Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Nomas tiesību izsoles

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi

 

N.p.k.

 

Adrese

 

Zeme/ēka/

telpas

 

Kadastra Nr.

 

Zemes

platība

ha (m²)

 

Ēkas ekspluatā

cijas uz-

sākšanas gads

Iznomājamo

ēku/telpu platība

 

Kontaktinformācija

 

1.

 

 

 

„Ainažu robežkontroles punkts” Ainaži, Salacgrīvas novads

vidzeme

Zemes daļa (reklāmas izvietošanai)

6605 001 0013

 

 

 

Gvido Kīns,

26697005

 

2.

 

„Mežnoras”, Dunikas pagasts, Rucavas novads

KURZEME

Zeme

dzīv. ēka

pagrabs

šķūnis

6452 016 0021

6452 016 0021 001

6452 016 0021 002

6452 016 0021 003

 

0,72 (7200m²)

 

1930.

1930.

1930.

 

95,3

24,3

35,4

Vilnis Akermanis

29321006

 

3.

Skrundas iela 28, Saldus

KURZEME

 

angārs

8401 009 0032 004

 

1989.

742,6

Ivars Dīķis

25634243

4.

Piestātnes iela 14, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

 

 

ēka

korp.-6 ēka

korp.-9 ēka

 

 

1300 008 1609 001

1300 008 1609 013

1300 008 1609 031

 

 

 

 

1984.

1940.

1968.

 

2309,4

583,7

509,1

Iveta Kazakeviča

29724767

 

 

5.

Rūdolfa Blaumaņa iela 12, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

 

Telpas (daļa no 1.stāva un viss 2.stāvs)

1300 010 2012 004

 

1977.

489,4

Iveta Kazakeviča

29724767

 

 

 

6.

 

 

Dzirnavu iela 43, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

Zeme

 

ēka

1300 021 8714

 

1300 021 8714 002

0,0583 (583m²)

 

 

 

1992.

 

 

123,8

 

Iveta Kazakeviča

26159974

 

 

7.

Randēnu iela 8, Aizkraukle

RĪGA UN ZEMGALE

Zeme

 

ēka

3201 001 0237

 

3201 001 0237 001

0,2912 (2912m²)

 

 

2003.

 

 

216,1

Zigmunds Liepa

27840050

8.

“Jaunsekši 1”, Ciemupe, Ogres novads, Ogres pagasts

RĪGA UN ZEMGALE

Noliktavas ēka

Caurlaides ēka

 

7480 005 0423 001

 

7480 005 0423 002

 

1996.

 

1996.

2322,4

 

32,5

Laimonis Sprukulis

29158774

9.

Siena iela 16B, Krāslava LATGALE – DAUGAVPILS

Zeme

6001 002 1808

0,4514 (4514m2)

 

 

Ainārs Skudra

26228827

 

Nekustamo īpašumu iznomāšanu veic saskaņā ar 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

Informācija aktualizēta 25.05.2020.