Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās jaunā VUGD depo un administratīvās ēkas celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā 13

Aizvadītās nedēļas būvsapulcē, jaunceļamā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvās ēkas būvlaukumā piedalījās ne tikai celtnieku, VUGD, būvuzraugs, NVA atbildīgie darbinieki, bet arī Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs un viens no uzņēmuma Skonto Būve vadītājiem Ivars Millers.

Būvsapulcē, kā jau ierasts, tika apspriesta būvniecības gaita – uz šo brīdi izdarītie darbi, kā arī būvdarbu grafiks un objekta nodošana plānā paredzētajā laikā. Pēc sapulces visi tās dalībnieki devās iepazīties ar objektu klātienē, apskatot gan telpas, gan fasādi, pieguļošo teritoriju un piebraucamos ceļus.

 Šobrīd būvdarbi Jaunpils ielas objektā jau tuvojas noslēgumam. Turpinās mācību, sakaru un šļūteņu žāvēšanas torņa apdares darbi. Vēl ir jāpabeidz labiekārtošanas darbi – žoga izbūve un celiņu bruģēšana. Ir pabeigta bremzēšanas joslas no Ulmaņa gatves puses izbūve, kā arī pabeigti pārējie piebraucamie ceļi un ietves.

 

Šobrīd intensīvi turpinās iekštelpu apdares darbi. Tiek montētas torņa kāpņu konstrukcijas, kā arī tiek turpināta inženiertīklu izbūve.   

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi lielu partiju nelegālo ieroču un munīcijas

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, komisijas klātbūtnē, sadarbībā ar komersantu iznīcināja nelegālos, kā arī iedzīvotāju nodotos ieročus un munīciju.

Kā ierasts, pirms iznīcināšanas tika deformēti gan kriminālprocesos izņemtie, gan iedzīvotāju labprātīgi nodotie un arī tie ieroči, kas vairs nav derīgi dienesta lietošanai. Pēc deformācijas visi šie ieroči tika izkausēti metālkausēšanas krāsnī.  Šoreiz tika iznīcināti 527 šaujamieroči – pistoles, mašīnpistoles, bises, gāzes ieroči.

 Jau trešo reizi  Nodrošinājuma valsts aģentūrā tika iznīcināta arī munīcija. Šajā reizē speciāli izveidotā krāsnī tika iznīcināta 1061 patrona.

Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā apbalvoti labākie Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki

15.novembrī Iekšlietu ministrijā notika svinīgs pasākums, veltīts Latvijas proklamēšanas 100.gadadienai.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pēc svinīgās uzrunas apbalvoja iekšlietu sistēmas labākos darbiniekus. Apbalvojumus saņēma arī daudzi Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki.

Ministru prezidenta Pateicības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas – Krievijas valsts robežas demarkācijas komisijas darbā saņēma Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs un Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas projekta vadītājs Gunārs Liepiņš.

 

 

Iekšlietu ministrijas apbalvojumu Sudraba ”Goda zīme” saņēma   Ilze Rudzīte, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Valsts materiālo rezervju nodaļas vadītāja,

    

Iekšlietu ministrijas apbalvojumu Bronzas ”Goda zīme” saņēma

 Renārs Dišlers, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju     departamenta Īpašumu pārvaldes vadītāja vietnieks,

Alīna Bogdanova – Uzkliņģe, Administratīvi-juridiskā un    iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja,

Antoņina Virčenko, bijušo Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste;

 

Iekšlietu ministrijas Goda rakstus saņēma

Samanta Kovaļevska, Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Finanšu nodaļas vadītāja,

Zane Caune, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Vidzemes daļas vecākā referente,

Žanna Cimboreviča, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas vecākā referente,

Raitis Nora, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsults,

Klementīna Ručina, Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes Apgādes daļas poligrāfijas ražošanas tehniķe,

Edgars Trifanovs, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Ludzas daļas aprīkojuma inženieris;

 

Iekšlietu ministrijas Pateicības saņēma  

Vilis Pauliņš, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas projekta vadītājs,

Sarmīte Liepiniece, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzine,

Vita Smilteniece, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referente

Valdis Škapars, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas tehniskais strādnieks,

Anda Ozoliņa, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības sektora vadītāja,

Gatis Avotiņš, Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Finanšu nodaļas finansists,

Irina Prokofjeva, Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede. 

Kolēģi, mēs lepojamies ar Jums!

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās darbi Rīgā, Jaunpils ielas būvobjektā

Rīgā, Jaunpils ielā nu jau gandrīz gadu turpinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvās ēkas celtniecības darbi. Darbu gaitu un kvalitāti uzrauga Nodrošinājuma valsts aģentūra, kas ir šī objekta pasūtītājs.

Šobrīd ir pabeigti torņa ārsienu mūrēšanas darbi un tiek betonēti iekšējo kāpņu laukumi. Jau pabeigta arī pievadceļu asfaltēšana no Jaunpils ielas un Mazirbes ielas. Ir uzsākta bremzēšanas joslas izbūve no Ulmaņa gatves. Notiek teritorijas labiekārtošana – celiņu bruģēšana un teritorijas apzaļumošana. Ir pabaigti piebraucamie ceļi no Mazirbe un Jaunpils ielām.

Objekta iekšējās telpās turpinās inženiertīklu – gan ūdens apgādes, gan apkures, gan elektroinstalāciju un ventilācijas iekārtu izbūve. Turpinās arī iekšējie apdares darbi – alumīnija šūnu griestu montāža, flīzēšanas darbi, kā arī tiek līmētas un krāsotas tapetes.

Depo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automašīnu boksos ir izflīzēta remontzona.  

Nodrošinājuma valsts aģentūrā iznīcināti kriminālprocesa ietvaros atsavinātie optiskie tēmekļi

Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem iznīcināja 1998 savulaik nelikumīgi Latvijā ievestos optiskos tēmekļus.

Liels daudzums optisko tēmekļu, kas pēc Latvijas valsts likumdošanas ir stratēģiski nozīmīga krava, valstī tika ievesti bez likumā noteiktajiem pavaddokumentiem. Par šo faktu drošības iestādes uzsāka kriminālprocesu. Tā kā izmeklēšanas gaitā netika pierādīta kravas likumīga ievešana Latvija teritorijā, pēc izmeklēšanas beigām tika pieņemts procesuāls lēmums.

Kriminālprocesa ierosinātāji, tā arī nesaņemot apliecinājumu par tēmekļu likumīgu ievešanu, pieņēma lēmumu tos iznīcināt. Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki šo lēmumu izpildīja, optiskos tēmekļus mehāniski sabojājot. Lai  optiskos tēmekļus nevarētu izmantot, tika mehāniski deformēti to korpusi un likvidētas optiskās lēcas. Pēc tam šī, nu jau tikai metāla krava, tiks nodota utilizācijai.  

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi ieročus un munīciju

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs, aizvadītajā nedēļā, sadarbībā ar komersantu iznīcināja nelegālos ieročus. Kā jau parasti tas tika izdarīts Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā komisijas klātbūtnē. Iznīcināta tika arī gan administratīvajos, gan kriminālprocesos atsavinātā munīcija.

Visi ieroči, pirms tika izkausēti matālkausēšanas krāsnī, bija padarīti šaušanai nederīgi. Ar speciālu ierīci ikvienam ierocim tika saliekts stobrs, bet tas ierocis sadalīts sastāvdaļās. Šajā reizē tika iznīcināti 304 šaujamieroči – mašīnpistoles, medību bises, pneimatiskās un kaujas pistoles un revolveri. Arī šos ieročus iznīcināšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrai bija nodevusi Valsts policija gan administratīvo, gan kriminālprocesu ietvaros.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūrā jau otro reizi tika iznīcināta arī munīcija. 4523 dažāda veida un kalibra patronas tika sadedzinātas speciāli šim nolūkam projektētā un jau pārbaudītā metāla krāsnī. Visas patronas tika sadedzinātas komisijas klātbūtnē, slēgtā teritorijā, ievērojot visus nepieciešamos drošības noteikumus

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās energoefektivitātes projekta īstenošana vairākās iekšlietu sistēmas ēkās

Šogad Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantiem un ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ir uzsākusi energoefektivitātes paaugstināšanas darbus vairākās Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkās.

 

 Šobrīd būvdarbi notiek ēkās Cēsīs, Piebalgas ielā 89 (projekta Nr.4.2.1.2/17/I/030 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” ietvaros); Siguldā, Miera ielā 3 (projekta Nr.4.2.1.2/17/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti” ietvaros) un Olainē, Rīgas ielā 14 (projekta Nr.4.2.1.2/17/I/031 “Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā, energoefektivitāti” ietvaros).

Ēkās tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamie ēkas atjaunošanas pasākumi ar mērķi - uzlabot ēku siltumnoturību un pozitīvi ietekmēt energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā.

Atbilstoši katras ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumiem, galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir: logu, durvju un vārtu nomaiņa, ēkas ārsienu siltināšana, jumta siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, ēkas pamatu siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana, apgaismojuma sistēmas nomaiņa pret energoefektīvu LED apgaismojumu.

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu par dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2018.gada 17.septembrī pulksten 10.00 Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k- 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšanai, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, vispārīgās vienošanās un finanšu piedāvājuma projektos ietvertās prasības.
Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2018.gada 16.septembrim (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi@agentura.iem.gov.lv.
Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.
Sīkāka informācija pieejama -
http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās VUGD kompleksa celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā

Katru nedēļu Rīgā, Jaunpils ielā, kur norit Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvo telpu celtniecība, notiek būvsapulces. Būvsapulcēs piedalās Nodrošinājuma valsts aģentūras, VUGD, kā arī celtnieku un būvuzraugu pārstāvji. Šajās sanāksmēs tiek pārrunāti nedēļas laikā paveiktie un turpmāk plānotie darbi, apsekota jaunbūve, kā arī izanalizēti novēršamie trūkumi.

Šobrīd jaunbūvē turpinās ēkas fasādes apdare un siltināšana, kā arī torņa ārsienas mūrēšana. Auto garāžām tiek līmēta jumta virskārta, notiek ūdens noteku un zibensaizsardzības sistēmas montāža.

Ir jau izbūvēts ārējais gāzes vads un turpinās pievadceļu izbūve, uzsākta iekšpagalma bruģēšana. Iekštelpās turpinās apdares darbi - tiek montētas durvis un līmētas tapetes. Grīdu pamatnes izbūve telpās ir pabeigta un turpinās garāžās. Ir samontēti lielie vārti, pa kuriem turpmāk iebrauks un izbrauks ugunsdzēsēju glābēju mašīnas. 

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu Latgales reģionā iznīcinājusi kārtējo kontrabandas cigarešu kravu

24.augustā Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki iznīcināja 9 tūkstošus 497 cigarešu paciņas, vai precīzāk - kopsummā 189 tūkstošus 922 cigaretes, kuras Latvijā ievestas kontrabandas ceļā.

Nodrošinājuma valsts aģentūras Latgales reģiona darbinieki ar aģentūrai piederošo šķeldotāju SIA ALAAS sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Križevņiki" Rēzeknē iznīcināja šajā reģionā atsavinātās kontrabandas cigaretes. Cigaretes ievestas bez Latvijas valsts akcīzes markām no Krievijas un Baltkrievijas.

Iznīcinātās cigaretes pirms tam Nodrošinājuma valsts aģentūrai glabāšanā bija nodevuši Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas, kā arī Valsts policijas Preiļu, Ludzas un Rēzeknes iecirkņu policijas darbinieki.