Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem godalgotas vietas strītbola sacensībās

Piektdien, 31.jūlijā, “Ghetto Games” Sporta kompleksā norisinājās Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta strītbola sacensības, kurās piedalījās arī Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvji – Māra Kornača (Izņemto lietu un piedziņas pārvaldes Izņemto lietu nodaļas uzskaitvede), Jānis Lūks (Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas namu pārzinis) un Juris Pauliņš (Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas namu pārzinis).

Iekšlietu ministrijas iestāžu apvienotās komandas sastāvā  M. Kornača izcīnīja 2.vietu , bet vīrieši vecuma grupā 36+ ieguva 3.vietu.

Sveicam un lepojamies!

 

Turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas darbi UCAK ēkā

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina uzsāktos energoefektivitātes paaugstināšanas un ēkas atjaunošanas būvdarbus administratīvā ēkā Ķengaraga ielā 3-1, Rīgā, kur atrodas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (UCAK).

Šobrīd ir jau pabeigti apkures sistēmas pārbūves darbi, jumta siltināšana, tiek mainīti garāžas vārti un turpinās darbs pie fasādes siltināšanas un apdares.

Pēc projekta īstenošanas uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats.

Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/013 “Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

Nodrošinājuma valsts aģentūra pārdod valsts nekustamo īpašumu

Nodrošinājuma valsts aģentūra elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu Kr. Valdemāra ielā 21, Rēzeknē.

Nodrošinājuma valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90009112024; juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīgā, LV-1026) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Kr. Valdemāra ielā 21, Rēzeknē (kadastra numurs 2100 005 0526), kas sastāv no zemes vienības 853 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 2100 005 0526) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 2100 005 0526 001, 2100 005 0526 002).

Izsoles sākumcena EUR 29 500. Izsoles solis – EUR 500.

Izsoles sākums – 2020.gada 31.jūlijs, izsoles noslēgums – 2020.gada 31.augusts plkst.13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 20.augustam  jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Nodrošinājuma valsts aģentūras norēķinu kontā Nr. LV59TREL814065106200B, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Saskaņot objekta apskates laiku var pa tālr. 22339282.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

 

Veikta liela apjoma izņemtās mantas iznīcināšana

22.jūlijā Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu atkritumu poligonā „Getliņi”, Stopiņu novadā veica liela apjoma izņemtās mantas iznīcināšanu piecpadsmit kriminālprocesos un divdesmit trīs administratīvā pārkāpuma lietās.

Kopumā tika iznīcinātas  4306800 cigaretes (215340 paciņas).

 

Aicinām pieteikties ugunsdrošības speciālista vakancei

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina pieteikties uz Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Inženiertehniskā sektora ugunsdrošības speciālista darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:                                                                                                                                    

 • augstākā izglītība ugunsdrošības vai civilās aizsardzības jomā;
 • pēdējo 5 gadu laikā vismaz 2 gadu praktiskā darba pieredze ugunsdrošības prasību nodrošināšanas jomā;
  • ugunsdrošības ierīču un iekārtu, kā arī tehniskās dokumentācijas pārzināšana;
  • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās, prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • izpratne par valsts pārvaldi un iekšlietu nozari;
  • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2.pakāpe), labas datora lietošanas prasmes (MS Office produkti, Internet Explorer).

 Amata pamatpienākumi:

 • plānot aģentūras pasākumus ugunsdrošības jomā, organizēt un uzraudzīt ugunsdrošības prasību un normu ievērošanu;
 • organizēt un nodrošināt aģentūras iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādi, izstrādāt un apstiprināt rīcības plānus ugunsdrošības, civilās aizsardzības un ārkārtas situāciju gadījumos;
 • organizēt un nodrošināt aģentūras pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu evakuācijas plānu esamību objektos, organizēt nepieciešamās izmaiņas;
 • veikt ugunsaizsardzības sistēmu un iekārtu darbspējas pārbaudi un nodrošināt nepārtrauktu darbību, organizēt to apkopi;
 • sagatavot tehniskās specifikācijas pakalpojumu sniedzējiem ugunsaizsardzības sistēmu un iekārtu uzturēšanai un ierīkošanai, kontrolēt pakalpojumu sniedzēju darbu, nodrošinot minēto iekārtu ekspluatāciju, remontu un profilaktiskās apkopes;
 • avārijas situācijās organizēt situācijas pārvaldīšanas pasākumus, sadarboties ar iesaistītajām pusēm, sagatavot un sniegt informāciju pēc pieprasījuma;
 • analizēt un argumentēt plānoto pasākumu prioritātes un lietderību, analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 Piedāvājam: 

 • mēnešalgu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 1050 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Ezermalas ielā 10B, Rīgā;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

 

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 2.augustam ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829670 vai 28615533 (darba dienās no 08:30 līdz 14:00).

Nodrošinājuma valsts aģentūra sazināsies tikai ar atlases otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem. 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, tālr. 67829061, personals@agentura.iem.gov.lv.

 

Te ir darbs!

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursus uz Iepirkumu un realizācijas nodaļas vakantajām amata vietām.

Aicina pieteikties pretendentus uz vakanto Administratīvi–juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vecākā iepirkumu eksperta (ierēdņa) amatu (divas amata vietas) uz nenoteiktu laiku

Aicina pieteikties pretendentus uz vakanto Administratīvi–juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja vietnieka (ierēdņa) amatu uz noteiktu laiku

Visas vakances:

http://nva.iem.gov.lv/lat/darba-piedavajumi

 

Nodrošinājuma valsts aģentūrai 11!

Šodien, 1.jūlijā, Nodrošinājuma valsts aģentūra atzīmē savu 11. gadadienu.

2009.gada 1.jūlijā, apvienojot valsts aģentūru "Materiālās rezerves" un Iekšlietu īpašumu valsts aģentūru, tika izveidota Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Jo vairāk mēs darām, jo vairāk mēs varam izdarīt.

/V. Hazlits/

 

 

Valsts policijas iecirkņa ēkā Rēzeknē pabeigti visi paredzētie būvdarbi

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes iecirkņa ēkā Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, ir pilnībā izpildīti visi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta līguma nosacījumi, kur Nodrošinājuma valsts aģentūra veica energoefektivitātes paaugstināšanas darbus.

Pēc veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem VP darbinieki Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa darbinieki mana, ka ir uzlabojusies ēkas siltumnoturība.  Darbiniekiem pašiem ir iespējas veikt individuālus, katra vēlmēm pieskaņotus telpas temperatūras uzstādījumus, regulējot apkures sildelementus. Ēkā ir ievērojami uzlabojušies darba apstākļi, kā arī ir uzlabots ēkas ārējais izskats un palielināts ēkas kalpošanas laiks.

Ēkas atjaunošanas darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas projekta Nr.4.2.1.2/18/I/012 “Paaugstināt valsts ēkas Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti” ietvaros.

Ēkas atjaunošanas darbus veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATGALIJA”.

 

Konkurss uz vakanto tehniskā strādnieka amatu

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina atsaukties pretendentus uz vakanto Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas tehniskā strādnieka amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:                                                                                                                            

 • pamatizglītība vai pamata pakāpes profesionālā izglītība;
 • spēja veikt fizisku darbu un dažāda veida tehniskus darbus (nepieciešama prasme, izmantot tehniskās un cita veida ierīces un darba rīkus savu darba uzdevumu veikšanai);
  • latviešu valodas zināšanas (iegūta izglītība latviešu valodā vai vismaz A līmeņa 1.pakāpes valsts valodas prasmes, ko apliecina Valsts valodas prasmes apliecība);
  • spēja strādāt ātri, kvalitatīvi, efektīvi un individuāli (prasme plānot un organizēt savu darbu).

 

Amata pamatpienākumi:

 • kārtīgi un savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma pieguļošās teritorijas uzkopšanu (lapu sagrābšanu, savlaicīgu ietvju, ēku kāpņu tīrīšanu no sniega un ledus, to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem, zālāja pļaušanu un krūmu apcirpšanu);
 • piedalīties pamatlīdzekļu un ātri nolietojamā inventāra (mēbeles, tehniskas ierīces u.c.) pārvietošanas, izkraušanas un iekraušanas darbos, veikt citus saimnieciskos darbus;
 • veikt teritorijas nožogošanu nekustamā īpašuma remonta laikā, lai nodrošinātu gājēju drošību).

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 2.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 430 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Ezermalas ielā 10B, Rīgā;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • iespēju pilnveidot savas prasmes kursos.

 

Interesentus uz vakanto tehniskā strādnieka amatu lūdzam zvanīt līdz 2020.gada 3.jūlijam pa tālr. 29408294 (darba dienās no 08:00 līdz 16:30).

Vakance

Priecīgus Jāņus un lustīgus Līgo svētkus!

Nāc nākdama, Jāņu diena,
Tev ir daudz gaidītāju,
Govis gaida zāļu kroņu,
Meitas skaistas līgošanas.
/latv.t.dz./