Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Nomas tiesību izsoles

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi

 

N.p.k.

 

Adrese

 

Zeme/ēka/

telpas

 

Kadastra Nr.

 

Zemes

platība

ha (m²)

 

Ekspluatā-

cijas uz-

sākšanas gads

Iznomājamo

ēku/telpu platība

 

Kontaktinformācija

 

1.

 

 

 

 

„Kuļbovo”, Kuļbova, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads.

LATGALE – DAUGAVPILS

 

Zeme

ēkas

 

6084 005 0065

 

2,40

(24 000m²)

 

 

 

1930.

 

 

812,0

 

Pāvels Škapars

29465314

 

 

 

Zeme

ēkas

 

6084 995 0066

 

1,27

(12 700m²)

 

 

1930.

 

 

144,0

 

2.

 

 

„Mežnoras”, Dunikas pagasts, Rucavas novads

KURZEME

 

Zeme

dzīv. ēka

pagrabs

šķūnis

 

6452 016 0021

6452 016 0021 001

6452 016 0021 002

6452 016 0021 003

 

0,72

(7 200m²)

 

 

1930.

1930.

1930.

 

 

95,3

24,3

35,4

Vilnis Akermanis

29321006

 

3.

Skrundas iela 28, Saldus

KURZEME

angārs

8401 009 0032 004

 

1989.

742,6

Ivars Dīķis

25634243

4.

Piestātnes iela 14, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

 

 

ēka

korp.-6 ēka

korp.-9 ēka

 

 

1300 008 1609 001

1300 008 1609 013

1300 008 1609 031

 

 

1311,07m²

371,98m²

671,43m²

 

1984.

1940.

1968.

 

2309,4

583,7

509,1

Iveta Kazakeviča

29724767

 

 

5.

 

Rūdolfa Blaumaņa iela 12, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

 

 

Telpas (daļa no 1.stāva un viss 2.stāvs)

 

1300 010 2012 004

 

 

1977.

 

489,4

Iveta Kazakeviča

29724767

 

 

 

6.

 

 

 

Dzirnavu iela 43, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

 

Zeme

 

ēka

 

1300 021 8714

 

1300 021 8714 002

 

0,0583

(583m²)

 

 

 

 

1992.

 

 

 

123,8

 

Iveta Kazakeviča

26159974

 

 

7.

Siena iela 16B, Krāslava LATGALE – DAUGAVPILS

Zeme

6001 002 1808

0,4514 (4514m2)

 

 

Ainārs Skudra

26228827

8.

„Ainažu robežkontroles punkts” Ainaži, Salacgrīvas novads

VIDZEME

Zemes daļa (reklāmas izvietošanai)

66050010013

1,1167 (11167 m2)

1994.

2973 m2

Gvido Kīns,

26697005

9.

Semināra iela 1, Valka

VIDZEME

Zeme

94010010624

0,0928

(928 m2)

1998.

928 m2

Viesturs Ādamsons,

29386081

Ēka un nojume

94010010624001

94010010624002

80,1 m2

126 m2

80,1 m2

126 m2