Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Izņemto mantu iznīcināšana

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221097318

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.12.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.11.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 7.decembra rīkojums Nr.1331 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8824”.

Iznīcināšanas objekts:     

Dažāda tilpuma un dažāda materiāla kannas, kurās atrodas šķidrums, un kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm - 3 gab.

Pudele ar šķidrumu, kas ir aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi - 1 gab.

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 3 gab. 5 l. pudeles - 1 gab.

Metāla iekārta ar caurulēm - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par iznīcināšanu Nr.EZ370936

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.12.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.10.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (AL-13139): 

a/m Ford Probe bez valsts reģistrācijas numura, bet ar šasijas numuru 1FALT20A1T5002331

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.30 ENŽ-44131, PG264873 un Nr.PG264483

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.12.2018. rīkojums Nr.1333 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13173, AL-13179, AL-13177”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm – 1gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1840 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „John” paciņa (lēmumā norādīts ar 2 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „Monte Carlo” paciņa (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840103118, Nr.15840114618.

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.12.2018. rīkojums Nr.1332 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8834 un KL-8839”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 7.gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 69800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 9780 gab. cigaretes „Minsk Super Slims sarkanas”, 3800 gab. cigaretes „Minsk Super Slims zilas”, 10200 gab. cigaretes “NZ Black”, 4780 gab. cigaretes „NZ Gold”, 420 gab. cigaretes „Queen Menthol”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816008518

Datums, kad publicēts paziņojums: 5.12.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.12.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – Granīta ielā 31, k-5, Aconē, Salaspils pagasta, Salaspils novadā

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 6.11.2018. rīkojums Nr.1227 un 9.11.2018. rīkojums Nr.1250 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8519

 1. Telpas gaisa filtri ar uzlīmi  J150484817     1 gab.
 2. Iekārta (cigarešu sadalīšanai, brāķētām cigaretēm)ar drošības uzlīmi  J140643230     1 gab.
 3. Tabakas griezēju iekārtas ar SECURITY SEAL  J15048428- J150484829          2 gab.
 4. Tabakas žāvēšanu iekārtas ar SECURITY SEAL  J15048430- J150484831       2gab.
 5. Cigarešu iepakošanas un fasēšanas iekārta (bez modeļa un sērijas numuriem) ar drošības uzlīmi Nr.A17-1110188, kas sadalīta divpadsmit daļās      1 gab.
 6. Cigarešu ražošanas iekārta MOLINS Nr.48459 (sērijas Nr.0.42067) ar drošības uzlīmi Nr.A17-1110187, kas sadalīta trīs daļās      1 gab.
 7. Skapji ar kastēm, ar uzlīmēm J15048410- J150484816        7 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903000518

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.12.2018., plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.11.2018. rīkojums Nr.1307 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8822”.
Iznīcināšanas objekts:
strāvas pārveidotāji - 3 gab., digitālais termometrs -1 gab., smidzinātājs -1 gab., iepakojumi ar augu mēslojumu - 3 gab., eļļas sildītājs „EIRON” - 1 gab., 25 l tilpuma kanna ar šķidrumu - 1 gab., speciālās spektra lampas - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG264772 un Nr.PG264767

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.12.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.12.2018., plkst. 09.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.11.2018. rīkojums Nr.1308 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13149 un AL-13150”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,7 l nelikumīgā alkohola).
Apzīmogota pudele tilpuma 0,2 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,2 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903007318, Nr.11903022418, Nr.11824003018, Nr.11824003118 un Nr.15840114418

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.11.2018. rīkojums Nr.1316 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8478, KL-8811, KL-8825, KL-8826, KL-8836”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 21 gab. Saskaņā ar spriedumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 4200 gab. cigaretes „Fest”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 59880 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 119840 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 80040 gab. cigaretes „NZ Gold Super slims” un 980 gab. cigarešu „Minsk”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 12600 gab. cigaretes „FEST 7” un 19800 gab. cigaretes „FEST”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.359, Nr.PG264417, Nr.176 un Nr.703

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.12.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.11.2018. rīkojums Nr.1305 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12821, AL-13144, AL-13167, AL-13168”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 18 cigarešu paciņas „Route 66”).
Apzīmogota cigarešu paciņa. Lēmumā norādīts „John” ar 11 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1220 gab. cigarešu.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1260 gab. cigarešu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193916 (Pārcelta)

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – "Akači", Salgales pagasts, Ozolnieku novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1049 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7228”.

Iznīcināšanas objekts:

KL7228

 1. Apzīmogota kubveida tvertne, kas pildīta aršķidrumu, lēmumā norādīts 450 l kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža                                            1 gab.
 2. Apzīmogotas paletes ar plastmasas tvertnēm aptuveni 5,5 l tilpuma pildītas ar šķidrumu kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža (lēmumā norādīts 1478 tvertnes)              17 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520046718

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.11.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.11.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 5 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8515): 

A/M “VW Golf” ar v/n ET-2580

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11904003917, Nr.15840020018 (Labots)

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.11.2018., (26.11.2018.)

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.11.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 22.novembra rīkojums Nr.1285 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7912, KL-8387”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogoti iepakojumi ar pildītām un daļēji tukšām plastmasas pudelēm - 8 gab.

Kartona kastes, izlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A18 0323512 līdz Nr.A18 0323531, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 100 gab. tetrapakas ar uzrakstu Jelzin Vodka – 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG264841 un Nr.PG264766

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.11.2018., plkst. 09.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.11.2018. rīkojums Nr.1276 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13138 un AL-13143”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma pudele ar 880 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogota polietilēna pudele 1,5 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,3 l kandžu).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331079018 un Nr.11903015318

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.11.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.11.2018. rīkojums Nr.1275 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8774 un KL-8815”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8774
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab.
KL-8815
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0909992).
Apzīmogota plastmasas kanna (lēmumā norādīts 50 l tilpuma ar šķidrumu (drošības uzlīmes no L14-0909993 līdz L14-0909995).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC193022-975

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.11.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.8:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 15.novembra rīkojumu Nr.1261 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12524”.

Iznīcināšanas objekts:

Plastmasas materiāla firmas “ZIPPO” kastīte – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668. 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181193916

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta –Tvaika iela 39A, Rīgā

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1049 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7228”.

Iznīcināšanas objekts:

KL7228

 1. Apzīmogota kubveida tvertne, kas pildīta ar šķidrumu, lēmumā norādīts 450 l kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža - 1 gab.
 2. Apzīmogotas paletes ar plastmasas tvertnēm aptuveni 5,5 l tilpuma pildītas ar šķidrumu kam raksturīga veļas mazgāšanas līdzekļa smarža (lēmumā norādīts 1478 tvertnes) - 17 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11261017316

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.11.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8724): A/M “Škoda Felicia pelēkā krāsā bez numura”

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.73, Nr.PG264295, Nr.87 un Nr.PG419718

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.11.2018. rīkojums Nr.1262 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13118, AL-13121, AL-13123, AL-13132”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 560 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „John” paciņa (lēmumā norādīts ar 12 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 880 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu paciņa. Lēmumā norādīts „NZ Safari” ar 20 cigaretēm.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290005318, Nr.15840098218, Nr.11903021918, Nr.15840097418, Nr.15840104718, Nr.11903014818, Nr.11824004318, Nr.11824004418 un Nr.11824004518

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.11.2018. rīkojums Nr.1263 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8378, KL-8779, KL-8783, KL-8784, KL-8786, KL-8793, KL-8795, KL-8799, KL-8806”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas: paketē Nr.10 - 10 cigarešu paciņas „NZ Gold” un 1 cigarešu paciņa „NZ Gold”; paketē Nr.1A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.2A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.3A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.4A – 8 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.5A – 7 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.6A – 6 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.7A – 4 cigarešu iepakojumi „NZ Gold”, tajā skaitā ar atvērtu paciņu un 5 cigarešu paciņām „Bond Street Red”; paketē Nr.8A – 6 cigarešu iepakojumi, tajā skaitā ar atvērto iepakojumu un atvērto vienu cigarešu paciņu; paketē Nr.9A – iepakojums ar 10 cigarešu paciņām „NZ Gold”, iesaiņojums ar 10 cigarešu paciņām „NZ Gold” un iesaiņojums ar 10 cigarešu paciņām „Bond Street Red”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 31500 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39960 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 30100 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59860 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 99840 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 12 gab. Saskaņā ar lēmumu katrā iepakojumā atrodas 14980 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG264896 un Nr.PG264765

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst. 10.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.11.2018. rīkojums Nr.1257 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13120 un AL-13122”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 5 l tilpuma pudele ar 3300 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogota plastmasas pudele tilp. 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandžu 0,2 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903007918 un Nr.11181148817

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.11.2018. rīkojums Nr.1256 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8414 un KL-8787”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8414
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts kopējā daudzumā 60,30 l) – 3 gab.
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts kopējā daudzumā 67,50 l) – 3 gab.
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts kopējā daudzumā 110 l) – 5 gab.
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 3 gab. Lēmumā norādīts, ka vienā maisā ir 10 l tilpuma pudele ar 1230 ml šķidruma un divos maisos kopā ir 27 pudeles ar kopējo šķidruma daudzumu 11730 ml.
KL-8787
Apzīmogots maiss ar pudeli pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.K14-0073695.
Apzīmogotas kannas (tilp. 25 l, kā norādīts lēmumā) ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab., drošības uzlīmes L14-0595400 un L14-0867481.
Apzīmogota pudele (tilp. 5 l, kā norādīts lēmumā) ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0595401.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-6854

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta –Tvaika iela 39A, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.10.2018 rīkojums Nr.1204 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL11447”

Iznīcināšanas objekts:

AL11447

 1. Plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku. Kannas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmi. (Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 85 litri degviela)         3 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11130019018

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.11.2018., plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta –Tvaika iela 39A, Rīgā

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.10.2018. rīkojums Nr.1163 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8423”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8423

 1. Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kuros atrodas kannas ar šķidrumu, iepakojumi aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm               3 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816008518

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta– cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 19. oktobra rīkojums Nr. 1165 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. kartona kaste, kas aizlīmēta ar Security Seal Nr.L140612882, 3 gab. aizzīmogoti melni polietilēna iepakojumi, kuros atrodas cigaretes, 22 gab. paletes, kas noplombētas drošības uzlīmēm no L14-0612838 līdz L14-0612881, uz kurām atrodas cigaretes “Prince”, 1 gab. kartona kaste, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmēm J15-0484886, kurā atrodas 48 paciņas “Prince”

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11091135018

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta– cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25. oktobra rīkojums Nr. 1187 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8758”

Iznīcināšanas objekts:

9 gab. iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes-1497 paciņas, aizzīmogoti ar Security Seal no Nr.K140074886 līdz Nr.K140074892 un no Nr. K140074899 līdz K140074900

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518005017

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 20 plkst. 15:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 30. oktobra rīkojums Nr. 1206 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8094”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. kaste ar korķiem, aizzīmogota ar Security Seal Nr.L140993232

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270003218

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta– cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 30. oktobra rīkojums Nr. 1211 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8444”

Iznīcināšanas objekts:

11 gab. paletes uz kurām atrodas aizplombētas 309 kastes ar cigaretēm un aizplombēti 13 gab. maisi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu kastēs un maisos atrodas 3258080 gab. “Marlboro”, “Route66” un “NZ 10” marku cigaretes.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518005117

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 6.novembra rīkojums Nr.1230  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8320”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Iepakojums ar pudelēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr.A171169918– 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 12159, Nr. ENŽ 6383, Nr. ENŽ 12011, Nr. ENŽ 12160, Nr. ENŽ 12134, Nr. ENŽ 12178, Nr. ENŽ 12170, Nr. ENŽ 12116, Nr. 2018-05202, Nr. 2018-05198, Nr. 2018-05203, Nr. 2018-05200, Nr. 2018-05201, Nr. ENŽ 11838, Nr. ENŽ 11883, Nr. ENŽ 11686, Nr. ENŽ 11849, Nr. ENŽ 11882, Nr. ENŽ 11747, ENŽ 12106

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.10.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09:00 un pārējām mantām Piedrujas iela 20 plkst. 15:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.1221, Nr.1222 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13040, AL-13042, AL-13043, AL-13044, AL-13045, AL-13046, AL-13049, AL-12487, AL-12273, AL-12274, AL-12275, AL-12276, AL-12279, AL-13017, AL-13018, AL-13019,AL-13020,AL-13022,AL-13028,AL-11514”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 6007 pac.
Metāla kastes 4 gab; iepakojums, kurā atrodas 19 gab. cepures.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6310, Nr. ENŽ 11983, Nr. ENŽ 11759, Nr. ENŽ 12387, Nr. ENŽ 11597, Nr. ENŽ 12518, Nr. ENŽ 12562, Nr. ENŽ 10089, Nr. ENŽ 12554, Nr. ENŽ 12521, Nr. ENŽ 12511, Nr. ENŽ 12551, Nr. ENŽ 12556, Nr. ENŽ 12665, Nr. ENŽ 12441, Nr. ENŽ 12552, Nr. ENŽ 11826, Nr. ENŽ 12937, Nr. ENŽ 12946, Nr. ENŽ 12684, Nr. ENŽ 12709, Nr. ENŽ 12829, Nr. ENŽ 12652, Nr. ENŽ 12759

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.11.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.11.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00. un alkoholam Piedrujas iela 20 plkst. 15:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.1236, Nr.11237, Nr.1238  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12684, AL-13021, AL-13059, AL-13063, AL-13066, AL-13067, AL-13068, AL-13071, AL-13072, AL-13073, AL-13074, AL-13075, AL-13077, AL-13078, AL-13080, AL-13081, AL-13079, AL-13099, AL-13100, AL-13101, AL-13102, AL-13103, AL-13104, AL-13105”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 413 pac.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 21 gab. 1 l tilp. un 2 gab. 0,7 l tilp. pudeles ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes - 2 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-8078

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.11.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.10.2018 rīkojums Nr.1205 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13057”

Iznīcināšanas objekts:

AL13057

 1. 5 litru tilpuma pudele ar bezkrāsainu šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku pēc ekspertīzes Nr.1808133            1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11095014714 , Nr.11089118417, Nr.15840020018, Nr.15840035518, Nr.11096104816 un Nr.11096261017 (labots)

Datums, kad publicēts paziņojums: 8.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.11.2018., plkst.9.00 un 14.11.2018., plkst.12.30 (14.11.2018 pārcelt uz 15.11.2018.)

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.10.2018. rīkojums Nr.1208 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8487”, 5.11.2018. rīkojums Nr.1219 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8484”, 6.11.2018. rīkojums Nr.1231 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”, 6.11.2018. rīkojums Nr.1229 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8567”, 7.11.2018. rīkojums Nr.1239 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7930” un 6.11.2018. rīkojums Nr.1228 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8771”

Iznīcināšanas objekts:

KL8487

 1. Apzīmogota pakete ar drošības uzlīmi Nr. L14-0596298 (lēmumā norādīts ķivere “Kirin”) 1 gab.

KL8484

 1. Stikla burka un polimēra maisiņs, iepakoti aploksnē pēc ekspertīzes, aizzīmogotā ar Securuty Seal L14-0742868              1 gab.
 2. Augu kāti un citi papīra maisi maisā pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar security seal L14-0743191       1 gab.
 3. Cilindriskā kārbiņa, iepakota papīra maisā pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar security seal L14-0743190       1 gab.
 4. Iepakojumi ar dažāda veida mantām kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0776240 līdz L14-0776261(kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 5 gab. auduma skapji, 3 gab. lampas, 1 gab. galda ventilators, 3 gab. kondensatori, 1 gab. termometrs, 2 gab. gofras, 2 gab. elektriskās strāvas iekārtas, 1 gab. ogles filtrs ar gofru, 1 gab. ventilators, 1 gab. filtrs un dažāda garuma skapju stieņi)                11 gab.
 5. Svari kārbiņā pēc ekspertīzes, apzīmogoti ar security seal L14-0888985             1 gab.

KL8387

 1. Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1809233, kuros saskaņā ar lēmumu jāatrodas 100 iepakojumiem ar uzrakstu „Jelzin vodka” ar šķidrumu           20 gab.

KL8567

 1. Apzīmogotas dažāda izmēra un tilpuma plastmasas pudeles, kannas (mucas), pildītas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku             76 gab.

KL7930

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1605454, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.L14-0736160, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 7 gab. 5 litru tilpuma pudelēm ar šķidruma atlikumiem.              1 gab.

KL8771

 1. Kartona kastes, kas apzīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-1170193 līdz Nr.A17-110196, kurās saskaņā ar lēmumu, jātrodas pudelēm un burkām pēc ekspertīzes ar šķidruma atlikumiem 4 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11095014714 (ATCELTA)

Datums, kad publicēts paziņojums: 8.11.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 8.11.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.10.2018. rīkojums Nr.1208 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8487”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8487

 1. Apzīmogota pakete ar drošības uzlīmi Nr. L14-0596298 (lēmumā norādīts ķivere “Kirin”) 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG264643, Nr.PG264761, Nr.308, Nr.PG264764, Nr.PG264517 un Nr.PG264664

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2018., plkst. 15.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2018. rīkojums Nr.1235 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13052, AL-13053, AL-13056, AL 13083, AL-13093, AL-13095”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,0 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošo nelegālo alkoholu (kandžu) 500 ml).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 l).
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0679162. Saskaņā ar eksperta atzinumu maisā atrodas divas 1,5 l tilpuma pudeles ar 960 ml un 930 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma no katras pudeles un viena tukša pudele.
Apzīmogota alumīnija kanna (lēmumā norādīts 38 litri tilpuma daļēji pildīta ar šķidrumu), drošības uzlīme J15 0425804.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0676193). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju 1 l tilpuma pudele ar 250 ml šķidruma.
Apzīmogota 1 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholam raksturīgu smaku, kandžu 0,3 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju 1 l tilpuma pudele ar 420 ml šķidruma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903005312 un Nr.11320038318

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2018., plkst. 11:00, plkst. 14:30 un plkst. 15:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads (plkst. 11:00), Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 14:30) un Stacijas ielā 46, Ludzā (plkst. 15:00).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2018. rīkojums Nr.1232 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3384 un KL-8756”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-3384
Apzīmogoti celofāna maisi – 6 gab. (lēmumā norādīts ar plastmasas pudelēm, kurās atrodas šķidruma atliekas) drošības uzlīmes no H17-0564354 līdz H17-0564359.
Cukura maisi (lēmumā norādīts pa 10 kg, kopā 160 kg) – 16 gab.
Apzīmogotas plastmasas tvertnes zilā krāsā – 4 gab. (lēmumā norādīts katrā atrodas apm. 25 l šķidruma ar alkohola smaku) drošības uzlīmes no H17-0564360 līdz H17-0564363.
Apzīmogotas plastmasas tvertnes - 4 gab. (lēmumā norādīts katrā atrodas apm. 20 l šķidruma ar alkohola smaku), drošības uzlīmes no H17-0564364 līdz H17-0564367.
Apzīmogotas plastmasas tvertnes – 2 gab. (lēmumā norādīts katrā atrodas apm. 30 l šķidruma ar alkohola smaku) drošības uzlīmes H17-0564368, H17-0564369.
Apzīmogots maiss (lēmumā norādīts ar tukšām plastmasas tvertnēm 5 l tilp.), drošības uzlīme H17-0564370, (kopā 15 tvertnes).
Apzīmogotas plastmasas tvertnes 5 l tilp. (ar šķidrumu ar alkohola smaku, kā norādīts lēmumā) – 21 gab., drošības uzlīmes no H17-0564371 līdz H17-0564391.
KL-8756
Šķidrums, kas iepildīts NVA 1000 l tilp. tvertnē (lēmumā norādīts aptuveni 690 l alkoholiskam dzērienam brāgai līdzīgu šķidrumu).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.308, Nr.PG264476, Nr.PG419713, Nr.PG264663 un Nr.PG264294

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.11.2018. rīkojums Nr.1234 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13056, AL-13064, AL-13082, AL-13092, AL-13098”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 7 cigarešu paciņas „Route”), drošības uzlīme J15 04258803.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 33 cigarešu paciņas „BAYRON”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „John” 600 gab.), drošības uzlīme L14-0810583.
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa. Lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm.
Apzīmogota cigarešu „BAYRON” paciņa. Lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903005312, Nr.11903021418, Nr.15840056018 un Nr.15840080118

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2018. rīkojums Nr.1233 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3384, KL-8765, KL-8772, KL-8773”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota kartona kaste ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Premjer” 520 gab., „Bayron” 1140 gab., „More” 160 gab.) droš. uzlīme Nr. H17-0564344.
Apzīmogotas kartona kastes ar cigaretēm „Premjer” un „Bayron” – 2 gab. (lēmumā norādīts pa 10 000 gab. katrā) drošības uzl. Nr. 77*2786306 un Nr. 77*2786307.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „More” – 5 000 gab.) droš. uzlīme H17-0564345.
Apzīmogots celofāna maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts „More” 8 400 gab.) droš.uzl. H17-0564346.
Apzīmogots maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts, „Kiss” 4600 gab. un „Bayron” 600 gab.) droš.uzl. H17-0564347.
Apzīmogota kaste ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Premjer” 10 000 gab.) droš.uzl. H17-0564348.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Premjer” 20 000 gab.) droš. uzlīme H17-0564349.
Apzīmogotas kastes ar cigaretēm – 3 gab. (lēmumā norādīts „Premjer” - 30 000 gab., pa 10 000 katrā kastē) , droš. uzlīmes H17-0564350, droš. uzlīme H17-0564351 un droš. uzlīme H17-0564352.
Apzīmogota kartona kaste ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Bayron” 10 000 gab.) droš. uzlīme H17-0564353.
Apzīmogots celofāna maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts, „Bayron”- 400 gab.) droš.uzl. Nr. 77*2788281.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 19 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 253500 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos atrodas 69800 gab. cigaretes „Premjer” un 9800 gab. cigaretes „Premjer 7” – kopskaitā 79600 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 57800 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210057116

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.11.2018., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8138): A/M “V/W Golf sarkanā krāsā ar v/n GJ 6033”.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905007717, Nr.11095014714 un Nr.11331070417.

Datums, kad publicēts paziņojums: 2.11.2018
Datums, kad notiks iznīcināšana: 8.11.2018., plkst.9.00
Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.10.2018. rīkojums Nr.1125 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7814” , 30.10.2018. rīkojums Nr.1207 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5709”. 30.10.2018. rīkojums Nr.1208 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8487”.
Iznīcināšanas objekts:
KL7814
1.Kastes pēc ekspertīzes ar drošības uzlīmēm no Nr.D14-0094871 līdz Nr.D14-0094874, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 16 gab. stikla pudeles - 4 gab.
KL5709
1.Iepakojums ar dažāda veida mantām, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 2 gab. naži - 1 gab.
KL8487
1. Apzīmogota pakete ar drošības uzlīmi Nr. L14-0596298 (lēmumā norādīts ķivere “Kirin”) 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320032918

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.11.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.11.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 10:00)
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.10.2018. rīkojums Nr.1210 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8736”.
Iznīcināšanas objekts: Šķidrums, kas iepildīts aģentūras tvertnē (lēmumā norādīts 294,47 l šķidruma rūgšanas procesā veidojies alkoholisks dzēriens (brāga). Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310032708

Datums, kad publicēts paziņojums: 31.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Madona, Saules iela 66
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8614): A/M “Mazda 626” GS-6791
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120011616

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-6755): A/M “Peugeot 406” v/n TRT-150.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG264642, Nr.PG264731, Nr.PC291828, Nr.PG264375 un Nr.PG264373

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.10.2018. rīkojums Nr.1203 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13030, AL-13031, AL-13032, AL 13035, AL-13036”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošu 0,2 l šķidruma).
Apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11380047618, Nr.11130056017, Nr.11130032118

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 26.oktobra rīkojums Nr.1192 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8762” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 29.oktobra rīkojumi Nr.1200, Nr.1199 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8768, KL-8769”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8762 (Kriminālprocess Nr.11380047618)
- 5 l tilp. pudeles ar atlikušo etilspirtu pēc ekspertīzes, aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.L140950999 līdz Nr.L140951005 – 7 gab.

KL-8768 (Kriminālprocess Nr.11130056017)
- 0,33 l tilp. pudeles ar alkoholisku dzērienu "Margarita" – 2 gab.;
- Šokolādes batoniņi – 3 gab.

KL-8769 (Kriminālprocess Nr.11130032118)
- Iepakojums aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.A171173257, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 1 gab. 0,7 l tilp. degvīna “Zeļonaja marka” pudele ar apmēram 0,6 l alkoholisku dzērienu – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG264217, Nr.PG264639, Nr.PC291774 un Nr.PC291828

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.10.2018. rīkojums Nr.1202 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13012, AL-13027, AL-13034” un Nr.1201 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13032” .
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Armada” paciņa (lēmumā norādīts ar divām cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „WEST” paciņa (lēmumā norādīts ar sešām cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ”. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 9 paciņas cigarešu „NZ” (180 cigaretes).
Apzīmogota cigarešu „CAMEL” paciņa (lēmumā norādīts ar 9 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840080218, Nr.15890015313, Nr.15840093118, Nr.11903020318, Nr.15840092518, Nr.15840093218, Nr.11824003518, Nr.15840090718, Nr.15840097318, Nr.11824003918 un Nr.11824003818

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.10.2018. rīkojums Nr.1193 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8742, KL-8744, KL-8746, KL-8733, KL-8747, KL-8748, KL-8752, KL-8753, KL-8754, KL-8740, KL-8763”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 34360 gab. cigaretes „Premjer”, 9240 gab. cigaretes „NZ Gold” un 3720 gab. cigaretes „Queen Superslims”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar faktiski pieņemto daudzumu, kas norādīts „Lietisko pierādījumu pieņemšanas un nodošanas aktā Nr.019536” iepakojumos kopā atrodas 61000 gab. cigaretes „NZ Super Slims” un 2200 gab. cigaretes „Prima”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 79800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 49800 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 7 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 19800 gab. cigaretes „Premjer”, 19800 gab. cigaretes „NZ Gold”, 39400 gab. cigaretes „Monte Carlo” un 19800 gab. cigaretes „Minsk Super Slims”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 47800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 59920 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 7 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 69800 gab. cigaretes „Minsk”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 95800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos atrodas 14780 gab. cigaretes „Premjer”, 14780 gab. cigaretes „Premjer”, 14780 gab. cigaretes „Premjer” un 4980 gab. cigaretes „Minsk super slim” un 14780 gab. cigaretes „Premjer” un 4780 gab. cigaretes „Minsk super slim”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 59920 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091135018

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:15.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25.oktobra rīkojums Nr.1186 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8758”.
Iznīcināšanas objekts:
- Iepakojumi ar tukšām un daļēji pilnām pudelēm pēc ekspertīzes, aizzīmogoti ar “Security Seal” no Nr.K140074893 līdz Nr.K140074898 un Nr.A180125569 – 7 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091046317

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25.oktobra rīkojums Nr.1185 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8010”.
Iznīcināšanas objekts:
- Iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L140952922 līdz Nr.L140952930 – 9 gab.;
- Kannas pēc ekspertīzes ar Nr.L140952886, Nr.L140952885 un Nr.L140952899 – 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210099815

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 24.oktobra rīkojums Nr.1176 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8749”.

Iznīcināšanas objekts:

- Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 9 gab. tukšas pudeles pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.A180125604 – 1 gab.;

- Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 5 gab. 5 l tilp. pudeles ar atlikušo šķidrumu pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.A180125605 – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840020018

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 24.oktobra rīkojums Nr.1175 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8387”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes, kas aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A180323471 līdz Nr.A180323490, saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 100 tetrapakas ar uzrakstu “Jelzin Vodka” – 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 24.oktobra rīkojums Nr.1174 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A180335334 līdz Nr.A180335340, saskaņā ar lēmumu ar atlikušo šķidruma daudzumu 41740 ml – 7 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11820000317

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.10.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7557): A/M “Mercedes Benz 410” VIN WDB6114181P200973.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11410049017, Nr.11095072918, Nr.11094086915, Nr.11221009318, Nr.11120019718

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojums Nr.804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts: 50 litru tilpuma gāzes baloni – 7 gab., metāla seifs melnā krāsā ~125 kg. – 1 gab., propāna balons - 1 gab., velosipēds ar atvienotu riteni, 15 kg. – 1 gab., sūknis “Pedrello” – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG264657, Nr.PG264371, Nr.PG264370, Nr.PG264636 un Nr.PG264659

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.10.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.10.2018. rīkojums Nr.1164 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13000, AL-13008, AL-13009, AL-13015, AL-13016”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla burka ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošu 0,2 l šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11261050418

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.10.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 19.oktobra rīkojums Nr.1161 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8628”.
Iznīcināšanas objekts:
- 5 l tilp. kannas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 2 gab.;
- 2 l tilp. pudele pildīta ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 1 gab.;
- Melnas krāsas polimērmateriāla soma, kurā atrodas četras 5 l tilp. kannas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11810002807, Nr.11261025518, Nr.11300041315, Nr.15840037218, Nr.11816011217, Nr.15840060518

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:30. un pārējām mantām Piedrujas iela 20 plkst. 15:30. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.1124, Nr.1121, Nr.1166 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-694, KL-8698, KL-6393, KL-8545, KL-8040, KL-8613”.

Iznīcināšanas objekts:

Pudeļu korķu velcēšanas ierīces. - 2 gab.

Kaste, kurā iepakotas dažāda veida un izcelsmes etiķetes - 1 gab.

Cigaretes L&M ar Krievijas akcīzes markām - 70 pac.

Kanna ar brūnas krāsas šķidrumu - 0.5 l.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 107092 cigaretes. - 17 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm aizzīmogoti. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 21380 cigaretes. - 3 gab.

Cigaretes Bayron - 1 pac.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas kārija lapas ar zariem. – 4 gab.

Melni polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 299400 cigaretes. – 30 gab.

Aizplombētas kastes, saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 2390000 cigaretes Prince. 239 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 001349, Nr. 32/18, Nr. ENŽ 6661, Nr. ENŽ 10867, Nr. ENŽ 10868, Nr. ENŽ 10823, Nr. ENŽ 10849, Nr. ENŽ 10968, Nr. ENŽ 10852, Nr. ENŽ 3875, Nr. ENŽ 11218, Nr. ENŽ 11184, Nr. ENŽ 11224, Nr. ENŽ 11213, Nr. ENŽ 11186, Nr. ENŽ 10938, Nr. ENŽ 11528, Nr. ENŽ 11544, Nr. ENŽ 15575, Nr. ENŽ 11327, Nr. ENŽ 11535, Nr. ENŽ 11490, Nr. ENŽ 11491

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:30. un alkoholam Piedrujas iela 20 plkst. 15:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.1126, Nr.1122, Nr.1131  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-13007, AL-11803, AL-12709, AL-12938, AL-12939, AL-12940, AL-12941, AL-12942, AL-12943, AL-12966, AL-12967, AL-12968, AL-12969, AL-12970, AL-12971, AL-12972, AL-12991, AL-12992, AL-12993, AL-12994, AL-12995, AL-12996, AL-12997”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1399 pac.

Maiss aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.H170378676, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 5 gab. pudeles un 1 gab. 5 l tilp. kanna ar atlikušo šķidrumu pēc ekspertīzes 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120025516

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.10.2018., plkst.09:00.

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL-6735):

A/M “UAZ” bez valsts reģistrācijas numura un šasijas numura – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 25471273.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331055618 un Nr.11290027018

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.10.2018., plkst. 10:00 un plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 10:00) un Stacijas ielā 46, Ludzā (plkst. 11:00).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.10.2018. rīkojums Nr.1158 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8686 un KL-8703”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8686
Apzīmogotas plastmasas mucas 200 l tilp. ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholam raksturīgu smaku) (drošības uzlīmes no Nr.L14-0657268 līdz L14-0657273) – 6 gab.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L-14-0679220.
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu – 13 gab. , drošības uzlīmes no L14-0679221 līdz L14-0679233.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar 8 rauga iepakojumiem pa 500 g (drošības uzlīme L14-0657258)).
KL-8703
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kannās kopā atrodas 78,05 l pašizgatavotā alkoholiskā dzēriena.
Kandžas izgatavošanas aparāts ar spirāli.
Apzīmogots iepakojums ar šķidrumu pēc ekspertīzes (kā lēmumā minēts 9 pudeles ar 3,61 l dzēriena, aizzīmogots ar Nr.L14-0679244).
Apzīmogoti iepakojumi ar šķidrumu pēc ekspertīzes – 3 gab. (kā lēmumā minēts 9 burkas stikla 18,2 l dzēriena, aizzīmogotas no Nr.L14-0679245 līdz L14-0679247).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG419644, Nr.PG127960, Nr.PG264467, Nr.PG264617, Nr.58, Nr.PG264454 un Nr.PG264571

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.10.2018. rīkojums Nr.1139 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12960, AL-12976, AL-12980, AL-12981, AL-12986, AL-12990, AL-13014”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 80 gab. cigaretes „NZ”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 350 paciņas cigarešu „NZ GOLD”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 4 paciņas cigarešu „BOND”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme H17-0357906). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 7 paciņas cigarešu „NZ Safari”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 3060 gab. cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „John White” (lēmumā norādīts ar 6 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11181123418, Nr.15840067018, Nr.15840084218, Nr.15840082318, Nr.15840080518, Nr.15840090518 un Nr.15890029817

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.10.2018. rīkojums Nr.1136 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8723, KL-8726, KL-8727, KL-8730, KL-8731, KL-8732, KL-8734”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 10 gab.. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 67780 cigaretes „Premier”, 14560 cigaretes „Queen Super Slims”, 3780 cigaretes „Minsk Capital Os”, 2180 cigaretes „NZ Super Slims” un 180 cigaretes „Winston Blue”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 21780 gab. cigaretes „BAIRON” 11800 gab. cigaretes „BOND”.
Apzīmogotas paletes ar cigaretēm – 3 gab. (lēmumā norādīts , ka uz paletēm atrodas cigaretes: 439000 gab. „NZ GOLD”, 8600 gab. „NZ black super slim”, 179800 gab. „NZ 8”, 9800 gab. „BOND street red”, 2200 gab. „WINSTON BLUE”.).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 29960 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 79960 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39800 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331038118

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Saules iela 66, Madona.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8477
Automašīna VW GOLF ar v/n HD 6379.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG023506, Nr.PG264466, Nr.PG084688, Nr.570, Nr.PG198113, Nr.ENŽ 004453 un Nr.PG264617

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.10.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.10.2018. rīkojums Nr.1138 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12975, AL-12984, AL-12999, AL-13001” un rīkojums Nr.1137 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12962, AL-12974, AL-12981”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota „Aldara Gaišais” alus pudele (drošības uzlīme L14-0657308).
Apzīmogota plastmasas pudele tilpuma 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandžu 0,25 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu maisā atrodas četras 5 l tilpuma pudeles ar 5065 ml, 5170 ml, 5115 ml un 5080 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli (lēmumā norādīts 0,75 l alkoholiskā dzēriena „Ruby Peach” ).
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar 5 l tilp. pudeli ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, drošības uzlīme K14-0073880). Saskaņā ar eksperta atzinumu maisā atrodas viena 5 l tilpuma pudele ar 4800 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Kandžas tecināmais aparāts, kas sastāv no 38 l tilpuma alumīnija kannas, kurā atrodas 10 l dzeltenīgas krāsas šķidruma un tērauda kastroļa, kurā iebūvēta metāliskā spirāle (dzesētājs) (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0595705. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 1,5 l tilpuma pudele ar 1220 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0909980 un L14-0909981) – 2 gab. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumos atrodas 3,75 l tilpuma pudele ar 3750 ml šķidruma, četras 3 l tilpuma stikla burkas ar 3070 ml, 3060 ml, 3100 ml un 1420 ml šķidruma, četras 1 l tilpuma pudeles ar 950 ml, 970 ml, 1010 ml un 970 ml šķidruma un viena 0,75 l tilpuma pudele ar 730 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816008518

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.10.2018

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 15.oktobra rīkojums Nr.1029 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8519”.

Iznīcināšanas objekts:

Palete uz kuras atrodas 2 gab. kartona kastes ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-11087 - A1711088, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas sasmalcinātai brūnai vielai. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas tabaka. - 1 palete

Paletes uz kurām atrodas kartona kastes (82 gab) ar drošības uzlīmēm no Nr.A171110105 līdz A17111086, kurās saskaņā ar lēmumu jāatrodas sasmalcinātai brūnai vielai. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas tabaka. - 28 paletes

Paletes uz kurām kopā atrodas 5 gab kartona kastes ar drošības uzlīmēm No Nr.A17111089 līdz Nr.A171110094, kurās saskaņā ar lēmumu jāatrodas sasmalcinātai brūnai vielai. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas tabaka. – 4 paletes

Kartona kaste ar drošības uzlīmi Nr.A17-110101, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas sasmalcinātai brūnai vielai. Saskaņā ar lēmumu kastē atrodas tabaka. – 1 gab.

Paletes, uz kurām sakrautas kartona kastes uz kurām uzlīmētas droš.uzl. no Nr.A171110063-A1 71110086;A171110095-A171110100, uz kurām papildus ir nva droš uzl-000184-000193, kurās atrodas brūna viela. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas tabaka. – 10 paletes

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11151025118, Nr.15840022318, Nr.15890025817

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 11:30 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.1022, Nr.1034, Nr.1086 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8674, KL-8680, KL-8561”. Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes “Premjer” – 59880 gab. - 12 gab.

Polietilēna iepakojumi, kas aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu atrodas 29760 cigaretes. - 2 gab.

Kartona kastes ar cigaretēm, kuras noplombētas ar drošība uzlīmēm no Nr.E17-1731938-E17-1731979; no E17-1731981-E17-1731984; no E17-1731986-E17-1732059, un numurētas no 1 līdz 120 ar paskaidrojumu. Saskaņā ar apskates protokolu atrodas 1200000 cigaretes. – 120 gab.

Kartona kastes ar cigaretēm, kuras noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr. E14-0726306 līdz E14-0726405, un numurētas no 121 līdz 220 ar paskaidrojumu. Saskaņā ar apskates protokolu atrodas 999600 cigaretes. – 100 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 009789, Nr. ENŽ 011315, Nr. ENŽ 10661, Nr. ENŽ 10614, Nr. ENŽ 10648, Nr. ENŽ 10662, Nr. ENŽ 10649, Nr. ENŽ 10422, Nr. ENŽ 10331, Nr. ENŽ 10445, Nr. ENŽ 10278, Nr. ENŽ 10606, Nr. ENŽ 10617, Nr. ENŽ 10420, Nr. ENŽ 10335, Nr. ENŽ 10778, Nr. ENŽ 10112, Nr. ENŽ 4424

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 11:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.1035, Nr.1037, Nr.1085  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12664, AL-12784, AL-12888, AL-12889, AL-12894, AL-12895, AL-12896, AL-12898, AL-12899, AL-12905, AL-12890, AL-12891, AL-12893, AL-12900, AL-12901, AL-12902, AL-12827, AL-12466”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 414 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.10.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 9.oktobra rīkojums Nr.1113  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas kartona kastes ar “Security Seal” no Nr.A180335294 līdz Nr.A180335313, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 l tilp. pudeles ar kopējo atlikušo šķidruma daudzumu – 121320 ml  - 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11261025518, Nr.11261025518

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.10.2018. plkst. 09:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 09. oktobra rīkojums Nr. 1111 un Nr.1112 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8368, KL-8698”

Iznīcināšanas objekts:

20 gab. 5 l. tilp. kannas ar šķidrumu, 1 gab. 60 l. tilp. plastmasas muca ar šķidrumu, 2 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (iepakojumos atrodas pudeles ar šķidrumu), 2 gab. dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (iepakojumos atrodas 16 gab. plastmasas pudeles ar šķidrumu), 1 gab. 25 l. tilp. plastmasas kanna sr šķidrumu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.849, Nr.1147, Nr.PG198112, Nr.PG419186, Nr.PG264288, Nr.485, Nr.546 un Nr.PG085616

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.10.2018. rīkojums Nr.1106 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12946, AL-12947, AL-12962, AL-12963, AL-12965, AL-12977, AL-12978, AL-12979”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīme L14-0806082). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1560 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 2220 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts kopā 1680 gab.), drošības uzlīme L14-0657198.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 240 gab. cigaretes „NZ”.
Apzīmogota cigarešu „Matrix” paciņa (lēmumā norādīts ar 15 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 980 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1220 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 100 gab. cigaretes „Metro”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11240024518, Nr.15840056418, Nr.15840081518, Nr.15840079818 un Nr.15840076018

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.10.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.10.2018. rīkojums Nr.1105 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8683, KL-8706, KL-8717, KL-8718, KL-8719”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 29880 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold” – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 31800 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 29800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold” – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 29800 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 111800 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.81150582, Nr.81500393

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 08.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.10.2018. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 03. oktobra rīkojums Nr. 1098 un Nr.1099 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8707, KL-8700”

Iznīcināšanas objekts:

121 gab. Lietuvas republikas taloni,

1 gab. medaļa.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG085092, Nr.PC291771, Nr.PG126505, Nr.PG263117, Nr.PG127768, Nr.PG126508, Nr.PG127770, Nr.PG084728, Nr.PG084723, Nr.PG084721, Nr.PG264363, Nr.PG264451, Nr.PG264364, Nr.803, Nr.PG264366, Nr.PG264521 un Nr.20

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.10.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.10.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.10.2018. rīkojums Nr.1100 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12918, AL-12824, AL-12920, AL-12923, AL-12924, AL-12925, AL-12928, AL-12935, AL-12936, AL-12944, AL-12916, AL-12949, AL-12950, AL-12387, AL-12959, AL-12958, AL-12948”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar burkām ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 7 3 l tilpuma burkas ar 2800 ml, 3000 ml, 3000 ml, 2900 ml, 3000 ml, 3000 ml un 1600 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma no katras burkas.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0679252. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas divas 2 l tilpuma pudeles ar kandžu 3,040 ml.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu dzērienu 0,5 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,8 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota plastmasas kanna 20 l tilp. ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar pašizgatavotu alkoholu). Saskaņā ar eksperta atzinumu kannā atrodas 14250 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogota polietilēna pudele 2,0 l tilp. ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 1,1 l kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,5 l kandža).
Apzīmogots maiss ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0931996). Saskaņā ar eksperta atzinumu maisā atrodas viena 5 l tilpuma pudele ar 1400 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11840000812

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 03.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.un 09.10.2018. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 14. septembra rīkojums Nr.1093 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3714”

Iznīcināšanas objekts:

998 gab. tēmekļi ar preču zīmi Gamo, dažādu izmēru;

1000 gab. tēmekļi ar stiprinājumu, ar preču zīmi Tasco, dažādu izmēru.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 02.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.10.2018. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 14. septembra rīkojums Nr.1033 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”

Iznīcināšanas objekts: 20 gab. kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 l. tilp. pudeles ar alkohola atlikumu 122570 ml.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270004718

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 02.10.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.10.2018. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13. septembra rīkojums Nr.1025 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8663”

Iznīcināšanas objekts: 5 gab. Dažāda tilpuma kannas, pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, 1 gab. 1000 l. tilp. tvertne, pildīta ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, 13 gab. Tukšas dažāda tilp. un veida kannas un mucas, 1 gab. 3 l. tilp. burka, pildīta ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, 1 gab. 1 l. tilp. plastmasas pudele, pildīta ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, 1 gab. Ūdens sūknis, 1 gab. Brāgas vārāmais katls, 1 gab. Šķidruma dzesēšanas aparāts, 1 gab. Elektrības panelis ar drošinātājiem.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310019418

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.10.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.10.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8637): 

A/M “Ford Mondeo” ar v/n FP-5611

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270003218, Nr.15840026418, Nr.11390051718, Nr.11250019718 un Nr.11370076617

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.09.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 4.10.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.09.2018. rīkojums Nr.1069 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8444” ,  25.09.2018. rīkojums Nr.1068 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8626”. 26.09.2018. rīkojums Nr.1072 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8634”, 26.09.2018. rīkojums Nr.1071 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8699”, 26.09.2018. rīkojums Nr.1073 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8647”

Iznīcināšanas objekts:

KL8444

 1. Kartona kastes, kas ir aizzīmogotas ar security seal uzlīmēm, kurās atrodas stikla pudeles ar alkohola atlikumiem                  2 gab.

KL8626

 1. Ar elektromagnētu aprīkota ierīce 1 gab.

KL8634

 1. Kannas, kas aizzīmogotas ar Security seal uzlīmēm, kurās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku            5 gab.

KL8699

 1. Maisi ar pudelēm, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr. L14-0950724 līdz Nr. L14-0950727    4 gab.
 2. Alumīnija kannas ( viena tukša, viena pilna), kas aizplombētas ar drošības uzlīmēm Nr. L14-0950728 un Nr. L14-0950729                2 gab.

KL8647

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar „Security Seal” Nr.G13-0411068, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 2 gab pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku        1 gab.
 2.  

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG198941, Nr.PG198942, Nr.PG198637, Nr.PG023485, Nr.PG023475, Nr.PG198798, Nr.PG419039, Nr.PG085697, Nr.PG085698, Nr.PG263639, Nr.PG264362, Nr.PG263052, Nr.PG264347, Nr.PG264207, Nr.PG264034 un Nr.PG270183

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2018., plkst. 13.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.09.2018. rīkojums Nr.1076 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12862, AL-12864, AL-12865, AL-12875, AL-12876, AL-12879, AL-12877, AL-12878, AL-12882, AL-12883, AL-12884, AL-12907, AL-12909, AL-12911, AL-12912, AL-12866”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679141). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 4 tukšās pudeles un viena 1,5 l tilpuma pudele ar 1520 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595700). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 5 l tilpuma pudele ar 4790 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595666). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas divas 5 l tilpuma pudeles kopā ar 10000 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0867320). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 5 l tilpuma pudele ar 4730 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0931834). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 5 l tilpuma pudele ar 4900 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679135). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 1,5 l tilpuma pudele ar 1540 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena tukša pudele, pudeles ar 2560 ml, 1200 ml un 2010 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595422). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas viena 1,5 l tilpuma pudele ar 1140 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595423). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas divas 2,0 l tilpuma pudeles ar 1690 ml un 1940 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogota 1 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,3 l šķidruma ar alkohola smaku).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 l kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,1 l kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 100 ml kandžu).
Apzīmogota pudele ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0909990). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas viena 1,5 l tilpuma pudele ar 680 ml šķidruma.
Apzīmogota stikla pudele tilpuma 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts nelikumīgo alkoholu). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju pudelē atrodas 250 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0679242). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas divas 5 l tilpuma pudeles ar 4900 ml un 5000 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG198238, Nr.ENŽ 19061, Nr.15, Nr.PG198232, Nr.ENŽ 35656, Nr.765, Nr.745, Nr.PC291770, Nr.412, Nr.1018, Nr.PG270181, Nr.PG270025, Nr.PG270021, Nr.PG270182, Nr.22, Nr.PG085844, Nr.PG126506, Nr.PG127771, Nr.PG126509, Nr.PG127767, Nr.PG084724, Nr.PG084727, Nr.PG084722 un Nr.PG264214

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.09.2018. rīkojums Nr.1075 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12868, AL-12867, AL-12870, AL-12871, AL-12872, AL-12873, AL-12874, AL-12885, AL-12910, AL-12869, AL-12861, AL-12860, AL-12859, AL-12863, AL-12887, AL-12880, AL-12919, AL-12921, AL-12926, AL-12927, AL-12934, AL-12937, AL-12945, AL-12931”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīme L14-0991138). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 4120 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 180 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm dažādu marku. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 920 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 160 gab. cigaretes „Marble”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 6500 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2460 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1280 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu „NZ” paciņām. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paciņās kopā atrodas 21 cigarete.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 580 gab. cigaretes „PREMJER”, 380 gab. cigaretes „NZ”, 1060 gab. cigaretes „BAYRON”, 80 gab. cigaretes „Prima” un 400 gab. cigaretes „Kiss”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2640 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 180 gab. cigaretes „BAYRON”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīme A18-0373388). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 180 gab. cigaretes „Bond”, 100 gab. cigaretes „Winston”, 100 gab. cigaretes „Route 66” un 16 gab. cigaretes „Richmond”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 580 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīmes L14-0657285; L14-0657286). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2120 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīme L14-0657191). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 880 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ” (drošības uzlīme L14-0886476). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 220 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 20 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 20 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 20 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 20 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 5 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 5 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „Premjer” ar 5 cigaretēm.
Apzīmogota cigarešu „BOND” paciņa (lēmumā norādīts ar divām cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840026018

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.09.2018. rīkojums Nr.1074 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8688”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 56580 gab. cigaretes „Kiss Dream”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088136514 un Nr. 11820000318

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.09.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2018., plkst.13.00

Iznīcināšanas vieta –SIA „”Eko osta”, Tvaika ielā 39A, Rīgā

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1050 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8684” ,  07.09.2018. rīkojums Nr.1007 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8657”.

Iznīcināšanas objekts:

KL8684

 1. 50 litru tilpuma kanna ar šķidrumu ar degvielai raksturīgu smaku                1 gab.

KL8657

 1. Iepakojums ar pudeli, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 0.4 litri benzīns  1 gab.
 2. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1802711, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 10608 mililitri benzīns                1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.12814001110 un Nr. 11905010716

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.09.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1056 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4420” ,  21.09.2018. rīkojums Nr.1063 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7164”.

Iznīcināšanas objekts:

KL4420

 1. Iepakojumi (kastes) aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm, kurās atrodas dokumenti            10 gab.

KL7164

 1. Iepakojumi pēc ekspertīzes, kuros atrodas pudeles ar šķidruma atlikumiem         2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-008581

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.09.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 2.10.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.09.2018 rīkojums Nr.1064 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12646”

Iznīcināšanas objekts:

AL12646

 1. Drošības maiss ar Nr.00759823, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 1 gab. 0.5 litru tilpuma pudelei              1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331047818

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.09.2018., plkst. 10:00 un plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 10:00) un Stacijas ielā 46, Ludzā (plkst. 13:00).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1051 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8669”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas mucas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu) – 9 gab.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Pudeles ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes no L14-0909937 līdz L14-0909962) – 26 gab.
Kartona kaste (lēmumā norādīts ar 10 pac. rauga „Rekord”, drošības uzlīme D14-0101965).
Iepakojumi ar cukuru (vienā iepakojumā 10 paciņas pa 1 kg – kopā 50 kg) – 5 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG419036, Nr.879, Nr.806, Nr.PG419484, Nr.PG085696, Nr.PF794762, PG264018, Nr.PG419445 un Nr.PG419446

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.09.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1054 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12836, AL-12844, AL-12845, AL-12847, AL-12849, AL-12850, AL-12852, AL-12855, AL-12856”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1060 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1120 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1720 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 8420 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 300 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 120 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogota cigarešu „Fest” paciņa. Lēmumā norādīts ar deviņām cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 40 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 40 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG085960, Nr.PG085837, Nr.PG263970, Nr.PG085498, Nr.PG270410 un Nr.PG419130

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.09.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2018. rīkojums Nr.1055 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12846, AL-12848, AL-12851, AL-12854, AL-12857, AL-12886”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,75 l tilpuma pudele ar alkoholisko dzērienu „BOSCA” (drošības uzlīme Nr.L14-0657301).
Iepakota, lēmumā norādīts – 0.7 l tilp. pudele alkoholiskā dzēriena „Canadian Old Special Whisky”, droš. uzl. Nr.L14-0657300.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,75 l tilpuma pudele alkoholiskā dzēriena „BOSCA” (drošības uzlīme Nr.L14-0657310).
Apzīmogota pudele ar šķidrumu. Lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 1,0 l tilpuma pudele pildīta uz 1/3 ar kandžu.
Apzīmogota pudele ar šķidrumu. Lēmumā norādīts pudele „Bosca Anniversary”, 0,75 l tilpuma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210067217

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.09.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Jēkabpils, Tvaika iela 2a 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-7891): 

A/M “VW Sharan” ar v/n HJ-842

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221043818

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.09.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13. septembra rīkojums Nr.1024 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8646”

Iznīcināšanas objekts: 1 gab. 1,5 l. tilp. plastmasas pudele ar atlikušo šķidrumu pēc ekspertīzes.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890028917

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.09.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Saules iela 66, Madona.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8293
Automašīna Renault Master v.n. 0518 IE-2,
A/m aizdedzes atslēga,
A/m reģ. apliecība BKA 178455.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11091058418, Nr.11250033813, Nr.11250008418, Nr.11250008518.

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 13.09.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 11. septembra rīkojumi Nr. 1013, Nr.1014, Nr.1015, Nr.1016 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8668, KL-8666, KL-8667, KL-8661”

Iznīcināšanas objekts:

8 gab. dažāda veida iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes ar šķidruma atlikumiem, kas aizplombēti ar Valsts policijas drošības uzlīmēm no Nr. D14-0058862, D14-0058872, Nr.J15-0481412, Nr.K12-165786, Nr.K12-165787,

1 gab. 5 l. tilp. pudele ar etilspirtu saturošu šķidrumu,

5 gab. dažāda tilp. metāla kannas ar etilspirtu saturošu šķidrumu,

1 gab. alkohola destilācijas rīks,

1 gab. aizzīmogots papīra maiss, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 8 gab. dažāda tilp. pudeles ar etilspirtu saturošu šķidrumu,

2 gab. 40. L. tilp. metāla kannas ar etilspirtu saturošu šķidrumu,

1 gab. alkohola izgatavošanas ierīce,

15 gab. 5 l. tilp. pudeles ar bezkrāsainu šķidrumu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG419035, Nr.PG270175, Nr.PG419041 un PG27050, Nr.PG198724, Nr.PC291769, Nr.PG264225, Nr.PG198239, Nr.PG419048, Nr.PG270129 un Nr.PG419137

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.09.2018. rīkojums Nr.1018 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12835, AL-12791, AL-12795, AL-12793, AL-12820, AL-12796, AL-12794, AL-12823,AL-12834, AL-12841”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 720 gab. cigaretes.
Apzīmogots polietilēna pelēcīgas krāsas maiss ar dažādu marku cigaretēm, drošības uzlīme Nr.L14-0657276. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 60 gab. cigaretes „Bond” un 160 cigaretes „NZ 8”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts 400 gab. cigarešu „NZ Slim”, drošības uzlīme R18-0478477.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts 2120 gab. cigarešu „Klass”, drošības uzlīme R18-0478476.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 80 gab. cigaretes „NZ”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1200 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „ARMADA” (lēmumā norādīts ar trīs cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 460 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 20000 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1480 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 320 gab. cigaretes „NZ”, 16 iepakotas paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903012818, Nr.15840027818 un Nr.11824001818

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.09.2018. rīkojums Nr.1017 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8653, KL-8662, KL-8587”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 45980 gab. cigaretes.
Apzīmogotas paletes ar cigaretēm – 4 gab. (lēmumā norādīts 708400 gab. cigaretes „Winston”).
Apzīmogotas paletes ar cigaretēm – 8 gab. (lēmumā norādīts „NZ Gold” 2591800 gab.). Drošības uzlīmes no Nr.C16-0090011 līdz Nr.C16-0090018.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG198714, Nr.PG270163, Nr.PG270254, Nr.PG419035, Nr.PG270426, Nr.PG419040, Nr.PG198443, Nr.PG085944 un Nr.PG270462

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.09.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.09.2018. rīkojums Nr.1019 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12792, AL-12832, AL-12833, AL-12835, AL-12791, AL-12795, AL-12838, AL-12839, AL-12840”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidrumu alkohola pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0595651. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā kopā atrodas divpadsmit 0,7 l tilpuma pudeles ar etilspirtu saturošu šķidrumu 8355 ml, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,75 l tilp. pudele alkoholiskā dzēriena „Bosca”), droš. uzl. Nr.A18-0373535.
Apzīmogota 0,75 l tilpuma stikla pudele „Cosmopolitan Diva Strawberry mint fusion” ar šķidrumu, drošības uzlīme Nr.L14-0657297.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 2500 ml alkohola)(uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 5 0,5 l tilp. pudeles ar degvīnu).
Apzīmogots melnas krāsas polietilēna maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0679213. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas divas 5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu 5000 ml un 4950 ml, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm (kā lēmumā minēts ar pudelēm ar alkohola atlikumiem pēc ekspertīzes 3 pudelēs, drošības uzlīme L14-0909923. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā kopā atrodas divas 1,5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu 1510 ml un 1490 ml un viena 2 l tilpuma pudele ar šķidrumu 1980 ml, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma no katras pudeles).
Apzīmogota 10 l tilpuma plastmasas kanna ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kannā atrodas 3800 ml pašizgatavota alkohola.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar uzrakstu „Ļegenda Armenii” ar šķidrumu (drošības uzlīme Nr.L14-0657299).
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0909967. Lēmumā norādīts, ka pudelēs kopā atrodas 2625 ml nelikumīgā alkoholiskā dzēriena.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11095006317, Nr.11140002018

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.09.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 31.augusta rīkojums Nr.981 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7484, KL-8289”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogoti melnas krāsas polietilēna iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 30 000 gab. cigaretes - 3 gab.

Iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes “NZ” – 66600 gab., aizzīmogoti ar “Security Seal” no Nr.L140863084-L140863090 - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 10042, Nr. ENŽ 10001, Nr. ENŽ 9639, Nr. ENŽ 9932, Nr. ENŽ 9599, Nr. ENŽ 9634, Nr. ENŽ 10025, Nr. ENŽ 10026, Nr. ENŽ 7432, Nr. ENŽ 9991, Nr. ENŽ 8541, Nr. ENŽ 9866, Nr. ENŽ 9398, Nr. ENŽ 9790, Nr. ENŽ 9681, Nr. ENŽ 9746, Nr. ENŽ 9647, Nr. ENŽ 9734, Nr. ENŽ 9735, Nr. ENŽ 10080, Nr. ENŽ 10245, Nr. ENŽ 10223, Nr. ENŽ 10225, Nr. ENŽ 8974

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.09.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.982, Nr.980, Nr.989  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12798, AL-12799, AL-12800, AL-12801, AL-12802, AL-12803, AL-12804, AL-12805, AL-12806, AL-12807, AL-12629, AL-12808, AL-12809, AL-12810, AL-12811, AL-12812, AL-12813, AL-12814, AL-12815, AL-12825, AL-12826, AL-12828, AL-12829, AL-12831”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 864 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 915; ENŽ 5793; ENŽ 9577

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.09.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.09.2018. plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta:  Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.08.2018. rīkojumi Nr.979, Nr.978 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12730, AL-12766, AL-11535”.

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. 5 l. tilp. plastmasas pudele ar šķidruma atlikumu 4300 ml; pēc ekspertīzes,

1 gab. 5 l. tilp. plastmasas pudele pēc ekspertīzes ar šķidruma atlikumu 3420 ml., aizzīmogota ar drošības uzlīmi Nr. A18012551,

2 gab. smaržas, kas atrodas aizzīmogotā iepakojumā.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840035418, Nr.15840054018, Nr.15840033618 un Nr.11290029715

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.09.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.09.2018. rīkojums Nr.990 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8624, KL-8625, KL-8631, KL-6671”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Camel” 19600 gab., „NZ 8” 2600 gab. un „Premjer” 7800 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „NZ Gold” 24800 gab.un „Premjer” 15400 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „NZ 8” 49800 gab.
Apzīmogota pakete Nr.2B (lēmumā norādīts ar 10 paciņām cigarešu „Kiss superslims clubnichka”).
Apzīmogota pakete Nr.3B (lēmumā norādīts ar 10 paciņām cigarešu „Kiss superslims romantic”).
Apzīmogota pakete Nr.4B (lēmumā norādīts ar 5 paciņām cigarešu „Kiss superslims dream”).
Apzīmogota pakete Nr.5B (lēmumā norādīts ar 10 paciņām cigarešu „Kiss superslims aple fresh”).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 028505, Nr.PG263966 un Nr.PG263125

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.09.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.09.2018. rīkojums Nr.988 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12768, AL-12770, AL-12772”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 1,0 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogota polietilēna pudele tilp. 1,0 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandžu apmēram 0,15 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,5 l šķidruma ar specifisku alkohola smaku).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331042918

Datums, kad publicēts paziņojums: 31.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.09.2018., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Ludza, Stacijas 46.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.08.2018. rīkojums Nr.971 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8593”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas piecu litru tilpuma pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku). Saskaņā ar eksperta atzinumu pudelēs atrodas 4590 ml, 4550 ml, 4670 ml, 4610 ml, 2570 ml, 4640 ml, 4580 ml, 4640 ml, 4600 ml un 4530 ml šķidruma, izņemot no pudelēm ķīmiskiem pētījumiem izmantotos pa 500 ml šķidruma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-14695

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.09.2018., plkst.10.00 šķidrumam, plkst. 12.30 tarai

Iznīcināšanas vieta – SIA EKO osta Rīgā, Tvaika iela 39A Šķidrumam, Piedrujas iela 20, Rīga –tarai

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.05.2018 rīkojums Nr.557 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL11322”

Iznīcināšanas objekts:

AL11322

 1. Apzīmogota 25 l tilpuma tvertne ar degvielu (drošības uzlīme Nr.F14-0062855)             1 gab.
 2. Apzīmogotas 10 l tilpuma tvertnes ar degvielu, drošības uzlīmes Nr.F14-0062860 un Nr.F14-0062862         2 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905002914 un Nr. 11380007617

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.09.2018., plkst.10.00 šķidrumam, plkst. 12.30 tarai

Iznīcināšanas vieta – SIA EKO osta Rīgā, Tvaika iela 39A Šķidrumam, Piedrujas iela 20, Rīga -tarai

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.08.2018. rīkojums Nr.970 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4521” ,  17.08.2018. rīkojums Nr.918 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4521”, ,  24.08.2018. rīkojums Nr.945 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7922”

Iznīcināšanas objekts:

KL4521

 1. 25 litru tilpuma kanna pilna ar šķidrumu (Saskaņā ar lēmumu kannā atrodas šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku)                1 gab.
 2. Šķidrums, kas tika izliets no 1.5 l tilpuma pudeles ar uzrakstu Mangaļi, kas ieliets 20 litru tilpuma NVA kannā          1 gab.
 3. Dažāda tilpuma kannas  1 gab.
 4. Tukšas 200 litru tilpuma mucas   4 gab.
 5. Aploksne kurā atrodas atslēgu saišķis     1 gab.
 6. Aplkoksne kurā atrodas transportlīdzekļa atslēgu saišķis ar pūlti un piekariņu       1 gab.
 7. Iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma paraugiem pēc ekspertīzes 8 gab.
 8. Iepakojums  kurā atrodas 3 gab. dažāda tilpuma pudeles ar šķidruma paraugiem pēc ekspertīzes               1 gab.
 9. Mobīlie telefoni Samsung            2 gab.

KL7922

 1. 25 litru tilpuma zilas krāsas plastmasas kanna ar uzrakstu “Antigenru”, kurā atrodas šķidrums, kura aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0773472  1 gab.
 2. 25 litru tilpuma zilas krāsas plastmasas kanna bez uzrakstiem, kurā atrodas šķidrums, kura aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0773473    1 gab.
 3. 30 litru tilpuma zilas krāsas plastmasas kanna ar uzrakstu “Delaval”, kurā atrodas šķidrums, kura aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0773471    1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11130057417, Nr.11520035918 un Nr.11520026418

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.08.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.09.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8195; KL-8439, KL-8370): 

a/m VW Passat ar v/n BE-8791,

a/m BMW 725 ar v/n FV-8887,

a/m VW Passat ar v/n GJN-484

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG198525, Nr.PG419043 un Nr.PG198520

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.08.2018. rīkojums Nr.964 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12771, AL-12773, AL-12774 ”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 3800 gab. cigaretes „Klass”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 380 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2200 gab. cigaretes „Bayron”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11400080417

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:15

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 27.augusta rīkojums Nr.952  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8632”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Dažāda tilp. pudeles un kanna pildītas ar šķidrumu – 13 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370007018

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:45

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28.augusta rīkojums Nr.959  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8274”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801525 – 11 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518001718

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28.augusta rīkojums Nr.958  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8642”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi pēc ekspertīzes (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 44 gab. dažāda tilp. pudeles ar pildītas ar kopējo šķidruma daudzumu – 16,420 l. – 4 gab. 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088089313 un Nr.11355030917

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.09.2018 plkst 13.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.08.2018. rīkojums Nr.919 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7968” un 17.08.2018. rīkojums Nr.920 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8254”

Iznīcināšanas objekts:

KL7968

 1. Iepakojums ar 3 gab. pudelēm, kas aizlīmēts ar security seal uzlīmi (Saskaņā ar lēmumu iepakjojumā atrodas 2 gab. 1 litra tilpuma pudeles ar alkoholu un 1 gab 0.7 litra tilpuma pudele  ar alkoholu) 1 gab.

KL8254

 1. Tukšas kannas 9 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010817

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.09.2018., plkst.10:00

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.08.2018. rīkojums Nr.921 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7577”.

Iznīcināšanas objekts:

KL7577

 1. Palete uz kuras atrodas 15 gab. balti kartona ruļļi, un kas ir apzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. L15 0207268 (37. poz.)    1 gab.
 2. Palete uz kuras atrodas 18 polietilēna ruļļi (38.poz.)      1 gab.
 3. Palete uz kuras atrodas 89 cigarešu papīra ruļļi, palete nozīmogota ar Security seal uzlīmi Nr. L150207278 (32 Poz.)             1 gab.
 4. Palete uz kuras atrodas 9 gab. melnas krāsas maisi, kuros atrodas ruļļi ar papīru, apzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. C160151678 (34 Poz.)       1 gab.
 5. Paletes uz kurām atrodas cigarešu paciņu sagataves, un kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr. L15 0207265 līdz Nr. L150207267 (31.poz.)             3 gab.
 6. Paletes uz kuras atrodas kartona papīri ar uzrakstu ""Goal"" un kas ir apzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. L15 0207269 ( 35 poz.)                1 gab.
 7. Palete, kas ir apzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. L15 0207270, uz kuras atrodas 61 gab. folijas ruļļi (29. poz.)     1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816013417, Nr.11355012217, Nr.11089196617, Nr.11089039718, Nr.11903001518, Nr.11816007718, Nr.15840026418, Nr.11095033715, Nr.11095137216, Nr.15840037918

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 4.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 alkoholam ar taru Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 15:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.924, Nr.947, Nr.953, Nr.951, Nr.950 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8061, KL-8533, KL-8348, KL-8432, KL-8237, KL-8508, KL-8626, KL-6042, KL-7243, KL-8541”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi ar cigaretēm aizlīmēti ar vp drošības uzlīmēm no NrL14-0822589 līdz Nr. L14-082592 un no Nr. L14-0822594 līdz L14-0822605. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 9331 cigarešu paciņas. - 16 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigarešu paciņas – 69 paciņas - 6 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes ar kopējo skaitu 16622 pac. - 35 gab.

Papīra maiss ar pierādījumiem, pēc ekspertīzes ar Security Seal 0424488. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 19 cigarešu paciņas ar atlikušajām pēc izpētes cigaretēm. - 1 gab.

Papīra maiss ar pierādījumiem, pēc ekspertīzes ar Security Seal 0424489. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 52 cigarešu paciņas ar atlikušajām pēc izpētes cigaretēm. - 1 gab.

Kartona kaste, aplīmēta ar līmlenti ar uzrakstu Valsts tiesu ekspertīžu birojs. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 6 cigarešu paciņas ar atlikušajām pēc izpētes cigaretēm. – 1 gab.

Drošības maisi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu drošības maisos atrodas 40 cigarešu paciņas. - 21 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas 5560 paciņas cigaretes) – 18 gab.

Aizzīmogots iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu tilp. pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 10 gab. – 1 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi ar ""Security Seal"" no Nr.L140972352-L140972356, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes – 119740 gab. – 5 gab.

25 l tilp. polimēra kanna aizzīmogota ar “Security Seal” Nr.A180125548, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas spirts – 24,5 litri - 1 gab.

Iepakojumi aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm ""Security Seal"", kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigarešu paciņas ar kopējo skaitu - 5954 gab. - 13 gab.

Iepakojumi aizzīmogoti ar “Security Seal” no Nr.J150425168 līdz Nr.J150425179, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes ar kopējo skaitu – 93580 gab. - 12 gab.

Aizzīmogoti kartona iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 29960 cigaretes. – 3 gab.

Iepakojums. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 4 gab. pudeles - 1 gab.

Aizzīmogoti dažāda veida iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 342 cigarešu bloki. - 5 gab.

Dzelzs kannas kas aizplombētas ar drošības uzlīmēm Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku - 2 gab.

Zaļas krāsas maisi ar stikla pudelēm kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2 gab. pudeles un 8 gab. burkas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 2 gab.

Kartona kastes, kuras ir aizlīmētas ar VID nodrošinājumiem no Nr. AB004901 līdz AB005100, kurās saskaņā ar lēmumu jāatrodas 1999200 cigaretēm Prince – 200 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6260, Nr. ENŽ 6258, Nr. ENŽ 9195, Nr. ENŽ 9214, Nr. ENŽ 9066, Nr. ENŽ 8989, Nr. ENŽ 9052, Nr. ENŽ 9071, Nr. ENŽ 9529, Nr. ENŽ 9277, Nr. ENŽ 9249, Nr. ENŽ 9302, Nr. ENŽ 9530, Nr. ENŽ 9314, Nr. ENŽ 9435

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 4.09.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.925, Nr.942  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12732, AL-12733, AL-12746, AL-12747, AL-12748, AL-12749, AL-12750, AL-12751, AL-12752, AL-12753, AL-12754, AL-12755, AL-12756, AL-12757, AL-12758”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 203 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.1511000503

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.08.2018. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28. augusta rīkojums Nr.960 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8581”

Iznīcināšanas objekts:

3 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (2 gab. serveri un procesori).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120033918

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 29.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.08.2018. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28. augusta rīkojums Nr.961 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8488”

Iznīcināšanas objekts:

3 gab. dažāda tilpuma kannas, kas pildītas ar etilspirtu saturošu šķidrumu.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903033917

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018., plkst. 8:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, Atkritumu šķirošanas centrā, Rūpniecības ielā 2A.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.07.2018. rīkojums Nr.734 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8157”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar tukšām pudelēm – 16 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840033318, Nr.15840062118, Nr.15840055718 un Nr.11824002218

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.09.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.08.2018. rīkojums Nr.962 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8618, KL-8621, KL-8623, KL-8627”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 9800 gab. cigaretes „Premjer” un 27800 gab. cigaretes „NZ GOLD”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 14960 gab. cigaretes „NZ 8”, 14960 gab. cigaretes „NZ 8”, 15960 gab. cigaretes „NZ 8” un 13960 gab. cigaretes „NZ 8”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 085; ENŽ 7861

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.08.2018. plkst. 08:30.

Iznīcināšanas vieta:  Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.08.2018. rīkojums Nr.881, 17.08.2018. rīkojums Nr.926 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12690, AL-11516”.

Iznīcināšanas objekts:

2 gab. melnas krāsas iepakojumi,

2 gab. iepakojumi ar mantām.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11817004012

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 24.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.08.2018. plkst. 14:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10. augusta rīkojums Nr.882 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8532”

Iznīcināšanas objekts:

5 gab. iepakojumi, kas ir aizlīmēti ar Security seal uzlīmēm (klaviatūra, datora sistēmbloka daļa, skaļruņi).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270003218, Nr.11221069918

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 24.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.08.2018. plkst. 09:30

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10. augusta rīkojums Nr. 883 un 2018.gada 24.augusta rīkojums Nr.946 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8534, KL-8444”

Iznīcināšanas objekts:

4 gab. iepakojumi ar alkohola atlikumiem, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm,

2 gab. plastmasas kannas ar šķidrumu, kannas aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520030718

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.08.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.08.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-8394): 

A/M “Mazda 323F” ar v/n GV-5933

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās PG264039, PC291692, PG263691, PG263850, PG263964, PG263965.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.08.2018. rīkojums Nr.934 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12708, AL-12723, AL-12736, AL-12738, AL-12742, AL-12745.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,3 l šķidruma ar alkohola smaku (kandžu)).
Apzīmogots iepakojums ar tukšu pudeli pēc ekspertīzes.
Apzīmogota stikla pudele 0,7 l tilp. ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 l nelegālo alkoholu).
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0909933. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2,5 l tilpuma pudele ar 1500 ml etilspirta un divas tukšas pudeles.
Apzīmogota pudele tilpuma 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,5 l atšķaidītā spirta).
Apzīmogota polietilēna pudele tilpuma 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG264014, ENŽ 25758,PG263953, PG419268 un Nr.PG263850

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.08.2018. rīkojums Nr.933 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12590” un rīkojums Nr.935 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12728, AL-12734, AL-12735, AL-12738”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Lēmumā norādīts, ka iepakojumā kopā atrodas 30 paciņas cigarešu „ROUTE 66” ar 600 cigaretēm – 1.gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 220 dažādu marku cigaretes – 1.gab.
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 15 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 60 cigaretes „Rothmans” – 1.gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 7 paciņas cigarešu „Klass”) – 1.gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11320024018, Nr.11100012318.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Ludza, Stacijas 46.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.08.2018. rīkojums Nr.922 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8605” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.08.2018. rīkojums Nr.932 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8595”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 10 pudeles pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0909874) – 1.gab.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 12 pudeles pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0909875) – 1.gab.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 10 pudeles pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0909876 un L14-0909877) - 1.gab.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm (kā lēmumā minēts šķidrums līdzīgs alkoholam, pēc ekspertīzes).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840048718, Nr.15840048318, Nr.11320024018, Nr.15840007318.

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.08.2018. rīkojums Nr.923 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8600, KL-8601, KL-8605, KL-8607,”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold” – 5.gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 99760 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6.gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts 120 cigaretes „Premjer”, drošības uzlīme J15-0344184) -1.gab.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts ar 2980 cigaretēm „NZ Gold”, drošības uzlīme J15-0344187) 1.gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm -3.gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 9900 gab. cigaretes „Queen Menthol”, 10960 gab. cigaretes „Corona Slim” un 5500 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja p.i. I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840015618

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 21.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018 plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi Eko”, Stopiņu novads, Rumbula, Getliņu atkritumu poligonā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16. jūlija rīkojums Nr.908 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8362”

Iznīcināšanas objekts: 420 gab. lietotas putoplasta kastes.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518024015

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.augusta rīkojums Nr.914  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7331”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas paletes ar tukšām stikla pudelēm – 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370007018

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.augusta rīkojums Nr.907  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8274”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Dažāda tilp. pudeles pildītas ar nelegālu alkoholu, aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.A180335175 – Nr.A180335202 - 28 gab.;
 • 1000 l tilp. tukšas, lietotas tvertnes - 2 gab.;
 • Sūkņi - 2 gab.;
 • 10 l tilp. spaiņi ar sīrupiem - 3 gab.;
 • 200 l tilp. plastmasas mucas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 3 gab.;
 • Cukurs “Optima” - 10 kg.;
 • Alumīnija salokāmas trepes - 1 gab.;
 • Aizzīmogoti iepakojumi pēc ekspertīzes - 3 gab.;
 • 5 l tilp. tukšas plastmasas pudeles - 40 gab.;
 • Aizzīmogotas kartona kastes ar pudeļu korķiem, vākiem un rokturiem - 3 gab.;
 • Kartona kaste ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes, aizzīmogota ar “Security Seal” Nr.A180335173 - 1 gab.;
 • Dažāda tilpuma pilnas un tukšas kannas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 48 gab.;
 • Dažāda tilp. plastmasas pudeles pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 20 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.augusta rīkojums Nr.906  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm no Nr.A180335270 līdz Nr.A180335289 (Saskaņā ar lēmumu, kastēs atrodas 240 gab. 1 l tilp. pudeles pēc ekspertīzes ar kopējo šķidruma daudzumu – 121895 ml) – 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120019718

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.08.2018 plkst 9.00, 30.08.2018 plkst 9.00, 31.08.2018 plkst 9.00, 3.09.2018 plkst 9.00,

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.07.2018. rīkojums Nr.799 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8310”,

Iznīcināšanas objekts:

KL8310

 1. Tukšas 1000 litru tilpuma plastmasas tvertnes 5 gab.
 2. 1000 litru tilpuma tvertnes, kurās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, aizplombēts ar plombēm no Nr. 0588761 līdz Nr.0588764 (Kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 1907.990 litri etilspirta) 2 gab
 3. Melni plastmasas spaiņi 3 gab.
 4. Gumijas caurules brūnā un melnā krāsā 2 gab.
 5. Orandžas krāsas tauva, kas atrodas smagās a/m kabīnē

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.08.2018 plkst 9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.07.2018. rīkojums Nr.787 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”,

Iznīcināšanas objekts:

KL7593

 1. Kartona iepakojumi kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, un kurās atrodas pudeles ar šķidrumu     20 gab.
 2. Iepakojumi ar pudelēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 litra tilpuma pudeles, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0335223 līdz Nr.A.18-0335242             20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11904004918

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10.augusta rīkojums Nr.886  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8460”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Dažāda izmēra kartona iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu, un kas ir noplombētas ar Security Seal uzlīmēm – 15 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11355012217, Nr.11905004817, Nr.11829004717, Nr.11824001818, Nr.11088137318

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.848, Nr.884, Nr.880 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8533, KL-7895, KL-8093, KL-8587, KL-8585”.

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu izmēru iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu un apskates protokoliem iepakojumos atrodas 8539 cigarešu paciņas. – 21 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizplombēti ar drošības uzlīmēm Nr. J13-0402412 - 0402415. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1550 cigarešu paciņas. - 4 gab.

Aizzīmogots iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 76 cigarešu paciņas - 1 gab.

Paletes, uz kurām sakrautas kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu jāatrodas 5752320 cigaretēm “Ashima Luxury super slims”, kas notītas ar plēvi un noplombētas ar uzlīmēm no J13-0280274 līdz J13-0280275 un no J13-0280278 līdz J13-0280305 – 16 gab.

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr. K12-067096, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 2 gab. cigarešu paciņām ar 35 cigaretēm – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3002, Nr. ENŽ 4062, Nr. ENŽ 3795, Nr. ENŽ 8037, Nr. ENŽ 8097, Nr. ENŽ 7269, Nr. ENŽ 8020, Nr. ENŽ 8021, Nr. ENŽ 8041, Nr. ENŽ 8044, Nr. ENŽ 8081, Nr. ENŽ 3628, Nr. ENŽ 8363, Nr. ENŽ 8314, Nr. ENŽ 8508, Nr. ENŽ 8541, Nr. ENŽ 7717, Nr. ENŽ 8540, Nr. ENŽ 8556, Nr. ENŽ 8545, Nr. ENŽ 8359, Nr. ENŽ 8315, Nr. ENŽ 8871, Nr. ENŽ 8669, Nr. ENŽ 8726, Nr. ENŽ 8925, Nr. ENŽ 7519, Nr. ENŽ 8727, Nr. ENŽ 8926, Nr. ENŽ 8663, Nr. ENŽ 8741, Nr. ENŽ 8845, Nr. ENŽ 8900, Nr. ENŽ 8729, Nr. ENŽ 8730

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.823, Nr.822, Nr.888, Nr.889, Nr.887  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12343, AL-12365, AL-12366, AL-12655, AL-12656, AL-12657, AL-12658, AL-12659, AL-12660, AL-12661, AL-12662, AL-12344, AL-12692, AL-12693, AL-12694, AL-12695, AL-12696, AL-12697, AL-12698, AL-12699, AL-12700, AL-12701, AL-12710, AL-12711, AL-12712, AL-12713, AL-12714, AL-12715, AL-12716, AL-12717, AL-12718, AL-12720, AL-12721, AL-12722, AL-12724”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1171 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11170014511

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.08.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.08.2018., plkst. 09:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-2692): 

VW Passat Variant detaļas (a/m izjauktā stāvoklī)

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par iznīcināšanu AL-12384

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Valmiera, Marijas iela 13
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1005 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts: Apzīmogoti pildīti 50 litru tilpuma gāzes baloni 12 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, 27894778.

Paziņojums par iznīcināšanu KL-8290

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Valmiera, Marijas iela 13
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1005 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts: Divi jūras konteineri GLDU 2193260 un GLDU 3023593
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas latgales daļas vadītājs V.Drobots, 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3335, Nr. ENŽ 8257

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10.augusta rīkojums Nr.885 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11595, AL-11596”

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1711038. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 4 gab. tukšas pudeles. – 1 gab.

Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1711037. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 7 gab. tukšas pudeles. – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās PC291688, PG264011,

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.08.2018. rīkojums Nr.865 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12686, AL-12707.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Uz paskaidrojošā uzraksta norādīts, ka iepakojumā atrodas viena tukša pudele.
Apzīmogota polietilēna pudele tilpumā 0,3 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331019518

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2018., plkst. 8:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.08.2018. rīkojums Nr.864 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8570”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 24,5 l nelikumīgā alkohola).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG263761, PG263762 un Nr.PG263690

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2018., plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.08.2018. rīkojums Nr.866 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12702, AL-12706 un AL-12705”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts 9 gab. cigaretes „Premjer”).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts 8 gab. cigaretes „Premjer”).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts 19 gab. cigaretes „Premjer”).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331019518, Nr.11331036518, Nr.11240019718, Nr.15840045918, Nr.15840021618 un Nr.15840007418.

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2018., plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.08.2018. rīkojums Nr.869 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8570, KL-8571, KL-8583, KL-8573, KL-8574, KL-8576”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 40860 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 18 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 139020 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm - 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59880 gab. cigaretes “Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes “Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “NZ 8” – 1 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 14960 gab. cigaretes “NZ 8”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm “Premjer” – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 64960 gab. cigaretes “Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm “NZ Safari” – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 89900 gab. cigaretes “NZ Safari”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778

Paziņojums par iznīcināšanu Nr.EZ335125; Nr.EZ369814

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.08.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.08.2018., plkst. 13:00. 

Iznīcināšanas vieta – Cēsis, Piebalgas iela 89 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (AL-12675 un AL-12674): 

a/m Opel Vectra ar v/n FK-1598,

a/m Opel Combo ar v/n FH-9912

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890009114

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15; 16; un 17.08.2018 plkst. 10:00

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi Eko”, Stopiņu novads, Rumbula, Getliņu atkritumu poligonā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 19. jūlija rīkojums Nr.798 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8384”

Iznīcināšanas objekts: 95 gab. paletes uz kurām atrodas dažāda veida drēbes, paletes nozīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr. E17-1731840 līdz E17-1731936

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-12105

Datums, kad publicēts paziņojums: 9.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2018., plkst 9.00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.06.2018 rīkojums Nr.714 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12532”

Iznīcināšanas objekts:

AL12532

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes, aizzīmogots ar drošības uzlīmi Nr. TR00176894, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda veida mantas (7 gab. somas, 2 gab. jostas un 42 gab. cepurītes ar viltotām preču zīmēm)                1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11210006711, Nr.11210099815, Nr.11518002017, Nr.15890006917 un Nr.111905012317

Datums, kad publicēts paziņojums: 9.08.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.08.2018., plkst. 9.00, 15.08.2018., plkst. 9.00, 16.08.2018., plkst. 9.00

Iznīcināšanas vieta –Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.06.2018. rīkojums Nr.713 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-2483”, 18.07.2018. rīkojums Nr.785 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8434”, 18.04.2018. rīkojums Nr.786 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8117”, 27.06.2018. rīkojums Nr.711 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7683”, 27.06.2018. rīkojums Nr.712 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8096”.

Iznīcināšanas objekts:

KL2483

 1. Iepakojumi ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-113494 līdz Nr.A17-1134509 (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažada veida apģērbi, mobīlie telefoni, nomazgājumi ar bioloģiskām pēdām , policijas formas un citas sadzīves preces)  - 16 gab.
 2. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.D10-272702 (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas dažāda veida sadzīves preces) - 1 gab.
 3. Iepakojums ar vara lodītēm - 1 gab.

KL8434

 1. Iepakojumi aizzīmogoti ar “Security Seal” Nr.H170378813 un no Nr.H170378815 līdz H170378817, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda veida un tilpuma tukšas un pustukšas pudeles ar etilspirtu - 74 gab.  - 4 gab.

KL8117

 1. 25 l. tilp. plastmasas kannas, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, un kurās atrodas šķidrums  - 25 gab.
 2. Polietilēna iepakojums, kurā atrodas plastmasas kanna, tukša  - 1 gab.
 3. 5 l. tilp. kanna, kurā atrodas šķidrums  - 1 gab.

KL7683

 1. Noplombēta palete ar plombi uz kuras atrodas 24 gab . 30 litru tilpuma kannas ar šķidrumu - 1 gab.
 2. Noplombēta palete ar 1 litru tilpuma pudelēm ar šķidrumu (Saskaņā ar lēmumu uz paletes atrodas 309 gab. 1 litru pudeles ar baktericīdu un dezinfekcijas līdzekli) - 1 gab.
 3. Kartona kastes ar alkoholu, noplombētas ar security seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 235 gab 1 ;litru pudeles ar degvīnu „Smirnof”) - 20 gab.

KL8096

 1. Iepakojums kas ir aizzīmogots ar security seal uzlīmēm(kurā saskaņā ar lēmumu atrodas kaste kas paredzēta marihuānas audzēšanai)  - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890029516

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 07.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.08.2018. plkst.10:00

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 3.augusta rīkojums Nr.858 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7293”

Iznīcināšanas objekts:

 • Aizzīmogotas paletes uz kurām atrodas dažādas mantas (Saskaņā ar procesa virzītāja lēmumu uz paletēm atrodas apģērbi un higiēnas piederumi – 38778 gab.) – 40 gab. 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668. 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210010018; Nr.11310018717

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.08.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8278; KL-7475):
a/m Mazda 6 ar v/n JJ-8745, a/m Ford Galaxy ar v/n KP-3723

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120034615

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.08.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-6057):
a/m Ford Probe ar v/n JO-9322.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11092047315

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.08.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.11:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 2.augusta rīkojums Nr.854  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5872”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 8 gab. dažāda tilpuma tukšas un pildītas ar šķidrumu pudeles – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11087078805, 04404392, 11088319611

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.08.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.08.2018., plkst.10:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.08.2018 rīkojums Nr.855 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8579, KL-8580, KL-8582”.

Iznīcināšanas objekts:

Kriminālprocesā Nr.11087078805 - 10 “kronor” monēta – 1 gab.;

Kriminālprocesā Nr.04404392 – (Krievijas rubļi -  46 gab., Krievijas rubļi - 303 gab., Kapeikas - 13 gab., Krievijas rubļi - 125 gab., Kapeikas - 3 gab.);

Kriminālprocesā Nr.11088319611 – (Zviedrijas 50 ēru monētas – 10 gab.).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010711

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.08.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.08.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-2704):
Automašīna Volkswagen Passat Lietuvas reģ. Nr.ETB 547,
A/m aizdedzes atslēga,
A/m reģistrācijas apliecība Nr.D 000531.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.978 un Nr.PG264002

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.08.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.07.2018. rīkojums Nr.847 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12678 un AL-12681”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas dažādu marku cigaretes kopā 1660 gab.
Apzīmogotas cigarešu paciņas. Lēmumā norādīts divas cigarešu „Bayron” paciņas ar 34 cigaretēm.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290040917, Nr.11181025918, Nr.15840026218 un Nr.15840019418

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.08.2018., plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.07.2018. rīkojums Nr.845 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8194, KL-8559, KL-8560, KL-8562”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (Numurēti no pakete Nr.1 līdz pakete Nr.5) – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 595 cigarešu paciņas „Premjer”, 452 cigarešu paciņas „NZ Super Slims Gold”, 134 cigarešu paciņas „Fest”, 21 cigarešu paciņas „KISS clubnichka” un 13 cigarešu paciņas „WINSTON XSLSS XS SILVER”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm - 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 12400 gab cigaretes „NZ Super Slim” un 23000 gab. cigaretes „Premier”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cgaretēm „Premjer” – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cgaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 26920 gab. cigaretes „Kiss Superslims”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 024286, Nr.PG263837, Nr.PG263836, Nr.PG263738 un Nr.PG263838

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.08.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.07.2018. rīkojums Nr.849 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12671, AL-12672, AL-12673, AL-12677, AL-12679”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 150 ml nelegālā alkoholiskā dzēriena).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar atšķaidītu spirtu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290016618 un Nr.11181025918

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.08.2018., plkst. 8:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.07.2018. rīkojums Nr.846 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8539 un KL-8559”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8539
Metāliska aptuveni 40 l tilp. muca (pakete Nr.1) ar šķidrumu (lēmumā norādīts 31,00 litri).
Metāliska aptuveni 40 l tilp. muca (pakete Nr.2) ar šķidrumu (lēmumā norādīts 29,00 litri).
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme Nr.L-14 0909866). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju maisā atrodas piecas 1,5 l tilpuma pudeles ar 4535 ml šķidruma, divas 0,7 l tilpuma pudeles ar 420 ml šķidruma, viena 0,5 l tilpuma pudele bez šķidruma, divas 0,2 l tilpuma pudeles bez šķidruma un pakete Nr.1a un Nr.2a ar 930 ml šķidruma.
KL-8559
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11817008716

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.08.2018. plkst.8:30

Iznīcināšanas vieta – Krustpils iela 63a, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25.jūlija rīkojums Nr.828 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7423”

Iznīcināšanas objekts:

 • Dzelzsbetona pārseguma paneļi – 9 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG263832 un Nr.PG263634

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.07.2018., plkst. 8.30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.07.2018. rīkojums Nr.815 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12633 un AL-12643”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar nelikumīgu alkoholu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 023309 un Nr.ENŽ 023838

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.07.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.07.2018. rīkojums Nr.816 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12632 un AL-12644”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer” (lēmumā norādīts ar 16 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „Bond” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840036018 un Nr.15840021218

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.07.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.07.2018. rīkojums Nr.814 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8546 un KL-8552”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold” – 16 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „NZ Gold” 159800 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Premjer” 39800 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840012218

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.08.2018, 02.08.2018

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 20.jūlija rīkojums Nr.805 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8328”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona iepakojumi, kuros atrodas cigaretes, un kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 14 484 380 cigaretes. - 1549 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518004617

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.07.2018, 31.07.2018, 01.08.2018

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.jūlija rīkojums Nr.772 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8067”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas paletes ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes – kopumā 1080 kastes - 35 gab.

Aizzīmogotas paletes ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu – kopumā 1189 kastes. Saskaņā ar procesuālām darbībām no kastēm izņemtas 510 dažādu marku cigarešu paciņas - 41 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120029416

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 24.jūlija rīkojums Nr.813  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7325”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Dzesēšanas aparāti - 2 gab.;
 • 40 l tilpuma kannas, kas pildītas ar šķidrumu (Saskaņā ar spriedumu, kannas atrodas nelikumīgs alkoholisks dzēriens ar kopējo daudzumu – 193,258 l) – 5 gab.;
 • Iepakojumi, kuros atrodas alkohols (Saskaņā ar spriedumu, iepakojumos atrodas dažāda tilpuma pudeles un burkas ar atlikušo alkoholisko dzērienu ar kopējo daudzumu – 15,370 l) – 6 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 6479

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.806 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12494”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas izņemtas preces – pārtika ar beigušos termiņu – 13 gab.

 

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824001717=Nr.15890004017 un Nr.11903009318

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.07.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-7899
Automašīna VW Passat Variant v/n KO2403,
A/m aizdedzes atslēga,
A/m reģ. apliecība AF2227077.

KL-8429
A/m VW Passat Variant v.n.z. HT-5826,
A/m atslēga – 2 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11310080017

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.07.2018.., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL-8445):

t/l audi a4 avant bez reģistrācijas nr, bet ar šasijas Nr.WAUZZZ8DZVA274347

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 25618722.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221008018, Nr.11351013718, Nr.15840036818, Nr.11518011816

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 11:30 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.746, Nr.770, Nr.788 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8304, KL-8481, KL-8520, KL-7304”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801921. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumos atrodas 29 gab. 1 l pudeles ar šķidruma atlikumu pēc ekspertīzes. - 3 gab.

Kartona iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2500 cigarešu paciņas. - 5 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 79240 cigaretes. - 3 gab.

Dažāda izmēra iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 48 paciņas ar atlikušajām cigaretēm pēc ekspertīzes - 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 008280, Nr. ENŽ 008279, Nr. ENŽ 12357, Nr. ENŽ 7354, Nr. ENŽ 7578, Nr. ENŽ 7360, Nr. ENŽ 7355, Nr. ENŽ 7710, Nr. ENŽ 7622, Nr. ENŽ 7400, Nr. ENŽ 7290, Nr. ENŽ 7353, Nr. ENŽ 6842, Nr. ENŽ 7391, Nr. ENŽ 7448, Nr. ENŽ 3323 (332-T), Nr. ENŽ 7529, Nr. ENŽ 7886, Nr. ENŽ 7784, Nr. ENŽ 7839, Nr. ENŽ 7141, Nr. ENŽ 7832, Nr. ENŽ 8455

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 11:30 un pārējām mantām – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:30

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 18.jūlija rīkojumi Nr.791, Nr.792, Nr.793, Nr.790  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12558, AL-12559, AL-11407 AL-12613, AL-12614, AL-12615, AL-12616, AL-12617, AL-12618, AL-12619, AL-12620, AL-12621, AL-12622, AL-12623, AL-12624, AL-12625, AL-12626, AL-12636, AL-12637, AL-12638, AL-12639, AL-12640, AL-11994”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1423 pac.

Iepakojums aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.0037772, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas mugursoma “Adidas” – 1 gab.

Iepakojums aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 7gab. degvīna pudeles – 1 gab.

Dažādu izmēru iepakojumi, nodrošināti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 35 vienības ar kontrafakta precēm. 3 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11120086317.

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.07.2018., plkst. 9.00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.

Iznīcināšanas objekts (KL-8472):

A/m Audi A6 ar Lietuvas Reģ. Nr.BNR274.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11261113217

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.07.2018 un 26.07.2018

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 18.jūlija rīkojums Nr.784  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8368”.

Iznīcināšanas objekts:

 • 200 l tilp. metāla mucas līdz pusei pildītas ar gaiši brūnu šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaku – 11 gab.;
 • 200 l tilp. plastmasas muca līdz pusei pildīta ar gaiši brūnu šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaku – 1 gab;
 • Polietilēna maiss, kurā atrodas 12 gab. 1 l tilp. plastmasas pudeles ar šķidruma paraugiem pēc ekspertīzes – 1 gab.;
 • Destilēšanas iekārta 70x70x50 cm – 1 gab.;
 • Dzesēšanas iekārta 180x173x57cm – 1 gab.;
 • Elektriskais sūknis ar apgrieztām gumijas caurulēm – 1 gab.;
 • Cukurs – 225 kg.;
 • Raugs 127,5 kg.;
 • 10 l tilp. tukšas plastmasas kannas – 25 gab.;
 • 5 l tilp. tukša plastmasas kanna – 1 gab.;
 • 25 l tilp. tukšas plastmasas kannas – 3 gab.;
 • 90 l tilp. tukšas plastmasas mucas – 2 gab.;
 • 120 l tilp. tukša plastmasas muca – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11261024418

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 18.jūlija rīkojums Nr.789  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8542”.

Iznīcināšanas objekts:

 • 10 l tilp. kannas pildītas ar etilspirtu saturošu šķidrumu, aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.L140937711 līdz Nr.L140937714 – 4 gab.;
 • 5 l tilp. pudele pildīta ar etilspirtu saturošu šķidrumu, aizzīmogota ar “Security Seal” Nr.L140937715 – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11860003817, Nr.11092049716

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.733, Nr.771 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7256, KL-7944”.

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes Winston – 1500 pac.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažādu marku cigaretes ar kopējo skaitu – 43000 gab.) - 6 gab.

Dažādu izmēru iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu 39 iepakojumos atrodas 18407 cigarešu paciņas un 2 iepakojumos nav noteikts skaits. - 41 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 13300, Nr. ENŽ 5036

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 3.jūlija rīkojumu Nr.738  „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11495, AL-12334”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 20 pac.

Iepakojums ar cigaretēm aizlīmēts ar vp drošības uzlīmi Nr.L14-0724785. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 19 cigarešu paciņas – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 012295, Nr.PG263736, Nr.PG263735, Nr.PG263737, Nr.PG263601, Nr.PG263739

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.07.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.07.2018. rīkojums Nr.774 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12346, AL-12608, AL-12609, AL-12610, AL-12611, AL-12612”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas trīs 2 l tilpuma polietilēna pudeles ar kandžu pēc ekspertīzes veikšanas 4,425 l.
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandža 0,2 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG263841 un Nr.PC291652

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.07.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.07.2018. rīkojums Nr.773 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12604 un AL-12607”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „NZ 10” un 17 cigarešu paciņas „Route 66”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „BAYRON” (lēmumā norādīts ar 7 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840029718, Nr.11170018918 (izdalīts no kriminālprocesa Nr.11170027017), Nr.15840041718, Nr.15840041618, Nr.15840028818, Nr.15840032818 un Nr.11320047417

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.07.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.07.2018. rīkojums Nr.775 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8528, KL-8401, KL-8535, KL-8536, KL-8537, KL-8538, KL-8544”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Premjer” 69800 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 11 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 41400 gab. cigaretes „NZ”, 39600 gab. cigaretes „Marlboro”, 66000 gab. cigaretes „Route 66” un 10000 gab. cigaretes „NZ”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „NZ Gold” 29800 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 34800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Premjer”) – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 51400 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Fest”). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 6600 gab. cigaretes „Fest”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 1445 paciņas (28900 gab.) cigaretes „Minsk capital QS”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas eitanāziju administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AV107746

Datums, kad publicēts paziņojums par izņemtās mantas eitanāziju: 13.07.2018.

Datums, kad notiks eitanāzija: 20.07.2018. plkst.10:00

Eitanāzijas vieta – “Meža vairogi”, Ķekavas pag., Ķekavas novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr. 1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10.jūlija rīkojums Nr.751 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12578”

Eitanāzijas objekts:

 • Kaza – sieviešu kārtas, ar ragiem – 1 gab.;
 • Kaza – sieviešu kārtas, bez ragiem – 1 gab.;
 • Kazas – vīriešu kārtas – 2 gab.;
 • Mājputni (1 gailis, 4 vistas) – 5 gab.;
 • Truši – 14 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11095052816

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 12.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.07.2018. plkst.8:30

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 11.jūlija rīkojums Nr.761 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7142”

Iznīcināšanas objekts:

Automašīnas salona fragmenti – 7 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890021917

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.07.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8039):
Automašīna Peugeot 607 v/n 9622 EK-2, tehniskā pase BAA316805.
Automašīnas aizdedzes atslēga ar pulti - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11094021214

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 29.jūnija rīkojums Nr.718 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4868”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1411391 un Nr.1411393 (saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas 1 l plastmasas pudeles) – 2 gab.;
 • Kanna ar šķidrumu pēc eksperta atzinuma Nr.1411393 – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG263564, Nr.PG263566, Nr.PG263569, Nr.PG263596, Nr.PG263570, Nr.PC291649, Nr.PG263563, Nr.PC291648, Nr.PG127924, Nr.PG263597, Nr.ENŽ 021176, Nr.PG263730, Nr.PG263728, Nr.PG263727, Nr.PG263600, Nr.PG263591, Nr.ENŽ 021909, Nr.ENŽ 021933 un Nr.ENŽ 14695

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.07.2018. rīkojums Nr.747 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12545, AL-12546, AL-12547, AL-12548, AL-12549, AL-12550, AL-12552, AL-12553, AL-12556, AL-12557, AL-12579, AL-12581, AL-12582, AL-12583, AL-12584, AL-12589, AL-12599, AL-12600” un Nr.745 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11322”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,07 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,05 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisku dzērienu 0,15 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,2 l nelegālā alkoholiskā dzēriena).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,2 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,51 l tilpuma stikla burka ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,51 l ).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,15 l caurspīdīga šķidruma).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595664). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 5 l tilpuma polimēra materiāla pudele ar 4880 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantotos 500 ml šķidruma.
Apzīmogota 650 ml tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu.
Apzīmogota 0,7 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošu 0,6 l šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidrumu, drošības uzlīme F14-0062824. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas trīs pudeles 1 l tilpuma „King Robert” ar uzlīmēm „Duty Free only” un viena pudele 1 l tilpuma „Berntzen” ar uzlīmi „Duty Free only” .
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-12223 un Nr.ENŽ-020095

Datums, kad publicēts paziņojums: 3.07.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst.10.00 šķidrumam, plkst. 12.30 tarai

Iznīcināšanas vieta –SIA EKO osta Rīgā, Tvaika iela 39A Šķidrums, Piedrujas iela 20, Rīga -tara 

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.02.2018 rīkojums Nr.205 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL11107” un 18.05.2018 rīkojums Nr.556 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL12223”

Iznīcināšanas objekts:

AL12223

 1. Apzīmogotas 10 l tilpuma plastmasas tvertnes ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar dīzeļdegvielu)      25 gab.
 2. Apzīmogotas 5 l tilpuma (pudeles) kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar benzīnu)                2 gab.
 3. Apzīmogotas 5 l tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar dīzeļdegvielu)    4 gab.
 4. Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar benzīnu), 10 l tilpuma           33 gab.

AL11107

Apzīmogoti iepakojumi ar 2 gumijas tvertnēm (lēmumā norādīts, ka tajās atrodas apmēram 60 litri šķidruma ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku)               2 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221206713, Nr.11360017414, Nr.11151020117, Nr.11088207317, Nr.11130075116

Datums, kad publicēts paziņojums: 3.07.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst.10.00 šķidrumam, plkst. 12.30 tarai

Iznīcināšanas vieta –SIA EKO osta Rīgā, Tvaika iela 39A Šķidrums, Piedrujas iela 20, Rīga -tara 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.06.2018. rīkojums Nr.698 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7318”, 10.04.2018. rīkojums Nr.395 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7271”, 19.04.2018. rīkojums Nr.443 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7965”, 10.04.2018. rīkojums Nr.394 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7494”, 18.05.2018. rīkojums Nr.553 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8402”

Iznīcināšanas objekts:

KL7271

Drošības maiss ar Nr.849978, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 0.5 litru tilpuma pudele ar degvielas paraugiem     1 gab.

KL7318

Papīra iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.A130154438 (Saskaņā ar spriedumu, iepakojumā atrodas 2 litru pudele ar šķidrumu ar naftas produktu specifisku smaku paraugu no caurules un 1,5 litru pudele ar šķidrumu ar naftas produktu specifisku smaku paraugu no metāla kastes atzara) 1 gab.

KL7965

25 litru tilpuma kannas ar dīzeļdegvielu 4 gab.

KL7494

Plastmasas kannas, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, kurās atrodas šķidrums ar naftas produktiem raksturīgu smaku  16 gab.

KL8402

 1. 1 litra tilpuma pudele pēc ekspertīzes    2 gab.
 2. 10 litru tilpuma kanna kura pildīta ar dīzeļdegvielai raksturīgu šķidrumu   1gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903033917 (Atcelta)

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.07.2018., plkst. 8:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, Atkritumu šķirošanas centrā, Rūpniecības ielā 2A.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.07.2018. rīkojums Nr.734 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8157”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar tukšām pudelēm – 16 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG263661, Nr.PG263447 un Nr.ENŽ 021918

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.07.2018. rīkojums Nr.729 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12554 un AL-12563” un 03.07.2018. rīkojums Nr.737 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12601”
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 360 gab. cigaretes „Marble”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer” (lēmumā norādīts ar 11 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „PRIMA” (lēmumā norādīts ar 7 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11331017218, Nr.15840017818 un Nr.11903006018

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.07.2018. rīkojums Nr.735 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8491, KL-8510, KL-8518”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 50 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „ROUTE 66” 500000 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 57060 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 38 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 247000 gab. cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11100002718

Datums, kad publicēts paziņojums 03.07.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.07.2018. rīkojums Nr.736 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8239”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums pēc ekspertīzes ar pudelēm ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas viena tukša 0,5 l tilpuma pudele un četras 5 l tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu ar specifisku alkohola smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11210036915, Nr.11300045016, Nr.15890006917, Nr.11094033916, Nr.11094033318

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam un pārējām mantām – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 2.jūlija rīkojums Nr.730 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6145, KL-7504, KL-7683, KL-7859, KL-8365”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu. Saskaņā ar spriedumu 25 l kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku. - 6 gab.

Aizzīmogoti dažāda veida iepakojumi. Saskaņā ar spriedumu 14 iepakojumos atrodas 1064 cigarešu paciņas un 11 iepakojumos 129 dažāda tilp. pudeles pēc ekspertīzes ar alkohola atlikumiem. - 25 gab.

10 l tilpuma pudeles ar šķidrumu aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.F14-0119204 līdz F14-0119207 - 4 gab.

Iepakojumi ar pudelēm ar NVA plombēm Nr.0588528 un Nr.0588458 - 2 gab.

Iepakojums ar pudelēm ar drošības uzlīmi Nr.F140119203 - 1 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm aizlīmēti un aizplombēti ar plombēm no Nr.Tr0187801 līdz Tr00187810; 0598770; 0588455 un 0588456 - 4 gab.

Iepakojums ar cigaretēm kurā iepakoti 2 gab. iepakojumi un aizplombēts ar nva plombi Nr.0588457 - 1 gab.

Cigarešu iepakojumi aizlīmēti ar VP drošības uzlīmēm no Nr H11-066729 līdz H11066731 - 3 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti ar nva plombēm Nr.0598766; nr.0598767 un nr.0598768 - 3 gab.

Iepakojumi ar pudelēm aizlīmēti ar Vp drošības uzlīmēm no Nr.G13-0456340 līdz G13-0456342 - 3 gab.

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.F140119208 - 1 gab.

Iepakojums ar uzlīmēm un etiķetēm - 1 gab.

Kannas ar šķidrumu aizplombētas ar vp drošības uzlīmēm no Nr.D11 188151 līdz D11 188154 - 4 gab.

Karrtona kaste ar pudelēm ar drošības uzlīmi Nr.D11-188196 - 1 gab.

Kartona kaste ar plombi Nr.0588526 - 1 gab.

Kartona kaste ar plombi Nr.0588527 - 1 gab.

Kartona kaste ar plombi Nr.0588529 - 1 gab.

Kartona kaste ar plombi Nr.0588530 - 1 gab.

maiss ar tukšām pudelēm ar plombi nr.0598769 - 1 gab.

maiss kurā ievietoti 2 iepakojumi ar cigaretēm un aizplombēti ar NVA plombēm Nr.0598764, 0598765 un uzlīmēm Nr TR00187799 un Tr00187800 - 1 gab.

maiss, kurā ievietoti 2 iepakojumi ar cigaretēm un aizplombēts ar plombi Nr.0598763 - 1 gab.

plastikāta maiss kurā ievietoti 2 gab iepakojumi ar cigaretēm un aizplombēts ar nva plombi Nr.0598762 - 1 gab.

Maiss ar korķiem - 1 gab.

Kartona kastes ar tukšām pudelēm - 3 gab.

Noplombēti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 80700 cigaretes. - 9 gab.

Noplombēti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 118940 cigaretes. - 10 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 35860 cigaretes - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. 2018-01324/1, Nr. ENŽ 6583(306-T), Nr. ENŽ 676, Nr. ENŽ 6567, Nr. ENŽ 6126, Nr. ENŽ 6618, Nr. ENŽ 6621, Nr. ENŽ 6617, Nr. 2018-01327/1, Nr. ENŽ 7062, Nr. ENŽ 7094, Nr. ENŽ 6737, Nr. ENŽ 7098, Nr. ENŽ 6248, Nr. ENŽ 6873, Nr. ENŽ 6946, Nr. ENŽ 6992, Nr. ENŽ 7097, Nr. ENŽ 6907, Nr. ENŽ 6991, Nr. ENŽ 6861, Nr. ENŽ 7159, Nr. ENŽ 7142, Nr. ENŽ 7145, Nr. ENŽ 7325, Nr. ENŽ 7088, Nr. ENŽ 7131

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.07.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un pārējām mantām – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.686, Nr.727, Nr.728 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11965, AL-12535, AL-12534, AL-12533, AL-12502, AL-12531, AL-12530, AL-12529, AL-11970, AL-12570, AL-12571, AL-12572, AL-12573, AL-12574, AL-12575, AL-12576, AL-12564, AL-12565, AL-12566, AL-12567, AL-12569, AL-12591, AL-12592, AL-12593, AL-12594, AL-12595, AL-12596”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1575 pac.

Gaisa filtrs – 1 gab.

Spiediena katls “Budget Series” – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11092001118

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.10:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25.jūnija rīkojums Nr.702 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8506”.
Iznīcināšanas objekts:
- Aizzīmogots iepakojums ar “Security Seal” no Nr.A180299009 līdz A180299011, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 7 gab. 5 l tilp. un 1 gab. 1,5 l tilp. pudeles ar šķidrumu atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890009114

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.06.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi Eko”, Stopiņu novads, Rumbula, Getliņu atkritumu poligonā.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13. jūnija rīkojums Nr.650 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8384”.
Iznīcināšanas objekts: 28 gab. paletes uz kurām atrodas dažāda veida drēbes, paletes nozīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr. E14-0996306 līdz Nr. E14-0996322, un palete Nr.E17-1731937.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC291615, Nr.ENŽ 019488, Nr.PG270247, Nr.PG270248, Nr.PG127371, Nr.PG270373, Nr.PC291646 un Nr.222

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.06.2018. rīkojums Nr.699 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12522, AL-12538, AL-12539, AL-12540, AL-12543, AL-12544, AL-12551, AL-12555”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „KLASS” (lēmumā norādīts ar 6 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „BAYRON” (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 5000 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts 22540 gab.) – 3 gab.
Apzīmogota cigarešu „Prima” paciņa (lēmumā norādīts ar 11 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa. Lēmumā norādīts, ka paciņā atrodas 17 cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „KLASS” paciņa (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „ROUTE 66” (lēmumā norādīts ar 9 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840001518, Nr.15840025618, Nr.15840017018, Nr.15890026817, Nr.15840013418, Nr.15840019918 un Nr.15840023418

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.06.2018. rīkojums Nr.701 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8482, KL-8496, KL-8499, KL-8500, KL-8501, KL-8502, KL-8504”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Minsk Super Slims” 48900 gab., cigaretes „Queen Super Slims” 9600 gab. un cigaretes „Minsk City” 3600 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 42280 gab. „NZ Gold”).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „NZ Gold Super Slims” 19800 gab. un cigaretes „Minsk Super Slims” 19800 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme C16-0090008). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas cigaretes „NZ Gold Super Slims” 23800 gab. un cigaretes „Queen Super Slims” 2200 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Winston” 19280 gab.).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 45 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 449800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ” – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39800 gab. cigaretes „NZ”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.218, Nr.ENŽ 013617, Nr.ENŽ 015196, Nr.PG263561, Nr.PG263562, Nr.PG263324 un Nr.ENŽ 019491

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.06.2018. rīkojums Nr.700 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12517, AL-12347, AL-12389, AL-12523, AL-12527, AL-12537, AL-12542”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas četras tukšas pudeles, 0,7 l tilpuma pudele, kurā atrodas 700 ml šķidruma, 0,7 l tilpuma pudele, kurā atrodas 700 ml šķidruma, 0,75 l tilpuma pudele, kurā atrodas 620 ml šķidruma, 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 950 ml šķidruma, 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1980 ml šķidruma, 1 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1000 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts divas 1,0 l tilpuma polietilēna pudeles ar tajās esošo šķidrumu). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju šķidruma daudzums pēc ekspertīzes veikšanas ir 0,455 l.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma polietilēna pudele, kurā atrodas 1,04 l šķidruma.
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,280 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts pildīta ar 100 ml šķidruma).
Apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts pildīta ar 0,2 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518008616

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.06.2018. un 29.06.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.jūnija rīkojums Nr.651 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6989”.
Iznīcināšanas objekts:
20 gab. dažāda tilpuma plastmasas kannas, pildītas ar šķidrumu, 1 gab. iepakojums, kurā atrodas 22 gab. tukšas pudeles, 2 gab. pilnas 1000 l. tilp. tvertnes, pildītas ar šķidrumu, ar alkoholam raksturīgu smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018., plkst. 09:30.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 15.jūnija rīkojums Nr.666 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:
20 gab. kartona kastes, kurās atrodas 240 gab. 1 l. tilp. pudeles ar šķidrumu (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas divi simti četrdesmit viena litra pudeles ar šķidrumu.).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālproceā Nr.11221206713

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 21.jūnija rīkojums Nr.685 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7318”.
Iznīcināšanas objekts: 1 gab. baltas krāsas polimēra matracis šķidruma uzglabāšanai, 1 gab. Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr. A130300292 un G130300293, 1 gab. iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.A130369297, 1 gab. kartona kaste ar drošības uzlīmi Nr.J130346676, 1 gab. papīra iepakojums ar drošības uzlīmi Nr. G130300295 un G130300296, 1 gab. iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1421686.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089022718, Nr.11370013715, Nr.111210006711, Nr.11221127917, Nr.11210034418, Nr.15840005718, Nr.11120078217

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.690, Nr.689, Nr.687, Nr.688 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8343, KL-5915, KL-2483, KL-8175, KL-8476, KL-8492, KL-8480".
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1802715, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 30 gab. dažādu veida tukšas pudeles. 2 gab.
Aizzīmogoti brūnas krāsas iepakojumi. 3 gab.
Brūnas krāsas iepakojumi ar apģērbiem. 21 gab.
Iepakojumi, papīra maisi ar aizsarg zīmēm Nr.G9-427452 un Nr.G9-427451, kuros atrodas (katrā) viena bruņu veste. 2 gab.
Iepakojums (papīra maiss) ar aizsarg zīmi Nr. G9-427453 (uzlīme bojāta), kurā atrodas džinsu audumu bikses 1 gab.
Iepakojums (papīra maiss) ar aizsarg zīmi Nr.G9-427454, kurā atrodas džinsu auduma materiāla bikses. 1 gab.
Iepakojumi ar dažāda veida pudelēm aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0848186 līdz Nr. L14-0848189. 4 gab.
Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm.
Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažādu tilpumu pudeles pildītas ar alkoholam raksturīgu šķidrumu. 2 gab.
Iepakojums, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr. A17-1117839 . Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas metāla materiāla apaļas formas kastīte. 1 gab.
Plastikāta caurules. 75 m.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ-5581

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga, plkst. 14:10.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.maija rīkojumu Nr.652 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12504”
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar dažāda tilpuma pudelēm ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.A17-0378863 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221127317

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 18.jūnija rīkojums Nr.669 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8222”.
Iznīcināšanas objekts:
1. Iepakojumi ar cigaretēm, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no nr.J15-0542084 līdz Nr.J15-0542094. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2544 cigarešu paciņas. 11 gab.
2. Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr. A17-1271762 līdz A17-1271764. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 52 gab. 0.5 pudeles pēc ekspertīzes. 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6293, Nr. ENŽ 6307, Nr. ENŽ 6195, Nr. ENŽ 6168, Nr. ENŽ 6308, Nr. ENŽ 6433, Nr. ENŽ 6416, Nr. ENŽ 6176

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.jūnija rīkojums Nr.654 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12508, AL-12509, AL-12510, AL-12511, AL-12512, AL-12513, AL-12514, AL-12515”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 160 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6169, Nr. ENŽ 6320, Nr. ENŽ 6420, Nr. ENŽ 6256, Nr. ENŽ 6196, Nr. ENŽ 6197, Nr. ENŽ 6248, Nr. ENŽ 6117, Nr. ENŽ 6458, Nr. ENŽ 6258

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 12.jūnija rīkojumiem Nr.653 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12492, AL-12493, AL-12496, AL-12497, AL-12498, AL-12499, AL-12500, AL-12501, AL-12505, AL-12507”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 873 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 6255, Nr. ENŽ 6116, Nr. ENŽ 6319, Nr. ENŽ 6167, Nr. ENŽ 6220, Nr. ENŽ 6481, Nr. ENŽ 6311, Nr. ENŽ 6175, Nr. ENŽ 6199, Nr. ENŽ 6422

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.jūnija rīkojumiem Nr.655 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12480, AL-12482, AL-12483, AL-12484, AL-12485, AL-12486, AL-12488, AL-12489, AL-12490, AL-12491”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 313 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.8:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 20.jūnija rīkojums Nr.681 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogotas kartona kastes ar “Security Seal” no Nr.A180335121 līdz Nr.A180335140, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 l tilp. pudeles ar kopējo atlikušo šķidruma daudzumu – 120445 ml – 20 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520004618

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.06.2018, plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Krustpils iela 63a.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8188):
A/m Mazda 626 ar v/n GC 1571.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518008616

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 19.jūnija rīkojums Nr.679 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6989”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona kastes aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.A171273219 – A171273220, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 22 gab. 0,5 l tilp. pudeles ar šķidrumu atlikumiem, 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290007313

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 15.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.06.2018. plkst.9:00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 15.jūnija rīkojums Nr.667 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4214”

Iznīcināšanas objekts:

 • Kandžas ražošanas aparāta sastāvdaļas (elektriskās spirāles, mucas, kannas, caurules) – 8 gab.;
 • Iepakojumi ar dažādām mantām (tukšas pudeles, korķi, trubiņas) – 2 gab.;
 • Piltuve – 1 gab.;
 • Tukša alumīnija kanna – 1 gab.;
 • Caurspīdīgs plastmasas mērtrauks – 1 gab.;
 • Tukšas 2 l tilp. pudeles – 3 gab.;
 • Tukšas 5 l tilp. pudeles – 4 gab.;
 • Tukšas plastmasas mucas – 20 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520029918

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.06.2018.., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Krustpils iela 63a.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8386):
a/m Chevrolet Kalos ar v/n FH 1947.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 25618292.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG263100, Nr.ENŽ 018428, Nr.PG198499, Nr.PG198814, Nr.PG198813 un PG198808

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.06.2018. rīkojums Nr.662 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12454, AL-12465, AL-12471, AL-12478, AL-12479, AL-12519”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Klass” paciņa (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 140 cigaretes „Klass”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 140 gab. cigaretes „Kiss”, 1000 gab. cigaretes „NZ Super Slims” un 2740 gab. cigaretes „NZ Super Slims”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 800 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 6660 cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11824002118, Nr.15840006518 un Nr.11903007318

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.06.2018. rīkojums Nr.658 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8465, KL-8467, KL-8478”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8465
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Premjer” 4494 paciņas jeb 89880 gab.
KL-8467
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas cigaretes „Premjer” 29800 gab.
KL-8478
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 21 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 62400 gab. cigarešu „Fest”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.479

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2018., plkst. 10.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.06.2018. rīkojums Nr.660 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12470”.
Iznīcināšanas objekts:
Pakete (ar uzrakstu: Ierīce GPS 104).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG263424 un Nr.PG263423

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2018., plkst. 10.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.06.2018. rīkojums Nr.661 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12443 un AL-12444”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar aptuveni 0,7 l kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,5 l kandža).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903007918, Nr.1331011918 un Nr.11181034018

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.06.2018., plkst. 9:00, plkst. 10:00 un plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1a, Ludzā (plkst. 9:00), Stacijas ielā 46, Ludzā (plkst. 10:00) un SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, Atkritumu šķirošanas centrs, Rūpniecības ielā 2A, Ludzā (plkst. 10:30).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.06.2018. rīkojums Nr.659 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8414, KL-8483, KL-8471”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8414
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 8 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos atrodas 38 tukšas stikla pudeles tilpumā 0,5 l, 122 tukšas stikla pudeles tilpumā 0,5 l un 8 plastmasas pudeles tilpumā 1 l ar 4110 ml etilspirta paraugu atlikumiem.
Apzīmogotas plastmasas pudeles tilpumā 5 litri ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 25 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju šķidruma daudzums: 11 pudeles ar 48890 ml etilspirta atlikumiem, 1 pudele ar 3045 ml etilspirta/ūdens šķīduma atlikumiem un 13 pudeles ar 55340 ml etilspirta atlikumiem.
Apzīmogotas plastmasas pudeles tilpumā 10 litri ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 5 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kopējais etilspirta/ūdens šķīduma atlikums pudelēs ir 39435 ml.
KL-8483
Apzīmogotas plastmasas mucas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar etilspirta/ūdens šķidrumu) – 5 gab.
Apzīmogotas 31,5 l tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar etilspirta/ūdens šķidrumu) – 2 gab.
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 8 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos atrodas 10 polimēra materiāla pudeles ar šķidruma atlikumiem, 2 stikla pudeles ar šķidruma atlikumiem, 1 stikla pudele ar šķidruma atlikumu, 18 burkas ar šķidruma atlikumiem un 1 tukša stikla burka.
KL-8471
Apzīmogota kartona kaste ar pudelēm, drošības uzlīmes Nr.L14-0595670 un Nr.L14-0595671. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kastē atrodas viena 5,0 l tilpuma pudele ar alkohola atliekām un 29 tukšas stikla pudeles.
Apzīmogotas 25,0 l tilpuma zilas krāsas polimēra materiāla kannas ar šķidrumu, drošības uzlīmes Nr.L14-0595667, Nr.L14-0595668 un Nr.L14-0595669, - 3 gab.
Apzīmogota kartona kārba (lēmumā norādīts ar tukšām pudelēm, šļūteni un piltuvi), drošības uzlīmes Nr.L14-0656797 un Nr.L14-0656798. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kārbā atrodas 2 tukšas 5 l tilpuma pudeles, viena 5 l tilpuma tukša pudele, caurspīdīga polimērmateriāla šļūtene, baltas krāsas polimērmateriāla piltuve.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088061518, Nr.11210016617 un Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.06.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.06.2018. rīkojums Nr.640 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8456”, 18.05.2018. rīkojums Nr.554 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8411” un 07.06.2018. rīkojums Nr.639 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:
KL8456
1. Iepakojumi ar dažāda veida taru ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - aizplombēti 3 gab.

KL8411
1. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1702920 ( saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 2 gab. pudeles ar caurspīdīgu šķidrumu) 1 gab.

KL7953
1. Kartona kastes ar pudelēm ar šķidrumu, kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm No Nr.A18-0335040 līdz Nr.A18-0335059 20 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089062916, Nr.11089036818, Nr.11088085717, Nr.11089177017 un Nr.11089063818

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00 un Rīga, Piedrujas iela 20, plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.536, Nr.635, Nr.634 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6937, KL-8344, KL-7970, KL-8025, KL-8431”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu veida aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 100200 cigaretes. 13 gab.
25litru tilpuma kannas pēc ekspertīzes Nr.1802858, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku. 14 gab.
5 litru tilpuma kannas pēc ekspertīzes Nr.1802858, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku. 2 gab.
Iepakojums ar pudeli, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. 1 gab.
Dažādu veidu iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas bioloģiskas augsnes kondicionieri. 2 gab.
Kastes ar 50 cigarešu Marble Filter Dr Luxe blokiem katrā, aizzīmogotas saskaņā ar kratīšanas protokolu. 163 gab.
Kastes ar 49 cigarešu Marble Filter Dr Luxe blokiem katrā, aizzīmogotas saskaņā ar kratīšanas protokolu. 13 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210029818

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 11.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2018., plkst. 13:30.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 08.jūnija rīkojums Nr.645 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8425”.
Iznīcināšanas objekts: 7 gab. aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 59 pudeles ar šķidrumu, 10 gab. dažāda izmēra tvertnes un kannas, pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518005017 un Nr.11353031617

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.06.2018., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – SIA “ALL Recycling” teritorija, Bērzaunes iela 8a, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.05.2018. rīkojums Nr.595 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8094” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.05.2018. rīkojums Nr.594 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7770”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8094
1. 25 litru tilpuma kannas piepildītas ar caurspīdīgu šķidrumu, kam raksturīga alkohola smaka, kas aizlīmētas ar valsts policijas drošības uzlīmēm 144 gab.
2. 1000 litru tilpuma tvertnes pildītas ar šķidrumu, kas aizlīmētas ar valsts policijas drošības uzlīmēm 10 gab.
KL7770
1. 1000 litru tilpuma tvertnes ar šķidrumu aizplombētas ar vp drošības uzlīmēm L14-0647727, L14-0647737, L140647739, L14-0647738, L14-0647740 un l14-0647741 6 gab.
2. 1000 litru tilpuma tvertne ar šķidrumu daļēji piepildīta, aizplombēta ar VP drošības uzlīmi Nr.L14-0647720 1 gab.
3. 1000 litru tilpuma tvertne ar šķidruma atlikumiem, aizplombēta ar VP drošības uzlīmi Nr.L14-0647734 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905002517, Nr.15890028717, Nr.11905006117, Nr.11905013017, Nr.11210099815, Nr.11518000218

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.623, Nr.641, Nr.646 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7805, KL-8417, KL-7796, KL-8119, KL-8434, KL-8454”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0956360, kurā saskaņā ar lēmumu jāatrodas 39 dažāda veida cigarešu paciņas - 1 gab.

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.I14 0956359. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas kanna ar etilspirtu - 1 gab.

Iepakojumi, kuros saskaņā ar 15.05.2018. apskates protokolu atrodas 1375 gab. kārbas ar ūdenspīpju tabaku un gaisa atsvaidzinātāji - 38 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti ar VP drošības uzlīmēm no Nr.L140698543 līdz L140698555. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6030 cigarešu paciņas - 13 gab.

Tabakas izstrādājumi iesaiņoti kartona kastēs kas aizplombētas ar vp drošības uzlīmēm no Nr.I14-0674391 līdz I14-0674394. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1490 paciņas ar cigaretēm - 4 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi ar “Security Seal” Nr.A171266014 un Nr.A171266020, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigarešu paciņas – 601 gab. - 2 gab.

Dažādu izmēru iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 79040 cigaretes - 12 gab.

25 l kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm - 2 gab.

5 l kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm - 25 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 5971, Nr. ENŽ 6037, Nr. ENŽ 6051, Nr. ENŽ 5840, Nr. ENŽ 5609, Nr. ENŽ 5948, Nr. ENŽ 5970, Nr. ENŽ 5835, Nr. ENŽ 5947, Nr. ENŽ 5971, Nr. ENŽ 6037, Nr. ENŽ 6051, Nr. ENŽ 5840, Nr. ENŽ 5609, Nr. ENŽ 5948, Nr. ENŽ 5970, Nr. ENŽ 5835, Nr. ENŽ 5947

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.06.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 4.jūnija rīkojumiem Nr.625, Nr.624 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12445, AL-12446, AL-12447, AL-12448, AL-12449, AL-12455, AL-12456, AL-12458, AL-12459, AL-12451, AL-12453, AL-12461, AL-12462, AL-12463, AL-12315”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 2429 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903003418 un Nr.11903007918

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.06.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.06.2018. rīkojums Nr.627 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8406 un KL-8414”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu, drošības uzlīmes no L14-0679137 līdz L14-0679139, - 3 gab. Lēmumā norādīts, ka šķidruma (etilspirta/ūdens šķidruma) daudzums ir 51,020 l un 24,920 l.
Apzīmogots maiss ar pudelēm (pēc ekspertīzes), drošības uzlīme L14-0679136.
Apzīmogotas plastmasas kannas tilpumā 30 l ar šķidrumu – 8 gab. Apskates protokolā norādīts, ka kopējais šķidruma daudzums kannās ir 213,08 l.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088184408

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.06.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.10.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 4.jūnija rīkojumu Nr.622 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8338”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar dažāda veida mantām, aizlīmēts ar security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar apskates protokolu iepakojumā atrodas rokudzelži, nazis un āmurs. - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11210023618, Nr.11815008112 Nr.15840015618

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.06.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.587, Nr.619 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8443, KL-3884, KL-8362”.

Iznīcināšanas objekts:

Drošības maiss ar cigaretēm Nr.00763156. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 20 cigarešu paciņas. - 1 gab.

Kartona iepakojumi ar cigaretēm kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Security Seal no Nr.47*2101312 līdz Nr.47*2101331. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 8928 cigarešu paciņas. - 20 gab.

Iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas cigaretes. - 26 gab.

Aizzīmogoti baltas krāsas iepakojumi, kuros atrodas cigaretes “Winston”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 599600 cigaretes. - 60 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 5488, Nr. ENŽ 4915, Nr. ENŽ 5496, Nr. ENŽ 5372, Nr. ENŽ 180, Nr. ENŽ 5334, Nr. ENŽ 5845, Nr. ENŽ 5614, Nr. ENŽ 5882, Nr. ENŽ 5645, Nr. ENŽ 5676, Nr. ENŽ 5772, Nr. ENŽ 5725, Nr. ENŽ 5899, Nr. ENŽ 5892, Nr. ENŽ 5904, Nr. ENŽ 5495, Nr. ENŽ 5608, Nr. ENŽ 4040, Nr. ENŽ 5652, Nr. ENŽ 5694, Nr. ENŽ 5769, Nr. ENŽ 5696, Nr. ENŽ 5603, Nr. ENŽ 5679, Nr. ENŽ 5599, Nr. ENŽ 5606, Nr. ENŽ 5546, Nr. ENŽ 5726, Nr. ENŽ 5900, Nr. ENŽ 5798, Nr. ENŽ 5583, Nr. ENŽ 5600, Nr. ENŽ 5901, Nr. ENŽ 5601, Nr. ENŽ 5616, Nr. ENŽ 5908, Nr. ENŽ 5615, Nr. ENŽ 5905, Nr. ENŽ 5327, Nr. ENŽ 4972

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.06.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.06.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.586, Nr.590, Nr.614, Nr.615, Nr.616 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12368, AL-12369, AL-12370, AL-12372, AL-12373, AL-12374, AL-12390, AL-12402, AL-12403, AL-12405, AL-12407, AL-12408, AL-12409, AL-12410, AL-12412, AL-12413, AL-12414, AL-12415, AL-12416, AL-12417, AL-12418, AL-12419, AL-12420, AL-12421, AL-12422, AL-12423, AL-12424, AL-12425, AL-12426, AL-12427, AL-12428, AL-12429, AL-12430, AL-12431, AL-12432, AL-12433, AL-12434, AL-12435, AL-12436, AL-12441, AL-12313”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 2151 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221052717 un Nr.1181508112 (Pārcelta)

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.06.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2018., plkst.10.30. pārcelta uz 05.06.2018 plkst 9.00

Iznīcināšanas vieta –Rīgā, Piedrujas ielā 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.05.2018. rīkojums Nr.576 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8097”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.05.2018. rīkojums Nr.593 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3884”

Iznīcināšanas objekts:

KL8097

 1. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1704492 (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atodas 4 gab 5 litru tilpuma pudeles ar caurspīdīgu šķidrumu)             1 gab.

KL3884

 1. Apzīmogoti iepakojumi (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažāda tilpuma tara ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku)            18 gab.
 2. Iepakojumi ar pudelēm 6 gab.
 3. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1317775 ar alkohola atlikumiem 1 gab.
 4. Iepakojums, kurā atrodas dažādu pudeļu nosaukumu uzlīmes    1 gab.
 5. Kannas pēc ekspertīzes Nr.1309388         2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088155717 (Pārcelta)

Datums, kad publicēts paziņojums: 4.06.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2018., plkst.9.00  pārcelta uz 5.06.2018 plkst 8.30

Iznīcināšanas vieta –Rīgā, Piedrujas ielā 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.05.2018. rīkojums Nr.577 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7781”

Iznīcināšanas objekts:

 1. Kartona kaste iepakota maisā un aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.A171196659 (Saskaņā ar lēmumu kastē atrodas, 2 gab. dzeltenas krāsas virves, 1 gab. melnas krāsas virve, 1 gab. baltas krāsas virve,  1 gab. drošības josta, 1 gab. gāzmaska, 3 gab. zaļas krāsas jostas, 2 gab. melnas krāsas jostas, 1 gab. dzeltenas krāsas plastikāta brilles)  1 gab.
 2. Soma aizzīmogota ar “Security Seal” no Nr.J150366429 – J150366430, kurā atrodas dažādas mantas (Saskaņā ar lēmumu soma atrodas 164  gab objekti kas paredzēti šaušanai ar plastmasas bumbiņām, bruņudedzinošā lādiņa “BP-460A” makets, kas izgatavots no koka, rokas granātas makets, kas izgatavots no koka, “Fiskars ” cirvja aizsargs, 3 gab. Auduma siksnas un 1 gab. maskēšanās krēms)        1 gab.
 3. Vairogi iepakoti melnos maisos uz maisiem uzlīmētas drošibas uzlīmes Nr.S17 01196655, A171196656, A171196657, A171196658   4 gab.
 4. Zaļas krāsas koka kaste aizlīmēta ar drošības uzlīmēm Nr.A171196661 un A171196662 (saskaņā ar lēmumu kastē atrodas 8 gab. gāzmaskas komplekti ar somām, 9 gab. izmantotas signālraķetes, 6 gab. žņaugu komplekti)         1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088046315

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 1.jūnija rīkojums Nr.611 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6093”.
Iznīcināšanas objekts:
- Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1503846, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 13 gab. 0,7 l tilpuma pudeles pildītas ar caurspīdīgu šķidrumu, kas ir etilspirta – ūdens šķīdums – 1 gab.;
- Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1503847, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 1 gab. 0,7 l tilpuma pudele pildīta ar caurspīdīgu šķidrumu, kas ir etilspirta – ūdens šķīdums – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088066318

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.06.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.8:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 1.jūnija rīkojums Nr.610 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8354”.
Iznīcināšanas objekts:
- Aizzīmogots iepakojums ar Security Seal Nr.H170584024, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda tilpuma pudeles pildītas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku (27,904 l) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 026167, Nr.ENŽ 013064, Nr.ENŽ 017711, Nr.PG263420, Nr.PG263421 un Nr.ENŽ 015268

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.06.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.06.2018. rīkojums Nr.618 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11701, AL-12393, AL-12440, AL-12437, AL-12438, AL-12388”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas kannas (ar duļķainu šķidrumu ar alkohola smaržu 40 l tilpuma (kā lēmumā minēts)) – 2 gab.
Apzīmogots maisiņš (ar divām 2 l tilpuma pudelēm ar alkohola smaržu, plastmasas trauks ar rokturi, sarkanas krāsas piltuve, kā lēmumā minēts).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts 1,5 l tilpuma pudele ar kandžu 0,490 l).
Apzīmogota polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā 0,2 l ar kandžu).
Apzīmogota polietilēna pudele tilpumā 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,5 l).
Apzīmogota stikla pudele 0,75 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Lēmumā norādīts, ka iepakojumā atrodas 0,5 l tilpuma polietilēna pudele pēc ekspertīzes veikšanas tukša.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.108, Nr.ENŽ 007436, Nr.ENŽ 0016833, Nr.ENŽ 014194, Nr.ENŽ 009967, Nr.PG270043, Nr.PG198252 un Nr.PG270212

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.06.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.06.2018. rīkojums Nr.613 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12270, AL-12379, AL-12386, AL-12391, AL-12392, AL-12387” un 01.06.2018. rīkojums Nr.617 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12439 un AL-12442”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 50 paciņas cigarešu „Route 66”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm - 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 3820 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „Route 66” paciņa (lēmumā norādīts ar 7 cigaretēm „BAYRON”).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 10 paciņas cigarešu „Route 66” ar 200 cigaretēm.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2 paciņas cigarešu „Route 66” ar 40 cigaretēm.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumos kopā atrodas 19200 gab. cigarešu „Route 66”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ Gold” (drošības uzlīme L8*124411). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 120 cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme L14-0742574). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 10 cigaretes „Route 66”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903003418, Nr.11903007918, Nr.11903009318, Nr.15840011018 un Nr.15890017017

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.06.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.06.2018. rīkojums Nr.612 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8406, KL-8414, KL-8429, KL-8436, KL-8440”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 4 gab. (drošības uzlīmes L14-0699791, L14-0699792, L14-0699789, L14-0699788). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2400 gab. cigaretes „Minsk Superslim”, 10 000 gab. cigaretes „Premjer”, 2720 gab. cigaretes „Minsk Superslim”, 200 gab. cigaretes „Minsk Capital QS”, 500 gab. cigaretes „NZ 8”, 600 gab. cigaretes „Queen Superslims”, 180 gab. cigaretes „Premjer”, 2200 gab. cigaretes „Winston”, 640 gab. cigaretes „Winston Superslims”, 17000 gab. cigaretes „Minsk Superslim”, 5400 gab. cigaretes „NZ 8”, 4000 gab. cigaretes „Premjer 7”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” - 3 gab., drošības uzlīmes no L14-0699809 līdz L14-0699811. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 27000 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm, drošības uzlīme L14-0699844. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1100 gab. cigaretes „Premjer” un 400 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 119680 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 78800 gab. cigaretes „Rothmans”, 39840 gab. cigaretes „LD Blue” un 6800 gab. cigaretes „Pall Mall”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 32800 gab. cigaretes „NZ Gold Superslims”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221052717 un Nr.1181508112

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2018., plkst.10.30.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.05.2018. rīkojums Nr.576 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8097”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.05.2018. rīkojums Nr.593 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3884”.
Iznīcināšanas objekts:
KL8097
1. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1704492 (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atodas 4 gab 5 litru tilpuma pudeles ar caurspīdīgu šķidrumu) 1 gab.

KL3884

1. Apzīmogoti iepakojumi (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas dažāda tilpuma tara ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku) 18 gab.

2. Iepakojumi ar pudelēm 6 gab.

3. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1317775 ar alkohola atlikumiem 1 gab.

4. Iepakojums, kurā atrodas dažādu pudeļu nosaukumu uzlīmes 1 gab.

5. Kannas pēc ekspertīzes Nr.1309388 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088155717

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.06.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06.2018., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.05.2018. rīkojums Nr.577 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7781”.
Iznīcināšanas objekts:
1. Kartona kaste iepakota maisā un aizlīmēta ar
drošības uzlīmi Nr.A171196659 (Saskaņā ar lēmumu kastē atrodas, 2 gab. dzeltenas krāsas virves, 1 gab. melnas krāsas virve, 1 gab. baltas krāsas virve, 1 gab. drošības josta, 1 gab. gāzmaska, 3 gab. zaļas krāsas jostas, 2 gab. melnas krāsas jostas, 1 gab. dzeltenas krāsas plastikāta brilles) 1 gab.
2. Soma aizzīmogota ar “Security Seal” no
Nr.J150366429 līdz J150366430, kurā atrodas
dažādas mantas (Saskaņā ar lēmumu somā atrodas 164 gab. objekti, kas paredzēti šaušanai ar plastmasas bumbiņām, bruņudedzinošā lādiņa “BP-460A” makets, kas izgatavots no koka, rokas granātas makets, kas izgatavots no koka, “Fiskars ” cirvja aizsargs, 3 gab. auduma siksnas un 1 gab. maskēšanās krēms) 1 gab.
3. Vairogi iepakoti melnos maisos uz maisiem
uzlīmētas drošibas uzlīmes Nr.S17 01196655,
A171196656, A171196657, A171196658 4 gab.
4. Zaļas krāsas koka kaste aizlīmēta ar drošības
uzlīmēm Nr.A171196661 un A171196662 (saskaņā ar lēmumu kastē atrodas 8 gab. gāzmaskas komplekti ar somām, 9 gab. izmantotas signālraķetes, 6 gab. žņaugu komplekti) 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840014618

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.06., 05.06. un 06.06.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.05.2018. rīkojums Nr.585 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8450”.
Iznīcināšanas objekts:
Atbilstoši procesa virzītāja lēmumam, „NZ GOLD” – kopskaitā 4 999 800 gab., „FEST 7” – kopskaitā 3 999 800 gab., „FEST” – kopskaitā 17 389 780 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518008316, Nr.11355027316

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 28.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.06.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25.maija rīkojums Nr.584 un 2018.gada 28.maija rīkojums Nr.588 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7841, KL-7169”.
Iznīcināšanas objekts: 34 gab. aizzīmogotas kartona kastes, kurās atrodas pudeles, pildītas ar alkoholu (saskaņā ar lēmumu, kastēs atrodas 197 pudeles ar alkoholu), 1 gab. iepakojums, pēc eksperta atzinuma Nr.1611408 (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 3 gab. 0,7 l.tilp. pudeles ar šķidrumu, ar alkoholam raksturīgu smaku), 2 gab. plastmasas kannas ar šķidrumu, pēc eksperta atzinuma Nr.1611408.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 015929, Nr.PG263166, Nr.ENŽ 015701, Nr.PG263169, Nr.108, Nr.PG263419 un Nr.PC291511

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.06.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.05.2018. rīkojums Nr.589 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12354, AL-12357, AL-12364, AL-12367, AL-12270, AL-12378, AL-12382”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,4 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (protokolā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (protokolā norādīts ar kandžu aptuveni 0,05 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 4800 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (protokolā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 840 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11410049017 un Nr.11370010318

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.05.2018., plkst.10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 - miltu maisiem, tarai un alkoholam – Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst. 13:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2018. rīkojums Nr.546 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7647” un 18.05.2018. rīkojums Nr.555 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8268”.
Iznīcināšanas objekts:
KL7647
1. Melnas krāsas muca ar šķidrumu ar alkoholam

raksturīgu smaku, aizplombēta ar plombu

Nr.TR00187797 1 gab.

2. Maisi ar miltiem līdzīgu vielu, aizplombēti ar

plombām 0598591-0598600.0588371-0588380;
0598561-0598570; 0598773-0598774 32 gab.

3. Ūdens sūknis ar zaļas krāsas šļūtenēm 1 gab.

4. 1000 l tilpuma tukši konteineri 8 gab.

5. 20 l tilpuma tukšas plastmasas kannas 9 gab.

6. Tukša melnas krāsas muca 1 gab.

KL8268

1. 20 litru tilpuma kanna ar šķidrumu kas aizlīmēta

ar drošības uzlīmi Nr.0411409 1 gab.

2. 15 litru tilpuma kanna ar šķidrumu, kas aizlīmēta

ar drošības uzlīmi Nr.0311410 1 gab.

3. 40 litru tilpuma kanna ar šķidrumu, kas aizlīmēta

ar drošības uzlīmi Nr.0411405 1 gab.

4. Pudeles, kas iepakotas kartona kastē ar drošības

uzlīmi Nr.L14-0848223 1 gab.

5. Pudeles un burkas, kas iepakotas kartona kastē ar

drošības uzlīmi Nr.L14-0848222 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890022117

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.05.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2013.gada 28.decembra rīkojums Nr.804 „Par pastāvīgās mantas realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7916):
Metāla cilindrs - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518011816, Nr.11130004418, Nr.11091193717, Nr.11088133517, Nr.11518000518, Nr.15840020418, Nr.11270001618

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.531, Nr.543, Nr.558 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7304, KL-8249, KL-8306, KL-8407, KL-8409, KL-8420, KL-8421”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi ar tilpnēm kurās atrodas atlikušais etilspirta saturošs šķidrums, kas aizplombēts ar drošības uzlīmēm Nr. L140979313, L140979321, L1409792324 līdz L140979327, Nr.L140979322 un Nr. L170979323. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 30 l tilp. kanna un 33 dažāda tilp. pudeles ar alkohola atlikumu. - 8 gab.

Iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 235940 cigaretes. - 33 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 12220 cigaretes. - 5 gab.

Metāla kannas ar šķidrumu, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas atlikušais šķidrums pēc ekspertīzes veikšanas. - 3 gab.

Plastmasas kannas ar šķidrumu, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas atlikušais šķidrums pēc ekspertīzes veikšanas. - 2 gab.

Cilindrisks metāla trauks - 1 gab.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 39 dažāda tilp. pudeles ar alkohola atlikumu pēc ekspertīzes veikšanas. - 3 gab.

Dažāda tilpuma un veida kannas un pudeles, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas caurspīdīgs šķidrums – 55,75 l, aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.D140058805 – D140058809 un Nr.A171237650 - 7 gab.

Kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigarešu paciņas – 2450 gab., aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.K140103155 – K140103161 - 7 gab.

Dažāda tilpuma plastmasas pudeles, pēc eksperta atzinuma Nr.1803884 (Pudelēs atrodas šķidrums) - 3 gab.

0,5 l. tilp. plastmasas pudele, tukša - 1 gab.

Iepakojums kurā atrodas cigaretes, un kas ir aizzīmogots ar Security seal uzlīmi Nr.0011297. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 26 paciņas ar cigaretēm - 1 gab.

Iepakojumi ar pudelēm ar drošības uzlīmēm Nr.A17-1271839 un A17-1271840. - 2 gab.

Kanna ar šķidrumu ar drošības uzlīmi Nr.A17-1271842 - 1 gab.

Pudele ar drošības uzlīmi Nr.A17-1271842-tukša - 1 gab.

Paletes uz kurām atrodas dažādu marku cigaretes,paletes nozīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr. E14-0996959 līdz Nr. E14-0996962. Saskaņā ar lēmumu uz paletēm atrodas 447600 cigaretes. - 2 gab.

Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kass ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6110 cigarešu paciņas. - 26 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 4800, Nr. ENŽ 4777, Nr. ENŽ 4799, Nr. ENŽ 4873, Nr. ENŽ 4923, Nr. ENŽ 4797, Nr. ENŽ 4667, Nr. ENŽ 4696, Nr. ENŽ 4705, Nr. ENŽ 4937, Nr. ENŽ 5022, Nr. ENŽ 4980, Nr. ENŽ 4833, Nr. ENŽ 4806, Nr. ENŽ 4124, Nr. ENŽ 4773 229-T, Nr. ENŽ 5094, Nr. ENŽ 5033, Nr. ENŽ 5298, Nr. ENŽ 5038, Nr. ENŽ 5154, Nr. ENŽ 4995, Nr. ENŽ 5246, Nr. ENŽ 4869, Nr. ENŽ 5239

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.515, Nr.559 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12302, AL-12303, AL-12304, AL-12305, AL-12306, AL-12308, AL-12310, AL-12311, AL-12312 AL-12323, AL-12324, AL-12325, AL-12326, AL-12327, AL-12329, AL-12330, AL-12331, AL-12332, AL-12333, AL-12335, AL-12336,AL-12337, AL-12339, AL-12340, AL-12341”

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 1228 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.P129076117, Nr.2017-05454

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10.maija rīkojumu Nr.514 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11536, AL-11781” Iznīcināšanas objekts:

Mob. Telefons “Samsung” (lietots) – 1 gab.

Gliemežvāks – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088115714

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst. 8:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 17.maija rīkojums Nr.547 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8024”.
Iznīcināšanas objekts:
Alkoholiska dzēriena “Jim Beam” 1 l tilp. pudele – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG127639, Nr.ENŽ 015213, Nr.ENŽ 015211, Nr.ENŽ 006872, Nr.ENŽ 015351, Nr.ENŽ 014921, Nr.ENŽ 014253 un Nr.ENŽ 014338

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2018. rīkojums Nr.549 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12301, AL-12316, AL-12317, AL-12320, AL-12321, AL-12345, AL-12352, AL-12353”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,3 l šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogota 2,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 1 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku).
Apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 l).
Apzīmogota plastikāta pudele 0,5 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 500 ml).
Apzīmogota stikla pudele 0,2 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,2 l kandža).
Apzīmogota polietilēna pudele 1,0 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331017018 un Nr.11240009618

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.05.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.05.2018. rīkojums Nr.548 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8391 un KL-8405”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots polietilēna maiss (ar burkām, kurās atrodas nelikumīgie alkoholiskie dzērieni, kā norādīts lēmumā), drošības uzlīme K14-0073866.
Apzīmogota kartona kaste (ar burkām, kurās atrodas nelikumīgie alkoholiskie dzērieni, kā norādīts lēmumā), drošības uzlīme K14-0073865.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Apzīmogota polimēra kanna daļēji pildīta ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu).
Apzīmogota 200 l tilpuma polimēra muca daļēji pildīta ar šķidrumu (lēmumā norādīts 1/3 pildīta ar brāgu).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11353037817 (Precizējums)

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.05.2018., plkst.9.00 pārcelta uz 17.05.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.04.2018. rīkojums Nr.485 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7888”.
Iznīcināšanas objekts:
KL7888
25 litru tilpuma kannas ar šķidrumu aizplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0935678 līdz L14-0935685 – 8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11130066116, Nr.11517031315

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.05.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 14.maija rīkojumi Nr.534, Nr.535 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8404, KL-6657”.
Iznīcināšanas objekts: 16 gab. aizzīmogotas plastmasas kannas ar alkoholisku šķidrumu, 1 gab. iepakojums, kurā atrodas pudeles ar šķidrumu, iepakojums aizzīmogots ar Security Seal numuru F14-0119221, 1 gab. kases aparāts Samsung ER-4615.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 014132

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.05.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.05.2018. rīkojums Nr.542 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12318”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota „NZ” cigarešu paciņa (lēmumā norādīts ar 5 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840016718 un Nr.11331009618

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.05.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.05.2018. rīkojums Nr.541 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8381 un KL-8390”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8381
300 kartona kastes ar cigaretēm: „NZ Gold Super Slims” – kopskaitā 2999400 gab. (Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju.).
KL-8390
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 41540 gab. dažādu marku cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11390023117

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.05.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Rīgā, Piedrujas ielā 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.05.2018. rīkojums Nr.526 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7680”,

Iznīcināšanas objekts:

KL7680

 1. Iepakojumi ar pudelēm, kas aizzīmogoti ar vp drošības uzlīmēm no Nr.L14-0663244 līdz Nr.L14-0663248  (saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 111 gab. 1 litra tilpuma plastmasas pudeles, ar šķidrumu atlikumiem).        5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.110, Nr.681, Nr.ENŽ 013544, Nr.ENŽ 13550, Nr.ENŽ 013760 un PG126979

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.05.2018. rīkojums Nr.530 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12223, AL-12267, AL-12268, AL-12269, AL-12277, AL-12278”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 49 paciņas cigarešu „Route 66” un 31 paciņa cigarešu „Rothmans”.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 2560 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer” (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „Route 66” paciņa (lēmumā norādīts ar 6 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „Route 66” (ar 15 cigaretēm, kā norādīts lēmumā).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 11 gab. cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903007518 un Nr.11824001618

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.05.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.05.2018. rīkojums Nr.529 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8397 un KL-8398”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas cigaretes „KLASS Red”, katrā iepakojumā 49 bloki, blokā 10 paciņas, paciņā 20 cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39920 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11221023618, Nr.11088062617, Nr.11353037817, Nr.11088271813 un Nr.11351021517

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.05.2018

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.05.2018., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta –Rīgā, Piedrujas ielā 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.04.2018. rīkojums Nr.488 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8379”, 27.04.2018. rīkojums Nr.484 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7955”, 27.04.2018. rīkojums Nr.485 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7888”, 27.04.2018. rīkojums Nr.486 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8022” un27.04.2018  rīkojums Nr.487 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8385”

Iznīcināšanas objekts:

KL8379

 1. 60 litru tilpuma melna plastmasas muca ar tajā esošo rūgstošo šķidrumu, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr. L14-0848342                1 gab.
 2. 60 litru tilpuma melna plastmasas muca ar tajā esošo šķidrumu, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr. L14-0848343  1 gab.

KL7955

 1. Pudele ar drošības uzlīmi Nr.K12-014974                1 gab.

KL7888

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1860378 ar pudelēm ar alkoholu, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr. A17-1271694                1 gab.

KL8022

 1. 0.5 litru tilpuma pudeles “Bonaparte”     3 gab.

KL8385

 1. Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1860378 ar pudelēm ar alkoholu, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr. A17-1271694                1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG127574, Nr.92, Nr.ENŽ 013447 un Nr.ENŽ 013616

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.05.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.05.2018. rīkojums Nr.532 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12228, AL-12227, AL-12266, AL-12272”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 5 l tilpuma plastmasas pudele ar kandžas atlikumiem aptuveni 1 l apjomā;
38 l tilpuma alumīnija kanna.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme K14-0073864. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 2 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1920 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma un viena tukša pudele.
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11310077117

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.02.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL7992):
T/l Mini Cooper Countryman ar v/n GF120.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088221517

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.14.00. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 7.maija rīkojumu Nr.505 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8021”.

Iznīcināšanas objekts:

0,2 l. Tilp. pudele ar tajā esošu šķidrumu, kas ir aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi. - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890014317, Nr.11088133517, Nr.11410010317, Nr.11370005617

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 7.maija rīkojumu Nr.506 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7701, KL-7732, KL-7939, KL-8019”.

Iznīcināšanas objekts:

Noplombētas kartona kastes ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 109489 paciņas ar cigaretēm. - 219 gab.

Kastes ar cigaretēm, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 1000 paciņas ar cigaretēm. – 2 gab.

Dažādu marku cigaretes - 240 pac.

Dažādu izmēru iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5834 paciņas ar cigaretēm. - 14 gab.

Kartona iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4000 cigarešu paciņas. – 8 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3720, Nr. ENŽ 3458, Nr. ENŽ 3758, Nr. ENŽ 3494, Nr. ENŽ 3813, Nr. ENŽ 4010, Nr. ENŽ 4398, Nr. ENŽ 4219, Nr. ENŽ 4399, Nr. ENŽ 4351, Nr. ENŽ 1887, Nr. ENŽ 4305, Nr. ENŽ 4068, Nr. ENŽ 2067, Nr. ENŽ 2031, Nr. ENŽ 4153, Nr. ENŽ 4156, Nr. ENŽ 4290, Nr. ENŽ 4356, Nr. ENŽ 3892, Nr. ENŽ 4029, Nr. ENŽ 3940, Nr. ENŽ 4117, Nr. ENŽ 4155, Nr. ENŽ 4361, Nr. ENŽ 3675, Nr. ENŽ 4157, Nr. ENŽ 4035, Nr. ENŽ 4125, Nr. ENŽ 4289, Nr. ENŽ 4355, Nr. ENŽ 4022, Nr. ENŽ 4210, Nr. ENŽ 4021, Nr. ENŽ 4222, Nr. ENŽ 4028, Nr. ENŽ 3931, Nr. ENŽ 4593, Nr. ENŽ 4578, Nr. ENŽ 4626, Nr. ENŽ 1381, Nr. ENŽ 3814, Nr. ENŽ 3674, Nr. ENŽ 3593, Nr. ENŽ 3975, Nr. ENŽ 3726, Nr. ENŽ 3725, Nr. ENŽ 3812, Nr. ENŽ 3505, Nr. ENŽ 3811, Nr. ENŽ 1848, Nr. ENŽ 3543, Nr. ENŽ 1848, Nr. ENŽ 3542, Nr. ENŽ 004250, Nr. ENŽ 4469, Nr. ENŽ 4470, Nr. ENŽ 3506, Nr. ENŽ 4614, Nr. ENŽ 4432, Nr. ENŽ 2174, Nr. ENŽ 2924, Nr. ENŽ 2923, Nr. ENŽ 4608, Nr. ENŽ 4464

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.507, Nr.508, Nr.509, Nr.510, Nr.511, Nr.512 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12201, AL-12202, AL-12203, AL-12204, AL-12205, AL-12231, AL-12232, AL-12233, AL-12234, AL-12235, AL-12236, AL-12237, AL-12238, AL-12239, AL-12240, AL-12242, AL-12243, AL-12244, AL-12245, AL-12246, AL-12247, AL-12248, AL-12249, AL-12250, AL-12251, AL-12252, AL-12253, AL-12254, AL-12255, AL-12257, AL-12258, AL-12259, AL-12260, AL-12261, AL-12263, AL-12264, AL-12265, AL-12280, AL-12281, AL-12282, AL-12186, AL-12187, AL-12188, AL-12189, AL-12190, AL-12191, AL-12192, AL-12193, AL-12194, AL-12196, AL-12197, AL-12198,AL-12199, AL-12200, AL-12219, AL-12283, AL-12284, AL-12285, AL-12286, AL-12287, AL-12288, AL-12289, AL-12290, AL-12291, AL-12292” Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 3466 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290032117

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.05.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7818):
Automašīna RENAULT MASTER bez valsts reģistrācijas numura zīmēm.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās ENŽ-2603, ENŽ-2673, ENŽ-872, ENŽ-2017, ENŽ-255, ENŽ-1252, ENŽ-1278 un ENŽ-1843

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.05.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00, pārējām mantām - Piedrujas iela 20, Rīga, plkst. 14.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.479, Nr.478 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12046, AL-12049, AL-11940, AL-11953, AL-12048, AL-12050, AL-12047, AL-11927”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr. L14-0725015. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 128 cigarešu paciņas. 1 gab.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr. L14-0619949. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 74 cigarešu paciņas. 1 gab.
Iepakojums ar pudelēm, kas aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas dažādu tilpumu pudeles 7 gab. ar caurspīdīgu šķidrumu. 1 gab.
Cigaretes Marble. 10 pac.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr. L14-0025429. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 20 cigarešu paciņas. 1 gab.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Security Seal Nr. L14-0081397. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 74 cigarešu paciņas. 1 gab.
Iepakojumi ar cigaretēm kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Security Seal Nr. L14-8980583, Nr. L14-0980582. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 760 cigarešu paciņas. 2 gab.
Cigaretes Route 66. 21 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210061617

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.05.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojums Nr.473 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7869”.
Iznīcināšanas objekts:
Melnas krāsas polietilēna iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 40000 cigaretes. 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290012118

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.05.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.05.2018. rīkojums Nr.502 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8388”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti dažāda tilpuma plastmasas spaiņi ar 166,046 l brūnas krāsas šķidruma, kam piemīt alkohola smaka (kā norādīts lēmumā), - 11 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (lēmumā norādīts 17 plastmasas pudeles ar 6,82 l šķidruma, kam piemīt alkohola smaka) – 2 gab.;
Alkohola ražošanas ierīces sastāvdaļa – dzesēšanas spainis ar tajā esošo spirāli;
Karsēšanas alumīnija kanna.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840011918 precizējums

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.05.2018., plkst.9.15, 03.05.2018., plkst. 9.00, 07.05.2018., plkst 9.00, 09.05.2018., plkst 9.00 un 11.05.2018., plkst 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.445 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8363".
Iznīcināšanas objekts:
KL8363
Kannas pēc ekspertīzes Nr.1803122, kas noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0125365 līdz Nr.A18-0125460, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas etilspirts. 96 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.05.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.05.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 27. aprīļa rīkojums Nr.483 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:
20 gab. iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1802954 (saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas divi simti trīsdesmit deviņas viena litra pudeles ar šķidrumu un vienas sasistās pudeles lauskas.)
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120035017

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.05.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.05.2018.., plkst. 10:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 31, korpuss 5 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts (KL-7597):

  a/m BMW 320 v/n KC-680

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 22044039.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11815007017, Nr.15890023217

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.05.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.05.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 26.aprīļa rīkojums Nr.475 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7881, KL-8028”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal drošības uzlīmēm - 124 gab.

Kartona kaste ar Security Seal uzlīmēm F14-0120405, F14-0120406 (Saskaņā ar lēmumu, kastē atrodas cigaretes “Route 66” – 50 bloki.) - 1 gab.

Melnas krāsas iepakojums ar Security Seal uzlīmēm F14-0120403, F14-0120404 (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas cigaretes “Winston” – 7 bloki.) - 1 gab.

Kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu, kannās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku) - 13 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas cigaretes “Premjer” – 39800 gab.) - 5 gab.

25 l tilp. kannas pildītas ar caurspīdīgu šķidrumu, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu, kannās atrodas etilspirts) - 14 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 012115, Nr.ENŽ 012284, Nr.ENŽ 28087 un Nr.PG127358

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.05.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.04.2018. rīkojums Nr.489 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12214, AL-12215, AL-12222, AL-12229”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme L14-0595648. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1055 ml šķidruma.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme L14-0595557). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar kandžas atlikumiem aptuveni 0,3 l apjomā.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 011087, Nr.ENŽ 011747, Nr.110, Nr.ENŽ 012704 un Nr.ENŽ 003467

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.05.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.04.2018. rīkojums Nr.477 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12212, AL-12213, AL-12211, AL-12218, AL-12224”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer” (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „NZ” (lēmumā norādīts ar 13 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 4340 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „GOLDENLEAF” paciņa (lēmumā norādīts ar 20 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 31 cigarešu paciņa „Route 66”, 16 cigarešu paciņas „BAYRON”, 10 cigarešu paciņas „NZ Gold”, 27 cigarešu paciņas „NZ”, 14 cigarešu paciņas „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11331003318, Nr.15840014218 un Nr.11290005318

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.05.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.04.2018. rīkojums Nr.474 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8364, KL-8372, KL-8378”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 27 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 109620 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39280 gab. cigaretes „KISS Romantic”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – Pakete Nr.1C; Nr.2C; Nr.3C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Route 66” pa 420 cigarešu paciņām katrā), - 3 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm – Pakete Nr.4C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Marble” 420 cigarešu paciņas).
Apzīmogots iepakojums – Pakete Nr.5C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Marble” 400 paciņas).
Apzīmogots iepakojums – Pakete Nr.6C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Klass” 240 paciņas).
Apzīmogots iepakojums – Pakete Nr.7C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „NZ Gold” 110 paciņas un „Bond Street Red” 15 paciņas).
Apzīmogots iepakojums – Pakete Nr.8C (lēmumā norādīts ar cigaretēm „Route 66” 260 paciņas).
Apzīmogots iepakojums – Pakete Nr.9C (lēmumā norādīts ar cigaretēm Bond Street Red” 30 paciņas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11310094517, Nr.11221097817 un Nr.11120078817

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.05.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. īkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8135, KL-7963, KL-8085):

A/M Volvo 850 Reģ. Nr. KK-5790 pēc avārijas. 1 gab.

A/M VW Golf Reģ Nr. DL-8625 (numuri nav). 1 gab.

A/M Audi 80 reģ Nr. FCT-158. 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840011918

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.05.2018., plkst.9.15, 03.05.2018., plkst. 9.00, 07.05.2018., plkst 9.00, 08.05.2018., plkst 9.00 un 09.05.2018., plkst 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.445 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8363".
Iznīcināšanas objekts:
KL8363
Kannas pēc ekspertīzes Nr.1803122, kas noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0125365 līdz Nr.A18-0125460, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas etilspirts. 96 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890037516 un Nr.11088149317

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018. un 02.05.2018.
Iznīcināšanas vieta: medikamentiem - SIA “Entalpija”, Gaujas iela 24, Vangaži, 27.04.2018. plkst.10:00, iepakojumiem – Piedrujas iela 20, Rīga, 02.05.2018. plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 11.aprīļa rīkojums Nr.408 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6982” un 2018.gada 11.aprīļa rīkojums Nr.407 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8124”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-6915

Dažādu izmēru paletes ar kartona iepakojumiem, paletes aplīmētas ar muitas drošības uzlīmēm – 29 gab., uz kurām saskaņā ar lēmumu par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem, atrodas:

Suspension 60 ml ar nosaukumu ”LIVSON” – 100 kartona kastes ar kopējo preču daudzumu 9994 gab. mazumtirdzniecības iepakojumā iepakota viena pudelīte ar tilpumu 60 ml;
Injection 30 mg/ml ar nosaukumu ”SHAYLOK” – 406 kartona kastes ar kopējo preču daudzumu 146160 gab. mazumtirdzniecības iepakojumi, kur katrā mazumtirdzniecības iepakojumā iepakotas 10 stikla ampulas ar tilpumu 1 ml;
Injection 30 mg/ml ar nosaukumu ”SHAYLOK” – 1 kartona kastes ar kopējo preču daudzumu 19 gab. mazumtirdzniecības iepakojumi, kur katrā mazumtirdzniecības iepakojumā iepakotas 10 stikla ampulas ar tilpumu 1 ml;
Injection 30 mg/ml ar nosaukumu ”QUPEN FORTE” – 2 kartona kastes ar kopējo preču daudzumu 637 gab. mazumtirdzniecības iepakojumi, kur katrā mazumtirdzniecības iepakojumā iepakotas 10 stikla ampulas ar tilpumu 1 ml;
18 kartona kastes ar bērtā veidā sabērtām ampulām (tilpums 1 ml) bez iepakojumiem;
158 kartona kastes ar iepakojuma materiālu - lietošanas instrukcijas, mazumtirdzniecības iepakojumi ar nosaukumu ”QUPEN FORTE” uz ampulām līmēt paredzētās uzlīmes (iznīcināšana – Piedrujas ielā 20, Rīgā);
24 kartona kastes ar pārpakošanas rezultātā radītajiem pārpakošanas materiāliem un izlietotajiem iepakojumiem (iznīcināšana – Piedrujas ielā 20, Rīgā).

KL-8124

Iepakojums ar dažāda veida medikamentiem, kas iesaiņoti papīra maisā un aizlīmēts ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0778203 un Nr.L14-0778204 – 1 gab., kurā saskaņā ar lēmumu par lietisko pierādījumu/priekšmetu iznīcināšanu, atrodas:

1. Baltas krāsas tablešu fragmenti (1,1157g, izpētes objekta Nr.1.1.1./ķ.1.);

2. Tablešu fragmenti ar dzeltenas krāsas apvalku un baltas krāsas pildījumu (0,8084g, izpētes objekta Nr.1.1.2./ķ.2.);

3. Baltas krāsas tablešu fragmenti (12,8334g, izpētes objekta Nr.1.1.3./ķ.3.);

4. Baltas krāsas pulverveida viela (49,561g, izpētes objekta Nr.1.2.1./ķ.4.);

5. Bezkrāsas caurspīdīgs šķidrums (70ml, izpētes objekta Nr.1.3./ķ.5.);

6. Bezkrāsas caurspīdīgs šķidrums (8ml, izpētes objekta Nr.1.5./ķ.7.);

7. Brūnas krāsas caurspīdīgs šķidrums (35ml, izpētes objekta Nr.1.6./ķ.8.);

8. Brūnas krāsas caurspīdīgs šķidrums (52ml, izpētes objekta Nr.1.7./ķ.9.);

9. Bezkrāsas caurspīdīgs šķidrums (25ml, izpētes objekta Nr.1.8.1./ķ.10.);

10. Dzeltenas krāsas caurspīdīgs šķidrums (10ml, izpētes objekta Nr.1.10. /ķ.12.);

11. Bezkrāsas caurspīdīgs viskozs šķidrums (9ml, izpētes objekta Nr.1.13.1./ķ.15.);

12. Bezkrāsas caurspīdīgs šķidrums (15ml, izpētes objekta Nr.1.15.1./ķ.17.);

13. Baltas krāsas apaļas formas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām un melnu uzrakstu „SW 399” vienā tabletes virsmas pusē (kopējā masas tabletēm 1,1000g, izpētes objekta Nr.1.17./ķ.19.);

14. Baltas krāsas tablešu fragmenti (1,0733g, izpētes objekta Nr.1.18./ķ.20.);

15. Baltas krāsas apaļas formas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām (kopējā masa 50 tabletēm 5,7101g, izpētes objekta Nr.1.19./ķ.21.);

16. Baltas krāsas sirds formas tabletes (kopējā masa 23 tabletēm 2,6250g, izpētes objekta Nr.1.21./ķ.23.);

17. Iedzeltenas krāsas, caurspīdīga, želejveidīga masa (4,8002g, izpētes objekta Nr.1.22.1./ķ.24.);

18. Baltas krāsas krēmveida masa (11,3297g, izpētes objekta Nr.1.23.1./ķ.25.);

19. Baltas krāsas krēmveida masa (12,8141g, izpētes objekta Nr.1.24.1./ķ.26.);

20. Brūnas krāsas krēmveida masa (15,4064g, izpētes objekta Nr.1.24.2./ķ.27.);

21. Baltas krāsas tablešu fragmenti (2,9614, izpētes objekta Nr.1.25./ķ.28.);

22. 377 tabletes iepakojumos „Lamotrix 25mg Medochemie 30 tabletes”;

23. 60 tabletes iepakojumos „Lamotrix 50mg Medochemie 30 tabletes”;

24. 322 tabletes iepakojumos „Haloperidol-Richter 1,5mg Gedeon Richter 50 tabletes”;

25. 311 tabletes iepakojumos „Chlorpromazine 50mg Dr. Reddy’’s 28 tabletes”;

26. 222 tabletes iepakojumos „Euthyrox 100mikrogrami tabletes MerekSerono 50 tabletes”;

27. 40 tabletes iepakojumos „Berlocid 800mg/160mg Berlin-Chemie Menarini 20 tablešu”;

28. 200 tabletes iepakojumos „Senade tabletes 6x20 tabletes Cipla”;

29. 184 tabletes iepakojumos „Kventiax 200mg 60 apvalkotās tabletes KRKA”;

30. 60 tabletes iepakojumā „Quetiapine Actavis 200mg 60 apvalkotās tabletes”;

31. 53 tabletes iepakojumā „Nantarid 200mg 60 tablešu Gedeon Richter”;

32. 44 tabletes iepakojumā „Berlipril 10mg 30 tablešu Berlin-Chemie Menarini”;

33. 30 tabletes iepakojumā „Bisacodyl-Grindex 5mg 40 zarnās šķīstošas tabletes”;

34. 16 kapsulas iepakojumā „Hiconcil 500mg KRKA 16 kapsulas”;

35. 60 tabletes iepakojumā „Rispolept 1 mg 60 tabletes”;

36. 27 kapsulas iepakojumā „Pamecil 500mg 20 kapsulas Medochemie”;

37. 10 tabletes iepakojumā „Stoptussin 4mg/100mg 20 tabletes”;

38. 35 kapsulas iepakojumā „ferratab comp. 152,10mg/0,50mg 30 kapsulas”;

39. 34 tabletes iepakojumā „Formetic 850mg Polpharma 60 apvalkotās tabletes”;

40. 17 tabletes iepakojumā „Canephron 60 apvalkotās tabletes Bionorica”;

41. 26 kapsulas iepakojumā „Furamag 50mg 30 cietās kapsulas Olainfarm”;

42. 18 tabletes iepakojumā „Melox 15mg 20 tabletes Medochemie”;

43. 50 tabletes iepakojumā „Cinnarizin Actavis 25mg 50 tabletes”;

44. 20 kapsulas iepakojumā „Phezam 400mg/25mg 60 cietās kapsulas Actavis”;

45. 44 tabletes iepakojumā „Riboksīns Borimed 200mg inozīna 50 apvalkotās tabletes”;

46. 26 tabletes iepakojumā „Betahistine Actavis 24 mg 50 tabletes”;

47. 22 tabletes iepakojumā „ALLOCHOL 50 apvalkotās tabletes”;

48. 2 tabletes iepakojumā „Airtal 100mg 20 apvalkotās tabletes”;

49. 10 tabletes iepakojumā „Doxy-M-ratiopharm 100mg 10 tabletes”;

50. 23 tabletes iepakojumā „Doppel herz 30 tabletes Magnijs 400+B1+B6+B12+folijskābe”;

51. 28 tabletes iepakojumā „Levomicetin – rakstīts krievu valodā 500mg 20 tabletes”;

52. 60 tabletes iepakojumos „Betamax 100mg Grindex 30 tabletes”;

53. 50 tabletes iepakojumā „Tisercin 25mg 50 apvalkotās tabletes”;

54. 17 tabletes iepakojumā „Furesomīds Olainfarm 40mg 50 tabletes”;

55. 201 tablete iepakojumos „L-Thyroxin Berlin-Chemie 75 mikrogrami 100 tablešu”;

56. 5 pudelītes ar saturu iepakojumos „Latizolil 50 ug/ml”;

57. 26 tabletes iepakojumā „Hair Volume 30 tabletes”;

58. 13 tabletes iepakojumā „Validols phs 20 tabletes”;

59. 30 tabletes iepakojumā „Concor 5 mg 30 apvalkotās tabletes Merck Serono”;

60. 8 tabletes iepakojumā „Concor 5mg apvalkotās tabletes Merck”;

61. 2 tabletes iepakojumā „Kventiax 100mg apvalkotās tabletes”;

62. 27 tabletes iepakojumā „Indometacin Sopharma zarnas šķīstošās apvalkotās tabletes 25mg indometacinum”;

63. 8 tabletes iepakojumā „Validol – farmstandart krievu valodā”;

64. 11 kapsulas iepakojumā „Loperamide-Grindex 2mg 10 cietās kapsulas”, kas iepakoti papīra maisā, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.L14-0778203 un Nr.L14-0778204.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11095001717, Nr.11170016817, Nr.11518023915

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 17. un 19.aprīļa rīkojumi Nr.426, Nr.427 un Nr.449 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7563, KL-8043, KL-6578”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. kanna ar šķidrumu, aizlīmēta ar VP drošības uzlīmi Nr. J13-0275164, 1 gab. 0,5 l tilp. tukša plastmasas pudele, 2 gab. 25 l tilp. plastmasas kannas ar šķidrumu, 1 gab. 40 l tilp. metāla kanna ar šķidrumu, 1 gab. iepakojums, kurā atrodas pudeles ar alkohola atlikumiem.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518003717

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 29.marta rīkojums Nr.365 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7882".
Iznīcināšanas objekts:
Kastes, kurās atrodas cigarešu filtri, nozīmogotas ar Securtiy Seal numuriem no Nr. L14-40888176 līdz L14-40888181. 3gab.
Kartona kastes, kurās atrodas cigarešu filtri, un kastes ir sakrautas uz paletēm, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr. L14-088133 līdz L14 0888148. 191 gab.
Paletes ar cigarešu filtru papīra ruļļiem, nozīmogotas ar Security Seal uzlīmi Nr. L14-0888164. 1 gab.
Paletes ar cigarešu paciņas sagatavēm, nozīmogotas ar Security Seal Nr. L14-0888167 līdz L140888168. 2 gab.
Paletes uz kurām atrodas kartona kastu sagataves un paletes ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr. L14-0888149 līdz L14-0888159. 11 gab.
Iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. 6 gab.
Iepakojums, kurā atrodas plastmasas kaste ar cigarešu filtriem, aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. L14-0888195. 1 gab.
Kartona kastes, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm Nr.L14-0620859 līdz L14-0620867. 9 gab.
Palete ar kannām kurās atrodas baltas krāsas šķidrums, Secuity Seal uzlīmi Nr. L14-0888171. 1 gab.
Paletes ar baltiem papīra ruļļiem, nozīmogotas ar Secuirty Seal uzlīmēm no Nr. L14-0888165 līdz L14-0888166. 2 gab.
Paletes uz kurām atrodas kartonu kastu sagataves un paletes ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm Nr. L14-0888169, L14-0888170, L14-0888172 līdz L14-088175. 6 gab.
Paletes uz kurām atrodas folija ruļļi, paletes ir nozīmogotas ar Security Seal Nr. L14-0888163. 1 gab.
Paletes uz kurām atrodas plēves ruļļi, paletes ir nozīmogotas ar Security Seal Nr. L14-0888160 līdz L14-0888162. 3 gab.
Plastmasa trupas. 11 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15840011918 (Atcelta)

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018., plkst.9.15 un 02.05.2018, plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.445 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8363".
Iznīcināšanas objekts:
KL8363
Kannas pēc ekspertīzes Nr.1803122, kas noplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.A18-0125365 līdz Nr.A18-0125460, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas etilspirts, - 96 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903000218

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.04.2018. rīkojums Nr.466 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8373”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu (drošības uzlīmes I14-0191555, I14-0191556) – 2 gab.
Apzīmogotas melnas plastmasas mucas ar šķidrumu (drošības uzlīmes no I14-0191552 līdz I14-0191554) – 3 gab.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme K14-0073815). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju maisā atrodas 5 l tilpuma pudele un piecas 1 l tilpuma pudeles.
Apzīmogots maiss (lēmumā norādīts kandžas aparāts ar caurulēm un atdzesētāju (drošības uzlīme I14-0175487).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG127638, Nr.PG027820 un Nr.ENŽ 011534

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.04.2018. rīkojums Nr.461 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12183, AL-12184, AL-12210”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota pakete ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 4 tukšas pudeles, 1,5 l tilpuma pudelē atrodas 880 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma, 1 l tilpuma pudelē atrodas 970 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma un 0,7 l tilpuma pudelē atrodas 710 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem (droš. uzl. L14-0595570). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1480 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma un 1,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 1520 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma;
Alkohola ražošanas ierīces sastāvdaļa – plastmasas kanna ar tajā ierīkotu spirālē savītu metāla cauruli;
Alkohola ražošanas ierīces sastāvdaļa – alumīnija kanna ar tajā ierīkotu elektrisko tenu;
Apzīmogota 2 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts šķidruma daudzums 0,7 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.44-0001

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.04.2018. rīkojums Nr.460 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11675”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts Valdo pārtikas etiķa essence 70%, 0,35 l plastmasas pudeles, 16.gab.).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.112611113217, Nr.11815007017, Nr.11905007717, Nr.11905003718 un Nr.11353022017

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.447 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8368”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.444 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7881”, 19.04.2018. rīkojums Nr.442 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7814”, 19.04.2018. rīkojums Nr.448 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8367” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.04.2018. rīkojums Nr.446 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7809”.
Iznīcināšanas objekts:

KL8368
1. 5 litru tilpuma kannas ar šķidrumu, kannas ir aizzīmogotas - 2 gab.
2. 25 litru tilpuma kannas ar šķidrumu, kannas ir aizzīmogotas - 2 gab.
3. Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti un kuros atrodas pudeles ar šķidrumu - 2 gab.

KL7881
1. Kannas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0935695 līdz Nr.L14-0935707, - 13 gab.

KL7814
1. 20 l tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm - 9 gab.
2. 5 l tilpuma kannas pēc ekspertīzes ar šķidruma ar alkoholam līdzīgu smaku atlikumiem, aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.A171237632 – A171237647 - 16 gab.
3. 5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-1237565 līdz Nr.A17-1237577 - 13 gab.
4. 5 l tilpuma plastmasas kannas, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, kurās atrodas šķidrums - 16 gab.
5. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1801684, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 9 pudeles ar šķidruma paraugiem - 1 gab.
6. Kartona kastes ar 16 gab. 0,5 l tilpuma pudelēm ar šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku atlikumiem, aizzīmogotas ar “Security Seal” no Nr.D140094776 līdz Nr.D140094778 - 3 gab.
7. Kaste ar uzlīmēm kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.I14-0908386 līdz Nr.I14-0908389 - 1 gab.
8. Kastes ar pudeļu korķiem, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.I14-0698568 līdz Nr.I14-0698575 - 8 gab.

KL8367
1. 5 litru tilpuma kannas, kurās atrodas šķidrums un kas ir aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm - 25 gab.

KL7809
1. Apzīmogots kartona iepakojums ar Security Seal uzlīmēm (Saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas 16 gab. dažāda tilpuma pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku atlikumiem pēc ekspertīzes)- 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905001317 un Nr.11355015616

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: Bērzaunes ielā 8a, Rīgā, plkst.10:00, Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 12.aprīļa rīkojums Nr.411 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6915” un 2018.gada 13.aprīļa rīkojums Nr.414 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7718”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-6915

Kartona kastes, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 2543 1 l pudeles ar alkoholu – 212 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Iepakojumi, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4 gab. 1 l pudeles ar alkoholu un 59 gab. 1 l pudeles ar alkohola atlikumiem pēc ekspertīzes – 9 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā).

KL-7718

1000 l tilpuma tvertne , kas aizlīmēta ar uzlīmi Nr.L14-0908402 un L14-0908403 un ar NVA plombēm Nr.05988058 un nr.0598806. Saskaņā tvertnes mērskalu tvertnē atrodas 950 l alkohols – 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
1000 l tilpuma tvertne , kas aizlīmēta ar uzlīmi Nr.L14-0908407 un Nr.L14-0908408 un ar NVA plombēm Nr.01458207 un nr.01458206. Saskaņā tvertnes mērskalu tvertnē atrodas 400 l alkohols - 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
1000 l tilpuma tvertne , kas aizlīmēta ar uzlīmi Nr.L14-0908409 un ar NVA plombēm Nr.0598983 un nr.0598807. Saskaņā tvertnes mērskalu tvertnē atrodas 700 l alkohols - 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
1000 l tilpuma tvertne ar piestiprinātu sūkni, kas aizlīmēta ar uzlīmi Nr.L14-0908401 un ar NVA plombēm Nr.0599488 un nr.0599489. Saskaņā tvertnes mērskalu tvertnē atrodas 1000 l alkohols – 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
1000 l tilpuma tvertne kas aizlīmēta ar uzlīmi Nr.L14-0908405 un L14-0908406 un ar NVA plombēm Nr.0598803 un nr.0598804. Saskaņā tvertnes mērskalu tvertnē atrodas 1000 l alkohols – 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Aizzīmogotas kartona kastes, kurās atrodas nepilnas pudeles pēc ekspertīzes – 33 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Aizzīmogotas kastes, kurās atrodas nelikumīgi alkoholiskie dzērieni – 33 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Kartona kastes aizlīmētas ar security seal uzlīmēm no Nr.I14-0935644 līdz Nr.I14-0935653 – 10 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Kartona kastes aizlīmētas ar security seal uzlīmēm no Nr.K11-3293132 līdz Nr.K11-3293134 – 3 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Kartona kastes aizlīmētas ar security seal uzlīmēm no NrA17-1237580 līdz Nr.A17-1237589 – 10 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Maiss pēc eksperta atzinuma Nr.1701826. saskaņā ar lēmumu maisā atrodas 6 pudeles ar šķidruma paraugiem – 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Vizuāli nosakot 275 l alkohols – 11 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Filtrs ar šļūteni, iesaiņots maisā ar “Security Seal” Nr.L140778631 – 1 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā);
Kartona kastes, kas aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu šī rīkojuma pozīcijās 6, 7, 8, 9, 10, un 14 kastēs atrodas pudeles ar 500 l alkohola atlikumiem pēc ekspertīzes – 4 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Kartona kastes, kurās atrodas pudeļu korķi, kastes nozīmogotas ar Sec.Seal uzlīmēm no Nr. L140908503 līdz L140908509 – 7 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā);
Kartona kastes, kurās atrodas tukšas pudeles, kastes nozīmogotas ar Sec.seal uzlīmēm no Nr. L140908510 līdz L140908529 – 20 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā);
Papīra maiss, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas burka ar 2 l alkohola – 1 gab. (Iznīcināšana Bērzaunes ielā 8a, Rīgā);
Filtri un uzlīmes, iesaiņoti maisā ar “Security Seal” Nr.L140778633 – 1 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā);
Papīra maiss ar dažādām mantām, aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.L140641550 – 1 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā);
Paletes uz kurām atrodas tukšas stikla pudeles (liels daudzums) – 4 gab. (Iznīcināšana Piedrujas ielā 20, Rīgā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 13648

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga, plkst. 9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 3.aprīļa rīkojums Nr.372 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11536”.
Iznīcināšanas objekts:
ZZ SIM karte – 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11095137216, Nr.15890022017 un Nr.15840015618

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 17.aprīļa rīkojums Nr.428 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7243, KL-8342, KL-8362”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-7243
- Dažādu marku cigaretes – 3639 pac.

KL-8342
- Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm, no Nr.E171732244 līdz E171732252 (saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 105 gab. iepakojumi ar tabakas augu fragmentu un sarkanbrūnas sīrupveida vielas maisījumiem) – 9 gab.

KL-8362
- Aizzīmogoti brūnas krāsas iepakojumi, kuros atrodas cigaretes “Gold Mount” (saskaņā ar lēmumu, kopējais skaits sastāda - 239980 paciņas) – 960 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 3294, Nr. ENŽ 3398, Nr. ENŽ 3176, Nr. ENŽ 3413, Nr. ENŽ 3277, Nr. ENŽ 3462, Nr. ENŽ 3264, Nr. ENŽ 3414, Nr. ENŽ 3229, Nr. ENŽ 3310, Nr. ENŽ 3293, Nr. ENŽ 3292, Nr. ENŽ 3235, Nr. ENŽ 3278, Nr. ENŽ 3388, Nr. ENŽ 3461, Nr. ENŽ 3279, Nr. ENŽ 2969, Nr. ENŽ 3010, Nr. ENŽ 3295, Nr. ENŽ 3397

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst.10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 17.aprīļa rīkojums Nr.430 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12144, AL-12145, AL-12146, AL-12147, AL-12148, AL-12149, AL-12150, AL-12151, AL-12152, AL-12153, AL-12155, AL-12156, AL-12157, AL-12158, AL-12159, AL-12160,AL-12161, AL-12163, AL-12165, AL-12166, AL-12167”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 530 pac.
Cigaretes “Route 66” – 327 pac.
Cigaretes „NZ Gold” – 20 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 009743

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga, plkst.9:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 17.aprīļa rīkojums Nr.429 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11278”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar dažādām mantām (saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas auzu pārslas “Herkuless” – 2 gab., bezalkoholisks dzēriens “Darida” – 1 gab., saulespuķu eļļa “Mājas” – 1 pudele – 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 3136, Nr.ENŽ 3137, Nr.ENŽ 3169, Nr.ENŽ 3133, Nr.ENŽ 2002, Nr.ENŽ 3174, Nr.ENŽ 2797, Nr.ENŽ 2787, Nr.ENŽ 3076, Nr.ENŽ 2823, Nr.ENŽ 1092, Nr.ENŽ 2982, Nr.ENŽ 2925, Nr.ENŽ 1220, Nr.ENŽ 2959, Nr.ENŽ 2830, Nr.ENŽ 2778, Nr.ENŽ 1219, Nr.ENŽ 1101, Nr.ENŽ 1100, Nr.ENŽ 1218, Nr.ENŽ 2865, Nr.ENŽ 2849, Nr.ENŽ 3082, Nr.ENŽ 2352, Nr.ENŽ 2788, Nr.ENŽ 2832, Nr.ENŽ 3075, Nr.ENŽ 2798, Nr.ENŽ 2763, Nr.ENŽ 3000, Nr.ENŽ 3167, Nr.ENŽ 3130, Nr.ENŽ 3003, Nr.ENŽ 3138, Nr.ENŽ 3009, Nr.ENŽ 3001, Nr.ENŽ 3002, Nr.ENŽ 3134, Nr.ENŽ 2884

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst.10:00, brūnas krāsas somai – Piedrujas iela 20, Rīga, plkst.14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 4.aprīļa rīkojumi Nr.378, Nr.379, Nr.380, Nr.381 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12075, AL-12076, AL-12077, AL-12078, AL-12079, AL-12080, AL-12081, AL-12082, AL-12083, AL-12084, AL-12085, AL-12086, AL-12087, AL-12088, AL-12089, AL-12090, AL-12091, AL-12092, AL-12093, AL-12094, AL-12095, AL-12096, AL-12097, AL-12098, AL-12099, AL-12100, AL-12101, AL-12102, AL-12103, AL-12104, AL-12108, AL-12109, AL-12110, AL-12111, AL-12112, AL-12113, AL-12115, AL-12116, AL-12117, AL-12118”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes – 1626 paciņas;
Brūnas krāsas soma – 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905010716

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.aprīļa rīkojums Nr.421 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7164”.
Iznīcināšanas objekts:
- Kartona kaste ar cigaretēm, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0778292 un Nr.L14-0778293. Saskaņā ar paskaidrojošo uzrakstu uz kastes, kastē atrodas 500 cigarešu paciņas – 1 gab.;
- Kaste ar Security Seal Nr.J130402395. Saskaņā ar lēmumu, kastē atrodas 7 cigarešu bloki – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905010716

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20., 23., 24., 25.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst.9:00
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.aprīļa rīkojums Nr.422 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7164”.
Iznīcināšanas objekts:
- Dažāda tilp. kannas pildītas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal. Šķidruma daudzums noteikts vizuāli, kannās atrodas 350 l alkohols – 14 gab.;
- Dažāda tilp. kannas, pildītas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal no Nr.L140908259 līdz L140908290. Šķidruma daudzums noteikts vizuāli, kannās atrodas 800 l alkohols – 32 gab.;
- Kartona kastes ar dažādu tilp. un marku pildītām pudelēm, aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar paskaidrojošajiem uzrakstiem uz kastēm, katrā kastē atrodas 12 gab. 0,7 l pudeles ar alkoholu, kopā 798 l alkohols – 95 gab.;
- Kartona kastes ar pildītām pudelēm, aizlīmētas ar Security Seal no Nr.J13040238 līdz J130402368 un no Nr.J130402384 līdz J130402387. Saskaņā ar paskaidrojošajiem uzrakstiem uz kastēm, katrā kastē atrodas 12 gab. 0,7 l pudeles ar alkoholu, kopā 168 l alkohols – 20 gab.;
- 5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0988291. Ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 1 gab.;
- Iepakojumi ar pudelēm aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0935570 līdz Nr.L14-0935592. Ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes – 23 gab.;
- Iepakojumi ar pudelēm-aizplombēti. Saskaņā ar lēmumu katrā kastē atrodas 10 gab. 0,7 l pudeles ar alkoholu, kopā 56 l. alkohols – 8 gab.;
- Kartona kaste ar dažādām uzlīmēm un akcīzes markām, aizlīmēta ar Security Seal Nr.L140883741 – 1 gab.;
- Kartona kastes ar korķiem – 3 gab.;
- Kartona kastes ar tukšām pudelēm – 81 gab.;
- Melns polietilēna maiss ar korķiem – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11240003818

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.04.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „AUTOSTILS D" stāvlaukumā, Valkas ielā 2K, Daugavpilī.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8238):
Automašīna VW PASSAT VARIANT bez valsts reģistrācijas numura zīmēm.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11240026016

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.04.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8152):
Automašīna AUDI, VIN WAUZZZ4AZPN008802;
automašīnas aizdedzes atslēga ar piekariņu - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270006717, Nr.11210072517, Nr.11820000217, Nr.11300014413, Nr.11300040917, Nr.11905006516, Nr.11370045514

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst.14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.375, Nr.319, Nr.321, Nr.323, Nr.329, Nr.346, Nr.357 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8052, KL-8309, KL-8312, KL-4736, KL-7909, KL-7168, KL-4860”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8052
- Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0613561. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 100 cigaretes.

KL-8309
- Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm - 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 538 cigaretes.

KL-8312
- Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 100 cigarešu paciņas pēc ekspertīzes.

KL-4736
- Iepakojumi ar cigaretēm - 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 66760 cigaretes;

- Tukšas kannas – 2 gab.;

- Dažāda veida un dažāda izmēra aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes - 55 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 523740 cigaretes.

KL-7909
- Brūnas krāsas papīra maiss pēc ekspertīzes Nr.1709753 ar drošības uzlīmi Nr.G13-0456442, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 6 gab. 0.7 litru pudeles, 2 gab. 1 litra tilpuma pudeles un viena 0.5 litru tilpuma – 1 gab.;

- Plastmasas pudeles iepakotas melnos polietelēna maisos un aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0989750 līdz L14-0989762. Saskaņā ar lēmumu atrodas 250 gab. 0.7 litru pudeles, 2 gab. 1 litra tilpuma pudeles un viena 0.5 litru tilpuma – 13 gab.;
- Iepakojumi ar cigaretēm aizlīmēti ar VP drošības uzlīmēm no Nr.L140989734 līdz Nr.L140989748 – 15 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 523740 cigaretes.

KL-7168
- Iepakojumi ar cigaretēm ar drošības uzlīmēm no Nr.L140954899 līdz L140954910 - 12 gab. Saskaņā ar paskaidrojošajiem uzrakstiem uz iepakojumiem iepakojumos atrodas 5790 cigarešu paciņas;
- Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti - 16 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7603 cigarešu paciņas.

KL-4860
- Iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes “NZ Gold Superslim” – 1140 gab., aizzīmogoti ar “Security Seal” no Nr.K12070256 – K12070258 – 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.483, Nr.ENŽ 006273, Nr.ENŽ 009963, Nr.ENŽ 009859, Nr.ENŽ 010732, Nr.ENŽ 010865 un Nr.ENŽ 011469

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.04.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.04.2018. rīkojums Nr.423 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12138, AL-12168, AL-12169, AL-12170, AL-12176, AL-12180, AL-12181”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar nelikumīgo alkoholu pudelēs (lēmumā norādīts 10775 ml), drošības uzlīme L14-0073697.
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma polietilēna pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l katrā).
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma polietilēna pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajās esošo kandžu aptuveni 0,45 l un 0,5 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l ).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l ).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 l ).
Apzīmogota 2 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,2 l nelikumīgu alkoholu (kandžu).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089189917

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojums Nr.412 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8073".
Iznīcināšanas objekts:
1 litra tilpuma pudeles Grand Sud Merlot ,ar spirtu saturošu šķidrumu. 17 gab.
1 litra tilpuma pudeles Muller Thurgan Rheinhessen 2016, ar spirtu saturošu šķidrums. 6 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801655, aizlīmēti ar Securty Seal Nr.A-17 1271821 līdz A17-1271823. 3 gab.
Iepakojumi pēc ekspertīzes atzinuma Nr. 1801021, aizlīmēti ar Securty Seal uzlīmēm no A17-1271812 līdz A17-1271813. 2 gab.
Iepakojumi pēc ekspertīzes atzinuma Nr.1801029 aizlīmēti ar SEcurty Seal no L14-0848265 līdz L14-0848268. 4 gab.
Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1801032 aizlīmēts ar Securty Seal Nr. A17-1170204. 1 gab.
Iepakojums pēc ekspertīzes atzinuma Nr. 1801022, aizlīmēti ar Securty Seal no L140848262 līdz L14-0848264. 3 gab.
Iepakojums pēc ekspertīzes atzinuma Nr.1801031 aizlīmēti ar Securty Seal A17-1277184. 1 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma ar šķidruma atlikumiem. 14 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801651. 6 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801652. 6 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801656. 5 gab.
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1801658. 14 gab.
Iepakojumi, pēc eksperta atzinuma Nr.1801657. 4 gab.
Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1801654. 4 gab.
Iepakojums pēc eksperta atzinuma, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Security Seal. 15 gab.
Iepakojums pēc esksperta atzinumaNr.1801032, aizlīmēts ar Security Seal Nr.A17-1170204. 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11140001816

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.04.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Krustpils iela 63a, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-6713):
T/L Audi dzinējs. 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11380049817

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.04.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Raiņa iela 88, Talsi.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8076):
Hyundai Coupe ar reģ. Nr. FO-3878. 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089207114 un Nr.11400062517

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.04.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-5029, KL-8275):
Sūknis Piusi. 1 gab.
Velosipēds ar rāmja Nr.ACA05M024897. 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 2229, Nr. ENŽ 2681, Nr. ENŽ 2684, Nr. ENŽ 2678, Nr. ENŽ 1253, Nr. ENŽ 2466, Nr. ENŽ 2428, Nr. ENŽ 2465, Nr. ENŽ 2567, Nr. ENŽ 2716, Nr. ENŽ 2568, Nr. ENŽ 2464, Nr. ENŽ 2566, Nr. ENŽ 2519, Nr. ENŽ 2531, Nr. ENŽ 2434, Nr. ENŽ 2605, Nr. ENŽ 2675, Nr. ENŽ 2539, Nr. ENŽ 2515, Nr. ENŽ 2433, Nr. ENŽ 2561, Nr. ENŽ 2186, Nr. ENŽ 2443, Nr. ENŽ 2444

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst.10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 27.marta rīkojumiem Nr.345, Nr.344, Nr.343 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11984, AL-12014, AL-12015, AL-12016, AL-12017, AL-12018, AL-12019, AL-12020, AL-12021, AL-12023, AL-12024, AL-12025, AL-12026, AL-12027, AL-12028, AL-12029,AL-12030, AL-12053, AL-12054, AL-12055, AL-12056, AL-12057, AL-11546, AL-12022, AL-12031”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 40 gab. cigarešu paciņas – 1 gab.
Cigaretes „Marble” - 55 pac.
Dažādu marku cigaretes – 1702 pac.
Cigaretes “Route 66” – 28 pac.
Cigaretes „NZ” – 10 pac.
Cigaretes Premjer – 10 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11130125010 un Nr.11353039217

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.02.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Krustpils iela 63a.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7297, KL-7905):
A/M VW Passat Variant Reģ Nr. ES-1465;
A/M atslēga - 1 gab.
Sadegusi automašīna (Nissan Primera).
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11240001917

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.04.2018., plkst. 8:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8143):
Automašīna Alfa Romeo bez valsts reģistrācijas numura zīmēm, pelēkā krāsā;
automašīnas aizdedzes atslēga ar piekariņu - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.483, Nr.175, Nr.204, Nr.PG198453, Nr.PG198760, Nr.183, Nr.ENŽ 8947 un Nr.PG127572

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.04.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.04.2018. rīkojums Nr.417 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12138, AL-12139, AL-12140, AL-12143, AL-12171, AL-12177, AL-12178, AL-12179”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar 700 gab. nezināmas izcelsmes cigaretēm (drošības uzlīme L14-0596184) (kā norādīts lēmumā).
Apzīmogoti maisi ar 3,25 kg sasmalcinātas tabakas (kā norādīts lēmumā) – 2 gab., drošības uzlīme L14-0783982 un L14-0783983.
Apzīmogots iepakojums ar cigarešu ražošanas aparātu „Smoks Blue” (kā norādīts lēmumā), drošības uzlīme L14-0596193.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1600 gab. cigaretes „NZ Slim”, 600 gab. cigaretes „Route 66”, 400 gab. cigaretes „NZ”, 600 gab. cigaretes „Klass”, 240 gab. cigaretes „Minsk Capital”, 140 gab. cigaretes „Kiss”, 360 gab. cigaretes „Winston”, 40 gab. cigaretes „Premjer” un 120 gab. cigaretes „Fest” .
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 1420 gab. dažādu marku cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 40 gab. cigaretes „Bayron”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 80 gab. cigaretes „Klass”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 263 paciņas (5260 gab.) cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer”. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 6 paciņas (120 gab.) cigaretes „Premjer”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „KLASS” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903006818, Nr.11824001418 un Nr.11824001218

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.04.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.04.2018. rīkojums Nr.413 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8357, KL-8358, KL-8360”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49600 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 14 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 139720 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59880 gab. cigaretes „NZ Gold Super Slims”.
Apzīmogots iepakojums – maiss ar maisa, līmlentes un šņores paliekām (kā norādīts lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11355027617

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.04.2018., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 10.aprīļa rīkojums Nr.398 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8355”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums pēc ekspertīzes ar "Security Seal" Nr.L140979475, kurā atrodas 0,5 l tilp. tukšas pudeles - 7 gab. – 1 gab.;
Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L140848313, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 7 gab. 5 l tilp. pudeles ar tajās esošu šķidrumu – 29,280 l. – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088135117, Nr.11092148416 un Nr.11088172317

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.04.2018., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.04.2018. rīkojumi Nr.397 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7969”, Nr.392 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7257” un Nr.393 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7731”.
Iznīcināšanas objekts:
KL7731
Iepakojumi ar dažāda veida dzērieniem (saskaņā ar lēmumu 49 gab. dažāda veida skārdenes ar dzērieniem) aizlīmēti ar security seal uzlīmēm - 2 gab.

KL7257
1. 25 litru tilpuma tvertnes, ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 11 gab.
2. 5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 1 gab.
3. Metāla ierīce ar caurulēm - 1 gab.

KL7969
Kartona kaste, aizlīmēta ar Security Seal uzlīmēm, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas atvērta 0.5 litru tilpuma stikla pudele, - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890048716, Nr.15840001318, Nr.11210084917, Nr.15840007018, Nr.11518001316, Nr.11822000318, Nr.11823000118, Nr.11300026416, Nr.11390023117, Nr.15890012517

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.04.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 11:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.364, Nr.363, Nr.361, Nr.228, Nr.214, Nr.226, Nr.227, Nr.359, Nr.360, Nr.362 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7209, KL-8261, KL-8104, KL-8260, KL-6612, KL-8270, KL-8276, KL-8296, KL-7680, KL-7681.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogoti iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 268660 cigaretes. 27 gab.
Aizzīmogots iepakojums. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 19780 cigaretes. 1 gab.
Dažādu veida iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 120000 cigaretes. 13 gab.
Iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 29880 cigaretes. 3 gab.
Iepakojumi pēc ekspertīzes atzinuma Nr.17452-1, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 16 cigarešu paciņas. 1 gab.
Iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 38540 cigaretes. 1 gab.
Iepakojumi kas ir apzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 468000 cigaretes. 3 gab.
Iepakojumi, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5 litru tilpuma plastmasas pudeles 4 gab.
5l. tilp. pudeles ar šķidrumu, kas nozīmogotas ar Securty Seal uzlīmēm. 10 gab.
Koka skapis izjauktā veidā. 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālproces Nr.11390014418

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.04.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28.marta rīkojums Nr.350 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8326”.
Iznīcināšanas objekts: 1 gab. 10 l. tilp. stikla pudele, kurā atrodas šķiidrums (Pudelē atrodas 6 litri šķidruma), 1 gab. 200 l. tilp. plastmasas muca ar šķidrumu (mucā atrodas aptuveni 120 litri šķidruma), 1 gab. metāla muca, kurā atrodas šķidrums (mucā atrodas aptuveni 70 litri šķidruma), 1 gab. šķidruma dzesēšanas destilātors, 1 gab. kartona kaste, kura ir aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi (kastē atrodas 6 stikla burkas un 2 plastmasas pudeles ar kopējo šķidruma daudzumu 15 litri), 1 gab. gumijas caurule, aptīta ar porolonu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903004618 un Nr.11824001318

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.04.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.04.2018. rīkojums Nr.382 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8330 un KL-8339”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem – 3 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju maisos kopā atrodas 37 pudeles ar šķidruma atlikumiem un 2 tukšas pudeles.
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu – 16 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kannās kopā atrodas 397,29 l spirts.
Apzīmogots polietilēna maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju maisā atrodas 16 gab. litra šķidruma plastmasas caurspīdīgās pudeles ar šķidruma atlikumu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210009818

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.04.2018., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 4.aprīļa rīkojums Nr.377 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8333”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi pēc ekspertīzes, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 2 gab. 0,5 l tilp. tukšas stikla pudeles un 5 gab. 5 l tilp. daļēji pilnas pudeles – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 006271, Nr.173 un Nr.ENŽ 006044

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.04.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.03.2018. rīkojums Nr.367 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12070, AL-12105, AL-12107”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,5 l).
Apzīmogots polietilēna maiss (lēmumā norādīts ar 5 l tilpuma pudeli ar alkoholisko dzērienu). Saskaņā ar eksperta atzinumu pudelē atrodas 4960 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma.
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastikāta pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu 1040 ml (pēc ekspertīzes)). Saskaņā ar eksperta atzinumu pudelē atrodas 1040 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290001218

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.04.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.04.2018. rīkojums Nr.376 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8192”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots kandžas izgatavošanas aparāts (sastāv no alumīnija kannas ar šķidrumu un metāla tvertnes, kā norādīts lēmumā); Apzīmogota alumīnija kanna ar šķidrumu (apmēram 36,5 l (pēc parauga izņemšanas no apmēram 37,5 l, kā norādīts lēmumā); Apzīmogota plastmasas kanna ar šķidrumu apmēram 27 l (pēc parauga izņemšanas no apmēram 28 l, kā norādīts lēmumā); Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju 5 pudelēs un 3 kannās kopā atrodas 91,4 l šķidruma – pašizgatavota alkoholiska dzēriena.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290044817

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.04.2018., plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.04.2018. rīkojums Nr.371 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8243”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 490 cigarešu paciņas „ROUTE 66”, 470 cigarešu paciņas „PREMJER”, 290 cigarešu paciņas „ROUTE 66”, 490 cigarešu paciņas „NZ Gold”, 19 cigarešu paciņas „NZ Gold”, 25 cigarešu paciņas „NZ Gold”, 22 cigarešu paciņas „PREMJER”, 30 cigarešu paciņas „ROUTE 66”, 20 cigarešu paciņas „NZ Gold” un 20 cigarešu paciņas „PREMJER”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 008164, Nr.1079, Nr.PG127489, Nr.ENŽ 008808, Nr.ENŽ 008807, Nr.173, Nr.ENŽ 009133, Nr.ENŽ 007871, Nr.PG021619 un Nr.PG198585

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.04.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.03.2018. rīkojums Nr.368 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12044, AL-12045, AL-12059, AL-12060, AL-12069, AL-12105, AL-12106, AL-12125, AL-11726, AL-12134”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 9 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 2380 gab. cigaretes „NZ Gold”, 940 gab. cigaretes „OMEGA”, 200 gab. cigaretes „NZ Gold”, 40 gab. cigaretes „Winston”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „LIFA” (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu „Business Class” paciņa (lēmumā norādīts ar 13 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu „ROUTE 66” paciņām (lēmumā norādīts ar 11 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 3000 gab. cigaretes „Route 66”, 2200 gab. cigaretes „Premjer”, 800 gab. cigaretes „Winston” un 1200 gab. cigaretes „Kiss Organic”.
Apzīmogota cigarešu paciņa „KLASS” (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa „ROUTE 66” (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „KLASS” (lēmumā norādīts 18 cigaretes).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 60 cigaretes „NZ Gold” Super Slims.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11331008018, Nr.11824001118, Nr.15890029117, Nr.15840014918, Nr.15840010818, Nr.15840011418 un Nr.15840010518

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.04.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.03.2018. rīkojums Nr.366 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8321, KL-8322, KL-8324, KL-8327, KL-8329, KL-8331, KL-8323”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 50580 gab. cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 20 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4980 gab. un 94840 gab. cigaretes „Premjer”, 99800 gab. cigaretes „NZ Gold Super Slim”, 29940 gab. cigaretes „Minsk 5 Super Slim”, 9980 gab. cigaretes „L&M red label”, 3580 gab. un 8380 gab. cigaretes „Kiss clubnichka super slim”, 5780 gab. cigaretes „More american bland”, 580 gab. cigaretes „More cruise red 9”, 180 gab. cigaretes „Bond street”, 1380 gab. cigaretes „Premjer”, 180 gab. cigaretes „More american bland”, 180 gab. cigaretes „NZ Gold Super Slim”, 380 gab. cigaretes „Kiss clubnichka super slim” un 4980 gab. cigaretes „NZ black”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 12 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 129800 gab. cigaretes „Premjer” un 14800 gab. cigaretes „NZ 8” .
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 32600 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 29800 gab. cigaretes „ROTHMANS”, 8400 gab. cigaretes „MONTE CARLO SUPER SLIMS” un 4700 gab. cigaretes „LD SUPERSLIMS”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11822001717

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.04.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.03.2018. rīkojums Nr.358 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8080”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss (lēmumā minēts ar polietilēna plēvēm un līmlentes, J16-0072349).
Apzīmogots maiss (lēmumā minēts siksnas – nēši) (J16-0072348)).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120038017 un Nr.11310007418

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.04.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.04.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Granīta iela 31, korpuss 5.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8086, KL-8213):
Automašīna VW Golf ar valsts reģistrācijas numura zīmēm FT 5201, automašīna VW Golf ar v/n CM-9617.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 22044039.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11300040917, Nr.11095151916, Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.04.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.04.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.10.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 28.marta rīkojumiem Nr.347, Nr.348, Nr.351 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7191, KL-7564, KL-7593”.

Iznīcināšanas objekts:

Dažāda veida aizplombēti iepakojumi ar alkohola atlikumiem. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 174,9 l alkohols - 22 gab.

0.5 l tilp. tukšas plastmasas pudeles pēc ekspertīzes - 1 gab.

Kartona kastes, kas aizlīmētas ar “Security Seal” no Nr.J150366981-J150367000, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 l tilp. pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 120100 ml.- 20 gab.

Kartona kastes kas aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no nr.J15-0367021 līdz Nr.J15-0367040, kuras saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab 1 l tilpuma pudeles ar kopējo šķidruma daudzumu 120380 ml.- 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903001518

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.04.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:00

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 20marta rīkojumu Nr.321 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8237”.

Iznīcināšanas objekts:

Aizzīmogotas kartona kastes un iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes–8980040 gab. - 849 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903025717

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.04.2018., plkst. 8:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas ielā 2B, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8214):
Motorollers bez redzamām markas atpazīšanas zīmēm un bez valsts reģistrācijas numura zīmēm.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11400062115, Nr.11810007805

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.00. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 20.marta rīkojumiem Nr.320, Nr.324 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7306, KL-244”.

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu tilpumu tvertnes, kas pildītas ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumu 3 spaiņi, 5 mucas, destilātors, 6 gab. tvertnes daļēji pildītas ar duļķainu šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku. - 9 gab.

Aploksnes ar dokumentiem - 2 gab.

Mape ar dokumentiem - 1 gab.

Naudas pārvedumu orderis Nr.00003P,00004P,čeks Nr.050510343 (aploksnē) - 1 gab.

Aploksnes - 1 kaste

CD diski (63gab.).disketes (31gab.),pamācības grāmatas (32gab.) (eksp.atzin.Nr.5199 un Nr.0505200/0514217) - 1 kaste

Citi diski (eksp.atzin.Nr.0514218) - 14 gab.

Poligrāfiskie materiāli (1012vien) (eksp.atzin.Nr.0514218) - 3 kastes

Programmatūras diski (eksp.atzin.Nr.0514218) - 223 gab.

Kartona kaste - 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11151020817, Nr.11310007418, Nr. 11120038017, Nr. 11250016517

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.03.2018. 

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.03.2018.., plkst. 9:00. 

Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedruja iela 20 

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 

Iznīcināšanas objekts:

(KL-7514, KL-8213, KL-8086, KL-7660):  A/M Volvo V40 reģ. nr. GV-846

A/M VW Golf ar vin: WZWZZZ19ZHB575182

A/M VW Golf ar reģ nr. FT-5201

A/M VW Vento ar reģ. nr. GS-2651

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11220184308

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 16.marta rīkojums Nr.302 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8308”.
Iznīcināšanas objekts:
10 gab. plastmasas pudeles, kurās atrodas etilspirts, 10 gab. 30 l tilp. kannas, kurās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ-1263, Nr.ENŽ-1262, Nr.ENŽ-1160, Nr.ENŽ-1274, Nr.ENŽ-1515, Nr.ENŽ-1432, Nr.ENŽ-991, Nr.ENŽ-1243, Nr.ENŽ-1514, Nr.ENŽ-1473, Nr.ENŽ-1513, Nr.ENŽ-1495, Nr.ENŽ-457, Nr.ENŽ-658, Nr.ENŽ-390, Nr.ENŽ-500, Nr.ENŽ-1310, Nr.ENŽ-1423, Nr.ENŽ-848, Nr.ENŽ-734, Nr.ENŽ-849, Nr.ENŽ-469, Nr.ENŽ-1825, Nr.ENŽ-1842, Nr.ENŽ-1638, Nr.ENŽ-1983, Nr.ENŽ-840, Nr.ENŽ-2040, Nr.ENŽ-1949, Nr.ENŽ-1878 Nr.ENŽ-1896, Nr.ENŽ-830, Nr.ENŽ-1431, Nr.ENŽ-1931, Nr.ENŽ-872, Nr.ENŽ-1824, Nr.ENŽ-1737, Nr.ENŽ-839, Nr.ENŽ-2011, Nr.ENŽ-1273, Nr.ENŽ-2014, Nr.ENŽ-2013, Nr.ENŽ-2059, Nr.ENŽ-2016, Nr.ENŽ-2015, Nr.ENŽ-2012, Nr.ENŽ-1982 un Nr.ENŽ-1897

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 26.03.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00, pārējām mantām - Piedrujas iela 20, Rīga, plkst.14.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumi Nr.220, Nr.219, Nr.218, Nr.217, Nr.310, Nr.311, Nr.312, Nr.313, Nr.314 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11914, AL-11853, AL-11861, AL-11860, AL-11862, AL-11857, AL-11855, AL-11854, AL-11851, AL-11850, AL-11849, AL-11858, AL-11823, AL-11741, AL-11745, AL-11740, AL-11856, AL-11852, AL-11824, AL-11818, AL-11811, AL-11841, AL-11926, AL-11925, AL-11924, AL-11949, AL-11936, AL-11923, AL-11930, AL-11932, AL-11933, AL-11929, AL-11859, AL-11939, AL-11940, AL-11951, AL-11931, AL-11922, AL-11945, AL-11944, AL-11952, AL-11950, AL-11948, AL-11943, AL-11942, AL-11941, AL-11937, AL-11934".
Iznīcināšanas objekts:
Cigaretes Route 66. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 10 pac.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar Securty Seal. Dažādu marku cigaretes. 30 pac. 1 gab.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 60 pac.
Dažādu marku cigarets. 370 pac.
Dažādu marku cigaretes. 30 pac.
Cigaretes Route 66. 2 pac.
Cigaretes Route 66. 23 pac.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 40 paciņas cigaretes. 1 gab.
Dažādu marku cigaretes. 30 pac.
Dažādu marku cigaretes. 20 pac
Dažādu marku cigaretes. 100 pac.
Cigaretes Route 66. 20 pac.
Cigaretes Route 66. 40 pac.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 10 pac.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Dažādu marku cigaretes. 70 pac.
Cigaretes Route 66. 21 pac.
Dažādu marku cigaretes. 90 pac.
Drošības maiss ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu maisā atrodas 36 cigarešu paciņas. 1 gab.
Cigaretes Marble. 40 pac.
Cigaretes NZ Super Slim. 50 pac.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Iepakojums ar Securty Seal Nr. L14-0770363, kurā atrodas saskaņā ar lēmumu 8 gab. cigarešu paciņas Winston. 1 gab.
Cigaretes Route 66. 2 pac.
Cigaretes Route 66. 7 pac.
Dažādu marku cigaretes. 18 pac.
Dažādu marku cigaretes. 60 pac.
Iepakojums ar cigaretēm ar drošības lenti Nr. L14-0770383, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 50 gab. cigarešu paciņas.
Dažādu marku cigaretes. 40 pac.
Cigaretes Marble. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 4 pac.
Cigaretes Route 66. 7 pac.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1 cigarešu paciņa. 1 gab.
Cigaretes Route 66. 30 pac.
Dažādu marku cigaretes. 130 pac.
Iepakojums ar pudelēm, kas aizlīmēts ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 7 dažādu tilpumu pudeles ar alkoholam raksturīgu šķidrumu. 1 gab.
Dažādu marku cigaretes. 21 pac.
Cigaretes Route 66. 20 pac.
Iepakojums ar drošības lenti Nr. L14-0770382, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 6 gab. cigarešu paciņas Winston. 1 gab.
Cigaretes Marble. 20 pac.
Cigaretes Winston. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 10 pac.
Cigaretes, kas atrodas paciņā ar uzrakstu Marble. 11 pac.
Cigaretes, kas atrodas paciņā ar uzrakstu Marble. 26 pac.
Dažādu marku cigaretes. 80 pac.
Cigaretes Route 66. 6 pac.
Cigaretes Marble. 10 pac.
Dažādu marku cigaretes. 20 pac.
Dažādu marku cigaretes. 20 pac.
Cigaretes Marble. 4 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 007304, Nr.ENŽ 007451, Nr.ENŽ 007608, Nr.ENŽ 044296, Nr.ENŽ 007862, Nr.ENŽ 007864, Nr.ENŽ 008015, Nr.ENŽ 007981, Nr.ENŽ 006941, Nr.ENŽ 006926, Nr.ENŽ 007045, Nr.ENŽ 008226 un Nr.ENŽ 008168

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.03.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.03.2018. rīkojums Nr.330 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12007, AL-12009, AL-12011, AL-11790, AL-12032, AL-12033, AL-12034, AL-12035, AL-12038, AL-12039, AL-12040, AL-12042, AL-12043”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju). Administratīvā pārkāpuma protokolā norādīts, ka šķidruma daudzums pudelē ir 0,5 l.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,1 l).
Apzīmogota pakete ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju 5 l tilpuma pudelē atrodas 4,5 l kandžas.
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,6 l).
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l katrā).
Apzīmogota 2 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 2 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,25 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts – šķidruma daudzums aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 2,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 2,0 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 007105, Nr.ENŽ 007563, Nr.174, Nr.ENŽ 007713, Nr.ENŽ 040849, Nr.ENŽ 040808, Nr.ENŽ 007044, Nr.ENŽ 004387 un Nr.ENŽ 008134

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.03.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.03.2018. rīkojums Nr.315 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-12005, AL-12008, AL-12010, AL-12012, AL-11771, AL-11772, AL-12041, AL-11895, AL-12037”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 9 paciņas cigarešu „Safari” ar 172 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Camel” ar 7 cigaretēm ar uzrakstu „BAYRON”).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 720 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1 paciņa cigarešu „ROUTE 66” (3 cigaretes), 1 paciņa cigarešu „PRESIDENT GOLD” (4 cigaretes) un 1 paciņa cigarešu „MARLBORO GOLD” (2 cigaretes).
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer”. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paciņā atrodas 20 cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu „KLASS” paciņām. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paciņās kopā atrodas 19 gab. cigaretes.
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer”. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paciņā atrodas 20 cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „ROUTE 66” paciņa. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paciņā atrodas 20 cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „BAYRON” paciņa (lēmumā norādīts ar 3 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824002817 un Nr.11824000818

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.03.2018. plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.03.2018. rīkojums Nr.303 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7980” un Nr.304 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8302”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 119840 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti dažādu marku iepakojumi ar cigaretēm – 13 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 196300 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11519005305, Nr.1088021501 un Nr.4.1-1/0352/17

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2018., plkst.10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.03.2018 rīkojums Nr.285 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8298, KL-8299, KL-8300”.
Iznīcināšanas objekts:
Kriminālprocesā Nr.11519005305 - (Balta metāla ķēdīte (23 g) – 1 gab.);
Kriminālprocesā Nr.1088021501 – (Baltas metāla krāsas gredzens ar tumšu akmeni – 1 gab.);
Kriminālprocesā Nr.4.1-1/0352/17 – (4.40 Polijas zloti, 40 Dānijas kronas, 1 Lielbritānijas funtu monētas naudas zīmes, 15.37 Vācijas markas, 107 Beļģijas franki, 40.20 Spānijas pesetas, 0.60 Nīderlandes guldeņi, 5 Luksemburgas franku monētas naudas zīmes).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270006917, Nr.11410094217

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.290, Nr.295 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8190, KL-8247”.

Iznīcināšanas objekts:

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1467280 cigaretes.- 166 gab.

30 l tilpuma kannas ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka. Aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm “Security Seal” no Nr. A17-1237781 līdz A17-1237784 - 4 gab.

15 gab 5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu un viena1.5 l tilpuma pudele ar šķidrumu, iepakotas un aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal” no Nr. A17-1271695 līdz Nr.A17-1271699 - 5 iepk.

25 gab 5 l tilpuma pudeles šķidrumu un 1gab. 1.5 l tilpuma pudele ar šķidrumu, ievietotas iepakojumos, kas apzīmogoti ar drošības uzlīmēm “Security Seal” no Nr.L17-0848209 līdz L14-0848221 - 13 gab.

30 l tilpuma kanna ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka. Aizzīmogotas ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr.A17-1237780 - 1 gab.

5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm “Security Seal no Nr. A17-1237797 līdz A17-1237803 un A17-1237805 - 8 gab.

četras pudeles iepakotas vienā iepakojumā, kurš aizzīmogots ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0848192 - 1 gab.

dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu aizzīmogotas ar drošības uzlīmi “Security Seal no Nr. A1271669 līdz A17-1271685 - 17 gab.

Dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka, aizzīmogotas ar drošības uzlīmi “Security Seal” no Nr. A17-1237785 līdz A17-1237789. - 5 gab.

Iepakojums ar drošības uzlīmi L14-0714361 ar Cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 200 cigaretes - 1 gab.

14 cigarešu paciņas ar nosaukumu “NZ Gold Supe Slim”, kas atrodas baltas krāsas aploksnē, aploksne ir aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0923931 - 1 gab.

2 cigarešu paciņas ar nosaukumu “Premjer”, kas atrodas baltas krāsas aploksnē, aploksne ir aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr.L14-0923932 - 1 gab.

41 gab dažāda tilpuma pudeles ar šķidrumu, kas aizzīmogots ar drošības uzlīmēm “Security Seal noNr. J15-0366834 līdz J15-0366874 - 41 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm. kas aizlīmēti ar vp drošības uzlīmēm Nr.I140124822, Nr.L140923967, Nr.I14-0124821, Nr.L14-0923965, Nr.L14-0923968 un Nr.L140923969, Nr.I14-0124824. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 29000 cigaretes - 6 gab.

iepakojums ar tabakas izstrādājumiem, iepakojums ir aizzīmogots ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0714366, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 4 cigarešu paciņas ar cigaretēm, ar nosaukumu “Rout - 1 gab.

Kartona kaste ar tabakas izstrādājumiem, kaste ir aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr.L14-0714360, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 47 cigarešu bloki ar cigaretēm, kam ir nosaukums - 1 gab.

kaste, ar tabakas izstrādājumiem, kaste ir aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0923911. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 8200 cigaretes - 1 gab.

kaste, kas pilnas ar tabakas izstrādājumiem, kaste ir aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0923914. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 7800 cigaretes - 1 gab.

kastes ar cigaretēm , kas ir aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no “Security Seal Nr. L14-0923923 līdz L14-0923925. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 15000 cigaretes - 3 gab.

kastes, ar tabakas izstrādājumiem, aizzīmogotas ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0923916, L14-0923915, L14-0923918, I14-0124829. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 36000 cigaretes - 4 gab.

kastes, ar tabakas izstrādājumiem, kastes ir aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no “Security Seal Nr. L14-0714333 līdz L14-0714341, L14-0714342, Nr. L14-0714343 līdz

L14-0714345. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 111800 cigaretes - 13 gab.

kastes, ar tabakas izstrādājumiem, kastes ir aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no “SecuritySeal Nr. L14-0923908 līdz L14-0923910 un no L14-0923919 līdz L14-0923922. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 70000 cigaretes - 7 gab.

kastes, kas pilnas ar tabakas izstrādājumiem, kas ir aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm Seal”Nr.I14-0124828 un L14-0923913, un L14-0923926. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 29800 cigaretes - 3 gab.

maiss ar tabakas izstrādājumiem, aizzīmogots ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr. L14-0714357. kurā saskaņā ar lēmumu atrodas atrodas 3040 cigarešu ar nosaukumu “Route 66” - 1 gab.

Maiss, ar tabakas izstrādājumiem, kas aizzīmogots ar drošības uzlīmi Security seal Nr.I14-0124849, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 77 cigarešu paciņas NZ super slims - 1 gab.

Maiss, kurā atrodas tabakas izstrādājumi, kas aizzīmogots ar drošības uzlīmi Security seal Nr.I14-0124848, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 7 cigarešu bloki ar cigaretēm BOND - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 1660, Nr. ENŽ 2182, Nr. ENŽ 2112, Nr. ENŽ 1020, Nr. ENŽ 2183, Nr. ENŽ 2148, Nr. ENŽ 1393, Nr. ENŽ 2296, Nr. ENŽ 2117, Nr. ENŽ 1014, Nr. ENŽ 1395, Nr. ENŽ 329, Nr. ENŽ 815

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00. pārējām mantām - Piedrujas iela 20, Rīga plkst.14.00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.286, Nr.288, Nr.289„Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11900, AL-11973, AL-11974, AL-11975, AL-11976, AL-11977, AL-11978, AL-11979, AL-11980, AL-11981, AL-11983, AL-10790, AL-11458”

Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes “Route 66” – 13 pac.

Cigaretes „Marble” - 3 pac.

Cigaretes Marble – 3 pac.

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Security Seal Nr.L140875350, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 30 cigarešu paciņas – 1 gab.

Cigaretes “Marble” – 20 pac.

Dažādu marku cigaretes – 30 pac.

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Security Seal Nr.L140606265, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 20 cigarešu paciņas - 1 gab.

Dažādu marku cigaretes - 40 pac.

Cigaretes Marble 10 pac.

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Security Seal Nr.L140081396, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 10 cigarešu paciņas – 1 gab.

Iepakojums, kas aizlīmēts ar Security Seal Nr.L140081396, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 54 cigarešu paciņas – 1 gab.

Apavu pāris - 1 gab.

Dušas želeja - 1 pud.

Nagu vīlīte - 1 gab.

Šķīvji - 2 gab.

Švamme - 1 gab.

Ziepes - 1 gab.

Cigaretes „Route 66” – 4 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890010317, Nr.11095132517, Nr.11091116414, Nr.11300031417, Nr.11519003117, Nr.11092071816, Nr.11250019317

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga plkst.9.00. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.283, Nr.294, Nr.282, Nr.281, Nr.280 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593, KL-7942, KL-8259, KL-8295, KL-7548, KL-7956, KL-7946”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes pēc ekspertīzes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.J15 0366897 līdz J15 0366916. Saskaņā ar lēmumu atlikušais šķidruma daudzums 120275 ml. - 20 gab.

Kartona iepakojumi pēc ekspertīzes, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Security Seal J15 0366925 līdz J15 0366941. Saskaņā ar lēmumu atlikušais šķidruma daudzums 120340 ml. - 20 gab.

Kastes aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm ar alkohola atlikumiem. Saskaņā ar lēmumu atlikušais šķidruma daudzums 120370 ml - 20 gab.

Iepakojumi pēc ekspertīzes ar tukšām pudelēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 200 gab. 0.5 l pudeles. – 6 gab.

Apzīmogota kaste ar Security Seal uzlīmi, kurā atrodas dažāda veida mantas. Saskaņā ar lēmumu kastē atrodas sega, melnas bikses, melnas apakšbikses, melna blūze, melna žakete, gultas pārklājs, pelēki šorti, pelēkas apakšbikses. – 1 gab.

Aizplombēti iepakojumi ar dažāda veida mantām. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas folija caurule,4 gab. folija sildošie pārklāji, folija caurules ar ventilatoriem, elektroniskie svari, telts, sildlampas ar strāvas pārveidotājiem, trīs sildspuldzes. - 5 gab.

Plastikāta kanna, aizlīmēta ar Security Seal uzlīmi, kurā atrodas šķidrums. Saskaņā ar lēmumu kannā atrodas 26 l spirts. – 1 gab.

0.5 l tilp. daļēji pildītas pudeles ar šķidrumu – 2 gab.

25 l tilp. plastmasas kanna daļēji pildīta ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku – 1 gab.

0.5 l tilp. tukša plastmasas pudele – 1 gab.

25 l tilp. tukšas plastmasas kannas – 2 gab.

Aizzīmogotas plastmasas kannas ar tajās esošu šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 84 l alkohols. – 4 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi pēc ekspertīzes, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 15 gab. dažāda tilp. pudeles tukšas un ar šķidrumu atlikumiem. ( 6 gab. tukšas un 11 gab. ar 3l alkohola atlikumiem) – 2 gab.

Alumīnija kanna – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890014617

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.03.2018., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 27.februāra rīkojums Nr.244 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7729”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi pēc ekspertīzes, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 114 gab. stikla pudeles un 9 gab. polimēra pudeles ar alkoholu, aizzīmogoti ar “Security Seal” no Nr.J150366801 līdz Nr.J150366811 – 11 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11095119117

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.marta rīkojums Nr.291 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7952”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. 0.5 l tilp. tukša plastmasas pudele pēc ekspertīzes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370019917

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2018., plkst. 09:00,
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 13.marta rīkojums Nr.284 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8281”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1707863 (iepakojumā atrodas 6 gab. dažāda tilpuma pudeles ar šķidruma atlikumiem).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518002217

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2018., plkst. 09:00,
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 27.februāra rīkojums Nr.243 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7636”.
Iznīcināšanas objekts:
5 gab. kartona kastes ar 0.7 l tilp. stikla pudelēm, daļēji pildītām ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, aizplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr.L140847826 līdz Nr.L140847830.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 042511 un Nr.PG198261

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2018., plkst. 12:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.03.2018. rīkojums Nr.269 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11776 un AL-11869”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots cigarešu „ROUTE 66” iepakojums (bloks). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 10 paciņas cigarešu ar 200 cigaretēm.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (kā lēmumā minēts kopā 6060 cigarešu) – 8 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903004818, Nr.11824004917, Nr.15890020517 un Nr.15890028917

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.03.2018., plkst. 12:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.03.2018. rīkojums Nr.270 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8286, KL-8288, KL-8290, KL-8293”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 99600 gab. cigaretes „NZ Gold”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 149800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm - 191. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 1899740 gab. cigaretes „Minsk 5 Super Slims”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 33 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 651880 gab. cigaretes „Queen Menthol”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11300030815, Nr.11221095817, Nr.11904000317, Nr.11518003317, Nr.11824002817, Nr.11380047117, Nr.15890021717

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00 un alkoholam, tarai – Piedrujas ielā 20, Rīgā plkst. 14:00 Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.185, Nr.194, Nr.199, Nr.272 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8234, KL-7907, KL-8241, KL-7885, KL-7980, KL-8191, KL-8292”. Iznīcināšanas objekts: 25 l tilp. tukša, lietota plastmasas kanna - 1 gab.

120 l tilp. plastmasas muca ar 69 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku - 1 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas dažādas mantas un cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 14440 cigaretes. - 1 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas dažādas mantas un cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1470 gab. korķi, metālisks cilindrs, 1611 līmējamas etiķetes, 15,5 l alkohols pildīts 5 gab. dažāda tilp. tarā. - 4 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti ar VP drošības uzlīmēm no Nr.J15 0421766 līdz J15 0421773. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2256 cigarešu paciņas. – 8 gab.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar spriedumu iepakojumos atrodas 100488 cigaretes. - 12 gab.

Aizzīmogoti cigarešu iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3105 paciņas ar cigaretēm. – 8 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 119840 cigaretes. – 8 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas dažādu marku cigaretes – 534020 gab. – 54 gab.

Iepakojums aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 16800 cigaretes. – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 15509, Nr. ENŽ 815, Nr. ENŽ 940, Nr. ENŽ 1601, ENŽ 1666, Nr. ENŽ 1695, Nr. ENŽ 1663, Nr. ENŽ 1755, Nr. ENŽ 1754, Nr. ENŽ 1637, Nr. ENŽ 15318, Nr. ENŽ 1671, Nr. ENŽ 15532, Nr. ENŽ 10772, Nr. ENŽ 1599, Nr. ENŽ 1531, Nr. ENŽ 2328, ENŽ 2195, Nr. ENŽ 2181, Nr. ENŽ 2196, Nr. ENŽ 2295, Nr. ENŽ 2408, Nr. ENŽ 871, Nr. ENŽ 2409, Nr. ENŽ 1019, Nr. ENŽ 872

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.03.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.03.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.186, Nr.193, Nr.204, Nr.273 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11647, AL-11791, AL-11812, AL-11902, AL-11904, AL-11906, AL-11908, AL-11911, AL-11912, AL-11901, AL-11905, AL-11909, AL-11910, AL-11896, AL-11897, AL-11898, AL-11990, AL-11991, AL-11992, AL-11993, AL-11997, AL-11998, AL-11999, AL-12000, AL-12001, AL-12002” Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes “NZ”– 10 pac.

Drošības maiss ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu drošības maisā atrodas 50 cigarešu paciņas - 1 gab.

Cigaretes Premjer – 10 pac.

Cigaretes “Route 66” – 3 pac.

Cigaretes „NZ” – 10 pac.

Cigaretes Marble – 10 pac.

Cigaretes “Route 66” - 10 pac.

Cigaretes “Route 66” - 10 pac.

Cigaretes Marble 10 pac.

Cigaretes „Route 66”– 20 pac.

Drošības maisi, kuros atrodas tabaka. Maisi numurēti ar numuriem Nr.825982, Nr.825992, Nr.825981. Saskaņā ar apskates protokolu drošības maisos atrodas 3 kilogrami sasmalcināta tabaka – 3 gab.

Dažādu marku cigaretes – 30 pac.

Cigaretes „Route 66” – 9 pac.

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0606156, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 15 cigarešu paciņas – 1 gab.

Cigaretes „Route 66” – 10 pac.

Cigaretes „NZ” – 10 pac.

Cigaretes „Route 66” – 7 pac.

Cigaretes “Route 66” – 10 pac.

Cigaretes Marble – 4 pac.

Dažādu marku cigaretes – 90 pac.

Cigaretes Marble – 30 pac.

Cigaretes “NZ” 20 pac.

Iepakojums ar cigaretēm, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 9 cigarešu paciņas – 1 gab.

Cigaretes „Route 66” – 20 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089039917, Nr.11310072017

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.03.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Granīta iela 31, korpuss 5, Salaspils novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” 27.punkts.
Iznīcināšanas objekts:
T/l Mazda sadedzis – 1 gab. (NVA lietas Nr.KL-7544);
A/m Peugeot 206, zaļā krāsā, ar v/n DV 5560, pēc avārijas – 1 gab. (NVA lietas Nr.KL-7921).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG127381, Nr.ENŽ 004207, Nr.ENŽ 004147, Nr.ENŽ 004150, Nr.ENŽ 005241, Nr.ENŽ 005225, Nr.ENŽ 005222, Nr.ENŽ 006155, Nr.ENŽ 006137, Nr.ENŽ 006453 un Nr.ENŽ 006283

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.03.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.03.2018. rīkojums Nr.259 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11928, AL-11956, AL-11957, AL-11958, AL-11959, AL-11960, AL-11961, AL-11964, AL-11963, AL-11967, AL-11968”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma stikla pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts katrā 0,5 l šķidruma).
Apzīmogota 0,75 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,75 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,75 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,15 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 l).
Apzīmogota 0,275 l tilpuma pudele ar šķidrumu (kā lēmumā minēts 0,15 l ar kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota pudele 0,7 l tilpuma ar šķidrumu (kā lēmumā minēts aptuveni 0,7 l ar kandžu).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (kā lēmumā minēts 0,3 l aptuveni ar kandžu).
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma polietilēna pudelēm ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l katrā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903004318 un Nr.11903002218

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.03.2018., plkst. 13:00 un 13.03.2018. plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.03.2018. rīkojums Nr.258 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8280 un KL-8246”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu – 32 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kannās kopā atrodas 754,3 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaržu.
Apzīmogotas pudeles 5 l tilpumā ar šķidrumu – 10 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju pildītas kopumā ar 46,36 l etilspirta/ūdens šķidruma ar rūgšanas blakusproduktiem.
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas trīs plastmasas pudeles tilpumā 5 l, viena plastmasas pudele tilpumā 1 l, pudeles pildītas kopumā ar 13,46 l etilspirta/ūdens šķidruma ar rūgšanas blakusproduktiem.
Apzīmogota plastmasas kanna 30 l tilpuma ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kanna pildīta ar 29,50 l etilspirta/ūdens šķidruma ar rūgšanas blakusproduktiem.
Apzīmogota kaste ar pudelēm ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kastē atrodas piecas pudeles tilpumā 1 l, kas pildītas kopumā ar 1,98 l etilspirta/ūdens šķidruma ar rūgšanas blakusproduktiem.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181173117

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.03.2018., plkst. 9:00 un plkst. 9:30.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža ielā 1A, Ludzā un SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, Atkritumu šķirošanas centrs, Rūpniecības ielā 2A, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.03.2018. rīkojums Nr.257 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8262”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas divdesmit deviņas 30 l tilpuma kannas ar šķidrumu un četrpadsmit 25 l tilpuma kannas ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju pildītas ar etilspirtu kopā 1178, 80 l.
Apzīmogota kanna ar šķidrumu pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju pildīta ar etilspirtu 7,5 l.
Apzīmogots maiss ar pudelēm daļēji pildītām ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju maisā atrodas 43 polimēra pudeles daļēji pildītas ar šķidrumu un viena 5 l pudele daļēji pildīta ar šķidrumu, kas ir etilspirta – ūdens šķīdums.
Apzīmogotas kastes ar stikla pudelēm pēc ekspertīzes ar šķidrumu – 5 gab.
Kartona kastes ar tukšām stikla pudelēm – 30 gab.
Iepakojumi ar korķiem – 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905002914, Nr.11816009716

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.03.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20, Krustpils iela 63a.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 25. janvāra rīkojums Nr.106 un 2018.gada 14.februāra rīkojums Nr.180 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4521, KL-7059”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. sūknis iepakots maisā, 1 gab. sūknis iesaiņots melnā maisā, 1 gab. gāzes balons iesaiņots dzeltenas krāsas papīra maisā, 1 gab. krāna rokturis, 1 gab. galdiņš, 260 kg smalcināšanas iekārtu metāllūžņi.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.1055

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.03.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.03.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.03.2018. rīkojums Nr.252 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11918”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju pudelēs kopā atrodas 5600 ml nelikumīga alkohola.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840005618, Nr.15890018117, Nr.15890021715, Nr.15890052816, Nr.15890050416, Nr.15890050616, Nr.15890050516, Nr.15890026017, Nr.15890029417, Nr.11824000418 un Nr.15890021917

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.03.2018., plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.02.2018. rīkojums Nr.240 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8245, KL-8252, KL-8255, KL-8264, KL-8265, KL-8266, KL-8267, KL-8271” un Nr.245 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8205, KL-8277, KL-8039”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 71800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 32700 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 19800 gab. cigaretes „FEST”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 89800 gab. cigaretes „Premjer” un 9800 gab. cigaretes „NZ Gold Super Slims”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 99800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 7 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 124720 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 32840 gab. cigaretes „Premjer” un 13000 gab. cigaretes „NZ Gold Super Slims”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 25 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 498000 gab. cigaretes „Winston Blue”.
100 gab. cigaretes „Jing Ling”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 11 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 9980 gab. cigaretes „Fest 7”, 48280 gab. cigaretes „Fest” un 49880 gab. cigaretes „Minsk Capital QS”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (kā lēmumā minēts „Premjer” 34600 gab. un „NZ Gold” 13560 gab.).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 004791, Nr.416, Nr.PG085796, Nr.ENŽ 005798 un Nr.963

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.03.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.02.2018. rīkojums Nr.241 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11889, AL-11890, AL-11875, AL-11935, AL-11919”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas cigarešu paciņa (kā lēmumā minēts „ROUTE 66”). Saskaņā ar lēmumu paciņā atrodas 10 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts kopā 420 cigarešu). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 200 cigaretes „PREMJER”, 160 cigaretes „NZ” un 60 cigaretes „BAYRON”.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts „NZ” markas, kopā 760 cigarešu).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa. Saskaņā ar lēmumu paciņā atrodas 8 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā kopā atrodas 13280 gab. cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-2909, Nr. ENŽ-12612, Nr. ENŽ-1160, Nr. ENŽ-1274, Nr. ENŽ-1515, Nr. ENŽ-1432, Nr. ENŽ-991, Nr. ENŽ-1243, Nr. ENŽ-1514, Nr. ENŽ-1473, Nr. ENŽ-1513, Nr. ENŽ-1495, Nr. ENŽ-457, Nr. ENŽ-658, Nr. ENŽ-390, Nr. ENŽ-500, Nr. ENŽ-1310, Nr. ENŽ-1423, Nr. ENŽ-848, Nr. ENŽ-734 un Nr. ENŽ-849 (Atcelts)

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018. gada 21.februāra rīkojumi Nr.220, Nr.219, Nr.218, Nr.217 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11914, AL-11853, AL-11861, AL-11860, AL-11862, AL-11857, AL-11855, AL-11854, AL-11851, AL-11850, AL-11849, AL-11858, AL-11823, AL-11741, AL-11745, AL-11740, AL-11856, AL-11852, AL-11824, AL-11818, AL-11811”.
Iznīcināšanas objekts:
Cigaretes Route 66. 10 pac
Cigaretes Route 66. 10 pac.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar Securty Seal. Dažādu marku cigaretes. 30 pac. 1 gab.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 60 pac.
Dažādu marku cigarets. 370 pac.
Dažādu marku cigaretes. 30 pac.
Cigaretes Route 66. 2 pac.
Cigaretes Route 66. 23 pac.
Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar Securty Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 40 paciņas cigaretes. 1 gab.
Dažādu marku cigaretes. 30 pac.
Dažādu marku cigaretes. 20 pac
Dažādu marku cigaretes. 100 pac.
Cigaretes Route 66. 20 pac.
Cigaretes Route 66. 40 pac.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Cigaretes Route 66. 10 pac.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Dažādu marku cigaretes. 70 pac
Cigaretes Route 66. 21 pac.
Dažādu marku cigaretes. 90 pac
Drošības maiss ar cigareteēm. Saskaņā ar lēmumu maissā atrodas 36 cigarešu paciņas. 1 gab.
Cigaretes Marble. 40 pac.
Cigaretes NZ Super Slim. 50 pac.
Cigaretes NZ. 10 pac.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518001316 (Atcelts)

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2018., plkst.10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 21.februāra rīkojums Nr.214 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6612”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.17-452-1, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 16 paciņas cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu
nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903012517

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.03.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.02.2018. rīkojums Nr.239 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7706”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0721661 (lēmumā minēts kanalizācijas caurule ar ventilatoru, 2 kanalizācijas caurules ar audumu).
Apzīmogots iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0721662 (lēmumā minēts pagarinātājs uz 3 un 5 ligzdām, pagarinātājs uz 3 ligzdām ar slēdzi).
Apzīmogots iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0721663 (lēmumā minēts lampas ar spuldzēm un gofrētās caurules gab.).
Apzīmogots iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0721664 (lēmumā minēts lampas ar spuldzēm un gofrētās caurules gab.).
Apzīmogots iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0721665 (kā lēmumā minēts lampas ar spuldzēm un gofrētās caurules gab.).
Apzīmogots iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0721666 (kā lēmumā minēts 7 elektriskie balsti).
Apzīmogots iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0721667 (kā lēmumā minēts lampa, digitālais taimers, pults pelēkā krāsā, augsnes mitruma un PH mērītāji, augu preparāti - 4 gab.).
Apzīmogots iepakojums (konverte) ar drošības uzlīmi Nr.L14-0721655 (kā lēmumā minēts digitālie svari „Mini Digital Poewet”).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11087010514

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.02.2018. rīkojums Nr.233 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7153”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. iepakojums, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmēm Nr. L140939242 un Nr. L140939243 (iepakojumā atrodas 26 pudeles).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15840007018, Nr.11822000318, Nr.11823000118 (Atcelts)

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2018., plkst.10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.02.2018. rīkojumi Nr.228, Nr.226, Nr.227 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8260, KL-8270, KL-8276”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums, kas aizlīmēts ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 29880 cigaretes. 1 gab.
Iepakojums, kas aizlīmēts ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 38540 cigaretes. 1 gab.
Iepakojums, kas aizlīmēts ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 468000 cigaretes. 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu
nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11087034017 un Nr.11087147012

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.02.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.02.2018. un 22.02.2018. rīkojums Nr.215 un Nr.223 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7576, KL-7663”.
Iznīcināšanas objekts:
2 gab. iepakojumi, kuros atrodas deviņas pudeles ar šķidrumu, aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm Nr. K12 115452 - K12115453.
5 gab. aizzīmogoti iepakojumi ar dažāda veida tilpuma tukšām pudelēm (iepakojumos atrodas 46 tukšas pudeles).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 000521

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.02.2018.
Iznīcināšanas vieta: Rīgā, Piedrujas ielā 20, plkst. 11.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.02.2018. rīkojums Nr.206 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11887”.
Iznīcināšanas objekts:
AL-11887
Iepakojumi ar pārtikas precēm, kurām beidzies lietošanas derīguma termiņš, noplombēti ar Security Seal uzlīmēm, - 8 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11410094217 (Atcelta) un Nr.1137007216

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.02.2018., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.02.2018. rīkojums Nr.208 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8247" un 19.02.2018. rīkojums Nr.203 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8121”.
Iznīcināšanas objekts:


KL-8247 (Atcelta)
1. 30 l tilpuma kannas ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka. Aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm “Security Seal” no Nr.A17-1237781 līdz Nr.A17-1237784, - 4 gab.

2. 15 gab. 5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu un viena 1.5 l tilpuma pudele ar šķidrumu, iepakotas un aizzīmogota ar drošības uzlīmi “Security Seal” no Nr.A17-1271695 līdz Nr.A17-1271699, -5 iepak.

3. 25 gab. 5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu un 1.gab. 1.5 l tilpuma pudele ar šķidrumu, ievietotas iepakojumos, kas apzīmogoti ar drošības uzlīmēm “Security Seal” no Nr.L17-0848209 līdz Nr.L14-0848221, - 13 gab.

4. 30 l tilpuma kanna ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka. Aizzīmogotas ar drošības uzlīmi “Security Seal  Nr.A17-1237780.

5. 5 l tilpuma pudeles ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka, aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm “Security Seal no Nr.A17-1237797 līdz A17-1237803 un A17-1237805, - 8 gab.

6. Četras pudeles iepakotas vienā iepakojumā, kurš aizzīmogots ar drošības uzlīmi “Security Seal Nr.L14-0848192, - 1 gab.

7. Dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu, aizzīmogotas ar drošības uzlīmi “Security Seal no Nr.A1271669 līdz A17-1271685, - 17 gab.

8. Dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu, kam piemīt alkoholam raksturīga smaka, aizzīmogotas ar drošības uzlīmi “Security Seal” no Nr.A17-1237785 līdz A17-1237789, - 5 gab.

9. Iepakojumi ar pudelēm, kas aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm Security Seal no Nr.H17-0378562 līdz H17-0378604, no Nr.H17-03788606 līdz Nr.H17-0378674, - 112 gab.

10. 41 gab. dažāda tilpuma pudeles  ar šķidrumu, kas aizzīmogots ar drošības uzlīmēm “Security Seal no Nr. J15-0366834 līdz J15-0366874, - 41 gab.

 

KL-8121

1.            5 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku      1 gab.

2.            18.9 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku                1 gab.

3.            25 litru tilpuma plastmasas kanna ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku      1 gab.

4.            Uzlīmes ar uzrakstu „Smirnof Triple Distilled Vodka”        21 gab.

5.            Uzlīmju un etiķešu rullis ar uzrakstu „Sibirskaya Russian Vodka”                1 gab.

6.            Uzlīmju un etiķešu rullis ar uzrakstu „Dinastija Vodka”    1 gab.

7.            Uzlīmju un etiķešu rullis ar uzrakstu „Sibirskaya”                1 gab.

8.            Kartona kaste ar 30 gab. 0.7 litru tilpuma tukšām pudelēm            1 gab.

9.            Kartona kaste ar plastmasas korķiem      1 gab.

10.          Baltas krāsas muca ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku   1 gab.

11.          2 litru tilpuma pudele ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku             1 gab.

12.          1.5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku          1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11100034917

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.02.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Vidzemes iela 28A, Balvi.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-8101):
Automašīna VW Golf bez valsts reģistrācijas numura zīmēm,
automašīnas aizdedzes atslēga ar piekariņu - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890000516

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.02.2018., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.02.2018. rīkojums Nr.216 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6543”.
Iznīcināšanas objekts:
Piesegprece – 6 iepakojumi.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 039829, Nr.ENŽ 027205, Nr.ENŽ 004278, Nr.ENŽ 004519, Nr.ENŽ 004319, Nr.ENŽ 004525, Nr.ENŽ 004389, Nr.ENŽ 004393, Nr.ENŽ 016228, Nr.ENŽ 004953 un Nr.ENŽ 005183

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.02.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.02.2018. rīkojums Nr.221 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11770, AL-11789, AL-11863, AL-11877, AL-11878, AL-11879, AL-11880, AL-11881, AL-11882, AL-11894, AL-11913”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota polietilēna pudele tilpuma 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 l).
Apzīmogota pakete ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju paketē atrodas 5 l tilpuma pudele ar nelikumīgu alkoholu 4500 ml.
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošo nelikumīgu dzērienu 0,7 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,6 l).
Apzīmogota 0,4 l tilpuma stikla burka ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 l).
Apzīmogota 1,5 l pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,8 l).
Apzīmogots iepakojums ar 2 polietilēna pudelēm ar šķidrumu. Saskaņā ar apskates protokolā norādīto informāciju katrā pudelē atrodas aptuveni 25 ml nelegālā alkohola.
Apzīmogota 1 l tilpuma plastmasas pudele ar tajā esošo nelikumīgo dzērienu (lēmumā norādīts ar kandžu 0,35 l).
Apzīmogota stikla pudele 0,5 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts aptuveni 0,5 l kandža).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11240003518

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.02.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.02.2018. rīkojums Nr.207 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8233”.
Iznīcināšanas objekts:
Kandžas aparāts ar spirāli.
Apzīmogoti plastikāta spaiņi ar brāgu – 3 gab.
Apzīmogotas alumīnija kannas 40 l tilpuma ar brāgu – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221066717 un Nr.1095060903

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.02.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.02.2018. rīkojumi Nr.184 un Nr.188 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8050, KL-8236”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. metāla kastīte,
1 gab. 0,5 l tilp. stikla pudele ar šķidrumu, aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0935629,
2 iepakojumi, kuros atrodas 6 gab. 5 l tilp. plastmasas pudeles ar šķidrumu, kas ievietotas iepakojumos, kas izzīmogoti ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0979463 un Nr.L14-0979464.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089189917

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.02.2018., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.12.2018. rīkojums Nr.187 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8073”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogots iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1801027 (saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas 12 gab. pudeles ar spirtu saturošu šķidrumu atlikumiem – 2,7 l),
aizzīmogots iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1801024 (saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas 9 gab. pudeles ar spirtu saturošu šķidrumu atlikumiem – 1,8 l),
aizzīmogoti iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1800386 (saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas 18 gab. pudeles ar spirtu saturošu šķidrumu atlikumiem – 9 l) – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.02.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.02.2018. rīkojums Nr.183 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593” un rīkojums Nr.189 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-7593
Kartona kastes pēc ekspertīzes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.J150366876 līdz Nr.J150366895, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 litra tilpuma pudeles ar šķidruma atlikumiem 120670 mililitri – 20 gab.
Kartona kastes pēc ekspertīzes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.J150366814 līdz Nr.J150366833, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 litra tilpuma pudeles ar šķidruma atlikumiem 119895 mililitri – 20 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11824005917, Nr.15890023017, Nr.15890006317, Nr.11181186917 un Nr.11181134017

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.02.2018., plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.02.2018. rīkojums Nr.192 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8206, KL-8221, KL-8227, KL-8229, KL-8230”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti polietilēna iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 29940 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar plēvju fragmentiem.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 23 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 229800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti polietilēna maisi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 22 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 49900 gab. cigaretes „Minsk Capital”, 123740 gab. cigaretes „Premjer”, 7780 gab. cigaretes „Prima”, 3980 gab. cigaretes „NZ Gold Super Slim” un 19960 gab. cigaretes „Fest”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 29940 gab. cigaretes „Minsk Capital” un 9980 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 041102, Nr.ENŽ 003469, Nr.PG127157 un Nr.ENŽ 003602

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.02.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.02.2018. rīkojums Nr.190 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11774, AL-11833, AL-11835, AL-11838”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „ROURE 66” paciņa (lēmumā norādīts 15 gab. cigaretes).
Apzīmogota cigarešu „NZ” paciņa (lēmumā norādīts 20 gab. cigaretes).
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts 8 gab. cigaretes).
Apzīmogota cigarešu „Winston” paciņa (lēmumā norādīts 10 gab. cigaretes).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 039710, Nr.ENŽ 039811, Nr.ENŽ 041772, Nr.ENŽ 003270, Nr.ENŽ 003249, Nr.ENŽ 003252, Nr.ENŽ 044024, Nr.ENŽ 002089 un Nr.ENŽ 000824

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.02.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.02.2018. rīkojums Nr.191 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11767, AL-11769, AL-11775, AL-11829, AL-11830, AL-11831, AL-11840, AL-11837, AL-11839”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota stikla pudele tilpuma 0,5 l ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju ar kandžu aptuveni 0,5 l.
Apzīmogota pudele ar šķidrumu 1,5 l tilpuma. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju ar kandžu aptuveni 0,7 l.
Apzīmogota pudele 0,5 l ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,3 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogots iepakojums, kurā atrodas piecas burkas ar šķidruma atliekām un viena tukša pudele (pēc ekspertīzes)(saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju)). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā piecās burkās atrodas 2950 ml, 3100 ml, 2850 ml, 2400 ml un 1900 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto pa 500 ml šķidruma no katras burkas.
Pakete Nr.5 ar alkohola karsēšanas un dzesēšanas ierīcēm.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar 500 ml šķidruma ar alkohola smaku (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes (ar šķidrumu). Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu 1020 ml.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11520044117 un Nr.11520059717

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.02.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Rīga, Krustpils iela 63a.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7712, KL-7855):
Automašīna BMW 318 ar valsts reģistrācijas numura zīmēm EN 1663.
Automašīna Ford Focus ar valsts reģistrācijas numura zīmēm KH-9383.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11353033416 un Nr.11816015710

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.02.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.02.2018. rīkojums Nr.157 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7370” un 07.02.2018. rīkojums Nr.158 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8216”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-7370
25 litru tilpuma kanna ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 1 gab.
Plastikāta maisi, kuros atrodas pudeles ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, - 8 gab.
KL-8216
Gludeklis (kas pielāgots termospiedes funkcijām) - 1 gab.
Termospiede - 1 gab.
Embosētājs - 1 gab.
Printeris Fargo HPD600 - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824005216

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824005216
Datums, kad publicēts paziņojums: 09.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.02.2018.., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas ielā 2B, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7093):
Automašīna VW Passat Variant ar valsts reģistrācijas numura zīmēm EH 3627,
automašīnas aizdedzes atslēga - 2 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290036217

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.02.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.02.2018. rīkojums Nr.165 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7931”.
Iznīcināšanas objekts:
40 l tilpuma alumīnija kanna – 2 gab.
Maiss ar četrām tukšām 5 l tilpuma plastmasas pudelēm.
Tvertnes ar iemontētu spirālveidīgo cauruli – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG 017738, Nr.PG 017781, Nr.PG 017189 un Nr.20/17-2-2494

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.02.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 30.01.2018. rīkojums Nr.123 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11739, AL-11738, AL-11737, AL-11736”.
Iznīcināšanas objekts:
Cigaretes „Route 66” - 4 pac.
Cigaretes „NZ” - 13 pac.
Cigaretes „NL Full Flavour” - 10 pac.
Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 240 dažādu marku cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11410054911

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Granīta iela 31, korpuss 5, Salaspils novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras08.12.2017. rīkojums Nr. 1231 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7270”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. transportlīdzekļa Honda CRV motors ar Nr.1040657 (80kg).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290034417

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Granīta iela 31, korpuss 5, Salaspils novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.11.2017. rīkojums Nr. 1178 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8005”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. gāzes balons, tilpums 50 litri, daļēji pildīts ar gāzi (22 kg).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905011716

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Granīta iela 31, korpuss 5, Salaspils novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.09.2017. rīkojums Nr. 931 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7111”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. iekārta pudeļu pildīšanai “ZPIBM Napeļnarka” (66,5 kg).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11250033717

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Granīta iela 31, korpuss 5, Salaspils novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.11.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.01.2018. rīkojums Nr.90 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8150”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. velosipēds melnā krāsā (10 kg).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11360031515

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Granīta iela 31, korpuss 5, Salaspils novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.01.2018. rīkojums Nr.87 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8168”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. ogļskābās gāzes balons (17,3 kg).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120003817

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.02.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 25.01.2018. rīkojums Nr.100 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu, nododot pārstrādei KL-7431”.
Iznīcināšanas objekts:
A/m „BMW 730” ar valsts reģistrācijas numura zīmēm GU 2269.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010817

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2018., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Granīta iela 31, korpuss 5, Salaspils novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.12.2017. rīkojums Nr. 1257 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7577”.
Iznīcināšanas objekts:
Iekārtas ar Security Seal Nr.L15 0207245 līdz L15 0207249, metāllūžņi – 4341 kg.
Ierīces ar Security Seal Nr.L15 0207272 līdz L15 0207273, metāllūžņi – 3173 kg.
Ierīces baltā krāsā ar Security Seal Nr.L15 0207228, metāllūžņi – 2236 kg.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 040736, Nr.PG198087, Nr.ENŽ 038856, Nr.ENŽ 040733, Nr.ENŽ 030780 un Nr.ENŽ 039713

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.02.2018. rīkojums Nr.159 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11773, AL-11784, AL-11785, AL-11788, AL-11797, AL-11796”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas cigarešu „Premjer” paciņas oriģinālajā iepakojumā – 2 gab.
Apzīmogots melns polietilēna maiss ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā kopā atrodas 280 gab. cigaretes.
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer”.
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa.
Apzīmogota cigarešu „ROUTE 66” paciņa. Saskaņā ar lēmumu paciņā atrodas 14 gab. cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „ROUTE 66” paciņa.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11824000118, Nr.15890025317, Nr.15890030117 un Nr.15890029417

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2017., plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.02.2018. rīkojums Nr.137 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8200, KL-8203, KL-8204, KL-8205”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti polietilēna iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 89880 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 34800 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti melni polietilēna maisi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 27100 gab. cigaretes „Bond Blue”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 25 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 498200 gab. cigaretes „Winston Blue” un 100 gab. cigaretes „Jing Ling”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 039852, Nr.ENŽ 039748, Nr.ENŽ 044417, Nr.ENŽ 040349, Nr.ENŽ 002547, Nr.ENŽ 036914, Nr.ENŽ 039812, Nr.ENŽ 002502, Nr.ENŽ 039711 un Nr.PG126530

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.02.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.02.2018. rīkojums Nr.160 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11766, AL-11768, AL-11777, AL-11782, AL-11783, AL-11786, AL-11787, AL-11794, AL-11795, AL-11798”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota pudele 1,0 l tilpuma ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju ar kandžu aptuveni 0,2 l.
Apzīmogots iepakojums ar divām polietilēna pudelēm tilpuma 0,5 l ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju katrā pudelē atrodas aptuveni 0,5 l kandžas.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,45 l).
Apzīmogota stikla pudele ar tilpumu 0,5 l ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju ar kandžu aptuveni 0,2 l.
Apzīmogota stikla pudele 0,2 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 l).
Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Saskaņā ar paskaidrojošo uzrakstu uz iepakojuma, tajā atrodas viena tukša pudele.
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota polietilēna pudele 0,5 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar šķidrumu 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903033117, Nr.11903031317 un Nr.11903000418

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.02.2018. un 13.02.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.02.2018. rīkojums Nr.136 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8201 un KL-8207” un 07.02.2018. rīkojums Nr.156 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8178”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas kartona kastes ar pudelēm – 7 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 81 stikla 0,7 l tilpuma pudele un 68 stikla 0,7 l tilpuma pudeles ar šķidrumu.
Apzīmogots polietilēna maiss ar pudelēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 2 pudeles ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Apzīmogots polietilēna melns maiss ar pudelēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 8 pudeles ar etilspirtu.
Apzīmogotas plastmasas kannas 30 l tilpuma ar šķidrumu – 20 gab. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju kopumā pildītas ar 508,225 l etilspirta un ūdens šķīduma.
Celofāna maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju iepakojumā atrodas 20 pudeles ar šķidruma atlikumiem.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 1046, Nr. ENŽ 1168, Nr. ENŽ 944, Nr. ENŽ 1073, Nr. ENŽ 975, Nr. ENŽ 1132, Nr. ENŽ 1131, Nr. ENŽ 956, Nr. ENŽ 992, Nr. ENŽ 941, Nr. ENŽ 1133

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.02.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.02.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 7.februāra rīkojumu Nr.161 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11820, AL-11822, AL-11825, AL-11826, AL-11813, AL-11806, AL-11807, AL-11808, AL-11810, AL-11814, AL-11815. Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar cigaretēm, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 310 cigarešu paciņas – 1 gab.

Cigaretes „NZ” - 20 pac.

Cigaretes „Route 66” – 10 pac.

Dažādu marku cigaretes – 70 pac.

Iepakojums ar cigaretēm, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 288 cigarešu paciņas – 1 gab.

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0619925, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas dažāda veida 70 cigarešu paciņas – 1 gab.

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0619927, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 6 cigarešu paciņas - 1 gab.

Cigaretes „Route 66”– 20 pac.

Cigaretes „Route 66”– 20 pac.

Cigaretes „Winston” – 30 pac.

Cigaretes „Winston” – 4 pac.

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0619926, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 10 cigarešu paciņas – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11250034417, Nr.11095073817, Nr.11087111512, Nr.15840003118

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.02.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.02.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm un tabakai- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 13:00. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.128, Nr.133, Nr.138 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8057, KL-8160, KL-8210, KL-8215”.

Iznīcināšanas objekts:

Papīra iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 47461 cigaretes. – 5 gab.

Iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm, kas aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm no L14-0968647 līdz L14-0968682. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 393060 cigaretes. - 36 gab.

Iepakojums ar cigaretēm, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 128 cigarešu paciņas. – 1 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 49800 cigaretes. - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.02.2018., plkst.12.30.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.02.2018. rīkojums Nr.131 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-7593
Kartona kastes pēc ekspertīzes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.J150366711 līdz Nr.J150366800,
kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 litra tilpuma pudeles ar šķidruma atlikumiem 120,535 litri – 20 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG017190

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.02.2018.
Iznīcināšanas vieta: Rīgā, Tvaika ielā 39a, SIA „EKO OSTA”, plkst. 10.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.01.2018. rīkojums Nr.117 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11735”.
Iznīcināšanas objekts:
AL-11735
Šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku iepakots 4 gab. kannās, kuras ievietotas maisos un noplombētas ar NVA plombām no Nr.0588937 līdz Nr.0588940, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 80 litri dīzeļdegviela - 4 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11130009317 un Nr.11904003212

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.02.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.02.2018., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – Rīgā, Tvaika ielā 39a, SIA „EKO OSTA”.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.02.2017. rīkojums Nr.132 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8209” un 19.01.2018. rīkojums Nr.80 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3285”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8209
Iepakojums pēc ekspertīzes, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 2 gab. 1 litra tilpuma pudeles ar degvielu - 1 gab.
KL-3285
Šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku pildīts 9 gab. 20 litru tilpuma metāla kannās - 180 litri.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518005513

Datums, kad publicēts paziņojums: 31.01.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.02.2018.

Iznīcināšanas vieta: Degvielai- Tvaika ielā 39, Rīgā plkst. 10:00 pārējam- Krustpils ielā 63a, Rīgā plkst. 13:30. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 30.janvāra rīkojums Nr.118 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3888”. Iznīcināšanas objekts:

1000 l tilp. tvertne pildīta ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumu tvertnē atrodas šķidrums ar naftas produktiem raksturīgu smaku. Pēc tvertnes atzīmēm noteikts 880 l. – 1 gab.

1000 l tilp. tvertnes (tukšas) – 11 gab.

25 l tilp. plastmasas kannas (tukšas) - 17 gab.

Sūkņi ar pievienotām caurulēm – 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11087114412, Nr.11210089617 un Nr.11300045717

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.02.2018.
Iznīcināšanas vieta: cigaretēm un alkoholam - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads, plkst. 10:00. Alkoholam - Piedrujas iela 20, Rīga, plkst.14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.68 un Nr.85 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7910, KL-8165, KL-8185”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas 59 gab. cigarešu paciņas. – 1 gab.
Iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas cigaretes “Premjer”- 50000 gab., aizzīmogoti ar plombēm no Nr.1070771-Nr.1070775. - 5 gab.
Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 91 pudele ar šķidruma atlikumiem. - 5 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietā Nr. ENŽ-3806

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.02.2018., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 20, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.01.2018. rīkojums Nr.92 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11021”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. iepakojums ar pudelēm, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.L14-0952921. Saskaņā ar lēmumu, iepakojumā atrodas pudeles ar šķidrumu.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ 14349, Nr. ENŽ 2909

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.01.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.02.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga plkst.15:00. Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.114, Nr.119 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11688, AL-11464”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar Security Seal Nr.L14 0848162 ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes -28 gab. - 1 gab.

Apzīmogota kartona kaste, kurā atrodas dažādas mantas. Saskaņā ar 2017.gada 5.oktobra administratīvā pārkāpuma vietas apskates protokolu iepakojumā atrodas bojāti vīriešu apavi, šampūns, zobu pasta, dušas želeja, zobu birste,3 iepakojumi ar ziepēm, mobilā telefona vāciņš ar caurumu, mobilais telefons ar uzrakstu GTS, mobilā telefona batereja, vada gabals ar nogrieztu galu. – 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11210034814, Nr.15890003317, Nr.11816012615, Nr.11816009716

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.01.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.02.2018.

Iznīcināšanas vieta: cigaretēm un tabakai- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00. alkoholam, iekārtām- Piedrujas iela 5, Rīga plkst.15:00. Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.112, Nr.107, Nr.113, Nr.108 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4611, KL-7810, KL-6413, KL-7059”.

Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 220000 cigaretes. – 22 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm aizplombēti ar plombēm no Nr.E17-1652206 līdz E17-1652211. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 54420 cigaretes. - 7 gab.

Maiss ar iepakojumiem – 1 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 70 cigarešu paciņas. - 3 gab.

0.7 l tilp. pudeles ar alkoholu, pēc ekspertīzes - 3 gab.

5 l tilp. pudeles ar alkoholu, pēc ekspertīzes - 1 gab.

Iepakojumi ar augu maisījumu ar tabakas smaku. - 58 gab.

Tabakas smalcināšanas iekārtas - 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 14341, Nr. ENŽ 533, Nr. ENŽ 569, Nr. ENŽ 14666, Nr. ENŽ 14597, Nr. ENŽ 14487, Nr. ENŽ 6348, Nr. ENŽ 14667

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.01.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.02.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00. Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada rīkojumiem Nr.110, Nr.111, Nr.109 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11679, AL-11750, AL-11752, AL-11648, AL-11597, AL-11614, AL-11615, AL-11652”. Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes „Route 66” – 1 pac.

Iepakojums, kurā atrodas cigaretes, kas ir aizzīmogots ar drošības Nr.00825974. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 38 cigarešu paciņas - 1 gab.

Cigaretes „Route 66” – 10 pac.

Cigaretes „Route 66” – 10 pac.

Cigaretes „Winston” – 20 pac.

Cigaretes „Route 66”– 10 pac.

Cigaretes „Route 66” - 10 pac.

Cigaretes „Route 66”– 30 pac.

Cigaretes „Winston” – 6 pac.

Cigaretes „NZ Gold” – 2 pac.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11261103117, Nr.11087095617, Nr.11120064517 un Nr.11380047117

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.02.2018., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.01.2017. rīkojums Nr.84 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8166, 23.01.2018. rīkojums Nr.93 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8184”, 23.01.2018. rīkojums Nr.94 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7813” un 26.01.2018. rīkojums Nr.116 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8191”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-8166
Alkohola pagatavošanas tvaicēšanas iekārta.
KL-8184
Iepakojums pēc ekspertīzes ar pudelēm ar drošības uzlīmēm Nr. L14-0935802, Nr. L14-0935803 un Nr. L14-0935804, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 23.8 litri šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, kas pildīts 22 gab. dažāda tilpuma pudelēs - 3 gab.
KL-7813
1.Kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-1237482 līdz Nr.A17-1237484 - 3 gab.
2.Papīra iepakojums ar vienu kannu ar pudeli, kas aizzīmogota ar drošības uzlīmi Nr.A17-1237499 – 1 gab.
3.Pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku aizzīmogotas ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-1237494 līdz Nr.A17-1237498 - 5 gab.
KL-8191
1.Aizzīmogotas 25 litru tilpuma kannas ar etilspirtu (saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 337,100 litri) - 14 gab.
2.Aizzīmogots iepakojums, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 15 gab. plastmasas pudeles ar etilspirtu – 13,600 litri, 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PF841989, Nr.PF114600, Nr.PF114725, Nr.PF841009, Nr.PF114677, Nr.PF114383, Nr.PG198136, Nr.PF114976, Nr.ENŽ 001420, Nr.ENŽ 001512, Nr.ENŽ 038778, Nr.ENŽ 0001715, Nr.ENŽ 001958, Nr.ENŽ 001423, Nr.ENŽ 010303, Nr.ENŽ 12443 un Nr.PG198138

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.02.2018., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.01.2018. rīkojums Nr.115 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11702, AL-11703, AL-11704, AL-11705, AL-11707, AL-11708, AL-11709, AL-11711, AL-11713, AL-11715, AL-11718, AL-11733, AL-11754, AL-11755, AL-11756, AL-11757, AL-11759”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „KLASS” paciņa (lēmumā norādīts 16 gab. cigaretes).
Apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa (lēmumā norādīts 9 gab. cigaretes).
Apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa (lēmumā norādīts 9 gab. cigaretes).
Apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa (lēmumā norādīts 6 gab. cigaretes).
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1420 gab. cigaretes „Bayron”, 600 gab. cigaretes „More” un 200 gab. cigaretes „Kiss”.
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts 20 gab. cigaretes).
Apzīmogota soma ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu somā atrodas 860 gab. cigaretes „Premjer” un 240 gab. cigaretes „Bayron”.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts cigaretes „Premjer” 200 gab.).
Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Premjer” 10 cigaretes).
Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Bayron” ar 10 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 5 cigarešu „Premjer” paciņas).
Apzīmogota cigarešu „ROUTE 66” paciņa. Saskaņā ar lēmumu paciņā atrodas 2 gab. cigaretes.
Apzīmogota cigarešu „Prima” paciņa. Saskaņā ar lēmumu paciņā atrodas 9 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā kopā atrodas 960 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā kopā atrodas 820 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā kopā atrodas 2660 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 860 gab. cigaretes „NZ 8” un 800 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11822004416, Nr.11181001918, Nr.15890029617, Nr.11320046717, Nr.15890029317, Nr.15890027317, Nr.11903000618 un Nr.15890027617

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.02.2018., plkst.13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2018. rīkojums Nr.103 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7126, KL-8171, KL-8173, KL-8174, KL-8176, KL-8177, KL-8180, KL-8181”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 20000 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogots iepakojums ar polietilēna maisiem (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 29680 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 33960 gab. cigaretes.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 9960 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Premjer”, kopā 73940 gab.) – 5 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Winston Blue” ar Tadžikistānas akcīzes markām, kopā 287960 gab.) – 25 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Winston Blue” ar Kirgizstānas akcīzes markām, kopā 2960 gab.).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (lēmumā norādīts „Winston Silver”, kopā 21140 gab.) – 2 gab.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 24000 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 15 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 165900 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 12 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 119800 gab. cigarešu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs Vitālijs Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC074223, Nr.PF114853, Nr.ENŽ 001514, Nr.ENŽ 038776, Nr.ENŽ 001498, Nr.ENŽ 038774, Nr.ENŽ 000997, Nr.ENŽ 000998, Nr.ENŽ 001165, Nr.ENŽ 001640, Nr.ENŽ 039832, Nr.ENŽ 043378, Nr.ENŽ 043486, Nr.ENŽ 039183 un Nr.ENŽ 001616

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.02.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2018. rīkojums Nr.104 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11698, AL-11710, AL-11712, AL-11714, AL-11716, AL-11717, AL-11719, AL-11720, AL-11721, AL-11722, AL-11723, AL-11728, AL-11729, AL-11734, AL-11732”.
Iznīcināšanas objekts:
Alkoholisko dzērienu ražošanai mājas apstākļos paredzēts aparāts.
Apzīmogots iepakojums (lēmumā minēts 10 gab. plastmasas pudeles pēc ekspertīzes). Saskaņā ar eksperta atzinumu iepakojumā atrodas 3 tukšās pudeles un 7 pudeles ar šķidruma atlikumiem (kopā 4278 ml).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,280 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,250 l).
Apzīmogota 0,280 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,280 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,6 l).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 l).
Apzīmogota 1 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošo nelikumīgu dzērienu 0,3 l).
Apzīmogota 0,568 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,568 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,35 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 200 ml nelikumīgā alkohola).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320046717 un Nr.11100008913, Nr.111100006313

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.02.2018., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.01.2018. rīkojums Nr.102 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8174 un KL-8187”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas divpadsmit 0,7 l tilpuma stikla pudeles ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Apzīmogots iepakojums ar dažāda tilpuma pudelēm un kannu ar šķidrumu. Saskaņā ar spriedumu iepakojumā atrodas piecas 1,5 l tilpuma pudeles, trīs 2 l tilpuma pudeles un viena 35 l tilpuma kanna ar šķidrumu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317 un Nr.11088257917

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.01.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā, plkst. 10.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.01.2018. rīkojums Nr.65 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593 un 17.01.2018. rīkojums Nr.66 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8161”.
Iznīcināšanas objekts:
KL6161
1. 1 litra tilpuma pudele ar caurspīdīgu šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku pēc ekspertīzes Nr.1712925 - 1 gab.
2. Iepakojums ar „Security seal” Nr.A17-1271668, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas divas 1 litra tilpuma pudeles ar caurspīdīgu šķidrumu, kas ir etilspirts, - 1 gab.
KL7593
1. Kartona kastes pēc ekspertīzes, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm no Nr.J15-0366744 līdz J15-0366748 un no Nr.J15-0366750 līdz Nr.J15-0366764, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 litra tilpuma pudeles ar šķidruma atlikumiem 120,525 litri, - 20 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 000347, Nr.ENŽ 000622, Nr.ENŽ 000721, Nr.ENŽ 000010, Nr.ENŽ 000437 un Nr.493

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.01.2018., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.01.2018. rīkojums Nr.53 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11665, AL-11666, AL-11667, AL-11668, AL-11670” un 16.01.2018. rīkojums Nr.62 „Par izņemtās mantas AL-11697”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar tajā esošo apmēram 500 ml šķidruma ar alkoholiskam raksturīgu smaku (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā);
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l);
Apzīmogota 0,7 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 l);
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l);
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar tajā esošo apmēram 300 ml šķidruma ar alkoholiskam raksturīgu smaku (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā);
Pakete (lēmumā norādīts ar izņemto alkoholu (spirtu) pēc ekspertīzes. Saskaņā ar eksperta atzinumu 5 l tilpuma pudelē atrodas 3920 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto 500 ml šķidruma.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 000350, Nr.PG085995, Nr.ENŽ 000827 un Nr.ENŽ 045500

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.01.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.01.2018. rīkojums Nr.61 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11669, AL-11672, AL-11692, AL-11693”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „ROUTE 66” paciņa (lēmumā norādīts 7 gab. cigarešu).
Apzīmogots melnas krāsas maiss ar cigaretēm (drošības uzlīme Nr.L14-0742366). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 100 gab. cigaretes „Premjer”, 120 gab. cigaretes „NZ”, 180 gab. cigaretes „Bayron”, 80 gab. cigaretes „Winston” un 40 gab. cigaretes „Klass”.
Apzīmogota cigarešu „BAYRON” paciņa (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm).
Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Premjer” ar tajā esošajām 7 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320030517

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.01.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.01.2018. rīkojums Nr.28 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8037”.
Iznīcināšanas objekts:
Polietilēna maisi (lēmumā norādīts ar cukuru 25 kg katrs) – 9 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11822001717 un Nr.11824005817

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.01.2018., plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.01.2018. rīkojums Nr.24 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8080” un 11.01.2018. rīkojums Nr.54 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8154”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm Winston (lēmumā norādīts 39 980 gab.) – 4 gab.;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm BOND (lēmumā norādīts 29 980 gab. (iepakojums ir sarkanā krāsā) un 99 980 gab. (iepakojums ir zilā krāsā)) – 12 gab.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 29920 gab. cigaretes „Minsk” un 360 gab. cigaretes „Richmond cherry gold”, kopā 30280 gab. cigarešu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs Vitālijs Drobots, tālrunis; 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11300033917, Nr.15890023617, Nr.11095159015, Nr.11095013014, Nr.11518001413, Nr.11518001117, Nr.11151055217 un Nr.11095153215

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.01.2018.
Iznīcināšanas vieta – 16.01.2018., plkst.11.00 iznīcināšana SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads un 16.01.2018. plkst., 14.00 iznīcināšana Rīgā, Piedrujas ielā 20.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 02.,03.,08. un 10. janvāra rīkojumi Nr.10, Nr.12, Nr.33, Nr.43, Nr.44, Nr.41, Nr.48 un Nr.47 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6622, KL-5970, KL-7446, KL-7875, KL-6381, KL-3698, KL-8003, KL-8125”.
Iznīcināšanas objekts:
5 gab. dažādas mantas (Čeks Nr.5434, saulesbrilles pelēkā ietvarā, garantijas karte ar piespraustu čeku, čeks Nr.5435, saulesbrilles zeltītā ietvarā.), 2 gab. iepakojumi ar cigaretēm, aizplombēts ar VID drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 39600 cigaretes. 1 gab. plastikāta iepakojums, Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 11 cigarešu paciņas. 1 gab. iepakojums pēc ekspertīzes atzinuma, saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1 gab. 0,7 l tilp. stikla pudele. 3 gab. dažāda tilpuma kannas ar šķidrumu, pēc ekspertīzes (pustukšas). 4 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 22 gab. 3 l tilp. polimēra materiāla iepakojumi ar šķidrumu. 1 gab. pudele ar drošības uzlīmi Nr.L140847764, 1 gab. kanna ar šķidrumu ar drošības uzlīmi Nr. L140847765. 1 gab. aizzīmogots iepakojums. 4 gab. Iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1517483, saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1 gab. 1,5 l tilp. stikla burka, 1 gab. 5 l burka, 58 gab. 0,5 l tilp. pudeles.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 15424 (AL-11634), Nr.ENŽ 15332 (AL-11635), Nr.ENŽ 15106 (AL-11636), Nr.ENŽ 15570 (AL-11637), Nr.ENŽ 14770 (AL-11640), Nr.ENŽ 15464 (AL-11641)

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.01.2018. rīkojums Nr.20 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11634, AL-11635, AL-11636, AL-11637, AL-11640, AL-11641”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes - 50 paciņas;
Cigaretes “Route 66” - 206 cigaretes;
Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security seal uzlīmi - 1 gab.;
Cigaretes “Winston” - 20 paciņas;
Drošības iepakojums, kurā atrodas 135 paciņas - 1 gab.;
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290056614 un Nr.11091158313

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.01.2018., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 20, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.01.2018. rīkojums Nr.37 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5705" un 05.01.2018. rīkojums Nr.26 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4205”.
Iznīcināšanas objekts:
KL5705
1. Kandžas dzesēšanas aparāts - 1 gab.
2. Balta plastmasas tvertne - 1 gab.
3. Tukšas plastmasas pudeles - 6 gab.
KL4205
1. Priekšējie automašīnas paneļi ar pārlūkošanas sensoriem tumši sarkanā krāsā - 2 gab.
2. Automašīnas aizmugurējais panelis ar parkošanās sensoriem - 1 gab.
3. Sānu automašīnas paneļi tumši sarkanā krāsā - 2 gab.
4. Spoguļa korpuss (Ņemot vērā, ka pieņemtā iepakojuma saturs netika pārbaudīts un lēmumā par izņemtās mantas nodošanu glabāšanai šī manta nav tieši uzskaitīta, bet spriedums nosaka tās iznīcināšanu, tā ir iznīcināma, ja faktiski atradīsies nepārbaudītā iepakojuma saturā) - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvās pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 13696 (AL-11531), ENŽ 13688 (AL-11533), ENŽ 13687 (AL-11534)

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2018., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.01.2018. rīkojums Nr.20 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11531, AL-11533, AL-11534”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes - 50 paciņas,
Cigaretes “Route 66” - 1 paciņa,
Dažādu marku cigaretes - 40 paciņas.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11151058217

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2018., plkst. 11:00
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.01.2018. rīkojums Nr.45 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8151”.
Iznīcināšanas objekts: 4 gab. iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas 1957 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11815006716, Nr.11089112416, Nr.11518010016

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.01.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 11:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumu Nr.1296 un 2018.gada rīkojumiem Nr.23, Nr.38  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7312, KL-7923, KL-7202”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona kastes, kurās atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 360000 cigaretes. – 36 gab.

Aizzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 91 cigarešu bloks. - 1 gab.

Plastikāta maisi ar tabakas izstrādājumiem, kuri aizzīmogoti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 12094 cigarešu paciņas. – 27 gab.

Plastikāta maiss ar tabakas izstrādājumiem, aizzīmogots ar drošības lentu. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 39 daļēji pilnas cigarešu paciņas – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ 13890, Nr. ENŽ 15031, Nr. ENŽ 14766, Nr. ENŽ 14918, Nr. ENŽ 15035, Nr. ENŽ 15139, Nr. ENŽ 15331, Nr. ENŽ 15569,Nr. ENŽ 13165

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.01.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.01.2018.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 11:00.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.1253, Nr.1260, Nr.1279, Nr.1262 un 2018.gada rīkojumu Nr.17 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11564, AL-11610, AL-11611, AL-11612 AL-11492, AL-11624, AL-11642, AL-11655, AL-11656”.
Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes „Route 66” – 20 pac.

Iepakojums ar cigaretēm kas ievietotas drošības maisā ar Nr.825994. Saskaņā ar lēmumu drošības maisā atrodas 18 pac. cigaretes 1 gab.

Cigaretes „Winston” – 10 pac.

Dažādu marku cigaretes – 20 pac.

Drošības maiss ar Nr.825993. Saskaņā ar lēmumu drošības maisā atrodas 30 pac. cigaretes – 1 gab.

Drošības maiss Nr.825991, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu drošības maisā atrodas 20 pac. cigaretes – 1 gab.

Dažādu marku cigaretes 50 pac.

Dažādu marku cigaretes – 180 pac.

Cigaretes „Winston” - 300 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088149317

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.01.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.01.2018.

Iznīcināšanas vieta: medikamentiem- SIA „EKO Osta” teritorijā Tvaika ielā 39, Rīgā,  plkst. 10:00, šļircēm- Piedrujas iela 20, Rīgā, plkst. 13:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 29.decembra rīkojumu Nr.1297   „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8124”.
Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar dažāda veida medikamentiem, kas iesaiņoti papīra maisā un aizlīmēts ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0778203 un Nr.L14-0778204. Saskaņā ar  lēmumu par lietisko pierādījumu/priekšmetu iznīcināšanu dažāda veida medikamenti no 1.pozīcijas līdz 64.pozīcijai. - 1 gab.

Šļirces oriģinālajos iepakojumos 28 gab., kas iepakotas maisā. - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

 

medikamentiem- SIA „EKO Osta” teritorijā Tvaika ielā 39, Rīgā,  plkst. 10:00 iznīcināšana pārcelta uz 30.01.2018 pulkst 14.00.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11280026017

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.01.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.01.2018., plkst. 10:30.
Iznīcināšanas vieta – Eduarda Lācera iela 7, Valmiera.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.12.2013. rīkojums Nr. 802 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu, nododot pārstrādei KL-7744”.
Iznīcināšanas objekts:
A/m „Opel Vectra” ar v/n.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905014212

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.01.2018., plkst.10.00 un plkst. 11.30.
Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39 a, plkst. 10.00 un Piedrujas ielā 20, plkst. 11.30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.12.2017. rīkojums Nr.1229 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4752".
Iznīcināšanas objekts:
KL4752
1. Dažāda veida iepakojumi, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 1 gab. izsmēķis un 4 gab. 1.5 litru tilpuma pudeles ar naftas produktu paraugiem, 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290036216

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.01.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.01.2018. rīkojums Nr.18 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7785”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti maisi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (norādīts uz paskaidrojošā uzraksta) – 2 gab.
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar specifisku alkohola smaku) - 6 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290005817, Nr.11320043617 un Nr.15890028117

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.01.2018., plkst.12:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.01.2018. rīkojums Nr.16 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7886, KL-8133, KL-8137”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (iepakojums Nr.1 ar drošības uzlīmi J15-0426415). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 129 paciņas cigarešu (2580 cigarešu) „Bayron White” un 179 paciņas cigarešu (3580 cigarešu) „Bayron Exclusive Tobacco”,
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (iepakojums Nr.2 ar drošības uzlīmi J15-0426416). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 109 paciņas cigarešu (2180 cigarešu) „Bond Street”, 19 paciņas cigarešu (380 cigarešu) „Bayron Exclusive Tobacco” un 167 paciņas cigarešu (3340 cigarešu) „Bayron White”,
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm (iepakojumi no Nr.3 līdz Nr.7 ar drošības uzlīmēm no J15-0426417 līdz J15-0426421) – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 608 paciņas cigarešu (12160 cigarešu) „Bayron White”, 764 paciņas cigarešu (15280 cigarešu) „Bayron Exclusive Tobacco”, 79 paciņas cigarešu (1580 cigarešu) „Bond Street” un 19 paciņas cigarešu (380 cigarešu) „More”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas kopā 99640 gab. dazādu marku cigaretes.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas kopā 37200 gab. dazādu marku cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs Vitālijs Drobots, tālrunis; 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290005817

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.01.2018., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.12.2017. rīkojums Nr.1301 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7886”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots polietilēna maiss, kā lēmumā minēts ar 19 pudelēm (ar šķidrumu), drošības uzlīme L14-0867288,
Apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu, drošības uzlīme F14-0022666 un F14-0022668, 2 gab.,
Kandžas tecināmais aparāts, sastāv no kannas un tvertnes ar iebūvētu spirāli.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ 044298

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.01.2018., plkst. 12:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.01.2018. rīkojums Nr.11 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11632”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Fest” ar 14 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905012417, Nr.11518001413

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 02.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.01.2018. plkst. 09:00
Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 29. novembra rīkojumi Nr. 1299 un Nr. 1300„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8106, KL-3698”
Iznīcināšanas objekts: 5 gab. iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1712122, 1 gab. kanna ar šķidrumu, aizzīmogota.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890010317, Nr.11089189917, Nr.11092131217, Nr.11091192512, Nr.15890051816, Nr11089172317

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.01.2018.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.01.2018.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 5, Rīgā plkst. 9:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.1293, Nr.1292, Nr.1249, Nr.1294, Nr.1251, Nr.1294, Nr.1291, Nr.1192   „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593, KL-8073, KL-7943, KL-7252, KL-7227, KL-7983”.
Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes pēc ekspertīzes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 l tilp. pudeles ar atlikušo šķidruma daudzumu. Aizzīmogotas ar Security Seal no Nr.A171237757 - A171237776. Saskaņā ar lēmumu atlikušais šķidruma daudzums 120220 ml. – 20 gab.

Iepakojumi ar alkohola pudelēm un alkoholu, nozīmogoti ar Security Seal drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu 68 gab. 5 l tilp pudeles ar alkohola atlikumu 299,8 l. – 68 gab.

0.75 l tilpuma pudeles ar uzrakstu Tempranillo, ar spirtu saturošu šķidrumu iepakotas melnos maisos, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no 1271638 līdz 1271656. Saskaņā ar lēmumu pudeles ar alkohola atlikumu 28,25 l. - 19 gab.

5 l tilp. pudeles ar šķidrumu – 3 gab.

0.5 l tilp. tukšas plastmasas pudeles – 5 gab.

Dažādu veidu iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas soma, maiss un kartona kaste ar dažādām mantām – 3 gab.

Kartona kastes , kurās atrodas plastmasas filtru elementu rāmji. Saskaņā ar lēmumu katrā kastē atrodas 3 gab. – 240 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi pēc ekspertīzes (Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 90 dažāda tilpuma tvertnes (pudeles un kannas) tukšās vai daļēji pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, kas iepakotas 5 maisos un aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.L14-0848047 līdz L14-0848051 – 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ 149936

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.01.2018.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.01.2018.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga plkst.9:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1290 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10622”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 5 gab. žurnāli - 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11151011217

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.12.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.12.2013. rīkojums Nr.802 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu, nododot pārstrādei KL-7438”.
Iznīcināšanas objekts:
Automašīna „Audi A4” ar valsts reģistrācijas numura zīmēm JV-1274 - 1gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11250007417

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.12.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.12.2013. rīkojums Nr.802 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu, nododot pārstrādei KL-7522”.
Iznīcināšanas objekts:
Automašīna „VW Passat Variant” ar Lietuvas valsts reģistrācijas numura zīmēm GCV-033 - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā 11240030317/11240030017

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.12.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas iela 2B, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7671):
Automašīna Opel Kadet ar valsts reģistrācijas numura zīmēm CL-4671,
automašīnas aizdedzes atslēga - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11240037117

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.12.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „AUTOSTILS D" stāvlaukumā, Valkas ielā 2K, Daugavpilī.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7789):
Automašīna Nissan Almera bez valsts reģistrācijas numura zīmeēm,
automašīnas aizdedzes atslēga - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11261068617

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2017., plkst.14.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 5, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.12.2017. rīkojums Nr.1234 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8054".
Iznīcināšanas objekts:
KL-8054
1. Iepakojumi ar drošības plombām, kas uzlikti Valsts policijas klātbūtnē, no Nr.0306961 līdz Nr.0306969, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 22 gab. 5 litru tilpuma un 8 gab. 1 litru tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 9 gab.
2. Iepakojums ar elektrosūkni - 1 gab.
3. Cilindriskas formas alkohola pagatavošanas ierīce - 1 gab.
4. Metāla dzesēšanas muca 400 litru tilpuma, pelēkā krāsā - 1 gab.
5. Cilindriskas formas alkohola pagatavošanas ierīce ar siltinājumu - 1 gab.
6. 25 litru tilpuma kanna ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 1 gab.
7. 10 litru tilpuma kanna ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ 041903, Nr.979 un Nr.PG085893

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2017., plkst. 12:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.12.2017. rīkojums Nr.1261 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11603, AL-11604, AL-11607”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Route 66” ar 6 cigaretēm).
Apzīmogots melnas krāsas maiss ar cigaretēm, drošības uzlīme L14-0886493. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 4000 gab. cigarešu „Classic Dubao Red”).
Apzīmogota baltas krāsas aploksne ar cigaretēm, drošības uzlīme Nr.L14-0742361. Saskaņā ar lēmumu aploksnē atrodas 12 gab. cigaretes „Bond Street”. Saskaņa ar izņemšanas protokolu cigaretes atrodas paciņā.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vecākā referente I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11824005617, Nr.11824004717 un Nr.11331080117

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2017., plkst.12:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.12.2017. rīkojums Nr.1263 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8100, KL-8108, KL-8109”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 29960 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 119840 gab. cigaretes „Premjer”.
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 19 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 144720 gab. dažādu marku cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vecākā referente I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890046116

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2017., plkst.10.00 un plkst. 12.30.
Iznīcināšanas vieta – Brīvības gatve 214 c, Rīgā, SIA Dīlers metāls, plkst. 10.00 un Piedrujas ielā 5, Rīgā, plkst.12.30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.12.2017. rīkojums Nr.1218 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7061".
Iznīcināšanas objekts:
KL7061
1. 0.7 litru tilpuma Degvīna pudeles „Smirnoff Vodka” ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaržu bez akcīzes markām - 16620 gab.
2. 0.7 litru tilpuma tukšas stikla pudeles - 598 gab.
3. A4 formāta bloki ar marķējumu uzlīmi un svītru kodu ar nosaukumu „Virgo Oleum” - 3 gab.
4. Kartona kastu sagatavju iepakojumi - 23 gab.
5. Kartona kaste ar etiķetēm ar uzrakstu „Smirnoff Vodka” - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.979, Nr.PG126107 un Nr.ENŽ 042083

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2017., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.12.2017. rīkojums Nr.1254 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11604, AL-11605, AL-11606”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0742391. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas divas 5 l tilpuma plastmasas pudeles ar kandžu apmēram 10 l. Saskaņā ar eksperta atzinumu pudelēs atrodas 4700 ml un 4800 ml šķidruma, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto pa 500 ml šķidruma no katras pudeles.
Apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0595468. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 5 l tilpuma polimera pudele ar šķidrumu 2700 ml.
Apzīmogota 2 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,15 l kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vecākā referente I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903029317 un Nr.11824005617

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.12.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.12.2017. rīkojums Nr.1255 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7977 un KL-8100”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts pa 30 l katrā ar šķidrumu ar izteiktu alkohola smaku) – 6 gab. Saskaņā ar apskates protokolu kopējais 6 kannās esošais šķidruma daudzums ir 153,68 l (izņemot paraugiem paņemto 1,0 l no katras kannas).
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 12 pudeles ar šķidruma atlikumiem.
Divas metāla mucas 200 litru (sarkanā un zilā krāsā (tukšas)).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vecākā referente I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290035609, Nr.11815005517, Nr.15890006017, Nr.15890027117

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.12.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.12.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 11:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.1202, Nr.1225, Nr.1243 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-1787, KL-7723, KL-7811, KL-8111”.
Iznīcināšanas objekts:
Cigaretes „L&M” sarkanās – 8500 pac.

Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm - 30 gab.

Kartona iepakojumi ar cigaretēm kas aizlīmēti ar Security Seal drošības uzlīmēm no L14 0642779 līdz L14 0642924. Saskaņā ar lēmumu kopā iepakojumos atrodas 1007000 cigaretes – 71 gab.

Iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 29600 cigaretes. – 3 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 23560 cigaretes. – 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ 13413

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.12.2017.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst.11:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 30.novembra rīkojums Nr.1203 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11570”.
Iznīcināšanas objekts:

Drošības maiss Nr.00757990, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 16 paciņas cigarešu – 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.109

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.12.2017., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.12.2017. rīkojums Nr.1244 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11590”.
Iznīcināšanas objekts:
Essencikaps kapsulas, izgatavotājs „Minskinterkaps”, Baltkrievija, - 250 gab.,
Magvit kapsulas, izgatavotājs „Minskinterkaps”, Baltkrievija, - 90 gab.,
Nomierinošie pilieni 50 ml, izgatavotājs AS „Borisovskas medicīnas preparātu rūpnīca”, Baltkrievija, pudelītēs, - 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vecākā referente I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089079517, Nr.11518013515, Nr.11151012317 un Nr.11151008417

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
A/m Ford Fiesta bez reģ. nr. – 1 gab.
A/m VW Passat Variant v/n ER-6050 - 1 gab.
A/m Renault Laguna v/n GT-4942 – 1 gab.
T/l Opel Vectra v/n FS-7399 - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518003717

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.12.2017., plkst.15:00 un 18.12.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Granīta iela 31 k 19, Acone, Salaspils pagasts.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.11.2017. rīkojums Nr.1125 „Par lietisko pierādījumu novērtēšanu un realizāciju kriminālprocesā Nr.11518003717 (KL-7882)”.
Iznīcināšanas objekts:
Cigarešu ražošanas iekārtu un ierīču metāllūžņi – 15972 kg.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088154015 un Nr.15890004115

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.12.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12. 2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 01.12.2017. rīkojums Nr.1204 un 08.12.2017. rīkojums Nr.1222 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5563; KL-7964”.
Iznīcināšanas objekts:
1 gab. 0,5 l tilpuma pudele „CAABRHKA” ar alkoholisku dzērienu,
16 gab. 1 litra tilpuma stikla pudeles, kurās pildīts šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku,
1 gab. 3 litrīgs iepakojums „Sealmoster” ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.1190502914, Nr.11250040017, Nr.11089172317 un Nr.11390029317

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2017., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.11.2017. rīkojums Nr.1199 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4521”, 08.12.2017. rīkojums Nr.1219 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8082”, 30.11.2017. rīkojums Nr.1200 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7983” un 10.11.2017. rīkojums Nr.1131 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7713”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-7713
1. Sūknis "Water pump" 600 w, kuram pievienotas divas caurules, 7 m un 15 m garas, - 1 gab.
2. 10 l tilpuma plastmasas spainis - 1 gab.
3. 3 m garš balts pagarinātājs ar 3 kontaktligzdām - 1 gab.
4. Trekteris - 1 gab.
5. Oranžas krāsas 25 m pagarinātājs - 1 gab.
6. 10 l tilpuma plastmasas kanna - tukša - 1 gab.
7. 25 l tilpuma kannas - tukšas - 13 gab.
KL-7983
1. Tukša kanna 1 gab.
KL-8082
1. 25 litru tilpuma kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar drošības uzlīmēm, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku - 4 gab.
2. 40 litru tilpuma kanna ar šķidrumu, aizlīmēta ar drošības uzlīmi, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku - 1 gab.
3. 6 litru tilpuma pudele ar šķidrumu, aizlīmēta ar drošības uzlīmi, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku - 2 gab.
4. Iepakojumi, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 40 litru tilpuma tukša apdegusi kanna, metāla trauks ar spirālveidīgu trubu iekšpusē un metāla tvertne, kurai sānos pievienots metāla krāns, - 2 gab.
KL-4521
1. CSDD kvīts Nr.K1414922990 - 1 gab.
2. 25 litru tilpuma polimēra materiāla kannas - 14 gab.
3. 20 litru tilpuma polimēra materiāla kannas - 6 gab.
4. 60 litru tilpuma polimēra materiāla kannas - 1 gab.
5. 1000 litru tilpuma konteineri metāla režģī - 2 gab.
6. 1000 litru tilpuma tvertnes - 4 gab.
7. Polimēra materiāla ruļļi - 5 gab.
8. Polimēra materiāla caurule - 1 gab.
9. Gumijas caurules rullis - 1 gab.
10. SIM Karte „Zelta zivtiņa” - 1 gab.
11. Plakanknaibles - 1 gab.
12. Aploksne - 1 gab.
13. Kabatas nazis (saliekamais) - 1 gab.
14. Krāna rokturis - 1 gab.
15. Plastikāta maisiņš ar uzrakstu „Depo” - 1 gab.
16. Telts konstrukcijas gabals ar izolentu - 1 gab.
17. Darba cimdi - 2 gab.
18. Trubas gabals ar metāla vītnēm - 1 gab.
19. Gumijas gabals - 1 gab.
20. Metāla žņaugi - 2 gab.
21. Auduma truba ar skrūvēm galos - 1 gab.
22. Virsjaka - 1 gab.
23. Telts - 1 gab.
24. Sega - 1 gab.
25. Gumijas cauruļu gabali ar metāla žņaugiem - 1 gab.
26. Caurule ar manometru un krānu - 1 gab.
27. 25 litru tilpuma kannas - 2 gab.
28. Caurule sadalīta vairākās daļās - 1 gab.
29. Gumijas caurule ar manometru - 1 gab.
30. Virve - 1 gab.
31. Mikroplasta atlējumi - 4 gab.
32. 25 litru tilpuma plastmasas tvertnes - 6 gab.
33. Savienot gumijas caurule - 1 gab.
34. Darba cimds - 1 gab.
35. Plastmasas tvertne ar gofrētu cauruli - 1 gab.
36. Tauksvidru nomazgājumi - 5 gab.
37. Balts auduma gabals - 1 gab.
38. 1.5 litru tilpuma plastmasas pudele „Mangaļi” - 1 gab.
39. Stikla burka ar absorbentu - 1 gab.
40. Darba cimdi - 4 gab.
41. Drošības lenta - 1 gab.
42. Plastmasas piltuve - 1 gab.
43. Metāla savilcēji - 2 gab.
44. Šķiltavas - 1 gab.
45. Roku pēdas uz mikroplasta atlējuma - 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ-12257, Nr.ENŽ-8540, Nr.ENŽ12711 un Nr.ENŽ-11732

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2017.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 5, Rīgā, plkst. 9.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.12.2017. rīkojumi Nr.1217 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11519”, Nr.1216 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11518”, Nr.1223 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11520” un Nr.1221 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11521”.
Iznīcināšanas objekts:
AL-11521
Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0935744,kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 4 gab. 0.5 l tilpuma tukšas plastmasas pudeles - 1 gab.
AL-11520
Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0935781, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 9 gab. 0.5 l tilpuma tukšas plastmasas pudeles - 1 gab.
AL-11518
Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0935759, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 2 gab. 0.5 l tilpuma tukšas plastmasas pudeles -1 gab.
AL-11519
Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0935757, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 8 gab. 0.5 l tilpuma tukšas plastmasas pudeles - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.1050 un Nr.PG126424

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2017., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.12.2017. rīkojums Nr.1228 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11567 un AL-11568”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots plastmasas maiss (lēmumā norādīts ar 2 trīs litru burkām ar šķidruma atlikumiem). Saskaņā ar lēmumu kopējais šķidruma daudzums 2 pudelēs ir 5520 ml, izņemot ķīmiskiem pētījumiem izmantoto pa 500 ml šķidruma no katras burkas,
Alkoholisko dzērienu ražošanas aparāts (apzīmogots ar drošības uzlīmi D14-99587),
Apzīmogots maiss ar tukšām 6 trīs litru burkām (kā norādīts lēmumā (drošības uzlīme D14-0099584)),
Apzīmogots iepakojums (lēmumā norādīts trauks ar oglēm), uzlīme D14-0099588,
Apzīmogoti iepakojumi ar cukuru (drošības uzlīmes no D14-0099589 līdz D14-0099595) – 7 gab. Lēmumā norādīts 200 kg kopā;
Apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla burka ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.12.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.12.2017.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas ielā 5, Rīgā plkst. 10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 8 decembra rīkojumi Nr.1220, Nr.1224  „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:

Kartona kastes aizzīmogotas ar Security Seal no Nr.A171237716- Nr.A171237735, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 240 gab. 1 l tilp. pudeles ar atlikušo šķidruma daudzumu pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumu ar kopējo atlikušo šķidruma daudzumu 120275 ml. – 20 gab.

Kartona iepakojumi ar alkoholu pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 240 1 l tilp. pudeles ar kopējo atlikušo šķidruma daudzumu 120045 ml. – 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.377, Nr.PG126367, Nr.PF841850, Nr.PF841846, Nr.404 un Nr.442

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.12.2017., plkst. 12:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.12.2017. rīkojums Nr.1227 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11502, AL-11580, AL-11581, AL-11582, AL-11587, AL-11588”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā minēts 50 paciņas cigaretes „Route 66” (1000 cigaretes);
Apzīmogota cigarešu paciņa „CAMEL” (lēmumā norādīts ar tajā esošām 5 cigaretēm);
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme D11-135643). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 80 gab. cigaretes „Klass” un 20 gab. cigaretes „Premjer”;
Apzīmogota cigarešu paciņa (drošības uzlīme D11-135642). Saskaņā ar lēmumu paciņā atrodas 19 gab. cigaretes „Klass”;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 10 cigarešu paciņas „Premjer”, 40 cigarešu paciņas „Fest”, 40 cigarešu paciņas „NZ Gold super slims”, 180 cigarešu paciņas „Bond street red”, 40 cigarešu paciņas „Bond street blue”, 50 cigarešu paciņas „Winston” un 20 cigarešu paciņas „Winston”, kopā 380 dažādu marku cigarešu paciņas;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 8000 gab. cigaretes „L&M Blue Label” (400 paciņas) un 9200 gab. cigaretes „NZ Gold superslims” (460 paciņas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890017617, Nr.15890024817, Nr.15890024517, Nr.15890024617 un Nr.11824005117

Datums, kad publicēts paziņojums: 08.12.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.12.2017., plkst.12:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.11.2017. rīkojums Nr.1226 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8079, KL-8087, KL-8088, KL-8089, KL-8092”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 29920 gab. cigaretes „Premjer”;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „FEST” – 45 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 449800 gab. cigaretes,
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Minsk 5 Superslims” – 20 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 199800 gab. cigaretes,
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold Superslims” – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39800 gab. cigaretes,
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Winston”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 9800 gab. cigaretes;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 33 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 329800 gab. cigaretes „MINSK”, 139400 gab. cigaretes „NZ 8”, 89800 gab. cigaretes „Fest 7” un 199800 gab. cigaretes „Fest”;
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 18760 gab. cigaretes „Rothmans”;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39920 gab. cigaretes „Winston”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11120108115, Nr. 11089057917, Nr. 11221030917.

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.12.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu ”.
Iznīcināšanas objekts:
A/m VW Passat Reģ. Nr. DF-3376 – 1 gab.

A/m Atslēga - 1 gab.

A/m tehniskā pase – 1 gab.

T/l Opel astra caravan ar v/n FR9480 – 1 gab.

T/l aizdedzes Atslēga - 1 gab.

T/l reģistrācijas apliecība Nr.AF1736465 – 1 gab.
A/m VW Passat ar v/n HD7278 pēc avārijas – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11905006217, Nr.11270006717, Nr.11089189917 un Nr.11089048615

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.12.2017., plkst.10:00 un plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads un Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.11.2017. rīkojums Nr.1193 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7716, KL-8052, KL-8073, KL-8074”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm, - 12 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 305 bloki ar cigaretēm;
Iepakojumi ar cigaretēm, kas aizlīmēti ar VP drošības uzlīmēm no Nr.L14-0613550 līdz L14-0613560, - 11 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 68800 cigaretes;
Kaste ar drošības uzlīmi Nr.A14-1172705, iepakota maisā ar plombu Nr.0306470. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 11 gab. 0.7 l tilpuma pudeles ar alkohola atlikumu 4,2 l;
Plastmasas pudeles ar drošības uzlīmēm no Nr.A17-1172706 līdz A17-1172712 - 7 gab. Saskaņā ar lēmumu ar alkohola atlikumu 31,5 l;
5 litru tilpuma pudeles ar šķidrumu pēc eksperta atzinuma Nr.1711528 - 14 gab. Saskaņā ar lēmumu pudeles ar alkohola atlikumu 63 l;
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1711525 aizlīmēti ar Securty Seal uzlīmēm - 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas pudeles ar alkohola atlikumu 40,5 l;
Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1711523 aizlīmēti ar Securty Seal uzlīmēm - 7 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas pudeles ar alkohola atlikumu 31,5 l;
Iepakojumi ar šķidrumu pēc ekspertīzes Nr.1711524, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr. L14-0848111 līdz L14-0848118, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 8 gab. 5 litru tilpuma iepakojumi. Saskaņa ar lēmumu pudeles ar alkohola atlikumu 36 l. 8 gab.;
Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 308 paciņas ar cigaretēm.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ-10295, Nr.ENŽ-11996, Nr.ENŽ-12085, Nr.ENŽ-12147, Nr.ENŽ-12293, Nr.ENŽ-12084, Nr.ENŽ-12150, Nr.ENŽ-7859, Nr.ENŽ-8249, Nr.ENŽ-5589, Nr.ENŽ-12792, Nr.ENŽ-13043, Nr.ENŽ-12514, Nr.ENŽ-12254, Nr.ENŽ-12703, Nr.ENŽ-12704, Nr.ENŽ-13473, Nr.ENŽ-13472, Nr.ENŽ-13513 un Nr.ENŽ-13471

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.12.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.11.2017., 17.11.2017. un 27.11.2017. rīkojumi Nr.1151, Nr.1152, Nr.1162 un Nr.1194 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11256, AL-11429, AL-11344, AL-11341, AL-11399, AL-11335, AL-11346, AL-11391, AL-11388, AL-11128, AL-11442, AL-11466, AL-11402, AL-11386, AL-11422, AL-11428, AL-11506, AL-11508, AL-11509, AL-11511”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 290 cigarešu paciņas;
Dažādu marku cigaretes - 18 paciņas;
Cigaretes „Route 66” - 10 paciņas;
Dažādu marku cigaretes - 11 paciņas;
Dažādu marku cigaretes - 20 paciņas;
Cigaretes „NZ” - 20 paciņas;
Cigaretes „Route 66”- 10 paciņas;
Dažādu marku cigaretes - 8 paciņas;
Iepakojums ar cigaretēm, aizlīmēts ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 390 cigarešu paciņas;
Cigaretes „Premjer” - 10 paciņas;
Cigaretes „Metro” - 14 paciņas;
Cigaretes „NZ” - 6 paciņas;
Cigaretes „Klass” - 5 paciņas;
Dažādu marku cigaretes - 35 paciņas;
Dažādu marku cigaretes - 80 paciņas;
Cigaretes „Route 66” - 10 paciņas;
Cigaretes „Premjer”- 90 paciņas;
Cigaretes „Route 66” - 10 paciņas;
Cigaretes „Route 66” - 2 paciņas;
Cigaretes „Route 66” - 5 paciņas;
Dažādu marku cigaretes - 12 paciņas;
Cigaretes „Route 66” - 10 paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ12877, Nr. ENŽ 12002

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.12.2017.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst.10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumi Nr.1109, Nr.1149 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11459, AL-11364”.
Iznīcināšanas objekts:

Cigaretes „Route 66”– 2 pac.,

Cigaretes Premjer – 18 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 020408

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.12.2017.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga plkst.14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 24.novembra rīkojumu Nr.1188 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11310”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1709177 ar Security Seal uzlīmi Nr.J13-0275189, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 9 gab. 0.5 l tilpuma tukšās pudeles - 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11816007117, Nr.15890022817, Nr.15890024417, Nr.11904002012, Nr.11518000617, Nr.11518002216, Nr.11815005217, Nr.15890010317

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.11.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.12.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00. Pārējais Piedrujas ielā 5, Rīgā plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.1108, Nr.1150, Nr.1186, Nr.1187, Nr.1195„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7627, KL-8008, KL-8026, KL-3235, KL-8046, KL-6611, KL-7704, KL-7593”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 18463 pac. cigaretes. – 37 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 285640 cigaretes. - 16 gab.

Iepakojums ar iepakojamo materiālu - 1 gab.

Koka palete - 1 gab.

Metāla plāksnes - 48 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 25820 cigaretes. - 2 gab.

Cigaretes „Bond” zilais - 450 pac.

Iepakojumi ar cigaretēm ar SGS uzlīmēm - 7 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm pēc ekspertīzes Nr.1203183/1203184. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 75940 cigaretes. - 3 gab.

Dažāda veida iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 99540 cigaretes. - 7 gab.

Cigarešu paciņas ar atlikušajām pēc ekspertīzes Nr.17-623 cigaretēm - 14 gab.

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 98000 cigaretes. – 10 gab.

Kartona kastes, kurās saskaņā ar lēmumu atrodas 235 gab. 1 l tilp. pudeles ar atlikušo šķidrumu pēc ekspertīzes, aizzīmogotas ar Security Seal no Nr.A171237687- A171237706. Saskaņā ar lēmumu ar kopējo atlikušo šķidruma daudzumu 118105 ml. – 20 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210067117

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.11.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „A EXPRESS” stāvlaukumā, Tvaika ielā 2A, Jēkabpilī.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7892):
Automašīna VW Golf ar valsts reģistrācijas numura zīmi FM 2518,
automašīnas aizdedzes atslēga - 1 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11092137716 un Nr.11095101516

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.11.2017., plkst.13.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.11.2017. rīkojums Nr.1147 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7183” un Nr.1148 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6978”.
Iznīcināšanas objekts:
KL6978
25 litru tilpuma plastmasas kannas ar bezkrāsas šķidrumu - 3 gab.,
5 litru tilpuma plastmasas pudeles ar bezkrāsas šķidrumu - 5 gab.,
3 litru tilpuma plastmasas pudeles ar bezkrāsas šķidrumu - 1 gab.,
0.7 litru tilpuma plastmasas pudeles ar bezkrāsas šķidrumu - 1 gab.,
0.5 litru tilpuma plastmasas pudeles ar bezkrāsas šķidrumu - 2 gab.,
0.7 litru tilpuma stikla pudele ar bezkrāsas šķidrumu - 1 gab.,
3 litru tilpuma stikla burkas ar bezkrāsas šķidrumu - 4 gab.
KL7183
0.5 litru tilpuma pudele (tukša) - 1 gab.,
1 litru tilpuma pudeles ar šķidrumu - 36 gab.,
5 litru tilpuma pudeles ar šķidrumu - 3 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816003116 un Nr.11390029317, un izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AA101058

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.11.2017., plkst.10.00 un 29.11.2017., plkst.13.00.
Iznīcināšanas vieta – Brīvības gatve 214 c, Rīgā, SIA „Dīlers metāls”, plkst. 10.00 un Piedrujas ielā 5, Rīgā, plkst.13.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.11.2017. rīkojums Nr.1131 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7713”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.11.2017. rīkojums Nr.1122 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6660” un Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.10.2017. rīkojums Nr.1088 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11106”.
Iznīcināšanas objekts:
KL7713
Baltas krāsas plastmasas 1000l tilpuma tvertnes, ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku (Vizuāli apskatot noliktavā, katrā tvertnē atrodas 1000 litri šķidruma) - 4 gab.;
Baltas krāsas plastmasas 1000l tilpuma tvertnes no kurām divas ir tukšas, vienā atrodas caurspīdīgs šķidrums virs 200 l (Vizuāli apskatot noliktavā, tvertnē atrodas 200 litri šķidruma) un vienā atrodas caurspīdīgs šķidrums zem 100 l atzīmes (Vizuāli apskatot noliktavā, tvertnē atrodas 100 litri šķidruma) - 4 gab.;
Baltas krāsas plastmasas 25 l tilpuma kannas, kurās atrodas caurspīdīgs šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku (Vizuāli apskatot noliktavā, katrā kannā atrodas 20 litri šķidruma) - 12 gab.;
Pudele ar kannu, kas ievietota iepakojumā, kas aizzīmogots ar drošības uzlīmi Nr.L14-0935762 (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 6,5 litri šķidrums) - 1 gab.;
Sarkanas krāsas plastmasas kanna 25 l tilpuma, kurā atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku (Vizuāli apskatot noliktavā, kannā atrodas 20 litri šķidruma) - 1 gab.;
Viena oranžas krāsas 25 l tilpuma kanna ar šķidrumu, ar spirtam raksturīgu smaku – pilna (Vizuāli apskatot noliktavā, kannā atrodas 20 litri šķidruma) - 1 gab.
AL11106
Plastmasas pudele ar apmēram 1 l šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku (Vizuāli apskatot noliktavā, pudelē atrodas 1 litrs šķidruma) - 1 gab.
KL6660
30 litru tilpuma kannas ar bezkrāsainu šķidrumu (Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas šķidrums ar etilspirtam raksturīgu smaku, vizuāli apskatot noliktavā, katrā kannā atrodas 30 litri šķidruma) - 19 gab.;
25 litru tilpuma kannas ar bezkrāsainu šķidrumu (Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas šķidrums ar etilspirtam raksturīgu smaku. Vizuāli apskatot noliktavā, katrā kannā atrodas 25 litri šķidruma) - 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11822000617, Nr.11823004217, Nr.15890023817 un Nr.11824005417

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.11.2017. plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 23.11.2017. rīkojums Nr.1181 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7654, KL-8055, KL-8062, KL-8064”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Kiss Dream” (18960 gab. (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju)),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „PREMJER” (9960 gab. (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju)),
apzīmogots iepakojums ar auklām, polietilēna maisiem un līmlentēm no iesaiņojumiem (kā norādīts lēmumā);
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 68000 gab. cigaretes „Kiss”;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 19600 gab. cigaretes „Premjer” un 19080 gab. cigaretes „NZ Gold Superslims”;
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 119840 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.385, Nr.980 un Nr.PG085677

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.11.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.11.2017. rīkojums Nr.1180 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11483, AL-11537, AL-11538”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts 10 cigarešu paciņas „L&M”, 20 cigarešu paciņas „Bond Street”, 16 cigarešu paciņas „Premjer” un 20 cigarešu paciņas „NZ Gold”),
apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts 9 cigarešu paciņas „Bayron”, 3 cigarešu paciņas „NZ Gold”, 9 cigarešu paciņas „L&M” un 10 cigarešu paciņas „Bond Street”),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts 500 cigarešu paciņas „Premjer”);
Apzīmogots baltas krāsas maiss ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts 3300 gab. cigarešu „Bond blue”, 1600 gab. cigarešu „Bond red” un 1800 gab. cigarešu „Winston blue”);
Apzīmogots melnas krāsas maiss ar cigaretēm (lēmumā norādīts 660 gab. cigarešu „Bond”, 200 gab. cigarešu „Klass” un 20 gab. cigarešu „More”).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11353033416

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.11.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.11.2017.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga plkst.9.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.1020, Nr.1082 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7370”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogotas 5l. tilp. kannas ar šķidrumu. - 88 gab.

Aizzīmogots iepakojums, kurā atrodas 5 l. tilp. tukšas pudeles. - 1 gab.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. - 6 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290026216

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.11.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas ielā 2B, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (KL-6899):
Automašīna SAAB 9-5 ar Lietuvas Republikas valsts reģistrācijas numura zīmi ETG 095,
automašīnas aizdedzes atslēga - 2 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.ENŽ11157, ENŽ12134, ENŽ11210, ENŽ12256 un ENŽ4240

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.11.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.11.2017. rīkojums Nr.1159 „ Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11522, AL-11523, AL-11524, AL-11525, AL-11526”.
Iznīcināšanas objekts:
AL-11522 (Tukšas plastmasas pudeles pēc ekspertīzes - 9 gab.);
AL-11523 (Tukšas plastmasas pudeles pēc ekspertīzes - 3 gab.);
AL-11524 (Iepakojums pēc ekspertīzes, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas tukšas 0.5 l tilpuma plastmasas pudeles - 5 gab.);
AL-11525 (Tukšas plastmasas pudeles pēc ekspertīzes - 3 gab.);
AL-11526 (Aizzīmogots iepakojums pēc ekspertīzes, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 7 gab. tukšas 0.5 l tilpuma pudeles un 1 gab. iepakojums).
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11250040217 un Nr.11905012616

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.11.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.11.2017. un 09.11.2017. rīkojums Nr.1117 un Nr.1128 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7858; KL-8045”.
Iznīcināšanas objekts:
dažādu veidu spiedogi -26 gab.;
iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi, un kurā atrodas zivis.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11240042917

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.11.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.11.2017. rīkojums Nr.1163 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8044”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes,
Apzīmogotas alumīnija kannas (lēmumā norādīts ar brāgu) – 6 gab.
Saskaņā ar lēmumu kannās un pudelēs kopā atrodas 195,685 l brāgas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905011716

Datums, kad publicēts paziņojums: 15.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.11.2017., plkst.12.30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.10.2017. rīkojums Nr.1032 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7111”.
Iznīcināšanas objekts:
Metāliska muca-filtrs (saskaņā ar 2017.gada 5.septembra lēmumu 1 gab. cilindriskas formas priekšmets-metāla tvertne, kam augšpusē un apakšpusē atrodas krāni;
Pašizgatavoti pelēkas krāsas filtri, ar ziliem galiem, ar aktīvo ogli, ievietoti baltā maisā (saskaņā ar 2017.gada 5.septembra lēmumu 24 gab. pašizgatavoti pelēki ar ziliem galiem polimēra korpusa filtri, 2 metri gari, kam piestiprinātas ar metāla uzmavām polimēra caurules, pildīti ar aktīvo ogli, ievietoti baltā polimēra maisā )- 24 gab.;
Iepakojums ar plombu Nr.0588484 (saskaņā ar 2017.gada 5.septembra lēmumu 12 gab. polimēra filtri, kas samontēti un savienoti ar polimēra caurulēm un metāla krāniem, ievietoti kartona kastē);
Paletes ar kartona kastēm ar korķiem aizplombētas ar plombām no Nr.000422 līdz Nr.000426 un Nr.000430 un kaste ar korķiem aizplombēta ar security seal uzlīmēm Nr. F12 0092305 un Nr. F12 0092306 (saskaņā ar 2017.gada 5.septembra lēmumu 38 gab. kartona kastes ar sarkaniem pudeļu korķiem) 2 gab. paletes un 1 gab. kaste;
Polimēra plēves iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14 0698178 (saskaņā ar 2017.gada 5.septembra lēmumu 2016.gada 11.oktobrī Jelgavā, Pētera ielā 5, 6. garāžas boksā apskatītais un izņemtās polimēra plēves iepakojums ar uzrakstu, kas iepakots melnā polimēra maisā un pievienots apskatei, aizzīmogots ar Security Seal L140698178).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr. 11088187912, Nr.11088169312, Nr.11088125814 un Nr.11905011716

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.11.2017., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Brīvības gatve 214 c, Rīga, SIA „Dīlers metāls”.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2017. rīkojums Nr.1100 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7997”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2017. rīkojums Nr.1101 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7996”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.10.2017. rīkojums Nr.1032 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7111”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.10.2017. rīkojums Nr.1134 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7954”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-7996
Iepakojums ar pudelēm, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.D14-0015779 (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas trīs 5 litru tilpuma pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku ar šķidruma daudzumu 7.8 litri);
KL-7997
Iepakojums ar pudelēm, aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.D14-0015778 (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas divas 1.5 litru tilpuma pudeles ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku ar šķidruma daudzumu 2 litri);
KL-7954
Iepakojums ar pudeli ar šķidrumu, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.J13-0401171 (Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1 gab. 1 litra tilpuma pudele ar 420 ml etilspirta šķidrumu);
KL-7111
Šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, kurš atrodas 1000 litru tilpuma tvertnēs, kas aizplombētas ar NVA plombām Nr.0588487, Nr.0588488 un no Nr.0588381 līdz Nr.0588384 (saskaņā ar 2017.gada 5.septembra lēmumu 3 gab. 1000 litru tilpuma baltas polimēra tilpnēs, ievietotas metāla režģī, esošais šķidrums)2900 litri (pēc vizuālas apskates noliktavā),
Iepakojumi ar pudelēm aizplombēti ar drošības uzlīmēm Nr.L14 0983780 un Nr.L140983799(saskaņā ar 2017.gada 5.septembra lēmumu pēc ķīmiskās izpētes atgrieztās kannas un pudeles no kurām izmantots pa 500 ml šķidruma, pudeles (4.4-21.12) ievietotas melnos polimēra iepakojumos, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm Nr.L140983780 un Nr.L140983799, pēc vizuālas apskates nav iespējams noteikt šķidruma un pudeļu daudzumu) - 2 gab.,
Kannas ar drošības uzlīmēm no Nr. L14 0983792 līdz L14 0983794 (saskaņā ar 2017.gada 5.septembra lēmumu pēc ķīmiskās izpētes atgrieztās kannas un pudeles no kurām izmantots pa 500 ml šķidruma, kannas (1.-3.) aizlīmētas ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0983792-NrL14-0983794, pēc vizuālas apskates kannās atrodas apmēram 60 litri šķidrums) - 3 gab.,
Kartona kastes, kurās atrodas 0.7 litru tilpuma pudeles ar uzrakstu „Red Wood”, aizplombētas (saskaņā ar 2017.gada 5.septembra lēmumu 26 gab. kartona kastes, novietotas uz paliktņa, kurās atrodas 12 gab. 0.7 litru tilpuma stikla pilnas pudeles „Red Wood”, kas pildītas ar bezkrāsainu šķidrumu, bez akcīzes markām, iepakotas polimēra plēvē), - 26 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088036513

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.11.2017., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2017. rīkojums Nr.1102 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8013”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1316106 (saskaņā ar apskates protokolu iepakojumā atrodas pudeles ar dīzeļdegvielas paraugiem).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.1230 un Nr.ENŽ-1952

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.11.2017.
Iznīcināšanas vieta: Tvaika ielā 39, Rīgā, SIA „Eko osta", plkst 9.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 31.10.2017. rīkojums Nr.1089 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11413” un Nr.1087 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11403”.
Iznīcināšanas objekts:
AL-11403
Maisi ar šķidrumu (lēmumā minēts, ka iepakojumi ar degvielu). Pēc vizuālas apskates iepakojumos atrodas 30 litri šķidrums ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku - 2 gab.;
AL-11413
1 l tilpuma plastmasas pudeles, kurās atrodas šķidrums ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku ar kopējo daudzumu 6.7 litri, - 7 gab.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG126111, Nr.PG126105 un Nr.32 (Nr.020408)

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.11.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 09.11.2017. rīkojums Nr.1126 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11481, AL-11484, AL-11310”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa „Premjer” (lēmumā norādīts ar 2 cigaretēm);
apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Premjer” ar 4 cigaretēm);
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Route” (drošības uzlīme L14-0917373). Lēmumā norādīts 420 cigaretes (21 paciņa).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890018817, Nr.11824002516, Nr.15890022917, Nr.11181155117, Nr.15890023917 un Nr.11824005017

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.11.2017., plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2017. rīkojums Nr.1104 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8015” un 09.11.2017. rīkojums Nr.1127 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7045, KL-8032, KL-8034, KL-8047, KL-8049”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39800 gab. cigaretes „Premjer”;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59920 gab. cigaretes „Premjer”);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 2 gab. (kā lēmumā minēts „Premjer” 28000 gab. cigarešu);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (drošības uzlīmes no Nr.L14-0905358 līdz Nr.L14-0905363) un apzīmogots iepakojums ar cigarešu paraugiem (drošības uzlīme Nr.L14-0931587) – 7 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 10000 gab. cigaretes „Winston”, 10000 gab. cigaretes „Route 66”, 10000 gab. cigaretes „West Red” un 20000 gab. cigaretes „NZ Super Slim”;
apzīmogotas kastes ar cigaretēm – 16 gab. (kā lēmumā minēts „Premjer” 159800 gab. cigarešu),
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 67920 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120024317

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.11.2017., plkst.10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.11.2017. rīkojums Nr.1124 "Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8006".
Iznīcināšanas objekts:
Metāla mucas (tukšas) - 5 gab.,
plastmasas kannas (tukšas), dažādu tilpumu un krāsas, - 27 gab.,
plastmasas muca (tukša).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu
nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ 004465 (AL-11446)

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.11.2017., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2017. rīkojums Nr.1105 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11446”.
Iznīcināšanas objekts:
5 l tilpuma pudele ar šķidrumu, kas ir apzīmogota ar Security seal uzlīmi.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088290015 un Nr.11088173911

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.11.2017., plkst. 08:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.10.2017. rīkojums Nr.1065 un Nr.1072 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6538; KL-8014”.
Iznīcināšanas objekts:
2 gab. aizzīmogoti brūnas krāsas iepakojumi, kuros atrodas 2 gab. termostati;
iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi Nr.K12014981 (iepakojumā atrodas 8 pudeles ar alkohola šķidruma atlikumiem).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11089166116=11516003716

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.11.2017., 14.11.2017. un 15.11.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”.

Iznīcināšanas objekts:

Automašīnu amortizatori ar plombas Nr.0587555

72

Automašīnu izpūtēji

68

Dažādu marku automašīnu tilti

254

Transportlīdzekļa detaļa ar plombu Nr.0587331-0587328-0587332-0587329-0587340-0587339-0587335-0587333-0587334-0587336-0587338-0587337

12

Transportlīdzekļa detaļa ar plombu Nr.0587341-0587342-0587343-0587344-0587345-0587347-0587346-0587348

8

Transportlīdzekļu rezerves daļas ar plombām 0587400-0587401-0587402-0587403-0587404-0587405-0587406-0587407-0587695

9

Transportlīdzekļu rezerves daļas ar plombām Nr.0587686-0587688-0587689-0587416-0587417-0587399-0587408-0587415-0587409-0587680-0587411-0587410-0587412-0587413-0587414

15

Transportlīdzekļu rezerves daļas ar plombām Nr.0599678-0599677-0599675-0599674-0599694-0599818-0599722-0599722-0599837-0599834-0599836-0599842-0599831-0599832-0599835-0599833-0599860-0599865-0599885-0599884-0599886

20

Transportlīdzekļu rezerves daļas ar plombām Nr.0587425-0587426-0587429-0587422-0587419-0587470-0587428-0587427-0587453-0587420-0587421-0587418-0587482-0587483-0587481-0587485

16

Transportlīdzekļu rezerves daļas ar plombām Nr.0587486-0587471-0587472-0587473-0587474-0587480-0587479-0587478-0587477-05874678-0587679-0587366-0587487-0587488-0587490-0587489

16

Transportlīdzekļu rezerves daļas ar plombām Nr.0599964-0599841-0599840-0599827-0599843-0599845-0599846-0599847-0599848-0599849-0599850-0599854-0599851-0599857-0599858-0599859

16

Transportlīdzekļu rezerves daļas ar plombām Nr.0587534-0587536-0587538-0587537-0587367-0599813-0599679

8

Transportlīdzekļa detaļa ar plombu Nr.0587530-0587528-0587525-0587526-0587524-0587527-0587370-0587369-0587541-0587542-0587540-0587535

12

Transportlīdzekļa detaļa ar plombu Nr.0587327

1

Transportlīdzekļa detaļa ar plombu Nr.0587330

1

Transportlīdzekļu rezerves daļas ar plombām Nr.0587533-0587532-0587531-0587698-0587529-0587349-0587351-0587352-0587350

9

Transportlīdzekļu rezerves daļas ar plombām Nr.0587362-0587360-0587361-0587364-0587363-0587357-0587356-0587355-0587354-0587353-0587358-0587359

12

Dažādu automašīnu marku rezerves daļas

150

Apzīmogotas 1000 litru tilpuma tvertnes ar automašīnu rezerves daļām

10

Automašīnu krēsli, plomba Nr.0587716

74

Automašīnu krēslu daļas, plomba Nr.0587557

393

Automašīnu radiatori, plombas no Nr.0587491 līdz Nr.0587510

20

Automašīnu riepas ar un bez diskiem, plomba Nr.0587554

111

Automašīnu riepas ar un bez diskiem, plomba Nr.0587717

91

Automašīnu riepas un diski ar riepām

35

Automašīnu apšuvumi, plomba Nr.0587558

25

Apzīmogotas 1000 litru tilpuma tvertnes ar automašīnu rezerves daļām

9

Iepakojumi ar transportlīdzekļu rezerves daļām aizplombēti ar plombām no Nr.0587699 līdz Nr.0587706

8

Transportlīdzekļu detaļas iepakotas konteineros ar plombām Nr.0587697-0587667-0587693-0587669-0587668

5

Apzīmogotas 1000 litru tilpuma tvertnes ar automašīnu rezerves daļām

39

Apzīmogotas 1000 litru tilpuma tvertnes ar automašīnu rezerves daļām

20

BMW buferis ar produkcijas numuru 17604381, plomba Nr.0599551

1

Kaste kurā atrodas dzinēju dekoratīvās plāksnes aizplombēta ar plombām no Nr.0599491 līdz Nr.0599492

1

Salona plastmasas daļa ar plombu Nr.0599546

1

Dažādu automašīnu marku rezerves daļas

1003

Dažādu automašīnu marku rezerves daļas

853

Dažādu automašīnu sagrieztas virsbūvju daļas

160

Dažādu automašīnu virsbūvju daļas

85

Transportlīdzekļa detaļa ar plombu Nr.0587203-0587204-0587691-0587208-0587692-0587205

6

Dažādu marku automašīnu degvielas tvertnes

275

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905007617

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.11.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.11.2017., 15.11.2017., 16.11.2017., 17.11.2017., 21.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017, 24.11.2017.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga plkst.9.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 27.oktobra rīkojums Nr.1071 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7737”.
Iznīcināšanas objekts:
1000 l tilp. tvertnes, kurās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku ≈ 3950 l, aizzīmogotas ar Security Seal no Nr.L140908333 – L140908338 - 6 gab.

Šķidruma paraugi, kas iesaiņoti kastē ar Security Seal Nr.L140847820 un Nr.L140847821 - 1 gab.

Filtrēšanas sistēma - 1 gab..

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG0126408, Nr.PG126202, Nr.PG126321, Nr.PG126322, Nr.PG126324, Nr.PG126323, Nr.PG126320, Nr.PG126512 un Nr.PG126313

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.11.2017., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2017. rīkojums Nr.1106 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11452, AL-11453, AL-11470, AL-11471, AL-11472, AL-11473, AL-11474, AL-11475, AL-11478”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0595448. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu 460 ml, 2 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu 1410 ml un 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar brāgu 990 ml,
alumīnija kanna 40 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts brāga 28510 ml),
alumīnija kanna 40 l tilpuma (lēmumā norādīts ar brāgas atlikumiem),
metāla bāka (lēmumā norādīts paredzēta alkohola pārtvaicēšanai);
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar tajā esošo nelikumīgu dzērienu, proti, kandžu 0,1 l);
apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,0 l);
apzīmogota 0,7 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 l);
apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 1,5 l);
apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele polietilēna ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l);
apzīmogota 0,2 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,2 l);
apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,9 l);
apzīmogota 0,7 l pudele plastmasas ar šķidrumu (lēmumā teikts apmēram 0,5 l kandžas).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290034417

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.11.2017., plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.11.2017. rīkojums Nr.1103 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8005”.
Iznīcināšanas objekts:
Plastmasas muca zilā (lēmumā minēts pildīta ar 81,02 l šķidruma),
plastmasas muca zilā krāsā (lēmumā minēts pildīta ar 119,03 l šķidruma),
plastmasas muca zilā krāsā (lēmumā minēts pildīta ar 39,02 l šķidruma),
alumīnija kanna (lēmumā minēts ar 21,05 l šķidruma, kuram piemīt alkohola smaka),
iepakojums ar cukura pakām (lēmumā minēts 20 kg),
alumīnija kanna ar spirāli (lēmumā minēts alkohola ražošanas sastāvdaļa),
stikla burka (lēmumā minēts alkohola ražošanas sastāvdaļa),
gāzes plīts ar vienu degli,
tvertne ar vāku, kurā atrodas spirālveida caurule,
iepakojums (lēmumā minēts piltuve, alkohola stipruma mērītājs un stikla mērtrauks),
iepakojums (lēmumā minēts maiss ar 8 pudelēm ar kopējo šķidruma atlikumu 3,37 l pēc ekspertīzes),
iepakojums (lēmumā minēts maiss, kurā atrodas 1 stikla pudele un 2 stikla burkas ar kopējo šķidruma atlikumu 5.57 l pēc ekspertīzes),
iepakojums (lēmumā minēts maiss ar 5 pudelēm ar kopējo šķidruma atlikumu 18,665 l pēc ekspertīzes).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11353033416

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.11.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.11.2017.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga plkst.9.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.1020, Nr.1082 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7370”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogotas 5l. tilp. kannas ar šķidrumu. - 88 gab.

Aizzīmogots iepakojums, kurā atrodas 5 l. tilp. tukšas pudeles. - 1 gab.

Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. - 6 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905001717

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.11.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.11.2017.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga plkst.9.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 27.oktobra rīkojums Nr.1071 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7440”.
Iznīcināšanas objekts:
Baltas plastmasas kannas ar nelikumīgiem alkoholiskiem dzērieniem. Saskaņā ar lēmumu 12 gab. 30 l pilnas, 1 gab. 30 l daļēji pildīta, 1 gab. 60 l daļēji pildīta kannas ar alkoholu. - 14 gab.

Kaste ar 6 gab. 0.7 l tilp. pudelēm, aizzīmogota ar Security Seal L140847840. Saskaņā ar lēmumu pudeles pildītas ar alkoholu. - 1 gab.

Melns maiss ar šķidruma paraugiem, aizzīmogots ar Sacurity Seal Nr.L140952881. - 1 gab.

Aizzīmogotas kastes ar pudeļu korķim - 2 gab.

Aizzīmogotas kastes ar tukšām stikla pudelēm „Smirnoff”. - 5 gab.

Aizzīmogotas kastes ar uzlīmēm „Smirnoff”. - 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11904002012, Nr. 11089130417 un Nr.15890010817

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.11.2017., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.10.2017. rīkojums Nr.1031 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7927”, 05.10.2017. rīkojums Nr.987 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3235” un 20.10.2017. rīkojums Nr.1043 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7577”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-3235
Šķidrums ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku, pildīts dažāda tilpuma kannās - 1181 litri.
KL-7927
Kanna ar šķidrumu, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0883048 (saskaņā ar 2017.gada 17.augusta eksperta atzinumu Nr.1707416, kannā atrodas 20 litri benzīns),
kanna ar šķidrumu, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.L14-0883049 (saskaņā ar 2017.gada 17.augusta eksperta atzinumu Nr.1707416, kannā atrodas 20 litri benzīns).
KL-7577
1000 l tilpuma tvertnē esošais šķidrums, nozīmogots ar security seal uzlīmi Nr.L14-0207240 (39. poz.), saskaņā ar lēmumu tvertnē atrodas šķidrums ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku 50 litri (pēc vizuālas apskates noliktavā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.ENŽ6780 un Nr.ENŽ883

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.11.2017.
Iznīcināšanas vieta: Tvaika iela 39, Rīga, SIA „Eko osta", plkst. 9.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 19.oktobra rīkojums Nr.1038 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11318” un 2017.gada 20.oktobra rīkojums Nr.1045 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11319”.
Iznīcināšanas objekts:
AL-11319
Pudeles pēc ekspertīzes, pildītas ar šķidrumu ar naftas produktiem raksturīgu smaku - 7 gab. (3.5 litri),
kanniņas pēc ekspertīzes, pildītas ar šķidrumu ar naftas produktiem raksturīgu smaku - 2 gab. (8 litri).
AL-11318
Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1709838 (Saskaņā ar 2017.gada 9.oktobra lēmumu iepakojumā atrodas 6 gab. 1 litra tilpuma pudeles, kur katrā pudelē atrodas 0.5 litri šķidrums ar naftas produktam raksturīgu smaku).
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010817

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.11.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 09.11.2017.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 25. oktobra rīkojums Nr.1057 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7577”.
Iznīcināšanas objekts:
Paletes, uz kurām atrodas 43 kastes ar cigaretēm, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr. C16 0151673 līdz C16 0151674 (9 poz.). Saskaņā ar lēmumu uz paletēm atrodas 430000 cigaretes „GOAL” - 2 gab.

Cigaretes ""GOAL"", kas iepakotas aizplombētās kastēs. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 5399900 cigaretes „GOAL” - 540 kastes

Kastes ar tabaku (19. un 20. pozīcija) apzīmogotas ar security Seal numuru no Nr. C16 0151657 līdz C16 0151672. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 3445.452 kg sasmalcinātas tabakas         - 48 gab.

Kartona kastes, kurās iekšā atrodas pa 5 gab. mazākām kastēm (27.Poz.) - 6 gab.

Baltas krāsas polimēra auduma maisi ar cigarešu izstrādājumu pārpalikumiem no Nr.1 līdz Nr.8 (Poz.21) - 8 gab.

Maiss ar cigarešu papīra un folija gabaliem, nozīmogots ar Security Seal uzlīmi nr. L15

0207222 (22.Poz.) - 1 gab.

Palete, uz kuras atrodas 4 gab. kartona kastes, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmi Nr. C16 0151679 (11. 12. 13. Poz.). Saskaņā ar lēmumu 2 kastēs atrodas 31090 cigaretes „GOAL”, 2 kastēs atrodas cigarešu ražošanas atlikumi - 1 gab.

Kartona kastes, kurās atrodas cigarešu filtri un kas ir apzīmogotas ar security Seal uzlīmēm no nr.C16 01516275 līdz Nr. Nr. C16. 0151675 (33. poz.) - 27 gab.

Palete, uz kuras atrodas 17 gab. apzīmogoti melnas krāsas polietilēna iepakojumi, palete apzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. C16 0151680 (sīkāk skatīt pozīcijas Nr.25;26;23;24;14;15;16;17;18;7;10 ) - 1 gab.

Kartona kaste, kurā atrodas 2 gab. plastmasas kastes ar cigaretēm, kaste nozīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. C16 0151681 (8 Poz.). Saskaņā ar lēmumu kastē atrodas 7550 cigaretes „GOAL” - 1 gab.

Kartona kaste, kas ir apzīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr. C16 0151682 (36. Poz.). Saskaņā ar lēmumu kastē atrodas kartona papīri ar uzrakstu „GOAL” - 1 gab.

Iepakojums, kurā atrodas no ierīcēm (skatīt poz. Nr. 1 un Nr. 2) izņemtā tabaka, cigarešu filtri un ciagrešu bloki, un apzīmogots ar Security seal uzlīmi Nr. C16 0151683. Saskaņā ar lēmumu cigarešu bloki 11 gab. - 1 gab.

Kartona iepakojums, kas ir apzīmogots ar Security Seal uzlīmi Nr. L150207271 (30 poz.). Saskaņā ar lēmumu 27 gaišas krāsas līmlentes ruļļi (jaunā drošības uzlīme- Security Seal Nr.C16-0151755). - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11904001617, Nr.11410003815, Nr.11270006317, Nr.11270006317, Nr.11270000316, Nr. 11270001616

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.11.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.11.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30. Alkohols – Piedrujas iela 5, Rīga plkst.15.30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.1033, Nr.1036, Nr.1060, Nr.1077, Nr.1075 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7913, KL-7962, KL-7975, KL-7991, KL-6647, KL-6650”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona kastes ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 173800 cigaretes. – 18 gab.

"25 l tilpuma plastmasas kanna, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.I14-0132561" - 1 gab.

"30 l tilpuma plastmasas kanna ,kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.I14-0132560" - 1 gab.

"Iepakojumi ar cigaretēm, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm no Nr.D14-0137096 līdz

Nr.D14-0137098, kuros saskaņā ar lēmumu atrodas 1500 cigarešu paciņas Winston" - 3 gab.

"Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.D14-0137095, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 300 cigarešu paciņas Winston" - 1 gab.

"Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.D14-0137099, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 9 cigarešu paciņas Premjer" - 1 gab.

"Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.D14-0137100, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 640 cigarešu paciņas Premjer" - 1 gab.

"Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.D14-0137989, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 24 cigarešu paciņas Premjer" - 1 gab.

"Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.D14-0137995, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 20 cigarešu paciņas Premjer" - 1 gab.

"Iepakojums ar cigaretēm, kas aizlīmēts ar drošības uzlīmi Nr.D14-0138107, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 1 cigarešu paciņas Premjer" - 1 gab.

"Kanna ar šķidrumu, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.I14-014295957" – 1 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 215640 cigaretes. - 23 gab.

Iepakojumi aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 64 nēģi. - 2 gab.

Iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Pēc iznīcināšanas apturēšanas, saskaņā ar pārbaudes aktu atlikuši 476 bloki cigarešu „NZ Gold Super Slim”. - 10 gab.

Iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Pēc iznīcināšanas apturēšanas, saskaņā ar lēmumu atlikušas 326 paciņas cigarešu „Premjer”. - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ 12822

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.11.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.11.2017.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst.9:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 27.oktobra rīkojums Nr.1076 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11439”.
Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes – 66 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816011716

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.11.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.11.2017., 08.11.2017.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 9:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 26. Oktobra rīkojums Nr.1062 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7177”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona kastes ar cigaretēm „NZ Gold 10”. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 10999800 cigaretes. - 1100 gab.

Kartona kastes ar cigaretēm „NZ Gold”. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 2999800 cigaretes. - 300 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.51808396

Datums, kad publicēts paziņojums: 31.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.11.2017., plkst.11:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.10.2017. rīkojums Nr.1066 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8007”.
Iznīcināšanas objekts:
Krievijas rubļi – 4400 RUB.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010817

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2017., plkst.9.30.
Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.10.2017. rīkojums Nr.1043 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7577”.
Iznīcināšanas objekts:
20 litru tilpuma baltas plastmasas kannas ar šķidrumu - 11 gab. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas šķidrums ar līmei raksturīgu smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331017715

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2017., plkst.10.30.
Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.10.2017. rīkojums Nr.986 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7634”.
Iznīcināšanas objekts:
Akumulators.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG126198, Nr.PF841771, Nr.PC267572, Nr.PG126117, Nr.PG126119 un Nr.PG126193

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2017. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.10.2017. rīkojums Nr.1074 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11398, AL-11411, AL-11412, AL-11416, AL-11417, AL-11437”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 8 cigaretēm);
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ Black” (lēmumā norādīts 220 cigaretes);
apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (lēmumā norādīts 80 cigaretes „Premjer”, 40 cigaretes „Camel” un 20 cigaretes „Bayron”);
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa (lēmumā norādīts ar 4 cigaretēm);
apzīmogota cigarešu „MARBLE” paciņa (lēmumā norādīts ar 2 cigaretēm);
apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Premjer” ar 10 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903028317, Nr.11824004217, Nr.15890018017, Nr.11824000617, Nr.11824002917 un Nr.11824000917

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.11.2017. plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.10.2017. rīkojums Nr.1073 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7940, KL-7966, KL-7981, KL-7986, KL-7987, KL-7989”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 24 gab.. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 238640 gab. cigaretes „Premjer”);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 119840 gab. cigaretes „Premjer”);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 59800 gab. cigaretes „Premjer”;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 39420 gab. cigaretes „Premjer” (trīs kastēs atrodas pa 10000 gab., vienā kastē – 9420 gab.),
apzīmogots iepakojums (lēmumā minēts ar šņorēm un plēvēm),
apzīmogota kartona kaste (lēmumā minēts riepas kamera ar dēļa galu);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 12 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 179760 gab. cigaretes „Premjer”;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 119840 gab. cigaretes „Premjer”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084803, Nr.PG084802, Nr.PG126317, Nr.PG126138, Nr.PG126316, Nr.PG126150, Nr.PC267572, Nr.PG084977 un Nr.PG126319

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.10.2017., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.10.2017. rīkojums Nr.1070 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11328, AL-11381, AL-11395, AL-11396, AL-11397, AL-11410, AL-11412, AL-11414, AL-11436”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atliekām pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0595405;
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l);
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l);
apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma polietilēna pudelēm ar šķidrumu (saskaņā ar lēmumu katrā atrodas aptuveni 0,5 l kandžas);
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l);
apzīmogota 0,7 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar 0,3 l nelikumīgu alkoholu (kandžu));
apzīmogota pakete ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes;
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,4 l);
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210024517

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.11.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.10.2017. rīkojums Nr.1067 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7533”.
Iznīcināšanas objekts:
Plastmasas kannas, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm un kurās atrodas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku – 7 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11390075416, Nr.11904001617

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.11.2017., 06.11.2017., 07.11.2017., 08.11.2017., 09.11.2017.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga plkst.9.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 19.oktobra rīkojums Nr.1033 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7221, KL-7913”.
Iznīcināšanas objekts:
25 l tilp. kannas ar caurspīdīgu šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku - aizplombētas. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 100 l spirts. - 4 gab.

25 l tilp. kanna, kurā atrodas šķidrums, un kas ir aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu kannā atrodas 24,5 l spirts. - 1 gab.

30 l tilp. kannas ar caurspīdīgu šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku - aizplombētas. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 780 l spirts. - 26 gab.

30 l tilp. kanna, kurā atrodas šķidrums, un kas ir aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu kannā atrodas 29,5 l spirts. - 1 gab.

Polietilēna iepakojumi, kas ir aizzīmogoti Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 51 gab. pet pudele. - 4 gab.

25 l tilp. kannas ar šķidrumu ar alkoholam specifisku smaku. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 1275 l alkohols. - 51 gab.

Aizzīmogota kaste ar pildītām pudelēm ar alkoholam līdzīgu specifisku smaku. Saskaņā ar lēmumu kastē atrodas 11gab. 1l pudeles ar alkoholu. - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181152516

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.10.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas ielā 2B, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu ”.
Iznīcināšanas objekts (KL-7058):
Automašīna SUBARU FORESTER zaļā krāsā ar valsts reģistrācijas numura zīmi GD 2010,
automašīnas aizdedzes atslēga.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518003717

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 26.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.10.2017. plkst. 09:00.
Iznīcināšanas vieta – Krustpils 63a, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 20. oktobra rīkojums Nr.1047 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7882”.
Iznīcināšanas objekts:
Cigarešu izgatavošanas ierīces ar uzrakstu "Molins LTD.Mark8" - 3 gab., nozīmogota ar Sec.Seal. uzlīmēm no Nr.A130278362 līdz A130278364 (Pozīcija Nr.3),
ierīce ar motoru, kuram abos sānos piespirināti polietilēna iepakojumi ar uzrakstu "Bernardo" nozīmogota ar Sec.Seal uzlīmi Nr.A130278366 (Pozīcija Nr.2),
ierīce ar motoru, kuram abos sānos piestiprināti polietilēna iepakojumi ar uzrakstiem "Holzstar SAA 3003" - 2 gab., nozīmogota ar Sec.Seal uzlīmi Nr.A130278367 līdz A130278368,
ražošanas iekārta, kura sastāv no divām daļām - elektriskā motora "Holzstar" Nr.692-14-0164 ar diviem maisiem un plastmasas cauruli un nozīmogota ar Sec.Seal uzlīmi Nr. A130278365 (pozīcija Nr.5),
tabakas smalcināšanas iekārta ar elektrisku motoru Nr.1311-121, nozīmogota ar Sec.Seal uzlīmi Nr.A130278370 (pozīcija Nr.6),
cigarešu iepakojumu ražošanas iekārta, kura sastāv no vairākām daļām (uz iekārtas redzami iegravēti cipari 000402) - 8 gab., nozīmogota ar Sec.Seal uzlīmēm no Nr.A130278373 līdz Nr.A130278380 (Pozīcija Nr.1),
tabakas smalcināšanas padeves iekārta ar nosaukumu „AMF LEGG”, kura savienota ar šļūtenēm un padeves lenta, - 3 gab., nozīmogota ar Sec.Seal uzlīmēm no Nr. A130278381 līdz A130278383(Pozīcija Nr.7).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091161516

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2017.

Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga plkst.10.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 19.oktobra rīkojums Nr.1037 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7308”.
Iznīcināšanas objekts:
Ceļa zīmes virsmas augšējā daļa - 1 gab.,

Metāla stabs - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr. ENŽ-12199

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2017.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga plkst.10:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 23.oktobra rīkojums Nr.1054 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11408”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogoti ratiņi, kuros atrodas dažādas mantas. Saskaņā ar lēmumu ratiņos atrodas 8 termosi, 6 tējas iepakojumi, atvērts „Dalmair” kafijas iepakojums, 4 buljona iepakojumi, 4 metāla iepakojumi (1 maltās kafijas, 1 šķīstošās kafijas, 1cukura, 1 sausā piena), 88 plastmasas krūzītes. - 1 gab.

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903025817, Nr.11240004517 un Nr.11240005917

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.10.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.10.2017. rīkojums Nr.1005 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7826, KL-7896, KL-7931” un 26.10.2017. rīkojums Nr.1061 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7958 un KL-7971”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes – 3 gab. (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā pudelēs atrodas šķidruma atlikumi);
apzīmogotas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu), zilas – 3 gab.,
apzīmogotas baltas plastmasas kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu) – 2gab.,
apzīmogotas 5,0 l tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu) – 4 gab.,
apzīmogota plastmasas kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts alkoholisks dzēriens),
apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu),
apzīmogotas 5,0 l tilpuma pudeles ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu) – 2 gab.;
apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu) – 4 gab.,
apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes,
alkohola izgatavošanas ierīce – alumīnija kanna.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890010817

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.11.2017., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.10.2017. rīkojums Nr.1044„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7577”.
Iznīcināšanas objekts:
Ierīce baltā krāsā ar Security Seal numuru L15 0207228 (poz.3),
ierīce, kas ir iespējams cigarešu ražošanas ierīce, apzīmogota ar Security Seal uzlīmēm no Nr.L150207245 līdz L150207249 (1.poz.),
ierīce, kas ir iespējams cigarešu ražošanas ierīce, apzīmogota ar Security Seal uzlīmēm no Nr.L15 0207272 līdz L15 0207273 (2.poz.).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11120115906

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.10.2017.
Datumi, kad notiks iznīcināšana: 31.10., 01.11., 02.11.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.10.2017. rīkojums Nr.1046 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-674”.
Iznīcināšanas objekts:
Brūns šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku pildīts 33 stikla 0.7 l tilpuma pudelēs ar uzrakstu uz etiķetes "Kafijas" - 23.1 l;
Brūns šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku pildīts divās 5 l tilpuma plastmasas kannās - 5 l;
Brūns šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku pildīts vienā 20 l tilpuma plastmasas kannā - 6 l;
Brūns šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, pildīts vienā 60 l tilpuma plastmasas kannā - 60 l;
Caurspīdīgas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku pildīts deviņās 5 l tilpuma plastmasas kannās - 45 l;
Caurspīdīgs šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku pildīts vienā 20 l tilpuma plastmasas kannā - 8 l;
Caurspīdīgs šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku pildīts trīs 60 l tilpuma plastmasas kannās - 116 l;
Dzeltens šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku pildīts 19 stikla 0.7 l tilpuma pudelēs ar uzrakstu uz etiķetes “Persiku” - 13.3 l;
Sarkans šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku pildīts,19 stikla 0.7 l tilpuma pudelēs ar uzrakstu ar etiķetes “Kardinal” - 13.3 l;
Šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku pildīts 316 plastmasas 0.7 l tilpuma pudelēs - 221.2 l;
Šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, pildīts 34 plastmasas 30 l tilpuma kannās - 1020 l;
Šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku, pildīts divās 200 l tilpuma mucās - 136 l;
Spirtometrs (sasists, bojāts) - 1 gab.;
Dažāda izmēra iepakojumi ar plastmasas pudeļu korķiem - 3 gab.;
Divi iepakojumi ar pudeļu korķiem (metāla) - 2 gab.;
Kartona kastes ar dažāda izmēra un tilpuma plastmasas pudelēm - 1 gab.;
Līmlente ar līmējamo aparātu - 1 gab.;
Plastmasas korķi (dažādas krāsas, lietoti) - 59 gab.;
Plastmasas piltuves (lietotas) - 3 gab.;
Četras plastmasas mucas 200 l tilpuma (tukšas) - 4 gab.;
Trīs iepakojumi ar caurspīdīgām, tukšām 0.7 l tilpuma plastmasas pudelēm (iepakojumā 150 pudeles) - 450 gab.;
Tukšas 0.7 l tilpuma stikla pudeles - 176 gab.;
Tukšas 1 l tilpuma četrkantīgas stikla pudeles - 9 gab.;
Tukšas 1 l tilpuma stikla pudeles - 28 gab.;
Tukšas 30 l tilpuma plastmasas kannas - 60 gab.;
Tukšas 5 l tilpuma plastmasas kannas dažādos iepakojumos - 183 gab.;
Tukšas 60 l tilpuma plastmasas kannas - 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890015816, Nr.15890015017, Nr.15890015617, Nr.15890015917, Nr.11151055217, Nr.15890022117, Nr.11300042116, Nr.15890013214, Nr.11829003617, Nr.11092076716, Nr.11840003514, Nr.11518002216, Nr.11822001017

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.10.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:30. Alkohols – Piedrujas iela 5, Rīga plkst.14.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.985, Nr.996, Nr.997, Nr.1010, Nr.1024, Nr.1035 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6925, KL-7754, KL-7755, KL-7756, KL-7875, KL-7916, KL-6944, KL-4837, KL-7948, KL-7949, KL-5736, KL-6611, KL-7838”.
Iznīcināšanas objekts:
Ūdens pīpju tabakas iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 714 gab. iepakojumi. – 20 gab.

Apzīmogoti kartona iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1338 gab. iepakojumi ar ūdens pīpju tabaku. – 75 gab.,

Apzīmogoti kartona iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1345 gab. iepakojumi ar ūdens pīpju tabaku. - 75 gab.

Apzīmogoti kartona iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1338 gab. iepakojumi ar ūdens pīpju tabaku. - 75 gab.

Cigarešu iepakojumi, kas aizplombēti ar VP drošības uzlīmēm no Nr.K14-0102458 līdz Nr.K14-0102473. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7804 pac. cigaretes. - 16 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6308 pac. cigaretes. - 7 gab.

Aizzīmogotas kartona kastes, kurās atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7210 pac. cigaretes. - 13 gab.,

Aizzīmogotas kartona kastes, kurās atrodas pudeles ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 128 gab. 0,7 l. tilp. pudeles ar 89,6 l alkohola - 13 gab.,

Aizzīmogoti polietilēna maisi ar pudelēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3 gab. 0,7 l. tilp. tukšas pudeles - 3 gab.,

Aizzīmogoti kartona iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 217 pac. cigaretes. - 2 gab.,

Aizzīmogotas stikla pudeles ar šķidrumu - 2 gab.,

Dažādu izmēru iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2494 gab. pac. cigaretes. - 7 gab.,

Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 67840 cigaretes. - 11 gab.,

25 l tilp. plastmasas kanna ar etilspirtu, aizlīmēta ar drošības uzlīmi Nr.I140131673. Saskaņā ar lēmumu kannā atrodas 22 l etilspirts. - 1 gab.,

Aizzīmogoti melni polietilēna iepakojumi, kuros atrodas tabakas izstrādājumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 21 cigarešu paciņa. - 1 gab.,

Iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 71200 cigaretes. – 8 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ-8049, Nr. ENŽ 12198, Nr. ENŽ 11454, Nr. ENŽ 7697, Nr. ENŽ 7986

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.10.2017.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst.10:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumi Nr.978, Nr.1025 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10002, AL-11357, AL-11358, AL-11360, AL-11361”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 339 pac. cigaretes. - 2 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm, aizlīmēts ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0619852 un Nr.L14-0619853. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 170 pac. cigaretes – 1 gab.,

Dažāda veida cigaretes – 50 pac.,

Cigaretes „Marble” – 20 pac.,

Dažāda veida cigaretes – 130 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11120003007.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.10.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – Krustpils iela 63a, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu ”.
Iznīcināšanas objekts:
A/m Audi 100 ar v/n CB 1665 – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr. 11261033917.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.10.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu ”.
Iznīcināšanas objekts:
A/m Audi Coupe ar v/n DE 6886  vraks (valsts reģistrācijas numura zīmes nav) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG084941 un Nr.PG085577 precizējums

Datums, kad publicēts paziņojums 20.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.10.2017. plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.10.2017. rīkojums Nr.1018 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11379 un AL-11380”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Bond” ar 1 cigareti);
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Bond”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 200 cigaretes.
Iznīcināšana, kas plānota 20.10.2017., plkst.13.00, tiek atcelta.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890020217, Nr.11181069817 un Nr.11823004617 precizējums

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.10.2017. plkst.13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.10.2017. rīkojums Nr.1019 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7935, KL-7941, KL-7957”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Magnat 7” – 4 gab. (lēmumā minēts 68400 gab.),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer” (lēmumā minēts 16800 gab.),
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Fest” – 4 gab. (lēmumā minēts 75800 gab.);
apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 15 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 99860 cigaretes „Premjer”, 56320 cigaretes „NZ Gold Super slim”, 28720 cigaretes „Bond (Blue)”, 3980 cigaretes „NZ8”, 1380 cigaretes „Queen (Elegance)” un 180 cigaretes „Minsk (Superslim)”;
apzīmogotas kastes ar dažādu marku cigaretēm – 166 gab. un apzīmogoti maisi ar dažādu marku cigaretēm – 48 gab. Saskaņā ar lēmumu kastēs un maisos atrodas 79800 cigaretes „KISS DREAM”, 19698 cigaretes „Fest”, 439 800 cigaretes „Kiss Dream”, 177000 cigaretes „Kiss Romantic”, 34800 cigaretes „NZ Super Slim Black”, 501180 cigaretes „NZ8”, 44000 cigaretes „Minsk”, 147200 cigaretes „LM”, 166400 cigaretes „Premjer”, 480 cigaretes „Fest”, 303120 cigaretes „Fest”, 99800 cigaretes „NZ10” un 123500 cigaretes „Premjer QS”.
Iznīcināšana, kas plānota 20.10.2017., plkst.13.00, tiek atcelta.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PG084941 un Nr.PG085577

Datums, kad publicēts paziņojums 16.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.10.2017. plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.10.2017. rīkojums Nr.1018 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11379 un AL-11380”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Bond” ar 1 cigareti);
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Bond”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 200 cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091089410

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.10.2017.

Iznīcināšanas vieta: Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas teritorijā Ganību dambis 31, Rīga plkst.10.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 5.oktobra rīkojums Nr.991 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7847”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogots iepakojums ar monētām. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1037 gab. Ungārijas forinti. – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890020217, Nr.11181069817 un Nr.11823004617

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.10.2017. plkst.13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.10.2017. rīkojums Nr.1019 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7935, KL-7941, KL-7957”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Magnat 7” – 4 gab. (lēmumā minēts 68400 gab.),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer” (lēmumā minēts 16800 gab.),
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Fest” – 4 gab. (lēmumā minēts 75800 gab.);
apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 15 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 99860 cigaretes „Premjer”, 56320 cigaretes „NZ Gold Super slim”, 28720 cigaretes „Bond (Blue)”, 3980 cigaretes „NZ8”, 1380 cigaretes „Queen (Elegance)” un 180 cigaretes „Minsk (Superslim)”;
apzīmogotas kastes ar dažādu marku cigaretēm – 166 gab. un apzīmogoti maisi ar dažādu marku cigaretēm – 48 gab. Saskaņā ar lēmumu kastēs un maisos atrodas 79800 cigaretes „KISS DREAM”, 19698 cigaretes „Fest”, 439 800 cigaretes „Kiss Dream”, 177000 cigaretes „Kiss Romantic”, 34800 cigaretes „NZ Super Slim Black”, 501 180 cigaretes „NZ8”, 44000 cigaretes „Minsk”, 147200 cigaretes „LM”, 166 400 cigaretes „Premjer”, 480 cigaretes „Fest”, 303120 cigaretes „Fest”, 99800 cigaretes „NZ10” un 123500 cigaretes „Premjer QS”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091023017.

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.10.2017 plkst.9:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.10.2017. rīkojums Nr.1003 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7920”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Iepakojums, aizzīmogots ar “Security Seal” Nr.K12016808 – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903024617, Nr.11903023517, Nr.11903020817, Nr.15890009817, Nr.15890016717, Nr.15890016517, Nr.15890016817, Nr.11824001717, Nr.11824001417, Nr.11824003917, Nr.15890052416 un Nr.15890051216

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2017. plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.10.2017. rīkojums Nr.1006 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7825, KL-7826, KL-7853, KL-7870, KL-7871, KL-7872, KL-7894, KL-7899, KL-7900, KL-7902, KL-7903, KL-7904”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 26 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 45000 gab. un 243840 gab. cigarešu, izņemot paraugam izņemtās 180 gab. un 1500 gab. cigaretes);
apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5040 gab. un 57840 gab. cigarešu, izņemot paraugam izņemtās 300 gab. un 360 gab. cigaretes);
apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 16 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos kopā atrodas 157340 cigaretes;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „WINSTONE” – 28 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 279000 cigaretes,
apzīmogots maiss (lēmumā norādīts ar auduma polipropilēna iepakojumi 28 gab.);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 37920 gab. cigaretes „Premjer”;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 39800 gab. cigaretes „Premjer”;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 19780 gab. cigaretes „Minsk 5 Superslims”, 29760 gab. cigaretes „NZ Gold Super Slims” un 13120 gab. cigaretes „Minsk capital QS”;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 39920 gab. cigaretes „Premjer”;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 99760 gab. cigaretes „Premjer”;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 74940 gab. cigaretes „NZ Gold Super Slim”, 13360 gab. cigaretes „Premjer”, 2580 gab. cigaretes „Kredo” un 980 gab. cigaretes „Kronon 7”;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 79600 gab. cigaretes „Kiss Romantic”;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 35800 gab. cigaretes „Bond”.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās lietās Nr.023219, Nr.PF841885, Nr.PC177573, Nr.PG084974 un Nr.PF795917

Datums, kad publicēts paziņojums 11.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.10.2017. plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.10.2017. rīkojums Nr.1008 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11314, AL-11321, AL-11347, AL-11348, AL-11349”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums (lēmumā minēts cigarešu „ROUTE 66” paciņa);
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar administratīvā pārkāpuma protokolu iepakojumā kopā atrodas 9180 gab. cigaretes;
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts divas paciņas cigarešu „ROUTE 66” ar 40 cigaretēm un viena cigarešu „MARBLE” paciņa ar 7 cigaretēm);
apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Premjer” ar 8 cigaretēm);
apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „ROUTE 66” ar 2 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PC177571 un Nr.PG126099

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.10.2017., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.10.2017. rīkojums Nr.1007 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11312 un AL-11313".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Saskaņā ar lēmumu maisā atrodas trīs 2 l tilpuma pudeles ar kopējo šķidruma daudzumu 4,4 l;
apzīmogota pudele 1,5 l tilpuma ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903023517 un Nr.11290036217

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.10.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.10.2017. rīkojums Nr.1005 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7826, KL-7896, KL-7931”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes – 9 gab. (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā pudelēs atrodas etilspirts un etilspirtu saturošs šķidrums);
alkoholisks dzēriens - 18,03 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
alkoholisks dzēriens - 28,253 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
alkoholisks dzēriens - 27,295 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
divas plastmasas pudeles ar tilpumu 1 litrs ar 0,650 l alkoholiskā dzēriena (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890057416.

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.10.2017 plkst.9:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.10.2017. rīkojums Nr.990 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7914”.

Iznīcināšanas objekts:

 • Aizzīmogotas 25 l tilp. kannas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaku – 4 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu 11280016616

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.10.2017 plkst.10:30

Iznīcināšanas vieta–SIA Getliņi Eko Stopiņu nov. Rumbula

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada  13.septembra  rīkojumi  Nr.897  Par lietisko KL-7083

Iznīcināšanas objekts:

Brūnas krāsas kartona iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Securty Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas cigaretes. 50 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu 11360007617

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 09.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.10.2017 plkst.14:30

Iznīcināšanas vieta–Piedrujas iela 5 Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada  21.septembra  rīkojumi  933  Par lietisko KL-7451

Iznīcināšanas objekts:

Aļņa gaļa iepakota plastikāta maisos 3 gab. Saskaņā ar lēmumu maisos atrodas 98.06 kg aļņa gaļa.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11210062517, Nr.11089233214, Nr.11089053313, Nr.11089206013, Nr.11089128913 Nr.11518001616, Nr.11088003716, Nr.11410066613, Nr.11410023714, Nr.11089153512, Nr.11089090714, Nr.11089024415, Nr.11120011217, Nr.11815007516

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.10.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:30. Alkohols – Piedrujas iela 5, Rīga plkst.14.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.949, Nr.950, Nr.962, Nr.964, Nr.963 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7865, KL-7876, KL-7877, KL-7878, KL-7879, KL-6589, KL-6585, KL-7883, KL-7887, KL-5676, KL-7890, KL-7893, KL-7517, KL-7541”.
Iznīcināšanas objekts:
Melnas krāsas polietelēna iepakojumi, kas ir nozīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2120 pac. cigaretes.. – 5 gab.

Iepakojums ar cigaretēm, aizplombēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 20 pac. cigaretes. – 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm, aizplombēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 73 pac. cigaretes.         - 1 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizplombēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1236 pac. cigaretes. - 3 gab.

Iepakojums ar cigaretēm, aizplombēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 116 pac. cigaretes.. - 1 gab.

Melnas krāsas iepakojumi ar iepakojamo materiālu. - 7 gab.

Kartona kastes, kurās atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 690 pac. cigaretes. - 2 gab.,

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1760 pac. cigaretes. - 7 gab.,

5 l. tilp. kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 46 l. alkohols. - 10 gab.,

Tukšas plastmasas kannas, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm - 5 gab.,

Iepakojumi ar cigaretēm, aizplombēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2086 pac. cigaretes.- 4 gab.,

Kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 65 l. alkohols. - 3 gab.,

1,5 l. tilp. pudele ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumu pudelē atrodas 1,5 l. alkohols - 1 gab.,

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi Nr.L140629954. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 72 pac. cigaretes. - 1 gab.,

Cigaretes „Chesterfield” zilās. - 7 pac.,

Cigaretes Diablo otro - 19 pac.,

Cigaretes „Bayron” - 7 pac.,

Cigaretes „More” - 1 pac.,

Dažāda veida iepakojumi ar pudelēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5 pudelēs 13 l. alkohols. – 2 gab.,

Aizzīmogoti dažāda veida iepakojumi, kuros atrodas dažādas mantas  – 6 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ-001768, Nr. ENŽ-9041 ENŽ-007123

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.10.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.10.2017.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst.10:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumi Nr.948, Nr.954, Nr.965 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10908, AL-11209, AL-10996”.
Iznīcināšanas objekts:
Cigaretes „NZ Super Slim”- 9 pac.,

Dažādu marku cigaretes - 10 pac.,

Iepakojums, kas aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 50 pac. cigaretes – 50 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518000817, Nr.11087069517 un izņemtās mantas administratīvajā lietā NrBU002167

Datums, kad publicēts paziņojums: 4.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.10.2017., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīgā.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.09.2017. rīkojums Nr.947„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7526” , Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.09.2017. rīkojums Nr.745„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7820” un Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.10.2017. rīkojums Nr.972„Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL10679”

Iznīcināšanas objekts:

KL7526

Iepakojumi pēc eksperta atzinuma Nr.1702909, kuros atrodas 170 gab. Dažāda tilpuma pudeles ar alkoholiska šķidruma atlikumiem 11 gab

KL7820

1.Iepakojums ar pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1707762, aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr. A17 1170185    1 gab.

2.Kanna pēc ekspertīzes Nr.1707762, aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr. A17 1170187       1 gab.

AL10679

Apzīmogots iepakojums ar medikamentiem (Saskaņā ar 2017.gada 25.marta lēmumu iepakojumā atrodas 10 iepakojumi ar medikamentiem „Novagra 100 sildenavil” un 1 medikamentu iepakojums „Doxycycline 100 mg”)

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890005806

Datums, kad publicēts paziņojums: 4.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.10.2017., plkst.9.00 un 12.10.2017., plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīgā.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 26.09.2017. rīkojums Nr.944„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-629”

Iznīcināšanas objekts:

KL629

 1. 6 gab. 200 litru mucas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 1140 litri
 2. Šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku pildīts dažāda tilpuma un formas 6 gab. plastmasas kannās - 131 litri
 3. Dzīvnieku ādām līdzīgi priekšmeti - 3 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā: Nr.15890058416;

Datums, kad publicēts paziņojums: 3.10.17.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.10.2017. plkst.11:00
Iznīcināšanas vieta – SIA „EKO Latgale” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads,
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 02.10.2017. rīkojums Nr.970 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7310”.
Iznīcināšanas objekts: zāģskaidas (beramas kokskaidu granulas, lēmumā norādīts 50000kg).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11250029617; Nr.11270004617

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 03.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.10.2017. plkst. 08:30

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 03. oktobra rīkojumi Nr. 974 un Nr.975 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7822; KL-7833”

Iznīcināšanas objekts: Brūnas krāsas papīra iepakojumi, kuros atrodas pudeles ar šķidrumu, un kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. (saskaņā ar lēmumu, iepakojumos atrodas 117 pudeles ) – 14 gab., 25 litru tilpuma plastmasas kannas, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, un kurās atrodas šķidrums – 14 gab., Aizzīmogota 2 litru tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.02113985.

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.10.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.10.2017., plkst.9:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 17.08.2017. rīkojums Nr.820„ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7779”.

Iznīcināšanas objekts:

Kriminālprocesā Nr.02113985 - (Čeki – 2 gab.)

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084799, Nr.PG084757, Nr.PG084920, Nr.PG126095, Nr.PG126096, Nr.PG084918, Nr.PG084590, Nr.PG084919, Nr.295, Nr.PG084937 un Nr.PG084749

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 03.10.2017., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.09.2017. rīkojums Nr.952 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11271, AL-11287, AL-11288, AL-11289, AL-11290, AL-11291, AL-11292, AL-11293, AL-11295, AL-11307, AL-11309”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l šķidruma (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Apzīmogota 1,0 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,2 l kandža).
Apzīmogota 2 l tilpuma polietilēna pudele (lēmumā norādīts ar brāgu aptuveni 2l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,7 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,5 l).
Apzīmogota 0,7 l tilpuma polietilēna pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu aptuveni 0,3 l).
Apzīmogots iepakojums ar tukšām pudelēm un maisu pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867446.
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes.
Apzīmogota 2 l tilpuma pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts kandža aptuveni 0,15 l).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084793, Nr.PG084687, Nr.PG084415, Nr.PG084935, Nr.PF841752, Nr.22, Nr.PG084948 un Nr.PG023600, Nr.1162, Nr.PG084994 Nr.PG084417

Datums, kad publicēts paziņojums 29.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.10.2017. plkst 11:00
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 11:00.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.09.2017. rīkojums Nr.927 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11243, AL-11244, AL-11245, AL-11250, AL-11251, AL-11252, AL-11270” un 27.08.2017. rīkojums Nr. 951 “Par izņemtās mantas iznīcināšanu
AL-11279, AL-11280, AL-11284, AL-11294”
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer”. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 4 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Tambovskij vožak” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (drošības uzlīme D11-135629). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 14 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar dažādu marku cigaretēm (drošības uzlīme I14-0027811). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 40 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „ROUTE 66” paciņa (lēmumā minēts ar 3 cigaretēm).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 1 gab. (kā lēmumā minēts „NZ” markas). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 3 cigarešu paciņas.
Apzīmogots iepakojums ar dažādām cigaretēm 1 gab. (kā lēmumā minēts: „PREMJER”, „BAYRON”, „WINSTON”, „NZ” markas cigaretes). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 82 cigarešu paciņas.
Apzīmogota cigarešu „KLASS” paciņa.
Apzīmogota cigarešu „BOND” paciņa (lēmumā norādīts ar 10 cigaretēm).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11181152516; Nr.11824003817; Nr.11824002017; Nr.11290017417; Nr.15890016317; Nr.11824004117; Nr.11824003117; Nr.11824002617; Nr.11290032117;

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.10.2017. plkst.11:00
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads,
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.09.2017. rīkojums Nr.953 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7058, KL-7821, KL-7850, KL-7851, KL-7852, KL-7861, KL-7863, KL-7864, KL-7818”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7480 cigarešu paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 8 gab. (kā lēmumā minēts: atrodas 14980 cigarešu katrā). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5992 cigarešu paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5984 cigarešu paciņas.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer” 1 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts: 720 gab. cigarešu paciņu, drošības uzlīme L14-0972516).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer” 1 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts: 700 gab. cigarešu paciņu, drošības uzlīme L14-0972517).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” 3 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts: 520 gab. cigarešu paciņu katrā, drošības uzlīmes L14-0972518, L14-0972520, L14-0972521). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1560 cigarešu paciņas.
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer” 1 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts: 510 gab. cigarešu paciņu, drošības uzlīme L14-0972519).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer” 1 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts: 790 gab. cigarešu paciņu, drošības uzlīme L14-0972534).
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Bond street blue” 1 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts: 110 gab. cigarešu paciņu, drošības uzlīme L14-0972535).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 5 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts: 500 gab. cigarešu paciņu „Bond street blue” katrā, drošības uzlīmes no L14-0972536 līdz L14-0972540). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2500 cigarešu paciņas.
Apzīmogots iepakojums ar dažādu veidu cigarešu paciņām 1 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts: 220 gab. cigarešu paciņu, drošības uzlīme L14-0972542).
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1910 cigarešu paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4494 cigarešu paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „KLASS RED” 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 2485 cigarešu paciņas. Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims” 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2974 cigarešu paciņas. Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „West” 8 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts: pa 50 bloki katrā). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4000 cigarešu paciņas. Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 23 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta minēts: „Winston XS” pa 50 bloki katrā). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 11500 cigarešu paciņas. Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 1 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta minēts: „Winston XS” 47 bloki). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 470 cigarešu paciņas. Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 79 gab. („ROUTE 66” pa 50 bloki katrā – minēts uz paskaidrojošā uzraksta). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 39500 cigarešu paciņas. Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 2 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta minēts: „Fast” pa 50 bloki katrā). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1000 cigarešu paciņas. Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 1 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta minēts: „Fast” 49 bloki). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas. Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 1 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta minēts: „Premjer” 50 bloki). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 500 cigarešu paciņas. Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 1 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta minēts: „NZ” 43 bloki). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 430 cigarešu paciņas. Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm 1 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta minēts: „Fast” 48 bloki, „Premjer” 1 bloks). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas. Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm 18 gab. (uz paskaidrojošā uzraksta minēts: „Winston Blue” 25 bloki katrā). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4500 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890012617

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.10.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads (cigaretes).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.09.2017. rīkojums Nr.956 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7648”.
Iznīcināšanas objekts:
788 kartona kastes ar cigaretēm: „KORONA” - 7879800 gab.
927 kartona kastes ar cigaretēm: „KORONA” - 4770000 gab., „KORONA GOLUBAJA SUPER SLIMS” - 4319800 gab., un „FORT” - 179800 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11410060116, Nr.11410006217, Nr.11824004617, Nr.11518001616, Nr.11410067614

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.09.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:30. Alkohols – Piedrujas iela 5, Rīga plkst.14.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.888, Nr.911, Nr.926, Nr.943 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7328, KL-7828, KL-7839, KL-6589, KL-7868”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogoti dažāda veida iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu 10 iepakojumos atrodas 3710 pac. cigaretes un 3 iepakojumos atrodas 23 pudelēs 42 l. alkohols un 3 tukšas pudeles. – 13 gab.

Aizzīmogotas 5 l. tilp. plastmasas pudeles ar šķidrumu. Saskaņā ar lēmumu 9 l. alkohols. – 2 gab.,

Dažādu tilp. tukša tara - 13 gab.

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4500 pac. cigaretes - 9 gab.

Kastes ar tukšām stikla pudelēm. - 22 gab.

25 l. tilp. kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 294 l. alkohols. - 12 gab.

5 l. tilp. kannas ar šķidrumu, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu kannās atrodas 76,5 l. alkohols. - 17 gab.

Kastes ar pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1704569. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 348 pudelēs 69,6 l. alkohols. - 29 gab.

0,7 l. tilp. pudeles pēc ekspertīzes Nr.1704569. Saskaņā ar lēmumu pudelēs atrodas 2,2 l. alkohols. - 12 gab.

Iepakojumi ar dažāda veida mantām - 4 gab.,

Iepakojumi ar cigaretēm, nodrošināti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1498 pac. cigaretes - 2 gab.,

Aizzīmogoti melni polietilēna iepakojumi, kuros atrodas tabaka un tabakas izstrādājumi. – 168 gab.,

Kartona kaste, kas aizplombēta ar drošības uzlīmēm Nr.L14-0993135 un Nr.L14-0993136. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 166 aploksnes ar sasmalcinātu tabaku. – 1 gab.,

Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2040 pac. cigaretes – 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ-3203, Nr. ENŽ-8945, Nr. ENŽ-1004, Nr. ENŽ 5272, Nr. ENŽ 7685, Nr. ENŽ 9405, Nr. ENŽ 7439, Nr. ENŽ 8451, Nr. ENŽ 9056

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.10.2017.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst.10:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumi Nr.919, Nr.925, Nr.932, Nr.939 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11255, AL-11208, AL-11283, AL-11257, AL-11258, AL-11259, AL-11260, AL-11261, AL-11262”.
Iznīcināšanas objekts:


Dažādu marku cigaretes - 30 pac.,

Cigaretes Klass - 6 pac.,

Maiss ar tabaku, aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi - 1 gab.,

Cigaretes Premjer - 10 pac.,

Dažādu marku cigaretes – 7 pac.,

Cigaretes Route 66 – 10 pac.,

Iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 108 pac. cigaretes – 1 gab.,

Cigaretes „Metro” – 10 pac.,

Dažādu marku cigaretes – 15 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084744, Nr.PG084794, Nr.PG084416, Nr.PG084356, Nr.PG084796 un Nr.PC074480

Datums, kad publicēts paziņojums: 21.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.09.2017., plkst. 14.00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.09.2017. rīkojums Nr.928 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11241, AL-11242, AL-11246, AL-11248, AL-11249, AL-11252”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,1 l kandža),
apzīmogota 0,5 l pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,5 l kandža),
apzīmogota 0,7 l pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,15 l kandža),
apzīmogota pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 0,3 l kandža),
apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (uz paskaidrojošā uzraksta minēts, ka tajā atrodas 6 pudeles),
apzīmogota muca ar šķidrumu (lēmumā minēts: apmēram 28,5 l brāgas),
apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīme G13-0456379).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11290007717

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā
Nr.11290007717
Datums, kad publicēts paziņojums: 19.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.09.2017., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža iela 1a, Ludza un Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.09.2017. rīkojums Nr.918 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7830”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota (L14-0860339, L14-0860340) 200 l tilpuma kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts 185,58 l),
apzīmogota (L14-0860342, L14-0860343) 200 l tilpuma kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts 185,59 l),
tukša 200 l tilpuma plastmasas kanna – 2 gab.,
apzīmogota (L14-0860351, L14-0860352) 50 l tilpuma plastmasas kanna ar šķidrumu (lēmumā norādīts 46,47 l),
alkohola ražošanas ierīce (karsēšanas ierīce, dzesēšanas ierīce, elektriskais sūknis, šļūtenes),
apzīmogoti maisi ar taru ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (drošības uzlīmes: L14-0931856 un L14-0931857) – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903023417, Nr.15890016617, Nr.11331061317, Nr.11240035717, Nr.11903025217, Nr.11240039017, Nr.11824003617 un Nr.11824003517

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.09.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 18.09.2017. rīkojums Nr.913 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7773, KL-7774, KL-7831, KL-7834, KL-7836, KL-7837, KL-7840, KL-7843”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” 14960 cigaretes katrā) – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6732 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 14120 gab. cigaretes „Rothmans”), drošības uzlīme C16-0151357. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 706 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 9720 gab. cigaretes „LD Red”), drošības uzlīme C16-0151358. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 486 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 2020 gab. cigaretes „LD Blue”), drošības uzlīme C16-0151359. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 101 cigarešu paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 4660 gab. cigaretes „Pall Mall Superslims”), drošības uzlīme C16-0151360. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 233 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1699 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta minēts „Premjer” pa 9960 cigaretēm katrā) – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3984 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4638 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „NZ8” (lēmumā minēts pa 498 paciņām katrā iepakojumā) – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1992 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” (lēmumā norādīts pa 498 paciņām katrā iepakojumā) – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3984 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts „NZ BLACK COMPACT” 9980 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 499 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts „MINSK CAPITAL” 9980 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 499 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts „MINSK 5 SUPERSLIMS” 9980 gab. katrā) 2gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 998 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts „Premjer” 9980 gab. katrā) 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 998 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts „Premjer” 9980 gab. katrā) 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2495 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11280031516

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 20.09.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.09.2017. rīkojums Nr.898 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7528”.
Iznīcināšanas objekts:
1000 l tilp. tukšas, lietotas plastikāta tvertnes – 6 gab.;
tukšas 1000 l tilpuma plastmasas tvertnes – 4 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518008514, Nr.12151000517, Nr.11151017113

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.09.2017., plkst.9.30.
Iznīcināšanas vieta – Tvaika ielā 39a, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.09.2017. rīkojums Nr.873 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-3737”, Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.09.2017. rīkojums Nr.874 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7812” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.09.2017. rīkojums Nr.885 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5034”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-3737
Dīzeļdegvielas paraugi 13 pudelēs, kas iepakoti iepakojumā pēc eksperta atzinuma Nr.13-607-1;
KL7812
1. Dīzeļdegvielas paraugs 1 litra pudelē, iepakots drošības maisā Nr.646664,
2. Dīzeļdegvielas paraugs 1 litra pudelē, iepakots drošības maisā Nr.846665,
3. Dīzeļdegvielas paraugs 2 litra pudelē, iepakots iepakojumā pēc ekspertīzes Nr.16-417-11.
KL5034
Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1417362, kurā saskaņā ar lēmumu atrodas 8 gab. pudeles ar naftas produktu atlikumiem, iepakojums aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.C14 007941.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.188, Nr.PG084850, Nr.298, Nr.1113, Nr.PG084743, Nr.PG084630, Nr.PG084632, Nr.PG084627, Nr.PG084634 un Nr.PG084791

Datums, kad publicēts paziņojums 06.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.09.2017.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 13:00.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.09.2017. rīkojums Nr.881 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10830, AL-11212, AL-11215, AL-11222, AL-11223, AL-11226, AL-11231, AL-11233, AL-11234, AL-11235”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 360 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts atrodas 4 paciņas cigarešu), drošības uzlīme Nr.L14-0931153,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts kopā atrodas 1260 gab. cigarešu). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 63 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „Monte Carlo” paciņa,
apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Bayron”),
apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „Bond”),
apzīmogota cigarešu „Bayron” paciņa,
apzīmogota cigarešu „KLASS” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar trim cigarešu „Bayron” paciņām.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824003717

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.09.2017., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.09.2017. rīkojums Nr.877 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7793”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts 749 cigarešu „Premjer” paciņas katrā) – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7490 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518015615, Nr.11380024517, Nr.11824004017, Nr.11518001317

Datums, kad publicēts paziņojums: 06.09.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 12.09.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:30. alkohols – Piedrujas iela 5, Rīga plkst.14.00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada rīkojumiem Nr.824, Nr.831, Nr.879 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6012, KL-7784, KL-7816, KL-7817”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar cigaretēm aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.K12 150259. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 13 pac. cigaretes – 1 gab.,
Aizzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2357 pac. cigaretes - 3 gab.,

Iepakojumi ar cigaretēm aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7485 pac. cigaretes – 8 gab.,

Dažādu izmēru iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 14647 pac. cigaretes – 34 gab.,

Dažādu tilpumu tara ar šķidrumu, kuram piemīt alkoholam raksturīga smaka, aizzīmogota ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7 gab. 25 l.tilp., 5 gab. 5 l.tilp. kannas ar 194 l. alkoholiskajiem dzērieniem – 12 gab.,

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1703098. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 21 gab. 0.5 l. tukšas pudeles 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905007516

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.09.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.09.2017. rīkojums Nr.876 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6975”.
Iznīcināšanas objekts:
25 l tilpuma kannas – aizplombētas ar VP drošības uzlīmēm – 3 gab.;
iepakojumi aizplombēti ar VP drošības uzlīmēm – 22 gab.;
kartona kastes, kas ir apzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm – 17 gab.;
kartona kaste, kas aizzīmogota ar Security Seal uzlīmi;
melni polietilēna maisi, kas apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm – 2 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PF841783, Nr.PF841507, Nr.PG084586 un Nr.PG084587

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.09.2017., plkst. 9.00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža iela 1a, Ludza un Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.09.2017. rīkojums Nr.878 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11205, AL-11206, AL-11224 AL-11225".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota plastmasas muca (kā lēmumā minēts 150 l tilpuma, aptuveni 135 l šķidruma),
apzīmogota plastmasas muca (kā lēmumā minēts 200 l tilpuma, aptuveni 193 l šķidruma),
apzīmogots destilācijas aparāts 15 l,
apzīmogots tvaika dzesēšanas trauks - 15 l skārda bļoda,
apzīmogota kaste ar 10 l tilpuma stikla burku,
apzīmogots maiss (kā lēmumā minēts ar 5 plastmasas pudelēm),
apzīmogotā maisā atrodas, kā lēmumā minēts, divas 0,5 litra pudeles,
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903038416, Nr.11903021917 un Nr.11903017117

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.09.2017., plkst. 9:30.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 04.09.2017. rīkojums Nr.870 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7795, KL-7797, KL-7802”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota tvertne ar alkoholisko dzērienu (spirtu), zilā krāsā (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota kartona kaste (kā lēmumā minēts 24 dažāda tilpuma pudeles ar alkoholisko dzērienu),
apzīmogots polietilēna melns maiss (kā lēmumā minēts 4 piecu litru tilpuma pudeles un 2 viena litra tilpuma pudeles ar alkoholisko dzērienu),
apzīmogotas 2 gaišas krāsas plastmasas tvertnes (kā lēmumā minēts tajās atrodas alkoholiskais dzēriens),
apzīmogota plastmasas tvertne melnas krāsas (kā lēmumā minēts 50 litru tilpuma),
apzīmogota kartona kaste (kā lēmumā minēts 25 gabali 0,5 litra tilpuma stikla pudeles ievietotas melnas krāsas polietilēna maisā),
apzīmogota kartona kaste (kā lēmumā minēts, kurā atrodas 6 pudeles ar 0,5 litra tilpuma stikla pudelēm ar alkoholisko dzērienu ar nosaukumu „Gospodar”),
apzīmogotas plastmasas kannas 30 l ar etilspirtu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 9 gab.,
apzīmogots iepakojums pēc ķīmiskās izpētes šķidruma paraugi (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogots iepakojums ar plastmasas pudelēm ar etilspirta šķidruma atlikumiem (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905001917

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.09.2017., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 5, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.08.2017. rīkojums Nr.854 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7546”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažāda tilpuma 6 gab. pudeles pēc eksperta atzinuma Nr.1703689, iepakotas polietilēna maisā un aizlīmētas ar drošības uzlīmi Nr.L14-0847915.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091068513

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.09.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.09.2017., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 5, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.08.2017. rīkojums Nr.857„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7791”.
Iznīcināšanas objekts:
Atpakaļskata spogulis (iepakots kartona kastē ar plombu Nr.F8 2594496),
JVC KD-G431 automagnetolas panelis (iepakots kartona kastē ar plombu Nr.F8 2594494).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890057416.

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.08.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2017 plkst.9:00 un 31.08.2017 plkst.9:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.08.2017. rīkojums Nr.847 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7598”.

Iznīcināšanas objekts:

 • 1000 l tilp. tukšas, lietotas tvertnes – 2 gab.;
 • Caurspīdīgs šķidrums ar spirtam raksturīgu smaku, kurš atradās tvertnē Nr.1 (MA72710-MA72711) – 829.2 kg.;
 • Caurspīdīgs šķidrums ar spirtam raksturīgu smaku, kurš atradās tvertnē Nr.2 (MA72708-MA72709) – 792.2 kg.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084575, Nr.PG084573, Nr.PG084621, Nr.PG084622, Nr.PG084582, Nr.PG084579, Nr.PG084788, Nr.PG084751, Nr.PG084682 un Nr.PG084585

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2017., plkst. 14:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.08.2017. rīkojums Nr.848 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11163, AL-11164, AL-11170, AL-11171, AL-11179, AL-11180, AL-11201, AL-11204, AL-11210, AL-11214".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar divām 0,5 l tilpuma polietilēna pudelēm ar tajās esošo kandžu aptuveni 0,5 l katrā (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 1,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts 300 ml šķidruma ar alkohola smaku).
apzīmogota 0,7 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts – kandža 0,5 l),
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 1,0 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 1,0 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogots iepakojums ar trīs 2,0 l tilpuma polietilēna pudelēm ar kandžu pēc ekspertīzes veikšanas ar kopējo tilpumu 4400 ml (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar tajā esošo 0,1 l nelikumīgu alkoholu (kandžu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā)),
apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar aptuveni 1,5 l brāgas (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,7 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084537, Nr.PG084622, Nr.PG084081, Nr.216, Nr.PG084287 un Nr.PG084390

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2017.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 10:00.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.08.2017. rīkojums Nr.846 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11169, AL-11171, AL-11181, AL-11202, AL-11203, AL-11211”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu paciņa (lēmumā norādīts „BAYRON”),
apzīmogota cigarešu „BOND” paciņa,
apzīmogota cigarešu „NZ” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts atrodas 10 000 gab. cigarešu „Premjer”). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (lēmumā norādīts atrodas 2 000 gab. cigarešu „Premjer”). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 100 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „ROCK” paciņa,
apzīmogota cigarešu „Winston” paciņa.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11181092617, Nr.11320012817 un Nr.11240036817

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 24.08.2017. rīkojums Nr.843 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7777, KL-7787, KL-7790”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. (lēmumā norādīts „NZ Gold Super Slims” 59920 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2996 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts 80 „Premjer” cigarešu paciņas un 150 „Bond street” paciņas). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 230 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts 750 „Bond street” cigarešu paciņas),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (kā lēmumā minēts „NZ Gold Super Slims” 5 cigarešu paciņas),
apzīmogotas kastes ar cigaretēm (lēmumā norādīts pa 499 paciņām cigarešu „Premjer” katrā) – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4990 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11089166116

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 24.08.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.08.2017., plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5, Rīga.  

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 14. jūlija rīkojums Nr. 711 „Par lietisko pierādījumu novērtēšanu un realizāciju KL-7077”

Iznīcināšanas objekts: 26150 kg. dažāda veida transportlīdzekļu rezerves daļu metāllūžņi, plomba Nr.0587715

14500 kg. dažāda veida transportlīdzekļu rezerves daļu metāllūžņi,    plomba Nr.0587718  

9640 kg. dažāda veida automašīnu plastmasas detaļas  

6630 kg. dažāda veida automašīnu plastmasas detaļas, plomba Nr.0587715                        

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11120030115, Nr.11815000917, Nr.11120019317.

Datums, kad publicēts paziņojums: 23.08.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.08.2017., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē.Ivanova 2016.gada 25.oktobra rīkojumu Nr.1005.
Iznīcināšanas objekts:
A/M Audi A6 ar v/n HU-4942 - 1 gab.,

A/M MAN 22.322 ar v/n JG-2695 - 1 gab.,

A/M BMW 318 ar v/n JP-7101 - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs tālr. 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11331053317

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.08.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Jurdža iela 1a, Ludza un Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.08.2017. rīkojums Nr.829 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7778”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti maisi ar pēc ekspertīzes saņemtiem alkoholiskajiem dzērieniem (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 3 gab.,
apzīmogotas 200 l mucas ar brāgu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 3 gab.,
apzīmogots maiss ar pašizgatavotiem trim filtriem (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogoti kandžas aparāti – 2 gab.,
apzīmogots maiss ar šļūteni no kandžas aparāta.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11091057717

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 22.08.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 25.08.2017., plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5, Rīga.  

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 18. augusta rīkojums Nr. 825 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7762”

Iznīcināšanas objekts: Dažāda veida iepakojumi, kas ir apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm (29 gab. pudeles ar šķidrumu )

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518002216, Nr.11815005113, Nr.15890011917 un Nr.11360004117

Datums, kad publicēts paziņojums: 22.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.08.2017., plkst.10:00 un plkst. 14:00 .
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads un Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.08.2017. rīkojums Nr.792 un Nr.791 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6611, KL-4037, KL-7694, KL-7742”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogoti melni polietilēna iepakojumi, kuros atrodas tabakas izstrādājumi – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5010 paciņas cigaretes,
iepakojumi ar dažādām mantām – 18 gab. Saskaņā ar Spriedumu iepakojumos atrodas dažādu veidu ierīces, kas paredzētas narkotiku ražošanai,
iepakojumi ar puķu podiem Nr.6.7 un Nr.10.1 - Nr.10.5 - 12 gab.,
kartona kastes ar augu izcelsmes vielu ar specifisku tabakas smaržu, ar izmēru 1136x720x725mm, - 18 gab.,
aizplombēti iepakojumi ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2949 paciņas cigaretes.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890005806

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.08.2017. rīkojums Nr.814 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-629”.
Iznīcināšanas objekts:
200 litru tilpuma plastmasas mucas - 6 gab.,
30 litru tilpuma kannas ar etilspirtu - 3 gab.,
iepakojumi ar tukšām 1 l tilpuma pudelēm - 3 gab.,
0,5 litru tilpuma pudeles - 35 gab.,
iepakojumi ar pudeļu korķiem - 2 gab.,
muca ar iemontētu krānu un pievienotu cauruli,
tukšas kannas - 55 gab.,
tukšas 200 litru tilpuma mucas - 3 gab.,
1 litra tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku - 9 gab.,
25 litru tilpuma kanna,
50 litru tilpuma muca ar spirtam raksturīgu smaku,
plastmasas kannas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku - 4 gab.,
dažādas krāsas un tilpuma tukšas plastmasas kannas ar spirtam raksturīgu smaku - 49 gab.,
20 litru tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku marķētas ar etiķeti „Etatanols” - 2 gab.,
20 litru tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku marķētas ar etiķeti „Etatanols” - 25 gab.,
50 litru tilpuma plastmasas muca ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku marķēta ar etiķeti „Etatanols”,
tukša 50 litru tilpuma plastmasas muca marķēta ar etiķeti „Etatanols”,
tukšas 20 litru tilpuma kannas - 7 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.12060005812

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2017., plkst.13:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.08.2017. rīkojums Nr.804 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7750”.
Iznīcināšanas objekts:
Ungārijas 10 forintu monētas - 3 gab.,
Polijas 20 grošu monētas - 9 gab.,
Īrijas 10 pensu monētas - 149 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088322811

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2017., plkst.13:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.08.2017. rīkojums Nr.805 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7751”.
Iznīcināšanas objekts:
Ungārijas forintu monētas - 212 gab.,
monētas - 62 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320006814 precizējums

Datums, kad publicēts paziņojums: 18.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.08.2017., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.07.2017. rīkojums Nr.678 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7642”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar dzīvsudrabu aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.G130462478.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518002617, Nr.11815003917

Datums, kad publicēts paziņojums: 17.08.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 23.08.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:30.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.08.2017. rīkojumiem Nr.815, Nr.813 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7771, KL-7670”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažāda veida iepakojumi, kas ir aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4493 pac. cigaretes – 7 gab.,
Iepakojumi ar cigaretēm, kas aizplombēti ar drošības uzlīmēm Security Seal. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2500 pac. cigaretes - 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11905004317

Datums, kad publicēts paziņojums: 16.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.08.2017. plkst. 9:30., 23.08.2017. plkst. 9:30., 24.08.2017. plkst. 9:30.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.08.2017. rīkojumu Nr. 816 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7603”.
Iznīcināšanas objekts:
Aizzīmogotas dažāda izmēra un tilpuma kannas un pudeles pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku. Saskaņā ar lēmumu tarā atrodas 1385 l alkohols - 143 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320006814 precizējums

Iznīcināšana, kas plānota 16.08.2017., plkst.10.00, tiek atcelta.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320006814 precizējums

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 16.08.2017., plkst.10.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 5, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.07.2017. rīkojums Nr.678 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7642”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar dzīvsudrabu aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.G130462478.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890014016, Nr.15890015317, Nr.15890014817, Nr.11181134217, Nr.11903021417, Nr.15890013317, Nr.11824001017, Nr.15890015517 un Nr.15890015717

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.08.2017.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 11:00 (cigaretes un rūpnieciskais iepakojums) un Stacijas iela 46, Ludza, plkst. 15:00 (metāla ķēdes ar karabīnēm).
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.08.2017. rīkojums Nr.800 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6762, KL-7730, KL-7745, KL-7749, KL-7758, KL-7760, KL-7761, KL-7766, KL-7767”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” – 9 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 6110 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi (kastes) ar cigaretēm „Queen Super Slims” – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 990 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar polietilēna iepakojumiem (saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 19 gab. polietilēna iepakojumi) – 4 gab.,
apzīmogots iepakojums ar metāla ķēdēm un karabīnēm (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 18 gab. metāla ķēdes ar karabīnēm);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 10000 gab. cigarešu „Premjer” katrā) – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2000 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 9800 gab. cigarešu „Premjer”). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas;
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 19760 cigaretes „Premjer”, drošības uzlīme Nr.C16-0151324). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 988 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 20000 cigaretes „NZ Gold Super Slims” katrā iepakojumā, drošības uzlīme Nr.C16-0151325 un Nr.C16-0151326) – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2000 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 15700 cigaretes „NZ Gold Super Slims”, drošības uzlīme Nr.C16-0151327). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 785 cigarešu paciņas;
apzīmogoti polietilēna maisi ar cigaretēm – 6 gab. (kā lēmumā minēts maisos atrodas 89880 „Premjer” tabakas izstrādājumi kopā, t.i., 4494 cigarešu paciņas);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 8 gab. (kā lēmumā minēts iepakojumos atrodas 119840 gab. cigaretes kopā, t.i., 5992 cigarešu paciņas);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer”10000 gab. katrā) – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” 19800 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 990 cigarešu paciņas;
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” pa 14980 gab. katrā) 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5992 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts ar 8 polimēra plēvēm),
apzīmogots iepakojums (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts ar 8 kārbu kartona iepakojumiem);
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts pa 10 000 cigarešu „Premjer”) – 2 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1000 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” 9800 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas;
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” 10 000). Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „Premjer” 9800 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā uzraksta norādīts „NZ Gold” 9800 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC154081, Nr.PG084543, Nr.PG084540, Nr.PG084327 un Nr.254

Datums, kad publicēts paziņojums: 14.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.08.2017.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 11:00 (cigaretes) un Stacijas iela 46, Ludza, plkst. 15:00 (šķidrums un tara).
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 14.08.2017. rīkojums Nr.801 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11110, AL-11111, AL-11132, AL-11143, AL-11144”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Monte Carlo” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „BOND SREET”, drošības uzlīme Nr.D14-0137909. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 8 cigarešu paciņas,
apzīmogota cigarešu „MORE” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 10 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer”, drošības uzlīme Nr.D14-0137905, Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 40 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar pudeli ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867416 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.250, Nr.PG084406, Nr.PG026749, Nr.PG026750, Nr.PG084468, Nr.PG084439, Nr.PG084432, Nr.PG084431, Nr.PG084505, Nr.PG084571 un Nr.PC154083

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.08.2017. rīkojums Nr.793 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10971, AL-11093, AL-11095, AL-11096, AL-11099, AL-11100, AL-11101, AL-11102, AL-11109, AL-11130, AL-11131".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867350 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 60 l tilpuma plastmasas kanna, kas pildīta ar 52,42 l šķidruma, kam piemīt alkohola smaka (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 1,49 l tilpuma pudele, kurā atrodas 300 ml šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaku (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele, kurā atrodas 0,5 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku, proti, kandža (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma pudele ar etiķeti „Mangaļi” ar tajā esošo nelikumīgo dzērienu, proti, kandža 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar šķidrumu 0,25 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,2 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,2 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar spirtu atšķaidītu ar ūdeni aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,2 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,2 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 1,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 1,2 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,7 l tilpuma stikla pudele ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, kas iepakota paketē, drošības uzlīme Nr.L14-0931900 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11320006814

Datums, kad publicēts paziņojums: 10.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2017., plkst.10.00
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.07.2017. rīkojums Nr.678 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7642”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar dzīvsudrabu aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.G130462478.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11410075815, Nr.11390044417, Nr.11270004717, Nr.11270003517, Nr.11089001717 un Nr.11400025415

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.08.2017., plkst. 13:00., 15.08.2017., plkst.10:00 un 16.08.2017., plkst. 13:00.
Iznīcināšanas vieta – cigaretes - SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads; šķidrums - Piedrujas iela 5, Rīga un SIA „Eko Osta”, Tvaika iela 39A, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.08.2017. rīkojums Nr.769 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7678, KL-7717, KL-7725, KL-7724, KL-7589, KL-6911".
Iznīcināšanas objekts:
25l tilpuma kanna, daļēji pildīta, pēc ekspertīzes Nr.1702653,
dažādu tilpumu kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, aizlīmētas ar Security Seal uzlīmēm - 18 gab.,
iepakojumi pēc ekspertīzes Nr.1702653 - 5 gab.,
iepakojumi ar cigaretēm „Premjer" - 5 gab. Iepakojumos atrodas 2500 paciņas cigarešu.
gumijas caurule - 110 metri,
baltas krāsas plastmasas tvertnes - 2 gab.,
iepakojumi ar cigaretēm „Premjer" - 11 gab. Iepakojumos atrodas 4940 paciņas cigaretes,
iepakojumi ar cigaretēm, kas aizplombēti ar Security Seal uzlīmēm - 11 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1339 paciņas cigarešu,
dažādu tilpumu pudeles ar šķidrumu, kas aizplombētas ar drošības uzlīmēm Security Seal - 17 gab.,
dažādu tilpumu pudeles tukšas - 2 gab.,
30 l tilpuma plastmasas kanna, kurā atrodas šķidrums un kas nozīmogota ar Security Seal uzlīmi Nr.140734695,
pudele ar šķidrumu, pēc eksperta atzinuma Nr.1704735,
melni polietilēna iepakojumi, kas aizzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm no Nr.L140952894 līdz L140952898 un no Nr.L140776187 līdz L140776195 - 14 gab.,
melns polietilēna iepakojums, kas aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi L140734696,
dažādu tilpumu, tukšas plastmasas mucas - 2 gab.,
30 l tilpuma plastmasas kanna pildīta ar šķidrumu ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku,
25 l tilpuma plastmasas kannas pildītas ar šķidrumu ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku - 3 gab.,
200 l tilpuma metāla kanna pildīta ar šķidrumu ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu
nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-4516, Nr. ENŽ-4853, Nr. ENŽ-3931, Nr. ENŽ-5458, Nr. ENŽ-5464, Nr. ENŽ-4517, Nr.2017-00890/1, Nr. ENŽ-9554, Nr. ENŽ-12884, Nr.BU002243, Nr.BU002242 un Nr.BU002241

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.08.2017., plkst. 13:00. un 15.08.2017, plkst. 10:00 Piedrujas ielā 5.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads un Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 08.06.2017. un 09.08.2017. rīkojumi Nr.567, Nr.569 un Nr.787 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10839, AL-10838, AL-10840, AL-10844, AL-10845, AL-10841, AL-10682, AL-10078, AL-10252, AL-10795, AL-10794, AL-10793".
Iznīcināšanas objekts:
Dažādu marku cigaretes - 30 paciņas,
cigaretes „Premjer" - 20 paciņas,
cigaretes „NZ" - 30 paciņas,
iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14 0882502. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 120 cigarešu paciņas,
iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14 0882503. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 140 cigarešu paciņas,
cigaretes „NZ" - 20 paciņas,
cigaretes „Muratti" - 10 paciņas,
cigaretes „Malboro" - 3 paciņas,
cigaretes, Papirosi „Belomorkanal" - 8 gab.,
iepakojums, kurš aizlīmēts ar Security Seal uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas: mobilie telefoni 30 gab., Sim kartes 12 gab., atmiņas kartes 1 gab., USB vadi 8 gab., lādētāju uzgaļi 19 gab.,
apzīmogots iepakojums. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas: mobilie telefoni 31 gab., Sim kartes 7 gab., rūteris Huawei 1 gab.,
iepakojums, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 200 paciņas cigarešu,
iepakojums, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 140 paciņas cigarešu,
iepakojums, kurā atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 40 paciņas cigarešu.
Kontaktpersona– Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088057317

Datums, kad publicēts paziņojums: 09.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 15.08.2017., plkst.9.00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas ielā 5, Rīgā.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 07.08.2017. rīkojums Nr.776 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7743”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1702804, kurā atrodas dažāda tilpuma tukšas plastmasas pudeles.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.07118279, Nr.51102883 un Nr.03577892

Datums, kad publicēts paziņojums: 04.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.08.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.07.2017. rīkojums Nr.760 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7726”, 01.08.2017. rīkojums Nr.764 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7734” un 02.08.2017. rīkojums Nr.765 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7735”.
Iznīcināšanas objekts:
Kriminālprocesā Nr.07118279 - (USD – 1 gab.;
kriminālprocesā Nr.51102883 – (Rubļi – 23.35 gab., USD banknotes (katra 1 USD nominālā) – 5 gab., sertifikāts (100 vienību vērtībā) – 1 gab., „Mokkas” karotes kopējā svarā 98,6 g. – 6 gab., deserta karotes kopējā svarā 246,7 g. – 6 gab., „Citrona” karote 12,9 g. svarā – 1 gab.);
kriminālprocesā Nr.03577892 – PSRS rubļi – 1400.00 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11824002517 un Nr.11824002317

Datums, kad publicēts paziņojums: 03.08.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.08.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.08.2017. rīkojums Nr.768 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7703 un KL-7720”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar kartonu un plēvi (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju) – 2 gab.,
apzīmogots iepakojums ar kartonu un plēvi (saskaņā ar lēmumā norādīto informāciju).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084107, Nr.PG084323, Nr.PG026755 un Nr.PG026748

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.08.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.744 un Nr.745 un 27.07.2017. rīkojums Nr.755 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11003; AL-11070; AL-11094 un AL-11097”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims”, drošības uzlīme Nr.L14-0972510 (lēmumā norādīts 16 cigarešu paciņas),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims”, drošības uzlīme Nr.L14-0972511 (lēmumā norādīts 5 cigarešu paciņas),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „NZ Gold Super Slims”, drošības uzlīme Nr.L14-0972512 (lēmumā norādīts 7 cigarešu paciņas),
apzīmogota cigarešu „BAYRON” paciņa,
apzīmogots iepakojums ar „Bayron” cigarešu paciņu,
apzīmogots iepakojums ar „Monte Carlo” cigarešu paciņu.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11824005816, Nr.15890013917, Nr.15890013217, Nr.15890013717, Nr.11824002417, Nr.11824002517, Nr.11824002317 un Nr.11903015017

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.08.2017., plkst. 11:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.743 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7707” un 26.07.2017. rīkojums Nr.754 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7098, KL-7691, KL-7688, KL-7695, KL-7702, KL-7703, KL-7720”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots polietilēna maiss ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 108 cigarešu „Premjer” paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 7482 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts: atrodas 931 cigarešu „NZ Gold Super Slims” paciņa),
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz paskaidrojošā raksta minēts: atrodas 850 cigarešu „NZ Gold Super Slims” paciņas),
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm „Premjer” (pa 50 bloki kastē) – 3 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm „Premjer” (49 bloki kastē). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 490 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „NZ” 9200 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 460 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „NZ” 10000 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 500 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „Premjer” 10000 gab.) – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „Premjer” 6400 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 320 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „NZ Gold Super Slims” 10000 gab.) – 22 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 11000 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „NZ Gold Super Slims” 30000 gab.) – 25 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 37500 cigarešu paciņas,
apzīmogots iepakojums ar cigaretēm (uz uzlīmes norādīts „NZ Gold Super Slims” 29200 gab.). Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 1460 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 14980 gab. cigarešu „Premjer” katrā iepakojumā) – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5992 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: atrodas 14980 gab. cigarešu „Premjer” katrā iepakojumā) – 8 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5992 cigarešu paciņas,
apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm (uz paskaidrojošā teksta minēts: 9980 katrā. Matemātiski izrēķināts kopā 119760 gab. cigaretes „Premjer” markas) – 12 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 5988 cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AA096824

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.07.2017., plkst. 8:00.
Iznīcināšanas vieta – Liepājas ielā 2B, Ludzā.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par patstāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts (AL-10296):
Automašīna VW Variant sarkanā krāsā ar valsts reģistrācijas numura zīmi GL 3396,
automašīnas aizdedzes atslēga.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 2004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11170012917, Nr.11310009617 un Nr.11310089616

Datums, kad publicēts paziņojums: 27.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 31.07.2017., plkst. 15:00 (Balvos); 31.07.2017. un 01.08.2017., plkst. 10:00 (Rīgā).
Iznīcināšanas vieta – Vidzemes iela 28A, Balvi un Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.10.2016. rīkojums Nr.1004 „Par patstāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”.
Iznīcināšanas objekts:
KL-7602: automašīna Toyota Corolla bez valsts reģistrācijas numura zīmēm,
Automašīnas atslēga ar pulti,
KL-7442: automašīna VW Golf ar valsts reģistrācijas numura zīmi ER 2974,
KL-7283: automašīna VW Passat sarkanā krāsā ar valsts reģistrācijas numura zīmi FZ 3704.
Kontaktpersonas:
Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 2004512;
Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG084107, Nr.PG027975, Nr.PG084348, Nr.PG027790, Nr.PG084354, PG084427, Nr.PG084470, Nr.ENŽ-025027, Nr.PG084326 un Nr.PC154079

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.08.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.744 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11003, AL-11046, AL-11047, AL-11071, AL-11073, AL-11074, AL-11075, AL-11076, AL-11080, AL-11081".
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots maiss ar divām pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0867407 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar 0,1 l kandžu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogotas 0,5 l tilpuma polietilēna pudeles ar 0,5 l kandžas un abas iepakotas vienā paketē (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) – 2 gab.,
apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar 0,3 l kandžas (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar tajā esošo 0,2 l caurspīdīgo šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota stikla pudele 0,5 l tilpuma ar kandžu 0,2 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma polietilēna pudele ar kandžu aptuveni 0,5 l (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar tajā esošo šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11903015017

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 01.08.2017., plkst. 9:00 un 02.08.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.743 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7707”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogotas plastmasas kannas ar šķidrumu (kā lēmumā norādīts 25 l tilpumā, kam piemīt alkohola smarža, drošības uzlīmes no Nr.L14-0091346 līdz Nr.L14-0091375) – 30 gab.,
apzīmogota kartona kaste (uz iepakojuma norādīts plastikāta korķi un pudeļu uzlīmes ar uzrakstu „Kremļovskaja”, drošības uzlīme Nr.L14-0656685).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītāja I.Enikova, tālrunis: 20004512.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ 3212, Nr. ENŽ 4893, Nr. ENŽ 3707, Nr. PC 267506

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.07.2017.
Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst.10:00, alkohols- Piedrujas iela 5, Rīga plkst.14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.747 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10653, AL-10846, AL-10847, AL-10992”.
Iznīcināšanas objekts:
Dažāda veda cigaretes - 60 pac.,

Iepakojums ar cigaretēm kas aizplombēts ar drošības uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 26 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums, kurā atrodas cigaretes aizzīmogots ar Policijas drošības uzlīmi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 49 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.K12082880. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 14 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar pudelēm ar drošības uzlīmi Nr.G130456336.

Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 10 gab. 0,5 l. pudeles ar alkoholu. – 1 gab.


Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr. ENŽ-4516 Nr. ENŽ-4853 Nr. ENŽ-3931 Nr. ENŽ-5458 Nr. ENŽ-5464 Nr. ENŽ-4517

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 28.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.08.2017., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA Getliņi EKO atkritumu poligonā Stopiņu nov. Rumbulā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 8.jūnija.  rīkojums Nr.567 Nr.569 Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10839 AL-10838 AL-10840 AL-10844 AL-10845 AL-10841

Iznīcināšanas objekts:

Dažādu marku cigaretes 30 pac.

Cigaretes Premjer 20 pac.

Cigaretes NZ 30 pac.

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr. L14 0882502. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 120 cigarešu paciņas. 1gab.

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr. L14 0882503. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 140 cigarešu paciņas. 1gab

Cigaretes NZ. 20 pac.

Kontaktpersona– Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis N.Kutovojs, tālrunis: 27894778

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11088015417, Nr.11120074512

Datums, kad publicēts paziņojums: 25.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 28.07.2017.

Iznīcināšanas vieta: cigaretes- SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00, alkohols, tara- Piedrujas ielā 5, Rīgā plkst. 14:00.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.07.2017. rīkojums Nr.741 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7357, KL-3463”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2480 pac. cigaretes – 6 gab.,
30 l. tilp. kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku - 2 gab.,

Dažādas izcelsmes alkoholiskie dzērieni, kas iepakoti kartona kastēs un plastikāta maisos, iepakojumi aizlīmēti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 328 gab. 0,7 l.tilp., 7 gab. 0,5 l.tilp., 7 gab. 5 l.tilp. pudeles ar 328,1 l. alkoholiskajiem dzērieniem - 32 gab.,

Dažādu veidu cigaretes, iepakotas kartona kastēs un plastikāta maisos, iepakojumi aizlīmēti ar drošības uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 14919 pac. cigaretes - 37 gab.,

Dažāda veida un lieluma iepakojumi ar akcīzes precēm saskaņā ar lēmumu. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 72 gab. 0,7 l.tilp. pudeles ar 50,4 l. alkoholiskajiem dzērieniem un 925 pac. cigaretes - 32 gab.,

1000 l. tilp. tvertnes - 3 gab.,

Dažāda tilpuma tukšas plastmasas kannas - 7 gab.,

Iepakojums ar tukšām 5 l. tilp. plastmasas pudelēm - 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11270004117

Datums, kad publicēts paziņojums: 24.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.07.2017., plkst.11:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.07.2017. rīkojums Nr.731 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7672”.
Iznīcināšanas objekts:
25 l tilpuma kannas pildītas ar caurspīdīgas krāsas šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaržu (pēc procesa virzītāja 2017.gada 26.jūnija lēmumā minētās informācijas, kannās atrodas caurspīdīgas krāsas šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaržu – 492,605 litri) – 20 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.31003187, Nr.8110017, Nr.31003587.

Datums, kad publicēts paziņojums: 20.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 27.07.2017., plkst.10:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 20.07.2017. rīkojums Nr.730 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7711”.

Iznīcināšanas objekts:

Kriminālprocesā Nr.31003187 - (Kabatas pulkstenis no balta metāla – 1 gab.);

Kriminālprocesā Nr.8110017 - (Medaļa “Darba veterāns” – 1 gab.);

Kriminālprocesā Nr.31003587 - (Dzeltenas krāsas metāla ķēdīte un dzeltenas krāsas metāla kulons (kopējais svars 5,1 grams) – 1 gab.).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11270003117, Nr.11410000514, Nr.15890024915, Nr.15890012517, Nr.15890013117

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.07.2017., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 27.06.2017. rīkojums Nr.642, 06.07.2017. rīkojums Nr.682, 13.07.2017. rīkojums Nr.706, 18.07.2017. rīkojums Nr.720 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7626, KL-7631, KL-6338, KL-7681, KL-7690”.
Iznīcināšanas objekts:
Kartona iepakojumi, kuros atrodas cigaretes un kas ir apzīmogoti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3465 pac. cigaretes – 7 gab.,
Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi II4-0125088 un plombi Nr.0599194 - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi II40128066 - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr. II40125096 un II4-0125070 - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi II4-0128067 un TR00187795 un TR00187796. Saskaņā ar spriedumu iepakojumos atrodas 1153 pac. cigaretes - 1 gab.,

Kartona kastes ar aromātisku vielu. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 42 kastītes ar aromātisku vielu maisījumu.– 4 gab.,

Aizlīmēti, aizzīmogoti maisi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1510 pac. cigaretes - 2 gab.,

Aizlīmētas kartona kastes ar cigaretēm. Saskaņā ar lēmumu kastēs atrodas 12470 pac. cigaretes - 11 gab.

Tukšas kartona kastes - 2 gab..

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietās Nr. ENŽ 5659, Nr. ENŽ 7170, Nr. ENŽ 2931, Nr. ENŽ 5825, Nr. ENŽ 5017, Nr. ENŽ 5419, Nr. ENŽ 5810

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.07.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.701 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-11015, AL-11016, AL-11017, AL-11018, AL-11019, AL-11023, AL-11029”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882538. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 10 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882537. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 9 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882536. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 10 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882535. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 14 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882533. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 21 pac. cigaretes - 1 gab.,

Iepakojums ar cigaretēm ar drošības uzlīmi Nr.L14-0882534. Saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 80 pac. cigaretes - 1 gab.,

Cigaretes „Route 66” – 80 pac.
Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11410000514

Datums, kad publicēts paziņojums: 19.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 24.07.2017. plkst. 13:30

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.07.2017. rīkojums Nr. 682 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7631”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojums ar degvielas paraugiem Nr.C14-0077938. Saskaņā ar spriedumu iepakojumā atrodas 14 gab. pudeles - 1 gab.,

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11511001715

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 18.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 21.07.2017., plkst. 09:30.

Iznīcināšanas vieta– Tvaika iela 39a, Rīga, SIA “EKO Osta”

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 18. jūlija rīkojums Nr. 719 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6662”

Iznīcināšanas objekts: Dažāda tilpuma, krāsas un materiāla kannas ar šķidrumu ar degvielai raksturīgu smaku ( 865,5 litri ) – 55 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanas kriminālprocesa Nr.11320006814 atcelšanu

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana:,  13.07.2017 plkst.13.00 Tvaika ielā 39 a SIA EKO OSTA

Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39a

Pamatojums: Nav saņemt piedāvājums par iznīcināšanas veikšanu .

Iznīcināšanas objekts:

KL7642

Iepakojums ar dzīvsudrabu aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.G130462478 (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 23.35 g dzīvsudrabs kas atrodas zāļu burciņā „ALLopurinol Nycomed 300 mg” ) 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās: PG084086, PG027962, PG084072, PG084088, PG084257, PG084180, PG027787

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.07.2017. plkst. 10.00
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.703 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10997, AL-10998, AL-10999, AL-11001, AL-11000, AL-11004, AL-11035, AL-11007, AL- 11041, AL-11036, AL-11042,AL-11045, AL-11043
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa.
Apzīmogota cigarešu „Monte carlo” paciņa.
Apzīmogota cigarešu „Premjer” paciņa.
Apzīmogota cigarešu „Bond” paciņa,
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm ( lēmumā norādīts 68. paciņas cigarešu Bayron un 20 paciņas cigarešu Premjer),
Apzīmogota cigarešu Premjer paciņa,
Apzīmogota cigarešu Bayron paciņa,
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.15890055816, Nr.11903015217, Nr.11903020317, Nr.11320008317 un Nr.11320004817.

Datums, kad publicēts paziņojums: 13.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.07.2017., plkst. 10:00.
Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.702„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7268, KL-7651, KL-7679, KL-7676, KL-7682, KL-7677, KL-7686, KL-7692”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 10 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 3980 cigarešu BOND BLUE un 980 cigarešu BOND SREET RED paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 5 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2800 dažādu marku cigarešu paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 6 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4488 cigarešu Premjer paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 7 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2303 dažādu marku cigarešu paciņas.
Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm – 4 gab. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1725 dažādu marku cigarešu paciņas.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11290001517; Nr. 11331080816; Nr. 11903015117

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.07.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta – Ludza, Jurdža 1a, Stacijas 46
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.702„Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7268, KL-7651, KL-7679, KL-7676, KL-7682, KL-7677, KL-7686, KL-7692”.
Iznīcināšanas objekts:
Alumīnija kanna ar tilp. 40 litri ar iebūvētu elektrisko sildītāju,
Alumīnija kanna ar tilp. 40 litri ar iemontētu spirālveidīgu cauruli.,
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā kannās atrodas nelikumīgais alkoholisks dzēriens, daudzums nav norādīts – 6 gab.
Apzīmogoti maisi (drošības uzlīmes L14-0800641, L14 -0800642) ar pēc ekspertīzes saņemto alkoholisko dzērienu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā) - 2.gab.,
Apzīmogots iepakojums ar 10 cukura paciņām, drošības uzlīme L14-0931464 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā),
Apzīmogots iepakojums ar 10 rauga paciņām, drošības uzlīme L14-0931465 (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).,
Kandžas izgatavošanas aparāti ar šķidrumu, drošības uzlīmes L14-0931462, L14- 0931463 – 2. gab.,
Apzīmogotas plastmasas mucas ar šķidrumu (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā mucās atrodas nelikumīgais alkoholisks dzēriens, daudzums nav norādīts) – 2 gab.
Apzīmogotas kannas ar šķidrumu, drošības uzlīmes L14-0602122 līdz L14-0602128 (lēmumā norādīts ar alkoholisko dzērienu),
Apzīmogots iepakojums ar septiņām pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes (saskaņā ar norādīto informāciju lēmumā).
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PG027970, Nr.PG084063, Nr.PG027752, Nr.203(ENŽ019135), Nr.PG027880, Nr.PG027860

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 18.07.2017. plkst. 9.30
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.703 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10997, AL-10998, AL-10999, AL-11001, AL-11000, AL-11004, AL-11035, AL-11007, AL- 11041, AL-11036, AL-11042,AL-11045, AL-11043
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogota 0,5 l tilpuma plastmasas pudele ar kandžu aptuveni 0,3 l (kā norādīts lēmumā).
Apzīmogota 0,5 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu (lēmumā norādīts ar kandžu).
Apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes,
Alumīnija kanna Nr.1 ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku (lēmumā norādīts 10 l),
Alumīnija kanna Nr.2 ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku (lēmumā norādīts 20 l),
Alumīnija kanna ar iemontētu spirālveida cauruli,

Apzīmogots iepakojums ar šķidruma atlikumiem un tukšām pudelēm pēc ekspertīzes, drošības uzlīme Nr.L14-0931708,

Apzīmogota plastmasas pudele šķidrumu (lēmumā norādīts 200 ml kandža),

Apzīmogota plastmasas tvertne ar šķidrumu (lēmumā norādīts 20 l šķidrums ar brāgas smaku),

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas Latgales daļas vadītāja pienākumu izpildītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11380022115

Datums, kad publicēts paziņojums: 12.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 19.07.2017., plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39 a, SIA EKO OSTA.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 12.07.2017. rīkojums Nr.699 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5888”

Iznīcināšanas objekts:

KL5888

Šķidrums ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku - 1500 l.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11221045517

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.07.2017., plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.07.2017. rīkojums Nr.695 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7606”

Iznīcināšanas objekts:

KL7606

35.litru tilpuma kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, aizlīmētas ar security seal uzlīmēm   3 gab

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1704861, aizlīmēti ar security seal uzlīmēm           4 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890043916

Datums, kad publicēts paziņojums: 11.07.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 14.07.2017. plkst. 9:30

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 11.07.2017. rīkojumu Nr. 696 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7010”.
Iznīcināšanas objekts:
Koferi - 2 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11519005315

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.07.2017., plkst. 09:00.

Iznīcināšanas vieta– Piedrujas iela 5, Rīga.  

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 04. jūlija rīkojums Nr. 671 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6344”

Iznīcināšanas objekts: Iepakojumi (plastmasas lāpstiņa, elektriskā plītiņa, folijas gabaliņi, melni polimēra maisi ) – 7 gab, Dažāda tilpuma kannas ar šķidru vielu – 9 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11518004016 un Nr.11320006814

Datums, kad publicēts paziņojums: 07.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 13.07.2017., plkst.9:30 Piedrujas ielā 5, Rīgā un 13.07.2017 plkst.13.00 Tvaika ielā 39 a SIA EKO OSTA

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 05.07.2017. rīkojums Nr.677 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6781” , 05.07.2017. rīkojums Nr.678 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7642” .

Iznīcināšanas objekts:

KL6781

42 gab 25 litru tilpuma kannas, aizzīmogotas ar security seal uzlīmēm ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku 42 gab

Iepakojums pēc ekspertīzes Nr.1605864 ar drošības uzlīmi Nr.L14-0983531 1 gab

KL7642

Iepakojums ar dzīvsudrabu aizplombēts ar drošības uzlīmi Nr.G130462478 (saskaņā ar lēmumu iepakojumā atrodas 23.35 g dzīvsudrabs kas atrodas zāļu burciņā „ALLopurinol Nycomed 300 mg” ) 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietā Nr. PC267509

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2017., plkst.14.00

Iznīcināšanas vieta: Tvaika iela 39a, Rīga, SIA EKO OSTA

Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.06.2017. rīkojums Nr.655 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu KL-10991”

Iznīcināšanas objekts:

AL10991

Šķidrums ar degvielai raksturīgu smaku, pildīts NVA 1000 l tilpuma tvertnē un aizplombēts ar drošības plombi Nr.0598984 un Nr.0598985(Saskaņā ar lēmumu tvertnē atrodas 360 litri šķidruma) 1 gab

Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.15890011915

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2017., plkst.14.00

Iznīcināšanas vieta – Tvaika iela 39 a, SIA EKO OSTA.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.06.2017. rīkojums Nr.654 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5843”

Iznīcināšanas objekts:

KL5843

Apzīmogotas tvertnes ar šķidrumu (saskaņā ar lēmumu tvertnēs atrodas 40 litri šķidrums ar degvielu) 2 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11815007214, Nr.11410026716, Nr.11410049017, Nr.11370010816

Datums, kad publicēts paziņojums: 05.07.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 10.07.2017., plkst.9:30. un 11.07.2017 plkst.9.30

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.06.2017. rīkojums Nr.644 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5716”, 29.06.2017. rīkojums Nr.656 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6959”, 27.06.2017. rīkojums Nr.639 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7647”, 29.06.2017. rīkojums Nr.653 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6740”.

Iznīcināšanas objekts:

KL5716

Dažāda veida iepakojumi, kuros atrodas caurspīdīga kaste ar vāku, tukši iepakojumi, svari, trīs auduma maisi, kuros atradās narkotiskas vielas-aizplombēti 5 gab

KL6959

20 litru tilpuma kanna ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku              1 gab

4 litru tilpuma pudeles ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku            44 gab

Aizzīmogota 30 litru tilpuma plastmasas kanna ar šķidrumu ar spirtam raksturīgu smaku             1 gab

Aizzīmogotas dažāda tilpuma plastmasas mucas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku    11 gab

Iepakojums ar pudelēm ar NVA plombi Nr.0599176     1 gab

Iepakojums ar pudelēm ar NVA plombi Nr.0599177      1 gab

Dažāda tilpuma tukšas plastmasas mucas         5 gab

Metāla kandžas aparāts ar dažāda veida caurulēm       1 gab

KL7647

1000 l tilpuma nva tvertnes kurās iepildīts šķidrums ar brāgai raksturīgu smaku    4 gab

KL6740

Kartona iepakojumi ar tukšām stikla pudelēm (2013 pudeles) 70 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvo pārkāpumu lietā Nr. ENŽ-10301

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 05.07.2017., plkst. 9:00.
Iznīcināšanas vieta: Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.06.2017. rīkojums Nr.652 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10272”
Iznīcināšanas objekts:
Jameson pudele ar drošības uzlīmi L14-0757801       1 gab.


Kontaktpersona: Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11903016117, Nr.11221163214, Nr.11824001117, Nr.15890018816

Datums, kad publicēts paziņojums: 29.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.07.2017., plkst. 9:30.
Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 06.06.2017. rīkojumu Nr. 561, 09.06.2017. rīkojumu Nr. 575, 09.06.2017. rīkojumu Nr. 574 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7608, KL-5095, KL-7616, KL-7377”.
Iznīcināšanas objekts:
Iepakojumi ar cigaretēm, aizlīmēti ar Security Seal uzlīmēm. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 4980 pac. cigaretes – 10 gab.,
Dažādu izmēru iepakojumi. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 1680 pac. cigaretes – 7 gab.,
Aizlīmēti iepakojumi, kuros atrodas cigaretes. Saskaņā ar lēmumu iepakojumos atrodas 2996 pac. cigaretes – 4 gab.,

Cigaretes „Minsk capital” - 6980 pac.

Cigaretes Kent taste+ - 50 pac.

Cigaretes Marlboro Gold - 980 pac..

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākais referents K.Kols, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11816013116

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 28.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.07.2017., plkst. 10:00.

Iznīcināšanas vieta– SIA “Getliņi Eco”, Stopiņu novads, Rumbula.  

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 31. maija rīkojums Nr. 531 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7554”

Iznīcināšanas objekts: Apavi “NIKE” – 11860 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11091062107, Nr.11611062205, Nr.11810007903, Nr.11519001702, Nr.11094022204, Nr.00004066792, Nr.19001604836, Nr.50103983, Nr.51029190, Nr.1092047701, Nr.51029190, Nr.1092047701.

Datums, kad publicēts paziņojums: 28.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 04.07.2017., plkst.10:00.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.06.2017. rīkojums Nr.623 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7657”, 27.06.2017. rīkojums Nr.623 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7615”, 22.06.2017. rīkojums Nr.631 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7662”, 22.06.2017. rīkojums Nr.629 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7664”, 22.06.2017. rīkojums Nr.630 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7665, KL-7666”.

Iznīcināšanas objekts:

Kriminālprocesā Nr.11091062107 - (10 forintu monētas – 13 gab.);

Kriminālprocesā Nr.11611062205 - (Zviedrijas naudas zīmju monētas (50 ēru vērtībā katrā) – 199 gab.);

Kriminālprocesā Nr.11810007903 - (Apgrozībai Latvijā nederīga 20 USD naudas zīme – 1 gab., apgrozībai nederīgas Igaunijas kronas – 34,10 EEK);

Kriminālprocesā Nr.11519001702 - (Turcijas liras banknote Nr.G07377890 – 1 gab.);

Kriminālprocesā Nr.11094022204 - (ASV dolāri ar numuriem L66297401N; D75007570 – 2 gab.);

Kriminālprocesā Nr.00004066792 - (PSRS rubļi – 48 gab.);

Kriminālprocesā Nr.19001604836 - (ARS 1000.00 peso (Argentīnas bankas naudas zīme) – 1 gab.);

Kriminālprocesā Nr.50103983 - (ASV dolāri – 3 gab.);

Kriminālprocesā Nr.51029190 - (Padomju rubļi – 1000 RUB);

Kriminālprocesā Nr.1092047701 - (Jaunzēlandes dolārs Nr.AKC 497738 – 1 gab.).

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370006617

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.587 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7610”.

Iznīcināšanas objekts:

Pudeles, ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, iepakotas polietilēna maisos un aizplombētas ar drošības uzlīmēm no Nr. L14 0952891 līdz Nr. L140952893          3 gab.

20 litru tilpuma kanna ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, aizplombēta ar drošības uzlīmi Nr.L14 0181986               1 gab.

13 litru tilpuma kanna ar šķidrumu, kopā ar ierīci kas paredzēta nelikumīga alkohola iegūšanai ar drošības uzlīmi Nr.L14 0181988                1 gab.

40 litru tilpuma kanna ar šķidrumu ar drošības uzlīmi Nr. L14 0181990        1 gab.

5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu ar drošības uzlīmi Nr.L140181992          1 gab.

5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu ar drošības uzlīmi Nr.L14018209            1 gab.

5 litru tilpuma pudele ar šķidrumu ar drošības uzlīmi Nr.L140181992          1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518010016

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.588 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7202”.

Iznīcināšanas objekts:

25 litru tilpuma kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku pēc ekspertīzes ar drošības uzlīmēm Nr.L140983848 līdz L140983850 3 gab

Iepakojumi ar 5 litru tilpuma pudelēm ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku, aizplombēti ar vp drošības uzlīmēm no Nr. L140983853līdz L140983859 7 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11210014115

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.589 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5701”.

Iznīcināšanas objekts:

25 litru tilpuma plastmasas tvertnes kas pildītas ar bezkrāsainu šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 5 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11518001816

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.594 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7206”.

Iznīcināšanas objekts:

0.5 litru tilpuma plastmasas pudele pēc ekspertīzes 1 gab

Iepakojumi ar pudelēm pēc ekspertīzes Nr.1613290 ar drošības uzlīmēm Nr.L140983826 līdz L140983842 17 gab

25 litru tilpuma plastikāta kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 14 gab

25 litru tilpuma plastikāta kannas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku 24 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11088039314

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.585 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7630”.

Iznīcināšanas objekts:

Plastmasas pudele ar benzīna un dīzeļdegvielas maisījumu 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11151030017

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.586 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-7613”.

Iznīcināšanas objekts:

Liela izmēra maiss baltā krāsā 1 gab

Izsūknēšanas un atvada caurule apmēram 200 m gara 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

 

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11260034507

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 13.06.2017. rīkojums Nr.591 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-4624”.

Iznīcināšanas objekts:

Iepakojums ar 1065 gab bojātiem Polijas zlotiem pēc eksperta atzinuma Nr.0714864/0714865

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11511001715

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst.9:30.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.06.2017. rīkojums Nr.595 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-6662”.

Iznīcināšanas objekts:

Polietilēna iepakojumi, aizlīmēti ar Security seal uzlīmēm, kuros atrodas 55 plastmasas pudeles ar degvielas atlikumiem 1 gab

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Puķīte, tālrunis: 67241668.

Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā Nr.11370001315.

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.06.2017., plkst.9:00.
Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 5, Rīga.
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.06.2017. rīkojums Nr.619 „ Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-5870”.
Iznīcināšanas objekts:
200 l tilp. tvertne, kas pildīta ar šķidrumu (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, tvertnē atrodas bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar specifisku alkohola smaržu - 220 litri) – 1 gab.;
Tukša 200 l tilp. tvertne – 1 gab.;
Dažāda tilpuma kannas, pildītas ar šķidrumu ar alkoholam līdzīgu smaržu (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, kannās atrodas bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar specifisku alkohola smaržu – 211800 ml) – 9 gab.;
Iepakojums (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, iepakojumā atrodas gumijas caurule) 1 gab.;
Iepakojums pēc ekspertīzes atzinuma (pēc procesa virzītāja 2017.gada 13.aprīļa spriedumā minētās informācijas, iepakojumā atrodas deviņas plastmasas pudeles ar kopējo šķidrumu tajās – 2630 ml) – 1 gab.
Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu administratīvā pārkāpuma lietās Nr.PC153951, Nr.PC153954, Nr.PG027256, Nr.626, Nr.PG027938, Nr.PC068389, Nr.PG027940, Nr.PG027470, Nr.PG027469, Nr.PG027817, Nr.116, Nr.PC074410, Nr.PG 026972, Nr.PF 841455, Nr.PG 027284, Nr.ENŽ-003174, Nr.743, Nr.ENŽ-017865, Nr.ENŽ-017278, Nr.ENŽ-015210, Nr.ENŽ-016886, Nr.ENŽ-000423 un Nr.PF841379

Datums, kad publicēts paziņojums: 26.06.2017.
Datums, kad notiks iznīcināšana: 29.06.2017., plkst. 13:00. un plkst. 15:00.
Iznīcināšanas vieta – Stacijas iela 46, Ludza (šķidrums) un SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads (cigaretes).
Pamatojums Ministru kabineta 07.12.2010. noteikumi Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 21.06.2017. rīkojums Nr.618 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10694, AL-10696, AL-10710, AL-10778, AL-10968, AL-10969, AL-10970, AL-10972, AL- 10973, AL-10974, AL-10975 ”, 27.06.2017. rīkojums Nr, 638 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10854, AL-10866, AL-10853, AL-10821”, 08.06.2017. rīkojumi Nr.567 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10839 AL-10898 AL-10906 AL-10904 AL-10869”, Nr.568 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10826 AL-10840 AL-10844 AL-10845 AL-10841” un Nr.569 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-10838 AL-10865 AL-10862 AL-10855”.
Iznīcināšanas objekts:
Apzīmogots iepakojums ar divām cigarešu paciņām,
apzīmogota cigarešu „Premjer” pac