Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūras komanda IeM sporta sezonas noslēguma sacensībās savā grupā izcīnījusi 3.vietu

Atpūtas un sporta kompleksā “Turbas” Tūrkalnē, Tīnūžu pagastā norisinājās Iekšlietu ministrijas šā gada sporta noslēguma sacensības. Mūsu komanda startēja piecos sporta veidos un ieguva sekojošas vietas – 3.vietu minifutbolā, 4.vietu volejbolā, 3.vietu strītbolā, 4.vietu auto stumšanā un 1.vietu kompleksajā stafetē.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sacensībās startēja ar komandu, kuras sastāvā bija Vadims Buraks – Aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Piedziņas nodaļas vecākais referents, Māra Kornača – aģentūras Izņemto lietu piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvede, Raimonds Planārs - aģentūras Izņemto lietu piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis, Rolans Tuls  - aģentūras Izņemto lietu piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes Apsardzes nodaļas dežurants, Anete Būmeistare – aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsulte, Jānis Brambats aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsults, Raitis Nora - aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsults, Elza Seržante – aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Personāla vadības sektora vadošā speciāliste, Baiba Ģelze - aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības sektora lietvede, Juris Pauliņš – aģentūras Īpašumu, bruņojama un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzinis, Jānis Lūks -  aģentūras Īpašumu, bruņojama un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzinis, Edgars Plass – -  aģentūras Īpašumu, bruņojama un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzinis, Jurijs Kokins - aģentūras Īpašumu, bruņojama un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas vadītājs, Elmārs Rudovičs- – aģentūras Īpašumu, bruņojama un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas vecākais referents, Guntis Ratnieks – aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas projekta vadītājs un Valērijs Sobitņuks -  aģentūras Iaņemto lietu, piedziņas un materiālaās apgāds departamenta Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes Tehniskās atbalsta daļas transporta instruktors. 

Patiess prieks, ka savā apakšgrupā NVA komanda kopvērtējumā ieguva 3.vietu. Sveicam kolēģus un lepojamies ar jums!

Nodrošinājuma valsts aģentūrā noticis kvalitātes pārvaldības sistēmas uzraudzības audits

2019.gada 3.maijā Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika kvalitātes pārvaldības sistēmas uzraudzības audits, kuru veica auditori no SIA “Bureau Veritas Latvia”. Audita laikā neatbilstības netika konstatētas, un auditori pozitīvi novērtēja iestādes ieguldījumu kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšanā un pilnveidē.

Plašāka informācija par Nodrošinājuma valsts aģentūras kvalitātes vadības sistēmu atrodama lapā: Kvalitātes un risku pārvaldība

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki saņēmuši Iekšlietu ministrijas apbalvojumus

Svinīgā Iekšlietu ministrijas pasākumā pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkiem Nodrošinājuma valsts aģentūras čaklākie darbinieki saņēma Iekšlietu ministrijas apbalvojumus. Apbalvojumus pasniedza Iekšlietu ministrijas Valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Ar Iekšlietu ministrijas Zelta “Goda zīmi” tika apbalvota NVA direktora vietniece, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta vadītāja Natālija Rateniece.

Ar Iekšlietu ministrijas Sudraba “Goda zīmi” tika apbalvota NVA Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas projektu vadītāja Ilze Staša.

Ar Iekšlietu ministrijas Sudraba “Goda zīmi” tika apbalvot NVA Administratīvi – juridiskā un iepirkumus nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas Iepirkumu sektora vecākā referente Lāsma Liepiņa un NVA Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Vidzemes daļas namu pārzinis Igors Parings.  

Iekšlietu ministrijas Goda rakstu saņēma Anda Bebre, NVA īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas bruņojuma inspektors Aivars Rubins, NVA Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta pārvaldes Ludzas daļas namu pārzinis Sandris Čubars.

Iekšlietu ministrijas Pateicību saņēma NVA īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas vecākā referente Andra Viļķina, NVA īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas vecākā referente Lolita Apenīte, NVA Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsulte Agate Pupova-Ozera, NVA Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsulte Anete Būmeistare, NVA Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referenta Olga Šolina, NVA Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ieva Frēze, NVA Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referente Jolanta Kalneja, NVA Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Ludzas nodaļas projektu vadītājs Juris Kovšels, NVA Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Būvniecības nodaļas vecākā referente Lolita Strazda-Ābele, NVA Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes nodaļas projekta vadītāja Sandra Krilova, NVA Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības sektora vecākā lietvede Edīte Šēnknehte-Leikuma, NVA Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības sektora vecākā lietvede Inese Bērziņa, NVA Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes Tehniskā atbalsta daļas vecākā referente Laila Krūmiņa, NVA Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Grāmatvedības nodaļas grāmatvede Daira Strautmane un NVA Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas namu pārzinis Jānis Vorslovs.

Sveicam kolēģus!

 

Arī Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki piedalījušies “Lielajā talkā”

Kā jau ierasts katru gadu, arī šogad Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki piedalījās Lielajā sestdienas talkā. Rīgā talkotāji sakopa Ezermalas ielas teritoriju, kā arī Piedrujas ielas un Krustpils ielas teritorijas. Talkas tika organizētas arī pārējos Latvijas reģionos.

Ezermalas ielā Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem nāca palīgā arī kolēģi no Iekšlietu ministrijas, kuri bija ieradušies kopā ar savu jauno paaudzi, Valsts policijas Kārtības policijas, Ceļu policijas un Atļauju sistēmas darbinieki. Vidzemes reģionā arī talkotāju skaits bija gana kupls, jo mūsu kolēģiem piebiedrojās Valsts policijas darbinieki.

Tika grābtas pērnās lapas un stādīti ziedi, kā arī drošā veidā ugunsdzēšamo aparātu ieskauti, tika sadedzināti dažādi nevajadzīgi koka priekšmeti. Bērniem NVA nekustamā īpašuma speciālists Vjačeslavs Rozums parādīja, kā reāli darbojas ugunsdzēšamie aparāti un kādēļ tie vajadzīgi. Pēc talkas visi cienājās ar karstmaizītēm un salātiem.  

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD depo Rīgā Jaunpils ielā nodots ekspluatācijā

2016.gada decembra nogalē Rīgā, Jaunpils ielā, tika uzsākta jaunas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvo telpu celtniecība. Celtniecības darbu pasūtītājs bija Nodrošinājuma valsts aģentūra, bet to izpildītājs – SIA “Skonto būve”. Šā gada 18.aprīlī, komisijas klātbūtnē, šis objekts tika nodots ekspluatācijā un parakstīts būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts.

Pirms būvdarbu pieņemšanas, komisija apskatīja visas telpas un to atbilstību VUGD prasībām. Būvdarbus no Nodrošinājuma valsts aģentūras puses pieņēma Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas projektu vadītājs Armands Pantelis, bet darbus nodeva SIA “Skonto būve” valdes loceklis Juris Pētersons.

Ar saviem parakstiem jaunā objekta atbilstību visiem likumdošanā noteiktajiem normatīvajiem aktiem apliecināja komisijas priekšsēdētāja Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas vadītāja Solveiga Tiļuga un komisijas locekļi - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks  Andrejs Vasiļevskis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Darba organizēšanas nodaļas vadītājs Juris Lakatiņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2.daļas komandieris Aleksandrs Vetuhs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Iepirkumu un nodrošinājuma pārvaldes Nodrošinājuma stratēģijas nodaļas priekšnieks                                   Staņislavs Ļisovenko,  Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzinis  Jānis Lūks, Nodrošinājuma a valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas vadītājs                                                        Juris Kokorēvičs, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas galvenais enerģētiķis           Aigars Grīnofs,  Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Vjačeslavs Rozums.

Jaunais depo, kura celtniecības izmaksas ir 5 miljoni 107 tūkstoši 852 eiro un 60 eirocenti, tuvākajās dienās tiks nodots lietošanā Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem.

                                                                       

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi kārtējo ieroču un munīcijas partiju

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas darbinieki iznīcināja jau otro šā gada ieroču un munīcijas partiju. Kā parasti, iznīcināšana notiek sadarbībā ar komersantu un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romanovs ieročus pirms pārkausēšanas ar speciālas spiedes palīdzību bija padarījis lietošanai nederīgus, lai arī to nogādāšana pie komersanta būtu pilnīgi droša.

Nodrošinājuma valsts aģentūras komisijas klātbūtnē šajā reizē tika iznīcināti 279 dažāda veida šaujamieroči – bises, pistoles un revolveri. Tai skaitā arī Otrā pasaules kara mašīnpistoles un citi šā laika ieroči. Pārkausēti tika arī 32 roku dzelži un dažādas speciālo līdzekļu metāliskās daļas.

Cilvēkiem un dabai drošā veidā speciālā krāsnī tika iznīcinātas 1683 patronas.

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi kontrabandas cigaretes un alkoholu

Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem Getliņu atkritumu poligonā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju iznīcināja kontrabandas cigaretes. Sasmalcinātas un atkritumos izpūstas tika vairāk kā 50 tūkstoši cigarešu paciņu.

Iznīcinātās cigaretes Ekonomiskās policijas 3.biroja darbinieki bija  izņēmuši Rīgas Centrāltirgū. Šoreiz iznīcināšanas procesu vēroja un fiksēja arī laikraksta “Dienas Bizness” žurnāliste un fotogrāfs. Kā vienmēr, visu procesu no sākuma līdz beigām dokumentēja arī Nodrošinājuma valsts aģentūras Materiāli tehniskās apgādes Apsardzes nodaļas darbinieki.

 

Bet Piedrujas ielas teritorijā tika iznīcināti kārtēji 500 litri kontrabandas alkohola, kuru savulaik bija konfiscējuši Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki. Alkohols ar nosaukumu Vodka Jelzin šoreiz bija iepildīts visai savdabīgā tarā – trīs litru tetrapakās. Katra paka tika atvērta un celofāna maiss ar nazi pārgriezts un izliets kanalizācijā.

Arī šo procesu ar lielu interesi vēroja arī laikraksta “Dienas Bizness” žurnālisti, bet savus ikdienas pienākumus, filmējot iznīcināšanas procesu, pildīja Materiāli tehniskās apgādes Apsardzes nodaļas darbinieki.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem notikušas mācības par drošību un kultūru internetā

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem notikušas mācības atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likuma prasībām. Tāpat kā pagājušajā gadā, par drošību virtuālajā vidē Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem stāstīja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV) attīstības projektu vadītājs Egīls Stūrmanis, bet šogad lekcijas galvenais uzsvars bija “Informācijas drošības kultūra”.

Kā izrādās, šis vienkāršais vārds – “drošība” interneta vidē apkopo visdažādākos aspektus – tehnoloģijas, pieredzi, paradumus, zināšanas, informāciju, atbildību, apdraudējumu, integritāti, konfidencialitāti, pieejamību un, protams, cilvēciskās kļūdas iespējamību.

Drošības noteikumu mērķi ir vairāki. Apliecināt vadības apņemšanos nodrošināt organizācijā informācijas resursu drošību, nodrošināt organizācijā vienādu un sistemātisku pieeju informācijas resursu drošībai, panākt organizācijas darbinieku izpratni, būt par pamatu nepieciešamo drošības procedūru ieviešanai un ievērošanai un veicināt organizācijas darbinieku atbildīgu rīcību.

Stūrmaņa kungs nobeigumā uzsvēra, ka ir jāatceras – tehnoloģijas mainās ātri, bet cilvēki paradumus maina lēni. Tomēr drošības kultūra organizācijai dod iespējas labāk izturēt apkārt esošos apdraudējumus.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu iznīcinājusi ieročus un munīciju

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas darbinieki ir iznīcinājuši pirmo šā gada ieroču un munīcijas partiju. Kā jau ierasts, šis process, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem notiek komisijas klātbūtnē un Nodrošinājuma valsts aģentūra to dara sadarbībā ar komersantu.

Šajā reizē Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo  rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romanovs un komisijas locekļi  melālkausēšanas krāsnī iznīcināja 128 dažādu veidu ieročus.

Šaušanai nederīgi pirms pārkausēšanas tika padarīti gan gludstobra ieroči, gan pistoles un revolveri, kā arī gāzes ieroči un šo ieroču sastāvdaļas.

Cilvēkiem un dabai drošā veidā tika iznīcinātas arī munīcija un speciālie līdzekļi. Nodrošinājuma valsts aģentūrā tieši šim nolūkam ir izgatavota īpaša krāsns.

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā tuvojas nobeigumam būvdarbi VUGD depo Rīgā, Jaunpils ielā

Šobrīd Rīgā, Jaunpils ielā, kur tiek celta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvo telpu ēka, būvdarbi jau tuvojas noslēgumam.

Lai ēku nodotu ekspluatācijā, Nodrošinājuma valsts aģentūras speciālisti seko, lai visi darbi tiktu paveikti saskaņā ar projektu un novērsti iespējamie un būvdarbu laikā konstatētie defekti.  Būtiski trūkumi līdz šim nav konstatēti.