Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Izņemto mantu iznīcināšana

Paziņojums par izņemtās mantas eitanāziju administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 686

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.

Datums, kad notiks eitanāzija: 17.10.2019 plkst.10:00.

Iznīcināšanas vieta: Biedrība „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”, Mežapurva iela 2, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.10.2019 rīkojums Nr.1007 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14091”.

Eitanāzijas objekts:

Kaķi – 2 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes Tehniskā atbalsta daļas uzskaitvedis U.Liepiņš

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PC422709, PC422710.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.10.2019. rīkojums Nr.1000 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14059, AL-14060”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 11824003219, Nr.15840082219, 15840071419, Nr.11903018419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.10.2019. rīkojums Nr.997 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9426, KL-9429, KL-9427, KL-9438”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” katrā pa 14980 gab. un cigaretēm “NZ Gold” divos iepakojumos pa 2380 gab. un divos pa 2580 gab.). Drošības uzlīmes no E17-1656926 līdz E17-1656929 - 4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 28 000 cigaretēm “Camel Compackt”). Drošības uzlīmes MA-26601 un MA-26602 - 2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 84 800 cigaretēm ), drošības uzlīmes no MA-72076 līdz MA-72084 - 9 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “NZ Gold”-19 980, cigaretēm “Queen Superslims”-7 980 gab. un cigaretēm “Winston Blue Superslims”-9 780 gab., kopskaitā 37 740 gab.), drošības uzlīmes L14-0657529 un L14-0657530 - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518001318, Nr.11270005519

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 4.oktobra rīkojumiem Nr.979, Nr.980 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8337, KL-9445”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas paletes ar cigaretēm, saskaņā ar lēmumu kopā 32 kastēs atrodas 319 800 cigaretes. - 2 gab.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Sek. Seal uzlīmēm, iepakojumos atrodas cigaretes, saskaņā ar lēmumu atrodas 25 540 cigaretes. - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 11484, Nr. ENŽ 11740

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 4.oktobra rīkojums Nr.976 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14066, AL-14067”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 86 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr.11331016519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.10.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2019. plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.10.2019. rīkojums Nr.996 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9420”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar motorzāģi “Stihl MS 181”. Drošības uzlīme D18-0099519.
Apzīmogots iepakojums ar cirvjiem, plastmasas kannām ar šķidrumiem un atslēgu komplektu ar uzgaļiem (lēmumā norādīts ar diviem cirvjiem, divas kannas ar šķidrumiem). Drošības uzlīme D18-0099520.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājas V. Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. BU 005808, Nr. BU 005804, Nr. 2019-05504

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada oktobra rīkojumi Nr.975, Nr.992 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13543, AL-13545, AL-13794”

Iznīcināšanas objekts:

Plastmasas kārba kurā atradās cigaretes - 1 gab.

Plastmasas trauki - 2 gab.

Koraļļu fragmenti – 7 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. NK006256

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.10.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.10.2019., plkst. 09:30. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 3 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (AL-13910): 

a/m Volvo S40 bez v/n un bez šasijas numura.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG512017, PG512217, PG512221, PG509448, PG512228, PG509957, PG512198, PG512226, PG512390, PG512030.

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.10.2019. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.10.2019. rīkojums Nr.990 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14041, AL-14043, AL-14044, AL-14056, AL-14058, AL-14063, AL-14064, AL-14061, AL-14069, AL-14070”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem šķidruma ar specifisku alkohola smaku ).

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar aptuveni 1,5 litriem brāgas).

Apzīmogota 1,5 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,07 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 1,5 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts 1 litra pudele ar 495 ml ar spirtu saturošu šķidrumu.). Drošības uzlīme D18-0191934.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270000219

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.10.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: Saules iela 66, Madona plkst.10.00. Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28. decembra rīkojumu Nr. 804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts:

200 litru tilpuma mucas ar spirāli iekšpusē - 2 gab.

Dzesētājs, kas sastāv no 4 mucām – 1 gab.

Statīvi no metāla – 2 gab.

Tukši gāzes baloni – 5 gab.

Pilni gāzes baloni – 3 gab.

Tukši 200 litru tilpuma katli – 2 gab.

Kapara rores - 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089149516

Datums, kad publicēts paziņojums: 3.10.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 9.10.2019

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20. Plkst 8.30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 90.09.2019. rīkojums Nr.964 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7984”

Iznīcināšanas objekts:

KL-7984

20 litru tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu 16 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.1814000702

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.09.2019.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 13:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 19. septembra rīkojums  Nr. 923 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6559”

Iznīcināšanas objekts:

2 gab. balta metāla gredzeni.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840087119, Nr.11210065219, Nr.11518004018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019. plkst. 10:00 un 02.10.2019. plkst. 13:45

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads un Rīga, Piedrujas iela 20.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 19. septembra un 2019. gada 25. septembra rīkojumi  Nr. 924, Nr. 947 un Nr.948 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9430, KL-9337, KL-9415”

Iznīcināšanas objekts: 

3 gab. dažāda tilpuma plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums, un kas ir nozīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm,

20 gab. kartona iepakojumi, kuros atrodas cigaretes un kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm,

3 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr. D180151611 līdz D180151613

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11352026719, Nr.11140029019

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00, alkoholam Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 13.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 25.septembra rīkojumu Nr.949 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9423, KL-9425”.

Iznīcināšanas objekts:

Polietelēna maisi, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0659911 līdz Nr.L14-0659920, saskaņā ar lēmumu 79800 gab. cigaretes "Time7" - 10 gab.

30 l tilp. kannas, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu 201 l šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku - 7 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 9845, Nr. ENŽ 9981, Nr. ENŽ 9854, Nr. ENŽ 10325, Nr. ENŽ 9929, Nr. ENŽ 9932, Nr. ENŽ 9877, Nr. ENŽ 10495, Nr. ENŽ 11162, Nr. ENŽ 8724, Nr. ENŽ 10895, Nr. ENŽ 10913, Nr. ENŽ 11160, Nr. ENŽ 8723, Nr. ENŽ 11355, Nr. ENŽ 11161, Nr. ENŽ 11402, Nr. ENŽ 11400, Nr. ENŽ 3040, Nr. PC 194612-1546, Nr. PC 194706-2169, Nr. PC 298951-1531, Nr. PC 194607-898, Nr. PC 194613-1545, Nr. PC 194697-1511, Nr. PC 194630-1796

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm- „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00., alkoholam, tarai- Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 13:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.908, Nr.951, Nr.950 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14020, AL-14021, AL-14022, AL-14023, AL-14024, AL-14025, AL-14026, AL-14032, AL-14045, AL-14046, AL-14047, AL-14048, AL-14049, AL-14050, AL-14051, AL-14052, AL-14053, AL-14054, AL-13931, AL-13991, AL-13993, AL-13994, AL-13995, AL-13996, AL-13997, AL-13998”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1857 pac.

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1810210, saskaņā ar lēmumu 500 ml ar šķidruma atlikumu - 1 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1901478, saskaņā ar lēmumu 15 gab. pudeles ar 3000 ml šķidruma atlikumu – 2 gab.

Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1903235 – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PC422708, PG512103, PG512106.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.09.2019. rīkojums Nr.937 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14030, AL-14040, AL-14042”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa“JIN LING”(lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm ).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Norton” (lēmumā norādīts ar 6 cigaretēm ).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG512015, PG512012, PG512008, PG512216, PG512024.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.09.2019. rīkojums Nr.928 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14027, AL-14028, AL-14029, AL-14031, AL-14036”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar aptuveni 1 litru kandžas).
Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,2 litri tilpuma stikla pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,2 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 11290012919, Nr. 11824003119, Nr. 15840060719, Nr. 11903018619, Nr.11822000319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.09.2019. rīkojums Nr.927 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9212, KL-9409, KL-9413, KL-9416, KL-9322”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 894 paciņām cigarešu “NZ10”, 560 paciņām cigarešu “NZ Gold QS”, 439 paciņām cigarešu “Premjer”, 167 paciņām cigarešu “Captain Black Blue” un 15 paciņām cigarešu “Rothman”). Drošības uzlīmes H17-0357991, H17-0357993, H17-0357995, H17-0357998 - 4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 29 880 cigarešu “NZ Gold”, 29 220 cigarešu “Queen Superslims”, 29 220 cigarešu “Queen Superslims” un 29 940 cigarešu “Queen Superslims”). Drošības uzlīmes no E14-1060433 līdz E14-1060436 - 4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 35 800 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīmes no MA-72052 un MA-72053 - 2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Queen Superslims”, “Queen Elegance”, “Monte Carlo”, “NZ Gold”, “Minsk Superslims”, “Queen Metal”, “Premjer”(zilais, “Premjer”(sarkanais), “NZ8” ar kopējo daudzumu 126 380 gab.). Drošības uzlīmes no A18-0257255 līdz A18-0257262 - 8 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 79 680 cigaretēm “NZ10”). Drošības uzlīmes no Nr.0266691 līdz Nr.0266698 - 8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903010319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.09.2019. rīkojums Nr.926 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9396”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts viena 5 litri tvertne un deviņas 1,5 litri tilpuma pudeles ar 13,490 ml etilspirta). Drošības uzlīme D18-0203804.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC422684, Nr.PG422922, ENŽ Nr. 29090, Nr.PG512096, Nr.PG512098 un Nr.PG509947.

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.09.2019. rīkojums Nr.914 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-13961, AL-14004, AL-14005, AL-14015, AL-14016 un AL-14011”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 3 paciņām (60 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 18 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “PT” (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Bayron” (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Bayron” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 15840077219, Nr.15840071919, 15840074919, Nr.15840082019.

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.09.2019. rīkojums Nr.913 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9382, KL-9384, KL-9399, KL-9406”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 49 800 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīmes no MA-26594 līdz MA-26598-5 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 29 800 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīmes no MA-72093 līdz MA-72094-2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 34 760 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīmes no MA-72098 līdz MA-72099-2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 64 800 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīmes no MA-72095 līdz MA-72097-3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG512007, Nr.PG512006, Nr.PG512005, Nr.PG512010, Nr.PG509800 un Nr.PG512022.

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas 46, Ludza.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.09.2019. rīkojums Nr.909 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-14001, AL-14002, AL-14003, AL-14009, AL-14010 un AL-14012”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,2 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,2 litriem kandžas).
Apzīmogota 1,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).
Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar aptuveni 1 litru kandžas).
Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,4 litriem kandžas).
Apzīmogotas divas plastmasas pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar šķidrumu, kuram piemīt brāgas smaka) - 2 gab.
Apzīmogota 0,2 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,2 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840020018, Nr.11352026719, Nr.11096057219, Nr.11351014915

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2019. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.900, Nr.904, Nr.907 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387, KL-9392, KL-9398, KL-5899”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes ar kartona iepakojumiem ar uzrakstu Jelzin Vodka, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.D18 0204002 līdz Nr.D18 0204021- 20 gab.

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1906931, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.D18 0204025 – 1 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1901396, saskaņā ar lēmumu 5 gab. 5 l pudeles ar alkohola atlikumu – 2 gab.

Iepakojums ar DNS nomazgājumu un ar plēvēm, aizlīmēts ar Security Seal – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2019-06596, Nr. 2019-06571

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 6.septembra rīkojums Nr.898 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13999, AL-14000”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Latvijas muitas uzlīmi - 1 gab.

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Latvijas muitas uzlīmi - 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās: Nr.PG509749, Nr.PG512001, Nr.PG509750, Nr.PG512003, Nr.PG512002, Nr.PG512019.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.09.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.09.2019. rīkojums Nr.879 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13957, AL-13958, AL-13959, AL-13960, AL-13962, AL-13981.
Iznīcināšanas objekti:
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla burka ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,45 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 litri tilpuma polietilena pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ar aptuveni 1 litru kandžas).
Apzīmogota 1,5 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,3 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas.
Apzīmogota 1,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,7 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11120006319, Nr.11089166116/11516003716, Nr.15840026318, Nr.15840012119, Nr.11230033408

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 04.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.09.2019. plkst. 13:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28. decembra rīkojumu Nr. 804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. T/L Audi A6 Avant virsbūve ar šasijas Nr.WAUZZZ4B92N034650; 2 gab. Honda CRW virsbūves detaļas ar šasijas numura pēdējiem cipariem 79 ar plombām Nr.0599584 un Nr.0599585; 2 gab. iepakojumi, kuros atrodas dažāda veida metāla konstrukcijas; 1 gab. mehāniska ierīce-metāla; 1 gab. propāna gāzes balons 50 l. tilpuma; 1 gab. skābekļa balons.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-538; ENŽ-11368

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.09.2019. plkst. 08:30.

Iznīcināšanas vieta:  Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.08.2019.  rīkojums Nr.849  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13390, AL-13113”.

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. melnas krāsas mugursoma ar trim baltām svītrām, 1 gab. rozā šķiltavas, 1 gab. iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 4 krāsu baloniņi un zilas krāsas šķidrums.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840060619, Nr.11905006118, Nr.11270002619, Nr.11519007019, Nr.11096065819, Nr.11095088815, Nr.11095035419

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 03.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.09.2019. plkst. 10:00 un 06.09.2019. plkst. 14:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads un Rīga, Piedrujas iela 20.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 23; 27, 29. Augusta un 2019. gada 02; 03 septembra rīkojumi  Nr. 845, Nr.856, Nr.862, Nr.864, Nr.874, Nr.877, Nr.878 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9207, KL-9027, KL-9364, KL-9346, KL-9137, KL-7951, KL-9360, ”

Iznīcināšanas objekts:  1 gab. tukša 0.5 l. tilp. plastmasas pudele, 2 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm, 255 gab. kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, 1 gab. papīra maiss, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi, 8 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, kuros atrodas cigaretes, 16 gab. iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes, apzīmogoti ar drošības uzlīmēm no Nr. A180325139 līdz Nr. A180325154, 1 gab. iepakojums pēc ekspertīzes, apzīmogots ar drošības uzlīmi Nr.A180325155, 4 gab. 0.5 l. tilp. tukšas un nepilna pudele pēc ekspertīzes, 2 pac. cigaretes “Winston”, 1 gab. iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Sec. Seal uzlīmi Nr. A180325103, 3 gab. plastmasas kannas ar šķidrumu, 4 gab. dažāda veida iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089065419

Datums, kad publicēts paziņojums: 2.09.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 6.09.2019

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20. Plkst 8.30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.08.2019. rīkojums Nr.865„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9369”

Iznīcināšanas objekts:

KL-9369

Iepakojumi ar tukšām un pilnām dažāda veida pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1903797, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Nr.D18-0152066 un D18-0152067               2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816008017

Datums, kad publicēts paziņojums: 2.09.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 24.09.2019 līdz 25.09.2019

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20. Plkst 9.00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.12.2018. rīkojums Nr.1386„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7645”

Iznīcināšanas objekts:

KL-7645

Paletes uz kurām atrodas brūnas kartona kastes, un kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm 3 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-7785

Datums, kad publicēts paziņojums: 2.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 6.09.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.739 un Nr.847 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13854 ”

Iznīcināšanas objekts:

AL13854

Dažādu marku cigaretes 50 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās: Nr.PG509742, Nr.PG509447, Nr.PG509744, Nr.PG509741, Nr.PG509555, Nr.PC309310, Nr.PG509743, Nr.PG464843, Nr.PG509745, Nr. PG509638, Nr. PG509748 un Nr. PG509624

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.09.2019. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras30.08.2019. rīkojums Nr.873 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13922, AL-13923, AL-13924, AL-13925, AL-13928, AL-13929, AL-13930, AL-13927, AL-13950, AL-13955, AL-13956 un AL-13964”.

Iznīcināšanas objekti:

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 250 ml kandžas).

Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 litri tilpuma polietilena pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ka katrā pudelē atrodas aptuveni 0,5 litri kandžas).

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).

Apzīmogota 0,2 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,2 litriem kandžas.

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,890 litriem kandžas pēc ekspertīzes). Drošības uzlīme A18-0497760.

Apzīmogota 1 litra tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar šņabi, pudele rūpnieciski aizvērta).

Apzīmogota 0,75 litri tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,2 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilena pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelegālo alkoholu).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 8806, Nr. ENŽ 9095, Nr. ENŽ 8781, Nr. ENŽ 9041, Nr. ENŽ 9056, Nr. ENŽ 8688, Nr. ENŽ 8798, Nr. ENŽ 9037, Nr. ENŽ 9046, Nr. ENŽ 9005, Nr. ENŽ 8797, Nr. ENŽ 9121, Nr. ENŽ 7011, Nr. ENŽ 8663, Nr. ENŽ 8955, Nr. ENŽ 9286, Nr. ENŽ 9057, Nr. ENŽ 9246, Nr. ENŽ 9283, Nr. ENŽ 8272, Nr. ENŽ 9289, Nr. ENŽ 9492, Nr. ENŽ 8730, Nr. ENŽ 9291, Nr. ENŽ 9303, Nr. ENŽ 8335, Nr. ENŽ 9712, Nr. ENŽ 9546, Nr. ENŽ 9733, Nr. ENŽ 9525

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.09.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm- „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 30.augusta rīkojumi Nr.869, Nr.870, Nr.871 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13933, AL-13934, AL-13935, AL-13936, AL-13937, AL-13938, AL-13939, AL-13940, AL-13941, AL-13942, AL-13943, AL-13944, AL-13945, AL-13946, AL-13947, AL-13967, AL-13968, AL-13969, AL-13970, AL-13971, AL-13972, AL-13973, AL-13974,AL-13975, AL-13976, AL-13977, AL-13982, AL-13983, AL-13984, AL-13985”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 950 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG509318, Nr.PG509672, Nr.PG509779, Nr.PG509584, Nr.PG509797 un Nr.PG422650.

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.09.2019., plkst. 12:30.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.08.2019. rīkojums Nr.872 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-13919, AL-13920, AL-13926, AL-13953, AL-13963 un AL-13965”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 17 cigaretēm).

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).

Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts “Maksim” ar 4 cigaretēm).

Apzīmogota cigarešu paciņa “Winston” (lēmumā norādīts ar 19 cigaretēm).

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 15 cigaretēm).

Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 13 cigaretēm).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 15840044019.

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.09.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.09.2019. plkst. 12:30.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.08.2019. rīkojums Nr.868 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9374”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogotas paletes ar cigaretēm (atbilstoši 2019.gada 15.augusta VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Muitas lietu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vecākās izmeklētājas K.Koroļovas lēmumam „NZ Gold” – 4 058 380 gab. cigaretes un „Minsk Capital” – 2 452 920 gab. cigaretes) - 22 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840045919

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 5.09.2019, plkst.8.30,

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums Nr.626 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9142”

Iznīcināšanas objekts:

KL9142

 1. Iepakojumi ar pudelēm, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0325187-A18-0325193          7 gab.
 2. Kanna, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0325186, kurā iekšā atrodas šķidrums        1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 5.09.2019, plkst.8.30, 06.09.2019., plkst.8.30

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums Nr.857„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”

Iznīcināšanas objekts:

KL8387

 1. Karona iepakojumi kuros atrodas tetrapakas ar uzrakstu Jelzin Vodka, katrā 5 gab, kas noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0048077 līdz D180048096       20 gab.
 2. Kartona kastes kuras noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0203979 līdz D18-0203998, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 100 gab tetrapakas ar uzrakstu Jelzin Vodka      20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietā Nr. AZ108417

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2019, plkst. 10.00

Iznīcināšanas vieta:  Ķekavas pagasts, biedrība “Dzīvnieku patversme Meža vairogi”

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.12.2018. rīkojums Nr.1362 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13954”.

Eitanāzijas objekts: sieviešu kārtas suns, metiss.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvede M.Kornača, tel:67218669

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181045419

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.08.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 4.09.2019., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 10.00 (Šķidrumam un tarai)  un Piedrujas ielā 20 plkst. 13.00 (Sūkņiem)

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.08.2019. rīkojums Nr.842. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9040”

Iznīcināšanas objekts:

KL9040

1-Apzīmogota 200 litri tilp. muca (lēm. norād. ar dīzeļdegv. rakst. smaku; droš. uzlīm. A18-0150621 un A18-0150622, L14-0826841, L14-0826842). - Gab.      1

2-Apzīmogotas 200 litru tilp. mucas (lēm. norād. ar benzīnam rakst. smaku). - Gab.      9

3-Apzīmogotas kubveida tvertnes tilp. 1000 litri ar šķidrumu (lēm. norād. ar dīzeļdegv. rakst. smaku; droš. uzl. Nr. A18-0150618, A18-0150619, plombas no 0573971 līdz 0573973, dros. uzlīme L14-0826843 - Gab.      2

4-Elektriskie sūkņi ar šļūtenēm. - Gab.      2

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC194693-423 un Nr. PG270248

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 4.09.2019.

Iznīcināšanas vieta: Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 10.00 (Šķidrumam un tarai)  un Piedrujas ielā 20 plkst. 13.00 (Sūknim)

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 24.jūlija rīkojums Nr,731 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13755 un AL12540”

Iznīcināšanas objekts:

AL13755

 1. Iepakojums ar drošības uzlīmi, saskaņā ar lēmumu atrodas sūknis ar uzpildes pistoli         1 gab.
 2. Aizzīmogotas dažādu tilp. kannas, saskaņā ar lēmumu kopā 279 l naftas produkts              14 gab.
 3. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1901748, saskaņā ar lēmumu 2 gab. 1 l tilp. pudeles ar 910 ml naftas produkta atlikumu              1 gab

AL12540

 1. Apzīmogotas dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu (Lēmumā norādīts 290 litri degviela)     12 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840053519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2019., plkst. 13:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.08.2019. rīkojums Nr.846 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9356”.
Iznīcināšanas objekts:
Atbilstoši procesa virzītāja lēmumā norādītam - 271320 gab. cigaretes “NZ Gold Superslims”, 162680 gab. cigaretes “NZ Gold MS”, 279920 gab. cigaretes “Minsk Capital MS”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā: Nr.PG422573.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019. plkst. 15:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.08.2019. rīkojums Nr.828 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13914”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar metamfetamīna un kokaīna mikrodaudzumiem - pēdām (lēmumā norādīts ar 17 maisiņiem). Drošības uzlīme D18-0099157.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11320006419, Nr. 11181072019, Nr. 1290013319, 11331038119, 11331082318 un 11331034419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019. plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.08.2019. rīkojums Nr.829 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9089, KL-9252, KL-9272, KL-9310, KL-9318, KL-9323”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas alumīnija kannas, drošības uzlīmes Nr. .L14-0740417, Nr. L14-0740418,Nr. Nr. L14-0740419 un Nr. L14-07404204 - 4 gab.;
Apzīmogotas kastes ar tukšām pudelēm un pudelēm ar šķidruma atlikumiem (lēmumā norādīts ar 74 tukšām pudelēm un 4 pudelēm ar šķidruma atlikumiem). Drošības uzlīmes D18-0191793, D18-0191794 , D18-0191797 un D18-0191798 – 2 gab.;
Apzīmogota 40 litri alumīnija kanna ar šķidrumu.(lēmumā norādīts ar 31,885 litriem dzeltenas krāsas šķidruma ar alkohola smaku). Drošības uzlīme A17-1241043 – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm un burkām ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 11,305 litriem šķidruma, kuram piemīt alkohola smaka). Drošības uzlīme Nr.D18-0048071 - 1 gab.;
220 litri tilpuma plastmasas muca ar šķidrumu.(lēmumā norādīts ar 215,885 litriem šķidruma ar alkohola smaku). Drošības uzlīme A17-1241050 – 1 gab.;
60 litri tilpuma plastmasas muca ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 24,445 litriem šķidruma ar alkohola smaku). Drošības uzlīme A17-1241052 – 1 gab.;
40 litri tilpuma kanna šķidruma dzesēšanai – 1 gab.;
Dzesēšanas aparāts - metāla tvertne ar tajā esošo spirāli – 1 gab.;
Apzīmogots balts plastmasas spainis ar šķidrumu. Drošības uzlīme A18-0191898 un D18-0191899 – 1 gab.;
Apzīmogota alumīnija kanna ar šķidrumu. Drošības uzlīmes D18-0271730 – 1 gab.;
Apzīmogots polietilēna maiss ar burkām un pudeli ar šķidrumu. Drošības uzlīme D18-0191897 – 1 gab.;
Apzīmogots kandžas izgatavošanas aparāts. Drošības uzlīme D18-0271731 – 1 gab.;
Apzīmogotas dažāda tilpuma mucas ar šķidrumu. Drošības uzlīmes L14-0910585, L14-0910586 un L14-0910584 – 2 gab.;
Apzīmogota kanna ar šķidrumu. Drošības uzlīme D14-0101995 – 1 gab.;
Apzīmogots kandžas aparāts, kas sastāv no kannas un kastroļa. Drošības uzlīmes L14-0810597 un L14-0810598;
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidrumu. Drošības uzlīme D18-0191841;
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu. Drošības uzlīmes D18-0191876 un D18-0191877 – 2 gab.;
Apzīmogotas 5 litri tilpuma pudeles ar šķidrumu. .Drošības uzlīmes no D18-0191842 līdz D18-0191875 – 34 gab.;
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu – 20 gab.;
Apzīmogots destilācijas aparāts. Drošības uzlīme A18-0271709;
Apzīmogota bāka ar dzesēšanas sistēmu. Drošības uzlīme A18-0271708;
Apzīmogots maiss ar cukura iepakojumiem. Drošības uzlīme A18-0271710
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG509435, PG509436, PC309308, Nr.887.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019., plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.08.2019. rīkojums Nr.814 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13901, AL-13902, AL-13906” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.08.2019 rīkojums Nr.830 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13903”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 45 cigaretēm ”Marshal”),
Apzīmogota cigarešu paciņa “Ashford” (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm),
Apzīmogota cigarešu paciņa “Captain Black” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm),
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 1280 cigaretēm). Drošības uzlīme L14-0810570.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11819001811, Nr.11096137014, Nr.11410094217, Nr.11370027919, Nr.15890011617, Nr.11518000716 un Nr.11095047319

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana:26.08.2019, 27.08.2019, 28.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 2.09.2019 un 3.09.2019

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20 plkst 13.00 26.08.2019, savukārt 27.08.2019, 28.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 2.09.2019 un 3.09.2019 plkst 8.30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums  Nr.823, Nr.817, Nr.818, Nr.819, Nr.821, Nr.826 un Nr.822„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-2738, KL-7947, KL-8247, KL-9224, KL-8399, KL-6558 un KL-9284”.

Iznīcināšanas objekts:

KL2738

 1. Šķidrums ar spirtam raksturīgu smaku, kas pildīts 20 gab.25 l tilp. kannās 500 litri
 2. Šķidrums ar spirtam raksturīgu smaku, pildīts 108 gab.25 litru tilp. plastmasas kannās 2700 litri
 3. Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1109547                  2 gab.

KL7947

 1. Iepakojums ar pudelēm, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.L14-0605680        1 gab.

KL8247

 1. Iepakojumi ar pudelēm kas aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm Securit'y Seal no Nr.H17-0378562 līdz H17-0378604, no Nr.H17-03788606 līdz Nr.H17-0378674     112 gab.

KL9224

 1. Iepakojumi, kas aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm            8 gab.

KL8399

 1. Kartona iepakojums aizlīmēts ar drošības uzlīmēm, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda veida sadzīves preces                1 gab

KL6558

 1. 4 polijas zloti (monētas)                2 gab.

KL9284

 1. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.K15-0403497, kurā saskaņā ar lēmumu jātrodas televizoram Samsung  1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816002319, Nr.11518005118, Nr.15840060919 un Nr.11352041218

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10.00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums  Nr.827, Nr.825, Nr.824 un Nr.820 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9051, KL-9083, KL9285 un KL9214”.

Iznīcināšanas objekts:

KL9051

 1. Aploksnes ar cigarešu paraugiem, apzīmogotas ar drošības uzlīmēm        6 gab.
 2. Aploksnes ar cigarešu paraugiem, apzīmogotas ar drošības uzlīmēm        1 gab.

KL9083

 1. Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 3396 dažāda veida cigaretes, kurš aizlīmēts ar drošības uzlīmēm Nr.0126920 un Nr.0126921         1 gab.
 2. Iepakojumi .ar cigaretēm kuros jāatrodas 148800 cigaretēm, sākotnēji aizlīmēti ar uzlīmēm no 012689-0126915 un

noplombēti papildus no 0003797-003799; 000032; 000030; 000024; 000021; 000039; 000087; 000060; 000014; 000045; 000042                15 gab.

KL9285

 1. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.I14-0042378, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 460 gab. cigarešu paciņām                1 gab.
 2. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.I14-0042380, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 850 gab dažāda veida cigarešu paciņām             1 gab.
 3. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.I14-0042381, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 180  gab. cigarešu paciņām                1 gab.

KL9214

 1. Iepakojumi ar cigaretēm ar drošības uzlīmēm Nr.E17-1652616 un E17-1652617     2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 11824002819, Nr.15840029419, 15840065419, Nr.15840069419, Nr.158400378 un Nr.11331044219.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019. plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.08.2019. rīkojums Nr.813 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9320, KL-9327, KL-9329, KL-9330, KL-9334”, un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.08.2019. rīkojums Nr.831 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9312”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka katrā iepakojumā atrodas 14 960 cigaretēm “Premjer”). Drošības uzlīmes no E14-1060746 līdz E14-1060752 – 7 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 39 000 cigaretēm). Drošības uzlīmes MA-72074 un MA-72075 - 2 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 36 400 cigaretēm). Drošības uzlīme MA-72056 - 1 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 29 800 cigaretēm). Drošības uzlīmes no MA-72069 līdz MA-72071 - 3 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “NZ Gold” (lēmumā norādīts ar 27 980 cigaretēm). Drošības uzlīmes MA-72057 - 1 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Drošības uzlīmes no D18-0047261 līdz D18-0047265 – 5 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 7047, Nr. ENŽ 7011, Nr. ENŽ 7369, Nr. ENŽ 7052, Nr. ENŽ 7304, Nr. ENŽ 7311, Nr. ENŽ 7041, Nr. ENŽ 6695

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumu Nr.694 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13820, AL-13816, AL-13817, AL-13819, AL-13821, AL-13822, AL-13818, AL-13823”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 10 pac. cigaretes Winston, 1 gab. drošības maiss Nr.7782013, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 40 paciņas cigarešu, 10 pac. cigaretes Premjer, 7 pac. cigaretes NZ 10, 1 pac. cigaretes Premjer, 4 pac. cigaretes Winston, kas iepakotas un nolīmētas ar VP SS Nr.A18-0184036, 1 iepak., kurā atrodas 10 cigarešu pac., kas atrodas rūpnieciskā iepakojumā un ir nolīmētas ar VP SS Nr. H17-0583844, 4 pac. cigaretes Winston, 20 pac. cigaretes NZ Gold, 6 pac. cigaretes Winston.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11822000209, Nr.11096038019, Nr.11221077409, Nr.11096019416

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00, alkoholam Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 14.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.769, Nr.784, Nr.793, Nr.812 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-1733, KL-9287, KL-8785, KL-7933”.

Iznīcināšanas objekts:

Caurspīdīgs polietilēna maiss ar lietotām bērnu drēbēm - 18,9 kg.

Caurspīdīgs poloietilēna maiss ar lietotām sieviešu un vīriešu virsjakām - 12,3 kg.

Melnas krāsas polietilēna maiss, kurā atrodas gumija ar metāla fragmentiem un metāla āķis sarkanā krāsā ar trīsi ( lietoti)  - 1 gab.

Metāla lauznis ( lietots) - 1 gab.

Vinča ar tērauda trasi ( lietota) - 1 gab.

Cigaretes More - 1980 pac.

Cigaretes Maksim - 4980 pac.

Cigaretes Optima - 5478 pac.

Cigaretes Bond - 10478 pac.

Cigaretes Chesterfield - 479 pac.

Cigaretes Winston - 4980 pac.

Cigaretes L&M - 1478 pac.

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1901368, ar alkohola atlikumu - 8 gab.

Dažāda izmēra cigarešu iepakojumi, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu 1712 dažādu marku cigarešu paciņas - 6 gab.

Airometrs spirtam - 1 gab.

Caurspīdīgs mērtrauks - 1 gab.

Piltuve - 1 gab.

Iepakojums ar korķiem - 1 gab.

Iepakojumi ar tukšām pudelēm - 2 gab.

Dažāda tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu - 7 gab.

Dažādu marku cigaretes - 990 pac.

kartona kastes ar pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1516837, kuras aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0917704 līdz Nr.L140917707 - 4 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 8177, Nr. ENŽ 7079, Nr. ENŽ 8176, Nr. ENŽ 8292, Nr. ENŽ 8162, Nr. ENŽ 3700, Nr. ENŽ 8031, Nr. ENŽ 8160, Nr. ENŽ 8271, Nr. ENŽ 8546, Nr. ENŽ 8463, Nr. ENŽ 8553, Nr. ENŽ 8459, Nr. ENŽ 8451, Nr. ENŽ 8469, Nr. ENŽ 8305, Nr. ENŽ 8456, Nr. ENŽ 3509, Nr. ENŽ 3511

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm- „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.776, Nr.788, Nr.805 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13875, AL-13876, AL-13877, AL-13878, AL-13879, AL-13880, AL-13881, AL-13882, AL-13883, AL-13891, AL-13892, AL-13893, AL-13894, AL-13895, AL-13896, AL-13897, AL-13898, AL-13532, AL-13533”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 531 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.12814002414

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 20.08.2019.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: 26.08.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 13:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 26. jūlija rīkojums  Nr. 748 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4765”

Iznīcināšanas objekts: 1 gab. rācija “Puxing PX888”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.12506000119, Nr.11210023919, Nr.11092015819, Nr.15840114818

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2019. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.775, Nr.794, Nr.799 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9029, KL-9075, KL-9313, KL-9290”.

Iznīcināšanas objekts:

5 l plastmasas kanna ar šķidruma atlikumu pēc ekspertīzes Nr.1800118, kas izpakota no iepakojuma Nr.G13-0456517 - 1 gab.

Iepakojums nozīmogots ar drošības uzlīmi Nr.G13 0456515, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda tilpuma tara ar šķidruma atlikumiem - 1 gab.

Iepakojums nozīmogots ar drošības uzlīmi Nr.G13 0456516, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda tilpuma tara ar šķidruma atlikumiem - 1 gab.

20 kartona kastes pēc ekspertīzes ar 1 l pudelēm, kastes aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm 20 gab.

Iepakojumi, kas aizlīmēti ar security seal uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu šķidrums pēc ekspertīzes Nr.1810157 – 6 gab.

Plastmasas spaiņi ar šķidrumu - 239 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 20/17/1-1/37

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 14.augusta rīkojums Nr.800 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13519”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi kuri aizplombēti ar security seal uzlīmēm no Nr.G13-0221249-Nr.G13-0221261 un Nr.G13-0221265 - 14 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās: Nr.PG509464, Nr.PG509462, Nr.PG509463, Nr.PC309451, Nr.PG464915, Nr.PC422676, Nr.PG509548, Nr.PG509465, Nr.PG509549 un Nr. PG509551.

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.08.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras16.08.2019. rīkojums Nr.807 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13886, AL-13887, AL-13888, AL-13889, AL-13890, AL-13904, AL-13905, AL-13907, AL-13908, AL-13913”.
Iznīcināšanas objekti:
Apzīmogots 1 litra tilpuma plastmasas trauks ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 1 litru kandžas.
Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas)
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota plastmasas pudele ar alkoholisku dzērienu pēc ekspertīzes 0,33 litru apjomā, drošības uzlīme Nr.D18-0191881.
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem nezināmas izcelsmes šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts trīs 2 litri un viena 1,5 litri tilpuma pudeles ar kandžu, kopējo daudzumu 5,05 litri). Drošības uzlīme A18-0497639.
Apzīmogota 0,275 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,250 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V. Drobots tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG509401, Nr.PG509422, Nr. PC309307, PG509070 un PG464298.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2019., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.08.2019. rīkojums Nr.796 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-13845, AL-13867, AL-13869, AL-13872 un AL-13900”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts 220 cigaretes “Premjer”, 380 cigaretes “Captain Black Blue”, 40 cigaretes “Camel Compact Activate Purple”, 800 cigaretes “NZ Gold Super Slims”, 10000 cigaretes “Premjer”, 6 600 cigaretes “NZ Gold Super Slims”, 380 cigaretes “NZ Gold Super Slims”) -5 gab.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Marlboro” (lēmumā norādīts ar 14 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 2 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa “Winston” (lēmumā norādīts ar 8 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 195 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 15840063519, Nr. 11181040819 un Nr. 15840062719.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2019. plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.08.2019. rīkojums Nr.795 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9274, KL-9286, KL-9307”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 29 800 cigaretēm “Premjer”), drošības uzlīme MA 72058.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 29 800 cigaretēm “NZ Gold”), drošības uzlīmes A18 0151900 un A18 0151901-2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 51 120 cigaretēm “NZ Gold”), drošības uzlīmes no MA26537 līdz MA26539-3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210077718

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2019. plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 2.augusta rīkojums Nr.768 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8860”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes pēc ekspertīzes Nr.1900023, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18 0151784 līdz Nr.D18 0151839 un no Nr.D18 0151844 līdz Nr.D18 0151870, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 996 pudeles - 83 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840042519, Nr.15840058219 un Nr.11221146318

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2019

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10.00 (Tabakas izstrādājumi), Piedrujas iela 20 plkst 13.00 (Šķidrums un tara)

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums  Nr.726, Nr.727, Nr.728 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9228, KL9245, KL8928”.

Iznīcināšanas objekts:

KL9228

Apzīmogoti melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes - 2 gab.

KL9245

Melni polietilēna iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes - 2 gab.

KL8928

40 l tilp. metāla katli ar šķidrumu pēc ekspertīzes, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm Nr.A18 0125968 un Nr.A18 0125969 - 2 gab.

50 l tilp. pastmasas tvertne ar šķidrumu pēc ekspertīzes, aizlīmēta ar Security Seal uzlīmi Nr.A18 0125970 - 1 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes, apzīmogoti ar drošības uzlīmēm no Nr.A18 0125972 līdz Nr.A18 0125974, saskaņā ar lēmumu kopā 7 gab. 3 l tilp. burkas - 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ7648, Nr. ENŽ7633, Nr. ENŽ7637, Nr. ENŽ7635, Nr. ENŽ7640, Nr. ENŽ7632, Nr. ENŽ7649, Nr. ENŽ7646, Nr. ENŽ7650, Nr. ENŽ7528, Nr. ENŽ7639, Nr. ENŽ7716, Nr. ENŽ7647, Nr. ENŽ7641, ENŽ7777, Nr. ENŽ7778, Nr. ENŽ7785, Nr. ENŽ2846, Nr. ENŽ1611, Nr. PC194617-307, Nr. PC193894-1125, Nr. PC194546-1246, Nr. PC194545-765 un Nr. PC194616-309

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00. (Tabakas izstrādājumiem), Piedrujas ielaā 20 plkst 13.00 (Šķidrumam, tarai un sadzīves precēm)

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.729, Nr.739 un Nr.731 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13829, AL-13828, AL-13843,AL-13841, AL-13840, AL-13839,AL-13838, AL-13836, AL-13837,AL13835, AL13834, AL13832,AL13833 un AL13830, AL-13855, AL13856,AL13854, AL-13498, AL13392, AL13798, AL13803, AL13801, AL13800, AL13799 ”

Iznīcināšanas objekts:

AL13829

Cigaretes Winston - 5 pac.

AL-13828

Cigaretes NZ10 - 10 pac.

AL-13843

Dažādu marku cigaretes - 221 pac.

AL-13841

Dažādu marku cigaretes - 220 pac.

AL-13840

Iepakojums, kurā atrodas cigaretes, drošības uzlīme Nr.A18-0184043 - 1 gab.

AL-13839

Dažādu marku cigaretes - 190 pac.

AL-13838

Dažādu marku cigaretes - 62 pac.

AL-13836

Dažādu marku cigaretes - 31 pac.

AL-13837

Cigaretes Prince - 50 pac.

AL-13835

Cigaretes NZ - 20 pac.

AL-13834

Dažādu marku cigaretes - 180 pac.

AL-13832

Cigaretes Prince - 30 pac.

Cigaretes Winston - 40 pac.

AL-13833

Cigaretes Premjer - 7 pac.

Cigaretes NZ Gold - 8 pac.

AL-13830

Dažādu marku cigaretes - 30 pac.

AL-13855

Dažādu marku cigaretes - 70 pac.

AL-13856

Dažādu marku cigaretes - 6 pac.

AL-13854

Dažādu marku cigaretes - 6 pac.

AL13498

Enerģijas dzēriens Red Bull 250 ml bundžā, iepakots un aizlīmēts ar Security seal uzlīmem - 1 gab.

AL13392

Rokas somiņa - 1 gab.

AL13798

0.2 l tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1902865 - 1 gab

AL13803

Cigaretes Premjer - 2 pac

AL13801

Cigaretes NZ Gold - 10 pac

Cigaretes NL - 10 pac.

AL13800

5 l tilpuma pudele ar alkohola atlikumu 4.6 l [ēc ekspertīzes Nr.190295 - gab 1

AL13799

1 l tilpuma pudele ar 440 ml alkohola atlikumu pēc ekspertīzes Nr.1901314 - 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.08.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2019., plkst.9.00, 19.08.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.601 un Nr.738„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”

Iznīcināšanas objekts:

KL8387

 1. Kartona iepakojumi, kuros atrodas 100 gab.tetrapakas, ar uzrakstu „Jelzin Vodka”, iepakojumi ir pēc ekspertīzes ar eksperta atzinuma numuru 1904686 -20 gab.
 2. Kartona kastes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D180047988 - Nr.D180048007, kurās iepakotas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu "Jelzin Vodka" - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905004718, Nr.11210100113 un Nr.1110042817

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2019

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10.00 (Tabakas izstrādājumi), Piedrujas iela 20 plkst 13.00 (Šķidrums un tara)

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi  Nr.570, Nr.598, Nr.628 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6468, KL8475, KL8807”.

Iznīcināšanas objekts:

KL6468

Brūnas krāsas papīra iepakojums, kas ir aizplombēts ar Security Seal uzlīmi Nr.L140765699. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 25 cigarešu bloki "Premjer" - 25 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0674406 līdz L14-0674415 - 10 gab.

KL8475

5 l. tilpuma kannas ar šķidrumu - 67 gab.

Dažāda tilpuma plastmasas kannas (10l. un 20 l.),kurās atrodas šķidrums, apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. - 19 gab.

Dažāda izmēra kartona iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm - 10 gab.

Iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm L14-0909798 un L14-0909799 - 2gab.

KL8807

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlimem Nr F140063033 un G130224624, saskaņā ar lemumu, iepakojumos atrodas 154 pac. "Premjer” - 2 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes ar drošības uzlīmēm Nr.K12028830 un K12028834 - 2 gab.

Metāla caurules - 5 gab.

Kannas ar šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.K12-028828 un K12-028829 - 2 gab.

Caurspīdīgas caurules ar metāla stieni un melnu plastikāta maisu - 1 gab.

Cauruļu rituļi-lietoti,netīri - 3 gab.

Gumijas caurules-lietotas,netīras - 1 gab.

Šķiedras baseins-rezervuārs-Lietots, netīrs - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310046418 pagarināšanu

Datums, kad publicēts paziņojums: 8.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 8.08.2019

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 14.30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums  Nr.635 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8551”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8551

          Paletes uz kurām atrodas dažāda veida mantas (spaiņi ar līmi, papīra ruļļi, follijas ruļļi, plēves ruļļi, ciagrešu sagataves), paletes nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm.           gab. 9

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās: Nr.PG509452, Nr.PG509453, Nr.PG509454, Nr.PG509456, Nr.PG509458, Nr.PG509457, Nr.PG509460, Nr.PG509171, Nr.PG464480.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2019. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.08.2019. rīkojums Nr.764 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13860, AL-13861, AL-13862, AL-13863, AL-13864, AL-13865, AL-13866, AL-13868, AL-13870”.

Iznīcināšanas objekti:

Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,5 litriem kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 1,0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1,0 litru kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1.0 litru kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 1,5 litriem brāgas) – 1 gab;

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 1,5 litriem brāgas) – 1 gab;

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,4 litriem kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,4 litriem kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 0,275 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,07 litriem kandžas) – 1 gab;

Apzīmogota 0,275 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,275 litriem šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku) – 1 gab..

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 11240015219, Nr.15840057419, Nr. 15840055419, Nr.11903030214, Nr.11824002419, Nr.11824002619, Nr.11824002219, Nr.15840054219, Nr.15840061119.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2019. plkst. 11:30.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.07.2019. rīkojums Nr.751 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9249, KL-9259, KL-9260, KL-4762, KL-9269, KL-9268, KL-9261, KL-9265, KL-9262”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka katrā iepakojumā atrodas 749 paciņas cigarešu “Premjer”, drošības uzlīmes no A18-0257783 līdz A18-0257788.– 6 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 31 800 cigaretēm “Winston Blue”, drošības uzlīmes no MA 26506 līdz MA 26508)-3 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 40 140 cigaretēm “Premjer” un 5 760 cigaretēm “NZ”, drošības uzlīme no MA 72048 līdz MA 72051)-4 gab.

Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 120 cigaretēm “Fest”, 80 cigaretēm “More” un 40 cigaretēm “More”, drošības uzlīme K12-135538)-1 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 14 980 cigaretēm “Premjer”, drošības uzlīmes no E17-1656870 līdz E17-1656873)-4 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts katrā iepakojumā pa 19 960 cigaretēm “NZ Gold”, drošības uzlīmes no E17-1656875 līdz E17-1656877)-3 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 59 880 cigaretēm “Premjer”, (drošības uzlīmes E17-1656849 ; E17-1656850; E17-1656855; E17-1656856; E17-1656861 un E17-1656862)-6 gab.

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 26 600 cigaretēm “Premjer”, drošības uzlīme MA 72054)).-1 gab.

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (Lēmumā norādīts ar 96 200 cigaretēm “Premjer”, drošības uzlīme MA 72055)-1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG509105.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2019., plkst. 11:30.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.07.2019. rīkojums Nr.755 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13849”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Monte Carlo” (lēmumā norādīts ar 80 cigaretēm).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11903006019, Nr.11290018219, Nr.11331044419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2019. plkst. 09:00.  

Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.07.2019. rīkojums Nr.756 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9250, KL-9280, KL-9282”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogota 5 litri tilpuma tvertne ar šķidrumu (lēmumā norādīts šķidrums ar alkohola smaku), drošības uzlīme D10-0151599 – 1 gab;

Apzīmogoti iepakojumi ar dažāda tilpuma pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar stikla un plastmasas pudelēm ar šķidruma atlikumiem), drošības uzlīmes no D18-0203821 līdz D18-0203832; D18-0048075; D18-0048076; D18-0203835 UN D18-0203836 – 17 gab;

Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes,   drošības uzlīme Nr. D18-0191882 – 1 gab;

Apzīmogota alkohola ražošanas ierīce ar šķidrumu, drošības uzlīme Nr. D18-0191883 – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG509176, PG509451, PG509179, PG509178.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.08.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.08.2019. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.07.2019. rīkojums Nr.750 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13847, AL-13848, AL-13850, AL-13851”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).

Apzīmogota 1,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,25 litriem kandžas).

Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. A.Daņiļevičs, tālrunis: 22401590.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310046418.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 1.08.2019, 2.08.2019, 5.08.2019,6.08.2019.2017 un 7.08.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10.00 visas dienas.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojums Nr.635 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8551”.
Iznīcināšanas objekts:
KL8551
1.Palete uz kuras atrodas 11 kastes ar cigaretēm ""EM@il Red"", kas aizzīmogota J15-0459926 gab. 1
2.Iepakojums ar cigaretēm ""Prince"", uzlīme J150429908 gab. 1
3.Maisi ar izbērtām cigaretēm J15 0429936-9937 gab. 2
4.Palete ar brāķētām cigaretēm, J15 0429939 gab. 1
5.Palete uz kuras atrodas 6 kastes ar cigaretēm ""Richmond"",uzlīme J15 0429924 gab 1
6.Palete, uz kuras atrodas 11 kastes ar cigaretēm,A17 1212552,
J15 0429935 gab. 1
7.Palete, uz kuras atrodas 11 kastes ar cigaretēm, J15 0429929 gab. 1
8.Palete, uz kuras atrodas 12 kastes ar cigaretēm, J15 0429930 gab. 1
9.Paletes uz kurām atrodas kartona iepakojumi ar cigaretēm ""L&M"", nozīmogotas ar Security Seal
uzlīmēm gab. 8
10.Paletes uz kurām atrodas kartona iepakojumi ar cigaretēm "Prince" , nozīmogoti ar Security Seal
uzlīmēm gab. 2
11.Paletes uz kurām atrodas kartona iepakojumi ar cigaretēm ""Regal"", paletes nozīmogotas ar
Security Seal uzlīmēm gab. 35
12.Paletes uz kurām atrodas dažāda veida mantas (spaiņi ar līmi, papīra ruļļi, follijas ruļļi,
plēves ruļļi, ciagrešu sagataves), paletes nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm gab. 70
13.Paletes uz kurām atrodas dažāda veida mantas (spaiņi ar līmi,
papīra ruļļi, follijas ruļļi, plēves ruļļi, ciagrešu sagataves), paletes nozīmogotas ar
Security Seal uzlīmēm. gab. 55
14.Paletes uz kurām atrodas kartona iepakojumi ar tabaku, paletes nozīmogotas ar Security Seal
uzlīmēm no Nr. A171211788 līdz A171211814 (9;10; 44 Poz.) gab. 27
15.Kartona kaste ar tabaku, uzlīme J15-0429958 gab 1
16.Kastes ar tabaku kast. 6
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG422572, PG464008, PG509079.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.07.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.07.2019. rīkojums Nr.730 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13813, AL-13825, AL-13827".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota pakete Nr.5 ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. (Lēmumā norādīts 1,5 litri tukša pudele un 1,5 l pudele ar 1 litru alkoholiska dzēriena, drošības uzlīme Nr. H17-0357977).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (Lēmumā norādīts ar 0,5 litriem kandžas).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (Lēmumā norādīts ar 1 litru kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11400021716, Nr.11517002414, Nr.111270000219.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 22.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.07.2019. plkst. 08:30
Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 19. jūlija rīkojumi Nr. 709, Nr.710 un Nr.718 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8982, KL-7444,
KL-9253”.
Iznīcināšanas objekts: 2 gab. filtri, kas izgatavoti no 5 l. tilp. plastmasas pudelēm, 7 gab. maisi ar cukuru, 2 gab. piltuves, 1 gab. mērtrauks, 5 gab. kastes, kurās atrodas iepakojumi ar maizes raugu, 1 gab. tukša kanna, 13 gab. bēšas krāsas duļķains šķidrums, pildīts dažāda tilpuma
kannās, saskaņā ar apskates protokolu 299 litri, 1 gab. kārba ar pulksteni, 3 gab. kārbas, kurās atrodas rokassprādžu piekariņi, 7 gab. 25 l. tilp. plastmasas kannas (tukšas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG464885, Nr. PG464886, Nr. PG509076 un PC309304.

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.06.2019., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.07.2019. rīkojums Nr.712 „Par izņemto mantu iznīcināšanu AL-13790, AL-13797, AL-13807 un AL-13805”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa “NZ” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm) -1 gab.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Bond” ( lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm) - 1 gab.
Apzīmogota cigarešu paciņa “Premjer” (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm) -1 gab.
Apzīmogota cigarešu paciņa “JIN LING” (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.15840052519, Nr.15840052419, Nr.15840043919, Nr.15840055119, Nr.15840042919.

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.07.2019. plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.07.2019. rīkojums Nr.711 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9218, KL-9219, KL-9220, KL-9223, KL-9242”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 12 720 gab. cigaretes „Queen elegance”, 14 920 gab. cigaretes “Premjer”un 15 940 gab. cigaretes “NZ Gold”, drošības uzlīmes Nr. MA 72001; MA-72021 un MA 72022 - 3 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 52 600 cigaretēm, drošības uzlīmes no MA 72033 līdz MA 72037) - 5 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 99 800 cigaretēm., drošības uzlīmes no MA 72023 līdz MA 72032 - 10 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts ar 59 800 cigaretēm, drošības uzlīmes no MA 72038 līdz MA 72043) - 6 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 19 900 cigaretēm “NZ Gold”un 8 300 cigaretēm “Premjer”, drošības uzlīmes MA 20955 un MA 20956) - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11903006219 un Nr.11331024219.

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.07.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā un Rūpniecības ielā 2A, Ludzā (kastes ar tukšām pudelēm).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.07.2019. rīkojums Nr.696 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9096,KL-9247".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas kastes ar 0,5 litri tilpuma pudelēm (lēmumā norādīts ar 299 pudelēm) - 6 gab.
Apzīmogots maiss ar dažāda tilpuma pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes -1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar piecām 1 litra tilpuma pudelēm, drošības uzlīme L14 0679441) -1 gab.
Apzīmogota 120 litri tilpuma plastmasas muca ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 99,714 litriem brāgas, drošības uzlīme Nr. D18 0145852) -1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11516001716, Nr.11095066305

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.07.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 10:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 08. un 09. jūlija rīkojumi  Nr. 678 un Nr.682 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6901 un KL-9221”

Iznīcināšanas objekts: 

29 Lietuvas centi,

1 gab. iepakojums ar kannām (tukšām), aizplombēts ar NVA plombām nr. TR00039009 līdz TR00039012.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270000219

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.07.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 08:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 01. jūlija rīkojums  Nr. 652 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8982”

Iznīcināšanas objekts:

14 gab. kannas ar šķidrumu, kannas nozīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm, 8 gab. somas, kurās atrodas kannas ar šķidrumu, somas aizzīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm, 8 gab. papīra maisi, kuros atrodas kannas ar šķidrumu, kannas aizzīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm, 3 gab. iepakojumi, kuros atrodas tukšas pudeles un kannas, 3 gab. tukšas plastmasas kannas, 1 gab. iepakojums, pēc ekspertīzes, 2 gab. mucas, kurās atrodas šķidruma atlikumi, mucas aizzīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm, 1 gab. kartona kaste, kurā atrodas pudeles ar šķidruma atlikumiem, kaste nozīmogota ar Sec.Seal uzlīmi, 2 gab. drošības maisi, kuros atrodas stikla pudeles un karafe, 11 gab. papīra maisi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu, maisi aizzīmogoti ar Sec.Seal uzlīmēm, 31 gab. 5 l. tilp. kannas ar šķidrumu, kannas nozīmogotas ar sec.Seal uzlīmēm, 49 gab. dažādu krāsu somas, kurās atrodas pudeles ar šķidrumu, somas nozīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11380007919

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.07.2019.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: 15.07.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 08:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 30. maija rīkojums  Nr. 543 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9164”

Iznīcināšanas objekts: 

55 gab. kartona kastes, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, kastēs atrodas pudeles ar šķidrumu, 3 gab. polietilēna iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu un arī tukšas pudeles.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr. 15840048619,Nr.11331075718,11903020918, un Nr. 11331031917.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.07.2019. plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.07.2019. rīkojums Nr.673 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9210, KL-9205, KL-8549”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 38 600 gab. cigaretes „Queen Superslim”, 28 500 gab. cigaretes “Minsk Capital”un 1000 ga. Cigaretes “NZ”, drošības uzlīmes no Nr. MA-72044 līdz MA-72047 – 4 gab.;
Pakete H17-0564317 (lēmumā norādīts cigarešu paciņa „Premjer”) – 1 gab.;
Pakete L14-0806074 (lēmumā norādīts cigarešu paciņa „Winston”) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2018-06120, Nr.2018-06117 un Nr.2019-00121/1

Datums, kad publicēts paziņojums: 9.07.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.07.2019., plkst.10.30

Iznīcināšanas vieta –"Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 1.03.2019 rīkojums Nr.207 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13312”, 01.03.2019 rīkojums Nr.208 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13313” un  21.05.2019 rīkojums Nr.507 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13354”

Iznīcināšanas objekts:

AL13312

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Latvijas muitas drošības uzlīmi Nr. AA04773, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 200 gab. stikla flakonu ar pulverveida vielu ORGANIC BENTONITE (saskaņā lēmumu 200 gab. flakonu svars ar pulverveida vielu ar iepakojumu ir 1.38 kg)   -1 gab.

AL13313

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Latvijas muitas drošības uzlīmi Nr. AA04772, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 200 gab. stikla flakonu ar pulverveida vielu ORGANIC BENTONITE (saskaņā ar lēmumu 200 gab. flakonu svars ar pulverveida vielu ar iepakojumu ir 1.5  kg)     -1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

AL13354

Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu iepakotas

dažādas zāles, izņemts no iepak. Co-Codamol

iepak., aizīmēts ar uzlīmēm Nr.E17-1732919 un

F12 0194703 – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890077015, Nr.11816008518 un nr.15840016918

Datums, kad publicēts paziņojums: 9.07.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.07.2019., plkst.10.30

Iznīcināšanas vieta – "Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.02.2019. rīkojums Nr.145 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6782”, 18.12.2018. rīkojums Nr.1380 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519” un 23.04.2019. rīkojums Nr.392„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8347,

Iznīcināšanas objekts:

KL6782

1.Kartona iepakojums (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas medikaments “Pfizer Genotropin 36IU” 12 mg – “GoQick” viens iepakojums, kurā atrodas 200 gab. injekcijas, kuru kopējais svars ar iepakojumu ir 18 kg)

KL8519

 1. Palete, uz kuras atrodas 20gab. baltas krāsas plastmasas spaiņi (20kg tilpums) ar uzlīmēm 310ME un 105HD, kuros atrodas papīra līmei līdzīga viela, palete ietīta caurspīdīgā plēvē un aplīmēta ar drošības uzlīmi SECURTY SEAL L140643224- L140643225 - 1 palete
 2. Palete, uz kuras atrodas 31gab baltas krāsas plastmasas spaiņi (20kg tilpums) ar uzlīmēm 310ME un 105HD, kuros atrodas papīra līmei līdzīga viela, palete ietīta caurspīdīgā plēvē un aplīmēta ar drošības uzlīmi SECURTY CEAL L140643226- L140643227-1 palete

KL8347

 1. Kartona kastes, kurās katrā atrodas saskaņā ar lēmumu  10 gab. plastmasas bundžas ar herbicīdu.             70 gab.
 2. Kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu katrā atrodas 12 gab. aeirosola tipa cieltniecības putas                400 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG464906, PC309302, PG464002, PG422198 un Nr. PC309255.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.07.2019., plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.07.2019. rīkojums Nr.683 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13668, AL-13737, AL-13741,AL-13763, AL-13768”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 7 paciņām cigarešu ”Credo”” un 220 paciņas cigarešu “NZ 10”).Drošības uzlīmes D18-0099133 un D18-0099134– 2 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. (lēmumā norādīts ar 2 cigarešu paciņām 40 cigaretēm “Marlboro”) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. (lēmumā norādīts ar 120 cigaretēm “Premjer”) - 1 gab.;
Apzīmogota cigarešu paciņa “Bond” ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “Fest” (lēmumā norādīts ar 40 cigaretēm) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11331075718,11903020918 un Nr.11331031917.

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.07.2019. plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.07.2019. rīkojums Nr.674 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9205, KL-8549”.
Iznīcināšanas objekts:
Pakete H17-0564315 (lēmumā norādīts nomazgājums DNS konstatēšanai, pakete H17-0564316 (lēmumā norādīts nomazgājums DNS konstatēšanai, pakete H17-0564318 (lēmumā norādīts „Šķiltavas”), pakete H17-0564322 (lēmumā norādīts apavi), stikla konteiners H17-0564298 (lēmumā norādīts smaržu pēdas).
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952624 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts divi laužņi, divas lāpstas, vienas knaibles), ar drošības uzlīmēm Nr. L14-0952655 līdz L14-0952658 apzīmogotas paketes (lēmumā norādīts cigarešu kārbas), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952616 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts mob.telef. „Alcatel”), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952617 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts SIM karte), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952618 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts mob.telef. „Alcatel”), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952619 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts mob.telef. „Alcatel”), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952620 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts mob.telef. „Philips”), ar drošības uzlīmi Nr. L14-0952621 apzīmogota pakete (lēmumā norādīts mob.telef. „Samsung”), pakete L14-0886105 (lēmumā norādīts divas GPS ierīces), pakete L14-0952626 (lēmumā norādīts mob.telef. „Alcatel”), pakete L14-0952627 (lēmumā norādīts lukturis), pakete L14-0952628 (lēmumā norādīts cimdi), pakete L14-0952629 (lēmumā norādīts mob.telef. „Samsung”), pakete L14-0952630 (lēmumā norādīts lukturis), pakete L14-0952640 (lēmumā norādīts SIM karte), iesaiņojums Nr.17-650-5 (lēmumā norādīts nobirumi no apģērbiem un apaviem), iesaiņojums Nr.17-655-5 (lēmumā norādīts amonija nitrāta granulas), pakete L14-0806073 (lēmumā norādīts plombai līdzīgs priekšmets), pakete L14-0806075 (lēmumā norādīts . cig. Winston blue iepakojumu fragmenti).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11331023319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.07.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.07.2019. rīkojums Nr.672 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9215”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm un šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (droš. uzl. L14-0676424) - 1 gab.;
Apzīmogotas mucas ar šķidrumu (Droš. uzlīmes R18-0481654 un R18-0481655) – 2 gab.;
Apzīmogots kandžas destilācijas aparāts (droš. uzl. D-18-180145817). – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2019. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 4.jūlija rīkojums Nr.669 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes, kas aizlīmētas ar Security Seal no Nr.D18 0048044 līdz Nr.D18 0048063, saskaņā ar lēmumu 100 iepakojumi ar uzrakstiem Jelzin Vodka - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11380007919

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 05.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.07.2019. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 30. maija rīkojums Nr. 543 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9164”

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes, kas ir aizzīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas cigaretes. - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6444, Nr. ENŽ 6459, Nr. ENŽ 6466, Nr. PC193898-387, Nr. PC194525-853, Nr. PC193888-965, Nr. PC193885-832, Nr. PC193886-850, Nr. PC193474-1064, Nr. PC194512-852, Nr. PC193899-789, Nr. PC194532-1206, Nr. PC193900-790, Nr. PC194692-422, Nr. PC194615-308, Nr. PC194720-833, Nr. PC193839-771, Nr. PC193838-772, Nr. ENŽ 6919, Nr. ENŽ 6691, Nr. ENŽ 6647, Nr. ENŽ 6745, Nr. ENŽ 6694, Nr. ENŽ 6598, Nr. ENŽ 6920, Nr. ENŽ 6938, Nr. ENŽ 7039, Nr. ENŽ 7274, Nr. ENŽ 7266

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.07.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm- „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00., alkoholam, tarai- Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 15:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.627, Nr.654, Nr.662 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13734, AL-13735, AL-13736, AL-13608, AL-13747, AL-13748, AL-13749, AL-13750, AL-13751, AL-13752, AL-13754, AL-13756, AL-13757, AL-13758, AL-13759, AL-13760, AL-13761, AL-13762, AL-13774, AL-13775, AL-13776, AL-13777, AL-13778, AL-13779, AL-13780, AL-13781, AL-13782, AL-13783, AL-13784”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1524 pac.

Dažādu tilp. pudeles, tukšas un ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes - 25 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840009819, Nr.11816002419, Nr.11089063818

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.07.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.07.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.625, Nr.645, Nr.653 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9035, KL-8981, KL-8431”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes, kurās atrodas cigaretes ""PRINCE"", apzīmētas ar NGS uzlīmi Nr.1 līdz Nr.900. Saskaņā ar lēmumu 8997100 cigaretes – 900 gab.

Paletes uz kurām kopā atrodas 78 kastes ar cigaretēm, aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm Nr.A17-1110206, no Nr.A17-1110208 līdz Nr.A17-1110210, saskaņā ar lēmumu kopā atrodas 827720 cigaretes – 4 gab.

Cigaretes Marble – 130 pac.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890005815

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.07.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.07.2019., plkst. 10:00 pārcelta uz 10.07.2018., plkst. 10:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-5697): 

A/M “VW Touran ” ar Baltkrievijas reģ Nr.8005KK-5

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.: PG464939, PG464302, PG464943, PG464945, PC309284, PC309301, PC309285, PG464948.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.07.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.07.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.07.2019. rīkojums Nr.666 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13740, AL-13744, AL-13764, AL-13786, AL-13787, AL-13788, AL-13789, AL-13791”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1 litrs);
Apzīmogota 1 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,9 litri);
Apzīmogota 0,5 litri tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,3 litriem kandžas)
Apzīmogota 3 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 3 litriem brāgas);
Apzīmogota 5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 2,290 litriem kandžas pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0676335);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele. (lēmumā norādīts bez tajā esošās kandžas, drošības uzlīme A18-0497634);
Apzīmogota 40 litru tilpuma alumīnija kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 33,57 litriem brāgas);
Apzīmogota 1 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1 litru kandžas);
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr: PG464686, PG464430, PG464476, PG464420, PG464689, PG464691, PG464693, PG464690, PG464695, PG464938, PG422999, PG464907.

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.06.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.07.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.06.2019. rīkojums Nr.636 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13710, AL-13711, AL-13712, AL-13722, AL-13724, AL-13725, AL-13726, AL-13727, AL-13728, AL-13738, AL-13742, AL-13496”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri);
Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.1 litri);
Apzīmogots iepakojums ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 4 litri brāgas, drošības uzlīme Nr. A18-0497726);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,250 litri);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0, 5 litri);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 litri);
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.0 litrs);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri);
Apzīmogota 1 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes;
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes(lēmumā norādīts ar divām pudelēm pildītām ar 0,39 l un 0,38 l šķidruma, kuram piemīt alkohola smaka). Drošības uzlīme Nr. L14-0676334;
Apzīmogotas 15 litri tilpuma melnas plastmasas kannas (lēmumā norādīts pildītas ar 10,4 litri un 11,78 litri šķidruma, kuram piemīt alkohola smaka). Drošības uzlīmes Nr. D14-0137931 un D14-0137933;
Zaļas krāsas metāla kastrolis.(pakete Nr.3);
Apzīmogota 38 litri tilpuma alumīnija kanna ar vāku (pakete Nr.4).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890011817

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.06.2019. un 01.07.2019

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 14.jūnija rīkojums Nr.607 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7693”.

Iznīcināšanas objekts:

500 gr. Bundžas ar kafijas produktu, bez etiķetēm - 1 gab.

750 gr. Bundžas ar kafijas produktu, bez etiķetēm - 75 gab.

Iepakojumi ar kartona sagatavēm - 7 gab.

Kartona kaste, kas aizzīmogota ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0747141 un Nr.L14-0747142, saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1163 etiķetes un 114 kartona kases izjauktā veidā - 1 gab.

Kartona kastes, kurās atrodas kafijas iepakojuma bundžas - 16 gab.

Kartona kastes, kurās atrodas kafijas iepakojuma bundžas - 81 gab.

Nescafe Gold Blend šķīstošā kafija 750 gr. Iepakojumi - 6041 gab.

Nescafe Gold Blend šķīstošās kafijas 500 gr. Iepakojumi - 1253 gab.

Paletes uz kurām atrodas kafijas bundžu dažādi vāki - 7 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11903010719, Nr. 11320021919, Nr.11331022919 un Nr.11290012219.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.06.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.06.2019. rīkojums Nr.620 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9174, KL-9201, KL-9199, KL-9204”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes ( lēmumā norādīts, ka pudelēs kopumā atrodas 0,750 L un 28,330L etilspirtu saturošie šķidrumi, drošības uzlīmes no D18-0191802 līdz D18-0191804) - 3 gab.;
Šķidrums, kas atrodas divās apzīmogotās 60 litru tilpuma plastmasas mucās (lēmumā norādīts kopā 85,62 litri brāgas, drošības uzlīmes no A18-0230049 līdz A18-0230052) – 85,62 litri;
Apzīmogotas plastmasas mucas ar šķidrumu drošības uzlīmes nr. L14-0991199 un L14-0991200) – 2 gab.;
Apzīmogota alkohola ražošanas ierīce ar šķidrumu (drošības uzlīme Nr. L14-0991201) – 1 gab.;
Apzīmogots polietilēna maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme Nr. L14-0676371, lēmumā norādīts, ka punktos 1.-3. norādītajās tvertnēs kopējais alkohola daudzums ir 381,23 litri) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm un šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.;
Apzīmogoti plastmasas spaiņi ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 23.629 litriem (kopā) alkoholiska dzēriena) – 2 gab.;
Apzīmogota metāla kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 18.254 litriem alkoholiska dzēriena) – 1 gab.;
Divas tvertnes: metāla un plastmasas (abas cilindriskās formas) savienotas ar divām caurulēm – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos: Nr.11824002019 Nr.15840052819, Nr.11290042918 un Nr.15840033319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.06.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.06.2019. rīkojums Nr.621 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9194, KL-9195, KL-7851, KL-9192”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 39 920 gab. cigaretes „Premjer”, drošības uzlīmes Nr. E14-1061309, E14-1061310, E17-1776623, E176624) - 4 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer”, “NZ American blend”, “NZ Gold Super Slims”, “NZ Gold”, “Fest” sarkanais, “Fest”zilais, “Captain Black Blue”, “Jin Ling”, “Winston Blue”, “Prima Dona” ar kopējo daudzumu 311 200 gab.) – 24 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 200 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmi Nr. L14-0860372) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums (spriedumā norādīts ar līmlentām un polietilēna iepakojumiem, drošības uzlīme Nr. A171240971) – 1 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts,, ka iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer” ar kopējo daudzumu 89 900 gab.) – 9 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG464479.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.06.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.06.2019. rīkojums Nr.619 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13689”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 400 cigaretes “Premjer” , 340 .cigaretes “Bond”, 620 cigaretes “Rothams”, 120 cigaretes “NZ”, 320 cigaretes “Camel”, 20 cigaretes “Captain Black”” ar kopējo daudzumu 1820 cigaretes, drošības uzlīme Nr. L14-0925175) - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11815000519

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2019. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 14.jūlija rīkojums Nr.607 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9101”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi, kas aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm - 1 gab.

Iepakojums pēc ekspertīzes - 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520084018

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2019., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8983): 

A/M “Alfa Romeo (sadedzis) ” ar v/n GS 1540

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816003018

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.06.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 10.jūnija rīkojums Nr.568 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8376”.

Iznīcināšanas objekts:

Paletes uz kurām sakrautas kartona kastes, kas aptītas ar plēvi un kurām uzlīmētas VP drošības uzlīmes – 65 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11904008518, Nr.12506000119, Nr.11816004519, Nr.11905001419, Nr.11096065819, Nr.11816004519

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30, alkoholam Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 13.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.519, Nr.572, Nr.579 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8796, KL-9029, KL-9078, KL-9081, KL-9137”.

Iznīcināšanas objekts:

Plastmasas kannas, kas ir aizzīmogotas ar Security seal uzlīmēm Nr.A130368975, A130368974 un A130368973 – 3 gab.

Pudeles pēc ekspertīzes Nr.1800118, kas izpakotas no iepakojuma Nr.G13-0456517 – 4 gab.

25 l tilpuma kannas ar šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0607112, L14-0607108, L14-0607106 un L14-0607110 - 4 gab.

25 litru tilpuma kannas ar šķidrumu aizplombētas ar drošības uzlīmēm Nr.L140607114, L14-0607116, L14-0607118 - 3 gab.

5 litru tilpuma kanna ar uzlīmi Nr.L14-8448336 - 1 gab.

Iepakojumi ar tabakas izstrādājumiem ar drošības uzlīmēm A18-0382957, L14-0908572, A18-0382956 - 3 gab.

Iepakojums ar tabakas izstrādājumiem ar drošības uzlīmi Nr. A18-0382958 - 1 gab.

5 l tilp. plastmasas pudeles ar šķidruma atlikumu pēc ekspertīzes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.D18 0152035 un Nr.D18 0152036 – 2 gab.

Kanna ar drošības uzlīmi D18-0152057, pildīta ar šķidrumu – 1 gab.

Kaste, aizlīmēta ar drošības uzlīmi A18-0325093 ar pudelēm pēc ekspertīzes - 1 gab.

Iepakojums ar šķidruma paraugiem, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 4 gab. 1 l pudeles - 1 gab.

Iepakojums ar šķidruma paraugiem, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 3 gab. 1 l pudeles - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 5291, Nr. ENŽ 5188, Nr. ENŽ 5380, Nr. ENŽ 5470, Nr. ENŽ 5369, Nr. ENŽ 5225, Nr. ENŽ 5653, Nr. ENŽ 5725, Nr. ENŽ 5794, Nr. ENŽ 4541, Nr. ENŽ 5726, Nr. ENŽ 5975, Nr. ENŽ 6119, Nr. ENŽ 6208, Nr. ENŽ 6072

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2019.

Iznīcināšanas vieta: „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.541, Nr.573, Nr.591 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13678, AL-13679, AL-13680, AL-13681, AL-13683, AL-13684, AL-13695, AL-13697, AL-13698, AL-13699, AL-13700, AL-13713, AL-13714, AL-13715, AL-13716”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 652 pac.

Iepakojums ar VP SS D18 0151556; H17-0480597, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dzeltenas krāsās pulverveida viela - 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11355033418, Nr.11355015718, Nr.11355001519 un Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.06.2019. plkst. 8.30,  18.06.2019 plkst 8.30 un 19.06.2019 plkst 8.30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un

Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 28.maija,29.maija 10.jūnija rīkojumi Nr.533, Nr.534, Nr.540 un Nr. 569  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL9111, KL9112, KL9070 un KL-8387”

Iznīcināšanas objekts:

KL9111

10 l tilpuma plastmasas kannas ar bezkrāsainu šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.G13-0218570 un G130218571 - 2 gab.

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.A180125645 - 1gab.

KL9112

Kartona kastes, kas noplombētas ar drošības uzlīmēm Nr.A18-0323642, A18-03023644, A18-0323645 un A18-0323646 -  4 gab.

KL9070

iepakojums ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0638501 un Nr.L14-0638500, kurā atrodas pudeles ar alkoholu - 1 gab.

iepakojums ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0638502 un Nr.L14-0638503, kurā atrodas pudeles ar alkoholu - 1 gab.

KL8387

Kartona kastes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D180047870 - Nr.D180047889, saskaņā ar lēmumu iepakotas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu "Jelzin Vodka" - 20 gab.

"Kartona kastes , kurā ssaskaņā ar lēmumu jātrodas 100 tetrapakām Jelzin Vodka 3 l tilpuma, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0047955-D18-0047974 - 20 gab.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar eksperta atzinuma Nr.1902779 - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. Nr.11320009619; Nr.11903010719, Nr.11331012819, Nr.11181039419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2019. plkst. 09:00.  

Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.06.2019. rīkojums Nr.571 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9173, KL-9174, KL-9180, KL-9182”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogotas NVA tvertnes ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ka tvertnēs atrodas alkoholisks dzēriens 229, 210 litri; drošības uzlīmes no Nr.F14-0061922 līdz F14-0061925)-2 gab.

Ierīce alkohola filtrēšanai (lēmumā norādīts, ka ierīce sastāv no trim šļūteņu gabaliem, divām kolbām, elektriskā sūkņa “Water Pump QB60” un baltas plastmasas kannas)-1 gab.

Apzīmogots iepakojums ar cukuru (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 20 kg cukura, drošības uzlīme Nr. L14-0679119)-1 gab.

Metāla tvertne-1 gab.

Plastmasa muca (lēmumā norādīts tilpums apmēram 150 litri, ar spirālveida metāla cauruli iekšpusē)-1 gab.

Apzīmogota aploksne ar spirtometriem; drošības uzlīme Nr. L14-0679116; 1 gab.

Apzīmogots iepakojums ar raugu (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 7 paciņas rauga, katra pa 500gr, drošības uzlīme Nr.L14-0679118)-1 gab.

Apzīmogots kandžas aparāts (lēmumā norādīts, ka sastāv no alumīnija kannas un dzesētāja, drošības uzlīme Nr.D18-0145793)-1 gab.

Apzīmogotas plastmasas mucas ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ka mucās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku; drošības uzlīmes Nr. D18-0145815 un D18-0145816)-2 gab.

Apzīmogotas pudeles ar šķidrumu (lēmumā noradīts ar šķidrumu atlikumiem)-25 gab.

Apzīmogotas burkas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar šķidruma atlikumiem)-19 gab.

Apzīmogots iepakojums ar šķidruma atlikumiem (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas trīs pudeles ar šķidruma atlikumiem, drošības uzlīme Nr. L14-0679436)-1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG464287, Nr.PG464426, Nr.PG464425, Nr.PG464421, Nr.PG464423, Nr.PG464422, Nr.PG464427, Nr.PG464474, Nr.PG464475, Nr.PG464428, Nr.PG464761

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2019., plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.06.2019. rīkojums Nr.590 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13667, AL-13669, AL-13670, AL-13671, AL-13672, AL-13673, AL-13675, AL-13677,AL-13686, AL-13692, AL-13525”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 litri)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri)-1 gab.

Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.0 litrs)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 litri)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 litri)-1 gab.

Apzīmogota 1,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 litri)-1 gab.

Apzīmogota 1.0 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholu aptuveni 0,3 litri)-1 gab.

Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri)-1 gab.

Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts kopā 60,35 litri etilspirtu saturoša šķidruma; drošības uzlīmes Nr. L14-0918376 un L14-0918378)-2 gab.

Kandžas aparāta izgatavošanas sastāvdaļa – karsēšanas ierīce, kas sastāv no alumīnija kannas (pakete Nr.3)-1 gab.

Kandžas aparāta izgatavošanas sastāvdaļa – dzesēšanas ierīce, kas sastāv no metāla tvertnes ar spirāli (pakete Nr.4)-1 gab.

Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts kopā 0,65 litri; drošības uzlīme Nr. L14-0676336)-1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11240010019, Nr.11903004619, Nr.11903011119, Nr.15840046919, Nr.15840041619, Nr.15840042619, Nr.11903011519, Nr.15840045519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2019. plkst. 11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.06.2019. rīkojums Nr.592 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9135, KL-9159, KL-9165, KL-9166, KL-9170, KL-9171, KL-9176, KL-9186”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “NZ Gold” un „Qeen superslims” kopskaitā 38840 gab. cigarešu; drošības uzlīmes Nr. L14-0812181un L14-0812182) -2 gab;

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 5940 gab. cigaretes „Fest”, 180 gab. un 3080 gab. cig. “Premjer”, 1160 gab. cig. „Prince”, 2440 gab. cig. „Winston” un 11220 gab. cig. „NZ Gold”; drošības uzlīmes I140141416, I140141412, I140141413)-3 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 29 940 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes Nr. L14-0699967, L14-0699968 un L14-0699971).-3 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 55000 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīmes Nr. MA-26487 un MA-26488)-2 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 17800 gab. cigaretes “PREMJER” un 45200 gab. cigaretes “NZ Gold”, drošības uzlīmes Nr. MA-20939 un MA-20940)-2 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 69780 gab. cigaretes “PREMJER” drošības uzlīmes no Nr. MA-26481 līdz MA-26484)-4 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 23540 gab. cigaretes “NZ Gold”, 5180 gab. cigaretes “NZ bllack”, 1900 gab. cigaretes “L&M Red Label”, 33800 gab. cigaretes “PREMJER”, drošības uzlīmes Security Seal no Nr. L14-0590265 līdz L14-0590272)-8 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 39800 gab. cigaretes “PREMJER”, 3000 gab. cigaretes “NZ”, drošības uzlīmes no MA-20957 līdz MA- 20959)-3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG464571.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2019., plkst. 11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.06.2019. rīkojums Nr.589 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13687”.

Iznīcināšanas objekts:

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts , ka   iepakojumā atrodas cigarešu paciņa „Fest” ar trim cigaretēm) 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088025410

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.06.2019. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 23.maija rīkojums Nr.518 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9099”.

Iznīcināšanas objekts:

Aploksne, aizlīmēta ar Security Seal L14-0672693, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 41 gab. forintu monētas - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089152617, Nr.11089148517, Nr.03033293, Nr.11092090113, Nr.11250025818, Nr.11120082918

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 04.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.06.2019. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 17. maija rīkojums Nr. 495 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9107, KL-9108”, 2019. gada 30. maija rīkojums Nr.544 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9156, KL-9167”, 2019. gada 11. aprīļa rīkojums Nr.374 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9066”, 2019.gada 13.maija rīkojums Nr.478 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9095”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. mobilais telefons “Microsoft” melnā krāsā, 1 gab. mobilā telefona lādētājs, lietots.

1 gab. mobilais telefons “Nokia” melnā krāsā.

1 gab. 5 DM monēta.

2 gab. auskari.

3 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Sec.Seal uzlīmēm Nr. L140640379, L140640380, L140640383.

3 gab. baltas krāsas maisi-baseini,

3 gab. metāla savienojumi,

2 gab. elektrosūkņi,

1 gab. iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr. 18-1762

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221025919, Nr.11221015519, Nr.11270002819, Nr.11270002719, Nr.11370005019, Nr.11352006018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 04.06.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.06.2019. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 23. maija rīkojums Nr. 520 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9154, KL-9143”, 2019. gada 07. Maija rīkojumi Nr.439, Nr.438, Nr.441, Nr.440 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9114, KL-9115, KL-9116, KL-9073”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. soma, kurā atrodas pudeles ar šķidrumu, soma aizzīmogota ar Sec.Seal uzlīmi Nr. L14-0635933,

2 gab. 5 l. tilp. pudeles ar šķidrumu,

1 gab. pelēkas krāsas soma, kas aizzīmogota ar Sec. Seal uzlīmi Nr. L140635936, somā atrodas pudeles ar šķidrumu.

3 gab. 5 l. tilp. plastmasas pudeles ar šķidruma atlikumiem, kas aizzīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm,

16 gab. 10 l. tilp. kannas ar šķidrumu, kannas nozīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm,

3 gab. 1 l. tilp. plastmasas pudeles ar šķidrumu, iepakotas drošības maisā.

1 gab. iepakojums, kas aizzīmogots ar Sec. Seal uzlīmi, kurā atrodas kannas un pudeles ar šķidrumu,

3 gab. kannas ar šķidrumu,

6 gab. pudeles ar šķidrumu,

2 gab. tukšas pudeles.

2 gab. alumīnija kannas, kurās atrodas šķidrums, un kas ir aizzīmogots ar Sec. Seal uzlīmēm no Nr. A18-0323638 līdz A18-0323641,

2 gab. iepakojumi, kuros atrodas kanna un pudeles, iepakojumi aizzīmogoti ar Sec. Seal uzlīmēm no Nr. A180323640 līdz A180323641.

1 gab. pudele ar šķidrumu, pēc eksperta atzinuma Nr. 1901285,

1 gab. iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1903306, kurā atrodas divas pudeles ar šķidrumu,

4 gab. plastmasas kannas ar šķidrumu, kas nozīmogotas ar Sec. Seal uzlīmēm no Nr.D180152048 līdz D180152051,

1 gab. metāliska tvertne,

1 gab. tukša alumīnija kanna ar cauruli.

1 gab. 1.5 l. tilp. plastmasas pudele ar šķidrumu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr: PG464291.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.05.2019. rīkojums Nr.537 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13622”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 1,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu, kurā atrodas 0,410 litri šķidruma: drošības uzlīme L14-0676414) pēc ekspertīzes – 1 gab.;
Kandžas ražošanas aparāts – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840121818.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.05.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta –Žadvainu St.25, Kalakutiškes kaimas, Rietavo seniūnija, Lietuva.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.05.2019. rīkojums Nr.542 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9127”.
Iznīcināšanas objekts:
Saldēta gaļa – lēmumā norādīts 20037 kg.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290010019, Nr.11903024518, Nr.11181021919, Nr. 11181020319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019. plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.05.2019. rīkojums Nr.536 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9148, KL-9134, KL-9136, KL-9150”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (droš. uzl. A18-0497662) – 1.gab.;
Apzīmogota 38 l tilp. alumīnija kanna (lēmumā norādīts kurā atrodas etilspirtu saturošs šķidrums 31.200 l ) – 1 gab.;
Apzīmogota 38 l tilp. alumīnija kanna (lēmumā norādīts kurā atrodas etilspirtu saturošs šķidrums 30.700 l ) – 1 gab.;
38 l tilp. tukša alumīnija kanna ar spirāli un metāla cauruli (Lēmumā norādīts dzesēšanas ierīce) – 1 gab.;
38 l tilp. tukša alumīnija kanna ar caurumu vākā (Lēmumā norādīts karsēšanas ierīce) – 1 gab.;
Apzīmogota kanna ar šķidrumu (droš. uzl. L14-0679416) – 1 gab.;
Apzīmogota metāla kanna (lēmumā norādīts, kurā atrodas kandžas aparāts) droš.uzl. 114 017556 – 1 gab.;
Apzīmogots maiss ar pudelēm un šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme L14-0676361 – 1 gab.;
Apzīmogotas tvertnes-kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts 25 l tilpuma) – 4 gab.;
Apzīmogoti maisi ar pudelēm un šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.191 un Nr.PG464566.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.05.2019. rīkojums Nr.538 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13627 un AL-13633”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts ar 880.gab. dažādu marku cigaretēm). – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Fest” 20 paciņas). Drošības uzlīme H17-0357945 – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840038919, Nr.15840041219,Nr.15840041119, Nr.11824002618, Nr.11320017019.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019. plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.05.2019. rīkojums Nr.535 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9144, KL-9152, KL-9151, KL-9147, KL-9145”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 87 800 gab. cigaretes „Premjer” un 19 800 gab. cigaretes “Minsk Capital”, drošības uzlīmes Nr. MA-26476 līdz MA-26480 - 5 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 115 960 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes Nr. MA-20941 un MA-20951. - 11 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 29 960 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes MA-20952 un MA-20954) – 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, “NZ Gold”, pa 29 940 gab. divos iepakojumos un 19 960 vienā iepakojumā kopā ar kārbu kartonu) - 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, “Premjer”, pa 14960 gab. četros iepakojumos un pa 14 980 gab. sešos iepakojumos kopā ar kārbu kartonu un melno plēvi) – 10 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, pa 9960 gab. cigarešu katrā un iepakojums) – 7 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ar 9560 gab. cigarešu un iepakojums) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ar 10 360 gab. cigarešu un iepakojums) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par iznīcināšanu Nr.PC269786

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2019., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Madona, Saules iela 66

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (AL-13552): 

T/l LADA 2121 bez reģistrācijas nr.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 25618716.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120060516

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2019., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Madona, Saules iela 66

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-9021): 

A/m VW Golf bez v/n, baltā krāsā

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 25618716.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824005218.

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.05.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Madona, Saules 66.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8891):
T/L MAZDA 323 ar valsts reģistrācijas numuru FT2723.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 15 (ENŽ Nr.001649), Nr. 80 (ENŽ Nr.003531) un Nr.ENŽ041126.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019.
Iznīcināšanas vieta: Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA plkst. 13.00
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 12.februāra un 24.maija rīkojums
Nr,153 un Nr.508 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13355, AL-13517 un
AL-13277”
Iznīcināšanas objekts:
AL-13355
1. Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (Lēmumā norādīts ar
dīzeļdegvielu, kannas tilpums 10 litri)- 10 gab.
AL-13517
1. Sūknis „Falon Tech” sarkanā krāsā ar gumijas cauruli melnā krāsā. 1 gab.
2. Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes - 2 gab.
3. Apzīmogotas metāla mucas ar šķidrumu (lēmumā norādīts katrā mucā naftas produkts - dīzeļdegviela)- 6 gab.
4. Apzīmogotas metāla kannas ar šķidrumu, paketes Nr.28 līdz Nr.32 (lēmumā norādīts katrā naftas produkts - dīzeļdegviela)- 5 gab.
5. Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu,paketes Nr. 1 līdz Nr.14 (lēmumā norādīts katrā naftas produkts - dīzeļdegviela) - 14 gab.
6. Tukšas metāla mucas, pakete Nr. 19;20;21 un Nr.22 - 4 gab.
7. Tukšas plastmasas kannas, pakete Nr. 15;16;17 un Nr.33 - 4 gab.
AL-13277
1.Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme D18-0039789) 1 gab.
2.Apzīmogotas 200 l tilpuma plastmasas tvertnes ar šķidrumu
(lēmumā norādīts ar dīzeļdegvielu) 6 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890002617, Nr.11151007318 un Nr.11904008018.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:24.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.05.2019. plkst. 13.00
Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025
„Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 21. un 23.,maija rīkojumi Nr. 521,
Nr,504 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7709, KL8833 un KL8766”
Iznīcināšanas objekts:
KL7709
Koferi 4 gab.
KL8833
Tukšas dažāda tilpuma kannas 8 gab.
KL8766
Aizzīmogotas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 138 gab. 1 l
tilpuma degvīna pudeles ar uzrakstu „Smirnoff” pildītas ar alkoholiskiem
dzērieniem 24 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC194603-225, Nr. PC194537-638 un Nr.PC193940-232

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 (CIgaretes), Piedrujas iela 20, Rīga
plkst.13.00 (Pudele).
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 21.maija rīkojums Nr.508 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13607, AL13609 un AL13606”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 5
Pudele pēc eksperta atzinuma 1 gab
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11824003915, Nr.11518003918 un Nr.15840036219.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.501, Nr.502 „Par lietisko pierādījumu
iznīcināšanu KL-6307, KL8696 un KL9133”.
Iznīcināšanas objekts:
KL6307
1. Iepakojumi ar cigaretēm, kuros saskaņā ar lēmumu jāatrodas 89880 gab. cigaretēm, kas aizlīmēti ar nodrošinājumiem no Nr.D14-0059054 līdz D14-0059059 6 gab.
KL8696
1. Drošības maiss Nr.15188553, pēc ekspertīzes Nr.18-1253, iesaiņojums Nr.18-1253-1, kurā
saskaņā ar lēmumu atrodas 60 cigarešu paciņas 1 gab.
2.Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.18-1252,iesaiņojums Nr.18-1252-2 un NVA
drošības uzlīmēm Nr.TR00187868 un TR00187869, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas
130 cigarešu paciņas 1 gab.
3. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.18-1252,iesaiņojums Nr.18-1252-3 un NVA
drošības uzlīmēm Nr.TR00187871 un TR00187870, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas
500 cigarešu paciņas 1 gab.
4. Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm 15 gab.
KL9133
1. Cigarešu paciņas "Premjer"-1040 pac, kas sakrautas uz 1 gab paletes, kas noplombēts ar drošības uzlīmēm Nr.E17-1771898 un MA24484 1040 pac.
2. Cigarešu paciņas Korona-2990 gab, kas sakrautas uz 1 gab paletes un noplombēts ar drošības uzlīmēm E17-1771899 un MA24486 2990 pac.
3. Cigarešu paciņas LM-19595 gab.kuras sakrautas uz 2 gab paletēm kas noplombētas ar drošības uzlīmēm Nr.E17-1771896 un E17-1771897 19595 pac
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 4681, Nr. ENŽ 4544, Nr. ENŽ 4310, Nr. ENŽ 4639, Nr. ENŽ 4323, Nr. ENŽ 4318, Nr. ENŽ 4796, Nr. ENŽ 4791, Nr. ENŽ 4146, Nr. ENŽ 4598, Nr. ENŽ 4302, Nr. ENŽ 4640, Nr. ENŽ 4797, Nr. ENŽ 4316, Nr. ENŽ 4654, Nr. ENŽ 3700, Nr. ENŽ 4868, Nr. ENŽ 1455, Nr. ENŽ 5267, Nr. ENŽ 4869, Nr. ENŽ 3701, Nr. ENŽ 5145, Nr. ENŽ 5149, Nr. ENŽ 4963, Nr. ENŽ 1452, Nr. ENŽ 1456, Nr. ENŽ 5077, Nr. ENŽ 3823

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.05.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019.

Iznīcināšanas vieta: „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 21.maija rīkojumi Nr.510, Nr.509, Nr.511 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13635, AL-13636, AL-13637, AL-13638, AL-13639, AL-13640, AL-13641, AL-13643, AL-13644, AL-1364, AL-13646, AL-13647, AL-13648, AL-13649, AL-13650, AL-13653, AL-13654, AL-13655, AL-13656, AL-13657, AL-13658, AL-13659, AL-13661, AL-13662, AL-13663, AL-13664, AL-13665, AL-13666”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1747 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15850000518

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.05.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.06.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 21.maija rīkojums Nr.505 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8873”.

Iznīcināšanas objekts:

Cigarešu kastes, kas novietotas uz paletēm, aizlīmētas ar uzlīmēm no MA-156501 līdz MA-156525. Saskaņā ar lēmumu 1000 kastēs kopā atrodas 9 998 400 cigaretes. – 25 paletes.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 332.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2019. plkst. 13.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.05.2019. rīkojums Nr.490 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12789”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota pakete Nr. 1 (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas divi nelikumīgi zvejniecības tīkli, garums apm. 30 m katrs).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr: PC309256, PC309280, PC309257, PG464289, PG464288.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2019., plkst. 12:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2019. rīkojums Nr.494 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13624, AL-13625, AL-13626, AL-13603, AL-13619”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 1,055 litri kandžas pēc ekspertīzes);
Apzīmogota 0,2 litru tilpuma stikla pudele (lēmumā norādīts bez tajā esošās kandžas pēc ekspertīzes);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele (lēmumā norādīts bez tajā esošās kandžas pēc ekspertīzes);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri);
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelegālo alkoholu aptuveni 300 ml).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181085618.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2019. plkst. 12:30.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2019. rīkojums Nr.492 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9110”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti maisi ar pudelēm pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes Nr. L14-0909897, Nr. L14-0909904 un L14-0909905) – 3.gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG464416.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2019., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2019. rīkojums Nr.493 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13618”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Camel” 129 gab.) – 1.gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840033219, Nr.11903006219, Nr.15840037619, Nr.15840040519, Nr.15840038619, Nr.11903009319 un Nr. 11290044318.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2019. plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.05.2019. rīkojums Nr.489 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9074, KL-9096, KL-9122, KL-9125, KL-9126, KL-9128, KL-8917”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 129 900 gab. cigaretes „Premjer”, drošības uzlīmes no Nr. MA-20879 līdz MA-20891 -13 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos kopskaitā atrodas 53 600 gab. cigaretes) – 6 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 53 320 gab. cigaretes “NZ Gold”, drošības uzlīmes no MA-26474 līdz MA-26475) – 2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 37 200 gab. cigaretes “Minsk Capital”, drošības uzlīmes Nr. MA-20935 un MA-20936) 2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 49 800 gab. cigaretes “Premjer” un 3 400 gab. cigaretes “NZ10”; drošības uzlīmes no Nr. MA-26462 līdz MA-26464) – 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 29 640 gab. cigaretes „Premjer”, drošības uzlīmes Nr. A18-0150683 un A18-0150684) – 2gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Sanumurēti Pakete Nr.1A; Nr.2A; Nr.3A; Nr.1B; Nr.2B; Nr.3B; Nr4B), drošības uzlīmes L14-0918353,-0918355,-0918357,-0918358,-0918359,-0918360,-0918361) – 7 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520084018

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.05.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8813): A/M “Audi A4” ar v/n FZ 4039
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr: PG264357, PG464141, PG464143, PG464142, PG464145, PG464406, PG464404, PG464403, PG464402, PG464405, PG464144.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.05.2019. rīkojums Nr.479 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13583, AL-13585, AL-13605, AL-13610, AL-13611, AL-13312, AL-13613, AL-13614, AL-13315, AL-13616, AL-13617”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,5 litri);
Apzīmogota 2,0 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.2 litri);
Apzīmogota 0,7 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 litri);
Apzīmogota 0.5 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0.5 litrs);
Apzīmogota 0,2 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri);
Apzīmogota 0.7 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 litri);
Apzīmogota 0.5 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 litri);
Apzīmogota 0.5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri);
Apzīmogota 0.5 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri);
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,25 litri);
Apzīmogota 0.7 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu pēc ekspertīzes 0,170 litri).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903006419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.05.2019. rīkojums Nr.475 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9105”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 104.730 L etilspirtu saturošs šķidrums). Drošības uzlīmes A18-0497665 līdz A18-0497668 – 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422652 un Nr.PC309253.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.05.2019. rīkojums Nr.472 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13584 un AL-13567”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa Bayron (lēmumā norādīts ar trīs cigaretēm) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts , ka iepakojumā atrodas 40 gab. cigaretes „Premjer”) – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840038719, Nr. 15840035519, Nr. 11824001819, Nr. 15840040319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.05.2019. rīkojums Nr.473 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9100, KL-9121, KL-9106, KL-9104”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 89 900 gab. cigaretes „Premjer”, drošības uzlīmes Nr. MA-26465 līdz MA-26473.- 9 gab.;
Apzīmogoti maisi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 3 800 gab. cigaretes “Minsk Superslims” un 42 520 gab. Cigaretes “Minsk City MS”, drošības uzlīmes no MA-26459 līdz MA-26461). - 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 29 940 gab. cigaretes “NZ Gold”, drošības uzlīmes E17-1776609 un E-171776610) – 1 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 48 400 gab. cigaretes “NZ Gold”, drošības uzlīmes Nr. MA-20937 un MA-20938. - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11915000718, Nr.15840020018, Nr.11815007017, Nr.15840063118, Nr.11210021819, Nr.11370036918, Nr.11221144418 un Nr.15890051916.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019. plkst. 13.00, 21.05.2019 plkst.
8.40 un 22.05.2019 plkst 8.40
Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025
„Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 10., aprīļa un 9.,maija rīkojumi
Nr. 366, Nr.456, Nr.455, Nr.460, Nr.459, Nr.458, Nr.367 un Nr.453 „Par
lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-KL8426, KL8387, KL7881, KL9098, KL9044,
KL9088, KL9045 un KL7181”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8426
1.25 l tilpuma kannas, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr. L14-0607103,
L14-0607101, L14-0607099, ,L14-0607097, L14-0607095 5 gab.
2.Iepakojums ar šķidruma paraugiem aizlīmēts ar drošības uzlīmi
Nr.L14-0848345 1 gab.
3.Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr..L14-0848346, kurā saskaņā ar lēmumu
jāatrodas 11 gab tukšām pudelēm, somai, 4 gab. šļircēm un folijas iepakojums 1 gab.
KL-8387
Iepakojumi, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0047910 līdz
Nr.D180047929, kuos saskaņā ar le’mumu jātrodas 100 gab tetrapakām ar
uzrakstu Jelzin Vodka 3 l tilpuma 20 gab.
Iepakojumi ar uzrakstu Jelzin Vodka, apzīmogoti ar drošības uzlīmēm
Nr.D18-0047930-D14-0047949 20 gab.
KL-7881
Iepakojums pēc ekspertīzes (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 13 gab. pudeles ar šķidruma atlikumiem) 1 gab.
KL-9098
Iepakojumi ar dažāda veida alkohola pudelēm, kas aizlīmēti ar nodrošinājumiem no Nr.E140861950-E140861965,kuros atrodas 88 gab. pudeles ar stipro alkoholu , 69 pudeles un 45 bundžas ar alu 9 gab.
KL-9044
25 litru tilpuma plastmasas spaiņi ar šķidrumu kam raksturīga rūgšanas smaka, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L140676400 līdz Nr.L14-0676409 5 gab.
KL-9088
Iepakojumi ar drošības uzlīmēm Nr.A18-0325087 līdz Nr.A18-0325091, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas pudeles ar šķidrumu 5 gab.
KL-9045
Pudele ar šķidrumu 1 gab.
Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1900387 1 gab.
KL-7181
Iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0715585 līdz L14-0715592 8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840063118.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 2019.gada rīkojums Nr.460 „Par lietisko pierādījumu
iznīcināšanu KL9098”.
Iznīcināšanas objekts:
KL9098
Kartona kastes kas aizlīmētas ar VID uzlīmēm AL000707; AL000999; AL001000 un
AL000708, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 20760 cigaretes (matemātiski
aprēķinot 1038 cigarešu paciņas) 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC164681-441, PC193939-210, Nr.ENŽ11757, NR.PC193935-73, Nr.PC193939-210 un Nr.PC194809-297.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga, Plkst. 13.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 9.maija rīkojumi Nr.452, Nr.451,
Nr.449, Nr.448, Nr.447 un Nr.450 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13547,
AL13546, AL13069, AL13548, AL-13549 un AL13509”
Iznīcināšanas objekts:
AL13547
Tukša pudele pēc ekspertīzes Mr.1901715 3 gab.
AL13546
Viena tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1900715 1 gab.
AL13069
Bojāta spēļu pults 1 gab.
Skrūves 4 gab.
Austiņas 1 gab.
AL13548
Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1900811 1 gab.
AL13549
Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1900812 1 gab.
AL13509
Tukša pudele 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC194601-226.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga, plkst. 9.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 8.aprīļa rīkojums Nr.359 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL13494”
Iznīcināšanas objekts:
AL13494
1. Tukša pudele 1 gab
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC193883-357.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 8.aprīļa rīkojums Nr.359 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL13505”
Iznīcināšanas objekts:
AL13505
1. Cigaretes Camel - 10 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC2019-04258.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 2.aprīļa rīkojums Nr.343 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL13495”
Iznīcināšanas objekts:
AL13495
1. Cigaretes “Winston” 1 pac.
2. Cigaretes “NZ Gold” 1 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ5064.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 8.maija rīkojums Nr.445 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL13623”
Iznīcināšanas objekts:
AL13623
Dažādu marku cigaretes 400 pac
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3266, Nr. ENŽ 3455, Nr. ENŽ 3454, Nr. ENŽ 3916, Nr. ENŽ 3910, Nr. ENŽ 3669, Nr. ENŽ 3456, Nr. ENŽ 3665, Nr. ENŽ 3654, Nr. ENŽ 3903, Nr. ENŽ 3975.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 9.maija rīkojums Nr.464 „AL-13526,
AL-13527, AL-13534, AL-13573, AL-13574, AL-13575, AL-13576, AL-13577,
AL-13578,AL-13579, AL-13580”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 247 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 4050, Nr. ENŽ 4099, Nr. ENŽ 4089, Nr. ENŽ 4175, Nr. ENŽ 4051.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 10.maija rīkojums Nr.474 „AL-13592,
AL-13593, AL-13594, AL-13597, AL-13598”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 41 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3749, Nr. ENŽ 3993, Nr. ENŽ 3956, Nr. ENŽ 1125, Nr. ENŽ 3517, Nr. ENŽ 1875, un Nr. ENŽ 3453.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 9.maija rīkojums Nr.462 „AL-13572,
AL-13571, AL13570, AL13569, AL13531, AL13529 un AL13528”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 142 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC194602-617 un Nr. PC194600-224.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 9.maija rīkojums Nr.463 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL13508 un AL13524”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 11 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 4424, Nr. ENŽ 4108, Nr. ENŽ 4356 un Nr. ENŽ 3892.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par
rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 9.maija rīkojums Nr.461 „Par
izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13587, AL13588, AL13589 un AL13591”
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 310 pac.
Iepakojumi ar zelējamo tabaku 23 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816002319 un Nr.15890014317.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.05.2019.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”,
Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.457 un Nr.454 „Par lietisko
pierādījumu iznīcināšanu KL-9051 un KL7701”.
Iznīcināšanas objekts:
KL9051
1.Papīra maisi nozīmogoti ar drošības uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu
atrodas 2093 cigarešu paciņas 5 gab.
KL7701
1 .Iepakojums ar 10 cigarešu paciņām Security Seal L14-0725980 1 gab.
2. Cigarešu paciņa Route 66 ar cigaretēm pēc ekspertīzes 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG422912, Nr.PG464137, Nr.PG422651.

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.05.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.05.2019. rīkojums Nr.442 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13553, AL-13568, AL-13586”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) -1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 litri) - 1 gab.;
Apzīmogota 1,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 1.0 litrs šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320006419.

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.05.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.05.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.05.2019. rīkojums Nr.431 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9089”.
Iznīcināšanas objekts:
Šķidrums, kas atrodas apzīmogotās alumīnija kannās (lēmumā norādīts 142,873 litri brāgas; drošības uzlīmes no Nr. L14-0740417 līdz Nr. L14-0740420).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC309251, Nr.PG464136, Nr.PG464133, Nr.PG464134, Nr.PG464135, Nr.PC309143, Nr.PC309142.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.04.2019. rīkojums Nr.405 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13554, AL-13555, AL-13556, AL-13558, AL-13560, AL-13563, AL-13564”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar degvīnu 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,7 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,180 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts bez tajā esošās kandžas pēc ekspertīzes) – 1 gab.;
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.0 litrs) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,440 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331014319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.04.2019. rīkojums Nr.403 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9080”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar atlikušo alkoholu 36,110 litri; drošības uzlīmes Nr. L14-0676337 un Nr. L14-0676338) - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC309140 un Nr.PC309141.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.04.2019. rīkojums Nr.404 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13557 un AL-13562”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts , ka iepakojumā atrodas 100 gab. cigaretes „Premjer”) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts , ka iepakojumā atrodas 400 gab. cigaretes „Captain Black”) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.119030244.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.04.2019. rīkojums Nr.402 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8910”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti maisi ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Bond” kopā 495 gab. paciņas maisā un kartona kastē; drošības uzlīmes Nr. D18 0203121 un D18 0203122). -2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ” kopā 495 gab. paciņas maisā un kartona kastē; drošības uzlīmes Nr. D18 0203124 līdz D18 0203126) – 2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ” pa 495 paciņām katrā kastē; drošības uzlīmes Nr. D18 0203128, D18 0203129, D18 0203131, D18 0203132, D18 0203134, D18 0203135, D18 0203137, D18 0203138, D18 0203140, D18 0203141, D18 0203143, D18 0203144, D18 0203146, D18 0203163, D18 0203165, D18 0203167) – 10 gab.;
Apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Rothmans” ar cigarešu paciņu daudzumu katrā kastē – 500; 491 un 495 (piecās kastēs); drošības uzlīmes Nr. D18 0203148, D18 0203149, D18 0203151, D18 0203153, D18 0203155, D18 0203157, D18 0203159, D18 0203161) – 7 gab.;
Apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ Gold” ar cigarešu paciņu daudzumu katrā kastē – 495 (8 kastes), 493 (2 kastes), 494 (2 kastes), 496 (2 kastes) – 14 gab.;
Apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Bond” sarkanas – baltas krāsas pa 495 cigarešu paciņām katrā kastē; drošības uzlīmes Nr. D18 0203228, D18 0203229, D18 0203240, D18 0203241) – 2 gab.;
Apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Bond” zilas – baltas krāsas pa 495 cigarešu paciņām katrā kastē; drošības uzlīmes Nr. D18 0203231, D18 0203232, D18 0203234, D18 0203235, D18 0203237, D18 0203238) – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840021419, Nr.15840135118, Nr.15840024819, Nr.15840022919, Nr.15840029119, Nr.15840023419, Nr.11824001419, Nr.11240024518.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.03.2019. plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.04.2019. rīkojums Nr.393 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8994, KL-9049, KL-9050, KL-9060, KL-9069, KL-9076, KL-9077, KL-8683”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos kopskaitā atrodas 83 800 gab. cigarešu; drošības uzlīmes no MA-133786 līdz MA 133789) – 4 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar „Premjer” markas cigaretēm. (lēmumā norādīts iepakojumos atrodas 119 800 gab. cigarešu; drošības uzlīmes no MA-20853 līdz MA 20864) – 12 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar „Premjer” markas cigaretēm. (lēmumā norādīts iepakojumos atrodas 37 800 gab. cigarešu; drošības uzlīmes AB-005636, AB-005637, AB-005638) – 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos kopskaitā atrodas 35080 gab. cigaretes “Premjer” un 18 700 gab. cigaretes “Minsk Superslims”; drošības uzlīmes no MA-133795 līdz MA 133798) – 4 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos kopskaitā atrodas 15000 gab. cigaretes “Premjer” un 9 400 gab. cigaretes “NZ Gold”; drošības uzlīmes MA-20865 un MA -20866) – 2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumos kopskaitā atrodas 8580 gab. cigaretes “NZ Gold”, 10 600 gab. cigaretes “NZ Black”, 14 780 gab. cigaretes “Minsk Super Slims”; drošības uzlīmes MA-133790, MA-133791, MA-133792) – 3 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 29 940 gab. cigaretes “NZ Gold”; drošības uzlīme E14 - 1061294) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 6 cigarešu paciņas) – 1 gab.;
Apzīmogots maiss (lēmumā norādīts, ka maisā atrodas nešļi un cigarešu stiprināšanas ierīce – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.633.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.04.2019., plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.04.2019. rīkojums Nr.397 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13538”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas kopskaitā 1440 gab. cigaretes; drošības uzlīme Nr. A180373465)- 1.gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11181184818, Nr.11903002319.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.04.2019. rīkojums Nr.395 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9071, KL-9064”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota plastmasas kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts etilspirta šķīdums) – 1 gab.;
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.;
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaržu ar kopējo daudzumu 201820 ml) drošības uzlīmes no L14-0679442 līdz L14-0679449) – 8 gab.;
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG422911, Nr.PG422789, Nr.PG422994.

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.04.2019. rīkojums Nr.395 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13537, AL-13539, AL-13542”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) -1 gab.;
Apzīmogotas 38,5 litru tilpuma alumīnija kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar duļķainu šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaržu; drošības uzlīmes L14-0755454, L14-0755458) 2 gab.;
Apzīmogots melns polietilēna maiss (lēmumā norādīts, ka maisā atrodas kandžas dzenamais aparāts; drošības uzlīme L14-0755460) – 1 gab.;
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0676421) – 1 gab.;
Apzīmogotas stikla pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu kopējs daudzums 1.0 litrs) – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.04.2019., plkst. 9.00
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 13
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās
transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (AL13502):
Chrysler grand voyager, pēc avārijas, bez valsts reģistrācijas numura 1 gab.
T/l aizdedzes atslēgas
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. PG422951, Nr. PG422952, Nr. PG422954, Nr. PG422955, Nr.PG422668, Nr.PG422953, Nr.PG464132 un Nr. PG422580.

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.04.2019. rīkojums Nr.375 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13510, AL-13511, AL-13512, AL-13513, AL-13514, AL-13515, AL-13522, AL-13523”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) -1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,35 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 litri) -1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,2 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 litri) – 1.gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,07 litri atšķaidītu spirtu) – 1.gab.;
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholam raksturīgu smaku 0,2 litri šķidruma) – 1.gab.;
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089051015, Nr.11095021619, Nr.11151016319, Nr.11095011119, Nr.15840020018, Nr.11300024518.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:10.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.04.2019. plkst. 08:30
Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025
„Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 01., 15., 22. marta un 1., 3. un 8.
aprīļa rīkojumi Nr. 217, Nr.268, Nr.301, Nr.334, Nr.347 un Nr.356 „Par
lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387, KL-5719, KL-8999, KL-9023,
KL-9025, 8760”
Iznīcināšanas objekts: 4 gab. mucas, kas ir aizzīmogotas ar Sec. Seal
uzlīmēm, mucās ir šķidrums, 4 gab. pudeles ar šķidrumu, kas ir iepakotas
maisā, 15 gab. dažāda tilpuma pudeles ar šķidrumu, 1 gab. plastmasas kanna,
kura atrodas šķidrums, kanna nozīmogota ar sec. Seal uzlīmi Nr. R18-0323625,
6 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Sec.Seal uzlīmēm no
Nr.D180151483 līdz D180151484 un no Nr.A180323647 līdz A180323650, saskaņā
ar lēmumu, iepakojumos atrodas 6 gab. kannas ar šķidrumu, 11 gab. 25 l.
tilp. kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm, 20 gab.
kartona iepakojumi, pēc eksperta atzinuma Nr.1901185, saskaņā ar lēmumu,
iepakojumos atrodas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu “Jelzin Vodka”, 3 gab.
brūnas krāsas papīra maisi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 13 lampas un
ventilators.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181024619, Nr.11290044118 un Nr. 11290003119.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.04.2019. rīkojums Nr.353 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9041, KL-9043 un KL-9052”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas kannas ar atlikušo šķidrumu pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes no L14-0676425 līdz L14-0676428 -4 gab.;
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes L14-0676379, L14-0676429, L14-0676430) – 3 gab.;
Apzīmogota metāla tvertne ar šķidrumu (drošības uzlīme A18-0466562) – 1 gab.;
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu (drošības uzlīmes no A18-0466566, A18-0466564, A18-0466579)- 3 gab.;
Apzīmogota kanna ar šķidrumu (drošības uzlīme A18-0466581) – 1 gab.;
Apzīmogota alkohola izgatavošanas ierīce (alumīnija kanna un kvadrāta formas metāla tvertne ar spirāli) – 1 gab.;
Apzīmogota plastmasas tvertne ar metālisku dzesētāju un alkohola izgatavošanas ierīce - kanna - 1.gab.
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes L14-0676341, L14-0676343) – 2 gab.;
Apzīmogotas alumīnija kannas apmēram 40 litru tilpuma ar šķidrumu (drošības uzlīmes H17-0357947, H17-0357949, H17-0357951, H17-0357953, H17-0357955, H17-0357957) – 6 gab.;
Kandžas ražošanas aparāta sastāvdaļas – plastmasas mucas ar spirālveidīgām caurulēm – 2 gab.;
Apzīmogota metāla kanna ar pašizgatavotu alkoholisko dzērienu (drošības uzlīme Nr. J15-0426011) – 1 gab.;
Kandžas izgatavošanas ierīce – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar tvertnēm ar pāri palikušo šķidrumu pēc ekspertīzes (drošības uzlīme Nr. L14-0676339) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.66 un Nr. PG422846.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.04.2019., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.04.2019. rīkojums Nr.358 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13479, AL-13520”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm “Premjer” kopskaitā 20 000 gab.; drošības uzlīmes no L14-0707256 līdz L14-0707260) – 5 gab.
Apzīmogota metāla konstrukcija (drošības uzlīme L14-0707266) -1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Monte Carlo” 160 gab.; drošības uzlīme D18-0941772) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840127718.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.04.2019., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.04.2019. rīkojums Nr.357 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9030”.
Iznīcināšanas objekts:
Cigaretes “Kорона Super Slims” 1 258 280 gab. - 64 apzīmogoti iepakojumi;
Cigaretes “NZ Gold” 18 760 gab. -1 apzīmogots iepakojums;
Cigaretes “President Gold” 9 980 gab. -1 apzīmogots iepakojums.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903003219, Nr.15840115818, Nr.15840008419, Nr.11824000719, Nr.15840028819.

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.04.2019. plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.04.2019. rīkojums Nr.354 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9015, KL-9017, KL-9018, KL-9020, KL-9046”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas kopskaitā 42 220 gab. cigaretes, drošības uzlīmes Nr. L14-0805289, L14-0805288, L14-0805292 un K12-112196) - 4 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 59 800 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes no MA-133623 līdz MA-133628) – 6 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 25 800 gab. cigaretes “Premjer”, 13 800 gab. cigaretes “Queen Superslims” drošības uzlīmes no MA133761 līdz MA133763) – 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 49 900 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes Nr. E17-1776601, E17-1776602, E17-1776603) -3 gab.;
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas plēves, šņores; drošības uzlīme E17-1776605) – 1 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas cigaretes “NZ Gold” un “Fest Superslims” kopā 39 600 gab.; drošības uzlīmes no MA20847 līdz MA20850) - 4 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181024519 un Nr. 11181009519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.04.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.04.2019. rīkojums Nr.333 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9022 un KL-9034”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar tukšu pudeli pēc ekspertīzes – 2 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ35427, Nr.PG422947, Nr.VP1/PC309031, Nr.PG422949 un Nr.PG422948.

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.04.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.04.2019. rīkojums Nr.336 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13474, AL-13477, AL-13478, AL-13491, AL-13492”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes; drošības uzlīme Nr. L14-0676333 -1 gab.;
Kandžas tecināmais aparāts, sastāv no 39 litri tilpuma alumīnija kanna ar iebūvētu elektrisko tenu, plastikāta cauruli, tērauda tvertnes, kurā iebūvēta kapara caurule (iepakots paketē Nr. 2) – 1 gab.;
Apzīmogota polietilēna 1.0 litra tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1.0 litrs) -1 gab.;
Apzīmogots iepakojums pēc ekspertīzes ar pudelēm un šķidrumu – 1 gab.;
Apzīmogota polietilēna 0,5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota polietilēna 0,5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11200042818

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8693): 

T/l Fiat Punto ar šasijas Nr.ZFA17600002339459

T/l aizdedzes artlēga ar pulti

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088020412, Nr.11088168612

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.04.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019. plkst.14.00

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 20.marta rīkojums Nr.286 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9001, KL-9002”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizlīmētas aploksnes ar paskaidrojošiem uzrakstiem, saskaņa ar lēmumu kopā atrodas 8 gab. 10 forint nomināla monētas - 2 gab.

Aizlīmēta aploksne ar paskaidrojošiem uzrakstiem, saskaņa ar lēmumu atrodas 7 gab. 10 forint nomināla monētas - 1 gab.

Aizlīmēta aploksne ar paskaidrojošiem uzrakstiem, saskaņā ar lēmumu atrodas 1 gab. 1 lita nomināla monēta un stieple - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC 194503-298, Nr. PC 193937-241, Nr. PC 193669-444

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.04.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 14.00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.303, Nr.306, Nr.307 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13450, AL-13467, AL-13468”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1901130 ar drošības uzlīmi Nr.D18-0151899, kurā pēc eksperta atzinuma jāatrodas 2 gab. tukšām plastmasas pudelēm – 1 gab.

Tukša pudele – 1 gab.

Plastmasas pudele ar šķidruma atlikumiem – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840107318, Nr.15840026318, Nr.11815007017, Nr.11518002218

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.04.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.305, Nr.316, Nr.327, Nr.330 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9019, KL-9024, KL-7881, KL-8449”.

Iznīcināšanas objekts:

Melnas krasas iepakojums, kas ir aizzīm. ar drosības uzlīmi Nr.E17-1732934, sask. ar lēmumu, iepakojumā atrodas cigaretes ""NZ Gold"" un ""Winston"" – 1 gab.

Melni iepakojumi, kas ir nozīmogoti ar drošības uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 40400 gab. cigarešu – 6 gab.

Iepakojums ar cigaretēm, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi – 1 gab.

Aizzīmogotas kartona kastes ar atlikušajiem pēc paraugu izņemšanas tabakas izstrādājumiem – 189 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 2533, Nr. ENŽ 2495, Nr. ENŽ 2704, Nr. ENŽ 2458, Nr. PC 193669-444, Nr. PC 193835-443, Nr. PC 193670-445, Nr. 088/43-T, Nr. ENŽ 14266, Nr. ENŽ 15143, Nr. ENŽ 15008, Nr. ENŽ 15227, Nr. ENŽ 15093, Nr. ENŽ 15226, Nr. ENŽ 15228, Nr. ENŽ 14879, Nr. ENŽ 3134, Nr. ENŽ 3274

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.04.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019.

Iznīcināšanas vieta: „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.287, Nr.304, Nr.308, Nr.337, Nr.335 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13458, AL-13459, AL-13460, AL-13461, AL-13464, AL-13465, AL-13466, AL-13475, AL-13480, AL-13481, AL-13482, AL-13483, AL-13484, AL-13485, AL-13486, AL-13489, AL-13497, AL-13499”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1259 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 2.04.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 9.04.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.03.2019. rīkojums Nr.300 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”

Iznīcināšanas objekts:

KL8387

 1. Kartona iepakojumi ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0047850 līdz Nr.D18-0047869, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 100 gab. 3 l tilpuma tetrapakas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840124818, Nr. 15840003319, Nr. 15840132518, Nr. 15840003219.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.04.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.03.2019. rīkojums Nr.328 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9006, KL-9007, KL-9008, KL-9009”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 39 000 gab. cigarešu „Premjer”. Drošības uzlīmes MA-133727 līdz MA 133729 – 3 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 33 200 gab. cigarešu „Premjer”. Drošības uzlīmes MA-133749 līdz MA 133750 – 2 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 119 800 gab. cigarešu „Premjer”. Drošības uzlīmes MA-133734 līdz MA 133745 -12 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 39 800 gab. cigarešu „Premjer”. Drošības uzlīmes MA-133746 līdz MA 133748 – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11520080318, Nr.11151035418 un Nr.11310003619

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.03.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.04.2019., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 un Krustpils iela 63a

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8797; KL-8522, KL-8949): 

a/m Audi 80 v/n EC-914,

a/m BMW 530 v/n HD-9518,

a/m Volvo S60 v/n JB-1949

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PG422663, Nr.PG422946 un Nr.PC309139.

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.04.2019. plkst. 09:00
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.03.2019. rīkojums Nr.317 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13448, AL-13469, AL-13455”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota polietilēna 1.0 litra tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota stikla 0,5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošu degvīnu 0,5 litri) – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11810046008

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 1.04.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.03.2019. rīkojums Nr.279 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8995”

Iznīcināšanas objekts:

KL8995

1.Iepakojums, kas aizzīmogots ar Security seal uzlīmi Nr.A18-0486917 un A18-0486918 (kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 3 gab. cilindriskiem priekšmetiem, divām garenām metāliskām plāksnēm ar caurumiem, vienai apaļas formas plāksnei. 8 gab. Garenām metāla plāksnēm, 4 gab. nenoteiktas formas plāksnēm, medaļai ar reljefa uzrakstiem “1993 Biznesa augstskola Turība 2003”)     1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270003218, Nr.11089166116, Nr.1111410049605

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.10.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.221, Nr.160, Nr.221, Nr.14, Nr.21 „Par lietisko pierādījumu novērtēšanu un realizāciju KL-8444, KL-7077, KL-62”.

Iznīcināšanas objekts:

Skalošanas aparāts “B3-OMB-g, Nr.33” - 1 gab.

Pudeļu aizvākotājs Officine pesce, modelis PG 2010/V Nr.6907, 2016.gads – 1 gab.

Pudeļu pildāmais aparāts Mori-TEM – 1 gab.

HONDA ACORD ātrumkārba Nr.SM3M 1005215 ar plombu Nr.0599447 – 1 gab.

HONDA DZINĒJS Nr.1019666 ar kodu R20A2 ātrumkārbu Nr.ZWX 18008348 ar plombu Nr.0599429 – 1 gab.

HONDA JAZZ ātrumkārba SESN3089628 ar plombu Nr.0599463 – 1 gab.

VW CADDY virsbūve ar šasijas Nr.WV2ZZ2KZAX099137 divas daļas ar plombu Nr.0599554 un 0599555 – 2 gab.

Automašīnas apsildīšanas radiators - 1 gab.

Automašīnas akumulators - 1 gab.

Automašīnas krāsns ventilators - 1 gab.

Automašīnas stikls ar tekstu “SIGLA 43R-001039 AS 1M 73-3 DOT25 VSG WD 2115” - 1 gab.

Automašīnas stikls ar uzrakstu “SIKURSIV 43R-003021 DOT-36AS1 M190 9 TINTED” - 1 gab.

Automašīnas stikls ar zaļu tonējumu ar uzrakstu “SIKURSIV 43 R-000778-DCT-36AS1M1839TINTED” - 1 gab.

Automašīnas trīsstūra formas stikls ar uzrakstu “SEKURIT ESGH 43R-00102500T27 M24000AS2ESG WD” - 1 gab.

Automašīnas trīsstūrveida stikli ar uzrakstu “Start Stop” Elektro ninen A JONESTOLAITE SPLINEX 43R-00048D00T24-M68-AS27 - 2 gab.

Automašīnas VW Passat priekšējie spārni - 2 gab.

Aizmugurējais dekoratīvais panelis pelēkā krāsā - 1 gab.

Aizmugurējais dubultais sēdeklis - 1 gab.

Aizmugurējais VW Passat lukturis - 2 gab.

Bagāžas nodalījuma dekoratīvā plastmasa - 1 gab.

Bagāžas nodalījuma dekoratīvais pārsegs - 1 gab.

Bagāžas nodalījuma dekoratīvais režģis - 1 gab.

Gabarītlukturi - 2 gab.

Durvis zaļā krāsā (divām durvīm piestiprināti spoguļi) - 4 gab.

Gaisa padeves kanāls no plastmasas - 1 gab.

Jumta bagāžnieks melnā krāsā - 1 gab.

Melna plastmasas detaļa ar trim nodalījumiem - 1 gab.

Metāla konstrukcija, kas tiek piestiprināta pie priekšējiem automašīnas lanžeroniem - 1 gab.

Metāla konstrukcija, kas tiek piestiprināta pie bagāžas nodalījuma starp buferi un bagāžnieku - 1 gab.

Motora pārsegs - 1 gab.

Motors ar Nr.06A1332316 kopā ar ātrumkārbu- četrcilindru - 1 gab.

Motors ar Nr.3B0907557P ar piestiprinātu ātrumkārbu Nr.3230 - 1 gab.

Priekšējais VW Passat lukturis - 2 gab.

Priekšējie automašīnas spārni zaļā krāsā - 2 gab.

Sānu plastmasas dekoratīvie sliekšņi - 2 gab.

Sēdekļa atzveltne pelēkā krāsā - 1 gab.

Vāks, ar kuru tiek aiztaisīts nodalījums, kurā glabājas mašīnas aptieciņa - 1 gab.

VW pakaļējais bufers - 2 gab.

VW priekšējais bufers - 1 gab.

Automašīna Mercedes Benz 124 (daļēji izjauktā stāvoklī bez lūkas, sēdekļiem, moldingiem u.c. detaļām ar vadiem salonā) - 1 gab.

Automašīna VW Passat (izjauktā stāvoklī bez riteņiem, diskiem, buferiem, motora pārsega, bagāžas nodalījuma ar daļēju izjauktu salonu) - 1 gab.

Automašīna VW Passat (tumši zaļā krāsā, uz stūra uzraksts “PILINGSTON” - 1 gab.

Automašīnu komplektējošās detaļas lietotas - 1245 kg

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422697, Nr.PG422698, Nr.PG422909, Nr.PC309139, PG422144, PG422441.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads. Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.03.2019. rīkojums Nr.312 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13343, AL-13449, AL-13470, AL-13455, AL-13454 un AL-13473.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ” ar Baltkr. akc. mark. 120 gab., “NZ” bez akcīzes marķējuma 120 gab., “John” 40 gab.) - 1gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Premjer” 260 gab., “John White” 500 gab.).- 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ” ar Baltkr. akc. mark.160 gab., “NZ” bez akcīzes marķējuma 20 gab., “John” 120 gab.) - 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Premjer” 6000 gab.) - 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “NZ” 10 000 gab.) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “John” 180 gab.; drošības uzlīme Nr. L14-0972605) – 1 gab.
Apzīmogota cigarešu “Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 7 cigaretēm) -1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts “Rothmans” 120 gab.) - 1 gab.
Apzīmogota cigarešu “Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm) – 1 gab.
Apzīmogota cigarešu “Bond” paciņa (lēmumā norādīts ar 12 cigaretēm) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 15840019519, Nr. 11824005316, Nr. 11903004719.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.03.2019. rīkojums Nr.302 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8992, KL-7081, KL-9000”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 2 120 gab. cigaretes “Premjer” un 45 320 gab. cigaretes “NZ Gold Super Slims”, drošības uzlīmes MA-26448 un MA-26449).– 2.gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 229 800 gab. cigaretes “NZ Gold” ).– 23 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 149 800 gab. cigaretes “NZ 10” ). – 15 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 129 800 gab. cigaretes “NZ 8” ).– 13 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 189 800 gab. cigaretes “Premjer” ). – 19 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 29 800 gab. cigaretes “Queen” ) – 3 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 119 800 gab. cigaretes “Fest” ) – 12 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Lēmumā norādīts, ka iepakojumos atrodas 79 680 gab. cigaretes “Premjer”, drošības uzlīmes no L14-0972119 līdz L14-0972126) – 8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11300017318, Nr.11140036218, Nr.11140033818, Nr.11370002019

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 22.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2019. plkst. 13:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 01. marta rīkojumi Nr. 216, Nr.218, Nr.219 un Nr.220 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8842, KL-8968, KL-8964, KL-8965”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. alkohola izgatavošanas ierīce ar spirāli (katls),

4 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas dažāda tilpuma pudeles ar šķidruma atlikumiem),

1 gab. misiņa caurule,

1 gab. alumīnija kanna,

6 gab. aizzīmogotas metāla kannas ar brāgu,

3 iepakojumi, kuros atrodas burkas un pudeles, destilātors,

1 gab. iepakojums, sec.seal Nr.A180468206 kurā atrodas 4 tukšas pudeles,

8 gab. polimēra iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar sec.seal uzlīmēm no nr. A180468198 līdz A180468205, kuros atrodas 8 gab. 5 l. tilp. pudeles ar šķidrumu,

1 gab. iepakojums ar Sec. Seal uzlīmi Nr.A180468169 kurā atrodas 5 gab. pudeles ar šķidrumu,

2 gab. burkas ar šķidrumu un 4 gab. tukšas pudeles,

1 gab. kandžas aparāts.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11820002418

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.12.2018., plkst.10.30

Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.03.2019. rīkojums Nr.225. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8973”

Iznīcināšanas objekts:

KL8973

Benzīns 95E-20 itri

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518004016 un Nr.11270000219

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.03.2019., plkst.9.00, 26.03.2019., plkst.9.00, 27.03.2019., plkst.9.00, 28.03.2019., plkst.9.00 un 29.03.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.03.2019. rīkojums Nr.264 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6781” un 14.03.2019. rīkojums Nr.263 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8982”

Iznīcināšanas objekts:

KL6781

 1. Iepakojumi ar pudelēm, iepakojumi aizplombēti ar security seal uzlīmēm 2 gab
 2. Iepakojums aizlīmēts ar Security seal uzlīmi Nr.L14-0983532
 3. Iepakojums aizlīmēts ar Security seal uzlīmi Nr.L14-0983533

KL8982

 1. 200 l tilpuma plastmasas mucas, kas ir pildītas ar šķidrumu 16 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2018-01295/1, Nr. ENŽ 15016, Nr. 088/345-I, Nr. PC 194506-102, Nr. PC 193361-2320

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 14.00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.247, Nr.255 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12356, AL-13249, AL-13444, AL-13445”

Iznīcināšanas objekts:

3 ml vienreizlietojamās šļirces ar adatu – 20 gab.

Konverts, kas ir aizzīmogots ar Sec.Seal uzlīmi Nr.H170584160, saskaņā ar lēmumu konvertā atrodas saliekams nazis – 1 gab.

Tukšas 0,5 l tilp. pudeles pēc ekspertīzes – 2 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 2036, Nr. ENŽ 1989, Nr. ENŽ 2173, Nr. ENŽ 2038, Nr. ENŽ 1651, Nr. ENŽ 2037, Nr. ENŽ 2359, Nr. ENŽ 2327, Nr. ENŽ 2299, Nr. PC 193657-425

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.231, Nr.246, Nr.254 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13424, AL-13425, AL-13426, AL-13427, AL-13428, AL-13429, AL-13440, AL-13441, AL-13442, AL-13446”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 800 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11904005417, Nr.11816001714

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.223, Nr.250 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7911, KL-4438”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas kastes ar cigaretēm. Saskaņā ar spriedumu 8210 dažādu marku cigarešu paciņas. – 22 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar spriedumu 43 dažādu marku cigarešu paciņas. – 3 gab.

Iepakojumi ar drošības uzlīmēm NrK11-3373429, K12-063330, H13-0144398 un K12-063329, kuros saskaņā ar lēmumu jāatrodas 55 gab. cigarešu paciņām Winston – 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC309103, Nr. PG422696, Nr. PG264351, Nr. PG422742, Nr. PG422661, Nr.PC309105, Nr.PC309104, Nr.PC309136, Nr.PG422662.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.03.2019. plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.03.2019. rīkojums Nr.259 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13403, AL-13358, AL-13434, AL-13447, AL-13437, AL-13420, AL-13415, AL-13419, AL-13435”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri). Drošības uzlīme L14-0676224) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679398) – 1 gab.
38 l tilpuma alumīnija kanna ar iebūvētu elektrisko tenu un vadu – 1gab.
Apzīmogota 60 l tilp. plastmasas kanna (lēmumā norādīts ar 21.723 l šķidruma ar alkohola smaku). Droš. uzl. D14-0137927 – 1 gab.
Plastmasas dzesēšanas aparāts, kas sastāv no plastmasas tvertnes un iebūvētas vara caurules spirāles – 1 gab.
Apzīmogota 38 l tilp. alumīnija kanna (lēmumā norādīts ar 22.527 l šķidrumu, kam piemīt alkohola smaka). Droš. Uzl. D14-0137929 – 1 gab.
Apzīmogota 0,2 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 litri) – 1 gab.
Apzīmogotas 0,5 litru tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 litri) – 2 gab.
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes - 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar tukšu pudeli pēc ekspertīzes – 1 gab.
Apzīmogota 0,2 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG460468, Nr.15(ENŽ Nr.001649), Nr.PG422672, Nr.PG422792.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.03.2019. rīkojums Nr.258 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13339, AL-13355, AL-13404, un AL-13436.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 60 cigaretes “Prima”; drošības uzlīme L14-0810614) - 1gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 140 cigaretes “Rothman of London” (kopā 7 paciņas); drošības uzlīme L14-0860484) - 1 gab.
Apzīmogota cigarešu “Premjer” paciņa - 1 gab.
Apzīmogota cigarešu “Premjer” paciņa - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietās Nr. 2018-05201; PC193925-2463; PC193927-2464; PC193927-2464; PC193858-2581; PC193589-2580; PC193857-2314; PC193535-2616

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.03.2019. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta:  Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.03.2019.  rīkojumi Nr.210, un Nr.213, 07.03.2019. rīkojums Nr.243  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13432, AL-13430, AL-13431, AL-12279,AL-13382, AL-13385, AL-13386, AL-13387”.

Iznīcināšanas objekts:

2 gab. metāla kastes,

7 gab. tukšas pudeles,

1 gab. 1,5 l. tilp. plastmasas pudele, kurā atrodas šķidrums 570 ml.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC 193930-277, Nr. PC 193929-276

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 07. marta rīkojumu Nr.242 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13417, AL-13418”

Iznīcināšanas objekts:

10 pac. Cigaretes “Fest”,

10 pac. Cigaretes “Prince” ,

30 pac. Cigaretes “NZ Gold”.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840006319

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2019. plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 07. marta rīkojums Nr. 241 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8980”

Iznīcināšanas objekts: 

60 gab. kartona iepakojumi, kas nozīmogoti ar drošības uzlīmēm no Nr.E14-0861890 līdz E14-0861944, saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas 30140 paciņas cigarešu “Winston Blue”.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11824000419, Nr. 15840012119, Nr. 15840002719, Nr. 15840017519, Nr. 11903002519.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.03.2019. rīkojums Nr.248 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8977, KL-8990, KL-8984, KL-8989, KL-8985”,
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 29 940 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīme E14-1061276) – 1.gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 39 900 gab. cigaretes „Minsk Super Slims”; drošības uzlīme MA-133764) – 1 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 26 600 gab. cigaretes „Premjer”; drošības uzlīmes MA-133778 līdz MA-133781) – 4 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 76 600 gab. cigaretes „Premjer”; drošības uzlīmes MA-26443 līdz MA-26447) – 5 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 53 780 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīmes Nr. A18- 0152226, A18- 0152227, A18-0152229, A18-0152231, A18-0152233, A18-0152235) – 6 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320040718.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.03.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.03.2019. rīkojums Nr.249 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8963”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas NVA tvertnes ar šķidrumu (lēmumā norādīts, ka tvertnēs kopā atrodas 215,33 litri alkoholiskā dzēriena; drošības uzlīmes Nr. L14-0635514, L14-0635515; L14-0635516) – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270005518

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 4.03.2019. rīkojums Nr.226 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8974”

Iznīcināšanas objekts:

KL8974

1.Dažāda tilpuma kannas ar šķidruma atlikumiem kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0635737 un Nr.L14-0635739 2 gab.

2.Drošības maiss kas fiksēts ar drošības fiksatoru Nr.1071267, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 4 gab.  kannas ar šķidruma atlikumiem         1 gab.

3.Drošības maiss kas fiksēts ar drošības fiksatoru Nr.1071268, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 1 gab. tukša pudele, 3 gab. pudeles un viena kanna ar šķidruma atlikumiem                1 gab.

4.Kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, kurām uzlīmētas drošības uzlīmes Nr.L14-0635741 un Nr.L14-0635742                2 gab.

5.Kaste, kura aizlīmēta ar drošības uzlīmēmNr.L14-0635743 un Nr.L14-0635744, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 13 gab. dažāda veida pudeles ar šķidruma atlikumiem    1 gab.

6.Tukša pudele ar drošības uzlīmi Nr.L14-0635738                              1 gab.

7.Kaste, kura aizlīmēta ar drošības uzlīmēmNr.L14-0635747 un Nr.L14-0635748, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 15 gab. dažāda veida pudeles ar šķidruma atlikumiem    1 gab.

8.Melna soma, kurai uzlīmēta drošības uzlīmēm Nr.J15-0464491 un Nr.J15-0464492, kurā atrodas 4 gab. 5 litru tilpuma tukšas kannas  1 gab.

9.Soma, kurai uzlīmēta drošības uzlīme Nr.L14-0635717, kurā atrodas 4 gab. 5 litru tilpuma kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku             1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC193862-2436, Nr.PC193559-2394 un Nr.ENŽ-9415

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 1.03.2019 rīkojums Nr.209 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13338”, 1.03.2019 rīkojums Nr.206 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13338 un 01.03.2019 rīkojums Nr.211 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12114”

Iznīcināšanas objekts:

AL13338

 1. Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1810560, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125977            1 gab.

AL13337

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1809519, ar drošības uzlīmi Nr.L14-0639532, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 4 gab. tukšas plastmasas pudeles          1 gab.

AL12114

 1. Polimēra kanna ar spirtu pēc ekspertīzes Nr.1802223, aizzīmogota ar Security seal Nr.L15-0366976             1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816019318

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.02.2019. rīkojums Nr.152 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8907”

Iznīcināšanas objekts:

KL8907

1.Kartona iepakojumi ,kas ir aizlīmēti  ar Security Seal uzlīmēm no Nr.L140957644 līdz L140957652,saskanā ar lēmumu, iepakojumā atrodas 91 gab. dažāda tilpuma pudeles ar šķidrumu un viena plastmasas pudele ar šķidrumu         9 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890039516, Nr.11089039818, Nr.11087086518

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.03.2019. plkst.8.45

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada marta rīkojumi Nr.215, Nr.230 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8341, KL-8380, KL-8832”.

Iznīcināšanas objekts:

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm no Nr. E171732260 līdz E1732261 - 2 gab.

Tukšas dažāda tilpuma kannas - 6 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1809534 (2 gab. kastes un 1 gab. maiss) aizzīmogots ar Security Seal uzlimēm Nr.A18 0125664, Nr.A18 0125666 un Nr.A18 0125667 ar alkohola atlikumiem - 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840066818

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.03.2019., plkst.9.00.

Iznīcināšanas vieta – SIA “ALL Recycling” teritorija Bērzaunes iela 8a, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.03.2019. rīkojums Nr.224 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8810”.

Iznīcināšanas objekts:

582 gab. kartona kastes, kurās atrodas 1 l. tilp. pudeles ar uzrakstu “Svajak Vodka”, kastes numurētas un aplīmētas ar paskaidrojošu uzrakstu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840020018 un Nr.11221068018

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 7.03.2019., plkst.9.00.

Iznīcināšanas vieta – SIA “ALL Recycling” teritorija Bērzaunes iela 8a, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.02.2019. rīkojums Nr.159 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387” un  Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.02.2019. rīkojums Nr.149 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8636”

Iznīcināšanas objekts:

KL-8387

 • 20 gab. kartona kastes apzīmogotas ar drošības uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 100 gab. iepakojumi tetrapakas ar uzrakstu „Jelzin Vodka” ar šķidrumu) - 20 gab.
 • Kartona kastes, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0047785 līdz Nr.D18-0047804, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 100  gab. iepakojumi (tetrapakas) ar tilpumu 3 litri, ar šķidrumu - 20 gab.

KL8636

Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1805884 (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas 54 gab. dažāda veida pudeles ar šķidruma atlikumiem (1.69 litri) ar alkoholam raksturīgu smaku) - 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2018-06120 un Nr.2018-06117 (atcelts)

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 8.03.2019., plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta –"Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 1.03.2019 rīkojums Nr.207 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13312” un 01.03.2019 rīkojums Nr.208 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13313”

Iznīcināšanas objekts:

AL13312

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Latvijas muitas drošības uzlīmi Nr. AA04773, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 200 gab. stikla flakonu ar pulverveida vielu ORGANIC BENTONITE (saskaņā lēmumu 200 gab. flakonu svars ar pulverveida vielu ar iepakojumu ir 1.38 kg)   -1 gab.

AL13313

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Latvijas muitas drošības uzlīmi Nr. AA04772, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 200 gab. stikla flakonu ar pulverveida vielu ORGANIC BENTONITE (saskaņā ar lēmumu 200 gab. flakonu svars ar pulverveida vielu ar iepakojumu ir 1.5  kg)     -1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890077015, Nr.11816008518 (atcelts)

Datums, kad publicēts paziņojums: 4.03.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.03.2019., plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – "Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.02.2019. rīkojums Nr.145 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6782”, 18.12.2019. rīkojums Nr.1380 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519”,

Iznīcināšanas objekts:

KL6782

1.Kartona iepakojums (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas medikaments “Pfizer Genotropin 36IU” 12 mg – “GoQick” viens iepakojums, kurā atrodas 200 gab. injekcijas, kuru kopējais svars ar iepakojumu ir 18 kg)

KL8519

 1. Palete, uz kuras atrodas 20gab. baltas krāsas plastmasas spaiņi (20kg tilpums) ar uzlīmēm 310ME un 105HD, kuros atrodas papīra līmei līdzīga viela, palete ietīta caurspīdīgā plēvē un aplīmēta ar drošības uzlīmi SECURTY SEAL L140643224- L140643225 - 1 palete
 2. Palete, uz kuras atrodas 31gab baltas krāsas plastmasas spaiņi (20kg tilpums) ar uzlīmēm 310ME un 105HD, kuros atrodas papīra līmei līdzīga viela, palete ietīta caurspīdīgā plēvē un aplīmēta ar drošības uzlīmi SECURTY CEAL L140643226- L140643227-1 palete

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221093518, Nr.11518003217, Nr.11816017318, Nr.11221090018, Nr.11518001317, Nr.11096158418

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: alkoholam Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 12.30 cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.151, Nr.177, Nr.188 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8635, KL-8633, KL-8848, KL-8959, KL-7817, KL-8643”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar spriedumu 3000 dažādu marku cigarešu paciņas. – 6 gab.

10 l tilp. kannas, kurās atrodas šķidrums, un kuras ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm – 5 gab.

Iepakojums aizlīmēts ar Securitty Seal uzlīmi A18 0125581, saskaņā ar lēmumu atrodas 6 pudeles ar alkohola atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm – 64 gab.

melnas krasas iepak., kas aizzīm. ar Sec.Seal uzlīmēm nr.F120065462 un F120065461,sask. ar lēmumu, iepak. atrodas 997 pac. ""Camel caompact"" un 998 paciņas ""Rothmans"" – 2 gab.

Pudele pēc ekspertīzes Nr.1807277 ar šķidruma atlikumu, aizlīmēta ar Security Seal Nr.A18 0125555 – 1 gab.

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Sec. Seal uzlīmēm no Nr.0016450 līdz 0016451, saskaņā ar spriedumu iepak. atrodas 69 dažādu marku cigarešu paciņas. – 1 gab.

Iepakojums, kas ir nozīmogots ar Sec. Seal uzlīmēm no Nr.L140889490 līdz L140889493, saskaņā ar lēmumu iepak. atrodas 12 gab. 0,5l.tilp.plastmasas pudeles ar šķidrumu. 1 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm – aizplombēti 16 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 536, Nr. ENŽ 263, Nr. ENŽ 594, Nr. ENŽ 638, Nr. ENŽ 626, Nr. ENŽ 667, Nr. ENŽ 254, Nr. ENŽ 9415, Nr. PC193317-2169, PC 193864-54, Nr. PC 193599-135, Nr. PC 193928-209, Nr. 1731 39-T, Nr. ENŽ 1744, Nr. ENŽ 1714, Nr. ENŽ 1727, Nr. ENŽ 1651, Nr. ENŽ 1652, Nr. ENŽ 1874

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.03.2019.

Iznīcināšanas vieta: „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.154, Nr.178, Nr.187, Nr.186 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13317, AL-13318, AL-13319, AL-13320, AL-13321, AL-13322, AL-13323, AL-13094, AL-13135, AL-13380, AL-13381, AL-13384, AL-13396, AL-13397, AL-13398, AL-13399, AL-13400, AL-13401, AL-13402”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 642 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11140025315

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.03..2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 7.03.2019., plkst.13.30

Iznīcināšanas vieta –SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.02.2019. rīkojums Nr.158. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8933”

Iznīcināšanas objekts:

KL8933

Brūnas krāsas papīra iepakojums, kurā atrodas cigaretes (saskaņā ar lēmumu 777 gab dažāda veida cigarešu paciņas), iepakojums aizzīmogots ar Security seal uzlīmi Nr.L14-0905418    1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-1187, Nr. ENŽ 1110, Nr. ENŽ 904, Nr. ENŽ 1015, Nr. ENŽ 1109 , Nr. ENŽ 1260, Nr. ENŽ 987, Nr. ENŽ 837, Nr. ENŽ 12270, Nr. ENŽ 789, Nr. ENŽ 794, Nr. ENŽ 903, Nr. ENŽ14269, Nr. ENŽ-1459, Nr. ENŽ 1428 un Nr. PC193530-1408

Datums, kad publicēts paziņojums: 1.03.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 7.01.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 1.marta rīkojumiem Nr.214, „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13365, AL13364, AL13363, AL13362, AL13361, AL13360, AL13332, AL13331, AL13327, AL13326, AL13325, AL13324” un Nr.212 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13395, AL13393, AL13394, AL13336” Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 472 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193916

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.02.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 8.03.2019., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1049 un Nr.1057 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7228”

Iznīcināšanas objekts:

KL7228

 1. Apzīmogots iepakojums ar iekārtu iepakojumu fasēšanai   1 gab.
 2. Apzīmogotas kastes ar plastmasas korķiem                                                   2 gab.
 3. Apzīmogotas paletes ar tukšām plastmasas pudelēm               2 gab.
 4. Apzīmogots iepakojums ar etiķetēm “Persil”                1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11120017917

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 27.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.03.2019. plkst. 09:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28. decembra rīkojumu Nr. 804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts:

Velosipēds “Weekend” ar rāmja numuru ZU111006547 - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221042518

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 27.02.2019.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: 04.03.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 24. janvāra rīkojums Nr. 76 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8670”

Iznīcināšanas objekts:

71 gab. dažāda tilpuma tukšas plastmasas kannas,

2 gab. elektriskie sūkņi,

2 gab. akumulatori,

1 gab. šļūtene.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11087069818

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 27.02.2019.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: 04.03.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 08:45

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 24. janvāra rīkojums Nr. 77 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8831”

Iznīcināšanas objekts:

13 gab. iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1807323 ( 4 gab. kastes un 9 gab. maisi ), aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm no Nr. A180125556 līdz A180125568 ar alkohola atlikumiem.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422192, Nr.PG422503, Nr.PC291908, Nr.PG422085, Nr.PC291909, Nr.PG422504, Nr.PC291910, Nr.PG422566, Nr.PC309099, Nr.PG422393, Nr.PG422506, Nr.PG422507, Nr.PC422413, Nr.PG422508, Nr.PG422510, Nr.PG264778.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2019. plkst. 14.45.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2019. rīkojums Nr.197 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13340, AL-13344, AL-13345, AL-13346, AL-13347, AL-13348, AL-133450, AL-13351, AL-13359, AL-13371, AL-13372, AL-13374, AL-13375, AL-13376, AL-13377, AL-13200”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,0 litra tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 litrs) – 1 gab.
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 litri) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts 2,0 litru tilpuma pudele ar kandžu) – 1 gab.
Apzīmogota 0,35 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,35 litri) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts 1,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar kandžu 0,940 litri) – 1 gab.
Apzīmogota 1,0 litra tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes – 1 gab.
Apzīmogoti maisi ar tukšām pudelēm un pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes - 2 gab.
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) - – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts ar alkoholu; divas daļēji pildītas pudeles tilpums 10 litri un 5 litri) – 1 gab.
Apzīmogota plastmasas pudele tilp.1,0 litrs ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 litrs) – 1 gab.
Apzīmogota plastmasas pudele tilpums 0,5 litri ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 litri) – 1 gab.
Apzīmogota plastmasas pudele tilpums 0,5 litri ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.
Apzīmogota pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes– 1 gab.
Apzīmogota 40 litru tilpuma kanna ar šķidrumu– 1 gab.
Apzīmogots tecināmais kandžas aparāts – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422433, Nr.PC309100, Nr.PC309099, Nr.455, Nr.PG422438, Nr.PG422392.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2019. rīkojums Nr.195 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13316, AL-13349, AL-13259, AL-13366, AL-13378” un 26.02.2019. rīkojums Nr.196 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13232”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu “JING LING” paciņa (lēmumā norādīts, ka paciņā atrodas 15 cigaretes) -1 gab.;
Apzīmogota cigarešu “NZ” paciņa (lēmumā norādīts, ka paciņā atrodas 20 cigaretes) – 1 gab.;
Apzīmogota paciņa ar cigaretēm “Premjer” (lēmumā norādīts, ka paciņā atrodas 20 cigaretes) - 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīme L14-0742573; lēmumā norādīts, ka iepakojumā kopā atrodas 320 gab. cigarešu) - 1 gab.;
Apzīmogota cigarešu “NZ” paciņa (lēmumā norādīts, ka paciņā atrodas 9 cigaretes) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 1 cigarešu paciņa “Winston”, 3 cigarešu paciņas “Bond street red”, 2 cigarešu paciņas “Bond street blue”; drošības uzlīme L14-0860373 - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11181007518, Nr.11824000219, Nr.15840012519, Nr.11903002419, Nr.15840013019, 11824000519, 15840009419, 15840013219, 15840013119.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2019. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2019. rīkojums Nr.193 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8913, KL-8944”, 26.02.2019. rīkojums Nr.191 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8956, KL-8957, KL-8960”, 26.02.2019. rīkojums Nr.192 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8962, KL-8966, KL-8967, KL-8971”
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 2280 gab. cigaretes „Premjer”; drošības uzlīme J-376580; papildus drošības uzlīme L14-0721777) – 1 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 5960 gab. cigaretes „Premjer”; 980 gab. cigaretes “NZ Gold” (drošības uzlīme E14-1061258); 8980 gab. cigaretes “NZ Gold” (drošības uzlīme E14-1061260); 9980 gab. cigaretes “NZ Gold” (drošības uzlīme E14-1061261); 3980 gab. cigaretes “Premjer” (drošības uzlīme E14-1061262) – 4 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 25400 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīme MA-133772 – 1 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 79680 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīmes no A18-0151879 līdz A18-0151882 – 4 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 29900 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīme MA13354 – 1 gab.;
Apzīmogota speciāli izveidota mehāniskā ierīce; drošības uzlīme MA133755 - 1 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu katrā iepakojumā atrodas 9 980 gab. cigarešu „Premjer” (kopā 29 400 gab.); drošības uzlīmes E14-1061285, E14-1061283, E14-1061287 – 3.gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 26 960 gab. cigaretes „NZ Gold” un 2 960 gab. cigaretes “Minsk Super Slims”; drošības uzlīmes no MA-133768 līdz MA-133770 – 3.gab.
Apzīmogota mehāniskā stiprināšanas ierīce ar akumulatoru, drošības uzlīme MA -133771 – 1.gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 35 800 gab. cigaretes “Queen Super Slims”, 11 800 gab. cigaretes „NZ Gold” un 45 400 gab. cigaretes “Premjer”; drošības uzlīmes no MA-133756 līdz MA-133760 – 5.gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 33 400 gab. cigaretes „NZ Gold”; drošības uzlīmes MA 133766, MA133767 – 2.gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181007518, Nr.11181190018, Nr.11331001619, Nr.11181058818, Nr.11240001919, Nr.11240028218.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2019. plkst. 14:15
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2019. rīkojums Nr.190 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8913, KL-8937, KL-8942, KL-8950, KL-8952, KL-8959”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8913
Apzīmogoti maisi ar pudelēm un šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes L14-0595552 un L14-0595566) – 2 gab.;
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar šķidrumu ar metanola smaržu). Drošības uzlīmes L14-0595567 un L14-0595568 – 2 gab.;
KL-8937
Apzīmogota 1,0 litra tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar atlikušo etilspirtu pēc ekspertīzes) -1 gab.;
KL-8942
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholam raksturīgu smaku aptuveni 30 litri katrā; drošības uzlīmes Nr. A18-0478499; Nr. A18- 04784500) -2 gab.;
Kandžas aparāts (sastāv no mucas ar filtru – stikla trauku ar šļūtenēm; drošības uzlīme Nr. D18-0099455) – 1 gab.;
Apzīmogota pudele ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme Nr. L14-0676258) -1 gab.;
Apzīmogota burka ar šķidruma atlikumiem (drošības uzlīme Nr. L14-0676259) – 1 gab.;
Apzīmogots maiss ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts, ka maisā atrodas viena tukša pudele, divas burkas un četras pudeles ar šķidruma atlikumiem; drošības uzlīme Nr. L14-0676260) – 1 gab.;
KL-8950
Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679159) – 1 gab.;
KL-8952
Apzīmogotas mucas ar šķidrumu – 2 gab.;
Apzīmogota kanna ar šķidrumu pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes L14-0676304, L14-0676305 – 1 gab.;
Apzīmogota alkohola izgatavošanas ierīces sastāvdaļa – dzesētājs (drošības uzlīme L14-0812168) – 1 gab.;
KL-8959
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes L14-0679402, L14-0679403; kopējais daudzums 21,45 litri) - 2 gab.;
Apzīmogota pudele pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679319) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331011918.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.03.2019., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2019. rīkojums Nr.194 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8483”.
Iznīcināšanas objekts:
Cilindrveida formas nerūsējoša tvertne – 1 gab.;
Destilēšanas tvertne ar cauruli 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā 11815000917

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: no 25.02.2019. līdz 20.03.2019. (darbadienās)

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.8.30 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 12.februāra rīkojums Nr.150 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7392”. Iznīcināšanas objekts:

1000 l tilpuma tvertnes ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku aizplombēts ar plombēm no Nr.0588291 līdz 0588293, no nr.0588331 līdz 0588339 un no Nr.058817 līdz 0588319 - 8 gab.

Dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku iepakotas pl.maisos un aizplombētas ar plombēm no 0598951-8955, no 0598811-8820, 0598831-8840, 0598781-8800 - 45 gab.

Iepakojumi pēc eksperta atzinuma. - 5 gab.

Kanna pēc eksperta atzinuma - 1 gab.

Sūknis ar plastmasas šļaukām - 1 gab.

Iepakojums ar pagarinātāju, pārnēsājamu lampu un plastikāta maisu ar korķiem -aizplombēts ar Nr.0588580 - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11096002519, 12506000318, Nr.11210072718, Nr.11518001718 un Nr.11816008017 (Papildinājums)

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019 un 19.02.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019., plkst.13.30 ,  19.02.2019. plkst 9.00 un 20.02.2019 plkst 9.00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2018. rīkojums Nr.94. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8919”, 15.01.2018. rīkojums Nr.47 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8122”, 25.01.2018. rīkojums Nr.93 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8912”, 25.01.2018. rīkojums Nr.92 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8642”, 19.12.2019. rīkojums Nr.1386 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7645”

Iznīcināšanas objekts:

KL8919

 1. Plastmasas kanna pēc ekspertīzes Nr.1900140, ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 30.9 litriem    1 gab.

KL-8122

 1. 1000 l. tilp. tvertne, kurā atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, tvertne aizplombēta ar drošības plombēm Nr.0598745 un Nr.0598746(šķidrums iepildīts NVA tvertnē)      1 gab.
 2. Dažāda izmēra kartona iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu, un kas ir noblombētas ar Security Seal uzlīmēm               3 gab.
 3. Dažāda tilpuma plastmasas kannas, kas ir pildītas ar šķidrumu, un kuras ir noplombētas ar Security Seal uzlīmēm                24 gab.
 4. Tukša metāla tvertne     1 gab.

KL8912

 1. 22 l tilpuma stikla pudeles ar bezkrāsainu šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0906458, L14-0906461 un L14-0906463 3 gab.
 2.        Kartona kaste ar 4 gab stikla burkām ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 9800ml, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125691                1 gab.
 3. Kartona kaste ar 5 gab pudelēm ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 7960 ml, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125692                1 gab.
 4. Melns maiss ar 2 gab stikla pudelēm, aizzīmogotu ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125693        1 gab.
 5. Plastmasas kanna ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 4900 ml, aizzīmogotu ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125694      1 gab.

KL-8642

 1. 30 litru tilpuma plastikāta kanna, kura ir pēc ekspertīzes, aizzīmogota ar drošības uzlīmi Nr.A18-0126013  1 gab.

KL7645

 1. 1000 l. tilp. tvertnes kurās atradās šķidrums         3 gab.
 2. 60 l. tilp. mucas ar šķidrumu, kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm (saskaņā ar lēmumu tvertnēs atrodas aptuveni šķidrums, ar alkoholam raksturīgu smaku)         2 gab.
 3.    Aizzīmogotas kartona kastes, kurā atrodas 107 gab. 1 l tilp. stikla pudeles ar etilspirtu saturoša šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes         9 gab.
 4. Aizzīmogotas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 1 l tilp. pilnas “Smirnoff” pudeles 115 gab., 1 l tilp. tukšas “Smirnoff” pudeles 39 gab. un degvīna “Smirnoff” korķi – 3 gab.       14 gab.
 5. Kartona kastes ar stikla pudelēm, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 55 gab. 1 l tilpuma pudeles ar šķidrumu       5 gab.
 6. Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas pudeļu korķi)    4 gab.
 7. Kartona iepakojumi ar tukšām pudelēm aizlīmēti ar VP drošības uzlīmēm no nr.L14-0757060 līdz L140757079                20  gab.
 8. Plastikāta maiss ar caurulēm       1 gab.
 9. Plastikāta maiss ar diviem filtriem             1 gab.
 10. 1000 l. tilp. tukšas tvertnes          2 gab.
 11. Kartona kaste, kurā atrodas 5 gab. ruļļi ar etiķetēm          1 gab.
 12. Plastikāta maiss ar uzlīmēm         1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903007918.

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.02.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.02.2019. rīkojums Nr.165 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8414”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8414
Realizācijai nederīgas cukura paciņas – 11 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā 11095192617

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.30. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 12.februāra rīkojums Nr.146 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5712”.

Iznīcināšanas objekts:

10 l kannas pēc ekspertīzes - 2 gab.

25 l kannas ar bezkrāsainu šķidrumu - 5 gab.

30 l kannas pēc ekspertīzes - 5 gab.

30 l tilpuma kannas pēc ekspertīzes atzinuma - 3 gab.

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1502811 - 2 gab.

Iepakojums - 3 gab.

0.5 tilpuma pudele tukša - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089196617

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.02.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019., plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta –SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.02.2019. rīkojums Nr.147. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8348”

Iznīcināšanas objekts:

KL8348

 1. Iepakojumi ar augu izcelsmes lapām (Saskaņā ar

lēmumu, iepakojumos atrodas 41 gab. iepakojums

ar augu izcelsmes lapām)              5 gab.

 1. Aizzīmogots iepakojums pēc ekspertīzes, kurā

saskaņā ar lēmumu atrodas 6 gab. iepakojumi ar

tabaku  1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 490, Nr. ENŽ 268, Nr. ENŽ 238, Nr. ENŽ 348, Nr. ENŽ 351, Nr. ENŽ 391

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.81 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13285, AL-13286, AL-13287, AL-13288, AL-13289, AL-13290”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 50 pac.,

1 gab. iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Sec.Seal uzlīmi Nr. L140829888, saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas cigaretes Premjer un NZ.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-52, Nr. ENŽ 15064, Nr. ENŽ 46, Nr. ENŽ 55, Nr. ENŽ 77, Nr. ENŽ 54, Nr. ENŽ 339, Nr. ENŽ 489, Nr. ENŽ 491

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 23.janvāra rīkojumu Nr.67 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13271, AL-13272, AL-13273, AL-13274, AL-13275, AL-13276, AL-13282, AL-13283, AL-13284”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 341 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās lietās Nr. PC193309-2562 un Nr. PC193580-2546

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.79 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13294, AL13292”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 8 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 193343-2488, Nr. PC 193342-2487, Nr. PC 193340, Nr. PC 193597-1993, Nr. PC 193581, Nr. ENŽ 14266, Nr. ENŽ 15143, Nr. ENŽ 15008, Nr. ENŽ 15227, Nr. ENŽ 15093, Nr. ENŽ 15226, Nr. ENŽ 15228, Nr. ENŽ 14879, Nr. 2018-14714, Nr. ENŽ 4870, Nr. ENŽ 10391

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm un augu valsts produktiem SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30. Alkoholam Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 14.00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.37, Nr.41, Nr.36, Nr.80 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13263, AL-13266, AL-13262, AL-13261, AL-13265, AL-13250, AL-13251, AL-13252, AL-13253, AL-13254, AL-13255, AL-13256, AL-13257, AL-13024, AL-12309, AL-13181”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 2 374 pac.

Notītas, noplombētas paletes uz kurām atrodas kastes ar augu valsts produktiem – 9 gab.

Iepak.pēc eksperta atzin.Nr.1809586,sask.ar lēmumu, iepak. atrodas 21 gab. pudele ar šķidruma atlikumiem 1320 ml pēc ekspertīzes veikšanas. – 1 gab.

Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1809773, saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas pudele ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11092031518, Nr.11210074518

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada rīkojumi Nr.40, Nr.46 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8620, KL-8823”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A180299012 līdz A180299017. Saskaņā ar spriedumu kopā 3818 paciņas cigarešu. – 6 gab.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A171266025 līdz A171266044. Saskaņā ar lēmumu atrodas 198 000 cigaretes. – 20 gab.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm Nr. C140142945 un C140142946. Saskaņā ar lēmumu atrodas 12 000 cigaretes. – 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. PC 193565-2187

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 11.janvāra rīkojums Nr.35 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13264”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1809772, saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 2 gab. tukšas pudeles – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11815000715

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.02.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 25.janvāra rīkojums Nr.95 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5617”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar spriedumu atrodas dažāda veida mantas (narkotisko vielu audzētava dzīvoklī), sīkāk mantu uzskaitījumu skatīt 2018.gada 21.maija Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas spriedumā - 4 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11096002519, 12506000318, Nr.11210072718, Nr.11518001718 un Nr.11816008017

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019., plkst.13.30 un 19.02.2019. plkst 9.00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2018. rīkojums Nr.94. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8919”, 15.01.2018. rīkojums Nr.47 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8122”, 25.01.2018. rīkojums Nr.93 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8912”, 25.01.2018. rīkojums Nr.92 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8642”, 19.12.2019. rīkojums Nr.1386 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7645”

Iznīcināšanas objekts:

KL8919

 1. Plastmasas kanna pēc ekspertīzes Nr.1900140, ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 30.9 litriem    1 gab.

KL-8122

 1. 1000 l. tilp. tvertne, kurā atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, tvertne aizplombēta ar drošības plombēm Nr.0598745 un Nr.0598746(šķidrums iepildīts NVA tvertnē)      1 gab.
 2. Dažāda izmēra kartona iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu, un kas ir noblombētas ar Security Seal uzlīmēm               3 gab.
 3. Dažāda tilpuma plastmasas kannas, kas ir pildītas ar šķidrumu, un kuras ir noplombētas ar Security Seal uzlīmēm                24 gab.
 4. Tukša metāla tvertne     1 gab.

KL8912

 1. 22 l tilpuma stikla pudeles ar bezkrāsainu šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0906458, L14-0906461 un L14-0906463 3 gab.
 2. Kartona kaste ar 4 gab stikla burkām ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 9800ml, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125691                1 gab.
 3. Kartona kaste ar 5 gab pudelēm ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 7960 ml, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125692                1 gab.
 4. Melns maiss ar 2 gab stikla pudelēm, aizzīmogotu ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125693        1 gab.
 5. Plastmasas kanna ar bezkrāsainu šķidrumu, aptuveni 4900 ml, aizzīmogotu ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125694      1 gab.

KL-8642

 1. 30 litru tilpuma plastikāta kanna, kura ir pēc ekspertīzes, aizzīmogota ar drošības uzlīmi Nr.A18-0126013  1 gab.

KL7645

 1. 1000 l. tilp. tvertnes kurās atradās šķidrums         3 gab.
 2. 60 l. tilp. mucas ar šķidrumu, kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm (saskaņā ar lēmumu tvertnēs atrodas aptuveni šķidrums, ar alkoholam raksturīgu smaku)         2 gab.
 3. Aizzīmogotas kartona kastes, kurā atrodas 107 gab. 1 l tilp. stikla pudeles ar etilspirtu saturoša šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes         9 gab.
 4. Aizzīmogotas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 1 l tilp. pilnas “Smirnoff” pudeles 115 gab., 1 l tilp. tukšas “Smirnoff” pudeles 39 gab. un degvīna “Smirnoff” korķi – 3 gab.       14 gab.
 5. Kartona kastes ar stikla pudelēm, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 55 gab. 1 l tilpuma pudeles ar šķidrumu       5 gab.
 6. Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas pudeļu korķi)    4 gab.
 7. Kartona iepakojumi ar tukšām pudelēm aizlīmēti ar VP drošības uzlīmēm no nr.L14-0757060 līdz L140757079                20  gab.
 8. Plastikāta maiss ar caurulēm       1 gab.
 9. Plastikāta maiss ar diviem filtriem             1 gab.
 10. 1000 l. tilp. tukšas tvertnes          2 gab.
 11.                 Kartona kaste, kurā atrodas 5 gab. ruļļi ar etiķetēm          1 gab.
 12.                 Plastikāta maiss ar uzlīmēm         1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC193532-2136, Nr. PC-193533-3170 un Nr. PC193534-2134

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2019., plkst.13.30

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2019 rīkojums Nr.89 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13293”, 25.01.2019 rīkojums Nr.90 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13295” un 25.01.2019 rīkojums Nr.91 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13296”

Iznīcināšanas objekts:

AL13293

 1. Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1809584, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0125669             1 gab.

AL13295

 1. Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1809822, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0125684             1 gab.

AL13296

 1. Tukša pudele pēc ekspertīzes Nr.1809585, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0125668             1 gab.

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11331005519, Nr.11290044318, Nr.15840116518.

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.02.2019. plkst. 11:00
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.02.2019. rīkojums Nr.128 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8930, KL-8917, KL-8940”.
Iznīcināšanas objekts:
Ar drošības uzlīmēm no Nr.D18-0047231 līdz Nr.D18-0047236 apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 51000 gab. cigaretes „NZ Gold” – 6 iepakojumi;
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0918362, Nr.L14-0918363 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 1M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Rothmans” 1165 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmi Nr.L14-0918364 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 2M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Camel Compact active” 370 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0918365, Nr.L14-0918366 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 3M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Bayron Exclusive Tobaco” 71 paciņa un “Queen super slims” 35 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmi Nr.L14-0918367 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 4M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Prince Rich taste” 263 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmi Nr.L14-0918368 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 5M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Prince Rich taste” 500 paciņas – 1 iepakojms;
Ar drošības uzlīmi Nr.L14-0918369 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 6M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Prince Rich taste” 500 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0918370, Nr.L14-0918371 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 7M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “NZ Gold” 830 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0918372, Nr.L14-0918373 apzīmogots iepakojums – paķete Nr. 8M. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes “Bond Blue” 722 paciņas – 1 iepakojums;
Ar drošības uzlīmēm no Nr.MA-133751 līdz Nr.MA-133753 apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer” – 3 iepakojumi.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG422431.

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.02.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.02.2019. rīkojums Nr.137 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13315”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas cigarešu „Route 66” paciņas (lēmumā norādīts 46 gab. cigaretes) – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PG422083, Nr.PG422199 un Nr.PG422115.

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.02.2019. plkst. 09:00
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.02.2019. rīkojums Nr.138 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13310, AL-13311, AL-13341”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 1.0 litra tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193617.

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.02.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.02.2019. rīkojums Nr.127 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8931”.
Iznīcināšanas objekts:
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0595474 apzīmogota 765 ml tilpuma pudele ar šķidruma atlikumiem – 1 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0595488 apzīmogota 700 ml tilpuma pudele ar šķidruma atlikumiem -1 gab.;
Ar drošības uzlīmēm no Nr. K14-0073786 līdz Nr. K14-0073789 apzīmogotas baltas polimēra materiāla kannas ar šķidrumu. Lēmumā norādīts ar etilspirtu ar gaistošo piemaisījumu izopropilspirtu kopā 111,700 litri – 4 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. K14-0073785 apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903019818

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2019., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – “ABB SERVISS” SIA, Tālavas ielā 15, Alūksnē.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1005 „Par pastāvīgās mantas realizācijas un novērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti gāzes baloni (drošības uzlīmes no Nr. L14-0699919 līdz Nr. L14-0699923) – 5 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11310052118

Datums, kad publicēts paziņojums: 6.02.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.02.2019., plkst. 9.15.

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 13

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL8606):

T/l Audi 100 ar v/n KD9145

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422371, Nr.PG264422, Nr.PC291903.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.02.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.01.2019. rīkojums Nr.112 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13300, AL-13309, AL-13308”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „NZ Gold” (lēmumā norādīts ar 12 cigaretēm) 1 gab.;
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer” (lēmumā norādīts ar 15 cigaretēm) – 1 gab.;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādītas 10 cigarešu paciņas „NZ” ) -1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290044318, Nr.15840113718, Nr.15840137018, Nr. 15840122318 un Nr.15840003119.

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.02.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.02.2019. plkst. 11:00
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.01.2019. rīkojums Nr.114 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8917, KL-8923, KL-8918, KL-8920, KL-8922”.
Iznīcināšanas objekts:
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0918352 apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 124 cigarešu paciņas “NZ Gold”, 114 cigarešu paciņas “Queen super slims”, 50 cigarešu paciņas “Rothmans” -1 gab..
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0918354 apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 77 cigarešu paciņas “Camel Compact activate”, 101 cigarešu paciņa “Bond Read”, 86 cigarešu paciņas “Prince Rich taste” -1 gab.
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0918356 apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 49 cigarešu paciņas “Bayron Exclusive Tobacco”, 45 cigarešu paciņas “Premier”, 92 cigarešu paciņas “Bond blue” -1 gab..
Ar drošības uzlīmēm no Nr. C1600990053 līdz Nr. C160090055 apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 24800 gab. cigaretes “NZ Gold superslims”, 19800 gab. cigarešu “ KISS Superslims Romantic”, 14800 gab. cigarešu “ KISS Superslims Dream”; - kopskaitā atrodas 59400 gab. cigaretes -3 gab..
Ar drošības uzlīmēm Nr. MA-133725 un Nr. MA-133726 apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 44600 gab. cigarešu “NZ Gold” – 2 gab..
Ar drošības uzlīmēm no Nr. MA-133680 un Nr. MA-133682 apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 48320 gab. cigarešu “Premjer” -3 gab..
Ar drošības uzlīmēm no Nr. MA-133730 līdz Nr. MA-133733 apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas: 100 gab. cigarešu “Premjer”, 59100 gab. cigarešu “NZ Gold”, 7900 gab. “ Minsk Superslims” – 4 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422076, Nr.PG264740, Nr.PG422077 , Nr.126 (ENŽ Nr. 009629), Nr.PG422082, Nr.PC291907, Nr.PG422018.

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.02.2019. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.01.2019. rīkojums Nr.113 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13298, AL-13299, AL-13301, AL-12468, AL-13305, AL-13306, AL-13307”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) -1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma poliea|tilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) -1 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0595713 apzīmogots iepakojums (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas trīs pudeles ar šķidruma atlikumiem) -1 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0679367 apzīmogots iepakojums (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas pudeles pēc ekspertīzes) -1gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar degvīnu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab.;
Apzīmogota 0,5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 litri) – 1 gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903024218.

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.02.2019., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2019. rīkojums Nr.97 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8916”.
Iznīcināšanas objekts:
Ar drošības uzlīmēm Nr. L14-0676255 līdz Nr. L14-0676257 apzīmogoti maisi (lēmumā minētas 7 pudeles ar etilspirta atlikumiem, -kopumā 31,2 litri; trīs pudeles ar etilspirta saturoša šķidruma atlikumiem, -kopumā 7,285 litri; viena pudele ar etilspirtu saturošu šķidrumu ar rūgšanas blakusproduktiem, -kopumā 1,13 litri) – 3gab..
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270003218

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.01.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.10.30. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 11.janvāra rīkojums Nr.34 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8444”.

Iznīcināšanas objekts:

1000 l tilpuma tvertne ar šķidrumu, aizplombēta ar W011010 un W011011 - 1 gab.

Kartona kastes ar korķiem, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-1219208 līdz A171219211 - 2 gab.

Pudeles, pēc ekspertīzes, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0950733 un Nr.L14-0950734, kurās abās kopā atrodas 760 ml šķidrums - 2 gab.

Bojāts palešu iepakojums kur sakrautas tukšas stikla pudeles 5 stāvos - 1 gab.

iepakojumi ar 10 kartona kastēm katrā - 44 gab.

Iepakojumi ar 5 gab. lokanām kastēm - 2 gab.

Iepakojumi ar kartona kastēm ar uzrakstu ""SIA Blasko"" - 2 gab.

Kartona kaste, ar etiķetēm, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-1219212 līdz A17-1219214 - 1 gab.

kartona kastes ar tukšām stikla pudelēm aizlīmētas ar vp drošības uzlīmēm - 53 gab.

kastes ar stikla pudelēm, kam uzliktas drošības uzlīmes Nr.J15-0404629 un J15-0404672 - 2 gab.

Lokanas kartona kastes baltā krāsā - 10 gab.

Palešu iepakojumi ar tukšām 0.7 l tilpuma pudelēm (Pudeles 6 stāvos) - 3 gab.

Uz paletes novietots iepakojums ar lokanām kartona kastēm - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11331047818; Nr. 11331093918.

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.01.2019. plkst. 14:30.
Iznīcināšanas vieta –Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2019. rīkojums Nr.96 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8669, KL-8904”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8669
Kandžas aparāts 1 gab.
KL-8904
Ar drošības uzlīmēm Nr. L14-09911462, Nr. L14-0991164, Nr.L14-0991166 apzīmogotas metāla kannas (lēmumā norādīts ar alkoholu) -3gab.;
Ar drošības uzlīmēm Nr. L14-0679343, Nr. L14-0679344, Nr.L14-0679345 apzīmogoti maisi ar pudelēm un burkām ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 3 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0657212 apzīmogots kandžas aparāts – 1 gab.;
Ar drošības uzlīmi Nr. L14-0657211 apzīmogota dzesēšanas iekārta – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840131218.

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.01.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.01.2019. rīkojums Nr.78 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8905”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 30 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Premjer” 299800 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG460005, Nr.PG422337 un Nr.320.

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.01.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.01.2019. rīkojums Nr.65 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13248, AL-13259 un AL-13260”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 120 cigaretes “Minsk” un 240 cigaretes “NZ”).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 3 cigarešu paciņas “Premjer” ar tajās esošām 52 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 620 gab. cigaretes “66”, 740 gab. cigaretes „Premier”, 540 gab. cigaretes “Klass”, 340 gab. cigaretes “NZ Safari”, 500 gab. cigaretes “Bond Blue”, 60 gab. cigaretes “Bond Red”, 160 gab. cigaretes “Winston”, 80 gab. cigaretes “Fest”, 120 gab. cigaretes “Rothmans”, 240 gab. cigaretes “ NZ- 10”, 120 gab. cigaretes “Bayron”, 60 gab. cigaretes “ Dubao Night Blue”. Kopā 3580 cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG422109,Nr.PG264573 un Nr.PC291840.

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.01.2019. plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.01.2019. rīkojums Nr.66 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13243, AL-13270, AL-13278”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgo alkoholu aptuveni 0,2 litri) .
Apzīmogota paķete ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 litri).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518003618.

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.01.2018
Datums, kad notiks iznīcināšana: no 24.01.2019
Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39A, Plkst 11.00
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 04.01.2019. rīkojums Nr.10„Par lietisko pierādījumu
iznīcināšanu KL-8564”
Iznīcināšanas objekts:
KL-8564
Iepakojums, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmī Nr.G13 0248029, saskaņā ar
lēmumu iepakojumā atrodas 5 gab. daļēji pildītas 1 l tilp pudeles ar
dīzeļdegvielu (pēc ekspertīzes) – 1 gab
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816008017.

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.01.2018
Datums, kad notiks iznīcināšana: no 22.01.2019 līdz 4.02.2019
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20. Plkst 9.00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 19.12.2018. rīkojums Nr.1386„Par lietisko pierādījumu
iznīcināšanu KL-7645”

Iznīcināšanas objekts:

KL-7645

1. 1000 l. tilp. tvertnes ar šķidrumu, kas ir nozīmogotas ar Security
Seal uzlīmēm (saskaņā ar lēmumu tvertnēs atrodas aptuveni 1700 litri
šķidrums, ar alkoholam raksturīgu smaku) 3 gab.

2. 60 l. tilp. mucas ar šķidrumu, kas ir nozīmogotas ar Security Seal
uzlīmēm (saskaņā ar lēmumu tvertnēs atrodas aptuveni šķidrums, ar alkoholam
raksturīgu smaku) 2 gab.

3. Aizzīmogotas kartona kastes, kurā atrodas 107 gab. 1 l tilp. stikla
pudeles ar etilspirtu saturoša šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes
9 gab.

4. Aizzīmogotas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 1 l
tilp. pilnas “Smirnoff” pudeles 115 gab., 1 l tilp. tukšas “Smirnoff”
pudeles 39 gab. un degvīna “Smirnoff” korķi – 3 gab. 14 gab.

5. Kartona kastes ar stikla pudelēm, kas aizlīmētas ar drošības
uzlīmēm, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 55 gab. 1 l tilpuma pudeles ar
šķidrumu 5 gab.

6. Paletes uz kurām atrodas brūnas kartona kastes, un kas ir
apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu 5 gab paletes ir ar
tukšām pudelēm un 5 gab. paletēs atrodas 235 kartona kastes ar 1 litru
tilpuma pudelēm ar šķidrumu ar nelikumīgu alkoholu) 10 gab

7. Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar
lēmumu iepakojumos atrodas pudeļu korķi) 4 gab.

8. Kartona iepakojumi ar tukšām pudelēm aizlīmēti ar VP drošības
uzlīmēm no nr.L14-0757060 līdz L140757079 20 gab.

9. Plastikāta maiss ar caurulēm 1 gab.

10. Plastikāta maiss ar diviem filtriem 1 gab.

11. 1000 l. tilp. tukšas tvertnes 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11380041118

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.01.2019., plkst. 9.40.

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 31K5

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par
rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma
valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās
transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL8690):

T/l Vw.golf variant ar v/n FK369

t/l aizdedzes atslēgas 1 gab

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta
Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11130092408

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.01.2019. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2019., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Krustpils iela 63a 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-7236): 

A/M “VW Golf” ar v/n EA 9033

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840094018

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01. un 17.01.2019., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.01.2019. rīkojums Nr.11 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8888”.
Iznīcināšanas objekts:
Atbilstoši procesa virzītāja lēmumam, kopskaitā 16 639 400 gab. dažādu marku cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840117218, Nr.15840117318, Nr.11824005218 un Nr.11903024618

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.01., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.01.2019. rīkojums Nr.15 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8886, KL-8887, KL-8891, KL-8895”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 29800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49740 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 34500 gab. dažādu marku cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC 193523-1995, Nr. PC 193524-1994, Nr. PC 193297-1738, Nr. PC 193506-1944, Nr. PC 193546-1971, Nr. PC 193547-1969, Nr. PC 193545-1970

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.01.2019.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 15:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2019.gada 8.janvāra rīkojumi Nr.19, Nr.20 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13089, AL-13090, AL-13029, AL-13033, AL-13038, AL-13039, AL-13054”

Iznīcināšanas objekts:

1 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku atlikumu, saskaņā ar lēmumu 220 ml , kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125647. – 1 gab.

1 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku atlikumu, saskaņā ar lēmumu 220 ml , kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A18-0125646 – 1 gab.

Tukšās pudeles pēc ekspertīzēm – 7 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518004118

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.01.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 8.janvāra rīkojums Nr.18 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8695”.

Iznīcināšanas objekts:

20 gab. cigarešu paciņas Nz gold, kas iepakotas drošības maisā ar Nr.15188556, pēc ekspertīzes Nr.15-1372-1 – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. PC 193391, Nr. ENŽ 8757, Nr. ENŽ 14500, Nr. ENŽ 14503, Nr. ENŽ 14502, Nr. ENŽ 14421, Nr. ENŽ 13586, Nr. ENŽ 14721, Nr. ENŽ 14684, Nr. ENŽ 14766, Nr. ENŽ 14949, Nr. ENŽ 14811, Nr. ENŽ 14704, Nr. ENŽ 14810

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.01.2019.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 3.janvāra rīkojumiem Nr.3, Nr.4 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13133, AL-13005, AL-13219, AL-13220, AL-13221, AL-13222, AL-13223, AL-13233, AL-13234, AL-13235, AL-13236, AL-13237, AL-13238, AL-13239”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 762 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840068718

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.01.2019. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 12. decembra rīkojums Nr. 1351 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8846”

Iznīcināšanas objekts:

304. gab. brūnas krāsas kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar “Latvijas Muitas” uzlīmēm no Nr.AL-000711 līdz Nr. AL-000990 un no Nr.AL-001127 līdz Nr. AL-001150, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3037800 gab. cigaretes “Route66”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903019818

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.01.2019., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.01.2019. rīkojums Nr.2 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8882”.
Iznīcināšanas objekts:
Metāla četrstūra tvertne ar izmēriem 120*120*60 cm.
Savstarpēji savienotas plastmasas mucas 200 l tilpumā – 2 gab.
Koka plāksne ar pudeli ar filtrējošo elementu.
Plastmasas muca tilp. 200 l.
Šļūtene ar sūkni un divām filtrācijas kolbām.
Gāzes plīts virsmas – 2 gab.
Apzīmogots iepakojums drošības uzlīme Nr.L14-0699904 (lēmumā norādīts kartona kaste ar raugu).
Apzīmogots melns maiss drošības uzlīme Nr.L14-0699905 (lēmumā norādīts ar aktivēto ogli).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290027618 un Nr.11903018918

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.01.2019., plkst. 10:00 un plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 10:00) un Stacijas ielā 46, Ludzā (plkst. 11:00).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.01.2019. rīkojums Nr.12 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8876 un KL-8885”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8876
Apzīmogotas mucas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar pašizgatavotu alkoholisko dzērienu) – 4 gab.
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar pašizgatavotu alkoholisko dzērienu) – 12 gab.
Apzīmogota metāla kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar pašizgatavotu alkoholisko dzērienu).
Tukšas plastmasas kannas – 6 gab.
Tukša plastmasas muca apmēram 200 l tilpuma.
Gāzes plīts.
Kandžas izgatavošanas aparāts.
Apzīmogoti iepakojumi ar cukuru – 4 gab. (lēmumā norādīts 80 kg kopā).
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 4 gab.
KL-8885
Apzīmogotas mucas ar šķidrumu – 2 gab. (drošības uzlīmes I14-0175539 un I14-0175540).
Apzīmogota metāla kanna ar šķidrumu (drošības uzlīmes A18-0373521 un A18-0373522).
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu – 2 gab. (lēmumā norādīts 20 l tilpuma katra, drošības uzlīmes A18-0373514 un A18-0373513).
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (L14-0910001).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11261087118, Nr.11310060618, Nr.11310015318

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 08.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.01.2019. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 21. decembra rīkojumi Nr. 1395, Nr.1396 un Nr.1397 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8838, KL-8837, KL-8866”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1801716,

3 gab. plastmasas mucas, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, kurās atrodas šķidrums, 3 gab. alkohola izgatavošanas rīki ar šļūtenēm,

1 gab. alkoholisko dzērienu tvaicējamais aparāts,

10 gab. dažāda tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu, kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, 1 gab. iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi,

10 gab. 1 l. tilp. plastmasas pudeles ar šķidruma atliekām,

3 gab. dažāda tilpuma plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums, un kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr. L140693541 līdz L140693543

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181119318

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.01.2019.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.01.2019., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.01.2018. rīkojums Nr.1 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8868”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181074318

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.01.2019., plkst. 10:00 un plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 10:00) un Liepājas ielā 2B, Ludzā (plkst. 11:00).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.12.2018. rīkojums Nr.1387 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8865”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas plastmasas materiāla kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgo alkoholu) – 39 gab.
Apzīmogots maiss (K14-0679182) ar šķidruma paraugiem pēc ekspertīzes.
Apzīmogotas kastes (L14-0910011 un L14-0910012) ar šķidruma paraugiem pēc ekspertīzes – 2 gab.
Plastmasas materiāla mucas (aptuveni 200 l tilp.), tukšas – 26 gab.
Alkohola izgatavošanai paredzēta iekārta (taisnstūra formas metāla tvertne).
Divsimt litru tilpuma plastmasas mucas ar spirālēm - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG419724 un Nr.PG264994

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.01.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.12.2018. rīkojums Nr.1403 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13225 un AL-13226”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 160 gab. cigaretes „Premjer” un 120 cigaretes „D&H”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 31 gab. cigaretes „D&H” (2 cigarešu paciņas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Pentjuša, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840113018, Nr.15840111218, Nr.11824004118, Nr.11181177018, Nr.11903023118, Nr.11181199618, Nr.15840122418 un Nr.15840113618

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.01.2019., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.12.2018. rīkojums Nr.1404 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8851, KL-8862, KL-8864, KL-8867, KL-8874, KL-8875, KL-8880, KL-8878”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39460 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 36600 gab. cigaretes „Premjier”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49900 gab. (pa 9980 gab. katrā iepakojumā) cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 105600 gab. cigaretes „Premjer”, 580 gab. cigaretes „NZ 8”, 60 gab. cigaretes „Winston Blue” un 1740 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 69720 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogots melns celofāna maiss, drošības uzlīme Nr.I14-0081893 (lēmumā norādīts ar maisiem, kas nosmērēti ar naftas produktiem).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59760 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 25160 gab. cigaretes „Korona Superslim” un 9800 gab. cigaretes „Winston Superslim”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Pentjuša, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210018913

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.12.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.12.2018. rīkojums Nr.1379 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8790”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots drošības maiss ar pudelēm (drošības uzlīme 00762300).
Apzīmogots polimēra maiss ar pudelēm (drošības uzlīme H17-0378812).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.467 (ENŽ Nr.038762)

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.12.2018. rīkojums Nr.1375 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13145”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paketē Nr.1 atrodas 300 cigarešu paciņas „Premjer” un 50 cigarešu paciņas „NZ Gold Superslims” un paketē Nr.2 atrodas 300 cigarešu paciņas „Premjer” un 50 cigarešu paciņas „NZ Gold Superslims”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11823002918, Nr.11290005418 un Nr.11210018913

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.12.2018. rīkojums Nr.1377 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8843 un KL-8847” un rīkojums Nr.1378 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8790”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 36 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 495540 gab. cigaretes „Winston”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 55 cigarešu paciņas.
Apzīmogots papīra iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme L14-0696403). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 65 paciņas cigarešu „Premjer”, 38 paciņas cigarešu „BAYRON”, 18 paciņas cigarešu „GOLD NZ” Super Slim un 4 paciņas cigarešu „FEST”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietā Nr. 88-952

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2018. plkst. 12:00.

Iznīcināšanas vieta:  Ķekavas pagasts, biedrība “Dzīvnieku patversme Mežvairogi”

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.12.2018. rīkojums Nr.1362 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13084”.

Eitanāzijas objekts:

1 gab. suns, 7 gadi vecs, 45kg.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11220017802

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2018., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Jelgava, Tērvetes iela 261 b 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8780): 

A/M “BMW 525” ar v/n CE-5860

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193916

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.12.2018., plkst.15.00

Iznīcināšanas vieta – "Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1049 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7228”.

Iznīcināšanas objekts:

KL7228

 1. Apzīmogoti iepakojumi ar 15 iepakojumiem ar preču zīmi Persil, kas pildīti ar baltu pulverveida vielu 5 gab.
 2. Apzīmogots iepakojums ar baltas krāsas pulverveida vielu, lēmumā norādīts 800 kg 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2018-04486 un Nr.2018-06905

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.12.2018., plkst.15.00

Iznīcināšanas vieta –"Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018 rīkojums Nr.1053 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12297” un 19.09.2018 rīkojums Nr.1052 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12853”

Iznīcināšanas objekts:

AL12297

 1. Dažādu nosaukumu steroīdi        173 gab.

AL12853

 1. Dažādu nosaukumu steroīdi        431 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11810030907

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.12.2018., plkst.13.00

Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39A, Rīgā, SIA EKO OSTA

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.12.2018. rīkojums Nr.1366. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-1351”

Iznīcināšanas objekts:

KL1351

 1. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.07-1653, iepakojumā atrodas 1 gab.2 l tilp. plastmasas pudele ar benzīna un dīzeļdegvielas frakciju maisījumu              1 gab.
 2. Naftas produkti-benzīna un dīzeļdegvielas maisījums (pildīts dažāda tilpuma pudelēs aizzīmogots ar LR IeM Valsts policijas PAKĀM zīmoga nospiedumiem) 4-1.5l tilpuma, 2-2l tilpuma        10 litri

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270007218, Nr.15840127818, Nr.15840068718 (labots)

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 17.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2018. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 12; 13. Un 14. decenbra rīkojumi Nr. 1351, Nr.1363 un Nr.1374 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8846, KL-8861, KL-8869”

Iznīcināšanas objekts:

304. gab. brūnas krāsas kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar “Latvijas Muitas” uzlīmēm no Nr.AL-000711 līdz Nr. AL-000990 un no Nr.AL-001127 līdz Nr. AL-001150, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3037800 gab. cigaretes “Route66”,

8 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.L140647102 līdz L140647110 un no Nr.L140647113 līdz L140647114, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3773 cigarešu paciņas “NZ Gold”, “Minsk 5”, “Denim Blu” un “Rothmans”,

39 gab. brūnas krāsas kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm no Nr.E171771627 līdz Nr.E171771705, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 18990 paciņas “Premjer” un 499 paciņas “NZ Gold”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

plāniotā iznīcināšana atceļās iekrāsotajai lietai.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-1563

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.12.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.12.2018 rīkojums Nr.1367 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL13091”

Iznīcināšanas objekts:

AL13091

 1. Tukša 0.7 litru tilpuma pudele pēc ekspertīzes Nr.1802934, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0848328             1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11200027715, Nr.11095146216

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.12.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.12.2018. rīkojums Nr.1360. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5879” un 13.12.2018. rīkojums Nr.1364. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7953”

Iznīcināšanas objekts:

KL7953

 1. 0.5 litru tilpuma tukšas pudeles pēc ekspertīzes 6 gab.

KL5879

 1. Melnas krāsas polietilēna iepakojumi (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažāda tilpuma pudeles un kannas kurās atrodas pašizgatavots alkoholisks dzēriens)             15 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11096261017, Nr.11904005018, Nr.11120083918, Nr.11905011217, Nr.11518004118, Nr.11816016218, Nr.11822002318

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.1252, Nr.1273, Nr.1292, Nr.1334 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8771, KL-8800, KL-8814, KL-8131, KL-8695, KL-8789, KL-8845”.

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes Minsk - 10 pac.

Iepakojumi, kuros atrodas dažādu marku cigaretes, iepakojumi aizzīmogoti ar Security seal uzlīmēm no Nr.J130318204 līdz J130318224. Saskaņā ar spriedumu iepakojumos atrodas 138060 cigaretes - 21 gab.

Melni polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.K170262471 līdz nr. K170262478, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 3437 paciņas cigarešu ""NZ"" un 61 paciņa cigarešu ""Minsk"" – 7 gab.

Melni polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.J130402444 līdz J130402449. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2620 cigarešu paciņas – 6 gab.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3000 cigarešu paciņas – 6 gab.

Iepakojums ar cigaretēm, ar drošības uzlīmi Nr.A17-1110196, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 995 dažāda veida cigarešu paciņām - 1 gab.

Iepakojums ar cigaretēm, ar drošības uzlīmi Nr.A17-1110197, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 748 dažāda veida cigarešu paciņām - 1 gab.

Polietilēna iepakojumi, kas aizzĪm. ar droš. uzlīmēm Nr.E171774236 un E171774237, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes ""NZ Gold"" 620 pac. un cig. ""Korona Super slims"" 920 pac. – 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 13275, Nr. ENŽ 13273, Nr. ENŽ 13259, Nr. ENŽ 13258, Nr. ENŽ 13128, Nr. ENŽ 13119, Nr. ENŽ 13172, Nr. ENŽ 13171, Nr. ENŽ 13272, Nr. ENŽ 13500, Nr. ENŽ 13571, Nr. ENŽ 13575, Nr. ENŽ 13284, Nr. ENŽ 13369, Nr. ENŽ 13573, Nr. ENŽ 13379, Nr. ENŽ 13572, Nr. ENŽ 13574, Nr.PC193548 (ENŽ 9944), Nr.PC193549 (ENŽ 9943), Nr.2210 (ENŽ 9868), Nr.PC193550 (ENŽ 9942), Nr. ENŽ 8761, Nr. ENŽ 13623, Nr. ENŽ 13978, Nr. ENŽ 13902, Nr. ENŽ 13659, Nr. ENŽ 13823, Nr. ENŽ 13622, Nr. ENŽ 13647, Nr. ENŽ 13660, Nr. ENŽ 13884, Nr. ENŽ 13977, Nr. ENŽ 13976, Nr. ENŽ 13960, Nr. ENŽ 13956, Nr. ENŽ 13824, Nr. ENŽ 14337, Nr. ENŽ 14093, Nr. ENŽ 14364, Nr. ENŽ 14365, Nr. ENŽ 14092, Nr. ENŽ 13207, Nr. ENŽ 14284, Nr. ENŽ 14265

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.1277, Nr.1286, Nr.1346, Nr.1347, Nr.1355 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13124, AL-13125, AL-13126, AL-13127, AL-13128, AL-13129, AL-13130, AL-13131, AL-13151, AL-13152, AL-13153, AL-13154, AL-13155, AL-13156, AL-13157, AL-13158, AL-13159, AL-13160, AL-13165, AL-13169, AL-13170, AL-13171, AL-13006, AL-13182, AL-13184, AL-13185, AL-13186, AL-13187, AL-13188, AL-13189, AL-13190, AL-13191, AL-13192, AL-13193, AL-13194, AL-13196, AL-13197, AL-13207, AL-13208, AL-13209, AL-13210, AL-13211, AL-13212, AL-13213, AL-13214”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 986 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.12.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.decembra rīkojums Nr.1365 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A18 0323553 līdz Nr.A18 0323572, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu Jelzin Vodka - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG264971, Nr.PG264738, Nr.PG264872 un Nr.PG264737

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2018., plkst. 09.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.12.2018. rīkojums Nr.1354 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13201, AL-13202, AL-13203, AL-13215”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota plastmasas pudele 1 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu).
Apzīmogota stikla pudele tilpuma 0,2 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandža aptuveni 0,15 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,2 l kandžu).
Apzīmogota polietilēna pudele 0,5 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903015418

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2018., plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.12.2018. rīkojums Nr.1352 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8855”.
Iznīcināšanas objekts:
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0679306 līdz L14-0679311 apzīmogotas kārbas (lēmumā norādīts ar pudelēm un kannām) – 6 gab.
Ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0679299 līdz L14-0679305 un L14-0679312 apzīmogoti maisi (lēmumā norādīts ar izpētes objektiem) – 8 gab.
Ar drošības uzlīmi Nr.L14-0679314 apzīmogota kanna (lēmumā norādīts ar šķidrumu ar alkohola smaku).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890011517

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.12.2018.

Datumi, kad notiks iznīcināšana: No 17.12.2018. līdz 21.12.18. un no 02.01.2019. līdz 16.01.2019.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 08:15

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 29. novembra rīkojums Nr. 1314 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7605”

Iznīcināšanas objekts:

3 gab. kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.C160088444 līdz C160088446 (saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas atlikušais nelikumīgais alkohols),

8 gab. 1000 l. tilp. plastmasas tvertnes, kurās atrodas šķidrums ar spirtam raksturīgu smaku.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietā Nr. ENŽ 6250

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2018. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta:  Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.11.2018. rīkojums Nr.1315 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12597”.

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. drošības maiss ar dažāda veida mantām (saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas šķērītes, automašīnas silikons, melns maciņš ar CD, tualetes ūdens pudelītes, Alcho Pad iepakojumi).

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2018.

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 12. decembra rīkojums Nr. 1353 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”

Iznīcināšanas objekts:

20 gab. iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1810144, kuros saskaņā ar lēmumu jāatrodas 100 gab. iepakojumiem (tetrapakām) ar uzrakstu “Jelzin Vodka”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221097318

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 7.decembra rīkojums Nr.1331 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8824”.

Iznīcināšanas objekts:     

Dažāda tilpuma un dažāda materiāla kannas, kurās atrodas šķidrums, un kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm - 3 gab.

Pudele ar šķidrumu, kas ir aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi - 1 gab.

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 3 gab. 5 l. pudeles - 1 gab.

Metāla iekārta ar caurulēm - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par iznīcināšanu Nr.EZ370936

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.12.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.10.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (AL-13139): 

a/m Ford Probe bez valsts reģistrācijas numura, bet ar šasijas numuru 1FALT20A1T5002331

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.30 ENŽ-44131, PG264873 un Nr.PG264483

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.12.2018. rīkojums Nr.1333 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13173, AL-13179, AL-13177”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm – 1gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1840 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „John” paciņa (lēmumā norādīts ar 2 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „Monte Carlo” paciņa (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840103118, Nr.15840114618.

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.12.2018. rīkojums Nr.1332 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8834 un KL-8839”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 7.gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 69800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 9780 gab. cigaretes „Minsk Super Slims sarkanas”, 3800 gab. cigaretes „Minsk Super Slims zilas”, 10200 gab. cigaretes “NZ Black”, 4780 gab. cigaretes „NZ Gold”, 420 gab. cigaretes „Queen Menthol”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816008518

Datums, kad publicēts paziņojums: 5.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.12.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – Granīta ielā 31, k-5, Aconē, Salaspils pagasta, Salaspils novadā

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 6.11.2018. rīkojums Nr.1227 un 9.11.2018. rīkojums Nr.1250 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8519

 1. Telpas gaisa filtri ar uzlīmi  J150484817     1 gab.
 2. Iekārta (cigarešu sadalīšanai, brāķētām cigaretēm)ar drošības uzlīmi  J140643230     1 gab.
 3. Tabakas griezēju iekārtas ar SECURITY SEAL  J15048428- J150484829          2 gab.
 4. Tabakas žāvēšanu iekārtas ar SECURITY SEAL  J15048430- J150484831       2gab.
 5. Cigarešu iepakošanas un fasēšanas iekārta (bez modeļa un sērijas numuriem) ar drošības uzlīmi Nr.A17-1110188, kas sadalīta divpadsmit daļās      1 gab.
 6. Cigarešu ražošanas iekārta MOLINS Nr.48459 (sērijas Nr.0.42067) ar drošības uzlīmi Nr.A17-1110187, kas sadalīta trīs daļās      1 gab.
 7. Skapji ar kastēm, ar uzlīmēm J15048410- J150484816        7 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903000518

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.12.2018., plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.11.2018. rīkojums Nr.1307 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8822”.
Iznīcināšanas objekts:
strāvas pārveidotāji - 3 gab., digitālais termometrs -1 gab., smidzinātājs -1 gab., iepakojumi ar augu mēslojumu - 3 gab., eļļas sildītājs „EIRON” - 1 gab., 25 l tilpuma kanna ar šķidrumu - 1 gab., speciālās spektra lampas - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG264772 un Nr.PG264767

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.12.2018., plkst. 09.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.11.2018. rīkojums Nr.1308 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13149 un AL-13150”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,7 l nelikumīgā alkohola).
Apzīmogota pudele tilpuma 0,2 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,2 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903007318, Nr.11903022418, Nr.11824003018, Nr.11824003118 un Nr.15840114418

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.11.2018. rīkojums Nr.1316 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8478, KL-8811, KL-8825, KL-8826, KL-8836”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 21 gab. Saskaņā ar spriedumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 4200 gab. cigaretes „Fest”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 59880 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 119840 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 80040 gab. cigaretes „NZ Gold Super slims” un 980 gab. cigarešu „Minsk”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 12600 gab. cigaretes „FEST 7” un 19800 gab. cigaretes „FEST”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.359, Nr.PG264417, Nr.176 un Nr.703

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.11.2018. rīkojums Nr.1305 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12821, AL-13144, AL-13167, AL-13168”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 18 cigarešu paciņas „Route 66”).
Apzīmogota cigarešu paciņa. Lēmumā norādīts „John” ar 11 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1220 gab. cigarešu.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1260 gab. cigarešu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193916 (Pārcelta)

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – "Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1049 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7228”.

Iznīcināšanas objekts:

KL7228

 1. Apzīmogota kubveida tvertne, kas pildīta aršķidrumu, lēmumā norādīts 450 l kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža                                            1 gab.
 2. Apzīmogotas paletes ar plastmasas tvertnēm aptuveni 5,5 l tilpuma pildītas ar šķidrumu kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža (lēmumā norādīts 1478 tvertnes)              17 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520046718

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.11.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.11.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 5 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8515): 

A/M “VW Golf” ar v/n ET-2580

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11904003917, Nr.15840020018 (Labots)

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.11.2018., (26.11.2018.)

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.11.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 22.novembra rīkojums Nr.1285 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7912, KL-8387”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogoti iepakojumi ar pildītām un daļēji tukšām plastmasas pudelēm - 8 gab.

Kartona kastes, izlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A18 0323512 līdz Nr.A18 0323531, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu Jelzin Vodka – 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG264841 un Nr.PG264766

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.11.2018., plkst. 09.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.11.2018. rīkojums Nr.1276 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13138 un AL-13143”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma pudele ar 880 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogota polietilēna pudele 1,5 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,3 l kandžu).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331079018 un Nr.11903015318

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.11.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.11.2018. rīkojums Nr.1275 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8774 un KL-8815”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8774
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab.
KL-8815
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0909992).
Apzīmogota plastmasas kanna (lēmumā norādīts 50 l tilpuma ar šķidrumu (drošības uzlīmes no L14-0909993 līdz L14-0909995).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC193022-975

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.11.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.8:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 15.novembra rīkojumu Nr.1261 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12524”.

Iznīcināšanas objekts:

Plastmasas materiāla firmas “ZIPPO” kastīte – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668. 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193916

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta –Tvaika iela 39A, Rīgā

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1049 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7228”.

Iznīcināšanas objekts:

KL7228

 1. Apzīmogota kubveida tvertne, kas pildīta ar šķidrumu, lēmumā norādīts 450 l kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža - 1 gab.
 2. Apzīmogotas paletes ar plastmasas tvertnēm aptuveni 5,5 l tilpuma pildītas ar šķidrumu kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža (lēmumā norādīts 1478 tvertnes) - 17 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11261017316

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.11.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8724): A/M “Škoda Felicia pelēkā krāsā bez numura”

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.73, Nr.PG264295, Nr.87 un Nr.PG419718

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.11.2018. rīkojums Nr.1262 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13118, AL-13121, AL-13123, AL-13132”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 560 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „John” paciņa (lēmumā norādīts ar 12 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 880 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu paciņa. Lēmumā norādīts „NZ Safari” ar 20 cigaretēm.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290005318, Nr.15840098218, Nr.11903021918, Nr.15840097418, Nr.15840104718, Nr.11903014818, Nr.11824004318, Nr.11824004418 un Nr.11824004518

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.11.2018. rīkojums Nr.1263 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8378, KL-8779, KL-8783, KL-8784, KL-8786, KL-8793, KL-8795, KL-8799, KL-8806”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas: paketē Nr.10 - 10 cigarešu paciņas „NZ Gold” un 1 cigarešu paciņa „NZ Gold”; paketē Nr.1A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.2A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.3A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.4A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.5A – 7 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.6A – 6 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.7A – 4 cigarešu iepakojumi „NZ Gold”, tajā skaitā ar atvērtu paciņu un 5 cigarešu paciņām „Bond Street Red”; paketē Nr.8A – 6 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.9A – iepakojums ar 10 cigarešu paciņām „NZ Gold”, iesaiņojums ar 10 cigarešu paciņām „NZ Gold” un iesaiņojums ar 10 cigarešu paciņām „Bond Street Red”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 31500 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39960 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 30100 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59860 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 99840 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 12 gab. Saskaņā ar lēmumu katrā iepakojumā atrodas 14980 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG264896 un Nr.PG264765

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst. 10.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.11.2018. rīkojums Nr.1257 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13120 un AL-13122”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 5 l tilpuma pudele ar 3300 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogota plastmasas pudele tilp. 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandžu 0,2 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903007918 un Nr.11181148817

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.11.2018. rīkojums Nr.1256 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8414 un KL-8787”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8414
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts kopējā daudzumā 60,30 l) – 3 gab.
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts kopējā daudzumā 67,50 l) – 3 gab.
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts kopējā daudzumā 110 l) – 5 gab.
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 3 gab. Lēmumā norādīts, ka vienā maisā ir 10 l tilpuma pudele ar 1230 ml šķidruma un divos maisos kopā ir 27 pudeles ar kopējo šķidruma daudzumu 11730 ml.
KL-8787
Apzīmogots maiss ar pudeli pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.K14-0073695.
Apzīmogotas kannas (tilp. 25 l, kā norādīts lēmumā) ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab., drošības uzlīmes L14-0595400 un L14-0867481.
Apzīmogota pudele (tilp. 5 l, kā norādīts lēmumā) ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0595401.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-6854

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta –Tvaika iela 39A, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.10.2018 rīkojums Nr.1204 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL11447”

Iznīcināšanas objekts:

AL11447

 1. Plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku. Kannas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmi. (Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 85 litri degviela)         3 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11130019018

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta –Tvaika iela 39A, Rīgā

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.10.2018. rīkojums Nr.1163 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8423”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8423

 1. Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kuros atrodas kannas ar šķidrumu, iepakojumi aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm               3 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816008518

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta– cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 19. oktobra rīkojums Nr. 1165 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. kartona kaste, kas aizlīmēta ar Security Seal Nr.L140612882, 3 gab. aizzīmogoti melni polietilēna iepakojumi, kuros atrodas cigaretes, 22 gab. paletes, kas noplombētas drošības uzlīmēm no L14-0612838 līdz L14-0612881, uz kurām atrodas cigaretes “Prince”, 1 gab. kartona kaste, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmēm J15-0484886, kurā atrodas 48 paciņas “Prince”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11091135018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta– cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25. oktobra rīkojums Nr. 1187 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8758”

Iznīcināšanas objekts:

9 gab. iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes-1497 paciņas, aizzīmogoti ar Security Seal no Nr.K140074886 līdz Nr.K140074892 un no Nr. K140074899 līdz K140074900

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518005017

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 20 plkst. 15:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 30. oktobra rīkojums Nr. 1206 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8094”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. kaste ar korķiem, aizzīmogota ar Security Seal Nr.L140993232

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270003218

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta– cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 30. oktobra rīkojums Nr. 1211 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8444”

Iznīcināšanas objekts:

11 gab. paletes uz kurām atrodas aizplombētas 309 kastes ar cigaretēm un aizplombēti 13 gab. maisi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu kastēs un maisos atrodas 3258080 gab. “Marlboro”, “Route66” un “NZ 10” marku cigaretes.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518005117

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 6.novembra rīkojums Nr.1230  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8320”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Iepakojums ar pudelēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr.A171169918– 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 12159, Nr. ENŽ 6383, Nr. ENŽ 12011, Nr. ENŽ 12160, Nr. ENŽ 12134, Nr. ENŽ 12178, Nr. ENŽ 12170, Nr. ENŽ 12116, Nr. 2018-05202, Nr. 2018-05198, Nr. 2018-05203, Nr. 2018-05200, Nr. 2018-05201, Nr. ENŽ 11838, Nr. ENŽ 11883, Nr. ENŽ 11686, Nr. ENŽ 11849, Nr. ENŽ 11882, Nr. ENŽ 11747, ENŽ 12106

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.10.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:00 un pārējām mantām Piedrujas iela 20 plkst. 15:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.1221, Nr.1222 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13040, AL-13042, AL-13043, AL-13044, AL-13045, AL-13046, AL-13049, AL-12487, AL-12273, AL-12274, AL-12275, AL-12276, AL-12279, AL-13017, AL-13018, AL-13019,AL-13020,AL-13022,AL-13028,AL-11514”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 6007 pac.
Metāla kastes 4 gab; iepakojums, kurā atrodas 19 gab. cepures.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6310, Nr. ENŽ 11983, Nr. ENŽ 11759, Nr. ENŽ 12387, Nr. ENŽ 11597, Nr. ENŽ 12518, Nr. ENŽ 12562, Nr. ENŽ 10089, Nr. ENŽ 12554, Nr. ENŽ 12521, Nr. ENŽ 12511, Nr. ENŽ 12551, Nr. ENŽ 12556, Nr. ENŽ 12665, Nr. ENŽ 12441, Nr. ENŽ 12552, Nr. ENŽ 11826, Nr. ENŽ 12937, Nr. ENŽ 12946, Nr. ENŽ 12684, Nr. ENŽ 12709, Nr. ENŽ 12829, Nr. ENŽ 12652, Nr. ENŽ 12759

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00. un alkoholam Piedrujas iela 20 plkst. 15:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.1236, Nr.11237, Nr.1238  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12684, AL-13021, AL-13059, AL-13063, AL-13066, AL-13067, AL-13068, AL-13071, AL-13072, AL-13073, AL-13074, AL-13075, AL-13077, AL-13078, AL-13080, AL-13081, AL-13079, AL-13099, AL-13100, AL-13101, AL-13102, AL-13103, AL-13104, AL-13105”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 413 pac.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 21 gab. 1 l tilp. un 2 gab. 0,7 l tilp. pudeles ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes - 2 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-8078

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.11.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.10.2018 rīkojums Nr.1205 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13057”

Iznīcināšanas objekts:

AL13057

 1. 5 litru tilpuma pudele ar bezkrāsainu šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku pēc ekspertīzes Nr.1808133            1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11095014714 , Nr.11089118417, Nr.15840020018, Nr.15840035518, Nr.11096104816 un Nr.11096261017 (labots)

Datums, kad publicēts paziņojums: 8.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.11.2018., plkst.9.00 un 14.11.2018., plkst.12.30 (14.11.2018 pārcelt uz 15.11.2018.)

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.10.2018. rīkojums Nr.1208 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8487”, 5.11.2018. rīkojums Nr.1219 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8484”, 6.11.2018. rīkojums Nr.1231 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”, 6.11.2018. rīkojums Nr.1229 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8567”, 7.11.2018. rīkojums Nr.1239 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7930” un 6.11.2018. rīkojums Nr.1228 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8771”

Iznīcināšanas objekts:

KL8487

 1. Apzīmogota pakete ar drošības uzlīmi Nr. L14-0596298 (lēmumā norādīts ķivere “Kirin”) 1 gab.

KL8484

 1. Stikla burka un polimēra maisiņs, iepakoti aploksnē pēc ekspertīzes, aizzīmogotā ar Securuty Seal L14-0742868              1 gab.
 2. Augu kāti un citi papīra maisi maisā pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar security seal L14-0743191       1 gab.
 3. Cilindriskā kārbiņa, iepakota papīra maisā pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar security seal L14-0743190       1 gab.
 4. Iepakojumi ar dažāda veida mantām kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0776240 līdz L14-0776261(kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 5 gab. auduma skapji, 3 gab. lampas, 1 gab. galda ventilators, 3 gab. kondensatori, 1 gab. termometrs, 2 gab. gofras, 2 gab. elektriskās strāvas iekārtas, 1 gab. ogles filtrs ar gofru, 1 gab. ventilators, 1 gab. filtrs un dažāda garuma skapju stieņi)                11 gab.
 5. Svari kārbiņā pēc ekspertīzes, apzīmogoti ar security seal L14-0888985             1 gab.

KL8387

 1. Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1809233, kuros saskaņā ar lēmumu jāatrodas 100 iepakojumiem ar uzrakstu „Jelzin vodka” ar šķidrumu           20 gab.

KL8567

 1. Apzīmogotas dažāda izmēra un tilpuma plastmasas pudeles, kannas (mucas), pildītas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku             76 gab.

KL7930

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1605454, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.L14-0736160, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 7 gab. 5 litru tilpuma pudelēm ar šķidruma atlikumiem.              1 gab.

KL8771

 1. Kartona kastes, kas apzīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-1170193 līdz Nr.A17-110196, kurās saskaņā ar lēmumu, jātrodas pudelēm un burkām pēc ekspertīzes ar šķidruma atlikumiem 4 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11095014714 (ATCELTA)

Datums, kad publicēts paziņojums: 8.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 8.11.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.10.2018. rīkojums Nr.1208 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8487”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8487

 1. Apzīmogota pakete ar drošības uzlīmi Nr. L14-0596298 (lēmumā norādīts ķivere “Kirin”) 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG264643, Nr.PG264761, Nr.308, Nr.PG264764, Nr.PG264517 un Nr.PG264664

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2018., plkst. 15.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2018. rīkojums Nr.1235 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13052, AL-13053, AL-13056, AL 13083, AL-13093, AL-13095”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,0 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošo nelegālo alkoholu (kandžu) 500 ml).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 l).
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0679162. Saskaņā ar eksperta atzinumu maisā atrodas divas 1,5 l tilpuma pudeles ar 960 ml un 930 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma no katras pudeles un viena tukša pudele.
Apzīmogota alumīnija kanna (lēmumā norādīts 38 litri tilpuma daļēji pildīta ar šķidrumu), drošības uzlīme J15 0425804.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0676193). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju 1 l tilpuma pudele ar 250 ml šķidruma.
Apzīmogota 1 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholam raksturīgu smaku, kandžu 0,3 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju 1 l tilpuma pudele ar 420 ml šķidruma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903005312 un Nr.11320038318

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2018., plkst. 11:00, plkst. 14:30 un plkst. 15:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads (plkst. 11:00), Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 14:30) un Stacijas ielā 46, Ludzā (plkst. 15:00).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2018. rīkojums Nr.1232 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3384 un KL-8756”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-3384
Apzīmogoti celofāna maisi – 6 gab. (lēmumā norādīts ar plastmasas pudelēm, kurās atrodas šķidruma atliekas) drošības uzlīmes no H17-0564354 līdz H17-0564359.
Cukura maisi (lēmumā norādīts pa 10 kg, kopā 160 kg) – 16 gab.
Apzīmogotas plastmasas tvertnes zilā krāsā – 4 gab. (lēmumā norādīts katrā atrodas apm. 25 l šķidruma ar alkohola smaku) drošības uzlīmes no H17-0564360 līdz H17-0564363.
Apzīmogotas plastmasas tvertnes - 4 gab. (lēmumā norādīts katrā atrodas apm. 20 l šķidruma ar alkohola smaku), drošības uzlīmes no H17-0564364 līdz H17-0564367.
Apzīmogotas plastmasas tvertnes – 2 gab. (lēmumā norādīts katrā atrodas apm. 30 l šķidruma ar alkohola smaku) drošības uzlīmes H17-0564368, H17-0564369.
Apzīmogots maiss (lēmumā norādīts ar tukšām plastmasas tvertnēm 5 l tilp.), drošības uzlīme H17-0564370, (kopā 15 tvertnes).
Apzīmogotas plastmasas tvertnes 5 l tilp. (ar šķidrumu ar alkohola smaku, kā norādīts lēmumā) – 21 gab., drošības uzlīmes no H17-0564371 līdz H17-0564391.
KL-8756
Šķidrums, kas iepildīts NVA 1000 l tilp. tvertnē (lēmumā norādīts aptuveni 690 l alkoholiskam dzērienam brāgai līdzīgu šķidrumu).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.308, Nr.PG264476, Nr.PG419713, Nr.PG264663 un Nr.PG264294

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.11.2018. rīkojums Nr.1234 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13056, AL-13064, AL-13082, AL-13092, AL-13098”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 7 cigarešu paciņas „Route”), drošības uzlīme J15 04258803.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 33 cigarešu paciņas „BAYRON”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „John” 600 gab.), drošības uzlīme L14-0810583.
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa. Lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm.
Apzīmogota cigarešu „BAYRON” paciņa. Lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903005312, Nr.11903021418, Nr.15840056018 un Nr.15840080118

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2018. rīkojums Nr.1233 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3384, KL-8765, KL-8772, KL-8773”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota kartona kaste ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Premjer” 520 gab., „Bayron” 1140 gab., „More” 160 gab.) droš. uzlīme Nr. H17-0564344.
Apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm „Premjer” un „Bayron” – 2 gab. (lēmumā norādīts pa 10 000 gab. katrā) drošības uzl. Nr. 77*2786306 un Nr. 77*2786307.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „More” – 5 000 gab.) droš. uzlīme H17-0564345.
Apzīmogots celofāna maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts „More” 8 400 gab.) droš.uzl. H17-0564346.
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts, „Kiss” 4600 gab. un „Bayron” 600 gab.) droš.uzl. H17-0564347.
Apzīmogota kaste ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Premjer” 10 000 gab.) droš.uzl. H17-0564348.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Premjer” 20 000 gab.) droš. uzlīme H17-0564349.
Apzīmogotas kastes ar cigaretēm – 3 gab. (lēmumā norādīts „Premjer” - 30 000 gab., pa 10 000 katrā kastē) , droš. uzlīmes H17-0564350, droš. uzlīme H17-0564351 un droš. uzlīme H17-0564352.
Apzīmogota kartona kaste ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Bayron” 10 000 gab.) droš. uzlīme H17-0564353.
Apzīmogots celofāna maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts, „Bayron”- 400 gab.) droš.uzl. Nr. 77*2788281.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 19 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 253500 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos atrodas 69800 gab. cigaretes „Premjer” un 9800 gab. cigaretes „Premjer 7” – kopskaitā 79600 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 57800 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210057116

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.11.2018., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8138): A/M “V/W Golf sarkanā krāsā ar v/n GJ 6033”.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905007717, Nr.11095014714 un Nr.11331070417.

Datums, kad publicēts paziņojums: 2.11.2018
Datums, kad notiks iznīcināšana: 8.11.2018., plkst.9.00
Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.10.2018. rīkojums Nr.1125 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7814” , 30.10.2018. rīkojums Nr.1207 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5709”. 30.10.2018. rīkojums Nr.1208 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8487”.
Iznīcināšanas objekts:
KL7814
1.Kastes pēc ekspertīzes ar drošības uzlīmēm no Nr.D14-0094871 līdz Nr.D14-0094874, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 16 gab. stikla pudeles - 4 gab.
KL5709
1.Iepakojums ar dažāda veida mantām, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 2 gab. naži - 1 gab.
KL8487
1. Apzīmogota pakete ar drošības uzlīmi Nr. L14-0596298 (lēmumā norādīts ķivere “Kirin”) 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320032918

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.11.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 10:00)
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.10.2018. rīkojums Nr.1210 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8736”.
Iznīcināšanas objekts: Šķidrums, kas iepildīts aģentūras tvertnē (lēmumā norādīts 294,47 l šķidruma rūgšanas procesā veidojies alkoholisks dzēriens (brāga). Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310032708

Datums, kad publicēts paziņojums: 31.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Madona, Saules iela 66
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8614): A/M “Mazda 626” GS-6791
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120011616

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-6755): A/M “Peugeot 406” v/n TRT-150.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG264642, Nr.PG264731, Nr.PC291828, Nr.PG264375 un Nr.PG264373

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.10.2018. rīkojums Nr.1203 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13030, AL-13031, AL-13032, AL 13035, AL-13036”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošu 0,2 l šķidruma).
Apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11380047618, Nr.11130056017, Nr.11130032118

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 26.oktobra rīkojums Nr.1192 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8762” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 29.oktobra rīkojumi Nr.1200, Nr.1199 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8768, KL-8769”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8762 (Kriminālprocess Nr.11380047618)
- 5 l tilp. pudeles ar atlikušo etilspirtu pēc ekspertīzes, aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.L140950999 līdz Nr.L140951005 – 7 gab.

KL-8768 (Kriminālprocess Nr.11130056017)
- 0,33 l tilp. pudeles ar alkoholisku dzērienu "Margarita" – 2 gab.;
- Šokolādes batoniņi – 3 gab.

KL-8769 (Kriminālprocess Nr.11130032118)
- Iepakojums aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.A171173257, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 1 gab. 0,7 l tilp. degvīna “Zeļonaja marka” pudele ar apmēram 0,6 l alkoholisku dzērienu – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG264217, Nr.PG264639, Nr.PC291774 un Nr.PC291828

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.10.2018. rīkojums Nr.1202 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13012, AL-13027, AL-13034” un Nr.1201 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13032” .
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Armada” paciņa (lēmumā norādīts ar divām cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „WEST” paciņa (lēmumā norādīts ar sešām cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ”. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 9 paciņas cigarešu „NZ” (180 cigaretes).
Apzīmogota cigarešu „CAMEL” paciņa (lēmumā norādīts ar 9 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840080218, Nr.15890015313, Nr.15840093118, Nr.11903020318, Nr.15840092518, Nr.15840093218, Nr.11824003518, Nr.15840090718, Nr.15840097318, Nr.11824003918 un Nr.11824003818

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.10.2018. rīkojums Nr.1193 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8742, KL-8744, KL-8746, KL-8733, KL-8747, KL-8748, KL-8752, KL-8753, KL-8754, KL-8740, KL-8763”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 34360 gab. cigaretes „Premjer”, 9240 gab. cigaretes „NZ Gold” un 3720 gab. cigaretes „Queen Superslims”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar faktiski pieņemto daudzumu, kas norādīts „Lietisko pierādījumu pieņemšanas un nodošanas aktā Nr.019536” iepakojumos kopā atrodas 61000 gab. cigaretes „NZ Super Slims” un 2200 gab. cigaretes „Prima”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 79800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 49800 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 7 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 19800 gab. cigaretes „Premjer”, 19800 gab. cigaretes „NZ Gold”, 39400 gab. cigaretes „Monte Carlo” un 19800 gab. cigaretes „Minsk Super Slims”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 47800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 59920 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 7 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 69800 gab. cigaretes „Minsk”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 95800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos atrodas 14780 gab. cigaretes „Premjer”, 14780 gab. cigaretes „Premjer”, 14780 gab. cigaretes „Premjer” un 4980 gab. cigaretes „Minsk super slim” un 14780 gab. cigaretes „Premjer” un 4780 gab. cigaretes „Minsk super slim”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 59920 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091135018

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:15.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25.oktobra rīkojums Nr.1186 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8758”.
Iznīcināšanas objekts:
- Iepakojumi ar tukšām un daļēji pilnām pudelēm pēc ekspertīzes, aizzīmogoti ar “Security Seal” no Nr.K140074893 līdz Nr.K140074898 un Nr.A180125569 – 7 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091046317

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25.oktobra rīkojums Nr.1185 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8010”.
Iznīcināšanas objekts:
- Iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L140952922 līdz Nr.L140952930 – 9 gab.;
- Kannas pēc ekspertīzes ar Nr.L140952886, Nr.L140952885 un Nr.L140952899 – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210099815

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 24.oktobra rīkojums Nr.1176 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8749”.

Iznīcināšanas objekts:

- Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 9 gab. tukšas pudeles pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.A180125604 – 1 gab.;

- Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 5 gab. 5 l tilp. pudeles ar atlikušo šķidrumu pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.A180125605 – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 24.oktobra rīkojums Nr.1175 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes, kas aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A180323471 līdz Nr.A180323490, saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 100 tetrapakas ar uzrakstu “Jelzin Vodka” – 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 24.oktobra rīkojums Nr.1174 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A180335334 līdz Nr.A180335340, saskaņā ar lēmumu ar atlikušo šķidruma daudzumu 41740 ml – 7 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11820000317

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.10.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7557): A/M “Mercedes Benz 410” VIN WDB6114181P200973.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11410049017, Nr.11095072918, Nr.11094086915, Nr.11221009318, Nr.11120019718

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojums Nr.804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts: 50 litru tilpuma gāzes baloni – 7 gab., metāla seifs melnā krāsā ~125 kg. – 1 gab., propāna balons - 1 gab., velosipēds ar atvienotu riteni, 15 kg. – 1 gab., sūknis “Pedrello” – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG264657, Nr.PG264371, Nr.PG264370, Nr.PG264636 un Nr.PG264659

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.10.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.10.2018. rīkojums Nr.1164 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13000, AL-13008, AL-13009, AL-13015, AL-13016”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla burka ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošu 0,2 l šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11261050418

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.10.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 19.oktobra rīkojums Nr.1161 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8628”.
Iznīcināšanas objekts:
- 5 l tilp. kannas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 2 gab.;
- 2 l tilp. pudele pildīta ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 1 gab.;
- Melnas krāsas polimērmateriāla soma, kurā atrodas četras 5 l tilp. kannas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11810002807, Nr.11261025518, Nr.11300041315, Nr.15840037218, Nr.11816011217, Nr.15840060518

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:30. un pārējām mantām Piedrujas iela 20 plkst. 15:30. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.1124, Nr.1121, Nr.1166 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-694, KL-8698, KL-6393, KL-8545, KL-8040, KL-8613”.

Iznīcināšanas objekts:

Pudeļu korķu velcēšanas ierīces. - 2 gab.

Kaste, kurā iepakotas dažāda veida un izcelsmes etiķetes - 1 gab.

Cigaretes L&M ar Krievijas akcīzes markām - 70 pac.

Kanna ar brūnas krāsas šķidrumu - 0.5 l.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 107092 cigaretes. - 17 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm aizzīmogoti. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 21380 cigaretes. - 3 gab.

Cigaretes Bayron - 1 pac.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas kārija lapas ar zariem. – 4 gab.

Melni polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 299400 cigaretes. – 30 gab.

Aizplombētas kastes, saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 2390000 cigaretes Prince. 239 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 001349, Nr. 32/18, Nr. ENŽ 6661, Nr. ENŽ 10867, Nr. ENŽ 10868, Nr. ENŽ 10823, Nr. ENŽ 10849, Nr. ENŽ 10968, Nr. ENŽ 10852, Nr. ENŽ 3875, Nr. ENŽ 11218, Nr. ENŽ 11184, Nr. ENŽ 11224, Nr. ENŽ 11213, Nr. ENŽ 11186, Nr. ENŽ 10938, Nr. ENŽ 11528, Nr. ENŽ 11544, Nr. ENŽ 15575, Nr. ENŽ 11327, Nr. ENŽ 11535, Nr. ENŽ 11490, Nr. ENŽ 11491

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:30. un alkoholam Piedrujas iela 20 plkst. 15:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.1126, Nr.1122, Nr.1131  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13007, AL-11803, AL-12709, AL-12938, AL-12939, AL-12940, AL-12941, AL-12942, AL-12943, AL-12966, AL-12967, AL-12968, AL-12969, AL-12970, AL-12971, AL-12972, AL-12991, AL-12992, AL-12993, AL-12994, AL-12995, AL-12996, AL-12997”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1399 pac.

Maiss aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.H170378676, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 5 gab. pudeles un 1 gab. 5 l tilp. kanna ar atlikušo šķidrumu pēc ekspertīzes 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120025516

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.10.2018., plkst.09:00.

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL-6735):

A/M “UAZ” bez valsts reģistrācijas numura un šasijas numura – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 25471273.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331055618 un Nr.11290027018

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.10.2018., plkst. 10:00 un plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 10:00) un Stacijas ielā 46, Ludzā (plkst. 11:00).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.10.2018. rīkojums Nr.1158 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8686 un KL-8703”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8686
Apzīmogotas plastmasas mucas 200 l tilp. ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholam raksturīgu smaku) (drošības uzlīmes no Nr.L14-0657268 līdz L14-0657273) – 6 gab.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L-14-0679220.
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu – 13 gab. , drošības uzlīmes no L14-0679221 līdz L14-0679233.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar 8 rauga iepakojumiem pa 500 g (drošības uzlīme L14-0657258)).
KL-8703
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kannās kopā atrodas 78,05 l pašizgatavotā alkoholiskā dzēriena.
Kandžas izgatavošanas aparāts ar spirāli.
Apzīmogots iepakojums ar šķidrumu pēc ekspertīzes (kā lēmumā minēts 9 pudeles ar 3,61 l dzēriena, aizzīmogots ar Nr.L14-0679244).
Apzīmogoti iepakojumi ar šķidrumu pēc ekspertīzes – 3 gab. (kā lēmumā minēts 9 burkas stikla 18,2 l dzēriena, aizzīmogotas no Nr.L14-0679245 līdz L14-0679247).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG419644, Nr.PG127960, Nr.PG264467, Nr.PG264617, Nr.58, Nr.PG264454 un Nr.PG264571

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.10.2018. rīkojums Nr.1139 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12960, AL-12976, AL-12980, AL-12981, AL-12986, AL-12990, AL-13014”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 80 gab. cigaretes „NZ”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 350 paciņas cigarešu „NZ GOLD”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 4 paciņas cigarešu „BOND”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme H17-0357906). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 7 paciņas cigarešu „NZ Safari”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 3060 gab. cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „John White” (lēmumā norādīts ar 6 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11181123418, Nr.15840067018, Nr.15840084218, Nr.15840082318, Nr.15840080518, Nr.15840090518 un Nr.15890029817

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.10.2018. rīkojums Nr.1136 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8723, KL-8726, KL-8727, KL-8730, KL-8731, KL-8732, KL-8734”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 10 gab.. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 67780 cigaretes „Premier”, 14560 cigaretes „Queen Super Slims”, 3780 cigaretes „Minsk Capital Os”, 2180 cigaretes „NZ Super Slims” un 180 cigaretes „Winston Blue”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 21780 gab. cigaretes „BAIRON” 11800 gab. cigaretes „BOND”.
Apzīmogotas paletes ar cigaretēm – 3 gab. (lēmumā norādīts , ka uz paletēm atrodas cigaretes: 439000 gab. „NZ GOLD”, 8600 gab. „NZ black super slim”, 179800 gab. „NZ 8”, 9800 gab. „BOND street red”, 2200 gab. „WINSTON BLUE”.).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 29960 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 79960 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39800 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331038118

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Saules iela 66, Madona.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8477
Automašīna VW GOLF ar v/n HD 6379.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG023506, Nr.PG264466, Nr.PG084688, Nr.570, Nr.PG198113, Nr.ENŽ 004453 un Nr.PG264617

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.10.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.10.2018. rīkojums Nr.1138 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12975, AL-12984, AL-12999, AL-13001” un rīkojums Nr.1137 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12962, AL-12974, AL-12981”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota „Aldara Gaišais” alus pudele (drošības uzlīme L14-0657308).
Apzīmogota plastmasas pudele tilpuma 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandžu 0,25 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu maisā atrodas četras 5 l tilpuma pudeles ar 5065 ml, 5170 ml, 5115 ml un 5080 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli (lēmumā norādīts 0,75 l alkoholiskā dzēriena „Ruby Peach” ).
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar 5 l tilp. pudeli ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, drošības uzlīme K14-0073880). Saskaņā ar eksperta atzinumu maisā atrodas viena 5 l tilpuma pudele ar 4800 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Kandžas tecināmais aparāts, kas sastāv no 38 l tilpuma alumīnija kannas, kurā atrodas 10 l dzeltenīgas krāsas šķidruma un tērauda kastroļa, kurā iebūvēta metāliskā spirāle (dzesētājs) (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0595705. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 1,5 l tilpuma pudele ar 1220 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0909980 un L14-0909981) – 2 gab. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumos atrodas 3,75 l tilpuma pudele ar 3750 ml šķidruma, četras 3 l tilpuma stikla burkas ar 3070 ml, 3060 ml, 3100 ml un 1420 ml šķidruma, četras 1 l tilpuma pudeles ar 950 ml, 970 ml, 1010 ml un 970 ml šķidruma un viena 0,75 l tilpuma pudele ar 730 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816008518

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.10.2018

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 15.oktobra rīkojums Nr.1029 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519”.

Iznīcināšanas objekts:

Palete uz kuras atrodas 2 gab. kartona kastes ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-11087 - A1711088, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas sasmalcinātai brūnai vielai. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas tabaka. - 1 palete

Paletes uz kurām atrodas kartona kastes (82 gab) ar drošības uzlīmēm no Nr.A171110105 līdz A17111086, kurās saskaņā ar lēmumu jāatrodas sasmalcinātai brūnai vielai. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas tabaka. - 28 paletes

Paletes uz kurām kopā atrodas 5 gab kartona kastes ar drošības uzlīmēm No Nr.A17111089 līdz Nr.A171110094, kurās saskaņā ar lēmumu jāatrodas sasmalcinātai brūnai vielai. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas tabaka. – 4 paletes

Kartona kaste ar drošības uzlīmi Nr.A17-110101, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas sasmalcinātai brūnai vielai. Saskaņā ar lēmumu kastē atrodas tabaka. – 1 gab.

Paletes, uz kurām sakrautas kartona kastes uz kurām uzlīmētas droš.uzl. no Nr.A171110063-A1 71110086;A171110095-A171110100, uz kurām papildus ir nva droš uzl-000184-000193, kurās atrodas brūna viela. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas tabaka. – 10 paletes

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11151025118, Nr.15840022318, Nr.15890025817

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 11:30 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.1022, Nr.1034, Nr.1086 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8674, KL-8680, KL-8561”. Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes “Premjer” – 59880 gab. - 12 gab.

Polietilēna iepakojumi, kas aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu atrodas 29760 cigaretes. - 2 gab.

Kartona kastes ar cigaretēm, kuras noplombētas ar drošība uzlīmēm no Nr.E17-1731938-E17-1731979; no E17-1731981-E17-1731984; no E17-1731986-E17-1732059, un numurētas no 1 līdz 120 ar paskaidrojumu. Saskaņā ar apskates protokolu atrodas 1200000 cigaretes. – 120 gab.

Kartona kastes ar cigaretēm, kuras noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr. E14-0726306 līdz E14-0726405, un numurētas no 121 līdz 220 ar paskaidrojumu. Saskaņā ar apskates protokolu atrodas 999600 cigaretes. – 100 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 009789, Nr. ENŽ 011315, Nr. ENŽ 10661, Nr. ENŽ 10614, Nr. ENŽ 10648, Nr. ENŽ 10662, Nr. ENŽ 10649, Nr. ENŽ 10422, Nr. ENŽ 10331, Nr. ENŽ 10445, Nr. ENŽ 10278, Nr. ENŽ 10606, Nr. ENŽ 10617, Nr. ENŽ 10420, Nr. ENŽ 10335, Nr. ENŽ 10778, Nr. ENŽ 10112, Nr. ENŽ 4424

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 11:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.1035, Nr.1037, Nr.1085  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12664, AL-12784, AL-12888, AL-12889, AL-12894, AL-12895, AL-12896, AL-12898, AL-12899, AL-12905, AL-12890, AL-12891, AL-12893, AL-12900, AL-12901, AL-12902, AL-12827, AL-12466”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 414 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 9.oktobra rīkojums Nr.1113  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas kartona kastes ar “Security Seal” no Nr.A180335294 līdz Nr.A180335313, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 l tilp. pudeles ar kopējo atlikušo šķidruma daudzumu – 121320 ml  - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11261025518, Nr.11261025518

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.10.2018. plkst. 09:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 09. oktobra rīkojums Nr. 1111 un Nr.1112 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8368, KL-8698”

Iznīcināšanas objekts:

20 gab. 5 l. tilp. kannas ar šķidrumu, 1 gab. 60 l. tilp. plastmasas muca ar šķidrumu, 2 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (iepakojumos atrodas pudeles ar šķidrumu), 2 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (iepakojumos atrodas 16 gab. plastmasas pudeles ar šķidrumu), 1 gab. 25 l. tilp. plastmasas kanna sr šķidrumu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.849, Nr.1147, Nr.PG198112, Nr.PG419186, Nr.PG264288, Nr.485, Nr.546 un Nr.PG085616

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.10.2018. rīkojums Nr.1106 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12946, AL-12947, AL-12962, AL-12963, AL-12965, AL-12977, AL-12978, AL-12979”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīme L14-0806082). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1560 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 2220 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts kopā 1680 gab.), drošības uzlīme L14-0657198.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 240 gab. cigaretes „NZ”.
Apzīmogota cigarešu „Matrix” paciņa (lēmumā norādīts ar 15 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 980 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1220 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 100 gab. cigaretes „Metro”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11240024518, Nr.15840056418, Nr.15840081518, Nr.15840079818 un Nr.15840076018

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.10.2018. rīkojums Nr.1105 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8683, KL-8706, KL-8717, KL-8718, KL-8719”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 29880 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold” – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 31800 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 29800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold” – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 29800 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 111800 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.81150582, Nr.81500393

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 08.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.10.2018. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 03. oktobra rīkojums Nr. 1098 un Nr.1099 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8707, KL-8700”

Iznīcināšanas objekts:

121 gab. Lietuvas republikas taloni,

1 gab. medaļa.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG085092, Nr.PC291771, Nr.PG126505, Nr.PG263117, Nr.PG127768, Nr.PG126508, Nr.PG127770, Nr.PG084728, Nr.PG084723, Nr.PG084721, Nr.PG264363, Nr.PG264451, Nr.PG264364, Nr.803, Nr.PG264366, Nr.PG264521 un Nr.20

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.10.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.10.2018. rīkojums Nr.1100 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12918, AL-12824, AL-12920, AL-12923, AL-12924, AL-12925, AL-12928, AL-12935, AL-12936, AL-12944, AL-12916, AL-12949, AL-12950, AL-12387, AL-12959, AL-12958, AL-12948”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar burkām ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 7 3 l tilpuma burkas ar 2800 ml, 3000 ml, 3000 ml, 2900 ml, 3000 ml, 3000 ml un 1600 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma no katras burkas.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0679252. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas divas 2 l tilpuma pudeles ar kandžu 3,040 ml.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,8 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota plastmasas kanna 20 l tilp. ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar pašizgatavotu alkoholu). Saskaņā ar eksperta atzinumu kannā atrodas 14250 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogota polietilēna pudele 2,0 l tilp. ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1,1 l kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,5 l kandža).
Apzīmogots maiss ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0931996). Saskaņā ar eksperta atzinumu maisā atrodas viena 5 l tilpuma pudele ar 1400 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11840000812

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 03.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.un 09.10.2018. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 14. septembra rīkojums Nr.1093 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3714”

Iznīcināšanas objekts:

998 gab. tēmekļi ar preču zīmi Gamo, dažādu izmēru;

1000 gab. tēmekļi ar stiprinājumu, ar preču zīmi Tasco, dažādu izmēru.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 02.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.10.2018. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 14. septembra rīkojums Nr.1033 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”

Iznīcināšanas objekts: 20 gab. kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 l. tilp. pudeles ar alkohola atlikumu 122570 ml.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270004718

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 02.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.10.2018. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13. septembra rīkojums Nr.1025 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8663”

Iznīcināšanas objekts: 5 gab. Dažāda tilpuma kannas, pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, 1 gab. 1000 l. tilp. tvertne, pildīta ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, 13 gab. Tukšas dažāda tilp. un veida kannas un mucas, 1 gab. 3 l. tilp. burka, pildīta ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, 1 gab. 1 l. tilp. plastmasas pudele, pildīta ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, 1 gab. Ūdens sūknis, 1 gab. Brāgas vārāmais katls, 1 gab. Šķidruma dzesēšanas aparāts, 1 gab. Elektrības panelis ar drošinātājiem.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310019418

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.10.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.10.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8637): 

A/M “Ford Mondeo” ar v/n FP-5611

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270003218, Nr.15840026418, Nr.11390051718, Nr.11250019718 un Nr.11370076617

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.09.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 4.10.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.09.2018. rīkojums Nr.1069 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8444” ,  25.09.2018. rīkojums Nr.1068 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8626”. 26.09.2018. rīkojums Nr.1072 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8634”, 26.09.2018. rīkojums Nr.1071 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8699”, 26.09.2018. rīkojums Nr.1073 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8647”

Iznīcināšanas objekts:

KL8444

 1. Kartona kastes, kas ir aizzīmogotas ar security seal uzlīmēm, kurās atrodas stikla pudeles ar alkohola atlikumiem                  2 gab.

KL8626

 1. Ar elektromagnētu aprīkota ierīce 1 gab.

KL8634

 1. Kannas, kas aizzīmogotas ar Security seal uzlīmēm, kurās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku            5 gab.

KL8699

 1. Maisi ar pudelēm, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr. L14-0950724 līdz Nr. L14-0950727    4 gab.
 2. Alumīnija kannas ( viena tukša, viena pilna), kas aizplombētas ar drošības uzlīmēm Nr. L14-0950728 un Nr. L14-0950729                2 gab.

KL8647

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar „Security Seal” Nr.G13-0411068, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 2 gab pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku        1 gab.
 2.  

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG198941, Nr.PG198942, Nr.PG198637, Nr.PG023485, Nr.PG023475, Nr.PG198798, Nr.PG419039, Nr.PG085697, Nr.PG085698, Nr.PG263639, Nr.PG264362, Nr.PG263052, Nr.PG264347, Nr.PG264207, Nr.PG264034 un Nr.PG270183

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2018., plkst. 13.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.09.2018. rīkojums Nr.1076 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12862, AL-12864, AL-12865, AL-12875, AL-12876, AL-12879, AL-12877, AL-12878, AL-12882, AL-12883, AL-12884, AL-12907, AL-12909, AL-12911, AL-12912, AL-12866”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679141). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 4 tukšās pudeles un viena 1,5 l tilpuma pudele ar 1520 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595700). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 5 l tilpuma pudele ar 4790 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595666). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas divas 5 l tilpuma pudeles kopā ar 10000 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0867320). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 5 l tilpuma pudele ar 4730 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0931834). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 5 l tilpuma pudele ar 4900 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679135). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 1,5 l tilpuma pudele ar 1540 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena tukša pudele, pudeles ar 2560 ml, 1200 ml un 2010 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595422). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 1,5 l tilpuma pudele ar 1140 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595423). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas divas 2,0 l tilpuma pudeles ar 1690 ml un 1940 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogota 1 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,3 l šķidruma ar alkohola smaku).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 l kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,1 l kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 100 ml kandžu).
Apzīmogota pudele ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0909990). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas viena 1,5 l tilpuma pudele ar 680 ml šķidruma.
Apzīmogota stikla pudele tilpuma 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts nelikumīgo alkoholu). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju pudelē atrodas 250 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679242). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas divas 5 l tilpuma pudeles ar 4900 ml un 5000 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG198238, Nr.ENŽ 19061, Nr.15, Nr.PG198232, Nr.ENŽ 35656, Nr.765, Nr.745, Nr.PC291770, Nr.412, Nr.1018, Nr.PG270181, Nr.PG270025, Nr.PG270021, Nr.PG270182, Nr.22, Nr.PG085844, Nr.PG126506, Nr.PG127771, Nr.PG126509, Nr.PG127767, Nr.PG084724, Nr.PG084727, Nr.PG084722 un Nr.PG264214

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.09.2018. rīkojums Nr.1075 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12868, AL-12867, AL-12870, AL-12871, AL-12872, AL-12873, AL-12874, AL-12885, AL-12910, AL-12869, AL-12861, AL-12860, AL-12859, AL-12863, AL-12887, AL-12880, AL-12919, AL-12921, AL-12926, AL-12927, AL-12934, AL-12937, AL-12945, AL-12931”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīme L14-0991138). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 4120 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 180 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm dažādu marku. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 920 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 160 gab. cigaretes „Marble”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 6500 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2460 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1280 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu „NZ” paciņām. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paciņās kopā atrodas 21 cigarete.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 580 gab. cigaretes „PREMJER”, 380 gab. cigaretes „NZ”, 1060 gab. cigaretes „BAYRON”, 80 gab. cigaretes „Prima” un 400 gab. cigaretes „Kiss”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2640 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 180 gab. cigaretes „BAYRON”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīme A18-0373388). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 180 gab. cigaretes „Bond”, 100 gab. cigaretes „Winston”, 100 gab. cigaretes „Route 66” un 16 gab. cigaretes „Richmond”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 580 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīmes L14-0657285; L14-0657286). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2120 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīme L14-0657191). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 880 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ” (drošības uzlīme L14-0886476). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 220 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 20 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 20 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 20 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 20 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 5 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 5 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 5 cigaretēm.
Apzīmogota cigarešu „BOND” paciņa (lēmumā norādīts ar divām cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840026018

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.09.2018. rīkojums Nr.1074 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8688”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 56580 gab. cigaretes „Kiss Dream”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088136514 un Nr. 11820000318

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.09.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2018., plkst.13.00

Iznīcināšanas vieta –SIA „”Eko osta”, Tvaika ielā 39A, Rīgā

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1050 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8684” ,  07.09.2018. rīkojums Nr.1007 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8657”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8684

 1. 50 litru tilpuma kanna ar šķidrumu ar degvielai raksturīgu smaku                1 gab.

KL8657

 1. Iepakojums ar pudeli, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 0.4 litri benzīns  1 gab.
 2. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1802711, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 10608 mililitri benzīns                1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.12814001110 un Nr. 11905010716

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.09.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1056 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4420” ,  21.09.2018. rīkojums Nr.1063 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7164”.

Iznīcināšanas objekts:

KL4420

 1. Iepakojumi (kastes) aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm, kurās atrodas dokumenti            10 gab.

KL7164

 1. Iepakojumi pēc ekspertīzes, kuros atrodas pudeles ar šķidruma atlikumiem         2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-008581

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.09.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 2.10.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.09.2018 rīkojums Nr.1064 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12646”

Iznīcināšanas objekts:

AL12646

 1. Drošības maiss ar Nr.00759823, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 1 gab. 0.5 litru tilpuma pudelei              1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331047818

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.09.2018., plkst. 10:00 un plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 10:00) un Stacijas ielā 46, Ludzā (plkst. 13:00).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1051 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8669”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas mucas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu) – 9 gab.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Pudeles ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes no L14-0909937 līdz L14-0909962) – 26 gab.
Kartona kaste (lēmumā norādīts ar 10 pac. rauga „Rekord”, drošības uzlīme D14-0101965).
Iepakojumi ar cukuru (vienā iepakojumā 10 paciņas pa 1 kg – kopā 50 kg) – 5 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG419036, Nr.879, Nr.806, Nr.PG419484, Nr.PG085696, Nr.PF794762, PG264018, Nr.PG419445 un Nr.PG419446

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.09.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1054 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12836, AL-12844, AL-12845, AL-12847, AL-12849, AL-12850, AL-12852, AL-12855, AL-12856”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1060 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1120 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1720 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 8420 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 300 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 120 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogota cigarešu „Fest” paciņa. Lēmumā norādīts ar deviņām cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 40 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 40 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG085960, Nr.PG085837, Nr.PG263970, Nr.PG085498, Nr.PG270410 un Nr.PG419130

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.09.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1055 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12846, AL-12848, AL-12851, AL-12854, AL-12857, AL-12886”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,75 l tilpuma pudele ar alkoholisko dzērienu „BOSCA” (drošības uzlīme Nr.L14-0657301).
Iepakota, lēmumā norādīts – 0.7 l tilp. pudele alkoholiskā dzēriena „Canadian Old Special Whisky”, droš. uzl. Nr.L14-0657300.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,75 l tilpuma pudele alkoholiskā dzēriena „BOSCA” (drošības uzlīme Nr.L14-0657310).
Apzīmogota pudele ar šķidrumu. Lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 1,0 l tilpuma pudele pildīta uz 1/3 ar kandžu.
Apzīmogota pudele ar šķidrumu. Lēmumā norādīts pudele „Bosca Anniversary”, 0,75 l tilpuma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210067217

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.09.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Jēkabpils, Tvaika iela 2a 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-7891): 

A/M “VW Sharan” ar v/n HJ-842

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221043818

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.09.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13. septembra rīkojums Nr.1024 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8646”

Iznīcināšanas objekts: 1 gab. 1,5 l. tilp. plastmasas pudele ar atlikušo šķidrumu pēc ekspertīzes.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890028917

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Saules iela 66, Madona.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8293
Automašīna Renault Master v.n. 0518 IE-2,
A/m aizdedzes atslēga,
A/m reģ. apliecība BKA 178455.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11091058418, Nr.11250033813, Nr.11250008418, Nr.11250008518.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.09.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 11. septembra rīkojumi Nr. 1013, Nr.1014, Nr.1015, Nr.1016 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8668, KL-8666, KL-8667, KL-8661”

Iznīcināšanas objekts:

8 gab. dažāda veida iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes ar šķidruma atlikumiem, kas aizplombēti ar Valsts policijas drošības uzlīmēm no Nr. D14-0058862, D14-0058872, Nr.J15-0481412, Nr.K12-165786, Nr.K12-165787,

1 gab. 5 l. tilp. pudele ar etilspirtu saturošu šķidrumu,

5 gab. dažāda tilp. metāla kannas ar etilspirtu saturošu šķidrumu,

1 gab. alkohola destilācijas rīks,

1 gab. aizzīmogots papīra maiss, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 8 gab. dažāda tilp. pudeles ar etilspirtu saturošu šķidrumu,

2 gab. 40. L. tilp. metāla kannas ar etilspirtu saturošu šķidrumu,

1 gab. alkohola izgatavošanas ierīce,

15 gab. 5 l. tilp. pudeles ar bezkrāsainu šķidrumu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG419035, Nr.PG270175, Nr.PG419041 un PG27050, Nr.PG198724, Nr.PC291769, Nr.PG264225, Nr.PG198239, Nr.PG419048, Nr.PG270129 un Nr.PG419137

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.09.2018. rīkojums Nr.1018 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12835, AL-12791, AL-12795, AL-12793, AL-12820, AL-12796, AL-12794, AL-12823,AL-12834, AL-12841”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 720 gab. cigaretes.
Apzīmogots polietilēna pelēcīgas krāsas maiss ar dažādu marku cigaretēm, drošības uzlīme Nr.L14-0657276. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 60 gab. cigaretes „Bond” un 160 cigaretes „NZ 8”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts 400 gab. cigarešu „NZ Slim”, drošības uzlīme R18-0478477.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts 2120 gab. cigarešu „Klass”, drošības uzlīme R18-0478476.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 80 gab. cigaretes „NZ”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1200 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „ARMADA” (lēmumā norādīts ar trīs cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 460 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 20000 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1480 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 320 gab. cigaretes „NZ”, 16 iepakotas paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903012818, Nr.15840027818 un Nr.11824001818

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.09.2018. rīkojums Nr.1017 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8653, KL-8662, KL-8587”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 45980 gab. cigaretes.
Apzīmogotas paletes ar cigaretēm – 4 gab. (lēmumā norādīts 708400 gab. cigaretes „Winston”).
Apzīmogotas paletes ar cigaretēm – 8 gab. (lēmumā norādīts „NZ Gold” 2591800 gab.). Drošības uzlīmes no Nr.C16-0090011 līdz Nr.C16-0090018.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG198714, Nr.PG270163, Nr.PG270254, Nr.PG419035, Nr.PG270426, Nr.PG419040, Nr.PG198443, Nr.PG085944 un Nr.PG270462

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.09.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.09.2018. rīkojums Nr.1019 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12792, AL-12832, AL-12833, AL-12835, AL-12791, AL-12795, AL-12838, AL-12839, AL-12840”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidrumu alkohola pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0595651. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā kopā atrodas divpadsmit 0,7 l tilpuma pudeles ar etilspirtu saturošu šķidrumu 8355 ml, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,75 l tilp. pudele alkoholiskā dzēriena „Bosca”), droš. uzl. Nr.A18-0373535.
Apzīmogota 0,75 l tilpuma stikla pudele „Cosmopolitan Diva Strawberry mint fusion” ar šķidrumu, drošības uzlīme Nr.L14-0657297.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 2500 ml alkohola)(uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 5 0,5 l tilp. pudeles ar degvīnu).
Apzīmogots melnas krāsas polietilēna maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0679213. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas divas 5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu 5000 ml un 4950 ml, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm (kā lēmumā minēts ar pudelēm ar alkohola atlikumiem pēc ekspertīzes 3 pudelēs, drošības uzlīme L14-0909923. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā kopā atrodas divas 1,5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu 1510 ml un 1490 ml un viena 2 l tilpuma pudele ar šķidrumu 1980 ml, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles).
Apzīmogota 10 l tilpuma plastmasas kanna ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kannā atrodas 3800 ml pašizgatavota alkohola.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar uzrakstu „Ļegenda Armenii” ar šķidrumu (drošības uzlīme Nr.L14-0657299).
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0909967. Lēmumā norādīts, ka pudelēs kopā atrodas 2625 ml nelikumīgā alkoholiskā dzēriena.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11095006317, Nr.11140002018

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.09.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 31.augusta rīkojums Nr.981 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7484, KL-8289”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogoti melnas krāsas polietilēna iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 30 000 gab. cigaretes - 3 gab.

Iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes “NZ” – 66600 gab., aizzīmogoti ar “Security Seal” no Nr.L140863084-L140863090 - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 10042, Nr. ENŽ 10001, Nr. ENŽ 9639, Nr. ENŽ 9932, Nr. ENŽ 9599, Nr. ENŽ 9634, Nr. ENŽ 10025, Nr. ENŽ 10026, Nr. ENŽ 7432, Nr. ENŽ 9991, Nr. ENŽ 8541, Nr. ENŽ 9866, Nr. ENŽ 9398, Nr. ENŽ 9790, Nr. ENŽ 9681, Nr. ENŽ 9746, Nr. ENŽ 9647, Nr. ENŽ 9734, Nr. ENŽ 9735, Nr. ENŽ 10080, Nr. ENŽ 10245, Nr. ENŽ 10223, Nr. ENŽ 10225, Nr. ENŽ 8974

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.09.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.982, Nr.980, Nr.989  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12798, AL-12799, AL-12800, AL-12801, AL-12802, AL-12803, AL-12804, AL-12805, AL-12806, AL-12807, AL-12629, AL-12808, AL-12809, AL-12810, AL-12811, AL-12812, AL-12813, AL-12814, AL-12815, AL-12825, AL-12826, AL-12828, AL-12829, AL-12831”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 864 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 915; ENŽ 5793; ENŽ 9577

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.09.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.09.2018. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta:  Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.08.2018. rīkojumi Nr.979, Nr.978 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12730, AL-12766, AL-11535”.

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. 5 l. tilp. plastmasas pudele ar šķidruma atlikumu 4300 ml; pēc ekspertīzes,

1 gab. 5 l. tilp. plastmasas pudele pēc ekspertīzes ar šķidruma atlikumu 3420 ml., aizzīmogota ar drošības uzlīmi Nr. A18012551,

2 gab. smaržas, kas atrodas aizzīmogotā iepakojumā.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840035418, Nr.15840054018, Nr.15840033618 un Nr.11290029715

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.09.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.09.2018. rīkojums Nr.990 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8624, KL-8625, KL-8631, KL-6671”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Camel” 19600 gab., „NZ 8” 2600 gab. un „Premjer” 7800 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „NZ Gold” 24800 gab.un „Premjer” 15400 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „NZ 8” 49800 gab.
Apzīmogota pakete Nr.2B (lēmumā norādīts ar 10 paciņām cigarešu „Kiss superslims clubnichka”).
Apzīmogota pakete Nr.3B (lēmumā norādīts ar 10 paciņām cigarešu „Kiss superslims romantic”).
Apzīmogota pakete Nr.4B (lēmumā norādīts ar 5 paciņām cigarešu „Kiss superslims dream”).
Apzīmogota pakete Nr.5B (lēmumā norādīts ar 10 paciņām cigarešu „Kiss superslims aple fresh”).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 028505, Nr.PG263966 un Nr.PG263125

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.09.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.09.2018. rīkojums Nr.988 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12768, AL-12770, AL-12772”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 1,0 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogota polietilēna pudele tilp. 1,0 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandžu apmēram 0,15 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,5 l šķidruma ar specifisku alkohola smaku).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331042918

Datums, kad publicēts paziņojums: 31.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.09.2018., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Ludza, Stacijas 46.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.08.2018. rīkojums Nr.971 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8593”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas piecu litru tilpuma pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku). Saskaņā ar eksperta atzinumu pudelēs atrodas 4590 ml, 4550 ml, 4670 ml, 4610 ml, 2570 ml, 4640 ml, 4580 ml, 4640 ml, 4600 ml un 4530 ml šķidruma, izņemot no pudelēm ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-14695

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.09.2018., plkst.10.00 šķidrumam, plkst. 12.30 tarai

Iznīcināšanas vieta – SIA EKO osta Rīgā, Tvaika iela 39A Šķidrumam, Piedrujas iela 20, Rīga –tarai

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.05.2018 rīkojums Nr.557 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL11322”

Iznīcināšanas objekts:

AL11322

 1. Apzīmogota 25 l tilpuma tvertne ar degvielu (drošības uzlīme Nr.F14-0062855)             1 gab.
 2. Apzīmogotas 10 l tilpuma tvertnes ar degvielu, drošības uzlīmes Nr.F14-0062860 un Nr.F14-0062862         2 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905002914 un Nr. 11380007617

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.09.2018., plkst.10.00 šķidrumam, plkst. 12.30 tarai

Iznīcināšanas vieta – SIA EKO osta Rīgā, Tvaika iela 39A Šķidrumam, Piedrujas iela 20, Rīga -tarai

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.08.2018. rīkojums Nr.970 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4521” ,  17.08.2018. rīkojums Nr.918 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4521”, ,  24.08.2018. rīkojums Nr.945 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7922”

Iznīcināšanas objekts:

KL4521

 1. 25 litru tilpuma kanna pilna ar šķidrumu (Saskaņā ar lēmumu kannā atrodas šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku)                1 gab.
 2. Šķidrums, kas tika izliets no 1.5 l tilpuma pudeles ar uzrakstu Mangaļi, kas ieliets 20 litru tilpuma NVA kannā          1 gab.
 3. Dažāda tilpuma kannas  1 gab.
 4. Tukšas 200 litru tilpuma mucas   4 gab.
 5. Aploksne kurā atrodas atslēgu saišķis     1 gab.
 6. Aplkoksne kurā atrodas transportlīdzekļa atslēgu saišķis ar pūlti un piekariņu       1 gab.
 7. Iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma paraugiem pēc ekspertīzes 8 gab.
 8. Iepakojums  kurā atrodas 3 gab. dažāda tilpuma pudeles ar šķidruma paraugiem pēc ekspertīzes               1 gab.
 9. Mobīlie telefoni Samsung            2 gab.

KL7922

 1. 25 litru tilpuma zilas krāsas plastmasas kanna ar uzrakstu “Antigenru”, kurā atrodas šķidrums, kura aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0773472  1 gab.
 2. 25 litru tilpuma zilas krāsas plastmasas kanna bez uzrakstiem, kurā atrodas šķidrums, kura aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0773473    1 gab.
 3. 30 litru tilpuma zilas krāsas plastmasas kanna ar uzrakstu “Delaval”, kurā atrodas šķidrums, kura aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0773471    1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11130057417, Nr.11520035918 un Nr.11520026418

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.08.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.09.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8195; KL-8439, KL-8370): 

a/m VW Passat ar v/n BE-8791,

a/m BMW 725 ar v/n FV-8887,

a/m VW Passat ar v/n GJN-484

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG198525, Nr.PG419043 un Nr.PG198520

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.08.2018. rīkojums Nr.964 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12771, AL-12773, AL-12774 ”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 3800 gab. cigaretes „Klass”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 380 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2200 gab. cigaretes „Bayron”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11400080417

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:15

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 27.augusta rīkojums Nr.952  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8632”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Dažāda tilp. pudeles un kanna pildītas ar šķidrumu – 13 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370007018

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:45

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28.augusta rīkojums Nr.959  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8274”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801525 – 11 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518001718

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28.augusta rīkojums Nr.958  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8642”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi pēc ekspertīzes (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 44 gab. dažāda tilp. pudeles ar pildītas ar kopējo šķidruma daudzumu – 16,420 l. – 4 gab. 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088089313 un Nr.11355030917

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.09.2018 plkst 13.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.08.2018. rīkojums Nr.919 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7968” un 17.08.2018. rīkojums Nr.920 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8254”

Iznīcināšanas objekts:

KL7968

 1. Iepakojums ar 3 gab. pudelēm, kas aizlīmēts ar security seal uzlīmi (Saskaņā ar lēmumu iepakjojumā atrodas 2 gab. 1 litra tilpuma pudeles ar alkoholu un 1 gab 0.7 litra tilpuma pudele  ar alkoholu) 1 gab.

KL8254

 1. Tukšas kannas 9 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010817

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.09.2018., plkst.10:00

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.08.2018. rīkojums Nr.921 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7577”.

Iznīcināšanas objekts:

KL7577

 1. Palete uz kuras atrodas 15 gab. balti kartona ruļļi, un kas ir apzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. L15 0207268 (37. poz.)    1 gab.
 2. Palete uz kuras atrodas 18 polietilēna ruļļi (38.poz.)      1 gab.
 3. Palete uz kuras atrodas 89 cigarešu papīra ruļļi, palete nozīmogota ar Security seal uzlīmi Nr. L150207278 (32 Poz.)             1 gab.
 4. Palete uz kuras atrodas 9 gab. melnas krāsas maisi, kuros atrodas ruļļi ar papīru, apzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. C160151678 (34 Poz.)       1 gab.
 5. Paletes uz kurām atrodas cigarešu paciņu sagataves, un kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr. L15 0207265 līdz Nr. L150207267 (31.poz.)             3 gab.
 6. Paletes uz kuras atrodas kartona papīri ar uzrakstu ""Goal"" un kas ir apzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. L15 0207269 ( 35 poz.)                1 gab.
 7. Palete, kas ir apzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. L15 0207270, uz kuras atrodas 61 gab. folijas ruļļi (29. poz.)     1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816013417, Nr.11355012217, Nr.11089196617, Nr.11089039718, Nr.11903001518, Nr.11816007718, Nr.15840026418, Nr.11095033715, Nr.11095137216, Nr.15840037918

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 4.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 alkoholam ar taru Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 15:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.924, Nr.947, Nr.953, Nr.951, Nr.950 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8061, KL-8533, KL-8348, KL-8432, KL-8237, KL-8508, KL-8626, KL-6042, KL-7243, KL-8541”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi ar cigaretēm aizlīmēti ar vp drošības uzlīmēm no NrL14-0822589 līdz Nr. L14-082592 un no Nr. L14-0822594 līdz L14-0822605. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 9331 cigarešu paciņas. - 16 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigarešu paciņas – 69 paciņas - 6 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes ar kopējo skaitu 16622 pac. - 35 gab.

Papīra maiss ar pierādījumiem, pēc ekspertīzes ar Security Seal 0424488. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 19 cigarešu paciņas ar atlikušajām pēc izpētes cigaretēm. - 1 gab.

Papīra maiss ar pierādījumiem, pēc ekspertīzes ar Security Seal 0424489. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 52 cigarešu paciņas ar atlikušajām pēc izpētes cigaretēm. - 1 gab.

Kartona kaste, aplīmēta ar līmlenti ar uzrakstu Valsts tiesu ekspertīžu birojs. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 6 cigarešu paciņas ar atlikušajām pēc izpētes cigaretēm. – 1 gab.

Drošības maisi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu drošības maisos atrodas 40 cigarešu paciņas. - 21 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas 5560 paciņas cigaretes) – 18 gab.

Aizzīmogots iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu tilp. pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 10 gab. – 1 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi ar ""Security Seal"" no Nr.L140972352-L140972356, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes – 119740 gab. – 5 gab.

25 l tilp. polimēra kanna aizzīmogota ar “Security Seal” Nr.A180125548, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas spirts – 24,5 litri - 1 gab.

Iepakojumi aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm ""Security Seal"", kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigarešu paciņas ar kopējo skaitu - 5954 gab. - 13 gab.

Iepakojumi aizzīmogoti ar “Security Seal” no Nr.J150425168 līdz Nr.J150425179, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes ar kopējo skaitu – 93580 gab. - 12 gab.

Aizzīmogoti kartona iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 29960 cigaretes. – 3 gab.

Iepakojums. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 4 gab. pudeles - 1 gab.

Aizzīmogoti dažāda veida iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 342 cigarešu bloki. - 5 gab.

Dzelzs kannas kas aizplombētas ar drošības uzlīmēm Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku - 2 gab.

Zaļas krāsas maisi ar stikla pudelēm kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2 gab. pudeles un 8 gab. burkas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 2 gab.

Kartona kastes, kuras ir aizlīmētas ar VID nodrošinājumiem no Nr. AB004901 līdz AB005100, kurās saskaņā ar lēmumu jāatrodas 1999200 cigaretēm Prince – 200 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6260, Nr. ENŽ 6258, Nr. ENŽ 9195, Nr. ENŽ 9214, Nr. ENŽ 9066, Nr. ENŽ 8989, Nr. ENŽ 9052, Nr. ENŽ 9071, Nr. ENŽ 9529, Nr. ENŽ 9277, Nr. ENŽ 9249, Nr. ENŽ 9302, Nr. ENŽ 9530, Nr. ENŽ 9314, Nr. ENŽ 9435

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 4.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.925, Nr.942  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12732, AL-12733, AL-12746, AL-12747, AL-12748, AL-12749, AL-12750, AL-12751, AL-12752, AL-12753, AL-12754, AL-12755, AL-12756, AL-12757, AL-12758”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 203 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.1511000503

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.08.2018. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28. augusta rīkojums Nr.960 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8581”

Iznīcināšanas objekts:

3 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (2 gab. serveri un procesori).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120033918

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.08.2018. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28. augusta rīkojums Nr.961 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8488”

Iznīcināšanas objekts:

3 gab. dažāda tilpuma kannas, kas pildītas ar etilspirtu saturošu šķidrumu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903033917

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018., plkst. 8:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, Atkritumu šķirošanas centrā, Rūpniecības ielā 2A.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.07.2018. rīkojums Nr.734 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8157”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar tukšām pudelēm – 16 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840033318, Nr.15840062118, Nr.15840055718 un Nr.11824002218

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.08.2018. rīkojums Nr.962 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8618, KL-8621, KL-8623, KL-8627”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 9800 gab. cigaretes „Premjer” un 27800 gab. cigaretes „NZ GOLD”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 14960 gab. cigaretes „NZ 8”, 14960 gab. cigaretes „NZ 8”, 15960 gab. cigaretes „NZ 8” un 13960 gab. cigaretes „NZ 8”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 085; ENŽ 7861

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.08.2018. plkst. 08:30.

Iznīcināšanas vieta:  Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.08.2018. rīkojums Nr.881, 17.08.2018. rīkojums Nr.926 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12690, AL-11516”.

Iznīcināšanas objekts:

2 gab. melnas krāsas iepakojumi,

2 gab. iepakojumi ar mantām.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11817004012

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 24.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.08.2018. plkst. 14:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10. augusta rīkojums Nr.882 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8532”

Iznīcināšanas objekts:

5 gab. iepakojumi, kas ir aizlīmēti ar Security seal uzlīmēm (klaviatūra, datora sistēmbloka daļa, skaļruņi).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270003218, Nr.11221069918

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 24.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.08.2018. plkst. 09:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10. augusta rīkojums Nr. 883 un 2018.gada 24.augusta rīkojums Nr.946 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8534, KL-8444”

Iznīcināšanas objekts:

4 gab. iepakojumi ar alkohola atlikumiem, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm,

2 gab. plastmasas kannas ar šķidrumu, kannas aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520030718

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.08.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.08.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8394): 

A/M “Mazda 323F” ar v/n GV-5933

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās PG264039, PC291692, PG263691, PG263850, PG263964, PG263965.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.08.2018. rīkojums Nr.934 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12708, AL-12723, AL-12736, AL-12738, AL-12742, AL-12745.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,3 l šķidruma ar alkohola smaku (kandžu)).
Apzīmogots iepakojums ar tukšu pudeli pēc ekspertīzes.
Apzīmogota stikla pudele 0,7 l tilp. ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 l nelegālo alkoholu).
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0909933. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2,5 l tilpuma pudele ar 1500 ml etilspirta un divas tukšas pudeles.
Apzīmogota pudele tilpuma 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 l atšķaidītā spirta).
Apzīmogota polietilēna pudele tilpuma 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG264014, ENŽ 25758,PG263953, PG419268 un Nr.PG263850

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.08.2018. rīkojums Nr.933 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12590” un rīkojums Nr.935 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12728, AL-12734, AL-12735, AL-12738”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Lēmumā norādīts, ka iepakojumā kopā atrodas 30 paciņas cigarešu „ROUTE 66” ar 600 cigaretēm – 1.gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 220 dažādu marku cigaretes – 1.gab.
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 15 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 60 cigaretes „Rothmans” – 1.gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 7 paciņas cigarešu „Klass”) – 1.gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11320024018, Nr.11100012318.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Ludza, Stacijas 46.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.08.2018. rīkojums Nr.922 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8605” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.08.2018. rīkojums Nr.932 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8595”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 10 pudeles pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0909874) – 1.gab.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 12 pudeles pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0909875) – 1.gab.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 10 pudeles pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0909876 un L14-0909877) - 1.gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm (kā lēmumā minēts šķidrums līdzīgs alkoholam, pēc ekspertīzes).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840048718, Nr.15840048318, Nr.11320024018, Nr.15840007318.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.08.2018. rīkojums Nr.923 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8600, KL-8601, KL-8605, KL-8607,”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold” – 5.gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 99760 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6.gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 120 cigaretes „Premjer”, drošības uzlīme J15-0344184) -1.gab.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar 2980 cigaretēm „NZ Gold”, drošības uzlīme J15-0344187) 1.gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm -3.gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 9900 gab. cigaretes „Queen Menthol”, 10960 gab. cigaretes „Corona Slim” un 5500 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840015618

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 21.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018 plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi Eko”, Stopiņu novads, Rumbula, Getliņu atkritumu poligonā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16. jūlija rīkojums Nr.908 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8362”

Iznīcināšanas objekts: 420 gab. lietotas putoplasta kastes.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518024015

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.augusta rīkojums Nr.914  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7331”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas paletes ar tukšām stikla pudelēm – 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370007018

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.augusta rīkojums Nr.907  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8274”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Dažāda tilp. pudeles pildītas ar nelegālu alkoholu, aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.A180335175 – Nr.A180335202 - 28 gab.;
 • 1000 l tilp. tukšas, lietotas tvertnes - 2 gab.;
 • Sūkņi - 2 gab.;
 • 10 l tilp. spaiņi ar sīrupiem - 3 gab.;
 • 200 l tilp. plastmasas mucas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 3 gab.;
 • Cukurs “Optima” - 10 kg.;
 • Alumīnija salokāmas trepes - 1 gab.;
 • Aizzīmogoti iepakojumi pēc ekspertīzes - 3 gab.;
 • 5 l tilp. tukšas plastmasas pudeles - 40 gab.;
 • Aizzīmogotas kartona kastes ar pudeļu korķiem, vākiem un rokturiem - 3 gab.;
 • Kartona kaste ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes, aizzīmogota ar “Security Seal” Nr.A180335173 - 1 gab.;
 • Dažāda tilpuma pilnas un tukšas kannas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 48 gab.;
 • Dažāda tilp. plastmasas pudeles pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 20 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.augusta rīkojums Nr.906  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A180335270 līdz Nr.A180335289 (Saskaņā ar lēmumu, kastēs atrodas 240 gab. 1 l tilp. pudeles pēc ekspertīzes ar kopējo šķidruma daudzumu – 121895 ml) – 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120019718

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.08.2018 plkst 9.00, 30.08.2018 plkst 9.00, 31.08.2018 plkst 9.00, 3.09.2018 plkst 9.00,

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.07.2018. rīkojums Nr.799 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8310”,

Iznīcināšanas objekts:

KL8310

 1. Tukšas 1000 litru tilpuma plastmasas tvertnes 5 gab.
 2. 1000 litru tilpuma tvertnes, kurās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, aizplombēts ar plombēm no Nr. 0588761 līdz Nr.0588764 (Kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 1907.990 litri etilspirta) 2 gab
 3. Melni plastmasas spaiņi 3 gab.
 4. Gumijas caurules brūnā un melnā krāsā 2 gab.
 5. Orandžas krāsas tauva, kas atrodas smagās a/m kabīnē

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.08.2018 plkst 9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.07.2018. rīkojums Nr.787 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”,

Iznīcināšanas objekts:

KL7593

 1. Kartona iepakojumi kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, un kurās atrodas pudeles ar šķidrumu     20 gab.
 2. Iepakojumi ar pudelēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 litra tilpuma pudeles, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0335223 līdz Nr.A.18-0335242             20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11904004918

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10.augusta rīkojums Nr.886  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8460”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Dažāda izmēra kartona iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu, un kas ir noplombētas ar Security Seal uzlīmēm – 15 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11355012217, Nr.11905004817, Nr.11829004717, Nr.11824001818, Nr.11088137318

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.848, Nr.884, Nr.880 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8533, KL-7895, KL-8093, KL-8587, KL-8585”.

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu izmēru iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu un apskates protokoliem iepakojumos atrodas 8539 cigarešu paciņas. – 21 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizplombēti ar drošības uzlīmēm Nr. J13-0402412 - 0402415. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1550 cigarešu paciņas. - 4 gab.

Aizzīmogots iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 76 cigarešu paciņas - 1 gab.

Paletes, uz kurām sakrautas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu jāatrodas 5752320 cigaretēm “Ashima Luxury super slims”, kas notītas ar plēvi un noplombētas ar uzlīmēm no J13-0280274 līdz J13-0280275 un no J13-0280278 līdz J13-0280305 – 16 gab.

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr. K12-067096, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 2 gab. cigarešu paciņām ar 35 cigaretēm – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3002, Nr. ENŽ 4062, Nr. ENŽ 3795, Nr. ENŽ 8037, Nr. ENŽ 8097, Nr. ENŽ 7269, Nr. ENŽ 8020, Nr. ENŽ 8021, Nr. ENŽ 8041, Nr. ENŽ 8044, Nr. ENŽ 8081, Nr. ENŽ 3628, Nr. ENŽ 8363, Nr. ENŽ 8314, Nr. ENŽ 8508, Nr. ENŽ 8541, Nr. ENŽ 7717, Nr. ENŽ 8540, Nr. ENŽ 8556, Nr. ENŽ 8545, Nr. ENŽ 8359, Nr. ENŽ 8315, Nr. ENŽ 8871, Nr. ENŽ 8669, Nr. ENŽ 8726, Nr. ENŽ 8925, Nr. ENŽ 7519, Nr. ENŽ 8727, Nr. ENŽ 8926, Nr. ENŽ 8663, Nr. ENŽ 8741, Nr. ENŽ 8845, Nr. ENŽ 8900, Nr. ENŽ 8729, Nr. ENŽ 8730

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.823, Nr.822, Nr.888, Nr.889, Nr.887  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12343, AL-12365, AL-12366, AL-12655, AL-12656, AL-12657, AL-12658, AL-12659, AL-12660, AL-12661, AL-12662, AL-12344, AL-12692, AL-12693, AL-12694, AL-12695, AL-12696, AL-12697, AL-12698, AL-12699, AL-12700, AL-12701, AL-12710, AL-12711, AL-12712, AL-12713, AL-12714, AL-12715, AL-12716, AL-12717, AL-12718, AL-12720, AL-12721, AL-12722, AL-12724”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1171 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11170014511

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.08.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.08.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-2692): 

VW Passat Variant detaļas (a/m izjauktā stāvoklī)

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par iznīcināšanu AL-12384

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Valmiera, Marijas iela 13
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1005 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts: Apzīmogoti pildīti 50 litru tilpuma gāzes baloni 12 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, 27894778.

Paziņojums par iznīcināšanu KL-8290

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Valmiera, Marijas iela 13
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1005 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts: Divi jūras konteineri GLDU 2193260 un GLDU 3023593
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas latgales daļas vadītājs V.Drobots, 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3335, Nr. ENŽ 8257

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10.augusta rīkojums Nr.885 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11595, AL-11596”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1711038. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 4 gab. tukšas pudeles. – 1 gab.

Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1711037. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 7 gab. tukšas pudeles. – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās PC291688, PG264011,

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.08.2018. rīkojums Nr.865 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12686, AL-12707.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Uz paskaidrojošā uzraksta norādīts, ka iepakojumā atrodas viena tukša pudele.
Apzīmogota polietilēna pudele tilpumā 0,3 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331019518

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2018., plkst. 8:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.08.2018. rīkojums Nr.864 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8570”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 24,5 l nelikumīgā alkohola).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG263761, PG263762 un Nr.PG263690

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2018., plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.08.2018. rīkojums Nr.866 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12702, AL-12706 un AL-12705”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts 9 gab. cigaretes „Premjer”).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts 8 gab. cigaretes „Premjer”).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts 19 gab. cigaretes „Premjer”).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331019518, Nr.11331036518, Nr.11240019718, Nr.15840045918, Nr.15840021618 un Nr.15840007418.

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2018., plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.08.2018. rīkojums Nr.869 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8570, KL-8571, KL-8583, KL-8573, KL-8574, KL-8576”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 40860 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 18 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 139020 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm - 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59880 gab. cigaretes “Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes “Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “NZ 8” – 1 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 14960 gab. cigaretes “NZ 8”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 64960 gab. cigaretes “Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “NZ Safari” – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 89900 gab. cigaretes “NZ Safari”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par iznīcināšanu Nr.EZ335125; Nr.EZ369814

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.08.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.08.2018., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Cēsis, Piebalgas iela 89 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (AL-12675 un AL-12674): 

a/m Opel Vectra ar v/n FK-1598,

a/m Opel Combo ar v/n FH-9912

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890009114

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15; 16; un 17.08.2018 plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi Eko”, Stopiņu novads, Rumbula, Getliņu atkritumu poligonā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 19. jūlija rīkojums Nr.798 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8384”

Iznīcināšanas objekts: 95 gab. paletes uz kurām atrodas dažāda veida drēbes, paletes nozīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr. E17-1731840 līdz E17-1731936

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-12105

Datums, kad publicēts paziņojums: 9.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2018., plkst 9.00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.06.2018 rīkojums Nr.714 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12532”

Iznīcināšanas objekts:

AL12532

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar drošības uzlīmi Nr. TR00176894, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda veida mantas (7 gab. somas, 2 gab. jostas un 42 gab. cepurītes ar viltotām preču zīmēm)                1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11210006711, Nr.11210099815, Nr.11518002017, Nr.15890006917 un Nr.111905012317

Datums, kad publicēts paziņojums: 9.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.08.2018., plkst. 9.00, 15.08.2018., plkst. 9.00, 16.08.2018., plkst. 9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.06.2018. rīkojums Nr.713 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-2483”, 18.07.2018. rīkojums Nr.785 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8434”, 18.04.2018. rīkojums Nr.786 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8117”, 27.06.2018. rīkojums Nr.711 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7683”, 27.06.2018. rīkojums Nr.712 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8096”.

Iznīcināšanas objekts:

KL2483

 1. Iepakojumi ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-113494 līdz Nr.A17-1134509 (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažada veida apģērbi, mobīlie telefoni, nomazgājumi ar bioloģiskām pēdām , policijas formas un citas sadzīves preces)  - 16 gab.
 2. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.D10-272702 (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas dažāda veida sadzīves preces) - 1 gab.
 3. Iepakojums ar vara lodītēm - 1 gab.

KL8434

 1. Iepakojumi aizzīmogoti ar “Security Seal” Nr.H170378813 un no Nr.H170378815 līdz H170378817, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda veida un tilpuma tukšas un pustukšas pudeles ar etilspirtu - 74 gab.  - 4 gab.

KL8117

 1. 25 l. tilp. plastmasas kannas, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, un kurās atrodas šķidrums  - 25 gab.
 2. Polietilēna iepakojums, kurā atrodas plastmasas kanna, tukša  - 1 gab.
 3. 5 l. tilp. kanna, kurā atrodas šķidrums  - 1 gab.

KL7683

 1. Noplombēta palete ar plombi uz kuras atrodas 24 gab . 30 litru tilpuma kannas ar šķidrumu - 1 gab.
 2. Noplombēta palete ar 1 litru tilpuma pudelēm ar šķidrumu (Saskaņā ar lēmumu uz paletes atrodas 309 gab. 1 litru pudeles ar baktericīdu un dezinfekcijas līdzekli) - 1 gab.
 3. Kartona kastes ar alkoholu, noplombētas ar security seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 235 gab 1 ;litru pudeles ar degvīnu „Smirnof”) - 20 gab.

KL8096

 1. Iepakojums kas ir aizzīmogots ar security seal uzlīmēm(kurā saskaņā ar lēmumu atrodas kaste kas paredzēta marihuānas audzēšanai)  - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890029516

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 07.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.08.2018. plkst.10:00

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 3.augusta rīkojums Nr.858 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7293”

Iznīcināšanas objekts:

 • Aizzīmogotas paletes uz kurām atrodas dažādas mantas (Saskaņā ar procesa virzītāja lēmumu uz paletēm atrodas apģērbi un higiēnas piederumi – 38778 gab.) – 40 gab. 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668. 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210010018; Nr.11310018717

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.08.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8278; KL-7475):
a/m Mazda 6 ar v/n JJ-8745, a/m Ford Galaxy ar v/n KP-3723

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120034615

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.08.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-6057):
a/m Ford Probe ar v/n JO-9322.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11092047315

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.11:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 2.augusta rīkojums Nr.854  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5872”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 8 gab. dažāda tilpuma tukšas un pildītas ar šķidrumu pudeles – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11087078805, 04404392, 11088319611

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.08.2018., plkst.10:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.08.2018 rīkojums Nr.855 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8579, KL-8580, KL-8582”.

Iznīcināšanas objekts:

Kriminālprocesā Nr.11087078805 - 10 “kronor” monēta – 1 gab.;

Kriminālprocesā Nr.04404392 – (Krievijas rubļi -  46 gab., Krievijas rubļi - 303 gab., Kapeikas - 13 gab., Krievijas rubļi - 125 gab., Kapeikas - 3 gab.);

Kriminālprocesā Nr.11088319611 – (Zviedrijas 50 ēru monētas – 10 gab.).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010711

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.08.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-2704):
Automašīna Volkswagen Passat Lietuvas reģ. Nr.ETB 547,
A/m aizdedzes atslēga,
A/m reģistrācijas apliecība Nr.D 000531.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.978 un Nr.PG264002

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.08.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.07.2018. rīkojums Nr.847 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12678 un AL-12681”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas dažādu marku cigaretes kopā 1660 gab.
Apzīmogotas cigarešu paciņas. Lēmumā norādīts divas cigarešu „Bayron” paciņas ar 34 cigaretēm.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290040917, Nr.11181025918, Nr.15840026218 un Nr.15840019418

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.08.2018., plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.07.2018. rīkojums Nr.845 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8194, KL-8559, KL-8560, KL-8562”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Numurēti no pakete Nr.1 līdz pakete Nr.5) – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 595 cigarešu paciņas „Premjer”, 452 cigarešu paciņas „NZ Super Slims Gold”, 134 cigarešu paciņas „Fest”, 21 cigarešu paciņas „KISS clubnichka” un 13 cigarešu paciņas „WINSTON XSLSS XS SILVER”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm - 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 12400 gab cigaretes „NZ Super Slim” un 23000 gab. cigaretes „Premier”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cgaretēm „Premjer” – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cgaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 26920 gab. cigaretes „Kiss Superslims”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 024286, Nr.PG263837, Nr.PG263836, Nr.PG263738 un Nr.PG263838

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.08.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.07.2018. rīkojums Nr.849 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12671, AL-12672, AL-12673, AL-12677, AL-12679”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 150 ml nelegālā alkoholiskā dzēriena).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar atšķaidītu spirtu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290016618 un Nr.11181025918

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.08.2018., plkst. 8:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.07.2018. rīkojums Nr.846 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8539 un KL-8559”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8539
Metāliska aptuveni 40 l tilp. muca (pakete Nr.1) ar šķidrumu (lēmumā norādīts 31,00 litri).
Metāliska aptuveni 40 l tilp. muca (pakete Nr.2) ar šķidrumu (lēmumā norādīts 29,00 litri).
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme Nr.L-14 0909866). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju maisā atrodas piecas 1,5 l tilpuma pudeles ar 4535 ml šķidruma, divas 0,7 l tilpuma pudeles ar 420 ml šķidruma, viena 0,5 l tilpuma pudele bez šķidruma, divas 0,2 l tilpuma pudeles bez šķidruma un pakete Nr.1a un Nr.2a ar 930 ml šķidruma.
KL-8559
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11817008716

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.08.2018. plkst.8:30

Iznīcināšanas vieta – Krustpils iela 63a, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25.jūlija rīkojums Nr.828 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7423”

Iznīcināšanas objekts:

 • Dzelzsbetona pārseguma paneļi – 9 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG263832 un Nr.PG263634

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.07.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.07.2018. rīkojums Nr.815 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12633 un AL-12643”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu alkoholu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 023309 un Nr.ENŽ 023838

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.07.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.07.2018. rīkojums Nr.816 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12632 un AL-12644”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer” (lēmumā norādīts ar 16 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „Bond” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840036018 un Nr.15840021218

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.07.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.07.2018. rīkojums Nr.814 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8546 un KL-8552”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold” – 16 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „NZ Gold” 159800 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Premjer” 39800 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840012218

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.08.2018, 02.08.2018

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 20.jūlija rīkojums Nr.805 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8328”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona iepakojumi, kuros atrodas cigaretes, un kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 14 484 380 cigaretes. - 1549 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518004617

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.07.2018, 31.07.2018, 01.08.2018

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.jūlija rīkojums Nr.772 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8067”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas paletes ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes – kopumā 1080 kastes - 35 gab.

Aizzīmogotas paletes ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu – kopumā 1189 kastes. Saskaņā ar procesuālām darbībām no kastēm izņemtas 510 dažādu marku cigarešu paciņas - 41 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120029416

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 24.jūlija rīkojums Nr.813  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7325”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Dzesēšanas aparāti - 2 gab.;
 • 40 l tilpuma kannas, kas pildītas ar šķidrumu (Saskaņā ar spriedumu, kannas atrodas nelikumīgs alkoholisks dzēriens ar kopējo daudzumu – 193,258 l) – 5 gab.;
 • Iepakojumi, kuros atrodas alkohols (Saskaņā ar spriedumu, iepakojumos atrodas dažāda tilpuma pudeles un burkas ar atlikušo alkoholisko dzērienu ar kopējo daudzumu – 15,370 l) – 6 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 6479

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.806 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12494”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas izņemtas preces – pārtika ar beigušos termiņu – 13 gab.

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824001717=Nr.15890004017 un Nr.11903009318

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.07.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-7899
Automašīna VW Passat Variant v/n KO2403,
A/m aizdedzes atslēga,
A/m reģ. apliecība AF2227077.

KL-8429
A/m VW Passat Variant v.n.z. HT-5826,
A/m atslēga – 2 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11310080017

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.07.2018.., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL-8445):

t/l audi a4 avant bez reģistrācijas nr, bet ar šasijas Nr.WAUZZZ8DZVA274347

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 25618722.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221008018, Nr.11351013718, Nr.15840036818, Nr.11518011816

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 11:30 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.746, Nr.770, Nr.788 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8304, KL-8481, KL-8520, KL-7304”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801921. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumos atrodas 29 gab. 1 l pudeles ar šķidruma atlikumu pēc ekspertīzes. - 3 gab.

Kartona iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2500 cigarešu paciņas. - 5 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 79240 cigaretes. - 3 gab.

Dažāda izmēra iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 48 paciņas ar atlikušajām cigaretēm pēc ekspertīzes - 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 008280, Nr. ENŽ 008279, Nr. ENŽ 12357, Nr. ENŽ 7354, Nr. ENŽ 7578, Nr. ENŽ 7360, Nr. ENŽ 7355, Nr. ENŽ 7710, Nr. ENŽ 7622, Nr. ENŽ 7400, Nr. ENŽ 7290, Nr. ENŽ 7353, Nr. ENŽ 6842, Nr. ENŽ 7391, Nr. ENŽ 7448, Nr. ENŽ 3323 (332-T), Nr. ENŽ 7529, Nr. ENŽ 7886, Nr. ENŽ 7784, Nr. ENŽ 7839, Nr. ENŽ 7141, Nr. ENŽ 7832, Nr. ENŽ 8455

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 11:30 un pārējām mantām – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 18.jūlija rīkojumi Nr.791, Nr.792, Nr.793, Nr.790  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12558, AL-12559, AL-11407 AL-12613, AL-12614, AL-12615, AL-12616, AL-12617, AL-12618, AL-12619, AL-12620, AL-12621, AL-12622, AL-12623, AL-12624, AL-12625, AL-12626, AL-12636, AL-12637, AL-12638, AL-12639, AL-12640, AL-11994”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1423 pac.

Iepakojums aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.0037772, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas mugursoma “Adidas” – 1 gab.

Iepakojums aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 7gab. degvīna pudeles – 1 gab.

Dažādu izmēru iepakojumi, nodrošināti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 35 vienības ar kontrafakta precēm. 3 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11120086317.

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.07.2018., plkst. 9.00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL-8472):

A/m Audi A6 ar Lietuvas Reģ. Nr.BNR274.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11261113217

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.07.2018 un 26.07.2018

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 18.jūlija rīkojums Nr.784  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8368”.

Iznīcināšanas objekts:

 • 200 l tilp. metāla mucas līdz pusei pildītas ar gaiši brūnu šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaku – 11 gab.;
 • 200 l tilp. plastmasas muca līdz pusei pildīta ar gaiši brūnu šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaku – 1 gab;
 • Polietilēna maiss, kurā atrodas 12 gab. 1 l tilp. plastmasas pudeles ar šķidruma paraugiem pēc ekspertīzes – 1 gab.;
 • Destilēšanas iekārta 70x70x50 cm – 1 gab.;
 • Dzesēšanas iekārta 180x173x57cm – 1 gab.;
 • Elektriskais sūknis ar apgrieztām gumijas caurulēm – 1 gab.;
 • Cukurs – 225 kg.;
 • Raugs 127,5 kg.;
 • 10 l tilp. tukšas plastmasas kannas – 25 gab.;
 • 5 l tilp. tukša plastmasas kanna – 1 gab.;
 • 25 l tilp. tukšas plastmasas kannas – 3 gab.;
 • 90 l tilp. tukšas plastmasas mucas – 2 gab.;
 • 120 l tilp. tukša plastmasas muca – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11261024418

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 18.jūlija rīkojums Nr.789  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8542”.

Iznīcināšanas objekts:

 • 10 l tilp. kannas pildītas ar etilspirtu saturošu šķidrumu, aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.L140937711 līdz Nr.L140937714 – 4 gab.;
 • 5 l tilp. pudele pildīta ar etilspirtu saturošu šķidrumu, aizzīmogota ar “Security Seal” Nr.L140937715 – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11860003817, Nr.11092049716

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.733, Nr.771 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7256, KL-7944”.

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes Winston – 1500 pac.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažādu marku cigaretes ar kopējo skaitu – 43000 gab.) - 6 gab.

Dažādu izmēru iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu 39 iepakojumos atrodas 18407 cigarešu paciņas un 2 iepakojumos nav noteikts skaits. - 41 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 13300, Nr. ENŽ 5036

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 3.jūlija rīkojumu Nr.738  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11495, AL-12334”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 20 pac.

Iepakojums ar cigaretēm aizlīmēts ar vp drošības uzlīmi Nr.L14-0724785. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 19 cigarešu paciņas – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 012295, Nr.PG263736, Nr.PG263735, Nr.PG263737, Nr.PG263601, Nr.PG263739

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.07.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.07.2018. rīkojums Nr.774 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12346, AL-12608, AL-12609, AL-12610, AL-12611, AL-12612”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas trīs 2 l tilpuma polietilēna pudeles ar kandžu pēc ekspertīzes veikšanas 4,425 l.
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandža 0,2 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG263841 un Nr.PC291652

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.07.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.07.2018. rīkojums Nr.773 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12604 un AL-12607”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „NZ 10” un 17 cigarešu paciņas „Route 66”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „BAYRON” (lēmumā norādīts ar 7 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840029718, Nr.11170018918 (izdalīts no kriminālprocesa Nr.11170027017), Nr.15840041718, Nr.15840041618, Nr.15840028818, Nr.15840032818 un Nr.11320047417

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.07.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.07.2018. rīkojums Nr.775 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8528, KL-8401, KL-8535, KL-8536, KL-8537, KL-8538, KL-8544”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Premjer” 69800 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 11 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 41400 gab. cigaretes „NZ”, 39600 gab. cigaretes „Marlboro”, 66000 gab. cigaretes „Route 66” un 10000 gab. cigaretes „NZ”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „NZ Gold” 29800 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 34800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Premjer”) – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 51400 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Fest”). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 6600 gab. cigaretes „Fest”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 1445 paciņas (28900 gab.) cigaretes „Minsk capital QS”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas eitanāziju administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AV107746

Datums, kad publicēts paziņojums par izņemtās mantas eitanāziju: 13.07.2018.

Datums, kad notiks eitanāzija: 20.07.2018. plkst.10:00

Eitanāzijas vieta – “Meža vairogi”, Ķekavas pag., Ķekavas novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr. 1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10.jūlija rīkojums Nr.751 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12578”

Eitanāzijas objekts:

 • Kaza – sieviešu kārtas, ar ragiem – 1 gab.;
 • Kaza – sieviešu kārtas, bez ragiem – 1 gab.;
 • Kazas – vīriešu kārtas – 2 gab.;
 • Mājputni (1 gailis, 4 vistas) – 5 gab.;
 • Truši – 14 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11095052816

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.07.2018. plkst.8:30

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 11.jūlija rīkojums Nr.761 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7142”

Iznīcināšanas objekts:

Automašīnas salona fragmenti – 7 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890021917

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.07.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8039):
Automašīna Peugeot 607 v/n 9622 EK-2, tehniskā pase BAA316805.
Automašīnas aizdedzes atslēga ar pulti - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11094021214

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 29.jūnija rīkojums Nr.718 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4868”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1411391 un Nr.1411393 (saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas 1 l plastmasas pudeles) – 2 gab.;
 • Kanna ar šķidrumu pēc eksperta atzinuma Nr.1411393 – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG263564, Nr.PG263566, Nr.PG263569, Nr.PG263596, Nr.PG263570, Nr.PC291649, Nr.PG263563, Nr.PC291648, Nr.PG127924, Nr.PG263597, Nr.ENŽ 021176, Nr.PG263730, Nr.PG263728, Nr.PG263727, Nr.PG263600, Nr.PG263591, Nr.ENŽ 021909, Nr.ENŽ 021933 un Nr.ENŽ 14695

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.07.2018. rīkojums Nr.747 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12545, AL-12546, AL-12547, AL-12548, AL-12549, AL-12550, AL-12552, AL-12553, AL-12556, AL-12557, AL-12579, AL-12581, AL-12582, AL-12583, AL-12584, AL-12589, AL-12599, AL-12600” un Nr.745 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11322”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,07 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,05 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisku dzērienu 0,15 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,2 l nelegālā alkoholiskā dzēriena).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,2 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,51 l tilpuma stikla burka ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,51 l ).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,15 l caurspīdīga šķidruma).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595664). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 5 l tilpuma polimēra materiāla pudele ar 4880 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogota 650 ml tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu.
Apzīmogota 0,7 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošu 0,6 l šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidrumu, drošības uzlīme F14-0062824. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas trīs pudeles 1 l tilpuma „King Robert” ar uzlīmēm „Duty Free only” un viena pudele 1 l tilpuma „Berntzen” ar uzlīmi „Duty Free only” .
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-12223 un Nr.ENŽ-020095

Datums, kad publicēts paziņojums: 3.07.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst.10.00 šķidrumam, plkst. 12.30 tarai

Iznīcināšanas vieta –SIA EKO osta Rīgā, Tvaika iela 39A Šķidrums, Piedrujas iela 20, Rīga -tara 

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.02.2018 rīkojums Nr.205 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL11107” un 18.05.2018 rīkojums Nr.556 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12223”

Iznīcināšanas objekts:

AL12223

 1. Apzīmogotas 10 l tilpuma plastmasas tvertnes ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar dīzeļdegvielu)      25 gab.
 2. Apzīmogotas 5 l tilpuma (pudeles) kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar benzīnu)                2 gab.
 3. Apzīmogotas 5 l tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar dīzeļdegvielu)    4 gab.
 4. Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar benzīnu), 10 l tilpuma           33 gab.

AL11107

Apzīmogoti iepakojumi ar 2 gumijas tvertnēm (lēmumā norādīts, ka tajās atrodas apmēram 60 litri šķidruma ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku)               2 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221206713, Nr.11360017414, Nr.11151020117, Nr.11088207317, Nr.11130075116

Datums, kad publicēts paziņojums: 3.07.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst.10.00 šķidrumam, plkst. 12.30 tarai

Iznīcināšanas vieta –SIA EKO osta Rīgā, Tvaika iela 39A Šķidrums, Piedrujas iela 20, Rīga -tara 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.06.2018. rīkojums Nr.698 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7318”, 10.04.2018. rīkojums Nr.395 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7271”, 19.04.2018. rīkojums Nr.443 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7965”, 10.04.2018. rīkojums Nr.394 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7494”, 18.05.2018. rīkojums Nr.553 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8402”

Iznīcināšanas objekts:

KL7271

Drošības maiss ar Nr.849978, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 0.5 litru tilpuma pudele ar degvielas paraugiem     1 gab.

KL7318

Papīra iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.A130154438 (Saskaņā ar spriedumu, iepakojumā atrodas 2 litru pudele ar šķidrumu ar naftas produktu specifisku smaku paraugu no caurules un 1,5 litru pudele ar šķidrumu ar naftas produktu specifisku smaku paraugu no metāla kastes atzara) 1 gab.

KL7965

25 litru tilpuma kannas ar dīzeļdegvielu 4 gab.

KL7494

Plastmasas kannas, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, kurās atrodas šķidrums ar naftas produktiem raksturīgu smaku  16 gab.

KL8402

 1. 1 litra tilpuma pudele pēc ekspertīzes    2 gab.
 2. 10 litru tilpuma kanna kura pildīta ar dīzeļdegvielai raksturīgu šķidrumu   1gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903033917 (Atcelta)

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.07.2018., plkst. 8:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, Atkritumu šķirošanas centrā, Rūpniecības ielā 2A.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.07.2018. rīkojums Nr.734 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8157”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar tukšām pudelēm – 16 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG263661, Nr.PG263447 un Nr.ENŽ 021918

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.07.2018. rīkojums Nr.729 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12554 un AL-12563” un 03.07.2018. rīkojums Nr.737 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12601”
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 360 gab. cigaretes „Marble”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer” (lēmumā norādīts ar 11 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „PRIMA” (lēmumā norādīts ar 7 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11331017218, Nr.15840017818 un Nr.11903006018

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.07.2018. rīkojums Nr.735 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8491, KL-8510, KL-8518”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 50 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „ROUTE 66” 500000 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 57060 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 38 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 247000 gab. cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11100002718

Datums, kad publicēts paziņojums 03.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.07.2018. rīkojums Nr.736 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8239”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums pēc ekspertīzes ar pudelēm ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas viena tukša 0,5 l tilpuma pudele un četras 5 l tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu ar specifisku alkohola smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11210036915, Nr.11300045016, Nr.15890006917, Nr.11094033916, Nr.11094033318

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam un pārējām mantām – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 2.jūlija rīkojums Nr.730 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6145, KL-7504, KL-7683, KL-7859, KL-8365”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu. Saskaņā ar spriedumu 25 l kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku. - 6 gab.

Aizzīmogoti dažāda veida iepakojumi. Saskaņā ar spriedumu 14 iepakojumos atrodas 1064 cigarešu paciņas un 11 iepakojumos 129 dažāda tilp. pudeles pēc ekspertīzes ar alkohola atlikumiem. - 25 gab.

10 l tilpuma pudeles ar šķidrumu aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.F14-0119204 līdz F14-0119207 - 4 gab.

Iepakojumi ar pudelēm ar NVA plombēm Nr.0588528 un Nr.0588458 - 2 gab.

Iepakojums ar pudelēm ar drošības uzlīmi Nr.F140119203 - 1 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm aizlīmēti un aizplombēti ar plombēm no Nr.Tr0187801 līdz Tr00187810; 0598770; 0588455 un 0588456 - 4 gab.

Iepakojums ar cigaretēm kurā iepakoti 2 gab. iepakojumi un aizplombēts ar nva plombi Nr.0588457 - 1 gab.

Cigarešu iepakojumi aizlīmēti ar VP drošības uzlīmēm no Nr H11-066729 līdz H11066731 - 3 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti ar nva plombēm Nr.0598766; nr.0598767 un nr.0598768 - 3 gab.

Iepakojumi ar pudelēm aizlīmēti ar Vp drošības uzlīmēm no Nr.G13-0456340 līdz G13-0456342 - 3 gab.

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.F140119208 - 1 gab.

Iepakojums ar uzlīmēm un etiķetēm - 1 gab.

Kannas ar šķidrumu aizplombētas ar vp drošības uzlīmēm no Nr.D11 188151 līdz D11 188154 - 4 gab.

Karrtona kaste ar pudelēm ar drošības uzlīmi Nr.D11-188196 - 1 gab.

Kartona kaste ar plombi Nr.0588526 - 1 gab.

Kartona kaste ar plombi Nr.0588527 - 1 gab.

Kartona kaste ar plombi Nr.0588529 - 1 gab.

Kartona kaste ar plombi Nr.0588530 - 1 gab.

maiss ar tukšām pudelēm ar plombi nr.0598769 - 1 gab.

maiss kurā ievietoti 2 iepakojumi ar cigaretēm un aizplombēti ar NVA plombēm Nr.0598764, 0598765 un uzlīmēm Nr TR00187799 un Tr00187800 - 1 gab.

maiss, kurā ievietoti 2 iepakojumi ar cigaretēm un aizplombēts ar plombi Nr.0598763 - 1 gab.

plastikāta maiss kurā ievietoti 2 gab iepakojumi ar cigaretēm un aizplombēts ar nva plombi Nr.0598762 - 1 gab.

Maiss ar korķiem - 1 gab.

Kartona kastes ar tukšām pudelēm - 3 gab.

Noplombēti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 80700 cigaretes. - 9 gab.

Noplombēti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 118940 cigaretes. - 10 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 35860 cigaretes - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2018-01324/1, Nr. ENŽ 6583(306-T), Nr. ENŽ 676, Nr. ENŽ 6567, Nr. ENŽ 6126, Nr. ENŽ 6618, Nr. ENŽ 6621, Nr. ENŽ 6617, Nr. 2018-01327/1, Nr. ENŽ 7062, Nr. ENŽ 7094, Nr. ENŽ 6737, Nr. ENŽ 7098, Nr. ENŽ 6248, Nr. ENŽ 6873, Nr. ENŽ 6946, Nr. ENŽ 6992, Nr. ENŽ 7097, Nr. ENŽ 6907, Nr. ENŽ 6991, Nr. ENŽ 6861, Nr. ENŽ 7159, Nr. ENŽ 7142, Nr. ENŽ 7145, Nr. ENŽ 7325, Nr. ENŽ 7088, Nr. ENŽ 7131

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un pārējām mantām – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.686, Nr.727, Nr.728 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11965, AL-12535, AL-12534, AL-12533, AL-12502, AL-12531, AL-12530, AL-12529, AL-11970, AL-12570, AL-12571, AL-12572, AL-12573, AL-12574, AL-12575, AL-12576, AL-12564, AL-12565, AL-12566, AL-12567, AL-12569, AL-12591, AL-12592, AL-12593, AL-12594, AL-12595, AL-12596”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1575 pac.

Gaisa filtrs – 1 gab.

Spiediena katls “Budget Series” – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11092001118

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.10:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25.jūnija rīkojums Nr.702 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8506”.
Iznīcināšanas objekts:
- Aizzīmogots iepakojums ar “Security Seal” no Nr.A180299009 līdz A180299011, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 7 gab. 5 l tilp. un 1 gab. 1,5 l tilp. pudeles ar šķidrumu atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890009114

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.06.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi Eko”, Stopiņu novads, Rumbula, Getliņu atkritumu poligonā.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13. jūnija rīkojums Nr.650 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8384”.
Iznīcināšanas objekts: 28 gab. paletes uz kurām atrodas dažāda veida drēbes, paletes nozīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr. E14-0996306 līdz Nr. E14-0996322, un palete Nr.E17-1731937.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC291615, Nr.ENŽ 019488, Nr.PG270247, Nr.PG270248, Nr.PG127371, Nr.PG270373, Nr.PC291646 un Nr.222

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.06.2018. rīkojums Nr.699 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12522, AL-12538, AL-12539, AL-12540, AL-12543, AL-12544, AL-12551, AL-12555”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „KLASS” (lēmumā norādīts ar 6 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „BAYRON” (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 5000 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts 22540 gab.) – 3 gab.
Apzīmogota cigarešu „Prima” paciņa (lēmumā norādīts ar 11 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa. Lēmumā norādīts, ka paciņā atrodas 17 cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „KLASS” paciņa (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „ROUTE 66” (lēmumā norādīts ar 9 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840001518, Nr.15840025618, Nr.15840017018, Nr.15890026817, Nr.15840013418, Nr.15840019918 un Nr.15840023418

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.06.2018. rīkojums Nr.701 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8482, KL-8496, KL-8499, KL-8500, KL-8501, KL-8502, KL-8504”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Minsk Super Slims” 48900 gab., cigaretes „Queen Super Slims” 9600 gab. un cigaretes „Minsk City” 3600 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 42280 gab. „NZ Gold”).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „NZ Gold Super Slims” 19800 gab. un cigaretes „Minsk Super Slims” 19800 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme C16-0090008). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes „NZ Gold Super Slims” 23800 gab. un cigaretes „Queen Super Slims” 2200 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Winston” 19280 gab.).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 45 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 449800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ” – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39800 gab. cigaretes „NZ”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.218, Nr.ENŽ 013617, Nr.ENŽ 015196, Nr.PG263561, Nr.PG263562, Nr.PG263324 un Nr.ENŽ 019491

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.06.2018. rīkojums Nr.700 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12517, AL-12347, AL-12389, AL-12523, AL-12527, AL-12537, AL-12542”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas četras tukšas pudeles, 0,7 l tilpuma pudele, kurā atrodas 700 ml šķidruma, 0,7 l tilpuma pudele, kurā atrodas 700 ml šķidruma, 0,75 l tilpuma pudele, kurā atrodas 620 ml šķidruma, 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 950 ml šķidruma, 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1980 ml šķidruma, 1 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1000 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts divas 1,0 l tilpuma polietilēna pudeles ar tajās esošo šķidrumu). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju šķidruma daudzums pēc ekspertīzes veikšanas ir 0,455 l.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma polietilēna pudele, kurā atrodas 1,04 l šķidruma.
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,280 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts pildīta ar 100 ml šķidruma).
Apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts pildīta ar 0,2 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518008616

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.06.2018. un 29.06.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.jūnija rīkojums Nr.651 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6989”.
Iznīcināšanas objekts:
20 gab. dažāda tilpuma plastmasas kannas, pildītas ar šķidrumu, 1 gab. iepakojums, kurā atrodas 22 gab. tukšas pudeles, 2 gab. pilnas 1000 l. tilp. tvertnes, pildītas ar šķidrumu, ar alkoholam raksturīgu smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018., plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 15.jūnija rīkojums Nr.666 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:
20 gab. kartona kastes, kurās atrodas 240 gab. 1 l. tilp. pudeles ar šķidrumu (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas divi simti četrdesmit viena litra pudeles ar šķidrumu.).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālproceā Nr.11221206713

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 21.jūnija rīkojums Nr.685 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7318”.
Iznīcināšanas objekts: 1 gab. baltas krāsas polimēra matracis šķidruma uzglabāšanai, 1 gab. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr. A130300292 un G130300293, 1 gab. iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.A130369297, 1 gab. kartona kaste ar drošības uzlīmi Nr.J130346676, 1 gab. papīra iepakojums ar drošības uzlīmi Nr. G130300295 un G130300296, 1 gab. iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1421686.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089022718, Nr.11370013715, Nr.111210006711, Nr.11221127917, Nr.11210034418, Nr.15840005718, Nr.11120078217

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.690, Nr.689, Nr.687, Nr.688 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8343, KL-5915, KL-2483, KL-8175, KL-8476, KL-8492, KL-8480".
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1802715, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 30 gab. dažādu veida tukšas pudeles. 2 gab.
Aizzīmogoti brūnas krāsas iepakojumi. 3 gab.
Brūnas krāsas iepakojumi ar apģērbiem. 21 gab.
Iepakojumi, papīra maisi ar aizsarg zīmēm Nr.G9-427452 un Nr.G9-427451, kuros atrodas (katrā) viena bruņu veste. 2 gab.
Iepakojums (papīra maiss) ar aizsarg zīmi Nr. G9-427453 (uzlīme bojāta), kurā atrodas džinsu audumu bikses 1 gab.
Iepakojums (papīra maiss) ar aizsarg zīmi Nr.G9-427454, kurā atrodas džinsu auduma materiāla bikses. 1 gab.
Iepakojumi ar dažāda veida pudelēm aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0848186 līdz Nr. L14-0848189. 4 gab.
Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm.
Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažādu tilpumu pudeles pildītas ar alkoholam raksturīgu šķidrumu. 2 gab.
Iepakojums, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr. A17-1117839 . Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas metāla materiāla apaļas formas kastīte. 1 gab.
Plastikāta caurules. 75 m.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ-5581

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga, plkst. 14:10.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.maija rīkojumu Nr.652 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12504”
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar dažāda tilpuma pudelēm ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.A17-0378863 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221127317

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 18.jūnija rīkojums Nr.669 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8222”.
Iznīcināšanas objekts:
1. Iepakojumi ar cigaretēm, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no nr.J15-0542084 līdz Nr.J15-0542094. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2544 cigarešu paciņas. 11 gab.
2. Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr. A17-1271762 līdz A17-1271764. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 52 gab. 0.5 pudeles pēc ekspertīzes. 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6293, Nr. ENŽ 6307, Nr. ENŽ 6195, Nr. ENŽ 6168, Nr. ENŽ 6308, Nr. ENŽ 6433, Nr. ENŽ 6416, Nr. ENŽ 6176

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.jūnija rīkojums Nr.654 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12508, AL-12509, AL-12510, AL-12511, AL-12512, AL-12513, AL-12514, AL-12515”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 160 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6169, Nr. ENŽ 6320, Nr. ENŽ 6420, Nr. ENŽ 6256, Nr. ENŽ 6196, Nr. ENŽ 6197, Nr. ENŽ 6248, Nr. ENŽ 6117, Nr. ENŽ 6458, Nr. ENŽ 6258

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 12.jūnija rīkojumiem Nr.653 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12492, AL-12493, AL-12496, AL-12497, AL-12498, AL-12499, AL-12500, AL-12501, AL-12505, AL-12507”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 873 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6255, Nr. ENŽ 6116, Nr. ENŽ 6319, Nr. ENŽ 6167, Nr. ENŽ 6220, Nr. ENŽ 6481, Nr. ENŽ 6311, Nr. ENŽ 6175, Nr. ENŽ 6199, Nr. ENŽ 6422

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.jūnija rīkojumiem Nr.655 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12480, AL-12482, AL-12483, AL-12484, AL-12485, AL-12486, AL-12488, AL-12489, AL-12490, AL-12491”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 313 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 20.jūnija rīkojums Nr.681 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogotas kartona kastes ar “Security Seal” no Nr.A180335121 līdz Nr.A180335140, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 l tilp. pudeles ar kopējo atlikušo šķidruma daudzumu – 120445 ml – 20 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520004618

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.06.2018, plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Krustpils iela 63a.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8188):
A/m Mazda 626 ar v/n GC 1571.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518008616

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 19.jūnija rīkojums Nr.679 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6989”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona kastes aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.A171273219 – A171273220, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 22 gab. 0,5 l tilp. pudeles ar šķidrumu atlikumiem, 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290007313

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 15.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.06.2018. plkst.9:00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 15.jūnija rīkojums Nr.667 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4214”

Iznīcināšanas objekts:

 • Kandžas ražošanas aparāta sastāvdaļas (elektriskās spirāles, mucas, kannas, caurules) – 8 gab.;
 • Iepakojumi ar dažādām mantām (tukšas pudeles, korķi, trubiņas) – 2 gab.;
 • Piltuve – 1 gab.;
 • Tukša alumīnija kanna – 1 gab.;
 • Caurspīdīgs plastmasas mērtrauks – 1 gab.;
 • Tukšas 2 l tilp. pudeles – 3 gab.;
 • Tukšas 5 l tilp. pudeles – 4 gab.;
 • Tukšas plastmasas mucas – 20 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520029918

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.06.2018.., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Krustpils iela 63a.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8386):
a/m Chevrolet Kalos ar v/n FH 1947.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG263100, Nr.ENŽ 018428, Nr.PG198499, Nr.PG198814, Nr.PG198813 un PG198808

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.06.2018. rīkojums Nr.662 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12454, AL-12465, AL-12471, AL-12478, AL-12479, AL-12519”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Klass” paciņa (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 140 cigaretes „Klass”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 140 gab. cigaretes „Kiss”, 1000 gab. cigaretes „NZ Super Slims” un 2740 gab. cigaretes „NZ Super Slims”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 800 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 6660 cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11824002118, Nr.15840006518 un Nr.11903007318

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.06.2018. rīkojums Nr.658 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8465, KL-8467, KL-8478”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8465
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Premjer” 4494 paciņas jeb 89880 gab.
KL-8467
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Premjer” 29800 gab.
KL-8478
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 21 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 62400 gab. cigarešu „Fest”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.479

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2018., plkst. 10.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.06.2018. rīkojums Nr.660 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12470”.
Iznīcināšanas objekts:
Pakete (ar uzrakstu: Ierīce GPS 104).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG263424 un Nr.PG263423

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2018., plkst. 10.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.06.2018. rīkojums Nr.661 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12443 un AL-12444”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,7 l kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,5 l kandža).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903007918, Nr.1331011918 un Nr.11181034018

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2018., plkst. 9:00, plkst. 10:00 un plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 9:00), Stacijas ielā 46, Ludzā (plkst. 10:00) un SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, Atkritumu šķirošanas centrs, Rūpniecības ielā 2A, Ludzā (plkst. 10:30).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.06.2018. rīkojums Nr.659 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8414, KL-8483, KL-8471”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8414
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 8 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos atrodas 38 tukšas stikla pudeles tilpumā 0,5 l, 122 tukšas stikla pudeles tilpumā 0,5 l un 8 plastmasas pudeles tilpumā 1 l ar 4110 ml etilspirta paraugu atlikumiem.
Apzīmogotas plastmasas pudeles tilpumā 5 litri ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 25 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju šķidruma daudzums: 11 pudeles ar 48890 ml etilspirta atlikumiem, 1 pudele ar 3045 ml etilspirta/ūdens šķīduma atlikumiem un 13 pudeles ar 55340 ml etilspirta atlikumiem.
Apzīmogotas plastmasas pudeles tilpumā 10 litri ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 5 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kopējais etilspirta/ūdens šķīduma atlikums pudelēs ir 39435 ml.
KL-8483
Apzīmogotas plastmasas mucas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar etilspirta/ūdens šķidrumu) – 5 gab.
Apzīmogotas 31,5 l tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar etilspirta/ūdens šķidrumu) – 2 gab.
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 8 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos atrodas 10 polimēra materiāla pudeles ar šķidruma atlikumiem, 2 stikla pudeles ar šķidruma atlikumiem, 1 stikla pudele ar šķidruma atlikumu, 18 burkas ar šķidruma atlikumiem un 1 tukša stikla burka.
KL-8471
Apzīmogota kartona kaste ar pudelēm, drošības uzlīmes Nr.L14-0595670 un Nr.L14-0595671. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kastē atrodas viena 5,0 l tilpuma pudele ar alkohola atliekām un 29 tukšas stikla pudeles.
Apzīmogotas 25,0 l tilpuma zilas krāsas polimēra materiāla kannas ar šķidrumu, drošības uzlīmes Nr.L14-0595667, Nr.L14-0595668 un Nr.L14-0595669, - 3 gab.
Apzīmogota kartona kārba (lēmumā norādīts ar tukšām pudelēm, šļūteni un piltuvi), drošības uzlīmes Nr.L14-0656797 un Nr.L14-0656798. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kārbā atrodas 2 tukšas 5 l tilpuma pudeles, viena 5 l tilpuma tukša pudele, caurspīdīga polimērmateriāla šļūtene, baltas krāsas polimērmateriāla piltuve.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088061518, Nr.11210016617 un Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.06.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.06.2018. rīkojums Nr.640 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8456”, 18.05.2018. rīkojums Nr.554 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8411” un 07.06.2018. rīkojums Nr.639 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:
KL8456
1. Iepakojumi ar dažāda veida taru ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - aizplombēti 3 gab.

KL8411
1. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1702920 ( saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 2 gab. pudeles ar caurspīdīgu šķidrumu) 1 gab.

KL7953
1. Kartona kastes ar pudelēm ar šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm No Nr.A18-0335040 līdz Nr.A18-0335059 20 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089062916, Nr.11089036818, Nr.11088085717, Nr.11089177017 un Nr.11089063818

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00 un Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.536, Nr.635, Nr.634 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6937, KL-8344, KL-7970, KL-8025, KL-8431”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu veida aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 100200 cigaretes. 13 gab.
25litru tilpuma kannas pēc ekspertīzes Nr.1802858, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku. 14 gab.
5 litru tilpuma kannas pēc ekspertīzes Nr.1802858, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku. 2 gab.
Iepakojums ar pudeli, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. 1 gab.
Dažādu veidu iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas bioloģiskas augsnes kondicionieri. 2 gab.
Kastes ar 50 cigarešu Marble Filter Dr Luxe blokiem katrā, aizzīmogotas saskaņā ar kratīšanas protokolu. 163 gab.
Kastes ar 49 cigarešu Marble Filter Dr Luxe blokiem katrā, aizzīmogotas saskaņā ar kratīšanas protokolu. 13 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210029818

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 11.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2018., plkst. 13:30.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 08.jūnija rīkojums Nr.645 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8425”.
Iznīcināšanas objekts: 7 gab. aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 59 pudeles ar šķidrumu, 10 gab. dažāda izmēra tvertnes un kannas, pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518005017 un Nr.11353031617

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.06.2018., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – SIA “ALL Recycling” teritorija, Bērzaunes iela 8a, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.05.2018. rīkojums Nr.595 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8094” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.05.2018. rīkojums Nr.594 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7770”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8094
1. 25 litru tilpuma kannas piepildītas ar caurspīdīgu šķidrumu, kam raksturīga alkohola smaka, kas aizlīmētas ar valsts policijas drošības uzlīmēm 144 gab.
2. 1000 litru tilpuma tvertnes pildītas ar šķidrumu, kas aizlīmētas ar valsts policijas drošības uzlīmēm 10 gab.
KL7770
1. 1000 litru tilpuma tvertnes ar šķidrumu aizplombētas ar vp drošības uzlīmēm L14-0647727, L14-0647737, L140647739, L14-0647738, L14-0647740 un l14-0647741 6 gab.
2. 1000 litru tilpuma tvertne ar šķidrumu daļēji piepildīta, aizplombēta ar VP drošības uzlīmi Nr.L14-0647720 1 gab.
3. 1000 litru tilpuma tvertne ar šķidruma atlikumiem, aizplombēta ar VP drošības uzlīmi Nr.L14-0647734 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905002517, Nr.15890028717, Nr.11905006117, Nr.11905013017, Nr.11210099815, Nr.11518000218

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.623, Nr.641, Nr.646 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7805, KL-8417, KL-7796, KL-8119, KL-8434, KL-8454”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0956360, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 39 dažāda veida cigarešu paciņas - 1 gab.

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.I14 0956359. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas kanna ar etilspirtu - 1 gab.

Iepakojumi, kuros saskaņā ar 15.05.2018. apskates protokolu atrodas 1375 gab. kārbas ar ūdenspīpju tabaku un gaisa atsvaidzinātāji - 38 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti ar VP drošības uzlīmēm no Nr.L140698543 līdz L140698555. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6030 cigarešu paciņas - 13 gab.

Tabakas izstrādājumi iesaiņoti kartona kastēs kas aizplombētas ar vp drošības uzlīmēm no Nr.I14-0674391 līdz I14-0674394. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1490 paciņas ar cigaretēm - 4 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi ar “Security Seal” Nr.A171266014 un Nr.A171266020, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigarešu paciņas – 601 gab. - 2 gab.

Dažādu izmēru iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 79040 cigaretes - 12 gab.

25 l kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm - 2 gab.

5 l kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm - 25 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 5971, Nr. ENŽ 6037, Nr. ENŽ 6051, Nr. ENŽ 5840, Nr. ENŽ 5609, Nr. ENŽ 5948, Nr. ENŽ 5970, Nr. ENŽ 5835, Nr. ENŽ 5947, Nr. ENŽ 5971, Nr. ENŽ 6037, Nr. ENŽ 6051, Nr. ENŽ 5840, Nr. ENŽ 5609, Nr. ENŽ 5948, Nr. ENŽ 5970, Nr. ENŽ 5835, Nr. ENŽ 5947

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 4.jūnija rīkojumiem Nr.625, Nr.624 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12445, AL-12446, AL-12447, AL-12448, AL-12449, AL-12455, AL-12456, AL-12458, AL-12459, AL-12451, AL-12453, AL-12461, AL-12462, AL-12463, AL-12315”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 2429 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903003418 un Nr.11903007918

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.06.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.06.2018. rīkojums Nr.627 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8406 un KL-8414”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu, drošības uzlīmes no L14-0679137 līdz L14-0679139, - 3 gab. Lēmumā norādīts, ka šķidruma (etilspirta/ūdens šķidruma) daudzums ir 51,020 l un 24,920 l.
Apzīmogots maiss ar pudelēm (pēc ekspertīzes), drošības uzlīme L14-0679136.
Apzīmogotas plastmasas kannas tilpumā 30 l ar šķidrumu – 8 gab. Apskates protokolā norādīts, ka kopējais šķidruma daudzums kannās ir 213,08 l.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088184408

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.06.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.10.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 4.jūnija rīkojumu Nr.622 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8338”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar dažāda veida mantām, aizlīmēts ar security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar apskates protokolu iepakojumā atrodas rokudzelži, nazis un āmurs. - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11210023618, Nr.11815008112 Nr.15840015618

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.06.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.587, Nr.619 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8443, KL-3884, KL-8362”.

Iznīcināšanas objekts:

Drošības maiss ar cigaretēm Nr.00763156. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 20 cigarešu paciņas. - 1 gab.

Kartona iepakojumi ar cigaretēm kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Security Seal no Nr.47*2101312 līdz Nr.47*2101331. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8928 cigarešu paciņas. - 20 gab.

Iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas cigaretes. - 26 gab.

Aizzīmogoti baltas krāsas iepakojumi, kuros atrodas cigaretes “Winston”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 599600 cigaretes. - 60 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 5488, Nr. ENŽ 4915, Nr. ENŽ 5496, Nr. ENŽ 5372, Nr. ENŽ 180, Nr. ENŽ 5334, Nr. ENŽ 5845, Nr. ENŽ 5614, Nr. ENŽ 5882, Nr. ENŽ 5645, Nr. ENŽ 5676, Nr. ENŽ 5772, Nr. ENŽ 5725, Nr. ENŽ 5899, Nr. ENŽ 5892, Nr. ENŽ 5904, Nr. ENŽ 5495, Nr. ENŽ 5608, Nr. ENŽ 4040, Nr. ENŽ 5652, Nr. ENŽ 5694, Nr. ENŽ 5769, Nr. ENŽ 5696, Nr. ENŽ 5603, Nr. ENŽ 5679, Nr. ENŽ 5599, Nr. ENŽ 5606, Nr. ENŽ 5546, Nr. ENŽ 5726, Nr. ENŽ 5900, Nr. ENŽ 5798, Nr. ENŽ 5583, Nr. ENŽ 5600, Nr. ENŽ 5901, Nr. ENŽ 5601, Nr. ENŽ 5616, Nr. ENŽ 5908, Nr. ENŽ 5615, Nr. ENŽ 5905, Nr. ENŽ 5327, Nr. ENŽ 4972

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.06.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.586, Nr.590, Nr.614, Nr.615, Nr.616 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12368, AL-12369, AL-12370, AL-12372, AL-12373, AL-12374, AL-12390, AL-12402, AL-12403, AL-12405, AL-12407, AL-12408, AL-12409, AL-12410, AL-12412, AL-12413, AL-12414, AL-12415, AL-12416, AL-12417, AL-12418, AL-12419, AL-12420, AL-12421, AL-12422, AL-12423, AL-12424, AL-12425, AL-12426, AL-12427, AL-12428, AL-12429, AL-12430, AL-12431, AL-12432, AL-12433, AL-12434, AL-12435, AL-12436, AL-12441, AL-12313”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 2151 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221052717 un Nr.1181508112 (Pārcelta)

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.06.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2018., plkst.10.30. pārcelta uz 05.06.2018 plkst 9.00

Iznīcināšanas vieta –Rīgā, Piedrujas ielā 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.05.2018. rīkojums Nr.576 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8097”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.05.2018. rīkojums Nr.593 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3884”

Iznīcināšanas objekts:

KL8097

 1. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1704492 (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atodas 4 gab 5 litru tilpuma pudeles ar caurspīdīgu šķidrumu)             1 gab.

KL3884

 1. Apzīmogoti iepakojumi (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažāda tilpuma tara ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku)            18 gab.
 2. Iepakojumi ar pudelēm 6 gab.
 3. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1317775 ar alkohola atlikumiem 1 gab.
 4. Iepakojums, kurā atrodas dažādu pudeļu nosaukumu uzlīmes    1 gab.
 5. Kannas pēc ekspertīzes Nr.1309388         2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088155717 (Pārcelta)

Datums, kad publicēts paziņojums: 4.06.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2018., plkst.9.00  pārcelta uz 5.06.2018 plkst 8.30

Iznīcināšanas vieta –Rīgā, Piedrujas ielā 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.05.2018. rīkojums Nr.577 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7781”

Iznīcināšanas objekts:

 1. Kartona kaste iepakota maisā un aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A171196659 (Saskaņā ar lēmumu kastē atrodas, 2 gab. dzeltenas krāsas virves, 1 gab. melnas krāsas virve, 1 gab. baltas krāsas virve,  1 gab. drošības josta, 1 gab. gāzmaska, 3 gab. zaļas krāsas jostas, 2 gab. melnas krāsas jostas, 1 gab. dzeltenas krāsas plastikāta brilles)  1 gab.
 2. Soma aizzīmogota ar “Security Seal” no Nr.J150366429 – J150366430, kurā atrodas dažādas mantas (Saskaņā ar lēmumu soma atrodas 164  gab objekti kas paredzēti šaušanai ar plastmasas bumbiņām, bruņudedzinošā lādiņa “BP-460A” makets, kas izgatavots no koka, rokas granātas makets, kas izgatavots no koka, “Fiskars ” cirvja aizsargs, 3 gab. Auduma siksnas un 1 gab. maskēšanās krēms)        1 gab.
 3. Vairogi iepakoti melnos maisos uz maisiem uzlīmētas drošibas uzlīmes Nr.S17 01196655, A171196656, A171196657, A171196658   4 gab.
 4. Zaļas krāsas koka kaste aizlīmēta ar drošības uzlīmēm Nr.A171196661 un A171196662 (saskaņā ar lēmumu kastē atrodas 8 gab. gāzmaskas komplekti ar somām, 9 gab. izmantotas signālraķetes, 6 gab. žņaugu komplekti)         1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088046315

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 1.jūnija rīkojums Nr.611 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6093”.
Iznīcināšanas objekts:
- Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1503846, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 13 gab. 0,7 l tilpuma pudeles pildītas ar caurspīdīgu šķidrumu, kas ir etilspirta – ūdens šķīdums – 1 gab.;
- Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1503847, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 1 gab. 0,7 l tilpuma pudele pildīta ar caurspīdīgu šķidrumu, kas ir etilspirta – ūdens šķīdums – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088066318

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.8:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 1.jūnija rīkojums Nr.610 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8354”.
Iznīcināšanas objekts:
- Aizzīmogots iepakojums ar Security Seal Nr.H170584024, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda tilpuma pudeles pildītas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku (27,904 l) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 026167, Nr.ENŽ 013064, Nr.ENŽ 017711, Nr.PG263420, Nr.PG263421 un Nr.ENŽ 015268

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.06.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.06.2018. rīkojums Nr.618 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11701, AL-12393, AL-12440, AL-12437, AL-12438, AL-12388”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas kannas (ar duļķainu šķidrumu ar alkohola smaržu 40 l tilpuma (kā lēmumā minēts)) – 2 gab.
Apzīmogots maisiņš (ar divām 2 l tilpuma pudelēm ar alkohola smaržu, plastmasas trauks ar rokturi, sarkanas krāsas piltuve, kā lēmumā minēts).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts 1,5 l tilpuma pudele ar kandžu 0,490 l).
Apzīmogota polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā 0,2 l ar kandžu).
Apzīmogota polietilēna pudele tilpumā 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,5 l).
Apzīmogota stikla pudele 0,75 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 0,5 l tilpuma polietilēna pudele pēc ekspertīzes veikšanas tukša.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.108, Nr.ENŽ 007436, Nr.ENŽ 0016833, Nr.ENŽ 014194, Nr.ENŽ 009967, Nr.PG270043, Nr.PG198252 un Nr.PG270212

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.06.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.06.2018. rīkojums Nr.613 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12270, AL-12379, AL-12386, AL-12391, AL-12392, AL-12387” un 01.06.2018. rīkojums Nr.617 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12439 un AL-12442”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 50 paciņas cigarešu „Route 66”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm - 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 3820 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „Route 66” paciņa (lēmumā norādīts ar 7 cigaretēm „BAYRON”).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 10 paciņas cigarešu „Route 66” ar 200 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2 paciņas cigarešu „Route 66” ar 40 cigaretēm.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 19200 gab. cigarešu „Route 66”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ Gold” (drošības uzlīme L8*124411). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 120 cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme L14-0742574). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 10 cigaretes „Route 66”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903003418, Nr.11903007918, Nr.11903009318, Nr.15840011018 un Nr.15890017017

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.06.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.06.2018. rīkojums Nr.612 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8406, KL-8414, KL-8429, KL-8436, KL-8440”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 4 gab. (drošības uzlīmes L14-0699791, L14-0699792, L14-0699789, L14-0699788). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2400 gab. cigaretes „Minsk Superslim”, 10 000 gab. cigaretes „Premjer”, 2720 gab. cigaretes „Minsk Superslim”, 200 gab. cigaretes „Minsk Capital QS”, 500 gab. cigaretes „NZ 8”, 600 gab. cigaretes „Queen Superslims”, 180 gab. cigaretes „Premjer”, 2200 gab. cigaretes „Winston”, 640 gab. cigaretes „Winston Superslims”, 17000 gab. cigaretes „Minsk Superslim”, 5400 gab. cigaretes „NZ 8”, 4000 gab. cigaretes „Premjer 7”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” - 3 gab., drošības uzlīmes no L14-0699809 līdz L14-0699811. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 27000 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm, drošības uzlīme L14-0699844. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1100 gab. cigaretes „Premjer” un 400 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 119680 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 78800 gab. cigaretes „Rothmans”, 39840 gab. cigaretes „LD Blue” un 6800 gab. cigaretes „Pall Mall”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 32800 gab. cigaretes „NZ Gold Superslims”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221052717 un Nr.1181508112

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2018., plkst.10.30.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.05.2018. rīkojums Nr.576 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8097”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.05.2018. rīkojums Nr.593 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3884”.
Iznīcināšanas objekts:
KL8097
1. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1704492 (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atodas 4 gab 5 litru tilpuma pudeles ar caurspīdīgu šķidrumu) 1 gab.

KL3884

1. Apzīmogoti iepakojumi (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažāda tilpuma tara ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku) 18 gab.

2. Iepakojumi ar pudelēm 6 gab.

3. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1317775 ar alkohola atlikumiem 1 gab.

4. Iepakojums, kurā atrodas dažādu pudeļu nosaukumu uzlīmes 1 gab.

5. Kannas pēc ekspertīzes Nr.1309388 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088155717

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2018., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.05.2018. rīkojums Nr.577 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7781”.
Iznīcināšanas objekts:
1. Kartona kaste iepakota maisā un aizlīmēta ar
drošības uzlīmi Nr.A171196659 (Saskaņā ar lēmumu kastē atrodas, 2 gab. dzeltenas krāsas virves, 1 gab. melnas krāsas virve, 1 gab. baltas krāsas virve, 1 gab. drošības josta, 1 gab. gāzmaska, 3 gab. zaļas krāsas jostas, 2 gab. melnas krāsas jostas, 1 gab. dzeltenas krāsas plastikāta brilles) 1 gab.
2. Soma aizzīmogota ar “Security Seal” no
Nr.J150366429 līdz J150366430, kurā atrodas
dažādas mantas (Saskaņā ar lēmumu somā atrodas 164 gab. objekti, kas paredzēti šaušanai ar plastmasas bumbiņām, bruņudedzinošā lādiņa “BP-460A” makets, kas izgatavots no koka, rokas granātas makets, kas izgatavots no koka, “Fiskars ” cirvja aizsargs, 3 gab. auduma siksnas un 1 gab. maskēšanās krēms) 1 gab.
3. Vairogi iepakoti melnos maisos uz maisiem
uzlīmētas drošibas uzlīmes Nr.S17 01196655,
A171196656, A171196657, A171196658 4 gab.
4. Zaļas krāsas koka kaste aizlīmēta ar drošības
uzlīmēm Nr.A171196661 un A171196662 (saskaņā ar lēmumu kastē atrodas 8 gab. gāzmaskas komplekti ar somām, 9 gab. izmantotas signālraķetes, 6 gab. žņaugu komplekti) 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840014618

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06., 05.06. un 06.06.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.05.2018. rīkojums Nr.585 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8450”.
Iznīcināšanas objekts:
Atbilstoši procesa virzītāja lēmumam, „NZ GOLD” – kopskaitā 4 999 800 gab., „FEST 7” – kopskaitā 3 999 800 gab., „FEST” – kopskaitā 17 389 780 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518008316, Nr.11355027316

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 28.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.06.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25.maija rīkojums Nr.584 un 2018.gada 28.maija rīkojums Nr.588 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7841, KL-7169”.
Iznīcināšanas objekts: 34 gab. aizzīmogotas kartona kastes, kurās atrodas pudeles, pildītas ar alkoholu (saskaņā ar lēmumu, kastēs atrodas 197 pudeles ar alkoholu), 1 gab. iepakojums, pēc eksperta atzinuma Nr.1611408 (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 3 gab. 0,7 l.tilp. pudeles ar šķidrumu, ar alkoholam raksturīgu smaku), 2 gab. plastmasas kannas ar šķidrumu, pēc eksperta atzinuma Nr.1611408.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 015929, Nr.PG263166, Nr.ENŽ 015701, Nr.PG263169, Nr.108, Nr.PG263419 un Nr.PC291511

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.06.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.05.2018. rīkojums Nr.589 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12354, AL-12357, AL-12364, AL-12367, AL-12270, AL-12378, AL-12382”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,4 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (protokolā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (protokolā norādīts ar kandžu aptuveni 0,05 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 4800 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (protokolā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 840 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11410049017 un Nr.11370010318

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.05.2018., plkst.10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 - miltu maisiem, tarai un alkoholam – Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst. 13:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2018. rīkojums Nr.546 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7647” un 18.05.2018. rīkojums Nr.555 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8268”.
Iznīcināšanas objekts:
KL7647
1. Melnas krāsas muca ar šķidrumu ar alkoholam

raksturīgu smaku, aizplombēta ar plombu

Nr.TR00187797 1 gab.

2. Maisi ar miltiem līdzīgu vielu, aizplombēti ar

plombām 0598591-0598600.0588371-0588380;
0598561-0598570; 0598773-0598774 32 gab.

3. Ūdens sūknis ar zaļas krāsas šļūtenēm 1 gab.

4. 1000 l tilpuma tukši konteineri 8 gab.

5. 20 l tilpuma tukšas plastmasas kannas 9 gab.

6. Tukša melnas krāsas muca 1 gab.

KL8268

1. 20 litru tilpuma kanna ar šķidrumu kas aizlīmēta

ar drošības uzlīmi Nr.0411409 1 gab.

2. 15 litru tilpuma kanna ar šķidrumu, kas aizlīmēta

ar drošības uzlīmi Nr.0311410 1 gab.

3. 40 litru tilpuma kanna ar šķidrumu, kas aizlīmēta

ar drošības uzlīmi Nr.0411405 1 gab.

4. Pudeles, kas iepakotas kartona kastē ar drošības

uzlīmi Nr.L14-0848223 1 gab.

5. Pudeles un burkas, kas iepakotas kartona kastē ar

drošības uzlīmi Nr.L14-0848222 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890022117

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.05.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojums Nr.804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7916):
Metāla cilindrs - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518011816, Nr.11130004418, Nr.11091193717, Nr.11088133517, Nr.11518000518, Nr.15840020418, Nr.11270001618

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.531, Nr.543, Nr.558 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7304, KL-8249, KL-8306, KL-8407, KL-8409, KL-8420, KL-8421”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi ar tilpnēm kurās atrodas atlikušais etilspirta saturošs šķidrums, kas aizplombēts ar drošības uzlīmēm Nr. L140979313, L140979321, L1409792324 līdz L140979327, Nr.L140979322 un Nr. L170979323. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 30 l tilp. kanna un 33 dažāda tilp. pudeles ar alkohola atlikumu. - 8 gab.

Iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 235940 cigaretes. - 33 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 12220 cigaretes. - 5 gab.

Metāla kannas ar šķidrumu, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas atlikušais šķidrums pēc ekspertīzes veikšanas. - 3 gab.

Plastmasas kannas ar šķidrumu, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas atlikušais šķidrums pēc ekspertīzes veikšanas. - 2 gab.

Cilindrisks metāla trauks - 1 gab.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 39 dažāda tilp. pudeles ar alkohola atlikumu pēc ekspertīzes veikšanas. - 3 gab.

Dažāda tilpuma un veida kannas un pudeles, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas caurspīdīgs šķidrums – 55,75 l, aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.D140058805 – D140058809 un Nr.A171237650 - 7 gab.

Kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigarešu paciņas – 2450 gab., aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.K140103155 – K140103161 - 7 gab.

Dažāda tilpuma plastmasas pudeles, pēc eksperta atzinuma Nr.1803884 (Pudelēs atrodas šķidrums) - 3 gab.

0,5 l. tilp. plastmasas pudele, tukša - 1 gab.

Iepakojums kurā atrodas cigaretes, un kas ir aizzīmogots ar Security seal uzlīmi Nr.0011297. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 26 paciņas ar cigaretēm - 1 gab.

Iepakojumi ar pudelēm ar drošības uzlīmēm Nr.A17-1271839 un A17-1271840. - 2 gab.

Kanna ar šķidrumu ar drošības uzlīmi Nr.A17-1271842 - 1 gab.

Pudele ar drošības uzlīmi Nr.A17-1271842-tukša - 1 gab.

Paletes uz kurām atrodas dažādu marku cigaretes,paletes nozīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr. E14-0996959 līdz Nr. E14-0996962. Saskaņā ar lēmumu uz paletēm atrodas 447600 cigaretes. - 2 gab.

Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kass ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6110 cigarešu paciņas. - 26 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 4800, Nr. ENŽ 4777, Nr. ENŽ 4799, Nr. ENŽ 4873, Nr. ENŽ 4923, Nr. ENŽ 4797, Nr. ENŽ 4667, Nr. ENŽ 4696, Nr. ENŽ 4705, Nr. ENŽ 4937, Nr. ENŽ 5022, Nr. ENŽ 4980, Nr. ENŽ 4833, Nr. ENŽ 4806, Nr. ENŽ 4124, Nr. ENŽ 4773 229-T, Nr. ENŽ 5094, Nr. ENŽ 5033, Nr. ENŽ 5298, Nr. ENŽ 5038, Nr. ENŽ 5154, Nr. ENŽ 4995, Nr. ENŽ 5246, Nr. ENŽ 4869, Nr. ENŽ 5239

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.515, Nr.559 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12302, AL-12303, AL-12304, AL-12305, AL-12306, AL-12308, AL-12310, AL-12311, AL-12312 AL-12323, AL-12324, AL-12325, AL-12326, AL-12327, AL-12329, AL-12330, AL-12331, AL-12332, AL-12333, AL-12335, AL-12336,AL-12337, AL-12339, AL-12340, AL-12341”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1228 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.P129076117, Nr.2017-05454

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10.maija rīkojumu Nr.514 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11536, AL-11781” Iznīcināšanas objekts:

Mob. Telefons “Samsung” (lietots) – 1 gab.

Gliemežvāks – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088115714

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst. 8:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 17.maija rīkojums Nr.547 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8024”.
Iznīcināšanas objekts:
Alkoholiska dzēriena “Jim Beam” 1 l tilp. pudele – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG127639, Nr.ENŽ 015213, Nr.ENŽ 015211, Nr.ENŽ 006872, Nr.ENŽ 015351, Nr.ENŽ 014921, Nr.ENŽ 014253 un Nr.ENŽ 014338

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2018. rīkojums Nr.549 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12301, AL-12316, AL-12317, AL-12320, AL-12321, AL-12345, AL-12352, AL-12353”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,3 l šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogota 2,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 1 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 l).
Apzīmogota plastikāta pudele 0,5 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 500 ml).
Apzīmogota stikla pudele 0,2 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,2 l kandža).
Apzīmogota polietilēna pudele 1,0 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331017018 un Nr.11240009618

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2018. rīkojums Nr.548 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8391 un KL-8405”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots polietilēna maiss (ar burkām, kurās atrodas nelikumīgie alkoholiskie dzērieni, kā norādīts lēmumā), drošības uzlīme K14-0073866.
Apzīmogota kartona kaste (ar burkām, kurās atrodas nelikumīgie alkoholiskie dzērieni, kā norādīts lēmumā), drošības uzlīme K14-0073865.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Apzīmogota polimēra kanna daļēji pildīta ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu).
Apzīmogota 200 l tilpuma polimēra muca daļēji pildīta ar šķidrumu (lēmumā norādīts 1/3 pildīta ar brāgu).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11353037817 (Precizējums)

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.05.2018., plkst.9.00 pārcelta uz 17.05.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.04.2018. rīkojums Nr.485 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7888”.
Iznīcināšanas objekts:
KL7888
25 litru tilpuma kannas ar šķidrumu aizplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0935678 līdz L14-0935685 – 8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11130066116, Nr.11517031315

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 14.maija rīkojumi Nr.534, Nr.535 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8404, KL-6657”.
Iznīcināšanas objekts: 16 gab. aizzīmogotas plastmasas kannas ar alkoholisku šķidrumu, 1 gab. iepakojums, kurā atrodas pudeles ar šķidrumu, iepakojums aizzīmogots ar Security Seal numuru F14-0119221, 1 gab. kases aparāts Samsung ER-4615.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 014132

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.05.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.05.2018. rīkojums Nr.542 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12318”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota „NZ” cigarešu paciņa (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840016718 un Nr.11331009618

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.05.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.05.2018. rīkojums Nr.541 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8381 un KL-8390”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8381
300 kartona kastes ar cigaretēm: „NZ Gold Super Slims” – kopskaitā 2999400 gab. (Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju.).
KL-8390
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 41540 gab. dažādu marku cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11390023117

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.05.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Rīgā, Piedrujas ielā 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.05.2018. rīkojums Nr.526 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7680”,

Iznīcināšanas objekts:

KL7680

 1. Iepakojumi ar pudelēm, kas aizzīmogoti ar vp drošības uzlīmēm no Nr.L14-0663244 līdz Nr.L14-0663248  (saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 111 gab. 1 litra tilpuma plastmasas pudeles, ar šķidrumu atlikumiem).        5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.110, Nr.681, Nr.ENŽ 013544, Nr.ENŽ 13550, Nr.ENŽ 013760 un PG126979

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.05.2018. rīkojums Nr.530 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12223, AL-12267, AL-12268, AL-12269, AL-12277, AL-12278”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 49 paciņas cigarešu „Route 66” un 31 paciņa cigarešu „Rothmans”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 2560 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer” (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „Route 66” paciņa (lēmumā norādīts ar 6 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „Route 66” (ar 15 cigaretēm, kā norādīts lēmumā).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 11 gab. cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903007518 un Nr.11824001618

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.05.2018. rīkojums Nr.529 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8397 un KL-8398”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas cigaretes „KLASS Red”, katrā iepakojumā 49 bloki, blokā 10 paciņas, paciņā 20 cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39920 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221023618, Nr.11088062617, Nr.11353037817, Nr.11088271813 un Nr.11351021517

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.05.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.05.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Rīgā, Piedrujas ielā 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.04.2018. rīkojums Nr.488 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8379”, 27.04.2018. rīkojums Nr.484 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7955”, 27.04.2018. rīkojums Nr.485 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7888”, 27.04.2018. rīkojums Nr.486 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8022” un27.04.2018  rīkojums Nr.487 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8385”

Iznīcināšanas objekts:

KL8379

 1. 60 litru tilpuma melna plastmasas muca ar tajā esošo rūgstošo šķidrumu, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr. L14-0848342                1 gab.
 2. 60 litru tilpuma melna plastmasas muca ar tajā esošo šķidrumu, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr. L14-0848343  1 gab.

KL7955

 1. Pudele ar drošības uzlīmi Nr.K12-014974                1 gab.

KL7888

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1860378 ar pudelēm ar alkoholu, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr. A17-1271694                1 gab.

KL8022

 1. 0.5 litru tilpuma pudeles “Bonaparte”     3 gab.

KL8385

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1860378 ar pudelēm ar alkoholu, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr. A17-1271694                1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG127574, Nr.92, Nr.ENŽ 013447 un Nr.ENŽ 013616

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.05.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.05.2018. rīkojums Nr.532 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12228, AL-12227, AL-12266, AL-12272”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 5 l tilpuma plastmasas pudele ar kandžas atlikumiem aptuveni 1 l apjomā;
38 l tilpuma alumīnija kanna.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme K14-0073864. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 2 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1920 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma un viena tukša pudele.
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310077117

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.02.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL7992):
T/l Mini Cooper Countryman ar v/n GF120.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088221517

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.14.00. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 7.maija rīkojumu Nr.505 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8021”.

Iznīcināšanas objekts:

0,2 l. Tilp. pudele ar tajā esošu šķidrumu, kas ir aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi. - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890014317, Nr.11088133517, Nr.11410010317, Nr.11370005617

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 7.maija rīkojumu Nr.506 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7701, KL-7732, KL-7939, KL-8019”.

Iznīcināšanas objekts:

Noplombētas kartona kastes ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 109489 paciņas ar cigaretēm. - 219 gab.

Kastes ar cigaretēm, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 1000 paciņas ar cigaretēm. – 2 gab.

Dažādu marku cigaretes - 240 pac.

Dažādu izmēru iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5834 paciņas ar cigaretēm. - 14 gab.

Kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4000 cigarešu paciņas. – 8 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3720, Nr. ENŽ 3458, Nr. ENŽ 3758, Nr. ENŽ 3494, Nr. ENŽ 3813, Nr. ENŽ 4010, Nr. ENŽ 4398, Nr. ENŽ 4219, Nr. ENŽ 4399, Nr. ENŽ 4351, Nr. ENŽ 1887, Nr. ENŽ 4305, Nr. ENŽ 4068, Nr. ENŽ 2067, Nr. ENŽ 2031, Nr. ENŽ 4153, Nr. ENŽ 4156, Nr. ENŽ 4290, Nr. ENŽ 4356, Nr. ENŽ 3892, Nr. ENŽ 4029, Nr. ENŽ 3940, Nr. ENŽ 4117, Nr. ENŽ 4155, Nr. ENŽ 4361, Nr. ENŽ 3675, Nr. ENŽ 4157, Nr. ENŽ 4035, Nr. ENŽ 4125, Nr. ENŽ 4289, Nr. ENŽ 4355, Nr. ENŽ 4022, Nr. ENŽ 4210, Nr. ENŽ 4021, Nr. ENŽ 4222, Nr. ENŽ 4028, Nr. ENŽ 3931, Nr. ENŽ 4593, Nr. ENŽ 4578, Nr. ENŽ 4626, Nr. ENŽ 1381, Nr. ENŽ 3814, Nr. ENŽ 3674, Nr. ENŽ 3593, Nr. ENŽ 3975, Nr. ENŽ 3726, Nr. ENŽ 3725, Nr. ENŽ 3812, Nr. ENŽ 3505, Nr. ENŽ 3811, Nr. ENŽ 1848, Nr. ENŽ 3543, Nr. ENŽ 1848, Nr. ENŽ 3542, Nr. ENŽ 004250, Nr. ENŽ 4469, Nr. ENŽ 4470, Nr. ENŽ 3506, Nr. ENŽ 4614, Nr. ENŽ 4432, Nr. ENŽ 2174, Nr. ENŽ 2924, Nr. ENŽ 2923, Nr. ENŽ 4608, Nr. ENŽ 4464

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.507, Nr.508, Nr.509, Nr.510, Nr.511, Nr.512 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12201, AL-12202, AL-12203, AL-12204, AL-12205, AL-12231, AL-12232, AL-12233, AL-12234, AL-12235, AL-12236, AL-12237, AL-12238, AL-12239, AL-12240, AL-12242, AL-12243, AL-12244, AL-12245, AL-12246, AL-12247, AL-12248, AL-12249, AL-12250, AL-12251, AL-12252, AL-12253, AL-12254, AL-12255, AL-12257, AL-12258, AL-12259, AL-12260, AL-12261, AL-12263, AL-12264, AL-12265, AL-12280, AL-12281, AL-12282, AL-12186, AL-12187, AL-12188, AL-12189, AL-12190, AL-12191, AL-12192, AL-12193, AL-12194, AL-12196, AL-12197, AL-12198,AL-12199, AL-12200, AL-12219, AL-12283, AL-12284, AL-12285, AL-12286, AL-12287, AL-12288, AL-12289, AL-12290, AL-12291, AL-12292” Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 3466 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290032117

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.05.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7818):
Automašīna RENAULT MASTER bez valsts reģistrācijas numura zīmēm.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās ENŽ-2603, ENŽ-2673, ENŽ-872, ENŽ-2017, ENŽ-255, ENŽ-1252, ENŽ-1278 un ENŽ-1843

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.05.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00, pārējām mantām - Piedrujas iela 20, Rīga, plkst. 14.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.479, Nr.478 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12046, AL-12049, AL-11940, AL-11953, AL-12048, AL-12050, AL-12047, AL-11927”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr. L14-0725015. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 128 cigarešu paciņas. 1 gab.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr. L14-0619949. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 74 cigarešu paciņas. 1 gab.
Iepakojums ar pudelēm, kas aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas dažādu tilpumu pudeles 7 gab. ar caurspīdīgu šķidrumu. 1 gab.
Cigaretes Marble. 10 pac.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr. L14-0025429. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 20 cigarešu paciņas. 1 gab.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr. L14-0081397. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 74 cigarešu paciņas. 1 gab.
Iepakojumi ar cigaretēm kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Security Seal Nr. L14-8980583, Nr. L14-0980582. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 760 cigarešu paciņas. 2 gab.
Cigaretes Route 66. 21 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210061617

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.05.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojums Nr.473 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7869”.
Iznīcināšanas objekts:
Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 40000 cigaretes. 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290012118

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.05.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.05.2018. rīkojums Nr.502 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8388”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti dažāda tilpuma plastmasas spaiņi ar 166,046 l brūnas krāsas šķidruma, kam piemīt alkohola smaka (kā norādīts lēmumā), - 11 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts 17 plastmasas pudeles ar 6,82 l šķidruma, kam piemīt alkohola smaka) – 2 gab.;
Alkohola ražošanas ierīces sastāvdaļa – dzesēšanas spainis ar tajā esošo spirāli;
Karsēšanas alumīnija kanna.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840011918 precizējums

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.05.2018., plkst.9.15, 03.05.2018., plkst. 9.00, 07.05.2018., plkst 9.00, 09.05.2018., plkst 9.00 un 11.05.2018., plkst 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.445 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8363".
Iznīcināšanas objekts:
KL8363
Kannas pēc ekspertīzes Nr.1803122, kas noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0125365 līdz Nr.A18-0125460, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas etilspirts. 96 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.05.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 27. aprīļa rīkojums Nr.483 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:
20 gab. iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1802954 (saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas divi simti trīsdesmit deviņas viena litra pudeles ar šķidrumu un vienas sasistās pudeles lauskas.)
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120035017

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.05.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.05.2018.., plkst. 10:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 31, korpuss 5 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-7597):

  a/m BMW 320 v/n KC-680

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 22044039.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11815007017, Nr.15890023217

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 26.aprīļa rīkojums Nr.475 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7881, KL-8028”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal drošības uzlīmēm - 124 gab.

Kartona kaste ar Security Seal uzlīmēm F14-0120405, F14-0120406 (Saskaņā ar lēmumu, kastē atrodas cigaretes “Route 66” – 50 bloki.) - 1 gab.

Melnas krāsas iepakojums ar Security Seal uzlīmēm F14-0120403, F14-0120404 (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas cigaretes “Winston” – 7 bloki.) - 1 gab.

Kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu, kannās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku) - 13 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer” – 39800 gab.) - 5 gab.

25 l tilp. kannas pildītas ar caurspīdīgu šķidrumu, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu, kannās atrodas etilspirts) - 14 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 012115, Nr.ENŽ 012284, Nr.ENŽ 28087 un Nr.PG127358

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.05.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.04.2018. rīkojums Nr.489 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12214, AL-12215, AL-12222, AL-12229”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0595648. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1055 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595557). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar kandžas atlikumiem aptuveni 0,3 l apjomā.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 011087, Nr.ENŽ 011747, Nr.110, Nr.ENŽ 012704 un Nr.ENŽ 003467

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.05.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.04.2018. rīkojums Nr.477 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12212, AL-12213, AL-12211, AL-12218, AL-12224”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „NZ” (lēmumā norādīts ar 13 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 4340 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „GOLDENLEAF” paciņa (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 31 cigarešu paciņa „Route 66”, 16 cigarešu paciņas „BAYRON”, 10 cigarešu paciņas „NZ Gold”, 27 cigarešu paciņas „NZ”, 14 cigarešu paciņas „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11331003318, Nr.15840014218 un Nr.11290005318

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.05.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.04.2018. rīkojums Nr.474 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8364, KL-8372, KL-8378”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 27 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 109620 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39280 gab. cigaretes „KISS Romantic”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – Pakete Nr.1C; Nr.2C; Nr.3C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Route 66” pa 420 cigarešu paciņām katrā), - 3 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm – Pakete Nr.4C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Marble” 420 cigarešu paciņas).
Apzīmogots iepakojums – Pakete Nr.5C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Marble” 400 paciņas).
Apzīmogots iepakojums – Pakete Nr.6C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Klass” 240 paciņas).
Apzīmogots iepakojums – Pakete Nr.7C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „NZ Gold” 110 paciņas un „Bond Street Red” 15 paciņas).
Apzīmogots iepakojums – Pakete Nr.8C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Route 66” 260 paciņas).
Apzīmogots iepakojums – Pakete Nr.9C (lēmumā norādīts ar cigaretēm Bond Street Red” 30 paciņas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11310094517, Nr.11221097817 un Nr.11120078817

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.05.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. īkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8135, KL-7963, KL-8085):

A/M Volvo 850 Reģ. Nr. KK-5790 pēc avārijas. 1 gab.

A/M VW Golf Reģ Nr. DL-8625 (numuri nav). 1 gab.

A/M Audi 80 reģ Nr. FCT-158. 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840011918

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.05.2018., plkst.9.15, 03.05.2018., plkst. 9.00, 07.05.2018., plkst 9.00, 08.05.2018., plkst 9.00 un 09.05.2018., plkst 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.445 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8363".
Iznīcināšanas objekts:
KL8363
Kannas pēc ekspertīzes Nr.1803122, kas noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0125365 līdz Nr.A18-0125460, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas etilspirts. 96 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890037516 un Nr.11088149317

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018. un 02.05.2018.
Iznīcināšanas vieta: medikamentiem - SIA “Entalpija”, Gaujas iela 24, Vangaži, 27.04.2018. plkst.10:00, iepakojumiem – Piedrujas iela 20, Rīga, 02.05.2018. plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 11.aprīļa rīkojums Nr.408 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6982” un 2018.gada 11.aprīļa rīkojums Nr.407 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8124”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-6915

Dažādu izmēru paletes ar kartona iepakojumiem, paletes aplīmētas ar muitas drošības uzlīmēm – 29 gab., uz kurām saskaņā ar lēmumu par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem, atrodas:

Suspension 60 ml ar nosaukumu ”LIVSON” – 100 kartona kastes ar kopējo preču daudzumu 9994 gab. mazumtirdzniecības iepakojumā iepakota viena pudelīte ar tilpumu 60 ml;
Injection 30 mg/ml ar nosaukumu ”SHAYLOK” – 406 kartona kastes ar kopējo preču daudzumu 146160 gab. mazumtirdzniecības iepakojumi, kur katrā mazumtirdzniecības iepakojumā iepakotas 10 stikla ampulas ar tilpumu 1 ml;
Injection 30 mg/ml ar nosaukumu ”SHAYLOK” – 1 kartona kastes ar kopējo preču daudzumu 19 gab. mazumtirdzniecības iepakojumi, kur katrā mazumtirdzniecības iepakojumā iepakotas 10 stikla ampulas ar tilpumu 1 ml;
Injection 30 mg/ml ar nosaukumu ”QUPEN FORTE” – 2 kartona kastes ar kopējo preču daudzumu 637 gab. mazumtirdzniecības iepakojumi, kur katrā mazumtirdzniecības iepakojumā iepakotas 10 stikla ampulas ar tilpumu 1 ml;
18 kartona kastes ar bērtā veidā sabērtām ampulām (tilpums 1 ml) bez iepakojumiem;
158 kartona kastes ar iepakojuma materiālu - lietošanas instrukcijas, mazumtirdzniecības iepakojumi ar nosaukumu ”QUPEN FORTE” uz ampulām līmēt paredzētās uzlīmes (iznīcināšana – Piedrujas ielā 20, Rīgā);
24 kartona kastes ar pārpakošanas rezultātā radītajiem pārpakošanas materiāliem un izlietotajiem iepakojumiem (iznīcināšana – Piedrujas ielā 20, Rīgā).

KL-8124

Iepakojums ar dažāda veida medikamentiem, kas iesaiņoti papīra maisā un aizlīmēts ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0778203 un Nr.L14-0778204 – 1 gab., kurā saskaņā ar lēmumu par lietisko pierādījumu/priekšmetu iznīcināšanu, atrodas:

1. Baltas krāsas tablešu fragmenti (1,1157g, izpētes objekta Nr.1.1.1./ķ.1.);

2. Tablešu fragmenti ar dzeltenas krāsas apvalku un baltas krāsas pildījumu (0,8084g, izpētes objekta Nr.1.1.2./ķ.2.);

3. Baltas krāsas tablešu fragmenti (12,8334g, izpētes objekta Nr.1.1.3./ķ.3.);

4. Baltas krāsas pulverveida viela (49,561g, izpētes objekta Nr.1.2.1./ķ.4.);

5. Bezkrāsas caurspīdīgs šķidrums (70ml, izpētes objekta Nr.1.3./ķ.5.);

6. Bezkrāsas caurspīdīgs šķidrums (8ml, izpētes objekta Nr.1.5./ķ.7.);

7. Brūnas krāsas caurspīdīgs šķidrums (35ml, izpētes objekta Nr.1.6./ķ.8.);

8. Brūnas krāsas caurspīdīgs šķidrums (52ml, izpētes objekta Nr.1.7./ķ.9.);

9. Bezkrāsas caurspīdīgs šķidrums (25ml, izpētes objekta Nr.1.8.1./ķ.10.);

10. Dzeltenas krāsas caurspīdīgs šķidrums (10ml, izpētes objekta Nr.1.10. /ķ.12.);

11. Bezkrāsas caurspīdīgs viskozs šķidrums (9ml, izpētes objekta Nr.1.13.1./ķ.15.);

12. Bezkrāsas caurspīdīgs šķidrums (15ml, izpētes objekta Nr.1.15.1./ķ.17.);

13. Baltas krāsas apaļas formas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām un melnu uzrakstu „SW 399” vienā tabletes virsmas pusē (kopējā masas tabletēm 1,1000g, izpētes objekta Nr.1.17./ķ.19.);

14. Baltas krāsas tablešu fragmenti (1,0733g, izpētes objekta Nr.1.18./ķ.20.);

15. Baltas krāsas apaļas formas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām (kopējā masa 50 tabletēm 5,7101g, izpētes objekta Nr.1.19./ķ.21.);

16. Baltas krāsas sirds formas tabletes (kopējā masa 23 tabletēm 2,6250g, izpētes objekta Nr.1.21./ķ.23.);

17. Iedzeltenas krāsas, caurspīdīga, želejveidīga masa (4,8002g, izpētes objekta Nr.1.22.1./ķ.24.);

18. Baltas krāsas krēmveida masa (11,3297g, izpētes objekta Nr.1.23.1./ķ.25.);

19. Baltas krāsas krēmveida masa (12,8141g, izpētes objekta Nr.1.24.1./ķ.26.);

20. Brūnas krāsas krēmveida masa (15,4064g, izpētes objekta Nr.1.24.2./ķ.27.);

21. Baltas krāsas tablešu fragmenti (2,9614, izpētes objekta Nr.1.25./ķ.28.);

22. 377 tabletes iepakojumos „Lamotrix 25mg Medochemie 30 tabletes”;

23. 60 tabletes iepakojumos „Lamotrix 50mg Medochemie 30 tabletes”;

24. 322 tabletes iepakojumos „Haloperidol-Richter 1,5mg Gedeon Richter 50 tabletes”;

25. 311 tabletes iepakojumos „Chlorpromazine 50mg Dr. Reddy’’s 28 tabletes”;

26. 222 tabletes iepakojumos „Euthyrox 100mikrogrami tabletes MerekSerono 50 tabletes”;

27. 40 tabletes iepakojumos „Berlocid 800mg/160mg Berlin-Chemie Menarini 20 tablešu”;

28. 200 tabletes iepakojumos „Senade tabletes 6x20 tabletes Cipla”;

29. 184 tabletes iepakojumos „Kventiax 200mg 60 apvalkotās tabletes KRKA”;

30. 60 tabletes iepakojumā „Quetiapine Actavis 200mg 60 apvalkotās tabletes”;

31. 53 tabletes iepakojumā „Nantarid 200mg 60 tablešu Gedeon Richter”;

32. 44 tabletes iepakojumā „Berlipril 10mg 30 tablešu Berlin-Chemie Menarini”;

33. 30 tabletes iepakojumā „Bisacodyl-Grindex 5mg 40 zarnās šķīstošas tabletes”;

34. 16 kapsulas iepakojumā „Hiconcil 500mg KRKA 16 kapsulas”;

35. 60 tabletes iepakojumā „Rispolept 1 mg 60 tabletes”;

36. 27 kapsulas iepakojumā „Pamecil 500mg 20 kapsulas Medochemie”;

37. 10 tabletes iepakojumā „Stoptussin 4mg/100mg 20 tabletes”;

38. 35 kapsulas iepakojumā „ferratab comp. 152,10mg/0,50mg 30 kapsulas”;

39. 34 tabletes iepakojumā „Formetic 850mg Polpharma 60 apvalkotās tabletes”;

40. 17 tabletes iepakojumā „Canephron 60 apvalkotās tabletes Bionorica”;

41. 26 kapsulas iepakojumā „Furamag 50mg 30 cietās kapsulas Olainfarm”;

42. 18 tabletes iepakojumā „Melox 15mg 20 tabletes Medochemie”;

43. 50 tabletes iepakojumā „Cinnarizin Actavis 25mg 50 tabletes”;

44. 20 kapsulas iepakojumā „Phezam 400mg/25mg 60 cietās kapsulas Actavis”;

45. 44 tabletes iepakojumā „Riboksīns Borimed 200mg inozīna 50 apvalkotās tabletes”;

46. 26 tabletes iepakojumā „Betahistine Actavis 24 mg 50 tabletes”;

47. 22 tabletes iepakojumā „ALLOCHOL 50 apvalkotās tabletes”;

48. 2 tabletes iepakojumā „Airtal 100mg 20 apvalkotās tabletes”;

49. 10 tabletes iepakojumā „Doxy-M-ratiopharm 100mg 10 tabletes”;

50. 23 tabletes iepakojumā „Doppel herz 30 tabletes Magnijs 400+B1+B6+B12+folijskābe”;

51. 28 tabletes iepakojumā „Levomicetin – rakstīts krievu valodā 500mg 20 tabletes”;

52. 60 tabletes iepakojumos „Betamax 100mg Grindex 30 tabletes”;

53. 50 tabletes iepakojumā „Tisercin 25mg 50 apvalkotās tabletes”;

54. 17 tabletes iepakojumā „Furesomīds Olainfarm 40mg 50 tabletes”;

55. 201 tablete iepakojumos „L-Thyroxin Berlin-Chemie 75 mikrogrami 100 tablešu”;

56. 5 pudelītes ar saturu iepakojumos „Latizolil 50 ug/ml”;

57. 26 tabletes iepakojumā „Hair Volume 30 tabletes”;

58. 13 tabletes iepakojumā „Validols phs 20 tabletes”;

59. 30 tabletes iepakojumā „Concor 5 mg 30 apvalkotās tabletes Merck Serono”;

60. 8 tabletes iepakojumā „Concor 5mg apvalkotās tabletes Merck”;

61. 2 tabletes iepakojumā „Kventiax 100mg apvalkotās tabletes”;

62. 27 tabletes iepakojumā „Indometacin Sopharma zarnas šķīstošās apvalkotās tabletes 25mg indometacinum”;

63. 8 tabletes iepakojumā „Validol – farmstandart krievu valodā”;

64. 11 kapsulas iepakojumā „Loperamide-Grindex 2mg 10 cietās kapsulas”, kas iepakoti papīra maisā, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.L14-0778203 un Nr.L14-0778204.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11095001717, Nr.11170016817, Nr.11518023915

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 17. un 19.aprīļa rīkojumi Nr.426, Nr.427 un Nr.449 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7563, KL-8043, KL-6578”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. kanna ar šķidrumu, aizlīmēta ar VP drošības uzlīmi Nr. J13-0275164, 1 gab. 0,5 l tilp. tukša plastmasas pudele, 2 gab. 25 l tilp. plastmasas kannas ar šķidrumu, 1 gab. 40 l tilp. metāla kanna ar šķidrumu, 1 gab. iepakojums, kurā atrodas pudeles ar alkohola atlikumiem.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518003717

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 29.marta rīkojums Nr.365 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7882".
Iznīcināšanas objekts:
Kastes, kurās atrodas cigarešu filtri, nozīmogotas ar Securtiy Seal numuriem no Nr. L14-40888176 līdz L14-40888181. 3gab.
Kartona kastes, kurās atrodas cigarešu filtri, un kastes ir sakrautas uz paletēm, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr. L14-088133 līdz L14 0888148. 191 gab.
Paletes ar cigarešu filtru papīra ruļļiem, nozīmogotas ar Security Seal uzlīmi Nr. L14-0888164. 1 gab.
Paletes ar cigarešu paciņas sagatavēm, nozīmogotas ar Security Seal Nr. L14-0888167 līdz L140888168. 2 gab.
Paletes uz kurām atrodas kartona kastu sagataves un paletes ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr. L14-0888149 līdz L14-0888159. 11 gab.
Iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. 6 gab.
Iepakojums, kurā atrodas plastmasas kaste ar cigarešu filtriem, aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. L14-0888195. 1 gab.
Kartona kastes, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm Nr.L14-0620859 līdz L14-0620867. 9 gab.
Palete ar kannām kurās atrodas baltas krāsas šķidrums, Secuity Seal uzlīmi Nr. L14-0888171. 1 gab.
Paletes ar baltiem papīra ruļļiem, nozīmogotas ar Secuirty Seal uzlīmēm no Nr. L14-0888165 līdz L14-0888166. 2 gab.
Paletes uz kurām atrodas kartonu kastu sagataves un paletes ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm Nr. L14-0888169, L14-0888170, L14-0888172 līdz L14-088175. 6 gab.
Paletes uz kurām atrodas folija ruļļi, paletes ir nozīmogotas ar Security Seal Nr. L14-0888163. 1 gab.
Paletes uz kurām atrodas plēves ruļļi, paletes ir nozīmogotas ar Security Seal Nr. L14-0888160 līdz L14-0888162. 3 gab.
Plastmasa trupas. 11 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840011918 (Atcelta)

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018., plkst.9.15 un 02.05.2018, plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.445 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8363".
Iznīcināšanas objekts:
KL8363
Kannas pēc ekspertīzes Nr.1803122, kas noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0125365 līdz Nr.A18-0125460, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas etilspirts, - 96 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903000218

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.04.2018. rīkojums Nr.466 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8373”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu (drošības uzlīmes I14-0191555, I14-0191556) – 2 gab.
Apzīmogotas melnas plastmasas mucas ar šķidrumu (drošības uzlīmes no I14-0191552 līdz I14-0191554) – 3 gab.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme K14-0073815). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju maisā atrodas 5 l tilpuma pudele un piecas 1 l tilpuma pudeles.
Apzīmogots maiss (lēmumā norādīts kandžas aparāts ar caurulēm un atdzesētāju (drošības uzlīme I14-0175487).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG127638, Nr.PG027820 un Nr.ENŽ 011534

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.04.2018. rīkojums Nr.461 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12183, AL-12184, AL-12210”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota pakete ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 4 tukšas pudeles, 1,5 l tilpuma pudelē atrodas 880 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma, 1 l tilpuma pudelē atrodas 970 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma un 0,7 l tilpuma pudelē atrodas 710 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem (droš. uzl. L14-0595570). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1480 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma un 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1520 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma;
Alkohola ražošanas ierīces sastāvdaļa – plastmasas kanna ar tajā ierīkotu spirālē savītu metāla cauruli;
Alkohola ražošanas ierīces sastāvdaļa – alumīnija kanna ar tajā ierīkotu elektrisko tenu;
Apzīmogota 2 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts šķidruma daudzums 0,7 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.44-0001

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.04.2018. rīkojums Nr.460 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11675”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts Valdo pārtikas etiķa essence 70%, 0,35 l plastmasas pudeles, 16.gab.).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.112611113217, Nr.11815007017, Nr.11905007717, Nr.11905003718 un Nr.11353022017

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.447 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8368”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.444 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7881”, 19.04.2018. rīkojums Nr.442 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7814”, 19.04.2018. rīkojums Nr.448 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8367” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.446 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7809”.
Iznīcināšanas objekts:

KL8368
1. 5 litru tilpuma kannas ar šķidrumu, kannas ir aizzīmogotas - 2 gab.
2. 25 litru tilpuma kannas ar šķidrumu, kannas ir aizzīmogotas - 2 gab.
3. Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti un kuros atrodas pudeles ar šķidrumu - 2 gab.

KL7881
1. Kannas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0935695 līdz Nr.L14-0935707, - 13 gab.

KL7814
1. 20 l tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm - 9 gab.
2. 5 l tilpuma kannas pēc ekspertīzes ar šķidruma ar alkoholam līdzīgu smaku atlikumiem, aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.A171237632 – A171237647 - 16 gab.
3. 5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-1237565 līdz Nr.A17-1237577 - 13 gab.
4. 5 l tilpuma plastmasas kannas, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, kurās atrodas šķidrums - 16 gab.
5. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1801684, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 9 pudeles ar šķidruma paraugiem - 1 gab.
6. Kartona kastes ar 16 gab. 0,5 l tilpuma pudelēm ar šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku atlikumiem, aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.D140094776 līdz Nr.D140094778 - 3 gab.
7. Kaste ar uzlīmēm kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.I14-0908386 līdz Nr.I14-0908389 - 1 gab.
8. Kastes ar pudeļu korķiem, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.I14-0698568 līdz Nr.I14-0698575 - 8 gab.

KL8367
1. 5 litru tilpuma kannas, kurās atrodas šķidrums un kas ir aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm - 25 gab.

KL7809
1. Apzīmogots kartona iepakojums ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas 16 gab. dažāda tilpuma pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku atlikumiem pēc ekspertīzes)- 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905001317 un Nr.11355015616

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: Bērzaunes ielā 8a, Rīgā, plkst.10:00, Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 12.aprīļa rīkojums Nr.411 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6915” un 2018.gada 13.aprīļa rīkojums Nr.414 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7718”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-6915

Kartona kastes, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 2543 1 l pudeles ar alkoholu – 212 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Iepakojumi, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4 gab. 1 l pudeles ar alkoholu un 59 gab. 1 l pudeles ar alkohola atlikumiem pēc ekspertīzes – 9 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā).

KL-7718

1000 l tilpuma tvertne , kas aizlīmēta ar uzlīmi Nr.L14-0908402 un L14-0908403 un ar NVA plombēm Nr.05988058 un nr.0598806. Saskaņā tvertnes mērskalu tvertnē atrodas 950 l alkohols – 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
1000 l tilpuma tvertne , kas aizlīmēta ar uzlīmi Nr.L14-0908407 un Nr.L14-0908408 un ar NVA plombēm Nr.01458207 un nr.01458206. Saskaņā tvertnes mērskalu tvertnē atrodas 400 l alkohols - 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
1000 l tilpuma tvertne , kas aizlīmēta ar uzlīmi Nr.L14-0908409 un ar NVA plombēm Nr.0598983 un nr.0598807. Saskaņā tvertnes mērskalu tvertnē atrodas 700 l alkohols - 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
1000 l tilpuma tvertne ar piestiprinātu sūkni, kas aizlīmēta ar uzlīmi Nr.L14-0908401 un ar NVA plombēm Nr.0599488 un nr.0599489. Saskaņā tvertnes mērskalu tvertnē atrodas 1000 l alkohols – 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
1000 l tilpuma tvertne kas aizlīmēta ar uzlīmi Nr.L14-0908405 un L14-0908406 un ar NVA plombēm Nr.0598803 un nr.0598804. Saskaņā tvertnes mērskalu tvertnē atrodas 1000 l alkohols – 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Aizzīmogotas kartona kastes, kurās atrodas nepilnas pudeles pēc ekspertīzes – 33 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Aizzīmogotas kastes, kurās atrodas nelikumīgi alkoholiskie dzērieni – 33 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Kartona kastes aizlīmētas ar security seal uzlīmēm no Nr.I14-0935644 līdz Nr.I14-0935653 – 10 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Kartona kastes aizlīmētas ar security seal uzlīmēm no Nr.K11-3293132 līdz Nr.K11-3293134 – 3 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Kartona kastes aizlīmētas ar security seal uzlīmēm no NrA17-1237580 līdz Nr.A17-1237589 – 10 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Maiss pēc eksperta atzinuma Nr.1701826. saskaņā ar lēmumu maisā atrodas 6 pudeles ar šķidruma paraugiem – 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Vizuāli nosakot 275 l alkohols – 11 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Filtrs ar šļūteni, iesaiņots maisā ar “Security Seal” Nr.L140778631 – 1 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā);
Kartona kastes, kas aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu šī rīkojuma pozīcijās 6, 7, 8, 9, 10, un 14 kastēs atrodas pudeles ar 500 l alkohola atlikumiem pēc ekspertīzes – 4 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Kartona kastes, kurās atrodas pudeļu korķi, kastes nozīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm no Nr. L140908503 līdz L140908509 – 7 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā);
Kartona kastes, kurās atrodas tukšas pudeles, kastes nozīmogotas ar Sec.seal uzlīmēm no Nr. L140908510 līdz L140908529 – 20 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā);
Papīra maiss, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas burka ar 2 l alkohola – 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Filtri un uzlīmes, iesaiņoti maisā ar “Security Seal” Nr.L140778633 – 1 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā);
Papīra maiss ar dažādām mantām, aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.L140641550 – 1 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā);
Paletes uz kurām atrodas tukšas stikla pudeles (liels daudzums) – 4 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 13648

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga, plkst. 9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 3.aprīļa rīkojums Nr.372 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11536”.
Iznīcināšanas objekts:
ZZ SIM karte – 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11095137216, Nr.15890022017 un Nr.15840015618

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 17.aprīļa rīkojums Nr.428 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7243, KL-8342, KL-8362”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-7243
- Dažādu marku cigaretes – 3639 pac.

KL-8342
- Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm, no Nr.E171732244 līdz E171732252 (saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 105 gab. iepakojumi ar tabakas augu fragmentu un sarkanbrūnas sīrupveida vielas maisījumiem) – 9 gab.

KL-8362
- Aizzīmogoti brūnas krāsas iepakojumi, kuros atrodas cigaretes “Gold Mount” (saskaņā ar lēmumu, kopējais skaits sastāda - 239980 paciņas) – 960 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3294, Nr. ENŽ 3398, Nr. ENŽ 3176, Nr. ENŽ 3413, Nr. ENŽ 3277, Nr. ENŽ 3462, Nr. ENŽ 3264, Nr. ENŽ 3414, Nr. ENŽ 3229, Nr. ENŽ 3310, Nr. ENŽ 3293, Nr. ENŽ 3292, Nr. ENŽ 3235, Nr. ENŽ 3278, Nr. ENŽ 3388, Nr. ENŽ 3461, Nr. ENŽ 3279, Nr. ENŽ 2969, Nr. ENŽ 3010, Nr. ENŽ 3295, Nr. ENŽ 3397

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst.10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 17.aprīļa rīkojums Nr.430 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12144, AL-12145, AL-12146, AL-12147, AL-12148, AL-12149, AL-12150, AL-12151, AL-12152, AL-12153, AL-12155, AL-12156, AL-12157, AL-12158, AL-12159, AL-12160,AL-12161, AL-12163, AL-12165, AL-12166, AL-12167”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 530 pac.
Cigaretes “Route 66” – 327 pac.
Cigaretes „NZ Gold” – 20 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 009743

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 17.aprīļa rīkojums Nr.429 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11278”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar dažādām mantām (saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas auzu pārslas “Herkuless” – 2 gab., bezalkoholisks dzēriens “Darida” – 1 gab., saulespuķu eļļa “Mājas” – 1 pudele – 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 3136, Nr.ENŽ 3137, Nr.ENŽ 3169, Nr.ENŽ 3133, Nr.ENŽ 2002, Nr.ENŽ 3174, Nr.ENŽ 2797, Nr.ENŽ 2787, Nr.ENŽ 3076, Nr.ENŽ 2823, Nr.ENŽ 1092, Nr.ENŽ 2982, Nr.ENŽ 2925, Nr.ENŽ 1220, Nr.ENŽ 2959, Nr.ENŽ 2830, Nr.ENŽ 2778, Nr.ENŽ 1219, Nr.ENŽ 1101, Nr.ENŽ 1100, Nr.ENŽ 1218, Nr.ENŽ 2865, Nr.ENŽ 2849, Nr.ENŽ 3082, Nr.ENŽ 2352, Nr.ENŽ 2788, Nr.ENŽ 2832, Nr.ENŽ 3075, Nr.ENŽ 2798, Nr.ENŽ 2763, Nr.ENŽ 3000, Nr.ENŽ 3167, Nr.ENŽ 3130, Nr.ENŽ 3003, Nr.ENŽ 3138, Nr.ENŽ 3009, Nr.ENŽ 3001, Nr.ENŽ 3002, Nr.ENŽ 3134, Nr.ENŽ 2884

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst.10:00, brūnas krāsas somai – Piedrujas iela 20, Rīga, plkst.14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 4.aprīļa rīkojumi Nr.378, Nr.379, Nr.380, Nr.381 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12075, AL-12076, AL-12077, AL-12078, AL-12079, AL-12080, AL-12081, AL-12082, AL-12083, AL-12084, AL-12085, AL-12086, AL-12087, AL-12088, AL-12089, AL-12090, AL-12091, AL-12092, AL-12093, AL-12094, AL-12095, AL-12096, AL-12097, AL-12098, AL-12099, AL-12100, AL-12101, AL-12102, AL-12103, AL-12104, AL-12108, AL-12109, AL-12110, AL-12111, AL-12112, AL-12113, AL-12115, AL-12116, AL-12117, AL-12118”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 1626 paciņas;
Brūnas krāsas soma – 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905010716

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.aprīļa rīkojums Nr.421 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7164”.
Iznīcināšanas objekts:
- Kartona kaste ar cigaretēm, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0778292 un Nr.L14-0778293. Saskaņā ar paskaidrojošo uzrakstu uz kastes, kastē atrodas 500 cigarešu paciņas – 1 gab.;
- Kaste ar Security Seal Nr.J130402395. Saskaņā ar lēmumu, kastē atrodas 7 cigarešu bloki – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905010716

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20., 23., 24., 25.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:00
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.aprīļa rīkojums Nr.422 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7164”.
Iznīcināšanas objekts:
- Dažāda tilp. kannas pildītas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal. Šķidruma daudzums noteikts vizuāli, kannās atrodas 350 l alkohols – 14 gab.;
- Dažāda tilp. kannas, pildītas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal no Nr.L140908259 līdz L140908290. Šķidruma daudzums noteikts vizuāli, kannās atrodas 800 l alkohols – 32 gab.;
- Kartona kastes ar dažādu tilp. un marku pildītām pudelēm, aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar paskaidrojošajiem uzrakstiem uz kastēm, katrā kastē atrodas 12 gab. 0,7 l pudeles ar alkoholu, kopā 798 l alkohols – 95 gab.;
- Kartona kastes ar pildītām pudelēm, aizlīmētas ar Security Seal no Nr.J13040238 līdz J130402368 un no Nr.J130402384 līdz J130402387. Saskaņā ar paskaidrojošajiem uzrakstiem uz kastēm, katrā kastē atrodas 12 gab. 0,7 l pudeles ar alkoholu, kopā 168 l alkohols – 20 gab.;
- 5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0988291. Ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.;
- Iepakojumi ar pudelēm aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0935570 līdz Nr.L14-0935592. Ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 23 gab.;
- Iepakojumi ar pudelēm-aizplombēti. Saskaņā ar lēmumu katrā kastē atrodas 10 gab. 0,7 l pudeles ar alkoholu, kopā 56 l. alkohols – 8 gab.;
- Kartona kaste ar dažādām uzlīmēm un akcīzes markām, aizlīmēta ar Security Seal Nr.L140883741 – 1 gab.;
- Kartona kastes ar korķiem – 3 gab.;
- Kartona kastes ar tukšām pudelēm – 81 gab.;
- Melns polietilēna maiss ar korķiem – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11240003818

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.04.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „AUTOSTILS D" stāvlaukumā, Valkas ielā 2K, Daugavpilī.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8238):
Automašīna VW PASSAT VARIANT bez valsts reģistrācijas numura zīmēm.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11240026016

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.04.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8152):
Automašīna AUDI, VIN WAUZZZ4AZPN008802;
automašīnas aizdedzes atslēga ar piekariņu - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270006717, Nr.11210072517, Nr.11820000217, Nr.11300014413, Nr.11300040917, Nr.11905006516, Nr.11370045514

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.375, Nr.319, Nr.321, Nr.323, Nr.329, Nr.346, Nr.357 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8052, KL-8309, KL-8312, KL-4736, KL-7909, KL-7168, KL-4860”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8052
- Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0613561. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 100 cigaretes.

KL-8309
- Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm - 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 538 cigaretes.

KL-8312
- Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 100 cigarešu paciņas pēc ekspertīzes.

KL-4736
- Iepakojumi ar cigaretēm - 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 66760 cigaretes;

- Tukšas kannas – 2 gab.;

- Dažāda veida un dažāda izmēra aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes - 55 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 523740 cigaretes.

KL-7909
- Brūnas krāsas papīra maiss pēc ekspertīzes Nr.1709753 ar drošības uzlīmi Nr.G13-0456442, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 6 gab. 0.7 litru pudeles, 2 gab. 1 litra tilpuma pudeles un viena 0.5 litru tilpuma – 1 gab.;

- Plastmasas pudeles iepakotas melnos polietelēna maisos un aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0989750 līdz L14-0989762. Saskaņā ar lēmumu atrodas 250 gab. 0.7 litru pudeles, 2 gab. 1 litra tilpuma pudeles un viena 0.5 litru tilpuma – 13 gab.;
- Iepakojumi ar cigaretēm aizlīmēti ar VP drošības uzlīmēm no Nr.L140989734 līdz Nr.L140989748 – 15 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 523740 cigaretes.

KL-7168
- Iepakojumi ar cigaretēm ar drošības uzlīmēm no Nr.L140954899 līdz L140954910 - 12 gab. Saskaņā ar paskaidrojošajiem uzrakstiem uz iepakojumiem iepakojumos atrodas 5790 cigarešu paciņas;
- Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti - 16 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7603 cigarešu paciņas.

KL-4860
- Iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes “NZ Gold Superslim” – 1140 gab., aizzīmogoti ar “Security Seal” no Nr.K12070256 – K12070258 – 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.483, Nr.ENŽ 006273, Nr.ENŽ 009963, Nr.ENŽ 009859, Nr.ENŽ 010732, Nr.ENŽ 010865 un Nr.ENŽ 011469

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.04.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.04.2018. rīkojums Nr.423 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12138, AL-12168, AL-12169, AL-12170, AL-12176, AL-12180, AL-12181”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar nelikumīgo alkoholu pudelēs (lēmumā norādīts 10775 ml), drošības uzlīme L14-0073697.
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma polietilēna pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l katrā).
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma polietilēna pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajās esošo kandžu aptuveni 0,45 l un 0,5 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l ).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l ).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 l ).
Apzīmogota 2 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,2 l nelikumīgu alkoholu (kandžu).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089189917

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojums Nr.412 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8073".
Iznīcināšanas objekts:
1 litra tilpuma pudeles Grand Sud Merlot ,ar spirtu saturošu šķidrumu. 17 gab.
1 litra tilpuma pudeles Muller Thurgan Rheinhessen 2016, ar spirtu saturošu šķidrums. 6 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801655, aizlīmēti ar Securty Seal Nr.A-17 1271821 līdz A17-1271823. 3 gab.
Iepakojumi pēc ekspertīzes atzinuma Nr. 1801021, aizlīmēti ar Securty Seal uzlīmēm no A17-1271812 līdz A17-1271813. 2 gab.
Iepakojumi pēc ekspertīzes atzinuma Nr.1801029 aizlīmēti ar SEcurty Seal no L14-0848265 līdz L14-0848268. 4 gab.
Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1801032 aizlīmēts ar Securty Seal Nr. A17-1170204. 1 gab.
Iepakojums pēc ekspertīzes atzinuma Nr. 1801022, aizlīmēti ar Securty Seal no L140848262 līdz L14-0848264. 3 gab.
Iepakojums pēc ekspertīzes atzinuma Nr.1801031 aizlīmēti ar Securty Seal A17-1277184. 1 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma ar šķidruma atlikumiem. 14 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801651. 6 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801652. 6 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801656. 5 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801658. 14 gab.
Iepakojumi, pēc eksperta atzinuma Nr.1801657. 4 gab.
Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1801654. 4 gab.
Iepakojums pēc eksperta atzinuma, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Security Seal. 15 gab.
Iepakojums pēc esksperta atzinumaNr.1801032, aizlīmēts ar Security Seal Nr.A17-1170204. 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11140001816

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.04.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Krustpils iela 63a, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-6713):
T/L Audi dzinējs. 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11380049817

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.04.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Raiņa iela 88, Talsi.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8076):
Hyundai Coupe ar reģ. Nr. FO-3878. 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089207114 un Nr.11400062517

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.04.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-5029, KL-8275):
Sūknis Piusi. 1 gab.
Velosipēds ar rāmja Nr.ACA05M024897. 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 2229, Nr. ENŽ 2681, Nr. ENŽ 2684, Nr. ENŽ 2678, Nr. ENŽ 1253, Nr. ENŽ 2466, Nr. ENŽ 2428, Nr. ENŽ 2465, Nr. ENŽ 2567, Nr. ENŽ 2716, Nr. ENŽ 2568, Nr. ENŽ 2464, Nr. ENŽ 2566, Nr. ENŽ 2519, Nr. ENŽ 2531, Nr. ENŽ 2434, Nr. ENŽ 2605, Nr. ENŽ 2675, Nr. ENŽ 2539, Nr. ENŽ 2515, Nr. ENŽ 2433, Nr. ENŽ 2561, Nr. ENŽ 2186, Nr. ENŽ 2443, Nr. ENŽ 2444

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst.10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 27.marta rīkojumiem Nr.345, Nr.344, Nr.343 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11984, AL-12014, AL-12015, AL-12016, AL-12017, AL-12018, AL-12019, AL-12020, AL-12021, AL-12023, AL-12024, AL-12025, AL-12026, AL-12027, AL-12028, AL-12029,AL-12030, AL-12053, AL-12054, AL-12055, AL-12056, AL-12057, AL-11546, AL-12022, AL-12031”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 40 gab. cigarešu paciņas – 1 gab.
Cigaretes „Marble” - 55 pac.
Dažādu marku cigaretes – 1702 pac.
Cigaretes “Route 66” – 28 pac.
Cigaretes „NZ” – 10 pac.
Cigaretes Premjer – 10 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11130125010 un Nr.11353039217

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Krustpils iela 63a.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7297, KL-7905):
A/M VW Passat Variant Reģ Nr. ES-1465;
A/M atslēga - 1 gab.
Sadegusi automašīna (Nissan Primera).
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11240001917

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.04.2018., plkst. 8:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8143):
Automašīna Alfa Romeo bez valsts reģistrācijas numura zīmēm, pelēkā krāsā;
automašīnas aizdedzes atslēga ar piekariņu - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.483, Nr.175, Nr.204, Nr.PG198453, Nr.PG198760, Nr.183, Nr.ENŽ 8947 un Nr.PG127572

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.04.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.04.2018. rīkojums Nr.417 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12138, AL-12139, AL-12140, AL-12143, AL-12171, AL-12177, AL-12178, AL-12179”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar 700 gab. nezināmas izcelsmes cigaretēm (drošības uzlīme L14-0596184) (kā norādīts lēmumā).
Apzīmogoti maisi ar 3,25 kg sasmalcinātas tabakas (kā norādīts lēmumā) – 2 gab., drošības uzlīme L14-0783982 un L14-0783983.
Apzīmogots iepakojums ar cigarešu ražošanas aparātu „Smoks Blue” (kā norādīts lēmumā), drošības uzlīme L14-0596193.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1600 gab. cigaretes „NZ Slim”, 600 gab. cigaretes „Route 66”, 400 gab. cigaretes „NZ”, 600 gab. cigaretes „Klass”, 240 gab. cigaretes „Minsk Capital”, 140 gab. cigaretes „Kiss”, 360 gab. cigaretes „Winston”, 40 gab. cigaretes „Premjer” un 120 gab. cigaretes „Fest” .
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1420 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 40 gab. cigaretes „Bayron”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 80 gab. cigaretes „Klass”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 263 paciņas (5260 gab.) cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer”. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 6 paciņas (120 gab.) cigaretes „Premjer”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „KLASS” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903006818, Nr.11824001418 un Nr.11824001218

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.04.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.04.2018. rīkojums Nr.413 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8357, KL-8358, KL-8360”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49600 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 14 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 139720 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59880 gab. cigaretes „NZ Gold Super Slims”.
Apzīmogots iepakojums – maiss ar maisa, līmlentes un šņores paliekām (kā norādīts lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11355027617

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2018., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10.aprīļa rīkojums Nr.398 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8355”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums pēc ekspertīzes ar "Security Seal" Nr.L140979475, kurā atrodas 0,5 l tilp. tukšas pudeles - 7 gab. – 1 gab.;
Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L140848313, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 7 gab. 5 l tilp. pudeles ar tajās esošu šķidrumu – 29,280 l. – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088135117, Nr.11092148416 un Nr.11088172317

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.04.2018., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.04.2018. rīkojumi Nr.397 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7969”, Nr.392 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7257” un Nr.393 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7731”.
Iznīcināšanas objekts:
KL7731
Iepakojumi ar dažāda veida dzērieniem (saskaņā ar lēmumu 49 gab. dažāda veida skārdenes ar dzērieniem) aizlīmēti ar security seal uzlīmēm - 2 gab.

KL7257
1. 25 litru tilpuma tvertnes, ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 11 gab.
2. 5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 1 gab.
3. Metāla ierīce ar caurulēm - 1 gab.

KL7969
Kartona kaste, aizlīmēta ar Security Seal uzlīmēm, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas atvērta 0.5 litru tilpuma stikla pudele, - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890048716, Nr.15840001318, Nr.11210084917, Nr.15840007018, Nr.11518001316, Nr.11822000318, Nr.11823000118, Nr.11300026416, Nr.11390023117, Nr.15890012517

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 11:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.364, Nr.363, Nr.361, Nr.228, Nr.214, Nr.226, Nr.227, Nr.359, Nr.360, Nr.362 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7209, KL-8261, KL-8104, KL-8260, KL-6612, KL-8270, KL-8276, KL-8296, KL-7680, KL-7681.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogoti iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 268660 cigaretes. 27 gab.
Aizzīmogots iepakojums. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 19780 cigaretes. 1 gab.
Dažādu veida iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 120000 cigaretes. 13 gab.
Iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 29880 cigaretes. 3 gab.
Iepakojumi pēc ekspertīzes atzinuma Nr.17452-1, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 16 cigarešu paciņas. 1 gab.
Iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 38540 cigaretes. 1 gab.
Iepakojumi kas ir apzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 468000 cigaretes. 3 gab.
Iepakojumi, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5 litru tilpuma plastmasas pudeles 4 gab.
5l. tilp. pudeles ar šķidrumu, kas nozīmogotas ar Securty Seal uzlīmēm. 10 gab.
Koka skapis izjauktā veidā. 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālproces Nr.11390014418

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.04.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28.marta rīkojums Nr.350 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8326”.
Iznīcināšanas objekts: 1 gab. 10 l. tilp. stikla pudele, kurā atrodas šķiidrums (Pudelē atrodas 6 litri šķidruma), 1 gab. 200 l. tilp. plastmasas muca ar šķidrumu (mucā atrodas aptuveni 120 litri šķidruma), 1 gab. metāla muca, kurā atrodas šķidrums (mucā atrodas aptuveni 70 litri šķidruma), 1 gab. šķidruma dzesēšanas destilātors, 1 gab. kartona kaste, kura ir aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi (kastē atrodas 6 stikla burkas un 2 plastmasas pudeles ar kopējo šķidruma daudzumu 15 litri), 1 gab. gumijas caurule, aptīta ar porolonu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903004618 un Nr.11824001318

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.04.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.04.2018. rīkojums Nr.382 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8330 un KL-8339”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju maisos kopā atrodas 37 pudeles ar šķidruma atlikumiem un 2 tukšas pudeles.
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu – 16 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kannās kopā atrodas 397,29 l spirts.
Apzīmogots polietilēna maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju maisā atrodas 16 gab. litra šķidruma plastmasas caurspīdīgās pudeles ar šķidruma atlikumu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210009818

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.04.2018., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 4.aprīļa rīkojums Nr.377 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8333”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi pēc ekspertīzes, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 2 gab. 0,5 l tilp. tukšas stikla pudeles un 5 gab. 5 l tilp. daļēji pilnas pudeles – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 006271, Nr.173 un Nr.ENŽ 006044

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.04.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.03.2018. rīkojums Nr.367 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12070, AL-12105, AL-12107”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,5 l).
Apzīmogots polietilēna maiss (lēmumā norādīts ar 5 l tilpuma pudeli ar alkoholisko dzērienu). Saskaņā ar eksperta atzinumu pudelē atrodas 4960 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma.
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastikāta pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 1040 ml (pēc ekspertīzes)). Saskaņā ar eksperta atzinumu pudelē atrodas 1040 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290001218

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.04.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.04.2018. rīkojums Nr.376 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8192”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots kandžas izgatavošanas aparāts (sastāv no alumīnija kannas ar šķidrumu un metāla tvertnes, kā norādīts lēmumā); Apzīmogota alumīnija kanna ar šķidrumu (apmēram 36,5 l (pēc parauga izņemšanas no apmēram 37,5 l, kā norādīts lēmumā); Apzīmogota plastmasas kanna ar šķidrumu apmēram 27 l (pēc parauga izņemšanas no apmēram 28 l, kā norādīts lēmumā); Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju 5 pudelēs un 3 kannās kopā atrodas 91,4 l šķidruma – pašizgatavota alkoholiska dzēriena.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290044817

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.04.2018., plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.04.2018. rīkojums Nr.371 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8243”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 490 cigarešu paciņas „ROUTE 66”, 470 cigarešu paciņas „PREMJER”, 290 cigarešu paciņas „ROUTE 66”, 490 cigarešu paciņas „NZ Gold”, 19 cigarešu paciņas „NZ Gold”, 25 cigarešu paciņas „NZ Gold”, 22 cigarešu paciņas „PREMJER”, 30 cigarešu paciņas „ROUTE 66”, 20 cigarešu paciņas „NZ Gold” un 20 cigarešu paciņas „PREMJER”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 008164, Nr.1079, Nr.PG127489, Nr.ENŽ 008808, Nr.ENŽ 008807, Nr.173, Nr.ENŽ 009133, Nr.ENŽ 007871, Nr.PG021619 un Nr.PG198585

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.04.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.03.2018. rīkojums Nr.368 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12044, AL-12045, AL-12059, AL-12060, AL-12069, AL-12105, AL-12106, AL-12125, AL-11726, AL-12134”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 9 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2380 gab. cigaretes „NZ Gold”, 940 gab. cigaretes „OMEGA”, 200 gab. cigaretes „NZ Gold”, 40 gab. cigaretes „Winston”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „LIFA” (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „Business Class” paciņa (lēmumā norādīts ar 13 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu „ROUTE 66” paciņām (lēmumā norādīts ar 11 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 3000 gab. cigaretes „Route 66”, 2200 gab. cigaretes „Premjer”, 800 gab. cigaretes „Winston” un 1200 gab. cigaretes „Kiss Organic”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „KLASS” (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „ROUTE 66” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „KLASS” (lēmumā norādīts 18 cigaretes).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 60 cigaretes „NZ Gold” Super Slims.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11331008018, Nr.11824001118, Nr.15890029117, Nr.15840014918, Nr.15840010818, Nr.15840011418 un Nr.15840010518

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.04.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.03.2018. rīkojums Nr.366 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8321, KL-8322, KL-8324, KL-8327, KL-8329, KL-8331, KL-8323”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 50580 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 20 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4980 gab. un 94840 gab. cigaretes „Premjer”, 99800 gab. cigaretes „NZ Gold Super Slim”, 29940 gab. cigaretes „Minsk 5 Super Slim”, 9980 gab. cigaretes „L&M red label”, 3580 gab. un 8380 gab. cigaretes „Kiss clubnichka super slim”, 5780 gab. cigaretes „More american bland”, 580 gab. cigaretes „More cruise red 9”, 180 gab. cigaretes „Bond street”, 1380 gab. cigaretes „Premjer”, 180 gab. cigaretes „More american bland”, 180 gab. cigaretes „NZ Gold Super Slim”, 380 gab. cigaretes „Kiss clubnichka super slim” un 4980 gab. cigaretes „NZ black”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 12 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 129800 gab. cigaretes „Premjer” un 14800 gab. cigaretes „NZ 8” .
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 32600 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 29800 gab. cigaretes „ROTHMANS”, 8400 gab. cigaretes „MONTE CARLO SUPER SLIMS” un 4700 gab. cigaretes „LD SUPERSLIMS”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11822001717

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.04.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.03.2018. rīkojums Nr.358 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8080”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss (lēmumā minēts ar polietilēna plēvēm un līmlentes, J16-0072349).
Apzīmogots maiss (lēmumā minēts siksnas – nēši) (J16-0072348)).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120038017 un Nr.11310007418

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.04.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 31, korpuss 5.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8086, KL-8213):
Automašīna VW Golf ar valsts reģistrācijas numura zīmēm FT 5201, automašīna VW Golf ar v/n CM-9617.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 22044039.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11300040917, Nr.11095151916, Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.04.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.04.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.10.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28.marta rīkojumiem Nr.347, Nr.348, Nr.351 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7191, KL-7564, KL-7593”.

Iznīcināšanas objekts:

Dažāda veida aizplombēti iepakojumi ar alkohola atlikumiem. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 174,9 l alkohols - 22 gab.

0.5 l tilp. tukšas plastmasas pudeles pēc ekspertīzes - 1 gab.

Kartona kastes, kas aizlīmētas ar “Security Seal” no Nr.J150366981-J150367000, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 l tilp. pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 120100 ml.- 20 gab.

Kartona kastes kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no nr.J15-0367021 līdz Nr.J15-0367040, kuras saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab 1 l tilpuma pudeles ar kopējo šķidruma daudzumu 120380 ml.- 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903001518

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 20marta rīkojumu Nr.321 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8237”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas kartona kastes un iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes–8980040 gab. - 849 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903025717

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.04.2018., plkst. 8:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas ielā 2B, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8214):
Motorollers bez redzamām markas atpazīšanas zīmēm un bez valsts reģistrācijas numura zīmēm.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11400062115, Nr.11810007805

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.00. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 20.marta rīkojumiem Nr.320, Nr.324 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7306, KL-244”.

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu tilpumu tvertnes, kas pildītas ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumu 3 spaiņi, 5 mucas, destilātors, 6 gab. tvertnes daļēji pildītas ar duļķainu šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku. - 9 gab.

Aploksnes ar dokumentiem - 2 gab.

Mape ar dokumentiem - 1 gab.

Naudas pārvedumu orderis Nr.00003P,00004P,čeks Nr.050510343 (aploksnē) - 1 gab.

Aploksnes - 1 kaste

CD diski (63gab.).disketes (31gab.),pamācības grāmatas (32gab.) (eksp.atzin.Nr.5199 un Nr.0505200/0514217) - 1 kaste

Citi diski (eksp.atzin.Nr.0514218) - 14 gab.

Poligrāfiskie materiāli (1012vien) (eksp.atzin.Nr.0514218) - 3 kastes

Programmatūras diski (eksp.atzin.Nr.0514218) - 223 gab.

Kartona kaste - 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11151020817, Nr.11310007418, Nr. 11120038017, Nr. 11250016517

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.03.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.03.2018.., plkst. 9:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedruja iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts:

(KL-7514, KL-8213, KL-8086, KL-7660):  A/M Volvo V40 reģ. nr. GV-846

A/M VW Golf ar vin: WZWZZZ19ZHB575182

A/M VW Golf ar reģ nr. FT-5201

A/M VW Vento ar reģ. nr. GS-2651

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11220184308

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.marta rīkojums Nr.302 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8308”.
Iznīcināšanas objekts:
10 gab. plastmasas pudeles, kurās atrodas etilspirts, 10 gab. 30 l tilp. kannas, kurās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ-1263, Nr.ENŽ-1262, Nr.ENŽ-1160, Nr.ENŽ-1274, Nr.ENŽ-1515, Nr.ENŽ-1432, Nr.ENŽ-991, Nr.ENŽ-1243, Nr.ENŽ-1514, Nr.ENŽ-1473, Nr.ENŽ-1513, Nr.ENŽ-1495, Nr.ENŽ-457, Nr.ENŽ-658, Nr.ENŽ-390, Nr.ENŽ-500, Nr.ENŽ-1310, Nr.ENŽ-1423, Nr.ENŽ-848, Nr.ENŽ-734, Nr.ENŽ-849, Nr.ENŽ-469, Nr.ENŽ-1825, Nr.ENŽ-1842, Nr.ENŽ-1638, Nr.ENŽ-1983, Nr.ENŽ-840, Nr.ENŽ-2040, Nr.ENŽ-1949, Nr.ENŽ-1878 Nr.ENŽ-1896, Nr.ENŽ-830, Nr.ENŽ-1431, Nr.ENŽ-1931, Nr.ENŽ-872, Nr.ENŽ-1824, Nr.ENŽ-1737, Nr.ENŽ-839, Nr.ENŽ-2011, Nr.ENŽ-1273, Nr.ENŽ-2014, Nr.ENŽ-2013, Nr.ENŽ-2059, Nr.ENŽ-2016, Nr.ENŽ-2015, Nr.ENŽ-2012, Nr.ENŽ-1982 un Nr.ENŽ-1897

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.03.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00, pārējām mantām - Piedrujas iela 20, Rīga, plkst.14.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.220, Nr.219, Nr.218, Nr.217, Nr.310, Nr.311, Nr.312, Nr.313, Nr.314 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11914, AL-11853, AL-11861, AL-11860, AL-11862, AL-11857, AL-11855, AL-11854, AL-11851, AL-11850, AL-11849, AL-11858, AL-11823, AL-11741, AL-11745, AL-11740, AL-11856, AL-11852, AL-11824, AL-11818, AL-11811, AL-11841, AL-11926, AL-11925, AL-11924, AL-11949, AL-11936, AL-11923, AL-11930, AL-11932, AL-11933, AL-11929, AL-11859, AL-11939, AL-11940, AL-11951, AL-11931, AL-11922, AL-11945, AL-11944, AL-11952, AL-11950, AL-11948, AL-11943, AL-11942, AL-11941, AL-11937, AL-11934".
Iznīcināšanas objekts:
Cigaretes Route 66. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 10 pac.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar Securty Seal. Dažādu marku cigaretes. 30 pac. 1 gab.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 60 pac.
Dažādu marku cigarets. 370 pac.
Dažādu marku cigaretes. 30 pac.
Cigaretes Route 66. 2 pac.
Cigaretes Route 66. 23 pac.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 40 paciņas cigaretes. 1 gab.
Dažādu marku cigaretes. 30 pac.
Dažādu marku cigaretes. 20 pac
Dažādu marku cigaretes. 100 pac.
Cigaretes Route 66. 20 pac.
Cigaretes Route 66. 40 pac.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 10 pac.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Dažādu marku cigaretes. 70 pac.
Cigaretes Route 66. 21 pac.
Dažādu marku cigaretes. 90 pac.
Drošības maiss ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu maisā atrodas 36 cigarešu paciņas. 1 gab.
Cigaretes Marble. 40 pac.
Cigaretes NZ Super Slim. 50 pac.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Iepakojums ar Securty Seal Nr. L14-0770363, kurā atrodas saskaņā ar lēmumu 8 gab. cigarešu paciņas Winston. 1 gab.
Cigaretes Route 66. 2 pac.
Cigaretes Route 66. 7 pac.
Dažādu marku cigaretes. 18 pac.
Dažādu marku cigaretes. 60 pac.
Iepakojums ar cigaretēm ar drošības lenti Nr. L14-0770383, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 50 gab. cigarešu paciņas.
Dažādu marku cigaretes. 40 pac.
Cigaretes Marble. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 4 pac.
Cigaretes Route 66. 7 pac.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1 cigarešu paciņa. 1 gab.
Cigaretes Route 66. 30 pac.
Dažādu marku cigaretes. 130 pac.
Iepakojums ar pudelēm, kas aizlīmēts ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 7 dažādu tilpumu pudeles ar alkoholam raksturīgu šķidrumu. 1 gab.
Dažādu marku cigaretes. 21 pac.
Cigaretes Route 66. 20 pac.
Iepakojums ar drošības lenti Nr. L14-0770382, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 6 gab. cigarešu paciņas Winston. 1 gab.
Cigaretes Marble. 20 pac.
Cigaretes Winston. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 10 pac.
Cigaretes, kas atrodas paciņā ar uzrakstu Marble. 11 pac.
Cigaretes, kas atrodas paciņā ar uzrakstu Marble. 26 pac.
Dažādu marku cigaretes. 80 pac.
Cigaretes Route 66. 6 pac.
Cigaretes Marble. 10 pac.
Dažādu marku cigaretes. 20 pac.
Dažādu marku cigaretes. 20 pac.
Cigaretes Marble. 4 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 007304, Nr.ENŽ 007451, Nr.ENŽ 007608, Nr.ENŽ 044296, Nr.ENŽ 007862, Nr.ENŽ 007864, Nr.ENŽ 008015, Nr.ENŽ 007981, Nr.ENŽ 006941, Nr.ENŽ 006926, Nr.ENŽ 007045, Nr.ENŽ 008226 un Nr.ENŽ 008168

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.03.2018. rīkojums Nr.330 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12007, AL-12009, AL-12011, AL-11790, AL-12032, AL-12033, AL-12034, AL-12035, AL-12038, AL-12039, AL-12040, AL-12042, AL-12043”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju). Administratīvā pārkāpuma protokolā norādīts, ka šķidruma daudzums pudelē ir 0,5 l.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 l).
Apzīmogota pakete ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju 5 l tilpuma pudelē atrodas 4,5 l kandžas.
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,6 l).
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l katrā).
Apzīmogota 2 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 2 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,25 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts – šķidruma daudzums aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 2,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 2,0 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 007105, Nr.ENŽ 007563, Nr.174, Nr.ENŽ 007713, Nr.ENŽ 040849, Nr.ENŽ 040808, Nr.ENŽ 007044, Nr.ENŽ 004387 un Nr.ENŽ 008134

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.03.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.03.2018. rīkojums Nr.315 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12005, AL-12008, AL-12010, AL-12012, AL-11771, AL-11772, AL-12041, AL-11895, AL-12037”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 9 paciņas cigarešu „Safari” ar 172 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Camel” ar 7 cigaretēm ar uzrakstu „BAYRON”).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 720 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „ROUTE 66” (3 cigaretes), 1 paciņa cigarešu „PRESIDENT GOLD” (4 cigaretes) un 1 paciņa cigarešu „MARLBORO GOLD” (2 cigaretes).
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer”. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paciņā atrodas 20 cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu „KLASS” paciņām. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paciņās kopā atrodas 19 gab. cigaretes.
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer”. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paciņā atrodas 20 cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „ROUTE 66” paciņa. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paciņā atrodas 20 cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „BAYRON” paciņa (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824002817 un Nr.11824000818

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.03.2018. plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.03.2018. rīkojums Nr.303 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7980” un Nr.304 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8302”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 119840 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti dažādu marku iepakojumi ar cigaretēm – 13 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 196300 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11519005305, Nr.1088021501 un Nr.4.1-1/0352/17

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2018., plkst.10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.03.2018 rīkojums Nr.285 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8298, KL-8299, KL-8300”.
Iznīcināšanas objekts:
Kriminālprocesā Nr.11519005305 - (Balta metāla ķēdīte (23 g) – 1 gab.);
Kriminālprocesā Nr.1088021501 – (Baltas metāla krāsas gredzens ar tumšu akmeni – 1 gab.);
Kriminālprocesā Nr.4.1-1/0352/17 – (4.40 Polijas zloti, 40 Dānijas kronas, 1 Lielbritānijas funtu monētas naudas zīmes, 15.37 Vācijas markas, 107 Beļģijas franki, 40.20 Spānijas pesetas, 0.60 Nīderlandes guldeņi, 5 Luksemburgas franku monētas naudas zīmes).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270006917, Nr.11410094217

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.290, Nr.295 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8190, KL-8247”.

Iznīcināšanas objekts:

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1467280 cigaretes.- 166 gab.

30 l tilpuma kannas ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka. Aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm “Security Seal” no Nr. A17-1237781 līdz A17-1237784 - 4 gab.

15 gab 5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu un viena1.5 l tilpuma pudele ar šķidrumu, iepakotas un aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal” no Nr. A17-1271695 līdz Nr.A17-1271699 - 5 iepk.

25 gab 5 l tilpuma pudeles šķidrumu un 1gab. 1.5 l tilpuma pudele ar šķidrumu, ievietotas iepakojumos, kas apzīmogoti ar drošības uzlīmēm “Security Seal” no Nr.L17-0848209 līdz L14-0848221 - 13 gab.

30 l tilpuma kanna ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka. Aizzīmogotas ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr.A17-1237780 - 1 gab.

5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm “Security Seal no Nr. A17-1237797 līdz A17-1237803 un A17-1237805 - 8 gab.

četras pudeles iepakotas vienā iepakojumā, kurš aizzīmogots ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0848192 - 1 gab.

dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu aizzīmogotas ar drošības uzlīmi “Security Seal no Nr. A1271669 līdz A17-1271685 - 17 gab.

Dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka, aizzīmogotas ar drošības uzlīmi “Security Seal” no Nr. A17-1237785 līdz A17-1237789. - 5 gab.

Iepakojums ar drošības uzlīmi L14-0714361 ar Cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 200 cigaretes - 1 gab.

14 cigarešu paciņas ar nosaukumu “NZ Gold Supe Slim”, kas atrodas baltas krāsas aploksnē, aploksne ir aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0923931 - 1 gab.

2 cigarešu paciņas ar nosaukumu “Premjer”, kas atrodas baltas krāsas aploksnē, aploksne ir aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr.L14-0923932 - 1 gab.

41 gab dažāda tilpuma pudeles ar šķidrumu, kas aizzīmogots ar drošības uzlīmēm “Security Seal noNr. J15-0366834 līdz J15-0366874 - 41 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm. kas aizlīmēti ar vp drošības uzlīmēm Nr.I140124822, Nr.L140923967, Nr.I14-0124821, Nr.L14-0923965, Nr.L14-0923968 un Nr.L140923969, Nr.I14-0124824. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 29000 cigaretes - 6 gab.

iepakojums ar tabakas izstrādājumiem, iepakojums ir aizzīmogots ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0714366, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 4 cigarešu paciņas ar cigaretēm, ar nosaukumu “Rout - 1 gab.

Kartona kaste ar tabakas izstrādājumiem, kaste ir aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr.L14-0714360, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 47 cigarešu bloki ar cigaretēm, kam ir nosaukums - 1 gab.

kaste, ar tabakas izstrādājumiem, kaste ir aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0923911. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 8200 cigaretes - 1 gab.

kaste, kas pilnas ar tabakas izstrādājumiem, kaste ir aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0923914. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 7800 cigaretes - 1 gab.

kastes ar cigaretēm , kas ir aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no “Security Seal Nr. L14-0923923 līdz L14-0923925. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 15000 cigaretes - 3 gab.

kastes, ar tabakas izstrādājumiem, aizzīmogotas ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0923916, L14-0923915, L14-0923918, I14-0124829. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 36000 cigaretes - 4 gab.

kastes, ar tabakas izstrādājumiem, kastes ir aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no “Security Seal Nr. L14-0714333 līdz L14-0714341, L14-0714342, Nr. L14-0714343 līdz

L14-0714345. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 111800 cigaretes - 13 gab.

kastes, ar tabakas izstrādājumiem, kastes ir aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no “SecuritySeal Nr. L14-0923908 līdz L14-0923910 un no L14-0923919 līdz L14-0923922. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 70000 cigaretes - 7 gab.

kastes, kas pilnas ar tabakas izstrādājumiem, kas ir aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm Seal”Nr.I14-0124828 un L14-0923913, un L14-0923926. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 29800 cigaretes - 3 gab.

maiss ar tabakas izstrādājumiem, aizzīmogots ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0714357. kurā saskaņā ar lēmumu atrodas atrodas 3040 cigarešu ar nosaukumu “Route 66” - 1 gab.

Maiss, ar tabakas izstrādājumiem, kas aizzīmogots ar drošības uzlīmi Security seal Nr.I14-0124849, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 77 cigarešu paciņas NZ super slims - 1 gab.

Maiss, kurā atrodas tabakas izstrādājumi, kas aizzīmogots ar drošības uzlīmi Security seal Nr.I14-0124848, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 7 cigarešu bloki ar cigaretēm BOND - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 1660, Nr. ENŽ 2182, Nr. ENŽ 2112, Nr. ENŽ 1020, Nr. ENŽ 2183, Nr. ENŽ 2148, Nr. ENŽ 1393, Nr. ENŽ 2296, Nr. ENŽ 2117, Nr. ENŽ 1014, Nr. ENŽ 1395, Nr. ENŽ 329, Nr. ENŽ 815

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00. pārējām mantām - Piedrujas iela 20, Rīga plkst.14.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.286, Nr.288, Nr.289„Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11900, AL-11973, AL-11974, AL-11975, AL-11976, AL-11977, AL-11978, AL-11979, AL-11980, AL-11981, AL-11983, AL-10790, AL-11458”

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes “Route 66” – 13 pac.

Cigaretes „Marble” - 3 pac.

Cigaretes Marble – 3 pac.

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Security Seal Nr.L140875350, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 30 cigarešu paciņas – 1 gab.

Cigaretes “Marble” – 20 pac.

Dažādu marku cigaretes – 30 pac.

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Security Seal Nr.L140606265, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 20 cigarešu paciņas - 1 gab.

Dažādu marku cigaretes - 40 pac.

Cigaretes Marble 10 pac.

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Security Seal Nr.L140081396, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 10 cigarešu paciņas – 1 gab.

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Security Seal Nr.L140081396, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 54 cigarešu paciņas – 1 gab.

Apavu pāris - 1 gab.

Dušas želeja - 1 pud.

Nagu vīlīte - 1 gab.

Šķīvji - 2 gab.

Švamme - 1 gab.

Ziepes - 1 gab.

Cigaretes „Route 66” – 4 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890010317, Nr.11095132517, Nr.11091116414, Nr.11300031417, Nr.11519003117, Nr.11092071816, Nr.11250019317

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.00. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.283, Nr.294, Nr.282, Nr.281, Nr.280 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593, KL-7942, KL-8259, KL-8295, KL-7548, KL-7956, KL-7946”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes pēc ekspertīzes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.J15 0366897 līdz J15 0366916. Saskaņā ar lēmumu atlikušais šķidruma daudzums 120275 ml. - 20 gab.

Kartona iepakojumi pēc ekspertīzes, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Security Seal J15 0366925 līdz J15 0366941. Saskaņā ar lēmumu atlikušais šķidruma daudzums 120340 ml. - 20 gab.

Kastes aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm ar alkohola atlikumiem. Saskaņā ar lēmumu atlikušais šķidruma daudzums 120370 ml - 20 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes ar tukšām pudelēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 200 gab. 0.5 l pudeles. – 6 gab.

Apzīmogota kaste ar Security Seal uzlīmi, kurā atrodas dažāda veida mantas. Saskaņā ar lēmumu kastē atrodas sega, melnas bikses, melnas apakšbikses, melna blūze, melna žakete, gultas pārklājs, pelēki šorti, pelēkas apakšbikses. – 1 gab.

Aizplombēti iepakojumi ar dažāda veida mantām. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas folija caurule,4 gab. folija sildošie pārklāji, folija caurules ar ventilatoriem, elektroniskie svari, telts, sildlampas ar strāvas pārveidotājiem, trīs sildspuldzes. - 5 gab.

Plastikāta kanna, aizlīmēta ar Security Seal uzlīmi, kurā atrodas šķidrums. Saskaņā ar lēmumu kannā atrodas 26 l spirts. – 1 gab.

0.5 l tilp. daļēji pildītas pudeles ar šķidrumu – 2 gab.

25 l tilp. plastmasas kanna daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 1 gab.

0.5 l tilp. tukša plastmasas pudele – 1 gab.

25 l tilp. tukšas plastmasas kannas – 2 gab.

Aizzīmogotas plastmasas kannas ar tajās esošu šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 84 l alkohols. – 4 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi pēc ekspertīzes, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 15 gab. dažāda tilp. pudeles tukšas un ar šķidrumu atlikumiem. ( 6 gab. tukšas un 11 gab. ar 3l alkohola atlikumiem) – 2 gab.

Alumīnija kanna – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890014617

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2018., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 27.februāra rīkojums Nr.244 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7729”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi pēc ekspertīzes, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 114 gab. stikla pudeles un 9 gab. polimēra pudeles ar alkoholu, aizzīmogoti ar “Security Seal” no Nr.J150366801 līdz Nr.J150366811 – 11 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11095119117

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.marta rīkojums Nr.291 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7952”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. 0.5 l tilp. tukša plastmasas pudele pēc ekspertīzes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370019917

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2018., plkst. 09:00,
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.marta rīkojums Nr.284 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8281”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1707863 (iepakojumā atrodas 6 gab. dažāda tilpuma pudeles ar šķidruma atlikumiem).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518002217

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2018., plkst. 09:00,
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 27.februāra rīkojums Nr.243 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7636”.
Iznīcināšanas objekts:
5 gab. kartona kastes ar 0.7 l tilp. stikla pudelēm, daļēji pildītām ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, aizplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.L140847826 līdz Nr.L140847830.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 042511 un Nr.PG198261

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2018., plkst. 12:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.03.2018. rīkojums Nr.269 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11776 un AL-11869”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots cigarešu „ROUTE 66” iepakojums (bloks). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 10 paciņas cigarešu ar 200 cigaretēm.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (kā lēmumā minēts kopā 6060 cigarešu) – 8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903004818, Nr.11824004917, Nr.15890020517 un Nr.15890028917

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2018., plkst. 12:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.03.2018. rīkojums Nr.270 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8286, KL-8288, KL-8290, KL-8293”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 99600 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 149800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm - 191. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 1899740 gab. cigaretes „Minsk 5 Super Slims”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 33 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 651880 gab. cigaretes „Queen Menthol”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11300030815, Nr.11221095817, Nr.11904000317, Nr.11518003317, Nr.11824002817, Nr.11380047117, Nr.15890021717

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.185, Nr.194, Nr.199, Nr.272 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8234, KL-7907, KL-8241, KL-7885, KL-7980, KL-8191, KL-8292”. Iznīcināšanas objekts: 25 l tilp. tukša, lietota plastmasas kanna - 1 gab.

120 l tilp. plastmasas muca ar 69 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku - 1 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas dažādas mantas un cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 14440 cigaretes. - 1 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas dažādas mantas un cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1470 gab. korķi, metālisks cilindrs, 1611 līmējamas etiķetes, 15,5 l alkohols pildīts 5 gab. dažāda tilp. tarā. - 4 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti ar VP drošības uzlīmēm no Nr.J15 0421766 līdz J15 0421773. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2256 cigarešu paciņas. – 8 gab.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar spriedumu iepakojumos atrodas 100488 cigaretes. - 12 gab.

Aizzīmogoti cigarešu iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3105 paciņas ar cigaretēm. – 8 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 119840 cigaretes. – 8 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes – 534020 gab. – 54 gab.

Iepakojums aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 16800 cigaretes. – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 15509, Nr. ENŽ 815, Nr. ENŽ 940, Nr. ENŽ 1601, ENŽ 1666, Nr. ENŽ 1695, Nr. ENŽ 1663, Nr. ENŽ 1755, Nr. ENŽ 1754, Nr. ENŽ 1637, Nr. ENŽ 15318, Nr. ENŽ 1671, Nr. ENŽ 15532, Nr. ENŽ 10772, Nr. ENŽ 1599, Nr. ENŽ 1531, Nr. ENŽ 2328, ENŽ 2195, Nr. ENŽ 2181, Nr. ENŽ 2196, Nr. ENŽ 2295, Nr. ENŽ 2408, Nr. ENŽ 871, Nr. ENŽ 2409, Nr. ENŽ 1019, Nr. ENŽ 872

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.186, Nr.193, Nr.204, Nr.273 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11647, AL-11791, AL-11812, AL-11902, AL-11904, AL-11906, AL-11908, AL-11911, AL-11912, AL-11901, AL-11905, AL-11909, AL-11910, AL-11896, AL-11897, AL-11898, AL-11990, AL-11991, AL-11992, AL-11993, AL-11997, AL-11998, AL-11999, AL-12000, AL-12001, AL-12002” Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes “NZ”– 10 pac.

Drošības maiss ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu drošības maisā atrodas 50 cigarešu paciņas - 1 gab.

Cigaretes Premjer – 10 pac.

Cigaretes “Route 66” – 3 pac.

Cigaretes „NZ” – 10 pac.

Cigaretes Marble – 10 pac.

Cigaretes “Route 66” - 10 pac.

Cigaretes “Route 66” - 10 pac.

Cigaretes Marble 10 pac.

Cigaretes „Route 66”– 20 pac.

Drošības maisi, kuros atrodas tabaka. Maisi numurēti ar numuriem Nr.825982, Nr.825992, Nr.825981. Saskaņā ar apskates protokolu drošības maisos atrodas 3 kilogrami sasmalcināta tabaka – 3 gab.

Dažādu marku cigaretes – 30 pac.

Cigaretes „Route 66” – 9 pac.

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0606156, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 15 cigarešu paciņas – 1 gab.

Cigaretes „Route 66” – 10 pac.

Cigaretes „NZ” – 10 pac.

Cigaretes „Route 66” – 7 pac.

Cigaretes “Route 66” – 10 pac.

Cigaretes Marble – 4 pac.

Dažādu marku cigaretes – 90 pac.

Cigaretes Marble – 30 pac.

Cigaretes “NZ” 20 pac.

Iepakojums ar cigaretēm, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 9 cigarešu paciņas – 1 gab.

Cigaretes „Route 66” – 20 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089039917, Nr.11310072017

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.03.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Granīta iela 31, korpuss 5, Salaspils novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” 27.punkts.
Iznīcināšanas objekts:
T/l Mazda sadedzis – 1 gab. (NVA lietas Nr.KL-7544);
A/m Peugeot 206, zaļā krāsā, ar v/n DV 5560, pēc avārijas – 1 gab. (NVA lietas Nr.KL-7921).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG127381, Nr.ENŽ 004207, Nr.ENŽ 004147, Nr.ENŽ 004150, Nr.ENŽ 005241, Nr.ENŽ 005225, Nr.ENŽ 005222, Nr.ENŽ 006155, Nr.ENŽ 006137, Nr.ENŽ 006453 un Nr.ENŽ 006283

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.03.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.03.2018. rīkojums Nr.259 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11928, AL-11956, AL-11957, AL-11958, AL-11959, AL-11960, AL-11961, AL-11964, AL-11963, AL-11967, AL-11968”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma stikla pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts katrā 0,5 l šķidruma).
Apzīmogota 0,75 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,75 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,75 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 l).
Apzīmogota 0,275 l tilpuma pudele ar šķidrumu (kā lēmumā minēts 0,15 l ar kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota pudele 0,7 l tilpuma ar šķidrumu (kā lēmumā minēts aptuveni 0,7 l ar kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (kā lēmumā minēts 0,3 l aptuveni ar kandžu).
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma polietilēna pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l katrā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903004318 un Nr.11903002218

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.03.2018., plkst. 13:00 un 13.03.2018. plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.03.2018. rīkojums Nr.258 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8280 un KL-8246”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu – 32 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kannās kopā atrodas 754,3 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaržu.
Apzīmogotas pudeles 5 l tilpumā ar šķidrumu – 10 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju pildītas kopumā ar 46,36 l etilspirta/ūdens šķidruma ar rūgšanas blakusproduktiem.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas trīs plastmasas pudeles tilpumā 5 l, viena plastmasas pudele tilpumā 1 l, pudeles pildītas kopumā ar 13,46 l etilspirta/ūdens šķidruma ar rūgšanas blakusproduktiem.
Apzīmogota plastmasas kanna 30 l tilpuma ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kanna pildīta ar 29,50 l etilspirta/ūdens šķidruma ar rūgšanas blakusproduktiem.
Apzīmogota kaste ar pudelēm ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kastē atrodas piecas pudeles tilpumā 1 l, kas pildītas kopumā ar 1,98 l etilspirta/ūdens šķidruma ar rūgšanas blakusproduktiem.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181173117

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.03.2018., plkst. 9:00 un plkst. 9:30.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1A, Ludzā un SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, Atkritumu šķirošanas centrs, Rūpniecības ielā 2A, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.03.2018. rīkojums Nr.257 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8262”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas divdesmit deviņas 30 l tilpuma kannas ar šķidrumu un četrpadsmit 25 l tilpuma kannas ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju pildītas ar etilspirtu kopā 1178, 80 l.
Apzīmogota kanna ar šķidrumu pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju pildīta ar etilspirtu 7,5 l.
Apzīmogots maiss ar pudelēm daļēji pildītām ar šķidrumu. Saskaņā ar l