņa (lēmumā norādīts ar 16 cigaretēm) – 1 gab.

AL-14520

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 3 paciņas “Premjer”) droš. uzl. D18 0099586 – 1 gab.

AL-14525

Apzīmogota cigarešu “Fest” paciņa (lēmumā norādīts ar 6 cigaretēm) – 1 gab.

AL-14526

Apzīmogota cigarešu “Credo” paciņa (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm) – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11240006020, Nr. 11240005620, Nr. 11320002920

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 19.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā, Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst.9.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.05.2020. rīkojums Nr.516 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9826, KL-9827, KL-9831”

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9826

Apzīmogota kanna ar šķidrumu pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0602491) – 1 gab.

 

KL-9827

Apzīmogoti iepakojumi ar tilpnēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku). Droš. uzl. L14-0602526 un L14-0602527 – 2 gab.

 

KL-9831

Šķidrums (lēmumā norādīts ar pašizgatavotu alkoholisku dzērienu), kas atrodas apzīmogotā 1000 litru tilpuma NVA tvertnē. NVA drošības uzlīmes Nr.0002661 un Nr.0002662 – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC381592-1747

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.05.2020.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.05.2020. rīkojums Nr.506 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14530”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14530

Iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.D18-0152030 – 1 gab.

 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.05.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14530”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14530

 1. Cigaretes “M&R”– 1 pac.
 2. Cigaretes “Premjer” – 16 pac.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11352061319

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 19.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.05.2020. rīkojums Nr.508 „Par grozījumu Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 11.maija rīkojumā Nr.487 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9830””.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9830

Pudeles pēc ekspertīzes, kas iepakotas iepakojumā un tas noplombēts ar plombu Nr.001847750 – 1 iepak.

Pudeles pēc ekspertīzes, kas iepakotas iepakojumā un tas noplombēts ar drošības uzlīmi Nr.D18-0043316 – 1 iepak.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11331025420

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 19.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst.9.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9843’’

Iznīcināšanas objekts:

KL-9843

 1. Šķidrums, kas pildīts apzīmogotās dažāda tilpuma plastmasas mucās (lēmumā norādīts- gaišas krāsas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku). Drošības uzlīmes no A18-0166745 līdz A18-0166748 – 4 mucas,
 2. Apzīmogoti iepakojumi ar dažāda tilpuma pudelēm un burku ar šķidrumu (lēmumā norādīts- šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku un brāgas paraugu atlikumiem). Drošības uzlīmes L14-0602536 un L14-0602537 – 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11824002320, Nr.11181361820, Nr.15840038820 un Nr.15840020220

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 18.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 11.maija rīkojums Nr.489 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9820, KL-9836, KL-9839, KL-9841’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9820

 • Cigaretes, kas iepakotas ar drošības uzlīmēm no E14-1060461 līdz E14-1060463 nozīmogotos iepakojumos – 3 iepakojumi,

KL-9836

 • Cigaretes, kas iepakotas ar drošības uzlīmēm no L14-0805673 līdz L14-0805675 nozīmogotos iepakojumos – 3 iepakojumi,  

KL-9839

 • Cigaretes, kas iepakotas ar drošības uzlīmēm no MA-133200 līdz MA-133201 nozīmogotos iepakojumos – 2 iepakojumi,

KL-9841

 • Cigaretes, kas iepakotas ar drošības uzlīmēm MA-72292 līdz MA-72294 nozīmogotos iepakojumos – 3 iepakojumi.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11860003817

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 18.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 11.maija rīkojums Nr.488 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7944’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-7944

 1. 25 litru tilpuma kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm – 6 gab.
 2. Pudeles ar šķidrumu iepakojumā, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmēm – 1 iepakojums
 3. Kanna ar bezkrāsainu šķidrumu, aizlīmēta ar Security Seal uzlīmēm – 1 gab.
 4. Dažāda veida iepakojumi ar tukšām pudelēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm – 4 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 20/17/2-2/41

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.05.2020. 
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2020., plkst. 12:00 
Iznīcināšanas vieta – Valmiera, Mūrmuižas iela 18c 
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 
Iznīcināšanas objekts (AL-14407): a/m Mitsubishi Carisma bez v/n, bet ar šasijas numuru XMCLNDA1ATF011197
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320049119, Nr.15840029219, Nr.15840030620

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:14.05.2020
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.05.2020 plkst.11.00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.
Pamatojums:
Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9817, KL-9837, KL-9842”.
Iznīcināšanas objekts:
Cigaretes, iepakotas kartona kastēs ar drošības uzlīmēm (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 99 000 gab.)
Cigaretes, iepakotas kartona kastē ar drošības uzlīmi A18-0415717 (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 6 820 gab.)
Cigaretes, iepakojumos ar drošības uzlīmēm (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 87 960 gab.)
Cigaretes, iepakojumos ar drošības uzlīmēm (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 59 800 gab.)
Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Atcelts Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11352061319

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 11.maija rīkojums Nr.487 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9830”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9830

Pudeles pēc ekspertīzes, kas iepakotas iepakojumā un tas noplombēts ar plombu Nr.001847750 – 1 iepak.

Pudeles pēc ekspertīzes, kas iepakotas iepakojumā un tas noplombēts ar drošības uzlīmi Nr.D18-0043316 – 1 iepak.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11092129418

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 08.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.15 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 5.maija rīkojums Nr.468 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8854’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-8854

 

Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1808883 – 3 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11270002619

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 08.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīgā, plkst. 09.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 7.maija rīkojums Nr.473 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9207”. Iznīcināšanas objekts:

KL-9207

 1. Paletes, uz kurām atrodas tukšas pudeles, paletes nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm - 25 gab.
 2. Tukšas kartona kastes, nozīmogotas ar drošības uzlīmēm A18-0213138, A18-0213136 - 2 gab.
 3. Dažāda veida, mehāniskās ierīces, kas nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr. A1801126703 līdz A1801126707 – 5 gab.

 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

KL-9207

 1. Iepakojumi ar tabaku, nozīmogoti ar drošības uzlīmēm A18-0213137, A18-0213135 - 2 gab.
 2. Iepakojums ar cigarešu filtriem, nozīmogots ar drošības uzlīmi A18-0213134 - 1 gab.
 3. Kartona kaste ar cigarešu un filtru ietīšanas papīru, drošības uzlīme A18-0213130 – 1 gab.
 4. Kartona kaste, kurā atrodas papīra ruļļi, plēves ruļļi, kaste nozīmogota ar Security Seal uzlīmēm – 1 gab.
 5. Kartona kastes, kas aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm – 105 gab.
 6. Kartona kastes, kurās atrodas cigarešu filtri, kastes nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm – 76 gab.
 7. Kartona kastes, kurās atrodas tabaka, kastes nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm – 27 gab.
 8. Melni polietilēna iepakojumi ar uzlīmēm A18-0213139, A18-0213140 – 2 gab.
 9. Paletes uz kurām atrodas cigarešu paciņu “Prince” sagataves, paletes nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm – 2 gab.
 10. Maisi ar augu izcelsmes fragmentiem pēc ekspertīzes – 31 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840032720

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 07.05.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.05.2020 plkst.14.00

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9795”.

Iznīcināšanas objekts:

Tukši papīra maisi -600 gab.

Kokogles papīra maisos-390 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11095020920, Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 07.05.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga  plkst. 08.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 7.maija rīkojums Nr.470 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9828”, 2020.gada 7.maija rīkojums Nr.471 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9828

Kannas ar  šķidrumu (2 gab. 5 litru tilpuma un 1 gab. 25 litru tilpuma), kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.A18-0325354, A18-0325355 un A18-0108764 - 3 gab.

 

KL-8387

 1. Iepakojumi ar tukšām 5 litru tilpuma ūdens kannām, kuru kopējā kubatūra saskaņā ar lēmumu ir 4 m3 – 5 gab.
 2. Kartona iepakojumi ar uzrakstu Boris Jelzin Vodka, kas atrodas uz paletes, palete aptīta ar plēvi – 1 palete.
 3. 5 litru tilpuma pudeles ar dzeramo ūdeni – 18 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905001317 (KL-7718)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 05.05.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.05.2020 plkst. 8:15

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7718’’

 

Iznīcināšanas objekts:

 

Kārtas numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Nelikumīgs alkoholisks dzēriens, kas pildīts pudelēs un tās iepakotas kastēs

5 kastes

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11280001520

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.04.2020 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2020 plkst. 11:00

  Iznīcināšanas vieta – Valmiera, Krautuves iela 7

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-9665): A/M “Ford Scorpio” bez v/n

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG609860 (ENŽ-005530), Nr.PC423000 (ENŽ-010909), Nr.PG609985, Nr.PG610565 (ENŽ-12779), Nr.PG610672 (ENŽ-013079), Nr.PG609981

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.05.2020, plkst. 11:00

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.04.220 rīkojums Nr.463 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14382, AL-14472, AL-14500, AL-14501, AL-14511, AL-14512”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14382

Apzīmogota cigarešu “Bayron” paciņa (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm) – 1 gab.

AL-14472

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 14 cigaretēm) – 1 gab.

AL-14500

Apzīmogota cigarešu “Jin Ling” paciņa (lēmumā norādīts ar 8 cigaretēm) – 1 gab.

AL-14501

Apzīmogota cigarešu “RICHMAN” paciņa (lēmumā norādīts ar 11 cigaretēm) – 1 gab.

AL-14511

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “NZ” (lēmumā norādīts 10 paciņas (200 cigaretes)) – 1 gab.

AL-14512

Apzīmogota cigarešu “NZ” paciņa (lēmumā norādīts ar 14 cigaretēm) – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 4681, Nr. ENŽ 4844, Nr. ENŽ 4790, Nr. ENŽ 4789

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.04.2020. rīkojums Nr.447 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14474, AL-14484, AL-14487, AL-14493”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14474

 1. Cigaretes “Minsk” – 30 pac.
 2. Cigaretes “Premjer” – 50 pac.
 3. Cigaretes “NZ 10” – 30 pac.
 4. Cigaretes “NZ 8” – 10 pac.

AL-14484

Dažādu marku cigaretes – 150 pac.

AL-14487

Dažādu marku cigaretes – 180 pac.

AL-14493

Dažādu marku cigaretes – 120 pac.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11824001120, Nr.15840005320

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 28.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.04.2020  rīkojums Nr.460 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9775’’ un rīkojums Nr. 459 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9819’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9775

Cigaretes, iepakotas apzīmogotos iepakojumos ar drošības uzlīmēm no Nr.E17-1657023 līdz Nr.E17-1657025 - 3 iepakojumi;

 

KL-9819

Cigaretes, kas iepakotas nozīmogotos polietilēna iepakojumos - 3 iepakojumi.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11240003720 (KL9799)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 28.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.05.2020 plkst. 11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.04.2020 rīkojums Nr.433 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9799’’

 

Iznīcināšanas objekts:

 

Kārtas numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes, kas iepakotas melnos polietilēna maisos, kas nolīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0257799 līdz A18-0257802

2 gab.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11094033916

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 28.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 27.aprīļa rīkojums Nr.449 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7859’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-7859

Cigarešu paraugi, iepakoti drošības maisos - 10 drošības maisi

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG610466 (ENŽ-012046), Nr.PG610464 (ENŽ-011738), Nr.PG610463 (ENŽ-011700), Nr.PG610461 (ENŽ-011698), Nr.PG610462 (ENŽ-011699), Nr.PG610465 (ENŽ-032100), Nr.PG610208 (ENŽ-012121), Nr.PG609950 (ENŽ-012369), Nr.PG610139 (ENŽ-012395)

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.04.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.04.2020 rīkojums Nr.461 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14478, AL-14479, AL-14480,  AL-14481, AL-14482, AL-14483, AL-14494, AL-14495, AL-14496”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14478

Apzīmogota 0,5 litru stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,3 litriem kandžas) – 1 gab.

AL-14479

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas) – 1 gab.

AL-14480

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,4 litriem kandžas) – 1 gab.

AL-14481

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1,5 litriem kandžas) – 1 gab.

AL-14482

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas) – 1 gab.

AL-14483

Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele iepakojumā bez šķidruma pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14494

Apzīmogota 0,5 l tilp. plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,4 l) – 1 gab.

AL-14495

Apzīmogota 1,0 l tilp. polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 l) – 1 gab.

AL-14496

Apzīmogota 0,5 l tilp. plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandža) – 1 gab.

                                                             

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG610325, Nr.PG610347 (ENŽ-008358), Nr.PG610354 (ENŽ-034411), Nr.PG610353 (ENŽ-033589), Nr.PG610355 (ENŽ-008483), Nr.PG610352 (ENŽ-008462), Nr.PG610350 (ENŽ-008359), Nr.PG610346 (ENŽ-008327), Nr.PG610348 (ENŽ-008360), Nr.PC423000 (ENŽ-010909), Nr.PG610460 (ENŽ-010911)

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.04.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.04.2020 rīkojums Nr.448 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14460, AL-14463, AL-14464, AL-14465, AL-14467, AL-14468, AL-14469, AL-14470, AL-14471, AL-14472, AL-14473”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14460

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 150 ml nezināmas izcelsmes šķidrumu) – 1 gab.

AL-14463

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1 litrs) – 1 gab.

AL-14464

Apzīmogota 1,0 litra tilpuma polietilēna pudele tukša pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14465

Apzīmogota 1,0 litra tilpuma polietilēna pudele bez šķidruma (lēmumā norādīts pēc ekspertīzes) – 1 gab.

AL-14467

Apzīmogota kartona paka tilp. 1,0 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,5 l kandža) – 1 gab.

AL-14468

Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l) – 1 gab.

AL-14469

Apzīmogota polietilēna pudele tilp. 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l) – 1 gab.

AL-14470

Apzīmogota 0,5 l tilp. polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l) – 1 gab.

AL-14471

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas) – 1 gab.

AL-14472

Apzīmogota 0,7 l tilp. stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 l kandžas) – 1 gab.

AL-14473

Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,7 l kandžas) – 1 gab.

                                                             

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ012126 (AL-14499), ENŽ012124 (AL-14479)

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.05.2020 plkst. 9:00

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras Rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14497, AL-14499”.

 

Iznīcināšanas objekts:

 

AL-14497

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Šķidrums, kas pildīts 0.5 L tilpuma apzīmogotā pudelē (saskaņā ar lēmumā norādīto – pašizgatavots dzēriens)

1       gab.

  

AL-14499

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Šķidrums, kas pildīts 1 L tilpuma apzīmogotā pudelē (saskaņā ar lēmumā norādīto – pašizgatavots dzēriens)

1       gab.

 

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās ar ENŽ4566 (AL-14498), ENŽ2205 (AL-14492), ENŽ1615 (AL-14491), ENŽ462 (12-T) (AL-14490), ENŽ3178 (AL-14489), ENŽ2209 (AL-14488), ENŽ1270 (AL14486)

Datums, kad publicēts paziņojums:24.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana:07.05.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta: SIA  “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14498, AL14492, AL-14491, AL-14490, AL-14489, AL-14488, AL-14486”

 

Iznīcināšanas objekts:

 AL-14498

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes “NZ8”

10 pac.

 

AL-14492

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes “Premjer”

10  pac.

 

AL-14491

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes “Premjer”

11  pac.

 

AL-14490

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes “NZ”

20 pac.

 

AL-14489

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes “Premjer”

10 pac.

 

AL-14488

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Dažādu marku cigaretes

170 pac.

 

AL-14486

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Dažādu marku cigaretes

83  pac.

 

 

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols tel:67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 24.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.20 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-8387

Aizplombētas kartona kastes ar Security Seal no Nr.D180043331 līdz Nr.D180043352, lēmumā norādīts ar 90 iepakojumiem ar uzrakstu Jelzin Vodka-22 kastes

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 15840029320

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 24.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.13.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 22.aprīļa rīkojums Nr.434 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9803’’.

Iznīcināšanas objekts:

 

KL-9803

Cigaretes “Premjer”, iepakotas iepakojumā un novienotas uz paletes. Iepakojumam uzlikts muitas nodrošinājums Nr.MA72330-1 iepakojums

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840033020,15840028020,15840032720,15840031420,15840028520

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 24.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.04.2020 plkst.13.00 (plkst.10.00 pārņemšana no Patarnieku Muitas kontroles punkta 0731)

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9786, KL-9794, KL-9795, KL-9797, KL-9801”.

Iznīcināšanas objekts:

 1. Cigaretes iepakojumos, novietotas uz paletēm, ar drošības uzlīmēm MA72364-MA72365 (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 709 800 gab.)
 2. Cigaretes iepakojumos ar drošības uzlīmēm no MA-72332 līdz MA72336 (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 79 180 gab.)
 3. Cigaretes, iepakojumos ar drošības uzlīmēm (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 4 190 400 gab.)
 4. Cigaretes, iepakojumos ar drošības uzlīmēm no MA-72362 līdz MA72363 (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 40 200 gab.)
 5. Cigaretes iepakojumos, novietotas uz paletes ar drošības uzlīmi MA72331 (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 259 800 gab.)

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11092129318

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 22.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8849’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-8849

 

 1. 25 L tilpuma kannas, kas aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm - 3 gab.
 2. Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1808884 - 2 gab.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221090219

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.04.2020  

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2020., plkst. 09:00 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 13A

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”  

Iznīcināšanas objekts (KL-9390): 

T/l Citroen C5 ar v/n JK 8708

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 25618716

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās ar ENŽ4259 (AL-14447), ENŽ4249 (AL-14450), ENŽ1663 (AL-14454), PC382049 (AL-14455), ENŽ2928 (AL-14456), ENŽ1575 (AL-14457)

Datums, kad publicēts paziņojums:21.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana:07.05.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta: SIA  “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.04.2020 rīkojums Nr.405 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14450, AL-14455, AL-14456, AL-14457, AL-14454, AL-14447”

 

Iznīcināšanas objekts:

 

AL-14450

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes “Premjer”, kas iepakotas drošības maisā Nr.03154887 (lēmumā norādīts 20 paciņas)

1 maiss

         

AL-14455

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes “NZ” (lēmumā norādīts 10 paciņas)

10 paciņas

 

AL-14456

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes “Premjer” (lēmumā norādīts 6 paciņas)

6 paciņas

 

AL-14457

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes “Richman” (lēmumā norādīts 12 paciņas)

12 paciņas

 

AL-14454

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes “NZ” (lēmumā norādīts 10 paciņas)

10 paciņas

 

AL-14447

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes, kas iepakotas drošības maisā Nr.03154885 (saskaņā ar lēmumu iepakojumā 4 paciņas)

1 iepak.

 

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols tel:67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11816013918

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 21.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 20.aprīļa rīkojums Nr.420 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8889’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-8889

 

Kartona kastes, kas nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A180441886 līdz Nr.A180441894 ar dažāda veida mantām-9 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 2019-09348 (AL 14458) un 2019-09350 (14459)

Datums, kad publicēts paziņojums:20.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana:24.04.2020 plkst. 9:00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14458 un AL-14459”

Iznīcināšanas objekts:

 

AL-14458

Freona gāzes baloni 2 gab.

 

AL-14459

Freona gāzes baloni 3 gab.

 

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols tel:67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270005519 (KL-9445)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 20.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2020 plkst. 9:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9445’’

 

Iznīcināšanas objekts:

 

Kārtas numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Cigaretes, kas ir iepakotas un iepakojums nolīmēts ar Security Seal Nr.A180218255

1 iepak.

2.

Cigaretes, kas iepakotas melnā maisā un tas nolīmēts ar Security Seal Nr.A18-0218211

1 iepak.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903003220 (KL-9733)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:

Datums, kad notiks iznīcināšana: plkst. 9.00, 2020.gada 22.aprīlī Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9733”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Bezkrāsains etilspirtu saturošs šķidrums plastmasas kannās (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 429,8 L);
 • 25 pudeles ar šķidruma atlikumu, iepakotas maisos;
 • Divi sūkņi, iepakoti maisā;
 • Raugs iepakojumos (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 93.5 kg)

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11221008215 un Nr.11221053709

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 16.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 9.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 16.aprīļa rīkojums Nr.408 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9784, KL-9787’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9784

Metāla ķerra -1 gab.

 

KL-9787

Veļasmašīna Autowasher AWM 1100B-1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840089419 (KL-9527)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 16.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.04.2020 plkst. 14:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.04.2020 rīkojums Nr.404 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9727’’

 

Iznīcināšanas objekts:

 

KL-9527

Izjauktas bojātas koka kastes (Pamatojoties uz lēmumā norādīto – aptuveni 198 gab.)

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11200021118

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.04.2020  

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.04.2020., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 13a Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.  Iznīcināšanas objekts (KL-8521): 

A/M “Seat Ibiza” v/n HP 3387

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320007920 (KL-9753)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:

Datums, kad notiks iznīcināšana: plkst. 9.00, 2020.gada 20.aprīlī Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9753”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Šķidrums 25 l tilpuma kannā, ar drošības uzlīmi J13-0390164,
 • Šķidrums 45 l tilpuma kannā, ar drošības uzlīmi J13-0390166,
 • Dažāda veida priekšmeti kartona kastē ar drošības uzlīmēm A18-0497944 un A18-0497945,
 • Šķidrums plastmasas traukā ar drošības uzlīmi J13-0390168,
 • Šķidrums plastmasas traukā ar drošības uzlīmi J13-0390162,
 • Šķidrums iepakojumā ar drošības uzlīmi L14-0602757,
 • Alumīnija kanna ar vāku,
 • Metāla cilindrs.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840009920 (KL-9774)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.04.2020 plkst. 9:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9774’’

 

Iznīcināšanas objekts:

 

Kārtas numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Šķidrums (lēmumā norādīts, ka nelikumīgs alkohols), kas pildīts apzīmogotās 25L tilpuma kannās

9 kannas

2.

Šķidruma atlikums pēc ekspertīzes, kas pildīts pudelēs, pudeles iepakotas maisā

2 maisi

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG610321, Nr.PG610185 (ENŽ-007795), Nr.PG610331, Nr.PG610334 (ENŽ-032140)

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.04.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.04.2020 rīkojums Nr.394 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14418, AL-14425, AL-14428, AL-14433”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14418

Apzīmogota 0,5 l tilp. pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,5 l kandža) – 1 gab.

AL-14425

Apzīmogota 0,2 l tilp. stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 l) – 1 gab.

AL-14428

Apzīmogota 1,0 litra tilp. polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1,0 litru kandžas) – 1 gab.

AL-14433

Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidrumu pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts divas 1,5 l pudeles ar 850 ml alkohola, drošības uzlīme D18-0192048) – 1 gab.

                                                             

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG610008 (ENŽ-003373)

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2020., plkst. 11.30

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.04.2020 rīkojums Nr.390 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14356”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14356

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-3263

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.04.2020 rīkojums Nr.399 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14429”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14429

 1. Cigaretes “Premjer” – 60 pac.
 2. Cigaretes “NZ Gold” – 50 pac.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-3685, ENŽ-2951 un ENŽ-1587

Datums, kad publicēts paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu: 09.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā  plkst.09.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 3.aprīļa rīkojums Nr.372 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14438 ‘’ un 2020.gada 9.aprīļa rīkojums Nr. “Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14452, AL-14453”.

 

Iznīcināšanas objekts:

AL-14438

Dažādu marku cigaretes- 34 paciņas.

 

AL-14452

Cigaretes NZ Gold- 39 paciņas.

 

AL-14453

Dažādu marku cigaretes-100 paciņas.

 

Kontaktpersonas – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 4037 (AL 14443)

Datums, kad publicēts paziņojums:09.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana:16.04.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta: SIA  “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14443”

Iznīcināšanas objekts:

 

Dažādu marku cigaretes (saskaņā ar lēmumā norādīto - 120 paciņas.).

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols tel:67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840013020 un 15840000920

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2020 plkst.11.30
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.
Pamatojums:
Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9752, KL-9761”.
Iznīcināšanas objekts:
Cigaretes, iepakojumā ar drošības uzlīmi MA-72280 (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 169 800 gab.)
Cigaretes, iepakojumos ar drošības uzlīmi MA-72285 un MA-72286 (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 39 800 gab.)
Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11151071018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 08.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 2.aprīļa rīkojums Nr.360 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8820’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-8820

 1. Tabakas lapas, cigaretes, sasmalcināta tabaka, iepakotas polietilēna maisos-4 maisi.
 2. Tabaka, kas iepakota aizzīmogotās kartona kastēs-8 kastes.

  

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ010117 PG610202 (AL-14451)

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2020 plkst. 11:30

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.04.2020  Rīkojums Nr.392 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL14451”.

 

Iznīcināšanas objekts:

 

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar četrām cigaretēm)

1 gb

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tel: 27894778

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. PG610457 (ENŽ009443)

Datums, kad publicēts paziņojums:07.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.04.2020

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras Rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL14444”.

 

Iznīcināšanas objekts: Apzīmogota pakete Nr.1 (lēmumā norādīts ar divām 0.5 L tilpuma polietilēna pudelēm ar kandžu aptuveni 0.4L un 0.5 L)

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 3616 (AL 14437)

Datums, kad publicēts paziņojums:07.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana:16.04.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta: SIA  “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14437”

Iznīcināšanas objekts:

 

Dažādu marku cigaretes (saskaņā ar lēmumā norādīto - 100 paciņas.).

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols tel:67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 84ENŽ006897 (AL-14408)

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.04.2020 plkst. 9:00

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras Rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL14408”.

 

Iznīcināšanas objekts:

 

Kārtas  numurs

Izņemtās mantas nosaukums

Daudzums

1.

Baltas krāsas šķidrums, kas pildīts tvertnē (lēmuma norādīts 34.92 litri)

1 gb

2.

Šķidruma atlikums pēc ekspertīzes, kas pildīts pudelē

1 gb

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840027820 un Nr.11903001520

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 07.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2020 plkst. 11:30.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9754 un KL-9765’’

 

Iznīcināšanas objekts:

 

KL-9754

Cigaretes, lēmumā norādīts “Premjer”619800 gab., kas novietotas uz divām paletēm, ar drošības uzlīmēm MA-72324 un ME-72325

 

KL-9765

Cigaretes, lēmumā minēts 22560 gab., kas atrodas trīs apzīmogotos iepakojumos

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11210074119 un Nr.11100025718.

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.04.2020.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.04.2020. plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Saules iela 66, Madona
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-9414: a/m NISSAN PRIMERA v/n ET-2309;
KL-8679: a/m VW CARAVELLE v/n GP-1609;
a/m VW SHARAN v/n JZ-6493.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs Vitālijs Drobots, Tālr. 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816005810, Nr.0101294, Nr.11518001709, Nr.11087094910, Nr.1519004901, Nr.81501893, nr.11096370611, Nr.1816004703, Nr.35703294

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 06.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.04.2020. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20..

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 23. janvāra rīkojums Nr. 69 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-2010, KL-9606, KL-9603, KL-9605, KL-9601, KL-9600, 9602, KL-9604, KL-9607”

Iznīcināšanas objekts: 27,40 Igaunijas kronas, 0,10 Lietuvas centi, 20 Ungārijas forinti, 5 Somijas markas, 0,11 Polijas Zloti, 1 gab. sudraba ķēdīte, 1 Zviedru krona, 20 norvēģu kronas, 50 Norvēģu Ores, 1 ASV dolārs, 1 gab. 500 Livru monēta, 22,50 Polijas zloti, 20 ASV Dolāri, 1900 Baltkrievijas rubļi, 725 Krievijas rubļi, 4 Lietuvas liti, 5 Latvijas santīmi.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11824001020

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 06.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Liepājas ielā 2B, Ludzā, plkst.9.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 3.aprīļa rīkojums Nr.375 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9758’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9758

 1. Riepai līdzīgs priekšmets-1 gab.
 2. Plastmasas tvertne-1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840027920, Nr.15840021120, Nr.11824001020 un izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-006828

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 06.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.11.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”,  Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 3.aprīļa rīkojums Nr.376 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9758, KL-9780, KL-9781’’ un 2020.gada 3.aprīļa rīkojums Nr.373 “Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14446”.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9780

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Premjer” 49800 gab.), drošības uzlīmes Nr. MA-72322 un MA-72323-2 gab.

 

KL-9781

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Premjer” 49800 gab.), drošības uzlīmes Nr. MA-72287 un MA-72289-3 gab.

 

KL-9758

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm-3 gab.

 

AL-14446

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm-2 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11170002619 (KL-9622)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 03.04.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.04.2020 plkst. 8:40

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora 03.04.2020 rīkojumu  Nr.374 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9622”

Iznīcināšanas objekts:

-5gab. Alumīnija kannas ar šķidrumu, kannas nozīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm;

- Papīra maiss, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Sec.Seal Nr.A180468271, maisā atrodas tukšas pudeles un pudeles ar šķidrumu atlikumiem.

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG610182 (AL-14419), Nr.PG610181 (AL-14420), Nr.PG610178 (AL-14421) un Nr.PG610177 (AL-14422)

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.04.2020. plkst. 9:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.04.2020 Rīkojums Nr.364 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14419, AL-14420, AL-14421, AL-14422”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14419 1gab. Apzīmogota 0.5l tilp.polietilēna pudele bez šķidruma pēc ekspertīzes;

AL-14420 1gab. Apzīmogota 0.5l tilp.stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu apt.0.45l);

AL-14421 1gab. Apzīmogota 0.5l tilp.polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu apt.0.4l);

AL-14422 1gab. Apzīmogota 0.5l tilp.polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu apt.0.5l)

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 15840090419

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 02.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst.9.30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 2.aprīļa rīkojums Nr.361 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9451’’

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9451

Elektromagnētiska ierīce-1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11380002210

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 02.04.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 2.aprīļa rīkojums Nr.362 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9769’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9769

 

600 ml tilpuma aerosola flakons ar gāzi, iepakots kartona kastē, kura nozīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr.J8135768-1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC382211(AL-14426)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 27.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.04.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta– SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”  un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora 2020.gada 26.marta rīkojumu  Nr. 336 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14426”

Iznīcināšanas objekts:

AL-14426 – 1pac. cigaretes “Premjer”

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC382210 (AL-14373)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 27.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.03.2020 plkst. 8:30

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”  un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora 2020.gada 25.marta rīkojumu  Nr.326  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14373”

Iznīcināšanas objekts:

AL-14373 – Tukšas pudeles, kas iepakotas iepakojumā ar drošības uzlīmi Nr.D18-0203954

Kontaktpersona Izņemto lietu, R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ2858 (AL 14412)

Datums, kad publicēts paziņojums:26.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana:03.04.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta: SIA  “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.03.2020 rīkojums Nr.325 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14412”

Iznīcināšanas objekts:

 

Cigaretes “Premjer“ 30 paciņas

Cigaretes “NZ 10” 10 paciņas 

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols tel:67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11815004817

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7685’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-7985

 

Pudeles ar etilspirtu pēc ekspertīzes-4 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11320010115 un Nr.15840017420

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.04.2020. plkst. 11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons  „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.03.2020 rīkojums Nr. 322„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9742, KL-5602”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9742 1gab.apzīmogots iepakojums ar cigaretēm;

KL-5602 1gab.apzīmogots iepakojums ar cigaretēm.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11300045119

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 03.04.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 25.marta  Rīkojumu Nr.332 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL 9746”

Iznīcināšanas objekts:

 

KL – 9746

 

Cigaretes iepakotas polietilēna maisā, kas aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi Nr.A180166016

1 iepak.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11903024119, Nr.11824003319

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 25.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 25.marta rīkojums Nr.324 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9653’’ un 2020.gada 11.marta rīkojums Nr.273 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9736’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9653

 1. Cigaretes “Premjer” (saskaņā ar lēmumu 600 gab.), atrodas aizzīmogotā iepakojumā, drošības uzlīme K12-112230-1 iepakojums
 2. Cigaretes “NZ Gold” (saskaņā ar lēmumu 800 gab.), atrodas aizzīmogotā iepakojumā, drošības uzlīme A18-0432053-1 iepakojums

KL-9736

 1. Cigaretes, kas iepakotas piecos iepakojumos (saskaņā ar lēmumā norādīto 59840 gab. cigarešu “Premjer” un 9980 gab. cigarešu “NZ Gold”)-5 iepakojumi

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11353035819, Nr.11181045419

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 25.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA, plkst. 10.00 (šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku un tara).

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 20.marta rīkojums Nr.312 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9484”, 2020.gada 25.marta rīkojums Nr.323 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9040”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9484

Šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku, pildīts dažāda tilpuma  aizzīmogotās kannās-28 kannas

 

KL-9040

Apzīmogota kaste ar 12 viena litra tilpuma pudelēm, pildītām ar šķidrumu ar naftas produktiem raksturīgu smaku-1 kaste

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11221014220

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 25.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 10.marta rīkojums Nr.262 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9710’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9710

 

Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.2001003, iepakojumā atrodas kanna ar šķidrumu-1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC194985 (AL-14392), Nr.ENŽ-2851 (AL-14411), Nr.ENŽ-10524 (AL-14404), Nr.ENŽ-2923 (AL_14415) un Nr.ENŽ-539 (AL-14322)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 23.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta– SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”  un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora 2020.gada 24.marta rīkojumu  Nr.321 „ Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14392, AL-14411, AL-14404, AL-14415, AL-14322”

Iznīcināšanas objekts:

AL-14392 – 20pac. cigaretes “NZ”;

AL-14411 – 70pac. dažādu marku cigaretes’

AL-14404 – 5pac. cigaretes “Norton Classic Gold”;

                      4pac. cigaretes “Premjer”;

AL-14415 – 20pac. cigaretes “LF”;

                      10pac.cigaretes “NZ10”;

                      10pac. cigaretes “NZ Gold”;

                      10pac. cigaretes “Prince”;

AL-14322 – 1gab.iepakojums ar cigaretēm, kam uzlīmēta drošības uzlīme Nr.0069889;

                      1gab.iepakojums ar cigaretēm, kam uzlīmēta drošības uzlīme Nr.0069888.

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11351011819

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 23.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 20.marta rīkojums Nr.313 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9731’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9731

Šķidrums, iepildīts 2 gab. pudelēs, kuras iepakotas polietilēna maisā, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmēm Nr.D18-0152162 un D18-0152163-1 iepakojums.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11094006715

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 23.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 20.marta rīkojums Nr.311 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5977’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-5977    3 iepakojumi ar dažādām mantām

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11370026019

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 23.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 31.03.-02.04.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 16.marta rīkojums Nr.292 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9726’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9726

 1. Pudeles ar šķidrumu,  iepakotas kartona kastēs, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0270284 līdz A18-0270308-25 kastes,
 2. Pudeles, iepakotas maisos, kam uzlīmētas drošības uzlīmes no A18-0270309 līdz A18-0270322 un Nr.A18-0270324 līdz A18-0270339-30 iepakojumi.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11280025819

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.03.2020. 
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.03.2020., plkst. 11:00. 
Iznīcināšanas vieta – Valmiera, Mūrmuižas iela 18
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 
Iznīcināšanas objekts (KL-9407): A/M “Audi 80” bez  v/n
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270000120

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:20.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 2020.gada 27.martā plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi EKO”.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 18.marta rīkojums Nr.302 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9721”.

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes, kuras iepakotas un  nozīmogotas ar nodrošinājumiem no J15-0545704 līdz J15-0545709 un J15-0545711 (atbilstoši lēmuma norādītajam 40 580 cigaretes)

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, 25618716.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903003220

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:20.02.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.03.2020 plkst.13.30

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9733”.

Iznīcināšanas objekts:

Cukurs, kas iepakots maisos (saskaņā ar lēmuma rezolutīvajā daļā norādīto daudzumu 825 kg)

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ-028373

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 20.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst.08.30

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 11.marta rīkojums Nr.269 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13676’’

Iznīcināšanas objekts:

AL-13676 Tukšas pudeles, kas atrodas apzīmogotā iepakojumā (saskaņā ar lēmumā norādīto 5 gab. 5 L tilpuma pudeles)-1 iepakojums

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC194578-2750 (AL-14406)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 20.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.03.2020 plkst. 8:30

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”  un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora 2020.gada 20.marta rīkojumu  Nr.307 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14406”

Iznīcināšanas objekts:

AL-14406 – Šampanietis “Rīga 2020 Oriģinālais” 0.75l tilp.stikla pudele ar šķidrumu, nozīmogota ar Sec.Seal Nr.L140667222

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC423537, Nr.PC423536, Nr.PC422992 (ENŽ-006648), Nr.483 / PG610131, Nr.PG610075 (ENŽ-037694), Nr.PG610126 (ENŽ-002349)

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.03.2020, plkst. 11:00

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 18.marta rīkojums Nr.304 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14375, AL-14381, AL-14394, AL-14400, AL-14403, AL-14413”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14375 Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Bayron” – 1 gab.

AL-14381 Apzīmogota cigarešu “NZ” paciņa – 1 gab.

AL-14394 Apzīmogota cigarešu “Premjer” paciņa – 1 gab.

AL-14400 Apzīmogota cigarešu paciņa “Bayron” – 1 gab.

AL-14403 Apzīmogota cigarešu “NZ” paciņa – 1 gab.

AL-14413 Apzīmogota pakete ar cigaretēm (lēmumā norādīts 8 paciņas (160 gab.) cigarešu “Premjer”). Drošības uzlīme Nr.L14-0918442 – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840004420, Nr.11824000320

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 18.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 16.marta rīkojums Nr.291 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9716’’ un 2020.gada 10.marta rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9717, KL-9719’’:

Iznīcināšanas objekts:

KL 9716

Apzīmogoti maisi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts cigaretes  ‘’Minsk Capital’’ QS 39900 gab. un ‘’NZ 10’’ 180 gab.)– 2 gab.

KL 9719

 1. Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts PREMJER, kopā 30160 gab.). Drošības uzlīmes E17-1696507 un E17-1696506– 2 gab.
 2. Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar divām vannām, plēvēm, virvēm), drošības uzlīme E17-1696504-1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG610146 (ENŽ004607)

Datums, kad publicēts paziņojums: 187.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.03.2020. plkst. 11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons  „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.03.2020 Rīkojums Nr.303„Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14358”.

Iznīcināšanas objekts:

5gab. apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11250023619

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.03.2020. 
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.03.2020., plkst. 09:00. 
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 13a
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 
Iznīcināšanas objekts (KL-9289): A/M “Peugeot 206” v/n FZ 3800, (KL-9168) A/M  “Lada 1118” v/n JK-9589, (KL-9449) A/M “Opel Omega” v/n HZ 2951
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG610173 (ENŽ-034580), Nr.PG610172 (ENŽ-032751), Nr.PG610171 (ENŽ-006645), Nr.PG610170 (ENŽ-006642), Nr.PG610174 (ENŽ-006646), Nr.483 / PG610131, Nr.PG609365 (ENŽ-007095), Nr.PG610126 (ENŽ-002349)

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.03.2020 rīkojums Nr.305  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14395, AL-14396, AL-14397, AL-14398, AL-14399, AL-14400, AL-14410, AL-14413”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14395 Apzīmogota polietilēna pudele 0,5 litru tilpuma tukša pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14396 Apzīmogota polietilēna pudele 0,5 litru tilpuma tukša pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14397 Apzīmogota 0,5 l tilp. polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l) – 1 gab.

AL-14398 Apzīmogots iepakojums ar divām pudelēm ar šķidrumu – 1 gab.

AL-14399 Apzīmogota polietilēna pudele 0,5 l tilp. ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l) – 1 gab.

AL-14400 Apzīmogota 0,7 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas) – 1 gab.

AL-14410 Apzīmogota 0,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas) – 1 gab.

AL-14413 Apzīmogota pudele ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes ar drošības uzlīmi Nr.A18-0497900 – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840116319

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:16.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 2020.gada 27.martā plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi EKO”.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 11.marta rīkojums Nr.271 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9706”.

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes, kuras iepakotas maisos, nozīmogotas ar nodrošinājumiem no E17-1652639 līdz E17-16852641(atbilstoši lēmuma norādītajam 49800 cigaretes) 3 iepakojumi.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, 25618716.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903002020

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:16.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2020 plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – SIA „EKO OSTA”

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 28.02 rīkojums Nr.212 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9682”.

Iznīcināšanas objekts:

 1. Šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku, pildīts 1000 litru tilpuma tvertnēs, tvertnes nozīmogotas ar uzlīmēm no Nr.L14-0694673 līdz L14-0694676 (tvertnes 2 gab.)
 2. Degvielai līdzīgs šķidrums, pildīts 20 l. tilpuma kannās, kas nozīmogotas ar uzlīmēm no Nr.L14-0694691 līdz L14-0694693 (kannas -3 gab.)

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ-1279 (088/22-T), Nr.ENŽ-18670 (088/5-T)

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.03.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.03.2020 rīkojums Nr.287 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14329, AL-14364”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14329

Cigaretes, kuras iepakotas drošības maisā ar Nr.45766567 – 1 maiss

AL-14364

 1. Cigaretes “NZ” – 60 pac.
 2. Cigaretes “LM” – 40 pac.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 9.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 13.marta rīkojums Nr.283 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-8387

 1. 20 gab. iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu Jelzin Vodka, aizlīmēti ar nodrošinājumiem no Nr.D180043270 līdz Nr.D180043289.
 2. 20 gab. iepakojumi pēc ekspertīzes, iepakojumos atrodas tetrapakas ar uzrakstu Jelzin Vodka.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11210021819

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 13.marta rīkojums Nr.284 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9044’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9044

Alkohola ražošanas aparāts zaļā krāsā, kas sastāv no trim daļām (tvertnes, zaļa vāka un alumīnija kannas)-1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11270000620

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 13.marta rīkojums Nr.285 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9708’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9708

 10 gab. iepakojumi, kuros atrodas cigaretes, iepakojumi nozīmogoti ar Security Seal uzlīmēm

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11310046418, Nr.11181122116

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 26.februāra rīkojums Nr.203 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8345, KL-8551” un 2020.gada 13.marta rīkojums ‘’ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6930’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-8551

Kaste ar dokumentāciju, uzlīmes A17-1213362 un A17-1213363-1 gab.

KL-6930

A/m Mazda 323 ar Lietuvas Republikas valsts numurzīmi ARN519 tehniskais talons -1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370026019

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 31.03.-02.04.2020 plkst. 8:30

Iznīcināšanas vieta – NVA teritorijā, Piedrujas ielā 20, Rīgā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.03.2020  Rīkojumu Nr.278 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL 9726”

Iznīcināšanas objekts:

 

KL – 9726

 

Šķidrums, kas pildīts burkā un tā iepakota maisā ar drošības uzlīmi Nr.A18-0270323

1 iepak.

Šķidrums, kas pildīts kannā un tā iepakota maisā ar drošības uzlīmi Nr.D180203846

1 iepak.

Šķidrums, kas pildīts kannā, kam uzlīmēta drošības uzlīme Nr.D180203856

1 kanna

Šķidrums, kas pildīts kannā, kam uzlīmēta drošības uzlīmes Nr.D180203854 un Nr.D180203855

1 kanna

Šķidrums, kas pildīts kannās, kam uzlīmētas drošības uzlīmes no Nr.D18-0203847 līdz Nr.D18-0203853

15 kannas

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte 67241668

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PF484669 (ENŽ-014443)

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.03.2020.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8:30 (šķidrums un tara)

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 11.marta rīkojums Nr.268 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13088”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-13088

Brūnas krāsas papīra iepakojumi, kuros atrodas pudeles, iepakojumi aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm - 2 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.15840009720 un Nr.15840006620

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2020. plkst. 13:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons  „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.03.2020 rīkojums Nr. 247„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9718, KL-9724”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9718 Cigaretes “Premjer”, kas iepakotas četros iepakojumos ar muitas nodrošinājumu no MA-72276 līdz MA-72279;

KL-9724 Cigaretes “Premjer”, kas iepakotas vienā iepakojumā ar muitas nodrošinājumu MA-72255

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. BU005595 (AL 13438)

Datums, kad publicēts paziņojums:12.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana:18.03.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta: SIA  “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads..

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13438”

Iznīcināšanas objekts:

 

Cigaretes, kas iepakotas divos iepakojumos (saskaņā ar lēmumā norādīto - 120 paciņas.).

 

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tel:67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11089040718, Nr.11095187714

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 11.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 10.marta rīkojums Nr.262 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8352, KL-9710” un 2020.gada 11.marta rīkojums Nr.270 ‘’ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5326’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-8352

Automašīnas rezerves ritenis-1 gab.

 

KL-5326

Tukša 1000 litru tilpuma tvertne-1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903002020

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2020 plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – SIA „EKO OSTA”

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 28.02 rīkojums Nr.212 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9682”.

Iznīcināšanas objekts:

 1. Šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku, pildīts 1000 litru tilpuma tvertnēs, tvertnes nozīmogotas ar uzlīmēm no Nr.L14-0694673 līdz L14-0694676 (tvertnes 2 gab.)
 2. Degvielai līdzīgs šķidrums, pildīts 20 l. tilpuma kannās, kas nozīmogotas ar uzlīmēm no Nr.L14-0694691 līdz L14-0694693 (kannas -3 gab.)
 3. Līmei līdzīgs šķidrums, pildīts 20 l. tilpuma kannās uz paletes ar uzlīmi Nr.L14-0694700 (kannas 8 gab.)

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903002020

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2020 plkst.14.00

Iznīcināšanas vieta – NVA “Piedruja”, Piedrujas iela 20, Rīga.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 28.02 rīkojums Nr.212 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9682”.

Iznīcināšanas objekts:

Šķidrums 1000 l. tilpuma tvertnēs, nozīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.6)- 2 gab. tvertnes;

Ķerra ar elektrosūkni ar Sec.Seal uzlīmi A18-0222401 (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.11) 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903002020

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2020-18.03.2020 plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi EKO”.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 28.02 rīkojums Nr.212 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9682”.

Iznīcināšanas objekts:

Tabaka, kura atrodas kartona kastēs, aizzīmogotas ar Sec Seal uzlīmēm (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.1 un nr.28)

Kastes-42gab.

Bojātas cigaretes, kuras atrodas kastēs, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm

Kastes-9 gab.

Iepakojums, kas nozīmogots ar Sec.Seal uzlīmi (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.22)

1 gab.

Kartona kaste, nozīmogota ar SEc.Seal uzlīmi (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.21)

1 gab.

Tabaka, kura atrodas kartona kastēs, nozīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.1 un nr.28)

Kastes-22 gab.

12 ruļļi un 1 balti-sarkans rullis, kuri novietoti uz paletes ar Sec.Seal uzlīmi Nr.L14-0694709 (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.39)

Palete-1 gab.

Cigarešu bloku papīrs ar Sec.Seal uzlīmi Nr.L14-0694698 uz paletes (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.33)

Palete-1 gab.

Kastes ar Sec.Seal uzlīmi Nr.L14-0694690 uz paletes (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.30)

Palete- 1 gab.

Ruļļi uz paletes, nozīmogoti ar Sec.Seal L14-0694701uzlīmi (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.18)

Palete- 1 gab.

Ruļļi uz paletes, nozīmogoti ar Sec.Seal L14-0694708 uzlīmi (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.38)

Palete- 1 gab.

Iepakojuma materiāls, kurš atrodas uz paletēm un nozīmogots ar Sec.Seal uzlīmēm L14-0694696, L14-0694697, L14-0694699, L14-0694702 (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.31, 32, 34, 36)

Paletes-4 gab.

Cigarešu filtri, kuri novietoti uz paletēm un nozīmogoti ar Sec.Seal uzlīmēm (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.19)

Paletes- 2 gab.

Cigarešu filtru ruļļi, novietoti uz paletēm, nozīmogoti ar Sec.Seal uzlīmēm (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.29)

Paletes- 4 gab.

Filtri, kuri novietoti uz 2 kopā satītām paletēm un nozīmogoti ar Sec.Seal uzlīmi L14-0694486 (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.27)

Palete - 1 gab.

Iepakojuma materiāls uz paletēm, nozīmogots ar Sec.Seal uzlīmēm no L14-0694678 līdz L14-0694688 (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.13)

Paletes -11 gab.

Kartona kastes, kuras nozīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm L14-0694667 un no L14-0694661 līdz L14-06946666 (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.3)

Kastes -7 gab.

Tabaka, kura atrodas kartona kastēs nozīmogota ar Sec.Seal uzlīmēm (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.1)

Kastes-86 gab.

Cigaretes, kuras novietotas uz paletēm, nozīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm (atbilstoši lēmuma rezolutīvajai daļai pozīcija nr.4, 17, 24, 25)

Paletes- 34 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 15840108019

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.13.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 10.marta rīkojums Nr.263 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9717’’.

Iznīcināšanas objekts:

 

KL-9717

3 gab. iepakojumi ar cigaretēm, nozīmogoti ar muitas nodrošinājumiem.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC194748-2748

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2020.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8:30 (šķidrums un tara)

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 2.marta rīkojums Nr.214 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14372”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14372

Šampanieša pudele “Martini”, kas aplīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14 0667221 - 1 pudele

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11270001420

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 05.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 5.marta rīkojums Nr.237 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9694’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9694

4 gab. iepakojumi, kuros atrodas cigaretes, iepakojumi nozīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no J15-0365537 līdz J15-0365544.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. BU005595

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2020 plkst. 9:30 ATCELTA

Iznīcināšanas vieta: SIA  “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads..

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13438”

Iznīcināšanas objekts:

AL13438 –

divi aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes (saskaņā ar lēmumā norādīto 120 paciņas.).

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols tel:67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11331055618

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 06.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst.10.00

Pamatoju2020.gada 6.marta  rīkojums Nr.239 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8686’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-8686

Destilācijas kandžas aparāts un baltas krāsas plastmasas 120 L tilpuma muca kopā ar mucu-filtru -1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11905008018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 06.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 6.marta rīkojums Nr.240 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8872’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-8872

 Cigaretes (saskaņā ar lēmumu 2000 cigarešu D&H paciņas), kas iepakotas melnas krāsas iepakojumos ar Security Seal uzlīmēm no L14-0908699 līdz L14-0908702-4 iepakojumi

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840009920

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 06.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2020 plkst. 13:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9727’’

 

Iznīcināšanas objekts: 

KL-9727

Cigaretes, kas iepakotas sešos iepakojumos (lēmumā minēts: 119800 gb cigarešu)

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr.11320006415

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.03.2020. plkst. 13:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons  „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.03.2020 rīkojums Nr.244 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5786”.

Iznīcināšanas objekts:

24gab.apzīmogotas cigarešu paciņas

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC422908, Nr.PC422907, Nr.PG609851 (ENŽ-003282), Nr.PG609611 (ENŽ-004619)

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.03.2020, plkst. 13.00

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14281, AL-14284, AL-14312, AL-14348”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14281

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” – 1 gab.

AL-14284

Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” – 1 gab.

AL-14312

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm – 1 gab.

AL-14348

Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11089031618, Nr.11310046418

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 06.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA, plkst. 10.00 (šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku un tara).

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 26.februāra rīkojums Nr.203 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8345, KL-8551”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-8345

Šķidrums ar naftas produktiem līdzīgu smaku, pildīts dažāda tilpuma plastmasas kannās-10 gab.

Tukšas kannas - 2 gab.

 

KL-8551

1.Šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku, pildīts 1000 litru tilpuma tvertnēs, tvertnes nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.L140963864 līdz L14141963871-4 gab.

 1. Šķidrums, pildīts nozīmogotās kannās -4 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. PG264360 ENŽ028373 (AL-13676)

Datums, kad publicēts paziņojums:05.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2020

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras Rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13676”.

 

Iznīcināšanas objekts:

Šķidrums, kas pildīts trīs stikla pudelēs (lēmumā norādītais daudzums 540 ml, 500 ml, 520 ml)

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG609800 (ENŽ-004629), Nr.PG609799 (ENŽ-004626), Nr.PG609802 (ENŽ-004742), Nr.PG609804 (ENŽ-004791), Nr.PG609801 (ENŽ-037128), Nr.PG609798 (ENŽ-032093), Nr.PG609797 (ENŽ-035452), Nr.PG512838 (ENŽ-037590), Nr.PG609861 (ENŽ-005531), Nr.PG610167 (ENŽ-005842), Nr.PG609683 (ENŽ-005406)

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.03.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14349, AL-14350, AL-14351, AL-14352, AL-14353, AL-14354, AL-14355, AL-14359, AL-14376, AL-14377, AL-14378”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14349

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu - 1 gab.

AL-14350

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu – 1 gab.

AL-14351

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu – 1 gab.

AL-14352

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu – 1 gab.

AL-14353

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14354

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele bez šķidruma pēc ekspertīzes (tukša) – 1 gab.

AL-14355

Apzīmogota 0,280 litru tilpuma polietilēna pudele bez šķidruma pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14359

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu – 1 gab.

AL-14376

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, kuram piemīt spirta smaka) – 1 gab.

AL-14377

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu – 1 gab.

AL-14378

Apzīmogota 2 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu – 1 gab.

                                            

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ-252 (AL-14366) un Nr.ENŽ-429 (AL-14368)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 05.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta– SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”  un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora 2020.gada 4.marta rīkojumu  Nr. 233 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14366, AL-14368”

Iznīcināšanas objekts:

AL-14368 – 32pac.dažādu marku cigaretes;

AL-14366 – 220pac.dažādu marku cigaretes.

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas eitanāziju administratīvā pārkāpuma lietā Nr.3

Datums, kad publicēts paziņojums par izņemtās mantas eitanāziju: 04.03.2020.

Datums, kad notiks eitanāzija: 10.03.2020. plkst.10:00

Eitanāzijas vieta – “Mežvidi”, Ikšķiles nov., LV-5052

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora 2020.gada 5.marta rīkojumu  Nr. 235 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14360” 

 

Eitanāzijas objekts:

Liellopi 10 gab.

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11352049119

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.03.2020. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.03.2020., plkst. 14:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 13a

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-9433): 

A/M “Mercedes Benz Vito” vraks - nodedzis

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11310059519, Nr.11353025519, Nr.11520059919.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.03.2020., plkst.15:00.

Iznīcināšanas vieta – Saules iela 66, Madona

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts:

(KL-9521): A/m GOLF bez v/n;

(KL-9672): A/m SSANG YOUNG MUSSO bez v/n;

(KL-9394): A/m TOYOTA COROLLA ar v/n FJ 4300 (2005.gads);

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas  uzskaitvedis Raimonds Planārs, Tālr. 25618292

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11210079119 un Nr.11331051419

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.03.2020., plkst. 13:00.

Iznīcināšanas vieta – Saules iela 66, Madona

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts:

(KL-9435): A/m CHRAYSLEL VOYAGER v/n GH 9742 (1996.gads);

(KL-9298): A/m VW PASSAT VARIANT bez v/n (1992.gads).

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas  Ludzas sektora vadītājs Vitālijs Drobots, Tālr. 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 15840099619

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 04.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.13.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 2.marta rīkojums Nr.220 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9709’’.

Iznīcināšanas objekts:

 

KL-9709

8 gab. apzīmogotas paletes ar cigaretēm (atbilstoši lēmumā norādītajam-2 048200 cigaretes).

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11181049519, Nr.11290038519, Nr.11300017019

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 04.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst.9.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 3.marta rīkojums Nr.228 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9711, KL-9714’’  un 2020.gada 5.marta rīkojums Nr.236 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9511’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9711

 1. 1 gab. apzīmogota kanna ar šķidrumu, drošības uzlīme L14-076439,
 2. 3 gab. apzīmogotas metāla mucas ar šķidrumu. Drošības uzlīmes no A18-0361904 līdz A18-0361906,
 3. 2 gab. apzīmogoti maisi ar pudelēm pēc ekspertīzes. Drošības uzlīmes L14-0676437 un L14-0676438,
 4. 1 gab. alkohola izgatavošanas iekārta (kanna). Drošības uzlīme A18-0361908,
 5. 1 gab. dzesēšanas aparāts, kas sastāv no katla, spirāles un caurules.

KL-9714

 1. 1 gab. apzīmogota plastmasas muca ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 166.99 L pašizgatavota alkoholiska dzēriena), drošības uzlīmes D18-0197449 un D18-0197450,
 2. 2 gab. apzīmogoti iepakojumi ar tvertnēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīmes A18-0497897 un A18-0497898,
 3. 2 gab. kandžas izgatavošanas ierīces (pakete Nr.4 un Nr.5).

KL-9511

5 gab. apzīmogoti brūni papīra maisi (lēmumā norādīts ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes).

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11354034019, Nr.11120005720

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 04.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 (šķidrums un tara).

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 26.februāra rīkojums Nr.204 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9698, KL-9703”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9698

Dažāda izmēra iepakojumi, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas alkohola atlikumi pēc ekspertīzes-7 gab. 

KL-9703

Iepakojumi, kuros atrodas tara ar šķidrumu, iepakojumi aizzīmogoti ar drošības plombēm- 6 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11261082919 (KL-9705)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 04.03.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2020 plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta– SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 3.marta rīkojumu  Nr.226 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9705”

Iznīcināšanas objekts: Dažādu marku cigaretes, kuras atrodas 6gab.kartona iepakojumos, kuri aizzīmogoti ar Sec.Seal uzlīmēm

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840006920

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 04.03.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2020 plkst. 13:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 3.marta rīkojums Nr.227 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9723’’

 

Iznīcināšanas objekts:

KL-9723

Cigaretes, kas iepakotas divos iepakojumos ar muitas nodrošinājumiem (lēmumā minēts: iepakojums Nr.1 - 18280 cigaretes, iepakojums Nr.2 – 27880 cigaretes)

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 15840118319 un Nr.15840111519

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.martā un 13.martā plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi EKO”.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 02.marta. rīkojums Nr.215 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9707, KL-9633”.

Iznīcināšanas objekts:

Iznīcināšanas objekts: cigaretes iepakojumos

Krimināllietā KL-9707: cigaretes iepakojumos (iepakojumi -7 gab), striķi un iepakojuma materiāls (iepakojums -1 gab)

Krimināllietā KL-9633: cigaretes iepakojumos, novietotas uz paletēm (paletes-41 gab).

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 25618716.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr.15840099519

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.03.2020. plkst. 13:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons  „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.02.2020 rīkojums Nr. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9697”.

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes, kas novietotas uz 10 paletēm ar muitas nodrošinājumu no Nr.MA-133127 līdz Nr.MA-133136 un cigaretes, kas iepakotas melnā polietilēna maisā

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 1352, Nr. ENŽ 462 088/11-T, Nr. PC194962-2733, Nr. PC463434-2781, Nr. ENŽ 1939, Nr. ENŽ 1693, Nr. ENŽ 2026

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.03.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.03.2020 rīkojumu Nr.216 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14344, AL-14362, AL-14369, AL-14370, AL-14374, AL-14380, AL-14383”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14344

Cigaretes “Premjer” – 7 pac.

AL-14362

Cigaretes “Jin Ling” – 20 pac.

Cigaretes “NZ” – 10 pac.

AL-14369

Cigaretes “Premjer” – 20 pac.

Cigaretes “NZ Gold” – 10 pac.

AL-14370

Cigaretes “Marlboro” - 10 pac.

AL-14374

Cigaretes 6180 gab., kas iepakotas kastē, kurai uzlikta drošības uzlīme Nr.A18-0497985 - 1 kaste

AL-14380

Cigaretes, kas iepakotas polietelēna maisos ar savilcējiem no Nr.001852817 līdz Nr.001852820 (lēmumā norādīts kopā 1376 cigarešu paciņas) - 4 gab.

AL-14383

Cigaretes “Richman” - 7 pac.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 6724166

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11089007619, Nr.11390028919

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 28.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 12.februāra rīkojums Nr.152 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9372’’, 2020.gada 28.februāra rīkojums Nr.211 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8929’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-8929

 1. Cigaretes NZ Gold, kas iepakotas 3 kartona iepakojumos, aizzīmogotos ar uzlīmēm Nr.0069005, Nr.0069002, Nr.0069000 un Nr.0068999– 3 iepakojumi,
 2. Cigaretes PRINCE, kas atrodas kartona iepakojumā, aizzīmogotā ar uzlīmi Nr.0068997- 1 iepakojums. 

KL-9372

Iepakojumi, kuros atrodas cigaretes-6 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520056919

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.02.2020. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.03.2020., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 13a

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-9363): 

A/M “Opel Omega” ar v/n HB-8857

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC422877 (ENŽ-021484), Nr.PC422880 (ENŽ-030153), Nr.PC422879 (ENŽ-029896), Nr.PC422878 (ENŽ-024089), Nr.PC422978 (ENŽ-033004), Nr.PC422977 (ENŽ-030940), Nr.PC422976 (ENŽ-030936), Nr.PC422979 (ENŽ-030939), Nr.PC422980 (ENŽ-031961), Nr.PC422986 (ENŽ-030934), Nr.PC422987 (ENŽ-031806)

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.03.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.02.2020 rīkojums Nr.213 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14331, AL-14332, AL-14335, AL-14336, AL-14337, AL-14338, AL-14339, AL-14340, AL-14341, AL-14342, AL-14343”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14331

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14332

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu pēc ekspertīzes - 1 gab.

AL-14335

Apzīmogota 2 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14336

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14337

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14338

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele bez šķidruma pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14339

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14340

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele bez šķidruma pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14341

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilēna pudele bez šķidruma pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14342

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele bez šķidruma pēc ekspertīzes – 1 gab.

AL-14343

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele bez šķidruma pēc ekspertīzes – 1 gab.

                                                             

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG609572 (ENŽ-003550), Nr.PG609855 (ENŽ-004016)

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.03.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras28.02.2020 rīkojums Nr.209 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14324, AL-14345”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14324

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu – 1 gab.

AL-14345

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu - 1 gab.

                                                              

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11221142518

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 9.00 .

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 26.februāra rīkojums Nr.199 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9068’’

Iznīcināšanas objekts: 

KL-9068

19 iepakojumi ar dažāda veida mantām

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG512662

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.03.2020. plkst. 9:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.02.2020 Rīkojums Nr.177„Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14327”.

Iznīcināšanas objekts:

1 gab.apzīmogots maiss ar pudelēm pēc ekspertīzes (tukšas)

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG512662

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.03.2020. plkst. 13:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons  „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.02.2020 Rīkojums Nr.177„Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14327”.

Iznīcināšanas objekts:

3gab. apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11520049319, Nr.11280027419

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.02.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2020., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Madona, Saules iela 66 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL-9278): a/m Mazda 3 ar v/n FG-6620; 

(KL-9424) a/m VW Passat Variant bez v/n

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 15840116819 un administratīvā pārkāpuma lietā ENŽ 12186

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.03.2020 plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi EKO”.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 24.02 rīkojums Nr.188 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9686, AL-14330”.

Iznīcināšanas objekts:

Iznīcināšanas objekts: iepakojumi ar cigaretēm.

Krimināllietā: cigaretes uz 10 paletēm (4 023 740 cigaretes)

Administratīvā pārkāpuma lietā: cigaretes 30 paciņas.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 25618716.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr.11181049319

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2020. plkst. 9:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2020 rīkojums Nr.200 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9677”.

Iznīcināšanas objekts:

17 gab. pudeles ar šķidruma atlikumiem, kas ievietotas 4 gab.apzīmogotos iepakojumos

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11170020919, Nr.11140037619

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 25.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2020 un 03.03.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Stacijas ielā 46, Ludzā,02.03.2020 plkst.9.30., 03.03.2020 plkst.9.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2020 rīkojumi Nr. 201 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9353’’ , Nr.202 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9687’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9353 (02.03.2020)

 • 1 gab. apzīmogota kartona kaste ar pudelēm ar šķidrumu,
 • 1 gab. apzīmogots polimēra maiss ar burku ar šķidrumu,
 • 2 gab. apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu.

 

KL-9687 (03.03.2020)

 • 5 gab. apzīmogotas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 120.4 litri šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku),
 • 16 gab. apzīmogotas kannas un muca ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 425 litri šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku).

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 2789477

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11130031214

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.02.2020., plkst. 10:30.

Iznīcināšanas vieta – Mūrmuižas iela 18C, Valmiera

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL-9058): A/M “Renault Rapid” ar Igaunijas Republikas reģistrācijas numuru 786 TDT (1996.gads).

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas  uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 25471273.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ18790, Nr.PC382417-2608 un Nr.194742-2640

Datums, kad publicēts paziņojums:24.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.02.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA  “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads..

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.01.2020 Rīkojums Nr.100„Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL14282,14283” un 05.02.2020 Rīkojums Nr.125 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL 14294”.

 

Iznīcināšanas objekts:

AL14294 - cigaretes “NZ” 10 paciņas;

AL14282 - cigaretes “NZ” 1 paciņa;

AL14283 – cigaretes “Marlboro” 20 paciņas.

 

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tel:67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11410001819

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 24.02.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.02.200 Rīkojumiem Nr.116 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL 9649”

Iznīcināšanas objekts:

KL - 9649

5 gab. kartona iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal  uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes.

Polietilēna maiss, kas aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11370048019, Nr.11816017318, Nr.11270004719, Nr.11151053518, Nr.15840122019, Nr.11904008118, Nr.11270000420

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 20.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 03.februāra rīkojums Nr.118 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9663’’, 2020.gada 03.februāra rīkojums Nr.119 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9668’’, 2020.gada 31.janvāra rīkojums Nr.109 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8848, 9439, 9655’’, 11.februāra rīkojums Nr.144 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9031”,

Iznīcināšanas objekts:

KL-9663

 1. Kartona iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm– 4 gab.
 2. Aploksne, kas aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi- 1 gab.
 3. Drošības maiss, kas aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi-1 gab.
 4. Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, noplombēti ar drošības plombēm-2 gab.

KL-9668

Polietilēna iepakojumi, nozīmogoti ar Muitas drošības uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes-3 gab.

KL-8848

Melnas krāsas polietilēna iepakojums, kas nozīmogots ar Security Seal uzlīmi Nr.F120065472, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 952 paciņas NZ Gold un 179 paciņas Rothmans cigaretes-1 gab.

KL-9439

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm-2 gab.

KL-9655

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi Nr.L14-0715032-1 gab.

KL-9031

Apzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes-7 gab.

KL-9666

Dažāda veida iepakojumi, nozīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes-6 gab.

 

Pamatojums: Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un  Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 17.februāra rīkojums Nr.162„Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14325, AL-14326’’

Iznīcināšanas objekts:

AL-14325

7 gab. Dažāda veida cigarešu paciņas

AL-14326

Cigaretes “Premjer” 10 paciņas

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitveži K.Kols, R.Planārs tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG609850 (ENŽ-003283), Nr.PG609379 (ENŽ-003776), Nr.PG609796 (ENŽ-004029)

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.02.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 20.februāra rīkojums Nr.175 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14313, AL-14316, AL-14328”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14313

Apzīmogota pakete Nr.1 (lēmumā norādīts ar šķidrumu ar kandžas smaku) – 1 gab.

AL-14316

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandža aptuveni 1,2 litri) - 1 gab.

AL-14328

Apzīmogota 0,35 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,35 litri) – 1 gab.

                                                              

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vecākais referents A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11390063719

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 20.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 8.30 (šķidrums un tara).

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 22.februāra rīkojums Nr.178 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9458”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9458

Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1908357-1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 841 (16-T), Nr. ENŽ 1133, Nr. ENŽ 1079, Nr. ENŽ 1129

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.02.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 20.februāra rīkojumu Nr.176 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14314, AL-14320, AL-14321, AL-14323”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14314

 1. Cigaretes “Premjer” – 30 pac.
 2. Cigaretes “NZ Gold” bez akcīzes markām – 30 pac.
 3. Cigaretes “NZ Gold” ar Baltkrievijas akcīzes markām – 60 pac.
 4. Cigaretes “LF Light Fighl” bez akcīzes markām – 6 pac.

AL-14320

Cigaretes “NZ” - 10 pac.

AL-14321

Cigaretes “Richman” - 2 pac.

AL-14323

Drošības maiss ar Nr.15184768, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes - 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 18637, Nr. ENŽ 17949, Nr. ENŽ 18607

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.02.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 14.februāra rīkojumu Nr.160 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14285, AL-14287, AL-14288”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14285

Cigaretes “Prince” – 10 pac.

AL-14287

Dažāda veida cigaretes – 230 pac.

AL-14288

Cigaretes “Richman” – 10 pac.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 593, Nr. ENŽ 473, Nr. ENŽ 490, Nr. ENŽ 725

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.02.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 18.februāra rīkojumu Nr.166 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14299, AL-14303, AL-14304, AL-14305”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14299

Dažāda veida cigaretes – 140 pac.

AL-14303

Drošības maiss ar Nr.8131965, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes – 1 gab.

AL-14304

Cigaretes “Premjer” – 10 pac.

AL-14305

Cigaretes “Premjer” – 9 pac.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11390028919

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 14.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 9.00 (šķidrums un tara).

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 12.februāra rīkojums Nr.152 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9372’’

Iznīcināšanas objekts:

 

KL-937

1 gab.20 L tilpuma plastmasas kanna, kurā atrodas šķidrums.

17 gab. iepakojumi, kuros atrodas tara ar šķidrumu.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11816005218, Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Piedrujas ielā 20, Rīga, plkst.8.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 07.februāra rīkojums Nr.138 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8410, KL-8387’’:’

Iznīcināšanas objekts:

KL-8410

18 gab. Kartona kastes, kurās saskaņā ar apskates protokolu atrodas 54 gab. 2 litru tilpuma pudeles ar etilspirtu saturošu šķidrumu, aptuveni 1500 ml katrā pudelē

 

KL-8387

20 gab. Kartona kastes, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.D180043233 līdz Nr.D180043252, saskaņā ar lēmumu 100 pakas Jelzin Vodka

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11181139619

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst.9.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 11.februāra rīkojums Nr.145 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9669’’:

Iznīcināšanas objekts:

KL 9669

2 gab. apzīmogoti polietilēna maisi ar pudelēm ar šķidrumu

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11290037719

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 7.februāra rīkojums Nr.137 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9660”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9660

Apzīmogoti maisi ar dažāda tilpuma pudelēm ar šķidrumu pēc ekspertīzes – 4 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG609848 (ENŽ-002538)

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.02.2020, plkst. 11.00

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 7.februāra rīkojums Nr.139 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14291”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14291

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr.11903019319

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.02.2020. plkst. 11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons  „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.02.2020. rīkojums Nr.133 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9651”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogots iepakojums ar  cigaretēm 1gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11824004419, Nr.11903000720, Nr.11903001020

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 06.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 29.janvāra rīkojums Nr.106 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9652, 9657, 9659, 9662, 9664’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9659

2 gab. Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm

KL -9662

2 gab. Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm.

KL-9664

2 gab. Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11410001819

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 06.02.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.02.200 Rīkojumiem Nr.116 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL 9649”

Iznīcināšanas objekts:

KL - 9649

5 gab. kartona iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal  uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes;

Polietilēna maiss, kas aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11520082819, Nr.11520047319, Nr.11520056819

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.02.2020 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.02.2020., plkst. 13:00

  Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 13a

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-9539): A/M “Volvo S40” ar v/n LL 6944, (KL-9296) a/m “Opel Vectra”  ar v/n GP-1489, (KL-9362) a/m VW Passat “ ar v/n KT-2669 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11181098919

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 05.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 5.februāra rīkojums Nr.124 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9671”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9671

Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (tukša) – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290036319

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.02.2020. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.02.2020., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Saules iela 66, Madona.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-9437): 

A/M “Mercedes Benz C200” bez valsts reģistrācijas numura,  ar šasijas numuru WDB2020821F575720.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11280010919

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.02.2020. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2020., plkst. 10:30. 

Iznīcināšanas vieta – Valmiera, Krautuves iela 7 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-9102): A/M “Mazda 6” bez valsts reģistrācijas numura un šasijas numura.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ18790, Nr.PC382417-2608 un Nr.194742-2640

Datums, kad publicēts paziņojums:05.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.02.2020 IZNĪCINĀŠANA TIKA ATCELTA

Iznīcināšanas vieta: SIA  “Getliņi Eko” atkritumu poligons Getliņi,Rumbula, Stopiņu novads..

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.01.2020 Rīkojums Nr.100„Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL14282,14283” un 05.02.2020 Rīkojums Nr.125 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL 14294”.

 

Iznīcināšanas objekts:

AL14294 - cigaretes “NZ” 10 paciņas;

AL142832 - cigaretes “NZ” 1 paciņa;

AL 14283 – cigaretes “Marlboro” 20 paciņas.

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs tel:67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11903021919, Nr.11817003319

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 05.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA, plkst. 10.00 (šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku un tara).

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 29.janvāra rīkojums Nr.98 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9532, 9037”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9532

Apzīmogota 1000 L tilpuma tvertnes ar šķidrumu-1 gab.

Apzīmogota 1000 L tilpuma tvertnes ar šķidrumu, pie kuras piestiprināts degvielas sūknis ar skaitītāju un šļūteni-1 gab.

Apzīmogotas 20 L tilpuma metāla kannas ar šķidrumu-2 gab.

Apzīmogotas 20 L tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu-5 gab.

Apzīmogotas 25 L tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu-8 gab.

Apzīmogotas 30 L tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu-9 gab.

KL-9037

1000 L daļēji piepildīta tvertne, kas aizzīmogota ar  drošības uzlīmēm no Nr.A171166215 līdz Nr.A171166217 un noplombēta ar NVA plombēm-1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11370048019, Nr.11816017318, Nr.11270004719, Nr.11151053518, Nr.15840122019

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 05.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.02.2020. IZNĪCINĀŠANA TIKA ATCELTA

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novadā, plkst. 9.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 03.februāra rīkojums Nr.118 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9663’’, 2020.gada 03.februāra rīkojums Nr.119 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9668’’, 2020.gada 31.janvāra rīkojums Nr.109 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8848, 9439, 9655’’.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9663

 1. Kartona iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm– 4 gab.
 2. Aploksne, kas aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi- 1 gab.
 3. Drošības maiss, kas aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi-1 gab.
 4. Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, noplombēti ar drošības plombēm-2 gab.

 

KL-9668

Polietilēna iepakojumi, nozīmogoti ar Muitas drošības uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes-3 gab.

KL-8848

Melnas krāsas polietilēna iepakojums, kas nozīmogots ar Security Seal uzlīmi Nr.F120065472, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 952 paciņas NZ Gold un 179 paciņas Rothmans cigaretes-1 gab.

KL-9439

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm-2 gab.

KL-9655

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi Nr.L14-0715032-1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11903003819, Nr.11181180219

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 05.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.02.2020 un 12.02.2020

Iznīcināšanas vieta – Nodrošinājuma valsts aģentūrā ,Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst.9.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 29.janvāra rīkojums Nr.105 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9658, KL-9661"

KL-9661 

Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes

– 1 gab.

KL 9658

1)Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar trim 1 litra tilpuma pudelēm ar alkoholam līdzīgu šķidrumu, drošības uzlīme D18-0036209)

– 1gab.

2) Apzīmogotas kartona kastes ar pudelēm ar šķidrumu-65 gab. (33 gab. 11.02.2020 plkts 9:00; 32 gab. 12.02.2020 plkst.09:00)

 

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. PG609566 (ENŽ029842)

Datums, kad publicēts paziņojums:03.02.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.02.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras Rīkojums „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL14013”.

 

Iznīcināšanas objekts: Apzīmogotas 5L tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu – 5 gab.

 

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vecākais referents  A.Daņiļevičs 22401590

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG512157

Datums, kad publicēts paziņojums: 31.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.02.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 29.janvāra rīkojums Nr.103 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14008”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14008

Tukša 1000 litru tilpuma plastmasas tvertne – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840116119, Nr.11824000120

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 30.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 29.janvāra rīkojums Nr.106 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9657, KL-9652:

KL 9652

Apzīmogoti iepakojumi ar  cigaretēm – 15 gab.

KL 9657

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm– 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG609667 (ENŽ-001055), Nr.PG609507 (ENŽ-000820), Nr.PC422876 (ENŽ-001559), Nr.PG609677 (ENŽ-001868)

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.02.2020, plkst. 11.00

Iznīcināšanas vieta: SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 29.janvāra rīkojums Nr.101 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14270, AL-14271, AL-14274, AL-14280”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14270

Apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu “NZ Gold” paciņām – 1 gab.

AL-14271

Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” – 1 gab.

AL-14274

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm – 1 gab.

AL-14280

Apzīmogota cigarešu “NZ” paciņa – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PG512944, Nr.PG609377 (ENŽ-001558), Nr.PG609376 (ENŽ-032748), Nr.PG609375 (ENŽ-001305), Nr.PC422875 (ENŽ-020506)

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.02.2020.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 29.janvāra rīkojumu Nr.102 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14272, AL-14275, AL-14276, AL-14277, AL-14278”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14272

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu – 1 gab.

AL-14275

Apzīmogota 1,0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu – 1 gab.

AL-14276

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele (lēmumā norādīts bez tajā esošas kandžas pēc ekspertīzes) – 1 gab.

AL-14277

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu – 1 gab.

AL-14278

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele (lēmumā norādīts ar 0,445 litri kandžas pēc ekspertīzes) – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vecākais referents A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr.15840118019

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.02.2020. plkst. 11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons  „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.01.2020. rīkojums Nr.97 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9629”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogoti iepakojumi ar  cigaretēm 6gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840114619, Nr.15840075419, 15840113519, 15840088419, 15840091619, 15840103519, 15840103319, 15840098519

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 29.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.02.2020.

Iznīcināšanas vieta –SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras Rīkojumiem „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL 9627, 9624, 9616, 9645, 9647, 9648, 9650,  9646”

Iznīcināšanas objekts:

KL 9650

Apzīmogotas paletes ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab.

KL 9648

Apzīmogota palete ar cigaretēm – 1 gab.

KL 9647

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab.

KL 9645

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab.

KL 9624

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab.

KL 9616

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab.

KL 9646

Apzīmogotas paletes ar cigaretēm – 2 gab.

KL 9627

Apzīmogota palete ar cigaretēm – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr.11903019319

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.02.2020. plkst. 9:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.01.2020. rīkojums Nr.94 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9636”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogots celofāna maiss ar pudelēm ar šķidrumu 1gab.;

Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu 5gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vecākais referents A.Daņiļevičs, tālrunis: 65703839.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11210099019, Nr.11210098919

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 27.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.02.2020.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, plkst. 9.00 (šķidrums un tara).

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 22.janvāra rīkojums Nr.67 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9569, 9570”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9569

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1908907, aizplombēti ar drošības plombām Nr.001847798 un Nr.001847799, saskaņā ar lēmumu alkohola atlikumi – 2 gab.

KL-9570

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1909808, aizplombēti ar drošības plombām Nr.001847796 un Nr.001847797, saskaņā ar lēmumu alkohola atlikumi- 2 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ98 (2-T), Nr. ENŽ17812, Nr. ENŽ18339, Nr. ENŽ17821, Nr. ENŽ18298, Nr. ENŽ17809

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.01.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 17.janvāra rīkojums Nr.45 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14259, AL-14260, AL-14261, AL-14262, AL-14263, AL-14264”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14259

Dažādu marku cigaretes - 20 pac.

AL-14260

Cigaretes “Premjer” - 10 pac.

AL-14261

Dažādu marku cigaretes - 60 pac.

AL-14262

Dažādu marku cigaretes - 36 pac.

AL-14263

Dažādu marku cigaretes - 30 pac.

AL-14264

Dažādu marku cigaretes - 60 pac.

Kontaktpersona - Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840074719 (KL-9618)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 21.01.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.01.2020 plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora p.i. N.Ratenieces  2020.gada 21.janvāra rīkojumu  Nr. 64 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9618”

Iznīcināšanas objekts: trīs melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kuros atrodas cigaretes

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās:Nr.PG609373, Nr.PG609374

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.01.2020., plkst. 14:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.01.2020. rīkojums Nr.59 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14266, AL-14267”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogota 0,7 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,4 litru kandžas).

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litru kandžas).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11903021019

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.01.2020. plkst. 11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons  „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.01.2020. rīkojums Nr.60 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9608”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogoti iepakojumi ar  cigaretēm 7gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816004819

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.01.2020. un 27.01.2020. plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 8.janvāra rīkojums Nr.14  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9085”.
Iznīcināšanas objekts:

25 litru tilpuma kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, aizplombētas ar drošības uzlīmēm No Nr.L14-00765635 līdz L14-00765637 - 3 gab.

25 litru tilpumu kanna ar šķidrumu - 12 gab.

Iepakojumi ar 3 gab 5 l tilpuma pudelēm katrā, ar šķidrumu  ar alkoholam raksturīgu smaku, kas aizplombēti ar drošības uzlīmēm no nr.L14-00765631 līdz  L14-00765634 - 4 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1901913, kas aizlīmēti ar Security seal uzlīmēm No Nr.D18-0151961 līdz D18-0151971 - 11 gab.

Polimērmateriāla iepakojumi, kas aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm no Nr.D18 0152015 līdz Nr.D18 0152026, saskaņā ar lēmumu 55 gab. 5 l tilp. pudeles ar etilspirtu saturošu šķidrumu - 12 gab.

Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, kuros atrodas 23 gab. 5 l. tilp. pudeles ar šķidrumu. - 12.gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 25618716.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221001018

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.01.2020. plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 8.janvāra rīkojums Nr.13  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8494”.
Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogoti dažāda veida iepakojumi – 11 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 25618716.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PG512772.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.01.2020.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.01.2020., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.01.2020. rīkojums Nr.21 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-14255”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa “Bayron” (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.15840099119, Nr.15840094019, Nr.15840104119

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.01.2020. plkst. 11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons  „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.01.2020. rīkojums Nr.52 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9630, KL-9631, KL-9632”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogoti iepakojumi ar  cigaretēm (lēmumā  norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer” ar kopējo daudzumu 514000 gab.) 2 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer” ar kopējo daudzumu 59800gab.) 7 gab.

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas cigaretes “Malboro” ar kopējo daudzumu 17697gab.) 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 352 (ENŽ-028813), Nr. PG512157, Nr. 313

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.01.2020.

Iznīcināšanas vieta: Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 13.00 (šķidrumam un tarai)

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 17.janvāra rīkojums Nr.44 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14007, AL-14008, AL-14243”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14007

Šķidrums, kas atrodas apzīmogotā 1m3 NVA tvertnē (lēmumā norādīts 1000 litri dīzeļdegviela) ar drošības uzlīmi H17-0357978 – 1 gab.

AL-14008

Šķidrums, kas atrodas apzīmogotā 1m3 NVA tvertnē (lēmumā norādīts 1000 litri dīzeļdegviela) – 1 gab.

AL-14243

Apzīmogotas 25 litru tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar dīzeļdegvielai līdzīgu šķidrumu) ar aizsarglentēm no Nr.L14-0811602 līdz Nr.L14-0811610 - 9 gab.

Kontaktpersona - Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11903009519

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 20.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.01.2020.

Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 13.00 (šķidrumam un tarai).

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 9.janvāra rīkojums Nr.19 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9389”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-9389

 1. 1000 litru tilpuma plastmasas tvertne ar šķidrumu – 1 gab.
 2. 200 litru tilpuma metāla mucas no kurām 3 ar šķidrumu un viena tukša – 4 gab.
 3. Apzīmogotas 1000 litru tilpuma tvertnes ar šķidrumu – 4 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11096241014 (KL-8818), Nr. 11270000219 (KL-8982), Nr. 11390022319 (KL-9402)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 20.01.2020

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.01.2020 plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– Krautuves iela 7, Valmiera

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28. decembra rīkojumu  Nr. 804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”

Iznīcināšanas objekts: Honda dzinējs Nr.401341, sūknis ar šļūteni, Ford Transit virsbūve bez identifikācijas numuriem.

Kontaktpersona Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11903021919.

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.01.2020.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.01.2020. plkst. 10:00
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.01.2020. rīkojums Nr.39 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9532”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar bunduli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme A18-0497833.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11903009519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.01.2020.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.01.2020. plkst. 10:00
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.01.2020. rīkojums Nr.38 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9389”.
Iznīcināšanas objekts:
Degvielas uzpildes pistole “Piusi”.
Elektroniskais skaitītājs “Piusi” ar elektrosūkni “Piusi”.
Filtra kolba.
Gumijas šļūtenes-5 gab.
Elektrosūknis “Piusi”.
1000 litru tilpuma plastmasas tvertne (tukša), kurā atradās dīzeļdegvielai līdzīgs šķidrums 370 litri (bija apzīmogota ar drošības uzlīmēm A18-0257275 un A18-257276).
Degvielas uzpildes pistole ar elektronisko skaitītāju “Piusi”.
Filtra kolba ar elektrosūkni “Piusi”
Elektrosūkni “Piusi”.
Gumijas šļūtenes-6 gab.
Tukša plastmasas muca 200 litri tilpumā.
Elektrosūknis “Diesel Pump”.
Degvielas uzpildes pistole ar elektrisko skaitītāju.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11823004319, Nr.11824004319, Nr.15840099219, Nr.11824004019, Nr.11903023219, Nr.15840103119, Nr.15840094919.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.01.2020.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.01.2020. plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.01.2020. rīkojums Nr.17 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9579, KL-9582, KL-9583, KL-9587, KL-9589, KL-9595, KL-9596”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer” ar kopējo daudzumu 59 880 gab.), drošības uzlīmes no G13- 0153694 līdz G13-0153699-6 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka sešos iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer”, katrā pa 14 980 gab. un vienā iepakojumā atrodas cigaretes “NZ Gold” ar 9 880 gab.). Drošības uzlīmes no E17-1656960 līdz E17-1656965 un E17-1656959-7 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm uz paletes (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 299 780 gab.), drošības uzlīme MA-72228.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts kopskaitā 31 300 gab.). Drošības uzlīmes E19-1061321 un E19-.1061322-2 ga.
Apzīmogota plastmasas tvertne.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar tabakas izstrādājumiem 149 700 gab. 5540 gab. un 680 gab.). Drošības uzlīmes no D18-0190746 līdz D18-0190760, D18—0139785 un D18-0139786-17 gab.
Apzīmogots iepakojusi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 26 360 gab.). Drošības uzlīme MA-72206.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “NZ Gold” kopskaitā 37 240 gab.). Drošības uzlīme MA-72198.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.1173, ENŽ-20739; Nr.312, ENŽ-040611; Nr.PG609401, Nr.PG512157.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.01.2020.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.01.2020., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.01.2020. rīkojums Nr.16 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-14234, AL-14235, AL-14244, AL-14008”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts kopskaitā 860 gab.). Drošības uzlīmes L14-0991140 un L14-0991141.
Apzīmogota iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 9600 gab.). Drošības uzlīme L14-0811601.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts 44 paciņas ar dažādu marku cigaretēm). Drošības uzlīme H17-0357971.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts 996 gabali cigarešu paciņas “Rothman”. Drošības uzlīmes no A17-1241054 līdz A17-1241056 - 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11096068619 un Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2020. plkst. 13.10

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20..

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 11. Un 18.decembra  rīkojumi Nr. 1207 un Nr.1223 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9563 un KL8387”

Iznīcināšanas objekts:

KL9563

 1. Kanna ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku (24280 ml) pēc ekspertīzes Nr.1903140             1 gab.
 2. Pudele ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku (220 ml) pēc ekspertīzes Nr.1903140                1 gab.

KL8387

 1. Kartona kastes, kuras noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D180043201 līdz Nr.D180043220, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 100 gab. tetrapakas ar šķidrumu, ar uzrakstu Jelzin Vodka     20 gab.

Kontaktpersona – Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma Nr.ENŽ16744, ENŽ16634, ENŽ16795, ENŽ16408, PC382411-2562, Nr. PC382409-395, Nr. PC194593-2468, ENŽ17232 un PC382368-2529

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 18.decembra, 2019.gada 20.decembra, 2020.gada 2.janvāra  un 2020.gada 7.janvāra rīkojumi Nr.1224, 1233, 2, 3, 8   „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14222, AL-14223, AL-14224, AL-14225, AL-14232, AL-14240, AL-14237, AL-14242 un AL14256”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 528 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11261107314, Nr.11270004719

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījuma iznīcināšanu: 09.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2020. plkst. 10:00 un plkst . 13:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads. Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 18. decembra rīkojums Nr. 1222 un 2019. gada 20. decembra  rīkojums Nr. 1231„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9584, KL-9439”

Iznīcināšanas objekts:

3 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, kuros atrodas cigaretes,

19 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, un kuros atrodas cigaretes,

1 gab. 20 l. tilp. plastmasas kanna ar šķidrumu,

8 gab. dažāda tilp. plastmasas pudeles ar šķidrumu, aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm,

5 gab. dažāda veida iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 4790, Nr. ENŽ 16736, Nr. ENŽ 16404, Nr. ENŽ 16575, Nr. ENŽ 17660, Nr. ENŽ 17377, Nr. ENŽ 17711, Nr. ENŽ 17712, Nr. ENŽ 17973, Nr. ENŽ 17380, Nr. ENŽ 17351, Nr. 2019-06417

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 11.janvāra rīkojumi Nr.11, Nr.12 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13743, AL-14150, AL-14228, AL-14229, AL-14230, AL-14247, AL-14248, AL-14249, AL-14250, AL-14251, AL-14252, AL-14253”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 4388 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089193815

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2020.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 7.janvāra rīkojums Nr.10 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7974”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal drošības uzlīmēm - 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11360022119

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 08.01.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.01.2020. plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20..

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 30. decembra rīkojums Nr. 1241 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9590”

Iznīcināšanas objekts:

37 gab. dažāda tilpuma burkas un pudeles ar šķidrumu,

2 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības plombēm, iepakojumos atrodas pudeles ar šķidrumu,

11 gab. dažāda tilpuma spaiņi, mucas un kannas, kuros atrodas šķidrums,

1 gab. destilējams aparāts,

1 gab. tvaicējams aparāts.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG512836, PG512697, PG512926.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.12.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.01.2020. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.12.2019. rīkojums Nr.1234 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14190, AL-14226, AL-14219”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,4 l kandža ).
Apzīmogota 20 litri tilpuma alumīnija kanna ar šķidrumu (drošības uzlīme A17-241059).
Apzīmogots kandžas dzenamais aparāts, kas sastāv no atdzesēšanas spirāles un vāka ar cauruli (drošības uzlīme A17-241061).
Apzīmogoti 10 litru tilpuma spaiņi ar šķidrumu (drošības uzlīmes A17-241062 un A17-241064)-2 gab.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme D18-0192078).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar aptuveni 0,2 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11181187317, Nr.11181006119.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.12.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.01.2020. plkst. 09:00
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.12.2019. rīkojums Nr.1232 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9572, KL-9573”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidrumu pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme L14-0595478.
Apzīmogots iepakojums ar vienu plastmasas pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Plastmasas tvertnes ar šķidrumu-4 gab.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma paliekām pēc ekspertīzes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 15840041319.

Datums, kad publicēts paziņojums:13.12.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2019., plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.12.2019. rīkojums Nr.1209 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9574”.
Iznīcināšanas objekts: apzīmogotas paletes ar iepakojumiem ar pārtikas produkciju (atbilstoši procesa virzītāja lēmumā norādītam ar kopējo svaru 1195.3 kg) – 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11290043619, Nr.11181159019.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.12.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.12.2019. plkst. 08:30
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.12.2019. rīkojums Nr.1210 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9534, KL-9537”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidruma-2 gab.
Apzīmogots iepakojums ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar divām 0,5 litri tilpuma stikla un plastmasas pudelēm). Drošības uzlīme A18-0497824.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG609366, Nr.PG512767, Nr.PG512934, Nr.PG512928.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.12.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.12.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.12.2019. rīkojums Nr.1211 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-14212, AL-14213, AL-14217, AL-14218”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Winston Blue”- 40 gab. un cigaretēm “Rothmans”-60 gab.). Drošības uzlīme L14-0755484.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 8 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 15 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar divām paciņām cigarešu “Premjer”, vienā 3 gab. un otrā 18 gab.).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518003217

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.12.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2019. plkst. 09:30

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 06. decembra rīkojums Nr. 1193 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8633”

Iznīcināšanas objekts:

4 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905001419

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.12.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00. un Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 15:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 10.decembra rīkojums Nr.1204 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9081”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes, katrā 240 gb.baltas polimēra bundžas ODENS EXTREME WHITE PORTIONS DRY, Made in Sweden cold dry ar uzlīmēm no L140989482-L140989487, L140989489 -L140989512, no L1409894514 -L140989594 - 108 gab.

Kartona kastes, katrā atrodas 460 gab. paciņas cigaretes LM (zilas) ar Tadžikijas akcīzes markām, katrā paciņā atrodas 20 gab. cigaretes, ar Security Seal L140989358 līdz L140989371, un Nr.TR00187816 - 14 gab.

Kaste, melnā polimēra maisā ar 500 gab. cigaretēm LM Tadžikijas akcīzes markām L1409896085 - 1 gab.

Kastes, kas ievietotas melnos polimēra maisos, kuros atrodas 500 gab. paciņas cigaretes MARLBORO ar Tadžikijas akcīzes markām no L140989606-L140989626, L1409896084, un plombēm 0003811,0003812 - 22 gab.

Kastes, kurās atrodas cigaretes WINSTON ar drošības uzlīmēm no L140989381- L140989434, no L140989436- L140989456 - 75 gab.

Melni polimēra maisi ar cigaretēm LM, katrā 460 gab. paciņas ar Tadžikijas akcīzes markām, katrā paciņā 20 gab. cigaretes, aizzīmogotas ar Security Seal L140989372 līdz L140989376 - 5 gab.

Melni polimēra maisi, katrā 500 gab. paciņas cigaretes LM Blue Label ar Tadžikijas akcīzes markām Security Seal L140989457 līdz L140989476 un plombēm no 0003813-0003820; no 0003781-0003787 - 20 gab.

Melns polimēra maiss ar cigaretēm LM, 419 gab. paciņas ar Tadžikijas akcīzes markām, aizzīmogots ar Security Seal L140989377 - 1 gab.

Polimēra maisi, kurā atrodas paciņas NZ GOLD SUPER SLIM un ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un aizlīmēti ar Security Seal no L140989477 līdz L140989481 - 5 gab.

Kartona kastes, katrā 240 gab. polimēra bundžas SIBERIA EXTREMALY STRONG WHITE PORTION TOBACCO, Security Seal L140989510, L140989504 L140989488, L140989513, L1409894595 līdz L140989603; - 14 gab.

Metāla stienis- lauznis, kas iepakots melnā polimēra maisā - 1 gab.

ODENS EXTREME WHITE PORTIONS DRY baltas polimēra bundžas, iepakotas kartona kastēs, katrā 240 gab. bundžas, aizzīmogotas ar Security Seal L140989351, L140989352, L140989356, bez akcīzes markām - 3 gab.

ODENS EXTREME WHITE PORTIONS DRY baltas polimēra bundžas, iepakotas melnos polimēra maisos, aizzīmogoti ar Security Seal L140989334 - L140989338, L140634707, L140989340 - L140989344 - 11 gab.

SIBERIA EXTREMALY STRONG WHITE PORTION TOBACCO balts ar sarkanu polimēra bundžas iepakotas: kartona kastes, katrā 240 gab. bundžas no L140989353 līdz L140989355, bez akcīzes markām - 3 gab.

SIBERIA EXTREMALY STRONG WHITE PORTION TOBACCO balts ar sarkanu polimēra bundžas iepakotas: melnos polimēra maisos, apzīmogotas ar SS L140989345,L140989346,L14 0634709,L140989348-...50 un plombi 003800 - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC 382401-2309, Nr. PC 382403-2307, Nr. 15262 234-T, Nr. ENŽ 15792

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.12.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 4.decembra rīkojumi Nr.1184, Nr.1185 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14206, AL-14207, AL-14209, AL-14210”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 53 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840098219

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.12.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.12.2019 un 19.12.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 5.decembra rīkojums Nr.1190 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9546”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogoti kartona iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes - 1353 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 15840095519, Nr.15840096619, 15840096519, Nr.15840097419, Nr.15840101919, Nr.15840101719, Nr.15840101819, Nr.15840091219, Nr.15840095819, Nr.15840103819, Nr.15840095019, Nr.11181125719.

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.12.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.12.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.12.2019. rīkojums Nr.1202 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9536, KL-9540, KL-9542, KL-9547, KL-9549, KL-9551, KL-9554, KL-9555, KL-9556, KL-9558, KL-9560, KL-9559”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “NZ Gold” ar kopējo daudzumu 99 960 gab.), drošības uzlīmes no MA-72173 līdz MA-72177 -5 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer” kopskaitā 54 800 gab.), drošības uzlīmes MA-72207 un MA-72208 -2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 29 480 gab.), drošības uzlīmes MA-72215 līdz MA-72216 -2 gab
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 99 800 gab.), drošības uzlīmes MA-72178 līdz MA-72181 -4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 61 600 gab.), drošības uzlīmes MA-72212 un MA-72213 -2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 77 800 gab.), drošības MA-72182 līdz MA-72187, uz viena paskaidrojošs raksts, zīmogs un amatpersonas paraksts -7 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 154 320 gab.), drošības uzlīmes MA-72188 un MA-72197 -9 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 86 200 gab.), drošības uzlīmes MA-72130 un MA-72134 -5 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm uz paletes (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Minsk Capital QS” kopskaitā 287 800 gab.), drošības uzlīme MA-72214 – 1 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 119 800 gab.), drošības uzlīmes MA-72218 līdz MA-72223 -6 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 78 680 gab.), drošības uzlīmes MA-72224 un MA-7222 -4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer”, „Winston Blue”, „NZ2 Superslims”, „Queen Super Slims”, „NZ8” ar kopējo daudzumu 39 800 gab.), drošības uzlīmes L14-0761774 līdz L14-0761778 -5 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11904005712

Datums, kad publicēts paziņojums: 9.12.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.12.2019.

Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 10.00 (Šķidrumam)  un Rājumsila ielā 3, Rīgā (Tarai) plkst 11.30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 4.12.2019. rīkojums Nr.1183. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3315”

Iznīcināšanas objekts:

KL3315

1.Šķidrums ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaržu, kas pildīts 4 gab. degvielas kubos               4000 L

2.Degvielu kubi (1000 L tilp.) ar aizsargsietu          10 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ 13714

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.12.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.12.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 5.decembra rīkojums Nr.1187 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13330”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0829898 un Nr.L14-0829899, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas Virsjaka H&M – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11815006813

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.12.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.12.2019. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 4.decembra rīkojums Nr.1182 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3946”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi ar lietiskajiem pierādījumiem – 12 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr.11823005214.

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.12.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.12.2019. plkst. 14:30
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.12.2019. rīkojums Nr.1181 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9508”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas paketes (lēmumā norādīts ar mobilajiem telefoniem)-2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11290034119.

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.12.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.12.2019. plkst. 14:00
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.11.2019. rīkojums Nr.1174 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9518”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, ( drošības uzlīme D18-0191984).
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu.-4 gab.
Apzīmogota plastmasas muca ar šķidrumu.
Kandžas izgatavošanas aparāts (sastāv no plastmasas vannas ar spirāli). Drošības uzlīme L14-0918397.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās:Nr.PG509326, Nr.PG512704, Nr.PG512731, Nr.PG512377, Nr.PG512918.

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.12.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.12.2019., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.12.2019. rīkojums Nr.1179 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14144, AL-14157, AL-14159, AL-14193, AL-14204”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,3 litriem alkoholiska dzēriena ).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0.05 litru kandžas).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 1,5 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.334, Nr.PG512758, Nr.PC422717, Nr.PG512760, Nr.PC422872, Nr.PC422718, Nr.PG512375, Nr.PG512424.

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.12.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.12.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
amatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.11.2019. rīkojums Nr.1177 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14119, AL-14154, AL-14156, AL-14158, AL-14189, AL-14192, AL-14194, AL-14205”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Prima” un “Premjer” kopskaitā 2020 gab.). Drošības uzlīme L14-0952434.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 10 paciņām (200 cigaretēm) “Northon”).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Marshal” (lēmumā norādīts ar 14 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Fest” (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Camel” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “NZl” (lēmumā norādīts cigarešu paciņa “NZ” rūpnieciski iepakota).
Apzīmogota cigarešu paciņa “M&R” (lēmumā norādīts ar 2 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.15840084219, Nr.15840073819, 15840056719, Nr.15840070819, Nr.11903017719.

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.12.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.12.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”,Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.11.2019. rīkojums Nr.1175 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9516, KL-9520, KL-9522, KL-9523, KL-9530”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Rothmans Demi” kopskaitā 22 278 gab.). Drošības uzlīmes MA—26603 un MA-26604-2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” ar kopējo daudzumu 59 780 gab.). Drošības uzlīmes no MA-72087 līdz MA-72092-6 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “NZ Gold” ar kopējo daudzumu 69 660 gab.). Drošības uzlīmes no MA-26497 līdz MA-26500-4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer”-23 800 gab. un cigaretēm “NZ Gold”-19 800 gab.). Drošības uzlīmes MA-72072 un MA-72073-2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Minsk”-940 gab.; 640 gab., cigaretēm “Premjer”-580 gab.; 9980 gab.; 8180 gab.; 3080 gab.; 7160 gab., cigaretēm “NZ Gold Superslims” - 11 740 gab.; 8540 gab.; 10 180 gab., cigaretēm “Rothmans”-10 180 gab.). Drošības uzlīmes no A18-0257283 līdz A18-0257289-7 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC382405-261, Nr. PC382113-1440, Nr. PC382400-1861, Nr. PC194556-1535, Nr. PC382206-2252 , Nr. PC382179-2009, Nr. PC38242-1454, Nr. PC382205-2251, Nr. PC382175-2084, Nr. PC382402-2308 , Nr.PC193848-216

Datums, kad publicēts paziņojums: 2.12.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.12.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm- „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30., alkoholam, tarai, pārējām mantām - Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 13:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 29.novembra rīkojums Nr.1178 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14168, AL-14171, AL-14163,AL-14165,AL-14160, AL-14164, AL-14161, AL-14169,AL-14162, AL-14166, AL-14170”

Iznīcināšanas objekts:

AL-14168

 1. Cigaretes NZ Gold           390 pac.

AL-14171

 1. Cigarešu paciņas Korona Slim     18 pac.

AL-14163

 1. Cigaretes NZ Gold           10 pac.

AL-14165

 1. Pudeles ar šķidruma atlikumiem, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0151705 līdz D18-0151707             3 gab.

AL-14160

 1. Cigaretes West 5 pac.
 2. Cigaretes Nz Gold           10 pac.

AL-14164

 1. Cigarete West   10 pac.

AL-14161

 1. Aploksne ar drošības uzlīmi Nr.A18-037962, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 6 gab.cigarešu paciņas Gold Classic 1 gab.

AL-14169

 1. Cigaretes Premjer           2 pac.

AL-14162

 1. Cigaretes NZ Gold           10 pac.

AL-14166

 1. Cigaretes NL       10 pac.

AL-14170

 1. Cigaretes Premjer           10 pac

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120078217

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 29.12.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.12.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 09:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 28. novembra rīkojums  Nr. 1162 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8480”

Iznīcināšanas objekts:

1452 metri ar gumijas un plastmasas caurulēm.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816005715

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 29.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.12.2019. plkst. 09:30

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 28. novembra rīkojums Nr. 1165 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5826”

Iznīcināšanas objekts: 

42840 pac. cigaretes L&M,

8370 pac. cigaretes Fest,

14500 pac. cigaretes NZ Gold,

28740 pac. cigaretes Premjer,

12480 pac. cigaretes Winston,

5030 pac. cigaretes Compliment,

5090 pac. cigaretes Kiss.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890011817, Nr.11905000819, Nr.11250006718, Nr.11270007218, Nr.11351030418, Nr.11400059718

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.12.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm- „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30., alkoholam, tarai, pārējām mantām- Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 13:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.1157, Nr.1159, Nr.1158, Nr.1163, Nr.1164 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7693, KL-9153, KL-9417, KL-8869, KL-8853, KL-8997”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizplombēta palete uz kuras atrodas kartona sagataves - 1 gab.

Kartona iepak., kas ir aizzīmogoti ar Sec.Seal uzlīmēm no Nr.L140674538 līdz L140674548 un L140674549 līdz L140674548 - 20 gab.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm – 1 gab.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm L14-0647101 un Nr.L14-0647111 līdz Nr.L14-0647112 - 2 gab.

Kartona kaste kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas cigarešu Minsk 5 Superslims 50 blokiem - 1 gab.

Kartona kastes kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas cigarešu Premjer 100 blokiem - 2 gab.

Kartona kastes kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas cigarešu Queen Superslim 199 blokiem - 4 gab.

Papīra maiss, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 500 cigarešu paciņām ar uzrakstu NZ gold superslims - 2 gab.

Kartona kastes, kas ir nozīm. ar Sec.Seal uzlīmēm no Nr.L140843190 līdz L140843198, kurās atrodas 1 l.tilp.pud. ar šķidrumu - 9 gab.

Papīra maiss, kas ir aizzīmogots ar Sec.Seal uzlīmi Nr. G130456591, kurā atrodas 1 l.tilp. pudeles ar šķidruma atlikumiem - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2018-14093/1, Nr. 2019-13459, Nr. ENŽ 1083, Nr. ENŽ 14729, Nr. ENŽ 12898, Nr. ENŽ 14796, Nr. ENŽ 14384, Nr. ENŽ 14395, Nr. ENŽ 14396, Nr. ENŽ 14289, Nr. ENŽ 13963 225-T, Nr. ENŽ 15453, Nr. ENŽ 15157, Nr. ENŽ 14292, Nr. ENŽ 15113, Nr. ENŽ 15116, Nr. ENŽ 15181, Nr. ENŽ 15335

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.12.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm- „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30., alkoholam, tarai, pārējām mantām - Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 13:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 27.novembra rīkojumi Nr.1156, Nr.1157, Nr.1160, Nr.1161 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13230, AL-14116, AL-11847, AL-14177, AL-14178, AL-14179, AL-14181, AL-14182, AL-14183, AL-14184, AL-14185, AL-14195, AL-14196, AL-14197, AL-14198, AL-14199, AL-14200, AL-14201”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1131 pac.

Digitālais ciparu ierakstītājs kas ievietots drošības konvertā Nr.00024856 ar muitas nodrošinājuma uzlīmi Nr.MA72612 -1 gab.

Jostas soma (brūnas krāsas) kas ievietots drošības konvertā Nr.0636003 ar muitas nodrošinājuma uzlīmi Nr.MA72611 – 1 gab.

Melna metāla kastīte ievietota zaļā polietelēna maisā ar muitas nodrošinājuma uzlīmi Nr.MA73032 - 1 gab.

Kartona iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmēm, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas tara ar alkoholu – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr. 15840089419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.12.2019. plkst. 13:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.11.2019. rīkojumu Nr.1143 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9527”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (atbilstoši 2019.gada 12.novembra VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Muitas lietu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vecākā izmeklētāja E.Augusta lēmumam „NZ 8” – 1 252 200 gab. cigaretes,”FEST” – 248 200 gab. cigaretes, „NZ8 Gold” – 186 200 gab. cigaretes, „NZ10 Black” – 503 800 gab. cigaretes, „Minsk Super Slims” 13 800 gab. cigaretes, „Minsk Capital” – 35 800 gab. cigaretes) - 21 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 2019-01448

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 2.12.2019 plkst 8.30.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20 plkst. 8:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums Nr.1091 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13949”

Iznīcināšanas objekts:

AL-13949

Koraļu fragments 1 gab

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840059919, Nr.11151030719 un Nr.11140037219

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.11.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 2.12.2019

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20. Plkst 8.30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.11.2019, 6.11.2019, 14.11.2019,  rīkojumi Nr.1102, Nr.1090, Nr.1006, Nr.1114, Nr.1112 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9217, KL-9179, KL9505”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9217

5 l tilpuma plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums, kuras nozīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.D180151748 līdz Nr.D180151777    30 gab.

5 l tilpuma plastmasas kannas, ar šķidrumu, aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm     38 gab.

KL9179

Dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu, kannas aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm           4 gab.

Drošības maiss, kurā atrodas pudeles ar šķidrumu            1 gab.

KL9505

30 litru tilpuma plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, kuras nolīmētas ar Security Seal uzlīmēm 7 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11331031512, Nr.11822000519

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.11.2019., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – Madona, Madonas novads, Saules iela 66 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-4005): A/M “Ford Mondeo” ar v/n ACN-488, (KL-9388)Subaru Legacy Outback bez v/n.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 258

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.11.2019. plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta: Rīga, Tvaika iela 39a
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.08.2019. rīkojums Nr.1021 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14080”.
Iznīcināšanas objekts: 8 gab. apzīmogotas 25 l. tilp. polimēra materiāla kannas ar šķidrumu.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310046418 (KL-8551).

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 15.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2019. plkst. 12:00
Iznīcināšanas vieta– Granīta iela 31 k.5, Acone, Salaspils, Salaspils novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28. decembra rīkojumu Nr. 804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas pstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts: 3 gab. cigarešu ražošanas iekārtas, kas sadalītas (no vienas līnijas iekārtas sadalītas 3 daļās ), 7 gab. cigarešu fasēšanas iekārtas ( no vienas fasēšanas līnijas, iekārtas sadalītas 7 daļās ), 4 gab. metāla konstrukcijas rāmji uz riteņiem, kuros atrodas plastmasas kastes ).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG512732, PG512349, PG512580.

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2019. plkst. 14:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.10.2019. rīkojums Nr.1118 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14121, AL-14125, AL-14140”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas ).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,25 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar 0.5 litri kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11331064219, Nr.11181126219.

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2019. plkst. 14:00. un 14:30
Iznīcināšanas vieta – Jurdža 1A un Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.11.2019. rīkojums Nr.1116 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9479, KL-9493”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, ( drošības uzlīme D18-0191977).
Apzīmogotas kannas ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, (drošības uzlīmes no D18-0191978 līdz D18-0191980) – 3 gab.
Apzīmogots maiss (lēmumā norādīts, kurā atrodas destilācijas aparāta piederumi), drošības uzlīme A18-0482087.
Apzīmogots maiss (lēmumā norādīts, kurā atrodas destilācijas aparāts), drošības uzlīme A18-0482088
Dzesēšanas aparāti, (drošības uzlīmes A18-0482089 un A18-0482090) - 2 gab.
Apzīmogotas baltas plastmasas mucas ar šķidrumu, (drošības uzlīmes A18-0482075; A18-0482077 un A18-0482081) - 3 gab.
Apzīmogota balta plastmasas muca ar šķidruma atliekām, (drošības uzlīme A18-0482079).
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar vienu tukšu pudeli), drošības uzlīme D18-0191928.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar 20 tukšām pudelēm un 10 pudelēm ar šķidruma atlikumiem), drošības uzlīme D18-0191965.
Ierīce, kas sastāv no alumīnija tvertnes un nerūsējošā tērauda sieta.
Dažāda tilpuma tukšas plastmasas mucas - 5 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG512585,PG512505, PG512757.

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2019. plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.11.2019. rīkojums Nr.1119 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14120, AL-14138, AL-14141”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 15 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Golden Gate” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 17 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 11903005419, Nr. 11822000919, Nr.11240026319, Nr.11181154119, Nr.15840092719, Nr.15840092619,Nr.15840087519, Nr.15840075119.

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2019. plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.11.2019. rīkojums Nr.1104 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9010, KL-9465, KL-9482, KL-9489, KL-9491, KL-9492, KL-9497, KL-9498”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ Gold” 23 bloki, drošības uzlīme D18-0099521).
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ Gold” 25 bloki, drošības uzlīme D18-0099522).
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ Gold” 27 bloki, drošības uzlīme D18-0099524).
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ Gold” 21 bloki, drošības uzlīme D18-0099523).
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ Gold” 41 bloki, drošības uzlīme D18-0099525).
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ Gold” 48 bloki, drošības uzlīme D18-0099527).
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ Gold” 7 bloki, drošības uzlīme D18-0099526).
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ Gold” 49 bloki, drošības uzlīme D18-0099528).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 39 840 gab. cigaretes “Premjer”), drošības uzlīmes no J13-0266699 līdz J13-0266703 - 4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 87 940 gab.),drošības uzlīmes L14-0811798 līdz L14-0811814 - 17 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 179 640 gab.), drošības uzlīmes no D18-0139752 līdz D18-0139769 - 18 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” ar kopējo skaitu 33 000 gab.), drošības uzlīmes no MA-72163 līdz MA- 72166 - 4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” ar kopējo daudzumu 39 200 gab.), drošības uzlīmes no MA-72167 līdz MA-72170 - 4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” ar kopējo skaitu 29 800 gab.), drošības uzlīmes no MA-72115 līdz MA- 72117 - 3 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” ar kopējo daudzumu 27 400 gab.), drošības uzlīmes no MA-72085 līdz MA- 72086 - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 2018-14093.

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.11.2019.
Iznīcināšanas vieta: Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 13.00 (šķidrumam un tarai.)
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 14.novembra rīkojums Nr.1117 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13166”.
Iznīcināšanas objekts:
AL-13166
1. Šķidrums (lēmumā norādīts 550 litri ar dīzeļdegvielai raksturīgu aromātu), iepildīts NVA
tvertnē - 1 gab.
2. Šķidrums (lēmumā norādīts 630 litri ar dīzeļdegvielai raksturīgu aromātu), iepildīts NVA
tvertnē - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11095153019 un Nr.11903001119

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2019
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.11.2019., plkst.13.00
Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 13.00 (Šķidrumam un tarai)
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.08.2019. rīkojums Nr.1115, Nr.1113. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9510, KL-8934”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-9510
1. 5,0 litru tilpuma tvertnes ar šķidrumu ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku, kas aizlīmētas ar
drošības uzlīmēm Nr.J150343181 un Nr.J1503043182 - 2 gab.
KL-8934
1. Apzīmogota 1m3 NVA tvertne ar dīzeļdegvielai līdzīgu šķidrumu (lēmumā norādīts
600)- 1 gab.
2. Apzīmogota 1m3 NVA tvertne ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar dīzeļdegvielai līdzīgu
smaržu)- 1 gab.
3. Apzīmogota 1m3 NVA tvertne ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar dīzeļdegvielai līdzīgu
smaržu)- 1 gab.
4. Apzīmogotas 1m3 NVA tvertnes ar dīzeļdegvielai līdzīgu šķidrumu (lēmumā norādīts kopējā
daudzumā 1500 l)- 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.122

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2019.
Iznīcināšanas vieta: Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 10.00 (Šķidrumam un tarai)
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 24.jūlija rīkojums Nr,1008 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13685”
Iznīcināšanas objekts:
AL13685
1. Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (Saskaņā ar lēmumu kannās jāatrodas 40 litriem benzīna) 2 gab
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089039818

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.11.2019
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2019., plkst.10.00
Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 10.00 (Šķidrumam un tarai)
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.08.2019. rīkojums Nr.1002. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8380”
Iznīcināšanas objekts:
KL8380
1. šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku 116,4 KG
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840057719

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.10.2019. plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 01. novembra rīkojums Nr. 1075 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9483”

Iznīcināšanas objekts:  210 gab. kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm, un kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 1499800 gab. cigaretes “Winston” un 599800 gab. cigaretes “L&M”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270005519, Nr.11151016319

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.11.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 08:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 01. Novembra  rīkojumi  Nr. 1073 un Nr.1074 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9025 un KL-9445”

Iznīcināšanas objekts: 

1 gab. tukša metāla kanna ar vāku,

1 gab. metāla katls ar spirālveida cauruli,

68 gab. kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, iepakojumos atrodas pudeles ar šķidrumu pēc ekspertīzes.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270007218, Nr.11905003619, Nr.11355007218, Nr.11089119419, Nr.11905002918, Nr.11904003517

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00, alkoholam Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 13.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.1029, Nr.1067, Nr.1071, Nr. 1095 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8869, KL-9391, KL-9467, KL-9476 KL-8403, KL-8122”. Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar Security Seal uzlīmi Nr.L14-0647115, saskaņā ar lēmumu atrodas 720 cigaretes - 1 gab.

Aizzīmogoti dažāda izmēra iepakojumi ar cigaretēm - 54 gab.

1.5 l tilpuma pudele ar šķidrumu ar drošības uzlīmi 0325084 - 1 gab.

2 l tilpuma pudele ar šķidrumu ar drošības uzlīmi 0378829 - 1 gab.

20 l tilpuma kanna ar šķidrumu (aizpildīta uz trešdaļu) ar drošības uzlīmi 172684 - 1 gab.

Iepakojums (melns maiss) ar drošības uzlīmi 0325086 - 1 gab.

Baltas krāsas maiss ar drošības uzlīmi 0949699 - 1 gab.

Kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Sec.Seal uzlīmēm, iepakojumos atrodas cigaretes - 29 gab.

Iepakojumi, kuros atrodas cigaretes - 10 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1800117, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0468100 līdz Nr.A18-0468103, kuros saskaņā ar eksperta atzinumu atrodas 15 gab. dažāda tilpuma tara ar šķidrumu ar - 4 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 13077, Nr. ENŽ 12519, Nr. ENŽ 12651, Nr. ENŽ 12781, Nr. ENŽ 12431, Nr. ENŽ 12885, Nr. ENŽ 12865, Nr. ENŽ 13157, Nr. ENŽ 12441, Nr. ENŽ 12433, Nr. ENŽ 12287, Nr. ENŽ 13663, Nr. ENŽ 13793, Nr. ENŽ 13446, Nr. ENŽ 13795, Nr. ENŽ 13791, Nr. ENŽ 13970 226-T, Nr. ENŽ 13792, Nr. ENŽ 14089, Nr. ENŽ 13724, Nr. ENŽ 13592, Nr. ENŽ 14080

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.1031, Nr.1091 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14101, AL-14102, AL-14103, AL-14104, AL-14105, AL-14106, AL-14107, AL-14108, AL-14109, AL-14110, AL-14111, AL-14127, AL-14128, AL-14129, AL-14130, AL-14131, AL-14132, AL-14133, AL-14134, AL-14135, AL-14136, AL-14137”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1945 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11320021919.

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.11.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2019. rīkojums Nr.1089 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9201”.
Iznīcināšanas objekts:
Plastmasas bunduļi (lēmumā norādīts 60 l)-2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816011718

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2019. plkst.13.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 30.oktobra rīkojums Nr.1066 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9158”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm L14 0669036-L14 0669037 un L14 0669038-L14 0669039, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas datora cietie diski – 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ 11540

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 13:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 21.oktobra rīkojums Nr.1030 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14112”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi Nr.H17-0274670, saskaņā ar lēmumu pārtikas produkti – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824001818

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.11.2019., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas ielā 2 B, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.11.2019. rīkojums Nr.1072 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8587”.
Iznīcināšanas objekts:
Paletes ar kastēm ar kvarca smiltīm (pa 24 kastēm uz katras-12 gab.
Paletes ar kastēm ar kvarca smiltīm (pa 32 kastēm uz katras)-7 gab.
Palete ar kastēm ar kvarca smiltīm ( 16 kastes).
Paletes ar tukšām plastmasas kastēm - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā: Nr.PC389536.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.11.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.10.2019. rīkojums Nr.1063 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13453”.
Iznīcināšanas objekts:
Kannas - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 15840086619, Nr.15840082519, 15840056919, Nr.11824003619, Nr.11903021319, Nr.11903021719.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.11.2019. plkst. 11:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.11.2019. rīkojums Nr.1070 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9469, KL-9470, KL-9474, KL-9475, KL-9478, KL-9480”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer” ar kopējo daudzumu 58 600 gab.), drošības uzlīmes no MA-72124 līdz MA-72129-6 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer” un “NZ Gold” kopskaitā 37600 gab.), drošības uzlīmes MA 26607 un MA 26608-2 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “NZ Gold Super Slims” kopskaitā 59 800 gab.), drošības uzlīme MA-26541.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka katrā iepakojumā atrodas pa 19 960 gab. cigarešu “Premjer”), drošības uzlīmes E17-1656933 un E17-1656954 -2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer”-15 960 gab. un cigaretēm “NZ Gold”-207 980 gab. ), drošības uzlīmes no L14-0910190 līdz L14-0910206-17 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 104 720 gab.)), drošības uzlīmes L14-0707277, L14-0707278, L14-0707297, L14-0707298, no L14-0707281 līdz L14-0707284, L14-0707295, L14-0707296, L14-0707288, L14-0707287, L14-0707291, L14-0707292, L14-0707289 un L14-0707290-8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG509665, Nr.PG512499, ENŽ Nr.439, Nr.PG512501, Nr.PG509325.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.11.2019., plkst. 11:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.10.2019. rīkojums Nr.1064 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-14094, AL-14096, AL-14100, AL-14113, AL-14118”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 9 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 7 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar dažādu marku cigaretēm kopskaitā 800 gab.). Drošības uzlīme L14-0657316.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 12 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 6 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310046418

Datums, kad publicēts paziņojums: 4.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 7.11.2019

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10.00  

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums  Nr.999 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8551”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8551

 1. Paletes uz kurām atrodas kartona iepakojumi ar cigaretēm ""Richmond"", nozīmogotas ar SecuritySeal uzlīmēm gab.     3 gab.
 2. Kastes ar cigaretēm, nozīmogoti ar SS nr.L140758614, L140758613, A171212552, J150429844, L140758617, J150429841, L140758628, J150429935, J150429927, J150429843, J150429932, J150429931   11 gab.
 3. Kartona kaste ar tabakai līdzīgu vielu, uzlīme A17-1212534 gab.   1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ11887, Nr. ENŽ12289, Nr. ENŽ11867, Nr. ENŽ12157, Nr. ENŽ12063, Nr. ENŽ11720 un Nr. ENŽ11983

Datums, kad publicēts paziņojums: 4.11.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 7.11.2019 plkst 10.00.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumis Nr.1001 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14071, AL-14072, AL-14076,AL-14077, AL-14078, AL-14079 un AL-14082”

Iznīcināšanas objekts:

AL-14071

 1. Cigaretes Premjer           17 pac.

AL-14072

 1. Cigaretes West 16 pac.
 2. Cigaretes Queen Mentol              10 pac.

AL-14076

 1. Dažādu marku cigaretes                80 pac.

AL-14077

 1. Cigaretes NZ      20 pac.

AL-14078

 1. Drošības maiss Nr.7782126, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 10 gab. cigarešu paciņas NZ               1 gab.

AL-14079

 1. Dažādu marku cigaretes                50 pac.

AL-14082

 1. Cigaretes Premjer           10 pac.
 2. Cigaretes NZ      10 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG512568, PG512348, PG512692, PG512394.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.11.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.11.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.10.2019. rīkojums Nr.1065 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14095, AL-14097, AL-14114, AL-14117”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,2 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,2 litriem kandžas ).
Apzīmogota 1,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,7 litriem šķidruma ar alkohola smaku).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar 500 ml kandžas).
Apzīmogotas divas 0,5 litri tilpuma pudeles ar šķidrumu (iepakojumā) (lēmumā norādīts ar 0,3 litriem un 0,5 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840059919 un Nr.11370026519

Datums, kad publicēts paziņojums: 4.11.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 7.11.2019, 8.11.2019, 11.11.2019, 12.11.2019

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20. Plkst 8.30 visas dienas

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.10.2019. rīkojums Nr.1006 un Nr.1005 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9217 un Nr.9213”

Iznīcināšanas objekts:

KL9217

5 l tilpuma plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums, kuras nozīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18011748 līdz Nr.D18011777    30 gab.

KL9213

20 L tilpuma stikla pudele, kas daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325234     1gab.

20 L tilpuma stikla pudele, kas daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325237      1gab.

20 L tilpuma stikla pudele, kas daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325238      1gab.

20 L tilpuma stikla pudele, kas daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325239   1gab.

20 L tilpuma stikla pudeles, kas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325235-0325236, A18-0325242 līdz 0325249, A18-0325254, A18-0325256        12 gab.

"20 Ltilpuma stilka pudele, kas daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325240     1gab.

200 L tilpuma zilas krāsas plastmasas muca, daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325262   1gab.

200 L tilpuma zilas krāsas plastmasas muca, daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325261   1gab.

200 L tilpuma melnas krāsas plastmasas muca, daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325264                1gab.

200 L tilpuma zilas krāsas plastmasas muca, daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325263        1gab.

200 L tilpuma zilas krāsas plastmasas muca, daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325265   1gab.

20L tilpuma stikla pudele, kas daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325241               1gab.

22 L stikla pudele, kas pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325250          1gab.

22 L tilpuma tērauda muca, pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325258      1gab.

"30 L tilpuma stikla pudele, kas daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdsīgu smaržu, A18-0325255            1gab.

"30 L tilpuma stikla pudeles, kas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325251 līdz A18-0325253 3 gab

40 l tilpuma baltas krāsas plastmasas kanna, daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325257  1gab.

40 L tilpuma metāla tvertne, kas pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325267     1gab.

"50 L tilpuma melnas krāsas plastmasas kanna, daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325260          1gab.

60 L tilpuma melnas krāsas plastmasas kanna, daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu, A18-0325259        1gab.

7 gab. 1,5 L tilpuma plastmasas pudeles, kurās šķidrums ar alkoholam līdzīgu smaržu, iepakots melnas krāsas polietilēna maisā un aizzīmogots ar drošības uzlīmi Nr. D180152094    1gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903050216

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2019., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Madona, Saules iela 66.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7254): transportlīdzeklis KOGEL VIN WKOSNC024Y0758289
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221082519, Nr.11221030416, Nr.11290052914

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.10.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.10.2019., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Madona, Madonas novads, Saules iela 66

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts:

(KL-5401) A/M “Mazda 626” ar v/n EF-7960,

(KL-9211) Piekabe bez v/n zīmēm,

(KL-9366) a/m “Nissan Almera “ bez v/n un bez VIN.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11390018718

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.10.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8382): A/M “Mazda 323 F ” ar priekšā novietotu numura zīmi S73BHJ, un aizmugurē piestiprinātu RF06CAU
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG512415, PG512235, PG512204, PG512417.

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.10.2019. plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.10.2019. rīkojums Nr.1022 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14083, AL-14085, AL-14086, AL-14090”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,2 litriem kandžas ).
Apzīmogota 0,75 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,07 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,75 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,35 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,35 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr.11181122519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.10.2019. plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.10.2019. rīkojums Nr.1018 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9454”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts, ka divos iepakojumos atrodas pa vienai tukšai pudelei, bet trešajā iepakojumā atrodas viena tukša pudele un piecas pudeles ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes). Drošības uzlīmes D18-0181968, D18-0191922 un D18-0191921 – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājas V. Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11140032919, Nr.15840086519

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 18.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.10.2019. plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 15. un 17. oktobra rīkojumi Nr. 1011, Nr.1016 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9464, KL-9457”

Iznīcināšanas objekts: 

13 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, un kuros atrodas cigaretes,

312 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 3188800 gab. cigaretes.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840043819

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 18.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.10.2019. plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 17. oktobra rīkojums Nr. 1017 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9185”

Iznīcināšanas objekts: 

406 gab. kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 4059400 gab. cigaretes “Winston Blue”.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370026519

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 18.10.2019.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: 22.10.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 09:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 14. oktobra rīkojums  Nr. 1004 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9213”

Iznīcināšanas objekts:

29 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm,

2 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm,

1 gab. iepakojums, apzīmogots ar drošības uzlīmi A18-0325216

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PC422712,PC509958, PG512491.

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.10.2019. plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.10.2019. rīkojums Nr.1020 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14084, AL-14087, AL-14092”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “NZ” (lēmumā norādīts ar 5 paciņām (100 cigaretēm)) – 1 gab.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Rothman” (lēmumā norādīts ar 9 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Bond” (lēmumā norādīts ar 14 cigaretēm ).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11240023119, Nr.11824002919, 15840090419, Nr.15840061019, Nr.15840090919.

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.10.2019. plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.10.2019. rīkojums Nr.1019 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9436, KL-9443, KL-9451, KL-9453, KL-9463”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer”(sarkanais) ar kopējo daudzumu 29 880 cigaretēm). Drošības uzlīmes no L14-0811783 līdz L14-0811785, no L14-0811786 līdz L14-0811789, no L14-0811790 līdz L14-0811793 un no L14-0811794 līdz L14-0811797 - 3 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 59 920 cigaretēm). Drošības uzlīmes no E17-1656893 līdz E17-1656896 - 4 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 29 960 cigaretēm). Drošības uzlīmes no MA-72118 līdz MA-72120 - 3 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” 42 400 gab. un cigaretēm “NZ” 1 200 gab., kopējo daudzumu 43 600 cigaretēm). Drošības uzlīmes MA-26599 un MA-26600 - 2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” ar kopējo daudzumu 41 800 gab.). Drošības uzlīmes no MA-72135 līdz MA-72139 – 5 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas eitanāziju administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 686

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.

Datums, kad notiks eitanāzija: 17.10.2019 plkst.10:00.

Iznīcināšanas vieta: Biedrība „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”, Mežapurva iela 2, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.10.2019 rīkojums Nr.1007 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14091”.

Eitanāzijas objekts:

Kaķi – 2 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes Tehniskā atbalsta daļas uzskaitvedis U.Liepiņš

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PC422709, PC422710.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.10.2019. rīkojums Nr.1000 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14059, AL-14060”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 11824003219, Nr.15840082219, 15840071419, Nr.11903018419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.10.2019. rīkojums Nr.997 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9426, KL-9429, KL-9427, KL-9438”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” katrā pa 14980 gab. un cigaretēm “NZ Gold” divos iepakojumos pa 2380 gab. un divos pa 2580 gab.). Drošības uzlīmes no E17-1656926 līdz E17-1656929 - 4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 28 000 cigaretēm “Camel Compackt”). Drošības uzlīmes MA-26601 un MA-26602 - 2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 84 800 cigaretēm ), drošības uzlīmes no MA-72076 līdz MA-72084 - 9 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “NZ Gold”-19 980, cigaretēm “Queen Superslims”-7 980 gab. un cigaretēm “Winston Blue Superslims”-9 780 gab., kopskaitā 37 740 gab.), drošības uzlīmes L14-0657529 un L14-0657530 - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518001318, Nr.11270005519

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 4.oktobra rīkojumiem Nr.979, Nr.980 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8337, KL-9445”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas paletes ar cigaretēm, saskaņā ar lēmumu kopā 32 kastēs atrodas 319 800 cigaretes. - 2 gab.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Sek. Seal uzlīmēm, iepakojumos atrodas cigaretes, saskaņā ar lēmumu atrodas 25 540 cigaretes. - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 11484, Nr. ENŽ 11740

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 4.oktobra rīkojums Nr.976 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14066, AL-14067”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 86 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr.11331016519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2019. plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.10.2019. rīkojums Nr.996 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9420”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar motorzāģi “Stihl MS 181”. Drošības uzlīme D18-0099519.
Apzīmogots iepakojums ar cirvjiem, plastmasas kannām ar šķidrumiem un atslēgu komplektu ar uzgaļiem (lēmumā norādīts ar diviem cirvjiem, divas kannas ar šķidrumiem). Drošības uzlīme D18-0099520.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājas V. Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. BU 005808, Nr. BU 005804, Nr. 2019-05504

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada oktobra rīkojumi Nr.975, Nr.992 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13543, AL-13545, AL-13794”

Iznīcināšanas objekts:

Plastmasas kārba kurā atradās cigaretes - 1 gab.

Plastmasas trauki - 2 gab.

Koraļļu fragmenti – 7 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. NK006256

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.10.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.10.2019., plkst. 09:30. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 3 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (AL-13910): 

a/m Volvo S40 bez v/n un bez šasijas numura.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG512017, PG512217, PG512221, PG509448, PG512228, PG509957, PG512198, PG512226, PG512390, PG512030.

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.10.2019. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.10.2019. rīkojums Nr.990 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14041, AL-14043, AL-14044, AL-14056, AL-14058, AL-14063, AL-14064, AL-14061, AL-14069, AL-14070”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem šķidruma ar specifisku alkohola smaku ).

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar aptuveni 1,5 litriem brāgas).

Apzīmogota 1,5 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,07 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 1,5 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts 1 litra pudele ar 495 ml ar spirtu saturošu šķidrumu.). Drošības uzlīme D18-0191934.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270000219

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: Saules iela 66, Madona plkst.10.00. Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28. decembra rīkojumu Nr. 804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts:

200 litru tilpuma mucas ar spirāli iekšpusē - 2 gab.

Dzesētājs, kas sastāv no 4 mucām – 1 gab.

Statīvi no metāla – 2 gab.

Tukši gāzes baloni – 5 gab.

Pilni gāzes baloni – 3 gab.

Tukši 200 litru tilpuma katli – 2 gab.

Kapara rores - 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089149516

Datums, kad publicēts paziņojums: 3.10.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 9.10.2019

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20. Plkst 8.30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 90.09.2019. rīkojums Nr.964 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7984”

Iznīcināšanas objekts:

KL-7984

20 litru tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu 16 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.1814000702

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.09.2019.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 13:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 19. septembra rīkojums  Nr. 923 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6559”

Iznīcināšanas objekts:

2 gab. balta metāla gredzeni.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840087119, Nr.11210065219, Nr.11518004018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019. plkst. 10:00 un 02.10.2019. plkst. 13:45

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads un Rīga, Piedrujas iela 20.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 19. septembra un 2019. gada 25. septembra rīkojumi  Nr. 924, Nr. 947 un Nr.948 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9430, KL-9337, KL-9415”

Iznīcināšanas objekts: 

3 gab. dažāda tilpuma plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums, un kas ir nozīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm,

20 gab. kartona iepakojumi, kuros atrodas cigaretes un kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm,

3 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr. D180151611 līdz D180151613

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11352026719, Nr.11140029019

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00, alkoholam Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 13.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 25.septembra rīkojumu Nr.949 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9423, KL-9425”.

Iznīcināšanas objekts:

Polietelēna maisi, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0659911 līdz Nr.L14-0659920, saskaņā ar lēmumu 79800 gab. cigaretes "Time7" - 10 gab.

30 l tilp. kannas, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu 201 l šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku - 7 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 9845, Nr. ENŽ 9981, Nr. ENŽ 9854, Nr. ENŽ 10325, Nr. ENŽ 9929, Nr. ENŽ 9932, Nr. ENŽ 9877, Nr. ENŽ 10495, Nr. ENŽ 11162, Nr. ENŽ 8724, Nr. ENŽ 10895, Nr. ENŽ 10913, Nr. ENŽ 11160, Nr. ENŽ 8723, Nr. ENŽ 11355, Nr. ENŽ 11161, Nr. ENŽ 11402, Nr. ENŽ 11400, Nr. ENŽ 3040, Nr. PC 194612-1546, Nr. PC 194706-2169, Nr. PC 298951-1531, Nr. PC 194607-898, Nr. PC 194613-1545, Nr. PC 194697-1511, Nr. PC 194630-1796

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm- „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00., alkoholam, tarai- Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 13:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.908, Nr.951, Nr.950 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14020, AL-14021, AL-14022, AL-14023, AL-14024, AL-14025, AL-14026, AL-14032, AL-14045, AL-14046, AL-14047, AL-14048, AL-14049, AL-14050, AL-14051, AL-14052, AL-14053, AL-14054, AL-13931, AL-13991, AL-13993, AL-13994, AL-13995, AL-13996, AL-13997, AL-13998”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1857 pac.

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1810210, saskaņā ar lēmumu 500 ml ar šķidruma atlikumu - 1 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1901478, saskaņā ar lēmumu 15 gab. pudeles ar 3000 ml šķidruma atlikumu – 2 gab.

Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1903235 – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PC422708, PG512103, PG512106.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.09.2019. rīkojums Nr.937 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14030, AL-14040, AL-14042”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa“JIN LING”(lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm ).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Norton” (lēmumā norādīts ar 6 cigaretēm ).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG512015, PG512012, PG512008, PG512216, PG512024.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.09.2019. rīkojums Nr.928 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14027, AL-14028, AL-14029, AL-14031, AL-14036”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar aptuveni 1 litru kandžas).
Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,2 litri tilpuma stikla pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,2 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 11290012919, Nr. 11824003119, Nr. 15840060719, Nr. 11903018619, Nr.11822000319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.09.2019. rīkojums Nr.927 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9212, KL-9409, KL-9413, KL-9416, KL-9322”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 894 paciņām cigarešu “NZ10”, 560 paciņām cigarešu “NZ Gold QS”, 439 paciņām cigarešu “Premjer”, 167 paciņām cigarešu “Captain Black Blue” un 15 paciņām cigarešu “Rothman”). Drošības uzlīmes H17-0357991, H17-0357993, H17-0357995, H17-0357998 - 4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 29 880 cigarešu “NZ Gold”, 29 220 cigarešu “Queen Superslims”, 29 220 cigarešu “Queen Superslims” un 29 940 cigarešu “Queen Superslims”). Drošības uzlīmes no E14-1060433 līdz E14-1060436 - 4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 35 800 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīmes no MA-72052 un MA-72053 - 2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Queen Superslims”, “Queen Elegance”, “Monte Carlo”, “NZ Gold”, “Minsk Superslims”, “Queen Metal”, “Premjer”(zilais, “Premjer”(sarkanais), “NZ8” ar kopējo daudzumu 126 380 gab.). Drošības uzlīmes no A18-0257255 līdz A18-0257262 - 8 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 79 680 cigaretēm “NZ10”). Drošības uzlīmes no Nr.0266691 līdz Nr.0266698 - 8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903010319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.09.2019. rīkojums Nr.926 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9396”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts viena 5 litri tvertne un deviņas 1,5 litri tilpuma pudeles ar 13,490 ml etilspirta). Drošības uzlīme D18-0203804.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC422684, Nr.PG422922, ENŽ Nr. 29090, Nr.PG512096, Nr.PG512098 un Nr.PG509947.

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.09.2019. rīkojums Nr.914 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-13961, AL-14004, AL-14005, AL-14015, AL-14016 un AL-14011”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 3 paciņām (60 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 18 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “PT” (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Bayron” (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Bayron” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 15840077219, Nr.15840071919, 15840074919, Nr.15840082019.

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.09.2019. rīkojums Nr.913 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9382, KL-9384, KL-9399, KL-9406”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 49 800 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīmes no MA-26594 līdz MA-26598-5 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 29 800 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīmes no MA-72093 līdz MA-72094-2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 34 760 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīmes no MA-72098 līdz MA-72099-2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 64 800 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīmes no MA-72095 līdz MA-72097-3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG512007, Nr.PG512006, Nr.PG512005, Nr.PG512010, Nr.PG509800 un Nr.PG512022.

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas 46, Ludza.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.09.2019. rīkojums Nr.909 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-14001, AL-14002, AL-14003, AL-14009, AL-14010 un AL-14012”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,2 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,2 litriem kandžas).
Apzīmogota 1,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).
Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar aptuveni 1 litru kandžas).
Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,4 litriem kandžas).
Apzīmogotas divas plastmasas pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar šķidrumu, kuram piemīt brāgas smaka) - 2 gab.
Apzīmogota 0,2 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,2 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840020018, Nr.11352026719, Nr.11096057219, Nr.11351014915

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2019. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.900, Nr.904, Nr.907 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387, KL-9392, KL-9398, KL-5899”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes ar kartona iepakojumiem ar uzrakstu Jelzin Vodka, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.D18 0204002 līdz Nr.D18 0204021- 20 gab.

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1906931, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.D18 0204025 – 1 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1901396, saskaņā ar lēmumu 5 gab. 5 l pudeles ar alkohola atlikumu – 2 gab.

Iepakojums ar DNS nomazgājumu un ar plēvēm, aizlīmēts ar Security Seal – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2019-06596, Nr. 2019-06571

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 6.septembra rīkojums Nr.898 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13999, AL-14000”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Latvijas muitas uzlīmi - 1 gab.

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Latvijas muitas uzlīmi - 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās: Nr.PG509749, Nr.PG512001, Nr.PG509750, Nr.PG512003, Nr.PG512002, Nr.PG512019.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.09.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.09.2019. rīkojums Nr.879 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13957, AL-13958, AL-13959, AL-13960, AL-13962, AL-13981.
Iznīcināšanas objekti:
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla burka ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,45 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 litri tilpuma polietilena pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar aptuveni 1 litru kandžas).
Apzīmogota 1,5 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,3 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas.
Apzīmogota 1,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,7 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11120006319, Nr.11089166116/11516003716, Nr.15840026318, Nr.15840012119, Nr.11230033408

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 04.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.09.2019. plkst. 13:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28. decembra rīkojumu Nr. 804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. T/L Audi A6 Avant virsbūve ar šasijas Nr.WAUZZZ4B92N034650; 2 gab. Honda CRW virsbūves detaļas ar šasijas numura pēdējiem cipariem 79 ar plombām Nr.0599584 un Nr.0599585; 2 gab. iepakojumi, kuros atrodas dažāda veida metāla konstrukcijas; 1 gab. mehāniska ierīce-metāla; 1 gab. propāna gāzes balons 50 l. tilpuma; 1 gab. skābekļa balons.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-538; ENŽ-11368

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.09.2019. plkst. 08:30.

Iznīcināšanas vieta:  Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.08.2019.  rīkojums Nr.849  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13390, AL-13113”.

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. melnas krāsas mugursoma ar trim baltām svītrām, 1 gab. rozā šķiltavas, 1 gab. iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 4 krāsu baloniņi un zilas krāsas šķidrums.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840060619, Nr.11905006118, Nr.11270002619, Nr.11519007019, Nr.11096065819, Nr.11095088815, Nr.11095035419

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 03.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.09.2019. plkst. 10:00 un 06.09.2019. plkst. 14:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads un Rīga, Piedrujas iela 20.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 23; 27, 29. Augusta un 2019. gada 02; 03 septembra rīkojumi  Nr. 845, Nr.856, Nr.862, Nr.864, Nr.874, Nr.877, Nr.878 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9207, KL-9027, KL-9364, KL-9346, KL-9137, KL-7951, KL-9360, ”

Iznīcināšanas objekts:  1 gab. tukša 0.5 l. tilp. plastmasas pudele, 2 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm, 255 gab. kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, 1 gab. papīra maiss, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi, 8 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, kuros atrodas cigaretes, 16 gab. iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes, apzīmogoti ar drošības uzlīmēm no Nr. A180325139 līdz Nr. A180325154, 1 gab. iepakojums pēc ekspertīzes, apzīmogots ar drošības uzlīmi Nr.A180325155, 4 gab. 0.5 l. tilp. tukšas un nepilna pudele pēc ekspertīzes, 2 pac. cigaretes “Winston”, 1 gab. iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Sec. Seal uzlīmi Nr. A180325103, 3 gab. plastmasas kannas ar šķidrumu, 4 gab. dažāda veida iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089065419

Datums, kad publicēts paziņojums: 2.09.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 6.09.2019

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20. Plkst 8.30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.08.2019. rīkojums Nr.865„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9369”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9369

Iepakojumi ar tukšām un pilnām dažāda veida pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1903797, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Nr.D18-0152066 un D18-0152067               2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816008017

Datums, kad publicēts paziņojums: 2.09.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 24.09.2019 līdz 25.09.2019

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20. Plkst 9.00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.12.2018. rīkojums Nr.1386„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7645”

Iznīcināšanas objekts:

KL-7645

Paletes uz kurām atrodas brūnas kartona kastes, un kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm 3 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-7785

Datums, kad publicēts paziņojums: 2.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 6.09.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.739 un Nr.847 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13854 ”

Iznīcināšanas objekts:

AL13854

Dažādu marku cigaretes 50 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās: Nr.PG509742, Nr.PG509447, Nr.PG509744, Nr.PG509741, Nr.PG509555, Nr.PC309310, Nr.PG509743, Nr.PG464843, Nr.PG509745, Nr. PG509638, Nr. PG509748 un Nr. PG509624

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.09.2019. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras30.08.2019. rīkojums Nr.873 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13922, AL-13923, AL-13924, AL-13925, AL-13928, AL-13929, AL-13930, AL-13927, AL-13950, AL-13955, AL-13956 un AL-13964”.

Iznīcināšanas objekti:

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 250 ml kandžas).

Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 litri tilpuma polietilena pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ka katrā pudelē atrodas aptuveni 0,5 litri kandžas).

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).

Apzīmogota 0,2 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,2 litriem kandžas.

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,890 litriem kandžas pēc ekspertīzes). Drošības uzlīme A18-0497760.

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar šņabi, pudele rūpnieciski aizvērta).

Apzīmogota 0,75 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,2 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelegālo alkoholu).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 8806, Nr. ENŽ 9095, Nr. ENŽ 8781, Nr. ENŽ 9041, Nr. ENŽ 9056, Nr. ENŽ 8688, Nr. ENŽ 8798, Nr. ENŽ 9037, Nr. ENŽ 9046, Nr. ENŽ 9005, Nr. ENŽ 8797, Nr. ENŽ 9121, Nr. ENŽ 7011, Nr. ENŽ 8663, Nr. ENŽ 8955, Nr. ENŽ 9286, Nr. ENŽ 9057, Nr. ENŽ 9246, Nr. ENŽ 9283, Nr. ENŽ 8272, Nr. ENŽ 9289, Nr. ENŽ 9492, Nr. ENŽ 8730, Nr. ENŽ 9291, Nr. ENŽ 9303, Nr. ENŽ 8335, Nr. ENŽ 9712, Nr. ENŽ 9546, Nr. ENŽ 9733, Nr. ENŽ 9525

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.09.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm- „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 30.augusta rīkojumi Nr.869, Nr.870, Nr.871 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13933, AL-13934, AL-13935, AL-13936, AL-13937, AL-13938, AL-13939, AL-13940, AL-13941, AL-13942, AL-13943, AL-13944, AL-13945, AL-13946, AL-13947, AL-13967, AL-13968, AL-13969, AL-13970, AL-13971, AL-13972, AL-13973, AL-13974,AL-13975, AL-13976, AL-13977, AL-13982, AL-13983, AL-13984, AL-13985”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 950 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG509318, Nr.PG509672, Nr.PG509779, Nr.PG509584, Nr.PG509797 un Nr.PG422650.

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.09.2019., plkst. 12:30.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.08.2019. rīkojums Nr.872 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-13919, AL-13920, AL-13926, AL-13953, AL-13963 un AL-13965”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 17 cigaretēm).

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).

Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts “Maksim” ar 4 cigaretēm).

Apzīmogota cigarešu paciņa “Winston” (lēmumā norādīts ar 19 cigaretēm).

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 15 cigaretēm).

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 13 cigaretēm).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 15840044019.

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.09.2019. plkst. 12:30.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.08.2019. rīkojums Nr.868 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9374”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogotas paletes ar cigaretēm (atbilstoši 2019.gada 15.augusta VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Muitas lietu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vecākās izmeklētājas K.Koroļovas lēmumam „NZ Gold” – 4 058 380 gab. cigaretes un „Minsk Capital” – 2 452 920 gab. cigaretes) - 22 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840045919

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 5.09.2019, plkst.8.30,

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums Nr.626 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9142”

Iznīcināšanas objekts:

KL9142

 1. Iepakojumi ar pudelēm, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0325187-A18-0325193          7 gab.
 2. Kanna, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0325186, kurā iekšā atrodas šķidrums        1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 5.09.2019, plkst.8.30, 06.09.2019., plkst.8.30

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums Nr.857„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”

Iznīcināšanas objekts:

KL8387

 1. Karona iepakojumi kuros atrodas tetrapakas ar uzrakstu Jelzin Vodka, katrā 5 gab, kas noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0048077 līdz D180048096       20 gab.
 2. Kartona kastes kuras noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0203979 līdz D18-0203998, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 100 gab tetrapakas ar uzrakstu Jelzin Vodka      20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietā Nr. AZ108417

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2019, plkst. 10.00

Iznīcināšanas vieta:  Ķekavas pagasts, biedrība “Dzīvnieku patversme Meža vairogi”

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.12.2018. rīkojums Nr.1362 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13954”.

Eitanāzijas objekts: sieviešu kārtas suns, metiss.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvede M.Kornača, tel:67218669

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181045419

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.08.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 4.09.2019., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 10.00 (Šķidrumam un tarai)  un Piedrujas ielā 20 plkst. 13.00 (Sūkņiem)

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.08.2019. rīkojums Nr.842. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9040”

Iznīcināšanas objekts:

KL9040

1-Apzīmogota 200 litri tilp. muca (lēm. norād. ar dīzeļdegv. rakst. smaku; droš. uzlīm. A18-0150621 un A18-0150622, L14-0826841, L14-0826842). - Gab.      1

2-Apzīmogotas 200 litru tilp. mucas (lēm. norād. ar benzīnam rakst. smaku). - Gab.      9

3-Apzīmogotas kubveida tvertnes tilp. 1000 litri ar šķidrumu (lēm. norād. ar dīzeļdegv. rakst. smaku; droš. uzl. Nr. A18-0150618, A18-0150619, plombas no 0573971 līdz 0573973, dros. uzlīme L14-0826843 - Gab.      2

4-Elektriskie sūkņi ar šļūtenēm. - Gab.      2

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC194693-423 un Nr. PG270248

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 4.09.2019.

Iznīcināšanas vieta: Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 10.00 (Šķidrumam un tarai)  un Piedrujas ielā 20 plkst. 13.00 (Sūknim)

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 24.jūlija rīkojums Nr,731 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13755 un AL12540”

Iznīcināšanas objekts:

AL13755

 1. Iepakojums ar drošības uzlīmi, saskaņā ar lēmumu atrodas sūknis ar uzpildes pistoli         1 gab.
 2. Aizzīmogotas dažādu tilp. kannas, saskaņā ar lēmumu kopā 279 l naftas produkts              14 gab.
 3. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1901748, saskaņā ar lēmumu 2 gab. 1 l tilp. pudeles ar 910 ml naftas produkta atlikumu              1 gab

AL12540

 1. Apzīmogotas dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu (Lēmumā norādīts 290 litri degviela)     12 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840053519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2019., plkst. 13:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.08.2019. rīkojums Nr.846 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9356”.
Iznīcināšanas objekts:
Atbilstoši procesa virzītāja lēmumā norādītam - 271320 gab. cigaretes “NZ Gold Superslims”, 162680 gab. cigaretes “NZ Gold MS”, 279920 gab. cigaretes “Minsk Capital MS”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā: Nr.PG422573.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019. plkst. 15:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.08.2019. rīkojums Nr.828 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13914”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar metamfetamīna un kokaīna mikrodaudzumiem - pēdām (lēmumā norādīts ar 17 maisiņiem). Drošības uzlīme D18-0099157.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11320006419, Nr. 11181072019, Nr. 1290013319, 11331038119, 11331082318 un 11331034419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019. plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.08.2019. rīkojums Nr.829 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9089, KL-9252, KL-9272, KL-9310, KL-9318, KL-9323”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas alumīnija kannas, drošības uzlīmes Nr. .L14-0740417, Nr. L14-0740418,Nr. Nr. L14-0740419 un Nr. L14-07404204 - 4 gab.;
Apzīmogotas kastes ar tukšām pudelēm un pudelēm ar šķidruma atlikumiem (lēmumā norādīts ar 74 tukšām pudelēm un 4 pudelēm ar šķidruma atlikumiem). Drošības uzlīmes D18-0191793, D18-0191794 , D18-0191797 un D18-0191798 – 2 gab.;
Apzīmogota 40 litri alumīnija kanna ar šķidrumu.(lēmumā norādīts ar 31,885 litriem dzeltenas krāsas šķidruma ar alkohola smaku). Drošības uzlīme A17-1241043 – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm un burkām ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 11,305 litriem šķidruma, kuram piemīt alkohola smaka). Drošības uzlīme Nr.D18-0048071 - 1 gab.;
220 litri tilpuma plastmasas muca ar šķidrumu.(lēmumā norādīts ar 215,885 litriem šķidruma ar alkohola smaku). Drošības uzlīme A17-1241050 – 1 gab.;
60 litri tilpuma plastmasas muca ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 24,445 litriem šķidruma ar alkohola smaku). Drošības uzlīme A17-1241052 – 1 gab.;
40 litri tilpuma kanna šķidruma dzesēšanai – 1 gab.;
Dzesēšanas aparāts - metāla tvertne ar tajā esošo spirāli – 1 gab.;
Apzīmogots balts plastmasas spainis ar šķidrumu. Drošības uzlīme A18-0191898 un D18-0191899 – 1 gab.;
Apzīmogota alumīnija kanna ar šķidrumu. Drošības uzlīmes D18-0271730 – 1 gab.;
Apzīmogots polietilēna maiss ar burkām un pudeli ar šķidrumu. Drošības uzlīme D18-0191897 – 1 gab.;
Apzīmogots kandžas izgatavošanas aparāts. Drošības uzlīme D18-0271731 – 1 gab.;
Apzīmogotas dažāda tilpuma mucas ar šķidrumu. Drošības uzlīmes L14-0910585, L14-0910586 un L14-0910584 – 2 gab.;
Apzīmogota kanna ar šķidrumu. Drošības uzlīme D14-0101995 – 1 gab.;
Apzīmogots kandžas aparāts, kas sastāv no kannas un kastroļa. Drošības uzlīmes L14-0810597 un L14-0810598;
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidrumu. Drošības uzlīme D18-0191841;
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu. Drošības uzlīmes D18-0191876 un D18-0191877 – 2 gab.;
Apzīmogotas 5 litri tilpuma pudeles ar šķidrumu. .Drošības uzlīmes no D18-0191842 līdz D18-0191875 – 34 gab.;
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu – 20 gab.;
Apzīmogots destilācijas aparāts. Drošības uzlīme A18-0271709;
Apzīmogota bāka ar dzesēšanas sistēmu. Drošības uzlīme A18-0271708;
Apzīmogots maiss ar cukura iepakojumiem. Drošības uzlīme A18-0271710
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG509435, PG509436, PC309308, Nr.887.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019., plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.08.2019. rīkojums Nr.814 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13901, AL-13902, AL-13906” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.08.2019 rīkojums Nr.830 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13903”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 45 cigaretēm ”Marshal”),
Apzīmogota cigarešu paciņa “Ashford” (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm),
Apzīmogota cigarešu paciņa “Captain Black” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm),
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 1280 cigaretēm). Drošības uzlīme L14-0810570.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11819001811, Nr.11096137014, Nr.11410094217, Nr.11370027919, Nr.15890011617, Nr.11518000716 un Nr.11095047319

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana:26.08.2019, 27.08.2019, 28.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 2.09.2019 un 3.09.2019

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20 plkst 13.00 26.08.2019, savukārt 27.08.2019, 28.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 2.09.2019 un 3.09.2019 plkst 8.30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums  Nr.823, Nr.817, Nr.818, Nr.819, Nr.821, Nr.826 un Nr.822„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-2738, KL-7947, KL-8247, KL-9224, KL-8399, KL-6558 un KL-9284”.

Iznīcināšanas objekts:

KL2738

 1. Šķidrums ar spirtam raksturīgu smaku, kas pildīts 20 gab.25 l tilp. kannās 500 litri
 2. Šķidrums ar spirtam raksturīgu smaku, pildīts 108 gab.25 litru tilp. plastmasas kannās 2700 litri
 3. Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1109547                  2 gab.

KL7947

 1. Iepakojums ar pudelēm, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.L14-0605680        1 gab.

KL8247

 1. Iepakojumi ar pudelēm kas aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm Securit'y Seal no Nr.H17-0378562 līdz H17-0378604, no Nr.H17-03788606 līdz Nr.H17-0378674     112 gab.

KL9224

 1. Iepakojumi, kas aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm            8 gab.

KL8399

 1. Kartona iepakojums aizlīmēts ar drošības uzlīmēm, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda veida sadzīves preces                1 gab

KL6558

 1. 4 polijas zloti (monētas)                2 gab.

KL9284

 1. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.K15-0403497, kurā saskaņā ar lēmumu jātrodas televizoram Samsung  1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816002319, Nr.11518005118, Nr.15840060919 un Nr.11352041218

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10.00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums  Nr.827, Nr.825, Nr.824 un Nr.820 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9051, KL-9083, KL9285 un KL9214”.

Iznīcināšanas objekts:

KL9051

 1. Aploksnes ar cigarešu paraugiem, apzīmogotas ar drošības uzlīmēm        6 gab.
 2. Aploksnes ar cigarešu paraugiem, apzīmogotas ar drošības uzlīmēm        1 gab.

KL9083

 1. Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 3396 dažāda veida cigaretes, kurš aizlīmēts ar drošības uzlīmēm Nr.0126920 un Nr.0126921         1 gab.
 2. Iepakojumi .ar cigaretēm kuros jāatrodas 148800 cigaretēm, sākotnēji aizlīmēti ar uzlīmēm no 012689-0126915 un

noplombēti papildus no 0003797-003799; 000032; 000030; 000024; 000021; 000039; 000087; 000060; 000014; 000045; 000042                15 gab.

KL9285

 1. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.I14-0042378, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 460 gab. cigarešu paciņām                1 gab.
 2. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.I14-0042380, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 850 gab dažāda veida cigarešu paciņām             1 gab.
 3. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.I14-0042381, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 180  gab. cigarešu paciņām                1 gab.

KL9214

 1. Iepakojumi ar cigaretēm ar drošības uzlīmēm Nr.E17-1652616 un E17-1652617     2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 11824002819, Nr.15840029419, 15840065419, Nr.15840069419, Nr.158400378 un Nr.11331044219.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019. plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.08.2019. rīkojums Nr.813 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9320, KL-9327, KL-9329, KL-9330, KL-9334”, un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.08.2019. rīkojums Nr.831 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9312”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka katrā iepakojumā atrodas 14 960 cigaretēm “Premjer”). Drošības uzlīmes no E14-1060746 līdz E14-1060752 – 7 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 39 000 cigaretēm). Drošības uzlīmes MA-72074 un MA-72075 - 2 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 36 400 cigaretēm). Drošības uzlīme MA-72056 - 1 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 29 800 cigaretēm). Drošības uzlīmes no MA-72069 līdz MA-72071 - 3 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “NZ Gold” (lēmumā norādīts ar 27 980 cigaretēm). Drošības uzlīmes MA-72057 - 1 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Drošības uzlīmes no D18-0047261 līdz D18-0047265 – 5 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 7047, Nr. ENŽ 7011, Nr. ENŽ 7369, Nr. ENŽ 7052, Nr. ENŽ 7304, Nr. ENŽ 7311, Nr. ENŽ 7041, Nr. ENŽ 6695

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumu Nr.694 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13820, AL-13816, AL-13817, AL-13819, AL-13821, AL-13822, AL-13818, AL-13823”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 10 pac. cigaretes Winston, 1 gab. drošības maiss Nr.7782013, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 40 paciņas cigarešu, 10 pac. cigaretes Premjer, 7 pac. cigaretes NZ 10, 1 pac. cigaretes Premjer, 4 pac. cigaretes Winston, kas iepakotas un nolīmētas ar VP SS Nr.A18-0184036, 1 iepak., kurā atrodas 10 cigarešu pac., kas atrodas rūpnieciskā iepakojumā un ir nolīmētas ar VP SS Nr. H17-0583844, 4 pac. cigaretes Winston, 20 pac. cigaretes NZ Gold, 6 pac. cigaretes Winston.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11822000209, Nr.11096038019, Nr.11221077409, Nr.11096019416

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00, alkoholam Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 14.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.769, Nr.784, Nr.793, Nr.812 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-1733, KL-9287, KL-8785, KL-7933”.

Iznīcināšanas objekts:

Caurspīdīgs polietilēna maiss ar lietotām bērnu drēbēm - 18,9 kg.

Caurspīdīgs poloietilēna maiss ar lietotām sieviešu un vīriešu virsjakām - 12,3 kg.

Melnas krāsas polietilēna maiss, kurā atrodas gumija ar metāla fragmentiem un metāla āķis sarkanā krāsā ar trīsi ( lietoti)  - 1 gab.

Metāla lauznis ( lietots) - 1 gab.

Vinča ar tērauda trasi ( lietota) - 1 gab.

Cigaretes More - 1980 pac.

Cigaretes Maksim - 4980 pac.

Cigaretes Optima - 5478 pac.

Cigaretes Bond - 10478 pac.

Cigaretes Chesterfield - 479 pac.

Cigaretes Winston - 4980 pac.

Cigaretes L&M - 1478 pac.

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1901368, ar alkohola atlikumu - 8 gab.

Dažāda izmēra cigarešu iepakojumi, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu 1712 dažādu marku cigarešu paciņas - 6 gab.

Airometrs spirtam - 1 gab.

Caurspīdīgs mērtrauks - 1 gab.

Piltuve - 1 gab.

Iepakojums ar korķiem - 1 gab.

Iepakojumi ar tukšām pudelēm - 2 gab.

Dažāda tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu - 7 gab.

Dažādu marku cigaretes - 990 pac.

kartona kastes ar pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1516837, kuras aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0917704 līdz Nr.L140917707 - 4 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 8177, Nr. ENŽ 7079, Nr. ENŽ 8176, Nr. ENŽ 8292, Nr. ENŽ 8162, Nr. ENŽ 3700, Nr. ENŽ 8031, Nr. ENŽ 8160, Nr. ENŽ 8271, Nr. ENŽ 8546, Nr. ENŽ 8463, Nr. ENŽ 8553, Nr. ENŽ 8459, Nr. ENŽ 8451, Nr. ENŽ 8469, Nr. ENŽ 8305, Nr. ENŽ 8456, Nr. ENŽ 3509, Nr. ENŽ 3511

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm- „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.776, Nr.788, Nr.805 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13875, AL-13876, AL-13877, AL-13878, AL-13879, AL-13880, AL-13881, AL-13882, AL-13883, AL-13891, AL-13892, AL-13893, AL-13894, AL-13895, AL-13896, AL-13897, AL-13898, AL-13532, AL-13533”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 531 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.12814002414

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 20.08.2019.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 13:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 26. jūlija rīkojums  Nr. 748 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4765”

Iznīcināšanas objekts: 1 gab. rācija “Puxing PX888”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.12506000119, Nr.11210023919, Nr.11092015819, Nr.15840114818

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2019. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.775, Nr.794, Nr.799 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9029, KL-9075, KL-9313, KL-9290”.

Iznīcināšanas objekts:

5 l plastmasas kanna ar šķidruma atlikumu pēc ekspertīzes Nr.1800118, kas izpakota no iepakojuma Nr.G13-0456517 - 1 gab.

Iepakojums nozīmogots ar drošības uzlīmi Nr.G13 0456515, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda tilpuma tara ar šķidruma atlikumiem - 1 gab.

Iepakojums nozīmogots ar drošības uzlīmi Nr.G13 0456516, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda tilpuma tara ar šķidruma atlikumiem - 1 gab.

20 kartona kastes pēc ekspertīzes ar 1 l pudelēm, kastes aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm 20 gab.

Iepakojumi, kas aizlīmēti ar security seal uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu šķidrums pēc ekspertīzes Nr.1810157 – 6 gab.

Plastmasas spaiņi ar šķidrumu - 239 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 20/17/1-1/37

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 14.augusta rīkojums Nr.800 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13519”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi kuri aizplombēti ar security seal uzlīmēm no Nr.G13-0221249-Nr.G13-0221261 un Nr.G13-0221265 - 14 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās: Nr.PG509464, Nr.PG509462, Nr.PG509463, Nr.PC309451, Nr.PG464915, Nr.PC422676, Nr.PG509548, Nr.PG509465, Nr.PG509549 un Nr. PG509551.

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.08.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras16.08.2019. rīkojums Nr.807 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13886, AL-13887, AL-13888, AL-13889, AL-13890, AL-13904, AL-13905, AL-13907, AL-13908, AL-13913”.
Iznīcināšanas objekti:
Apzīmogots 1 litra tilpuma plastmasas trauks ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 1 litru kandžas.
Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas)
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota plastmasas pudele ar alkoholisku dzērienu pēc ekspertīzes 0,33 litru apjomā, drošības uzlīme Nr.D18-0191881.
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem nezināmas izcelsmes šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts trīs 2 litri un viena 1,5 litri tilpuma pudeles ar kandžu, kopējo daudzumu 5,05 litri). Drošības uzlīme A18-0497639.
Apzīmogota 0,275 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,250 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG509401, Nr.PG509422, Nr. PC309307, PG509070 un PG464298.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2019., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.08.2019. rīkojums Nr.796 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-13845, AL-13867, AL-13869, AL-13872 un AL-13900”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts 220 cigaretes “Premjer”, 380 cigaretes “Captain Black Blue”, 40 cigaretes “Camel Compact Activate Purple”, 800 cigaretes “NZ Gold Super Slims”, 10000 cigaretes “Premjer”, 6 600 cigaretes “NZ Gold Super Slims”, 380 cigaretes “NZ Gold Super Slims”) -5 gab.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Marlboro” (lēmumā norādīts ar 14 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 2 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Winston” (lēmumā norādīts ar 8 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 195 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 15840063519, Nr. 11181040819 un Nr. 15840062719.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2019. plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.08.2019. rīkojums Nr.795 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9274, KL-9286, KL-9307”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 29 800 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīme MA 72058.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 29 800 cigaretēm “NZ Gold”), drošības uzlīmes A18 0151900 un A18 0151901-2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 51 120 cigaretēm “NZ Gold”), drošības uzlīmes no MA26537 līdz MA26539-3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210077718

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2019. plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 2.augusta rīkojums Nr.768 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8860”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes pēc ekspertīzes Nr.1900023, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18 0151784 līdz Nr.D18 0151839 un no Nr.D18 0151844 līdz Nr.D18 0151870, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 996 pudeles - 83 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840042519, Nr.15840058219 un Nr.11221146318

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2019

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10.00 (Tabakas izstrādājumi), Piedrujas iela 20 plkst 13.00 (Šķidrums un tara)

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums  Nr.726, Nr.727, Nr.728 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9228, KL9245, KL8928”.

Iznīcināšanas objekts:

KL9228

Apzīmogoti melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes - 2 gab.

KL9245

Melni polietilēna iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes - 2 gab.

KL8928

40 l tilp. metāla katli ar šķidrumu pēc ekspertīzes, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm Nr.A18 0125968 un Nr.A18 0125969 - 2 gab.

50 l tilp. pastmasas tvertne ar šķidrumu pēc ekspertīzes, aizlīmēta ar Security Seal uzlīmi Nr.A18 0125970 - 1 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes, apzīmogoti ar drošības uzlīmēm no Nr.A18 0125972 līdz Nr.A18 0125974, saskaņā ar lēmumu kopā 7 gab. 3 l tilp. burkas - 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ7648, Nr. ENŽ7633, Nr. ENŽ7637, Nr. ENŽ7635, Nr. ENŽ7640, Nr. ENŽ7632, Nr. ENŽ7649, Nr. ENŽ7646, Nr. ENŽ7650, Nr. ENŽ7528, Nr. ENŽ7639, Nr. ENŽ7716, Nr. ENŽ7647, Nr. ENŽ7641, ENŽ7777, Nr. ENŽ7778, Nr. ENŽ7785, Nr. ENŽ2846, Nr. ENŽ1611, Nr. PC194617-307, Nr. PC193894-1125, Nr. PC194546-1246, Nr. PC194545-765 un Nr. PC194616-309

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00. (Tabakas izstrādājumiem), Piedrujas ielaā 20 plkst 13.00 (Šķidrumam, tarai un sadzīves precēm)

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.729, Nr.739 un Nr.731 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13829, AL-13828, AL-13843,AL-13841, AL-13840, AL-13839,AL-13838, AL-13836, AL-13837,AL13835, AL13834, AL13832,AL13833 un AL13830, AL-13855, AL13856,AL13854, AL-13498, AL13392, AL13798, AL13803, AL13801, AL13800, AL13799 ”

Iznīcināšanas objekts:

AL13829

Cigaretes Winston - 5 pac.

AL-13828

Cigaretes NZ10 - 10 pac.

AL-13843

Dažādu marku cigaretes - 221 pac.

AL-13841

Dažādu marku cigaretes - 220 pac.

AL-13840

Iepakojums, kurā atrodas cigaretes, drošības uzlīme Nr.A18-0184043 - 1 gab.

AL-13839

Dažādu marku cigaretes - 190 pac.

AL-13838

Dažādu marku cigaretes - 62 pac.

AL-13836

Dažādu marku cigaretes - 31 pac.

AL-13837

Cigaretes Prince - 50 pac.

AL-13835

Cigaretes NZ - 20 pac.

AL-13834

Dažādu marku cigaretes - 180 pac.

AL-13832

Cigaretes Prince - 30 pac.

Cigaretes Winston - 40 pac.

AL-13833

Cigaretes Premjer - 7 pac.

Cigaretes NZ Gold - 8 pac.

AL-13830

Dažādu marku cigaretes - 30 pac.

AL-13855

Dažādu marku cigaretes - 70 pac.

AL-13856

Dažādu marku cigaretes - 6 pac.

AL-13854

Dažādu marku cigaretes - 6 pac.

AL13498

Enerģijas dzēriens Red Bull 250 ml bundžā, iepakots un aizlīmēts ar Security seal uzlīmem - 1 gab.

AL13392

Rokas somiņa - 1 gab.

AL13798

0.2 l tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1902865 - 1 gab

AL13803

Cigaretes Premjer - 2 pac

AL13801

Cigaretes NZ Gold - 10 pac

Cigaretes NL - 10 pac.

AL13800

5 l tilpuma pudele ar alkohola atlikumu 4.6 l [ēc ekspertīzes Nr.190295 - gab 1

AL13799

1 l tilpuma pudele ar 440 ml alkohola atlikumu pēc ekspertīzes Nr.1901314 - 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.08.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2019., plkst.9.00, 19.08.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.601 un Nr.738„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”

Iznīcināšanas objekts:

KL8387

 1. Kartona iepakojumi, kuros atrodas 100 gab.tetrapakas, ar uzrakstu „Jelzin Vodka”, iepakojumi ir pēc ekspertīzes ar eksperta atzinuma numuru 1904686 -20 gab.
 2. Kartona kastes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D180047988 - Nr.D180048007, kurās iepakotas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu "Jelzin Vodka" - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905004718, Nr.11210100113 un Nr.1110042817

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2019

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10.00 (Tabakas izstrādājumi), Piedrujas iela 20 plkst 13.00 (Šķidrums un tara)

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi  Nr.570, Nr.598, Nr.628 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6468, KL8475, KL8807”.

Iznīcināšanas objekts:

KL6468

Brūnas krāsas papīra iepakojums, kas ir aizplombēts ar Security Seal uzlīmi Nr.L140765699. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 25 cigarešu bloki "Premjer" - 25 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0674406 līdz L14-0674415 - 10 gab.

KL8475

5 l. tilpuma kannas ar šķidrumu - 67 gab.

Dažāda tilpuma plastmasas kannas (10l. un 20 l.),kurās atrodas šķidrums, apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. - 19 gab.

Dažāda izmēra kartona iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm - 10 gab.

Iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm L14-0909798 un L14-0909799 - 2gab.

KL8807

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlimem Nr F140063033 un G130224624, saskaņā ar lemumu, iepakojumos atrodas 154 pac. "Premjer” - 2 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes ar drošības uzlīmēm Nr.K12028830 un K12028834 - 2 gab.

Metāla caurules - 5 gab.

Kannas ar šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.K12-028828 un K12-028829 - 2 gab.

Caurspīdīgas caurules ar metāla stieni un melnu plastikāta maisu - 1 gab.

Cauruļu rituļi-lietoti,netīri - 3 gab.

Gumijas caurules-lietotas,netīras - 1 gab.

Šķiedras baseins-rezervuārs-Lietots, netīrs - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310046418 pagarināšanu

Datums, kad publicēts paziņojums: 8.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 8.08.2019

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 14.30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums  Nr.635 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8551”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8551

          Paletes uz kurām atrodas dažāda veida mantas (spaiņi ar līmi, papīra ruļļi, follijas ruļļi, plēves ruļļi, ciagrešu sagataves), paletes nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm.           gab. 9

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās: Nr.PG509452, Nr.PG509453, Nr.PG509454, Nr.PG509456, Nr.PG509458, Nr.PG509457, Nr.PG509460, Nr.PG509171, Nr.PG464480.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2019. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.08.2019. rīkojums Nr.764 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13860, AL-13861, AL-13862, AL-13863, AL-13864, AL-13865, AL-13866, AL-13868, AL-13870”.

Iznīcināšanas objekti:

Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 1,0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1,0 litru kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1.0 litru kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 1,5 litriem brāgas) – 1 gab;

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 1,5 litriem brāgas) – 1 gab;

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,4 litriem kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,4 litriem kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 0,275 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,07 litriem kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 0,275 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,275 litriem šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku) – 1 gab..

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 11240015219, Nr.15840057419, Nr. 15840055419, Nr.11903030214, Nr.11824002419, Nr.11824002619, Nr.11824002219, Nr.15840054219, Nr.15840061119.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2019. plkst. 11:30.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.07.2019. rīkojums Nr.751 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9249, KL-9259, KL-9260, KL-4762, KL-9269, KL-9268, KL-9261, KL-9265, KL-9262”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka katrā iepakojumā atrodas 749 paciņas cigarešu “Premjer”, drošības uzlīmes no A18-0257783 līdz A18-0257788.– 6 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 31 800 cigaretēm “Winston Blue”, drošības uzlīmes no MA 26506 līdz MA 26508)-3 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 40 140 cigaretēm “Premjer” un 5 760 cigaretēm “NZ”, drošības uzlīme no MA 72048 līdz MA 72051)-4 gab.

Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 120 cigaretēm “Fest”, 80 cigaretēm “More” un 40 cigaretēm “More”, drošības uzlīme K12-135538)-1 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 14 980 cigaretēm “Premjer”, drošības uzlīmes no E17-1656870 līdz E17-1656873)-4 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts katrā iepakojumā pa 19 960 cigaretēm “NZ Gold”, drošības uzlīmes no E17-1656875 līdz E17-1656877)-3 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 59 880 cigaretēm “Premjer”, (drošības uzlīmes E17-1656849 ; E17-1656850; E17-1656855; E17-1656856; E17-1656861 un E17-1656862)-6 gab.

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 26 600 cigaretēm “Premjer”, drošības uzlīme MA 72054)).-1 gab.

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 96 200 cigaretēm “Premjer”, drošības uzlīme MA 72055)-1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG509105.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2019., plkst. 11:30.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.07.2019. rīkojums Nr.755 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13849”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Monte Carlo” (lēmumā norādīts ar 80 cigaretēm).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11903006019, Nr.11290018219, Nr.11331044419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2019. plkst. 09:00.  

Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.07.2019. rīkojums Nr.756 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9250, KL-9280, KL-9282”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogota 5 litri tilpuma tvertne ar šķidrumu (lēmumā norādīts šķidrums ar alkohola smaku), drošības uzlīme D10-0151599 – 1 gab;

Apzīmogoti iepakojumi ar dažāda tilpuma pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar stikla un plastmasas pudelēm ar šķidruma atlikumiem), drošības uzlīmes no D18-0203821 līdz D18-0203832; D18-0048075; D18-0048076; D18-0203835 UN D18-0203836 – 17 gab;

Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes,   drošības uzlīme Nr. D18-0191882 – 1 gab;

Apzīmogota alkohola ražošanas ierīce ar šķidrumu, drošības uzlīme Nr. D18-0191883 – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG509176, PG509451, PG509179, PG509178.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2019. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.07.2019. rīkojums Nr.750 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13847, AL-13848, AL-13850, AL-13851”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,25 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310046418.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 1.08.2019, 2.08.2019, 5.08.2019,6.08.2019.2017 un 7.08.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10.00 visas dienas.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums Nr.635 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8551”.
Iznīcināšanas objekts:
KL8551
1.Palete uz kuras atrodas 11 kastes ar cigaretēm ""EM@il Red"", kas aizzīmogota J15-0459926 gab. 1
2.Iepakojums ar cigaretēm ""Prince"", uzlīme J150429908 gab. 1
3.Maisi ar izbērtām cigaretēm J15 0429936-9937 gab. 2
4.Palete ar brāķētām cigaretēm, J15 0429939 gab. 1
5.Palete uz kuras atrodas 6 kastes ar cigaretēm ""Richmond"",uzlīme J15 0429924 gab 1
6.Palete, uz kuras atrodas 11 kastes ar cigaretēm,A17 1212552,
J15 0429935 gab. 1
7.Palete, uz kuras atrodas 11 kastes ar cigaretēm, J15 0429929 gab. 1
8.Palete, uz kuras atrodas 12 kastes ar cigaretēm, J15 0429930 gab. 1
9.Paletes uz kurām atrodas kartona iepakojumi ar cigaretēm ""L&M"", nozīmogotas ar Security Seal
uzlīmēm gab. 8
10.Paletes uz kurām atrodas kartona iepakojumi ar cigaretēm "Prince" , nozīmogoti ar Security Seal
uzlīmēm gab. 2
11.Paletes uz kurām atrodas kartona iepakojumi ar cigaretēm ""Regal"", paletes nozīmogotas ar
Security Seal uzlīmēm gab. 35
12.Paletes uz kurām atrodas dažāda veida mantas (spaiņi ar līmi, papīra ruļļi, follijas ruļļi,
plēves ruļļi, ciagrešu sagataves), paletes nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm gab. 70
13.Paletes uz kurām atrodas dažāda veida mantas (spaiņi ar līmi,
papīra ruļļi, follijas ruļļi, plēves ruļļi, ciagrešu sagataves), paletes nozīmogotas ar
Security Seal uzlīmēm. gab. 55
14.Paletes uz kurām atrodas kartona iepakojumi ar tabaku, paletes nozīmogotas ar Security Seal
uzlīmēm no Nr. A171211788 līdz A171211814 (9;10; 44 Poz.) gab. 27
15.Kartona kaste ar tabaku, uzlīme J15-0429958 gab 1
16.Kastes ar tabaku kast. 6
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG422572, PG464008, PG509079.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.07.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.07.2019. rīkojums Nr.730 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13813, AL-13825, AL-13827".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota pakete Nr.5 ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. (Lēmumā norādīts 1,5 litri tukša pudele un 1,5 l pudele ar 1 litru alkoholiska dzēriena, drošības uzlīme Nr. H17-0357977).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (Lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (Lēmumā norādīts ar 1 litru kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11400021716, Nr.11517002414, Nr.111270000219.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 22.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.07.2019. plkst. 08:30
Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 19. jūlija rīkojumi Nr. 709, Nr.710 un Nr.718 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8982, KL-7444,
KL-9253”.
Iznīcināšanas objekts: 2 gab. filtri, kas izgatavoti no 5 l. tilp. plastmasas pudelēm, 7 gab. maisi ar cukuru, 2 gab. piltuves, 1 gab. mērtrauks, 5 gab. kastes, kurās atrodas iepakojumi ar maizes raugu, 1 gab. tukša kanna, 13 gab. bēšas krāsas duļķains šķidrums, pildīts dažāda tilpuma
kannās, saskaņā ar apskates protokolu 299 litri, 1 gab. kārba ar pulksteni, 3 gab. kārbas, kurās atrodas rokassprādžu piekariņi, 7 gab. 25 l. tilp. plastmasas kannas (tukšas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG464885, Nr. PG464886, Nr. PG509076 un PC309304.

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.06.2019., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.07.2019. rīkojums Nr.712 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-13790, AL-13797, AL-13807 un AL-13805”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm) -1 gab.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Bond” ( lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm) - 1 gab.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm) -1 gab.
Apzīmogota cigarešu paciņa “JIN LING” (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.15840052519, Nr.15840052419, Nr.15840043919, Nr.15840055119, Nr.15840042919.

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.07.2019. plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.07.2019. rīkojums Nr.711 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9218, KL-9219, KL-9220, KL-9223, KL-9242”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 12 720 gab. cigaretes „Queen elegance”, 14 920 gab. cigaretes “Premjer”un 15 940 gab. cigaretes “NZ Gold”, drošības uzlīmes Nr. MA 72001; MA-72021 un MA 72022 - 3 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 52 600 cigaretēm, drošības uzlīmes no MA 72033 līdz MA 72037) - 5 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 99 800 cigaretēm., drošības uzlīmes no MA 72023 līdz MA 72032 - 10 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 59 800 cigaretēm, drošības uzlīmes no MA 72038 līdz MA 72043) - 6 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 19 900 cigaretēm “NZ Gold”un 8 300 cigaretēm “Premjer”, drošības uzlīmes MA 20955 un MA 20956) - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11903006219 un Nr.11331024219.

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.07.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā un Rūpniecības ielā 2A, Ludzā (kastes ar tukšām pudelēm).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.07.2019. rīkojums Nr.696 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9096,KL-9247".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas kastes ar 0,5 litri tilpuma pudelēm (lēmumā norādīts ar 299 pudelēm) - 6 gab.
Apzīmogots maiss ar dažāda tilpuma pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes -1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar piecām 1 litra tilpuma pudelēm, drošības uzlīme L14 0679441) -1 gab.
Apzīmogota 120 litri tilpuma plastmasas muca ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 99,714 litriem brāgas, drošības uzlīme Nr. D18 0145852) -1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11516001716, Nr.11095066305

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.07.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 10:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 08. un 09. jūlija rīkojumi  Nr. 678 un Nr.682 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6901 un KL-9221”

Iznīcināšanas objekts: 

29 Lietuvas centi,

1 gab. iepakojums ar kannām (tukšām), aizplombēts ar NVA plombām nr. TR00039009 līdz TR00039012.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270000219

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.07.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 08:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 01. jūlija rīkojums  Nr. 652 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8982”

Iznīcināšanas objekts:

14 gab. kannas ar šķidrumu, kannas nozīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm, 8 gab. somas, kurās atrodas kannas ar šķidrumu, somas aizzīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm, 8 gab. papīra maisi, kuros atrodas kannas ar šķidrumu, kannas aizzīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm, 3 gab. iepakojumi, kuros atrodas tukšas pudeles un kannas, 3 gab. tukšas plastmasas kannas, 1 gab. iepakojums, pēc ekspertīzes, 2 gab. mucas, kurās atrodas šķidruma atlikumi, mucas aizzīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm, 1 gab. kartona kaste, kurā atrodas pudeles ar šķidruma atlikumiem, kaste nozīmogota ar Sec.Seal uzlīmi, 2 gab. drošības maisi, kuros atrodas stikla pudeles un karafe, 11 gab. papīra maisi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu, maisi aizzīmogoti ar Sec.Seal uzlīmēm, 31 gab. 5 l. tilp. kannas ar šķidrumu, kannas nozīmogotas ar sec.Seal uzlīmēm, 49 gab. dažādu krāsu somas, kurās atrodas pudeles ar šķidrumu, somas nozīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11380007919

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.07.2019.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: 15.07.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 08:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 30. maija rīkojums  Nr. 543 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9164”

Iznīcināšanas objekts: 

55 gab. kartona kastes, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, kastēs atrodas pudeles ar šķidrumu, 3 gab. polietilēna iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu un arī tukšas pudeles.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 15840048619,Nr.11331075718,11903020918, un Nr. 11331031917.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.07.2019. plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.07.2019. rīkojums Nr.673 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9210, KL-9205, KL-8549”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 38 600 gab. cigaretes „Queen Superslim”, 28 500 gab. cigaretes “Minsk Capital”un 1000 ga. Cigaretes “NZ”, drošības uzlīmes no Nr. MA-72044 līdz MA-72047 – 4 gab.;
Pakete H17-0564317 (lēmumā norādīts cigarešu paciņa „Premjer”) – 1 gab.;
Pakete L14-0806074 (lēmumā norādīts cigarešu paciņa „Winston”) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2018-06120, Nr.2018-06117 un Nr.2019-00121/1

Datums, kad publicēts paziņojums: 9.07.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.07.2019., plkst.10.30

Iznīcināšanas vieta –"Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 1.03.2019 rīkojums Nr.207 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13312”, 01.03.2019 rīkojums Nr.208 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13313” un  21.05.2019 rīkojums Nr.507 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13354”

Iznīcināšanas objekts:

AL13312

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Latvijas muitas drošības uzlīmi Nr. AA04773, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 200 gab. stikla flakonu ar pulverveida vielu ORGANIC BENTONITE (saskaņā lēmumu 200 gab. flakonu svars ar pulverveida vielu ar iepakojumu ir 1.38 kg)   -1 gab.

AL13313

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Latvijas muitas drošības uzlīmi Nr. AA04772, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 200 gab. stikla flakonu ar pulverveida vielu ORGANIC BENTONITE (saskaņā ar lēmumu 200 gab. flakonu svars ar pulverveida vielu ar iepakojumu ir 1.5  kg)     -1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

AL13354

Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu iepakotas

dažādas zāles, izņemts no iepak. Co-Codamol

iepak., aizīmēts ar uzlīmēm Nr.E17-1732919 un

F12 0194703 – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890077015, Nr.11816008518 un nr.15840016918

Datums, kad publicēts paziņojums: 9.07.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.07.2019., plkst.10.30

Iznīcināšanas vieta – "Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.02.2019. rīkojums Nr.145 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6782”, 18.12.2018. rīkojums Nr.1380 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519” un 23.04.2019. rīkojums Nr.392„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8347,

Iznīcināšanas objekts:

KL6782

1.Kartona iepakojums (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas medikaments “Pfizer Genotropin 36IU” 12 mg – “GoQick” viens iepakojums, kurā atrodas 200 gab. injekcijas, kuru kopējais svars ar iepakojumu ir 18 kg)

KL8519

 1. Palete, uz kuras atrodas 20gab. baltas krāsas plastmasas spaiņi (20kg tilpums) ar uzlīmēm 310ME un 105HD, kuros atrodas papīra līmei līdzīga viela, palete ietīta caurspīdīgā plēvē un aplīmēta ar drošības uzlīmi SECURTY SEAL L140643224- L140643225 - 1 palete
 2. Palete, uz kuras atrodas 31gab baltas krāsas plastmasas spaiņi (20kg tilpums) ar uzlīmēm 310ME un 105HD, kuros atrodas papīra līmei līdzīga viela, palete ietīta caurspīdīgā plēvē un aplīmēta ar drošības uzlīmi SECURTY CEAL L140643226- L140643227-1 palete

KL8347

 1. Kartona kastes, kurās katrā atrodas saskaņā ar lēmumu  10 gab. plastmasas bundžas ar herbicīdu.             70 gab.
 2. Kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu katrā atrodas 12 gab. aeirosola tipa cieltniecības putas                400 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG464906, PC309302, PG464002, PG422198 un Nr. PC309255.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.07.2019., plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.07.2019. rīkojums Nr.683 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13668, AL-13737, AL-13741,AL-13763, AL-13768”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 7 paciņām cigarešu ”Credo”” un 220 paciņas cigarešu “NZ 10”).Drošības uzlīmes D18-0099133 un D18-0099134– 2 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. (lēmumā norādīts ar 2 cigarešu paciņām 40 cigaretēm “Marlboro”) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. (lēmumā norādīts ar 120 cigaretēm “Premjer”) - 1 gab.;
Apzīmogota cigarešu paciņa “Bond” ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Fest” (lēmumā norādīts ar 40 cigaretēm) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11331075718,11903020918 un Nr.11331031917.

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.07.2019. plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.07.2019. rīkojums Nr.674 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9205, KL-8549”.
Iznīcināšanas objekts:
Pakete H17-0564315 (lēmumā norādīts nomazgājums DNS konstatēšanai, pakete H17-0564316 (lēmumā norādīts nomazgājums DNS konstatēšanai, pakete H17-0564318 (lēmumā norādīts „Šķiltavas”), pakete H17-0564322 (lēmumā norādīts apavi), stikla konteiners H17-0564298 (lēmumā norādīts smaržu pēdas).
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952624 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts divi laužņi, divas lāpstas, vienas knaibles), ar drošības uzlīmēm Nr. L14-0952655 līdz L14-0952658 apzīmogotas paketes (lēmumā norādīts cigarešu kārbas), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952616 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts mob.telef. „Alcatel”), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952617 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts SIM karte), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952618 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts mob.telef. „Alcatel”), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952619 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts mob.telef. „Alcatel”), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952620 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts mob.telef. „Philips”), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952621 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts mob.telef. „Samsung”), pakete L14-0886105 (lēmumā norādīts divas GPS ierīces), pakete L14-0952626 (lēmumā norādīts mob.telef. „Alcatel”), pakete L14-0952627 (lēmumā norādīts lukturis), pakete L14-0952628 (lēmumā norādīts cimdi), pakete L14-0952629 (lēmumā norādīts mob.telef. „Samsung”), pakete L14-0952630 (lēmumā norādīts lukturis), pakete L14-0952640 (lēmumā norādīts SIM karte), iesaiņojums Nr.17-650-5 (lēmumā norādīts nobirumi no apģērbiem un apaviem), iesaiņojums Nr.17-655-5 (lēmumā norādīts amonija nitrāta granulas), pakete L14-0806073 (lēmumā norādīts plombai līdzīgs priekšmets), pakete L14-0806075 (lēmumā norādīts . cig. Winston blue iepakojumu fragmenti).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11331023319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.07.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.07.2019. rīkojums Nr.672 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9215”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm un šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (droš. uzl. L14-0676424) - 1 gab.;
Apzīmogotas mucas ar šķidrumu (Droš. uzlīmes R18-0481654 un R18-0481655) – 2 gab.;
Apzīmogots kandžas destilācijas aparāts (droš. uzl. D-18-180145817). – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2019. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 4.jūlija rīkojums Nr.669 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes, kas aizlīmētas ar Security Seal no Nr.D18 0048044 līdz Nr.D18 0048063, saskaņā ar lēmumu 100 iepakojumi ar uzrakstiem Jelzin Vodka - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11380007919

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 05.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.07.2019. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 30. maija rīkojums Nr. 543 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9164”

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes, kas ir aizzīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas cigaretes. - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6444, Nr. ENŽ 6459, Nr. ENŽ 6466, Nr. PC193898-387, Nr. PC194525-853, Nr. PC193888-965, Nr. PC193885-832, Nr. PC193886-850, Nr. PC193474-1064, Nr. PC194512-852, Nr. PC193899-789, Nr. PC194532-1206, Nr. PC193900-790, Nr. PC194692-422, Nr. PC194615-308, Nr. PC194720-833, Nr. PC193839-771, Nr. PC193838-772, Nr. ENŽ 6919, Nr. ENŽ 6691, Nr. ENŽ 6647, Nr. ENŽ 6745, Nr. ENŽ 6694, Nr. ENŽ 6598, Nr. ENŽ 6920, Nr. ENŽ 6938, Nr. ENŽ 7039, Nr. ENŽ 7274, Nr. ENŽ 7266

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.07.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm- „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00., alkoholam, tarai- Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 15:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.627, Nr.654, Nr.662 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13734, AL-13735, AL-13736, AL-13608, AL-13747, AL-13748, AL-13749, AL-13750, AL-13751, AL-13752, AL-13754, AL-13756, AL-13757, AL-13758, AL-13759, AL-13760, AL-13761, AL-13762, AL-13774, AL-13775, AL-13776, AL-13777, AL-13778, AL-13779, AL-13780, AL-13781, AL-13782, AL-13783, AL-13784”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1524 pac.

Dažādu tilp. pudeles, tukšas un ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes - 25 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840009819, Nr.11816002419, Nr.11089063818

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.07.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.625, Nr.645, Nr.653 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9035, KL-8981, KL-8431”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes, kurās atrodas cigaretes ""PRINCE"", apzīmētas ar NGS uzlīmi Nr.1 līdz Nr.900. Saskaņā ar lēmumu 8997100 cigaretes – 900 gab.

Paletes uz kurām kopā atrodas 78 kastes ar cigaretēm, aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm Nr.A17-1110206, no Nr.A17-1110208 līdz Nr.A17-1110210, saskaņā ar lēmumu kopā atrodas 827720 cigaretes – 4 gab.

Cigaretes Marble – 130 pac.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890005815

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.07.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.07.2019., plkst. 10:00 pārcelta uz 10.07.2018., plkst. 10:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-5697): 

A/M “VW Touran ” ar Baltkrievijas reģ Nr.8005KK-5

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG464939, PG464302, PG464943, PG464945, PC309284, PC309301, PC309285, PG464948.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.07.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.07.2019. rīkojums Nr.666 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13740, AL-13744, AL-13764, AL-13786, AL-13787, AL-13788, AL-13789, AL-13791”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1 litrs);
Apzīmogota 1 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,9 litri);
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,3 litriem kandžas)
Apzīmogota 3 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 3 litriem brāgas);
Apzīmogota 5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 2,290 litriem kandžas pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0676335);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele. (lēmumā norādīts bez tajā esošās kandžas, drošības uzlīme A18-0497634);
Apzīmogota 40 litru tilpuma alumīnija kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 33,57 litriem brāgas);
Apzīmogota 1 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas);
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr: PG464686, PG464430, PG464476, PG464420, PG464689, PG464691, PG464693, PG464690, PG464695, PG464938, PG422999, PG464907.

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.06.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.07.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.06.2019. rīkojums Nr.636 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13710, AL-13711, AL-13712, AL-13722, AL-13724, AL-13725, AL-13726, AL-13727, AL-13728, AL-13738, AL-13742, AL-13496”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri);
Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.1 litri);
Apzīmogots iepakojums ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 4 litri brāgas, drošības uzlīme Nr. A18-0497726);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,250 litri);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0, 5 litri);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 litri);
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.0 litrs);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri);
Apzīmogota 1 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes;
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes(lēmumā norādīts ar divām pudelēm pildītām ar 0,39 l un 0,38 l šķidruma, kuram piemīt alkohola smaka). Drošības uzlīme Nr. L14-0676334;
Apzīmogotas 15 litri tilpuma melnas plastmasas kannas (lēmumā norādīts pildītas ar 10,4 litri un 11,78 litri šķidruma, kuram piemīt alkohola smaka). Drošības uzlīmes Nr. D14-0137931 un D14-0137933;
Zaļas krāsas metāla kastrolis.(pakete Nr.3);
Apzīmogota 38 litri tilpuma alumīnija kanna ar vāku (pakete Nr.4).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890011817

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.06.2019. un 01.07.2019

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 14.jūnija rīkojums Nr.607 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7693”.

Iznīcināšanas objekts:

500 gr. Bundžas ar kafijas produktu, bez etiķetēm - 1 gab.

750 gr. Bundžas ar kafijas produktu, bez etiķetēm - 75 gab.

Iepakojumi ar kartona sagatavēm - 7 gab.

Kartona kaste, kas aizzīmogota ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0747141 un Nr.L14-0747142, saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1163 etiķetes un 114 kartona kases izjauktā veidā - 1 gab.

Kartona kastes, kurās atrodas kafijas iepakojuma bundžas - 16 gab.

Kartona kastes, kurās atrodas kafijas iepakojuma bundžas - 81 gab.

Nescafe Gold Blend šķīstošā kafija 750 gr. Iepakojumi - 6041 gab.

Nescafe Gold Blend šķīstošās kafijas 500 gr. Iepakojumi - 1253 gab.

Paletes uz kurām atrodas kafijas bundžu dažādi vāki - 7 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11903010719, Nr. 11320021919, Nr.11331022919 un Nr.11290012219.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.06.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.06.2019. rīkojums Nr.620 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9174, KL-9201, KL-9199, KL-9204”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes ( lēmumā norādīts, ka pudelēs kopumā atrodas 0,750 L un 28,330L etilspirtu saturošie šķidrumi, drošības uzlīmes no D18-0191802 līdz D18-0191804) - 3 gab.;
Šķidrums, kas atrodas divās apzīmogotās 60 litru tilpuma plastmasas mucās (lēmumā norādīts kopā 85,62 litri brāgas, drošības uzlīmes no A18-0230049 līdz A18-0230052) – 85,62 litri;
Apzīmogotas plastmasas mucas ar šķidrumu drošības uzlīmes nr. L14-0991199 un L14-0991200) – 2 gab.;
Apzīmogota alkohola ražošanas ierīce ar šķidrumu (drošības uzlīme Nr. L14-0991201) – 1 gab.;
Apzīmogots polietilēna maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme Nr. L14-0676371, lēmumā norādīts, ka punktos 1.-3. norādītajās tvertnēs kopējais alkohola daudzums ir 381,23 litri) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm un šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.;
Apzīmogoti plastmasas spaiņi ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 23.629 litriem (kopā) alkoholiska dzēriena) – 2 gab.;
Apzīmogota metāla kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 18.254 litriem alkoholiska dzēriena) – 1 gab.;
Divas tvertnes: metāla un plastmasas (abas cilindriskās formas) savienotas ar divām caurulēm – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11824002019 Nr.15840052819, Nr.11290042918 un Nr.15840033319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.06.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.06.2019. rīkojums Nr.621 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9194, KL-9195, KL-7851, KL-9192”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 39 920 gab. cigaretes „Premjer”, drošības uzlīmes Nr. E14-1061309, E14-1061310, E17-1776623, E176624) - 4 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer”, “NZ American blend”, “NZ Gold Super Slims”, “NZ Gold”, “Fest” sarkanais, “Fest”zilais, “Captain Black Blue”, “Jin Ling”, “Winston Blue”, “Prima Dona” ar kopējo daudzumu 311 200 gab.) – 24 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 200 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmi Nr. L14-0860372) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums (spriedumā norādīts ar līmlentām un polietilēna iepakojumiem, drošības uzlīme Nr. A171240971) – 1 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts,, ka iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer” ar kopējo daudzumu 89 900 gab.) – 9 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG464479.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.06.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.06.2019. rīkojums Nr.619 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13689”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 400 cigaretes “Premjer” , 340 .cigaretes “Bond”, 620 cigaretes “Rothams”, 120 cigaretes “NZ”, 320 cigaretes “Camel”, 20 cigaretes “Captain Black”” ar kopējo daudzumu 1820 cigaretes, drošības uzlīme Nr. L14-0925175) - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11815000519

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2019. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 14.jūlija rīkojums Nr.607 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9101”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi, kas aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm - 1 gab.

Iepakojums pēc ekspertīzes - 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520084018

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2019., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8983): 

A/M “Alfa Romeo (sadedzis) ” ar v/n GS 1540

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816003018

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.06.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 10.jūnija rīkojums Nr.568 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8376”.

Iznīcināšanas objekts:

Paletes uz kurām sakrautas kartona kastes, kas aptītas ar plēvi un kurām uzlīmētas VP drošības uzlīmes – 65 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11904008518, Nr.12506000119, Nr.11816004519, Nr.11905001419, Nr.11096065819, Nr.11816004519

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30, alkoholam Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 13.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.519, Nr.572, Nr.579 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8796, KL-9029, KL-9078, KL-9081, KL-9137”.

Iznīcināšanas objekts:

Plastmasas kannas, kas ir aizzīmogotas ar Security seal uzlīmēm Nr.A130368975, A130368974 un A130368973 – 3 gab.

Pudeles pēc ekspertīzes Nr.1800118, kas izpakotas no iepakojuma Nr.G13-0456517 – 4 gab.

25 l tilpuma kannas ar šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0607112, L14-0607108, L14-0607106 un L14-0607110 - 4 gab.

25 litru tilpuma kannas ar šķidrumu aizplombētas ar drošības uzlīmēm Nr.L140607114, L14-0607116, L14-0607118 - 3 gab.

5 litru tilpuma kanna ar uzlīmi Nr.L14-8448336 - 1 gab.

Iepakojumi ar tabakas izstrādājumiem ar drošības uzlīmēm A18-0382957, L14-0908572, A18-0382956 - 3 gab.

Iepakojums ar tabakas izstrādājumiem ar drošības uzlīmi Nr. A18-0382958 - 1 gab.

5 l tilp. plastmasas pudeles ar šķidruma atlikumu pēc ekspertīzes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.D18 0152035 un Nr.D18 0152036 – 2 gab.

Kanna ar drošības uzlīmi D18-0152057, pildīta ar šķidrumu – 1 gab.

Kaste, aizlīmēta ar drošības uzlīmi A18-0325093 ar pudelēm pēc ekspertīzes - 1 gab.

Iepakojums ar šķidruma paraugiem, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 4 gab. 1 l pudeles - 1 gab.

Iepakojums ar šķidruma paraugiem, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 3 gab. 1 l pudeles - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 5291, Nr. ENŽ 5188, Nr. ENŽ 5380, Nr. ENŽ 5470, Nr. ENŽ 5369, Nr. ENŽ 5225, Nr. ENŽ 5653, Nr. ENŽ 5725, Nr. ENŽ 5794, Nr. ENŽ 4541, Nr. ENŽ 5726, Nr. ENŽ 5975, Nr. ENŽ 6119, Nr. ENŽ 6208, Nr. ENŽ 6072

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2019.

Iznīcināšanas vieta: „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.541, Nr.573, Nr.591 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13678, AL-13679, AL-13680, AL-13681, AL-13683, AL-13684, AL-13695, AL-13697, AL-13698, AL-13699, AL-13700, AL-13713, AL-13714, AL-13715, AL-13716”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 652 pac.

Iepakojums ar VP SS D18 0151556; H17-0480597, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dzeltenas krāsās pulverveida viela - 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11355033418, Nr.11355015718, Nr.11355001519 un Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.06.2019. plkst. 8.30,  18.06.2019 plkst 8.30 un 19.06.2019 plkst 8.30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un

Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 28.maija,29.maija 10.jūnija rīkojumi Nr.533, Nr.534, Nr.540 un Nr. 569  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL9111, KL9112, KL9070 un KL-8387”

Iznīcināšanas objekts:

KL9111

10 l tilpuma plastmasas kannas ar bezkrāsainu šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.G13-0218570 un G130218571 - 2 gab.

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.A180125645 - 1gab.

KL9112

Kartona kastes, kas noplombētas ar drošības uzlīmēm Nr.A18-0323642, A18-03023644, A18-0323645 un A18-0323646 -  4 gab.

KL9070

iepakojums ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0638501 un Nr.L14-0638500, kurā atrodas pudeles ar alkoholu - 1 gab.

iepakojums ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0638502 un Nr.L14-0638503, kurā atrodas pudeles ar alkoholu - 1 gab.

KL8387

Kartona kastes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D180047870 - Nr.D180047889, saskaņā ar lēmumu iepakotas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu "Jelzin Vodka" - 20 gab.

"Kartona kastes , kurā ssaskaņā ar lēmumu jātrodas 100 tetrapakām Jelzin Vodka 3 l tilpuma, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0047955-D18-0047974 - 20 gab.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar eksperta atzinuma Nr.1902779 - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. Nr.11320009619; Nr.11903010719, Nr.11331012819, Nr.11181039419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2019. plkst. 09:00.  

Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.06.2019. rīkojums Nr.571 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9173, KL-9174, KL-9180, KL-9182”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogotas NVA tvertnes ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ka tvertnēs atrodas alkoholisks dzēriens 229, 210 litri; drošības uzlīmes no Nr.F14-0061922 līdz F14-0061925)-2 gab.

Ierīce alkohola filtrēšanai (lēmumā norādīts, ka ierīce sastāv no trim šļūteņu gabaliem, divām kolbām, elektriskā sūkņa “Water Pump QB60” un baltas plastmasas kannas)-1 gab.

Apzīmogots iepakojums ar cukuru (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 20 kg cukura, drošības uzlīme Nr. L14-0679119)-1 gab.

Metāla tvertne-1 gab.

Plastmasa muca (lēmumā norādīts tilpums apmēram 150 litri, ar spirālveida metāla cauruli iekšpusē)-1 gab.

Apzīmogota aploksne ar spirtometriem; drošības uzlīme Nr. L14-0679116; 1 gab.

Apzīmogots iepakojums ar raugu (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 7 paciņas rauga, katra pa 500gr, drošības uzlīme Nr.L14-0679118)-1 gab.

Apzīmogots kandžas aparāts (lēmumā norādīts, ka sastāv no alumīnija kannas un dzesētāja, drošības uzlīme Nr.D18-0145793)-1 gab.

Apzīmogotas plastmasas mucas ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ka mucās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku; drošības uzlīmes Nr. D18-0145815 un D18-0145816)-2 gab.

Apzīmogotas pudeles ar šķidrumu (lēmumā noradīts ar šķidrumu atlikumiem)-25 gab.

Apzīmogotas burkas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar šķidruma atlikumiem)-19 gab.

Apzīmogots iepakojums ar šķidruma atlikumiem (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas trīs pudeles ar šķidruma atlikumiem, drošības uzlīme Nr. L14-0679436)-1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG464287, Nr.PG464426, Nr.PG464425, Nr.PG464421, Nr.PG464423, Nr.PG464422, Nr.PG464427, Nr.PG464474, Nr.PG464475, Nr.PG464428, Nr.PG464761

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2019., plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.06.2019. rīkojums Nr.590 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13667, AL-13669, AL-13670, AL-13671, AL-13672, AL-13673, AL-13675, AL-13677,AL-13686, AL-13692, AL-13525”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 litri)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri)-1 gab.

Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.0 litrs)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 litri)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 litri)-1 gab.

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 litri)-1 gab.

Apzīmogota 1.0 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholu aptuveni 0,3 litri)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri)-1 gab.

Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts kopā 60,35 litri etilspirtu saturoša šķidruma; drošības uzlīmes Nr. L14-0918376 un L14-0918378)-2 gab.

Kandžas aparāta izgatavošanas sastāvdaļa – karsēšanas ierīce, kas sastāv no alumīnija kannas (pakete Nr.3)-1 gab.

Kandžas aparāta izgatavošanas sastāvdaļa – dzesēšanas ierīce, kas sastāv no metāla tvertnes ar spirāli (pakete Nr.4)-1 gab.

Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts kopā 0,65 litri; drošības uzlīme Nr. L14-0676336)-1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11240010019, Nr.11903004619, Nr.11903011119, Nr.15840046919, Nr.15840041619, Nr.15840042619, Nr.11903011519, Nr.15840045519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2019. plkst. 11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.06.2019. rīkojums Nr.592 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9135, KL-9159, KL-9165, KL-9166, KL-9170, KL-9171, KL-9176, KL-9186”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “NZ Gold” un „Qeen superslims” kopskaitā 38840 gab. cigarešu; drošības uzlīmes Nr. L14-0812181un L14-0812182) -2 gab;

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 5940 gab. cigaretes „Fest”, 180 gab. un 3080 gab. cig. “Premjer”, 1160 gab. cig. „Prince”, 2440 gab. cig. „Winston” un 11220 gab. cig. „NZ Gold”; drošības uzlīmes I140141416, I140141412, I140141413)-3 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 29 940 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes Nr. L14-0699967, L14-0699968 un L14-0699971).-3 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 55000 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīmes Nr. MA-26487 un MA-26488)-2 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 17800 gab. cigaretes “PREMJER” un 45200 gab. cigaretes “NZ Gold”, drošības uzlīmes Nr. MA-20939 un MA-20940)-2 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 69780 gab. cigaretes “PREMJER” drošības uzlīmes no Nr. MA-26481 līdz MA-26484)-4 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 23540 gab. cigaretes “NZ Gold”, 5180 gab. cigaretes “NZ bllack”, 1900 gab. cigaretes “L&M Red Label”, 33800 gab. cigaretes “PREMJER”, drošības uzlīmes Security Seal no Nr. L14-0590265 līdz L14-0590272)-8 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 39800 gab. cigaretes “PREMJER”, 3000 gab. cigaretes “NZ”, drošības uzlīmes no MA-20957 līdz MA- 20959)-3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG464571.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2019., plkst. 11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.06.2019. rīkojums Nr.589 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13687”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts , ka   iepakojumā atrodas cigarešu paciņa „Fest” ar trim cigaretēm) 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088025410

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.06.2019. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 23.maija rīkojums Nr.518 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9099”.

Iznīcināšanas objekts:

Aploksne, aizlīmēta ar Security Seal L14-0672693, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 41 gab. forintu monētas - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089152617, Nr.11089148517, Nr.03033293, Nr.11092090113, Nr.11250025818, Nr.11120082918

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 04.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.06.2019. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 17. maija rīkojums Nr. 495 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9107, KL-9108”, 2019. gada 30. maija rīkojums Nr.544 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9156, KL-9167”, 2019. gada 11. aprīļa rīkojums Nr.374 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9066”, 2019.gada 13.maija rīkojums Nr.478 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9095”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. mobilais telefons “Microsoft” melnā krāsā, 1 gab. mobilā telefona lādētājs, lietots.

1 gab. mobilais telefons “Nokia” melnā krāsā.

1 gab. 5 DM monēta.

2 gab. auskari.

3 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Sec.Seal uzlīmēm Nr. L140640379, L140640380, L140640383.

3 gab. baltas krāsas maisi-baseini,

3 gab. metāla savienojumi,

2 gab. elektrosūkņi,

1 gab. iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr. 18-1762

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221025919, Nr.11221015519, Nr.11270002819, Nr.11270002719, Nr.11370005019, Nr.11352006018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 04.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.06.2019. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 23. maija rīkojums Nr. 520 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9154, KL-9143”, 2019. gada 07. Maija rīkojumi Nr.439, Nr.438, Nr.441, Nr.440 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9114, KL-9115, KL-9116, KL-9073”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. soma, kurā atrodas pudeles ar šķidrumu, soma aizzīmogota ar Sec.Seal uzlīmi Nr. L14-0635933,

2 gab. 5 l. tilp. pudeles ar šķidrumu,

1 gab. pelēkas krāsas soma, kas aizzīmogota ar Sec. Seal uzlīmi Nr. L140635936, somā atrodas pudeles ar šķidrumu.

3 gab. 5 l. tilp. plastmasas pudeles ar šķidruma atlikumiem, kas aizzīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm,

16 gab. 10 l. tilp. kannas ar šķidrumu, kannas nozīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm,

3 gab. 1 l. tilp. plastmasas pudeles ar šķidrumu, iepakotas drošības maisā.

1 gab. iepakojums, kas aizzīmogots ar Sec. Seal uzlīmi, kurā atrodas kannas un pudeles ar šķidrumu,

3 gab. kannas ar šķidrumu,

6 gab. pudeles ar šķidrumu,

2 gab. tukšas pudeles.

2 gab. alumīnija kannas, kurās atrodas šķidrums, un kas ir aizzīmogots ar Sec. Seal uzlīmēm no Nr. A18-0323638 līdz A18-0323641,

2 gab. iepakojumi, kuros atrodas kanna un pudeles, iepakojumi aizzīmogoti ar Sec. Seal uzlīmēm no Nr. A180323640 līdz A180323641.

1 gab. pudele ar šķidrumu, pēc eksperta atzinuma Nr. 1901285,

1 gab. iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1903306, kurā atrodas divas pudeles ar šķidrumu,

4 gab. plastmasas kannas ar šķidrumu, kas nozīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm no Nr.D180152048 līdz D180152051,

1 gab. metāliska tvertne,

1 gab. tukša alumīnija kanna ar cauruli.

1 gab. 1.5 l. tilp. plastmasas pudele ar šķidrumu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr: PG464291.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.05.2019. rīkojums Nr.537 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13622”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 1,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu, kurā atrodas 0,410 litri šķidruma: drošības uzlīme L14-0676414) pēc ekspertīzes – 1 gab.;
Kandžas ražošanas aparāts – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840121818.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.05.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta –Žadvainu St.25, Kalakutiškes kaimas, Rietavo seniūnija, Lietuva.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.05.2019. rīkojums Nr.542 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9127”.
Iznīcināšanas objekts:
Saldēta gaļa – lēmumā norādīts 20037 kg.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290010019, Nr.11903024518, Nr.11181021919, Nr. 11181020319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019. plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.05.2019. rīkojums Nr.536 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9148, KL-9134, KL-9136, KL-9150”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (droš. uzl. A18-0497662) – 1.gab.;
Apzīmogota 38 l tilp. alumīnija kanna (lēmumā norādīts kurā atrodas etilspirtu saturošs šķidrums 31.200 l ) – 1 gab.;
Apzīmogota 38 l tilp. alumīnija kanna (lēmumā norādīts kurā atrodas etilspirtu saturošs šķidrums 30.700 l ) – 1 gab.;
38 l tilp. tukša alumīnija kanna ar spirāli un metāla cauruli (Lēmumā norādīts dzesēšanas ierīce) – 1 gab.;
38 l tilp. tukša alumīnija kanna ar caurumu vākā (Lēmumā norādīts karsēšanas ierīce) – 1 gab.;
Apzīmogota kanna ar šķidrumu (droš. uzl. L14-0679416) – 1 gab.;
Apzīmogota metāla kanna (lēmumā norādīts, kurā atrodas kandžas aparāts) droš.uzl. 114 017556 – 1 gab.;
Apzīmogots maiss ar pudelēm un šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme L14-0676361 – 1 gab.;
Apzīmogotas tvertnes-kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts 25 l tilpuma) – 4 gab.;
Apzīmogoti maisi ar pudelēm un šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.191 un Nr.PG464566.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.05.2019. rīkojums Nr.538 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13627 un AL-13633”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 880.gab. dažādu marku cigaretēm). – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Fest” 20 paciņas). Drošības uzlīme H17-0357945 – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840038919, Nr.15840041219,Nr.15840041119, Nr.11824002618, Nr.11320017019.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019. plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.05.2019. rīkojums Nr.535 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9144, KL-9152, KL-9151, KL-9147, KL-9145”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 87 800 gab. cigaretes „Premjer” un 19 800 gab. cigaretes “Minsk Capital”, drošības uzlīmes Nr. MA-26476 līdz MA-26480 - 5 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 115 960 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes Nr. MA-20941 un MA-20951. - 11 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 29 960 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes MA-20952 un MA-20954) – 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, “NZ Gold”, pa 29 940 gab. divos iepakojumos un 19 960 vienā iepakojumā kopā ar kārbu kartonu) - 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, “Premjer”, pa 14960 gab. četros iepakojumos un pa 14 980 gab. sešos iepakojumos kopā ar kārbu kartonu un melno plēvi) – 10 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, pa 9960 gab. cigarešu katrā un iepakojums) – 7 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ar 9560 gab. cigarešu un iepakojums) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ar 10 360 gab. cigarešu un iepakojums) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par iznīcināšanu Nr.PC269786

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2019., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Madona, Saules iela 66

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (AL-13552): 

T/l LADA 2121 bez reģistrācijas nr.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 25618716.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120060516

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2019., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Madona, Saules iela 66

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-9021): 

A/m VW Golf bez v/n, baltā krāsā

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 25618716.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824005218.

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.05.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Madona, Saules 66.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8891):
T/L MAZDA 323 ar valsts reģistrācijas numuru FT2723.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 15 (ENŽ Nr.001649), Nr. 80 (ENŽ Nr.003531) un Nr.ENŽ041126.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019.
Iznīcināšanas vieta: Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 13.00
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 12.februāra un 24.maija rīkojums
Nr,153 un Nr.508 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13355, AL-13517 un
AL-13277”
Iznīcināšanas objekts:
AL-13355
1. Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (Lēmumā norādīts ar
dīzeļdegvielu, kannas tilpums 10 litri)- 10 gab.
AL-13517
1. Sūknis „Falon Tech” sarkanā krāsā ar gumijas cauruli melnā krāsā. 1 gab.
2. Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes - 2 gab.
3. Apzīmogotas metāla mucas ar šķidrumu (lēmumā norādīts katrā mucā naftas produkts - dīzeļdegviela)- 6 gab.
4. Apzīmogotas metāla kannas ar šķidrumu, paketes Nr.28 līdz Nr.32 (lēmumā norādīts katrā naftas produkts - dīzeļdegviela)- 5 gab.
5. Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu,paketes Nr. 1 līdz Nr.14 (lēmumā norādīts katrā naftas produkts - dīzeļdegviela) - 14 gab.
6. Tukšas metāla mucas, pakete Nr. 19;20;21 un Nr.22 - 4 gab.
7. Tukšas plastmasas kannas, pakete Nr. 15;16;17 un Nr.33 - 4 gab.
AL-13277
1.Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme D18-0039789) 1 gab.
2.Apzīmogotas 200 l tilpuma plastmasas tvertnes ar šķidrumu
(lēmumā norādīts ar dīzeļdegvielu) 6 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890002617, Nr.11151007318 un Nr.11904008018.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:24.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.05.2019. plkst. 13.00
Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025
„Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 21. un 23.,maija rīkojumi Nr. 521,
Nr,504 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7709, KL8833 un KL8766”
Iznīcināšanas objekts:
KL7709
Koferi 4 gab.
KL8833
Tukšas dažāda tilpuma kannas 8 gab.
KL8766
Aizzīmogotas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 138 gab. 1 l
tilpuma degvīna pudeles ar uzrakstu „Smirnoff” pildītas ar alkoholiskiem
dzērieniem 24 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC194603-225, Nr. PC194537-638 un Nr.PC193940-232

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 (CIgaretes), Piedrujas iela 20, Rīga
plkst.13.00 (Pudele).
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 21.maija rīkojums Nr.508 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13607, AL13609 un AL13606”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 5
Pudele pēc eksperta atzinuma 1 gab
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11824003915, Nr.11518003918 un Nr.15840036219.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.501, Nr.502 „Par lietisko pierādījumu
iznīcināšanu KL-6307, KL8696 un KL9133”.
Iznīcināšanas objekts:
KL6307
1. Iepakojumi ar cigaretēm, kuros saskaņā ar lēmumu jāatrodas 89880 gab. cigaretēm, kas aizlīmēti ar nodrošinājumiem no Nr.D14-0059054 līdz D14-0059059 6 gab.
KL8696
1. Drošības maiss Nr.15188553, pēc ekspertīzes Nr.18-1253, iesaiņojums Nr.18-1253-1, kurā
saskaņā ar lēmumu atrodas 60 cigarešu paciņas 1 gab.
2.Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.18-1252,iesaiņojums Nr.18-1252-2 un NVA
drošības uzlīmēm Nr.TR00187868 un TR00187869, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas
130 cigarešu paciņas 1 gab.
3. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.18-1252,iesaiņojums Nr.18-1252-3 un NVA
drošības uzlīmēm Nr.TR00187871 un TR00187870, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas
500 cigarešu paciņas 1 gab.
4. Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm 15 gab.
KL9133
1. Cigarešu paciņas "Premjer"-1040 pac, kas sakrautas uz 1 gab paletes, kas noplombēts ar drošības uzlīmēm Nr.E17-1771898 un MA24484 1040 pac.
2. Cigarešu paciņas Korona-2990 gab, kas sakrautas uz 1 gab paletes un noplombēts ar drošības uzlīmēm E17-1771899 un MA24486 2990 pac.
3. Cigarešu paciņas LM-19595 gab.kuras sakrautas uz 2 gab paletēm kas noplombētas ar drošības uzlīmēm Nr.E17-1771896 un E17-1771897 19595 pac
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 4681, Nr. ENŽ 4544, Nr. ENŽ 4310, Nr. ENŽ 4639, Nr. ENŽ 4323, Nr. ENŽ 4318, Nr. ENŽ 4796, Nr. ENŽ 4791, Nr. ENŽ 4146, Nr. ENŽ 4598, Nr. ENŽ 4302, Nr. ENŽ 4640, Nr. ENŽ 4797, Nr. ENŽ 4316, Nr. ENŽ 4654, Nr. ENŽ 3700, Nr. ENŽ 4868, Nr. ENŽ 1455, Nr. ENŽ 5267, Nr. ENŽ 4869, Nr. ENŽ 3701, Nr. ENŽ 5145, Nr. ENŽ 5149, Nr. ENŽ 4963, Nr. ENŽ 1452, Nr. ENŽ 1456, Nr. ENŽ 5077, Nr. ENŽ 3823

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.05.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019.

Iznīcināšanas vieta: „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 21.maija rīkojumi Nr.510, Nr.509, Nr.511 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13635, AL-13636, AL-13637, AL-13638, AL-13639, AL-13640, AL-13641, AL-13643, AL-13644, AL-1364, AL-13646, AL-13647, AL-13648, AL-13649, AL-13650, AL-13653, AL-13654, AL-13655, AL-13656, AL-13657, AL-13658, AL-13659, AL-13661, AL-13662, AL-13663, AL-13664, AL-13665, AL-13666”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1747 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15850000518

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.05.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 21.maija rīkojums Nr.505 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8873”.

Iznīcināšanas objekts:

Cigarešu kastes, kas novietotas uz paletēm, aizlīmētas ar uzlīmēm no MA-156501 līdz MA-156525. Saskaņā ar lēmumu 1000 kastēs kopā atrodas 9 998 400 cigaretes. – 25 paletes.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 332.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2019. plkst. 13.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.05.2019. rīkojums Nr.490 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12789”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota pakete Nr. 1 (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas divi nelikumīgi zvejniecības tīkli, garums apm. 30 m katrs).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr: PC309256, PC309280, PC309257, PG464289, PG464288.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2019., plkst. 12:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2019. rīkojums Nr.494 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13624, AL-13625, AL-13626, AL-13603, AL-13619”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 1,055 litri kandžas pēc ekspertīzes);
Apzīmogota 0,2 litru tilpuma stikla pudele (lēmumā norādīts bez tajā esošās kandžas pēc ekspertīzes);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele (lēmumā norādīts bez tajā esošās kandžas pēc ekspertīzes);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelegālo alkoholu aptuveni 300 ml).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181085618.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2019. plkst. 12:30.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2019. rīkojums Nr.492 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9110”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti maisi ar pudelēm pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes Nr. L14-0909897, Nr. L14-0909904 un L14-0909905) – 3.gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG464416.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2019., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2019. rīkojums Nr.493 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13618”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Camel” 129 gab.) – 1.gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840033219, Nr.11903006219, Nr.15840037619, Nr.15840040519, Nr.15840038619, Nr.11903009319 un Nr. 11290044318.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2019. plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.05.2019. rīkojums Nr.489 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9074, KL-9096, KL-9122, KL-9125, KL-9126, KL-9128, KL-8917”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 129 900 gab. cigaretes „Premjer”, drošības uzlīmes no Nr. MA-20879 līdz MA-20891 -13 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos kopskaitā atrodas 53 600 gab. cigaretes) – 6 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 53 320 gab. cigaretes “NZ Gold”, drošības uzlīmes no MA-26474 līdz MA-26475) – 2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 37 200 gab. cigaretes “Minsk Capital”, drošības uzlīmes Nr. MA-20935 un MA-20936) 2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 49 800 gab. cigaretes “Premjer” un 3 400 gab. cigaretes “NZ10”; drošības uzlīmes no Nr. MA-26462 līdz MA-26464) – 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 29 640 gab. cigaretes „Premjer”, drošības uzlīmes Nr. A18-0150683 un A18-0150684) – 2gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Sanumurēti Pakete Nr.1A; Nr.2A; Nr.3A; Nr.1B; Nr.2B; Nr.3B; Nr4B), drošības uzlīmes L14-0918353,-0918355,-0918357,-0918358,-0918359,-0918360,-0918361) – 7 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520084018

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.05.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8813): A/M “Audi A4” ar v/n FZ 4039
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr: PG264357, PG464141, PG464143, PG464142, PG464145, PG464406, PG464404, PG464403, PG464402, PG464405, PG464144.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.05.2019. rīkojums Nr.479 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13583, AL-13585, AL-13605, AL-13610, AL-13611, AL-13312, AL-13613, AL-13614, AL-13315, AL-13616, AL-13617”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,5 litri);
Apzīmogota 2,0 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.2 litri);
Apzīmogota 0,7 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 litri);
Apzīmogota 0.5 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0.5 litrs);
Apzīmogota 0,2 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri);
Apzīmogota 0.7 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 litri);
Apzīmogota 0.5 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 litri);
Apzīmogota 0.5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri);
Apzīmogota 0.5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri);
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,25 litri);
Apzīmogota 0.7 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu pēc ekspertīzes 0,170 litri).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903006419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.05.2019. rīkojums Nr.475 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9105”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 104.730 L etilspirtu saturošs šķidrums). Drošības uzlīmes A18-0497665 līdz A18-0497668 – 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422652 un Nr.PC309253.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.05.2019. rīkojums Nr.472 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13584 un AL-13567”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa Bayron (lēmumā norādīts ar trīs cigaretēm) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts , ka iepakojumā atrodas 40 gab. cigaretes „Premjer”) – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840038719, Nr. 15840035519, Nr. 11824001819, Nr. 15840040319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.05.2019. rīkojums Nr.473 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9100, KL-9121, KL-9106, KL-9104”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 89 900 gab. cigaretes „Premjer”, drošības uzlīmes Nr. MA-26465 līdz MA-26473.- 9 gab.;
Apzīmogoti maisi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 3 800 gab. cigaretes “Minsk Superslims” un 42 520 gab. Cigaretes “Minsk City MS”, drošības uzlīmes no MA-26459 līdz MA-26461). - 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 29 940 gab. cigaretes “NZ Gold”, drošības uzlīmes E17-1776609 un E-171776610) – 1 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 48 400 gab. cigaretes “NZ Gold”, drošības uzlīmes Nr. MA-20937 un MA-20938. - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11915000718, Nr.15840020018, Nr.11815007017, Nr.15840063118, Nr.11210021819, Nr.11370036918, Nr.11221144418 un Nr.15890051916.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019. plkst. 13.00, 21.05.2019 plkst.
8.40 un 22.05.2019 plkst 8.40
Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025
„Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 10., aprīļa un 9.,maija rīkojumi
Nr. 366, Nr.456, Nr.455, Nr.460, Nr.459, Nr.458, Nr.367 un Nr.453 „Par
lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-KL8426, KL8387, KL7881, KL9098, KL9044,
KL9088, KL9045 un KL7181”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8426
1.25 l tilpuma kannas, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr. L14-0607103,
L14-0607101, L14-0607099, ,L14-0607097, L14-0607095 5 gab.
2.Iepakojums ar šķidruma paraugiem aizlīmēts ar drošības uzlīmi
Nr.L14-0848345 1 gab.
3.Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr..L14-0848346, kurā saskaņā ar lēmumu
jāatrodas 11 gab tukšām pudelēm, somai, 4 gab. šļircēm un folijas iepakojums 1 gab.
KL-8387
Iepakojumi, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0047910 līdz
Nr.D180047929, kuos saskaņā ar le’mumu jātrodas 100 gab tetrapakām ar
uzrakstu Jelzin Vodka 3 l tilpuma 20 gab.
Iepakojumi ar uzrakstu Jelzin Vodka, apzīmogoti ar drošības uzlīmēm
Nr.D18-0047930-D14-0047949 20 gab.
KL-7881
Iepakojums pēc ekspertīzes (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 13 gab. pudeles ar šķidruma atlikumiem) 1 gab.
KL-9098
Iepakojumi ar dažāda veida alkohola pudelēm, kas aizlīmēti ar nodrošinājumiem no Nr.E140861950-E140861965,kuros atrodas 88 gab. pudeles ar stipro alkoholu , 69 pudeles un 45 bundžas ar alu 9 gab.
KL-9044
25 litru tilpuma plastmasas spaiņi ar šķidrumu kam raksturīga rūgšanas smaka, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L140676400 līdz Nr.L14-0676409 5 gab.
KL-9088
Iepakojumi ar drošības uzlīmēm Nr.A18-0325087 līdz Nr.A18-0325091, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas pudeles ar šķidrumu 5 gab.
KL-9045
Pudele ar šķidrumu 1 gab.
Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1900387 1 gab.
KL-7181
Iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0715585 līdz L14-0715592 8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840063118.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 2019.gada rīkojums Nr.460 „Par lietisko pierādījumu
iznīcināšanu KL9098”.
Iznīcināšanas objekts:
KL9098
Kartona kastes kas aizlīmētas ar VID uzlīmēm AL000707; AL000999; AL001000 un
AL000708, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 20760 cigaretes (matemātiski
aprēķinot 1038 cigarešu paciņas) 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC164681-441, PC193939-210, Nr.ENŽ11757, NR.PC193935-73, Nr.PC193939-210 un Nr.PC194809-297.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga, Plkst. 13.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 9.maija rīkojumi Nr.452, Nr.451,
Nr.449, Nr.448, Nr.447 un Nr.450 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13547,
AL13546, AL13069, AL13548, AL-13549 un AL13509”
Iznīcināšanas objekts:
AL13547
Tukša pudele pēc ekspertīzes Mr.1901715 3 gab.
AL13546
Viena tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1900715 1 gab.
AL13069
Bojāta spēļu pults 1 gab.
Skrūves 4 gab.
Austiņas 1 gab.
AL13548
Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1900811 1 gab.
AL13549
Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1900812 1 gab.
AL13509
Tukša pudele 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC194601-226.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga, plkst. 9.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 8.aprīļa rīkojums Nr.359 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL13494”
Iznīcināšanas objekts:
AL13494
1. Tukša pudele 1 gab
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC193883-357.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 8.aprīļa rīkojums Nr.359 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL13505”
Iznīcināšanas objekts:
AL13505
1. Cigaretes Camel - 10 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC2019-04258.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 2.aprīļa rīkojums Nr.343 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL13495”
Iznīcināšanas objekts:
AL13495
1. Cigaretes “Winston” 1 pac.
2. Cigaretes “NZ Gold” 1 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ5064.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 8.maija rīkojums Nr.445 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL13623”
Iznīcināšanas objekts:
AL13623
Dažādu marku cigaretes 400 pac
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3266, Nr. ENŽ 3455, Nr. ENŽ 3454, Nr. ENŽ 3916, Nr. ENŽ 3910, Nr. ENŽ 3669, Nr. ENŽ 3456, Nr. ENŽ 3665, Nr. ENŽ 3654, Nr. ENŽ 3903, Nr. ENŽ 3975.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 9.maija rīkojums Nr.464 „AL-13526,
AL-13527, AL-13534, AL-13573, AL-13574, AL-13575, AL-13576, AL-13577,
AL-13578,AL-13579, AL-13580”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 247 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 4050, Nr. ENŽ 4099, Nr. ENŽ 4089, Nr. ENŽ 4175, Nr. ENŽ 4051.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 10.maija rīkojums Nr.474 „AL-13592,
AL-13593, AL-13594, AL-13597, AL-13598”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 41 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3749, Nr. ENŽ 3993, Nr. ENŽ 3956, Nr. ENŽ 1125, Nr. ENŽ 3517, Nr. ENŽ 1875, un Nr. ENŽ 3453.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 9.maija rīkojums Nr.462 „AL-13572,
AL-13571, AL13570, AL13569, AL13531, AL13529 un AL13528”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 142 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC194602-617 un Nr. PC194600-224.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 9.maija rīkojums Nr.463 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL13508 un AL13524”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 11 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 4424, Nr. ENŽ 4108, Nr. ENŽ 4356 un Nr. ENŽ 3892.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 9.maija rīkojums Nr.461 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13587, AL13588, AL13589 un AL13591”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 310 pac.
Iepakojumi ar zelējamo tabaku 23 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816002319 un Nr.15890014317.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.457 un Nr.454 „Par lietisko
pierādījumu iznīcināšanu KL-9051 un KL7701”.
Iznīcināšanas objekts:
KL9051
1.Papīra maisi nozīmogoti ar drošības uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu
atrodas 2093 cigarešu paciņas 5 gab.
KL7701
1 .Iepakojums ar 10 cigarešu paciņām Security Seal L14-0725980 1 gab.
2. Cigarešu paciņa Route 66 ar cigaretēm pēc ekspertīzes 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG422912, Nr.PG464137, Nr.PG422651.

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.05.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.05.2019. rīkojums Nr.442 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13553, AL-13568, AL-13586”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) -1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 litri) - 1 gab.;
Apzīmogota 1,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 1.0 litrs šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320006419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.05.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.05.2019. rīkojums Nr.431 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9089”.
Iznīcināšanas objekts:
Šķidrums, kas atrodas apzīmogotās alumīnija kannās (lēmumā norādīts 142,873 litri brāgas; drošības uzlīmes no Nr. L14-0740417 līdz Nr. L14-0740420).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC309251, Nr.PG464136, Nr.PG464133, Nr.PG464134, Nr.PG464135, Nr.PC309143, Nr.PC309142.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.04.2019. rīkojums Nr.405 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13554, AL-13555, AL-13556, AL-13558, AL-13560, AL-13563, AL-13564”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar degvīnu 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,7 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,180 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts bez tajā esošās kandžas pēc ekspertīzes) – 1 gab.;
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.0 litrs) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,440 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331014319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.04.2019. rīkojums Nr.403 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9080”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar atlikušo alkoholu 36,110 litri; drošības uzlīmes Nr. L14-0676337 un Nr. L14-0676338) - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC309140 un Nr.PC309141.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.04.2019. rīkojums Nr.404 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13557 un AL-13562”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts , ka iepakojumā atrodas 100 gab. cigaretes „Premjer”) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts , ka iepakojumā atrodas 400 gab. cigaretes „Captain Black”) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.119030244.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.04.2019. rīkojums Nr.402 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8910”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti maisi ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Bond” kopā 495 gab. paciņas maisā un kartona kastē; drošības uzlīmes Nr. D18 0203121 un D18 0203122). -2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ” kopā 495 gab. paciņas maisā un kartona kastē; drošības uzlīmes Nr. D18 0203124 līdz D18 0203126) – 2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ” pa 495 paciņām katrā kastē; drošības uzlīmes Nr. D18 0203128, D18 0203129, D18 0203131, D18 0203132, D18 0203134, D18 0203135, D18 0203137, D18 0203138, D18 0203140, D18 0203141, D18 0203143, D18 0203144, D18 0203146, D18 0203163, D18 0203165, D18 0203167) – 10 gab.;
Apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Rothmans” ar cigarešu paciņu daudzumu katrā kastē – 500; 491 un 495 (piecās kastēs); drošības uzlīmes Nr. D18 0203148, D18 0203149, D18 0203151, D18 0203153, D18 0203155, D18 0203157, D18 0203159, D18 0203161) – 7 gab.;
Apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ Gold” ar cigarešu paciņu daudzumu katrā kastē – 495 (8 kastes), 493 (2 kastes), 494 (2 kastes), 496 (2 kastes) – 14 gab.;
Apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Bond” sarkanas – baltas krāsas pa 495 cigarešu paciņām katrā kastē; drošības uzlīmes Nr. D18 0203228, D18 0203229, D18 0203240, D18 0203241) – 2 gab.;
Apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Bond” zilas – baltas krāsas pa 495 cigarešu paciņām katrā kastē; drošības uzlīmes Nr. D18 0203231, D18 0203232, D18 0203234, D18 0203235, D18 0203237, D18 0203238) – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840021419, Nr.15840135118, Nr.15840024819, Nr.15840022919, Nr.15840029119, Nr.15840023419, Nr.11824001419, Nr.11240024518.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.03.2019. plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.04.2019. rīkojums Nr.393 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8994, KL-9049, KL-9050, KL-9060, KL-9069, KL-9076, KL-9077, KL-8683”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos kopskaitā atrodas 83 800 gab. cigarešu; drošības uzlīmes no MA-133786 līdz MA 133789) – 4 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar „Premjer” markas cigaretēm. (lēmumā norādīts iepakojumos atrodas 119 800 gab. cigarešu; drošības uzlīmes no MA-20853 līdz MA 20864) – 12 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar „Premjer” markas cigaretēm. (lēmumā norādīts iepakojumos atrodas 37 800 gab. cigarešu; drošības uzlīmes AB-005636, AB-005637, AB-005638) – 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos kopskaitā atrodas 35080 gab. cigaretes “Premjer” un 18 700 gab. cigaretes “Minsk Superslims”; drošības uzlīmes no MA-133795 līdz MA 133798) – 4 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos kopskaitā atrodas 15000 gab. cigaretes “Premjer” un 9 400 gab. cigaretes “NZ Gold”; drošības uzlīmes MA-20865 un MA -20866) – 2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos kopskaitā atrodas 8580 gab. cigaretes “NZ Gold”, 10 600 gab. cigaretes “NZ Black”, 14 780 gab. cigaretes “Minsk Super Slims”; drošības uzlīmes MA-133790, MA-133791, MA-133792) – 3 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 29 940 gab. cigaretes “NZ Gold”; drošības uzlīme E14 - 1061294) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 6 cigarešu paciņas) – 1 gab.;
Apzīmogots maiss (lēmumā norādīts, ka maisā atrodas nešļi un cigarešu stiprināšanas ierīce – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.633.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.04.2019., plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.04.2019. rīkojums Nr.397 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13538”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas kopskaitā 1440 gab. cigaretes; drošības uzlīme Nr. A180373465)- 1.gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11181184818, Nr.11903002319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.04.2019. rīkojums Nr.395 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9071, KL-9064”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota plastmasas kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts etilspirta šķīdums) – 1 gab.;
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.;
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaržu ar kopējo daudzumu 201820 ml) drošības uzlīmes no L14-0679442 līdz L14-0679449) – 8 gab.;
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG422911, Nr.PG422789, Nr.PG422994.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.04.2019. rīkojums Nr.395 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13537, AL-13539, AL-13542”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) -1 gab.;
Apzīmogotas 38,5 litru tilpuma alumīnija kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar duļķainu šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaržu; drošības uzlīmes L14-0755454, L14-0755458) 2 gab.;
Apzīmogots melns polietilēna maiss (lēmumā norādīts, ka maisā atrodas kandžas dzenamais aparāts; drošības uzlīme L14-0755460) – 1 gab.;
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0676421) – 1 gab.;
Apzīmogotas stikla pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu kopējs daudzums 1.0 litrs) – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.04.2019., plkst. 9.00
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 13
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās
transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (AL13502):
Chrysler grand voyager, pēc avārijas, bez valsts reģistrācijas numura 1 gab.
T/l aizdedzes atslēgas
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. PG422951, Nr. PG422952, Nr. PG422954, Nr. PG422955, Nr.PG422668, Nr.PG422953, Nr.PG464132 un Nr. PG422580.

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.04.2019. rīkojums Nr.375 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13510, AL-13511, AL-13512, AL-13513, AL-13514, AL-13515, AL-13522, AL-13523”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) -1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,35 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 litri) -1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,2 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 litri) – 1.gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,07 litri atšķaidītu spirtu) – 1.gab.;
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholam raksturīgu smaku 0,2 litri šķidruma) – 1.gab.;
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089051015, Nr.11095021619, Nr.11151016319, Nr.11095011119, Nr.15840020018, Nr.11300024518.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:10.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.04.2019. plkst. 08:30
Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025
„Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 01., 15., 22. marta un 1., 3. un 8.
aprīļa rīkojumi Nr. 217, Nr.268, Nr.301, Nr.334, Nr.347 un Nr.356 „Par
lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387, KL-5719, KL-8999, KL-9023,
KL-9025, 8760”
Iznīcināšanas objekts: 4 gab. mucas, kas ir aizzīmogotas ar Sec. Seal
uzlīmēm, mucās ir šķidrums, 4 gab. pudeles ar šķidrumu, kas ir iepakotas
maisā, 15 gab. dažāda tilpuma pudeles ar šķidrumu, 1 gab. plastmasas kanna,
kura atrodas šķidrums, kanna nozīmogota ar sec. Seal uzlīmi Nr. R18-0323625,
6 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Sec.Seal uzlīmēm no
Nr.D180151483 līdz D180151484 un no Nr.A180323647 līdz A180323650, saskaņā
ar lēmumu, iepakojumos atrodas 6 gab. kannas ar šķidrumu, 11 gab. 25 l.
tilp. kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm, 20 gab.
kartona iepakojumi, pēc eksperta atzinuma Nr.1901185, saskaņā ar lēmumu,
iepakojumos atrodas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu “Jelzin Vodka”, 3 gab.
brūnas krāsas papīra maisi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 13 lampas un
ventilators.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181024619, Nr.11290044118 un Nr. 11290003119.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.04.2019. rīkojums Nr.353 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9041, KL-9043 un KL-9052”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas kannas ar atlikušo šķidrumu pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes no L14-0676425 līdz L14-0676428 -4 gab.;
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes L14-0676379, L14-0676429, L14-0676430) – 3 gab.;
Apzīmogota metāla tvertne ar šķidrumu (drošības uzlīme A18-0466562) – 1 gab.;
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu (drošības uzlīmes no A18-0466566, A18-0466564, A18-0466579)- 3 gab.;
Apzīmogota kanna ar šķidrumu (drošības uzlīme A18-0466581) – 1 gab.;
Apzīmogota alkohola izgatavošanas ierīce (alumīnija kanna un kvadrāta formas metāla tvertne ar spirāli) – 1 gab.;
Apzīmogota plastmasas tvertne ar metālisku dzesētāju un alkohola izgatavošanas ierīce - kanna - 1.gab.
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes L14-0676341, L14-0676343) – 2 gab.;
Apzīmogotas alumīnija kannas apmēram 40 litru tilpuma ar šķidrumu (drošības uzlīmes H17-0357947, H17-0357949, H17-0357951, H17-0357953, H17-0357955, H17-0357957) – 6 gab.;
Kandžas ražošanas aparāta sastāvdaļas – plastmasas mucas ar spirālveidīgām caurulēm – 2 gab.;
Apzīmogota metāla kanna ar pašizgatavotu alkoholisko dzērienu (drošības uzlīme Nr. J15-0426011) – 1 gab.;
Kandžas izgatavošanas ierīce – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar tvertnēm ar pāri palikušo šķidrumu pēc ekspertīzes (drošības uzlīme Nr. L14-0676339) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.66 un Nr. PG422846.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.04.2019., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.04.2019. rīkojums Nr.358 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13479, AL-13520”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 20 000 gab.; drošības uzlīmes no L14-0707256 līdz L14-0707260) – 5 gab.
Apzīmogota metāla konstrukcija (drošības uzlīme L14-0707266) -1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Monte Carlo” 160 gab.; drošības uzlīme D18-0941772) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840127718.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.04.2019., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.04.2019. rīkojums Nr.357 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9030”.
Iznīcināšanas objekts:
Cigaretes “Kорона Super Slims” 1 258 280 gab. - 64 apzīmogoti iepakojumi;
Cigaretes “NZ Gold” 18 760 gab. -1 apzīmogots iepakojums;
Cigaretes “President Gold” 9 980 gab. -1 apzīmogots iepakojums.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903003219, Nr.15840115818, Nr.15840008419, Nr.11824000719, Nr.15840028819.

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.04.2019. plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.04.2019. rīkojums Nr.354 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9015, KL-9017, KL-9018, KL-9020, KL-9046”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas kopskaitā 42 220 gab. cigaretes, drošības uzlīmes Nr. L14-0805289, L14-0805288, L14-0805292 un K12-112196) - 4 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 59 800 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes no MA-133623 līdz MA-133628) – 6 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 25 800 gab. cigaretes “Premjer”, 13 800 gab. cigaretes “Queen Superslims” drošības uzlīmes no MA133761 līdz MA133763) – 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 49 900 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes Nr. E17-1776601, E17-1776602, E17-1776603) -3 gab.;
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas plēves, šņores; drošības uzlīme E17-1776605) – 1 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “NZ Gold” un “Fest Superslims” kopā 39 600 gab.; drošības uzlīmes no MA20847 līdz MA20850) - 4 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181024519 un Nr. 11181009519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.04.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.04.2019. rīkojums Nr.333 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9022 un KL-9034”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar tukšu pudeli pēc ekspertīzes – 2 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ35427, Nr.PG422947, Nr.VP1/PC309031, Nr.PG422949 un Nr.PG422948.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.04.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.04.2019. rīkojums Nr.336 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13474, AL-13477, AL-13478, AL-13491, AL-13492”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes; drošības uzlīme Nr. L14-0676333 -1 gab.;
Kandžas tecināmais aparāts, sastāv no 39 litri tilpuma alumīnija kanna ar iebūvētu elektrisko tenu, plastikāta cauruli, tērauda tvertnes, kurā iebūvēta kapara caurule (iepakots paketē Nr. 2) – 1 gab.;
Apzīmogota polietilēna 1.0 litra tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.0 litrs) -1 gab.;
Apzīmogots iepakojums pēc ekspertīzes ar pudelēm un šķidrumu – 1 gab.;
Apzīmogota polietilēna 0,5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota polietilēna 0,5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11200042818

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8693): 

T/l Fiat Punto ar šasijas Nr.ZFA17600002339459

T/l aizdedzes artlēga ar pulti

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088020412, Nr.11088168612

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.04.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019. plkst.14.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 20.marta rīkojums Nr.286 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9001, KL-9002”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizlīmētas aploksnes ar paskaidrojošiem uzrakstiem, saskaņa ar lēmumu kopā atrodas 8 gab. 10 forint nomināla monētas - 2 gab.

Aizlīmēta aploksne ar paskaidrojošiem uzrakstiem, saskaņa ar lēmumu atrodas 7 gab. 10 forint nomināla monētas - 1 gab.

Aizlīmēta aploksne ar paskaidrojošiem uzrakstiem, saskaņā ar lēmumu atrodas 1 gab. 1 lita nomināla monēta un stieple - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC 194503-298, Nr. PC 193937-241, Nr. PC 193669-444

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.04.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 14.00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.303, Nr.306, Nr.307 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13450, AL-13467, AL-13468”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1901130 ar drošības uzlīmi Nr.D18-0151899, kurā pēc eksperta atzinuma jāatrodas 2 gab. tukšām plastmasas pudelēm – 1 gab.

Tukša pudele – 1 gab.

Plastmasas pudele ar šķidruma atlikumiem – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840107318, Nr.15840026318, Nr.11815007017, Nr.11518002218

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.04.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.305, Nr.316, Nr.327, Nr.330 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9019, KL-9024, KL-7881, KL-8449”.

Iznīcināšanas objekts:

Melnas krasas iepakojums, kas ir aizzīm. ar drosības uzlīmi Nr.E17-1732934, sask. ar lēmumu, iepakojumā atrodas cigaretes ""NZ Gold"" un ""Winston"" – 1 gab.

Melni iepakojumi, kas ir nozīmogoti ar drošības uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 40400 gab. cigarešu – 6 gab.

Iepakojums ar cigaretēm, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi – 1 gab.

Aizzīmogotas kartona kastes ar atlikušajiem pēc paraugu izņemšanas tabakas izstrādājumiem – 189 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 2533, Nr. ENŽ 2495, Nr. ENŽ 2704, Nr. ENŽ 2458, Nr. PC 193669-444, Nr. PC 193835-443, Nr. PC 193670-445, Nr. 088/43-T, Nr. ENŽ 14266, Nr. ENŽ 15143, Nr. ENŽ 15008, Nr. ENŽ 15227, Nr. ENŽ 15093, Nr. ENŽ 15226, Nr. ENŽ 15228, Nr. ENŽ 14879, Nr. ENŽ 3134, Nr. ENŽ 3274

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.04.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019.

Iznīcināšanas vieta: „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.287, Nr.304, Nr.308, Nr.337, Nr.335 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13458, AL-13459, AL-13460, AL-13461, AL-13464, AL-13465, AL-13466, AL-13475, AL-13480, AL-13481, AL-13482, AL-13483, AL-13484, AL-13485, AL-13486, AL-13489, AL-13497, AL-13499”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1259 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 2.04.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 9.04.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.03.2019. rīkojums Nr.300 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”

Iznīcināšanas objekts:

KL8387

 1. Kartona iepakojumi ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0047850 līdz Nr.D18-0047869, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 100 gab. 3 l tilpuma tetrapakas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840124818, Nr. 15840003319, Nr. 15840132518, Nr. 15840003219.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.03.2019. rīkojums Nr.328 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9006, KL-9007, KL-9008, KL-9009”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 39 000 gab. cigarešu „Premjer”. Drošības uzlīmes MA-133727 līdz MA 133729 – 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 33 200 gab. cigarešu „Premjer”. Drošības uzlīmes MA-133749 līdz MA 133750 – 2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 119 800 gab. cigarešu „Premjer”. Drošības uzlīmes MA-133734 līdz MA 133745 -12 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 39 800 gab. cigarešu „Premjer”. Drošības uzlīmes MA-133746 līdz MA 133748 – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11520080318, Nr.11151035418 un Nr.11310003619

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.03.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.04.2019., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 un Krustpils iela 63a

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8797; KL-8522, KL-8949): 

a/m Audi 80 v/n EC-914,

a/m BMW 530 v/n HD-9518,

a/m Volvo S60 v/n JB-1949

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PG422663, Nr.PG422946 un Nr.PC309139.

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.04.2019. plkst. 09:00
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.03.2019. rīkojums Nr.317 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13448, AL-13469, AL-13455”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota polietilēna 1.0 litra tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota stikla 0,5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošu degvīnu 0,5 litri) – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11810046008

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 1.04.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.03.2019. rīkojums Nr.279 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8995”

Iznīcināšanas objekts:

KL8995

1.Iepakojums, kas aizzīmogots ar Security seal uzlīmi Nr.A18-0486917 un A18-0486918 (kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 3 gab. cilindriskiem priekšmetiem, divām garenām metāliskām plāksnēm ar caurumiem, vienai apaļas formas plāksnei. 8 gab. Garenām metāla plāksnēm, 4 gab. nenoteiktas formas plāksnēm, medaļai ar reljefa uzrakstiem “1993 Biznesa augstskola Turība 2003”)     1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270003218, Nr.11089166116, Nr.1111410049605

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.10.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.221, Nr.160, Nr.221, Nr.14, Nr.21 „Par lietisko pierādījumu novērtēšanu un realizāciju KL-8444, KL-7077, KL-62”.

Iznīcināšanas objekts:

Skalošanas aparāts “B3-OMB-g, Nr.33” - 1 gab.

Pudeļu aizvākotājs Officine pesce, modelis PG 2010/V Nr.6907, 2016.gads – 1 gab.

Pudeļu pildāmais aparāts Mori-TEM – 1 gab.

HONDA ACORD ātrumkārba Nr.SM3M 1005215 ar plombu Nr.0599447 – 1 gab.

HONDA DZINĒJS Nr.1019666 ar kodu R20A2 ātrumkārbu Nr.ZWX 18008348 ar plombu Nr.0599429 – 1 gab.

HONDA JAZZ ātrumkārba SESN3089628 ar plombu Nr.0599463 – 1 gab.

VW CADDY virsbūve ar šasijas Nr.WV2ZZ2KZAX099137 divas daļas ar plombu Nr.0599554 un 0599555 – 2 gab.

Automašīnas apsildīšanas radiators - 1 gab.

Automašīnas akumulators - 1 gab.

Automašīnas krāsns ventilators - 1 gab.

Automašīnas stikls ar tekstu “SIGLA 43R-001039 AS 1M 73-3 DOT25 VSG WD 2115” - 1 gab.

Automašīnas stikls ar uzrakstu “SIKURSIV 43R-003021 DOT-36AS1 M190 9 TINTED” - 1 gab.

Automašīnas stikls ar zaļu tonējumu ar uzrakstu “SIKURSIV 43 R-000778-DCT-36AS1M1839TINTED” - 1 gab.

Automašīnas trīsstūra formas stikls ar uzrakstu “SEKURIT ESGH 43R-00102500T27 M24000AS2ESG WD” - 1 gab.

Automašīnas trīsstūrveida stikli ar uzrakstu “Start Stop” Elektro ninen A JONESTOLAITE SPLINEX 43R-00048D00T24-M68-AS27 - 2 gab.

Automašīnas VW Passat priekšējie spārni - 2 gab.

Aizmugurējais dekoratīvais panelis pelēkā krāsā - 1 gab.

Aizmugurējais dubultais sēdeklis - 1 gab.

Aizmugurējais VW Passat lukturis - 2 gab.

Bagāžas nodalījuma dekoratīvā plastmasa - 1 gab.

Bagāžas nodalījuma dekoratīvais pārsegs - 1 gab.

Bagāžas nodalījuma dekoratīvais režģis - 1 gab.

Gabarītlukturi - 2 gab.

Durvis zaļā krāsā (divām durvīm piestiprināti spoguļi) - 4 gab.

Gaisa padeves kanāls no plastmasas - 1 gab.

Jumta bagāžnieks melnā krāsā - 1 gab.

Melna plastmasas detaļa ar trim nodalījumiem - 1 gab.

Metāla konstrukcija, kas tiek piestiprināta pie priekšējiem automašīnas lanžeroniem - 1 gab.

Metāla konstrukcija, kas tiek piestiprināta pie bagāžas nodalījuma starp buferi un bagāžnieku - 1 gab.

Motora pārsegs - 1 gab.

Motors ar Nr.06A1332316 kopā ar ātrumkārbu- četrcilindru - 1 gab.

Motors ar Nr.3B0907557P ar piestiprinātu ātrumkārbu Nr.3230 - 1 gab.

Priekšējais VW Passat lukturis - 2 gab.

Priekšējie automašīnas spārni zaļā krāsā - 2 gab.

Sānu plastmasas dekoratīvie sliekšņi - 2 gab.

Sēdekļa atzveltne pelēkā krāsā - 1 gab.

Vāks, ar kuru tiek aiztaisīts nodalījums, kurā glabājas mašīnas aptieciņa - 1 gab.

VW pakaļējais bufers - 2 gab.

VW priekšējais bufers - 1 gab.

Automašīna Mercedes Benz 124 (daļēji izjauktā stāvoklī bez lūkas, sēdekļiem, moldingiem u.c. detaļām ar vadiem salonā) - 1 gab.

Automašīna VW Passat (izjauktā stāvoklī bez riteņiem, diskiem, buferiem, motora pārsega, bagāžas nodalījuma ar daļēju izjauktu salonu) - 1 gab.

Automašīna VW Passat (tumši zaļā krāsā, uz stūra uzraksts “PILINGSTON” - 1 gab.

Automašīnu komplektējošās detaļas lietotas - 1245 kg

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422697, Nr.PG422698, Nr.PG422909, Nr.PC309139, PG422144, PG422441.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads. Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.03.2019. rīkojums Nr.312 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13343, AL-13449, AL-13470, AL-13455, AL-13454 un AL-13473.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ” ar Baltkr. akc. mark. 120 gab., “NZ” bez akcīzes marķējuma 120 gab., “John” 40 gab.) - 1gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Premjer” 260 gab., “John White” 500 gab.).- 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ” ar Baltkr. akc. mark.160 gab., “NZ” bez akcīzes marķējuma 20 gab., “John” 120 gab.) - 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Premjer” 6000 gab.) - 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ” 10 000 gab.) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “John” 180 gab.; drošības uzlīme Nr. L14-0972605) – 1 gab.
Apzīmogota cigarešu “Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 7 cigaretēm) -1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Rothmans” 120 gab.) - 1 gab.
Apzīmogota cigarešu “Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm) – 1 gab.
Apzīmogota cigarešu “Bond” paciņa (lēmumā norādīts ar 12 cigaretēm) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840019519, Nr. 11824005316, Nr. 11903004719.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.03.2019. rīkojums Nr.302 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8992, KL-7081, KL-9000”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 2 120 gab. cigaretes “Premjer” un 45 320 gab. cigaretes “NZ Gold Super Slims”, drošības uzlīmes MA-26448 un MA-26449).– 2.gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 229 800 gab. cigaretes “NZ Gold” ).– 23 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 149 800 gab. cigaretes “NZ 10” ). – 15 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 129 800 gab. cigaretes “NZ 8” ).– 13 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 189 800 gab. cigaretes “Premjer” ). – 19 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 29 800 gab. cigaretes “Queen” ) – 3 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 119 800 gab. cigaretes “Fest” ) – 12 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 79 680 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes no L14-0972119 līdz L14-0972126) – 8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11300017318, Nr.11140036218, Nr.11140033818, Nr.11370002019

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 22.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2019. plkst. 13:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 01. marta rīkojumi Nr. 216, Nr.218, Nr.219 un Nr.220 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8842, KL-8968, KL-8964, KL-8965”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. alkohola izgatavošanas ierīce ar spirāli (katls),

4 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas dažāda tilpuma pudeles ar šķidruma atlikumiem),

1 gab. misiņa caurule,

1 gab. alumīnija kanna,

6 gab. aizzīmogotas metāla kannas ar brāgu,

3 iepakojumi, kuros atrodas burkas un pudeles, destilātors,

1 gab. iepakojums, sec.seal Nr.A180468206 kurā atrodas 4 tukšas pudeles,

8 gab. polimēra iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar sec.seal uzlīmēm no nr. A180468198 līdz A180468205, kuros atrodas 8 gab. 5 l. tilp. pudeles ar šķidrumu,

1 gab. iepakojums ar Sec. Seal uzlīmi Nr.A180468169 kurā atrodas 5 gab. pudeles ar šķidrumu,

2 gab. burkas ar šķidrumu un 4 gab. tukšas pudeles,

1 gab. kandžas aparāts.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11820002418

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.12.2018., plkst.10.30

Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.03.2019. rīkojums Nr.225. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8973”

Iznīcināšanas objekts:

KL8973

Benzīns 95E-20 itri

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518004016 un Nr.11270000219

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.03.2019., plkst.9.00, 26.03.2019., plkst.9.00, 27.03.2019., plkst.9.00, 28.03.2019., plkst.9.00 un 29.03.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.03.2019. rīkojums Nr.264 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6781” un 14.03.2019. rīkojums Nr.263 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8982”

Iznīcināšanas objekts:

KL6781

 1. Iepakojumi ar pudelēm, iepakojumi aizplombēti ar security seal uzlīmēm 2 gab
 2. Iepakojums aizlīmēts ar Security seal uzlīmi Nr.L14-0983532
 3. Iepakojums aizlīmēts ar Security seal uzlīmi Nr.L14-0983533

KL8982

 1. 200 l tilpuma plastmasas mucas, kas ir pildītas ar šķidrumu 16 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2018-01295/1, Nr. ENŽ 15016, Nr. 088/345-I, Nr. PC 194506-102, Nr. PC 193361-2320

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 14.00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.247, Nr.255 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12356, AL-13249, AL-13444, AL-13445”

Iznīcināšanas objekts:

3 ml vienreizlietojamās šļirces ar adatu – 20 gab.

Konverts, kas ir aizzīmogots ar Sec.Seal uzlīmi Nr.H170584160, saskaņā ar lēmumu konvertā atrodas saliekams nazis – 1 gab.

Tukšas 0,5 l tilp. pudeles pēc ekspertīzes – 2 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 2036, Nr. ENŽ 1989, Nr. ENŽ 2173, Nr. ENŽ 2038, Nr. ENŽ 1651, Nr. ENŽ 2037, Nr. ENŽ 2359, Nr. ENŽ 2327, Nr. ENŽ 2299, Nr. PC 193657-425

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.231, Nr.246, Nr.254 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13424, AL-13425, AL-13426, AL-13427, AL-13428, AL-13429, AL-13440, AL-13441, AL-13442, AL-13446”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 800 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11904005417, Nr.11816001714

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.223, Nr.250 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7911, KL-4438”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas kastes ar cigaretēm. Saskaņā ar spriedumu 8210 dažādu marku cigarešu paciņas. – 22 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar spriedumu 43 dažādu marku cigarešu paciņas. – 3 gab.

Iepakojumi ar drošības uzlīmēm NrK11-3373429, K12-063330, H13-0144398 un K12-063329, kuros saskaņā ar lēmumu jāatrodas 55 gab. cigarešu paciņām Winston – 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC309103, Nr. PG422696, Nr. PG264351, Nr. PG422742, Nr. PG422661, Nr.PC309105, Nr.PC309104, Nr.PC309136, Nr.PG422662.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.03.2019. plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.03.2019. rīkojums Nr.259 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13403, AL-13358, AL-13434, AL-13447, AL-13437, AL-13420, AL-13415, AL-13419, AL-13435”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri). Drošības uzlīme L14-0676224) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679398) – 1 gab.
38 l tilpuma alumīnija kanna ar iebūvētu elektrisko tenu un vadu – 1gab.
Apzīmogota 60 l tilp. plastmasas kanna (lēmumā norādīts ar 21.723 l šķidruma ar alkohola smaku). Droš. uzl. D14-0137927 – 1 gab.
Plastmasas dzesēšanas aparāts, kas sastāv no plastmasas tvertnes un iebūvētas vara caurules spirāles – 1 gab.
Apzīmogota 38 l tilp. alumīnija kanna (lēmumā norādīts ar 22.527 l šķidrumu, kam piemīt alkohola smaka). Droš. Uzl. D14-0137929 – 1 gab.
Apzīmogota 0,2 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 litri) – 1 gab.
Apzīmogotas 0,5 litru tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 litri) – 2 gab.
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes - 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar tukšu pudeli pēc ekspertīzes – 1 gab.
Apzīmogota 0,2 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG460468, Nr.15(ENŽ Nr.001649), Nr.PG422672, Nr.PG422792.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.03.2019. rīkojums Nr.258 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13339, AL-13355, AL-13404, un AL-13436.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 60 cigaretes “Prima”; drošības uzlīme L14-0810614) - 1gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 140 cigaretes “Rothman of London” (kopā 7 paciņas); drošības uzlīme L14-0860484) - 1 gab.
Apzīmogota cigarešu “Premjer” paciņa - 1 gab.
Apzīmogota cigarešu “Premjer” paciņa - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietās Nr. 2018-05201; PC193925-2463; PC193927-2464; PC193927-2464; PC193858-2581; PC193589-2580; PC193857-2314; PC193535-2616

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.03.2019. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta:  Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.03.2019.  rīkojumi Nr.210, un Nr.213, 07.03.2019. rīkojums Nr.243  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13432, AL-13430, AL-13431, AL-12279,AL-13382, AL-13385, AL-13386, AL-13387”.

Iznīcināšanas objekts:

2 gab. metāla kastes,

7 gab. tukšas pudeles,

1 gab. 1,5 l. tilp. plastmasas pudele, kurā atrodas šķidrums 570 ml.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC 193930-277, Nr. PC 193929-276

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 07. marta rīkojumu Nr.242 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13417, AL-13418”

Iznīcināšanas objekts:

10 pac. Cigaretes “Fest”,

10 pac. Cigaretes “Prince” ,

30 pac. Cigaretes “NZ Gold”.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840006319

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2019. plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 07. marta rīkojums Nr. 241 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8980”

Iznīcināšanas objekts: 

60 gab. kartona iepakojumi, kas nozīmogoti ar drošības uzlīmēm no Nr.E14-0861890 līdz E14-0861944, saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas 30140 paciņas cigarešu “Winston Blue”.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11824000419, Nr. 15840012119, Nr. 15840002719, Nr. 15840017519, Nr. 11903002519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.03.2019. rīkojums Nr.248 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8977, KL-8990, KL-8984, KL-8989, KL-8985”,
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 29 940 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīme E14-1061276) – 1.gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 39 900 gab. cigaretes „Minsk Super Slims”; drošības uzlīme MA-133764) – 1 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 26 600 gab. cigaretes „Premjer”; drošības uzlīmes MA-133778 līdz MA-133781) – 4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 76 600 gab. cigaretes „Premjer”; drošības uzlīmes MA-26443 līdz MA-26447) – 5 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 53 780 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīmes Nr. A18- 0152226, A18- 0152227, A18-0152229, A18-0152231, A18-0152233, A18-0152235) – 6 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320040718.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.03.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.03.2019. rīkojums Nr.249 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8963”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas NVA tvertnes ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ka tvertnēs kopā atrodas 215,33 litri alkoholiskā dzēriena; drošības uzlīmes Nr. L14-0635514, L14-0635515; L14-0635516) – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270005518

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 4.03.2019. rīkojums Nr.226 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8974”

Iznīcināšanas objekts:

KL8974

1.Dažāda tilpuma kannas ar šķidruma atlikumiem kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0635737 un Nr.L14-0635739 2 gab.

2.Drošības maiss kas fiksēts ar drošības fiksatoru Nr.1071267, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 4 gab.  kannas ar šķidruma atlikumiem         1 gab.

3.Drošības maiss kas fiksēts ar drošības fiksatoru Nr.1071268, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 1 gab. tukša pudele, 3 gab. pudeles un viena kanna ar šķidruma atlikumiem                1 gab.

4.Kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, kurām uzlīmētas drošības uzlīmes Nr.L14-0635741 un Nr.L14-0635742                2 gab.

5.Kaste, kura aizlīmēta ar drošības uzlīmēmNr.L14-0635743 un Nr.L14-0635744, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 13 gab. dažāda veida pudeles ar šķidruma atlikumiem    1 gab.

6.Tukša pudele ar drošības uzlīmi Nr.L14-0635738                              1 gab.

7.Kaste, kura aizlīmēta ar drošības uzlīmēmNr.L14-0635747 un Nr.L14-0635748, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 15 gab. dažāda veida pudeles ar šķidruma atlikumiem    1 gab.

8.Melna soma, kurai uzlīmēta drošības uzlīmēm Nr.J15-0464491 un Nr.J15-0464492, kurā atrodas 4 gab. 5 litru tilpuma tukšas kannas  1 gab.

9.Soma, kurai uzlīmēta drošības uzlīme Nr.L14-0635717, kurā atrodas 4 gab. 5 litru tilpuma kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku             1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC193862-2436, Nr.PC193559-2394 un Nr.ENŽ-9415

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 1.03.2019 rīkojums Nr.209 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13338”, 1.03.2019 rīkojums Nr.206 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13338 un 01.03.2019 rīkojums Nr.211 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12114”

Iznīcināšanas objekts:

AL13338

 1. Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1810560, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125977            1 gab.

AL13337

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1809519, ar drošības uzlīmi Nr.L14-0639532, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 4 gab. tukšas plastmasas pudeles          1 gab.

AL12114

 1. Polimēra kanna ar spirtu pēc ekspertīzes Nr.1802223, aizzīmogota ar Security seal Nr.L15-0366976             1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816019318

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.02.2019. rīkojums Nr.152 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8907”

Iznīcināšanas objekts:

KL8907

1.Kartona iepakojumi ,kas ir aizlīmēti  ar Security Seal uzlīmēm no Nr.L140957644 līdz L140957652,saskanā ar lēmumu, iepakojumā atrodas 91 gab. dažāda tilpuma pudeles ar šķidrumu un viena plastmasas pudele ar šķidrumu         9 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890039516, Nr.11089039818, Nr.11087086518

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2019. plkst.8.45

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada marta rīkojumi Nr.215, Nr.230 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8341, KL-8380, KL-8832”.

Iznīcināšanas objekts:

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm no Nr. E171732260 līdz E1732261 - 2 gab.

Tukšas dažāda tilpuma kannas - 6 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1809534 (2 gab. kastes un 1 gab. maiss) aizzīmogots ar Security Seal uzlimēm Nr.A18 0125664, Nr.A18 0125666 un Nr.A18 0125667 ar alkohola atlikumiem - 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840066818

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.03.2019., plkst.9.00.

Iznīcināšanas vieta – SIA “ALL Recycling” teritorija Bērzaunes iela 8a, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.03.2019. rīkojums Nr.224 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8810”.

Iznīcināšanas objekts:

582 gab. kartona kastes, kurās atrodas 1 l. tilp. pudeles ar uzrakstu “Svajak Vodka”, kastes numurētas un aplīmētas ar paskaidrojošu uzrakstu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840020018 un Nr.11221068018

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 7.03.2019., plkst.9.00.

Iznīcināšanas vieta – SIA “ALL Recycling” teritorija Bērzaunes iela 8a, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.02.2019. rīkojums Nr.159 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387” un  Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.02.2019. rīkojums Nr.149 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8636”

Iznīcināšanas objekts:

KL-8387

 • 20 gab. kartona kastes apzīmogotas ar drošības uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 100 gab. iepakojumi tetrapakas ar uzrakstu „Jelzin Vodka” ar šķidrumu) - 20 gab.
 • Kartona kastes, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0047785 līdz Nr.D18-0047804, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 100  gab. iepakojumi (tetrapakas) ar tilpumu 3 litri, ar šķidrumu - 20 gab.

KL8636

Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1805884 (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas 54 gab. dažāda veida pudeles ar šķidruma atlikumiem (1.69 litri) ar alkoholam raksturīgu smaku) - 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2018-06120 un Nr.2018-06117 (atcelts)

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 8.03.2019., plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta –"Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 1.03.2019 rīkojums Nr.207 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13312” un 01.03.2019 rīkojums Nr.208 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13313”

Iznīcināšanas objekts:

AL13312

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Latvijas muitas drošības uzlīmi Nr. AA04773, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 200 gab. stikla flakonu ar pulverveida vielu ORGANIC BENTONITE (saskaņā lēmumu 200 gab. flakonu svars ar pulverveida vielu ar iepakojumu ir 1.38 kg)   -1 gab.

AL13313

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Latvijas muitas drošības uzlīmi Nr. AA04772, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 200 gab. stikla flakonu ar pulverveida vielu ORGANIC BENTONITE (saskaņā ar lēmumu 200 gab. flakonu svars ar pulverveida vielu ar iepakojumu ir 1.5  kg)     -1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890077015, Nr.11816008518 (atcelts)

Datums, kad publicēts paziņojums: 4.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.03.2019., plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – "Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.02.2019. rīkojums Nr.145 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6782”, 18.12.2019. rīkojums Nr.1380 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519”,

Iznīcināšanas objekts:

KL6782

1.Kartona iepakojums (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas medikaments “Pfizer Genotropin 36IU” 12 mg – “GoQick” viens iepakojums, kurā atrodas 200 gab. injekcijas, kuru kopējais svars ar iepakojumu ir 18 kg)

KL8519

 1. Palete, uz kuras atrodas 20gab. baltas krāsas plastmasas spaiņi (20kg tilpums) ar uzlīmēm 310ME un 105HD, kuros atrodas papīra līmei līdzīga viela, palete ietīta caurspīdīgā plēvē un aplīmēta ar drošības uzlīmi SECURTY SEAL L140643224- L140643225 - 1 palete
 2. Palete, uz kuras atrodas 31gab baltas krāsas plastmasas spaiņi (20kg tilpums) ar uzlīmēm 310ME un 105HD, kuros atrodas papīra līmei līdzīga viela, palete ietīta caurspīdīgā plēvē un aplīmēta ar drošības uzlīmi SECURTY CEAL L140643226- L140643227-1 palete

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221093518, Nr.11518003217, Nr.11816017318, Nr.11221090018, Nr.11518001317, Nr.11096158418

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: alkoholam Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 12.30 cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.151, Nr.177, Nr.188 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8635, KL-8633, KL-8848, KL-8959, KL-7817, KL-8643”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar spriedumu 3000 dažādu marku cigarešu paciņas. – 6 gab.

10 l tilp. kannas, kurās atrodas šķidrums, un kuras ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm – 5 gab.

Iepakojums aizlīmēts ar Securitty Seal uzlīmi A18 0125581, saskaņā ar lēmumu atrodas 6 pudeles ar alkohola atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm – 64 gab.

melnas krasas iepak., kas aizzīm. ar Sec.Seal uzlīmēm nr.F120065462 un F120065461,sask. ar lēmumu, iepak. atrodas 997 pac. ""Camel caompact"" un 998 paciņas ""Rothmans"" – 2 gab.

Pudele pēc ekspertīzes Nr.1807277 ar šķidruma atlikumu, aizlīmēta ar Security Seal Nr.A18 0125555 – 1 gab.

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Sec. Seal uzlīmēm no Nr.0016450 līdz 0016451, saskaņā ar spriedumu iepak. atrodas 69 dažādu marku cigarešu paciņas. – 1 gab.

Iepakojums, kas ir nozīmogots ar Sec. Seal uzlīmēm no Nr.L140889490 līdz L140889493, saskaņā ar lēmumu iepak. atrodas 12 gab. 0,5l.tilp.plastmasas pudeles ar šķidrumu. 1 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm – aizplombēti 16 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 536, Nr. ENŽ 263, Nr. ENŽ 594, Nr. ENŽ 638, Nr. ENŽ 626, Nr. ENŽ 667, Nr. ENŽ 254, Nr. ENŽ 9415, Nr. PC193317-2169, PC 193864-54, Nr. PC 193599-135, Nr. PC 193928-209, Nr. 1731 39-T, Nr. ENŽ 1744, Nr. ENŽ 1714, Nr. ENŽ 1727, Nr. ENŽ 1651, Nr. ENŽ 1652, Nr. ENŽ 1874

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.154, Nr.178, Nr.187, Nr.186 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13317, AL-13318, AL-13319, AL-13320, AL-13321, AL-13322, AL-13323, AL-13094, AL-13135, AL-13380, AL-13381, AL-13384, AL-13396, AL-13397, AL-13398, AL-13399, AL-13400, AL-13401, AL-13402”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 642 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11140025315

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.03..2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 7.03.2019., plkst.13.30

Iznīcināšanas vieta –SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.02.2019. rīkojums Nr.158. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8933”

Iznīcināšanas objekts:

KL8933

Brūnas krāsas papīra iepakojums, kurā atrodas cigaretes (saskaņā ar lēmumu 777 gab dažāda veida cigarešu paciņas), iepakojums aizzīmogots ar Security seal uzlīmi Nr.L14-0905418    1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-1187, Nr. ENŽ 1110, Nr. ENŽ 904, Nr. ENŽ 1015, Nr. ENŽ 1109 , Nr. ENŽ 1260, Nr. ENŽ 987, Nr. ENŽ 837, Nr. ENŽ 12270, Nr. ENŽ 789, Nr. ENŽ 794, Nr. ENŽ 903, Nr. ENŽ14269, Nr. ENŽ-1459, Nr. ENŽ 1428 un Nr. PC193530-1408

Datums, kad publicēts paziņojums: 1.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 7.01.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 1.marta rīkojumiem Nr.214, „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13365, AL13364, AL13363, AL13362, AL13361, AL13360, AL13332, AL13331, AL13327, AL13326, AL13325, AL13324” un Nr.212 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13395, AL13393, AL13394, AL13336” Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 472 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193916

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.02.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 8.03.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1049 un Nr.1057 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7228”

Iznīcināšanas objekts:

KL7228

 1. Apzīmogots iepakojums ar iekārtu iepakojumu fasēšanai   1 gab.
 2. Apzīmogotas kastes ar plastmasas korķiem                                                   2 gab.
 3. Apzīmogotas paletes ar tukšām plastmasas pudelēm               2 gab.
 4. Apzīmogots iepakojums ar etiķetēm “Persil”                1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11120017917

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 27.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.03.2019. plkst. 09:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28. decembra rīkojumu Nr. 804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts:

Velosipēds “Weekend” ar rāmja numuru ZU111006547 - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221042518

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 27.02.2019.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: 04.03.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 24. janvāra rīkojums Nr. 76 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8670”

Iznīcināšanas objekts:

71 gab. dažāda tilpuma tukšas plastmasas kannas,

2 gab. elektriskie sūkņi,

2 gab. akumulatori,

1 gab. šļūtene.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11087069818

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 27.02.2019.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: 04.03.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 08:45

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 24. janvāra rīkojums Nr. 77 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8831”

Iznīcināšanas objekts:

13 gab. iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1807323 ( 4 gab. kastes un 9 gab. maisi ), aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm no Nr. A180125556 līdz A180125568 ar alkohola atlikumiem.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422192, Nr.PG422503, Nr.PC291908, Nr.PG422085, Nr.PC291909, Nr.PG422504, Nr.PC291910, Nr.PG422566, Nr.PC309099, Nr.PG422393, Nr.PG422506, Nr.PG422507, Nr.PC422413, Nr.PG422508, Nr.PG422510, Nr.PG264778.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2019. plkst. 14.45.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2019. rīkojums Nr.197 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13340, AL-13344, AL-13345, AL-13346, AL-13347, AL-13348, AL-133450, AL-13351, AL-13359, AL-13371, AL-13372, AL-13374, AL-13375, AL-13376, AL-13377, AL-13200”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,0 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 litrs) – 1 gab.
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 litri) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts 2,0 litru tilpuma pudele ar kandžu) – 1 gab.
Apzīmogota 0,35 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,35 litri) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar kandžu 0,940 litri) – 1 gab.
Apzīmogota 1,0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes – 1 gab.
Apzīmogoti maisi ar tukšām pudelēm un pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes - 2 gab.
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) - – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar alkoholu; divas daļēji pildītas pudeles tilpums 10 litri un 5 litri) – 1 gab.
Apzīmogota plastmasas pudele tilp.1,0 litrs ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 litrs) – 1 gab.
Apzīmogota plastmasas pudele tilpums 0,5 litri ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri) – 1 gab.
Apzīmogota plastmasas pudele tilpums 0,5 litri ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.
Apzīmogota pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes– 1 gab.
Apzīmogota 40 litru tilpuma kanna ar šķidrumu– 1 gab.
Apzīmogots tecināmais kandžas aparāts – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422433, Nr.PC309100, Nr.PC309099, Nr.455, Nr.PG422438, Nr.PG422392.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2019. rīkojums Nr.195 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13316, AL-13349, AL-13259, AL-13366, AL-13378” un 26.02.2019. rīkojums Nr.196 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13232”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu “JING LING” paciņa (lēmumā norādīts, ka paciņā atrodas 15 cigaretes) -1 gab.;
Apzīmogota cigarešu “NZ” paciņa (lēmumā norādīts, ka paciņā atrodas 20 cigaretes) – 1 gab.;
Apzīmogota paciņa ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts, ka paciņā atrodas 20 cigaretes) - 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīme L14-0742573; lēmumā norādīts, ka iepakojumā kopā atrodas 320 gab. cigarešu) - 1 gab.;
Apzīmogota cigarešu “NZ” paciņa (lēmumā norādīts, ka paciņā atrodas 9 cigaretes) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 1 cigarešu paciņa “Winston”, 3 cigarešu paciņas “Bond street red”, 2 cigarešu paciņas “Bond street blue”; drošības uzlīme L14-0860373 - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11181007518, Nr.11824000219, Nr.15840012519, Nr.11903002419, Nr.15840013019, 11824000519, 15840009419, 15840013219, 15840013119.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2019. rīkojums Nr.193 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8913, KL-8944”, 26.02.2019. rīkojums Nr.191 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8956, KL-8957, KL-8960”, 26.02.2019. rīkojums Nr.192 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8962, KL-8966, KL-8967, KL-8971”
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 2280 gab. cigaretes „Premjer”; drošības uzlīme J-376580; papildus drošības uzlīme L14-0721777) – 1 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 5960 gab. cigaretes „Premjer”; 980 gab. cigaretes “NZ Gold” (drošības uzlīme E14-1061258); 8980 gab. cigaretes “NZ Gold” (drošības uzlīme E14-1061260); 9980 gab. cigaretes “NZ Gold” (drošības uzlīme E14-1061261); 3980 gab. cigaretes “Premjer” (drošības uzlīme E14-1061262) – 4 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 25400 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīme MA-133772 – 1 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 79680 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīmes no A18-0151879 līdz A18-0151882 – 4 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 29900 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīme MA13354 – 1 gab.;
Apzīmogota speciāli izveidota mehāniskā ierīce; drošības uzlīme MA133755 - 1 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu katrā iepakojumā atrodas 9 980 gab. cigarešu „Premjer” (kopā 29 400 gab.); drošības uzlīmes E14-1061285, E14-1061283, E14-1061287 – 3.gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 26 960 gab. cigaretes „NZ Gold” un 2 960 gab. cigaretes “Minsk Super Slims”; drošības uzlīmes no MA-133768 līdz MA-133770 – 3.gab.
Apzīmogota mehāniskā stiprināšanas ierīce ar akumulatoru, drošības uzlīme MA -133771 – 1.gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 35 800 gab. cigaretes “Queen Super Slims”, 11 800 gab. cigaretes „NZ Gold” un 45 400 gab. cigaretes “Premjer”; drošības uzlīmes no MA-133756 līdz MA-133760 – 5.gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 33 400 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīmes MA 133766, MA133767 – 2.gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181007518, Nr.11181190018, Nr.11331001619, Nr.11181058818, Nr.11240001919, Nr.11240028218.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2019. plkst. 14:15
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2019. rīkojums Nr.190 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8913, KL-8937, KL-8942, KL-8950, KL-8952, KL-8959”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8913
Apzīmogoti maisi ar pudelēm un šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes L14-0595552 un L14-0595566) – 2 gab.;
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar šķidrumu ar metanola smaržu). Drošības uzlīmes L14-0595567 un L14-0595568 – 2 gab.;
KL-8937
Apzīmogota 1,0 litra tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar atlikušo etilspirtu pēc ekspertīzes) -1 gab.;
KL-8942
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholam raksturīgu smaku aptuveni 30 litri katrā; drošības uzlīmes Nr. A18-0478499; Nr. A18- 04784500) -2 gab.;
Kandžas aparāts (sastāv no mucas ar filtru – stikla trauku ar šļūtenēm; drošības uzlīme Nr. D18-0099455) – 1 gab.;
Apzīmogota pudele ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme Nr. L14-0676258) -1 gab.;
Apzīmogota burka ar šķidruma atlikumiem (drošības uzlīme Nr. L14-0676259) – 1 gab.;
Apzīmogots maiss ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts, ka maisā atrodas viena tukša pudele, divas burkas un četras pudeles ar šķidruma atlikumiem; drošības uzlīme Nr. L14-0676260) – 1 gab.;
KL-8950
Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679159) – 1 gab.;
KL-8952
Apzīmogotas mucas ar šķidrumu – 2 gab.;
Apzīmogota kanna ar šķidrumu pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes L14-0676304, L14-0676305 – 1 gab.;
Apzīmogota alkohola izgatavošanas ierīces sastāvdaļa – dzesētājs (drošības uzlīme L14-0812168) – 1 gab.;
KL-8959
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes L14-0679402, L14-0679403; kopējais daudzums 21,45 litri) - 2 gab.;
Apzīmogota pudele pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679319) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331011918.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2019., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2019. rīkojums Nr.194 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8483”.
Iznīcināšanas objekts:
Cilindrveida formas nerūsējoša tvertne – 1 gab.;
Destilēšanas tvertne ar cauruli 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā 11815000917

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 25.02.2019. līdz 20.03.2019. (darbadienās)

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.8.30 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 12.februāra rīkojums Nr.150 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7392”. Iznīcināšanas objekts:

1000 l tilpuma tvertnes ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku aizplombēts ar plombēm no Nr.0588291 līdz 0588293, no nr.0588331 līdz 0588339 un no Nr.058817 līdz 0588319 - 8 gab.

Dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku iepakotas pl.maisos un aizplombētas ar plombēm no 0598951-8955, no 0598811-8820, 0598831-8840, 0598781-8800 - 45 gab.

Iepakojumi pēc eksperta atzinuma. - 5 gab.

Kanna pēc eksperta atzinuma - 1 gab.

Sūknis ar plastmasas šļaukām - 1 gab.

Iepakojums ar pagarinātāju, pārnēsājamu lampu un plastikāta maisu ar korķiem -aizplombēts ar Nr.0588580 - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11096002519, 12506000318, Nr.11210072718, Nr.11518001718 un Nr.11816008017 (Papildinājums)

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019 un 19.02.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019., plkst.13.30 ,  19.02.2019. plkst 9.00 un 20.02.2019 plkst 9.00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2018. rīkojums Nr.94. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8919”, 15.01.2018. rīkojums Nr.47 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8122”, 25.01.2018. rīkojums Nr.93 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8912”, 25.01.2018. rīkojums Nr.92 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8642”, 19.12.2019. rīkojums Nr.1386 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7645”

Iznīcināšanas objekts:

KL8919

 1. Plastmasas kanna pēc ekspertīzes Nr.1900140, ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 30.9 litriem    1 gab.

KL-8122

 1. 1000 l. tilp. tvertne, kurā atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, tvertne aizplombēta ar drošības plombēm Nr.0598745 un Nr.0598746(šķidrums iepildīts NVA tvertnē)      1 gab.
 2. Dažāda izmēra kartona iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu, un kas ir noblombētas ar Security Seal uzlīmēm               3 gab.
 3. Dažāda tilpuma plastmasas kannas, kas ir pildītas ar šķidrumu, un kuras ir noplombētas ar Security Seal uzlīmēm                24 gab.
 4. Tukša metāla tvertne     1 gab.

KL8912

 1. 22 l tilpuma stikla pudeles ar bezkrāsainu šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0906458, L14-0906461 un L14-0906463 3 gab.
 2.        Kartona kaste ar 4 gab stikla burkām ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 9800ml, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125691                1 gab.
 3. Kartona kaste ar 5 gab pudelēm ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 7960 ml, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125692                1 gab.
 4. Melns maiss ar 2 gab stikla pudelēm, aizzīmogotu ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125693        1 gab.
 5. Plastmasas kanna ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 4900 ml, aizzīmogotu ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125694      1 gab.

KL-8642

 1. 30 litru tilpuma plastikāta kanna, kura ir pēc ekspertīzes, aizzīmogota ar drošības uzlīmi Nr.A18-0126013  1 gab.

KL7645

 1. 1000 l. tilp. tvertnes kurās atradās šķidrums         3 gab.
 2. 60 l. tilp. mucas ar šķidrumu, kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm (saskaņā ar lēmumu tvertnēs atrodas aptuveni šķidrums, ar alkoholam raksturīgu smaku)         2 gab.
 3.    Aizzīmogotas kartona kastes, kurā atrodas 107 gab. 1 l tilp. stikla pudeles ar etilspirtu saturoša šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes         9 gab.
 4. Aizzīmogotas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 1 l tilp. pilnas “Smirnoff” pudeles 115 gab., 1 l tilp. tukšas “Smirnoff” pudeles 39 gab. un degvīna “Smirnoff” korķi – 3 gab.       14 gab.
 5. Kartona kastes ar stikla pudelēm, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 55 gab. 1 l tilpuma pudeles ar šķidrumu       5 gab.
 6. Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas pudeļu korķi)    4 gab.
 7. Kartona iepakojumi ar tukšām pudelēm aizlīmēti ar VP drošības uzlīmēm no nr.L14-0757060 līdz L140757079                20  gab.
 8. Plastikāta maiss ar caurulēm       1 gab.
 9. Plastikāta maiss ar diviem filtriem             1 gab.
 10. 1000 l. tilp. tukšas tvertnes          2 gab.
 11. Kartona kaste, kurā atrodas 5 gab. ruļļi ar etiķetēm          1 gab.
 12. Plastikāta maiss ar uzlīmēm         1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903007918.

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.02.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.02.2019. rīkojums Nr.165 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8414”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8414
Realizācijai nederīgas cukura paciņas – 11 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā 11095192617

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.30. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 12.februāra rīkojums Nr.146 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5712”.

Iznīcināšanas objekts:

10 l kannas pēc ekspertīzes - 2 gab.

25 l kannas ar bezkrāsainu šķidrumu - 5 gab.

30 l kannas pēc ekspertīzes - 5 gab.

30 l tilpuma kannas pēc ekspertīzes atzinuma - 3 gab.

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1502811 - 2 gab.

Iepakojums - 3 gab.

0.5 tilpuma pudele tukša - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089196617

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.02.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019., plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta –SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.02.2019. rīkojums Nr.147. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8348”

Iznīcināšanas objekts:

KL8348

 1. Iepakojumi ar augu izcelsmes lapām (Saskaņā ar

lēmumu, iepakojumos atrodas 41 gab. iepakojums

ar augu izcelsmes lapām)              5 gab.

 1. Aizzīmogots iepakojums pēc ekspertīzes, kurā

saskaņā ar lēmumu atrodas 6 gab. iepakojumi ar

tabaku  1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 490, Nr. ENŽ 268, Nr. ENŽ 238, Nr. ENŽ 348, Nr. ENŽ 351, Nr. ENŽ 391

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.81 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13285, AL-13286, AL-13287, AL-13288, AL-13289, AL-13290”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 50 pac.,

1 gab. iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Sec.Seal uzlīmi Nr. L140829888, saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas cigaretes Premjer un NZ.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-52, Nr. ENŽ 15064, Nr. ENŽ 46, Nr. ENŽ 55, Nr. ENŽ 77, Nr. ENŽ 54, Nr. ENŽ 339, Nr. ENŽ 489, Nr. ENŽ 491

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 23.janvāra rīkojumu Nr.67 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13271, AL-13272, AL-13273, AL-13274, AL-13275, AL-13276, AL-13282, AL-13283, AL-13284”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 341 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās lietās Nr. PC193309-2562 un Nr. PC193580-2546

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.79 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13294, AL13292”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 8 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 193343-2488, Nr. PC 193342-2487, Nr. PC 193340, Nr. PC 193597-1993, Nr. PC 193581, Nr. ENŽ 14266, Nr. ENŽ 15143, Nr. ENŽ 15008, Nr. ENŽ 15227, Nr. ENŽ 15093, Nr. ENŽ 15226, Nr. ENŽ 15228, Nr. ENŽ 14879, Nr. 2018-14714, Nr. ENŽ 4870, Nr. ENŽ 10391

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm un augu valsts produktiem SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30. Alkoholam Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 14.00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.37, Nr.41, Nr.36, Nr.80 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13263, AL-13266, AL-13262, AL-13261, AL-13265, AL-13250, AL-13251, AL-13252, AL-13253, AL-13254, AL-13255, AL-13256, AL-13257, AL-13024, AL-12309, AL-13181”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 2 374 pac.

Notītas, noplombētas paletes uz kurām atrodas kastes ar augu valsts produktiem – 9 gab.

Iepak.pēc eksperta atzin.Nr.1809586,sask.ar lēmumu, iepak. atrodas 21 gab. pudele ar šķidruma atlikumiem 1320 ml pēc ekspertīzes veikšanas. – 1 gab.

Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1809773, saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas pudele ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11092031518, Nr.11210074518

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.40, Nr.46 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8620, KL-8823”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A180299012 līdz A180299017. Saskaņā ar spriedumu kopā 3818 paciņas cigarešu. – 6 gab.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A171266025 līdz A171266044. Saskaņā ar lēmumu atrodas 198 000 cigaretes. – 20 gab.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm Nr. C140142945 un C140142946. Saskaņā ar lēmumu atrodas 12 000 cigaretes. – 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. PC 193565-2187

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 11.janvāra rīkojums Nr.35 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13264”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1809772, saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 2 gab. tukšas pudeles – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11815000715

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 25.janvāra rīkojums Nr.95 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5617”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar spriedumu atrodas dažāda veida mantas (narkotisko vielu audzētava dzīvoklī), sīkāk mantu uzskaitījumu skatīt 2018.gada 21.maija Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas spriedumā - 4 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11096002519, 12506000318, Nr.11210072718, Nr.11518001718 un Nr.11816008017

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019., plkst.13.30 un 19.02.2019. plkst 9.00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2018. rīkojums Nr.94. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8919”, 15.01.2018. rīkojums Nr.47 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8122”, 25.01.2018. rīkojums Nr.93 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8912”, 25.01.2018. rīkojums Nr.92 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8642”, 19.12.2019. rīkojums Nr.1386 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7645”

Iznīcināšanas objekts:

KL8919

 1. Plastmasas kanna pēc ekspertīzes Nr.1900140, ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 30.9 litriem    1 gab.

KL-8122

 1. 1000 l. tilp. tvertne, kurā atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, tvertne aizplombēta ar drošības plombēm Nr.0598745 un Nr.0598746(šķidrums iepildīts NVA tvertnē)      1 gab.
 2. Dažāda izmēra kartona iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu, un kas ir noblombētas ar Security Seal uzlīmēm               3 gab.
 3. Dažāda tilpuma plastmasas kannas, kas ir pildītas ar šķidrumu, un kuras ir noplombētas ar Security Seal uzlīmēm                24 gab.
 4. Tukša metāla tvertne     1 gab.

KL8912

 1. 22 l tilpuma stikla pudeles ar bezkrāsainu šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0906458, L14-0906461 un L14-0906463 3 gab.
 2. Kartona kaste ar 4 gab stikla burkām ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 9800ml, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125691                1 gab.
 3. Kartona kaste ar 5 gab pudelēm ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 7960 ml, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125692                1 gab.
 4. Melns maiss ar 2 gab stikla pudelēm, aizzīmogotu ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125693        1 gab.
 5. Plastmasas kanna ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 4900 ml, aizzīmogotu ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125694      1 gab.

KL-8642

 1. 30 litru tilpuma plastikāta kanna, kura ir pēc ekspertīzes, aizzīmogota ar drošības uzlīmi Nr.A18-0126013  1 gab.

KL7645

 1. 1000 l. tilp. tvertnes kurās atradās šķidrums         3 gab.
 2. 60 l. tilp. mucas ar šķidrumu, kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm (saskaņā ar lēmumu tvertnēs atrodas aptuveni šķidrums, ar alkoholam raksturīgu smaku)         2 gab.
 3. Aizzīmogotas kartona kastes, kurā atrodas 107 gab. 1 l tilp. stikla pudeles ar etilspirtu saturoša šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes         9 gab.
 4. Aizzīmogotas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 1 l tilp. pilnas “Smirnoff” pudeles 115 gab., 1 l tilp. tukšas “Smirnoff” pudeles 39 gab. un degvīna “Smirnoff” korķi – 3 gab.       14 gab.
 5. Kartona kastes ar stikla pudelēm, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 55 gab. 1 l tilpuma pudeles ar šķidrumu       5 gab.
 6. Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas pudeļu korķi)    4 gab.
 7. Kartona iepakojumi ar tukšām pudelēm aizlīmēti ar VP drošības uzlīmēm no nr.L14-0757060 līdz L140757079                20  gab.
 8. Plastikāta maiss ar caurulēm       1 gab.
 9. Plastikāta maiss ar diviem filtriem             1 gab.
 10. 1000 l. tilp. tukšas tvertnes          2 gab.
 11.                 Kartona kaste, kurā atrodas 5 gab. ruļļi ar etiķetēm          1 gab.
 12.                 Plastikāta maiss ar uzlīmēm         1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC193532-2136, Nr. PC-193533-3170 un Nr. PC193534-2134

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019., plkst.13.30

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2019 rīkojums Nr.89 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13293”, 25.01.2019 rīkojums Nr.90 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13295” un 25.01.2019 rīkojums Nr.91 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13296”

Iznīcināšanas objekts:

AL13293

 1. Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1809584, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0125669             1 gab.

AL13295

 1. Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1809822, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0125684             1 gab.

AL13296

 1. Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1809585, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0125668             1 gab.

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11331005519, Nr.11290044318, Nr.15840116518.

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.02.2019. plkst. 11:00
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.02.2019. rīkojums Nr.128 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8930, KL-8917, KL-8940”.
Iznīcināšanas objekts:
Ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0047231 līdz Nr.D18-0047236 apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 51000 gab. cigaretes „NZ Gold” – 6 iepakojumi;
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0918362, Nr.L14-0918363 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 1M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Rothmans” 1165 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmi Nr.L14-0918364 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 2M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Camel Compact active” 370 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0918365, Nr.L14-0918366 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 3M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Bayron Exclusive Tobaco” 71 paciņa un “Queen super slims” 35 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmi Nr.L14-0918367 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 4M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Prince Rich taste” 263 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmi Nr.L14-0918368 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 5M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Prince Rich taste” 500 paciņas – 1 iepakojms;
Ar drošības uzlīmi Nr.L14-0918369 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 6M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Prince Rich taste” 500 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0918370, Nr.L14-0918371 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 7M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “NZ Gold” 830 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0918372, Nr.L14-0918373 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 8M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Bond Blue” 722 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmēm no Nr.MA-133751 līdz Nr.MA-133753 apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer” – 3 iepakojumi.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG422431.

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.02.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.02.2019. rīkojums Nr.137 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13315”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas cigarešu „Route 66” paciņas (lēmumā norādīts 46 gab. cigaretes) – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PG422083, Nr.PG422199 un Nr.PG422115.

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.02.2019. plkst. 09:00
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.02.2019. rīkojums Nr.138 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13310, AL-13311, AL-13341”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193617.

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.02.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.02.2019. rīkojums Nr.127 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8931”.
Iznīcināšanas objekts:
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0595474 apzīmogota 765 ml tilpuma pudele ar šķidruma atlikumiem – 1 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0595488 apzīmogota 700 ml tilpuma pudele ar šķidruma atlikumiem -1 gab.;
Ar drošības uzlīmēm no Nr. K14-0073786 līdz Nr. K14-0073789 apzīmogotas baltas polimēra materiāla kannas ar šķidrumu. Lēmumā norādīts ar etilspirtu ar gaistošo piemaisījumu izopropilspirtu kopā 111,700 litri – 4 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. K14-0073785 apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903019818

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2019., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – “ABB SERVISS” SIA, Tālavas ielā 15, Alūksnē.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1005 „Par pastāvīgās mantas realizācijas un novērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti gāzes baloni (drošības uzlīmes no Nr. L14-0699919 līdz Nr. L14-0699923) – 5 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11310052118

Datums, kad publicēts paziņojums: 6.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.02.2019., plkst. 9.15.

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 13

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL8606):

T/l Audi 100 ar v/n KD9145

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422371, Nr.PG264422, Nr.PC291903.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.02.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.01.2019. rīkojums Nr.112 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13300, AL-13309, AL-13308”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „NZ Gold” (lēmumā norādīts ar 12 cigaretēm) 1 gab.;
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer” (lēmumā norādīts ar 15 cigaretēm) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādītas 10 cigarešu paciņas „NZ” ) -1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290044318, Nr.15840113718, Nr.15840137018, Nr. 15840122318 un Nr.15840003119.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.02.2019. plkst. 11:00
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.01.2019. rīkojums Nr.114 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8917, KL-8923, KL-8918, KL-8920, KL-8922”.
Iznīcināšanas objekts:
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0918352 apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 124 cigarešu paciņas “NZ Gold”, 114 cigarešu paciņas “Queen super slims”, 50 cigarešu paciņas “Rothmans” -1 gab..
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0918354 apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 77 cigarešu paciņas “Camel Compact activate”, 101 cigarešu paciņa “Bond Read”, 86 cigarešu paciņas “Prince Rich taste” -1 gab.
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0918356 apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 49 cigarešu paciņas “Bayron Exclusive Tobacco”, 45 cigarešu paciņas “Premier”, 92 cigarešu paciņas “Bond blue” -1 gab..
Ar drošības uzlīmēm no Nr. C1600990053 līdz Nr. C160090055 apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 24800 gab. cigaretes “NZ Gold superslims”, 19800 gab. cigarešu “ KISS Superslims Romantic”, 14800 gab. cigarešu “ KISS Superslims Dream”; - kopskaitā atrodas 59400 gab. cigaretes -3 gab..
Ar drošības uzlīmēm Nr. MA-133725 un Nr. MA-133726 apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 44600 gab. cigarešu “NZ Gold” – 2 gab..
Ar drošības uzlīmēm no Nr. MA-133680 un Nr. MA-133682 apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 48320 gab. cigarešu “Premjer” -3 gab..
Ar drošības uzlīmēm no Nr. MA-133730 līdz Nr. MA-133733 apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas: 100 gab. cigarešu “Premjer”, 59100 gab. cigarešu “NZ Gold”, 7900 gab. “ Minsk Superslims” – 4 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422076, Nr.PG264740, Nr.PG422077 , Nr.126 (ENŽ Nr. 009629), Nr.PG422082, Nr.PC291907, Nr.PG422018.

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.02.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.01.2019. rīkojums Nr.113 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13298, AL-13299, AL-13301, AL-12468, AL-13305, AL-13306, AL-13307”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) -1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma poliea|tilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) -1 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0595713 apzīmogots iepakojums (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas trīs pudeles ar šķidruma atlikumiem) -1 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0679367 apzīmogots iepakojums (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas pudeles pēc ekspertīzes) -1gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar degvīnu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903024218.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.02.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2019. rīkojums Nr.97 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8916”.
Iznīcināšanas objekts:
Ar drošības uzlīmēm Nr. L14-0676255 līdz Nr. L14-0676257 apzīmogoti maisi (lēmumā minētas 7 pudeles ar etilspirta atlikumiem, -kopumā 31,2 litri; trīs pudeles ar etilspirta saturoša šķidruma atlikumiem, -kopumā 7,285 litri; viena pudele ar etilspirtu saturošu šķidrumu ar rūgšanas blakusproduktiem, -kopumā 1,13 litri) – 3gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270003218

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.01.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.10.30. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 11.janvāra rīkojums Nr.34 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8444”.

Iznīcināšanas objekts:

1000 l tilpuma tvertne ar šķidrumu, aizplombēta ar W011010 un W011011 - 1 gab.

Kartona kastes ar korķiem, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-1219208 līdz A171219211 - 2 gab.

Pudeles, pēc ekspertīzes, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0950733 un Nr.L14-0950734, kurās abās kopā atrodas 760 ml šķidrums - 2 gab.

Bojāts palešu iepakojums kur sakrautas tukšas stikla pudeles 5 stāvos - 1 gab.

iepakojumi ar 10 kartona kastēm katrā - 44 gab.

Iepakojumi ar 5 gab. lokanām kastēm - 2 gab.

Iepakojumi ar kartona kastēm ar uzrakstu ""SIA Blasko"" - 2 gab.

Kartona kaste, ar etiķetēm, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-1219212 līdz A17-1219214 - 1 gab.

kartona kastes ar tukšām stikla pudelēm aizlīmētas ar vp drošības uzlīmēm - 53 gab.

kastes ar stikla pudelēm, kam uzliktas drošības uzlīmes Nr.J15-0404629 un J15-0404672 - 2 gab.

Lokanas kartona kastes baltā krāsā - 10 gab.

Palešu iepakojumi ar tukšām 0.7 l tilpuma pudelēm (Pudeles 6 stāvos) - 3 gab.

Uz paletes novietots iepakojums ar lokanām kartona kastēm - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11331047818; Nr. 11331093918.

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.01.2019. plkst. 14:30.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2019. rīkojums Nr.96 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8669, KL-8904”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8669
Kandžas aparāts 1 gab.
KL-8904
Ar drošības uzlīmēm Nr. L14-09911462, Nr. L14-0991164, Nr.L14-0991166 apzīmogotas metāla kannas (lēmumā norādīts ar alkoholu) -3gab.;
Ar drošības uzlīmēm Nr. L14-0679343, Nr. L14-0679344, Nr.L14-0679345 apzīmogoti maisi ar pudelēm un burkām ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 3 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0657212 apzīmogots kandžas aparāts – 1 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0657211 apzīmogota dzesēšanas iekārta – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840131218.

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.01.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.01.2019. rīkojums Nr.78 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8905”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 30 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Premjer” 299800 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG460005, Nr.PG422337 un Nr.320.

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.01.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.01.2019. rīkojums Nr.65 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13248, AL-13259 un AL-13260”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 120 cigaretes “Minsk” un 240 cigaretes “NZ”).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 3 cigarešu paciņas “Premjer” ar tajās esošām 52 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 620 gab. cigaretes “66”, 740 gab. cigaretes „Premier”, 540 gab. cigaretes “Klass”, 340 gab. cigaretes “NZ Safari”, 500 gab. cigaretes “Bond Blue”, 60 gab. cigaretes “Bond Red”, 160 gab. cigaretes “Winston”, 80 gab. cigaretes “Fest”, 120 gab. cigaretes “Rothmans”, 240 gab. cigaretes “ NZ- 10”, 120 gab. cigaretes “Bayron”, 60 gab. cigaretes “ Dubao Night Blue”. Kopā 3580 cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422109,Nr.PG264573 un Nr.PC291840.

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.01.2019. plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.01.2019. rīkojums Nr.66 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13243, AL-13270, AL-13278”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgo alkoholu aptuveni 0,2 litri) .
Apzīmogota paķete ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 litri).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518003618.

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.01.2018
Datums, kad notiks iznīcināšana: no 24.01.2019
Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39A, Plkst 11.00
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 04.01.2019. rīkojums Nr.10„Par lietisko pierādījumu
iznīcināšanu KL-8564”
Iznīcināšanas objekts:
KL-8564
Iepakojums, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmī Nr.G13 0248029, saskaņā ar
lēmumu iepakojumā atrodas 5 gab. daļēji pildītas 1 l tilp pudeles ar
dīzeļdegvielu (pēc ekspertīzes) – 1 gab
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816008017.

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.01.2018
Datums, kad notiks iznīcināšana: no 22.01.2019 līdz 4.02.2019
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20. Plkst 9.00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 19.12.2018. rīkojums Nr.1386„Par lietisko pierādījumu
iznīcināšanu KL-7645”

Iznīcināšanas objekts:

KL-7645

1. 1000 l. tilp. tvertnes ar šķidrumu, kas ir nozīmogotas ar Security
Seal uzlīmēm (saskaņā ar lēmumu tvertnēs atrodas aptuveni 1700 litri
šķidrums, ar alkoholam raksturīgu smaku) 3 gab.

2. 60 l. tilp. mucas ar šķidrumu, kas ir nozīmogotas ar Security Seal
uzlīmēm (saskaņā ar lēmumu tvertnēs atrodas aptuveni šķidrums, ar alkoholam
raksturīgu smaku) 2 gab.

3. Aizzīmogotas kartona kastes, kurā atrodas 107 gab. 1 l tilp. stikla
pudeles ar etilspirtu saturoša šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes
9 gab.

4. Aizzīmogotas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 1 l
tilp. pilnas “Smirnoff” pudeles 115 gab., 1 l tilp. tukšas “Smirnoff”
pudeles 39 gab. un degvīna “Smirnoff” korķi – 3 gab. 14 gab.

5. Kartona kastes ar stikla pudelēm, kas aizlīmētas ar drošības
uzlīmēm, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 55 gab. 1 l tilpuma pudeles ar
šķidrumu 5 gab.

6. Paletes uz kurām atrodas brūnas kartona kastes, un kas ir
apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu 5 gab paletes ir ar
tukšām pudelēm un 5 gab. paletēs atrodas 235 kartona kastes ar 1 litru
tilpuma pudelēm ar šķidrumu ar nelikumīgu alkoholu) 10 gab

7. Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar
lēmumu iepakojumos atrodas pudeļu korķi) 4 gab.

8. Kartona iepakojumi ar tukšām pudelēm aizlīmēti ar VP drošības
uzlīmēm no nr.L14-0757060 līdz L140757079 20 gab.

9. Plastikāta maiss ar caurulēm 1 gab.

10. Plastikāta maiss ar diviem filtriem 1 gab.

11. 1000 l. tilp. tukšas tvertnes 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11380041118

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.01.2019., plkst. 9.40.

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 31K5

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās
transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL8690):

T/l Vw.golf variant ar v/n FK369

t/l aizdedzes atslēgas 1 gab

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11130092408

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.01.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2019., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Krustpils iela 63a 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-7236): 

A/M “VW Golf” ar v/n EA 9033

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840094018

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01. un 17.01.2019., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.01.2019. rīkojums Nr.11 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8888”.
Iznīcināšanas objekts:
Atbilstoši procesa virzītāja lēmumam, kopskaitā 16 639 400 gab. dažādu marku cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840117218, Nr.15840117318, Nr.11824005218 un Nr.11903024618

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.01., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.01.2019. rīkojums Nr.15 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8886, KL-8887, KL-8891, KL-8895”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 29800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49740 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 34500 gab. dažādu marku cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC 193523-1995, Nr. PC 193524-1994, Nr. PC 193297-1738, Nr. PC 193506-1944, Nr. PC 193546-1971, Nr. PC 193547-1969, Nr. PC 193545-1970

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.01.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 15:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 8.janvāra rīkojumi Nr.19, Nr.20 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13089, AL-13090, AL-13029, AL-13033, AL-13038, AL-13039, AL-13054”

Iznīcināšanas objekts:

1 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku atlikumu, saskaņā ar lēmumu 220 ml , kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125647. – 1 gab.

1 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku atlikumu, saskaņā ar lēmumu 220 ml , kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125646 – 1 gab.

Tukšās pudeles pēc ekspertīzēm – 7 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518004118

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.01.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 8.janvāra rīkojums Nr.18 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8695”.

Iznīcināšanas objekts:

20 gab. cigarešu paciņas Nz gold, kas iepakotas drošības maisā ar Nr.15188556, pēc ekspertīzes Nr.15-1372-1 – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC 193391, Nr. ENŽ 8757, Nr. ENŽ 14500, Nr. ENŽ 14503, Nr. ENŽ 14502, Nr. ENŽ 14421, Nr. ENŽ 13586, Nr. ENŽ 14721, Nr. ENŽ 14684, Nr. ENŽ 14766, Nr. ENŽ 14949, Nr. ENŽ 14811, Nr. ENŽ 14704, Nr. ENŽ 14810

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.01.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 3.janvāra rīkojumiem Nr.3, Nr.4 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13133, AL-13005, AL-13219, AL-13220, AL-13221, AL-13222, AL-13223, AL-13233, AL-13234, AL-13235, AL-13236, AL-13237, AL-13238, AL-13239”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 762 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840068718

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.01.2019. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 12. decembra rīkojums Nr. 1351 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8846”

Iznīcināšanas objekts:

304. gab. brūnas krāsas kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar “Latvijas Muitas” uzlīmēm no Nr.AL-000711 līdz Nr. AL-000990 un no Nr.AL-001127 līdz Nr. AL-001150, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3037800 gab. cigaretes “Route66”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903019818

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.01.2019., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.01.2019. rīkojums Nr.2 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8882”.
Iznīcināšanas objekts:
Metāla četrstūra tvertne ar izmēriem 120*120*60 cm.
Savstarpēji savienotas plastmasas mucas 200 l tilpumā – 2 gab.
Koka plāksne ar pudeli ar filtrējošo elementu.
Plastmasas muca tilp. 200 l.
Šļūtene ar sūkni un divām filtrācijas kolbām.
Gāzes plīts virsmas – 2 gab.
Apzīmogots iepakojums drošības uzlīme Nr.L14-0699904 (lēmumā norādīts kartona kaste ar raugu).
Apzīmogots melns maiss drošības uzlīme Nr.L14-0699905 (lēmumā norādīts ar aktivēto ogli).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290027618 un Nr.11903018918

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.01.2019., plkst. 10:00 un plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 10:00) un Stacijas ielā 46, Ludzā (plkst. 11:00).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.01.2019. rīkojums Nr.12 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8876 un KL-8885”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8876
Apzīmogotas mucas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar pašizgatavotu alkoholisko dzērienu) – 4 gab.
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar pašizgatavotu alkoholisko dzērienu) – 12 gab.
Apzīmogota metāla kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar pašizgatavotu alkoholisko dzērienu).
Tukšas plastmasas kannas – 6 gab.
Tukša plastmasas muca apmēram 200 l tilpuma.
Gāzes plīts.
Kandžas izgatavošanas aparāts.
Apzīmogoti iepakojumi ar cukuru – 4 gab. (lēmumā norādīts 80 kg kopā).
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 4 gab.
KL-8885
Apzīmogotas mucas ar šķidrumu – 2 gab. (drošības uzlīmes I14-0175539 un I14-0175540).
Apzīmogota metāla kanna ar šķidrumu (drošības uzlīmes A18-0373521 un A18-0373522).
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu – 2 gab. (lēmumā norādīts 20 l tilpuma katra, drošības uzlīmes A18-0373514 un A18-0373513).
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (L14-0910001).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11261087118, Nr.11310060618, Nr.11310015318

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 08.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.01.2019. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 21. decembra rīkojumi Nr. 1395, Nr.1396 un Nr.1397 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8838, KL-8837, KL-8866”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1801716,

3 gab. plastmasas mucas, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, kurās atrodas šķidrums, 3 gab. alkohola izgatavošanas rīki ar šļūtenēm,

1 gab. alkoholisko dzērienu tvaicējamais aparāts,

10 gab. dažāda tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu, kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, 1 gab. iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi,

10 gab. 1 l. tilp. plastmasas pudeles ar šķidruma atliekām,

3 gab. dažāda tilpuma plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums, un kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr. L140693541 līdz L140693543

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181119318

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.01.2019., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.01.2018. rīkojums Nr.1 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8868”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181074318

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.01.2019., plkst. 10:00 un plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 10:00) un Liepājas ielā 2B, Ludzā (plkst. 11:00).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.12.2018. rīkojums Nr.1387 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8865”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas plastmasas materiāla kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgo alkoholu) – 39 gab.
Apzīmogots maiss (K14-0679182) ar šķidruma paraugiem pēc ekspertīzes.
Apzīmogotas kastes (L14-0910011 un L14-0910012) ar šķidruma paraugiem pēc ekspertīzes – 2 gab.
Plastmasas materiāla mucas (aptuveni 200 l tilp.), tukšas – 26 gab.
Alkohola izgatavošanai paredzēta iekārta (taisnstūra formas metāla tvertne).
Divsimt litru tilpuma plastmasas mucas ar spirālēm - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG419724 un Nr.PG264994

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.01.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.12.2018. rīkojums Nr.1403 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13225 un AL-13226”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 160 gab. cigaretes „Premjer” un 120 cigaretes „D&H”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 31 gab. cigaretes „D&H” (2 cigarešu paciņas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Pentjuša, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840113018, Nr.15840111218, Nr.11824004118, Nr.11181177018, Nr.11903023118, Nr.11181199618, Nr.15840122418 un Nr.15840113618

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.01.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.12.2018. rīkojums Nr.1404 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8851, KL-8862, KL-8864, KL-8867, KL-8874, KL-8875, KL-8880, KL-8878”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39460 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 36600 gab. cigaretes „Premjier”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49900 gab. (pa 9980 gab. katrā iepakojumā) cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 105600 gab. cigaretes „Premjer”, 580 gab. cigaretes „NZ 8”, 60 gab. cigaretes „Winston Blue” un 1740 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 69720 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogots melns celofāna maiss, drošības uzlīme Nr.I14-0081893 (lēmumā norādīts ar maisiem, kas nosmērēti ar naftas produktiem).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59760 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 25160 gab. cigaretes „Korona Superslim” un 9800 gab. cigaretes „Winston Superslim”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Pentjuša, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210018913

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.12.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.12.2018. rīkojums Nr.1379 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8790”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots drošības maiss ar pudelēm (drošības uzlīme 00762300).
Apzīmogots polimēra maiss ar pudelēm (drošības uzlīme H17-0378812).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.467 (ENŽ Nr.038762)

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.12.2018. rīkojums Nr.1375 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13145”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paketē Nr.1 atrodas 300 cigarešu paciņas „Premjer” un 50 cigarešu paciņas „NZ Gold Superslims” un paketē Nr.2 atrodas 300 cigarešu paciņas „Premjer” un 50 cigarešu paciņas „NZ Gold Superslims”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11823002918, Nr.11290005418 un Nr.11210018913

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.12.2018. rīkojums Nr.1377 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8843 un KL-8847” un rīkojums Nr.1378 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8790”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 36 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 495540 gab. cigaretes „Winston”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 55 cigarešu paciņas.
Apzīmogots papīra iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme L14-0696403). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 65 paciņas cigarešu „Premjer”, 38 paciņas cigarešu „BAYRON”, 18 paciņas cigarešu „GOLD NZ” Super Slim un 4 paciņas cigarešu „FEST”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietā Nr. 88-952

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2018. plkst. 12:00.

Iznīcināšanas vieta:  Ķekavas pagasts, biedrība “Dzīvnieku patversme Mežvairogi”

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.12.2018. rīkojums Nr.1362 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13084”.

Eitanāzijas objekts:

1 gab. suns, 7 gadi vecs, 45kg.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11220017802

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2018., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Jelgava, Tērvetes iela 261 b 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8780): 

A/M “BMW 525” ar v/n CE-5860

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193916

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.12.2018., plkst.15.00

Iznīcināšanas vieta – "Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1049 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7228”.

Iznīcināšanas objekts:

KL7228

 1. Apzīmogoti iepakojumi ar 15 iepakojumiem ar preču zīmi Persil, kas pildīti ar baltu pulverveida vielu 5 gab.
 2. Apzīmogots iepakojums ar baltas krāsas pulverveida vielu, lēmumā norādīts 800 kg 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2018-04486 un Nr.2018-06905

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.12.2018., plkst.15.00

Iznīcināšanas vieta –"Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018 rīkojums Nr.1053 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12297” un 19.09.2018 rīkojums Nr.1052 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12853”

Iznīcināšanas objekts:

AL12297

 1. Dažādu nosaukumu steroīdi        173 gab.

AL12853

 1. Dažādu nosaukumu steroīdi        431 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11810030907

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.12.2018., plkst.13.00

Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.12.2018. rīkojums Nr.1366. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-1351”

Iznīcināšanas objekts:

KL1351

 1. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.07-1653, iepakojumā atrodas 1 gab.2 l tilp. plastmasas pudele ar benzīna un dīzeļdegvielas frakciju maisījumu              1 gab.
 2. Naftas produkti-benzīna un dīzeļdegvielas maisījums (pildīts dažāda tilpuma pudelēs aizzīmogots ar LR IeM Valsts policijas PAKĀM zīmoga nospiedumiem) 4-1.5l tilpuma, 2-2l tilpuma        10 litri

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270007218, Nr.15840127818, Nr.15840068718 (labots)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 17.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2018. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 12; 13. Un 14. decenbra rīkojumi Nr. 1351, Nr.1363 un Nr.1374 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8846, KL-8861, KL-8869”

Iznīcināšanas objekts:

304. gab. brūnas krāsas kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar “Latvijas Muitas” uzlīmēm no Nr.AL-000711 līdz Nr. AL-000990 un no Nr.AL-001127 līdz Nr. AL-001150, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3037800 gab. cigaretes “Route66”,

8 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.L140647102 līdz L140647110 un no Nr.L140647113 līdz L140647114, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3773 cigarešu paciņas “NZ Gold”, “Minsk 5”, “Denim Blu” un “Rothmans”,

39 gab. brūnas krāsas kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm no Nr.E171771627 līdz Nr.E171771705, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 18990 paciņas “Premjer” un 499 paciņas “NZ Gold”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

plāniotā iznīcināšana atceļās iekrāsotajai lietai.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-1563

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.12.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.12.2018 rīkojums Nr.1367 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13091”

Iznīcināšanas objekts:

AL13091

 1. Tukša 0.7 litru tilpuma pudele pēc ekspertīzes Nr.1802934, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0848328             1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11200027715, Nr.11095146216

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.12.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.12.2018. rīkojums Nr.1360. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5879” un 13.12.2018. rīkojums Nr.1364. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7953”

Iznīcināšanas objekts:

KL7953

 1. 0.5 litru tilpuma tukšas pudeles pēc ekspertīzes 6 gab.

KL5879

 1. Melnas krāsas polietilēna iepakojumi (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažāda tilpuma pudeles un kannas kurās atrodas pašizgatavots alkoholisks dzēriens)             15 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11096261017, Nr.11904005018, Nr.11120083918, Nr.11905011217, Nr.11518004118, Nr.11816016218, Nr.11822002318

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.1252, Nr.1273, Nr.1292, Nr.1334 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8771, KL-8800, KL-8814, KL-8131, KL-8695, KL-8789, KL-8845”.

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes Minsk - 10 pac.

Iepakojumi, kuros atrodas dažādu marku cigaretes, iepakojumi aizzīmogoti ar Security seal uzlīmēm no Nr.J130318204 līdz J130318224. Saskaņā ar spriedumu iepakojumos atrodas 138060 cigaretes - 21 gab.

Melni polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.K170262471 līdz nr. K170262478, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 3437 paciņas cigarešu ""NZ"" un 61 paciņa cigarešu ""Minsk"" – 7 gab.

Melni polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.J130402444 līdz J130402449. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2620 cigarešu paciņas – 6 gab.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3000 cigarešu paciņas – 6 gab.

Iepakojums ar cigaretēm, ar drošības uzlīmi Nr.A17-1110196, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 995 dažāda veida cigarešu paciņām - 1 gab.

Iepakojums ar cigaretēm, ar drošības uzlīmi Nr.A17-1110197, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 748 dažāda veida cigarešu paciņām - 1 gab.

Polietilēna iepakojumi, kas aizzĪm. ar droš. uzlīmēm Nr.E171774236 un E171774237, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes ""NZ Gold"" 620 pac. un cig. ""Korona Super slims"" 920 pac. – 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 13275, Nr. ENŽ 13273, Nr. ENŽ 13259, Nr. ENŽ 13258, Nr. ENŽ 13128, Nr. ENŽ 13119, Nr. ENŽ 13172, Nr. ENŽ 13171, Nr. ENŽ 13272, Nr. ENŽ 13500, Nr. ENŽ 13571, Nr. ENŽ 13575, Nr. ENŽ 13284, Nr. ENŽ 13369, Nr. ENŽ 13573, Nr. ENŽ 13379, Nr. ENŽ 13572, Nr. ENŽ 13574, Nr.PC193548 (ENŽ 9944), Nr.PC193549 (ENŽ 9943), Nr.2210 (ENŽ 9868), Nr.PC193550 (ENŽ 9942), Nr. ENŽ 8761, Nr. ENŽ 13623, Nr. ENŽ 13978, Nr. ENŽ 13902, Nr. ENŽ 13659, Nr. ENŽ 13823, Nr. ENŽ 13622, Nr. ENŽ 13647, Nr. ENŽ 13660, Nr. ENŽ 13884, Nr. ENŽ 13977, Nr. ENŽ 13976, Nr. ENŽ 13960, Nr. ENŽ 13956, Nr. ENŽ 13824, Nr. ENŽ 14337, Nr. ENŽ 14093, Nr. ENŽ 14364, Nr. ENŽ 14365, Nr. ENŽ 14092, Nr. ENŽ 13207, Nr. ENŽ 14284, Nr. ENŽ 14265

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.1277, Nr.1286, Nr.1346, Nr.1347, Nr.1355 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13124, AL-13125, AL-13126, AL-13127, AL-13128, AL-13129, AL-13130, AL-13131, AL-13151, AL-13152, AL-13153, AL-13154, AL-13155, AL-13156, AL-13157, AL-13158, AL-13159, AL-13160, AL-13165, AL-13169, AL-13170, AL-13171, AL-13006, AL-13182, AL-13184, AL-13185, AL-13186, AL-13187, AL-13188, AL-13189, AL-13190, AL-13191, AL-13192, AL-13193, AL-13194, AL-13196, AL-13197, AL-13207, AL-13208, AL-13209, AL-13210, AL-13211, AL-13212, AL-13213, AL-13214”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 986 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.12.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.decembra rīkojums Nr.1365 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A18 0323553 līdz Nr.A18 0323572, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu Jelzin Vodka - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG264971, Nr.PG264738, Nr.PG264872 un Nr.PG264737

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2018., plkst. 09.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.12.2018. rīkojums Nr.1354 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13201, AL-13202, AL-13203, AL-13215”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota plastmasas pudele 1 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu).
Apzīmogota stikla pudele tilpuma 0,2 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandža aptuveni 0,15 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,2 l kandžu).
Apzīmogota polietilēna pudele 0,5 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903015418

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2018., plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.12.2018. rīkojums Nr.1352 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8855”.
Iznīcināšanas objekts:
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0679306 līdz L14-0679311 apzīmogotas kārbas (lēmumā norādīts ar pudelēm un kannām) – 6 gab.
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0679299 līdz L14-0679305 un L14-0679312 apzīmogoti maisi (lēmumā norādīts ar izpētes objektiem) – 8 gab.
Ar drošības uzlīmi Nr.L14-0679314 apzīmogota kanna (lēmumā norādīts ar šķidrumu ar alkohola smaku).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890011517

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.12.2018.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: No 17.12.2018. līdz 21.12.18. un no 02.01.2019. līdz 16.01.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 08:15

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 29. novembra rīkojums Nr. 1314 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7605”

Iznīcināšanas objekts:

3 gab. kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.C160088444 līdz C160088446 (saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas atlikušais nelikumīgais alkohols),

8 gab. 1000 l. tilp. plastmasas tvertnes, kurās atrodas šķidrums ar spirtam raksturīgu smaku.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietā Nr. ENŽ 6250

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2018. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta:  Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.11.2018. rīkojums Nr.1315 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12597”.

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. drošības maiss ar dažāda veida mantām (saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas šķērītes, automašīnas silikons, melns maciņš ar CD, tualetes ūdens pudelītes, Alcho Pad iepakojumi).

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2018.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 12. decembra rīkojums Nr. 1353 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”

Iznīcināšanas objekts:

20 gab. iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1810144, kuros saskaņā ar lēmumu jāatrodas 100 gab. iepakojumiem (tetrapakām) ar uzrakstu “Jelzin Vodka”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221097318

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 7.decembra rīkojums Nr.1331 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8824”.

Iznīcināšanas objekts:     

Dažāda tilpuma un dažāda materiāla kannas, kurās atrodas šķidrums, un kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm - 3 gab.

Pudele ar šķidrumu, kas ir aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi - 1 gab.

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 3 gab. 5 l. pudeles - 1 gab.

Metāla iekārta ar caurulēm - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par iznīcināšanu Nr.EZ370936

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.12.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.10.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (AL-13139): 

a/m Ford Probe bez valsts reģistrācijas numura, bet ar šasijas numuru 1FALT20A1T5002331

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.30 ENŽ-44131, PG264873 un Nr.PG264483

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.12.2018. rīkojums Nr.1333 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13173, AL-13179, AL-13177”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm – 1gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1840 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „John” paciņa (lēmumā norādīts ar 2 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „Monte Carlo” paciņa (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840103118, Nr.15840114618.

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.12.2018. rīkojums Nr.1332 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8834 un KL-8839”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 7.gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 69800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 9780 gab. cigaretes „Minsk Super Slims sarkanas”, 3800 gab. cigaretes „Minsk Super Slims zilas”, 10200 gab. cigaretes “NZ Black”, 4780 gab. cigaretes „NZ Gold”, 420 gab. cigaretes „Queen Menthol”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816008518

Datums, kad publicēts paziņojums: 5.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.12.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – Granīta ielā 31, k-5, Aconē, Salaspils pagasta, Salaspils novadā

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 6.11.2018. rīkojums Nr.1227 un 9.11.2018. rīkojums Nr.1250 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8519

 1. Telpas gaisa filtri ar uzlīmi  J150484817     1 gab.
 2. Iekārta (cigarešu sadalīšanai, brāķētām cigaretēm)ar drošības uzlīmi  J140643230     1 gab.
 3. Tabakas griezēju iekārtas ar SECURITY SEAL  J15048428- J150484829          2 gab.
 4. Tabakas žāvēšanu iekārtas ar SECURITY SEAL  J15048430- J150484831       2gab.
 5. Cigarešu iepakošanas un fasēšanas iekārta (bez modeļa un sērijas numuriem) ar drošības uzlīmi Nr.A17-1110188, kas sadalīta divpadsmit daļās      1 gab.
 6. Cigarešu ražošanas iekārta MOLINS Nr.48459 (sērijas Nr.0.42067) ar drošības uzlīmi Nr.A17-1110187, kas sadalīta trīs daļās      1 gab.
 7. Skapji ar kastēm, ar uzlīmēm J15048410- J150484816        7 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903000518

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.12.2018., plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.11.2018. rīkojums Nr.1307 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8822”.
Iznīcināšanas objekts:
strāvas pārveidotāji - 3 gab., digitālais termometrs -1 gab., smidzinātājs -1 gab., iepakojumi ar augu mēslojumu - 3 gab., eļļas sildītājs „EIRON” - 1 gab., 25 l tilpuma kanna ar šķidrumu - 1 gab., speciālās spektra lampas - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG264772 un Nr.PG264767

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.12.2018., plkst. 09.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.11.2018. rīkojums Nr.1308 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13149 un AL-13150”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,7 l nelikumīgā alkohola).
Apzīmogota pudele tilpuma 0,2 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,2 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903007318, Nr.11903022418, Nr.11824003018, Nr.11824003118 un Nr.15840114418

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.11.2018. rīkojums Nr.1316 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8478, KL-8811, KL-8825, KL-8826, KL-8836”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 21 gab. Saskaņā ar spriedumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 4200 gab. cigaretes „Fest”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 59880 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 119840 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 80040 gab. cigaretes „NZ Gold Super slims” un 980 gab. cigarešu „Minsk”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 12600 gab. cigaretes „FEST 7” un 19800 gab. cigaretes „FEST”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.359, Nr.PG264417, Nr.176 un Nr.703

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.11.2018. rīkojums Nr.1305 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12821, AL-13144, AL-13167, AL-13168”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 18 cigarešu paciņas „Route 66”).
Apzīmogota cigarešu paciņa. Lēmumā norādīts „John” ar 11 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1220 gab. cigarešu.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1260 gab. cigarešu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193916 (Pārcelta)

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – "Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1049 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7228”.

Iznīcināšanas objekts:

KL7228

 1. Apzīmogota kubveida tvertne, kas pildīta aršķidrumu, lēmumā norādīts 450 l kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža                                            1 gab.
 2. Apzīmogotas paletes ar plastmasas tvertnēm aptuveni 5,5 l tilpuma pildītas ar šķidrumu kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža (lēmumā norādīts 1478 tvertnes)              17 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520046718

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.11.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.11.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 5 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8515): 

A/M “VW Golf” ar v/n ET-2580

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11904003917, Nr.15840020018 (Labots)

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.11.2018., (26.11.2018.)

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.11.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 22.novembra rīkojums Nr.1285 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7912, KL-8387”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogoti iepakojumi ar pildītām un daļēji tukšām plastmasas pudelēm - 8 gab.

Kartona kastes, izlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A18 0323512 līdz Nr.A18 0323531, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu Jelzin Vodka – 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG264841 un Nr.PG264766

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.11.2018., plkst. 09.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.11.2018. rīkojums Nr.1276 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13138 un AL-13143”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma pudele ar 880 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogota polietilēna pudele 1,5 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,3 l kandžu).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331079018 un Nr.11903015318

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.11.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.11.2018. rīkojums Nr.1275 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8774 un KL-8815”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8774
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab.
KL-8815
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0909992).
Apzīmogota plastmasas kanna (lēmumā norādīts 50 l tilpuma ar šķidrumu (drošības uzlīmes no L14-0909993 līdz L14-0909995).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC193022-975

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.11.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.8:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 15.novembra rīkojumu Nr.1261 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12524”.

Iznīcināšanas objekts:

Plastmasas materiāla firmas “ZIPPO” kastīte – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668. 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193916

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta –Tvaika iela 39A, Rīgā

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1049 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7228”.

Iznīcināšanas objekts:

KL7228

 1. Apzīmogota kubveida tvertne, kas pildīta ar šķidrumu, lēmumā norādīts 450 l kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža - 1 gab.
 2. Apzīmogotas paletes ar plastmasas tvertnēm aptuveni 5,5 l tilpuma pildītas ar šķidrumu kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža (lēmumā norādīts 1478 tvertnes) - 17 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11261017316

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.11.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8724): A/M “Škoda Felicia pelēkā krāsā bez numura”

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.73, Nr.PG264295, Nr.87 un Nr.PG419718

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.11.2018. rīkojums Nr.1262 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13118, AL-13121, AL-13123, AL-13132”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 560 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „John” paciņa (lēmumā norādīts ar 12 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 880 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu paciņa. Lēmumā norādīts „NZ Safari” ar 20 cigaretēm.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290005318, Nr.15840098218, Nr.11903021918, Nr.15840097418, Nr.15840104718, Nr.11903014818, Nr.11824004318, Nr.11824004418 un Nr.11824004518

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.11.2018. rīkojums Nr.1263 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8378, KL-8779, KL-8783, KL-8784, KL-8786, KL-8793, KL-8795, KL-8799, KL-8806”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas: paketē Nr.10 - 10 cigarešu paciņas „NZ Gold” un 1 cigarešu paciņa „NZ Gold”; paketē Nr.1A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.2A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.3A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.4A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.5A – 7 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.6A – 6 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.7A – 4 cigarešu iepakojumi „NZ Gold”, tajā skaitā ar atvērtu paciņu un 5 cigarešu paciņām „Bond Street Red”; paketē Nr.8A – 6 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.9A – iepakojums ar 10 cigarešu paciņām „NZ Gold”, iesaiņojums ar 10 cigarešu paciņām „NZ Gold” un iesaiņojums ar 10 cigarešu paciņām „Bond Street Red”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 31500 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39960 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 30100 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59860 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 99840 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 12 gab. Saskaņā ar lēmumu katrā iepakojumā atrodas 14980 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG264896 un Nr.PG264765

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst. 10.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.11.2018. rīkojums Nr.1257 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13120 un AL-13122”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 5 l tilpuma pudele ar 3300 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogota plastmasas pudele tilp. 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandžu 0,2 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903007918 un Nr.11181148817

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.11.2018. rīkojums Nr.1256 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8414 un KL-8787”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8414
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts kopējā daudzumā 60,30 l) – 3 gab.
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts kopējā daudzumā 67,50 l) – 3 gab.
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts kopējā daudzumā 110 l) – 5 gab.
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 3 gab. Lēmumā norādīts, ka vienā maisā ir 10 l tilpuma pudele ar 1230 ml šķidruma un divos maisos kopā ir 27 pudeles ar kopējo šķidruma daudzumu 11730 ml.
KL-8787
Apzīmogots maiss ar pudeli pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.K14-0073695.
Apzīmogotas kannas (tilp. 25 l, kā norādīts lēmumā) ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab., drošības uzlīmes L14-0595400 un L14-0867481.
Apzīmogota pudele (tilp. 5 l, kā norādīts lēmumā) ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0595401.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-6854

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta –Tvaika iela 39A, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.10.2018 rīkojums Nr.1204 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL11447”

Iznīcināšanas objekts:

AL11447

 1. Plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku. Kannas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmi. (Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 85 litri degviela)         3 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11130019018

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta –Tvaika iela 39A, Rīgā

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.10.2018. rīkojums Nr.1163 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8423”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8423

 1. Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kuros atrodas kannas ar šķidrumu, iepakojumi aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm               3 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816008518

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta– cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 19. oktobra rīkojums Nr. 1165 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. kartona kaste, kas aizlīmēta ar Security Seal Nr.L140612882, 3 gab. aizzīmogoti melni polietilēna iepakojumi, kuros atrodas cigaretes, 22 gab. paletes, kas noplombētas drošības uzlīmēm no L14-0612838 līdz L14-0612881, uz kurām atrodas cigaretes “Prince”, 1 gab. kartona kaste, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmēm J15-0484886, kurā atrodas 48 paciņas “Prince”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11091135018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta– cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25. oktobra rīkojums Nr. 1187 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8758”

Iznīcināšanas objekts:

9 gab. iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes-1497 paciņas, aizzīmogoti ar Security Seal no Nr.K140074886 līdz Nr.K140074892 un no Nr. K140074899 līdz K140074900

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518005017

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 20 plkst. 15:30

Pamatojums: Minis