Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Infrastruktūras attīstības nodaļas vadītāja ierēdņa amatu

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Infrastruktūras attīstības nodaļas vadītāja ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:                                                                                                                    

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, projektu vadībā vai tiesību zinātnē (izglītība nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • pēdējo piecu gadu laikā vismaz divu gadu praktiskā darba pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un attīstības jomā, darbā ar īpašumtiesību sakārtošanu, kā arī attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;
 • pēdējo piecu gadu laikā vismaz 2 gadu pieredze vadošā amatā;
 • zināšanas valsts kustamās un nekustamās mantas pārvaldīšanas jomā, attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;
  • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās, prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • augsta atbildības sajūta, konceptuāla domāšana, orientācija uz rezultātu, plānošanas un organizēšanas prasmes;
  • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2. pakāpe), labas datora lietošanas prasmes (MS Office);
  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta otrās un trešās daļas prasībām (amata pildīšanai būs jāsaņem otrās kategorijas pielaide darbam ar valsts noslēpuma objektiem);
  • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Amata pamatpienākumi:

 • vadīt un koordinēt nodaļas darbu, kontrolēt nodaļai doto uzdevumu izpildi, kā arī koordinēt iekšlietu nozares nekustamo īpašumu attīstībā un pārvaldībā iesaistīto struktūrvienību darbu;
 • izstrādāt nodaļas budžetu un kontrolēt tā izpildi, kā arī līdzdarboties Nodrošinājuma valsts aģentūras budžeta plānošanas procesā;
 • apkopot informāciju, izvērtēt un sniegt priekšlikumus par iekšlietu nozares nekustamo īpašumu izmantošanas un attīstības iespējām, un jaunu infrastruktūras attīstības projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējām, kā arī par finansējuma avotiem to īstenošanai, sagatavot pārskatus;
 • nodrošināt iekšlietu nozares nekustamo īpašumu īpašumtiesību sakārtošanu;
 • piedalīties iekšlietu nozares politikas nekustamo īpašumu jomā un valsts materiālo rezervju jomā izstrādē, kā arī nepieciešamo pārskatu, normatīvo aktu un grozījumu tajos izstrādē, sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām politikas plānošanas dokumentos.

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 13.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 1400 euro, pēc pārbaudes laika 1678 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Ezermalas ielā 10B, Rīgā;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

 

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 24.maijam ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829094 (darba dienās no 08:00 līdz 16:30).

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, tālr. 67829061, personals@agentura.iem.gov.lv.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūrā noticis kvalitātes pārvaldības sistēmas otrais uzraudzības audits

Ceturtdien, 7.maijā, Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika kvalitātes pārvaldības sistēmas otrais uzraudzības audits, kuru veica SIA “Bureau Veritas Latvia” pārstāvji.

Audita laikā neatbilstības netika konstatētas, un auditori pozitīvi un atzinīgi novērtēja iestādes ieguldījumu kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšanā un pilnveidē, kā arī atzīmēja ieviesto novitāšu veiksmīgo risinājumu nozīmi.

Plašāka informācija par Nodrošinājuma valsts aģentūras kvalitātes vadības sistēmu atrodama:: Kvalitātes un risku pārvaldība

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic izņemtās mantas iznīcināšanu

29. aprīlī SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Rēzeknes novadā, Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu veica liela apjoma izņemtās mantas iznīcināšanu sešos kriminālprocesos.

Kopumā tika iznīcinātas 5279380 cigaretes un viens iepakojums ar cigaretēm "Premier".

 

Paziņojumi par izņemto mantu iznīcināšanu

 

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
/A. Sakse/

Turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ventspils VUGD

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina veikt energoefektivitātes paaugstināšanas darbus Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes, Ventspils daļas ēkā Inženieru ielā 1, Ventspilī.

Projektā paredzētie pamatdarbi ir pabeigti, un šobrīd jau tiek veikti teritorijas labiekārtošanas, atsevišķi apdares un kāpņu un lieveņu atjaunošanas darbi.

Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/033 “Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitāti” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Veikti atjaunošanas darbi SUB reģionālās rotas telpās Daugavpilī

Ceturtdien, 23. aprīlī, notika veikto būvdarbu pieņemšana Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona (VP RRP KPP PPP SUB) Latgales reģionālās rotas un VP Latgales reģiona pārvaldes kartības policijas biroja Kinologu nodaļas telpās Lielā ielā 45, Daugavpilī.

Lai varētu sekmīgi realizēt ikdienas darbu, reģionālās rotas telpās veikts kosmētiskais remonts, inženiertīklu atjaunošana (kanalizācija, elektroinstalācija, apkure, ūdensvads, ventilācija), tika ierīkota mācību klase teorētiskajam nodarbībām, sporta zāle ikdienas treniņiem, ģērbtuves, ieroču glabāšanas telpas. Visas telpas aprīkotas ar ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju.

Latgales reģionālā rota aizņem ne visas šajā ēkā esošās telpas. Ēkā vēl atrodas VP LRP Daugavpils iecirknis, kurā tiek apkalpots viss Daugavpils reģions. Telpās, kuras tiek izmantotas, otrā kārtā plānots veikt kosmētisko remontu.

SUB personāls sniedz atbalstu pretterorisma reaģēšanas plānos, nodrošina sabiedrisko kārtību ārkārtas situācijās, meklē, vajā un aiztur bruņotus noziedzīgus grupējumus, kā arī veic patrulēšanu teritorijās ar paaugstinātu kriminogēno situāciju.

Turpinās būvdarbi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas ēkā

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina uzsāktos energoefektivitātes paaugstināšanas un ēkas atjaunošanas būvdarbus administratīvā ēkā Ķengaraga ielā 3-1, Rīgā, kur atrodas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (UCAK).

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, kuras ietvaros mācību process arī profesionālās izglītības iestādēs norisinās attālināti, ievērojot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, Nodrošinājuma valsts aģentūrai ir iespēja veikt būvdarbus, pat apsteidzot projektā paredzētos termiņus. Šobrīd darbi norit pēc plāna, aptuveni 30% no paredzētajiem darbiem ir jau pabeigti.

Pēc projekta īstenošanas uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/013 “Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti” tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

UCAK dibināta 2002.gadā un tās darbības mērķis ir sagatavot speciālistus darbam VUGD un citos ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestos un formējumos, kā arī iestādēs un komercsabiedrībās. Plašāka informācija par UCAK pieejama šeit: www.ucak.vugd.gov.lv.

 

“Albert Berner” ziedo roku dezinfekcijas līdzekli iekšlietu resorā strādājošiem

Piektdien, 17. aprīlī, SIA “Albert Berner” Nodrošinājuma valsts aģentūrai ziedoja roku dezinfekcijas līdzekli “Disinfectant” piecdesmit iepakojumus piecu litru kannās ar mērķi ierobežot un novērst tālāku vīrusa Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas laikā.

Saņemtie līdzekļi jau pirmdien tiks izsniegti Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm pēc nepieciešamības.

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsaka pateicību SIA “Albert Berner” par izrādīto iniciatīvu un atbalstu iekšlietu resorā strādājošiem Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

SIA “Albert Berner” nodarbojas ar sīkpiederumu, darbarīku un ķīmisku vielu tirdzniecību. Zīmolu “Berner” veiksmīgi pārstāv meitas kompānijas, izplatītāji un stratēģiskie partneri visā Eiropā un meitas uzņēmums Tālajos Austrumos.

Veikta ieroču un speciālo līdzekļu iznīcināšana

2020.gada martā Nodrošinājuma valsts aģentūra veica ieroču un speciālo līdzekļu iznīcināšanu.

Priekšmeti tika iznīcināti, izkausējot tos metāla pārstrādes krāsnī. Kopumā tika iznīcināti 735 dažāda veida ieroči un to sastāvdaļas un 71 dažāda veida speciālais līdzeklis.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra novēl gaišus svētkus!

Klausījos, brīnījos,
kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.

/latv.t.dz./