Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Veikti atjaunošanas darbi SUB reģionālās rotas telpās Daugavpilī

Ceturtdien, 23. aprīlī, notika veikto būvdarbu pieņemšana Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona (VP RRP KPP PPP SUB) Latgales reģionālās rotas un VP Latgales reģiona pārvaldes kartības policijas biroja Kinologu nodaļas telpās Lielā ielā 45, Daugavpilī.

Lai varētu sekmīgi realizēt ikdienas darbu, reģionālās rotas telpās veikts kosmētiskais remonts, inženiertīklu atjaunošana (kanalizācija, elektroinstalācija, apkure, ūdensvads, ventilācija), tika ierīkota mācību klase teorētiskajam nodarbībām, sporta zāle ikdienas treniņiem, ģērbtuves, ieroču glabāšanas telpas. Visas telpas aprīkotas ar ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju.

Latgales reģionālā rota aizņem ne visas šajā ēkā esošās telpas. Ēkā vēl atrodas VP LRP Daugavpils iecirknis, kurā tiek apkalpots viss Daugavpils reģions. Telpās, kuras tiek izmantotas, otrā kārtā plānots veikt kosmētisko remontu.

SUB personāls sniedz atbalstu pretterorisma reaģēšanas plānos, nodrošina sabiedrisko kārtību ārkārtas situācijās, meklē, vajā un aiztur bruņotus noziedzīgus grupējumus, kā arī veic patrulēšanu teritorijās ar paaugstinātu kriminogēno situāciju.

Turpinās būvdarbi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas ēkā

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina uzsāktos energoefektivitātes paaugstināšanas un ēkas atjaunošanas būvdarbus administratīvā ēkā Ķengaraga ielā 3-1, Rīgā, kur atrodas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (UCAK).

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, kuras ietvaros mācību process arī profesionālās izglītības iestādēs norisinās attālināti, ievērojot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, Nodrošinājuma valsts aģentūrai ir iespēja veikt būvdarbus, pat apsteidzot projektā paredzētos termiņus. Šobrīd darbi norit pēc plāna, aptuveni 30% no paredzētajiem darbiem ir jau pabeigti.

Pēc projekta īstenošanas uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/013 “Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti” tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

UCAK dibināta 2002.gadā un tās darbības mērķis ir sagatavot speciālistus darbam VUGD un citos ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestos un formējumos, kā arī iestādēs un komercsabiedrībās. Plašāka informācija par UCAK pieejama šeit: www.ucak.vugd.gov.lv.

 

“Albert Berner” ziedo roku dezinfekcijas līdzekli iekšlietu resorā strādājošiem

Piektdien, 17. aprīlī, SIA “Albert Berner” Nodrošinājuma valsts aģentūrai ziedoja roku dezinfekcijas līdzekli “Disinfectant” piecdesmit iepakojumus piecu litru kannās ar mērķi ierobežot un novērst tālāku vīrusa Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas laikā.

Saņemtie līdzekļi jau pirmdien tiks izsniegti Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm pēc nepieciešamības.

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsaka pateicību SIA “Albert Berner” par izrādīto iniciatīvu un atbalstu iekšlietu resorā strādājošiem Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

SIA “Albert Berner” nodarbojas ar sīkpiederumu, darbarīku un ķīmisku vielu tirdzniecību. Zīmolu “Berner” veiksmīgi pārstāv meitas kompānijas, izplatītāji un stratēģiskie partneri visā Eiropā un meitas uzņēmums Tālajos Austrumos.

Veikta ieroču un speciālo līdzekļu iznīcināšana

2020.gada martā Nodrošinājuma valsts aģentūra veica ieroču un speciālo līdzekļu iznīcināšanu.

Priekšmeti tika iznīcināti, izkausējot tos metāla pārstrādes krāsnī. Kopumā tika iznīcināti 735 dažāda veida ieroči un to sastāvdaļas un 71 dažāda veida speciālais līdzeklis.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra novēl gaišus svētkus!

Klausījos, brīnījos,
kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.

/latv.t.dz./

Nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana 2019. gadā

Iekšlietu ministrijas valdījumā un Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā 2019.gadā bija 252 nekustamā īpašuma kadastra objekti (neskaitot robežas joslas zemi, pierobežas ceļus un dažāda veida citas inženierbūves), tajā skaitā 671 būve 352 723 m² un zeme 143 ha platībā. Savukārt nomas lietošanā uz šo brīdi ir vairāk kā 100 objekti.

 

 

Tajā skaitā:

 • 47 dalītie īpašumi
 • 4 kopīpašumi
 • 35 atsavināmie kadastra objekti
 • 21 nojaucamā būve

 

Iekšlietu ministrijas valdījumā un Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanai 2019.gadā tika piešķirti  6 856 315 EUR (neskaitot maksu par komunālajiem pakalpojumiem), t.i. vidēji 1,62 EUR uz vienu būves kvadrātmetru mēnesī, t.sk. zemes nodokļa samaksai un nomas maksas segšanai (izņemot ilgtermiņa saistības).

No nekustamo īpašumu uzturēšanai 2019.gadā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem lielākās izmaksas tika veiktas nekustamā īpašuma uzturēšanai (t.i., uzkopšanai), ēku, telpu īrei un zemes nomai, kurināmā un enerģētisko (degviela) un citu materiālu iegādei.

 

Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas valdījumā un Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu dokumentācijas un īpašumtiesību sakārtošanu, 2019. gadā veikti šādi pasākumi:

 • izgatavoti topogrāfiskie plāni 2 nekustamo īpašumu objektiem;
 • izgatavoti zemes ierīcības projekti 29 nekustamo īpašumu objektiem;
 • izgatavotas 9 kadastrālās uzmērīšanas lietas;
 • zemesgrāmatā ierakstīti 95 nekustamie īpašumi;
 • veikta datu aktualizācija 10 zemesgrāmatu nodalījumos.

 

 1. gadā Nodrošinājuma valsts aģentūra turpināja piedāvāt telpu iznomāšanas pakalpojumus. Telpas visvairāk tika izmantotas dienesta viesnīcas (692) un viesnīcas (295) pakalpojumiem.

2019.gadā valsts robežas joslas uzturēšanai atsavināti 18 nekustamie īpašumi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un 57 nekustamie īpašumi gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu, kā arī 18 nekustamie īpašumi pierobežas ceļu izveidei.

 

Lai sekmētu efektīvu nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, 2019.gadā tika veikti nekustamo īpašumu optimizācijas pasākumi, izvērtējot nekustamo īpašumu noslodzi un to nepieciešamību iekšlietu resora iestāžu funkciju īstenošanai. Šo pasākumu rezultātā 2019.gadā atsavināti 5 nekustamo īpašumu objekti.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic lietisko pierādījumu iznīcināšanu

Ceturtdien, 2. aprīlī, Nodrošinājuma valsts aģentūra veica izņemtās mantas iznīcināšanu kriminālprocesā.

Kopumā tika iznīcināti 30 iepakojumi, kuros atradās pudeles ar šķidrumu. Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, iznīcināšanas procesa laikā tika piemēroti īpaši piesardzības pasākumi.

 

Paziņojumi par izņemto mantu iznīcināšanu

Konkurss uz Izņemto lietu nodaļas vecākā referenta (ierēdņa) amatu

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Izņemto lietu un piedziņas pārvaldes Izņemto lietu nodaļas vecākā referenta (ierēdņa) amatu (uz nenoteiktu laiku)

Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Izņemto lietu un piedziņas pārvaldes Izņemto lietu nodaļas uzdevums ir organizēt un nodrošināt kriminālprocesos izņemto lietisko pierādījumu (arestētās mantas) un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas (dokumentu) pieņemšanu glabāšanā, glabāšanu, nodošanu un iznīcināšanu.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs, komerczinībās, sociālās vai cilvēkrīcības zinātnēs;
 • pēdējo trīs gadu laikā vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze tiesībaizsardzības, tiesu varas vai Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs;
 • pārzināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas, krimināllietās izņemto lietisko pierādījumu un arestētās mantas darbību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās un prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • piemīt augsta atbildības sajūta, konceptuāla domāšana, orientācija uz rezultātu un plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2. pakāpe), labas datora lietošanas prasmes (MS Office);
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta otrās un trešās daļas prasībām. Amata pildīšanai būs jāsaņem otrās kategorijas pielaide valsts noslēpuma objektiem.

Amata pienākumi:

 • Nodrošināt un organizēt procesa virzītāja lēmuma par rīcību ar lietisko pierādījumu (arestēto mantu) un izņemto mantu (dokumentiem) izpildi;
 • Kontrolēt ar komersantiem noslēgto līgumu par administratīvo pārkāpuma lietās izņemto mantu un dokumentiem un lietiskajiem pierādījumiem krimināllietās un arestēto mantu pārņemšanu, glabāšanu un atdošanu nosacījumu ievērošanu un komersantu saņemto rēķinu apmaksas atbilstību un pamatotību;
 • Aprēķināt izdevumus un informēt procesa virzītājus par izdevumiem, kas saistīti ar lietisko pierādījumu un arestētās mantas glabāšanu, pārsūtīšanu, realizāciju vai iznīcināšanu vai izņemtās mantas nodošanu glabāšanā, glabāšanu un iznīcināšanu, lai minētos izdevumu iekļautu procesuālajos izdevumos.

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 950 euro, pēc pārbaudes laika līdz 1287 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Piedrujas ielā 20, Rīgā;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada. 13.aprīlim ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829046 darba dienās no 08:00 līdz 16:30.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālr. 67829697, personals@agentura.iem.gov.lv.

Vairāk par iestādi www.nva.iem.gov.lv

Pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai

Lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību, telpu uzkopšana tiek nodrošināta Aģentūrai pieejamo finanšu līdzekļu un līgumos noteiktajā apjomā, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus.

Lielākajā daļā Nodrošinājums valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) pārvaldīšanā esošo ēku telpu uzkopšanu nodrošina uzņēmumi, ar ko Aģentūrai iepirkuma procedūru rezultātā ir noslēgti pakalpojuma līgumi. Lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību, telpu uzkopšana tiek nodrošināta Aģentūrai pieejamo finanšu līdzekļu un līgumos noteiktajā apjomā, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus. Tāpat ēku daļās un telpās, kurās notiek apmeklētāju pieņemšana, tiek nodrošināta horizontālo virsmu, t.sk. kāpņu margu un durvju rokturu dezinfekcija. Vienlaikus ēkās apmeklētājiem redzamā vietā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi un informācija par pasākumiem Covid-19 izplatības mazināšanai. Roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļi ēkās ir izvietoti arī nodarbināto lietošanai. Lai nodrošinātu Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumu izpildi, tiek kontrolēts, lai sanitārajās telpās būtu pieejamas ziepes roku mazgāšanai tekošā ūdenī.

Ievērojot to, ka valstī tiek ieviesti arvien plašāki pasākumi un stingrāki ierobežojumi Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, Aģentūra sadarbībā ar uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem ir pārstrādājusi uzkopšanas programmas, palielinot telpu uzkopšanas un dezinfekcijas pasākumu intensitāti, ir apzinātas pakalpojumu sniedzēju iespējas nodrošināt šādu pakalpojumu apjomu. Jau šonedēļ visās Aģentūras pārvaldīšanā esošajās ēkās telpu uzkopšana tiek nodrošināta katru darba dienu, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus, un katru darba dienu tiek veikta arī visu horizontālo virsmu, kurām bieži pieskaras cilvēki, piemēram, kāpņu margu, durvju rokturu, lifta pogu utt. dezinfekcija.

Telpu uzkopšanas pakalpojuma sniedzēju rēķinu apmaksai Aģentūra lūgs papildus piešķirt nepieciešamos līdzekļus no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.14. apakšpunktu.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Natālija Rateniece

Nodrošinājuma valsts aģentūras

direktora vietniece,

Īpašumu, bruņojuma un materiālo

rezervju departamenta vadītāja

 

Uzsākti būvdarbi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas ēkā

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir uzsākusi būvdarbus energoefektivitātes paaugstināšanas un ēkas atjaunošanas pasākumus administratīvā ēkā Ķengaraga ielā 3-1, Rīgā, kur atrodas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (UCAK).

Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/013 “Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti” tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

Pēc projekta īstenošanas uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā.