Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar Latvijas un ārzemju komersantiem iznīcinājusi nelegālo cigarešu ražotni

Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta darbinieki, sadarbībā ar komersantu, Valsts policijas darbiniekiem klātesot, iznīcinājuši vasarā Ogres novadā konfiscēto nelegālo cigarešu ražotni. Iznīcināšanas procesu šoreiz vēroja arī speciāli uz Latviju atbraukušais kādas slavenas cigarešu ražošanas firmas pārstāvis.

Cigarešu ražotne bija moderni izveidota un aprīkota ar visām nepieciešamajām iekārtām. Galvenais uzdevums iznīcinot šādas iekārtas ir panākt, lai tās deformējas tā, ka nebūtu iespējams vairs padarīt derīgas cigarešu ražošanai. Tā kā iekārtas ir ļoti masīvas un smagas, šoreiz tās nevarēja deformēt ar roku darba palīdzību.

Iekārtas tika paceltas lielā augstumā un mestas pret zemi. Līdz ar to, pāri palika tikai gruvešu kaudze. Ārzemju firmas pārstāvis, jautāts vai ir apmierināts ar rezultātu, viņš atbildēja, ka esot ļoti iespaidots un guvis pārliecību, ka ražotne ir tiešām iznīcināta

Iznīcināšanu, kā jau vienmēr, filmēja arī Nodrošinājuma valsts aģentūras drošības dienests.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu iznīcinājusi šā gada ieroču un munīcijas pēdējo partiju

Šogad Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas darbinieki šā gada laikā sadarbībā ar komersantu izkausējot metālliešanas krāsnī iznīcinājuši vairāk kā divus tūkstošus dažāda veida ieročus.

Ieroču iznīcināšanai ir vairāki iemesli – tiek ir izņemti gan administratīvajos procesos, gan kriminālprocesos, kā arī iedzīvotāji tos nodod Valsts policijas Atļauju sistēmas darbiniekiem, jo pašiem tie vairs nav nepieciešami.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo  rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, komisijas klātbūtnē, sadarbībā ar komersantu šo ieročus iznīcina.

 

Ieroči pirms sakausēšanas jau ir padarīti šaušanai nederīgi, jo to stobrus  speciālā spiedē. Šoreiz tika iznīcināti 496 šaujamieroči – pistoles, mašīnpistoles, bises, gāzes ieroči. Un tas ir samērā liels skaits, ja ņem vērā, ka pēdējā iznīcināšana bija tikai pirms diviem mēnešiem.

 

Nu jau kārtējo  reizi  Nodrošinājuma valsts aģentūrā tika iznīcināta arī munīcija. Šajā reizē speciāli izveidotā krāsnī tika iznīcinātas 4537 vienības un arī tas ir krietni vairāk nekā iepriekšējā reizē.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki piedalījušies Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju Industrijas dienā 2018

2018.gada 30.novembrī Iekšlietu ministrijā notika IeM Informācijas centra organizētā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) konference “Industrijas diena 2018”. IKT industrijas pārstāvji gan uzstājās ar prezentācijām divās paralēlās sesijās, gan arī rādīja jaunākos tehnoloģiju sasniegumus nelielā izstādē, kas bija sarīkota ministrijas kompleksa trešā stāva vestibilā.

SIA Tilde pētniecības un izstrādes direktors Raivis Skadiņš stāstīja par to, ka mākslīgais intelekts vairs nav fantastika, bet praktiski pielietojams visur, kur mašīnas dara nevis vairs fizisko darbu, bet gan intelektuālo, “mācoties” un veidojot savu zināšanu bāzi.

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta stāstīja par personas identitāti virtuālajā vidē un to, kā to palīdz izveidot LVRTC eParaksta risinājumi. Mobilais eParaksts kopā ar igauņu Smart-ID ir starp tehnisko risinājumu līderiem Eiropā. LVRTC arī strādā biometrijas izmantošanas virzienā, kam gan nepieciešamas izmaiņas likumdošanā.

Vairāk kā stunda konferences galvenajā zālē tika veltīta arī personas datu aizsardzības jautājumiem. Vispirms Nodrošinājuma valsts aģentūras sistēmu analītiķis Armands Kreņģelis nolasīja savu lekciju “Kas mainās valsts iestādēm un to darbiniekiem?”, kas jau ir zināma aģentūras un Iekšlietu ministrijas darbiniekiem. Pēc tam sekoja diskusija, kurā piedalījās konferences moderators Reinis Zitmanis, IeM IC priekšnieks Pjotrs Dorogovs, IeM IC IKT drošības pārvaldnieks Sergejs Kanteruks, Arturs Filatovs no SIA Data Security Solutions un Armands Kreņģelis. Diemžēl diskusijā nepiedalījās Datu valsts inspekcijas pārstāvji, no kuriem joprojām tiek gaidīta lielāka iesaiste vienkāršu un skaidru rekomendāciju izstrādē personas datu aizsardzībai dažādās dzīves jomās.

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās jaunā VUGD depo un administratīvās ēkas celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā 13

Aizvadītās nedēļas būvsapulcē, jaunceļamā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvās ēkas būvlaukumā piedalījās ne tikai celtnieku, VUGD, būvuzraugs, NVA atbildīgie darbinieki, bet arī Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs un viens no uzņēmuma Skonto Būve vadītājiem Ivars Millers.

Būvsapulcē, kā jau ierasts, tika apspriesta būvniecības gaita – uz šo brīdi izdarītie darbi, kā arī būvdarbu grafiks un objekta nodošana plānā paredzētajā laikā. Pēc sapulces visi tās dalībnieki devās iepazīties ar objektu klātienē, apskatot gan telpas, gan fasādi, pieguļošo teritoriju un piebraucamos ceļus.

 Šobrīd būvdarbi Jaunpils ielas objektā jau tuvojas noslēgumam. Turpinās mācību, sakaru un šļūteņu žāvēšanas torņa apdares darbi. Vēl ir jāpabeidz labiekārtošanas darbi – žoga izbūve un celiņu bruģēšana. Ir pabeigta bremzēšanas joslas no Ulmaņa gatves puses izbūve, kā arī pabeigti pārējie piebraucamie ceļi un ietves.

 

Šobrīd intensīvi turpinās iekštelpu apdares darbi. Tiek montētas torņa kāpņu konstrukcijas, kā arī tiek turpināta inženiertīklu izbūve.   

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi lielu partiju nelegālo ieroču un munīcijas

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, komisijas klātbūtnē, sadarbībā ar komersantu iznīcināja nelegālos, kā arī iedzīvotāju nodotos ieročus un munīciju.

Kā ierasts, pirms iznīcināšanas tika deformēti gan kriminālprocesos izņemtie, gan iedzīvotāju labprātīgi nodotie un arī tie ieroči, kas vairs nav derīgi dienesta lietošanai. Pēc deformācijas visi šie ieroči tika izkausēti metālkausēšanas krāsnī.  Šoreiz tika iznīcināti 527 šaujamieroči – pistoles, mašīnpistoles, bises, gāzes ieroči.

 Jau trešo reizi  Nodrošinājuma valsts aģentūrā tika iznīcināta arī munīcija. Šajā reizē speciāli izveidotā krāsnī tika iznīcināta 1061 patrona.

Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā apbalvoti labākie Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki

15.novembrī Iekšlietu ministrijā notika svinīgs pasākums, veltīts Latvijas proklamēšanas 100.gadadienai.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pēc svinīgās uzrunas apbalvoja iekšlietu sistēmas labākos darbiniekus. Apbalvojumus saņēma arī daudzi Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki.

Ministru prezidenta Pateicības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas – Krievijas valsts robežas demarkācijas komisijas darbā saņēma Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs un Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas projekta vadītājs Gunārs Liepiņš.

 

 

Iekšlietu ministrijas apbalvojumu Sudraba ”Goda zīme” saņēma   Ilze Rudzīte, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Valsts materiālo rezervju nodaļas vadītāja,

    

Iekšlietu ministrijas apbalvojumu Bronzas ”Goda zīme” saņēma

 Renārs Dišlers, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju     departamenta Īpašumu pārvaldes vadītāja vietnieks,

Alīna Bogdanova – Uzkliņģe, Administratīvi-juridiskā un    iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja,

Antoņina Virčenko, bijušo Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste;

 

Iekšlietu ministrijas Goda rakstus saņēma

Samanta Kovaļevska, Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Finanšu nodaļas vadītāja,

Zane Caune, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Vidzemes daļas vecākā referente,

Žanna Cimboreviča, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas vecākā referente,

Raitis Nora, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsults,

Klementīna Ručina, Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes Apgādes daļas poligrāfijas ražošanas tehniķe,

Edgars Trifanovs, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Ludzas daļas aprīkojuma inženieris;

 

Iekšlietu ministrijas Pateicības saņēma  

Vilis Pauliņš, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas projekta vadītājs,

Sarmīte Liepiniece, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzine,

Vita Smilteniece, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referente

Valdis Škapars, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas tehniskais strādnieks,

Anda Ozoliņa, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības sektora vadītāja,

Gatis Avotiņš, Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Finanšu nodaļas finansists,

Irina Prokofjeva, Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede. 

Kolēģi, mēs lepojamies ar Jums!

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās darbi Rīgā, Jaunpils ielas būvobjektā

Rīgā, Jaunpils ielā nu jau gandrīz gadu turpinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un administratīvās ēkas celtniecības darbi. Darbu gaitu un kvalitāti uzrauga Nodrošinājuma valsts aģentūra, kas ir šī objekta pasūtītājs.

Šobrīd ir pabeigti torņa ārsienu mūrēšanas darbi un tiek betonēti iekšējo kāpņu laukumi. Jau pabeigta arī pievadceļu asfaltēšana no Jaunpils ielas un Mazirbes ielas. Ir uzsākta bremzēšanas joslas izbūve no Ulmaņa gatves. Notiek teritorijas labiekārtošana – celiņu bruģēšana un teritorijas apzaļumošana. Ir pabaigti piebraucamie ceļi no Mazirbe un Jaunpils ielām.

Objekta iekšējās telpās turpinās inženiertīklu – gan ūdens apgādes, gan apkures, gan elektroinstalāciju un ventilācijas iekārtu izbūve. Turpinās arī iekšējie apdares darbi – alumīnija šūnu griestu montāža, flīzēšanas darbi, kā arī tiek līmētas un krāsotas tapetes.

Depo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automašīnu boksos ir izflīzēta remontzona.  

Nodrošinājuma valsts aģentūrā iznīcināti kriminālprocesa ietvaros atsavinātie optiskie tēmekļi

Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem iznīcināja 1998 savulaik nelikumīgi Latvijā ievestos optiskos tēmekļus.

Liels daudzums optisko tēmekļu, kas pēc Latvijas valsts likumdošanas ir stratēģiski nozīmīga krava, valstī tika ievesti bez likumā noteiktajiem pavaddokumentiem. Par šo faktu drošības iestādes uzsāka kriminālprocesu. Tā kā izmeklēšanas gaitā netika pierādīta kravas likumīga ievešana Latvija teritorijā, pēc izmeklēšanas beigām tika pieņemts procesuāls lēmums.

Kriminālprocesa ierosinātāji, tā arī nesaņemot apliecinājumu par tēmekļu likumīgu ievešanu, pieņēma lēmumu tos iznīcināt. Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki šo lēmumu izpildīja, optiskos tēmekļus mehāniski sabojājot. Lai  optiskos tēmekļus nevarētu izmantot, tika mehāniski deformēti to korpusi un likvidētas optiskās lēcas. Pēc tam šī, nu jau tikai metāla krava, tiks nodota utilizācijai.  

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi ieročus un munīciju

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs, aizvadītajā nedēļā, sadarbībā ar komersantu iznīcināja nelegālos ieročus. Kā jau parasti tas tika izdarīts Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā komisijas klātbūtnē. Iznīcināta tika arī gan administratīvajos, gan kriminālprocesos atsavinātā munīcija.

Visi ieroči, pirms tika izkausēti matālkausēšanas krāsnī, bija padarīti šaušanai nederīgi. Ar speciālu ierīci ikvienam ierocim tika saliekts stobrs, bet tas ierocis sadalīts sastāvdaļās. Šajā reizē tika iznīcināti 304 šaujamieroči – mašīnpistoles, medību bises, pneimatiskās un kaujas pistoles un revolveri. Arī šos ieročus iznīcināšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrai bija nodevusi Valsts policija gan administratīvo, gan kriminālprocesu ietvaros.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūrā jau otro reizi tika iznīcināta arī munīcija. 4523 dažāda veida un kalibra patronas tika sadedzinātas speciāli šim nolūkam projektētā un jau pārbaudītā metāla krāsnī. Visas patronas tika sadedzinātas komisijas klātbūtnē, slēgtā teritorijā, ievērojot visus nepieciešamos drošības noteikumus

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās energoefektivitātes projekta īstenošana vairākās iekšlietu sistēmas ēkās

Šogad Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantiem un ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ir uzsākusi energoefektivitātes paaugstināšanas darbus vairākās Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkās.

 

 Šobrīd būvdarbi notiek ēkās Cēsīs, Piebalgas ielā 89 (projekta Nr.4.2.1.2/17/I/030 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” ietvaros); Siguldā, Miera ielā 3 (projekta Nr.4.2.1.2/17/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti” ietvaros) un Olainē, Rīgas ielā 14 (projekta Nr.4.2.1.2/17/I/031 “Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā, energoefektivitāti” ietvaros).

Ēkās tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamie ēkas atjaunošanas pasākumi ar mērķi - uzlabot ēku siltumnoturību un pozitīvi ietekmēt energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā.

Atbilstoši katras ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumiem, galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir: logu, durvju un vārtu nomaiņa, ēkas ārsienu siltināšana, jumta siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, ēkas pamatu siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana, apgaismojuma sistēmas nomaiņa pret energoefektīvu LED apgaismojumu.