Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Sveicam Valsts policijas darbiniekus!

Nodrošinājuma valsts aģentūra sveic Valsts policijas darbiniekus viņu profesionālajos svētkos!

Pateicamies par sadarbību un novēlam priecīgus svētkus!

 

Varonim jāgrib neiespējamais, tā ir viņa atšķirība no masas.

/Rainis/

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās energoefektivitātes projektu īstenošana vairākās Iekšlietu ministrijas sistēmas ēkās

Šogad Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantiem un ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros veic energoefektivitātes paaugstināšanas darbus vairākās Iekšlietu ministrijas sistēmas ēkās.

 

Šobrīd būvdarbi notiek ēkās Ventspilī, Inženieru ielā 1, (projekta Nr.4.2.1.2/17/I/033 “Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitāti” ietvaros),

 

Gulbenē, Gaitnieku ielā 2A (projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011 “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” ietvaros),

 

Rēzeknē, Kr.Valdemāra ielā 20 (projekts Nr.4.2.1.2/18/I/012 “Paaugstināt valsts ēkas Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti” ietvaros.

Ēkās tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamie ēkas atjaunošanas pasākumi ar mērķi – uzlabot ēku siltumnoturību un pozitīvi ietekmēt energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā.

http://nva.iem.gov.lv/lat/es-fondi-un-programmas

Pateicība par profesionālu darbu

Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Kurzemes iecirkņa vadība izsaka pateicību Nodrošinājuma valsts aģentūras tehniskajam strādniekam Valdim Škaparam par savlaicīgu un profesionālu darbību defektu novēršanā objektā Daugavgrīvas ielā 34a, Rīgā.

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsaka atzinību un pateicību Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas tehniskajam strādniekam Valdim Škaparam par atbildīgu un profesionālu attieksmi pret veicamo darbu!

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumi Ropažu novadā, Ludzā un Daugavpils novadā

Nodrošinājuma valsts aģentūra piedāvā telpu nomu Ropažu novadā, Ludzā un Daugavpils novadā, kā arī citus pakalpojumus Rīgā un citviet Latvijā.

Aktu zāles noma nekustamajā īpašumā „Bundulīši” Muceniekos, Ropažu novadā

Cenas klienti var uzzināt, sazinoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras namu pārzini  – Jānis Šlosbergs tālr.: 28615533, e-pasts: mail )

 

Telpu noma Aizsargu ielā 25, Ludzā

Cenas klienti var uzzināt, sazinoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras namu pārzini  – Vadims Sokolovskis (tālr.: 29358938, e-pasts: mail)

Telpas pasākumiem un nakšņošanai atpūtas bāzē „Šķirstiņi”,  Vasariškos, Medumu pagastā, Daugavpils novadā

Cenas klienti var uzzināt, sazinoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras namu pārziniAinārs Skudra tālr.: 26228827, e-pasts: mail

 

 

Vairāk par Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumiem: http://www.nva.iem.gov.lv/lat/maksas-pakalpojumi

Stājas spēkā Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu jaunais cenrādis

22. novembrī stājas spēkā jaunie Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr.534 „Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”

https://likumi.lv/ta/id/310777

Nodrošinājuma valsts aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi. Ministru kabineta noteikumi nosaka Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

Lai iepazītos ar Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un to maksu, lūdzam apmeklēt NVA tīmekļa vietnes sadaļu Maksas pakalpojumi”.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra elektroniskajās izsolēs pārdod valsts nekustamos īpašumus

Nodrošinājuma valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90009112024; juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīgā, LV-1026) elektroniskajās izsolēs elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:

 • “Kuļbovo”, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6084 005 0065), kas sastāv no divām zemes vienībām 3,67 ha platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6084 005 0065 un 6084 005 0066) un deviņām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6084 005 0065 001, 6084 005 0065 002, 6084 005 0065 003, 6084 005 0065 004, 6084 005 0065 005, 6084 005 0065 006, 6084 005 0065 007, 6084 005 0065 009 un 6084 005 0066 001). Izsoles sākumcena EUR 8750. Izsoles solis – EUR 50. https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/001709eb-92a2-4a49-832b-e164350637b1
 • Graudu ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra numurs 6201 033 0265), kas sastāv no zemes vienības 3 910 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6201 033 0265) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6201 033 0265 001; 6201 033 0265 002). Izsoles sākumcena EUR 39101. Izsoles solis – EUR 200. https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/00180f34-f684-4935-955f-99346b14dd23
 • Daigones ielā 16, Kandavā, Kandavas novadā (kadastra numurs 9011 001 0453), kas sastāv no zemes vienības 0,2966 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9011 001 0453) un vienas būves (būves kadastra apzīmējums 9011 001 0453 001). Izsoles sākumcena EUR 23250. Izsoles solis – EUR 200. https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/0018575d-bc33-4216-9907-9e273a9f551b
 • Siena ielā 16B, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6001 002 1808), kas sastāv no zemes vienības 0,4515 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6001 002 1808). Izsoles sākumcena EUR 5965. Izsoles solis – EUR 50. https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/00185778-f69a-467d-a870-623efa530cc3

 

Izsoles sākums – 2019.gada 20.novembris, izsoles noslēgums – 2019.gada 20.decembris plkst.13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 10.decembrim  jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Nodrošinājuma valsts aģentūras norēķinu kontā Nr.  LV59TREL814065106200B, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, maksājumus veicot pilnā apmērā euro. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Saskaņot objektu apskates laiku var pa tālr. 27084198 (2.,3.p.) un pa tālr. 29452567 (1.,4.p.). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

http://nva.iem.gov.lv/

 

Apspriede par atklāto konkursu par laivu un to transportpiekabju iegādi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 21. novembrī plkst. 11.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par laivu un to transportpiekabju iegādi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz trīs gadiem.

Apspriedē tiks izskatītas tehniskajā specifikācijā, vispārīgajā vienošanās un nolikumā ietvertās prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2019. gada 20. novembrim plkst.15.00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija būs pieejama pircēja profilā pie attiecīgās apspriedes dokumentācijas.

Sīkāka informācija pieejama - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30146

 

Foto: www.vugd.gov.lv

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno organizēt konkursu dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas nodrošināšanā valdījumā esošajos objektos

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 27. novembrī plkst. 11.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas nodrošināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz diviem gadiem.

Apspriedē tiks izskatītas tehniskajā specifikācijā, finanšu piedāvājumā, līgumā un nolikumā ietvertās prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2019. gada 26. novembrim plkst.15.00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija būs pieejama pircēja profilā pie attiecīgās apspriedes dokumentācijas.

Sīkāka informācija pieejama - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30150

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem piešķir Iekšlietu ministrijas apbalvojumus

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu, ceturtdien, 14. novembrī, Iekšlietu ministrijas telpās svinīgā pasākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras darbiniekiem tika pasniegti Iekšlietu ministrijas apbalvojumi „Par ieguldījumu Nodrošinājuma valsts aģentūras mērķu sasniegšanā un sakarā ar Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienu”.

Iekšlietu ministrijas Zelta „Goda zīme” piešķirta:

Guntim Ratniekam, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas projekta vadītājam.

Iekšlietu ministrijas Bronzas „Goda zīme” piešķirta:

 • Sarmītei Biukai, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora palīdzei;
 • Vilim Pauliņam, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas projekta vadītājam.

Iekšlietu ministrijas Goda raksts piešķirts:

 • Līvai Timermanei, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Vidzemes daļas projekta vadītājai;
 • Sarmītei Lukovskai, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Vidzemes daļas vecākajai referentei;
 • Ilzei Pakārklei, Nodrošinājuma valsts aģentūras izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecākajai referentei.

Iekšlietu ministrijas Pateicība piešķirta:

 • Diānai Astašonokai, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas vecākajai referentei;
 • Ivetai Varlamovai, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas vecākajai referentei;
 • Santai Lindei, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas Iepirkuma sektora vecākajai referentei;
 • Ievai Kalviņai, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas Iepirkuma sektora vecākajai referentei;
 • Jūlijai Timoškanei, Nodrošinājuma valsts aģentūras Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Grāmatvedības nodaļas grāmatvedei;
 • Mārai Kornačai, Nodrošinājuma valsts aģentūras izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedei;
 • Raimondam Planāram, Nodrošinājuma valsts aģentūras izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedim;
 • Armandam Kreņģelim, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas sistēmu analītiķim.

 

Svinīgā pasākuma izskaņā uzstājās koklētāju ansamblis „Taureņi”, pedagoģes Linda Kūla un Laura Kļaviņa.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno organizēt konkursu nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegādei

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 21. novembrī plkst. 10.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par biroja un noliktavu darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegādi uz 2 gadiem.

Apspriedē tiks izskatītas tehniskajā specifikācijā, finanšu piedāvājumā un nolikumā ietvertās prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2019. gada 20. novembrim plkst.16.00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi mail. Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija būs pieejama pircēja profilā pie attiecīgās apspriedes dokumentācijas.

Sīkāka informācija pieejama - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29692