Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki saņēmuši Iekšlietu ministrijas apbalvojumus

Šodien, 2.maijā svinīgā sanāksmē par godprātīgu darbu, teicamiem darba rezultātiem un sakarā ar Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojumus iekšlietu sistēmas darbiniekiem. Tos saņēma arī čaklākie Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki.

Ar Iekšlietu ministrijas Zelta “Goda zīmi” tika apbalvots aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašuma pārvaldes Daugavpils daļas vadītājs Jurijs Kokins.

 

Ar Iekšlietu ministrijas Bronzas “Goda zīmi” tika apbalvoti aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Piedziņas nodaļas vadītājs Raivis Mālijs un Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas vadītājs Valters Jaundžeikars.

 

Iekšlietu ministrijas Goda rakstu saņēma aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas namu pārzinis Ainārs Skudra, Vidzemes daļas vecākā referente Ilona Božeņecka, Vidzemes daļas namu pārzine Žanna Kļaviņa-Stangaine, Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referente Žanna Šoldre, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Kola, Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Inese Širokova un Administratīvās nodaļas vecākā referente Kitija Pūne.

 

Ar Iekšlietu ministrijas Pateicību tika apbalvoti aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Ludzas daļas vecākais referents Imants Metlāns un Ludzas daļas tehniskais strādnieks Sergejs Makarovs.

 

Aģentūras kolektīvs sirsnīgi sveic visus apbalvotos. Mēs lepojamies ar Jums! 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu iznīcinājusi lielu daudzumu nelegālā alkohola

Nodrošinājuma valsts aģentūras izņemto lietu, piedziņas un materiāli tehniskā departamenta Izņemto lietu nodaļas un Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes darbinieki sadarbībā ar komersantu – SIA “ALL recycling” aizvadītajā nedēļā iznīcināja lielu daudzumu nelegālā alkohola. Kopumā tika iznīcināti 7403,5 litri šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku, kas izņemti divos kriminālprocesos.

Alkohols no plastmasas kannām un lieliem plastmasas konteineriem tika izliets kanalizācijā. Stikla pudeles, lai nebūtu jālej katra pa vienai, tikai “samīcītas” konteinerā ar liela traktora kausu. Kā jau ierasts, viss iznīcināšanas process tika arī filmēts, lai nerastos šaubas par to, ka viss alkohols tiešām ir iznīcināts.  

Nodrošinājuma valsts aģentūras Lielās talkas "maratons" turpinās arī Kurzemē

Arī Kurzemes reģiona Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki pēc ikdienas darbiem ir piedalījušies Lielajā Latvijas talkā. Liepājā, Zvejnieku alejā, kur atrodas aģentūras apsaimniekošanā esošā šautuve, tika sagrābtas pērnās lapas un rūpīgi iztīrīta arī pati šautuve.

Šautuvi ikdienā izmanto iekšlietu sistēmas struktūru darbinieki - gan policisti, gan robežsargi. Šautuvē savas šaušanas prasmes uzlabo arī Nacionālo bruņoto spēku karavīri. 

Nodrošinājuma valsts aģentūrā notikušas pirmās mācības par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu

Šā gada 25.maijā stājas spēkā Eiropas Savienības jau 2016.gadā pieņemtā Vispārīgā datu aizsardzības regula. Ir pagājis pārejas periods un Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un ieprikumu nodrošinājuma departamaneta sistēmu analītiķis , sertificēts Personas datu aizsardzības speciālists Armands Kreņģelis mācību seminārā iepazīstināja pirmo aģentūras darbinieki grupu ar regulas pamatprincipiem.

Mācību seminārā darbinieku galvenais uzdevums bija izprast, kas mainās aģentūras un tās darbinieku izpratnē un reālajā daba vidē pēc regulas stāšanās spēkā. Personas datu aizsardzība ir aktuāla Latvijā jau sen, taču pēc Eiropas Savienības Vsipārīgās personu datu aizsardzības regulas stāšanās spēkā, ikvienai valsts pārvaldes iestādei, kura strādā ar personu datiem, būs kieitni vien jāuzlabo to aizsardzība un jānodrošina neiespējama piekļuva tiem no "ārpuses". Mācību semināri Nodrošinājuma valsts aģentūrā turpināsies, gan Rīgā, gan reģionos, līdz būs apmācīti visi darbinieki.

Nodrošinājuma valsts aģentūra un Iekšlietu ministrija jau uzsākusi Lielās talkas "maratonu"

Aizvadītajā sestdienā, pēc padarītajiem ikdienas darbiem, Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki vilka cimdus, ņēma rokās grābekļus un devās sakopt daļu Ezremalas ielas teritorijas. Mūsu kolēģiem pievienojās arī Iekšlietu ministrijas darbinieki. Vispatīkamākais, ka talcinieku vidū bija arī Iekšlietu ministrijas darbinieku bērni, kuri čakli darbojās vecāku vadībā.

Kopā ar saviem kolēģiem talkoja arī Iekšlietu ministrijas Valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs un, protams, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs. Talkas laikā tika savāktas pērnās lapas un aizbērtas bedres iebraucamajā ceļā. Pēc talkas visus gaidīja kopīgi sagādātais cienasts - karstmaizītes.

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi nederīgus ieročus

Šoreiz sadarbībā ar komersantu tika iznīcināti fiziski un morāli novecojuši iekšlietu sistēmas ieroči. Izkausētas tika 43 dažādu marku un modeļu pistoles, 15 sporta pistoles un viena daudzlādiņu bise.

Šos ieročus vairs nebija iespējams izmantot dienesta vajadzībām, tādēļ kā jau ierasts, vispirms tos deformējot un padarot šaušanai nederīgus, pilnībā iznīcināja metālkausējamā krāsnī. Ieročus iznīcināšanai, kā parasti, bija sagatavojis Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs, bet kausēšanas process likumā noteiktajā kārtībā, notika komisijas klātbūtnē.

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētā VUGD depo tornī - jau "spāru vainags"

Rīgā, Jaunpils ielā, kur jau vairākus mēnešus Nodrošinājama valsts aģentūras uzraudzībā notiek jauna Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecības darbi, pacēlies simboliskais spāru vainags.

Jaunpils ielā , kur jaunceļamais depo jau ir ieguvis adresi - Jaunpils iela 13, uzbūvēti visi četri stāvi betona nesamajās konstrukcijās, kā arī iebūvēti pārsegumi. Ir uzsākta jumta konstrukciju izbūve. Pabeigta torņa, kura augšā šobrīd atrodas spāru vainags, metālkonstrukciju montāža. Ir uzsākta ārsienu un strapsienu izbūve, kā arī logu montāža. Celtniecības procesam rūpīgi seko gan Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki, gan arī par būvniecību valstī atbildīgo iestāžu speciālisti.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi kontrabandas cigaretes

Šā gada 14.darba nedēļā Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes nodaļas darbiniekiem Getliņu atkritumu poligonā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju iznīcināja lielu daudzumu kontrabandas cigarešu. Sasmalcinātas un atkritumos izpūstas tika vairāk kā 450 tūkstoši cigarešu paciņu.

 

Cigarešu iznīcināšanas process, kā vienmēr, notika komisijas klātbūtnē. Iznīcināšana, saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras normatīvajiem aktiem, tika filmēta.

Izņemto lietu nodaļā aizvadītajā nedēļā iznīcinātas arī dažādas citādas mantas piecās krimināllietās, kā arī pieņemtas glabāšanā 79 automašīnas, kuras uz laiku atsavinātas iereibušiem autobraucējiem. Pēc soda nomaksas īpašniekiem atgriezti 65 transporta līdzekļi. Nedēļas sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantu stāvlaukumos atradās 197 automašīnas.

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi nelegālos ieročus, kā arī munīciju

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs ,aizvadītajā nedēļā, Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā komisijas klātbūtnē sadarbībā ar komersantu iznīcināja nelegālos ieročus un arī munīciju.

Kā vienmēr, visi ieroči – pistoles, revolveri, gludstobru medību bises, kā arī Otrā pasaules kara ieroči, pirms tam bija padarīti šaušanai nederīgi. Sadalīti sastāvdaļās, kā arī ar mehāniski saliektiem stobriem ieroči tika nogādāti sadarbības komersanta krāsnīs, kur atbilstoši likumam tika izkausēti. Šoreiz iznīcinātas tika 364 ieroču vienības.

 Pirmo reizi Nodrošinājuma valsts aģentūrā tika iznīcināta arī munīcija. 889 dažāda veida un kalibra patronas tika sadedzinātas speciāli šim nolūkam projektētā un izgatavotā metāla krāsnī. Visas patronas tika sadedzinātas komisijas klātbūtnē, slēgtā teritorijā, ievērojot visus nepieciešamos drošības noteikumus.

Latvijas būvniecības konkursa Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā jaunuzceltā depo ēka Apē saņēmusi Atzinību

Martā Latvijā noslēdzās divi būvniecības konkursi. Latvijas Būvniecības gada balva un Gada Labākā būve Latvijā. Sabiedrības RERE GRUPA konkursam pieteiktā Apes depo ēka nominācijā “Jaunbūve – sabiedrisks objekts”, ieguvusi “Atzinību par rūpīgu veikumu”.

 VUGD depo ēkas un palīgēkas nojaukšana un jaunbūve, Dzirnavu iela 2A, Apē notika tās pasūtītāja -  Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā. Projekts Ēriks Zīle, “Sestais stils”, Aleksandrs Čiņajevs, “Komunālprojekts”. Būvnieks “RERE Būve”, projekta vadītājs Arvis Mūrnieks. Būvuzraudzība Pēteris Gudrinieks, PS ”Akorda un KPR”.

Esam priecīgi un lepni par sadarbības partnera RERE GRUPA panākumiem, kā arī lepojamies ar Nodrošinājuma valsts aģentūras spēju koordinēt un uzraudzīt šādu vērienīgu objektu celtniecību no projekta līdz pat nodošanai ekspluatācijā.