Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina pieņemt glabāšanā, kā arī iznīcināt kontrabandas preces

Šā gada 50.darba darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki pieņēmuši glabāšanā divus kravas un divus vieglos automobiļus, kas nav saistīti ar administratīvajiem pārkāpumiem, 18 tūkstošus 692 Viagras tabletes, kā arī 10 suņus, kuri nodoti tālāk glabāšanā dzīvnieku patversmē Ulubele. Pieņemtas arī kārtējās kontrabandas cigaretes, gan vairāki dažādu apmēru iepakojumi, gan arī 38 tūkstoši 60 paciņas, kā arī nelegālais alkohols – piecas kannas un vēl 46 mucas ar spirtu.

Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem  Piedrujas ielas teritorijā iznīcināja 2500 litrus dažādas izcelsmes nelegālā alkohola, Getliņu poligonā iznīcinātas 155 tūkstoši 332 paciņas kontrabandas cigarešu, kā arī  940 kilogrami tabakas, kas paredzēta ūdenspīpēm. Iznīcinātas arī dažādas mantas vairākās krimināllietās un administratīvajās lietās.

Nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 296 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 80 transporta līdzekļi un īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 69  automašīnas. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 306 transporta līdzekļi.

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi kārtējo nelegālo ieroču partiju

9.decembrī Nodrošinājuma valsts aģentūras Bruņojuma un materiālo rezervju nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs likumā noteiktajā kārtībā, sadarbībā ar komersantu,  iznīcināja 198 ieroču vienības – gan gludstobra bises, gan pistoles, revolverus un arī karabīnes. Šoreiz „sortimentā” bija arī divas otrā pasaules kara vācu ražojuma mašīnpistoles un kāda pistole ar visai interesantu vēsturi. Dobeles policijas iecirkņa darbinieki iznīcināšanai bija nodevuši pistoli, kuru kāds cilvēks bija atradis mājas sienā. Pēc profesionāļu domām, sarūsējusī TT sistēmas pistole un apsūbējušās lodes mājas sienā noslēptas Otrā pasaules kara beigās.

Kā jau ierasts, lai ieročus varētu pārkausēt komersanta krāsnī, tie bija rūpīgi izjaukti un padarīti šaušanai nederīgi.

Bet šā gada 49.darba darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki pieņēmuši glabāšanā trīs kravas automobiļus, kuros atradās atsavinātas riepas, alkohola un griķi. Glabāšanā pieņemti arī 434 dažādu izmēru iepakojumi ar kontrabandas cigaretēm, kā arī daudz dažādu mantu vairākos administratīvajos un kriminālprocesos.

Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem  Piedrujas ielas teritorijā iznīcināja dažādas mantas, par kurām pieņemts procesuāls lēmums 14 krimināllietās. Starp iznīcinātajām mantām bija gan riepas, gan šļūtenes, gan naži. Kā jau ierasts, nedēļas laikā iznīcināti kārtējie 1500 litri nelegālā alkohola dažāda izmēra stikla tarā.

Nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 289 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 64 transporta līdzekļi un īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 56  automašīnas. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 297 transporta līdzekļi.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra organizē apmācības iekšlietu sistēmas darbiniekiem, kuri turpmāk strādās ar GLOK sistēmas ieročiem

Trīs dienas - 2. 3. un 4. decembrī Nodrošinājuma valsts aģentūra bija noorganizējusi iekšlietu sistēmas darbinieku apmācību, kuras laikā viņi tika instruēti par jauno, nesen saņemto GLOK 17  sistēmas ieroču uzbūvi, īpatnībām un, protams, drošu pielietošanu. Apmācības vadīja Austrijas firmas „Glok Ges m.b.H” instruktors. Triju dienu laikā tika apmācīti Valsts robežsardzes (attēlā), Valsts policijas Kriminālpolicijas un Kārtības policijas pārstāvji.

 

 

Šā gada 48.darba darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki pieņēmuši glabāšanā trīs tvertnes ar dīzeļdegvielu, katru vienas tonnas apmērā. Glabāšanā pieņemti arī 26 dažādu izmēru iepakojumi ar kontrabandas cigaretēm, kopumā vairāk 200 tūkstoši paciņu, kā arī neliels apjoms ar nelegālo alkoholu.

Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem Getliņu poligonā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju kārtējo reizi „gaisā izpūta” un ar atkritumiem sajauca 400 tūkstošus cigarešu paciņu, kas kopsummā nozīmē, ka iznīcinātas ir 8 miljoni cigarešu. Piedrujas ielas teritorijā iznīcinātas 816 stikla burkas un 70 dārza lāpas un kartona iepakojums ( attēlā). Visi izņemto un iznīcināto mantu atkritumi tiek šķiroti.

Nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 306 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 68 transporta līdzekļi un īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 83  automašīnas. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 290 transporta līdzekļi.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra palīdz Latvijas dabai – tiek šķiroti atkritumi

Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki, lai veicinātu atbalstu Latvijas vides aizsardzībai, pieņēma lēmumu šķirot atkritumus. Un, kaut arī tas palielina darbinieku darba apjomu, Piedrujas ielas teritorijā ir iegādāti trīs jauni konteineri – papīram, stiklam un plastmasai. Pirmajā nedēļā pēc konteineru iegādes ir iznīcināta pirmā stikla taras krava, līdz ar to, saplēstie stikli turpmāk nenonāks kopējā atkritumu kalnā, bet Getliņu poligonā tiks nogādāti speciāli šim nolūkam paredzētā laukumā.

Šā gada 47.darba darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki pieņēmuši glabāšanā  septiņas mucas un 94 kannas, kopumā 3750 litrus konfiscētā spirta, kā arī 1332 alus bundžiņas, kārtējās kontrabandas cigaretes un divus transporta līdzekļus, kuri nav saistīti ar administratīvajiem pārkāpumiem.

Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem Getliņu poligonā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju iznīcināja 385 tūkstošus 518 cigarešu paciņas, kopumā – 7 miljonus 710 tūkstošus 360 cigarešu. Piedrujas ielas teritorijā iznīcināts kārtējais nelegālais alkohols – 880 litri.

Nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 301 transporta līdzeklis. Glabāšanā pieņemti 76 transporta līdzekļi un īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 67  automašīnas. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 310 transporta līdzekļi.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra atbalsta darba vietu izveidošanu Latvijas reģionos

Līdz šim bija visai pierasts, ka Nodrošinājuma valsts aģentūras Nekustamo īpašumu nodaļā, kas atbild gan par namu apsaimniekošanu, gan visu Iekšlietu ministrijas objektu remontu un celtniecību, strādā darbinieki, kuru dzīves vietas  ir attiecīgajos reģionos. Arī aģentūrai piederošajos automašīnu stāvlaukumi un izņemto lietu noliktavas nodrošina darbu tieši Rīgai tālāko reģionu cilvēkiem.  Tagad šāda iespēja rasta arī  Nodrošinājuma valsts aģentūras Finanšu un grāmatvedības algu grāmatvedei. Lai darbinieks varētu strādāt dzīvesvietas tuvumā un savus darba pienākumus veikt attālināti, aģentūra ir radusi iespēju Rēzeknes ugunsdzēsības depo neizmantotās telpās, izremontēt darba kabinetu un iekārtot grāmatvedes darba vietu. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā attālināta darba iespējas ir optimizējušas arī Nodrošinājuma valsts aģentūras darbu.

Bet aizvadītajā, šā gada 46.darba darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki pieņēmuši glabāšanā dažādas mantas un cigaretes Liepājā un Latgales reģionā, kā arī sešus suņus Gulbenē. No nelegālā alkohola ražotnes Jelgavā, kuru atklājuši un likvidējuši Valsts policijas Zemgales reģiona darbinieki, glabāšanā pārņemtas 322 kastes ar pudelēm, 51 kanna ar spirtu , kā arī citas, ar alkohola izgatavošanu saistītas mantas.

Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem Getliņu poligonā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju iznīcināja 33 tūkstošus 232 cigarešu paciņas. Piedrujas ielas teritorijā iznīcināts kārtējais nelegālais alkohols – 407 bundžas ar alu, 28 kannas, katra 25 litru tilpumā, kuras bija pildītas ar nekvalitatīvu nelegālo alkoholu. Iznīcināts arī kāpā kriminālprocesā atsavinātais kases aparāts.

Nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 291 transporta līdzeklis. Glabāšanā pieņemti 103 transporta līdzekļi un īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 91 automašīnu. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 302 transporta līdzekļi.

 

Kabinets pēc remonta

 

Kabinets pirms remonta

Pasniegti Nodrošinājuma valsts aģentūras apbalvojumi „Nopelnu zīme”

Kā jau ierasts, pirms svētkiem - Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas, Nodrošinājuma valsts aģentūras čaklākajiem darbiniekiem  tika pasniegti aģentūras apbalvojumi „Nopelnu zīme”.

 

Par nozīmīgu ieguldījumu Nodrošinājuma valsts aģentūras darbā, kā arī teicamiem darba rezultātiem, šogad apbalvojumus saņēma:

 

Tamāra Johansone, aģentūras Materiāli tehniskās apgādes nodaļas vadītāja;

Jānis Ungurs, aģentūras Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs;

Ainārs Timoškāns, aģentūras Nekustamo īpašumu nodaļas Ludzas sektora vadītājs;

Samanta Kovaļevska, aģentūras Finanšu un grāmatvedības nodaļas finansiste;

Inese Širokova, aģentūras Administratīvās nodaļas juriskonsulte;

Ilze Rudzīte, aģentūras Bruņojuma un materiālo rezervju nodaļas vecākā referente;

Mārīte Djomkina, aģentūras Izdevumu piedziņas nodaļas vecākā referente;

Inga Dikuna, aģentūras Izņemto lietu nodaļas vecākā referente;

Aleksandrs Mašjanovs, aģentūras Materiāli tehniskās apgādes nodaļas Tehniskā atbalsta daļas automobiļa vadītājs;

Gunārs Liepiņš, aģentūras Nekustamo īpašumu nodaļas Apsaimniekošanas un būvniecības daļas projekta vadītājs;

Lāsma Liepiņa, aģentūras Iepirkumu un realizācijas nodaļas vecākā referente.

 

Mēs sveicam kolēģus un lepojamies ar viņiem!

 

Lai mums visiem kopā gaiša un labu domu piepildīta Latvijas dzimšanas diena!

Nodrošinājuma valsts aģentūras automašīnu stāvlaukumam Madonā – jauns žogs un vārti

Nodrošinājuma valsts aģentūras Vidzemes reģiona darbinieki sadarbībā ar komersantu ir pabeiguši jauna žoga un vārtu izbūvi aģentūrai piederošajā stāvlaukumā Madonā. Šajā stāvlaukumā tiek novietotas automašīnas, kas uz laiku atsavinātas par administratīvajiem pārkāpumiem,  jeb tautā dēvētās „dzērājmašīnas”. Šobrīd stāvlaukums tiek aprīkots ar perimetra signalizāciju un tiek modernizēta video novēršanas sistēma.

Bet nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 277 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 86 transporta līdzekļi un īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 65 automašīnas. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 296 transporta līdzekļi.

Apsveikums

Nodrošinājuma valsts aģentūra saņēmusi jaunos ieročus, kas paredzēti iekšlietu sistēmas darbiniekiem

Pagājušās nedēļas nogalē Nodrošinājuma valsts aģentūra saņēma sūtījumu no Austrijas firmas „Glok Ges m.b.H”. Sūtījumā, saskaņā ar šā gada 15.augustā noslēgto vienošanos, bija pasūtītās pistoles GLOK 17.

Kopējā darījuma summa ir aptuveni 250 tūkstoši eiro un iepirkums realizēts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.maija rīkojumu Nr.257 „Par ieroču iepirkumu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām”.
 
Pistoļu kalibrs ir 9 milimetri un tās ir iegādātas dažādās komplektācijās. Ir pistoles,  kuru magazīnu ietilpība ir  17, 19 un pat 33 patronas. Pistoles ir apgādātas arī ar skaņas un liesmas slāpētājiem, kas tautā pazīstami kā „klusinātāji”.

Jau tuvākajās dienās jaunos ieročus Nodrošinājuma valsts aģentūra sāks izsniegt Valsts policijas un Valsts robežsardzes atbildīgajiem darbiniekiem.

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina remontdarbus visos Latvijas reģionos

Nodrošinājuma valsts aģentūras Vidzemes reģiona darbinieki sadarbībā ar komersantu ir atjaunojuši  jumtu Gulbenes policijas iecirknim. Šajās telpās atrodas arī Prokuratūra, tiesu izpildītāji un robežsargi. Ēkai, kas atrodas Gulbenē, Gaitnieku ielā 2a, vispirms tika noņemts vecais jumts, tad veikti siltināšanas darbi un visbeidzot uzklāts jaunais jumta segums. Paralēli tam tika sakārtoti arī komunikāciju vadi. Likvidēti visi vecie, vairs nevajadzīgie Lattelecom un interneta vadi, jo iecirknim pievienots optiskais kabelis, kurš ēkai pievienojas zem zemes.

Bet aizvadītajā, šā gada 43.darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas darbinieki pieņēmuši glabāšanā dažādas mantas un cigaretes nelielos iepakojumos 15 administratīvajās lietās un 14 kriminālprocesos. Īpašniekiem, pircējiem vai procesu virzītājiem nodotas dažādas mantas 15 kriminālprocesos.

Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem Getliņu poligonā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju iznīcināja 284 tūkstošus 857 cigarešu paciņas, tātad kopumā – piecus miljonus 697 tūkstošus 140 cigaretes. Piedrujas ielas teritorijā iznīcināts kārtējais apjomīgais nelegālā alkohola daudzums – 3200 litri brāgas un 140 litri „krūmu ražojuma” alkohola. Iznīcināti arī mobilie telefoni, baterijas un SIM kartes.

Nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos glabājās 285 transporta līdzekļi. Glabāšanā pieņemti 76 transporta līdzekļi un īpašnieki no stāvlaukumiem paņēmuši 69 automašīnas. Šīs nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantiem piederošajos stāvlaukumos atradās 289 transporta līdzekļi.

 

Jumts pēc remonta:

 

Jumts pirms remonta: