Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu lielgabarīta kravu pārvadājumu pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2017.gada 30.maijā pulksten 10 Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k - 2, 207. kabinetā , saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu, notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru lielgabarīta un nestandarta kravas kraušanas un pārvadāšanas pakalpojumu saņemšanai, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, vispārīgās vienošanās un finanšu piedāvājuma projektos ietvertās prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2017.gada 29.maijam (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi mail.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.

Sīkāka informācija pieejama -

http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

Sāk darbu pie valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu uzlabošanas

Iedzīvotājiem ērti lietojamas, viegli uztveramas un mūsdienīgas – tādam jābūt valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēm. Lai sasniegtu šo mērķi, Valsts kanceleja strādā pie vienota pārvaldības risinājuma valsts iestāžu tīmekļvietnēm.

Lai iegūtu datus par lietotāju vajadzībām un izmantotu tos vietņu kompleksai uzlabošanai tuvākajos gados, Valsts kanceleja aicina sabiedrību iesaistīties un vērtēt valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes.

 

Ikviens lūgts aptaujas anketā atbildēt uz jautājumiem par to, vai izdevās atrast meklēto informāciju, cik daudz laika tas prasīja, vai atrastā informācija ir noderīga. Tāpat Valsts kanceleja aicina lietotājus novērtēt tīmekļvietnes struktūru, funkcionalitāti, dizainu un dažādus tajā piedāvātos servisus, piemēram, meklēšanas iespēju, teksta izmēra un krāsu kontrasta izvēlni, dažādus interaktīvos elementus, kā arī to, vai tīmekļvietne ir atbilstoša lietošanai mobilajās ierīcēs.

 

Aptaujas anketas pieejamas teju visās valsts iestāžu tīmekļvietnēs (vairāk nekā 90), un iespēja paust savu vērtējumu būs līdz šā gada 30. jūnijam.

 

Valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas projekta mērķis ir izstrādāt vienotu, centralizētu tīmkļvietņu pārvaldības risinājumu. Projekta idejas pamatā ir radīt ērti lietojamas tīmekļvietnes, kas veidotas pēc vienotiem pamatprincipiem, piedāvājot lietotājiem atpazīstamu vidi un funkcionalitāti.

 

Veicot 99 iestāžu aptauju 2016. gada rudenī, noskaidrots, ka teju puse (44,8 %) valsts iestāžu aktuālo saturu izvieto tehnoloģiski novecojušās tīmekļvietnēs (vecākas par 6 gadiem; vairāk nekā 11 % izstrādātas 2005. gadā vai vēl agrāk). Minētā aptauja norāda uz atšķirīgu pieeju tīmekļvietņu uzturēšanā – ap 54 % to nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs, 35 % to veic iestādes IT speciālisti, bet atlikušajai daļai izvēlēts cits risinājums. Sadrumstalotība vērojama arī IKT risinājumu izmitināšanā – aptuveni 30 % gadījumu iestāžu tīmekļvietnes atrodas uz iestādes serveriem, ap 50 % – ārējā datu centrā pie ārpakalpojuma sniedzēja, bet atlikusī daļa atrodas nozares ministrijas datu centrā vai tām izvēlēts cits izmitināšanas risinājums.

 

Jāpiebilst, ka pērn rudenī pieņemta ES Direktīva par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību, kuras prasības būs jāizpilda tuvāko gadu laikā.

 

Par tīmekļvietņu projekta īstenošanu līdzatbildīga ir arī Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsola izjauktas mēbeles, kas izgatavotas Itālijā pēc individuāla pasūtījuma

Nodrošinājuma valsts aģentūra paziņo par administratīvā pārkāpuma lietā Nr. AL-9523 izņemtās mantas - dažāda veida un izmēra kastes ar izjauktām mēbelēm, kas izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma ar Itālijas uzņēmuma “Meritalia” uzlīmēm uz kastēm rakstisku izsoli. Kastēs atrodas dažādu mēbeļu sastāvdaļas – elementi un furnitūra, kā arī rasējumi un mēbeļu izkārtojumu plāni. Izmantoti un izvēlēti dārgi, ekskluzīvi materiāli. Manta tiek realizēta tikai kā kopums. Izsoles sākumcena – 40000,00 EUR. Izsole notiks 2017.gada 23.maijā plkst. 10.00 Nodrošinājuma valsts aģentūras telpās Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīgā, 207.kabinetā.
Plašāka informācija par izsolāmo mantu un izsoles norisi pieejama Nodrošinājuma valsts aģentūras mājas lapas mantas realizācijas sadaļā - http://nva.iem.gov.lv/lat/mantas-realizacija.

Nodrošinājuma valsts aģentūra piedalījusies sociāli informatīvās kampaņas #ATKRĀPIES! organizēšanā

Šā gada martā notika Finanšu ministrijas Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta organizētā kampaņa pret krāpšanos. Pret krāpšanos jebkādā tās izpausmē – sākot no nodokļu nemaksāšanas, kontrabandas preču tirgošanas un arī pirkšanas, kontrafakta zīmju un viltotu izcelsmes valstu preču zīmju izmantošanas, preču lietošanas termiņa viltojuma līdz pat korupcijai valsts un pašvaldību iestādēs.

Kampaņas mērķis ir pievērst iedzīvotāju uzmanību tam, ka tikai kopīgi, gan nekrāpjoties pašiem, gan informējot tiesībsargājošās iestādes par jebkādiem krāpšanas gadījumiem, mēs varam ietekmēt sabiedrības un valsts labklājības izaugsmi gan šodien, gan arī ilgtermiņā.

Arī Nodrošinājuma valsts aģentūra aktīvi piedalījās šajā kampaņā gan ar informatīviem materiāliem, gan arī uzskatāmi foto un video materiālos demonstrējot, ka esam “pēdējā” instance, pēc kuras kontrabandas cigaretēm, alkoholam un degvielai “atpakaļceļa” uz Latvijas tirgu vairs nav. Arī kampaņas izstādei spējām sagādāt viltotos Nike sporta apavus, gan, jāatzīst, ja “sazāģētā” versijā.

Par savu ieguldījumu kampaņas organizēšanā Nodrošinājuma valsts aģentūra ir saņēmusi Finanšu ministrijas Valsts sekretāres Baibas Bānes parakstītu pateicības vēstuli, kurā cita starpā ir teikts: “Augsti novērtējam katras iestādes sniegto ieguldījumu, atsaucību un gatavību dalīties ar kampaņai nepieciešamo inventāru un informatīvo saturu. … Patiesi ceram, ka ar šo esam aizsākuši jaunu un labu tradīciju, kas iesakņosies sabiedrības ikdienā, lai kopīgi veidotu savu valsti par labāku un drošāku vietu mums, mūsu bērniem un nākamajām paaudzēm.”

Apbalvoti čaklākie Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki

3.maijā, sagaidot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis apbalvoja izcilākos un čaklākos iekšlietu sistēmas darbiniekus. Starp apbalvotajiem bija arī četri Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki.

Iekšlietu ministrijas Sudraba “Goda zīmi” saņēma Nodrošinājuma valsts aģentūras Finanšu un grāmatvedības pārvaldes vadītāja Anda Bebre.

Iekšlietu ministrijas Bronzas “Goda zīmi” saņēma Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašuma pārvaldes Daugavpils vecākā referente Mārīte Trofimova.

Ar iekšlietu ministrijas Pateicību tika apbalvota Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Personāla vadības sektora vadošā personāla speciāliste Ingrīda Orlova.

Ar iekšlietu ministrijas Pateicību tika apbalvots arī Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašuma, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta, Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzinis Vitālijs Soročenko.

Mēs lepojamies ar saviem kolēģiem un sveicam viņus, kā arī visus Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekus un viņu ģimenes svētkos!

Mums kopā viss izdosies!

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi kārtējās kontrabandas cigaretes

Nodrošinājuma valsts aģentūra atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, 28.aprīlī iznīcināja kārtējo partiju kontrabandas cigarešu.

Iznīcināšana notika SIA "Getliņi EKO" atkritumu poligonā „Getliņi” Rumbulā, Stopiņu novadā. Kā jau ierasts, cigaretes tika sasmalcinātas aģentūrai piederošajā šķeldotājā un pēc tam “iepūstas” poligona atkritumos.

Šoreiz tika iznīcinātas cigaretes, kuras Nodrošinājuma valsts aģentūrai glabāšanā līdz procesuālā lēmuma pieņemšanai bija nodevuši Latgales reģiona, kā arī Rīgas reģiona Latgales iecirkņa policisti un dažādas Latvijas tiesas. Daļu cigarešu bija konfiscējusi Valsts ieņēmu dienesta Muitas policija.

Kopumā šajā dienā tika iznīcinātas 32 tūkstoši 665 paciņas dažādu marku ( Premjer, Glamour, Fest, Bond, More, Winston, Bayron u.c) cigarešu.

Lielā talka – arī Nodrošinājuma valsts aģentūrā

Aizvadītās nedēļas nogalē – piektdienas pēcpusdienā Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki sakopa savas darba vietas apkārtni. Gan Ezermalas ielā, gan Piedrujas ielā tika grābtas pērnās lapas un savākti utilizēšanai sadzīves atkritumi.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu beigusi būvdarbus jaunajā Kuldīgas policijas iecirknī

2016. gada septembrī Kuldīgā, Jelgavas ielā 65 , bijušajā Lattelekom ēkā tika uzsākti vērienīgi pārbūves darbi, lai šo ēku pielāgotu policijas darba funkciju nodrošināšanai. Darbus, pēc Nodrošinājuma valsts aģentūras pasūtījuma, veica pilnsabiedrība “Konsorcijs RT-ALTE”. Šogad, aprīļa sākumā Kuldīgas novada Būvvaldes eksperti novērtēja izdarītos darbus un pieņēma ēku ekspluatācijā.

Ēkā veikti pārplānošanas un pārbūves darbi. Trīs no četrām garāžām pārveidotas par komfortabliem darba kabinetiem, otrā stāva kabineti izremontēti un pielāgoti policijas funkciju veikšanai. Otrajā stāvā izveidota semināru telpa, kā arī neliela virtuve darbinieku ērtībām.

Ēkā izbūvētas kameras aizturētajiem, gan uz pāris stundām, gan arī tiem, kuriem aizturēšanas laiks ir vairākas dienas. Ir arī neliels pastaigu laukums. Policistu vajadzībām ir gan atpazīšanas telpa, gan ieroču istaba un arī atpūtas telpas dežūrdaļas personālam. Jau darbojas video novērošanas kameras un serveru telpa. Ēkai nomainīti logi un atjaunota fasāde.

Tuvākajā laikā darbus pieņems arī iekšlietu sistēmas speciālisti. Pēc tam, kad ēkā tiks sakārtoti un pārbaudīti visi komunikācijas sakari, kabineti apmēbelēti, policisti varēs pārcelties no ļoti senās ēkas pilsētas centrā un jauno, visām Eiropas savienības prasībām atbilstošo ēku Jelgavas ielā.

Jaunceļamajā Ērgļu depo – jau spāru svētki

2016. gada 12.jūlijā Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA “Bazalts” par Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Ērgļu posteņa būvniecību Ērgļos, Rīgas ielā 20. Jau 3.augustā tika uzsākti būvniecības darbi, bet 20.oktobrī depo pamatos tika iemūrēta simboliskā “vēstījuma kapsula” nākamajām paaudzēm.

Darbi, kuru kopējās plānotās izmaksas ir 1miljons 10 tūkstoši 800 eiro, šobrīd turpinās saskaņā ar plānoto grafiku un pavisam nesen depo jaunbūvē jau bija redzams vainags – spāru svētku simbols.

Uz šodienu būvdarbi apjoms ir izpildīts 36% apjomā un apgūti līdzekļi 363 tūkstoši 768 eiro apjomā.

Ir pabeigti ugunsdzēsības torņa mūrēšanas darbi. Šāds tornis katram depo ir nepieciešams nevis vizuālā skaistuma dēļ, bet gan tādēļ, ka tajā tiek iemontēts speciāls mehānisms, kas paceļ šļūtenes, kuras ir izmantotas dzēšanas procesā un ir jāizžāvē.

Ir pabeigta monolīta betona pārseguma ierīkošana, logu montāža, šobrīd tiek veikta jumta siltumizolācija un seguma iestrāde, kā arī fasādes karkasa montāža. Vienlaikus turpinās iekšējo inženiertīklu – ventilācijas, elektrotīklu, vājstrāvas un kanalizācijas izbūve.

Jaunajā Ērgļu depo ir paredzētas darba vietas ne tikai Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem, bet arī Valsts policijas Ērgļu posteņa policistiem.

Foto - Vizemes TV, autors Uldis Indriksons

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi ieročus, kā arī speciālos līdzekļus

Otrdien, 4.aprīlī Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs likumā noteiktajā kārtībā komisijas klātbūtnē sadarbībā ar komersantu iznīcināja pirmo šā gada ieroču un speciālo līdzekļu partiju partiju.

 Šaušanai nederīgas, dezaktivētas, vispirms atvienojot koka un plastmasas detaļas, bet pēc tam izjaucot arī ieroču metāla detaļas, iznīcināšanai bija gatavas 362 vienības. Kā jau ierasts - gludstobra bises, pistoles, revolveri, karabīnes.

Šoreiz iznīcināti tika arī Otrā pasaules kara ieroči, vai pareizāk sakot - tas, kas no tiem palicis pāri. Valsts policijas Venspils policijas iecirkņa kriminālpolicijas darbinieki iznīcināšanai bija nodevuši kādā krimināllietā tā saucamajiem "melnajiem racējiem" konfiscētos ieročus - vācu mašīnpistoli, automātu un pat daļu mīnmetēja. Lai tos droši varētu likt kausējamajā krāsnī, no tiem vispirms bija jāizņem ierūsējušās patronas.  Visticamāk, šie ieroči atrasti Kurzemes katla rajonā.

Ieročus iznīcināšanai bija nodevušas Iekšlietu ministrijas struktūrvienības, pārsvarā – Valsts policija. Šoreiz tika iznīcinātas arī dezaktivētās speciālo līdzekļu daļas – bruņu ķiveres, bruņu vestes, roku dzelži un pat sapieru lāpstiņa. Kopumā 626 speciālo līdzekļu daļas, kuras vars nebija lietojamas tiek paredzētajiem nolūkiem.

 

Kā noteikts Ministru kabineta noteikumos, visas šīs detaļas tika iznīcinātas, izkausējot tās metāla kausēšanai paredzamajā krāsnī.