Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Dienas bez rindām 2019

Integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes programmas „Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros no šā gada 30.septembra līdz 4.oktobrim notiks ikgadējā akcija „Dienas bez rindām”.

Akcijas mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē. Tāpat akcijas laikā vēlamies noskaidrot, kas ir svarīgākie iemesli, kādēļ iedzīvotāji e-pakalpojumus neizmanto.

Kā liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 2019.gadā veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja „Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”, vairums iedzīvotāju, kuri līdz šim ir pieteikuši kādu valsts vai pašvaldības iestāžu pakalpojumu, nākotnē tos vēlētos pieteikt neklātienē – elektroniski. No 26% 2017. gadā uz 17% 2019. gadā ir samazinājies iedzīvotāju skaits, kuri valsts vai pašvaldību pakalpojumus vēlētos pieteikt klātienē. Kopumā iedzīvotāji, kuri pieteikuši valsts un pašvaldību pakalpojumus, ir apmierināti ar iespēju tos pieteikt elektroniski. Laika ietaupījums turpina būt svarīgs iemesls pakalpojumu pieteikšanai elektroniski. Visbiežāk iedzīvotājus no elektroniskās pakalpojumu pieteikšanas attur nepietiekamas zināšanas un datorprasmes.

VARAM akcijas īstenošanas laikā vēlas iedrošināt iedzīvotājus izmantot e-vides sniegtās iespējas, kā arī informēt par e-pakalpojumu izmantošanas priekšrocībām un ieguvumiem. Akcijas norisē būtiska loma ir valsts un pašvaldību iestādēm (tajā skaitā - arī bibliotēkām), kas ikdienā apkalpo un konsultē iedzīvotājus un uzņēmējus.

Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina arī savus klientus izmantot elektronisku iesniegumu pieņemšanu portālā Latvija.lv. Atbilstoši Iesniegumu likumam, var rakstīt iesniegumu valsts portālā Latvija.lv vai arī izmantot Oficiālo elektronisko adrešu sistēmu.

Piesakot valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, Jūs varat ietaupīt laiku un atrisināt dažādas dzīves situācijas neklātienē, tādā veidā arī rūpēties par dabu – taupīt papīru un samazināt atkritumu daudzumu. Būsim apdomīgi un atbildīgi!

Valsts materiālo rezervju nodaļas vadītājai Ilzei Rudzītei pasniegts apbalvojums „Par ieguldījumu”

Atzīmējot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) 10 gadu jubileju, šā gada 12. septembrī Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) pārstāvei, Valsts materiālo rezervju nodaļas vadītājai Ilzei Rudzītei NMPD direktore Liene Cipule pasniedza apbalvojumu „Par ieguldījumu”.

Apbalvojums ir par personīgo ieguldījumu un starpinstitūcijas sadarbības veicināšanu, sniedzot atbalstu valsts dienesta materiālo rezervju atbildīgajiem glabātājiem. I. Rudzīte jau vairāku gadu garumā ir sniegusi nozīmīgu atbalstu dienestam valsts materiālo medicīnisko rezervju glabāšanas funkcijas īstenošanā. Savukārt, NMPD saņēma NVA „Pateicību” par sadarbību un atbalstu NVA noteikto funkciju un uzdevumu realizēšanā, bet NMPD direktorei L. Cipulei piešķirts apbalvojums „Jubilejas goda zīme „Nodrošinājuma valsts aģentūrai 10””.

 

Seminārs par aktualitātēm publisko iepirkumu jomā

2019.gada 11.septembrī Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika seminārs par aktualitātēm publisko iepirkumu jomā. Semināru vadīja Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja Inga Ābrāma.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā vairāk kā puse no visām rīkotajām iepirkuma procedūrām ir rīkots kā atklāts konkurss, tāpēc semināra laikā tā dalībnieki tika iepazīstināti ar citu Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmajā daļā noteikto iepirkuma metožu piemērošanu, norises kārtību un termiņiem. Vienlaikus tika akcentēts arī tehniskās specifikācijas sagatavošanas detalizācijas līmenis katrā no iepirkuma procedūrām.

Atklātas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa atjaunotās telpas Sarkandaugavā

Pēc Rīgas domes (RD) Īpašuma departamenta pasūtījuma tika atjaunotas Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa trešā stāva telpas Sarkandaugavā.

Šā gada  6. septembrī RD priekšsēdētājs Oļegs Burovs, RD Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētāju Dainis Turlais un VP priekšnieks Ints Ķuzis atklāja VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa atjaunotās trešā stāva telpas Allažu ielā 2, Rīgā.

Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs un  Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs.

Telpu būvdarbus pēc RD Īpašuma departamenta pasūtījuma veica SIA „Laguta”, un tas pašvaldībai izmaksāja vairāk nekā 260 tūkstošus eiro. Papildus vispārceltnieciskajiem darbiem un inženiertīklu nomaiņai telpās veikta arī vēsturisko koka logu nomaiņa pret jauniem, pēc formas identiskiem, koka pakešu logiem.

 

 

Valsts ēka Piebalgas ielā 89, Cēsīs, pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem tika pieņemta ekspluatācijā

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus. Šā gada 30. augustā Cēsu novada Būvvaldes komisija novērtēja veiktos būvdarbus un ēku pieņēma ekspluatācijā.

 

 

Ēkas atjaunošanas darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas projekta Nr.4.2.1.2/17/I/030 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” ietvaros.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/030 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” ietvaros tika veiktas energoefektivitātes pasākumu kompleksas aktivitātes: fasādes sienu siltināšana, ēkas cokola siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, logu nomaiņa pret jauniem energoefektīviem logiem, veco koka un metāla ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm, ēkas aizsargapmales atjaunošana, pieslēguma elementu atjaunošana, apkures sistēmas atjaunošana.

Ēkas atjaunošanas darbus veica SIA “BAZALTS”, reģistrācijas numurs 44103000378,  būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvalts”, reģistrācijas numurs 50003193081, un autoruzraudzību - SIA “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373. Ēkas atjaunošanas darbi tika uzsākti 2018. gada augustā. Atjaunotajā ēkā atrodas Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknis.

Pēc veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa amatpersonu, darbinieku darba apstākļi, kā arī tika uzlabots ēkas ārējais izskats un palielināts tās kalpošanas laiks.

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsaka pateicību Cēsu novada Būvvaldes pārstāvjiem par izrādīto atsaucību un pretimnākšanu būvdarbu laikā. Īpašs paldies Cēsu Būvvaldes vadītājai Irēnai Suipei un būvinspektoram Uģim Dančauskim.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic renovācijas darbus higiēnas telpās Valsts policijas autobāzē, Vestienas ielā 4, Rīgā

Izmantojot būvniecības uzņēmuma SIA”FF” pakalpojumus, tika veikti atjaunošanas būvdarbi sanitārajos mezglos Valsts policijas autobāzes administratīvās ēkas 1. un 3.stāvā Vestienas ielā 4, Rīgā. Renovācijas darbu laikā tika veikti tehniskie un funkcionālie uzlabojumi, bojātie materiāli un elementi tika nomainīti, nodrošināts atbilstošs un ērts apgaismojums.

Saskaņā ar noslēgto līgumu, komersantam bija pienākums paveikt darbus astoņu nedēļu laikā. Neskatoties uz to, ka remontdarbu laikā nācās sastapties ar grūtībām, kas bieži vien rodas, strādājot vecajās ēkās, kurās ilgstoši nav veikts remonts, – problēmas ar ūdensvadiem, caurulēm, noplūdēm u.c. – darbi tika veikti kvalitatīvi un tika pabeigti, ievērojot noteiktos termiņus. Būtisku palīdzību daudzu jautājumu risināšanā komersantam sniedza Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki.

Atjaunošanas būvdarbu sanitārajos mezglos kopējās izmaksas sastāda 41558.03 EUR ar PVN.

Valsts policijas kausa izcīņa 2019

Lai veicinātu sadarbību starp Valsts policijas struktūrvienībām un citām sadarbības iestādēm, šā gada 23. augustā Babītes sporta kompleksā notika Valsts policijas komandu kausa izcīņa.
Nodrošinājuma valsts aģentūru šajās sacensībās pārstāvēja Elza Seržante, Baiba Ģelze, Guntis Ratnieks, Edgars Plass un Juris Pauliņš, komanda kopvērtējumā ieguva 10. vietu.

Sacensību programmā bija skriešana bruņu vestē, šaušana ar lāzerpistoli, basketbola soda metieni, soda sitieni futbolā, smaguma pārvietošana un peldēšana. Sacensībām pieteicās 14 komandas. Vienas komandas sastāvā bija 5 dalībnieki (3 vīrieši un 2 sievietes), kuriem bija jāpiedalās visos sacensībās pārstāvētos sporta veidos. Komandu kausu 2019 izcīnīja Valsts robežsardzes komanda.

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic remontdarbus pārvaldīšanā nodoto ēku uzlabošanai

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļa piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros 2019.gada 1.pusgadā veica kārtējos un kapitālos remontdarbus, lai uzlabotu pārvaldīšanā nodoto ēku un telpu atbilstību darba vides drošības prasībām un iekšlietu dienestu funkciju īstenošanai, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai sabiedrībai.

Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta telpās pašu spēkiem veikti iekštelpu remontdarbi 18.Novembra ielā 83, Daugavpilī (virtuves kosmētiskais remonts), 18.Novembra ielā 39B un 41A, Daugavpilī (ekspertu darba un atpūtas telpas remonts), Vaļņu ielā 27, Daugavpilī (darba kabineta remonts), Brīvības ielā 15, Krāslavā (kabineta kosmētiskais remonts), kā arī, piesaistot komersantus, realizēta ugunsdzēsības depo vārtu nomaiņa vai paplašināšana Raiņa ielā 21, Ilūkstē, Rēzeknes ielā 2, Dagdā, Rīgas ielā 104, Krāslavā, un 18.Novembra ielā 83, Daugavpilī.

Ministru kabinets atbalsta Nodrošinājuma valsts aģentūras virzītās izmaiņas regulējumā par rīcību ar izņemto mantu

Ministru kabinets 2019.gada 13.augusta sēdē ir atbalstījis, un 2019.gada 16.augustā Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir publicēti Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumi Nr.363 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem””.

Izmaiņas, ko ievieš minētie grozījumi, stāsies spēkā 2019.gada 17.augustā. Būtiskākās no tām:

Atbilstoši Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 8.marta spriedumos (lietās Nr. A420467812, A420423812 un A420289816) izdarītajiem secinājumiem, Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pārskatījusi un precizējusi administratīvā pārkāpuma lietās izņemto transportlīdzekļu glabāšanas izdevumus, balstoties uz faktisko izdevumu apmēriem 2018.gadā. Līdz ar to par izņemtā transportlīdzekļa glabāšanu būs jauni izcenojumi atkarībā no transportlīdzekļa izmēriem.

Nodrošinot ķīlas tiesību prioritāti, turpmāk izņemtie transportlīdzekļi, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta komercķīla, tiks atdoti neatkarīgi no naudas soda un pārvietošanas un glabāšanas  izdevumu samaksas. Tas novērsīs nepamatotu glabāšanas izdevumu rašanos.

Līdz šim noteiktie termiņi “ne vēlāk kā trīs (piecu) darbdienu laikā” ir aizstāti ar formulējumu “nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs (piecu) darbdienu laikā”, kā arī izmaiņas paredz, ka atbildīgās institūcijas nosūtīs lēmumus par izņemtās mantas nodošanu glabāšanā vai tās realizāciju/iznīcināšanu ar drošu elektronisko parakstu uz Nodrošinājuma valsts aģentūras elektroniskā pasta adresi mail . Tas nodrošinās nekavējošu informācijas apmaiņu, kā arī paātrinās izņemtās mantas nodošanu glabāšanā un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīcību ar izņemto mantu.

Ievērojot institūciju sadarbības pienākumu, lai netiktu dublēta informācija, Nodrošinājuma valsts aģentūrai turpmāk nebūs pienākums sūtīt Valsts ieņēmumu dienestam lēmumus, kuri jau ir tā rīcībā.

Grozījumos iekļauts arī detalizēts regulējums par administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas izsoles organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Grozījumi: https://likumi.lv/ta/id/308727

Plašāk par grozījumu būtību skatīt informatīvajā prezentācijā

Nodrošinājuma valsts aģentūra uzsāk pārdot izņemto mantu elektronisko izsoļu vietnē

Tiesu administrācija un Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 6. augustā parakstīja starpresoru vienošanos par Nodrošinājuma valsts aģentūras izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Ar šīs starpresoru vienošanās noslēgšanas brīdi Nodrošinājuma valsts aģentūra ir tiesīga rīkot administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas realizāciju elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr. 1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”.

Vienlaikus starpresoru vienošanās paredz, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra ir tiesīga veikt izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē attiecībā uz cita veida tās valdījumā vai turējumā esošo mantu, ja citos tiesību aktos tiek noteikta šāda kompetence. Nodrošinājuma valsts aģentūra varēs pārdot izsolē elektronisko izsoļu vietnē arī valsts pārvaldes funkciju īstenošanai nepiemērotu Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tas palielina Nodrošinājuma valsts aģentūras izredzes izdevīgāk pārdot izsolāmo kustamo un nekustamo mantu, jo elektronisko izsoļu vietnei ir plašs lietotāju loks, izsoļu organizēšana tajā ir ērta gan izsoles organizatoram, gan izsoles dalībniekiem.

Elektronisko izsoļu vietnes adrese: https://izsoles.ta.gov.lv