Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Seminārs „Saskarsmes meistarība un prakse komunikācijas kompetencēs”

Trešdien, 26. februārī Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki piedalījās seminārā „Saskarsmes meistarība un prakse komunikācijas kompetencēs”.

Mācību mērķis ir dot iespēju to dalībniekiem paaugstināt profesionālās iemaņas saskarsmē un komunikācijā, apzinot dažādas metodes, nostiprinot tās praktiski ar dažādiem vingrinājumiem, kuri sniedz iespēju uzlabot darba, savstarpējās komunikācijas produktivitāti, prasmi sadarboties, veidot attiecības ar līdzcilvēkiem, attīstot savu/uzņēmuma paštēlu, pašapziņu un pašvērtējumu.

 

Semināra dalībnieki varēja mācīties, kā attīstīt spēju viegli veidot attiecības ar cilvēkiem, attīstīt spēju klausīties, izprast sadarbības, atbildības, uzticēšanās nozīmīgumu saskarsmē, attīstīt spēju klusēt, kad jāklusē un runāt, kad jārunā, gūt izpratni par saskarsmes stiliem un veidiem, to pielietošanu dažādās situācijās, izprast dažādu personības tipu komunikācijas stilus un to vēstījumus, gūt izpratni par savu un citu cilvēku reakcijām, uzvedību, uztveri, pilnveidot prasmes sarunu veidošanā, izprast hierarhijas jeb vadītāju un padoto attiecību veidošanas principus, attīstīt spēju ieraudzīt manipulācijas un spekulācijas, iegūt pārliecību par efektīvas saskarsmes un komunikācijas nozīmīgumu.

 

Semināru vadīja Laila Majore – praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar 20 gadu pieredzi apmācību vadīšanā un konsultēšanā.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras projekti ERAF darbības programmas ietvaros

2018.-2020.gadā Nodrošinājuma valsts aģentūra īstenojusi piecu ēku Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) veikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā.

ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ir iesniegti 12 projektu iesniegumi valsts ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

 

Līdz 2020.gada februārim ekspluatācijā ir pieņemti ERAF projektu 5 objekti:

 

- 2018.gadā ERAF projekta Nr.4.2.1.2/17/I/026 „Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti” ietvaros pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbi un pieņemts ekspluatācijā objekts Miera ielā 3, Siguldā, kuru izmanto Valsts policijas struktūrvienība;

 

- ERAF projekta Nr.4.2.1.2/17/I/030 „Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” ietvaros Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa lietošanā nodotās administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi 2019. gada augustā un ēka pieņemta ekspluatācijā. Ēka ir pieteikta skatē „Gada labākā būve Latvijā 2019” nominācijāPārbūve”. 

 

- Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/012 „Paaugstināt valsts ēkas Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti” ietvaros 2019.gada decembra sākumā ekspluatācijā tika pieņemta Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa lietošanā nodotā ēka, kurā Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu veica energoefektivitātes uzlabošanas darbus.

 

- Savukārt 2019. gada beigās Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi Valsts policijas lietošanā nodotās ēkas Gulbenē, energoefektivitātes paaugstināšanas, apkures sistēmas atjaunošanas un citus nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus. Ēkas atjaunošanas darbi veikti projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011 „Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” ietvaros.

 

- 2020.gada sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi arī Olaines ugunsdzēsības depo ēkas atjaunošanas darbus, ēka tika pieņemta ekspluatācijā. Ēkas atjaunošanas darbi veikti projekta Nr.4.2.1.2/17/I/031 „Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā energoefektivitāti” ietvaros.

 

Vairākos objektos veicamo darbu aizkavēšanos aizkavēja dažādi apstākļi, piemēram, vecu ēku būvniecības procesā atklājās iepriekš neparedzēti papildu būvdarbi un nepieciešamība rast jaunus būvprojekta risinājumus un realizēt izmaiņas.

 

ERAF projektu ietvaros pēc veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem ir uzlabojusies ēku siltumnoturība, kas pozitīvi ietekmē energoresursu efektīvu izmantošanu, uzlabo amatpersonu un darbinieku darba apstākļus, kā arī uzlabo ēku ārējo izskatu.

 

Atvērto durvju dienas 2020

Šogad Atvērto durvju dienu pasākumos pirmo reizi piedalās arī Nodrošinājuma valsts aģentūra!

Pasākuma plānotais saturs

Šā gada 2. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00 tiek plānota ekskursija jauniešu grupai (līdz 20 cilv.) Nodrošinājuma valsts aģentūras ēkā  Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-2 (galvenais birojs) pēc īpaši izstrādāta maršruta, kas paver iespēju iepazīties ar NVA darbību (saistošā veidā). Vēlāk tiek plānots izbraukums uz nodaļām un stāvlaukumiem (aktivitāte ārpus telpām), nedaudz atklājot arī nodarbināto ikdienas pienākumus klātienē, ekskursijas beigās iecerēta izklaidējoša aktivitāte ar praktiskiem uzdevumiem, noskaidrojot, kāds ir jauniešu ieguvums no pasākuma. Paredzētas arī pārsteiguma balvas par izrādīto interesi un aktivitāti.

Pieteikšanās

Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot apmeklētāju sarakstu uz mail līdz 31.martam.

Valsts pārvaldes Atvērto durvju dienas 2020

Šogad valsts pārvaldes Atvērto durvju dienas norisināsies no 1. līdz 3. aprīlim, aicinot bērnus, jauniešus un citus interesentus uzzināt, kādas brīvības mums katram ir mūsu valstī un kā tās ikdienā iespējo valsts pārvaldes iestādes. ADD tēmturis šogad ir #atvērtāpārvalde

https://www.atvertodurvjudiena.lv/institution/nodrosinajuma-valsts-agentura/#nodro%C5%A1in%C4%81juma-valsts-a%C4%A3ent%C5%ABra

 

Lekcija par draudzīgu IT drošību

20.februārī Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki piedalījās apmācībās „Draudzīga IT drošība 2020” par kiberhigiēnas jautājumiem atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likuma prasībām.

Lekciju par draudzīgu drošību virtuālajā vidē lasīja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV) attīstības projektu vadītājs Egīls Stūrmanis, kas Nodrošinājuma valsts aģentūrā dalījās ar savām zināšanām un pieredzi par drošību un kultūru virtuālajā vidē arī iepriekšējos gados.

Lekcijas ietvaros darbiniekiem tika atgādināts par IT drošības likumu, apdraudējumiem virtuālajā vidē („ļaunatūra”), kiberdrošības jautājumu, informācijas resursu pareizu aizsargāšanu, elektroniskā pasta drošību, viltus ziņām interneta vidē, rīcību ar datu nesējiem. Mācību laikā darbinieki uzzināja, kādai būtu jābūt labajai praksei (atbildība un rīcība), kādos jautājumos darbā var palīdzēt IT speciālists, kā arī par atbalstu, kuru darba vietā var sniegt vadība un  drošības pārvaldnieks. Mācību dalībnieki bija arī aicināti anonīmi aizpildīt aptauju digitālā veidā, lai noskaidrotu viņu viedokli par IT drošību  darba vidē, kas vēlāk varētu palīdzēt saprast, ar kādām problēmām visbiežāk nākas sastapties attiecīgajā darba vietā, kā veiksmīgāk novērst incidentus.

Mācībās kopumā piedalījās 199 cilvēki:  Nodrošinājuma valsts aģentūra – 134, Iekšlietu ministrija – 55, IeM Veselības un sporta centrs – 10.

Izsludināts konkurss uz divām vakancēm

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Infrastruktūras attīstības nodaļas vecākā referenta (darbinieka) amatu (uz nenoteiktu laiku) un Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas vecākā referenta amatu (uz nenoteiktu laiku)

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Infrastruktūras attīstības nodaļas vecākā referenta (darbinieka) amats (uz nenoteiktu laiku)

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas vecākā referenta amats (uz nenoteiktu laiku)

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 23.februārim ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67219255 darba dienās no 08:00 līdz 16:30.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālr. 67829697, mail.

 

 

 

 

Konkurss par transportlīdzekļu riepu piegādi

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno organizēt konkursu par transportlīdzekļu riepu piegādi Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2020. gada 20.februārī plkst. 13.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu “Transportlīdzekļu riepu piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem”.

 

Apspriedē tiks izskatītas tehniskajā specifikācijā un nolikumā ietvertās prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2020.gada 20.februārim plkst.10:00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija būs pieejama pircēja profilā pie attiecīgās apspriedes dokumentācijas.

 

Sīkāka informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/33783

 

Ēnu diena Nodrošinājuma valsts aģentūrā

Trešdien, 12. februārī Nodrošinājuma valsts aģentūrā norisinājās Ēnu dienas pasākums, kura ietvaros skolēni ēnoja trīs amatu pārstāvjus Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamentā (Rīgā), un vienu – Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Kurzemes reģionālā nodaļā (Liepājā).

Skolēniem bija iespēja iepazīt Nodrošinājuma valsts aģentūras darbību, satikt un aprunāties ar iestādes direktoru Ēriku Ivanovu, apmeklēt izņemto transportlīdzekļu stāvlaukumus, izņemtās mantas noliktavas, kā arī klātienē apskatīt vietu, kur nesen ir atklāta un likvidēta nelegāla cigarešu ražotne (viena no lielākajām nelegālo cigarešu ražotnēm Latvijas vēsturē). Skolēni apskatīja transportlīdzekļus no negadījumu vietām uz ceļiem (arī ar letālām sekām), detalizēti iepazina procesu, kas notiek, ja autovadītājs brauc reibumā un pārkāpj likumu. Viena no ēnām” bija pat mērojusi garo ceļu no Daugavpils, lai ēnotu Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku Rīgā.

Kurzemes reģionālajā nodaļā (Liepājā) tika ēnots nodaļas vadītājs, viņa ēna” klātienē novēroja ikdienas darbu, kas saistīts ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesiem.

Aģentūras darbinieku ēnām” bija iespēja uzzināt, kāda izglītība un iemaņas ir nepieciešamas, lai strādātu Nodrošinājuma valsts aģentūrā. Direktors atzīmēja, ka aģentūras darba lauks ir ļoti plašs, ir nepieciešami dažādu profesiju pārstāvji, ka arī aicināja jauniešus nākotnē pievienoties aģentūras kolektīvam.

Pateicamies mūsu  ēnām” par interesi un lieliski pavadītu dienu un gaidām mūsu pulkā!

 

Izmaiņas defektu pieteikšanas kārtībā

Aģentūra informē, ka no 2020.gada 12.februāra mainās aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos konstatēto defektu pieteikšanas kārtība.

Turpmāk defektus (incidentus) jāpiesaka Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Pakalpojumu dienestam:

  • rakstot uz e-pastu mail , vai

  • zvanot pa tālruni 672 19111.

Turpmāk pieteicējs, sūtot defektu pieteikumu uz iepriekš lietotajiem e-pastiem, saņems automātisku paziņojumu par to, ka mainījusies defektu pieteikšanas kārtība un nosūtītais defekta pieteikums NAV REĢISTRĒTS.

Savukārt par konstatētajiem defektiem nekustamajos īpašumos, kurus apsaimnieko VAS ”Valsts nekustamie īpašumi”, lūdzam sazināties ar VAS VNĪ atbalsta dienestu pa e-pastu mail vai tālruni 80002000. Tas it īpaši attiecas uz sekojošiem objektiem:

  • Čiekurkalna 1.līnija 1 un Gaujas iela 15, Rīga

  • Matīsa iela 9 un 11, Rīga

  • Rūdolfa iela 5, Rīga

  • Kr.Valdemāra iela 1A, Rīga

 

Atgādinām, ka defekts ir neplānota, pēkšņa, ārkārtas vai avārijas situācija, kas prasa steidzamu vai nekavējošu reakciju (lokalizāciju, novēršanu) utt. Piemēram, telpas kosmētiskais remonts nav defekts, šādi darbi ir plānojami un piesakāmi vispārējā kārtībā kā priekšlikumi nākamā gada būvju atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas un nojaukšanas darbu plānam.

 

Pieteiktas divas būves skatei „Gada labākā būve Latvijā 2019”!

Skatē „Gada labākā būve Latvijā 2019” divās nominācijās ir arī Nodrošinājuma valsts aģentūras būves

Skates Gada labākā būve Latvijā 2019” otrajai kārtai žūrija – 48 eksperti, kuri pārstāv 24 būvniecības nozares organizācijas, ir izvirzījuši 85 būves. Tostarp arī Nodrošinājuma valsts aģentūras būves nominācijās:

  • Publiskā jaunbūve”. Ugunsdzēsēju DEPO kopā ar administratīvo ēku. Jaunpils iela 13, Rīga;

 

  • Pārbūve”. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa administratīvā ēka. Piebalgas iela 89, Cēsis.

 

 

Skates otrajā kārtā, kas ilgs visu februāri, žūrija dosies braucienos pa visu Latviju, lai vērtētu būves dabā un tiktos ar iesaistītajām personām un iestādēm.

 

Vairāk informācijas: http://gadabuve.lv/index.php/2020/02/05/buvniecibas-nozares-eksperti-izvirza-buves-skates-gada-labaka-buve-latvija-2019otrajai-kartai/

Dalāmies ar sasniegumiem arī sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/gadabuve/photos/a.2808764229185468/2808773252517899/?type=3&theater

Piedalies Ēnu dienā Nodrošinājuma valsts aģentūrā!

Šā gada 12. februārī visā Latvijā norisināsies karjeras izglītības programmas Ēnu dienas pasākumi, kurā piedalīsies arī Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Tā būs lieliska iespēja 7.-12. klašu skolēniem apmeklēt valsts iestādi, kas ikdienā nav atvērta ikvienam apmeklētājam bez iepriekšējās pieteikšanās. Šoreiz skolēni varēs ēnot trīs amatu pārstāvjus Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamentā (Rīgā), iepazīstot procesus kontrabandas preču glabāšanā un iznīcināšanā, kā arī novērtējot sekas darbībām, kas tiek veiktas, braucot ar automobili reibuma stāvoklī, un divus – Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Kurzemes reģionālā nodaļā (Liepājā), novērojot klātienē ikdienas darbu, kas saistīts ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesiem.

Kurā izglītības iestādē jāmācās, lai strādātu Iekšlietu ministrijas padotības iestādē? Kāda izglītība un iemaņas ir nepieciešamas? Šādus un līdzīgus jautājumus skolēni varēs uzdot Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvjiem. 12. februārī gaidīsim ciemos! Pieteikties

Ja ir jautājumi vai neskaidrības, lūdzam rakstīt uz e-pastu mail vai zvanīt pa tālr. 67219299, mob. +371 27306454

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.