Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

VUGD Alūksnes daļas depo būvniecības projekta pabeigšana

Trešdien, 11. martā, Alūksnē svinīgi atklāts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļas jaunais garāžu bloks, kas ir Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā esošs Iekšlietu ministrijas nekustamais īpašums.

Svinīgajā atklāšanā piedalījās Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks Latvijā Džons Leslijs Kārvails, Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Signe Bole, VUGD priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs un ASV armijas Inženieru korpusa pārstāvji. 

 

Šis ir jau četrpadsmitais VUGD depo atjaunošanas projekts Latvijā, kuru īstenojuši ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs, ASV armijas Inženieru korpuss un VUGD.

 

Projektu realizēja ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs sadarbībā ar VUGD un ASV armijas Inženieru korpusu. Finansējums vairāk nekā 515 000 ASV dolāru apmērā tika nodrošināts ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programmas ietvaros.  Būvdarbus veica Latvijas būvniecības uzņēmums SIA „RCI Gulbene”. Nodrošinājuma valsts aģentūra ēkas atjaunošanas darbu laikā nodrošināja būvuzraudzību.

 

Projekta ietvaros tika demontēta esošā neizmantotā ēkas daļa, uzbūvēta jauna VUGD operatīvā transporta garāža (ar novietni trim operatīvajiem transportlīdzekļiem) ar automātiskajām durvīm un nobruģēta piebraucamā daļa pie ēkas. Veiktie uzlabojumi  turpmāk palīdzēs samazināt reaģēšanas laiku uz ārkārtas zvaniem.

 

Foto: VUGD

Pakalpojumu uzskaite 2019. gadā

Ir apkopota un publicēta pakalpojumu uzskaite par 2019. gadā sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Pakalpojums

Pieteikumu skaits

Izmantotie sakaru kanāli

Kavējumu skaits

Sūdzību skaits

Telpu izmantošana

1019

Klātienē - 741;
Elektroniski - 40;
Pa telefonu - 228;
Pa pastu - 10.

 0

0

Izņemtā transportlīdzekļa realizācija

 39

Pa faksu;
klātienē;
elektroniski.

 0

 0

Izņemtā transportlīdzekļa realizācija utilizācijai

 343

Pa faksu;
klātienē;
elektroniski.

 0

 0

Izņemtās mantas realizācija

 64

Pa faksu;
klātienē;
elektroniski.

 0

 0

Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iznīcināšana

 97

Pa pastu vai ar kurjeru (ierobežota pieejamība).

 0

 0

Izņemtā transportlīdzekļa atdošana

3512

 Klātienē.

 0

 0

Atteikšanās no izņemtā transportlīdzekļa

159 

 Klātienē;
 pa pastu.

 0

 0

Izņemtās mantas atdošana

 288

 Klātienē.

 0

 0

 

Pakalpojumu uzskaite

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic izņemtās mantas un lietisko pierādījumu iznīcināšanu

Ceturtdien, 5. martā SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligonā „Getliņi” (Rumbula, Stopiņu novads) Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu veica izņemtās mantas iznīcināšanas astoņās administratīvā pārkāpuma lietās un trīs kriminālprocesos.

Kopumā tika iznicināti 10 kartona iepakojumi, 1 kaste (6180 cigaretes), 4 maisi (1376 cigaretes), 114 paciņas ar cigaretēm un cigaretes uz 10 paletēm (4023740 cigaretes). Iznīcināto cigarešu markas: „Premjer”, „NZ Gold”, „NZ” , „PRINCE”, „Jin Ling”, „Marlboro”, „Richman”.

 

Paziņojumi par izņemto mantu iznīcināšanu

 

Konkurss uz vakanto amata vietu

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina pieteikties uz vakanto Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas jurista (ierēdņa) amatu

http://nva.iem.gov.lv/lat/darba-piedavajumi/juridiskas-nodalas-jurists-ierednis-uz-nenoteiktu-laiku

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra veikusi liela apjoma mantu pārņemšanu

Nodrošinājuma valsts aģentūra februārī ir veikusi liela apjoma mantu pārņemšanu, izpildot lēmumus par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem (arestēto mantu) kriminālprocesos un izņemto mantu administratīvo pārkāpumu procesos.

Kopējais pārņemto cigarešu skaits sasniedza 38 162 630  cigaretes, pārņemtā alkohola daudzums – 11 792,55 litrus. Bez tam tika demontēta un pārņemta līdz šim lielākā atklātā nelegālo cigarešu ražotne. Ražošanas iekārtu kopējais svars pārsniedza  24 000 kg. Visu minēto mantu pārņemšanu un glabāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūra veic ar saviem resursiem, iesaistot iestādē pieejamo tehnisko bāzi un personālresursus.

 

Papildus Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pārņēmusi arī tabaku – 264 kastes (36960 kg) un 13 transportlīdzekļus. Vēl līdz februāra beigām ir ieplānots pārņemt 12 409 979 cigaretes.

 

Aģentūra izsaka pateicību sadarbības partneriem – tiesībsargājošajām iestādēm – , kuri, veicot mantas izņemšanu, to iepako un pielieto atbilstošus drošības līdzekļus, nodrošinot ātrāku un efektīvāku mantas pārņemšanas procesu.

 Foto: Valsts policija

 

Seminārs „Saskarsmes meistarība un prakse komunikācijas kompetencēs”

Trešdien, 26. februārī Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki piedalījās seminārā „Saskarsmes meistarība un prakse komunikācijas kompetencēs”.

Mācību mērķis ir dot iespēju to dalībniekiem paaugstināt profesionālās iemaņas saskarsmē un komunikācijā, apzinot dažādas metodes, nostiprinot tās praktiski ar dažādiem vingrinājumiem, kuri sniedz iespēju uzlabot darba, savstarpējās komunikācijas produktivitāti, prasmi sadarboties, veidot attiecības ar līdzcilvēkiem, attīstot savu/uzņēmuma paštēlu, pašapziņu un pašvērtējumu.

 

Semināra dalībnieki varēja mācīties, kā attīstīt spēju viegli veidot attiecības ar cilvēkiem, attīstīt spēju klausīties, izprast sadarbības, atbildības, uzticēšanās nozīmīgumu saskarsmē, attīstīt spēju klusēt, kad jāklusē un runāt, kad jārunā, gūt izpratni par saskarsmes stiliem un veidiem, to pielietošanu dažādās situācijās, izprast dažādu personības tipu komunikācijas stilus un to vēstījumus, gūt izpratni par savu un citu cilvēku reakcijām, uzvedību, uztveri, pilnveidot prasmes sarunu veidošanā, izprast hierarhijas jeb vadītāju un padoto attiecību veidošanas principus, attīstīt spēju ieraudzīt manipulācijas un spekulācijas, iegūt pārliecību par efektīvas saskarsmes un komunikācijas nozīmīgumu.

 

Semināru vadīja Laila Majore – praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar 20 gadu pieredzi apmācību vadīšanā un konsultēšanā.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras projekti ERAF darbības programmas ietvaros

2018.-2020.gadā Nodrošinājuma valsts aģentūra īstenojusi piecu ēku Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) veikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā.

ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ir iesniegti 12 projektu iesniegumi valsts ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

 

Līdz 2020.gada februārim ekspluatācijā ir pieņemti ERAF projektu 5 objekti:

 

- 2018.gadā ERAF projekta Nr.4.2.1.2/17/I/026 „Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti” ietvaros pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbi un pieņemts ekspluatācijā objekts Miera ielā 3, Siguldā, kuru izmanto Valsts policijas struktūrvienība;

 

- ERAF projekta Nr.4.2.1.2/17/I/030 „Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” ietvaros Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa lietošanā nodotās administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi 2019. gada augustā un ēka pieņemta ekspluatācijā. Ēka ir pieteikta skatē „Gada labākā būve Latvijā 2019” nominācijāPārbūve”. 

 

- Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/012 „Paaugstināt valsts ēkas Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti” ietvaros 2019.gada decembra sākumā ekspluatācijā tika pieņemta Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa lietošanā nodotā ēka, kurā Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu veica energoefektivitātes uzlabošanas darbus.

 

- Savukārt 2019. gada beigās Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi Valsts policijas lietošanā nodotās ēkas Gulbenē, energoefektivitātes paaugstināšanas, apkures sistēmas atjaunošanas un citus nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus. Ēkas atjaunošanas darbi veikti projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011 „Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” ietvaros.

 

- 2020.gada sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi arī Olaines ugunsdzēsības depo ēkas atjaunošanas darbus, ēka tika pieņemta ekspluatācijā. Ēkas atjaunošanas darbi veikti projekta Nr.4.2.1.2/17/I/031 „Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā energoefektivitāti” ietvaros.

 

Vairākos objektos veicamo darbu aizkavēšanos aizkavēja dažādi apstākļi, piemēram, vecu ēku būvniecības procesā atklājās iepriekš neparedzēti papildu būvdarbi un nepieciešamība rast jaunus būvprojekta risinājumus un realizēt izmaiņas.

 

ERAF projektu ietvaros pēc veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem ir uzlabojusies ēku siltumnoturība, kas pozitīvi ietekmē energoresursu efektīvu izmantošanu, uzlabo amatpersonu un darbinieku darba apstākļus, kā arī uzlabo ēku ārējo izskatu.

 

Atvērto durvju dienas 2020

Šogad Atvērto durvju dienu pasākumos pirmo reizi piedalās arī Nodrošinājuma valsts aģentūra!

Pasākuma plānotais saturs

Šā gada 2. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00 tiek plānota ekskursija jauniešu grupai (līdz 20 cilv.) Nodrošinājuma valsts aģentūras ēkā  Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-2 (galvenais birojs) pēc īpaši izstrādāta maršruta, kas paver iespēju iepazīties ar NVA darbību (saistošā veidā). Vēlāk tiek plānots izbraukums uz nodaļām un stāvlaukumiem (aktivitāte ārpus telpām), nedaudz atklājot arī nodarbināto ikdienas pienākumus klātienē, ekskursijas beigās iecerēta izklaidējoša aktivitāte ar praktiskiem uzdevumiem, noskaidrojot, kāds ir jauniešu ieguvums no pasākuma. Paredzētas arī pārsteiguma balvas par izrādīto interesi un aktivitāti.

Pieteikšanās

Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot apmeklētāju sarakstu uz mail līdz 31.martam.

Valsts pārvaldes Atvērto durvju dienas 2020

Šogad valsts pārvaldes Atvērto durvju dienas norisināsies no 1. līdz 3. aprīlim, aicinot bērnus, jauniešus un citus interesentus uzzināt, kādas brīvības mums katram ir mūsu valstī un kā tās ikdienā iespējo valsts pārvaldes iestādes. ADD tēmturis šogad ir #atvērtāpārvalde

https://www.atvertodurvjudiena.lv/institution/nodrosinajuma-valsts-agentura/#nodro%C5%A1in%C4%81juma-valsts-a%C4%A3ent%C5%ABra

 

Lekcija par draudzīgu IT drošību

20.februārī Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki piedalījās apmācībās „Draudzīga IT drošība 2020” par kiberhigiēnas jautājumiem atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likuma prasībām.

Lekciju par draudzīgu drošību virtuālajā vidē lasīja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV) attīstības projektu vadītājs Egīls Stūrmanis, kas Nodrošinājuma valsts aģentūrā dalījās ar savām zināšanām un pieredzi par drošību un kultūru virtuālajā vidē arī iepriekšējos gados.

Lekcijas ietvaros darbiniekiem tika atgādināts par IT drošības likumu, apdraudējumiem virtuālajā vidē („ļaunatūra”), kiberdrošības jautājumu, informācijas resursu pareizu aizsargāšanu, elektroniskā pasta drošību, viltus ziņām interneta vidē, rīcību ar datu nesējiem. Mācību laikā darbinieki uzzināja, kādai būtu jābūt labajai praksei (atbildība un rīcība), kādos jautājumos darbā var palīdzēt IT speciālists, kā arī par atbalstu, kuru darba vietā var sniegt vadība un  drošības pārvaldnieks. Mācību dalībnieki bija arī aicināti anonīmi aizpildīt aptauju digitālā veidā, lai noskaidrotu viņu viedokli par IT drošību  darba vidē, kas vēlāk varētu palīdzēt saprast, ar kādām problēmām visbiežāk nākas sastapties attiecīgajā darba vietā, kā veiksmīgāk novērst incidentus.

Mācībās kopumā piedalījās 199 cilvēki:  Nodrošinājuma valsts aģentūra – 134, Iekšlietu ministrija – 55, IeM Veselības un sporta centrs – 10.

Izsludināts konkurss uz divām vakancēm

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Infrastruktūras attīstības nodaļas vecākā referenta (darbinieka) amatu (uz nenoteiktu laiku) un Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas vecākā referenta amatu (uz nenoteiktu laiku)

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Infrastruktūras attīstības nodaļas vecākā referenta (darbinieka) amats (uz nenoteiktu laiku)

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas vecākā referenta amats (uz nenoteiktu laiku)

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 23.februārim ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67219255 darba dienās no 08:00 līdz 16:30.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālr. 67829697, mail.