Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Getliņos veikta liela apjoma izņemtās mantas un lietisko pierādījumu iznīcināšana

17. un 18. septembrī Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu atkritumu poligonā „Getliņi”, Stopiņu novadā veica liela apjoma izņemtās mantas iznīcināšanu vienā administratīvā pārkāpuma lietā un lietisko pierādījumu iznīcināšanu četros kriminālprocesos.

Kopumā tika iznīcinātas  95 kastes, 23 paletes, 23 iepakojumi un 23 paciņas ar cigaretēm.

 

UCAK ēkā veikti jau 86% plānoto būvdarbu

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic energoefektivitātes paaugstināšanas un ēkas atjaunošanas būvdarbus administratīvā ēkā Ķengaraga ielā 3-1, Rīgā, kur atrodas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (UCAK). Šobrīd jau 86% plānoto būvdarbu ir paveikti.

Darbi rit pēc plānotā grafika, jau drīzumā telpas varētu būt gatavas pilnvērtīgai Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas studentu uzņemšanai. Šobrīd pilnībā ir pabeigta jumta nomaiņa un siltumapgādes sistēmas renovācija. Elektroinstalācijas un armatūras nomaiņa ir veikta 90% no plānotā, ārējo sienu siltināšana un dekoratīvā krāsojuma uznešana ir veikta 85% apmērā no plānotā, bet cokola renovācija un siltināšana ir veikta 40% apmērā no plānotā.

Pēc projekta īstenošanas uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats.

Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/013 “Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

 

Te ir darbs!

Aicinām pieteikties uz trim vakantām amata vietām!

http://nva.iem.gov.lv/lat/darba-piedavajumi/iepirkumu-un-realizacijas-nodalas-vecaka-iepirkumu-eksperta-amats

http://nva.iem.gov.lv/lat/darba-piedavajumi/iepirkumu-un-realizacijas-nodalas-vaditaja-vietnieka-amats

Veikta šaujamieroču, speciālo līdzekļu un munīcijas iznīcināšana

Augusta mēnesī Nodrošinājuma valsts aģentūra veica šaujamieroču, speciālo līdzekļu un munīcijas iznīcināšanu.

Šaujamieroči un speciālie līdzekļi tika iznīcināti, izkausējot tos metāla pārstrādes krāsnī. Kopumā tika iznīcināti 524 šaujamieroči, 12 dažāda veida speciālie līdzekļi un munīcija (1693 gab.).

Aicinām pieteikties uz Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja amatu

Aicina pieteikties pretendentus uz vakanto Administratīvi–juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku

Prasības amata pretendentiem:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, tiesību vai vadības zinību jomā;
 • praktiskā darba pieredze iepirkumu jomā un iepirkuma komisiju darba vadīšanā vismaz trīs gadi;
 • Publisko iepirkumu likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu pārzināšana un to normu praktiska pielietošana;
 • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2.pakāpe), vēlamas angļu valodas zināšanas, labas iemaņas darbā ar datoru (teicami - MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, prast lietot – MS Access);
 • augsta atbildības sajūta, komunikācijas prasmes un analītiska domāšana, prasme precīzi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās un prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • izpratne par valsts pārvaldi un iekšlietu nozari;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām.

 

Amata pamatpienākumi:

 • vadīt centralizēto iepirkumu procesu iekšlietu sistēmā;
 • vadīt realizācijas procesu Nodrošinājuma valsts aģentūrā;
 • izstrādāt iepirkumu procedūru Nodrošinājuma valsts aģentūrā;
 • nodrošināt Iekšlietu ministrijas konsolidētā statistiskā pārskata par iepirkumiem, tostarp arī par centralizētajiem iepirkumiem, sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojā;
 • nodrošināt iepirkuma procedūru dokumentācijas (vēstules privātpersonām, atbildes uz publisko personu pieprasījumiem, paskaidrojumi, iekšējo normatīvo aktu projekti u.c.) izstrādi un saglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • plānot, organizēt un vadīt Iepirkumu un realizācijas nodaļas darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem un kontrolēt nodaļas nodarbināto pienākumu izpildi;
 • nodrošināt nodaļas kompetencē esošajos jautājumos noslēgto līgumu izpildes uzraudzību;
 • pārstāvēt Nodrošinājuma valsts aģentūru Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijā vai tiesā.

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 12.mēnešalgu grupai un nodarbinātā 3.kategorijai 1647,- euro un sociālās garantijas;
 • darbavietu Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā;
 • pēc viena nostrādāta gada - veselības apdrošināšanu, papildu atvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu;
 • iespēju pilnveidot zināšanas un prasmes apmācībās.

 

Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) līdz 2020.gada 4.septembrim iesniegt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu mail, tālrunis uzziņām 67829094 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu konkurss notiks trīs kārtās. Pirmā kārta – pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana. Otrā kārta – rakstisks pārbaudījums. Trešā kārta – intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta zināšanas un piemērotība noteiktajām prasībām. Individuāli sazināsimies ar tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz otro kārtu.

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālrunis 67829046, mail.

Meklējam ugunsdrošības speciālistu!

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina pieteikties uz Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Inženiertehniskā sektora ugunsdrošības speciālista darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:                                                                                           

 • augstākā izglītība ugunsdrošības vai civilās aizsardzības jomā;
 • pēdējo 5 gadu laikā vismaz 2 gadu praktiskā darba pieredze ugunsdrošības prasību nodrošināšanas jomā;
  • ugunsdrošības ierīču un iekārtu, kā arī tehniskās dokumentācijas pārzināšana;
  • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās, prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • izpratne par valsts pārvaldi un iekšlietu nozari;
  • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2.pakāpe), labas datora lietošanas prasmes (MS Office produkti, Internet Explorer).

 

Amata pamatpienākumi:

 • plānot aģentūras pasākumus ugunsdrošības jomā, organizēt un uzraudzīt ugunsdrošības prasību un normu ievērošanu;
 • organizēt un nodrošināt aģentūras iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādi, izstrādāt un apstiprināt rīcības plānus ugunsdrošības, civilās aizsardzības un ārkārtas situāciju gadījumos;
 • organizēt un nodrošināt aģentūras pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu evakuācijas plānu esamību objektos, organizēt nepieciešamās izmaiņas;
 • veikt ugunsaizsardzības sistēmu un iekārtu darbspējas pārbaudi un nodrošināt nepārtrauktu darbību, organizēt to apkopi;
 • sagatavot tehniskās specifikācijas pakalpojumu sniedzējiem ugunsaizsardzības sistēmu un iekārtu uzturēšanai un ierīkošanai, kontrolēt pakalpojumu sniedzēju darbu, nodrošinot minēto iekārtu ekspluatāciju, remontu un profilaktiskās apkopes;
 • avārijas situācijās organizēt situācijas pārvaldīšanas pasākumus, sadarboties ar iesaistītajām pusēm, sagatavot un sniegt informāciju pēc pieprasījuma;
 • analizēt un argumentēt plānoto pasākumu prioritātes un lietderību, analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 1050 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Ezermalas ielā 10B, Rīgā;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

 

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 7.septembrim ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829670 vai 28615533 (darba dienās no 08:30 līdz 16:00).

Nodrošinājuma valsts aģentūra sazināsies tikai ar atlases otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, tālr. 67829061, personals@agentura.iem.gov.lv.

 

Veikts remonts Valsts policijas Talsu iecirkņa telpās

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī, Akmeņu ielā 5, tika izremontētas nepilngadīgo nopratināšanas un inspektoru darba telpas.

Darbi tika veikti saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras “Būvju atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas un nojaukšanas darbu plānu 2020.gadam.

Darbus veica Personu apvienība “Biomasas pētniecības centrs un RT-ALTE” par kopējo summu 10529,46 EUR (t.sk. PVN).

Pēc telpu remonta nepilngadīgo nopratināšana var notikt atbilstoši Valsts policijas prasībām.

 

Veikta liela apjoma lietisko pierādījumu iznīcināšana

7.augustā Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Rēzeknes novadā, veica liela apjoma lietisko pierādījumu iznīcināšanu trīspadsmit kriminālprocesos.

Kopumā tika iznīcināt1  33 iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem godalgotas vietas strītbola sacensībās

Piektdien, 31.jūlijā, “Ghetto Games” Sporta kompleksā norisinājās Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta strītbola sacensības, kurās piedalījās arī Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvji – Māra Kornača (Izņemto lietu un piedziņas pārvaldes Izņemto lietu nodaļas uzskaitvede), Jānis Lūks (Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas namu pārzinis) un Juris Pauliņš (Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas namu pārzinis).

Iekšlietu ministrijas iestāžu apvienotās komandas sastāvā  M. Kornača izcīnīja 2.vietu , bet vīrieši vecuma grupā 36+ ieguva 3.vietu.

Sveicam un lepojamies!

 

Turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas darbi UCAK ēkā

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina uzsāktos energoefektivitātes paaugstināšanas un ēkas atjaunošanas būvdarbus administratīvā ēkā Ķengaraga ielā 3-1, Rīgā, kur atrodas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (UCAK).

Šobrīd ir jau pabeigti apkures sistēmas pārbūves darbi, jumta siltināšana, tiek mainīti garāžas vārti un turpinās darbs pie fasādes siltināšanas un apdares.

Pēc projekta īstenošanas uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats.

Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/013 “Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.