Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi ieročus un munīciju

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs, aizvadītajā nedēļā, sadarbībā ar komersantu iznīcināja nelegālos ieročus. Kā jau parasti tas tika izdarīts Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā komisijas klātbūtnē. Iznīcināta tika arī gan administratīvajos, gan kriminālprocesos atsavinātā munīcija.

Visi ieroči, pirms tika izkausēti matālkausēšanas krāsnī, bija padarīti šaušanai nederīgi. Ar speciālu ierīci ikvienam ierocim tika saliekts stobrs, bet tas ierocis sadalīts sastāvdaļās. Šajā reizē tika iznīcināti 304 šaujamieroči – mašīnpistoles, medību bises, pneimatiskās un kaujas pistoles un revolveri. Arī šos ieročus iznīcināšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrai bija nodevusi Valsts policija gan administratīvo, gan kriminālprocesu ietvaros.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūrā jau otro reizi tika iznīcināta arī munīcija. 4523 dažāda veida un kalibra patronas tika sadedzinātas speciāli šim nolūkam projektētā un jau pārbaudītā metāla krāsnī. Visas patronas tika sadedzinātas komisijas klātbūtnē, slēgtā teritorijā, ievērojot visus nepieciešamos drošības noteikumus

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās energoefektivitātes projekta īstenošana vairākās iekšlietu sistēmas ēkās

Šogad Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantiem un ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ir uzsākusi energoefektivitātes paaugstināšanas darbus vairākās Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkās.

 

 Šobrīd būvdarbi notiek ēkās Cēsīs, Piebalgas ielā 89 (projekta Nr.4.2.1.2/17/I/030 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” ietvaros); Siguldā, Miera ielā 3 (projekta Nr.4.2.1.2/17/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti” ietvaros) un Olainē, Rīgas ielā 14 (projekta Nr.4.2.1.2/17/I/031 “Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā, energoefektivitāti” ietvaros).

Ēkās tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamie ēkas atjaunošanas pasākumi ar mērķi - uzlabot ēku siltumnoturību un pozitīvi ietekmēt energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā.

Atbilstoši katras ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumiem, galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir: logu, durvju un vārtu nomaiņa, ēkas ārsienu siltināšana, jumta siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, ēkas pamatu siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana, apgaismojuma sistēmas nomaiņa pret energoefektīvu LED apgaismojumu.

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu par dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2018.gada 17.septembrī pulksten 10.00 Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k- 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšanai, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, vispārīgās vienošanās un finanšu piedāvājuma projektos ietvertās prasības.
Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2018.gada 16.septembrim (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi@agentura.iem.gov.lv.
Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.
Sīkāka informācija pieejama -
http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās VUGD kompleksa celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā

Katru nedēļu Rīgā, Jaunpils ielā, kur norit Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvo telpu celtniecība, notiek būvsapulces. Būvsapulcēs piedalās Nodrošinājuma valsts aģentūras, VUGD, kā arī celtnieku un būvuzraugu pārstāvji. Šajās sanāksmēs tiek pārrunāti nedēļas laikā paveiktie un turpmāk plānotie darbi, apsekota jaunbūve, kā arī izanalizēti novēršamie trūkumi.

Šobrīd jaunbūvē turpinās ēkas fasādes apdare un siltināšana, kā arī torņa ārsienas mūrēšana. Auto garāžām tiek līmēta jumta virskārta, notiek ūdens noteku un zibensaizsardzības sistēmas montāža.

Ir jau izbūvēts ārējais gāzes vads un turpinās pievadceļu izbūve, uzsākta iekšpagalma bruģēšana. Iekštelpās turpinās apdares darbi - tiek montētas durvis un līmētas tapetes. Grīdu pamatnes izbūve telpās ir pabeigta un turpinās garāžās. Ir samontēti lielie vārti, pa kuriem turpmāk iebrauks un izbrauks ugunsdzēsēju glābēju mašīnas. 

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu Latgales reģionā iznīcinājusi kārtējo kontrabandas cigarešu kravu

24.augustā Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki iznīcināja 9 tūkstošus 497 cigarešu paciņas, vai precīzāk - kopsummā 189 tūkstošus 922 cigaretes, kuras Latvijā ievestas kontrabandas ceļā.

Nodrošinājuma valsts aģentūras Latgales reģiona darbinieki ar aģentūrai piederošo šķeldotāju SIA ALAAS sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Križevņiki" Rēzeknē iznīcināja šajā reģionā atsavinātās kontrabandas cigaretes. Cigaretes ievestas bez Latvijas valsts akcīzes markām no Krievijas un Baltkrievijas.

Iznīcinātās cigaretes pirms tam Nodrošinājuma valsts aģentūrai glabāšanā bija nodevuši Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas, kā arī Valsts policijas Preiļu, Ludzas un Rēzeknes iecirkņu policijas darbinieki.

Aģentūras 9. gadadiena

Pavisam nesen Nodrošinājuma valsts aģentūrai apritēja deviņi gadi. Kā jau ierasts, svinīgajā pasākumā pulcējās liels skaits aģentūras darbinieku. Savā uzrunā Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs pateicās ikvienam, kurš ar savu darbu ir veicinājis aģentūras darba atpazīstamību un godprātīgumu. Aģentūra šā gada laikā, pēc rūpīgi padarīta darba, ir saņēmusi Kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu.
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, sveicot aģentūras darbiniekus, uzsvēra Nodrošinājuma valsts aģentūras lielo nozīmi visas iekšlietu sistēmas darbā. Atbalsta funkcijas, ko veic Nodrošinājuma valsts aģentūra, atvieglo ikvienas iekšlietu sistēmas iestādes darbu, uzsvēra valsts sekretārs.
Svinīgajā pasākumā vairāki aģentūras darbinieki saņēma apbalvojumus par labi un izcili padarītu ikdienas darbu.

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu transportlīdzekļu pārvadāšanas un glabāšanas pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2018.gada 6.jūlijā pulksten 09.00, Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k- 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru transportlīdzekļu pārvadāšanas un glabāšanas pakalpojumu saņemšanai uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, iepirkuma līguma projektos ietvertās prasības.
Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2018.gada 5.jūlijam (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi@agentura.iem.gov.lv.
Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.
Sīkāka informācija pieejama -
http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

Nodrošinājuma valsts aģentūra ieguvusi ISO 9001 sertifikātu

2018. gada 11. maijā aģentūras kvalitātes vadības sistēma tika sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 9001:2015.
Šis sasniegums ir aģentūras darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka aģentūra ir efektīvi strādājusi, lai ieviestu, attīstītu un uzturētu kvalitātes vadības sistēmu. Atbilstība nepārtraukti pieaugošajām klientu prasībām pēc visaugstākā līmeņa kvalitātes ir vitāli nepieciešama ikvienas iestādes turpmākai izaugsmei jebkurā darbības nozarē. Aģentūra ir demonstrējusi savu tiekšanos pēc nepārtrauktas kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi sasniedzot sertifikāciju.

Par Aģentūras partneri sertifikācijas procesā tika izvēlēts Bureau Veritas Latvia.

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās VUGD depo būvniecība Rīgā, Jaunpils ielā

Jaunpils ielā, Rīgā, kur Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā tiek celts jaunais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo, darbi turpinās. Depo ēka jau ir pilnībā ieguvusi savu nākotnes izskatu.

Jaunceļamajai ēkai ir uzbūvēti visi četri projektā paredzētie stāvi un šobrīd notiek fasādes apdare un ēkas siltināšana. Apdarē tiek izmantoti paneļi, kuri ir tracionālajā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta krāsā. Šobrīd ir jau samontēts metālkonstrukciju karkass un jumta konstrukcijas ugunsdzēsības auto garāžās ,bet lielajā, četrstāvu korpusā - ielietas slīpētā betona gridas.

Otrajā stāvā notiek apmetuma darbi iekštelpās, bet trešajā stāvā tiek montēta ventilācija un elektrotīkli. Logu montāža ir uzsākta visā ēkā. Šobrīd jau ir pilnībā pabeigta jumta konstrukcija un arī jumta segums.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā turpinās semināri par jauno Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Nodrošinājuma valsts aģentūrā noticis jau trešais seminārs, kurā darbinieki iepazīstināti ar Eiropas Savienības vispārīgo datu regulu. Tā pieņemta jau 2016.gadā, bet pilnībā stāsies spēkā nākamnedēļ – 25.maijā.

Kā jau ierasts, šos seminārus vada Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi - juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas sistēmu analītiķis, sertificēts personas datu aizsardzības speciālists Armands Kreņģelis.

Pirmais seminārs notika Ezermalas ielā, otrais – Piedrujas ielā, bet šonedēļ trešais – Čiekurkalnā. Aģentūrai, gluži tāpat kā citām valsts iestādēm, kuras strādā ar personu datiem, būs jāgarantē jaunās regulas izpilde praktiskajā ikdienas darbā.