Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic izņemtās mantas un lietisko pierādījumu iznīcināšanu

Pērnā gada nogalē veikta lietisko pierādījumu iznīcināšana četrpadsmit kriminālprocesos un izņemtās mantas iznīcināšanas divās administratīvā pārkāpuma lietās.

2019. gada 23. decembrī, Ludzas pilsētā tika iznīcināts apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, divas apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu un apzīmogots iepakojums ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes.

 

 

Tai pašā dienā SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki” kopumā tika iznīcināti 1190041 iepakojumi un 2 paciņas ar cigaretēm (cigarešu markas: „Winston Blue”, „Rothmans”, „Premjer”, („NZ Gold” „Minsk Capital QS”), „NZ2 Superslims”, „Queen Super Slims”, „NZ8”).

Valsts ēka Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, pēc uzlabošanas un atjaunošanas darbiem tika pieņemta ekspluatācijā

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitātes paaugstināšanas, apkures sistēmas atjaunošanas un citus nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus. 2019. gada 18. un 27. decembrī Gulbenes novada Būvvaldes komisija novērtēja veiktos būvdarbus un ēku pieņēma ekspluatācijā.

Ēkas atjaunošanas darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011 “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” ietvaros.

Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011  ietvaros un ar valsts līdzekļu līdzfinansējumu tika veiktas kompleksas aktivitātes: fasādes sienu siltināšana, cokola siltināšana, ēkas aizsargapmales izbūve, vējtvera pārseguma siltināšana, jumta seguma un ūdens noteku ierīkošana, logu nomaiņa pret jauniem PVC logiem, ārdurvju nomaiņa, ēkas apkures sistēmas un siltummezgla atjaunošana, lieveņa, kāpņu un uzjumteņa  atjaunošana, vides pieejamības nodrošināšana (invalīdu pacēlāja uzstādīšana), logu metāla režģu un aizsargžalūziju uzstādīšana.

Ēkas atjaunošanas darbus veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ozolmājas”, reģistrācijas numurs 43201016545,  būvuzraudzību nodrošināja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būvētika”, reģistrācijas numurs 40103446440, un autoruzraudzību – akciju sabiedrība “Komunālprojekts” , reģistrācijas numurs 40003005372. Ēkas atjaunošanas darbi tika uzsākti 2019. gada jūlijā. Atjaunotajā ēkā atrodas Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirknis.

Pēc veiktajiem darbiem uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa amatpersonu, darbinieku darba apstākļi, kā arī tika uzlabots ēkas ārējais izskats un palielināts tās kalpošanas laiks.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra novēl skaistus svētkus!

Kļūsti kā bērns, ļauj, lai šonakt tavs prieks
Atmiņu kupenās bradā,
Uzticies brīnumam trauslam kā sniegs,
Vienu vakaru gadā.
/V. Mora/

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantiem iznīcinājusi kontrabandas cigaretes

Šā gada 4. decembrī, pamatojoties uz Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.11.2019. rīkojumu Nr.1143 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9527”, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta darbinieki sadarbībā ar komersantu SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki” (Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) iznīcinājuši apzīmogotus iepakojumus ar cigaretēm

(atbilstoši 2019.gada 12.novembra VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Muitas lietu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vecākā izmeklētāja E.Augusta lēmumam „NZ 8” – 1 252 200 gab. cigaretes, ”FEST” – 248 200 gab. cigaretes, „NZ8 Gold” – 186 200 gab. cigaretes, „NZ10 Black” – 503 800 gab. cigaretes, „Minsk Super Slims” 13 800 gab. cigaretes, „Minsk Capital” – 35 800 gab. cigaretes) - 21 gab.

 

Piecus Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm lietošanā nodotos nekustamos īpašumus turpmāk apsaimniekos VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

No 2020. gada 1.janvāra Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm lietošanā nodotos VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā esošos nekustamos īpašumus – Rīgā Rūdolfa ielā 5, Matīsa ielā 9, un Daugavpilī 18.Novembra ielā 39, 18.Novembra ielā 39B, Vaļņu ielā 27 – apsaimniekos VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Tādējādi paredzēts:

  • novērst nekustamo īpašumu tehniskā stāvokļa pasliktināšanos;
  • minimizēt to gadījumu skaitu, kad steidzamības kārtā nepieciešams risināt jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu neatliekamu remontdarbu veikšanai;
  • nodrošināt profesionālu un sistemātisku apsaimniekošanu atbilstoši savstarpēji saskaņotam apsaimniekošanas pasākumu plānam (apkures sistēmas, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, elektroapgādes tīklu apsaimniekošana, telpu un teritorijas uzkopšana u.c.);
  • nodrošināt plānveidīgu kapitālo ieguldījumu vadību jeb attīstības projektu vadību.

Jautājumos par šo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un defektu pieteikšanai iestādes  ir aicinātas izmantot e-pastu: mail vai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” diennakts klientu atbalsta tālruni: 80002000.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno organizēt konkursu par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 16. decembrī plkst. 10.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem.

Apspriedē tiks izskatītas tehniskajā specifikācijā un kvalifikācijā ietvertās prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2019. gada 13. decembrim plkst.15.00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija būs pieejama pircēja profilā pie attiecīgās apspriedes dokumentācijas.

Sīkāka informācija pieejama - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31076

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno organizēt konkursu par zemējuma, zibensaizsardzības ierīču, elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumiem NVA valdījumā esošajos objektos

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 13. decembrī plkst. 09.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par zemējuma, zibensaizsardzības ierīču, elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumiem Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz trīs gadiem

Apspriedē tiks izskatītas tehniskajā specifikācijā, finanšu piedāvājumā, līgumā un nolikumā ietvertās prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2019. gada 12.decembrim plkst.16.00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija būs pieejama pircēja profilā pie attiecīgās apspriedes dokumentācijas.

Sīkāka informācija pieejama - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30956

 

Tiks veikti nepieciešamie pasākumi nekustamo īpašumu attīstības projektu sagatavošanai

Lai nodrošinātu iekšlietu nozares iestādes ar to funkciju izpildei nepieciešamām mūsdienu prasībām atbilstošām telpām, uzlabotu iekšlietu sistēmā strādājošo darba vidi, vienlaikus nodrošinot efektīvu un ekonomiski lietderīgu nekustamo īpašumu izmantošanu, Iekšlietu ministrija ir atbalstījusi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ieceri attīstīt nekustamos īpašumus Gaujas ielā 15 un 15 k-1, Rīgā, kā arī nekustamo īpašumu 2.Oficieru ielā 3, Daugavpilī.

Sadarbojoties VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram tiks veikti nepieciešamie pasākumi (objektu apsekošana, informācijas apkopošana, finanšu aprēķinu veikšana, tiesību aktu izstrāde u.c.), lai sagatavotu un virzītu izskatīšanai Ministru kabinetā nekustamo īpašumu attīstības projektus.

 

Attīstāmie projekti paredz apjomīgus pārbūves un ēku atjaunošanas darbus, Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu struktūrvienību pārcelšanu uz jaunām kvalitatīvi iekārtotām un specifiskām prasībām pielāgotām darba telpām, kā arī nekustamo īpašumu atsavināšanu, iegūtos līdzekļus ieguldot projektu īstenošanā.

 

 

Informāciju sniedza: Ilze Rudzīte, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Valsts materiālo rezervju nodaļas vadītāja

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantiem veic energoefektivitātes uzlabošanas darbus valsts ēkā Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē

Šā gada 3. decembrī Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde apstiprināja valsts ēkas Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu pabeigšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ēkas atjaunošanas darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas projekta Nr.4.2.1.2/18/I/012 “Paaugstināt valsts ēkas Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti” ietvaros.

 

Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/012 “Paaugstināt valsts ēkas Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti” ietvaros tika veikts sekojošais: ēkas jaunā korpusa fasādes siltināšana, ēkas jaunā korpusa jumta pārseguma siltināšana un jumta lietusūdens noteksistēmas atjaunošana ēkas vecā korpusa bēniņu pārseguma siltināšana, esošo logu nomaiņa pret jauniem, energoefektīvākiem, logiem, esošo ieejas mezglu, tai skaitā ārdurvju, nomaiņa apkures sistēmas atjaunošana, pieslēguma elementu atjaunošana, atsevišķu būvkonstrukciju bojājumu novēršana un atjaunošana.

Dažus būvdarbus sezonalitātes dēļ, atbilstoši tam, kā to pieļauj normatīvie akti, būs jāpabeidz līdz 2020. gada 1. jūnijam.

Ēkas atjaunošanas darbus veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATGALIJA”,                                          vienotais reģistrācijas numurs LV42403000773,      būvkomersanta reģistra Nr. 2217-R,  būvuzraudzību nodrošināja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BŪVĒTIKA”, vienotais reģistrācijas numurs 40103446440, un autoruzraudzību – akciju sabiedrība “KOMUNĀLPROJEKTS”, vienotais reģistrācijas numurs 40003005372. Ēkas atjaunošanas darbi tika uzsākti 2019. gada 4. martā. Atjaunotajā ēkā atrodas Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknis.

Pēc veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem VP darbinieki Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa darbinieki mana, ka ir uzlabojusies ēkas siltumnoturība.  Darba kabinetos ir siltāk, mājīgāk. Darbiniekiem pašiem ir iespējas veikt individuālus, katra vēlmēm pieskaņotus telpas temperatūras uzstādījumus, regulējot apkures sildelementus. Ēkā ir ievērojami uzlabojušies darba apstākļi, kā arī ir uzlabots ēkas ārējais izskats un palielināts ēkas kalpošanas laiks.

Nodrošinājuma valsts aģentūra organizē apspriedi par atklāto konkursu par laivu un to transportpiekabju iegādi VUGD vajadzībām

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 12.decembrī plkst. 11.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par laivu un to transportpiekabju iegādi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz trīs gadiem.

Apspriedē tiks izskatītas tehniskajā specifikācijā un nolikumā ietvertās prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2019. gada 11.decembra plkst.16.00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija būs pieejama pircēja profilā pie attiecīgās apspriedes dokumentācijas.

Sīkāka informācija pieejama - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30934