Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Divdesmit divas tonnas konfiscētā spirtu saturošā šķidruma tiks izmantotas telpu un virsmu dezinfekcijai

Kriminālprocesā izņemtais spirtu saturošais šķidrums, kas atrodas Nodrošinājuma valsts aģentūras glabāšanā, tiks nodots valsts un pašvaldību institūcijām telpu un virsmu dezinfekcijas nodrošināšanai.

Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, kurā noteikts pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 12.martā izdoto rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, jau šā gada 19.martā valdība atbalstīja iekšlietu ministra S. Ģirģena iniciatīvu koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības mazināšanai izmantot konfiscēto spirtu saturošo šķidrumu. Pirmo reizi konfiscētais spirtu saturošais šķidrums (3112,5 kg) tika piegādāts uzņēmumam “Madara Cosmetics”, kas sadarbībā ar SIA “L.Ē.V.” bez maksas pārstrādāja to par virsmu dezinfekcijas līdzekli.

Pamatojoties uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” eksperta atzinumu, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas laboratorijas skaidrojumu un Veselības inspekcijas atzinumu, kā arī, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā norādīto ieteikumu, ka virsmu apstrādi var veikt ar 70% spirta šķīdumu, pēc veiktajām pārbaudēm tika noskaidrots, ka 22 tonnas konfiscētā spirtu saturošā šķidruma, kas atrodas Nodrošinājuma valsts aģentūras glabāšanā, var tikt izmantotas telpu un virsmu dezinfekcijai ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, kad šo līdzekļu iegāde ir apgrūtinoša, neveicot pārstrādi. Lai to tālāk nodotu izmantošanai valsts un pašvaldību iestādēm, Nodrošinājuma valsts aģentūra iegādājās 5 l kannas, paletes un iepakošanas materiālu (plēvi).

Otrdien, 19.maijā, Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki nodrošināja aptuveni 8640 litru konfiscētā spirtu saturošā šķidruma safasēšanu 1728 kannās nodošanai Krīzes vadības centram tālākai rīcībai. Līdz šīs nedēļas beigām Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno nodrošināt vēl apmēram 6 tonnu konfiscētā spirtu saturošā šķidruma fasēšanu un nodošanu Krīzes vadības centram.

Tiks atjaunota klientu pieņemšana klātienē

No 22. maija Nodrošinājuma valsts aģentūrā tiks atjaunota klientu pieņemšana klātienē. Apmeklētāju pieņemšanas laiks darba dienās: no plkst. 8:00 līdz plkst. 11:30 un no 12:30 līdz 16:00.

Ņemot vērā valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa pagarināšanu līdz 9.jūnijam, aicinām ievērot nepieciešamos piesardzības pasākumus, būt atbildīgiem un izvērtēt nepieciešamību un riskus, apmeklējot klientu apkalpošanas centrus klātienē, un izmantot e-pakalpojumu iespējas valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

 

Konkurss uz Vidzemes reģionālās nodaļas vecākā referenta darbinieka amatu

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Vidzemes reģionālās nodaļas vecākā referenta darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:                                                                                                                         

 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • pieredze juridiskajā specialitātē (par priekšrocību tiks uzskatīts darbs valsts pārvaldē);
  • zināšanas civiltiesību un publisko iepirkumu jomā, administratīvajās tiesībās, normatīvo tiesību aktu projektu izstrādē un piemērošanā, izpratne par valsts pārvaldi;
  • pārzināt normatīvos aktus nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā;
  • prasme pielietot juridisko tehniku;
  • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās, prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • prasme patstāvīgi analizēt normatīvo aktu piemērošanu;
  • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 1.pakāpe), labas datora lietošanas prasmes (MS Office);

Amata pamatpienākumi:

 • izstrādāt privāttiesisko un publisko tiesību līgumu (nomas, patapinājumu, īres un citus ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītu līgumu) projektus;
 • sagatavot sarakstes dokumentu projektus ar privātpersonām, valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēm, tiesībaizsardzības institūcijām;
 • uzturēt attiecības ar sadarbības partneriem, pakalpojumu un preču piegādātājiem;
 • sagatavot debitoru pirmstiesas brīdinājumus un organizēt to nosūtīšanu;
 • atbilstoši nodaļas kompetencei pārstāvēt Nodrošinājuma valsts aģentūras intereses tiesvedības procesos;
 • piedalīties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora rīkojumu izveidoto komisiju un darba grupu darbā, kā arī Iekšlietu ministrijas izveidotajās darba grupās un komisijās.

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 900 euro, pēc pārbaudes laika 1000 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Vienības gatvē 11, Valkā;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

 

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 29.maijam ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829046 (darba dienās no 08:00 līdz 16:30).

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, tālr. 67829061, mail.

 

Izņemto lietu pārņemšana turpinās arī ārkārtas situācijas laikā

Arī ārkārtas situācijas laikā Nodrošinājuma valsts aģentūra, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, turpina veikt lietu pārņemšanu, izpildot lēmumus par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem (arestēto mantu) kriminālprocesos un izņemto mantu administratīvo pārkāpumu procesos.

Apkopojot informāciju par pārņemtajām mantām 2020.gada sākumā, var konstatēt, ka salīdzinājumā ar februāri, kad ārkārtas stāvoklis valstī vēl nebija izsludināts un tika veikta liela apjoma pārņemšana, šā gada aprīlī pārņemto lietu skaits ir pat palielinājies par 10%. Tiek novērots, ka arī ārkārtas situācijas izsludināšana valstī nav būtiski ietekmējusi pārkāpēju rīcību.

Februāra mēnesī lielā apjomā tika pārņemtas cigaretes (aptuveni 36 milj.) un spirtu saturošs šķidrums (aptuveni 12 t), bet aprīlī šie skaitļi ir bijuši ievērojami mazāki – aptuveni 5,6 milj. cigarešu un 0,6 t spirtu saturoša šķidruma. Savukārt aprīlī ir ievērojami pieaudzis pārņemto transportlīdzekļu skaits (februārī – 15, aprīlī – 69), kā arī pārņemtā šķidruma ar degvielai raksturīgu smaržu daudzums (februārī – aptuveni 1,8 t, aprīlī – aptuveni 60 t).

Šajā periodā Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pārņēmusi arī 796 kastes ar tabaku un 520 t biopolimēra.

Visu minēto mantu pārņemšanu un glabāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūra veic ar saviem resursiem, iesaistot iestādē pieejamo tehnisko bāzi un personālresursus.  

 

Foto: Valsts policija

Konkurss uz vakanto vecākā iepirkumu eksperta (ierēdņa) amatu (divas amata vietas)

Aicina pieteikties pretendentus uz vakanto Administratīvi–juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vecākā iepirkumu eksperta (ierēdņa) amatu (divas amata vietas) uz nenoteiktu laiku

Prasības amata pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikas, finanšu jomā, tiesību vai vadības zinību jomā;
 • praktiskā darba pieredze iepirkuma komisiju darbā un pieredze iepirkuma komisiju darba vadīšanā;
 • Publisko iepirkumu likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu pārzināšana un to normu praktiska pielietošana;
 • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2.pakāpe), labas datora lietošanas prasmes (MS Office);
 • augsta atbildības sajūta, komunikācijas prasmes un analītiska domāšana, prasme precīzi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās un prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • izpratne par valsts pārvaldi un iekšlietu nozari;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām.

 

Amata pamatpienākumi:

 • piedalīties Nodrošinājuma valsts aģentūras iepirkuma komisiju darbā vai vadīt tās;
 • publicēt ar iepirkumiem saistīto informāciju, ieskaitot informāciju par noslēgtajiem līgumiem, pircēja profilā, veicot informācijas pastāvīgu un savlaicīgu aktualizēšanu, nodrošinot tās atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt pircēja profilā un tīmekļvietnē pieejamās informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, veikt tās pastāvīgu uzraudzību;
 • nodrošināt iepirkumu un iepirkumu procedūru dokumentācijas izstrādi, pilnveidošanu un saglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • pastāvīgi nodrošināt iepirkumu procesa racionālu un efektīvu norisi.

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 1050 euro, pēc pārbaudes laika līdz 1200 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā;
 • pēc viena nostrādāta gada: veselības apdrošināšanu, papildu atvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu;
 • iespēju pilnveidot zināšanas un prasmes apmācībās.

 

Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt līdz 2020.gada 24.maijam, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu mail, tālrunis uzziņām 67829094 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30.

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālrunis 67829046, mail.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Infrastruktūras attīstības nodaļas vadītāja ierēdņa amatu

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Infrastruktūras attīstības nodaļas vadītāja ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:                                                                                                                    

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, projektu vadībā vai tiesību zinātnē (izglītība nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • pēdējo piecu gadu laikā vismaz divu gadu praktiskā darba pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un attīstības jomā, darbā ar īpašumtiesību sakārtošanu, kā arī attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;
 • pēdējo piecu gadu laikā vismaz 2 gadu pieredze vadošā amatā;
 • zināšanas valsts kustamās un nekustamās mantas pārvaldīšanas jomā, attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;
  • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās, prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • augsta atbildības sajūta, konceptuāla domāšana, orientācija uz rezultātu, plānošanas un organizēšanas prasmes;
  • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2. pakāpe), labas datora lietošanas prasmes (MS Office);
  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta otrās un trešās daļas prasībām (amata pildīšanai būs jāsaņem otrās kategorijas pielaide darbam ar valsts noslēpuma objektiem);
  • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Amata pamatpienākumi:

 • vadīt un koordinēt nodaļas darbu, kontrolēt nodaļai doto uzdevumu izpildi, kā arī koordinēt iekšlietu nozares nekustamo īpašumu attīstībā un pārvaldībā iesaistīto struktūrvienību darbu;
 • izstrādāt nodaļas budžetu un kontrolēt tā izpildi, kā arī līdzdarboties Nodrošinājuma valsts aģentūras budžeta plānošanas procesā;
 • apkopot informāciju, izvērtēt un sniegt priekšlikumus par iekšlietu nozares nekustamo īpašumu izmantošanas un attīstības iespējām, un jaunu infrastruktūras attīstības projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējām, kā arī par finansējuma avotiem to īstenošanai, sagatavot pārskatus;
 • nodrošināt iekšlietu nozares nekustamo īpašumu īpašumtiesību sakārtošanu;
 • piedalīties iekšlietu nozares politikas nekustamo īpašumu jomā un valsts materiālo rezervju jomā izstrādē, kā arī nepieciešamo pārskatu, normatīvo aktu un grozījumu tajos izstrādē, sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām politikas plānošanas dokumentos.

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 13.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 1400 euro, pēc pārbaudes laika 1678 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Ezermalas ielā 10B, Rīgā;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

 

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 24.maijam ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829094 (darba dienās no 08:00 līdz 16:30).

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, tālr. 67829061, personals@agentura.iem.gov.lv.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūrā noticis kvalitātes pārvaldības sistēmas otrais uzraudzības audits

Ceturtdien, 7.maijā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika kvalitātes pārvaldības sistēmas otrais uzraudzības audits, kuru veica SIA “Bureau Veritas Latvia” pārstāvji.

Audita laikā neatbilstības netika konstatētas, un auditori pozitīvi un atzinīgi novērtēja iestādes ieguldījumu kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšanā un pilnveidē, kā arī atzīmēja ieviesto novitāšu veiksmīgo risinājumu nozīmi.

Plašāka informācija par Nodrošinājuma valsts aģentūras kvalitātes vadības sistēmu atrodama:: Kvalitātes un risku pārvaldība

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic izņemtās mantas iznīcināšanu

29. aprīlī SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Rēzeknes novadā, Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu veica liela apjoma izņemtās mantas iznīcināšanu sešos kriminālprocesos.

Kopumā tika iznīcinātas 5279380 cigaretes un viens iepakojums ar cigaretēm "Premier".

 

Paziņojumi par izņemto mantu iznīcināšanu

 

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
/A. Sakse/

Turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ventspils VUGD

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina veikt energoefektivitātes paaugstināšanas darbus Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes, Ventspils daļas ēkā Inženieru ielā 1, Ventspilī.

Projektā paredzētie pamatdarbi ir pabeigti, un šobrīd jau tiek veikti teritorijas labiekārtošanas, atsevišķi apdares un kāpņu un lieveņu atjaunošanas darbi.

Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/033 “Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitāti” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.