Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Atklāts pirmais VUGD depo, kuras pasūtītāja un darbu uzraudzītāja ir Nodrošinājuma valsts aģentūra

Ceturtdien, 23.februārī, svinīgā pasākumā Apē, Dzirnavu ielā 2.a tika atklāts jauns ugunsdzēsēju depo. Tas ir pirmais jaunuzceltais objekts, kuru, sākot no plānojuma līdz pat pēdējiem būvniecības darbiem, pārraudzīja Nodrošinājuma valsts aģentūra. Svinīgo atklāšanas lenti pārgrieza arī NVA direktors Ēriks Ivanovs.

Lentes pārgriešanā piedalījās un pēc tam arī svinīgās uzrunas teica iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, VUGD priekšnieks Ojārs Āboliņš, Apes novada domas priekšsēdētāja Astrīda Harju un  AS RERE BŪVE meitasuzņēmuma RERE BŪVE valdes priekšsēdētājs Valdis Koks.

Uz svinīgo pasākumu bija ieradušies negaidīti daudz Apes iedzīvotāji, kuri izrādīja patiesu prieku par to, ka viņu glābējiem un arī policistiem tagad būs jaunas, modernas, pēc Eiropas Savienības standartiem uzceltas un aprīkotas telpas. Visi uzaicinātie bija ieradušies ar dāvanām, kuras turpmāk lieti noderēs ugunsdzēsējiem gan treniņos, gan apmācībās. Taču visemocionālāko dāvanu pasniedza Apes novada pašdarbnieki, kuplinot pasākumu ar skaistām dziesmām, kā arī pensionāru apvienības kundzes, kuras ugunsdzēsējiem bija noadījušas 16 pārus rakstainu vilnas zeķu.

Pēc svinīgā pasākuma visi tika laipni aicināti iepazīties ar jaunajām telpām un uzkāpt ugunsdzēsēju tornī, kas šo ēku tagad ir padarījis par augstāko visā Apē. Svinīgajā pasākumā piedalījās arī kāds mazulis ar mammu, kura tētim - ugunsdzēsējam bija tas gods izbraukt pirmajā simboliskajā izbraukumā no jaunā depo pēc ugunsdzēsēju zvana iedarbināšanas. Pēc brīža uz ekskursiju ieradās arī Apes bērnudārza “Vāverīte” grupiņa, kurā, kā izrādījās, arī diviem bērniem vecāki ir Apes ugunsdzēsēji.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras vadošajiem darbiniekiem notikušas mācības

22.februārī, Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika pieredzes apmaiņas darbnīcas, kuras apmeklēja vadošie aģentūras darbinieki. Praktiskās vadības pieredzes apmaiņas darbnīcās piedalījās tie NVA vadītāji, kuru darba pienākumos ietilpst arī citu vadītāju darba organizēšana.

Nodarbības vadīja Valsts administrācijas skolas vadības iemaņu pasniedzēja ar lielu pieredzi Iveta Apine. Šo apmācību mērķis ir augstākā līmeņa vadītāju pieredzes apmaiņa, jaunu atklāsmju iegūšana par savu darbinieku motivāciju un snieguma uzlabošanu, kā arī dziļāku izpratni par sevi kā vadītāju.

Nodarbību laikā tika teorētiski un praktiski apskatītas visdažādākās tēmas: ko nozīmē būt vadītājam, kā motivēt un vadīt savu komandu labāka un augstāka mērķa sasniegšanai, kā ieviest pārmaiņas un kā strādāt šo pārmaiņu apstākļos, kāda ir vadītāja personīgā atbildīga plānojot nākamo savas komandas attīstības periodu.    

Nodrošinājuma valsts aģentūrā noticis seminārs par izmaiņām Publisko iepirkumu likumā

15.februārī Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika seminārs par izmaiņām publiskajos iepirkumos pēc 2017.gada 1.marta, kuru vadīja Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja Inga Melece. Semināru noklausījās visi NVA darbinieki, kuru darba ikdienā ir nepieciešamas zināšanas Iepirkumu likuma izmaiņās.

Pajājušā gada 15.decembrī Saeima galējā lasījumā pieņēma jaunu Publisko iepirkumu likumu. Jaunā likuma kārtība paredz virkni izmaiņu un jauninājumu, kā arī iepirkumu organizēšanā plānots ieviest Eiropas Savienības prasības.

Būtiskākās izmaiņas ir iepirkumu metodēs, kā arī ir paaugstināta līgumcena, kuru ievērojot ir jārīko iepirkumu procedūra. Izmaiņas ir arī jau noslēgto līgumu vai to grozījumu publiskošanas kārtībā. Vērtējot piedāvājumus, priekšroka tiks dota saimnieciski izdevīgākajiem piedāvājumiem, kā arī ir paredzēta iespēja izbeigt līgumus pirms noteiktā termiņa.

Iegūtās zināšanas jau pavisam drīz būs jāpielieto aģentūras praktiskajā darbā, rīkojot iepirkuma konkursus vai cenu aptaujas.

Arī Nodrošinājuma valsts aģentūrā notikusi “Ēnu diena”

15.februārī, gluži kā daudzās valsts, pašvaldības vai komerciestādēs, arī Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika Ēnu diena, kurā piedalījās seši skolēni no dažādām Latvijas skolām.

Administratīvās nodaļas vadītāju Ingu Kolu “ēnoja” trīs Ikšķiles vidusskolas skolnieces - Luīze Opolā, Klaudija Rožkalna un Linda Šleinus, bet Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedi Raimondu Planāru “ēnoja“ Dāvis Skudra no Ogres Valsts ģimnāzijas, Miks Jānis Opolais no Ikšķiles vidusskolas un Paula Celmiņa no Jūrmalas sākumskolas “Atvase”.

Jau no paša rīta meitenes tika iepazīstinātas ar Administratīvās nodaļas darba specifiku, tās uzdevumiem, izaicinājumiem un nepieciešamajām mācību un darba iemaņām, lai tajā strādātu.

Tiekoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras direktoru Ēriku Ivanovu, skolēni guva vispārēju informāciju par aģentūras ikdienas darbu, tās galvenajiem uzdevumiem, kā arī nozīmi visā iekšlietu sistēmā. Katrs ēnotājs par piemiņu no šīs dienas saņēma arī aģentūras suvenīrus – sienas kalendāru, kā arī skolēna ikdienā tik nepieciešamo pildspalvu, kuru var izmantot arī, lai darbotos ar skārienjūtīgiem ekrāniem.

Tā kā ēnotāju vecuma spektrs bija visai plašs, nākamajā dienas daļā skolēni apmeklēja vietu, kur tiek demontēti ieroči, lai tos pēc tam izkausētu, kā arī Izņemto lietu nodaļu Piedrujas ielā. Ar nodaļas darbu iepazīstināja Raimonds Planārs un pēc tam “ēnas” pašu acīm varēja vērot, kā tiek likvidēts kontrabandas alkohols trijās krimināllietās.

Ēnu dienas noslēgumā visi tās dalībnieki saņēma apliecinājumus par piedalīšanos. 

Nodrošinājuma valsts aģentūrā noticis seminārs par interešu konfliktu un korupcijas riskiem

8.februārī Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika seminārs par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Semināru valdīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politikas plānošanas nodaļas galvenais speciālists Dāvis Sirmais.

Seminārā piedalījās tie Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki, kuriem ikdienā ir jāpieņem lēmumi gan par dažādu mantu iegādi iepirkumu konkursu rezultātā, gan arī tie, kuriem jāpieņem lēmumi par finanšu līdzekļu izlietojumu.

Semināra laikā klātesošajiem tika izskaidrota un ar piemēriem pamatota interešu konflikta būtība, to, kā drīkst un kā nedrīkst savienot amatus, kāda ir pareiza rīcība ar valsts finanšu līdzekļiem, kas ir un kāpēc drīkst vai nedrīkst pieņemt ziedojumus. Tāpat seminārā lektors izstāstīja kas ir un kas nav dāvana un kāda ir atšķirība starp dāvanu un kukuli. Un protams, klātesošie uzzināja par to, kāda iestājas atbildība interešu konflikta neievērošanas gadījumā. 

Sadarbībā ar komersantu NVA turpina būvniecības darbus jaunceļamajā ugunsdzēsēju depo Smiltenē

Pagājušā gada jūlija vidū vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm tika ierakta arī jaunceļamā Smiltenes depo pamatos. Celtniecības darbus šajā objektā veic pilnsabiedrība "SAN - Nami", tās biedri SIA "DDK Nami" un SIA "Sanart".

Šobrīd Smiltenē, Rūpniecības ielā 2, jau pabeigti pamatceltniecības darbi. Turpinās komunikāciju ierīkošana, iekšējo telpu apdare un ārējās fasādes sakārtošana. Ēkā ierīkota apkures un ventilācijas sistēmas, ielikti logi, kā arī lielās garāžu durvis.

 NVA atbildīgās personas rūpīgi seko celtniecības gaitai, kā arī tam, lai darbi tiktu veikti kvalitatīvi un atbilstoši plānotajam.

Ekspluatācijā pieņemts NVA un būvfirmas kopdarbs – VUGD Apes depo

Aizvadītajā gadā Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar konkursos par būvdarbu veikšanu uzvarējušajiem komersantiem uzsāka četru jaunu ugunsdzēsēju depo celtniecību.

VUGD depo Apē Dzirnavu ielā 2a uzsāka būvēt pērnā gada janvārī un jau pēc gada – 31.janvārī tas tika nodotas ekspluatācijā. Jauno depo ēku gan no ārpuses, gan katru telpu atsevišķi apskatīja un novērtēja komisija. Objekts tika pieņemts bez aizrādījumiem un iebildumiem. Tā kvalitāte atbilst nepieciešamajiem standartiem.

Pieņemšanas aktu parakstīja Būvvaldes inspektore Ingrīda Egle, arhitekte Līga Āboltiņa, būvdarbu uzraugs Pēteris Gudrinieks, būvprojekta izstrādātājs Aleksandrs Čiņajevs, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs un, protams, arī celtnieku pārstāvis,  RERE BŪVE valdes priekšsēdētājs Valdis Koks.

Tuvākajās dienās jaunā ēka tiks nodota ugunsdzēsēju un policistu rīcībā, lai to varētu iekārtot darba vajadzībām. Tad arī varēs pārgriezt tradicionālo svinīgo lenti.

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina pieņemt glabāšanā, kā arī iznīcināt kontrabandas preces

Šā gada trešajā darba nedēļā NVA Izņemto lietu nodaļas darbinieki izpildījuši procesa virzītāju lēmumus, pieņemot konfiscēto mantu 17 kriminālprocesos un trīs administratīvajās lietās. Iznīcinātas dažādas mantas divās krimināllietās un vienā administratīvajā lietā.

Aizvadītās nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 274 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 13 transporta līdzekļi, īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 16 automašīnas. Šis nedēļas sākumā  Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 249 transporta līdzekļi.

NVA sadarbībā ar komersantiem turpina uzsāktos būvdarbus

Aizvadītajā gadā Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar konkursos par būvdarbu veikšanu uzvarējušajiem komersantiem uzsāka četru jaunu ugunsdzēsēju depo celtniecību.


VUGD depo Apē Dzirnavu ielā 2a (foto) uzsāka būvēt pērnā gada janvārī un jau šā gada februāra beigās to plānots pabeigt.


Turpinās aktīvi celtniecības darbi VUGD depo Smiltenē Rūpniecības ielā 2, Ērgļos Rīgas ielā 20 un  Skrundā Ventas ielā 2. Visus šos depo paredzēts uzcelt aptuveni viena gada laikā, kopš būvdarbu uzsākšanas.


Tuvākajā laikā tiks uzsākta arī  VUGD depo ēkas celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā. Līgums ar SIA “Skonto būve” noslēgts 2016.gada decembrī, būvdarbus plānots pabeigt 2018.gada martā. Kopējās projekta izmaksas ir 4 miljoni 779 tūkstoši 636 eiro.


Bet šā gada otrajā darba nedēļā NVA Izņemto lietu nodaļas darbinieki izpildījuši procesa virzītāju lēmums, pieņemot konfiscēto mantu 10 kriminālprocesos un 22 administratīvajās lietās, kā arī iznīcinājuši mantas sešās krimināllietās.

 

Aizvadītās nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 276 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 48 transporta līdzekļi, īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 55 automašīnas. Šis nedēļas sākumā  Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 269 transporta līdzekļi.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi šāgada pēdējo ieroču partiju

Šonedēļ Nodrošinājuma valsts aģentūras Bruņojuma un materiālo rezervju nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs likumā noteiktajā kārtībā komisijas klātbūtnē iznīcināja 264 ieroču vienības – pārsvarā medību  gludstobra bises. Ieročus iznīcināšanai aģentūrai nodeva Valsts policijas Kārtības policijas Atļauju sistēmas darbinieki, kuriem savukārt tos bija nodevuši iedzīvotāji, kuriem šie ieroči vairs nav nepieciešami.

Ieroči tika izkausēti krāsnī, temperatūrā 1500 grādu pēc Celsija, kur jau pēc pāris minūtēm tie sāk zaudēt formu un pārvērsties šķidrā agregātstāvoklī.

Bet aizvadītajā, šā gada 50.darba nedēļā Izņemto lietu nodaļa pieņēmusi glabāšanā  dažādas mantas deviņos kriminālprocesos un piecās administratīvās lietās. Tai skaitā Rēzeknē pieņemtas glabāšanā 1523 kastes ar cigaretēm un 70 maisi ar kūdru.

Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļu Getliņu atkritumu poligonā iznīcināja 162 tūkstošus cigarešu paciņu un kriminālprocesa ietvaros izņemtās 18 koka paletes.

Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantu stāvlaukumos šīs nedēļas sākumā glabājās 249 automašīnas. Īpašniekiem nedēļas laikā nodotas 70 automašīnas, bet no Valsts policijas glabāšanā pieņemtas 82.