Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi kārtējo ieroču un munīcijas partiju

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas darbinieki iznīcināja jau otro šā gada ieroču un munīcijas partiju. Kā parasti, iznīcināšana notiek sadarbībā ar komersantu un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romanovs ieročus pirms pārkausēšanas ar speciālas spiedes palīdzību bija padarījis lietošanai nederīgus, lai arī to nogādāšana pie komersanta būtu pilnīgi droša.

Nodrošinājuma valsts aģentūras komisijas klātbūtnē šajā reizē tika iznīcināti 279 dažāda veida šaujamieroči – bises, pistoles un revolveri. Tai skaitā arī Otrā pasaules kara mašīnpistoles un citi šā laika ieroči. Pārkausēti tika arī 32 roku dzelži un dažādas speciālo līdzekļu metāliskās daļas.

Cilvēkiem un dabai drošā veidā speciālā krāsnī tika iznīcinātas 1683 patronas.

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi kontrabandas cigaretes un alkoholu

Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem Getliņu atkritumu poligonā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju iznīcināja kontrabandas cigaretes. Sasmalcinātas un atkritumos izpūstas tika vairāk kā 50 tūkstoši cigarešu paciņu.

Iznīcinātās cigaretes Ekonomiskās policijas 3.biroja darbinieki bija  izņēmuši Rīgas Centrāltirgū. Šoreiz iznīcināšanas procesu vēroja un fiksēja arī laikraksta “Dienas Bizness” žurnāliste un fotogrāfs. Kā vienmēr, visu procesu no sākuma līdz beigām dokumentēja arī Nodrošinājuma valsts aģentūras Materiāli tehniskās apgādes Apsardzes nodaļas darbinieki.

 

Bet Piedrujas ielas teritorijā tika iznīcināti kārtēji 500 litri kontrabandas alkohola, kuru savulaik bija konfiscējuši Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki. Alkohols ar nosaukumu Vodka Jelzin šoreiz bija iepildīts visai savdabīgā tarā – trīs litru tetrapakās. Katra paka tika atvērta un celofāna maiss ar nazi pārgriezts un izliets kanalizācijā.

Arī šo procesu ar lielu interesi vēroja arī laikraksta “Dienas Bizness” žurnālisti, bet savus ikdienas pienākumus, filmējot iznīcināšanas procesu, pildīja Materiāli tehniskās apgādes Apsardzes nodaļas darbinieki.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem notikušas mācības par drošību un kultūru internetā

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem notikušas mācības atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likuma prasībām. Tāpat kā pagājušajā gadā, par drošību virtuālajā vidē Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem stāstīja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV) attīstības projektu vadītājs Egīls Stūrmanis, bet šogad lekcijas galvenais uzsvars bija “Informācijas drošības kultūra”.

Kā izrādās, šis vienkāršais vārds – “drošība” interneta vidē apkopo visdažādākos aspektus – tehnoloģijas, pieredzi, paradumus, zināšanas, informāciju, atbildību, apdraudējumu, integritāti, konfidencialitāti, pieejamību un, protams, cilvēciskās kļūdas iespējamību.

Drošības noteikumu mērķi ir vairāki. Apliecināt vadības apņemšanos nodrošināt organizācijā informācijas resursu drošību, nodrošināt organizācijā vienādu un sistemātisku pieeju informācijas resursu drošībai, panākt organizācijas darbinieku izpratni, būt par pamatu nepieciešamo drošības procedūru ieviešanai un ievērošanai un veicināt organizācijas darbinieku atbildīgu rīcību.

Stūrmaņa kungs nobeigumā uzsvēra, ka ir jāatceras – tehnoloģijas mainās ātri, bet cilvēki paradumus maina lēni. Tomēr drošības kultūra organizācijai dod iespējas labāk izturēt apkārt esošos apdraudējumus.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu iznīcinājusi ieročus un munīciju

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas darbinieki ir iznīcinājuši pirmo šā gada ieroču un munīcijas partiju. Kā jau ierasts, šis process, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem notiek komisijas klātbūtnē un Nodrošinājuma valsts aģentūra to dara sadarbībā ar komersantu.

Šajā reizē Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo  rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romanovs un komisijas locekļi  melālkausēšanas krāsnī iznīcināja 128 dažādu veidu ieročus.

Šaušanai nederīgi pirms pārkausēšanas tika padarīti gan gludstobra ieroči, gan pistoles un revolveri, kā arī gāzes ieroči un šo ieroču sastāvdaļas.

Cilvēkiem un dabai drošā veidā tika iznīcinātas arī munīcija un speciālie līdzekļi. Nodrošinājuma valsts aģentūrā tieši šim nolūkam ir izgatavota īpaša krāsns.

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā tuvojas nobeigumam būvdarbi VUGD depo Rīgā, Jaunpils ielā

Šobrīd Rīgā, Jaunpils ielā, kur tiek celta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvo telpu ēka, būvdarbi jau tuvojas noslēgumam.

Lai ēku nodotu ekspluatācijā, Nodrošinājuma valsts aģentūras speciālisti seko, lai visi darbi tiktu paveikti saskaņā ar projektu un novērsti iespējamie un būvdarbu laikā konstatētie defekti.  Būtiski trūkumi līdz šim nav konstatēti.     

Nodrošinājuma valsts aģentūrā iznīcināta nelegālo narkotiku ražotne

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki, izpildot Vidzemes apgabala tiesas lēmumu, iznīcināja kāda kriminālprocesa ietvaros izņemtos narkotisko vielu audzēšanai un ražošanai pielāgotos priekšmetus. Izņemtās vielas un priekšmeti bija nodoti glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai līdz tiesas lēmumam.

Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes darbinieki šos priekšmetus bija izņēmuši kādā dzīvoklī, kas bija pielāgots narkotisko augu audzēšanai un arī pārstrādāšanai nelielā platībā. Kriminālprocesa ietvaros tika izņemtas gan ķīmiskās vietas, lai sagatavotu jau gatavas narkotiskās vielas, gan audzēšanu veicinošas vielas, kā arī lampas, uzsildošas telpu temperatūru.

Jau gatavās narkotiskās vielas, saskaņā ar Latvijas likumdošanu,tika iznīcinātas Valsts policijas  Kriminālistikas pārvaldē.

Nodrošinājuma valsts aģentūra saņēmusi atzinību par piedalīšanos pretkrāpšanas kustībā #Atkrāpies!

Jau divus gadus Latvijā Finanšu ministrijas vadībā notiek pretkrāpšanas kustība #Atkrāpies! Tā ir vērsta pret jebkādām krāpniecības un negodprātības formām un apvieno lielu skaitu valsts pārvaldes iestāžu, sabiedriskās organizācijas, kā arī biznesa un banku sistēmas pārstāvjus. Šajā kustībā aktīvi iesaistījās arī Nodrošinājuma valsts aģentūra, parādot savu ieguldījumu cīņā ar kontrabandas un kontrafakta precēm. Jau aizvadītā gada oktobrī kampaņa saņēma augstāko apbalvojumu sabiedrisko attiecību jomā "IPRA Golden World Awards 2018". Bet aizvadītā gada nogalē šī kampaņa saņēma starptautisku apbalvojumu konkursā European Exellence Awards, uzvarot pārmaiņu komunikācijas kategorijā, kā arī saņēma 1.vietu sociālo projektu kategorijā Evantiada IPRA GWA.

Divu gadu laikā kustības organizatori un dalībnieki iepazīstina dažādas sabiedrības grupas ar iespējām saskatīt un cīnīties ar dažādu veidu krāpniecību mūsu valstī.

European Excellence Awards jau vairāk nekā 10 gadus cildina labākos Eiropas komunikācijas un sabiedrisko attiecību jomas projektus no visas pasaules dažādās kategorijās. Par galveno balvu pārmaiņu komunikācijas kategorijā #Atkrāpies sacentās ar tādiem uzņēmumiem kā Ford, Wintershall Holding un citiem.

Bet par "IPRA Golden World Awards" balvu visā pasaulē cīnās vairāki simti kampaņu un tikai 42 tika izvirzītas finālam. Dažādās kategorijās balvas saņēma arī tādas "smagsvara" kompānijas kā UniCredit Bank, Aeroflot, Duracell, Lego, Shell, KFC, pasaules izstāde "Astana Expo 2017", Procter& Gamble, Coca Cola un citi.

Finanšu ministrija atzinīgi ir novērtējusi visus kustības #Atkrāpies! sadarbības partnerus un tādēļ aizvadītā gada nogalē pasniedza simboliskas šīs zelta balvas stikla kopijas arī sadarbības partneriem. Balvas vērtību neapšaubāmi palielināja fragments no oriģinālās balvas pužļa gabaliņa formā. Balva tika sazāģēta un ikviens kampaņas dalībnieks ir pateicīgs un lepns par Finanšu ministrijas kampaņas organizatoru solidaritātes izpausmii.

Balva ir paskatāma Nodrošinājuma valsts aģentūras Čiekurkalna ēkas otrajā stāvā, stikla stendā.

To, kā balva tika sazāģēta, iemūžināja arī video versijā. Fragmentu to šī notikuma var apskatīt

 https://twitter.com/FraudOff_LV/status/1067436954688479232

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar Latvijas un ārzemju komersantiem iznīcinājusi nelegālo cigarešu ražotni

Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta darbinieki, sadarbībā ar komersantu, Valsts policijas darbiniekiem klātesot, iznīcinājuši vasarā Ogres novadā konfiscēto nelegālo cigarešu ražotni. Iznīcināšanas procesu šoreiz vēroja arī speciāli uz Latviju atbraukušais kādas slavenas cigarešu ražošanas firmas pārstāvis.

Cigarešu ražotne bija moderni izveidota un aprīkota ar visām nepieciešamajām iekārtām. Galvenais uzdevums iznīcinot šādas iekārtas ir panākt, lai tās deformējas tā, ka nebūtu iespējams vairs padarīt derīgas cigarešu ražošanai. Tā kā iekārtas ir ļoti masīvas un smagas, šoreiz tās nevarēja deformēt ar roku darba palīdzību.

Iekārtas tika paceltas lielā augstumā un mestas pret zemi. Līdz ar to, pāri palika tikai gruvešu kaudze. Ārzemju firmas pārstāvis, jautāts vai ir apmierināts ar rezultātu, viņš atbildēja, ka esot ļoti iespaidots un guvis pārliecību, ka ražotne ir tiešām iznīcināta

Iznīcināšanu, kā jau vienmēr, filmēja arī Nodrošinājuma valsts aģentūras drošības dienests.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu iznīcinājusi šā gada ieroču un munīcijas pēdējo partiju

Šogad Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas darbinieki šā gada laikā sadarbībā ar komersantu izkausējot metālliešanas krāsnī iznīcinājuši vairāk kā divus tūkstošus dažāda veida ieročus.

Ieroču iznīcināšanai ir vairāki iemesli – tiek ir izņemti gan administratīvajos procesos, gan kriminālprocesos, kā arī iedzīvotāji tos nodod Valsts policijas Atļauju sistēmas darbiniekiem, jo pašiem tie vairs nav nepieciešami.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo  rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, komisijas klātbūtnē, sadarbībā ar komersantu šo ieročus iznīcina.

 

Ieroči pirms sakausēšanas jau ir padarīti šaušanai nederīgi, jo to stobrus  speciālā spiedē. Šoreiz tika iznīcināti 496 šaujamieroči – pistoles, mašīnpistoles, bises, gāzes ieroči. Un tas ir samērā liels skaits, ja ņem vērā, ka pēdējā iznīcināšana bija tikai pirms diviem mēnešiem.

 

Nu jau kārtējo  reizi  Nodrošinājuma valsts aģentūrā tika iznīcināta arī munīcija. Šajā reizē speciāli izveidotā krāsnī tika iznīcinātas 4537 vienības un arī tas ir krietni vairāk nekā iepriekšējā reizē.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki piedalījušies Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju Industrijas dienā 2018

2018.gada 30.novembrī Iekšlietu ministrijā notika IeM Informācijas centra organizētā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) konference “Industrijas diena 2018”. IKT industrijas pārstāvji gan uzstājās ar prezentācijām divās paralēlās sesijās, gan arī rādīja jaunākos tehnoloģiju sasniegumus nelielā izstādē, kas bija sarīkota ministrijas kompleksa trešā stāva vestibilā.

SIA Tilde pētniecības un izstrādes direktors Raivis Skadiņš stāstīja par to, ka mākslīgais intelekts vairs nav fantastika, bet praktiski pielietojams visur, kur mašīnas dara nevis vairs fizisko darbu, bet gan intelektuālo, “mācoties” un veidojot savu zināšanu bāzi.

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta stāstīja par personas identitāti virtuālajā vidē un to, kā to palīdz izveidot LVRTC eParaksta risinājumi. Mobilais eParaksts kopā ar igauņu Smart-ID ir starp tehnisko risinājumu līderiem Eiropā. LVRTC arī strādā biometrijas izmantošanas virzienā, kam gan nepieciešamas izmaiņas likumdošanā.

Vairāk kā stunda konferences galvenajā zālē tika veltīta arī personas datu aizsardzības jautājumiem. Vispirms Nodrošinājuma valsts aģentūras sistēmu analītiķis Armands Kreņģelis nolasīja savu lekciju “Kas mainās valsts iestādēm un to darbiniekiem?”, kas jau ir zināma aģentūras un Iekšlietu ministrijas darbiniekiem. Pēc tam sekoja diskusija, kurā piedalījās konferences moderators Reinis Zitmanis, IeM IC priekšnieks Pjotrs Dorogovs, IeM IC IKT drošības pārvaldnieks Sergejs Kanteruks, Arturs Filatovs no SIA Data Security Solutions un Armands Kreņģelis. Diemžēl diskusijā nepiedalījās Datu valsts inspekcijas pārstāvji, no kuriem joprojām tiek gaidīta lielāka iesaiste vienkāršu un skaidru rekomendāciju izstrādē personas datu aizsardzībai dažādās dzīves jomās.