Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Ezermalas ielas dienesta viesnīcai izremontēts un tiek labiekārtots trešais stāvs

Tuvojas nobeigumam apjomīgais remonts, ko Ezermalas ielas dienesta viesnīcā veic Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu. Ir izremontēti visi trešā stāva numuriņi, kā arī koplietošanas telpas – dušas, virtuves un veļas mazgāšanai paredzētās telpas.

Numuriņos šobrīd notiek mēbeļu uzstādīšana. Virtuves ir aprīkotas ar elektriskajām plītīm, mikroviļņu krāsnīm, bet veļas mazgāšanas telpās ir modernas veļas mazgājamās mašīnas un žāvējamie aparāti, kā arī statīvi, kas paredzēti veļas žāvēšanai un gludināmie dēļi.

18.februārī notika Nekustamo īpašumu nodaļas namu pārziņu un sektoru vadītāju sapulce, kurā piedalījās arī aģentūras direktors Ēriks Ivanovs un direktora vietniece Vineta Silkane-Brača. Sapulcē tika pārrunāti pagājušā gada darba rezultāti un veicamie remontdarbi šogad, nodaļas darba organizācijas jautājumi, kā arī namu pārziņu pienākumi un atbildības jomas. Namu pārziņiem tika sniegta informācija par Aģentūras budžetu, pareizu līgumu noformēšanu un to termiņu kontroli, kā arī tika pārrunāti daudzi praktiski jautājumi, kas skar namu un dienesta dzīvokļu apsaimniekošanu.
 
Bet šā gada devītajā darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki pagājušajā nedēļā pieņēma glabāšanā deviņus transporta līdzekļus, kuri nav saistīti ar administratīvajiem pārkāpumiem. Pārņemtas glabāšanā 10 000 paciņas cigarešu. Pārņemti un ar komersanta palīdzību jau iznīcināti 20 000 tūkstoši litru nelegālā alkohola, kā arī glabāšanā pieņemta 21 tvertne, kur atradās šis alkohols un nelegālā alkohola ražošanas iekārta.

Piedrujas ielas teritorijā iznīcināti kārtējie 2500 litri nelegālā alkohola. Getliņu poligonā ar aģentūras šķeldotāju sasmalcināti divi miljoni 400 tūkstoši cigarešu. EKO ostā iznīcinātas divas tonnas nelegālās degvielas.

Nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 323 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 93 transporta līdzekļi, bet īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 85 automašīnas. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 330 transporta līdzekļi.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu iznīcinājusi šā gada pirmo ieroču partiju

Šā gada septītajā darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Bruņojuma un materiālo rezervju nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romanovs komisijas klātbūtnē komersantam piederošajā krāsnī iznīcināja visai ievērojamu daudzumu šaujamieroča vienību – kopumā 236 ieročus. Ka jau vienmēr, to sortiments visai plašs – sākot no gāzes ieročiem, pistolēm, revolveriem un beidzot ar lielu daudzumu gludstobra medību ieročiem – bisēm.

Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki pagājušajā nedēļā pieņēma glabāšanā 12 transporta līdzekļus, kuri nav saistīti ar administratīvajiem pārkāpumiem, pārņemtas glabāšanā 210 000 paciņas cigarešu un 498 saliekamo krēslu, kā arī 14 tonnas degvielas. Latgales reģionā pārņemtas glabāšanā 124 990 paciņas cigarešu.

Piedrujas ielas teritorijā iznīcināti kārtējie 2500 litri nelegālā alkohola. Getliņu poligonā ar aģentūras šķeldotāju sasmalcināti viens miljons 600 tūkstoši cigarešu. Bet 10.februārī sadarbībā ar komersantu Getliņu poligonā „izpūsti gaisā” 14 miljoni 260 tūkstoši cigarešu. Ludzā iznīcināti 1210 litri brāgas, bet EKO ostā – 2,7 tonnas nelegālās degvielas.

Iepirkumu un realizācijas nodaļas darbinieki pagājušās nedēļas laikā veica divas transportlīdzekļu realizācijas, kuru laikā pārdotas 12 automašīnas.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki papildina zināšanas mācību semināros un piedalās IeM sacensībās

11.februārī Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika seminārs tiem aģentūras darbiniekiem, kuriem, pildot amata pienākumus, bieži nākas būt iepirkuma komisiju sastāvā un jāpieņem visai nopietni lēmumi attiecībā uz precēm, kuras nepieciešamas pārējo iekšlietu sistēmas dienestu tiešo funkciju pilnvērtīgai izpildei.

Semināra laikā tika aplūkotas tādas tēmas kā iepirkuma komisijas locekļu darbība iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanā, iesniegto piedāvājumu izskatīšanā un vērtēšanā un iepirkuma līgumu noslēgšana.

Semināra laikā dalībnieki izskatīja arī tādus problēmjautājumus kā tehnisko specifikāciju sagatavošana un nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana.
Semināru vadīja Nodrošinājuma valsts aģentūras Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja Inga Melece.

Bet pagājušajā piektdienā, 6.februārī notika pirmās šīs sezonas Iekšlietu ministrijas spartakiādes sacensības. Tās risinājās galda tenisā un notika Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes sporta zālē. Šogad Nodrošinājuma valsts aģentūras sportiskie darbinieki dažādās sacensībās startē apvienotajā komandā, kurā ir dalībnieki gan no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, gan Informācijas centra, gan Iekšlietu ministrijas.

Galda tenisa komandā startēja četri Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki. Visi sportiskie darbinieki bija no Izņemto lietu nodaļas – Irēna Kursiša - noliktavas pārzine, Uģis Liepiņš – uzskaitvedis, Mihaels Voroncovs – tehniskais darbinieks un Rūdolfs Ķēniņš – namu pārzinis. Austākais rezultāts šajās sacensībās bija Uģim Liepiņam – 6.vieta kopvērtējumā. Sveicam!

 

Ēnu dienas dalībnieki iepazīst iekšlietu nozares darbu

Trešdien, 11.februārī, Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs notiek Ēnu diena, kas sniedz iespēju jauniešiem sekot līdzi iekšlietu nozares darba ikdienai.


Ēnu dienā aktīvi piedalās arī Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes – Valsts policija (VP), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Valsts robežsardze (VRS), Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) un Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA).


Valsts policijā skolēni iepazīstas ar VP struktūru, iecirkņu darbu un policista darba specifiku – skolēni “ēno” gan VP priekšnieku Intu Ķuzi, gan citus policijas darbiniekus. Savukārt VUGD skolēniem nodrošina iespēju “ēnot” ugunsdzēsējus visā Latvijā. VRS piedāvā skolēniem iepazīties ar VRS darba ikdienu un mācībām Valsts robežsardzes koledžā, kā arī ļauj  iepazīt ekspertīžu dienesta darbu un doties ekskursijā uz kuģi “Valpas”. PMLP “ēnotāji” iepazīstas ar nodaļu vadītāju un klientu apkalpošanas centru darbu. Nodrošinājuma valsts aģentūras ēnotāji seko līdzi publisko iepirkumu organizēšanai iekšlietu nozares vajadzībām.

 

Trīs „ēnas” šodien seko Nodrošinājuma valsts aģentūras Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja vietniecei Ilzei Zībergai.

 

Arī Latgales reģionā vairākos ugunsdzēsēju depo Nodrošinājuma valsts aģentūra veikusi remontdarbus

Pagājušajā gadā Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantiem Latgales iecirknī vairākās Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo telpās ir veikusi dažādus remontdarbus.


Daugavpilī 18.Novembra ielā 83 ugunsdzēsēju depo ir gan izremontētas kāpnes, gan veikts žoga remonts. Bet Daugavpilī Vaļņu ielā 27 ir saremontēts jumts. Jācer, ka tagad šim depo nav bīstamas Latvijai tik raksturīgās temperatūras maiņas – lieli sali un pēkšņi atkušņi.

Ugunsdzēsēju depo Višķu pagastā ir veikta jumta siltināšana un dūmeņa nomaiņa.

2015.gada sestajā  darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki Piedrujas ielas teritorijā iznīcinājuši 2500 litrus nelegālā krimināllietu ietvaros atsavinātā alkohola.  Getliņu poligonā ar aģentūras šķeldotāju sasmalcinātas 24510800 cigaretes.

Pieņemti glabāšanā 12 transporta līdzekļi, 480 000 paciņu kontrabandas cigarešu, piecas tonnas degvielas. Daugavpilī glabāšanā pieņemta liela apjoma manta – 980 kastes ar apaviem.

Iepirkumu un realizācijas nodaļas darbinieki pagājušās nedēļas laikā veica divas transportlīdzekļu realizācijas, kuru laikā pārdotas 12 automašīnas.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra plānveidīgi turpina remontdarbus ugunsdzēsēju depo visos Latvijas reģionos

Šoreiz — par paveikto Kurzemes iecirknī. Pagājušajā gadā Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantiem Kurzemes iecirknī Kuldīgā, Jelgavas ielā 58 ugunsdzēsēju depo ēkai pabeidza jauna un moderna siltummezgla izbūvi, kā arī veica daļēju siltumtīklu rekonstrukciju. Depo tagad ir pieslēgts Kuldīgas pilsētas siltumtīklam, un remontdarbu rezultāts ir ieekonomēti finanšu līdzekļi, kurus turpmāk varēs novirzīt citiem ar apsaimniekošanu saistītiem mērķiem.

Tukumā, Raiņa ielā 24 ugunsdzēsēju garāžai ir uzlikts jauns jumts un jaunas notekcaurules. Notekcauruļu izbūve ir īpaši svarīga blakus esošajam bērnudārzam, jo pirms to nebija, — lietus laikā ūdens netraucēti šļācās bērnu spēļu laukumā.

Ventspilī, Inženieru ielā 1 VUGD posteņa ēkai ir nomainīts jumts.

2015. gada piektajā darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki Piedrujas ielas teritorijā iznīcinājuši 2500 litrus nelegālā krimināllietu ietvaros atsavinātā alkohola. Getliņu poligonā ar aģentūras jaunā šķeldotāja palīdzību sasmalcinātas 31517 cigarešu paciņas. Ludzā iznīcināti 1638 litri brāgas, kā arī 1000 litri degvielas iznīcināti EKO ostā.

Pieņemti glabāšanā 14 transporta līdzekļi, 180 000 paciņu kontrabandas cigarešu, kā arī no lidostas „Rīga” pārņemtas mantas 12 dažādās kontroles lietās. Pārņemtas arī 3,6 tonnas nelegālā alkohola un 2,5 tonnas degvielas.

Iepirkumu un realizācijas nodaļas darbinieki pagājušās nedēļas laikā veica divas transportlīdzekļu realizācijas, kuru laikā pārdotas 22 automašīnas. Notikušas arī deviņas mantas realizācijas, pārsvarā tie bija metāllūžņi.

Nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 328 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 75 transporta līdzekļi, bet īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 89 automašīnas. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 314 transporta līdzekļi.

Nodrošinājuma valsts aģentūra nodevusi policijai jaunās dažādu veidu bruņu vestes

 

Lai nodrošinātu policijas tiešo funkciju izpildi, Nodrošinājuma valsts aģentūra pagājušā gada nogalē iegādājās vairāk nekā tūkstoti bruņu vestu komplektus.

Šajā nedēļā notika to sadale un nodošana Valsts policijas un Drošības policijas struktūrvienībām. Bruņu vestes ir četru dažādu veidu un atkarībā no to triecienizturības paredzētas dažādām situācijām. Ir īpaši vieglās bruņu vestes, kas paredzētas slēptai nēsāšanai zem krekla, un vieglās bruņu vestes, kuras var „paslēpt” zem virsjakas. Tāpat policijas darbinieki un speciālo uzdevumu vienību policisti saņēma arī taktiskās bruņu vestes atklātai nēsāšanai. Tās spēj nodrošināt aizsardzību ne tikai no pistoles vai revolvera šāviena bet arī snaiperu šautenes vai trieciena šautenes lodēm.
 
Īpaši vieglās bruņu vestes ir ražotas Lietuvā, Lietuvas un ASV kopuzņēmumā, bet pārējās bruņu vestes ir ražotas Somijā un tās savā ekipējumā lieto ne tikai Skandināvijas valstis, bet arī policisti Francijā. Interesanti, ka iegādātas arī speciāli sievietēm domātas bruņuvestes un to „anatomisko” atšķirību var arī redzēt. ( Foto, kurā ir divas vestes) Katra no vestēm ir ievietota speciālā somā, lai to ērtāk glabāt, kā arī vairākiem komplektiem ir speciala auduma apakšā velkami krekli.

Atliek vien cerēt, ka šīs vestes policistiem dos īpašu drošības sajūtu un vislabāk, ja to izturība nekad netiktu pārbaudīta reālā dzīves situācijā.

Bet šā gada ceturtajā darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki Piedrujas ielas teritorijā iznīcinājuši 2500 litrus nelegālā alkohola un Getliņu poligonā - 50 tūkstošus cigarešu paciņu. Pieņemti glabāšanā 15 transporta līdzekļi, cigaretes un nelegālais alkohols.

Pagājušās nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 363 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 76 transporta līdzekļi, bet īpašniekiem nodotas 108 automašīnas. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 329 transporta līdzekļi.

Nodrošinājuma valsts aģentūra Valsts policijai izsniedz jaunās elektrošoka ierīces un apmāca ar tām darboties

2014.gada nogalē Nodrošinājuma valsts Aģentūra Valsts policijas vajadzībām iegādājās 59  jaunas elektrošoka ierīces. Šā gada sākumā, pirms tās izsniegt policijas darbiniekiem, aģentūra organizēja trīs dienu kursus, kuru laikā tika apmācīti 12 Valsts policijas darbinieki. Šie darbinieki ieguva sertifikātus un  turpmāk varēs pildīt instruktora pienākumus, savukārt apmācot savus kolēģus.

Lai apmācītu Latvijas policistus, no Vācijas bija ieradies pieredzējis pasniedzējs – Michael Radner, TASER Senior Master Instructor.

Jaunā elektrošoka iekārta TASER X26P vizuāli atgādina pistoli, taču tai ir kāda visai svarīga īpatnība. Katra ierīce ir aprīkota ar TASER CAM HD videokameru, kas katru ierīces pielietošanas momentu filmē un atstāj ierīces atmiņā. Līdz ar to, gluži kā ceļu policijas video iekārtās fiksētie pārkāpumi vairs nevar tikt apstrīdēti tikai tādēļ, ka pārkāpējs uzskata, ka „policistam nav taisnība”, arī elektrošoka pielietošana turpmāk tiks dokumentāli fiksēta un būs kā pierādījums strīdus gadījumā.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina nelegālā alkohola un cigarešu iznīcināšanu

2015.gada 3.darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki Piedrujas ielas teritorijā iznīcinājuši 2500 litrus nelegālā krimināllietu ietvaros atsavinātā alkohola. Šoreiz šis alkohola iznīcināšana process bija visai darbietilpīgs, jo jāiznīcina bija trīs tūkstoši divi simti 200 mililitru tilpuma pudeles ar nezināmas izcelsmes degvīnu. Tas nozīmē, ka katra pudele rūpīgi jāatskrūvē, jāizlej, bet pēc tam pati pudele jāsaplēš. Getliņu poligonā ar aģentūras jaunā šķeldotāja palīdzību sasmalcinātas 90 tūkstoši cigarešu paciņas.

Pieņemti glabāšanā septiņi transporta līdzekļi, tūkstotis paciņu kontrabandas cigarešu, kā arī no lidostas „Rīga” pārņemtas mantas desmit dažādās kontroles lietās.

Iepirkumu un realizācijas nodaļas darbinieki pagājušās nedēļas laikā veica divas transportlīdzekļu realizācijas, kuru laikā pārdotas četras automašīnas, savukārt realizācijā utilizācijai pārdotas 33 automašīnas.
Notika arī 11 dažādu mantu realizācijas, daļa gan ar mērķi izņemto mantu iznīcināt. Veiksmīgi realizēta arī kāda kriminālprocesa ietvaros atsavinātā dzīvnieku barība, kopā 300 lielie iepakojumi, kuri nonāks nevis izgāztuvē, bet gan tiks izbaroti kažokzvēriem, atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumam.

Nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 349 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 73 transporta līdzekļi, bet īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 56 automašīnas. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 365 transporta līdzekļi.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras jaunais šķeldotājs jau iznīcinājis pirmo kontrabandas cigarešu kravu

2015.gada 2.nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki pārņēmuši glabāšanā piecus transporta līdzekļus, desmit tūkstošus atsavināto kontrabandas cigarešu un 300 litrus nelegālās degvielas.

Piedrujas ielas teritorijā iznīcinātas 2,5 tonnas atsavinātā, nezināmas izcelsmes alkohola. Getliņu poligonā ar jaunā aģentūras šķeldotāja palīdzību vienas dienas laikā tika sasmalcinātas 90 tūkstoši cigarešu paciņas. Un tas ir gandrīz divreiz vairāk, nekā vienas dienas laikā varēja iznīcināt ar iepriekšējo šķeldotāju. Tā kā arī tas ir darba kārtībā, turpmāk Nodrošinājuma valsts aģentūra dienas laikā pašu spēkiem, nepiesaistot komersantu, varēs iznīcināt ievērojami lielākus kontrabandas cigarešu apjomus.

Nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 429 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 64 transporta līdzekļi, bet īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 12 automašīnas. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 351 transporta līdzeklis.

Iepirkumu un realizācijas nodaļa pagājušajā nedēļā veica divas realizācijas, kurā pārdotas 11 automašīnas.