Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

VUGD jaunceļamā depo pamatos Rīgā, Jaunpils ielā tiks iemūrēta vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm

Rīt, 3.novembrī, pulksten 11 Rīgā, Jaunpils ielā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta jaunceļamā depo pamatos tiks iemūrēta simboliskā vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm.

Darbi šajā objektā tika uzsākti oktobra sākumā un tos veic Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātā celtniecības konkursa uzvarētājs SIA „Skonto būve”.

 

Pēdējo divu gadu laikā Latvijā uzsāktas būvēt jau piecas jaunas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas. Trīs no tām – Apē, Smiltenē un Ērgļos, nodotas ekspluatācijā. Šajos depo mūsdienām atbilstošos apstākļos jau strādā ugunsdzēsēji. Tuvojas nobeigumam celtniecības darbi arī Skrundā.

 

Piektais VUGD depo Rīgā būs lielākais no visiem līdz šim uzceltajiem, jo tajā atradīsies ne tikai operatīvie darbinieki, kuri ikdienā izbrauc uz izsaukumiem, bet arī VUGD Rīgas reģiona pārvaldes vadība un ugunsdrošības inspektori.

 

Rīt svinīgajā pasākumā savus vēstījumus un piemiņas suvenīrus kapsulā ieliks Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks pulkvedis Oskars Āboliņš un SIA „Skonto būve” padomes loceklis Ivars Millers.

 

Uz svinīgo vēstījuma kapsulas iemūrēšanu laipni aicināti arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā tiek iznīcināta nelegālā cigarešu ražotne

Divas dienas Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta darbinieki dažādām metodēm komisijas klātbūtnē padarīja lietošanai nederīgu nelegālo cigarešu ražošanas līniju. Savulaik Valsts policijas darbinieki šo iekārtu bija atsavinājuši kriminālprocesa ietvaros.

Nelegālā cigarešu ražotne pirms kāda laika tika atklāta Ādažu pagasta pusē un izņemta kriminālprocesa ietvaros un kā lietiskais pierādījums nodota glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai. Šobrīd procesa virzītājs ir pieņēmis lēmumu par šīs iekārta iznīcināšanu.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā iznīcināšanas process noritēs divos posmos. Vispirms iekārta tiek padarīta pilnībā nederīga ražošanai. Arī šis process notiek vairākās fāzēs. Vispirms tika sagriezti visi elektrības kabeļi un ar lielu veseri sasistas un atdalītas iekārtas detaļas. Pēc tam ar metināmo aparātu lielākās iekārtas daļas sagrieztas gabalos.

Pēc tam, kad komisija būs pārliecinājusies par to, ka ražotni nav iespējams atjaunot, tā tiks utilizēta metāllūžņos.

 

Atklāts jau trešais Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD depo

Ceturtdien, 26.oktobrī svinīgā gaisotnē tika atklāta VUGD Ērgļu depo jaunā ēka Ērgļos, Rīgas ielā 20. Kā jau tradicionāli ierasts, pirms svinīgajām uzrunām, tika pārgriezta sarkanā lenta. Šoreiz šo godpilno uzdevumu Nodrošinājuma valsts aģentūras vārdā veica direktora vietniece Vineta Silkane-Brača.

Pēc tam vērās lielās garāžas durvis un visi klātesošie devās uz svinīgo atklāšanas pasākumu. Kā jau ierasts, pasākuma dalībniekus sveica arī vietējie muzikanti – šoreiz tie bija Ērgļu mūzikas skolas bērnu pūtēju orķestra dalībnieki.

 

Svinīgās uzrunas  teica iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Oskars Āboliņš, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora vietniece Vineta Silkane-Brača, Būvfirmas „SIA Bazalts” valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols un   Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis. Patīkami, ka celtnieku teiktajā izskanēja pateicība Nodrošinājuma valsts aģentūrai par lielo ieguldījumu visā celtniecības laikā, īpaši uzsverot Nodrošinājuma valsts aģentūras Būvniecības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistes Antoņinas Virčenko veikumu.

 

Tradicionāli šis pasākums bija pulcējis arī kuplu skaitu Ērgļu iedzīvotāju, kuri priecājās par iespēju nofotografēties kopā ar iekšlietu sistēmas vadību un ar lielu entuziasmu devās piedāvātajā ekskursijā pa jaunajām telpām. Šoreiz jaunajā depo ēkā strādās ne tikai ugunsdzēsēji, bet arī Valsts policijas Ērgļu iecirkņa policisti.   

Nodrošinājuma valsts aģentūra par piemiņu ugunsdzēsējiem uzdāvināja nelielu foto galeriju, kurā var izsekot depo celtniecības gaitai, sākot no kapsulas iemūrēšanas līdz pat tā pieņemšanai ekspluatācijā.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi nelegālos ieročus un utilizācijai paredzētos lietiskos pierādījumus

Šā gada 18.oktobrī, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu,bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs likumā noteiktajā kārtībā komisijas klātbūtnē sadarbībā ar komersantu iznīcināja 224 ieroču vienības. Kopā ar ieročiem tika iznīcināti arī utilizācijai paredzētie lietiskie pierādījumi.

Šoreiz pārkausēšanai Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departaments ieroču arsenālam bija pievienojis arī kriminālprocesu ietvaros atsavinātās monētas - Ungārijas forinus. Šīs monētas savulaik tika izmantotas, lai apkrāptu spēļu automātus un stāvvietu samaksas automātus. Pēc tiesas lēmuma  šie fornti ir jāiznīcina.

Līdz ar to, šoreiz metālkausēšanas krāsnī, kopā ar šaujamieroču detaļām, tika iznīcinātas arī kriminālprocesu ietvaros izņemtās monētas. Krāsnī, kuras temperatūra ir 1800 grādi pēc Celsija, jau pēc pāris minūtēm Nodrošinājuma valsts aģentūras iznīcināšanai nodotie metāla priekšmeti kopā ar citiem metāllūžņiem pārvērtās šķidrā metālā.

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā uzsākta jauna VUGD depo celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā

VUGD depo celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā
Šā gada oktobrī uzsākta vēl viena jauna VUGD depo celtniecība Latvijā. Jaunais depo atradīsies Rīgā, Jaunpils ielā. Kā jau ierasts, arī šā objekta celtniecības darbi notiek Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā.

VUGD depo celtniecību veic SIA „Skonto būve” un būvdarbu vadītājs ir Sandris Smeilis. Projektu šim objektam izstrādāja A/S „Komunālprojekts” un objekta autoruzraudzību veic Aleksandrs Čiņajevs.

Pagaidām celtniecības objektā noris melnzemes kārtas noņemšana un izvešana, kā arī būvlaukuma izlīdzināšana. Tuvākajā laikā laukumā parādīsies būvbedre un tiks uzsākti pamatu betonēšanas darbi.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2017.gada 3.oktobrī pulksten 11 Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k- 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru transportlīdzekļu remonta pakalpojumu saņemšanai, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, vispārīgās vienošanās un finanšu piedāvājuma projektos ietvertās prasības.
Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2017.gada 2.oktobrim (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi@agentura.iem.gov.lv.
Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.
Sīkāka informācija pieejama -
http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD Ērgļu depo nodots ekspluatācijā

Ērgļos, Rūpniecības ielā 20. 2016.gada oktobrī tika uzsākta jauna Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Ērgļu posteņa depo celtniecība. Celtniecība notika vietā, kur tā paša gada sākumā tika nojaukta vecā depo ēka. Aizvadītās nedēļas nogalē jaunā ēka tika pieņemta ekspluatācijā.

Celtniecību šajā objektā veica SIA Bazalts. Komisija, kuras sastāvā bija Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors, projekta arhitekts, būvuzraugs, būvinspektors, būvprojekta izstrādātājs un būvdarbu veicējs, iepazinās ar jaunajām telpām un novērtēja to kvalitāti. Iebildumu par padarītā darba kvalitāti nebija un apskates beigās komisija parakstīja pieņemšanas aktu.

Jaunā depo telpās strādās ne tikai ugunsdzēsēji, bet arī Valsts policijas Ērgļu iecirkņa inspektori un vēl tajā izbūvēts arī neliels  dzīvoklis, kurš vajadzības gadījumā ir izmantojams kā dienesta viesnīca.   

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki pilnveido zināšanas lietvedībā

Trešdien, 20.septembrī Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki, kuri ikdienā strādā ar dokumentu sagatavošanu un to apriti, pulcējās seminārā, lai pilnveidotu savas zināšanas. Semināru vadīja Iekšlietu ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Tatjana Stragova.

Semināra vadītāja vērsa uzmanību uz normatīvo aktu prasībām dokumentu noformēšanā, jo neievērojot šīs prasības, nepareizi noformēts dokuments var „pazust” lielajā iekšlietu sistēmas dokumentu apritē. Tas var radīt problēmas pēc tam to atrast gan pašam dokumenta sagatavotājam, gan tā adresātam.

Stragovas kundze informēja semināra dalībniekus arī par oficiālās elektroniskās adreses ieviešanu valsts iestādēs no nākamā gada 1.jūnija.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu turpina būvdarbus jaunceļamajā VUGD depo Skrundā

Turpinās būvdarbi Skrundā, Ventas ielā 2, kur top Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas Skrundas posteņa depo. Darbi tika uzsākti pagājušā gada decembrī, kad 15.decembrī svinīgā atmosfērā jaunceļamā depo pamatos tika iemūrēta vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm.

Jau kopš 2011.gada Skrundas ugunsdzēsējiem nav savas darba vietas, jo kādreizējai 1936.gadā celtajai depo ēkai sabruka siena un viņi tika pārvietoti uz pagaidu mītni. Skrundas pašvaldība pēc tam, ka Iekšlietu ministrija atrada līdzekļus jaunas ēkas celtniecībai, izdalīja zemi pilsētas teritorijā.

Konkursā par celtniecības darbiem uzvarēja būvfirma SIA „LX Celtnieks”. Šī firma arī šobrīd turpina darbus. Kopējās darbu izmaksas plānotas aptuveni viens miljons 200 tūkstoši. Šobrīd Skrundā jau praktiski pabeigti depo āra darbi un virs torņa pacēlies spāru svētku simboliskais vainags. 

Nodrošinājuma valsts aģentūras dāvana apskatāma Rīgas Motormuzeja Bauskas filiālē

Aizvadītā gada nogalē Nodrošinājuma valsts aģentūra saņēma lūgumu nodot Rīgas Motormuzejam no Valsts materiālajām rezervēm izņemtos resursus – dezinfekcijas-dušas iekārtu, kas ir uzmontētas uz padomju laikos ražotās automašīnas GAZ 52 un piekabi, lai papildināta muzeja krājumus un saglabātu vēsturiskās liecības. Šobrīd šī visai īpatnējā automašīna un piekabe ir apskatāmas muzeja Bauskas filiālē.

Automašīna, kas atradās Valsts materiālo rezervju noliktavā Kandavā uz kuras ir uzmontēta šī dezinfekcijas iekārta, kā arī piekabe ar dušas iekārtu, šā gada pavasarī tika pārvietota uz Bausku. Šobrīd, tā ir novietota izstāžu telpās un ikviens muzeja apmeklētājs to var rūpīgi izpētīt. Šādas automašīnas gan sen jau netiek izmantotas ikdienā, taču ir lielisks vēstures saglabāšanas paraugs.