Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Aģentūras 9. gadadiena

Pavisam nesen Nodrošinājuma valsts aģentūrai apritēja deviņi gadi. Kā jau ierasts, svinīgajā pasākumā pulcējās liels skaits aģentūras darbinieku. Savā uzrunā Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs pateicās ikvienam, kurš ar savu darbu ir veicinājis aģentūras darba atpazīstamību un godprātīgumu. Aģentūra šā gada laikā, pēc rūpīgi padarīta darba, ir saņēmusi Kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu.
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, sveicot aģentūras darbiniekus, uzsvēra Nodrošinājuma valsts aģentūras lielo nozīmi visas iekšlietu sistēmas darbā. Atbalsta funkcijas, ko veic Nodrošinājuma valsts aģentūra, atvieglo ikvienas iekšlietu sistēmas iestādes darbu, uzsvēra valsts sekretārs.
Svinīgajā pasākumā vairāki aģentūras darbinieki saņēma apbalvojumus par labi un izcili padarītu ikdienas darbu.

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu transportlīdzekļu pārvadāšanas un glabāšanas pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2018.gada 6.jūlijā pulksten 09.00, Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k- 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru transportlīdzekļu pārvadāšanas un glabāšanas pakalpojumu saņemšanai uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, iepirkuma līguma projektos ietvertās prasības.
Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2018.gada 5.jūlijam (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi@agentura.iem.gov.lv.
Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.
Sīkāka informācija pieejama -
http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

Nodrošinājuma valsts aģentūra ieguvusi ISO 9001 sertifikātu

2018. gada 11. maijā aģentūras kvalitātes vadības sistēma tika sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 9001:2015.
Šis sasniegums ir aģentūras darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka aģentūra ir efektīvi strādājusi, lai ieviestu, attīstītu un uzturētu kvalitātes vadības sistēmu. Atbilstība nepārtraukti pieaugošajām klientu prasībām pēc visaugstākā līmeņa kvalitātes ir vitāli nepieciešama ikvienas iestādes turpmākai izaugsmei jebkurā darbības nozarē. Aģentūra ir demonstrējusi savu tiekšanos pēc nepārtrauktas kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi sasniedzot sertifikāciju.

Par Aģentūras partneri sertifikācijas procesā tika izvēlēts Bureau Veritas Latvia.

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās VUGD depo būvniecība Rīgā, Jaunpils ielā

Jaunpils ielā, Rīgā, kur Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā tiek celts jaunais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo, darbi turpinās. Depo ēka jau ir pilnībā ieguvusi savu nākotnes izskatu.

Jaunceļamajai ēkai ir uzbūvēti visi četri projektā paredzētie stāvi un šobrīd notiek fasādes apdare un ēkas siltināšana. Apdarē tiek izmantoti paneļi, kuri ir tracionālajā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta krāsā. Šobrīd ir jau samontēts metālkonstrukciju karkass un jumta konstrukcijas ugunsdzēsības auto garāžās ,bet lielajā, četrstāvu korpusā - ielietas slīpētā betona gridas.

Otrajā stāvā notiek apmetuma darbi iekštelpās, bet trešajā stāvā tiek montēta ventilācija un elektrotīkli. Logu montāža ir uzsākta visā ēkā. Šobrīd jau ir pilnībā pabeigta jumta konstrukcija un arī jumta segums.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā turpinās semināri par jauno Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Nodrošinājuma valsts aģentūrā noticis jau trešais seminārs, kurā darbinieki iepazīstināti ar Eiropas Savienības vispārīgo datu regulu. Tā pieņemta jau 2016.gadā, bet pilnībā stāsies spēkā nākamnedēļ – 25.maijā.

Kā jau ierasts, šos seminārus vada Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi - juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas sistēmu analītiķis, sertificēts personas datu aizsardzības speciālists Armands Kreņģelis.

Pirmais seminārs notika Ezermalas ielā, otrais – Piedrujas ielā, bet šonedēļ trešais – Čiekurkalnā. Aģentūrai, gluži tāpat kā citām valsts iestādēm, kuras strādā ar personu datiem, būs jāgarantē jaunās regulas izpilde praktiskajā ikdienas darbā.

Mūsu kolēģe Elza Seržante – jau trešo reizi Latvijas čempione handbolā

Nodrošinājuma valsts aģentūras vadošā personāla speciāliste Elza Seržante jau trešo reizi kļuvusi par Latvijas čempioni handbolā. Stopiņu NHK komanda, kurā spēlē arī Elza, izbraukumā Latvijas čempionāta finālspēlē uzvarēja Jēkabpils sporta skolas komandu 23:17.

Spēles laikā Elza palīdzēja komandai gūt uzvaru, iemetot trīs vārtus. Nodrošinājuma valsts aģentūras kolektīvs sveic Elzu un lepojas ar savas kolēģes sasniegumiem!

Nodrošinājuma valsts aģentūrā noticis kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas audits

2018.gada 8.maijā Nodrošinājuma valsts aģentūrā Bureau Veritas Certification Latvia veica auditu, lai konstatētu Aģentūras atbilstību starptautiskajam standartam ISO 9001:2015 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības." Sertifikācijas audits aptvēra tādas Aģentūras jomas kā publisko iepirkumu organizēšana, nekustamo īpašumu būvniecības un apsaimniekošanas organizēšana, darbības ar lietiskajiem pierādījumiem, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem, personāla vadību un dokumentu pārvaldību.

 

Audita rezultātā tika konstatēts, ka Nodrošinājuma valsts aģentūrā izveidotā kvalitātes vadības sistēma ir efektīva un tā atbalsta iestādes noteikto mērķu sasniegšanu. Audita laikā konstatētas divas mazāk būtiskas neatbilstības, kā arī novērojumi un pilnveides iespējas, kuri tiks ņemti vērā, lai pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu, Aģentūras darbību kopumā un iegūtu ISO 9001:2015 sertifikātu.

Pozitīvi vērtējama Aģentūras darbinieku un auditoru savstarpējā sadarbība. Auditam noslēdzoties auditori atzinīgi novērtēja Aģentūras ieguldīto darbu kvalitātes vadības sistēmas izveidē un uzturēšanā, kā arī risku apzināšanā un novērtēšanā.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki saņēmuši Iekšlietu ministrijas apbalvojumus

Šodien, 2.maijā svinīgā sanāksmē par godprātīgu darbu, teicamiem darba rezultātiem un sakarā ar Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojumus iekšlietu sistēmas darbiniekiem. Tos saņēma arī čaklākie Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki.

Ar Iekšlietu ministrijas Zelta “Goda zīmi” tika apbalvots aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašuma pārvaldes Daugavpils daļas vadītājs Jurijs Kokins.

 

Ar Iekšlietu ministrijas Bronzas “Goda zīmi” tika apbalvoti aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Piedziņas nodaļas vadītājs Raivis Mālijs un Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas vadītājs Valters Jaundžeikars.

 

Iekšlietu ministrijas Goda rakstu saņēma aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas namu pārzinis Ainārs Skudra, Vidzemes daļas vecākā referente Ilona Božeņecka, Vidzemes daļas namu pārzine Žanna Kļaviņa-Stangaine, Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referente Žanna Šoldre, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Kola, Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Inese Širokova un Administratīvās nodaļas vecākā referente Kitija Pūne.

 

Ar Iekšlietu ministrijas Pateicību tika apbalvoti aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Ludzas daļas vecākais referents Imants Metlāns un Ludzas daļas tehniskais strādnieks Sergejs Makarovs.

 

Aģentūras kolektīvs sirsnīgi sveic visus apbalvotos. Mēs lepojamies ar Jums! 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu iznīcinājusi lielu daudzumu nelegālā alkohola

Nodrošinājuma valsts aģentūras izņemto lietu, piedziņas un materiāli tehniskā departamenta Izņemto lietu nodaļas un Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes darbinieki sadarbībā ar komersantu – SIA “ALL recycling” aizvadītajā nedēļā iznīcināja lielu daudzumu nelegālā alkohola. Kopumā tika iznīcināti 7403,5 litri šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku, kas izņemti divos kriminālprocesos.

Alkohols no plastmasas kannām un lieliem plastmasas konteineriem tika izliets kanalizācijā. Stikla pudeles, lai nebūtu jālej katra pa vienai, tikai “samīcītas” konteinerā ar liela traktora kausu. Kā jau ierasts, viss iznīcināšanas process tika arī filmēts, lai nerastos šaubas par to, ka viss alkohols tiešām ir iznīcināts.  

Nodrošinājuma valsts aģentūras Lielās talkas "maratons" turpinās arī Kurzemē

Arī Kurzemes reģiona Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki pēc ikdienas darbiem ir piedalījušies Lielajā Latvijas talkā. Liepājā, Zvejnieku alejā, kur atrodas aģentūras apsaimniekošanā esošā šautuve, tika sagrābtas pērnās lapas un rūpīgi iztīrīta arī pati šautuve.

Šautuvi ikdienā izmanto iekšlietu sistēmas struktūru darbinieki - gan policisti, gan robežsargi. Šautuvē savas šaušanas prasmes uzlabo arī Nacionālo bruņoto spēku karavīri.